wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/da wesnoth-httt.po wesnoth.po wesnot...


From: Isaac Clerencia
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/da wesnoth-httt.po wesnoth.po wesnot...
Date: Sun, 26 Sep 2004 17:35:49 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Isaac Clerencia <address@hidden>    04/09/26 21:28:55

Modified files:
    po/da     : wesnoth-httt.po wesnoth.po wesnoth-sotbe.po 
             wesnoth-tdh.po 

Log message:
    Updated Danish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/da/wesnoth-httt.po.diff?tr1=1.12&tr2=1.13&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/da/wesnoth.po.diff?tr1=1.12&tr2=1.13&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/da/wesnoth-sotbe.po.diff?tr1=1.9&tr2=1.10&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/da/wesnoth-tdh.po.diff?tr1=1.9&tr2=1.10&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/da/wesnoth-httt.po
diff -u wesnoth/po/da/wesnoth-httt.po:1.12 wesnoth/po/da/wesnoth-httt.po:1.13
--- wesnoth/po/da/wesnoth-httt.po:1.12 Sat Sep 25 11:42:34 2004
+++ wesnoth/po/da/wesnoth-httt.po    Sun Sep 26 21:28:55 2004
@@ -191,8 +191,8 @@
 "Cliffs of Thoria. It has been many centuries since any man or elf has passed "
 "over the Cliffs and survived. No, Prince, we must choose another way."
 msgstr ""
-"Vi burde så sandelig søge tilflugt der, herre, men ikke ved at følge vejen 
"
-"mod øst langs floden. Dens navn betyder 'Knoglefloden'. Store og "
+"Vi burde så sandelig søge tilflugt der, min herre, men ikke ved at følge "
+"vejen mod øst langs floden. Dens navn betyder 'Knoglefloden'. Store og "
 "ondskabsfulde skabninger ligger i skjul langs dens bredder. Dens vand kan "
 "ikke drikkes, og det flyder hen over Thoriaklipperne. Hverken menneske eller "
 "elver er nogensinde nået over disse klipper i live i et helt årtusind! Nej, 
"
@@ -261,9 +261,6 @@
 "when I should have been at the height of my power. But my strength failed "
 "me. I failed, and I cannot atone for it."
 msgstr ""
-"Jeg har ikke set på denne by i sytten år. For sytten år siden, da jeg 
skulle "
-"have nået mine kræfters højdepunkt. Jeg fejlede, og jeg kan ikke bøde for 
"
-"det."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:20
 msgid ""
@@ -273,11 +270,6 @@
 "haste to Weldyn, before the guards of Asheviere could get there, to carry "
 "out their evil orders."
 msgstr ""
-"Kampen havde været lang og hard. Vi var overvundet, Eldred var faldet, men "
-"jeg vidste at Asheviere's vrede ville være stor. At mange uskyldige var "
-"faldet. Jeg måtte rede kongedømmet. Jeg måtte redde prinsessen. Jeg 
skyndte "
-"mig til Weldyn, før Asheviere's vagter kunne nå der, for at udføre onde "
-"ordrer."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:24
 msgid ""
@@ -286,9 +278,6 @@
 "The heirs were slain. Only Asheviere and her daughter had any claim to the "
 "throne."
 msgstr ""
-"Men jeg fejlede. Det var for sent. Jeg gik ind i den yngste prins' kammer, "
-"prins Konrad's, lige da en af de onde gennemborede ham. Alt var tabt. "
-"Arvingerne var faldne. Kun Asheviere og hans datter kunne kræve tronen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:28
 msgid ""
@@ -297,9 +286,6 @@
 "little prince's broken body, and away I rode. Far away, to the land of the "
 "Elves."
 msgstr ""
-"Selvfølgelig overrasker det dig, men det er sandheden. Hurtigt tryllede jeg "
-"væk de onde, der havde gjodt denne grysomme gerning. Så tog jeg den lille "
-"prins' ødelagte krop, og red væk. Langt væk, til Elvernes land."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:32
 msgid ""
@@ -309,11 +295,6 @@
 "fortune smiled upon this man-child. Perhaps that is why this most truthful "
 "of peoples agreed to my plan."
 msgstr ""
-"Ved en mærkelig og mysterisk skæbne, havde Elver Lady Parandra fundet et "
-"menneske barn. Hun vidste ikke hvor han kom fra, kun at Orkerne ville have "
-"spist ham hvis hun ikke havde grebet ind. Elverne følte at stor lykke "
-"skinnede over dette mennneskebarn. Måske er det derfor at de mest ærlige af 
"
-"folk gik med til min plan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:36
 msgid ""
@@ -323,11 +304,6 @@
 "out their evil deed, instead of after. No-one would ever have to know. And "
 "no-one did know for certain, until now."
 msgstr ""
-"Efter at have begravet den lille prins, aftalte vi aldrig at snakke om ham "
-"igen. I stedet ville vi kaldte vi dette forældreløse barn for Konrad, og 
han "
-"ville blive opdraget til at være konge. Jeg ville sige at jeg havde dræbt "
-"vagterne før de havde gjordt deres usle gerning, i stedet for efter. Ingen "
-"ville nogensinde vide det. Og ingen vidste det før nu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:40
 msgid ""
@@ -337,10 +313,6 @@
 "line of kings, stretching all the way back to the seafarers of old from the "
 "west."
 msgstr ""
-"Jeg havde troet at du en dag ville blive konge, Konrad. Men jeg kan se at "
-"skæbnen vil anderledes. På trods af al Ashevieres ondskab, er Li'sar den "
-"rigtige til tronen. Hun er den retmæssige dronning. Fra en lang linie af "
-"konger, der strækker sig til tilbage søfarer fra det gamle vest."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:44
 msgid ""
@@ -702,10 +674,10 @@
 "of the king desperately hold the port, as it is one of the only places where "
 "they can ship supplies and weapons."
 msgstr ""
-"Vi bør kunne få et skib i Blackwater Havn, men det ser ud til at Orkerne "
-"også er på vej dertil. Rebellerne, der hader Asheviere og er loyale over 
for "
-"mindet om kongen, holer havnen, da det er en af de steder hvor de kan læsse "
-"foråd og våben."
+"We should be able to board a ship at Blackwater Port, but it seems the Orcs "
+"are heading there too. Rebels who hate Asheviere and are loyal to the memory "
+"of the king desperately hold the port, as it is one of the only places where "
+"they can ship supplies and weapons."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:109
 msgid "Delfador, some Orcs are following us! We must make haste!"
@@ -717,9 +689,9 @@
 "the Elves. It is good to see you again, although I would prefer it were not "
 "in such sad times."
 msgstr ""
-"Delfador, min gamle ven! Vi har hørt om din komme og om angrebene på "
-"Elverne. Det er godt at se dig igen, selvom jeg ville have fortrukket at det "
-"ikke var i så sørgelige tider."
+"Delfador, my old friend! We had heard of your coming, and of the attacks on "
+"the Elves. It is good to see you again, although I would prefer it were not "
+"in such sad times."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:119
 msgid ""
@@ -727,18 +699,17 @@
 "the few who is willing to oppose the dark crown. Rumor has it that his lance "
 "has slain fifty men and a hundred orcs."
 msgstr ""
-"Konrad, dette er Kaylan, en af de mægtigste ridende herrer, og en af de få "
-"der er villige til at trodse den mørke krone. Rygterne siger at hans lanse "
-"har spydet halvtreds mænd og et hundrede orker."
+"Konrad, this is Kaylan, one of the mightiest of the horse lords, and one of "
+"the few who is willing to oppose the dark crown. Rumor has it that his lance "
+"has slain fifty men and a hundred orcs."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:124
 msgid ""
 "It seems the orcs have come here too, to try to wrest this port from our "
 "hands. Our defenses are still weak, but reinforcements will arrive soon!"
 msgstr ""
-"Det ser ud til at orker også er kommet hertil, for at prøve at vriste 
havnen "
-"ud af vores hænder. Vores forsvar er stadig svagt, men forstærkningerne "
-"ankommer snart!"
+"It seems the orcs have come here too, to try to wrest this port from our "
+"hands. Our defenses are still weak, but reinforcements will arrive soon!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:130
 msgid "We will help you fight them off until the reinforcements arrive."
@@ -751,10 +722,6 @@
 "strength of the port. A ship is due here in two days, surely it will be able "
 "to take you to safety."
 msgstr ""
-"Forhåbenlig kan vi med din hjælp vi holde dem væk. Men du må ikke vente 
her "
-"for længe, for din overlevelse er vigtigere for vores sag, end portens "
-"styrke. Et skib kommer hertil om to dage, den kan sikkert tage dig med til "
-"sikkerhed."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:140
 msgid "And the ship will take us to Anduin?"
@@ -774,16 +741,12 @@
 "Konrad, and the support of my men - from now on you will be able to recruit "
 "horsemen."
 msgstr ""
-"Jeg vil sende en af mine ryttere med under din komando. Jeg tilbyder dig min "
-"hjælp Konrad, og mine mænds hjælp - fra nu af kan du rekrutere 
hestetropper."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:155
 msgid ""
 "Thank you, sir. But how shall I best use these horsemen? How do they differ "
 "from Elves?"
 msgstr ""
-"Tak, sir. Men hvordan skal jeg bedst bruge hestetropper? Hvordan er de "
-"anderledes end Elvere?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:160
 msgid ""
@@ -794,13 +757,6 @@
 "are better at day, and worse at night. Horsemen are unmatched on open land, "
 "though Elves will serve you better in rugged terrain."
 msgstr ""
-"Elvere er en kraftfuld race, Konrad, mere kraftfuld end mit mit folk ofte "
-"indrømmer. Men hestetropper er kraftfulde på en anden måde. De har ingen "
-"våben me lang rækkevidde, men de kan gallopere ind i kampen, hvor de giver "
-"dobbelt skade, selvom de også selv tager dobbelt skade i retur. De er også "
-"lovlydige, hvilket betyder at de er bedre om dagen, dårligere om natten. "
-"Hestetropper er uforlignelige på åbent terræn, selvom Elverne vil tjene 
dig "
-"bedre i barskere terræn."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:165
 msgid ""
@@ -843,8 +799,6 @@
 "Safe voyage to you, friends. Rest assured that we will never surrender to "
 "the forces of the Dark Queen."
 msgstr ""
-"Sikker rejse til jer, venner. Stol på at vi aldrig overgiver os til den "
-"Mørke Dronnings styrker."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:271
 msgid "I have failed in my duty to protect the Rightful Heir and the port"
@@ -959,7 +913,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:174
 msgid "I am hesitant to enter. It will be so difficult in the darkness!"
-msgstr "Jeg tøver med at gå ind. Det vil være så svært i mørket!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:179
 msgid "There is no time for idle chatter or delay of any kind. Onward!"
@@ -1069,8 +1023,6 @@
 "My uncle used to smuggle...err...I mean...trade food for the Dwarves. He "
 "could get grain carts in under the very noses of those ugly orcs."
 msgstr ""
-"Min onkel smuglede... øhhh... Jeg mener... handle mad for Dværgene. Han "
-"kunnne få korn vogne helt ind under næserne på de grimmer orker."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:365
 msgid "He must be hiding in one of those villages."
@@ -1078,7 +1030,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:439
 msgid "Haw! My niece's friends are mine friends too"
-msgstr "Halløjse! Min nieces venner er også mine venner."
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:4
 msgid "The Elven Council"
@@ -1090,9 +1042,6 @@
 "half a century - a generation in the way your race counts time - since any "
 "man has been considered Elf-friend enough to stand here."
 msgstr ""
-"Hilsner og velkommen til vores hovedstad. Du bør føle dig beæret. Det er 
et "
-"halvt århundrede - en generation i jeres tidsregning - siden at nogen mand "
-"er blevet regnet for nok Elver-ven til at stå her."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:86
 msgid "We are indeed honored."
@@ -1103,33 +1052,24 @@
 "I might also say that it is you who are honored. It has been so long since "
 "you have been graced by with the presence of a princess of Wesnoth."
 msgstr ""
-"Jeg bør måske også sige at du skal være beæret. Det er lang tid siden at 
du "
-"er blevet æret af nærværelsen af en prinsesse af Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:96
 msgid ""
 "Silence, foolish girl! With such arrogance, is it any surprise that the "
 "royal family of Wesnoth long ago saw their ancient alliances fall to pieces?"
 msgstr ""
-"Stille, tossede pigebarn! Med en sådan et hovmod er det så nogen "
-"overraskelse at Wesnoth's royale familie så deres alliancer falde fra "
-"hinanden for længe siden?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:101
 msgid ""
 "Yes...you are right, sir. It is I who am honored to be here, and I apologize "
 "for my discourtesy."
 msgstr ""
-"Ja... du har ret, sir. Jeg er den beærede over at være her, og jeg "
-"undskylder for min uhøflighed."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:106
 msgid ""
 "Delfador the Great. As wise with his tongue in advice as he is strong with "
 "his staff in battle. A rare combination, especially among men."
 msgstr ""
-"Delfador den Store. Lige vis med sin tunge til råds som stærk med sin stav 
i "
-"kamp. En sjælden gave, især hos mænd."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:111
 msgid ""
@@ -1137,9 +1077,6 @@
 "since I last laid eyes on you, Konrad, yet you are now a grown man. A brave "
 "warrior stands before me!"
 msgstr ""
-"Hvor hurtigt menneske racen vokser op! Kun sytten vintre er gået siden jeg "
-"sidst så dig, Konrad, alligevel er du nu en voksen mand. En modig kriger "
-"står foran mig!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:116
 msgid "Forgive me, Elf, but I'm afraid I do not recall meeting you before."
@@ -1157,15 +1094,12 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:126
 msgid "I had no idea! Thank you, my lady. It is a pleasure to meet you again."
 msgstr ""
-"Det vidste jeg ikke! Tusind tak, min lady. Det er en glæde et møde dig 
igen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:131
 msgid ""
 "Rescued him from my mother? But nineteen years ago Konrad would have been an "
 "infant! What is this you are talking about?"
 msgstr ""
-"Redede ham fra min mor? For nitten år siden var Konrad bare et spædbarn! "
-"Hvad snakker du om?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:136
 msgid ""
@@ -1173,25 +1107,18 @@
 "unjustly. When Konrad was an infant, she ordered all the princes put to "
 "death, so she could sieze control."
 msgstr ""
-"Din mor har meget blod på hænderne, barn. Hun har dræbt mange 
uretfærdigt. "
-"Da Konrad var et spædbarn, beordrede hun alle prinserne dræbt, så hun 
kunne "
-"få kontrollen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:141
 msgid ""
 "She had them murdered? There were others too, not just Konrad? Surely you do "
 "not speak the truth! Parandra, what do you say?"
 msgstr ""
-"Hun fik dem myrdet? Er der også andre, ikke kun Konrad? Du kan ikke tale "
-"sandt! Parandra, hvad siger du?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:146
 msgid ""
 "Princess, when Delfador the Great speaks of the Queen Mother, Asheviere, "
 "ordering the princes of Wesnoth to be put to death, he speaks the truth."
 msgstr ""
-"Prinsesse, når Delfador den Store siger at Dronninge Moderen, Asheviere, "
-"beordrede prinserne af Wesnoth dræbt, taler han sandt."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:151
 msgid "And what say you, Elf-king?"
@@ -1204,10 +1131,6 @@
 "allowed Orcs to desecrate the lands, abandoning all respect for the peoples "
 "around her."
 msgstr ""
-"Jeg så det ikke selv, Prinsesse, men jeg har hørt det fra mange pålidelige 
"
-"kilder. Asheviere har i sandhad prinsernes blod på hendes hænder. Hun har "
-"tilladt Orker at vanhellige landene, og derved udradere al respekt for "
-"folkene omkring hende."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:167
 msgid ""
@@ -1215,9 +1138,6 @@
 "accept me as Queen. I will rule justly and fairly. My mother is only Queen "
 "Mother. The throne is rightfully mine, and with the Scepter I can prove it."
 msgstr ""
-"Vel, det er derfor jeg må tage Scepteret. Jeg vil vende tilbage, og folk vil 
"
-"acceptere mig som Dronning. Jeg vil regere lige og retfærdigt. Min mor er "
-"kun Dronninge Moderen. Tronen er retmæssigt min, og Scepteret kan bevise 
det."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:172
 msgid ""
@@ -1234,9 +1154,6 @@
 "will rule from it with justice and fairness. I may even accept you as my "
 "advisor and counselor, Delfador"
 msgstr ""
-"Vel, det er derfor jeg har Scepteret. Jeg vil vende tilbage, og folk vil "
-"acceptere mig som Dronning. Tronen er retmæssigt min og jeg vil regere lige "
