wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth po/sv/wesnoth-editor.po po/sv/wesnoth-e...


From: Richard Kettering
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth po/sv/wesnoth-editor.po po/sv/wesnoth-e...
Date: Tue, 05 Oct 2004 23:35:17 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Richard Kettering <address@hidden>   04/10/06 03:28:32

Modified files:
    po/sv     : wesnoth-editor.po wesnoth-ei.po wesnoth-httt.po 
             wesnoth-lib.po wesnoth.po wesnoth-trow.po 

Log message:
    updated Swedish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-editor.po.diff?tr1=1.5&tr2=1.6&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po.diff?tr1=1.16&tr2=1.17&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po.diff?tr1=1.15&tr2=1.16&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-lib.po.diff?tr1=1.5&tr2=1.6&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth.po.diff?tr1=1.18&tr2=1.19&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po.diff?tr1=1.18&tr2=1.19&r1=text&r2=text

Modified files:
    data/units   : General.cfg 
Added files:
    data/units   : Grand_Marshal.cfg 

Log message:
    New human unit - Grand Marshal.

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/data/units/Grand_Marshal.cfg?rev=1.1
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/data/units/General.cfg.diff?tr1=1.18&tr2=1.19&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-editor.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-editor.po:1.5 wesnoth/po/sv/wesnoth-editor.po:1.6
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-editor.po:1.5 Mon Sep 27 18:44:27 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-editor.po   Mon Oct 4 22:35:30 2004
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
-"POT-Creation-Date: 2004-09-11 23:09+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-10-03 22:58+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-09-27 20:25+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
@@ -177,10 +177,10 @@
 msgid "Flip around (this may change the dimensions of the map):"
 msgstr "Flippa (detta kan ändra kartans dimensioner):"
 
-#: src/editor/editor_palettes.cpp:313
+#: src/editor/editor_palettes.cpp:314
 msgid "FG"
 msgstr "FG"
 
