wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/ca wesnoth.po


From: Jord Polo
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/ca wesnoth.po
Date: Fri, 24 Sep 2004 12:37:54 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Jordà Polo <address@hidden>   04/09/24 16:31:27

Modified files:
    po/ca     : wesnoth.po 

Log message:
    updated catalan translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/ca/wesnoth.po.diff?tr1=1.9&tr2=1.10&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/ca/wesnoth.po
diff -u wesnoth/po/ca/wesnoth.po:1.9 wesnoth/po/ca/wesnoth.po:1.10
--- wesnoth/po/ca/wesnoth.po:1.9    Fri Sep 24 12:02:41 2004
+++ wesnoth/po/ca/wesnoth.po  Fri Sep 24 16:31:26 2004
@@ -11,7 +11,7 @@
 "Project-Id-Version: wesnoth\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-09-24 13:41+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-24 13:39+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-24 18:21+0200\n"
 "Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Català\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -158,7 +158,7 @@
 "reclutar unitats per al vostre exèrcit. Per tal de reclutar, heu de tenir un 
"
 "líder (per exemple Konrad a la campanya Hereu al tron) sobre la torre d'un "
 "castell. Podreu reclutar triant <italic>text='Recluta'</italic> des del menú 
"
-"o bé fent click amb el botó dret sobre un hexàgon i seleccionant "
+"o bé fent clic amb el botó dret sobre un hexàgon i seleccionant "
 "<italic>text='Recluta'</italic>. Això us mostrarà el diàleg de 
reclutament, "
 "que llista les unitats disponibles i el seu cost. Feu clic en una unitat per "
 "veure les seves característiques, i clic sobre el botó "
@@ -285,7 +285,7 @@
 "doubles the damage dealt by both attacker and defender when the unit with "
 "Charge attacks."
 msgstr ""
-"Hi ha dos tipus de combat a Batalla per Wesnoth, the curt i de llarg abast. "
+"Hi ha dos tipus de combat a Batalla per Wesnoth, de curt i de llarg abast. "
 "En ambdós casos els combats tenen lloc en hexàgons adjacents. Els de curt "
 "abast en general impliquen l'ús d'armes com ara espases, destrals o ullals. "
 "En canvi, en els de llarg abast, s'utilitzen arcs, llances o boles de foc. "
@@ -312,7 +312,7 @@
 "dependran del terreny en que es trobi l'atacant. Hi ha dos excepcions a "
 "aquesta regla: <ref>dst=magical_attacks text='els atacs màgics'</ref>, i la "
 "habilitat de <ref>dst=ability_marksman text='tirador'</ref>. Els atacs "
-"màgics sempre tentn un 70% de possibilitats de colpejar, sigui quin sigui el 
"
+"màgics sempre tenen un 70% de possibilitats de colpejar, sigui quin sigui el 
"
 "terreny, mentre que que els amb la habilitat de tirador, les possibilitats "
 "són del 60%.\n"
 "\n"
@@ -326,7 +326,7 @@
 "\n"
 "Algunes unitats tenen habilitats que poden afectar el mal infligit en "
 "combat. La més comuna és la <ref>dst=ability_charge text='càrrega'</ref>, 
la "
-"qual dobla el mal causat per l'atacant i pel defensor quan l'unitat amb "
+"qual dobla el mal causat per l'atacant i pel defensor quan la unitat amb "
 "aquesta l'habilitat de càrrega ataca."
 
 #: data/help.cfg:116
@@ -554,7 +554,7 @@
 "What would you like to wish for?"
 msgstr ""
 "Heu arribat a un pou dels desitjos.\n"
-"Què voldrieu demanar?"
+"Què voldríeu demanar?"
 
 #: data/items.cfg:268
 msgid "A swift victory"
@@ -594,7 +594,7 @@
 
 #: data/items.cfg:339
 msgid "A feeling of well-being overwhelms the drinker."
-msgstr "Un sentiment de benestar invaeix el cos del qui la beu."
+msgstr "Un sentiment de benestar envaeix el cos del qui la beu."
 