-"og retfærdigt. Jeg vil måske endda tage dig som rådgiver, Delfador."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:184
 msgid ""
@@ -1329,7 +1246,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:247
 msgid ""
 "With all due respect, my lady, she is my cousin! There is nothing between us!"
-msgstr "Med al respekt, min lady, hun er min kusine! Der er intet mellem os!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:252
 msgid ""
@@ -1346,8 +1263,6 @@
 "That is a generous offer, my lady, but you are indeed right, I would rather "
 "go with Li'sar."
 msgstr ""
-"Det er et generøst tilbud, min lady, men du har i sandhed ret, jeg vil "
-"hellere gå med Li'sar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:262
 msgid "And what say you, Uradredia?"
@@ -1389,11 +1304,6 @@
 "both our lives and our limbs. She lacks experience, and has too much of the "
 "brashness of youth, but she will make a good Queen in time."
 msgstr ""
-"Visdom er blevet talt her idag, Delfador. Vi har været i de mest prøvende "
-"tider med Li'sar, og vi har risikeret vores liv og lemmer med hende. "
-"Alligevel har vi stadig vores liv og lemmer. Hun mangler erfaring, og har "
-"for meget af ungdommens frækhed og ubesindighed. Men hun vl blive en god "
-"Dronning med tiden."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:292
 msgid ""
@@ -1401,9 +1311,6 @@
 "journey? The Ford of Abez will not be passable, for surely it will be "
 "watched and guarded by many men."
 msgstr ""
-"Så, det Elviske Råd har talt. Men hvilken vej skal vi tage på vores rejse? 
"
-"Fort Abez vil vi ikke kunne komme gennem, for den vil være forsvarligt "
-"overvåget og bevogtet af mange mænd."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:297
 msgid ""
@@ -1412,18 +1319,12 @@
 "there you can return to Wesnoth and surprise the Dark Queen, catching her "
 "off guard."
 msgstr ""
-"Der er en anden vej vi kan tage tilbage til Wesnoth: over dragernes bjerge "
-"og gennem den den mørke dal. Til Østens land, derfra kan i komme tilbage 
til "
-"Wesnoth og overraske den Mørke Dronning, og fange hende på et uopmærksomt "
-"øjeblik."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:302
 msgid ""
 "Mountains of the dragons? That sounds very dangerous! I didn't even think "
 "there were such things as dragons!"
 msgstr ""
-"Dragernes bjerge? Det lyder farligt! Jeg troede ikke engang at drager "
-"fandtes!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:307
 msgid ""
@@ -1431,9 +1332,6 @@
 "retain their name of old. Still, that path will be dangerous for us. Is "
 "there not another route we might take?"
 msgstr ""
-"Ingen drager er blevet set i de bjerge i mange år, men de har stadig beholdt 
"
-"deres gamle navn. Men vejen vil stadig være farlig for os. Er der ikke en "
-"anden vej vi kan tage?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:312
 msgid ""
@@ -1441,9 +1339,6 @@
 "and then go forth, friends. Fortune has smiled upon you so far, despite "
 "great dangers. Perhaps she will continue to do so."
 msgstr ""
-"Alle veje er farlige, selvom der er håb forude. Hvil, og gå fremad, venner. 
"
-"Skæbnen har tilsmilet os indtil nu, på trods af store farer. Måske vil den 
"
-"fortsætte med at gøre det."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:4
 msgid "The Elves Besieged"
@@ -1530,8 +1425,6 @@
 "Remember, it is rumored that the filthy mage and one that he protects are in "
 "these parts. They are the ones we want!"
 msgstr ""
-"Husk, der går rygter om at den beskidte trolmand og en han beskytter er i "
-"disse områder. Det er dem vi vil have!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:237
 msgid "Ha ha! We will rip the filthy Elves to pieces!"
@@ -1652,21 +1545,16 @@
 "crowned Queen of Wesnoth, and the holder of the Scepter of Fire, which she "
 "would pass to all her successors."
 msgstr ""
-"Og sådan sluttede Mørke Dronning's regeringstid, og Li'sar, datter af "
-"Haldric, blev kronet Dronning af Wesnoth, og bæreren af Ildscepteret, som "
-"hun vil give videre til alle hendes efterfølgere."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:15
 msgid "Her reign was long, and she undid the evil deeds of her mother."
-msgstr "Hun regerede længe, og hun omgjorde hendes mors onde gerninger."
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:19
 msgid ""
 "Konrad became a noble in Li'sar's court. He married Li'sar, and together "
 "they had two sons and a daughter."
 msgstr ""
-"Konrad blev en adelig og Li'sar's hof. Han giftede sig med Li'sar og sammen "
-"fik de to sønner og en datter."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:23
 msgid ""
@@ -1674,8 +1562,6 @@
 "buried in the Royal Crypt in Weldyn, which Konrad visited to pay homage "
 "every week."
 msgstr ""
-"Knoglerne af den unge prins Konrad blev hentet fra Elverne og begravet i den "
-"Royale Krypt i Weldyn, som Konrad havde besøgt hver uge til lenshylding."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:27
 msgid ""
@@ -1683,17 +1569,12 @@
 "matters of state. He lived until a ripe old age, and was given a Royal "
 "Funeral, after which he was buried in the Royal Crypt in Weldyn."
 msgstr ""
-"Delfador blev Li'sar's Højeste Råd, og rådgav hende i de mest vigtige 
sager. "
-"Han blev meget gammel, og blev givet en Royal Begravelse, hvorefter han blev "
-"begravet i den Royale Krypt i Weldyn."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:31
 msgid ""
 "Kalenz returned to his home in the North, and never returned to the land of "
 "men."
 msgstr ""
-"Kalenz vendte tilbage til hans hjem i Nord, og kom aldrig tilbage til "
-"menneskenes land."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:4
 msgid "The Ford of Abez"
@@ -1938,23 +1819,21 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:100
 msgid "Here are the mother Gryphon's eggs!"
-msgstr "Her er Modergriffen's æg!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:105
 msgid "Excellent! We should be able to breed Gryphons for our own uses now!"
-msgstr "Excellent! Nu bør vi kunne avle Griffer til os selv!"
+msgstr "Excellent! We should be able to breed Gryphons for our own uses now!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:125
 msgid ""
 "Ha ha! We have killed this foul beast of the air, and can deny the rebels "
 "its eggs!"
 msgstr ""
-"Ha ha! Vi har dræbt dette luftens onde bæst, og vi kan nægte rebellerne 
dens "
-"æg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:166
 msgid "What is this place? That is one big mountain!"
-msgstr "Hvad er dette for et sted? Det er ét højt bjerg!"
+msgstr "Hvad er dette for et sted? Det er et højt bjerg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:171
 msgid "That is the fabled Gryphon Mountain."
@@ -1967,8 +1846,6 @@
 "Gryphon Mountain! Maybe we could steal some eggs from the gryphons and train "
 "the young to be flying mounts. Would that work, Delfador?"
 msgstr ""
-"Grifbjerget! Måske kan vi stjæle nogle æg fra grifferne og træne de unge 
til "
-"at blive flyvende ridedyr. Ville det virke, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:181
 msgid ""
@@ -2023,8 +1900,6 @@
 "It is a shame we could not get those Gryphon eggs - they would surely have "
 "given us an advantage sometime. Still, we must continue."
 msgstr ""
-"Det er en skam at vi ikke fik de Grif-æg - de ville virkelig have givet os "
-"en fordel en dag. Uanset, vi må stadig fortsætte."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:242
 msgid "Let us continue onward!"
@@ -2147,7 +2022,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:332
 msgid "You receive 200 pieces of gold!"
-msgstr "Du modtager 200 stykker guld!"
+msgstr "Du modtager 500 stykker guld!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:347
 msgid "Thank you, Princess. Come, men. Let us find the Scepter!"
@@ -2190,27 +2065,22 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:117
 msgid "Greetings, men of the plains."
-msgstr "Hilsner, mænd af sletterne."
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:121
 msgid ""
 "What do these intruders want? We did not invite them here, that is certain."
 msgstr ""
-"Hvad vil disse indtrængere? Vi har ikke inviteret dem her, det er sikkert."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:125
 msgid ""
 "We come in peace! We wish for you to aid us in our struggle against "
 "Ashievere, the evil Queen Mother."
 msgstr ""
-"Vi kommer med fred! Vi ønsker at I vil hjælpe os i kampen mod Ashievere, 
den "
-"one Dronninge Moder."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:129
 msgid "We will not join you. You who are led by these youths and this old man."
 msgstr ""
-"Vi vil ikke tilslutte jer. Jer, som er ledt af disse unge mennesker og denne "
-"gamle mand."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:133
 msgid ""
@@ -2218,16 +2088,12 @@
 "Queen, we will strip you of your power, once the throne is rightfully "
 "reclaimed."
 msgstr ""
-"I er med os eller mod os. Hvis I ikke tilslutter jer for at styrte den onde "
-"Dronning, vil vi tage jeres krafter, når tronen er retmæssigt krævet 
tilbage."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:137
 msgid ""
 "Hah! You think you can sieze the throne? Defeat us in battle and we will "
 "join you, or leave now and never return!"
 msgstr ""
-"Hah! Du tror du kan overtage tronen? Overvind os i kamp, og vi vil tilslutte "
-"os, eller gå nu og kom aldrig tilbage!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:141
 msgid "Very well. We will fight you."
@@ -2247,9 +2113,6 @@
 "worthy even to claim the throne. The clans will help you. We will fight with "
 "you against the Queen."
 msgstr ""
-"Stop! Jeg kan ikke tro det! Du har overvundet os! Du er i sandhed værdig, "
-"værdig selv til at kræve tronen. Klanerne vil hjælpe dig. Vi vil kæmpe 
med "
-"dig, mod Droningen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:165
 msgid "So you admit defeat! You will serve me in fighting the evil queen?"
@@ -2259,7 +2122,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:169
 msgid "We will serve you, my lord. You will make a worthy king."
-msgstr "Vi vil tjene dig, herre. Du er en værdig konge."
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:173
 msgid "I think you are mistaken! You will help me be queen!"
@@ -2274,12 +2137,10 @@
 "You will serve us. You will protect our flanks while we make way straight "
 "for the queen. With you on either flank, we can surely overcome her."
 msgstr ""
-"I vil tjene os. I vil beskytte vores flanker mens vi gå direkte efter "
-"dronningen. Med jer på begge vores flanker, kan vi sikker klare hende."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:185
 msgid "Delfador, don't you think it is time we settled this?"
-msgstr "Delfador, tror du ikke det er på tide vi løser det?"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:189
 msgid ""
@@ -2309,35 +2170,31 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:213
 msgid "You can defeat me, but more will take my place!"
-msgstr "Du kan overvinde mig, men andre vil tage mit sted!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:222
 msgid "See, you cannot defeat me. There are too many in my clan."
-msgstr "Se, du kan ikke overvinde mig. Der er for mange i min klan."
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:234
 msgid "Argh! This is how I die? Well, it was for the glory of the Clan."
-msgstr "Argh! Er det sådan jeg skal dø? I det mindste var det til Klanens 
ære."
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:242
 msgid "The clan rises. The more of us you kill, the stronger we get!"
-msgstr "Klanen stiger. Jo flere af os du dræber, jo stærkere bliver vi!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:254
 msgid ""
 "Although I die, it is for the Clan. You shall be defeated, and I will be "
 "right in saying you are no match for the Clan's might."
 msgstr ""
-"Selvom jeg dør, er det for Klanen. Du vil blive overvundet, og jeg vil have "
-"ret når jeg siger at du er ingen match for Klanens magt."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:263
 msgid ""
 "Well said, brother. The warriors of the Clan hear you, and are come to fight "
 "with us!"
 msgstr ""
-"Val sagt, broder. Klanens krigere hører dig, og er kommet for at kæmpe med "
-"os!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:4
 msgid "Home of the North Elves"
@@ -2368,19 +2225,17 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:132
 msgid ""
 "There you are! You must come quickly to the home of the Elves in the east!"
-msgstr "Der er du! Du må hurtigt komme til Elvernes hjem i øst!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:144
 msgid "There they are! Charge!"
-msgstr "Der er de! Angrib!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:156
 msgid ""
 "There are some Orcs! We must let them fight the men of Wesnoth, and avoid "
 "engaging them at all costs!"
 msgstr ""
-"Der er nogle Orker! Vi må lade dem kæmpe mod Mændene af Wesnoth, og undgå 
at "
-"opildne dem for en hver pris!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:175
 msgid ""
@@ -2401,16 +2256,12 @@
 "But there is a great fog around us again! We don't know what dangers may lie "
 "ahead!"
 msgstr ""
-"Men der er en kraftig tåge omkring os! Vi ved ikke hvilke fare der må ligge 
"
-"forude!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:190
 msgid ""
 "So long as we move ahead with caution and prudence, I am sure we will reach "
 "the safety and hospitality of the Elves."
 msgstr ""
-"Så længe vi begæver os fremad med forsigtighed og klogskab, er jeg sikker 
på "
-"at vi vil nå Elvernes sikkerhed og gæstfrihed."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:215
 msgid "My lords! I have found you at last."
@@ -2425,13 +2276,13 @@
 "When my lord learnt of your coming, he sent riders out looking for you! "
 "There is trouble afoot!"
 msgstr ""
-"Da herre fik nys om jeres ankomst, sendte han spejdere ud for at finde jer! "
-"Der er fare på færde. Fra syd kommer Wesnoths mænd og leder efter jer, og "
-"mod nord står Orkerne parat til at kæmpe imod dem!"
+"Da min herre fik nys om jeres ankomst, sendte han spejdere ud for at finde "
+"jer! Der er fare på færde. Fra syd kommer Wesnoths mænd og leder efter 
jer, "
+"og mod nord står Orkerne parat til at kæmpe imod dem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:233
 msgid "Trouble? What kind of trouble?"
-msgstr "Fare? Hvilken slags fare?"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:239
 msgid ""
@@ -2439,13 +2290,10 @@
 "we believe they are looking for you! There is not a moment to lose. You must "
 "make haste to the Elven forest. Only there will you be safe!"
 msgstr ""
-"Vi har spottet en stor hær mod syd, en menneskehær af Wesnoth. Og vi tror 
de "
-"leder efter dig! Der er ingen tid at spilde. Vi må skynde dig til "
-"Elverskoven. Kun der vil du være sikker!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:245
 msgid "I only hope we can avoid them. We will have to bear north-east."
-msgstr "Jeg kan kun håbe på at vi undgår dem. Vi må gå mod nordøst."
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:251
 msgid ""
@@ -2453,25 +2301,18 @@
 "men, and are even now gathering a great host to oppose them to the north! It "
 "is now certain that there will be a great battle."
 msgstr ""
-"Det ,er ikke det hele, herre. De onde Orker har hørt om disse mænds kommen, 
"
-"og samler lige nu en stor hær mod nord, for at konfrontere dem! Der er nu "
-"igen tvivl om at der vil komme et stort slag."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:257
 msgid ""
 "This sounds very dangerous. Perhaps we should retreat to the West, and hide "
 "until the battle is over?"
 msgstr ""
-"Det lyder meget farligt. Måske skulle vi trække os tilbage til Vest, og "
-"skjule os til kampen er ovre?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:263
 msgid ""
 "I think these wild lands are too dangerous for that! Anyhow...I expected you "
 "to be on the side of Wesnoth, Princess?"
 msgstr ""
-"Jeg tror disse vilde områder er for farlige for det! Uanset... Jeg troede du 
"
-"ville holde med Wesnotherne, Prinsesse?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:269
 msgid ""
@@ -2479,29 +2320,22 @@
 "would be on your side until we made it out of these lands, and I will keep "
 "my promise!"
 msgstr ""
-"Jeg er en ærefuld prinsesse, jeg er ikke en bedrager som dig! Jeg lovede at "
-"jeg ville være på din side indtil vi kom ud af disse lande, og jeg vil 
holde "
-"mit løfte!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:275
 msgid ""
