wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/sv wesnoth-ei.po wesnoth.po


From: Isaac Clerencia
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/sv wesnoth-ei.po wesnoth.po
Date: Tue, 05 Oct 2004 16:02:35 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Isaac Clerencia <address@hidden>    04/10/05 19:41:51

Modified files:
    po/sv     : wesnoth-ei.po wesnoth.po 

Log message:
    Updated Swedish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po.diff?tr1=1.17&tr2=1.18&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth.po.diff?tr1=1.19&tr2=1.20&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po:1.17 wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po:1.18
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po:1.17  Mon Oct 4 22:35:30 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po Tue Oct 5 19:41:46 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-28 01:16+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-10-05 20:34+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -2210,16 +2210,15 @@
 "uppenbarligen är riggat till hans fördel."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:303
-#, fuzzy
 msgid ""
 "That only proves you are a coward. Anyway, these are his terms: You pick "
 "your six best warriors and I will pick my six best. Then we will fight, to "
 "the death, until either you or he is destroyed!"
 msgstr ""
-"Detta visar att du är feg. I vilket fall som helst, dessa är "
+"Det bevisar bara att du är feg. I vilket fall som helst, dessa är "
 "förutsättningarna: Du väljer ut dina sex bästa krigare, och jag väljer 
mina "
 "sex bästa. Sedan kämpar vi tills döden, tills antingen du eller han är "
-"förintad!"
+"förgjord!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:308
 msgid ""
@@ -2359,149 +2358,3 @@
 msgstr ""
 "Plötsligt en dag blev Gweddry och hans män väckta i gryningen av ett "
 "förvånat utrop från nattvakterna..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "I will hold my gate. With my quick and skillful warriors I can resist the "
-#~ "undead, at least for a while."
-#~ msgstr ""
-#~ "Jag kommer att försvara min port. Med mina snabba och skickliga soldater "
-#~ "kan jag hålla tillbaka de vandöda, åtminstone ett tag."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Yes, and my people may be slow, but their blows are the most powerful of "
-#~ "all. I can hold my post."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ja, mina män är visserligen långsamma, men deras slag är mäktiga, 
kanske "
-#~ "mäktigare än någon annans. Jag kan hålla stånd."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Archers are the most powerful fighters of all, as they shall prove in the "
-#~ "upcoming battle."
-#~ msgstr ""
-#~ "Bågskyttar är de mäktigaste krigarna av alla, som de kommer att visa i "
-#~ "det förestående slaget."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Peace, my sons! We are fighting the enemy, there is no need for rivalry "
-#~ "within our camp."
-#~ msgstr ""
-#~ "Fred, mina söner! Vi skall slåss mot fienden, vi behöver inte någon "
-#~ "rivalitet inom lägret."
-
-#~ msgid "No! These undead have defeated me!"
-#~ msgstr "Nej! De vandöda har besegrat mig!"
-
-#~ msgid "And now we will revive you to serve us, as an undead Knight!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Och nu kommer vi att återuppväcka dig till vår tjänst, som en vandöd "
-#~ "riddare!"
-
-#~ msgid "Time to defeat these pesky humans, in my new body."
-#~ msgstr "Dags att besegra de irriterande människorna, i min nya kropp."
-
-#~ msgid ""
-#~ "No! I have been defeated! I only hope the undead do not raise me to fight "
-#~ "against you!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Nej! Jag är besegrad! Mitt enda hopp är att de vandöda inte kan "
-#~ "återuppväcka mig för att slåss mot er!"
-
-#~ msgid "Oh, don't worry, we will. Mwahahahahaha!!!"
-#~ msgstr "Åh, oroa dig inte, det kommer vi att göra. Mwahahahahaha!!!"
-
-#~ msgid "Well, my one-time father, let us see who will last out the night!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Nå, du som en gång var min fader, låt oss se vem som överlever natten!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Its difficult to defeat these undead. It will be much easier to join them."
-#~ msgstr ""
-#~ "Det är svårt att besegra dessa vandöda. Det är mycket lättare att 
ansluta "
-#~ "sig till dem."
-
-#~ msgid "Huh?"
-#~ msgstr "Va?"
-
-#~ msgid "You idiot, I'm defecting!"
-#~ msgstr "Jag deserterar, din idiot!"
-
-#~ msgid "You traitor!"
-#~ msgstr "Förrädare!"
-
-#~ msgid "Yes! Now my victory is assured!"
-#~ msgstr "Ja! Nu vinner jag garanterat!"
-
-#~ msgid "Come, my warriors, let us defeat this foolish King!"
-#~ msgstr "Kom, mina soldater, låt oss besegra denna dåraktige kung!"
-
-#~ msgid "Now I shall be the king of the undead Wesnoth!"
