wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/sk wesnoth-editor.po wesnoth-ei.po w...


From: Isaac Clerencia
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/sk wesnoth-editor.po wesnoth-ei.po w...
Date: Mon, 20 Sep 2004 12:00:09 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Isaac Clerencia <address@hidden>    04/09/20 15:46:21

Modified files:
    po/sk     : wesnoth-editor.po wesnoth-ei.po wesnoth-httt.po 
             wesnoth-lib.po wesnoth-sotbe.po wesnoth-tdh.po 
             wesnoth-trow.po 

Log message:
    Update Slovak translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sk/wesnoth-editor.po.diff?tr1=1.3&tr2=1.4&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sk/wesnoth-ei.po.diff?tr1=1.5&tr2=1.6&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sk/wesnoth-httt.po.diff?tr1=1.5&tr2=1.6&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sk/wesnoth-lib.po.diff?tr1=1.2&tr2=1.3&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sk/wesnoth-sotbe.po.diff?tr1=1.5&tr2=1.6&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sk/wesnoth-tdh.po.diff?tr1=1.5&tr2=1.6&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sk/wesnoth-trow.po.diff?tr1=1.5&tr2=1.6&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/sk/wesnoth-editor.po
diff -u wesnoth/po/sk/wesnoth-editor.po:1.3 wesnoth/po/sk/wesnoth-editor.po:1.4
--- wesnoth/po/sk/wesnoth-editor.po:1.3 Tue Sep 14 21:36:06 2004
+++ wesnoth/po/sk/wesnoth-editor.po   Mon Sep 20 15:46:21 2004
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-09-11 23:09+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-07 20:52+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-20 17:12+0200\n"
 "Last-Translator: Automatically generated\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -18,163 +18,164 @@
 
 #: data/themes/editor.cfg:216
 msgid "File"
-msgstr ""
+msgstr "Súbor"
 
 #: data/themes/editor.cfg:225
 msgid "Edit"
-msgstr ""
+msgstr "Edituj"
 
 #: data/themes/editor.cfg:233
 msgid "Draw"
-msgstr ""
+msgstr "Kresli"
 
 #: data/themes/editor.cfg:242
 msgid "Flood"
-msgstr ""
+msgstr "Vyplň"
 
+# P = player?
 #: data/themes/editor.cfg:251
 msgid "Start P"
-msgstr ""
+msgstr "Å tart H"
 
 #: data/themes/editor.cfg:260
 msgid "Paste"
-msgstr ""
+msgstr "Vlož"
 
 #: src/editor/editor.cpp:310 src/editor/editor.cpp:387
 msgid "Choose a Map to Load"
-msgstr ""
+msgstr "Vyber si mapu na nahranie"
 
 #: src/editor/editor.cpp:314
 msgid "The map already exists. Do you want to overwrite it?"
-msgstr ""
+msgstr "Táto mapa už existuje. Chceš ju prepísať?"
 
 #: src/editor/editor.cpp:335
 msgid "Which Player?"
-msgstr ""
+msgstr "Ktorý hráč?"
 
 #: src/editor/editor.cpp:336
 msgid "Which player should start here?"
-msgstr ""
+msgstr "Ktorý hráč tu má začínať?"
 
 #: src/editor/editor.cpp:404 src/editor/editor.cpp:483
 msgid "The file does not contain a valid map."
-msgstr ""
+msgstr "Tento súbor neobsahuje platnú mapu."
 
 #: src/editor/editor.cpp:541
 msgid "'$filename' does not exist or can not be read as a file."
-msgstr ""
+msgstr "'$filename' neexistuje, alebo sa nedá prečítať."
 
 #: src/editor/editor.cpp:553
 msgid "Load failed: "
-msgstr ""
+msgstr "Nepodarilo sa načítať: "
 
 #: src/editor/editor.cpp:748
 msgid "You must have a hex selected on the board."
-msgstr ""
+msgstr "Musíš označiť pole na mape."
 
 #: src/editor/editor.cpp:1000
 msgid "Quit Editor"
-msgstr ""
+msgstr "Ukonči editor"
 
 #: src/editor/editor.cpp:1005
 msgid "Do you want to save the map before quitting?"
-msgstr ""
+msgstr "Chceš pred ukončením uložiť mapu?"
 
 #: src/editor/editor.cpp:1025
 msgid "Map saved."
-msgstr ""
+msgstr "Mapa uložená."
 
 #: src/editor/editor.cpp:1032
 msgid "Could not save the map: $msg"
-msgstr ""
+msgstr "Neviem uložiť mapu: $msg"
 
 #: src/editor/editor.cpp:1099
 msgid "Player"
-msgstr ""
+msgstr "Hráč"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:45
 msgid "Your modifications to the map will be lost. Continue?"
-msgstr ""
+msgstr "Tvoje úpravy mapy sa stratia. Mám pokračovať?"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:72 src/editor/editor_dialogs.cpp:191
 msgid "Create New Map"
-msgstr ""
+msgstr "Vytvor novú mapu"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:74 src/editor/editor_dialogs.cpp:385
 msgid "Width:"
-msgstr ""
+msgstr "Šírka:"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:75 src/editor/editor_dialogs.cpp:386
 msgid "Height:"
-msgstr ""
+msgstr "Výška:"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:91
 msgid "Generate New Map"
-msgstr ""
+msgstr "Generuj novú mapu"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:92
 msgid "Generate Random Map"
-msgstr ""
+msgstr "Generuj náhodnú mapu"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:93
 msgid "Random Generator Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavenia náhodného generátora"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:94 src/editor/editor_dialogs.cpp:402
 msgid "Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "Storno"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:177
 msgid "Map creation failed."
-msgstr ""
+msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť mapu."
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:243
 msgid "Close Window"
-msgstr ""
+msgstr "Zavri okno"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:249 src/editor/editor_dialogs.cpp:315
 msgid "Preferences"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavenia"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:251
 msgid "Scroll Speed:"
-msgstr ""
+msgstr "Rýchlosť rolovania:"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:277
 msgid "Full Screen"
-msgstr ""
+msgstr "Celá obrazovka"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:284
 msgid "Show Grid"
-msgstr ""
+msgstr "Ukáž mriežku"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:291
 msgid "Video Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Režim obrazovky"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:294
 msgid "Hotkeys"
-msgstr ""
+msgstr "Klávesy"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:383 src/editor/editor_dialogs.cpp:441
 msgid "Resize Map"
-msgstr ""
+msgstr "Zmeň veľkosť mapy"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:403
 msgid "Ok"
-msgstr ""
+msgstr "OK"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:484
 msgid "X-Axis"
-msgstr ""
+msgstr "Os X"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:485
 msgid "Y-Axis"
-msgstr ""
+msgstr "Os Y"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:486
 msgid "Flip around (this may change the dimensions of the map):"
-msgstr ""
+msgstr "Prevráť (môžu sa zmeniť rozmery mapy):"
 