 "Sir, madam, there is no time to lose! You must make it East, to the home of "
 "my people. Only there will you be safe!"
 msgstr ""
-"Sir, frue, der er ingen tid at spilde! I må skynde jer mod Øst, til mit "
-"folks hjem. Kun der vil i være i sikkerhed!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:281
 msgid "Come then, Konrad, let us go."
-msgstr "Så kom, Konrad, lad os gå."
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:287
 msgid ""
 "My lord has begun assembling a party of Elves to come and escort you into "
 "the forest. Beware, for we are all in great danger!"
 msgstr ""
-"Herre, de er begyndt at samle en eskorte af Elvere for at komme og lede dig "
-"vej ind i skoven. Pas, på vi er alle i stor fare!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:301
 msgid ""
@@ -2509,9 +2343,6 @@
 "the battle passes. If you stay with me here for a little while, we will all "
 "be safe."
 msgstr ""
-"Hilsner, Elver-ven! Velkommen til Emetria. Du må holde dig i ly her, indtil "
-"kampen er overstået. Hvis du bliver her hos mig for lidt tid, vil vi alle "
-"være i sikkerhed."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:306
 msgid ""
@@ -2519,8 +2350,6 @@
 "as of your kin in the South! My men will help you hold out against our "
 "enemies."
 msgstr ""
-"Mange tak, Lord El'rien. Nordens Elverne er lige så generøse som din slags 
i "
-"Syden! Mine mænd vil hjælpe dig med at holde ud mod vores fjender."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:327
 msgid ""
@@ -2532,16 +2361,16 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:338
 msgid "Elf-friends, you have made it to safety!"
-msgstr "Elvervenner, I har klaret den til sikkerheden!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:343
 msgid ""
 "El'rien, we have the Scepter of Fire with us! We must escort them to Elensia!"
-msgstr "El'rien, vi har Ildscepteret med os! Vi må lede dem vej til Elensia!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:348
 msgid "Indeed. We will escort you to our capital, where we will make Council."
-msgstr "Ja, vist! Vi vil lede jer til vores hovedstad, hvor vi vil holde RÃ¥d."
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:4
 msgid "The Isle of Anduin"
@@ -2585,8 +2414,6 @@
 "I fear so, Konrad. It seems that the Orcs have come even here. Here to the "
 "place where I was born, where I was trained."
 msgstr ""
-"Det er jeg bange for, Konrad. Det ser ud til at Orkerne er kommet selv her. "
-"Dette er stedet jeg blev født, hvor jeg blev oplært."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:178
 msgid ""
@@ -2606,31 +2433,29 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:202
 msgid "I found someone hiding in the village!"
-msgstr "Jeg fandt nogen, der gemte jeg i landsbyen!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:207
 msgid ""
 "My lords, I have been hiding in the village from the orcs, like many of the "
 "other mages here. Perhaps we can work together to recapture the island!"
 msgstr ""
-"Mine herrer, jeg har gemt mig for orkerne i landsbyen, som mange af de andre "
-"troldmænd her. Måske kan vi arbejde sammen og generobre øen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:212
 msgid "Certainly, let us join together to fight the evil ones"
-msgstr "Ude tvivl, lad os slutte os sammen for at kæmpe mod de onde."
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:217
 msgid "You can now recruit mages"
-msgstr "Du kan nu rekrytere troldmænd"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:238
 msgid "Delfador, my old master! You have saved the island from the Orcs!"
-msgstr "Delfador, men gamle mester! Du har reddet øen for Orkerne!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:244
 msgid "My apprentice! How did the island fall to such as these?"
-msgstr "Min lærling! Hvordan kunne det sker for øen?"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:250
 msgid ""
@@ -2639,18 +2464,12 @@
 "holding me until a ship could arrive to take me to Weldyn where I am to "
 "stand trial for treason for training mages!"
 msgstr ""
-"Har du ikke hørt det, mester Delfador? Asheviere prøver at få kontrol over 
"
-"hele vestkysten. Hun har hyret Orker og sendt dem her. Du holdt mig fanget "
-"her indtil et skib ville komme og tage mig til Weldyn, hvor jeg står "
-"anklaget for at træne troldmænd!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:256
 msgid ""
 "We have come from fighting her forces at Blackwater. Where else has she "
 "attacked?"
 msgstr ""
-"Vi er kommet fra at kæmpe med hendes styrker ved Blackwater. Hvad har hun "
-"ellers angrebet?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:262
 msgid ""
@@ -2659,26 +2478,18 @@
 "richer every day. There are even rumors that she may break the ancient "
 "treaty and attack Elensefar!"
 msgstr ""
-"Hun har taget kontrol over Perlebugten, der længe var holdt af Havmænd, og "
-"gjordt dem til slaver. Der dykker de efter perler så hendes rigdom vokser "
-"dag for dag. Der går endda rygter om at hun måske vil bryde den ældgamle "
-"traktat og angribe Elensefar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:268
 msgid ""
 "Can't we strike back at her? How many forces does she have at the Bay of "
 "Pearls? Can we take it back from her?"
 msgstr ""
-"Kan vi ikke slå tilbage mod hende? Hvor mange tropper har hun i Perlebugten? 
"
-"Kan vi tage den tilbage?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:274
 msgid ""
 "We must indeed go there. Let us therefore rest here a little, and then set "
 "sail for the Bay. Hopefully we will defeat her forces there!"
 msgstr ""
-"Ja, vist, vi må går dertil. Lad os derfor hvile har lidt tid, og så sætte 
"
-"sejl mod Bugten. Forhåbenligt vil vi overvinde hendes styrker der!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:12
 msgid "Isle of the Damned"
@@ -2707,18 +2518,12 @@
 "sudden gust of wind flung Konrad overboard as he attempted to secure the "
 "sails..."
 msgstr ""
-"Men sørejsen gik ikke så smertefrit som håbet. En storm blæste op og slog 
"
-"hul i skibet. Selvom alle mande var på dæk og arbejdede desperat, blæste 
en "
-"pludselig vind Konrad over bord da han forsøgte at sikre sejlene..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:99
 msgid ""
 "The mermen finally saved Konrad from the sea, but were unable to get him "
 "back to the ship. With great effort though, they reached a nearby island..."
 msgstr ""
-"Havmændene redede Konrad til sidst, men de var ikke i stand til at få "
-"tilbage på skibet. Ved en stor kraftanstrengelse fik de ham dog i land på 
en "
-"nærligende ø..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:126
 msgid "Whew, I survived. But now where am I? Is this island inhabited?"
@@ -2730,8 +2535,6 @@
 "that the fiends of the undead have come in great numbers and turned the "
 "island into an ugly wasteland."
 msgstr ""
-"Vi har hørt de værste ting om dette sted, herre. Det siger de levende 
dødes "
-"fjender er kommet her i store antal og ændret denne ø til en grim ødemark."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:136
 msgid ""
@@ -2747,20 +2550,19 @@
 "recruit some of them to help, we might have some hope of holding off the "
 "undead hordes!"
 msgstr ""
-"Der er stadig nogle Elvere på denne ø, herre. Måske, hvis du rekrutterer "
+"Der er stadig nogle Elvere på denne ø, min herre. Måske, hvis du 
rekrutterer "
 "nogle af dem til at hjælpe dig, kunne vi have et håb om at tilbageholde de "
 "levende døde horder!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:153
 msgid "Maybe we can make a deal! Help us defeat those evil creatures!"
 msgstr ""
-"Måske kan vi lave en aftale! Hjælp os med at overvinde disse onde væsner!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:186
 msgid ""
 "There are some ancient temples to the south-west, I wonder what might be "
 "inside them!"
-msgstr "Der er nogle gamle templer til sydvest, hvad mon er i dem?!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:201
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:249
@@ -2778,8 +2580,6 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:281
 msgid "Surprise! Searching for Mages, and all I get is these foul humans!"
 msgstr ""
-"Overraskelse! Ledte efter Troldmænd, og alt jeg får er disse tumpede "
-"mennesker!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:316
 msgid "The temple seems to be empty."
@@ -2802,8 +2602,6 @@
 "Together we have vanquished the foul undead! Come, I will join you on your "
 "noble quest."
 msgstr ""
-"Sammen har vi forvist disse onde levende døde! Kom, jeg vil tilslutte mig "
-"jeres noble søgen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:472
 msgid ""
@@ -2827,9 +2625,6 @@
 "resisting the foul undead. May fate be with you in your noble quest, and may "
 "we meet again some day!"
 msgstr ""
-"Tak for jeres hjælp her, brødre. Jeg vil blive her og forsætte kampen mod 
de "
-"feje levende døde. Må skæbnen være med jer på jeres noble søgen, og må 
vi "
-"mødes igen en dag!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:4
 msgid "Mountain Pass"
@@ -2935,8 +2730,6 @@
 msgid ""
 "Well, we have defeated our foes let us hope the mountain does not defeat us!"
 msgstr ""
-"Vel, vi ar overvundet vores fjender, så lad os håbe at bjergene ikke "
-"overvinder os!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:218
 msgid ""
@@ -3047,7 +2840,7 @@
 "Stop and rest? My lord, we must go hard after the Scepter of Fire, lest it "
 "fall into the hands of our enemies!"
 msgstr ""
-"Gøre holdt og hvile? Herre, vi er nødt til at træde raskt til for at nå "
+"Gøre holdt og hvile? Min herre, vi er nødt til at træde raskt til for at 
nå "
 "Ildscepteret, hvis det ikke skal falde i hænderne på vores fjender!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:111
@@ -3331,13 +3124,10 @@
 "You are right, friend. I will put my best men at your disposal. We know not "
 "where the Scepter is though. Legend says it is hidden in the eastern tunnels."
 msgstr ""
-"Du har ret, ven. Jeg vil stille mine bedste mænd til din rådighed. Vi ved "
-"dog ikke hvor Scepteret er. Legenden siger at den er gemt i de østlige "
-"tunneller."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:419
 msgid "Then to the eastern tunnels we shall go!"
-msgstr "Så vil vi gå til de østlige tunneller!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:440
 msgid "Hmm...there seems to be a secret passage behind these rocks!"
@@ -3348,7 +3138,6 @@
 "There is a great fortune in this chest of treasure! I can count two hundred "
 "pieces of gold!"
 msgstr ""
-"Denne kiste rummer masser af held! Jeg kan tælle to hundrede guldstykker!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:4
 msgid "The Princess of Wesnoth"
@@ -3358,12 +3147,12 @@
 msgid ""
 "...but one of the Orcs survived long enough to send the news to the queen..."
 msgstr ""
-"... men en af Orkerne overlevede længe nok til at overbringe nyhederne til "
-"dronningen..."
+"... men en af orkerne overlevede længe nok til at overbringe nyhederne til "
+"dronningen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:15
 msgid "...and she sent her most able commander."
-msgstr "... og hun sendte hendes mest noble kommandør."
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:38
 msgid ""
@@ -3376,22 +3165,14 @@
 "#Death of Kalenz\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
-"\n"
-"Sejr:\n"
-"@Tving Li'sar til overgivelse\n"
-"Nederlag:\n"
-"#Konrad dør\n"
-"#Delfador dør\n"
-"#Kalenz dør\n"
-"#Turns run out"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:45
 msgid "Elmar's Crossing"
-msgstr "Elmars Vadested"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:51
 msgid "Elbridge"
-msgstr "Elbro"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:116
 msgid ""
@@ -3495,7 +3276,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:4
 msgid "Return to Wesnoth"
-msgstr "Tilbage til Wesnoth"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:25
 msgid ""
@@ -3508,52 +3289,39 @@
 "#Death of Delfador\n"
 "#Death of Kalenz"
 msgstr ""
-"\n"
-"Sejr:\n"
-"@Overvind alle fjendtlige ledere\n"
-"Nederlag:\n"
-"#Konrad dør\n"
-"#Li'sar dør\n"
-"#Delfador dør\n"
-"#Kalenz dør"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:92
 msgid "Halt! Who goes there?"
-msgstr "Holdt! Hvem går der?"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:96
 msgid ""
 "Look! It is the traitor Li'sar, with the old mage and the filthy Elven lord. "
 "Quickly, capture them! The Queen wishes to make them her prisoners."
 msgstr ""
-"Se! Det er foraderen Li'sar, med den gamle troldmand og den syndige Elviske "
-"herre. Hurtigt, fang dem! Dronning vil have dem i live."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:100
 msgid ""
 "What? Me, a traitor? It is the Queen who is a traitor, for not obeying the "
 "wishes of King Garard II. We have the Scepter of Fire, so let us in!"
 msgstr ""
-"Hvad? Mig, en forræder? Det er Dronningen der er en forræder, for ikke at "
-"følge Kong Garald II's ønsker. Vi har Ildscepteret, så luk os ind!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:104
 msgid "You leave us no choice but to kill you."
-msgstr "Du giver os intet andet valg end at dræbe jer."
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:116
 msgid ""
 "These intruders are stronger than we expected. Call in the reinforcements!"
 msgstr ""
-"Disse indtrængere er stærkere end vi troede. Send bud efter 
forstærkninger!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:140
 msgid "The Queen has sent us to aid you in capturing these rebels."
-msgstr "Dronningen har sendt os for at hjælpe med at fange disse rebeller."
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:144
 msgid "We have changed the plan. Now we are killing them."
-msgstr "Vi har ændet planer. Nu dræber vi dem."
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:4
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:13
@@ -3571,14 +3339,6 @@
 "#Death of Kalenz\n"
 "#Death of Li'sar"
 msgstr ""
-"\n"
-"Sejr:\n"
-"@Tang Ildscepteret med Konrad eller Li'sar\n"
-"Nederlag:\n"
-"#Konrad dør\n"
-"#Delfador dør\n"
-"#Kalenz dør\n"
-"#Li'sar dør"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:49
 msgid "The Sceptre must be getting close now! Where shall we go?"
@@ -3592,7 +3352,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:279
 msgid "Sceptre of Fire"
-msgstr "Ildscepteret"
+msgstr "Scepteret af Ild"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:282
 msgid ""
@@ -3609,8 +3369,8 @@
 "This is the Sceptre of Fire. Only a true successor to the throne can "
 "possibly dare to take this!"
 msgstr ""
-"Dette er Ildscepteret. Kun en virkelig efterfølger af tronen kan turde at "
-"tage dette!"
+"Dette er Scepteret af Ild. Kun en virkelig efterfølger af tronen kan turde "
+"at tage dette!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:307
 msgid "Here it is at last, I have the Sceptre!"
@@ -3863,11 +3623,6 @@
 "not asking for directions when I became lost. May you have better fortune in "
 "your quest than I did!"
 msgstr ""
-"Jeg er tilintetgjodt, men min mission må blive udført. Selvom vi er 
fjender, "
-"er du den mindst værdige, så jeg vil fortællle dig at Scepteret er øst "
-"herfra, vejen du kom fra, dybt nede i hulerne. Jeg gjorde fejlen ikke at "
-"spørge om vej, da jeg farede vild. Må I have en bedre skæbne I jeres 
søgen "
-"end jeg havde!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:405
 msgid "The earth shakes."
@@ -3968,39 +3723,35 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:195
 msgid "Very well. You may join us."
-msgstr "Meget vel. I må tilsutte jer os."
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:200
 msgid ""
 "We will serve you well, for we respect the help you are providing to our "
 "city. You shall find that there is honor, even among thieves."
 msgstr ""
-"Vi vil tjene dig vel, for vi respekterer hjælpen du giver til vores by. Du "
-"vil finde at der er ære, selv mellem tyve."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:213
 msgid "We cannot trust your motives. We shall rescue the city on our own!"
-msgstr "Vi kan ikke stole på jeres motiver. Vi vil rede byen selv!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:218
 msgid ""
 "Very well, we shall be gone then. You shall have to recapture the city "
 "without our help!"
 msgstr ""
-"Meget vel, vi vil forsvinde så. I bliver nødt til at rede byen uden vores "
-"hjælp!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:233
 msgid "Finally, we have retaken the city! Let us rest here, friends."