 #: data/items.cfg:340
 msgid "You are not worthy of healing."
@@ -716,8 +716,8 @@
 "This is the Sceptre of Fire. Only a true successor to the throne can "
 "possibly dare to take this!"
 msgstr ""
-"Aquest és el Ceptre de Foc. Només un autèntic successor al tron 
s'atriviria "
-"a agafar-lo!"
+"Aquest és el Ceptre de Foc. Només un autèntic successor al tron 
s'atreviria "
+"a agafar-lo! "
 
 #: data/items.cfg:812
 msgid "Zap~"
@@ -737,58 +737,48 @@
 msgstr "&random-enemy.png,Aleatori"
 
 #: data/multiplayer.cfg:28
-#, fuzzy
 msgid "&human-lieutenant.png,Loyalists"
-msgstr "&human-general.png,Lleials"
+msgstr "&human-lieutenant.png,Lleials"
 
 #: data/multiplayer.cfg:40
-#, fuzzy
 msgid "&elvish-captain.png,Rebels"
-msgstr "&elvish-high-lord.png,Rebels"
+msgstr "&elvish-captain.png,Rebels"
 
 #: data/multiplayer.cfg:52
-#, fuzzy
 msgid "&orcish-warrior.png,Northerners"
-msgstr "&orcish-warlord.png,Nortenys"
+msgstr "&orcish-warrior.png,Del nord"
 
 #: data/multiplayer.cfg:64 data/multiplayer.cfg:145
-#, fuzzy
 msgid "&undead-necromancer.png,Undead"
-msgstr "&undead-lich.png,No morts"
+msgstr "&undead-necromancer.png,No morts"
 
 #: data/multiplayer.cfg:76
-#, fuzzy
 msgid "&dwarf-warrior.png,Knalgan Alliance"
-msgstr "&dwarf-lord.png,Aliança Knalgan"
+msgstr "&dwarf-warrior.png,Aliança Knalgan"
 
 #: data/multiplayer.cfg:88 data/multiplayer.cfg:169 data/multiplayer.cfg:250
-#, fuzzy
 msgid "&drake-flare.png,Drakes"
-msgstr "&drake-warrior.png,Dracs"
+msgstr "&drake-flare.png,Dracs"
 
 #: data/multiplayer.cfg:101
 msgid "Classic"
 msgstr "Clàssic"
 
 #: data/multiplayer.cfg:109
-#, fuzzy
 msgid "&human-lieutenant.png,Humans"
-msgstr "&human-general.png,Humans"
+msgstr "&human-lieutenant.png,Humans"
 
 #: data/multiplayer.cfg:121
-#, fuzzy
 msgid "&elvish-captain.png,Elves"
-msgstr "&elvish-high-lord.png,Elfs"
+msgstr "&elvish-captain.png,Elfs"
 
 #: data/multiplayer.cfg:133
-#, fuzzy
 msgid "&orcish-warrior.png,Orcs"
-msgstr "&orcish-warlord.png,Orcs"
+msgstr "&orcish-warrior.png,Orcs"
 
 #: data/multiplayer.cfg:157
-#, fuzzy
 msgid "&dwarf-warrior.png,Dwarves"
-msgstr "&dwarf-lord.png,Nans"
+msgstr "&dwarf-warrior.png,Nans"
 
 #: data/multiplayer.cfg:182
 msgid "Age of Heroes"
@@ -799,14 +789,12 @@
 msgstr "&human-general.png,Lleials"
 
 #: data/multiplayer.cfg:202
-#, fuzzy
 msgid "&elvish-marshal.png,Rebels"
-msgstr "&elvish-high-lord.png,Rebels"
+msgstr "&elvish-marshal.png,Rebels"
 
 #: data/multiplayer.cfg:214
-#, fuzzy
 msgid "&orcish-warlord.png,Northerners"
-msgstr "&orcish-warlord.png,Nortenys"
+msgstr "&orcish-warlord.png,Del nord"
 