 #: src/editor/editor_palettes.cpp:313
 msgid "FG"
Index: wesnoth/po/sk/wesnoth-ei.po
diff -u wesnoth/po/sk/wesnoth-ei.po:1.5 wesnoth/po/sk/wesnoth-ei.po:1.6
--- wesnoth/po/sk/wesnoth-ei.po:1.5   Tue Sep 14 21:36:06 2004
+++ wesnoth/po/sk/wesnoth-ei.po Mon Sep 20 15:46:21 2004
@@ -1,4 +1,3 @@
-# #-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#
 # Slovak translations for Battle for Wesnoth package.
 # Copyright (C) 2004 Wesnoth development team
 # This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
@@ -9,14 +8,13 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-14 01:48+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-20 17:11+0200\n"
 "Last-Translator: Viliam Búr <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
 #: data/campaigns/Eastern_Invasion.cfg:5
 msgid "The Eastern Invasion"
@@ -30,7 +28,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:4
 msgid "Approaching Weldyn"
-msgstr ""
+msgstr "Na ceste do Weldynu"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:25
 msgid ""
@@ -43,31 +41,43 @@
 "#Death of Owaec\n"
 "#Death of Sudoc"
 msgstr ""
+"\n"
+"Vyhráš, ak:\n"
+"@Dostaneš Gweddryho do Weldynu\n"
+"Prehráš, ak:\n"
+"#Zomrie Gweddry\n"
+"#Zomrie Dacyn\n"
+"#Zomrie Owaec\n"
+"#Zomrie Sudoc"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:122
 msgid ""
 "We have finally reached Weldyn, but it seems the undead have surrounded it. "
 "We must break through to reach the king!"
 msgstr ""
+"Konečne sme prišli k Weldynu, ale zdá sa, že ho obkľúčili nemŕtvi. 
Musíme sa "
+"cez nich presekať ku kráľovi!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:136
 msgid ""
 "We have reached Weldyn. Now we must have a council to decide what to do next."
-msgstr ""
+msgstr "Došli sme do Weldynu. Teraz musíme zvolať radu a rozhodnúť, čo 
ďalej."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:141
 msgid "Come, into the castle."
-msgstr ""
+msgstr "Poďme do hradu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:146
 msgid ""
 "Wait. First, what was that prophecy the lich talked about? I think you know "
 "of what he spoke."
 msgstr ""
+"Počkajte. V prvom rade, o akom proroctve to hovoril kostej? Myslím, že "
+"viete, o čom hovoril."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:161
 msgid "Weldyn has been captured, and Wesnoth is no more..."
-msgstr ""
+msgstr "Weldyn bol dobytý a Wesnoth zanikol..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:4
 msgid "Captured"
@@ -93,31 +103,31 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:39
 msgid "The Cells"
-msgstr ""
+msgstr "Kobky"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:43
 msgid "Guard Room"
-msgstr ""
+msgstr "Strážnica"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:47
 msgid "Prison"
-msgstr ""
+msgstr "Väzenie"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:51
 msgid "Torture Chamber"
-msgstr ""
+msgstr "Mučiareň"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:55
 msgid "Storage Room"
-msgstr ""
+msgstr "Sklad"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:59
 msgid "The City"
-msgstr ""
+msgstr "Mesto"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:63
 msgid "Exit"
-msgstr ""
+msgstr "Východ"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:401
 msgid "Why have you entered my lands?!?"
@@ -281,21 +291,21 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:393
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:235
 msgid "Holy Water"
-msgstr ""
+msgstr "Svätená voda"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:813
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:167
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:396
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:238
 msgid "This water will make all of your weapons holy for your whole life!"
-msgstr ""
+msgstr "Táto voda doživotne posvätí všetky tvoje zbrane!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:814
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:168
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:397
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:239
 msgid "I am not suited to using this item! Let another take it."
-msgstr ""
+msgstr "Ja tento predmet nemôžem použiť! Nech si ho vezme niekto iný."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:848
 msgid ""
@@ -307,7 +317,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:853
 msgid "I will come with you and help you on your quest, whatever it is."
-msgstr ""
+msgstr "Pôjdem s vami a pomôžem vám na vašej výprave, nech je to 
čokoľvek."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:4
 msgid "The Crossing"
@@ -535,7 +545,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:133
 msgid "Who goes there?"
-msgstr ""
+msgstr "Kto je tam?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:138
 msgid ""
@@ -577,7 +587,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:4
 msgid "Evacuation"
-msgstr ""
+msgstr "Evakuácia"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:25
 msgid ""
@@ -591,84 +601,102 @@
 "#Death of Dacyn or leaving him on the river's north side\n"
 "#Death of Owaec or leaving him on the river's north side"
 msgstr ""
+"\n"
+"Vyhráš, ak:\n"
+"@Dostaneš všetkých cez rieku\n"
+"@Zničíš most (kto zostane na nesprávnej strane rieky, zomrie, rovnako ako 
"
+"každý na zozname privolateľných jednotiek)\n"
+"Prehráš, ak:\n"
+"#Zomrie Gweddry alebo zostane na severnej strane rieky\n"
+"#Zomrie Dacyn alebo zostane na severnej strane rieky\n"
+"#Zomrie Owaec alebo zostane na severnej strane rieky"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:110
 msgid ""
 "All is lost! We have to get out of the Northlands as quickly as possible! "
 "Run for your - what the...?!? Who are you?"
 msgstr ""
+"Všetko je stratené. Musíme sa dostať do Severnej zeme tak rýchlo, ako sa 
len "
+"dá. Bežte, ako len... čo to...?!? Kto si?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:115
 msgid ""
 "I'm a engineer. I s'pect you'll have a need of me services. I bet you're "
 "gonna want me to blow up that bridge ov'r theah."
 msgstr ""
+"Ja som inžinier. Reku, asi potrebujete moje služby. Isto by ste potrebovali 
"
+"vyhodiť henten most do vzduchu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:120
 msgid "Why would we want to do that?!?"
-msgstr ""
+msgstr "Prečo by sme to robili?!?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:125
 msgid ""
 "Well, i see those arcs are chasin' you, and if I blow up the bridge, they "
 "can't get across. It'll help you escape."
 msgstr ""
+"No, vidím, že vás naháňajú orkovia, a keď ten most vyhodím, 
nedostanú sa k "
+"vám. Môžete ľahšie ujsť."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:130
 msgid "Gweddry, he's actually right... we have to hire him. How much?"
-msgstr ""
+msgstr "Gweddry, má vážne pravdu... mali by sme ho najať. Čo za to?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:135
 msgid "Fifty gold pieces."
-msgstr ""
+msgstr "Päťdesiat zlatých."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:140
 msgid "Very well, but you only get it once the bridge is down."
-msgstr ""
+msgstr "Výborne, ale dostaneš ich, až keď bude po moste."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:145
 msgid ""
 "Deal. I c'n blow'er up once i get to that signpost ov'r 'ere. Thats where my "
 "eq'pment is."
 msgstr ""
+"Platí. Môžem ho odpáliť, keď sa dostanem k hentej značke. Tam mám 
náradie."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:150
 msgid ""
 "All right, now everyone across the bridge! Anyone left on this side when the "
 "bridge is exploded will be left to their own devices!"
 msgstr ""
+"V poriadku, teraz každý cez most! Kto zostane na tejto strane, keď most "
+"vybuchne, bude zanechaný svojmu osudu!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:175
 msgid "So, d'ya want me to blow up der bridge yet, Cap'n?"
-msgstr ""
+msgstr "Tak už mám ten most vyhodiť, šéfe?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:182
 msgid "I believe you owe me some money first."
-msgstr ""
+msgstr "Myslím, že mi ešte čosi dlžíte."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:187
 msgid "Yeah, here you go. Now blow this thing up."
-msgstr ""
+msgstr "Hej, tu máš. Tak to odpáľ."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:202
 msgid "Alright! Blast'n time!"
-msgstr ""
+msgstr "Jasné. Ohňostroj začína!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:231
 msgid "BOOM!!!"
-msgstr ""
+msgstr "BUM!!!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:247
 msgid "Oops... I'm north of the bridge! That was bad planning on my part."
-msgstr ""
+msgstr "Ejha... zostal som na severnej strane! To som si zle naplánoval."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:266
 msgid "You idiot! You left me north of the bridge!"
-msgstr ""
+msgstr "Ty idiot! Nechal si ma na sever od mosta!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:282
 msgid "I'm still north of the bridge, Gweddry! Why'd you blow it up!?!"
-msgstr ""
+msgstr "Som ešte stále na sever od mosta, Gweddry! Prečo si ho zničil!?!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:296
 msgid ""
@@ -676,24 +704,28 @@
 "undead probably aren't as densely populated this far west, so we won't get "
 "immediately killed, anyway."
 msgstr ""
+"Dobre, unikli sme tým orkom. Teraz musíme ísť na juh. Myslím, že 
nemŕtvi sa "
+"tu na západe ešte celkom neusídlili, takže nás hneď nepozabíjajú."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:320
 msgid "Neh? Alright then, we'll wait fa' later, eh?"
-msgstr ""
+msgstr "Ne? No dobre, ešte počkám, hej?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:332
 msgid "We have not thrown down the bridge in time! The orcs will kill us all!"
-msgstr ""
+msgstr "Nestihli sme včas zničiť most! Orkovia nás všetkých pobijú!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:341
 msgid ""
 "Well, we didn't have to blow up the bridge after all, but we still have to "
 "go south. Hopefully the Undead are not as populated this far west."
 msgstr ""
+"No, však ten most predsa nemusíme zničiť, len musíme ísť na juh. 
Dúfajme, že "
+"tu na západe nie je veľa nemŕtvych."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:346
 msgid "What? Y'got no need a me se'vices? I quit!"
-msgstr ""
+msgstr "Čo? Vy nepotrebujete moje služby? Idem preč!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:4
 msgid "Lake Vrug"
@@ -815,7 +847,7 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:149
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:208
 msgid "You dare to attack ME?!? Go back to your master!"
-msgstr ""
+msgstr "Ty sa ma opovažuješ napadnúť?!? Vráť sa k svojmu pánovi!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:226
 msgid ""
@@ -909,73 +941,56 @@
 "dedinách."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:165
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Gweddry, I don't think we should try to regain our outpost. We need to go "
 "directly to the king. We will see if we can get across to where you are "
 "without thieves killing us. Also, we will try to go to the villages and "
 "drive the thieves out. Onward, men!"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Uvidíme, či sa dostaneme až k tebe, bez toho aby nás zlodeji pozabíjali. 
"
-"Pokúsime sa ísť do dedín a vyhnať ich odtiaľ. Vpred, muži!"
+"Gweddry, nemyslím, že by sme sa mali snažiť znovu dobyť hliadku. Musíme 
ísť "
+"priamo za kráľom. Uvidíme, či sa dokážeme dostať až k tebe, aby nás 
pritom "
+"zlodeji nepobili. Pokúsime sa ísť aj do dedín a vyhnať ich odtiaľ. 
Vpred, "
+"muži!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:210
-#, fuzzy
 msgid "We have defeated these bandits. Dacyn, where should we go now?"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Porazili sme tých banditov. Keď už sme tu, snáď sa Owaecovi muži 
nebudú báť "
-"vyjsť z hradu."
+msgstr "Porazili sme tých banditov. Dacyn, kam pôjdeme teraz?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:215
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Well, our outpost has been overrun by undead, and we can't go back there "
 "safely. What about yours, Owaec? Have you encountered them?"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Áno, dúfajme. Našu pevnosť prevalcovali nemŕtvi. A čo ty? Už si 
nejakých "
-"stretol?"
+"Nuž, našu hliadku prevalcovali nemŕtvi, a už sa tam nemôžeme bezpečne "
+"vrátiť. A čo ty, Owaec? Už si nejakých stretol?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:220
-#, fuzzy
 msgid ""
 "No, I haven't seen any undead yet. However, if you say more undead are "
 "coming, I believe you. I don't think me and my men could fight against them, "
 "so we will come with you."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Nie, žiadnych som zatiaľ nestretol. Nemyslím si však, že by som tu ešte 
so "
-"svojimi mužmi mohol niečo urobiť. Pôjdeme s tebou a uvidíme, či spolu "
-"nenájdeme spôsob, ako na tých nemŕtvych pritlačiť."
+"Nie, zatiaľ som nestretol žiadnych nemŕtvych. Ak však hovoríte, že 
ďalší "
+"prichádzajú, verím vám. Nemyslím si, že by som so svojimi mužmi mohol 
proti "
+"nim bojovať, radšej pôjdeme s tebou."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:225
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Very well. We are going north right now, because there are too many undead "
 "to the east and they have already passed us in the west and south."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Hahaha! Našiel som vás, otravní ľudia! Pripravte sa na smrť!"
+"Výborne. Teraz pôjdeme na sever, pretože na východe je priveľa 
nemŕtvych, a "
+"na západe a juhu nás už obišli."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:248
 msgid "Hahaha! I have found you, pesky humans! Prepare to die!"
-msgstr ""
+msgstr "Hahaha! Našiel som vás, biedni ľudia! Pripravte sa na smrť!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:253
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Oh no! The undead have come, and we have not had time to prepare for them! "
 "We will all die now!"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "Ach nie! Nemŕtvi sú tu a my sme sa na nich nemali čas pripraviť! Teraz "
 "všetci zomrieme!"
 
