wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-ei/sv.po wesnoth/sv.po


From: Isaac Clerencia
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-ei/sv.po wesnoth/sv.po
Date: Fri, 29 Oct 2004 05:05:16 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Isaac Clerencia <address@hidden>    04/10/29 08:59:37

Modified files:
    po/wesnoth-ei : sv.po 
    po/wesnoth   : sv.po 

Log message:
    Updated sv translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po.diff?tr1=1.6&tr2=1.7&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.21&tr2=1.22&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.6 wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.7
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po:1.6   Thu Oct 28 22:04:02 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/sv.po Fri Oct 29 08:59:36 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.7-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-10-28 23:58+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-10-26 12:32+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-10-29 10:44+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -920,7 +920,6 @@
 msgstr "Den nordliga utposten"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:26
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -932,7 +931,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Seger:\n"
-"@Döda den fientliga häxmästaren\n"
+"@Hitta de laglösas ledare bland byarna och döda honom\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Gweddry dör\n"
 "#Dacyn dör\n"
@@ -958,6 +957,11 @@
 "get aid, and the bandits retreat into the villages. I cannot find a way to "
 "defeat them."
 msgstr ""
+"Jag är inte säker. Det finns banditer i detta land, och jag har blivit "
+"tillsagd att det är min plikt att besegra dem och beskydda byarna här i "
+"trakten. Närhelst jag skickar ut trupper för att besegra dem, så blir de "
+"slaktade innan vi kan undsätta dem, och banditerna drar sig tillbaka in i "
+"byarna. Jag kan inte komma på något sätt att besegra dem."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:126
 msgid ""
@@ -965,49 +969,58 @@
 "cast a spell that will reveal them if you enter the villages. However, I "
 "won't be able to help you in battle."
 msgstr ""
+"Jag tror att jag kan hjälpa dig. Jag är en magiker och bör kunna väva en "
+"förtrollning så att banditerna blir avslöjade när du går in i en by. 
Dock "
+"kan jag tyvärr inte bistå dig i striden."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:131
 msgid "It is time to drive out some bandits. Dacyn, go cast your spell!"
-msgstr ""
+msgstr "Det är dags att jaga bort några banditer. Dacyn, väv din 
förtrollning!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:136
 msgid ""
 "I believe there is a leader behind these outlaws; kill him, and we will have "
 "defeated these bandits."
 msgstr ""
+"Jag tror att det döljer sig en ledare bakom alla banditerna, och om vi 
dödar "
+"honom så kommer vi att ha besegrat dem allihop."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:141
 msgid "Go, go far from here! But me and my kind will chase you, and kill you!"
 msgstr ""
+"Ge dig av, ge dig av långt härifrån! Men jag och mina likar kommer att "
+"förfölja dig och döda dig!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:195
 msgid "They're here!"
-msgstr ""
+msgstr "De har kommit!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:201
 msgid "No outlaws in this village."
-msgstr ""
+msgstr "Det finns inga laglösa i den här byn."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:232
 msgid ""
 "So, you have found my hiding place. Very well, I guess I will have to kill "
 "you!"
 msgstr ""
+"Så du har funnit mitt gömställe. Nåväl, jag antar att jag måste döda 
dig då!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:236
 msgid "Thats the bandit leader! Kill him, and we will have fufilled our duty!"
-msgstr ""
+msgstr "Det är banditledaren! Döda honom, så har vi fullgjort vår plikt!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:249
-#, fuzzy
 msgid "You have defeated me! I can terrorize the villagers no more..."
-msgstr "Nej! Du har besegrat mig, och kan återvända till Wesnoth!"
+msgstr "Nej! Du har besegrat mig! Jag kan inte terrorisera byborna längre..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:253
 msgid ""
 "I have fufilled me duty to the villages. Now I suppose I can join you in "
 "your quest."
 msgstr ""
+"Jag har fullgjort min plikt mot byarna. Jag antar att jag kan förena mig med 
"
+"er på ert uppdrag."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:261
 msgid ""
@@ -1015,6 +1028,9 @@
 "we must get far away from these lands. I think we should go north, and try "
 "to reach Weldyn from a different route."
 msgstr ""
+"Bra gjort! Nu måste vi fortsätta. Den vandöde spejaren har varnat oss, och 
"
+"vi måste ge oss av långt från dessa länder. Jag tycker att vi skall gå "
+"norrut, och försöka nå Weldyn via en annan rutt."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:4
 msgid "Training the Ogres"
@@ -2312,104 +2328,3 @@
 msgstr ""
 "Plötsligt en dag blev Gweddry och hans män väckta i gryningen av ett "
