wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/ca wesnoth.po


From: Jord Polo
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/ca wesnoth.po
Date: Sun, 26 Sep 2004 12:16:40 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Jordà Polo <address@hidden>   04/09/26 16:10:13

Modified files:
    po/ca     : wesnoth.po 

Log message:
    updated catalan translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/ca/wesnoth.po.diff?tr1=1.10&tr2=1.11&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/ca/wesnoth.po
diff -u wesnoth/po/ca/wesnoth.po:1.10 wesnoth/po/ca/wesnoth.po:1.11
--- wesnoth/po/ca/wesnoth.po:1.10    Fri Sep 24 16:31:26 2004
+++ wesnoth/po/ca/wesnoth.po  Sun Sep 26 16:10:12 2004
@@ -11,7 +11,7 @@
 "Project-Id-Version: wesnoth\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-09-24 13:41+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-24 18:21+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-26 18:00+0200\n"
 "Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Català\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -880,7 +880,7 @@
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:266
 #: src/show_dialog.cpp:449
 msgid "No"
-msgstr "No."
+msgstr "No"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:661
 msgid "Blue team wins! Final score: $redscore-$bluescore"
@@ -1264,7 +1264,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:192
 msgid "What happens when a unit moves onto a village?"
-msgstr ""
+msgstr "Què passa quan una unitat es mou a una vila?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:192
 msgid ""
@@ -1302,7 +1302,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:201
 msgid "Defeat Merle"
-msgstr ""
+msgstr "Derroteu Merle"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:216
 msgid ""
@@ -1310,7 +1310,7 @@
 "not on a keep, you cannot recruit. Also remember that if your leader dies, "
 "you lose. In order to continue the tutorial, I will have to teleport you "
 "back onto your keep."
-msgstr ""
+msgstr "Oups! Heu mogut el vostre líder fora de la torre. Recordeu, quan el 
vostre líder no està en una torre, no podeu reclutar. També heu de recordar 
que si el vostre líder mor, perdereu. Per tal de continuar la tutoria, sereu 
teletransportat a la torre."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:232
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:220
@@ -1341,7 +1341,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:253
 msgid "How do I know how to complete a scenario? Will you always tell me?"
-msgstr ""
+msgstr "Què haig de fer per completar un escenari? Sempre m'ho direu?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:253
 msgid ""
@@ -1351,11 +1351,11 @@
 "'Objectives' on the menu. The scenario objectives are a list of victory "
 "conditions and defeat conditions, and when any of the conditions are met, "
 "the level is over. Hopefully, it was a victory condition that was met."
-msgstr ""
+msgstr "De vegades no està del tot clar com guanyar un escenari simplement 
escoltant el diàleg. En aquests casos, haureu de mirar els objectius de 
l'escenari, que apareixen en finalitzar els diàlegs. També podeu accedir-hi 
durant la partida fent clic al botó 'Objectius' del menú. Els objectius de 
l'escenari són una llista de condicions de victòria i derrota. Quan aquestes 
condicions es compleixen, l'escenari s'acaba... amb una mica de sort amb 
victòria."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:254
 msgid "What happens when I win a scenario?"
-msgstr ""
+msgstr "Què passa quan guanyo un escenari?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:254
 msgid ""
@@ -1364,7 +1364,7 @@
 "your army remains in the area after you win, all villages surrender to you "
 "immediately after you win. However between scenarios, 20% of your gold is "
 "lost."
-msgstr ""
+msgstr "Quan guanyeu un escenari, totes les vostres unitats sobreviuen, són 
curades, i no heu de pagar el seu manteniment durant els torns restants. A 
més, si el vostre exèrcit continua en la mateixa zona després de vèncer, 
totes les viles que hi hagi seran vostres inmediatament després de la 
victòria. Tingueu en compte, però, que entre els escenaris es perd un 20% de 
l'or recaptat."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:260
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:248
@@ -1375,12 +1375,12 @@
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:250
 #: src/show_dialog.cpp:448
 msgid "Yes"
-msgstr "Sí"
+msgstr "Si"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:264
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:252
 msgid "I'm done reviewing skills!"
-msgstr ""
+msgstr "Ja he acabat de revisar les habilitats!"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:281
 msgid ""
@@ -1394,7 +1394,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:3
 msgid "Traits and Specialties"
-msgstr ""
+msgstr "Trets i especialitats"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:37
 msgid ""
@@ -1409,7 +1409,7 @@
 "you in this battle. To recall him, right-click on a castle tile, select "
 "Recall, select your fighter, then select 'Ok'. You should also recruit "
 "Elvish Fighters and Elvish Archers."
-msgstr ""
+msgstr "Podeu guanyar la majoria dels escenaris simplement derrotant tots els 
líders enemics. Guanyeu aquest escenari derrotant-me a mi. Podeu reincorporar 
el vostre Lluitador elf de l'escenari anterior amb l'opció 'Reincorpora'. 
També haureu de reclutar més Lluitadors i Arquers elfs."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:62
 msgid ""
@@ -1462,15 +1462,15 @@
 "of the type of unit. Other than that, recalled units are basically like "
 "recruited units, except that instead of a new unit appearing, a unit from a "
 "previous scenario will appear."
-msgstr ""
+msgstr "Primer, heu de pagar 20 monedes d'or per cada unitat que reincorporeu, 
sigui del tipus que sigui. A més d'això, les unitats reincorporades són bà
sicament com les unitats reclutades, excepte que en comptes de ser unitats 
noves, seran unitats dels escenaris anteriors."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:77
 msgid "What happens when I recall a unit?"
-msgstr ""
+msgstr "Què passa quan reincorporo una unitat?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:78
 msgid "How should I decide which units to recall?"
-msgstr ""
+msgstr "Com hauria de decidir quines unitats reincorporar?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:78
 msgid ""
@@ -1478,7 +1478,7 @@
 "level. However, you may also want to recall units that have high experience, "
 "and are thus likely to advance. You should recall units that will be useful "
 "for the scenario you are in; for example in a forest scenario, recall elves."
-msgstr ""
+msgstr "Normalment haurieu de reincorporar unitats que ja han avançat de 
nivell. També podeu reincorporar unitats que tinguin una bona experiència o 
que estiguin a punt de pujar de nivell."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:87
 msgid ""
@@ -2109,7 +2109,7 @@
 
