wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-ei no.po


From: Isaac Clerencia
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/wesnoth-ei no.po
Date: Fri, 15 Oct 2004 17:19:25 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Isaac Clerencia <address@hidden>    04/10/15 21:11:51

Modified files:
    po/wesnoth-ei : no.po 

Log message:
    Updated Norwegian translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-ei/no.po.diff?tr1=1.1&tr2=1.2&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-ei/no.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-ei/no.po:1.1 wesnoth/po/wesnoth-ei/no.po:1.2
--- wesnoth/po/wesnoth-ei/no.po:1.1   Sun Oct 10 22:02:07 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-ei/no.po Fri Oct 15 21:11:51 2004
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-10 15:28+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-10-15 23:00+0100\n"
 "Last-Translator: Erik <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -30,14 +30,13 @@
 msgid ""
 "Lead the loyal armies of Wesnoth in battle against the undead hordes from "
 "the East."
-msgstr ""
+msgstr "Led Wesnoths lojale armeer i kamp mot de vandøde horder fra øst."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:4
 msgid "Approaching Weldyn"
-msgstr ""
+msgstr "Mot Weldyn"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:25
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -50,43 +49,49 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Seier:\n"
-"@Overvinn fiendens leder\n"
-"Tap:\n"
+"@Bring Gweddry til Weldyn\n"
+"Nederlag:\n"
 "#Gweddry dør\n"
 "#Dacyn dør\n"
-"#Volas dør"
+"#Owaec dør\n"
+"#Konrad II dør"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:125
 msgid ""
 "We have finally reached Weldyn, but it seems the undead have surrounded it. "
 "We must break through to reach the king!"
 msgstr ""
+"Vi har nådd fram til Weldyn, men de vandøde har omringet byen. Vi må komme 
"
+"gjennom til kongen!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:139
 msgid ""
 "We have reached Weldyn. Now we must have a council to decide what to do next."
 msgstr ""
+"Vi har ankommet Weldyn. La oss rådslå og avgjøre hva vårt neste trekk 
skal "
+"bli."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:144
 msgid "Come, into the castle."
-msgstr ""
+msgstr "Kom, inn i slottet."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:149
 msgid ""
 "Wait. First, what was that prophecy the lich talked about? I think you know "
 "of what he spoke."
 msgstr ""
+"Vent. Først, hva var profetien til den mørkeånden? Du burde høre hva det 
var "
+"han sa."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:164
 msgid "Weldyn has been captured, and Wesnoth is no more..."
-msgstr ""
+msgstr "Weldyn er overtatt, og Wesnoth er ikke mer..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:4
 msgid "Captured"
 msgstr "Fanget"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:21
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -98,99 +103,100 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Seier:\n"
-"@Overvinn fiendens leder\n"
+"@Unnslipp de orkiske fangehullene\n"
 "Tap:\n"
 "#Gweddry dør\n"
 "#Dacyn dør\n"
-"#Volas dør"
+"#Owaec dør"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:39
 msgid "The Cells"
-msgstr ""
+msgstr "Cellene"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:43
 msgid "Guard Room"
-msgstr ""
+msgstr "Vaktrom"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:47
-#, fuzzy
 msgid "Prison"
-msgstr "Gift"
+msgstr "Fengsel"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:51
 msgid "Torture Chamber"
-msgstr ""
+msgstr "Torturkammer"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:55
 msgid "Storage Room"
-msgstr ""
+msgstr "Lager"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:59
 msgid "The City"
-msgstr ""
+msgstr "Byen"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:63
 msgid "Exit"
-msgstr ""
+msgstr "Utgang"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:401
 msgid "Why have you entered my lands?!?"
-msgstr ""
+msgstr "Hvorfor har dere kommet hit?!?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:406
 msgid "We were traveling-"
-msgstr ""
+msgstr "Vi resite-"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:411
 msgid "Silence! Did I ask you?"
-msgstr ""
+msgstr "Still! Spurte jeg deg?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:416
 msgid "Um... yes."
-msgstr ""
+msgstr "Øh... ja."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:421
 msgid "Shut up! Thats it! I'm putting you in the high-security cave!"
-msgstr ""
+msgstr "Klapp igjen! Det holder! Legg dem i høysikkerhetscellene!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:438
-#, fuzzy
 msgid "Ugh..."
-msgstr "Ugh."
+msgstr "Ugh..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:443
 msgid "Huh? Where am I? I'm tied to the ground!"