 "förvånat utrop från nattvakterna..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Find the thieves in the villages\n"
-#~ "@Kill the thieves and any other bandits that attack\n"
-#~ "@Reach the signpost near Owaec\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry\n"
-#~ "#Death of Dacyn\n"
-#~ "#Death of Owaec"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seger:\n"
-#~ "@Hitta tjuvarna i byn\n"
-#~ "@Döda tjuvarna och alla andra banditer som anfaller\n"
-#~ "@Nå vägskylten i närheten av Owaec\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Gweddry dör\n"
-#~ "#Dacyn dör\n"
-#~ "#Owaec dör"
-
-#~ msgid ""
-#~ "I am not sure. There are bandits in this country, and it is they who rule "
-#~ "this land, not the king. My men are afraid of them, and refuse to come "
-#~ "out and fight. As you see, though I have many men, they stay penned up in "
-#~ "the keep. The thieves hide in the villages when we come out in groups, "
-#~ "and pick us off when we separate."
-#~ msgstr ""
-#~ "Jag är inte säker. Det finns banditer i riket, och det är de som styr "
-#~ "landet, inte kungen. Mina män fruktar dem, och vägrar möta dem i strid. 
"
-#~ "Som du kan se har jag gott om trupper, men de stannar uppe sig i "
-#~ "kärntornet. Tjuvarna gömmer sig i byarna när vi kommer i grupp, men 
när "
-#~ "vi skiljer oss åt anfaller de."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Gweddry, I don't think we should try to regain our outpost. We need to go "
-#~ "directly to the king. We will see if we can get across to where you are "
-#~ "without thieves killing us. Also, we will try to go to the villages and "
-#~ "drive the thieves out. Onward, men!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Gweddry, jag tror inte vi ska försöka vinna tillbaka vår utpost. Vi 
måste "
-#~ "gå direkt till kungen. Vi skall försöka ta oss över till er utan att 
bli "
-#~ "dödade av tjuvar. Dessutom tänker vi försöka driva ut tjuvarna ur 
byarna. "
-#~ "Framåt, mannar!"
-
-#~ msgid "We have defeated these bandits. Dacyn, where should we go now?"
-#~ msgstr "Vi har besegrat banditerna. Dacyn, vad ska vi göra nu?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Well, our outpost has been overrun by undead, and we can't go back there "
-#~ "safely. What about yours, Owaec? Have you encountered them?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Nå, vår utpost har intagits av de vandöda och vi kan inte gå tillbaka "
-#~ "utan fara. Hur är det med er, Owaec? Har ni stött på dem?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "No, I haven't seen any undead yet. However, if you say more undead are "
-#~ "coming, I believe you. I don't think me and my men could fight against "
-#~ "them, so we will come with you."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nej, jag har inte sett till några vandöda ännu. Men om du säger att 
fler "
-#~ "vandöda är på väg, så litar jag på det. Jag tror inte att jag och 
mina "
-#~ "män skulle kunna gå i strid mot dem, så vi följer med er."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Very well. We are going north right now, because there are too many "
-#~ "undead to the east and they have already passed us in the west and south."
-#~ msgstr ""
-#~ "Jaha. Vi är på väg norrut nu, eftersom det finns alltför många 
vandöda i "
-#~ "öst, och de har redan passerat oss i väst och i syd."
-
-#~ msgid "Hahaha! I have found you, pesky humans! Prepare to die!"
-#~ msgstr "Hahaha! Jag har funnit er, människokryp! Gör er redo att dö!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Oh no! The undead have come, and we have not had time to prepare for "
-#~ "them! We will all die now!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Åh nej! De vandöda har kommit, och vi har inte haft tid att förbereda "
-#~ "oss! Vi kommer alla att dö nu!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You have gotten rid of some of these bandits, but I fear many still "
-#~ "remain. Keep searching."
-#~ msgstr ""
-#~ "Du har lyckats bli av med en del av banditerna, men jag fruktar att många 
"
-#~ "återstår. Fortsätt att leta."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Good work so far. I suspect we have significantly weakened the bandit's "
-#~ "number."
-#~ msgstr ""
-#~ "Bra jobbat hittills. Jag tror att vi har minskat antalet banditer markant."
-
-#~ msgid ""
-#~ "I think you have killed most of them. I hope those that are left don't "
-#~ "kill us."
-#~ msgstr ""
-#~ "Jag tror du har dödat de flesta av dem. Hoppas bara att inte de som är "
-#~ "kvar tar kål på oss."
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.21 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.22
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.21    Thu Oct 28 22:03:57 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Fri Oct 29 08:59:37 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.7-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-10-28 23:56+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-10-26 12:32+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-10-29 10:32+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -5475,9 +5475,8 @@
 "attacker. Deras enda nackdel är deras långsamma förflyttning."
 