 #: data/multiplayer.cfg:226
 msgid "&undead-lich.png,Undead"
@@ -836,11 +824,11 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/An_Island.cfg:7
 msgid "An Island"
-msgstr ""
+msgstr "Una illa"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/ForestOfFear.cfg:3
 msgid "Forest of Fear"
-msgstr "Bosc de por"
+msgstr "Bosc de la por"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario.cfg:3
 msgid "Random map"
@@ -848,7 +836,7 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:3
 msgid "Wesbowl"
-msgstr ""
+msgstr "Wesbowl"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:11
 msgid ""
@@ -860,26 +848,31 @@
 "#Opponent moves the balls to your endzone more times than you move them to "
 "theirs"
 msgstr ""
+"\n"
+"Victòria:\n"
+"@Mou la pilota a la zona al final de la zona enemiga més vegades que el 
vostre contrincant\n"
+"Derrota:\n"
+"#El vostre contrincant mou la bola a la zona final més vegades"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:199
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:476
 msgid "Red scores! Current score is $redscore-$bluescore"
-msgstr ""
+msgstr "Els vermells anoten! La puntuació actual és $redscore-$bluescore"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:247
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:524
 msgid "Blue scores! Current score is $redscore-$bluescore"
-msgstr ""
+msgstr "Els blaus anoten! La puntuació actual és $redscore-$bluescore"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:337
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:614
 msgid "Should I pass the ball to $passto.type ($xloc,$yloc)?"
-msgstr ""
+msgstr "Hauria de passar la pilota a $passto.type ($xloc,$yloc)?"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:339
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:616
 msgid "Yes!"
-msgstr ""
+msgstr "Si!"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:361
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:638
@@ -887,19 +880,19 @@
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:266
 #: src/show_dialog.cpp:449
 msgid "No"
-msgstr ""
+msgstr "No."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:661
 msgid "Blue team wins! Final score: $redscore-$bluescore"
-msgstr ""
+msgstr "L'equip blau guanya! La puntuació final és $redscore-$bluescore "
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:673
 msgid "Red team wins! Final score: $redscore-$bluescore"
-msgstr ""
+msgstr "L'equip vermell guanya! La puntuació final és $redscore-$bluescore "
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:685
 msgid "Draw! Final score: $redscore-$bluescore"
-msgstr ""
+msgstr "Empat! La puntuació final és $redscore-$bluescore"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/WeslinBridge.cfg:3
 msgid "Battle for Weslin Bridge"
@@ -943,10 +936,9 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:304
 msgid "King of the Hill"
-msgstr "Rey de la muntanya"
+msgstr "Rei de la muntanya"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:47
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I am here to learn how to fight in a battle. As an experienced elder mage, "
 "surely you can explain the art of combat to me..."
@@ -968,11 +960,11 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:53
 msgid "Recruit a unit"
-msgstr "Recluta unitat"
+msgstr "Recluta una unitat"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:59
 msgid "Excellent! You have recruited an Elvish Fighter."
-msgstr "Excel·lent! Heu reclutat un Lluitador Elf."
+msgstr "Excel·lent! Heu reclutat un Lluitador elf."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:61
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:85
@@ -981,11 +973,11 @@
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:166
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:190
 msgid "What do I do next?"
-msgstr ""
+msgstr "Què és el següent que hauria de fer?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:63
 msgid "How do I recruit units?"
