wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-httt/sv.po wesnoth/sv.po wes...


From: Isaac Clerencia
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po wesnoth-httt/sv.po wesnoth/sv.po wes...
Date: Thu, 14 Oct 2004 15:25:21 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Isaac Clerencia <address@hidden>    04/10/14 19:17:55

Modified files:
    po/wesnoth-httt: sv.po 
    po/wesnoth   : sv.po 
    po/wesnoth-trow: sv.po 

Log message:
    Updated Swedish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po.diff?tr1=1.1&tr2=1.2&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth/sv.po.diff?tr1=1.8&tr2=1.9&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po.diff?tr1=1.1&tr2=1.2&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.1 wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.2
--- wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po:1.1  Sun Oct 10 22:02:08 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-httt/sv.po    Thu Oct 14 19:17:55 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-28 01:17+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-10-14 20:51+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1051,6 +1051,7 @@
 "dröjer kvar här, så kommer horder med orcher att omringa oss."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:336
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Konrad, heed the words of Defaldor. We shall return to wrest the grip of the "
 "orcs from these lands."
@@ -1529,7 +1530,7 @@
 "Remember, it is rumored that the filthy mage and one that he protects are in "
 "these parts. They are the ones we want!"
 msgstr ""
-"Kom ihåg att det sägs att den där smutsiga magiker och den han beskyddar "
+"Kom ihåg att det sägs att den där smutsige magikern och hans skyddsling "
 "håller till här i krokarna. Det är dem vi vill åt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:237
@@ -2199,12 +2200,13 @@
 "Vad vill de här inkräktarna? Vi har då sannerligen inte bjudit hit dem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:125
+#, fuzzy
 msgid ""
 "We come in peace! We wish for you to aid us in our struggle against "
 "Ashievere, the evil Queen Mother."
 msgstr ""
-"Vi har fredliga avsikter! Vi söker ert stöd i kampen mot den onda "
-"drottningmodern Asheviere."
+"Vi har fredliga avsikter! Vi söker ert stöd i kampen mot Asheviere, den 
onda "
+"drottningmodern."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:129
 msgid "We will not join you. You who are led by these youths and this old man."
Index: wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.1 wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.2
--- wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po:1.1  Sun Oct 10 22:02:09 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth-trow/sv.po    Thu Oct 14 19:17:55 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-10-04 23:46+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-10-14 20:51+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1023,7 +1023,7 @@
 "@Fegt: fly ombord på första skeppet, eller\n"
 "@Normal: fly ombord på andra skeppet, eller\n"
 "@Hjältemodigt: fly ombord på tredje skeppet, eller\n"
-"@Besegra all fiender\n"
+"@Besegra alla fiender\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Prins Haldric dör\n"
 "#Lady Jessica dör\n"
@@ -3400,7 +3400,7 @@
 "Southbay."
 msgstr ""
 "Prins Haldric har kommit upp ur Sunnanviks kloaker mitt i staden. Efter en "
-"del uppståndelse beviljas han en audiens med Sunnanviks kung."
+"del uppståndelse beviljas han en audiens hos Sunnanviks kung."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:106
 msgid "So Prince, you bring refugees, but do you bring swords as well?"
Index: wesnoth/po/wesnoth/sv.po
diff -u wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.8 wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.9
--- wesnoth/po/wesnoth/sv.po:1.8    Sun Oct 10 22:02:05 2004
+++ wesnoth/po/wesnoth/sv.po  Thu Oct 14 19:17:55 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-10-05 23:03+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-10-06 17:59+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-10-14 20:47+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -239,6 +239,7 @@
 msgstr "Strid"
 