-#~ msgstr "Nu blir jag kung över det vandöda Wesnoth!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "He says: Well, you have defeated some of my captains. Good job. But that "
-#~ "was only a small fraction of my horde."
-#~ msgstr ""
-#~ "Han säger: Så, du har besegrat några av mina kaptener. Det var duktigt "
-#~ "gjort, men de utgjorde blott en bråkdel av min hord."
-
-#~ msgid "What is your point?"
-#~ msgstr "Vad menar du?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "He says: Well, it would be very easy for me to defeat you. But I don't "
-#~ "think it would do justice to my power."
-#~ msgstr ""
-#~ "Han säger: Jo, det skulle vara mycket lätt för mig att besegra er. Men "
-#~ "jag tror inte det skulle göra rättvisa åt min makt."
-
-#~ msgid ""
-#~ "We don't care about honoring your power. Attack us with all your might, "
-#~ "we don't care!"
-#~ msgstr "Vi bryr oss inte om att hedra din makt. Visa oss vad du kan!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "My lord has anticipated your whim. He says: Shut up, fool! I meant my own "
-#~ "power, not the power of my legions. And that brings me to my second "
-#~ "point. You, Gweddry, as a commander, are a coward."
-#~ msgstr ""
-#~ "Min herre har förutsett ditt infall. Han säger: Håll tyst, dåre! Jag "
-#~ "menar min egen makt, inte mina legioners makt. Och nu till mitt andra "
-#~ "ärende. Du, Gweddry, är en feg kommandör."
-
-#~ msgid "What, me, a coward!?! Why!?!"
-#~ msgstr "Vadå, jag feg?! Va?!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Yes, you, a coward. He says: You claim to have defeated my lord's "
-#~ "captains, but it was really your hordes, not you."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ja, du, en fegis. Du hävdar att du har besegrat min herres kaptener, men "
-#~ "det var i själva verket dina horder, inte du själv."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Hordes is a name used for undead. We prefer to call ourselves an army."
-#~ msgstr ""
-#~ "Horder kallar vi bara de vandöda. Vi föredrar att kalla oss själva för 
en "
-#~ "armé."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Silence, fool! The point is that Gweddry could not have defeated my "
-#~ "lord's minions without the help of his slaves!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Tyst, dåre! Poängen är att Gweddry inte skulle ha kunnat besegra min "
-#~ "herres undersåtar utan hjälp från sina slavar!"
-
-#~ msgid "I'm not a slave! And YOU'RE the fool!"
-#~ msgstr "Jag är inte en slav! Och dåren, det är DU!"
-
-#~ msgid "I'm not going to fight you in one-on-one combat!"
-#~ msgstr "Jag tänker inte slåss man mot man med dig!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "That only proves you are a coward. Anyway, who said anything about one-on-"
-#~ "one combat? He said: a duel, seven-on-seven. Pick your six best slaves "
-#~ "and I will pick my six best minions."
-#~ msgstr ""
-#~ "Det bevisar enbart att du är feg. Nåväl, vem sa något om man mot man? 
Han "
-#~ "sa en duell, sju mot sju. Välj sex av dina bästa slavar, så väljer jag 
"
-#~ "mina sex bästa undersåtar."
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth.po:1.19 wesnoth/po/sv/wesnoth.po:1.20
--- wesnoth/po/sv/wesnoth.po:1.19    Mon Oct 4 22:35:30 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth.po  Tue Oct 5 19:41:46 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.5-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-10-04 22:39+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-10-04 22:48+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-10-05 20:30+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -183,7 +183,6 @@
 msgstr "Förflyttning"
 
 #: data/help.cfg:90
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Movement in Battle for Wesnoth is simple: Simply click on the unit you wish "
 "to move, then click on the hex you wish to move it to. When selected, all "
@@ -240,7 +239,6 @@
 msgstr "Strid"
 
 #: data/help.cfg:111
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There are two types of combat in Battle for Wesnoth, short- and long-ranged, "
 "but both of them take place between units in adjacent hexes. Short-range "
@@ -592,7 +590,6 @@
 "lycka till! "
 
 #: data/help.cfg:197
-#, fuzzy
 msgid "About"
 msgstr "Yngling"
 
@@ -1959,7 +1956,6 @@
 msgstr "Hur ser jag vilka egenskaper en viss sorts terräng har?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:137
-#, fuzzy
 msgid ""
 "To find out the properties of a terrain with respect to a specific unit, "
 "right-click on the unit, select Unit Description, then look at Terrain "
@@ -2008,7 +2004,6 @@
 msgstr "Hur påverkar en trupps motståndskraft en attacks skada?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:151
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There are 6 different damage types: blade, pierce, impact, fire, cold, and "
 "holy. Heavily armored units have high resistance to the physical types: "
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]