-msgstr ""
+msgstr "Com puc reclutar unitats?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:63
 msgid ""
@@ -994,7 +986,7 @@
 "tile and press 'Ctrl-R'. Next, select the type of unit that you want to "
 "recruit, and select 'Ok'. In order to recruit faster, you can use 'Ctrl-"
 "Shift-R' to re-recruit the last type of unit you recruited."
-msgstr ""
+msgstr "Per reclutar una unitat, feu clic dret sobre la zona del castell on 
desitgeu reclutar la unitat, i aleshores seleccioneu 'Recluta'. O simplement 
situeu el cursor sobre la zona i premeu 'Ctrl-R'. Després, seleccioneu el 
tipus d'unitat que voleu reclutar i seleccioneu 'D'acord'. Per tal de reclutar 
més ràpid, podeu fer servir 'Ctrl-Shift-R' per tornar a reclutar la darrera 
unitat."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:64
 msgid ""
@@ -1005,33 +997,33 @@
 "keep. You can select your leader quickly by pressing 'l'. If your leader "
 "dies, you lose the game. You can win most scenarios by defeating all enemy "
 "leaders."
-msgstr ""
+msgstr "Un líder és una unitat que pot reclutar. Això significa que quan es 
troba sobre una torre, pot reclutar unitats en la zona de castell que 
l'envolta. Els líders normalment són unitats poderoses, cada bàndol en sol 
tenir només un. A més, el vostre líder es normalment la primera unitat que 
el vostre bàndol controla. Podeu seleccionar el vostre líder ràpidament 
prement la tecla 'l'. Si el vostre líder mor, perdeu la partida. De la mateixa 
manera, podeu guanyar la majoria dels escenaris derrotant tots els líders 
enemics."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:64
 msgid "What's a leader?"
-msgstr ""
+msgstr "Quê és un líder?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:65
 msgid "How should I choose what kind of units to recruit?"
-msgstr ""
+msgstr "Com puc triar quin tipus d'unitat reclutar?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:65
 msgid ""
 "You have to carefully review their skills, which are displayed to the left "
 "of the unit selection box, and cost, which is displayed after the name of "
 "the unit. You will learn more about these statistics throughout the tutorial."
-msgstr ""
+msgstr "Heu de revisar amb cura les seves característiques, que podeu veure a 
l'esquerra del diàleg de reclutar unitats. Són importants les seves 
habilitats i el seu cost."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:66
 msgid "What happens when I recruit a unit?"
-msgstr ""
+msgstr "Què passa quan recluto una unitat?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:66
 msgid ""
 "When you recruit a unit, it appears at full health on a castle tile of your "
 "choice. It also receives two traits, which will be discussed later. It "
 "cannot move or attack until you end your turn."
-msgstr ""
+msgstr "Quan recluteu una unitat, aquesta apareix en la zona del castell que 
havíeu triat. En reclutar, la unitat també rep 2 trets. Tingueu en compte que 
no podeu moure la unitat fins la fi del torn."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:76
 msgid ""
@@ -1040,16 +1032,16 @@
 "corner."
 msgstr ""
 "Ja que les unitats no es poden moure durant el torn en el que han estat "
-"reclutades, heu de finalitzar el vostre torn. Per fer-ho, simplement cliqueu "
-"sobre el botó 'Fi del torn' que hi ha a l'esquina inferior dreta."
+"reclutades, heu de finalitzar el vostre torn. Per fer-ho, simplement feu clic 
"
+"sobre el botó 'Fi del torn' que hi ha a la cantonada inferior dreta."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:78
 msgid "End your turn"
-msgstr ""
+msgstr "Finalitzeu el vostre torn."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:83
 msgid "You have successfully ended your turn."
-msgstr "Has finalitzat correctament el teu torn."
+msgstr "Heu finalitzat correctament el vostre torn."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:87
 msgid "How do I end my turn?"
@@ -1062,12 +1054,12 @@
 "hand corner."
 msgstr ""
 "Una manera de fer-ho és simplement clicant sobre el botó 'Fi del torn' que "