 #: data/translations/english.cfg:92
 msgid "See Also..."
-msgstr "Veure també..."
+msgstr "Vegeu també..."
 
 #: data/translations/english.cfg:96
 msgid ""
@@ -2117,6 +2117,8 @@
 "This attack deals double damage if a friendly unit is on the opposite side "
 "of the target."
 msgstr ""
+"Punyalada:\n"
+"Aquest atac causa el doble de mal si una unitat amiga està al costat oposat 
de l'objectiu."
 
 #: data/translations/english.cfg:99
 msgid ""
@@ -2124,6 +2126,8 @@
 "This attack deals double damage to the target. It also causes this unit to "
 "take double damage from the target's counterattack."
 msgstr ""
+"Càrrega:\n"
+"Aquest atac causa el doble de mal. També fa que la unitat que el realitza 
prengui el doble de mal per part del seu contrincant."
 
 #: data/translations/english.cfg:102
 msgid ""
@@ -2137,12 +2141,16 @@
 "Magical:\n"
 "This attack always has a 70% chance to hit."
 msgstr ""
+"Màgic:\n"
+"Aquest atac sempre té un 70% de possibilitats de colpejar."
 
 #: data/translations/english.cfg:108
 msgid ""
 "Marksman:\n"
 "When used offensively, this attack always has at least a 60% chance to hit."
 msgstr ""
+"Marksman:\n"
+"Quan s'utilitza ofensivament, sempre té un 60% de possibilitats de colpejar."
 