-msgstr "Endelig har vi generobret byen! Lad os hvile her, venner."
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:242
 msgid "Victory! The thieves of Elensefar will be in your service, my lord"
-msgstr "Sejr! Tyvene fra Elensefar vil være til din tjeneste, herre."
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:247
 msgid "The party rested for three days, after which an old friend returned."
-msgstr "Hæren hvilede i tre dage, hvorefter en gammel ven kom tilbage."
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:268
 msgid ""
@@ -4145,8 +3896,6 @@
 "Let us never surrender to these foul beasts of the pit! We fight until "
 "victory, or until every one of us is slain!"
 msgstr ""
-"Lad os aldrig overgive os til disse onde bæster fra hullet! Vi kæmper 
indtil "
-"sejr eller indtil vi alle er dræbt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:199
 msgid "There are just so many! What shall we do?"
@@ -4169,8 +3918,6 @@
 "That is Moremirmu! He helped us fight the undead in the Isles of the Damned, "
 "let us hope he can help us once more!"
 msgstr ""
-"Det er Moremirmu! Han hjælp os med at bekæmpe de levende døde på De "
-"Forbandedes Ø, lad os håbe at han kan hjælpe os en gang til!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:273
 msgid ""
@@ -4203,10 +3950,10 @@
 "of how you were tricked into traveling these dangerous lands. We could do "
 "nothing but help you!"
 msgstr ""
-"Det er både min pligt og fornøjelse, herre! Vi nød et måltid med nogle af 
"
-"prinsessens royale vagter og holdt et hvil fra vores lange rejse, alt imens "
-"de talte om, hvordan du blev narret til at rejse gennem disse farlige lande. "
-"Vi kunne ikke gøre andet end at hjælpe jer!"
+"Det er både min pligt og fornøjelse, min herre! Vi nød et måltid med 
nogle "
+"af prinsessens royale vagter og holdt et hvil fra vores lange rejse, alt "
+"imens de talte om, hvordan du blev narret til at rejse gennem disse farlige "
+"lande. Vi kunne ikke gøre andet end at hjælpe jer!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:332
 msgid ""
@@ -4223,10 +3970,10 @@
 "able to ford the great river at Abez. Make haste though, for you will not be "
 "able to ford the river in winter!"
 msgstr ""
-"Du må slippe væk fra den onde dronnings greb, herre. Hvis du sætter kursen 
"
-"mod nordøst forbi griffernes bjerg, vil du kunne klare dig over den store "
-"flod ved Abez. Men du må dog skynde dig, for du vil ikke kunne komme over "
-"floden, når vinteren kommer!"
+"Du må slippe væk fra den onde dronnings greb, min herre. Hvis du sætter "
+"kursen mod nordøst forbi griffernes bjerg, vil du kunne klare dig over den "
+"store flod ved Abez. Men du må dog skynde dig, for du vil ikke kunne komme "
+"over floden, når vinteren kommer!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:342
 msgid ""
@@ -4239,8 +3986,6 @@
 "It greatly saddens me that Moremirmu was slain on the field, after he helped "
 "us."
 msgstr ""
-"Det er med sorg i stemmen at jeg siger at Moremirmu var dræbt i kamp, efter "
-"at have hjulpet os."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:363
 msgid "May he rest peacefully!"
@@ -4278,7 +4023,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:4
 msgid "The Valley of Statues"
-msgstr "Statuernes Dal"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:80
 msgid ""
@@ -4290,147 +4035,125 @@
 "#Death of Li'sar\n"
 "#Death of Kalenz"
 msgstr ""
-"Sejr:\n"
-"@Overvind alle fjender\n"
-"Nederlag:\n"
-"#Konrad dør eller bliver lavet til sten\n"
-"#Delfador dør eller bliver lavet til sten\n"
-"#Li'sar dør\n"
-"#Kalenz dør"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:124
 msgid "Bewarned, a great monster lives in the hills ahead."
-msgstr "Pas på, et stort monster lever i bakkerne forude."
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:264
 msgid "Look ahead of us, Orcs and Trolls!"
-msgstr "Se fremad, Orker og Trolde!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:269
 msgid "But they look strange -- look, they're just statues!"
-msgstr "Men de ser underlige ud -- se, de er kun statuer!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:274
 msgid ""
 "That's very strange, why would someone make statues of such foul creatures?"
-msgstr "Meget underligt, hvorfor ville nogen lave statuer af så onde 
væsener?"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:279
 msgid "Who are these that approach our valley, my apprentice?"
-msgstr "Hvem er det der nærmer sig dalen, min lærling?"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:284
 msgid "Halt! You will not pass by this way!"
-msgstr "Holdt! I vil ikke komme igennem denne vej!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:289
 msgid "We seek only free passage through your valley. We mean no harm."
-msgstr "Vi søger kun fri passage denne jeres dal. Vi ønsker ikke at slås."
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:294
 msgid "No-one passes by us. We rule this valley, and you cannot defeat us!"
 msgstr ""
-"Ingen passerer forbi os. Vi styrer denne dal, og I kan ikke overvinde os!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:299
 msgid ""
 "If you do not let us through, we will pierce you with sword and bow! Come, "
 "let us take up arms against them!"
 msgstr ""
-"Hvis I ikke lukker os gennem, vil vi spyde jer med sværd og bue! Kom, lad os 
"
-"gribe til våben mod dem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:304
 msgid ""
 "Do you really think by mere force of arms you can defeat us? Some Orcs were "
 "once foolish enough to think that as well..."
 msgstr ""
-"Tror I virkelig at I ved ren magt kan overvinde os? Nogle orker var engang "
-"tåbelige nok til også at tro det..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:309
 msgid "Does he mean that these who stand in front of us were once live Orcs?"
-msgstr "Mener han at dem der står foran os var levende Orker?"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:314
 msgid ""
 "Careful, I have heard of such things. We must proceed with caution, and try "
 "to discover the nature of the power these wizards wield."
 msgstr ""
-"Forsigtig, jeg har hørt om sådanne ting. Vi må fortsætte med 
forsigtighed, "
-"og prøve at lære disse trolddomskrafters natur."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:319
 msgid "This place feels eerie. Is there no other way?"
-msgstr "Dette sted er uhyggelgt. Er der ingen anden vej?"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:324
 msgid ""
 "I for one am not afraid of these who would oppose us. I feel certain that "
 "once a sword is driven through them, they will threaten us no more."
 msgstr ""
-"Jeg er i hvert fald ikke bange for disse modstandere. Jeg kan mærke at når "
-"et sværd kommer gennem med, vil de ikke længere true os."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:329
 msgid "There is no other way, but it is carefully that we shall proceed."
-msgstr "Der er ingen anden vej, men det er forsigtigt vi skal fortsætte."
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:350
 msgid "All I can see in here is a large mirror!"
-msgstr "Det eneste jeg kan se er et stort spejl!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:355
 msgid ""
 "I have heard of such things -- quickly, smash it! Perhaps the power of the "
 "Cockatrices is tied to it!"
 msgstr ""
-"Jeg hørt om denne slags ting -- hurtigt, smadrer det! Måske er 
Basiliskernes "
-"krafter bundet til det!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:360
 msgid "Very well, I'll smash it!"
-msgstr "Meget vel, jeg vil smadre det!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:368
 msgid "No! The power of my creations is destroyed!"
-msgstr "Nej! Min væsners evner er ødelagt!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:375
 msgid "Free from this prison of stone at last! Now we will gain revenge!"
-msgstr "Endelig fri fra mit stenfængsel! Nu vil jeg tage hævn!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:380
 msgid "First we have to fight these silly birds, and now foul Orcs!"
-msgstr "Først må vi kæmpe mod fjolede fugle, og nu onde Orker!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:385
 msgid "Fall on them men!"
-msgstr "På dem, mænd!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:407
 msgid "With Konrad turned into a statue, surely all is lost!"
-msgstr "Med Konrad lavet til en statue, må alt være tabt!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:422
 msgid ""
 "No! Delfador has been turned to stone! Without him we have no chance of "
 "unworking the wizard's power. All is lost!"
 msgstr ""
-"Nej! Delfador er blevet lavet om til sten! Uden ham har vi ingen chance for "
-"at gøre hans omgøre troldmandens krafter. Alt er tabt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:434
 msgid "What happened there?"
-msgstr "Hvad skete der?"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:439
 msgid ""
 "These Cockatrices will turn all our troops to stone, as they have the Orcs "
 "if we cannot find a way to undo their power!"
 msgstr ""
-"Disse Basilisker vil lave alle vores tropper om til sten, som de gjorde ved "
-"Orkerne, hvis vi ikke kan finde en måde at omgøre ders krafter!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/deaths.cfg:9
 msgid "We are vanquished, for I have been defeated!"
Index: wesnoth/po/da/wesnoth-sotbe.po
diff -u wesnoth/po/da/wesnoth-sotbe.po:1.9 wesnoth/po/da/wesnoth-sotbe.po:1.10
--- wesnoth/po/da/wesnoth-sotbe.po:1.9 Thu Sep 23 12:09:00 2004
+++ wesnoth/po/da/wesnoth-sotbe.po   Sun Sep 26 21:28:55 2004
@@ -53,7 +53,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Sejr:\n"
-"@Defeat Slowhand\n"
+"@Overvind Slowhand\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Kapou'e dør\n"
 "#Grüü dør\n"
@@ -76,6 +76,8 @@
 "Looks like they are to be facing attack from pirates of the High Sea. We "
 "should help them."
 msgstr ""
+"Det ser ud til at de er under angreb fra pirater fra det Store Hav. Vi bør "
+"hjælpe dem."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:142
 msgid "I propose that Gork, you and I call for reinforcements."
@@ -97,6 +99,8 @@
 msgid ""
 "It is not time for quarreling! I'm to contain them, go find reinforcements."
 msgstr ""
+"Det er ikke tid til stridigheder! Jeg vil opholde dem her, gå ud og finde "
+"forstærkninger."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:162
 msgid "This is a wise choice. Good luck, son of the Black Eye."
@@ -116,6 +120,10 @@
 "find forces to counter attack. Although we can't defeat those pirates "
 "without naval forces, we can wipe humans out of this region."
 msgstr ""
+"Vi bliver angrebet fra begge sider! Grüü, hold dem hen for en tid, mens jeg 
"
+"løber til Tirigaz for at finde styrker til et modangreb. Selvom vi ikke kan "
+"overvinde disse pirater uden flåden, kan vi stadig udrydde disse mennesker "
+"fra vores region."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:191
 msgid "I love this strategy, chief!"
@@ -138,6 +146,8 @@
 "We're back! We have bad news, the humans are regrouping on our tails, we "
 "must leave."
 msgstr ""
+"Vi er tilbage! Vi har dårlige nyheder, menneskerne omgruperer i halen på 
os, "
+"vi må væk."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:290
 msgid ""
@@ -153,6 +163,9 @@
 "Hills. I think we should go for them as soon as possible and evacuate this "
 "city."
 msgstr ""
+"Vi havde nyheder fra dem, de er alle flygtet mod Øst, nær de Sørgende "
+"Bakker. Jeg tror vi bør rejse mod dem så snart så mulligt og evakurere 
denne "
+"by."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:300
 msgid ""
@@ -160,6 +173,9 @@
 "scorpions and outlaws. And bypassing it would take ages! Not to mention "
 "after this desert, we'll have to cross the Silent Forest!"
 msgstr ""
+"Men det er over Dødens Ørken, som er fuld af gigantiske scorpioner og "
+"lovløse. Og at krydse den vil tage aldre! Ikke at forglemme at efter "
+"ørkenen, vil vi blive nødt til at krydse Stilhedens Skov!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:305
 msgid ""
@@ -171,7 +187,7 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:8
 msgid "Clash of Armies"
-msgstr ""
+msgstr "Hær Sammenstød"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:30
 msgid ""
@@ -186,20 +202,20 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Sejr:\n"
-"@Defend Prestim successfully for four days\n"
+"@Forsvar Prestim successfuldt i fire dage\n"
 "Nederlag:\n"
-"#Destruction of a tower of Prestim\n"
+"#Ødelægelsen af Prestim tårnet\n"
 "#Kapou'e dør\n"
 "#Grüü dør\n"
 "#Death of Inarix"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:197
 msgid "So here we are, they are preparing to assault."
-msgstr ""
+msgstr "SÃ¥ her er vi, de forbereder at angribe."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:203
 msgid "Prestim's walls are rock hard, they' ll break clean off on them."
-msgstr ""
+msgstr "Prestims mure er stenhårde, vi vil prelle helt af på dem."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:209
 msgid ""
@@ -207,12 +223,18 @@
 "built on three towers. If one of them is destroyed, a breach will allow "
 "humans to enter Prestim ... needless to say, this would be the end for us."
 msgstr ""
+"Det er jeg ikke så sikker på. Hver borg har sin egen svaghed. Prestims mure 
"
+"er bygget på tre tårne. Hvis en af dem blive ødelagt, vil menneske kunne "
+"komme ind i Prestim gennem hullet... jeg behøver ikke at sige, at det vil "
+"gøre det af med os."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:215
 msgid ""
 "I've received messengers from the Council, saying that they are regrouping "
 "tribes into the Great Horde."
 msgstr ""
+"Vi har modtager sendebude fra RÃ¥det, der siger at de er ved at omgrupere "
+"stammer ind i den Store Flok."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:221
 msgid "Great! When do they arrive?"
@@ -235,6 +257,8 @@
 "Most of forces will cross the river by the ford where the bridge where "
 "previously. If we manage to defend it, we might still have a chance."
 msgstr ""
+"Du fleste af styrkerne vil krydse floden ved fortet hvor broen var "
+"tidligere. Jeg har klaret at forsvare det, vi har måske stadig en chance."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:251
 msgid "And if we fail?"
@@ -244,7 +268,7 @@
 msgid ""
 "Then they will assault Prestim at five versus one. We'll just have to pray "
 "mother earth."
-msgstr ""
+msgstr "Så vil de angribe Prestim fem til en. Vi må bare bede for moder 
jord."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:263
 msgid "Great."
@@ -256,11 +280,12 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:289
 msgid "We arrive to honor our alliance, Earl Lanbec'h."
-msgstr ""
+msgstr "Vi er ankommet for at ære vores alliance, Earl Lanbec'h."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:384
 msgid "Here we are! Hold on Prestim, we arrive to push them to the river!"
 msgstr ""
+"SÃ¥ er vi her! Hold ud, Prestim, vi er ankommet for at skubbe dem i floden!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:390
 msgid "They are too numerous now, RETREAT !"
@@ -270,6 +295,7 @@
 msgid ""
 "The Great Horde at last! I was begining to think they would never come."
 msgstr ""
+"Endelig, den Store Flok! Jeg var begyndt at tro i aldrig ville dukke op."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:419
 msgid ""
@@ -277,25 +303,31 @@
 "undermined morale of humans. Now they are retreating to their fortresses "
 "and won't get out of them."
 msgstr ""
+"Forsvaret af Prestim har du gjordt heroisk, stå ansigt til ansigt mod sådan 
"
+"en folk mennesker med lav moral. Nu har de trukket sig tilbage til deres "
+"borge, og vil ikke komme ud af dem."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:425
 msgid ""
 "It is now time to show them who we are and to lead the Great Horde to their "
 "tails! They won't have a rest untill we'll destitute Earl Lanbec'h!"
 msgstr ""
+"Nu er det tid til at vise dem hvem vi er og lede den Store Folk om bag dem! "
+"De vil ikke finde hvile før vi har gjordt Earl Lanbec'h fattig!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:432
 msgid ""
 "Kapou'e will come back in Son of the Black Eye chapter II, 'The Great Horde'."
 msgstr ""
+"Kapou'e vil komme tilbage i Søn af det Storte Øje kapitel II, Det Store 
Flok."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:449
 msgid "No! The walls of prestim are destroyed, we are done!"
-msgstr ""
+msgstr "Nej, Prestims mure er ødelagt, vi er færdige!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:8