-msgstr ""
+msgstr "Høh? Hvor er jeg? Jeg er bundet til bakken!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:448
 msgid ""
 "I must be in some sort of prison... hmm the guard didn't tie me very well. I "
 "can escape from these knots."
 msgstr ""
+"Jeg må være i et slags fengsel... hmm, vakten bandt meg ganske dårlig. Jeg 
"
+"kan vri meg ut av disse knutene."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:454
 msgid ""
 "That's better! I wonder how many other prisoners have been captured that I "
 "will have to rescue."
-msgstr ""
+msgstr "Det var bedre! Hvor mange andre fanger må jeg redde herfra, tro?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:459
 msgid ""
 "Since they are probably tied down like I was, I will have to get into their "
 "cells in order to see them."
 msgstr ""
+"Siden de er nok bundet som jeg var, vil jeg måtte inn i cellene for å se 
dem."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:473
 msgid "The high security prisoners are escaping!"
-msgstr ""
+msgstr "Høysikkerhetsfangene unnslipper!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:478
 msgid "Kill them."
-msgstr ""
+msgstr "Drep dem."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:504
 msgid "The guards are distracted! Now is the time to escape!"
-msgstr ""
+msgstr "Vaktene er avledet! Nå rømmer vi!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:509
 #, fuzzy
@@ -199,17 +205,19 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:533
 msgid "So you are in this cell! Come on, we have to escape!"
-msgstr ""
+msgstr "Så du er i denne cellen! Kom, vi må unnslippe!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:538
 msgid "Very well. I think the rest of the cells are further down this path."
-msgstr ""
+msgstr "Greit nok. Jeg tror resten av cellene er ned denne veien."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:549
 msgid ""
 "So, they must have captured $R2.user_description in addition to Dacyn, Owaec "
 "and me. Well, $R2.type, follow me. We have to get out of this dungeon."
 msgstr ""
+"SÃ¥, de har tatt $R2.user_description til fange i tillegg til Dacyn, Owaec og 
"
+"meg. Vel, $R2.type, følg meg. Vi må komme oss ut herfra."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:560
 msgid ""
@@ -217,20 +225,25 @@
 "will be able to shoot these devils without them doing anything about it, "
 "since most orcs are melee."
 msgstr ""
+"Det er gost å ha en $R1.type blant oss! $R1.user_description kan vel skyte "
+"disse djevlene på avstand uten at de kan gjøre noe, siden de fleste orker 
er "
+"nærkamp."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:571
 msgid "Dacyn! Good, now we can try to escape. Do you know any way to get out?"
-msgstr ""
+msgstr "Dacyn! Flott, nå kan vi unnslippe. Vet du noen vei ut?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:576
 msgid ""
 "No, but I think I can be of some help. I think I have found out where the "
 "key to the door is!"
 msgstr ""
+"Nei, men jeg kan hjelpe likevel. Jeg tror jeg har funnet ut hvor nøkkelen "
+"til døra er!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:581
 msgid "Really? Where?"
-msgstr ""
+msgstr "Virkelig? Hvor?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:586
 msgid ""
@@ -238,16 +251,19 @@
 "thinner than everywhere else. I think there is a hidden door there. Come, "
 "let us see!"
 msgstr ""
+"Veggen i nordre del av cellen min, rett utenfor er den tynnere enn noe sted. "
+"jeg tror det er en skjult dør der. La oss se!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:646
 msgid ""
 "Here is the thin spot. Actually- wait a second- its not a thin spot at all! "
 "Its really a door!"
 msgstr ""
+"Her er det tynne området. Faktisk- stopp en halv- det er egentlig en dør!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:656
 msgid "Huh! A guard. Lets see how quickly we can kill it."
-msgstr ""
+msgstr "Høh. En vakt. La oss se hvor fort vi kan drepe den."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:677
 #, fuzzy
@@ -256,26 +272,29 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:703
 msgid "This is the right key! Lets open the door, quick!"
-msgstr ""
+msgstr "Dette er riktig nøkkel! La oss åpne døren, fort!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:738
 msgid "Help us! The guards are planning to execute us tomorrow!"
-msgstr ""
+msgstr "Hjelp oss! Vaktene har tenkt å henrette oss i morgen!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:743
 msgid ""
 "Hah! Tomorrow? You make a big mistake if you believe you will live that long."
 msgstr ""
+"Ha! I morgen? Dere gjør en stor feil hvis dere tror dere vil leve så lenge."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:748
 msgid ""
 "Right, boss, especially since they're invading, and we need to kill them now "
 "before they escape!"
 msgstr ""
+"Riktig, sjef, spesielt siden de invaderer, og vi må drepe dem før vi "
+"unnslipper!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:763
 msgid "Argh! Oh well, at least my vast hordes will defeat you!"