@@ -985,10 +1000,9 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:4
 msgid "Training the Ogres"
-msgstr ""
+msgstr "Výcvik ohyzdov"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:27
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -998,8 +1012,6 @@
 "#Death of Dacyn\n"
 "#Death of Owaec"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "\n"
 "Vyhráš, ak:\n"
 "@Zadržíš na lúke aspoň dvoch ohyzdov, kým príde tvoja armáda\n"
@@ -1009,69 +1021,48 @@
 "#Zomrie Owaec"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:84
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Look, we have found a pack of Ogres. Lets see if we can capture some to "
 "train."
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Pozri, našli sme tu zopár ohyzdov. Skúsme niektorých zajať a vycvičiť."
+msgstr "Pozri, našli sme tu zopár ohyzdov. Skúsme niektorých zajať a 
vycvičiť."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:89
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Alright, we have to keep at least two of these Ogres on the grass until our "
 "troops get here to capture them."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "Dobre, potrebujeme aspoň dvoch ohyzdov zadržať na lúke, kým sem prídu "
 "posily, aby ich zajali."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:94
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We should try to surround them. Gweddry, you stay where you are. Dacyn, you "
 "go north-east. I'll go north-west."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "Mali by sme ich skúsiť obkľúčiť. Gweddry, zostaň, kde si. Dacyn, choď 
na "
 "severovýchod. Ja idem na severozápad."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:128
-#, fuzzy
 msgid "We have let one escape. Lets hope they all don't!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Jeden nám unikol. Dúfam, že sa to nepodarí aj ostatným!"
+msgstr "Jeden nám unikol. Dúfam, že sa to nepodarí aj ostatným!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:154
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Good! We have managed to capture some Ogres. We can now recruit them into "
 "our army."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "Dobre! Podarilo sa nám zajať pár ohyzdov. Teraz z nich môžeme vycvičiť 
"
 "vojakov."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:164
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We didn't capture enough of the ogres here. We will have to go on without "
 "them."
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Nezajali sme dosť ohyzdov. Musíme pokračovať bez nich."
+msgstr "Nezajali sme dosť ohyzdov. Musíme pokračovať bez nich."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:4
 msgid "Weldyn Besieged"
-msgstr ""
+msgstr "Obliehanie Weldynu"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:26
 msgid ""
@@ -1085,6 +1076,15 @@
 "#Death of Sudoc\n"
 "#Letting any enemy unit onto your keep"
 msgstr ""
+"\n"
+"Vyhráš, ak:\n"
+"@Porazíš Mal-Ravanala\n"
+"Prehráš, ak:\n"
+"#Zomrie Gweddry\n"
+"#Zomrie Dacyn\n"
+"#Zomrie Owaec\n"
+"#Zomrie Sudoc\n"
+"#Nejaká nepriateľská jednotka vojne do tvojej pevnosti"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:126
 msgid ""
@@ -1094,22 +1094,27 @@
 "find him and kill him! There are seven of us, and only ONE of us is the real "
 "leader! ha ha ha ha! To be fair about it, we will all tell you our names."
 msgstr ""
+"Vy ľudia ste blázni! Rozhodli ste sa odmietnuť súboj s mojím pánom... 
dobre, "
+"teraz všetci ZOMRIETE! A vedzte, že môj pán je tu a sleduje vašu 
porážku. "
+"Pretože on sa vás nebojí, a vie, že ho nikdy nedokážete nájsť a 
zabiť! Je "
+"nás tu sedem, a iba JEDEN z nás je pravý veliteľ! Ha ha ha ha! Aby sme 
boli "
+"féroví, prezradíme vám naše mená."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:131
 msgid "Remember, we have to kill Mal-Ravanal. He's here somewhere..."
-msgstr ""
+msgstr "Pamätaj, musíme zabiť Mal-Ravanala. Je niekde tu..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:143
 msgid "How did you know...?"
-msgstr ""
+msgstr "Ako si vedel...?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:162
 msgid "Kill the king!"
-msgstr ""
+msgstr "Zabite kráľa!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:167
 msgid "They killed Konrad... now, even if save Weldyn, Wesnoth has fallen."
-msgstr ""
+msgstr "Zabili Konráda... teraz, aj keby som zachránil Weldyn, Wesnoth 
padol."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:4
 msgid "The Drowned Plains"
@@ -1250,15 +1255,10 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "The Outpost"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Hliadka"
+msgstr "Hliadka"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:25
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -1266,8 +1266,6 @@
 "Defeat:\n"
 "#Death of Gweddry"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "\n"
 "Vyhráš, ak:\n"
 "@Vydržíš, dokiaľ nedostaneš pokyny od Dacyna.\n"
@@ -1275,63 +1273,44 @@
 "#Zomrie Gweddry"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:117
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Come, brothers, let us destroy these humans that stop us from entering "
 "Wesnoth!"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "Poďme, bratia, zničme týchto ľudí, čo nám bránia vo vstupe do 
Wesnothu!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:122
-#, fuzzy
 msgid "Since we have no will of our own, we must agree with you."
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Keďže nemáme vlastnú vôľu, musíme s tebou súhlasiť."
+msgstr "Keďže nemáme vlastnú vôľu, musíme s tebou súhlasiť."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:127
-#, fuzzy
 msgid "No! We must hold this outpost!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Nie! Musíme udržať túto hliadku!"
+msgstr "Nie! Musíme udržať túto hliadku!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:132
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I always give my victims the honor of knowing the magnificent leader of the "
 "enormous hordes that are about to kill them. I am the evil spirit of Ravanal "
 "inhabiting the body of this lich, head of an evil brotherhood of "
 "necromancers! Ha ha ha ha!"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Pane, nedokážeme odolávať navždy. Idem preskúmať hrad a pozrieť, či 
sa dá "
-"nejako uniknúť a varovať kráľa."
+"Moje obete majú vždy tú česť spoznať vznešeného vodcu ohromných 
hôrd, ktoré "
+"ich pobijú. Som zlý duch z Ravanalu v tele tohoto kosteja, hlava zlého "
+"bratstva černokňažníkov. Ha ha ha ha!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:137
-#, fuzzy
 msgid ""
 "What? Mal-Ravanal? I see... Gweddry, this Lich is too powerful for us to "
 "resist. We must try to escape. I think there is a tunnel somewhere in the "
 "castle cellar."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Pane! Teraz môžeme uniknúť! Našiel som tajnú bránu vedľa hradu!"
+"Čože? Mal-Ravanal? Vidím, že... Gweddry, tento kostej je na nás príliš 
"
+"silný. Musíme ujsť. Myslím, že niekde v pivniciach hradu je tunel."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:158
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Aha! We can escape from here now! I have found a trapdoor next to the castle!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Ty útočíš na MŇA?!? Vráť sa k svojmu pánovi!"
+msgstr "Aha! Teraz môžeme odtiaľto ujsť! Našiel som tajné dvere pri 
hrade!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:177
 msgid "Follow me, men! Through the trapdoor!"
@@ -1479,131 +1458,84 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Tribal Warfare"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Vojna kmeňov"
+msgstr "Vojna kmeňov"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:86
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Hail, Dwarves! Will you help us get by these foul Orcs? We need to get "
 "further along this path."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Zdravím vás, trpaslíci! Pomôžete nám poraziť týchto hnusných orkov?"
+"Zdravím vás, trpaslíci! Pomôžete nám prejsť cez týchto hnusných 
orkov? "
+"Musíme pokračovať touto cestou."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:91
-#, fuzzy
 msgid "You human! Call us foul, will you?!?!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Ty, človek! Opovažuješ sa nás nazvať hnusnými?!?!"
+msgstr "Ty, človek! Opovažuješ sa nás nazvať hnusnými?!?!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:96
-#, fuzzy
 msgid "Why should we help you? You're not a dwarf!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Prečo by sme ti mali pomôcť? Ty nie si trpaslík!"
+msgstr "Prečo by sme ti mali pomôcť? Ty nie si trpaslík!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:101
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Your people helped us in the past, in the tunnels in the South. Why won't "
 "you help us now?"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Tvoi ľudia nám pomohli v minulosti, v južných tuneloch. Prečo by si nám 
"
+"Tvoji ľudia nám pomohli v minulosti, v južných tuneloch. Prečo by si 
nám "
 "teraz nepomohol ty?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:106
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Impossible! I can't believe any of my comrades would have helped a human!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Nemožné! Nemôžem uveriť, že by niekto z našej krvi pomáhal človeku!"
+msgstr "Nemožné! Nemôžem uveriť, že by niekto z našej krvi pomáhal 
človeku!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:111
-#, fuzzy
 msgid "Indeed. Why should any of us help those not in our tribe?"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"A vôbec. Prečo by niekto z nás pomáhal tomu, kto medzi nás nepatrí?"
+"A vôbec. Prečo by niekto z nás pomáhal tomu, kto nepatrí do nášho 
kmeňa?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:116
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Will you then just let us pass, so that we may fight the orcs on our own?"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Necháte nás teda aspoň pokojne prejsť?"
+msgstr "Necháte nás teda aspoň prejsť, aby sme mohli bojovať proti orkom?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:121
-#, fuzzy
 msgid "I am afraid that is now impossible."
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Obávam sa, že to je vylúčené."
+msgstr "Obávam sa, že to je vylúčené."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:126
-#, fuzzy
 msgid "Orcs, kill'em all! Humans, elves or dwarves, it don't matter!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Orkovia, pobite ich všetkých! Ľudia, elfovia, trpaslíci, všetko jedno!"
+msgstr "Orkovia, pobite ich všetkých! Ľudia, elfovia, trpaslíci, všetko 
jedno!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:131
-#, fuzzy
 msgid ""
 "These orcs will die. But so will you, human. You have trespassed on Elvish "
 "land."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "Títo orkovia zomrú. A takisto ty, človeče. Prenikol si na elfské 
územie."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:136
-#, fuzzy
 msgid "Oh, Elvish land is it now? Die, you elf-dog! And you too, human!"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "Ale, elfské územie je to zrazu? Skap, ty elfský pes! A ty tiež, človek!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:141
-#, fuzzy
 msgid ""
 "These people won't listen to reason, they are blinded by their own races "
 "supposed superiority!"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "Títo ľudkovia na hlas rozumu veľa nedajú, predstavy o ich vlastnej "
 "nadradenosti ich zaslepujú!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:146
-#, fuzzy
 msgid ""
 "True. As much as I dislike killing anything but orcs and undead, it seems we "
 "will have to kill these elves, and these dwarves, before they kill us."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Veru. A hoci nemám rád boj proti niečomu, čo nie je zlo, asi budeme 
musieť "
-"zabiť týchto elfov i týchto trpaslíkov, skôr ako oni zabijú nás."
+"Veru. A hoci sa mi protiví zabíjať niečo iné ako orkov a nemŕtvych, asi 
"
+"budeme musieť zabiť týchto elfov i týchto trpaslíkov, skôr ako oni 
zabijú "
+"nás."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:157
 msgid ""
@@ -1617,39 +1549,22 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:167
-#, fuzzy
 msgid "Argh! I'm dead! well, dwarves are still the best!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Argh! Som mŕtvy! No a čo, trpaslíci sú aj tak najlepší!"
+msgstr "Argh! Som mŕtvy! No a čo, trpaslíci sú aj tak najlepší!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:186
-#, fuzzy
 msgid "I die? Orcs rule all!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Zomieram? Orkovia raz zvíťazia!"
+msgstr "Zomieram? Orkovia raz zvíťazia!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:205
-#, fuzzy
 msgid "It seems these humans are more powerful than I though. Ugh."
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Zdá sa, že tí prekliati ľudia sú mocnejší než som si myslel. Ugh."
+msgstr "Zdá sa, že títo ľudia sú mocnejší než som si myslel. Ugh."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Two Paths"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Dve cesty"
+msgstr "Dve cesty"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:24
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -1660,8 +1575,6 @@
 "#Death of Owaec\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "\n"
 "Vyhráš, ak:\n"
 "@Porazíš jedného z veliteľov nepriateľov\n"
@@ -1672,120 +1585,86 @@
 "#Vyprší čas"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:93
-#, fuzzy
 msgid "Look! The road splits here. Which way shall we go?"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Hľa! Tu sa cesta rozdeľuje. Kadiaľ pôjdeme?"
+msgstr "Hľa! Tu sa cesta rozdeľuje. Kadiaľ pôjdeme?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:98
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I know this area. I was here on an earlier patrol. Just north of here there "
 "is a river that leads to the northlands, where orcs live. To the west there "
 "is a path that stays inside the realm of Wesnoth."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "Túto oblasť poznám. Kedysi som tu hliadkoval. Priamo na sever odtiaľto je 
"
-"rieka, ktorá vedie na sever, kde žijú orkovia. Na východ ležia hory, za 
nimi "
-"kraj nemŕtvych."
+"rieka, ktorá vedie na sever, kde žijú orkovia. Na západe je cesta, ktorá 
"
+"vedie vnútrozemím Wesnothu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:103
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We should probably go north to the orcish lands and try to circle around and "
 "avoid the undead armies. Their hordes are too large for us to defeat, and "
 "staying inside Wesnoth would mean certain death."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "Asi by sme mali ísť na sever k orkom, potom sa pokúsiť prekĺznuť okolo 
a "
-"nečakane prekvapiť nemŕtvych."
+"vyhnúť sa armádam nemŕtvych. Ich hordy sú na nás priveľké, zotrvať 
vo "
+"Wesnothe by znamenalo istú smrť."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:108
-#, fuzzy
 msgid ""
 "No, I think we should go straight through and try to get to the king as "
 "quickly as possible. The undead hordes can't be that large, and there are "
 "orcs in the northlands."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Nie, myslím, že by sme mali ísť priamo do kraja nemŕtvych. Udrime tvrdo 
a "
-"rýchlo!"
+"Nie, myslím, že by sme mali ísť priamo cez nich a dostať sa ku kráľovi 
čo "
+"najrýchlejšie. Hordy nemŕtvych nemôžu byť až také veľké, a na 
severe sú "
+"orkovia."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:113
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Either way we will have to fight. Look, the orcs and undead are in a "
 "conflict, and block our path!"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "Tak či onak musíme bojovať. Pozri, orkovia a nemŕtvi bojujú navzájom, a 
"
 "blokujú nám cestu!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:118
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Well, orc, we can either continue this fight, or we can crush there pesky "
 "humans and battle later. Your call."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Počul, ork, môžeme pokračovať v našom boji, alebo rozdrvíme týchto 
otravných "
+"Počuj, ork, môžeme pokračovať v našom boji, alebo rozdrvíme týchto 
otravných "
 "ľudí a potom pokračujeme v boji. Vyber si."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:123
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Hm... I know. We will make a pact to destroy these humans, and continue our "
 "fight later. (hopefully you will die, for then I will win our battle by "
 "default.)"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Hm... jasné. Spojme sa proti týmto ľuďom a potom pokračuje v našom 
boji. "
-"(dúfam, že pritom zatrasieš krpcami, lebo vtedy ja vyhrám bez boja)"
+"Hm... jasné. Spojme sa proti týmto ľuďom a potom pokračujme v našom 
boji "
+"(dúfam, že pritom zatrasieš krpcami, lebo vtedy ja vyhrám bez boja)."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:128
-#, fuzzy
 msgid "Very well, we are allies, for now. (this foolish orc will surely die)."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Dobre teda, sme spojenci, zatiaľ. (ten hnusný ork pritom isto otrčí 