-#: src/editor/editor_palettes.cpp:315
+#: src/editor/editor_palettes.cpp:316
 msgid "BG"
 msgstr "BG"
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po:1.17 wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po:1.18
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po:1.17  Mon Oct 4 22:35:30 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po Tue Oct 5 19:41:46 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-28 01:16+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-10-05 20:34+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -2210,16 +2210,15 @@
 "uppenbarligen är riggat till hans fördel."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:303
-#, fuzzy
 msgid ""
 "That only proves you are a coward. Anyway, these are his terms: You pick "
 "your six best warriors and I will pick my six best. Then we will fight, to "
 "the death, until either you or he is destroyed!"
 msgstr ""
-"Detta visar att du är feg. I vilket fall som helst, dessa är "
+"Det bevisar bara att du är feg. I vilket fall som helst, dessa är "
 "förutsättningarna: Du väljer ut dina sex bästa krigare, och jag väljer 
mina "
 "sex bästa. Sedan kämpar vi tills döden, tills antingen du eller han är "
-"förintad!"
+"förgjord!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:308
 msgid ""
@@ -2359,149 +2358,3 @@
 msgstr ""
 "Plötsligt en dag blev Gweddry och hans män väckta i gryningen av ett "
 "förvånat utrop från nattvakterna..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "I will hold my gate. With my quick and skillful warriors I can resist the "
-#~ "undead, at least for a while."
-#~ msgstr ""
-#~ "Jag kommer att försvara min port. Med mina snabba och skickliga soldater "
-#~ "kan jag hålla tillbaka de vandöda, åtminstone ett tag."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Yes, and my people may be slow, but their blows are the most powerful of "
-#~ "all. I can hold my post."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ja, mina män är visserligen långsamma, men deras slag är mäktiga, 
kanske "
-#~ "mäktigare än någon annans. Jag kan hålla stånd."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Archers are the most powerful fighters of all, as they shall prove in the "
-#~ "upcoming battle."
-#~ msgstr ""
-#~ "Bågskyttar är de mäktigaste krigarna av alla, som de kommer att visa i "
-#~ "det förestående slaget."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Peace, my sons! We are fighting the enemy, there is no need for rivalry "
-#~ "within our camp."
-#~ msgstr ""
-#~ "Fred, mina söner! Vi skall slåss mot fienden, vi behöver inte någon "
-#~ "rivalitet inom lägret."
-
-#~ msgid "No! These undead have defeated me!"
-#~ msgstr "Nej! De vandöda har besegrat mig!"
-
-#~ msgid "And now we will revive you to serve us, as an undead Knight!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Och nu kommer vi att återuppväcka dig till vår tjänst, som en vandöd "
-#~ "riddare!"
-
-#~ msgid "Time to defeat these pesky humans, in my new body."
-#~ msgstr "Dags att besegra de irriterande människorna, i min nya kropp."
-
-#~ msgid ""
-#~ "No! I have been defeated! I only hope the undead do not raise me to fight "
-#~ "against you!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Nej! Jag är besegrad! Mitt enda hopp är att de vandöda inte kan "
-#~ "återuppväcka mig för att slåss mot er!"
-
-#~ msgid "Oh, don't worry, we will. Mwahahahahaha!!!"
-#~ msgstr "Åh, oroa dig inte, det kommer vi att göra. Mwahahahahaha!!!"
-
-#~ msgid "Well, my one-time father, let us see who will last out the night!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Nå, du som en gång var min fader, låt oss se vem som överlever natten!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Its difficult to defeat these undead. It will be much easier to join them."
-#~ msgstr ""
-#~ "Det är svårt att besegra dessa vandöda. Det är mycket lättare att 
ansluta "
-#~ "sig till dem."
-
-#~ msgid "Huh?"
-#~ msgstr "Va?"
-
-#~ msgid "You idiot, I'm defecting!"
-#~ msgstr "Jag deserterar, din idiot!"
-
-#~ msgid "You traitor!"
-#~ msgstr "Förrädare!"
-
-#~ msgid "Yes! Now my victory is assured!"
-#~ msgstr "Ja! Nu vinner jag garanterat!"
-
-#~ msgid "Come, my warriors, let us defeat this foolish King!"
-#~ msgstr "Kom, mina soldater, låt oss besegra denna dåraktige kung!"
-
-#~ msgid "Now I shall be the king of the undead Wesnoth!"
-#~ msgstr "Nu blir jag kung över det vandöda Wesnoth!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "He says: Well, you have defeated some of my captains. Good job. But that "
-#~ "was only a small fraction of my horde."
-#~ msgstr ""
-#~ "Han säger: Så, du har besegrat några av mina kaptener. Det var duktigt "
-#~ "gjort, men de utgjorde blott en bråkdel av min hord."
-
-#~ msgid "What is your point?"
-#~ msgstr "Vad menar du?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "He says: Well, it would be very easy for me to defeat you. But I don't "
-#~ "think it would do justice to my power."
-#~ msgstr ""
-#~ "Han säger: Jo, det skulle vara mycket lätt för mig att besegra er. Men "
-#~ "jag tror inte det skulle göra rättvisa åt min makt."
-
-#~ msgid ""
-#~ "We don't care about honoring your power. Attack us with all your might, "
-#~ "we don't care!"
-#~ msgstr "Vi bryr oss inte om att hedra din makt. Visa oss vad du kan!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "My lord has anticipated your whim. He says: Shut up, fool! I meant my own "
-#~ "power, not the power of my legions. And that brings me to my second "
-#~ "point. You, Gweddry, as a commander, are a coward."
-#~ msgstr ""
-#~ "Min herre har förutsett ditt infall. Han säger: Håll tyst, dåre! Jag "
-#~ "menar min egen makt, inte mina legioners makt. Och nu till mitt andra "
-#~ "ärende. Du, Gweddry, är en feg kommandör."
-
-#~ msgid "What, me, a coward!?! Why!?!"
-#~ msgstr "Vadå, jag feg?! Va?!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Yes, you, a coward. He says: You claim to have defeated my lord's "
-#~ "captains, but it was really your hordes, not you."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ja, du, en fegis. Du hävdar att du har besegrat min herres kaptener, men "
-#~ "det var i själva verket dina horder, inte du själv."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Hordes is a name used for undead. We prefer to call ourselves an army."
-#~ msgstr ""
-#~ "Horder kallar vi bara de vandöda. Vi föredrar att kalla oss själva för 
en "
-#~ "armé."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Silence, fool! The point is that Gweddry could not have defeated my "
-#~ "lord's minions without the help of his slaves!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Tyst, dåre! Poängen är att Gweddry inte skulle ha kunnat besegra min "
-#~ "herres undersåtar utan hjälp från sina slavar!"
-
-#~ msgid "I'm not a slave! And YOU'RE the fool!"
-#~ msgstr "Jag är inte en slav! Och dåren, det är DU!"
-
-#~ msgid "I'm not going to fight you in one-on-one combat!"
-#~ msgstr "Jag tänker inte slåss man mot man med dig!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "That only proves you are a coward. Anyway, who said anything about one-on-"
-#~ "one combat? He said: a duel, seven-on-seven. Pick your six best slaves "
-#~ "and I will pick my six best minions."
-#~ msgstr ""
-#~ "Det bevisar enbart att du är feg. Nåväl, vem sa något om man mot man? 
Han "
-#~ "sa en duell, sju mot sju. Välj sex av dina bästa slavar, så väljer jag 
"
-#~ "mina sex bästa undersåtar."
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po:1.15 wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po:1.16
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po:1.15 Tue Sep 28 06:51:51 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-httt.po    Mon Oct 4 22:35:30 2004
@@ -900,6 +900,11 @@
 "Se upp i kullarna! Det finns många orcher som gömmer sig där och 
förbereder "
 "bakhåll!"
 
