wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/pl wesnoth.po


From: Isaac Clerencia
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/pl wesnoth.po
Date: Sat, 18 Sep 2004 18:28:04 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Isaac Clerencia <address@hidden>    04/09/18 22:15:37

Modified files:
    po/pl     : wesnoth.po 

Log message:
    Updated Polish translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/pl/wesnoth.po.diff?tr1=1.5&tr2=1.6&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/pl/wesnoth.po
diff -u wesnoth/po/pl/wesnoth.po:1.5 wesnoth/po/pl/wesnoth.po:1.6
--- wesnoth/po/pl/wesnoth.po:1.5    Sat Sep 18 21:42:13 2004
+++ wesnoth/po/pl/wesnoth.po  Sat Sep 18 22:15:37 2004
@@ -8,8 +8,8 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-09-16 14:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"Last-Translator: Automatically generated\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-18 22:36-0000\n"
+"Last-Translator: Grzegorz Borek <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -19,39 +19,39 @@
 
 #: data/game.cfg:319
 msgid "loyal"
-msgstr ""
+msgstr "lojalny"
 
 #: data/game.cfg:327
 msgid "strong"
-msgstr ""
+msgstr "silny"
 
 #: data/game.cfg:342
 msgid "quick"
-msgstr ""
+msgstr "szybki"
 
 #: data/game.cfg:356
 msgid "intelligent"
-msgstr ""
+msgstr "inteligentny"
 
 #: data/game.cfg:365
 msgid "resilient"
-msgstr ""
+msgstr "odporny"
 
 #: data/help.cfg:10 data/help.cfg:52
 msgid "Introduction"
-msgstr ""
+msgstr "Wprowadzenie"
 
 #: data/help.cfg:16
 msgid "Gameplay"
-msgstr ""
+msgstr "Gra"
 
 #: data/help.cfg:22 data/help.cfg:203
 msgid "Traits"
-msgstr ""
+msgstr "Cechy"
 
 #: data/help.cfg:46
 msgid "Terrains"
-msgstr ""
+msgstr "Teren"
 
 #: data/help.cfg:55
 msgid ""
@@ -64,10 +64,18 @@
 "simple rules arise a wealth of strategy, making the game easy to learn but a "
 "challenge to master."
 msgstr ""
+"<img>src=misc/logo.png align=middle box=no</img>\n"
+"\n"
+"Bitwa o Wesnoth to turowa gra strategiczna osadzona w świecie fantasy, 
która "
+"nieco różni się od podobnych gier tego typu. Podczas gdy inne nadmiernie "
+"komplikują zasady i samą rozgrywkę, Bitwa o Wesnoth stawia na prostotę 
tych "
+"elementów. To jednak wcale nie czyni gry prostą - z przejrzystych zasad "
+"wyłania się bogactwo możliwych strategii. By zacząć grać trzeba 
niewiele, "
+"lecz by osiągnąć mistrzostwo trzeba niezwykłych umiejętności."
 
 #: data/help.cfg:60
 msgid "Fundamentals of Gameplay"
-msgstr ""
+msgstr "Podstawy gry"
 
 #: data/help.cfg:65
 msgid ""
@@ -91,10 +99,29 @@
 "description will pop up explaining that item. This is especially useful when "
 "you encounter new abilities for the first time."
 msgstr ""
+"Ta strona zawiera wszystko co trzeba wiedzieć, by grać w Bitwę o Wesnoth. "
+"Opisuje sposób grania i elementarne zasady gry. By zdobyć bardziej "
+"zaawansowaną wiedzę można przeczytać również <ref>dst=basic_strategy "
+"text='Podstawy strategii'</ref> i <ref>dst=multiplayer_strategy "
+"text='Startegie w grach wieloosobowych'</ref>. Należy pamiętać, że jest 
to "
+"tylko ogólny przewodnik - do opisów wyjątków kierują odnośniki.\n"
+"\n"
+"Na początku najlepiej zdecydować się na wybór <italic>text='Ćwiczeń'</"
+"italic> z głównego menu. Ten przycisk włączy specjalny interaktywny "
+"instruktaż, który uczy podstaw Wesnothu. Późniejszą grę zalecamy zaczą
ć od "
+"kampanii Następca tronu - w tym celu należy wybrać 
<italic>text='Kampania'</"
+"italic> w głównym menu, po czym kliknąć na <italic>text='Następca 
tronu'</"
+"italic>. Ponieważ Bitwa o Wesnoth może okazać się dość trudną, 
najlepszym "
+"poziomem dla początkujących będzie <italic>text='Łatwy'</italic>.\n"
+"\n"
+"<img>src=help/tooltip.png align=right float=yes</img>Pamiętaj, że podczas "
+"gry możesz zobaczyć podpowiedzi gdy najedziesz myszką na elementy na pasku 
z "
+"prawej strony. Ta możliwość będzie szczególnie przydatna gdy pojawią 
się "
+"nowe zdolności jednostek."
 