 #: data/translations/english.cfg:111
 msgid ""
@@ -2150,6 +2158,8 @@
 "If this unit kills a living target and that unit was not stationed in a "
 "village, the dead target's corpse will rise up and fight for you."
 msgstr ""
+"Plaga:\n"
+"Si mata un contrincant viu que no estigui en una vila, aquest s'aixecarà 
entre els morts i lluitarà per a tu."
 
 #: data/translations/english.cfg:114
 msgid ""
@@ -2157,6 +2167,8 @@
 "This attack poisons the target. Poisoned units lose 8 HP every turn until "
 "they are cured or are reduced to 1 HP."
 msgstr ""
+"Verí:\n"
+"Aquest atac enverina el seu blanc. Les unitats enverinades perden 8 punts de 
vida cada torn fins que son curades o bé arriban a un punt de vida."
 
 #: data/translations/english.cfg:117
 msgid ""
@@ -2343,19 +2355,21 @@
 
 #: data/translations/english.cfg:181
 msgid "Do not show tips"
-msgstr ""
+msgstr "No mostris consells"
 
 #: data/translations/english.cfg:182
 msgid ""
 "Lawful units fight better at day, and chaotic units fight better at night. "
 "Neutral units are unaffected by day and night."
-msgstr ""
+msgstr "Les unitats legals lluiten millor de dia, les caòtiques lluiten 
millor de nit. Les neutrals no es veuen afectades pel dia i la nit."
 
 #: data/translations/english.cfg:183
 msgid ""
 "In a campaign, you can use veteran units from previous scenarios by using "
 "the 'recall' option."
 msgstr ""
+"La virtut de l'experiència:\n"
+"En una campanya, podeu fer servir unitats veteranes dels escenaris anteriors 
mitjançant l'opció 'Reincorpora'."
 
 #: data/translations/english.cfg:184
 msgid ""
@@ -2568,7 +2582,7 @@
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:19 data/units/Demilich.cfg:18
 #: data/units/Ghost.cfg:19 data/units/Lich.cfg:19
 msgid "touch"
-msgstr ""
+msgstr "toc"
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:20 data/units/Ancient_Lich.cfg:33
 #: data/units/Cockatrice.cfg:22 data/units/Dark_Adept.cfg:23
@@ -2583,7 +2597,7 @@
 #: data/units/Saurian_Tribalist.cfg:40 data/units/Spectre.cfg:33
 #: data/units/Wraith.cfg:33
 msgid "cold"
-msgstr ""
+msgstr "fred"
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:24 data/units/Blood_Bat.cfg:24
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:24 data/units/Demilich.cfg:23
@@ -2593,13 +2607,13 @@
 #: data/units/Vampire_Bat.cfg:24 data/units/Vampire_Lady.cfg:25
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:38 data/units/Wraith.cfg:24
 msgid "drain"
-msgstr ""
+msgstr "drena"
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:32 data/units/Deathmaster.cfg:35
 #: data/units/Demilich.cfg:31 data/units/Initiate.cfg:19
 #: data/units/Lich.cfg:32
 msgid "magic"
-msgstr ""
+msgstr "màgia"
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:34 data/units/Arch_Mage.cfg:42
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:121 data/units/Battle_Princess.cfg:79
@@ -2623,7 +2637,7 @@
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:44 data/units/Silver_Mage.cfg:131
 #: data/units/White_Mage.cfg:47 data/units/White_Mage.cfg:106
 msgid "magical"
-msgstr ""
+msgstr "màgic"
 
 #: data/units/Ancient_Wose.cfg:3
 msgid "Ancient Wose"
@@ -2645,7 +2659,7 @@
 #: data/units/Ancient_Wose.cfg:18 data/units/Elder_Wose.cfg:19
 #: data/units/Wose.cfg:19
 msgid "crush"
-msgstr ""
+msgstr "esclafa"
 
 #: data/units/Ancient_Wose.cfg:19 data/units/Arch_Mage.cfg:24
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:103 data/units/Bandit.cfg:20
@@ -2689,7 +2703,7 @@
 #: data/units/Warrior_King.cfg:23 data/units/Wose.cfg:20
 #: data/units/Yeti.cfg:34 data/units/Youth.cfg:22
 msgid "impact"
-msgstr ""
+msgstr "impacta"
 