 #: data/help.cfg:111
+#, fuzzy
 msgid ""
 "There are two types of combat in Battle for Wesnoth, short- and long-ranged, "
 "but both of them take place between units in adjacent hexes. Short-range "
@@ -303,24 +304,24 @@
 "<header>text='Chans för träff'</header>\n"
 "\n"
 "Chansen att en trupp träffar en annan beror i stort sett bara på vilken "
-"<ref>dst=terrain text='Terräng'</ref> försvararen står på. Chansen att "
-"träffa kan man se genom att högerklicka på en trupp, välja 
Truppbeskrivning, "
-"och sedan <italic>text=Terrängavdrag</italic>. Till exempel har en alv en "
+"<ref>dst=terrain text=Terräng</ref> försvararen står på. Chansen att 
träffa "
+"kan man se genom att högerklicka på en trupp, välja Truppbeskrivning, och "
+"sedan <italic>text=Terrängavdrag</italic>. Till exempel har en alv en "
 "försvarsnivå på 70% i skog, vilket innebär att en attackerande trupp bara 
"
 "har 30% chans att träffa. Precis på samma sätt avgörs träffmöjligheten 
för "
 "alven av terrängen som den andra truppen står på. \n"
-"\n"
-"Det finns två undantag på den här regeln: vid <ref>dst=magical_attacks "
+"Det finns två undantag till den här regeln: vid <ref>dst=magical_attacks "
 "text='Magiska attacker'</ref> och då <ref>dst=ability_marksman "
 "text='Prickskyttar'</ref> anfaller. Magiska attacker har alltid 70% chans "
-"för träff, och prickskyttar 60%.\n"
+"för träff, oavsett terräng, och prickskyttar 60% när de anfaller, oavsett 
"
+"terräng.\n"
 "\n"
 "<header>text=Skada</header>\n"
 "\n"
 "Varje träff ger en grundskada som beror på typen av attack. Till exempel 
ger "
 "en alvkrigare med ett 5-4-svärd en grundskada på 5 hälsopoäng (HP). Detta 
"
 "kan ändras beroende på två saker: försvararens "
-"<ref>dst=damage_type_and_resistance text='Motståndskraft'</ref> samt vilken "
+"<ref>dst=damage_type_and_resistance text=Motståndskraft</ref> samt vilken "
 "<ref>dst=time_of_day text='Tid på dygnet'</ref> det är. Båda dessa 
förklaras "
 "nedan.\n"
 "\n"
@@ -557,10 +558,11 @@
 "\n"
 "Underhåll är också ganska enkelt. Varje trupp kräver ett underhåll som 
är "
 "likamed truppens erfarenhetsnivå. Det är gratis att underhålla trupper så 
"
-"länge deras sammanlagda erfarenhetsnivå är mindre än eller likamed 
antalet "
-"byar. Om den sammanlagda erfarenhetsnivån är högre, måste 
mellanskillnaden "
-"betalas ur din egen kassakista. Om du till exempel har tolv trupper på nivå 
"
-"ett och tio byar så måste du betala två guldstycken per drag i 
underhåll.\n"
+"länge deras <italic>text='sammanlagda erfarenhetsnivå'</italic> är mindre 
än "
+"eller likamed antalet byar. Om den sammanlagda erfarenhetsnivån är högre, "
+"måste mellanskillnaden betalas ur din egen kassakista. Om du till exempel "
+"har tolv trupper på nivå ett och tio byar så måste du betala två 
guldstycken "
+"per drag i underhåll.\n"
 "\n"
 "De kostnader som underhållet utgör dras från din inkomst, vilket innebär 
att "
 "i exemplet med tolv trupper och tio byar kommer din inkomst att bli åtta "
@@ -591,9 +593,10 @@
 
 #: data/help.cfg:197
 msgid "About"
-msgstr "Yngling"
+msgstr "Om"
 
 #: data/help.cfg:242
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Most units have two traits. Traits are attributes of the unit that modify "
 "its attributes slightly. They are assigned to a unit randomly when the unit "
@@ -4090,6 +4093,7 @@
 msgstr "Eldhjärta"
 
 #: data/units/Drake_Flameheart.cfg:20
+#, fuzzy
 msgid ""
 "There is an old saying that, 'The generals in Drake armies have fire in "
 "their veins instead of blood'. Nobody would doubt the truth in that saying "
@@ -4097,7 +4101,7 @@
 "butween their crackling flames and their wicked swords, few who meet them "
 "survive to confirm this saying."
 msgstr ""
-"Ett gammalt talesätt säger att 'generalerna i drakfolkets arméer har eld i 
"
+"Ett gammalt talesätt säger att 'Generalerna i drakfolkets arméer har eld i 
"
 "sina ådror istället för blod'. Ingen som mött dessa resliga varelsers "
 "förödelse betvivlar sanningen i detta. Dock är det få som överlevt deras 
"
 "eldar och onda svärd för att bekräfta talesättet."
@@ -4216,6 +4220,7 @@
 msgstr "Duellant"
 