-"hi ha a l'esquina inferior dreta. També podeu fer servir la drecera de "
+"hi ha a la cantonada inferior dreta. També podeu fer servir la drecera de "
 "teclat 'Alt-E'."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:88
 msgid "What happens when I end my turn?"
-msgstr ""
+msgstr "Què passa quan finalitzo el meu torn?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:88
 msgid ""
@@ -1077,7 +1069,7 @@
 "causing all units to regain their full movement potential. The number of the "
 "current turn is displayed on the status bar next to the image of a flag. "
 "When this number exceeds the maximum number of turns, you lose the game."
-msgstr ""
+msgstr "Quan acabes, el torn passa al següent bàndol i només aquest pot 
moure les unitats. Quan tots els bàndols han finalitzat els seus moviments, 
comença el nou torn. Això té diverses conseqüencies, incloent la 
regeneració dels moviments de totes les unitats. El número de torn es pot 
veure a la barra d'estatus superior, al costat de la bandera. Quan aquest 
excedeix el màxim, perdeu."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:94
 msgid ""
@@ -1091,9 +1083,8 @@
 "Elf."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:96
-#, fuzzy
 msgid "Move your Elvish Fighter next to Merle"
-msgstr "Mou el teu lluitador a una vila."
+msgstr "Moveu el vostre lluitador a una vila."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:118
 msgid ""
@@ -1101,13 +1092,13 @@
 "he moved next to an enemy unit, he has lost all his movement for this turn; "
 "this is called the 'zone of control'."
 msgstr ""
-"Excel·lent! Heu mogut correctament al Lluitador Elf. Tot i així, com que "
+"Excel·lent! Heu mogut correctament al Lluitador elf. Tot i així, com que "
 "l'heu posat a prop d'una unitat enemiga, ha perdut el seu moviment restant "
 "per aquest torn. Això s'anomena 'Zona de control'."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:122
 msgid "How far can my Elvish Fighter move?"
-msgstr ""
+msgstr "Pot moure's molt lluny el meu lluitador?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:122
 msgid ""
@@ -1121,7 +1112,7 @@
 "for that space, which means it automatically moves as far as it can towards "
 "that space every turn. If you accidentally set a unit on a course, select it "
 "twice to remove the course."
-msgstr ""
+msgstr "El vostre Lluitador elf comença amb un nombre determinat de punts de 
moviment cada torn. Aquesta és la seva velocitat. Quan el vostre Lluitador elf 
es mou per una ruta, cada hexàgon que travessa li costa punts de moviment. 
Quan seleccioneu el vostre Lluitador elf, els hexàgons als que no pot arribar 
en un sol torn quedaran enfosquits. Si la destinació està més lluny d'un 
torn, es mostraran el nombre de torns necessaris per arribar-hi. Si 
accidentalment us equivoqueu, podeu cancel·lar la destinació seleccionant la 
unitat dos vegades."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:123
 msgid ""
@@ -1130,15 +1121,15 @@
 "only move into it. When they do this, they lose all of their remaining "
 "movement. Zones of control can be used to block enemies from reaching your "
 "weak and wounded units."
-msgstr ""
+msgstr "La zona de control d'una unitat és tota la zona d'hexàgons adjacents 
(que l'envolten). Les unitats no es poden moure travessant zones de control 
dels seus enemics, només les poden tenir com a destinació final. Quan fan 
això, perden la resta de punts de moviments. Les zones de control poden ser 
usades per blocar els enemics i evitar que s'enfrontin a unitats més débils."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:123
 msgid "What's the zone of control?"
-msgstr ""
+msgstr "Què és la zona de control?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:124
 msgid "How do I tell who is allied and who is an enemy?"
-msgstr ""
+msgstr "Com puc saber qui es un aliat i qui es un enemic?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:124
 msgid ""
@@ -1149,7 +1140,7 @@