-msgstr ""
+msgstr "Arg! Likevel vil hordene mine drepe dere!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:810
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:166
@@ -305,10 +324,12 @@
 "Good! We have escaped these accursed caves! Lets get out of these mountains "
 "as quickly as possible!"
 msgstr ""
+"Flott! Vi har unnsluppet disse forbannede hulene! La oss komme oss ut af "
+"fjellene så fort som mulig."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:853
 msgid "I will come with you and help you on your quest, whatever it is."
-msgstr ""
+msgstr "Jeg blir med dere på oppdraget, hva det nå er."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:4
 #, fuzzy
@@ -338,7 +359,7 @@
 msgid ""
 "We have come to a great river. What should we do? Should we attempt to cross "
 "it?"
-msgstr ""
+msgstr "Vi har kommet til en stor elv. Hva bør vi gjøre. Forsøke å krysse 
den?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:98
 msgid ""
@@ -346,39 +367,47 @@
 "much too great for us to defeat. Reinforcements for the undead will arrive "
 "soon. we must be across the river before that happens."
 msgstr ""
+"Vi må krysse elven. De vandøde jager oss, og hordene deres er for store til 
"
+"å stoppe. Forsterkningene deres vil ankomme snart. Vi må være over elven 
før "
+"det skjer."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:103
 msgid ""
 "Across this river lies the Northland. If we can get there, we may be able to "
 "get some ogres to help us."
 msgstr ""
+"Over denne elven er Nordlandene. Hvis vi kommer oss dit, kan vi kanskje få "
+"risene på vår side."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:108
 msgid "Grug say we no help you! We finish must battle orc with!"
-msgstr ""
+msgstr "Grug si vi nei hjelp deg! Vi ferdig må krig med ork gjøre!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:113
 msgid "And in Wesnothish that means?..."
-msgstr ""
+msgstr "Og på Wesnothisk vil det si?..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:118
 msgid "Orc foolish! Die you now!"
-msgstr ""
+msgstr "Ork dum! Dø du nå!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:123
 msgid "I think the ogres are trying to kill the orcs."
-msgstr ""
+msgstr "Jeg tror risene prøver å drepe orkene."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:128
 msgid ""
 "If we show ourselves as enemies of the orcs, they may help us. But I think "
 "we should cross the river before trying to convince these ogres to help."
 msgstr ""
+"Viser vi oss som orkene fiender, kan de være at de vil hjelpe. Men vi bør "
+"krysse elven først."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:178
 msgid ""
 "The undead reinforcements have arrived! We must cross the river immediately!"
 msgstr ""
+"De vandøde forsterkningene har kommet! Vi må krysse elven øyeblikkelig!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:216
 msgid ""
@@ -386,10 +415,12 @@
 "They have been convinced to work for the Crown in the past; maybe it can be "
 "done again."
 msgstr ""
+"Godt! Vi har krysset. La oss nå se om risene er villige til å hjelpe oss. 
De "
+"har kjempet for kongedømmet før; kanskje nå igjen."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:221
 msgid "Grug say join you maybe he."
-msgstr ""
+msgstr "Grug si hjelpe deg kanskje han."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:232
 msgid "Hurry up. We need to get across before these undead slaughter us!"
@@ -434,8 +465,8 @@
 "Certainly. Although we will not leave our forests, we will help you reach "
 "the northern outpost, where the officer stationed there may aid you."
 msgstr ""
-"Selvfølgelig. Sel om vi ikke vil forlate våre skoger, vil vi hjelpe deg å 
nå "
-"den nordlige utposten. Offiseren stasjonert der kan være i stand til å "
+"Selvfølgelig. Selv om vi ikke vil forlate våre skoger, vil vi hjelpe deg å 
"
+"nå den nordlige utposten. Offiseren stasjonert der kan være i stand til å "
 "hjelpe deg."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:112
@@ -492,8 +523,9 @@
 "død, men for å ha forhindret oppdraget hans!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:4
+#, fuzzy
 msgid "The Escape Tunnel"
-msgstr ""
+msgstr "Flukttunnelen"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:20
 #, fuzzy
@@ -516,13 +548,15 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:96
 msgid "Where are we? I can't see where we are going."
-msgstr ""
+msgstr "Hovs er vi? Jeg kan ikke se hvor vi går."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:101
 msgid ""
 "I do not know. There are trolls in here, which may try to fight us. Now "
 "hurry, we have to move quickly with those Lichs still behind us."
 msgstr ""
+"Jeg vet ikke. Det er troll her, som kan angripe oss. Skynd deg, de vandøde "
+"er fortsatt etter oss."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:122
 #, fuzzy
@@ -530,27 +564,29 @@
 msgstr "På skiltet står det 'Gjesteboliger'."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:135
-#, fuzzy
 msgid "Who goes there?"