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:211
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:259
+msgid "Ambushed!"
+msgstr "Bakhåll!"
+
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:4
 msgid "The Dwarven Doors"
 msgstr "Dvärgporten"
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-lib.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-lib.po:1.5 wesnoth/po/sv/wesnoth-lib.po:1.6
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-lib.po:1.5  Mon Sep 27 18:44:27 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-lib.po    Mon Oct 4 22:35:30 2004
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
-"POT-Creation-Date: 2004-09-03 11:27+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-10-03 22:59+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-09-27 20:25+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
@@ -17,7 +17,7 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
 
-#: src/preferences.cpp:144 src/preferences.cpp:190
+#: src/preferences.cpp:147 src/preferences.cpp:193
 msgid ""
 "The video mode could not be changed. Your window manager must be set to 16 "
 "bits per pixel to run the game in windowed mode. Your display must support "
@@ -27,129 +27,129 @@
 "bitar per pixel för att kunna köra spelet i ett fönster. Din skärm måste 
"
 "stödja 1024x768x16 för att köra spelet i fullskärm."
 
-#: src/preferences.cpp:362
+#: src/preferences.cpp:365
 msgid "player"
 msgstr "spelare"
 
-#: src/preferences.cpp:639
+#: src/preferences.cpp:653
 msgid "Full Screen"
 msgstr "Fullskärm"
 
-#: src/preferences.cpp:640
+#: src/preferences.cpp:654
 msgid "Accelerated Speed"
 msgstr "Accelererad"
 
-#: src/preferences.cpp:641
+#: src/preferences.cpp:655
 msgid "Skip AI Moves"
 msgstr "Visa ej datorns steg"
 
-#: src/preferences.cpp:642
+#: src/preferences.cpp:656
 msgid "Show Grid"
 msgstr "Visa rutnät"
 
-#: src/preferences.cpp:643
+#: src/preferences.cpp:657
 msgid "Show Floating Labels"
 msgstr "Visa svävande etiketter"
 
-#: src/preferences.cpp:644
+#: src/preferences.cpp:658
 msgid "Turn Dialog"
 msgstr "Dragdialogruta"
 
-#: src/preferences.cpp:645
+#: src/preferences.cpp:659
 msgid "Turn Bell"
 msgstr "Dragringklocka"
 
-#: src/preferences.cpp:646
+#: src/preferences.cpp:660
 msgid "Show Team Colors"
 msgstr "Visa lagfärger"
 
-#: src/preferences.cpp:647
+#: src/preferences.cpp:661
 msgid "Show Color Cursors"
 msgstr "Visa pekare i färg"
 
-#: src/preferences.cpp:648
+#: src/preferences.cpp:662
 msgid "Show Haloing Effects"
 msgstr "Visa halo-effekter"
 