 "not control, like me, have a blue energy circle. Also, the option 'Show Team "
 "Colors', in Preferences, causes the color of a unit's controller is "
 "displayed as a disc below the unit."
-msgstr ""
+msgstr "Les unitats tenen un cercle d'energia verd, groc o vermell sobre la 
seva barra de vida. El verd indica que la unitat té moviment total, el groc 
moviment parcial, i el vermell que ja ha esgotat el seu moviment. Les unitats 
controlades per l'enemic no tenen cercle d'energia, mentre que els aliats que 
no podeu controlar directament, com ara jo, tenen un cercle blau. A més 
d'això, l'opció 'Mostra colors de bàndol' que trobareu a les 'Preferències' 
del joc, fa que el color del bàndol es pugui veure sota cada unitat en forma 
de el·lipse."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:130
 msgid ""
@@ -1164,7 +1155,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:132
 msgid "Attack Merle"
-msgstr ""
+msgstr "Ataqueu Merle."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:146
 msgid "You have successfully attacked Merle."
@@ -1172,7 +1163,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:150
 msgid "Can Merle retaliate from my attack?"
-msgstr ""
+msgstr "Pot Merle prendre represalies pel meu atac?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:150
 msgid ""
@@ -1188,7 +1179,7 @@
 "less powerful; often there is no retaliation. However ranged units cannot "
 "shoot across multiple hexes; this is one of the distinctive features of "
 "Wesnoth."
-msgstr ""
+msgstr "Sempre que una unitat és atacada, contraataca amb alguna de les seves 
armes. Això vol dir que després de cada cop de l'atacant, el defensor ataca 
amb un altre cop. Així continua fins que algun dels dos es queda sense més 
atacs, moment en que l'altra unitat continua atacant fins que també esgota els 
seus cops. Tot i així, qualsevol unitat només pot contraatacar usant armes 
del mateix rang que l'atacant. Per exemple, un atac a llarga distància només 
pot ser contrarestat amb un altre atac a llarga distància."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:151
 msgid ""
@@ -1346,7 +1337,7 @@
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:251
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:239
 msgid "Hooray!"
-msgstr ""
+msgstr "Visca!"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Basic_Training.cfg:253
 msgid "How do I know how to complete a scenario? Will you always tell me?"
@@ -1409,8 +1400,7 @@
 msgid ""
 "Now you will be subject to a more difficult test. You must defeat me in mock "
 "battle."
-msgstr ""
-"Ara sereu sotmès a una prova més dura. M'haureu de derrotar en una batalla."
+msgstr "Ara sereu sotmès a una prova més dura. M'haureu de derrotar en una 
batalla."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:41
 msgid ""
@@ -1437,10 +1427,23 @@
 "@Victory\n"
 "Defeat Delfador"
 msgstr ""
+"@Habilitats covertes:\n"
+"Reincorporar\n"
+"Trets\n"
+"Or\n"
+"Temps del dia\n"
+"Terreny\n"
+"Resistència\n"
+"Especialitats\n"
+"Objectes\n"
+"Jugant Wesnoth\n"
+"@Objectius\n"
+"@Victòria\n"
+"Derrota Delfador"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:73
 msgid "You have successfully recalled your Elvish Fighter."
-msgstr ""
+msgstr "Heu reincorporat satisfactòriament el vostre Lluitador elf."
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:75
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:89
@@ -1451,7 +1454,7 @@
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:160
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:193
 msgid "En guarde!"
-msgstr "En guardia!"
+msgstr "En guàrdia!"
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:77
 msgid ""
@@ -1651,8 +1654,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:158
-msgid ""
-"Many units have a specialty which changes the rules of play in some way."
+msgid "Many units have a specialty which changes the rules of play in some 
way."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/tutorial/Traits_and_Specialties.cfg:162
@@ -1823,7 +1825,7 @@
 