 msgid "The Desert of Death"
-msgstr ""
+msgstr "Dødens Ørken"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:29
 msgid ""
@@ -309,55 +341,67 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Sejr:\n"
-"@Defeat Ar Dant\n"
+"@Overvind Ar Dant\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Kapou'e dør\n"
 "#Grüü dør\n"
-"#Death of a Shaman"
+"#En Shaman dør"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:116
 msgid ""
 "It's been two days since we entered this desert. I have never been so hot "
 "and we have nearly finished our food."
 msgstr ""
+"Der er ikke gået to dage siden vi kom ind i denne ørken. Jeg har aldrig 
haft "
+"det så vamt og vi har næsten ikke mere mad."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:121
 msgid ""
 "I'm hungry and we found no giant scorpion yet. I'm sure it would be "
 "delicious."
 msgstr ""
+"Jeg er sulten og vi har ikke fundet nogen gigantisk scorpion endnu... Jeg er "
+"sikker på at den vil være lækker."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:126
 msgid ""
 "I hope we won't find one! They are terrible armored beasts and your troll "
 "clubs are useless against their heavy shells."
 msgstr ""
+"Jeg håber at vi ikke finder en! De er forfærdiligt beskyttede og din "
+"troldekølle er ubrugelige mod deres kraftige skjold."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:131
 msgid ""
 "I've been told the best way to defeat them is to attack their eyes with "
 "sharp blades. But I hope too we won't meet them."
 msgstr ""
+"Jeg har hørt at den bedste måde at overvinde dem på at angrib deres øjne 
med "
+"skarpe klinger. Men jeg håber også at vi ikke vil møde dem."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:136
 msgid ""
 "The sun is rising, we should resume our journey and find this oasis "
 "mentioned on the map before the sun get high."
 msgstr ""
+"Solen stiger op, vi bør fortsætte vores rejse og finde denne oase, der er 
på "
+"kortet, før solen stiger for højt."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:141
 msgid ""
 "Stay alert! This oasis is known to be a den of outlaws and desert pillagers."
 msgstr ""
+"Vær på vagt! Denne oase er kendt for at være tilholdssted for 
ørkenrøvere."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:167
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:156
 msgid "We've done it! Now we need some rest, before we continue our journey."
 msgstr ""
+"Vi har gjordt det! Nu har vi brug for hvile, før vi fortsætter vores 
rejser."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:7
 msgid "End Of Peace"
-msgstr ""
+msgstr "Freden Slutter"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:28
 msgid ""
@@ -370,7 +414,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Sejr:\n"
-"@Defeat Albert and his troops\n"
+"@Overvind Albert og hans tropper\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Kapou'e dør\n"
 "#Løber tør for ture"
@@ -380,33 +424,41 @@
 "Look, companions! Those orcs don't imagine they are living their last day. "
 "Let's slay all of them and give this land back to our people!"
 msgstr ""
+"Se, kammerater! De orker ved ikke at de lever deres sidste dag. Lad os "
+"udrydde dem alle og vinde dette land tilbage til vores folk!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:103
 msgid ""
 "We are attacked by these humans! Hurry up, we must defend our fathers' land!"
 msgstr ""
+"Vi bliver angrebet af disse mennesker! Skynd jer, vi må forsvare vor faders "
+"land!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:108
 msgid "The battle begun."
-msgstr ""
+msgstr "Kampen begyndte."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:120
 msgid "Argh! I die! But other humans will go and slay you, filthy orcs!"
 msgstr ""
+"Argh! Jeg dør! Men du andre menesker vil komme og overvinde jer beskidte "
+"orker!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:129
 msgid "Hurrah! Victory!"
-msgstr ""
+msgstr "Hurra! Sejr!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:134
 msgid ""
 "We are victorious this time, but humans are organizing themselves in a huge "
 "army. We have just defeated a vanguard, they are coming massively."
 msgstr ""
+"Vi har sejret denne gang, men menneskene er ved at samle en stor hær. Vi har 
"
+"nok overvundet en fortrop, men de vil komme i massivt antal."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:139
 msgid "What should be do, chief?"
-msgstr ""
+msgstr "Hvad skal vi gøre, chef?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:144
 msgid ""
@@ -414,18 +466,26 @@
 "assistance. Some of them live in Barag Gor in the lands of the free "
 "tribes. We must leave, now!"
 msgstr ""
+"Vi må lede mit folk til et sikrerer sted og bede det Store Råd om "
+"assistance. Nogle af dem lever i Barag Gor i de fri stammers lande. Nu må vi 
"
+"rejse!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:149
+#, fuzzy
 msgid ""
 "But the free tribes are beyond the Mountains of Haag. These moutains are "
 "infested of dwarves and wild trolls."
 msgstr ""
+"Men de fri stammer er bag Haag Bjergene. Disse bjerge er infesteret af "
+"dværge og vilde trolde."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:154
 msgid ""
 "We have no choice, we shall pass. The trolls have been our allies in the "
 "past--maybe they can help us. Hurry up, we must leave now."
 msgstr ""
+"Vi har intet andet valg end at gå den vej. Troldene har været vores 
allierde "
+"i tidligere tider -- måske kan de hjælpe os nu. Skynd jer, vi må væk vi."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:200
 msgid ""
@@ -433,10 +493,14 @@
 "fortified bridge over the Gork river has been taken this morning by a small "
 "commando of elves, we already tried to assault it twice without success."
 msgstr ""
+"Endelig, forstærkninger! Hvem du end er, er du velkommen i Prestim! Den "
+"befæstede bro over Gork er allerede blevet taget her til morgen af en lille "
+"komando af elvere, vi har allerede prøvet at storme den to gange, men uden "
+"held."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:205
 msgid "Ah! They are no match against my mace."
-msgstr ""
+msgstr "Ah! De kan ikke måle sig mod min kølle"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:210
 msgid ""
@@ -512,11 +576,11 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Sejr:\n"
-"@Survive the Shan Taum menace for 20 turns\n"
+"@Overlab Shan Taums trusel i 20 ture\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Kapou'e dør\n"
 "#Grüü dør\n"
-"#Death of a shaman"
+"#En shaman dør"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:94
 msgid "At last, here are the mourned hills! I hope everything will be OK."
@@ -649,11 +713,11 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Sejr:\n"
-"@Kill all elves of the Silent Forest\n"
+"@Dræb alle elverne af Stilhedens Skov\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Kapou'e dør\n"
 "#Grüü dør\n"
-"#Death of a Shaman"
+"#En Shaman dør"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:110
 msgid ""
@@ -729,12 +793,12 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Sejr:\n"
-"@Rescue the Shamans\n"
-"@Bring the Shamans and Kapou'e to the sign post\n"
+"@Red Shamanerne\n"
+"@Bring Shamanerne og Kapou'e til udposten\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Kapou'e dør\n"
 "#Grüü dør\n"
-"#Death of a Shaman\n"
+"#En Shaman dør\n"
 "#Løber tør for ture"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:136
@@ -864,12 +928,12 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Sejr:\n"
-"@Kill all enemy leaders\n"
+"@Dræb alle fjendtlige ledere\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Løber tør for ture\n"
 "#Kapou'e dør\n"
 "#Grüü dør\n"
-"#Death of a Shaman"
+"#En Shaman dør"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:153
 msgid "Ahhh, I'm so tired. It was a good idea to halt in such a quiet place."
@@ -936,7 +1000,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Sejr:\n"
-"@Move Kapou'e to the end of the mountains\n"
+"@Flyt Kapou'e til bjergenes slutning\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Kapou'e dør\n"
 "#Løber tør for ture"
Index: wesnoth/po/da/wesnoth-tdh.po
diff -u wesnoth/po/da/wesnoth-tdh.po:1.9 wesnoth/po/da/wesnoth-tdh.po:1.10
--- wesnoth/po/da/wesnoth-tdh.po:1.9  Thu Sep 23 12:09:00 2004
+++ wesnoth/po/da/wesnoth-tdh.po    Sun Sep 26 21:28:55 2004
@@ -62,8 +62,6 @@
 "After his banishment from Wesnoth for practising necromancy, the young Gwiti "
 "Ha'atel arrived on a strange shore. He decided to claim it for his own."
 msgstr ""
-"Efter hans forviselse fra Wesnoth for at udøve åndemaneri, ankom den unge "
-"Gwiti Ha'atel til en ukendt kyst. Han besluttede at kræve den for hans."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:136
 msgid "Noooo! Not now, not when I have escaped!"
@@ -102,8 +100,6 @@
 "As the sun set, Gwiti discovered that his arch-rival and brother, Nati, had "
 "already ensconced himself nearby."
 msgstr ""
-"Da solen går ned opdager Gwiti at hans ærkerival og bror, Nati, allerede 
har "
-"forskanset sig tæt ved."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:74
 msgid ""
@@ -123,7 +119,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:84
 msgid "Cease your blustering, fool, and prepare to die...again."
-msgstr "Stop den larmen, fjols, og forbered dig på at dø... igen."
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:89
 msgid ""
@@ -195,16 +191,12 @@
 "You miserable wretch, know that it is only by my mercy that you look upon "
 "the sun again, for you shall die before it sets."
 msgstr ""
-"Din unkelige nidding: Du ved at hvis det ikke var for min barmhjertelighed, "
-"at du endnu en gang ser solens lys. For du er død før den går ned."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:208
 msgid ""
 "May I remind you that even as we speak, my undead legions are marching "
 "towards you?"
 msgstr ""
-"Må jeg minde dig om af som vi taler, vandrer mine levende-døde legioner mod 
"
-"dig?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:4
 msgid "Confrontation"
@@ -233,19 +225,15 @@
 "by Leonard as he reentered Wesnothian territory. The general of several "
 "outlying areas, his troops were many but untrained."
 msgstr ""
-"Ved fundet af Crelanu's ældgamle bog, har ny styrke løbet gennem Gwiti's "
-"hær, og de har haft gode tider. Men Gwiti's march var sløvet af Leonard da "
-"han igen går ind i Wesnothiske områder. Leonard er generalen for flere "
-"uderliggende områder, hans tropper var mange, men utrænede."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:86
 msgid "I see that your puny kingdom marshals its troops at last."
-msgstr "Jeg kan se at de rige endelig stiller op med sine tropper."
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:91
 msgid ""
 "So you are the one responsible for our defeat at the Stone of Erzen. Die!"
-msgstr "Så du er den ansvarlige for vores nederlag ved Erzen Stenen. Dø!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:96
 msgid ""
@@ -262,10 +250,6 @@
 "to the undead: Lord Aretu. Gwiti knew that even if he defeated Leonard, his "
 "best hope was now to flee into the mountains."
 msgstr ""
-"I virkeligheder var Leonard hær i forberedt og underudstyrret, og han har "
-"glemt at sende besked. Heldigvis kom der bag ham, en der stod for en stor "
-"del af de levende-dødes udrydelse, Lord Aretu. Gwiti vidste at selv hvis han 
"
-"overvandt Leonard, ville hans bedste chance være at flygte gennem bjergene."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:106
 msgid "I shall slay you myself!"
@@ -284,45 +268,37 @@
 "Leonard is dead? Oh, what a sad day. Come, men, let us destroy those undead!"
 msgstr ""
 "Leonard er død? Åh, hvilken sørgelig dag. Kom mænd, jeg os udrydde disse "
-"levende-døde!"
+"levende døde!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:151
 msgid ""
 "Only one way lies open now. I must flee where his horses cannot go: the "
 "sharp peaks and bottomless caves."
 msgstr ""
-"Kun en vej ligger åben nu. Jeg må flygte til hvor hans heste ikke kan gå: 
de "
-"skarpe tinder og bundeløse grotter."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:157
 msgid ""
 "NEW OBJECTIVE\n"
 "@Move Gwiti to the end of the mountain pass"
 msgstr ""
-"NYT MÅL\n"
-"@Flyt Gwiti til slutningen af bjergpasset"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:174
 msgid "Return to your master, dark fiend!"
-msgstr "Vend tilbage til den herre, mørke djævel!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:206
 msgid ""
 "Haha, it was a mistake of you to flee there! The pass is blocked, and my "
 "troops will slay you now!"
 msgstr ""
-"Haha, det var en fejl at flygte dertil! Passet er blokeret, og mine tropper "
-"vil nu slagte dig!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:213
 msgid "Phew... Surely the puny humans will be too tired to follow me now!"
 msgstr ""
-"Pyhh... Nu må du svage mennesker være for trætte til at følge efter mig!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:225
 msgid "Oh, no, escaping dwarves only to be caught by undead."
 msgstr ""
-"Åh, nej, flygte fra dværgene bare for at blive fanget af en levende-død."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:230
 msgid ""
@@ -336,9 +312,6 @@
 "out by the dwarves. All families count several dead. Please, let us march "
 "with you, for only a chance to strike back at the evil Dwarves!"
 msgstr ""
-"Jeg er Tanar, herre over en orkisk klan der boede her! Mit folk var dvevet "
-"væk af dværgene. Alle familier har flere døde. Lad os venligst vandre med "
-"det, for at få en chance for at slå igen mod de onde Dværge!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:240
 msgid ""
@@ -353,8 +326,6 @@
 "Thank you, my new Lord! Never had I thought I would see the day when my "
 "people were glad to march alongside skeletons and ghosts."
 msgstr ""
-"Tak, men nye Herre! Aldrig havde jeg troet at jeg ville se den dag at mine "
-"folk gladeligt vandrede med skeletter og spørgelser."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:4
 msgid "Crelanu's Book"
@@ -394,34 +365,30 @@
 "grove over which Elves and Orcs had waged war for many years, and any to "
 "approach would suffer their combined wrath..."
 msgstr ""
-"Men de ældgamle troldmænd havde gjordt deres job godt. Bogen var blevet 
gemt "
-"i en lund som Elverne og Orkerne har kæmpet over i mange år, og alle der "
-"prøvede at nærme sig den ville lide deres samlede vrede."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:97
 msgid "Oh no. The orcs seem to have recruited the undead to their side."
 msgstr ""
-"Åh nej. Det ser ud til at orkerne har fået de levende-døde på deres side."
+"Åh nej. Det ser ud til at orkerne har fået de levende døde på deres side."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:102
 msgid "Blast it! However did the elves get a necromancer to march with them?"
 msgstr ""
-"Forbandet! Hvordan har elverne fået en åndemaner til at marchere med dem?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:107
 msgid "I side not with either of you!"
-msgstr "Jeg er ikke på samme side som nogen af jer!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:112
 msgid "A truce, then? I fear he will be the death of us both."
-msgstr "En våbenhvile, så? Jeg er bange for at han vil udryde os begge."
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:117
 msgid ""
 "Very well. We have hated you Orcs for centuries, but the Undead are a danger "
 "to all that live."
 msgstr ""
-"Meget vel. Vi har hadet jer Orker i århundreder, men de Levende-Døde er en "
+"Meget vel. Vi har hadet jer Orker i århundreder, men de Levende Døde er en "
 "fare for alt hvad der lever."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:138
@@ -443,21 +410,17 @@
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:201
 msgid "A curse upon that necromancer! Why did he have to come here?!"
 msgstr ""
-"Må en forbandelse hvile over den åndemaner! Hvorfor blev han nødt til at "
-"komme her?!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:218
 msgid ""
 "At last! This is it! Now I must laugh crazedly as a true villain always must!"
-msgstr "Endelig! Det er her! Nu må jeg le ustyrligt som ægte skurke altid 
må!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:234
 msgid ""
 "My lord, your suspicions were correct. There is indeed a necromancer in this "
 "part of the country!"
 msgstr ""
-"Min herre, dine mistanker var rigtige. Der er virkelig en åndemaner denne "