-#: src/preferences.cpp:649
+#: src/preferences.cpp:663
 msgid "Video Mode"
 msgstr "Videoläge"
 
-#: src/preferences.cpp:650
+#: src/preferences.cpp:664
 msgid "Hotkeys"
 msgstr "Snabbtangenter"
 
-#: src/preferences.cpp:651
+#: src/preferences.cpp:665
 msgid "Adjust Gamma"
 msgstr "Ställ in ljusstyrka"
 
-#: src/preferences.cpp:652
+#: src/preferences.cpp:666
 msgid "Music Volume:"
 msgstr "Musikvolym:"
 
-#: src/preferences.cpp:652
+#: src/preferences.cpp:666
 msgid "SFX Volume:"
 msgstr "Ljudeffektsvolym:"
 
-#: src/preferences.cpp:653
+#: src/preferences.cpp:667
 msgid "Gamma:"
 msgstr "Ljusstyrka:"
 
-#: src/preferences.cpp:653
+#: src/preferences.cpp:667
 msgid "Scroll Speed:"
 msgstr "Rullningsfart:"
 
-#: src/preferences.cpp:665
+#: src/preferences.cpp:679
 msgid "Change the sound effects volume"
 msgstr "Ändra volymen på ljudeffekterna"
 
-#: src/preferences.cpp:670
+#: src/preferences.cpp:684
 msgid "Change the music volume"
 msgstr "Ändra musikvolym"
 
-#: src/preferences.cpp:675
+#: src/preferences.cpp:689
 msgid "Change the speed of scrolling around the map"
 msgstr "Ändra rullningshastigheten på kartan"
 
-#: src/preferences.cpp:678 src/preferences.cpp:683
+#: src/preferences.cpp:692 src/preferences.cpp:697
 msgid "Change the brightness of the display"
 msgstr "Ändra bildskärmens ljusstyrka"
 
-#: src/preferences.cpp:686
+#: src/preferences.cpp:700
 msgid "Choose whether the game should run full screen or in a window"
 msgstr "Välj om spelet skall visas i fullskärm eller i ett fönster"
 
-#: src/preferences.cpp:689
+#: src/preferences.cpp:703
 msgid "Make units move and fight faster"
 msgstr "Gör att trupper förflyttar sig och slåss snabbare"
 
-#: src/preferences.cpp:692
+#: src/preferences.cpp:706
 msgid "Do not animate AI units moving"
 msgstr "Animera ej de förflyttningar som datorns trupper gör"
 
-#: src/preferences.cpp:695
+#: src/preferences.cpp:709
 msgid "Overlay a grid onto the map"
 msgstr "Lägg ett rutnät över kartan"
 
-#: src/preferences.cpp:698
+#: src/preferences.cpp:712
 msgid "Show text above a unit when it is hit to display damage inflicted"
 msgstr ""
 "Visa text över en trupp när den blir träffad för att visa hur mycket 
skada "
 "som vållats"
 
-#: src/preferences.cpp:700
+#: src/preferences.cpp:714
 msgid "Change the resolution the game runs at"
 msgstr "Ändra bildskärmens upplösning som spelet använder"
 
-#: src/preferences.cpp:703
+#: src/preferences.cpp:717
 msgid "Display a dialog at the beginning of your turn"
 msgstr "Visa en dialogruta när ditt drag börjar"
 
-#: src/preferences.cpp:706
+#: src/preferences.cpp:720
 msgid "Play a bell sound at the beginning of your turn"
 msgstr "Ring en klocka när ditt drag börjar"
 
-#: src/preferences.cpp:709
+#: src/preferences.cpp:723
 msgid ""
 "Show a colored circle around the base of each unit to show which side it is "
 "on"
@@ -157,62 +157,62 @@
 "Visa en färgcirkel runt varje trupps bas, för att visa vilken sida den "
 "tillhör"
 
-#: src/preferences.cpp:712
+#: src/preferences.cpp:726
 msgid "Use colored mouse cursors (may be slower)"
 msgstr "Använd muspekare i färg (kan göra spelet långsammare)"
 