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:3 data/units/Arch_Mage.cfg:82
 #, fuzzy
@@ -2715,7 +2729,7 @@
 #: data/units/Saurian_Soothsayer.cfg:22 data/units/Saurian_Tribalist.cfg:22
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:25 data/units/Silver_Mage.cfg:112
 msgid "staff"
-msgstr ""
+msgstr "bastó"
 
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:39 data/units/Arch_Mage.cfg:118
 #: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:36 data/units/Elvish_Lord.cfg:36
@@ -2723,7 +2737,7 @@
 #: data/units/Red_Mage.cfg:39 data/units/Red_Mage.cfg:108
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:41 data/units/Silver_Mage.cfg:128
 msgid "fireball"
-msgstr ""
+msgstr "bola de foc"
 
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:40 data/units/Arch_Mage.cfg:119
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:77 data/units/Commander.cfg:121
@@ -2741,7 +2755,7 @@
 #: data/units/Red_Mage.cfg:109 data/units/Silver_Mage.cfg:42
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:129
 msgid "fire"
-msgstr ""
+msgstr "foc"
 
 #: data/units/Assassin.cfg:3
 msgid "Assassin"
@@ -2840,13 +2854,13 @@
 #: data/units/White_Mage.cfg:88 data/units/Wolf_Rider.cfg:21
 #: data/units/Wraith.cfg:20 data/units/Young_Ogre.cfg:19
 msgid "blade"
-msgstr ""
+msgstr "fulla"
 
 #: data/units/Assassin.cfg:25 data/units/Nightgaunt.cfg:25
 #: data/units/Rogue.cfg:25 data/units/Shadow.cfg:25 data/units/Thief.cfg:24
 #: src/actions.cpp:490
 msgid "backstab"
-msgstr ""
+msgstr "punyalada"
 
 #: data/units/Assassin.cfg:47 data/units/Rogue.cfg:38
 msgid "knife"
@@ -2877,7 +2891,7 @@
 #: data/units/Shock_Trooper.cfg:19 data/units/Troll_Warrior.cfg:19
 #: data/units/Warrior_King.cfg:22
 msgid "mace"
-msgstr ""
+msgstr "maça"
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:3 data/units/Battle_Princess.cfg:41
 #: data/units/Princess.cfg:3 data/units/Princess.cfg:41
@@ -2930,7 +2944,7 @@
 #: data/units/Sea_Orc.cfg:19 data/units/Sergeant.cfg:21
 #: data/units/Swordsman.cfg:19
 msgid "sword"
-msgstr ""
+msgstr "espasa"
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:76 data/units/Commander.cfg:120
 #: data/units/Fighter.cfg:83 data/units/Lord.cfg:102
@@ -2961,7 +2975,7 @@
 #: data/units/Goblin_Knight.cfg:18 data/units/Sea_Serpent.cfg:19
 #: data/units/Vampire_Bat.cfg:19 data/units/Wolf_Rider.cfg:20
 msgid "fangs"
-msgstr ""
+msgstr "ullals"
 
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:3
 #, fuzzy
@@ -2982,7 +2996,7 @@
 #: data/units/Troll_Rocklobber.cfg:20 data/units/Troll_Whelp.cfg:20
 #: data/units/Walking_Corpse.cfg:19 data/units/Yeti.cfg:33
 msgid "fist"
-msgstr ""
+msgstr "puny"
 
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:37 data/units/Bowman.cfg:37
 #: data/units/Commander.cfg:45 data/units/Elvish_Archer.cfg:38
@@ -3001,7 +3015,7 @@
 #: data/units/Skeleton_Archer.cfg:40 data/units/Soul_Shooter.cfg:37
 #: data/units/Trapper.cfg:41
 msgid "bow"
-msgstr ""
+msgstr "arc"
 