-"del af landet!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:4
 msgid "Inside the Tower"
@@ -482,12 +445,10 @@
 "If my memory serves, this tower should have three floors. I should be able "
 "to find the Book in a few hours...!"
 msgstr ""
-"Hvis jeg husker rigtigt, så har dette tårn tre etager. Vi bør kunne finde "
-"Bogen på få timer...!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:202
 msgid "Hayaargghh! We have arrived! Command us, Master!"
-msgstr "Hayaargghh! Vi er ankommet! Befal os, Herre!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:220
 msgid "There's a secret door here! This must be the library."
@@ -499,7 +460,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:275
 msgid "Blast it, the chest is empty!"
-msgstr "Forbandet, kisten er tom!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:297
 msgid "Twenty pieces of gold is a welcome gift."
@@ -507,16 +468,16 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:323
 msgid "I suppose thirty copper coins should not be scorned..."
-msgstr "Jeg regner med at tredive kobbermønter ikke bør blive inkasseret..."
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:349
 msgid ""
 "The chest is empty save for a few trinkets. The magic has gone out of them."
-msgstr "Kisten er tom, bortset fra et par småting. Magien er gået ud af dem."
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:375
 msgid "Gack! This chest contains holy water!"
-msgstr "Ad! Denne kiste indeholder vievand!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:397
 msgid "Look at what the mages were guarding!"
@@ -524,19 +485,19 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:423
 msgid "Those mages had hidden away more than it seemed!"
-msgstr "De troldmænd har skjult mere en det så ud til!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:449
 msgid "Two dozen gold. Plundering this tower is fun!"
-msgstr "To dusin guld. At plyndre det her tårn er sjovt!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:474
 msgid "A pile of assorted coins is here!"
-msgstr "En bunke sorterede mønter!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:499
 msgid "Haha, this chest holds scores of gold coins!"
-msgstr "Haha, denne kiste indeholder bunker af guldmønter!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:529
 msgid "Ice Potion"
@@ -547,14 +508,11 @@
 "This potion contains a strange fluid designed to imbue a weapon with the "
 "power of cold."
 msgstr ""
-"Denne flaske indeholder en sær væske designet til at give et våben kuldens 
"
-"kraft."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:572
 msgid ""
 "This is not the tome Crelanu wrote...hmmm... but it contains its whereabouts!"
 msgstr ""
-"Dette er ikke bogen Crelanu skrev... hmmm... men den fortæller hvor den er!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:577
 msgid "We're done in here! Let's go slay some more enemies."
@@ -562,7 +520,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:616
 msgid "Congratulations! All your revenants survived."
-msgstr "Tillykke! Alle dine slægtninge overlevede."
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:4
 msgid "Mages and Elves"
@@ -592,9 +550,6 @@
 "was in a distant part of Wesnoth, and turned towards the Tower of Kaleon, "
 "where the greatest mages once studied."
 msgstr ""
-"Efter at have sendt den Mørke Ånd væk for hans fiasko, indså Gwitiat han 
var "
-"i en fjern del af Wesnoth, og rejste mod Kaleon Tårnet, hvor de største "
-"troldmænd engang studerede."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:100
 msgid ""
@@ -603,38 +558,30 @@
 "Soon they shall all be mine, and my power will be great enough to invade "
 "Wesnoth."
 msgstr ""
-"Endelig har jeg nået vejen. Medmindre jeg er langt ude af kurs, skulle jeg "
-"finde Kaleon Tårnet her, fyldt med ældgamle troldmænds hemmeligheder. 
Snart "
-"vil de være mine, og mine krafter vil være stole nok til at invadere 
Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:105
 msgid "A necromancer approaches! Can this be the same one that we banished?"
-msgstr "En åndemaner nærmer sig!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:110
 msgid ""
 "Accursed and dreadful one, know that we mages, guardians of the Tower of "
 "Kaleon, shall bar your way with all our spells! Flee now and you may survive."
 msgstr ""
-"Du forbandede og frygtelige ved at vi, troldmænd, vogtere af Kaleon Tårnet, 
"
-"ikke vil lade dig komme forbi. Vi vil forhindre din gennemtrængen med vores "
-"troldom. Flygt nu, og så vil du måske overleve."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:115
 msgid "Quirind, know that you have the Elves at your back."
-msgstr "Quirind, ved at det har Elverne i ryggen."
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:120
 msgid ""
 "Foul sorcerer of death, go far from this place or we shall send you to your "
 "own realm."
 msgstr ""
-"I frygtelige døds troldmænd, gå langt væk, eller vi sender jer til jeres "
-"eget rige."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:125
 msgid "Not born is the one that could challenge me!"
-msgstr "Ikke førdt er ham der kunne udfordre mig!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:143
 msgid "No! No! Noooo! It is over, I feel the shades reaching for me..."
@@ -646,15 +593,13 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:175
 msgid "Quirind, we have failed! You must guard the tower."
-msgstr "Quirind, vi har fejlet! Du må beskytte tårnet."
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:187
 msgid ""
 "Ah ha ha ha! The tower's protective spells are now in force, you cannot "
 "enter without mastering a magic equal to it."
 msgstr ""
-"Ah ha ha ha! Tårnets beskyttende magi er nu i kraft, du kan ikke trænge ind 
"
-"uden at mestre magi der er lige så stærk."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:202
 msgid "Haha! I have gained entry to the tower!"
@@ -662,7 +607,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:207
 msgid "A curse upon that foul necromancer!"
-msgstr "Må en forbandelse hvile over den onde åndemaner!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:4
 msgid "The Skull of Agarash"
@@ -670,7 +615,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:11
 msgid "Still fleeing from Wesnoth, Gwiti entered the lands of the Orcs."
-msgstr "Stadig flygtende fra Wesnoth, træder Gwiti ind i Orkernes land."
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:53
 msgid ""
@@ -693,8 +638,6 @@
 "After Gwiti destroyed his brother, he planned to march on Wesnoth to gain "
 "his revenge. But a Dark Spirit came to counsel him..."
 msgstr ""
-"Efter Gwiti overvandt sin broder, besluttede han at marchere mod Wesnoth for "
-"at få hans hævn. Men en Mørk Ånd kom ham til råds..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:122
 msgid "Gwitiii...Gwiti!"
@@ -703,16 +646,12 @@
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:127
 msgid "A Dark Spirit? Surely this is a token of my mastery of the undead!"
 msgstr ""
-"En Mørk Ånd? Dette må i sandhed være et tegn på mit herredømme over de "
-"levende-døde!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:132
 msgid ""
 "Gwiti, do not yet march in pursuit of your revenge. First, you shall go "
 "south, against the orcs, and there find the Skull of Agarash."
 msgstr ""
-"Gwiti, gå ikke endnu mod din hævn. Først skal du gå syd, mod orkerne, og 
der "
-"finde Agarash's Kranie."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:137
 msgid "Speak on."
@@ -724,32 +663,26 @@
 "skulls, as is their custom. But one of these is the Skull of Agarash - Take "
 "it and your power will grow greater by far."
 msgstr ""
-"Ser du de tre orkklaner i dette land? Deres banner er malet med kranier, som "
-"deres skik byder. Men en af dem er Agarash's Kranie - Tag det og din styrke "
-"vokse voldsomt."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:174
 msgid "Oh, no! The undead hordes have taken my banner!"
-msgstr "Åh, nej! De levende-døde har taget mit banner!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:179
 msgid ""
 "It is not your banner, and it never was! That skull has marked it as mine "
 "since long ago."
 msgstr ""
-"Det er ikke dit banner, og det var det aldrig! Kraniet er mærket siden "
-"længe, længe siden."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:184
 msgid ""
 "Argh! This is only half of the skull, and near enough to powerless! Begone, "
 "Spirit!"
 msgstr ""
-"Argh! Det er kun halvdelen af kraniet, og tæt på kraftløst! Forsvind, Å
nd!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:206
 msgid "Let us trample his banner into the ground! *smash*"
-msgstr "Lad os træde på hans usle banner! *smash*"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:221
 msgid "That skull is powerless!"
@@ -761,11 +694,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:245
 msgid "It's been a long time since I fought anything myself!"
-msgstr "Det er lang tid siden jeg selv har kæmpet mod noget!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:4
 msgid "Underground Pool"
-msgstr "Undergrunds Pølen"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:19
 msgid ""
@@ -789,23 +722,19 @@
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:144
 msgid "Aye! They drove us out, and left a guard here to occupy us."
-msgstr "Aye! De jog os ud, og efterlod en vagt for at besætte os."
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:149
 msgid ""
 "Then we shall slay them. I have never had Dwarves rise to join my ranks. He, "
 "he, he, he..."
 msgstr ""
-"Så lad os slagte dem. Jeg har aldrig før ladet dværge genopstå til mine "
-"hære. He, he, he, he..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:163
 msgid ""
 "We have come to a flooded part of the cave. If we forge ahead, the Dwarves "
 "should be delayed quite a bit."
 msgstr ""
-"Vi er kommet til den oversvømmede del af grotten. Hvis vi fortsætter vil "
-"dværgene sakke ret langt bagud."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:196
 msgid "ARGH! What was that?"
@@ -816,24 +745,20 @@
 "I do not know. I guess, however, that some magic is at work in these "
 "caverns. Can you tell me anything of them?"
 msgstr ""
-"Det ved jeg ikke. Jeg gætter dog på at en form for magi findes i disse "
-"grotter. Kan du fortælle mog noget om dem?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:206
 msgid ""
 "Nay, Lord. These passages were flooded higher last time I was here. The "
 "Dwarves did not delve here, and we shunned the nameless dread we felt."
 msgstr ""
-"Desværre, Herre. Disse passager var mere oversvømmede sidst jeg var her. "
-"Dværgene dvalede ikke her, og vi undgik den navneløse frygt vi følte."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:211
 msgid "If there is anything to dread here, it is me. Now, onward!"
-msgstr "Hvis der er noget at frygte her, så er det mig. Nu, fremad!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:235
 msgid "The Hoard of the Dwarves! Three hundred gold at least!"
-msgstr "Dværgenes Skat! Trehundrede guld. Mindst!"
+msgstr ""
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:253
 msgid "You swore you would protect me!"
@@ -846,9 +771,6 @@
 "the battle, they called upon the corpses of former enemies to rise again and "
 "fight on their side."
 msgstr ""
-"Ved det store slag ved Erzen Stenen viste brødrene Gwiti og Nati Ha'atel "
-"deres evner for første gang. Da de troede at deres side ville tabe kampen, "
-"kaldte der tidligere fjenders lig op af graven for at kæmpe for dem."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/intro.cfg:15
 msgid ""
@@ -857,9 +779,6 @@
 "battle was lost where it would have been won had it not been for these two "
 "necromancers."
 msgstr ""
-"Men, dette var ikke kun forbundt, men også overilet. Kavaleriet ville komme "
-"til undsætning, men i stedet stødte de sammen med de levende-døde 
legioner, "
-"så slaget ville have vundet hvis det ikke var for disse to åndemanere."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/intro.cfg:25
 msgid ""
@@ -867,9 +786,6 @@
 "in irons, marched onto a ship with no rudder, and sent off to drown in the "
 "sea, for the Wesnothians feared that their corpses might only rise again."
 msgstr ""
-"Ha'atel brødrene flygtede. Lige efter deres retur blev de spæret inde i "
-"jern, læssede den på et skib uden ror, og sendte dem over havet, for "
-"Wesnotherne frygtede at deres lig ville genopstå."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/intro.cfg:35
 msgid ""
@@ -877,6 +793,3 @@
 "separating the brothers and washing them both ashore. This was the beginning "
 "of the Rise of the Dark Hordes."
 msgstr ""
-"Men Skæbnen greb ind. Skibet blev besat af en pludselig storm og knustes, "
-"skilte de to brødre og skyllede dem begge i land. Dette var begyndelsen på "
-"Mørkes Korstog."
Index: wesnoth/po/da/wesnoth.po
diff -u wesnoth/po/da/wesnoth.po:1.12 wesnoth/po/da/wesnoth.po:1.13
--- wesnoth/po/da/wesnoth.po:1.12    Sun Sep 19 15:21:20 2004
+++ wesnoth/po/da/wesnoth.po  Sun Sep 26 21:28:55 2004
@@ -996,6 +996,12 @@
 "current turn is displayed on the status bar next to the image of a flag. "
 "When this number exceeds the maximum number of turns, you lose the game."
 msgstr ""
+"NÃ¥r du slutter din tur, bliver det en andens tur og kun den side har ret til 
"
+"at bevæge sig, indtil den side slutter sin tur. Når alle sider har sluttet "
+"ders tur, begynder næste runde. Dette har forskellige effekter, der iblandt "
+"får det alle enheder til at få fuld bevægelses potentiale. Den aktuelle 
tur "
+"vises i statusbaren ved siden af billedet af et flag. NÃ¥r antallet af ture "
+"overstiger maksimum numre af ture, tabe du spillet."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:110
 msgid ""
@@ -1019,7 +1025,7 @@
 msgstr ""
 "Excellent! Du har successfuldt flyttet den Elviske Kriger. Men, da han "
 "flyttede hen ved siden af en fjendtlig enhed, mistede han al sin bevægelse; "
-"dette kaldes kontrol zonen."
+"dette kaldes kontrolzonen."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:138
 msgid "How far can my Elvish Fighter move?"
@@ -1038,6 +1044,16 @@
 "that space every turn. If you accidentally set a unit on a course, select it "
 "twice to remove the course."
 msgstr ""
+"Din Elviske Kriger begynder med at bestemt antal bevægelses point hver tur, "
+"dette kaldes hans hastighed. Når din Elviske Kriger bevæger sig i en 
retning "
+"koster hver felt han går gennem bevægelses point, det gælder også hans "
+"destination. Når du vælger din Elviske Kriger, bliver alle felter, som han "
+"ikke kan bevæge sig til på en tur, mørkere. Hvis destinationen er så 
langt "
+"væk at han bliver nødt til at bruge flere ture vil der vises et tal hvor 
der "
+"står hvor mange ture det så vil tage ham. Hvis du klikker på et felt der 
er "
+"langt væk, vil det føre enheden på en kurs mod dette felt, hvilket betyder 
"
+"at an vil bevæge sig så langt som mulligt hver tur. Hvis du sætter en kurs 
"
+"ved en fejl, så vælg enheden to gange for at fjerne dens kurs."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:139
 msgid ""
@@ -1047,6 +1063,11 @@
 "movement. Zones of control can be used to block enemies from reaching your "
 "weak and wounded units."
 msgstr ""
+"En enheds kontrolzone er alle felter der grænser op til denne enheds felt. "
+"Enheder kan ikke bevæge sig gennem en modstanders kontrolzone, de kan kun "
+"bevæge sig ind i den. Når de gør det, mister de alle deres resterende "
+"bevægelse. Kontrolzoner kan bruges til at forhindre fjender i at nå dine "
+"svage alle sårede enheder."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:139
 msgid "What's the zone of control?"
@@ -1066,6 +1087,13 @@
 "Colors', in Preferences, causes the color of a unit's controller is "
 "displayed as a disc below the unit."
 msgstr ""
+"Enheder du kontrollerer har en grøn, gul eller rød energicirkel over deres "
+"helbredsmåler, den grønne vertikale statusbar ved siden af dem. Enheder der 
"
+"stadig har fuld bevægelse er grønne, dem med noget bevægelse er gule og 
dem "
+"der ikke har mere bevægelse er røde. Enheder der styres af fjenden har ikke 
"
+"en energicirkel. Allierede enheder som du ikke styrer, som mig, har en blå "
+"energicirkel. Vis Hold Farver mulligheden i Indstillinger viser en enheds "
+"hold ved en disk under dem."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:146
 msgid ""
@@ -1367,7 +1395,7 @@
 "Specialer\n"
 "Objekter\n"
 "SÃ¥dan spiller man Wesnoth\n"
-"@Scenariets mål\n"
+"@Missioner\n"
 "@Sejr\n"
 "Overvind Delfador"
 