 #: data/schedules.cfg:110 data/schedules.cfg:116
 msgid "Underground"
-msgstr ""
+msgstr "Sota terra"
 
 #: data/themes/default.cfg:23 data/themes/default.cfg:359
 msgid "Menu"
@@ -1841,13 +1843,13 @@
 #: src/display.cpp:902 src/help.cpp:621 src/playturn.cpp:1947
 #: src/unit.cpp:1029
 msgid "HP"
-msgstr ""
+msgstr "HP"
 
 #: data/themes/default.cfg:133 data/themes/default.cfg:469 src/dialogs.cpp:671
 #: src/dialogs.cpp:679 src/display.cpp:906 src/display.cpp:914
 #: src/playturn.cpp:1786 src/playturn.cpp:1948 src/unit.cpp:1088
 msgid "XP"
-msgstr ""
+msgstr "XP"
 
 #: data/themes/default.cfg:142 data/themes/default.cfg:478
 msgid "gold"
@@ -2050,17 +2052,14 @@
 msgstr "Pantalla:"
 
 #: data/translations/english.cfg:74
-#, fuzzy
 msgid "Windowed"
 msgstr "Finestra"
 
 #: data/translations/english.cfg:76
-#, fuzzy
 msgid "Speed:"
 msgstr "Velocitat:"
 
 #: data/translations/english.cfg:77
-#, fuzzy
 msgid "Normal"
 msgstr "Normal"
 
@@ -2078,35 +2077,35 @@
 
 #: data/translations/english.cfg:84
 msgid "This terrain acts as $terrains for movement and defense purposes"
-msgstr ""
+msgstr "Aquest terreny actua com $terrains pel que fa al moviment i la 
defensa."
 
 #: data/translations/english.cfg:85
 msgid "The terrain with the best modifier is chosen automatically"
-msgstr ""
+msgstr "El terreny amb la millor bonificació es tria automàticament."
 
 #: data/translations/english.cfg:86
 msgid "This terrain gives healing"
-msgstr ""
+msgstr "Aquest terreny proporciona curació."
 
 #: data/translations/english.cfg:87
 msgid ""
 "This terrain acts as keep, i.e., you can recruit units when a leader is in a "
 "location with this terrain"
-msgstr ""
+msgstr "Aquest terreny actua com a torre, és a dir, podeu reclutar unitats a 
la zona de castell del voltant quan un líder s'hi troba a sobre."
 
 #: data/translations/english.cfg:88
 msgid ""
 "This terrain acts as castle, i.e., you can recruit units onto a location "
 "with this terrain"
-msgstr ""
+msgstr "Aquest terreny actua com castell, és a dir, podeu reclutar-hi 
unitats."
 
 #: data/translations/english.cfg:89 src/help.cpp:874
 msgid "or"
-msgstr ""
+msgstr "o"
 
 #: data/translations/english.cfg:90
 msgid "Unit resistance table"
-msgstr ""
+msgstr "Taula de resistencies"
 
 #: data/translations/english.cfg:92
 msgid "See Also..."
@@ -2208,11 +2207,11 @@
 
 #: data/translations/english.cfg:138
 msgid "Deep Water"
-msgstr ""
+msgstr "Aigua profunda"
 
 #: data/translations/english.cfg:139
 msgid "Shallow Water"
-msgstr ""
+msgstr "Aigua baixa"
 
 #: data/translations/english.cfg:140
 msgid "Sand"
@@ -2280,7 +2279,7 @@
 
 #: data/translations/english.cfg:162
 msgid "Cave Wall"
-msgstr ""
+msgstr "Paret de la cova"
 
 #: data/translations/english.cfg:163
 msgid "Encampment"
@@ -2331,17 +2330,16 @@
 msgstr ""
 
 #: data/translations/english.cfg:177
-msgid ""
-"$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|mont,$name|mont,$name|cliff,$name|cliff"
+msgid 
"$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|mont,$name|mont,$name|cliff,$name|cliff"
 msgstr ""
 
 #: data/translations/english.cfg:179
 msgid "Next tip"
-msgstr ""
+msgstr "Proper consell"
 
 #: data/translations/english.cfg:180
 msgid "Tip of the Day"
-msgstr ""
+msgstr "Consell del dia"
 
 #: data/translations/english.cfg:181
 msgid "Do not show tips"
@@ -2406,8 +2404,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/translations/english.cfg:190
-msgid ""
-"Units stationed in villages heal 8 hitpoints at the beginning of their turn."
+msgid "Units stationed in villages heal 8 hitpoints at the beginning of their 
turn."
 msgstr ""
 
 #: data/translations/english.cfg:191
@@ -2456,8 +2453,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/translations/english.cfg:198
-msgid ""
-"Do not be afraid to retreat and regroup, it is often the key to victory."
+msgid "Do not be afraid to retreat and regroup, it is often the key to 
victory."
 msgstr ""
 