-#: src/preferences.cpp:715
+#: src/preferences.cpp:729
 msgid "Use graphical special effects (may be slower)"
 msgstr "Använd grafiska specialeffekter (kan göra spelet långsammare)"
 
-#: src/preferences.cpp:717
+#: src/preferences.cpp:731
 msgid "View and configure keyboard shortcuts"
 msgstr "Se och konfigurera snabbtangenter"
 
-#: src/preferences.cpp:910
+#: src/preferences.cpp:924
 msgid "Prefs section^General"
 msgstr "Allmänt"
 
-#: src/preferences.cpp:911
+#: src/preferences.cpp:925
 msgid "Prefs section^Display"
 msgstr "Skärm"
 
-#: src/preferences.cpp:912
+#: src/preferences.cpp:926
 msgid "Prefs section^Sound"
 msgstr "Ljud"
 
-#: src/preferences.cpp:922
+#: src/preferences.cpp:936
 msgid "Preferences"
 msgstr "Inställningar"
 
-#: src/preferences.cpp:968
+#: src/preferences.cpp:982
 msgid "There are no alternative video modes available"
 msgstr "Det finns inga alternativa videolägen tillgängliga"
 
-#: src/preferences.cpp:998
+#: src/preferences.cpp:1012
 msgid "Choose Resolution"
 msgstr "Välj upplösning"
 
-#: src/preferences.cpp:1021
+#: src/preferences.cpp:1035
 msgid "Close Window"
 msgstr "Stäng fönster"
 
-#: src/preferences.cpp:1026
+#: src/preferences.cpp:1040
 msgid "Hotkey Settings"
 msgstr "Snabbtangentsinställningar"
 
-#: src/preferences.cpp:1030 src/preferences.cpp:1088
+#: src/preferences.cpp:1044 src/preferences.cpp:1102
 msgid "Press desired HotKey"
 msgstr "Tryck på önskad snabbtangent"
 
-#: src/preferences.cpp:1049
+#: src/preferences.cpp:1063
 msgid "Change Hotkey"
 msgstr "Ställ in snabbtangenter"
 
-#: src/preferences.cpp:1052
+#: src/preferences.cpp:1066
 msgid "Save Hotkeys"
 msgstr "Spara snabbtangenter"
 
-#: src/preferences.cpp:1121
+#: src/preferences.cpp:1135
 msgid "This HotKey is already in use."
 msgstr "Den tangenten används redan till något annat."
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po:1.18 wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po:1.19
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po:1.18 Tue Sep 28 06:51:51 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po    Mon Oct 4 22:35:31 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-28 01:32+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-10-04 23:46+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -2562,15 +2562,14 @@
 msgid ""
 "Prince Haldric has emerged from the Lich-Lord's tomb, with the Ruby of Fire. "
 "The forest seems particularly bright this day, but there is a cold breeze. "
-"It is late into the fall, and the first snows should fall any day. Price "
+"It is late into the fall, and the first snows should fall any day. Prince "
 "Haldric has returned to his forest keep, and is pondering what to do "
 "next. . ."
 msgstr ""
 "Prins Haldric har kommit ut ur häxmästarfurstens grav med Eldrubinen. 
Skogen "
 "verkar särskilt ljus idag, men det blåser en kall bris. Hösten är långt "
 "gången, och den första snön borde komma vilken dag som helst. Prins 
Haldric "
-"har återvänt till sin skogsbefästning, och funderar på vad han ska göra "
-"härnäst..."
+"har återvänt till sin skogsläger, och funderar på vad han ska göra 
härnäst..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_to_Oldwood.cfg:116
 msgid ""
@@ -3534,14 +3533,14 @@
 msgid ""
 "This is no time for bravado. You must head East because my people came from "
 "the West, which is teeming with every form of man and monster imaginable. "
-"There is litterally no room there. If you thought we were bad, you should "
-"see what else lives there. You'd be slaves, or you'd be dead."
+"There is literally no room there. If you thought we were bad, you should see "
+"what else lives there. You'd be slaves, or you'd be dead."
 msgstr ""
-"Det är inte tid för dumdristigheter nu. Österut, eftersom vi kom "
-"västerifrån, och där kryllar det av alla sorters folk och monster. Det 
finns "
-"rent ut sagt inte någon plats kvar där. Om ni tycker att vi är illa nog, 
så "
-"skulle ni se vad som mer bor där. Ni kommer att bli slavar eller så kommer "
-"ni att dö om ni ger er i väg ditåt."
+"Det är inte tid för dumdristigheter nu. Du måste ge dig av österut, 
eftersom "
+"vi kom västerifrån, och där kryllar det av alla sorters folk och monster. "
+"Det finns rent ut sagt inte någon plats kvar där. Om ni tycker att vi är "
+"illa nog, så skulle ni se vad som mer bor där. Ni kommer att bli slavar "
+"eller så kommer ni att dö."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:206
 msgid ""
@@ -4050,7 +4049,7 @@
 "arms!"
 msgstr ""
 "Det var som vi misstänkte, orcherna har överfallit Midländerna. De här 
är "
-"inte ett civiliserat sätt att för krig! Titta, det finns fortfarande orcher 
"
+"inte ett civiliserat sätt att föra krig! Titta, det finns fortfarande 
orcher "
 "här... Till vapen!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Midlands.cfg:172
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth.po:1.20 wesnoth/po/sv/wesnoth.po:1.21
--- wesnoth/po/sv/wesnoth.po:1.20    Tue Oct 5 19:41:46 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth.po  Tue Oct 5 21:08:09 2004
@@ -2,7 +2,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
-"POT-Creation-Date: 2004-10-04 22:39+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-10-05 23:03+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2004-10-05 20:30+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
@@ -2213,31 +2213,31 @@
 "@Aktuell målsättning:\n"
 "{OBJECTIVE}"
 