-msgstr "Hvem der? Venn eller fiende?"
+msgstr "Hvem der?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:140
 msgid ""
 "We are travelers loyal to the king of Wesnoth. Will you help us escape these "
 "trolls?"
 msgstr ""
+"Vi er reisende lojale mot Wesnoths konge! Vil du hjelpe oss unnslippe "
+"trollene?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:145
 msgid ""
 "Yes, we will help you, for we have no love for the trolls. Anyone attacked "
 "by them deserves some help, I think."
 msgstr ""
+"Jepp, vi hater nemlig også trollene. Enhver angrepet av dem fortjener hjelp."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:207
 msgid ""
 "There is a great fortune in this chest of treasure! I can count two hundred "
 "pieces of gold!"
-msgstr ""
+msgstr "Der er "
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:281
 #, fuzzy
@@ -562,6 +598,8 @@
 "So Mal-Ravanal does not follow us himself. That at least is good. But still, "
 "we must get out of this tunnel!"
 msgstr ""
+"Så Mal-Ravanal følger ikke selv. Det var da enda godt. Likevel, vi må 
komme "
+"oss ut herfra!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:300
 #, fuzzy
@@ -569,9 +607,8 @@
 msgstr "Du har nådd enden av de eksisterende spillnivåene."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Evacuation"
-msgstr "Sted"
+msgstr "Evakuering"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:25
 msgid ""
@@ -585,84 +622,113 @@
 "#Death of Dacyn or leaving him on the river's north side\n"
 "#Death of Owaec or leaving him on the river's north side"
 msgstr ""
+"\n"
+"Seier:\n"
+"@Få så mange som mulig over brua og\n"
+"@Ødelegg brua (alle på gal side vil dø, inkl. de på tilbakekallingslisten 
"
+"din.)\n"
+"Nederlag:\n"
+"#Gweddry dør, eller er på feil side av brua#Dacyn dør, eller er på feil 
side "
+"av brua#Owaec dør, eller er på gal side av brua"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:110
 msgid ""
 "All is lost! We have to get out of the Northlands as quickly as possible! "
 "Run for your - what the...?!? Who are you?"
 msgstr ""
+"Alt er tapt! Vi må komme oss ut av Nordlandene så fort som mulig! Løp for "
+"liv - hva i...?!? Hvem er du?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:115
+#, fuzzy
 msgid ""
 "I'm a engineer. I s'pect you'll have a need of me services. I bet you're "
 "gonna want me to blow up that bridge ov'r theah."
 msgstr ""
+"Jai vare insjenør. Jai tanke do vil trenge mine tenester. Jai vedder du vil "
+"ha mai til å sprenge den bru dar borte."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:120
 msgid "Why would we want to do that?!?"
-msgstr ""
+msgstr "Hvorfor skulle vi ville det?!?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:125
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Well, I see those arcs are chasin' you, and if I blow up the bridge, they "
 "can't get across. It'll help you escape."
 msgstr ""
+"Vel, jai se de årker jage dere, og hivs jai sprenge den bro, de ikke komme "
+"over. Det hjelpe dere unnslippe. Det er bra."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:130
 msgid "Gweddry, he's actually right... we have to hire him. How much?"
-msgstr ""
+msgstr "Gweddry, han har rett... vi må betale ham. Hvor mye?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:135
+#, fuzzy
 msgid "Fifty gold pieces."
-msgstr ""
+msgstr "Femti gule penge!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:140
 msgid "Very well, but you only get it once the bridge is down."
-msgstr ""
+msgstr "Greit nok, men bare etter at du sprenger brua."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:145
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Deal. I c'n blow'er up once I get to that signpost ov'r 'ere. Thats where my "
 "eq'pment is."
 msgstr ""
+"Det vare en avtale! Jai sprenge den bro når jai komme meg til den vaiskilt "
+"der borte. Der være mine sprengesaker!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:150
 msgid ""
 "All right, now everyone across the bridge! Anyone left on this side when the "
 "bridge is exploded will be left to their own devices!"
 msgstr ""
+"Ja vel, alle over brua! Alle som er igjen når brua går i lufta vil måtte "
+"overleve på egen hånd!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:175
+#, fuzzy
 msgid "So, d'ya want me to blow up der bridge yet, Cap'n?"
-msgstr ""
+msgstr "Så, skal jai sprenge den bro nå, Gen'ral?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:182
+#, fuzzy
 msgid "I believe you owe me some money first."