kopytá)"
+"Dobre teda, sme spojenci, zatiaľ (ten hnusný ork pritom isto otrčí 
kopytá)."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:140
-#, fuzzy
 msgid ""
 "No! These undead has won our battle, and you will be able to enter my "
 "northern homeland!"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Nie! Nemŕtvi vyhrali našu bitku, a ty môžeš ísť na sever do mojej 
domoviny!"
+"Nie! Nemŕtvi vyhrali našu bitku, a vy sa dostanete na sever do mojej "
+"domoviny!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:157
-#, fuzzy
 msgid "I was supposed to stop you from re-entering Wesnoth! I have failed."
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Vstúpil si do krajiny môjho pána! Nebude sa mu to páčiť."
+msgstr "Mal som vám zabrániť vstúpiť do Wesnothu! Zlyhal som."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "The Undead Border Patrol"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Pohraničná hliadka nemŕtvych"
+msgstr "Pohraničná hliadka nemŕtvych"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:23
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -1795,8 +1674,6 @@
 "#Death of Dacyn\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "\n"
 "Vyhráš, ak:\n"
 "@Porazíš černokňažníka alebo kosteja\n"
@@ -1806,65 +1683,45 @@
 "#Vyprší čas"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:80
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We have reached the borders of the undead land. Surely you do not mean to go "
 "forward- we will all die if we do! We should turn North and help Owaec, "
 "captain of the Northern Outpost, hold off the undead."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "Došli sme na hranicu krajiny nemŕtvych. Ďalej už iste nepôjdeme... to by 
sme "
 "všetci pomreli! Mali by sme sa otočiť na sever a pomôcť Owaecovi, 
veliteľovi "
 "severnej hliadky, odraziť nemŕtvych."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:85
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I am not yet sure. Whether we go forward or backward, we will have to fight. "
 "The necromancer Mal-Skraat has chased us."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "Nie som si celkom istý. Bojovať budeme, či už pôjdeme dopredu alebo 
naspäť. "
 "Černokňažník Mal-Skraat ide za nami."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:90
-#, fuzzy
 msgid ""
 "They run from me! Still, it will not help them, the border patrol will "
 "destroy them. I may even be promoted!"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "Utekajú predo mnou! Ale to im nepomôže, rozdrví ich pohraničná hliadka. 
"
 "Možno ma potom povýšia!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:102
-#, fuzzy
 msgid "Now I will never get promoted!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Teraz ma už nepovýšia!"
+msgstr "Teraz ma už nepovýšia!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:107
-#, fuzzy
 msgid "Come, let us return to Wesnoth and aid the Northern Outpost."
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Poďte, vrátime sa do Wesnothu a podporíme severnú hliadku."
+msgstr "Poďte, vrátime sa do Wesnothu a podporíme severnú hliadku."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:124
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We have defeated this patrol, but we can still turn back! Do we want to go "
 "further into these lands now, or do we want to try to turn back and defeat "
 "this necromancer?"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "Porazili sme túto hliadku, ale stále sa môžeme vrátiť! Chceme ísť 
ešte "
 "hlbšie do tejto krajiny, alebo sa skúsime otočiť a poraziť toho "
 "černokňažníka?"
@@ -1875,90 +1732,57 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:132
-#, fuzzy
 msgid "We do not want to waste time here fighting Mal-Skraat. Onward!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Nebudeme tu strácať čas bojom s Mal-Skraatom. Vpred!"
+msgstr "Nebudeme tu strácať čas bojom s Mal-Skraatom. Vpred!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:137
-#, fuzzy
 msgid "I will not say if this is a good decision, but I will follow you."
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Nepovedal by som, že je to dobré rozhodnutie, ale idem s tebou."
+msgstr "Nepovedal by som, že je to dobré rozhodnutie, ale idem s tebou."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:142
-#, fuzzy
 msgid "Noo!!! I can't be promoted if they run away!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Nie!!! Ak mi ujdú, nepovýšia ma!"
+msgstr "Nie!!! Ak mi ujdú, nepovýšia ma!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:153
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You are right. It is foolish to go onward- we must defeat Mal-Skraat and "
 "turn back, going to the Northern Outpost."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "Máš pravdu. Bola by hlúposť ísť vpred... musíme poraziť Mal-Skraata a 
vrátiť "
 "sa, ísť do severnej hliadky."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:158
-#, fuzzy
 msgid "Good! if I defeat them, I can become a lich!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Dobre! Ak ich porazím, bude zo mňa kostej!"
+msgstr "Dobre! Ak ich porazím, bude zo mňa kostej!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:175
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We failed to defeat either enemy! Now more lichs will come, and we will be "
 "overwhelmed!"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "Nepodarilo sa nám poraziť nikoho! Teraz prídu ďalší kosteji a 
prevalcujú nás!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:185
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We cannot spend any more time defeating Mal-Skraat. Like it or not, we must "
 "go further into these undead lands."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "Nemôžeme strácať čas bojom s Mal-Skraatom. Či sa nám to páči alebo 
nie, "
 "musíme ísť hlbšie to tejto krajiny nemŕtvych."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:190
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Noo!!! He will reach Mal-Ravanal's capital, and I shall be punished for "
 "letting him escape!"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "Nie!!! Pôjde do hlavného mesta Mal-Ravanal a mňa potrestajú za to, že mi 
"
 "ušiel!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Undead Crossing"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Križovatka nemŕtvych"
+msgstr "Križovatka nemŕtvych"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:24
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -1968,8 +1792,6 @@
 "#Death of Dacyn\n"
 "#Death of Owaec"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "\n"
 "Vyhráš, ak:\n"
 "@Zabiješ nepriateľského kosteja\n"
@@ -1979,80 +1801,57 @@
 "#Zomrie Owaec"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:68
-#, fuzzy
 msgid ""
 "These fens look impassable. I don't think we will be able to continue on "
 "this road."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Pozri... tu je veľká rieka. Máme ju skúsiť prekročiť, alebo sa 
otočíme späť?"
+"Tieto močiare vyzerajú nepriechodne. Nemyslím, že by sme po tejto ceste "
+"mohli pokračovať."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:73
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We must cross this river. We cannot try to find a way around this swamp, we "
 "will waste too much time. Already Weldyn might be in ruins!"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Túto rieku musíme prekročiť. Hovorí sa, že na sever od nej žijú 
ohyzdi, a my "
-"si musíme získať ich pomoc, ak máme pooraziť nemŕtvych. Nemŕtvi to 
vedia, a "
-"preto sem poslali kosteja, aby nám prehradil cestu."
+"Musíme prekročiť túto rieku. Cestu okolo močiara nevieme nájsť a 
strácame "
+"veľa času. Weldyn je už možno zrúcaný!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:78
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Across this river lies the Northland. Ogres live there, as do orcs. We "
 "should proceed with caution. I still think we should go straight to the "
 "King, but that is now impossible."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Za touto riekou leží Severná zem. Áno, žijú tam ohyzdi, ale aj orkovia, 
"
-"ktorí sa nás pokúsia zastaviť. Mali by sme pokračovať opatrne."
+"Za touto riekou leží Severná zem. Áno, žijú tam ohyzdi a orkovia. Mali 
by "
+"sme pokračovať opatrne. Stále si myslím, že sme mali ísť priamo za 
kráľom, "
+"ale teraz už sa to nedá."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:83
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I will leave your bodies to rot in the river, then I will raise you up to "
 "serve in my Master's undead hordes!"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "Nechám vaše telá zhniť v rieke, a potom vás vzkriesim ako služobníkov 
v "
 "nemŕtvych hordách môjho pána!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:100
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I summon from the depths of the river those beasts which will destroy you!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Z hlbín rieky privolám tvory, ktoré vás zničia!"
+msgstr "Z hlbín rieky privolám tvory, ktoré vás zničia!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:132
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It seems as if in addition to summoning undead this Lich has learned to call "
 "up demons!"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "Zdá sa, že okrem privolávania nemŕtvych sa tento kostej naučil aj 
vyvolávať "
 "démonov!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "An Unexpected Appearance"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Nečakané zjavenie"
+msgstr "Nečakané zjavenie"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:22
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -2061,8 +1860,6 @@
 "#Death of Gweddry\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "\n"
 "Vyhráš, ak:\n"
 "@Porazíš jedného z černokňažníkov\n"
@@ -2071,104 +1868,63 @@
 "#Vyprší čas"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:104
-#, fuzzy
 msgid "We have escaped from those dark tunnels! But where are we now?"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Unikli sme z tých temných tunelov! Ale kde to sme?"
+msgstr "Unikli sme z tých temných tunelov! Ale kde to sme?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:109
-#, fuzzy
 msgid "This is bad. We are in the middle of enemy territory!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Ach nie! Sme uprostred nepriateľského územia!"
+msgstr "Ach nie! Sme uprostred nepriateľského územia!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:114
-#, fuzzy
 msgid "Hahaha! We have you surrounded!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Hahaha! Ste obkľúčení!"
+msgstr "Hahaha! Ste obkľúčení!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:119
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Why don't we see if the new recruit can handle them. After all, there are "
 "only two!"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "Vyskúšajme, či si s nimi poradí náš nový regrút. Napokon, sú len 
dvaja!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:124
-#, fuzzy
 msgid "No!!! They'll kill me!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Nie!!! Veď ma zabijú!"
+msgstr "Nie!!! Veď ma zabijú!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:129
-#, fuzzy
 msgid "So? We don't care- you're only a Dark Adept."
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"No a čo? Nám to nevadí... veď si len temný adept."
+msgstr "No a čo? Nám to nevadí... veď si len temný adept."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:134
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It seems Mal-Tar is weak, but his brothers are still surrounding us. I "
 "propose we kill him and use his castle as a base for our attack!"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "Zdá sa, že Mal-Tar je slabý, ale jeho bratia sú stále nablízko. 
Navrhujem, "
 "aby sme ho zabili a použili jeho hrad ako základ pre náš útok!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:139
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If we kill Mal-Skraat, we will have opened a way to enter Wesnoth, but if we "
 "kill Mal-Kallat, we will be able to penetrate further into Undead lands. I "
 "don't know how far we will get, though."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "Ak zabijeme Mal-Skraata, otvorili sme si cestu do Wesnothu, ale ak zabijeme "
-"Mal-Kallata, dostaneme sa hlbšie do krajiny nemŕtvych."
+"Mal-Kallata, dostaneme sa hlbšie do krajiny nemŕtvych. Neviem však, ako "
+"ďaleko sa dostaneme."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:151
-#, fuzzy
 msgid "No! You have defeated me, and can re-enter Wesnoth!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Nie! Porazili ste ma, a teraz máte voľnú cestu do Wesnothu!"
+msgstr "Nie! Porazili ste ma, a teraz máte voľnú cestu do Wesnothu!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:168
-#, fuzzy
 msgid "You have defeated my brother, but I will follow you and kill you!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Porazili ste môjho brata, ale ja si vás nájdem a zabijem!"
+msgstr "Porazili ste môjho brata, ale ja si vás nájdem a zabijem!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Weldyn under Attack"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Útok na Weldyn"
+msgstr "Útok na Weldyn"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:40
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -2180,8 +1936,6 @@
 "#Death of Sudoc\n"
 "#Death of Konrad"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "\n"
 "Vyhráš, ak:\n"
 "@Prežiješ noc\n"
@@ -2189,7 +1943,7 @@
 "#Zomrie Gweddry\n"
 "#Zomrie Dacyn\n"
 "#Zomrie Owaec\n"
-"#Zomrie Konrad"
+"#Zomrie Konrád"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:236
 msgid ""
@@ -2383,36 +2137,20 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/deaths.cfg:9
-#, fuzzy
 msgid "No! I have failed in my mission to save Wesnoth from destruction!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Nie! Nepodarilo sa mi zachrániť Wesnoth pred zničením!"
+msgstr "Nie! Nepodarilo sa mi zachrániť Wesnoth pred zničením!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/deaths.cfg:24
-#, fuzzy
 msgid "Wesnoth is doomed! Without me, Gweddry has no hope!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Wesnoth je stratený! Bezo mňa si Gweddry neporadí!"
+msgstr "Wesnoth je stratený! Bezo mňa si Gweddry neporadí!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/deaths.cfg:39
-#, fuzzy
 msgid "My outpost has fallen..."
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Moja hliadka padla..."
+msgstr "Moja hliadka padla..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/deaths.cfg:44
-#, fuzzy
 msgid "ugh."
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-ei.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"ach."
+msgstr "ach."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/deaths.cfg:59
 msgid "I guess the rebellion has failed."
@@ -2486,3 +2224,14 @@
 "Then, at dawn one day, Gweddry and his men were roused by startled cry of "
 "the night watchmen..."
 msgstr ""
+
+#~ msgid ""
+#~ "I am not sure. There are bandits in this country, and it is they who rule "
+#~ "this land, not the king. My men are afraid of them, and refuse to come "
+#~ "out and fight. As you see, though I have many men, they stay penned up in "
+#~ "the keep. The thieves hide in the villages."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nie som si istý. V tomto kraji sú banditi, a v podstate tu vládnu oni, "
+#~ "nie kráľ. Moji muži sa ich boja, a odmietajú vyjsť a bojovať. Ako 
vidíš, "
+#~ "hoci mám mnohých mužov, sedia tu schovaní v pevnosti. A zlodeji sa "
+#~ "schovávajú v dedinách."
Index: wesnoth/po/sk/wesnoth-httt.po
diff -u wesnoth/po/sk/wesnoth-httt.po:1.5 wesnoth/po/sk/wesnoth-httt.po:1.6
--- wesnoth/po/sk/wesnoth-httt.po:1.5  Tue Sep 14 21:36:06 2004
+++ wesnoth/po/sk/wesnoth-httt.po    Mon Sep 20 15:46:21 2004
@@ -1,22 +1,19 @@
-# #-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#
 # Slovak translations for Battle for Wesnoth package.
 # Copyright (C) 2004 Wesnoth development team
 # This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
 # Automatically generated, 2004.
-#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-14 00:55+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-20 17:12+0200\n"
 "Last-Translator: Viliam Búr <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
 #: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:6
 msgid "Heir to the Throne"
@@ -1556,9 +1553,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:344
 msgid "Ugh"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"Uf"
+msgstr "Uf"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:356
 msgid ""
Index: wesnoth/po/sk/wesnoth-lib.po
diff -u wesnoth/po/sk/wesnoth-lib.po:1.2 wesnoth/po/sk/wesnoth-lib.po:1.3
--- wesnoth/po/sk/wesnoth-lib.po:1.2  Tue Sep 14 21:36:06 2004
+++ wesnoth/po/sk/wesnoth-lib.po    Mon Sep 20 15:46:21 2004
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-09-03 11:27+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-14 01:50+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-20 17:12+0200\n"
 "Last-Translator: Viliam Búr <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -32,55 +32,55 @@
 