 #: data/units/Horse_Lord.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Horse Lord"
-msgstr "Adlig furste"
+msgstr "Hästfurste"
 
 #: data/units/Horse_Lord.cfg:17
 msgid ""
@@ -5485,12 +5484,14 @@
 "their houses and are respected by all, friend or foe. Their sword can kill "
 "most ordinary enemies, and their morning star crushes those who are left."
 msgstr ""
+"Hästfurstarna är de främsta av slätternas män. De leder sina klaner och "
+"respekteras av alla, vän såväl som fiende. Deras svärd kan döda de 
flesta "
+"fiender, och de som återstår krossas av deras morgonstjärnor."
 
 #: data/units/Horse_Lord.cfg:43 data/units/Mounted_Captain.cfg:43
 #: data/units/Mounted_Commander.cfg:43
-#, fuzzy
 msgid "morning star"
-msgstr "Förmiddag"
+msgstr "morgonstjärna"
 
 #: data/units/Horseman.cfg:3
 msgid "Horseman"
@@ -5810,6 +5811,10 @@
 "steadfast line against the rages of battle. In times of desperation, they "
 "can even do so on land, though not nearly as well as a creature with legs."
 msgstr ""
+"Med sina höga sköldar utgör hopliterna vakternas elit bland sjöfolket. 
Deras "
+"starka rustningar och stränga disciplin tillåter dem att bilda en stark mur 
"
+"mot stridernas härjningar. I desperata tider kan de till och med göra detta 
"
+"uppe på land, men naturligtvis inte så bra som en varelse med ben."
 
 #: data/units/Merman_Hunter.cfg:3
 msgid "Merman Hunter"
@@ -5849,11 +5854,12 @@
 "The Mermen Warriors form the core of the mermen armies. Wielding powerful "
 "tridents, they are a bane to any who dare enter their waters."
 msgstr ""
+"Sjökrigarna utgör kärnan i sjöfolkets arméer. Med sina mäktiga treuddar 
"
+"förgör de med lätthet de som vågar ge sig ut i deras vatten."
 
 #: data/units/Mounted_Captain.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Mounted Captain"
-msgstr "Berg"
+msgstr "Ryttarkapten"
 
 #: data/units/Mounted_Captain.cfg:17
 msgid ""
@@ -5862,11 +5868,13 @@
 "commanding their comrades, and they are the ones that become the captains of "
 "the armies of the Clans."
 msgstr ""
+"Ädlingarna bland slätternas män tränas tillsammans med de andra ryttarna 
för "
+"att bli skickliga krigare. Dock tränas de också i att leda sina kamrater, "
+"och det är de som blir kaptener bland Klanernas arméer."
 
 #: data/units/Mounted_Commander.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Mounted Commander"
-msgstr "Adlig befälhavare"
+msgstr "Ryttarbefälhavare"
 
 #: data/units/Mounted_Commander.cfg:17
 msgid ""
@@ -5875,6 +5883,9 @@
 "the battlefield with great speed, and can provide much needed assistance to "
 "different fronts."
 msgstr ""
+"Ryttarbefälhavarna är slätternas ledare och är skickliga i bruket av 
svärd "
+"och morgonstjärna. Med hjälp av sina hästar kan de snabbt förflytta sig 
runt "
+"slagfältet och kan komma till undsättning på olika fronter."
 
 #: data/units/Mudcrawler.cfg:3
 msgid "Mudcrawler"
@@ -7124,9 +7135,8 @@
 msgstr "+Scenarioförfattare"
 
 #: src/about.cpp:112
-#, fuzzy
 msgid "+Multiplayer Maps"
-msgstr "Gruppspel"
+msgstr "+Gruppspelskartor"
 
 #: src/about.cpp:116
 msgid "+Packagers"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]