@@ -1971,7 +1999,7 @@
 msgstr ""
 "Hurtigkæmper:\n"
 "Denne enhed er trænet i at bevæge sig hurtigt forbi fjender og ignorerer "
-"alle zoner under fjendtlig kontrol."
+"alle fjendtlige kontrolzonerl."
 
 #: data/translations/english.cfg:52
 msgid "Never more than 1 upkeep"
@@ -2139,6 +2167,9 @@
 "Marksman:\n"
 "When used offensively, this attack always has at least a 60% chance to hit."
 msgstr ""
+"Finskytte:\n"
+"NÃ¥r dette angreb bruges offensivt, vil det altid have mindst 60% chance for "
+"at ramme."
 
 #: data/translations/english.cfg:111
 msgid ""
@@ -2176,6 +2207,9 @@
 "This attack turns the target to stone. Units that have been turned to stone "
 "may not move or attack."
 msgstr ""
+"Forstene:\n"
+"Dette angreb laver målet om til sten. Enheder der bliver lavet til sten må "
+"ikke bevæge sig eller angribe."
 
 #: data/translations/english.cfg:123
 msgid ""
@@ -2183,6 +2217,9 @@
 "Whether used offensively or defensively, this attack presses the engagement "
 "until one of the combatants is slain."
 msgstr ""
+"Berserk:\n"
+"NÃ¥r dette angreb bliver brugt offensivt eller deffensivt, presser det "
+"engagementet indtil den ene af kæmperne er døde."
 