 #: src/preferences.cpp:639
 msgid "Full Screen"
-msgstr ""
+msgstr "Celá obrazovka"
 
 #: src/preferences.cpp:640
 msgid "Accelerated Speed"
-msgstr ""
+msgstr "Zrýchlený pohyb"
 
 #: src/preferences.cpp:641
 msgid "Skip AI Moves"
-msgstr ""
+msgstr "Neukazuj ťahy počítača"
 
 #: src/preferences.cpp:642
 msgid "Show Grid"
-msgstr ""
+msgstr "Ukáž mriežku"
 
 #: src/preferences.cpp:643
 msgid "Show Floating Labels"
-msgstr ""
+msgstr "Ukáž pomocné nápisy"
 
 #: src/preferences.cpp:644
 msgid "Turn Dialog"
-msgstr ""
+msgstr "Dialóg na začiatku kola"
 
 #: src/preferences.cpp:645
 msgid "Turn Bell"
-msgstr ""
+msgstr "Zvuk na začiatku kola"
 
 #: src/preferences.cpp:646
 msgid "Show Team Colors"
-msgstr ""
+msgstr "Tímové farby"
 
 #: src/preferences.cpp:647
 msgid "Show Color Cursors"
-msgstr ""
+msgstr "Farebný kurzor"
 
 #: src/preferences.cpp:648
 msgid "Show Haloing Effects"
-msgstr ""
+msgstr "Žiarivé efekty"
 
 #: src/preferences.cpp:649
 msgid "Video Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Režim obrazovky"
 
 #: src/preferences.cpp:650
 msgid "Hotkeys"
-msgstr ""
+msgstr "Klávesy"
 
 #: src/preferences.cpp:651
 msgid "Adjust Gamma"
-msgstr ""
+msgstr "Nastav gamma"
 
 #: src/preferences.cpp:652
 msgid "Music Volume:"
@@ -96,73 +96,75 @@
 
 #: src/preferences.cpp:653
 msgid "Scroll Speed:"
-msgstr ""
+msgstr "Rýchlosť rolovania:"
 
 #: src/preferences.cpp:665
 msgid "Change the sound effects volume"
-msgstr ""
+msgstr "Nastav hlasitosť zvukových efektov"
 