-msgstr ""
+msgstr "Jai tro du skylle mai noe penge først."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:187
 msgid "Yeah, here you go. Now blow this thing up."
-msgstr ""
+msgstr "Greit, her har du de. NÃ¥ spreng den."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:202
 msgid "Alright! Blast'n time!"
-msgstr ""
+msgstr "Hura hura! Det vare sprengetid!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:231
+#, fuzzy
 msgid "BOOM!!!"
 msgstr ""
+"PRSHOW!! (eller annen staving avhenging av hvordan du vil tolke lyden av min "
+"søster som blåser ut luft mellom leppene sine i et dårlig forsøk på å "
+"etterape en sprengelyd)"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:247
 msgid "Oops... I'm north of the bridge! That was bad planning on my part."
 msgstr ""
+"Oi sann... jeg er nord for brua! Det var litt dårlig planlegging for min 
del."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:266
 msgid "You idiot! You left me north of the bridge!"
-msgstr ""
+msgstr "Din idiot! Jeg er på nordsiden av brua!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:282
 msgid "I'm still north of the bridge, Gweddry! Why'd you blow it up!?!"
-msgstr ""
+msgstr "Jeg er fortsatt nord for brua, Gweddry? Hvorfor sprengte du den!?!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:296
 msgid ""
@@ -670,10 +736,12 @@
 "undead probably aren't as numerous this far west, so we won't get "
 "immediately killed, anyway."
 msgstr ""
+"Flott, vi har unnsluppet orkene. Nå må vi sydover. Jeg tror ikke de 
vandøde "
+"er så mange her i vest, så vi blir nok ikke drept momentant ihvertfall."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:320
 msgid "Neh? Alright then, we'll wait fa' later, eh?"
-msgstr ""
+msgstr "Næi? Javel, vi vente på senere, hva?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:332
 msgid "We have not thrown down the bridge in time! The orcs will kill us all!"
@@ -827,9 +895,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Northern Outpost"
-msgstr "Nordisk Vinter"
+msgstr "Nordisk Forpost"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:28
 msgid ""
@@ -944,7 +1011,6 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:27
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -956,11 +1022,11 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Seier:\n"
-"@Overvinn fiendens leder\n"
+"@Ha minst to riser på gresset når tiden går ut.\n"
 "Tap:\n"
 "#Gweddry dør\n"
 "#Dacyn dør\n"
-"#Volas dør"
+"#Owaec dør"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:84
 msgid ""
@@ -997,9 +1063,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Weldyn Besieged"
-msgstr "Alvene er Beleiret"
+msgstr "Weldyn Beleiret"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:26
 #, fuzzy
@@ -1091,9 +1156,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:88
-#, fuzzy
 msgid "What is that?!?"
-msgstr "Hva er det?"
+msgstr "Hva er det?!?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:92
 msgid ""
@@ -1331,9 +1395,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:115
-#, fuzzy
 msgid "So what should we do now?"
-msgstr "Vi kan ikke komme inn! Hva skal vi finne på nå?"
+msgstr "Så hva skal vi finne på nå?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:119
 msgid ""
@@ -1948,18 +2011,24 @@
 "It was the thirtieth year of Konrad II's reign, and there were strange "
 "events happening on the eastern border of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Det var det trettiende året av Konrad II's regjeringstid, og mystiske "
+"hendelser skjedde på hele Wesnoths østlige grense."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:9
 msgid ""
 "Cattle and beasts of burden were found dead in the fields, and men went "
 "missing from their houses, with no clues but a thin stream of black blood."
 msgstr ""
+"Kyr og pakkdyr ble funnet døde på åkeren, og menn forsvant fra sine hus, "
+"uten andre spor enn en tynn strime svart blod."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:13
 msgid ""
 "At first the settlers suspected raiders, but there was nothing east of them "
 "but a small mountain range and miles of swamp."
 msgstr ""
+"Først trodde nybyggerne at det var røvere, men ingenting lå øst for dem "
+"unntatt en liten fjellkjede og milevis med sump."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:17
 msgid ""
@@ -2011,26 +2080,3 @@
 "Then, at dawn one day, Gweddry and his men were roused by startled cry of "
 "the night watchmen..."
 msgstr ""
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Reach the end of the tunnel\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gweddry"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Seier:\n"
-#~ "@Overvinn begge fiendens ledere\n"
-#~ "@Stå imot inntil tiden renner ut\n"
-#~ "Nederlag:\n"
-#~ "#Konrad dør"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "No! These undead have defeated me!"
-#~ msgstr "Nei! Dette er slutten! Vi har tapt!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "What is your point?"
-#~ msgstr "Hva mener du?"




reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]