 #: data/help.cfg:70
 msgid "Recruiting and Recalling"
-msgstr ""
+msgstr "Rekrutacja i przywoływanie"
 
 #: data/help.cfg:80
 msgid ""
@@ -126,9 +153,36 @@
 "require money to support. See <ref>dst=income_and_upkeep text='Income and "
 "Upkeep'</ref> for more information."
 msgstr ""
+"<img>src=help/recruit.png align=left float=yes</img>Przed każdą bitwą, 
oraz "
+"czasami w jej trakcie, zajdzie konieczność rekrutowania jednostek do Twojej 
"
+"armii. By móc rekrutować, Twój dowódca (w kampanii Następca tronu jest 
nim "
+"Konrad) musi stać w zamku na polu 'twierdza'. W takim wypadku możesz "
+"rekrutować nowe jednostki wybierając Rekrutuj z menu albo klikając prawym "
+"przyciskiem myszki na danym heksie i klikając <italic>text=Rekrutuj</"
+"italic>. Pojawi się wtedy okno rekrutacji, zawierające dostępne jednostki 
i "
+"przedstawiające ich ceny. Kliknij jednostkę, żeby zobaczyć jej opis po 
lewej "
+"stronie, a póżniej wciśnij rekrutuj, by dołączyła do Twoich wojsk.\n"
+"\n"
+"Jeśli kliknąłeś(aś) rawym przyciskiem myszy na którymś z heksów 
zamku, nowa "
+"jednostka pojawi się właśnie tam. W przeciwnym wypadku pojawi się na 
wolnym "
+"heksie w pobliżu twierdzy. Można rekrutować tylko tyle jednostek na turę, 
"
+"ile jest wolnych heksów w zamku. Nie można wydać na jednostki więcej 
złota "
+"niż się ma.\n"
+"\n"
+"Rekrutowane jednostki będą miały dwie losowo wybrane <ref>dst=traits "
+"text=Cechy</ref>, które mają wpływ na ich możliwości.\n"
+"\n"
+"W późniejszych misjach można także Przywoływać jednostki, które 
przeżyły "
+"wcześniejsze walki. Przywoływanie działa tak samo jak rekrutacja, ale "
+"kosztuje zawsze 20 sztuk złota. Gdy wybierzesz <italic>text=Przywołaj</"
+"italic>, pojawi się okno z listą jednostek z poprzednich bitew, z której "
+"można wybierać.\n"
+"\n"
+"Należy pamiętać, że jednostki mają nie tylko koszt zakupu, ale i koszta "
+"utrzymania. Więcej na ten temat w <ref>dst=income_and_upkeep text='Dochód i 
"
+"Utrzymanie'<ref>."
 
 #: data/help.cfg:85 src/help.cpp:771 src/help.cpp:772
-#, fuzzy
 msgid "Movement"
 msgstr "Ruchy"
 
@@ -158,10 +212,33 @@
 "advantage is an important part of Wesnoth, as only <ref>dst=ability_skirmish "
 "text='Skirmishers'</ref> can ignore zones of control."
 msgstr ""
+"Poruszanie się w Bitwie o Wesnoth jest proste: wystarczy kliknąć 
jednostkę, "
+"która ma się poruszyć, a potem kliknąć na heks na który ma iść. Po 
wybraniu "
+"jednostki wszystkie heksy, na które może się ona przesunąć, zostaną "
+"podświetlone, a inne pociemnione. Najechanie myszką na ciemny heks pokaże "
+"ilość tur koniecznych do dojścia na niego, a kliknięcie spowoduje, że "
+"jednostka tam właśnie będzie podążać najkrótszą drogą w kolejnych 
turach.\n"
+"\n"
+"Każda jednostka ma pewną ilość punktów ruchu, które wydaje wchodząc na 
dany "
+"heks, w zależności od <ref>dst=terrain text=Terenu</ref> ten heks "
+"pokrywającego. Na przykład wejście na łąki prawie zawsze kosztuje 1 
punkt "
+"ruchu. Koszt wejścia na dany teren jest zależny od typu jednostki: na "
+"przykład w lesie elfy wydają tylko 1 punkt, podczas gdy ludzie i orki 2, a "
+"jeźdźcy 3. Żeby dowiedzieć się, ile kosztuje wejście na jakiś teren 
danej "
+"jednostki należy na nią kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać Opis "
+"jednostki, a potem kliknąć na <italic>text='Modyfikatory terenowe'</"
+"italic>.\n"
+"\n"
+"Kolejną rzeczą, o której należy pamiętać podczas ruchu, są "
+"<ref>dst=zones_of_control text='Strefy kontroli'</ref>. Każda jednostka "
+"tworzy Strefę kontroli na otaczających ją heksach, co sprawia, że 
jednostki "
+"przeciwnika, które na nie wejdą natychmiastowo kończą ruch. Umiejętne "
+"rozplanowanie Stref kontroli jest ważną częścią gry, ponieważ ignorują 
je "
+"tylko <ref>dst=ability_skirmish text='Harcownicy'</ref>."
 