 #: src/preferences.cpp:670
 msgid "Change the music volume"
-msgstr ""
+msgstr "Nastav hlasitosť hudby"
 
 #: src/preferences.cpp:675
 msgid "Change the speed of scrolling around the map"
-msgstr ""
+msgstr "Nastav rýchlosť rolovania mapy"
 
 #: src/preferences.cpp:678 src/preferences.cpp:683
 msgid "Change the brightness of the display"
-msgstr ""
+msgstr "Nastav jas monitora"
 
 #: src/preferences.cpp:686
 msgid "Choose whether the game should run full screen or in a window"
-msgstr ""
+msgstr "Nastav, či má hra prebiehať na celej obrazovke alebo v okne"
 
 #: src/preferences.cpp:689
 msgid "Make units move and fight faster"
-msgstr ""
+msgstr "Nech sa jednotky pohybujú a bojujú rýchlejšie"
 
 #: src/preferences.cpp:692
 msgid "Do not animate AI units moving"
-msgstr ""
+msgstr "Nekresli pohyb jednotiek počítača"
 
 #: src/preferences.cpp:695
 msgid "Overlay a grid onto the map"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazuj na mape šesťuholníkovú mriežku"
 
 #: src/preferences.cpp:698
 msgid "Show text above a unit when it is hit to display damage inflicted"
-msgstr ""
+msgstr "Keď je jednotka zranená, zobraz nad ňou veľkosť zranenia"
 
 #: src/preferences.cpp:700
 msgid "Change the resolution the game runs at"
-msgstr ""
+msgstr "Zmeň rozlíšenie, v ktorom beží hra"
 
 #: src/preferences.cpp:703
 msgid "Display a dialog at the beginning of your turn"
-msgstr ""
+msgstr "Na začiatku tvojho kola sa zobrazí dialóg"
 
 #: src/preferences.cpp:706
 msgid "Play a bell sound at the beginning of your turn"
-msgstr ""
+msgstr "Na začiatku tvojho kola zaznie zvukový signál"
 
 #: src/preferences.cpp:709
 msgid ""
 "Show a colored circle around the base of each unit to show which side it is "
 "on"
 msgstr ""
+"Zobrazuj farebný kruh okolo každej jednotky, aby bolo vidno, ku ktorej "
+"strane patrí"
 
 #: src/preferences.cpp:712
 msgid "Use colored mouse cursors (may be slower)"
-msgstr ""
+msgstr "Používaj farebný kurzor myši (môže byť pomalší)"
 
 #: src/preferences.cpp:715
 msgid "Use graphical special effects (may be slower)"
-msgstr ""
+msgstr "Používaj špeciálne grafické efekty (môžu byť pomalšie)"
 
 #: src/preferences.cpp:717
 msgid "View and configure keyboard shortcuts"
-msgstr ""
+msgstr "Zobraz a nastav klávesové skratky"
 
 #: src/preferences.cpp:910
 msgid "Prefs section^General"
@@ -182,32 +184,32 @@
 
 #: src/preferences.cpp:968
 msgid "There are no alternative video modes available"
-msgstr ""
+msgstr "Alternatívne režimy obrazovky nie sú k dispozícii"
 
 #: src/preferences.cpp:998
 msgid "Choose Resolution"
-msgstr ""
+msgstr "Vyber si rozlíšenie"
 
 #: src/preferences.cpp:1021
 msgid "Close Window"
-msgstr ""
+msgstr "Zavri okno"
 
 #: src/preferences.cpp:1026
 msgid "Hotkey Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavenie kláves"
 
 #: src/preferences.cpp:1030 src/preferences.cpp:1088
 msgid "Press desired HotKey"
-msgstr ""
+msgstr "Stlač klávesu, ktorú chceš nastaviť"
 
 #: src/preferences.cpp:1049
 msgid "Change Hotkey"
-msgstr ""
+msgstr "Zmeň klávesu"
 
 #: src/preferences.cpp:1052
 msgid "Save Hotkeys"
-msgstr ""
+msgstr "Ulož klávesy"
 