-#: data/schedules.cfg:4
+#: data/schedules.cfg:5
 msgid "Dawn"
 msgstr "Gryning"
 
-#: data/schedules.cfg:12 data/schedules.cfg:24 data/schedules.cfg:31
+#: data/schedules.cfg:13 data/schedules.cfg:25 data/schedules.cfg:32
 msgid "Morning"
 msgstr "Förmiddag"
 
-#: data/schedules.cfg:41 data/schedules.cfg:48 data/schedules.cfg:66
+#: data/schedules.cfg:42 data/schedules.cfg:49 data/schedules.cfg:67
 msgid "Afternoon"
 msgstr "Eftermiddag"
 
-#: data/schedules.cfg:58 data/schedules.cfg:88 data/schedules.cfg:110
+#: data/schedules.cfg:59 data/schedules.cfg:89 data/schedules.cfg:111
 msgid "Dusk"
 msgstr "Skymning"
 
-#: data/schedules.cfg:78
+#: data/schedules.cfg:79
 msgid "First Watch"
 msgstr "Första vakten"
 
-#: data/schedules.cfg:100
+#: data/schedules.cfg:101
 msgid "Second Watch"
 msgstr "Andra vakten"
 
-#: data/schedules.cfg:122 data/schedules.cfg:129
+#: data/schedules.cfg:123 data/schedules.cfg:130
 msgid "Underground"
 msgstr "Underjorden"
 
@@ -4107,10 +4107,11 @@
 msgstr "Flamdrake"
 
 #: data/units/Drake_Flare.cfg:20
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Drake Flares aspire to be leaders of their kind. While their mastery of "
 "their internal fire is not as great as some of their kin these Drakes have "
-"broader asperations. They are skilled with swords, and they aspire to be the "
+"broader aspirations. They are skilled with swords, and they aspire to be the "
 "greatest of their kind."
 msgstr ""
 "Flamdrakarna strävar efter att bli sitt släktes ledare. Istället för att "
@@ -4141,9 +4142,10 @@
 msgstr "Drakseglare"
 
 #: data/units/Drake_Glider.cfg:19
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Drake Gliders wear as little armour as possible so they can quickly escape "
-"their foes when they leave their caves. These Drakes are compotent fighters, "
+"their foes when they leave their caves. These Drakes are competent fighters, "
 "possesing the internal fire common to many of their kin. Gliders can also "
 "effectively use their speed to viciously slam their opponents into "
 "submission. The best gliders can look forward to being accepted into the "
@@ -7692,8 +7694,8 @@
 msgid "Receiving game list..."
 msgstr "Hämtar spellista..."
 