 #: data/units/Duelist.cfg:17
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Duelists are masters of the art of swordplay. Their skill with the rapier "
 "allows them to attack and parry with only one hand, while they wield a "
@@ -4363,6 +4368,7 @@
 msgstr "Dvärgarnas vaktpost"
 
 #: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:23
+#, fuzzy
 msgid ""
 "The Sentinel, with his tower shield and great courage, refuses to yeild "
 "under even the strongest of enemy attacks."
@@ -5995,15 +6001,16 @@
 msgstr "Ödlefolkets ismanare"
 
 #: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:17
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Saurian Icecasters have cast aside their role as healers to refine their "
 "skills with the dark arts. While frail, they posses deep knowledge of cold "
 "magic and retain their abilities as healers."
 msgstr ""
-"Ödlefolkets ismanare har avstått sina ledarpositioner för att kunna hänge 
"
-"sig åt att förfina sin skicklighet i de mörka konsterna. Trots sin "
-"bräcklighet besitter de kunskaper om frostmagi och har kvar sina förmågor "
-"som helare."
+"Ödlefolkets ismanare har avstått vidare träning i läkandets konst för 
att "
+"kunna hänge sig åt att förfina sin skicklighet i de mörka konsterna. 
Trots "
+"sin bräcklighet besitter de kunskaper om frostmagi och har kvar sin "
+"grundläggande förmåga som helare."
 
 #: data/units/Saurian_Icecaster.cfg:19 data/units/Saurian_Tribalist.cfg:20
 msgid "skirmisher,heals"
@@ -7169,8 +7176,9 @@
 msgstr "Anslut till en server eller ett spel som någon annan är värd för"
 
 #: src/game.cpp:1188
+#, fuzzy
 msgid "Host Multiplayer Game"
-msgstr "Var spelvärd för gruppspel"
+msgstr "Gruppspel"
 
 #: src/game.cpp:1188
 msgid "Host a game without using a server"
@@ -8266,8 +8274,9 @@
 msgstr "Inställningar"
 
 #: src/titlescreen.cpp:168
+#, fuzzy
 msgid "TitleScreen button^About"
-msgstr "Om"
+msgstr "Avsluta"
 
 #: src/titlescreen.cpp:169
 msgid "TitleScreen button^Quit"
@@ -8340,3 +8349,46 @@
 #: src/widgets/file_chooser.cpp:173
 msgid "Deletion of the file failed."
 msgstr "Kunde ej radera fil."
+
+#~ msgid "Weapon Specials"
+#~ msgstr "Vapenspecialiteter"
+
+#~ msgid "illuminates"
+#~ msgstr "lyser upp"
+
+#~ msgid "Grand Marshal"
+#~ msgstr "Stormarskalk"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The rank of Grand Marshal is one of the most esteemed in the armies of "
+#~ "humanity, and those who bear its title have surpassed many trials by "
+#~ "fire, proving their considerable mettle at both personal combat and "
+#~ "tactical facility. Their presence on the battlefield is of great aid to "
+#~ "those serving beneath them."
+#~ msgstr ""
+#~ "Stormarskalken är en av de högst aktade i människornas arméer, och de 
som "
+#~ "bär denna titel har genomgått många prövningar i strid, och bevisat 
sin "
+#~ "personliga styrka både i strid man-mot-man och i taktiska bedömningar. "
+#~ "Deras närvaro på slagfältet är till stor hjälp för de som tjänar 
under "
+#~ "dem."
+
+#~ msgid "+Greek Translation"
+#~ msgstr "+Grekisk översättning"
+
+#~ msgid "Host Networked Game"
+#~ msgstr "Var värd för nätverksspel"
+
+#~ msgid "Hotseat Game"
+#~ msgstr "Heta stolen-spel"
+
+#~ msgid "Play a multiplayer game sharing the same machine"
+#~ msgstr "Spela ett gruppspel med en och samma dator"
+
+#~ msgid "Human vs AI"
+#~ msgstr "Människa mot dator"
+
+#~ msgid "Play a game against AI opponents"
+#~ msgstr "Spela mot datorn"
+
+#~ msgid "Connect to Host"
+#~ msgstr "Anslut till server"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]