 #: src/preferences.cpp:1121
 msgid "This HotKey is already in use."
-msgstr ""
+msgstr "Táto klávesa sa už používa."
Index: wesnoth/po/sk/wesnoth-sotbe.po
diff -u wesnoth/po/sk/wesnoth-sotbe.po:1.5 wesnoth/po/sk/wesnoth-sotbe.po:1.6
--- wesnoth/po/sk/wesnoth-sotbe.po:1.5 Tue Sep 14 21:36:06 2004
+++ wesnoth/po/sk/wesnoth-sotbe.po   Mon Sep 20 15:46:21 2004
@@ -1,11 +1,3 @@
-# #-#-#-#-# wesnoth-sotbe.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#
-# #-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#
-# Slovak translations for Battle for Wesnoth package.
-# Copyright (C) 2004 Wesnoth development team
-# This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
-# Automatically generated, 2004.
-#
-# #-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#
 # Slovak translations for Battle for Wesnoth package.
 # Copyright (C) 2004 Wesnoth development team
 # This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
@@ -16,15 +8,13 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-14 02:00+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-20 17:12+0200\n"
 "Last-Translator: Viliam Búr <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:5
 msgid "Son of the Black Eye (chapter I)"
@@ -1264,3 +1254,27 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils.cfg:192
 msgid "Pirate Galleon"
 msgstr "Pirátska loď"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The great horde at last! I was begining to think they will never come."
+#~ msgstr "Konečne veľká horda! Už som si myslel, že nikdy neprídu."
+
+#~ msgid ""
+#~ "We must lead my people to a safe place and ask for assistance from the "
+#~ "Great Council. Some of them live in Barag Gor in the lands of the free "
+#~ "tribes. We must leave, now!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Musíme odviesť môj ľud do bezpečia a vyžiadať si pomoc od Veľkej 
Rady. "
+#~ "Niektorí z nich žijú v Barag Gore, v kraji slobodných kmeňov. Musíme 
"
+#~ "odísť, hneď!"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Rahul I, King of Wesnoth, concluded peace with orcs in his 4th year of "
+#~ "reign. He ended a 15 year war with Black Eye Karun, ruler of the orcs. "
+#~ "A peace treaty defined which lands were devoted to orcs or humans. Years "
+#~ "that followed peace were prosperous."
+#~ msgstr ""
+#~ "Rahul I, kráľ Wesnothu, uzavrel mier s orkmi vo štvrtom roku svojej "
+#~ "vlády. Ukončil pätnásťročnú vojnu s vládcom orkov, Karunom Čierne 
Oko. "
+#~ "Mierová zmluva určila, ktoré kraje patria orkom a ktoré ľuďom. "
+#~ "Nasledovali roky mieru a blahobytu."
Index: wesnoth/po/sk/wesnoth-tdh.po
diff -u wesnoth/po/sk/wesnoth-tdh.po:1.5 wesnoth/po/sk/wesnoth-tdh.po:1.6
--- wesnoth/po/sk/wesnoth-tdh.po:1.5  Tue Sep 14 21:36:06 2004
+++ wesnoth/po/sk/wesnoth-tdh.po    Mon Sep 20 15:46:21 2004
@@ -8,14 +8,13 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-14 02:02+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-20 17:12+0200\n"
 "Last-Translator: Viliam Búr <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
 #: data/campaigns/The_Dark_Hordes.cfg:6
 msgid "The Dark Hordes"
@@ -196,12 +195,10 @@
 "nemŕtvych?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Confrontation"
 msgstr "Konfrontácia"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:25
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -218,16 +215,16 @@
 "#Vyprší čas"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:81
-#, fuzzy
 msgid ""
 "With the finding of Crelanu's ancient tome, fresh strength had flowed to "
 "Gwiti's army, and they had made good time. However, Gwiti's march was halted "
 "by Leonard as he reentered Wesnothian territory. The general of several "
 "outlying areas, his troops were many but untrained."
 msgstr ""
-"Keď Gwiti opäť vstúpil na územie Wesnothu, jeho postup zastavil Leonard, 
"
-"generál niekoľkých vonkajších území. Generálových vojakov bolo 
veľam ale "
-"chýbal im výcvik."
+"Keď Gwiti našiel Crelanuovu prastarú knihu, jeho armáda získala 
čerstvé sily "
+"a začalo sa jej dariť. Gwitiho postup však pred vstupom na územie 
Wesnothu "
+"zastavil Leonard, generál niekoľkých vonkajších území. Generálových 
vojakov "
+"bolo veľa, ale chýbal im výcvik."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:86
 #, fuzzy
@@ -235,20 +232,17 @@
 msgstr "Vidím, že tvoje úbohé kráľovstvo konečne vyslalo vojská."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:91
-#, fuzzy
 msgid ""
 "So you are the one responsible for our defeat at the Stone of Erzen. Die!"
 msgstr "Takže ty si zodpovedný za našu porážku pri Erzenskom Kameni. 
Zomri!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:96
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Somehow, I have the feeling it is you who will do the dying today. I wonder "
 "why?"
 msgstr "Mám taký zvláštny pocit, že dnes zomrie niekto iný. Hádaj, kto!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:101
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In truth, Leonards army was unprepared and under-equipped, and he had "
 "neglected to send word. Luckily, behind him came one whose name was a bane "
@@ -257,39 +251,36 @@
 msgstr ""
 "Pravdu povediac, Leonardova armáda bola nepripravená a nedostatočne "
 "vyzbrojená, a nikto iný o tom ani nevedel. Našťastie za ním prišiel 
niekto, "
-"koho meno bolo postrachom nemŕtvych: Lord Aretu."
+"koho meno bolo postrachom nemŕtvych: Lord Aretu. Gwiti vedel, že aj keby "
+"porazil Leonarda, najlepšie urobí, keď ujde do hôr."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:106
-#, fuzzy
 msgid "I shall slay you myself!"
 msgstr "Zabijem ťa osobne!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:119
-#, fuzzy
 msgid "So this is death... the cold, black void"
 msgstr "Takže toto je smrť... zima a prázdnota"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:134
-#, fuzzy
 msgid "No! This cannot be true! My king, I have failed..."
 msgstr "Nie! To nie je možné! Môj kráľ, zlyhal som..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:146
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Leonard is dead? Oh, what a sad day. Come, men, let us destroy those undead!"
 msgstr ""
 "Leonard zomrel? Ach, aký to smutný deň. Poďme muži, zničme tých 
nemŕtvych!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:151
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Only one way lies open now. I must flee where his horses cannot go: the "
 "sharp peaks and bottomless caves."
-msgstr "Teraz mám len jednu cestu. Musím ujsť do hôr."
+msgstr ""
+"Teraz mám len jednu cestu. Musím ujsť tam, kde ma kone nedobehnú; medzi "
+"ostré štíty a bezodné jaskyne."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:157
-#, fuzzy
 msgid ""
 "NEW OBJECTIVE\n"
 "@Move Gwiti to the end of the mountain pass"
@@ -298,12 +289,10 @@
 "@Dostaň Gwitiho na koniec horského prechodu"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:174
-#, fuzzy
 msgid "Return to your master, dark fiend!"
 msgstr "Vráť sa k svojim pánom, temný démon!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:206
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Haha, it was a mistake of you to flee there! The pass is blocked, and my "
 "troops will slay you now!"
@@ -312,23 +301,19 @@
 "teraz zabijú!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:213
-#, fuzzy
 msgid "Phew... Surely the puny humans will be too tired to follow me now!"
 msgstr "Pcha... Chudáci ľudia sú príliš unavení, aby ma nasledovali!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:225
-#, fuzzy
 msgid "Oh, no, escaping dwarves only to be caught by undead."
 msgstr "Ach, nie! Utekám pred trpaslíkmi a narazím na nemŕtvych."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:230
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Who are you? If you are a foe of the Dwarves, I might consider you an ally."
 msgstr "Kto si? Ak bojuješ proti trpaslíkom, môžeme byť spojenci."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:235
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I am Tanar, lord of an orcish clan that dwelt here! My people were driven "
 "out by the dwarves. All families count several dead. Please, let us march "
@@ -339,7 +324,6 @@
 "udrieť na zlých trpaslíkov!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:240
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Gladly. I do get so lonely talking to myself, and none of my minions are "
 "worth talking to."
@@ -348,7 +332,6 @@
 "už veľa nenahovoria."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:245
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Thank you, my new Lord! Never had I thought I would see the day when my "
 "people were glad to march alongside skeletons and ghosts."
@@ -357,12 +340,10 @@
 "bude s radosťou pochodovať vedľa kostlivcov a duchov."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Crelanu's Book"
 msgstr "Crelanova kniha"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:25
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -379,21 +360,18 @@
 "#Vyprší čas"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:82
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Time marched on, and so did Gwiti. He was nearing the place where the "
 "dreadful tome of Crelanu was hidden."
 msgstr ""
-"Čas napredoval, a rovnako aj Gwiti. Blížil sa k háju, o ktorom vdel, že "
-"ukrýva obávané Crelanove spisy."
+"Čas napredoval, a rovnako aj Gwiti. Blížil sa k miestu, o ktorom vdel, že 
"
+"ukrýva obávanú Crelanovu knihu."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:87
-#, fuzzy
 msgid "I feel that it must be close. Could it be in that swamp?"
 msgstr "Cítim, že je blízko. Mohla by byť v tomto močiari?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:92
-#, fuzzy
 msgid ""
 "But the ancient mages had done their job well. The book had been hidden in a "
 "grove over which Elves and Orcs had waged war for many years, and any to "
@@ -404,60 +382,50 @@
 "obidvoch..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:97
-#, fuzzy
 msgid "Oh no. The orcs seem to have recruited the undead to their side."
 msgstr "Ach, nie. Títo orkovia naverbovali na svoju stranu nejakých 
nemŕtvych."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:102
-#, fuzzy
 msgid "Blast it! However did the elves get a necromancer to march with them?"
 msgstr "Do šľaka! Ako sa elfom mohlo podariť získať černokňažníka?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:107
-#, fuzzy
 msgid "I side not with either of you!"
 msgstr "Ja nie som spojencom žiadneho z vás!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:112
-#, fuzzy
 msgid "A truce, then? I fear he will be the death of us both."
-msgstr ""
-"Kniha tu nie je, ale tento močiar obsahuje dosť mŕtvol, ktoré mi 
poslúžia."
+msgstr "Teda spojenectvo? Bojím sa, že nás zmárni obidvoch."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:117
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Very well. We have hated you Orcs for centuries, but the Undead are a danger "
 "to all that live."
-msgstr "Čo? Ja nemôžem zomrieť! Nieee!"
+msgstr ""
+"Dobre. Vás orkov síce nenávidíme celé stáročia, ale nemŕtvi sú 
hrozbou pre "
+"všetko živé."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:138
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The book is not here, but these swamps contain enough corpses to suit my "
 "purposes."
-msgstr "Zomieram krutou smrťou... a netuším, prečo."
+msgstr ""
+"Kniha tu nie je, ale tento močiar obsahuje dosť mŕtvol, ktoré sa mi 
hodia."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:172
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:156
-#, fuzzy
 msgid "What? I can't die! Noooo!"
-msgstr "Preklínam tohoto černokňažníka! Prečo musel prísť práve sem?!"
+msgstr "Čo? Ja nemôžem zomrieť! Nieee!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:187
-#, fuzzy
 msgid "I die a terrible death... not knowing why."
-msgstr ""
-"Konečne! Tu je! Teraz sa musím šialene zarehotať, ako to už temné 
postavy "
-"robievajú!"
+msgstr "Zomieram krutou smrťou... a netuším, prečo."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:201
-#, fuzzy
 msgid "A curse upon that necromancer! Why did he have to come here?!"
-msgstr "Môj pane, konečne sme našli toho černokňažníka!"
+msgstr "Preklínam tohoto černokňažníka! Prečo musel prísť práve sem?!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:218
-#, fuzzy
 msgid ""
 "At last! This is it! Now I must laugh crazedly as a true villain always must!"
 msgstr ""
@@ -465,7 +433,6 @@
 "zloduch!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:234
-#, fuzzy
 msgid ""
 "My lord, your suspicions were correct. There is indeed a necromancer in this "
 "part of the country!"
@@ -473,12 +440,10 @@
 "Môj pane, vaše podozrenie sa potvrdilo. V tomto kraji je naozaj 
černokňažník!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Inside the Tower"
 msgstr "Vo veži"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -493,7 +458,6 @@
 "#Zomrie Gwiti Ha'atel"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:150
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If my memory serves, this tower should have three floors. I should be able "
 "to find the Book in a few hours...!"
@@ -502,106 +466,88 @@
 "nájsť knihu za pár hodín...!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:202
-#, fuzzy
 msgid "Hayaargghh! We have arrived! Command us, Master!"
 msgstr "Ajajáj! Už sme tu! Veď nás, majstre!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:220
-#, fuzzy
 msgid "There's a secret door here! This must be the library."
 msgstr "Tu sú tajné dvere! To musí byť knižnica."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:249
-#, fuzzy
 msgid "Well, well, well. Thirty-five pieces of gold were in this chest!"
 msgstr "Pekne, pekne, pekne. V tejto truhlici je tridsaťpäť zlatých 
mincí!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:275
-#, fuzzy
 msgid "Blast it, the chest is empty!"
 msgstr "Prázdna truhlica, bodaj ju porantalo!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:297
-#, fuzzy
 msgid "Twenty pieces of gold is a welcome gift."
 msgstr "Dvadsať zlatých je pekný darček."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:323
-#, fuzzy
 msgid "I suppose thirty copper coins should not be scorned..."
 msgstr "Tridsať medených by sa tiež mohlo raz hodiť..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:349