 #: data/translations/english.cfg:126
 msgid ""
@@ -2375,6 +2412,10 @@
 "'Resistance' to see how much resistance a unit has against different attack "
 "types."
 msgstr ""
+"Der er seks typer af angreb: går igennem, kniv, slagkraft, ild, kulde og "
+"hellig. Forskellige enheder har svagheder mod forskellige typer angreb. "
+"Højreklik på en enhed og vælg Enhedsbeskrivelse. Nederst på siden står 
hvor "
+"stor svaghed den har over for de forskellige typer."
 
 #: data/translations/english.cfg:185
 msgid ""
@@ -2383,14 +2424,22 @@
 "in the currently selected terrain is displayed in the top-right corner of "
 "the screen."
 msgstr ""
+"Terrænet dine enheder er på afgør hvor stor en chance din modstander har 
for "
+"at ramme dem i kamp. Den defensive rating står altid i det øvre højre "
+"hjørne, for den valgte enhed i det aktuelle terræn."
 
 #: data/translations/english.cfg:186
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Poisoned units lose 8 hitpoints every turn, but they will not die from "
 "poison: poison will never reduce them below 1 hitpoint. Poisoned units can "
 "be cured by moving them to a village, or placing them next to a unit with "
 "the 'cure' ability."
 msgstr ""
+"Forgiftede enheder mister 8 HP hver tur, men de vil ikke dø af giften: "
+"giften vil ikke reducere dem til under 1 HP. Forgiftede enheder kan blive "
+"kurered ved at flytte dem til en landsby, eller ved at placere dem ved siden "
+"af en enhed med healings evnen."
 
 #: data/translations/english.cfg:187
 msgid ""
@@ -2398,13 +2447,16 @@
 "menu. By recalling the same units over and over, you can build up a powerful "
 "and experienced army."
 msgstr ""
+"Du kan bruge enheder fra tidligere scenarier ved at vælge 'Geindkald' i spil 
"
+"menuen. Ved at genindkalde enheder igen og igen kan du opbygge en kraftfuld "
+"og erfaren hær."
 
 #: data/translations/english.cfg:188
 msgid ""
 "All units have a Zone of Control in each of the hexes next to them. If a "
 "unit moves into an enemy's Zone of Control, it may not move any further that "
 "turn."
-msgstr ""
+msgstr "Alle enheder har en Kontrolzone i hver af de omkring liggende felter."
 
 #: data/translations/english.cfg:189
 msgid ""
@@ -2772,8 +2824,8 @@
 "their enemies from long range."
 msgstr ""
 "Lejemordere er nattens herskere. Ligesom en tyv kan de stikke folk i ryggen "
-"og fuldstændig ignorere, at de er i fjendens zone. De kan også kaste knive "
-"med gift mod deres fjender på lang afstand."
+"og fuldstændig ignorere, at de er i fjendens kontrolzone. De kan også kaste 
"
+"knive med gift mod deres fjender på lang afstand."
 
 #: data/units/Assassin.cfg:20 data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:20
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:20 data/units/Mage.cfg:20
@@ -3957,8 +4009,9 @@
 "they may attack. Shamans also possess basic healing abilities."
 msgstr ""
 "Den Elviske Shaman fokuserer knap så meget på voldelige metoder for at "
-"overvinde fjenden. Hendes bindende og omsluttende angreb gør fjenderne "
-"langsommere både til at flytte sig og til at angribe."
+"overvinde fjenden. Deres bindende og omsluttende angreb gør fjenderne "
+"langsommere både til at flytte sig og til at angribe. Shamaner har også "
+"healene evner."
 
 #: data/units/Elvish_Shaman.cfg:43
 msgid "entangle"
@@ -4988,9 +5041,9 @@
 "of an enemy they are attacking."
 msgstr ""
 "De lovløse er smidighedens mestre og kan snildt bevæge sig forbi en fjende, 
"
-"uanset om de befinder sig på fjendens grund. De har desuden evnen til at "
-"dolke folk i ryggen, hvilket tillader dem at udgyde dobbel skade, hvis en af "
-"deres allierede står på den modsatte side af den fjende, de angriber."
+"uanset om de befinder sig på fjendens kontrolzone. De har desuden evnen til "
+"at dolke folk i ryggen, hvilket tillader dem at udgyde dobbel skade, hvis en "
+"af deres allierede står på den modsatte side af den fjende, de angriber."
 
 #: data/units/Royal_Guard.cfg:3
 msgid "Royal Guard"
@@ -5448,7 +5501,7 @@
 
 #: data/units/Wose.cfg:3
 msgid "Wose"
-msgstr ""
+msgstr "Wose"
 
 #: data/units/Wraith.cfg:3
 msgid "Wraith"
@@ -5512,7 +5565,7 @@
 
 #: src/about.cpp:49
 msgid "-  Artwork and graphics designer"
-msgstr ""
+msgstr "-  Tegning og grafiske designere"
 
 #: src/about.cpp:53
 msgid "+Developers"
@@ -5520,11 +5573,11 @@
 
 #: src/about.cpp:67
 msgid "+General Purpose Administrators"
-msgstr ""
+msgstr "+Generalle Administratore"
 
 #: src/about.cpp:72
 msgid "+Artwork and graphics designers"
-msgstr ""
+msgstr "+Tegning og grafiske designere"
 
 #: src/about.cpp:95
 msgid "+Music"
@@ -5544,7 +5597,7 @@
 
 #: src/about.cpp:125
 msgid "+Internationalization Manager"
-msgstr ""
+msgstr "+Internationaliserings Styrer"
 
 #: src/about.cpp:129
 msgid "+Brazilian Translation"
@@ -5692,7 +5745,7 @@
 
 #: src/actions.cpp:1748
 msgid "Enemy unit sighted!"
-msgstr "Fjendtlig enhed set!"
+msgstr "Fjendtlig enhed opdaget!"
 
 #: src/actions.cpp:1753
 msgid "$friends Friendly units sighted"
@@ -5700,7 +5753,7 @@
 
 #: src/actions.cpp:1755
 msgid "$enemies Enemy units sighted!"
-msgstr "$enemies Fjendtlige enhed set!"
+msgstr "$enemies Fjendtlige enhed opdaget!"
 
 #: src/actions.cpp:1759
 msgid "Units sighted! ($friends friendly, $enemies enemy)"
@@ -5720,7 +5773,7 @@
 
 #: src/dialogs.cpp:157
 msgid "No objectives available"
-msgstr ""
+msgstr "En missioner tilgængelige"
 
 #: src/dialogs.cpp:174
 msgid "Save"
@@ -5748,7 +5801,7 @@
 
 #: src/dialogs.cpp:360
 msgid "#(Invalid)"
-msgstr ""
+msgstr "#(Ugyldig)"
 
 #: src/dialogs.cpp:365 src/game.cpp:989
 msgid "Campaign"
@@ -5764,7 +5817,7 @@
 
 #: src/dialogs.cpp:377
 msgid "replay"
-msgstr ""
+msgstr "replay"
 
 #: src/dialogs.cpp:379 src/multiplayer_lobby.cpp:139 src/playturn.cpp:1384
 msgid "Turn"
@@ -5816,7 +5869,7 @@
 
 #: src/dialogs.cpp:509
 msgid "Show replay"
-msgstr ""
+msgstr "Vis replay"
 
 #: src/dialogs.cpp:512 src/hotkeys.cpp:133 src/multiplayer.cpp:85
 msgid "Load Game"
@@ -5875,7 +5928,7 @@
 
 #: src/game.cpp:138
 msgid "Do you want to save a replay of this scenario?"
-msgstr ""
+msgstr "Vil du gemme en replay af dette scenarie?"
 
 #: src/game.cpp:139 src/game.cpp:201 src/playturn.cpp:1393
 msgid "Name:"
@@ -6203,7 +6256,7 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:143
 msgid "Change Unit Side (Debug!)"
-msgstr ""
+msgstr "Skift Enheds Side (Debug!)"
 
 #: src/hotkeys.cpp:144
 msgid "Preferences"
@@ -6211,7 +6264,7 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:145
 msgid "Scenario Objectives"
-msgstr "Scenariets MÃ¥l"
+msgstr "Scenariets Mission"
 
 #: src/hotkeys.cpp:146 src/playturn.cpp:1998
 msgid "Unit List"
@@ -6219,7 +6272,7 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:147 src/playturn.cpp:2086
 msgid "Statistics"
-msgstr "Egenskaber"
+msgstr "Statistikker"
 
 #: src/hotkeys.cpp:148
 msgid "Quit Game"
@@ -6686,7 +6739,7 @@
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:141
 msgid "1"
-msgstr ""
+msgstr "1"
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:141
 msgid "Vacant Slot"
@@ -7124,6 +7177,8 @@
 "Play multiplayer (hotseat, LAN, or Internet), or a single scenario against "
 "the AI"
 msgstr ""
+"Spil multiplayer (lokalt, over LAN eller over Internettet) eller et enkelt "
+"scenarie mod en Computer"
 
 #: src/titlescreen.cpp:171
 msgid "Load a single player saved game"
@@ -7151,7 +7206,7 @@
 
 #: src/titlescreen.cpp:205
 msgid "-- The Tome of Wesnoth"
-msgstr ""
+msgstr "-- Bogen om Wesnoth"
 
 #: src/unit_types.cpp:313
 msgid "strikes"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]