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:38 data/units/Bowman.cfg:38
 #: data/units/Cavalier.cfg:49 data/units/Chocobone.cfg:21
@@ -3052,7 +3066,7 @@
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:34 data/units/Wall_Guard.cfg:36
 #: data/units/Watch_Tower.cfg:18
 msgid "pierce"
-msgstr ""
+msgstr "perfora"
 
 #: data/units/Bowman.cfg:3
 msgid "Bowman"
@@ -3077,7 +3091,7 @@
 
 #: data/units/Cavalier.cfg:48 data/units/Dragoon.cfg:48
 msgid "pistol"
-msgstr ""
+msgstr "pistola"
 
 #: data/units/Cavalryman.cfg:3
 msgid "Cavalryman"
@@ -3109,14 +3123,14 @@
 
 #: data/units/Cave_Spider.cfg:28
 msgid "web"
-msgstr ""
+msgstr "teranyina"
 
 #: data/units/Cave_Spider.cfg:38 data/units/Elvish_Druid.cfg:43
 #: data/units/Elvish_Enchantress.cfg:67 data/units/Elvish_Shaman.cfg:45
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:52 data/units/Elvish_Sorceress.cfg:67
 #: data/units/Elvish_Sylph.cfg:53 data/units/Goblin_Pillager.cfg:37
 msgid "slow"
-msgstr ""
+msgstr "alenteix"
 
 #: data/units/Chocobone.cfg:3
 #, fuzzy
@@ -3145,14 +3159,14 @@
 #: data/units/Saurian_Warrior.cfg:21 data/units/Saurian_Warrior.cfg:38
 #: data/units/Spearman.cfg:19 data/units/Spearman.cfg:32
 msgid "spear"
-msgstr ""
+msgstr "llança"
 
 #: data/units/Chocobone.cfg:23 data/units/Grand_Knight.cfg:38
 #: data/units/Horseman.cfg:22 data/units/Knight.cfg:38
 #: data/units/Lancer.cfg:22 data/units/Paladin.cfg:43 src/actions.cpp:363
 #: src/actions.cpp:481
 msgid "charge"
-msgstr ""
+msgstr "carrega"
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:3
 msgid "Cockatrice"
@@ -3172,7 +3186,7 @@
 #: data/units/Cockatrice.cfg:26 src/actions.cpp:728 src/actions.cpp:876
 #: src/reports.cpp:122
 msgid "stone"
-msgstr ""
+msgstr "pedra"
 
 #: data/units/Commander.cfg:3 data/units/Commander.cfg:78
 #, fuzzy
@@ -3222,7 +3236,7 @@
 
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:19 data/units/Tentacle.cfg:20
 msgid "tentacle"
-msgstr ""
+msgstr "tentacle"
 
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:26
 msgid "ink"
@@ -3244,7 +3258,7 @@
 
 #: data/units/Dark_Adept.cfg:22 data/units/Necromancer.cfg:35
 msgid "chill wave"
-msgstr ""
+msgstr "onada de fred"
 
 #: data/units/Dark_Queen.cfg:3
 #, fuzzy
@@ -3259,9 +3273,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Dark_Queen.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid "scepter"
-msgstr "ceptre de foc"
+msgstr "ceptre"
 
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:3
 msgid "Dark Spirit"
@@ -3277,7 +3290,7 @@
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:19 data/units/Spectre.cfg:19
 #: data/units/Wraith.cfg:19
 msgid "baneblade"
-msgstr ""
+msgstr "fulla maleïda"
 
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:32 data/units/Ghost.cfg:31
 #: data/units/Spectre.cfg:32 data/units/Wraith.cfg:32
@@ -3538,18 +3551,16 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Drake_Slasher.cfg:21
-#, fuzzy
 msgid "sword "
-msgstr "Senyor"
+msgstr "espasa"
 
 #: data/units/Drake_Slasher.cfg:22
 msgid "blade "
-msgstr ""
+msgstr "fulla"
 
 #: data/units/Drake_Slasher.cfg:39
-#, fuzzy
 msgid "spear "
-msgstr "ceptre de foc"
+msgstr "llança"
 
 #: data/units/Drake_Slasher.cfg:40
 msgid "pierce "
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]