 #: data/translations/english.cfg:199
@@ -2748,7 +2744,6 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Assassin.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Assassin"
 msgstr "Assassí"
 
@@ -2760,7 +2755,6 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Assassin.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Assassins are masters of the night. Like Rogues, they can backstab and "
 "ignore enemy zones of control. They can also throw poison-tipped knives at "
@@ -2780,7 +2774,7 @@
 #: data/units/Rogue.cfg:20 data/units/Thief.cfg:19 data/units/Trapper.cfg:24
 #: data/units/White_Mage.cfg:28 data/units/White_Mage.cfg:87
 msgid "dagger"
-msgstr ""
+msgstr "daga"
 
 #: data/units/Assassin.cfg:21 data/units/Assassin.cfg:48
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:23 data/units/Battle_Princess.cfg:61
@@ -2856,7 +2850,7 @@
 
 #: data/units/Assassin.cfg:47 data/units/Rogue.cfg:38
 msgid "knife"
-msgstr ""
+msgstr "ganivet"
 
 #: data/units/Assassin.cfg:50 data/units/Cave_Spider.cfg:24
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:36 data/units/Direwolf_Rider.cfg:35
@@ -2864,15 +2858,14 @@
 #: data/units/Goblin_Direwolver.cfg:37 data/units/Necrophage.cfg:24
 #: data/units/Orcish_Assassin.cfg:41 data/units/Orcish_Slayer.cfg:46
 msgid "poison"
-msgstr ""
+msgstr "verí"
 
 #: data/units/Bandit.cfg:3
 msgid "Bandit"
-msgstr ""
+msgstr "Bandit"
 
 #: data/units/Bandit.cfg:16
-msgid ""
-"Armed with heavy mace, Bandits are adept at robbing and killing at night."
+msgid "Armed with heavy mace, Bandits are adept at robbing and killing at 
night."
 msgstr ""
 
 #: data/units/Bandit.cfg:19 data/units/Drake_Gladiator.cfg:57
@@ -4250,8 +4243,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Fireball.cfg:16
-msgid ""
-"A Fireball. This is not to be used for anything else than a 'Move_Unit_Fake'!"
+msgid "A Fireball. This is not to be used for anything else than a 
'Move_Unit_Fake'!"
 msgstr ""
 
 #: data/units/Footpad.cfg:3
@@ -5407,10 +5399,8 @@
 
 #: data/units/Sea_Serpent.cfg:16
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Sea Serpents are gigantic monsters, capable of capsizing boats by themselves."
-msgstr ""
-"La Serp marina és un monstre enorme, capaç de sotsobrar qualsevol 
embarcació."
+msgid "Sea Serpents are gigantic monsters, capable of capsizing boats by 
themselves."
+msgstr "La Serp marina és un monstre enorme, capaç de sotsobrar qualsevol 
embarcació."
 
 #: data/units/Sergeant.cfg:3
 msgid "Sergeant"
@@ -6392,8 +6382,7 @@
 msgstr ""
 
 #: src/game.cpp:1072
-msgid ""
-"There was a problem creating the files necessary to install this campaign."
+msgid "There was a problem creating the files necessary to install this 
campaign."
 msgstr ""
 
 #: src/game.cpp:1084 src/game.cpp:1122 src/multiplayer_client.cpp:42
@@ -7213,8 +7202,7 @@
 msgstr ""
 
 #: src/playturn.cpp:1127
-msgid ""
-"You have not started your turn yet. Do you really want to end your turn?"
+msgid "You have not started your turn yet. Do you really want to end your 
turn?"
 msgstr ""
 
 #: src/playturn.cpp:1136 src/playturn.cpp:1141
@@ -7574,15 +7562,3 @@
 msgid "Deletion of the file failed."
 msgstr ""
 
-#~ msgid "hp"
-#~ msgstr "HP"
-
-#~ msgid "xp"
-#~ msgstr "XP"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Save"
-#~ msgstr "Cova"
-
-#~ msgid "Recruit unit"
-#~ msgstr "Recluta unitat"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]