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The chest is empty save for a few trinkets. The magic has gone out of them."
 msgstr ""
 "Táto truhlica je prázdna, okrem pár nápojov. Ale mágia z nich už 
vyprchala."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:375
-#, fuzzy
 msgid "Gack! This chest contains holy water!"
 msgstr "Ach! Táto truhica obsahuje svätenú vodu!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:397
-#, fuzzy
 msgid "Look at what the mages were guarding!"
 msgstr "Pozri, čo tí mágovia strážili!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:423
-#, fuzzy
 msgid "Those mages had hidden away more than it seemed!"
 msgstr "Mágovia tu ukryli viac, ako by sa zdalo!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:449
-#, fuzzy
 msgid "Two dozen gold. Plundering this tower is fun!"
 msgstr "Dva tucty zlatiek. Rabovať vežu je paráda!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:474
-#, fuzzy
 msgid "A pile of assorted coins is here!"
 msgstr "Tu je nejaká kôpka mincí!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:499
-#, fuzzy
 msgid "Haha, this chest holds scores of gold coins!"
 msgstr "Haha, v tejto truhlici sú hromady mincí!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:529
 msgid "Ice Potion"
-msgstr ""
+msgstr "Ľadový nápoj"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:532
 msgid ""
 "This potion contains a strange fluid designed to imbue a weapon with the "
 "power of cold."
-msgstr ""
+msgstr "Tento nápoj obsahuje zvláštnu tekutinu, ktorá dodá zbrani silu 
mrazu."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:572
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This is not the tome Crelanu wrote...hmmm... but it contains its whereabouts!"
 msgstr ""
 "Toto nie sú Crelanove spisy... hmmm... ale píše sa tu, kde ich možno 
nájsť!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:577
-#, fuzzy
 msgid "We're done in here! Let's go slay some more enemies."
 msgstr "Tu sme skončili! Ideme ešte pozabíjať pár nepriateľov."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:616
-#, fuzzy
 msgid "Congratulations! All your revenants survived."
 msgstr "Blahoželám! Všetci umrlci prežili."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Mages and Elves"
 msgstr "Mágovia a elfovia"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:26
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -620,7 +566,6 @@
 "#Vyprší čas"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:95
-#, fuzzy
 msgid ""
 "After sending the Dark Spirit away for his failure, Gwiti realized that he "
 "was in a distant part of Wesnoth, and turned towards the Tower of Kaleon, "
@@ -630,7 +575,6 @@
 "Kaleone, kde kedysi študovali najväčší mágovia."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:100
-#, fuzzy
 msgid ""
 "At last, I have reached the road. Unless I am far off my course, I should "
 "find the Tower of Kaleon here, filled with the secrets of ancient mages. "
@@ -643,12 +587,10 @@
 "Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:105
-#, fuzzy
 msgid "A necromancer approaches! Can this be the same one that we banished?"
-msgstr "Blíži sa černokňažník! Musím poslať pre pomoc."
+msgstr "Blíži sa černokňažník! Žeby to bol ten, ktorého sme vyhnali?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:110
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Accursed and dreadful one, know that we mages, guardians of the Tower of "
 "Kaleon, shall bar your way with all our spells! Flee now and you may survive."
@@ -657,12 +599,10 @@
 "zastavíme celou svojou magickou mocou! Uteč a možno ťa necháme žiť."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:115
-#, fuzzy
 msgid "Quirind, know that you have the Elves at your back."
 msgstr "Quirind, vieš, že elfovia stoja pri tebe."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:120
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Foul sorcerer of death, go far from this place or we shall send you to your "
 "own realm."
@@ -671,27 +611,22 @@
 "tvojej ríše."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:125
-#, fuzzy
 msgid "Not born is the one that could challenge me!"
 msgstr "Taký, čo ma dokáže poraziť, sa ešte nezrodil!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:143
-#, fuzzy
 msgid "No! No! Noooo! It is over, I feel the shades reaching for me..."
 msgstr "Nie! Nie! Nieee! Je koniec, cítim, ako si po mňa idú tiene..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:158
-#, fuzzy
 msgid "Argh! I have fallen, and the Tower lies stripped of its defenses!"
 msgstr "Ach! Padol som a veža je teraz bezbranná!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:175
-#, fuzzy
 msgid "Quirind, we have failed! You must guard the tower."
 msgstr "Quirind, zlyhali sme! Musíš strážiť vežu."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:187
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Ah ha ha ha! The tower's protective spells are now in force, you cannot "
 "enter without mastering a magic equal to it."
@@ -700,23 +635,20 @@
 "neprekonáš rovnakou mocou."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:202
-#, fuzzy
 msgid "Haha! I have gained entry to the tower!"
 msgstr "Haha! Dostal som sa do veže!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:207
-#, fuzzy
 msgid "A curse upon that foul necromancer!"
 msgstr "Preklínam ťa, odporný černokňažník!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "The Skull of Agarash"
 msgstr "Agarašova lebka"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:11
 msgid "Still fleeing from Wesnoth, Gwiti entered the lands of the Orcs."
-msgstr ""
+msgstr "Stále na úteku, Gwiti vstúpil do krajov orkov."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:53
 msgid ""
@@ -727,9 +659,14 @@
 "#Death of Gwiti Ha'atel\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Vyhráš, ak:\n"
+"@Získaš Agarašovu lebku\n"
+"Prehráš, ak:\n"
+"#Zomrie Gwiti Ha'atel\n"
+"#Vyprší čas"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:102
-#, fuzzy
 msgid ""
 "After Gwiti destroyed his brother, he planned to march on Wesnoth to gain "
 "his revenge. But a Dark Spirit came to counsel him..."
@@ -738,17 +675,14 @@
 "sa. Prišiel však za ním temný duch a radil mu..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:122
-#, fuzzy
 msgid "Gwitiii...Gwiti!"
 msgstr "Gwitiii... Gwiti!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:127
-#, fuzzy
 msgid "A Dark Spirit? Surely this is a token of my mastery of the undead!"
 msgstr "Temný duch? To je iste znakom mojej moci nad nemŕtvymi!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:132
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Gwiti, do not yet march in pursuit of your revenge. First, you shall go "
 "south, against the orcs, and there find the Skull of Agarash."
@@ -757,28 +691,24 @@
 "nájdeš Agarašovu lebku."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:137
-#, fuzzy
 msgid "Speak on."
-msgstr "Čo je tá Agarašova lebka? Povedz mi viac."
+msgstr "Pokračuj."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:142
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Do you see the three orc clans of this land? Their banners are topped with "
 "skulls, as is their custom. But one of these is the Skull of Agarash - Take "
 "it and your power will grow greater by far."
 msgstr ""
 "Vidíš v tomto kraji tri orčie klany? Ich zástavy sú zdobené lebkami, 
ako "
-"majú vo zvyku. Jedna z nich je Agarašova lebka - kedysi mi patrila. Vezmi 
ju "
-"a tvoja moc výrazne vzrastie."
+"majú vo zvyku. Jedna z nich je Agarašova lebka. Vezmi ju a tvoja moc 
výrazne "
+"vzrastie."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:174
-#, fuzzy
 msgid "Oh, no! The undead hordes have taken my banner!"
 msgstr "Ach nie! Tie nemŕtve hordy zobrali moju zástavu!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:179
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It is not your banner, and it never was! That skull has marked it as mine "
 "since long ago."
@@ -787,34 +717,31 @@
 "dávno."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:184
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Argh! This is only half of the skull, and near enough to powerless! Begone, "
 "Spirit!"
-msgstr "Ach! Toto je iba polovica lebky!"
+msgstr ""
+"Ach! Toto je iba polovica lebky, a nemá skoro žiadnu moc! Zmizni, duch!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:206
 msgid "Let us trample his banner into the ground! *smash*"
-msgstr ""
+msgstr "Zadupme jeho vlajku do zeme! *plesk*"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:221
-#, fuzzy
 msgid "That skull is powerless!"
 msgstr "Táto lebka nemá žiadnu moc!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:233
-#, fuzzy
 msgid "That is not the skull of Agarash!"
 msgstr "Toto nie je Agarašova lebka!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:245
-#, fuzzy
 msgid "It's been a long time since I fought anything myself!"
 msgstr "Bolo to dávno, čo som si naposledy sám zabojoval!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:4
 msgid "Underground Pool"
-msgstr ""
+msgstr "Podzemné jazero"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:19
 msgid ""
@@ -825,54 +752,68 @@
 "#Death of Gwiti\n"
 "#Death of Tanar"
 msgstr ""
+"\n"
+"Vyhráš, ak:\n"
+"@Dostaneš Gwitiho alebo Tanara do vody\n"
+"Prehráš, ak\n"
+"#Zomrie Gwiti\n"
+"#Zomrie Tanar"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:139
 msgid "The Dwarves are still in these caves!"
-msgstr ""
+msgstr "V týchto jaskyniach sú stále trpaslíci!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:144
 msgid "Aye! They drove us out, and left a guard here to occupy us."
-msgstr ""
+msgstr "Hej! Vyhnali nás von a nechali tu stráže, aby nás zastavili."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:149
 msgid ""
 "Then we shall slay them. I have never had Dwarves rise to join my ranks. He, "
 "he, he, he..."
 msgstr ""
+"Tak ich pozabíjame. Zatiaľ som ešte nemal vo svojich oddieloch mŕtvych "
+"trpaslíkov. He, he, he, he..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:163
 msgid ""
 "We have come to a flooded part of the cave. If we forge ahead, the Dwarves "
 "should be delayed quite a bit."
 msgstr ""
+"Prišli sme do zaplavených častí jaskyne. Ak sa prebrodíme vpred, 
trpaslíkov "
+"tým dosť zdržíme."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:196
 msgid "ARGH! What was that?"
-msgstr ""
+msgstr "ACH! Čo to bolo?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:201
 msgid ""
 "I do not know. I guess, however, that some magic is at work in these "
 "caverns. Can you tell me anything of them?"
 msgstr ""
+"Neviem. Ale tipujem, ze v týchto jaskyniach pôsobia nejaké kúzla. 
Môžeš mi o "
+"nich niečo povedať?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:206
 msgid ""
 "Nay, Lord. These passages were flooded higher last time I was here. The "
 "Dwarves did not delve here, and we shunned the nameless dread we felt."
 msgstr ""
+"Nie, pane. Keď som tu bol naposledy, boli tieto chodby zatopené. Trpaslíci 
"
+"tu nežili, a my sme tu cítili hrôzu z niečoho, čo sme nedokázali 
pomenovať."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:211
 msgid "If there is anything to dread here, it is me. Now, onward!"
-msgstr ""
+msgstr "Ak je tu niečo budiace hrôzu, som to ja. Teraz vpred!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:235
 msgid "The Hoard of the Dwarves! Three hundred gold at least!"
-msgstr ""
+msgstr "Poklad trpaslíkov! Aspoň tristo zlatých!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:253
 msgid "You swore you would protect me!"
-msgstr ""
+msgstr "Sľúbil si, že ma budeš chrániť!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/intro.cfg:5
 msgid ""
@@ -881,6 +822,9 @@
 "the battle, they called upon the corpses of former enemies to rise again and "
 "fight on their side."
 msgstr ""
+"Pri veľkej bitke o Erzenský kameň ukázali bratia Gwiti a Nati Ha'atelovci 
"
+"prvýkrát svoje schopnosti: Keď si mysleli, že ich strana prehráva bitku, 
"
+"povolali telá padlých protivníkov, aby vstali a bojovali na ich strane."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/intro.cfg:15
 msgid ""
@@ -889,6 +833,10 @@
 "battle was lost where it would have been won had it not been for these two "
 "necromancers."
 msgstr ""
+"Toto však bol čin nielen zakázaný, ale aj nešťastný. Jazda, ktorá im 
mala "
+"prísť ako posila, sa namiesto toho zrazila s légiami nemŕtvych, takže 
bitka, "
+"ktorá by bola za bežných okolností víťazná, skončila vďaka dvom "
+"černokňažníkom porážkou."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/intro.cfg:25
 msgid ""
@@ -896,6 +844,9 @@
 "in irons, marched onto a ship with no rudder, and sent off to drown in the "
 "sea, for the Wesnothians feared that their corpses might only rise again."
 msgstr ""
+"Bratia Ha'atelovci ušli. Hneď po návrate ich vsadili do želiez, naložili 
na "
+"loď bez kormidla, a spustili na more, aby sa v ňom utopili, pretože "
+"obyvatelia Wesnothu sa báli, že by ich mŕtve telá mohli opäť vstať."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/intro.cfg:35
 msgid ""
@@ -903,3 +854,8 @@
 "separating the brothers and washing them both ashore. This was the beginning "
 "of the Rise of the Dark Hordes."
 msgstr ""
+"Ale zasiahol osud. Náhla víchrica zachytila a rozbila loď, rozdelila 
bratov "
+"a vyvrhla ich oboch na breh. Tak sa začalo povstanie temných hôrd."
+
+#~ msgid "I see that your puny kingdom marshalls its troops at last."
+#~ msgstr "Vidím, že tvoje úbohé kráľovstvo konečne vyslalo vojská."
Index: wesnoth/po/sk/wesnoth-trow.po
diff -u wesnoth/po/sk/wesnoth-trow.po:1.5 wesnoth/po/sk/wesnoth-trow.po:1.6
--- wesnoth/po/sk/wesnoth-trow.po:1.5  Tue Sep 14 21:36:06 2004
+++ wesnoth/po/sk/wesnoth-trow.po    Mon Sep 20 15:46:21 2004
@@ -1,4 +1,3 @@
-# #-#-#-#-# wesnoth.po (Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS) #-#-#-#-#
 # Slovak translations for Battle for Wesnoth package.
 # Copyright (C) 2004 Wesnoth development team
 # This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
@@ -9,14 +8,13 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-07 20:52+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-20 17:12+0200\n"
 "Last-Translator: Automatically generated\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
 #: data/campaigns/The_Rise_of_Wesnoth.cfg:5
 msgid "The Rise of Wesnoth"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]