-#: src/multiplayer_client.cpp:121 src/multiplayer_connect.cpp:392
-#: src/multiplayer_connect.cpp:394 src/playlevel.cpp:771 src/playturn.cpp:1531
+#: src/multiplayer_client.cpp:121 src/multiplayer_connect.cpp:393
+#: src/multiplayer_connect.cpp:395 src/playlevel.cpp:771 src/playturn.cpp:1531
 #: src/playturn.cpp:1536 src/playturn.cpp:1622
 msgid "Gold"
 msgstr "Guld"
@@ -7778,8 +7780,8 @@
 msgid "Local Player"
 msgstr "Lokal spelare"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:272 src/multiplayer_connect.cpp:494
-#: src/multiplayer_connect.cpp:614 src/multiplayer_connect.cpp:724
+#: src/multiplayer_connect.cpp:272 src/multiplayer_connect.cpp:505
+#: src/multiplayer_connect.cpp:628 src/multiplayer_connect.cpp:734
 msgid "Computer Player"
 msgstr "Datorspelare"
 
@@ -7787,64 +7789,64 @@
 msgid "Empty"
 msgstr "Tom"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:300 src/multiplayer_connect.cpp:382
-#: src/multiplayer_connect.cpp:385
+#: src/multiplayer_connect.cpp:300 src/multiplayer_connect.cpp:383
+#: src/multiplayer_connect.cpp:386
 msgid "Team"
 msgstr "Lag"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:310
+#: src/multiplayer_connect.cpp:311
 msgid "Red"
 msgstr "Röd"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:312
+#: src/multiplayer_connect.cpp:313
 msgid "Blue"
 msgstr "Blå"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:314
+#: src/multiplayer_connect.cpp:315
 msgid "Green"
 msgstr "Grön"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:316
+#: src/multiplayer_connect.cpp:317
 msgid "Yellow"
 msgstr "Gul"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:318
+#: src/multiplayer_connect.cpp:319
 msgid "Purple"
 msgstr "Lila"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:320
+#: src/multiplayer_connect.cpp:321
 msgid "Orange"
 msgstr "Orange"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:322
+#: src/multiplayer_connect.cpp:323
 msgid "Grey"
 msgstr "Grå"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:324
+#: src/multiplayer_connect.cpp:325
 msgid "White"
 msgstr "Vit"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:326
+#: src/multiplayer_connect.cpp:327
 msgid "Brown"
 msgstr "Brun"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:371
+#: src/multiplayer_connect.cpp:372
 msgid "Game Lobby"
 msgstr "Spellobby"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:374 src/multiplayer_connect.cpp:376
+#: src/multiplayer_connect.cpp:375 src/multiplayer_connect.cpp:377
 msgid "Player/Type"
 msgstr "Spelare/Typ"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:377 src/multiplayer_connect.cpp:380
+#: src/multiplayer_connect.cpp:378 src/multiplayer_connect.cpp:381
 msgid "Faction"
 msgstr "Grupp"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:387 src/multiplayer_connect.cpp:390
+#: src/multiplayer_connect.cpp:388 src/multiplayer_connect.cpp:391
 msgid "Color"
 msgstr "Färg"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:563 src/multiplayer_connect.cpp:567
+#: src/multiplayer_connect.cpp:577 src/multiplayer_connect.cpp:581
 msgid "Waiting for network players to join"
 msgstr "Väntar på att nätverksspelare skall ansluta sig"
 
Index: wesnoth/data/units/General.cfg
diff -u wesnoth/data/units/General.cfg:1.18 wesnoth/data/units/General.cfg:1.19
--- wesnoth/data/units/General.cfg:1.18 Sat Sep 18 19:56:51 2004
+++ wesnoth/data/units/General.cfg   Wed Oct 6 03:28:32 2004
@@ -8,10 +8,10 @@
 hitpoints=58
 movement_type=armoredfoot
 movement=6
-experience=80
+experience=180
 level=3
 alignment=lawful
-advanceto=null
+advanceto=Grand Marshal
 cost=100
 ability=leadership
 usage=fighter
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]