 #: data/help.cfg:95
 msgid "Combat"
-msgstr ""
+msgstr "Walka"
 
 #: data/help.cfg:111
 msgid ""
@@ -209,10 +286,52 @@
 "doubles the damage dealt by both attacker and defender when the unit with "
 "Charge attacks."
 msgstr ""
+"W Bitwie o Wesnoth występują dwa rodzaje walki: wręcz i na odległość, 
ale "
+"oba z nich są możliwe tylko pomiędzy sąsiadującymi heksami. Walka wręcz 
"
+"zazwyczaj odbywa się przy użyciu mieczy, toporów albo kłów, podczas gdy 
w "
+"walce na odległość używa się łuków, dzid albo kul ognistych. Sama 
walka jest "
+"dość prosta: atakujący i broniący się nacierają na zmianę dopóki 
każdy z "
+"nich nie zużył swojego limitu ataków.\n"
+"\n"
+"<header>text='Kolejność i ilość ataków'</header>\n"
+"\n"
+"Pierwszy atakuje atakujący, potem broniący się. Ten cykl się powtarza 
dopóki "
+"obie jednostki nie zużyją wszystkich swoich ataków. Liczba ataków jest 
inna "
+"dla różnych jednostek: na przykład Elficki wojownik z mieczem 5-4 może "
+"wykonać 4 ataki z których każdy może zadać 5 punktów obrażeń; 
natomiast Ork "
+"rębacz z 9-2 atakuje tylko 2 razy (ale z obrażeniami 9).\n"
+"\n"
+"<header>text='Szanse na trafienie'</header>\n"
+"\n"
+"Z dwoma wyjątkami szanse na trafienie zależą jedynie od współczynnika 
obrony "
+"<ref>dst=terrain text=Terenu</ref> na którym stoi obrońca. Ten 
współczynnik "
+"można poznać klikając jednostkę prawym klawiszem myszy, wybierając Opis "
+"jednostki, po czym klikając <italic>text='Modyfikatory terenowe'<italic>. Na 
"
+"przykład elfy mają 70% obrony w lesie, co oznacza, że jednostka go atakują
ca "
+"ma tylko 30% szansę na trafienie. Z kolei szansa na bycie trafionym przez "
+"tego elfa zależy od terenu, na którym stoi jednostka atakująca.\n"
+"Od tej zasady są dwa wyjątki: <ref>dst=magical_attacks text='Ataki "
+"magiczne'</ref> i <ref>dst=ability_marksman text='Strzelcy wyborowi'</ref>. "
+"Ataki magiczne zawsze mają 70% szansy na trafienie, bez względu na teren, a 
"
+"Strzelcy wyborowi zawsze mają 60% szansy na trafienie, bez względu na "
+"teren.\n"
+"\n"
+"<header>text='Obrażenia'</header>\n"
+"\n"
+"Każdy trafiony atak powoduje podstawową ilość obrażeń, zależną od 
rodzaju "
+"ataku. Na przykład Elficki wojownik z mieczem 5-4 powoduje 4 punkty "
+"podstawowych obrażeń. Ta liczba jest modyfikowana zazwyczaj przez dwie "
+"rzeczy: <ref>dst=damage_type_and_resistance text='Odporność'</ref> i "
+"<ref>dst=time_of_day text='Porę dnia'</ref>, które są objaśnione 
poniżej.\n"
+"\n"
+"Niektóre jednostki mają specjalne zdolności, które zmieniają ilość 
obrażeń "
+"zadawanych w walce. Najpopularniejszą jest <ref>dst=ability_charge "
+"text='Szarża'</ref>, która podwaja obrażenia zadane (ale i otrzymane) 
przez "
+"szarżującego atakującego."
 
 #: data/help.cfg:116
 msgid "Damage Types and Resistance"
-msgstr ""
+msgstr "Rodzaje obrażeń i odporność"
 
 #: data/help.cfg:121
 msgid ""
@@ -232,10 +351,24 @@
 "are vulnerable to Impact and Fire damage, and extremely vulnerable to Holy "
 "damage."
 msgstr ""
+"W Bitwie o Wesnoth istnieją trzy rodzaje obrażeń odnoszonych od ataków "
+"fizycznych: sieczne, kłujące i obuchowe. Ponadto są jeszcze trzy rodzaje "
+"obrażeń odnoszonych od ataków magicznych: święte, ogień i chłód. 
Różne "
+"jednostki mogą być odporne na różne typy ataków.\n"
+"\n"
+"Odporność jest bardzo prosta: jeśli jednostka ma 40% odporność na dany "
+"rodzaj ataku, to odniesie o 40% mniejsze obrażenia, jeśli zostanie nim "
+"trafiona. Jednostki mogą też mieć słabość na punkcie pewnych ataków: 
jeśli "
+"jednostka ma -100% odporności na dany rodzaj ataku, to odniesie podwójne "
+"obrażenia, gdy zostanie nim trafiona.\n"
+"\n"
+"Na przykład Szkielety są bardzo odporne na obrażenie spowodowane bronią "
+"sieczną i kłującą, ale są czułe na obuchową oraz ogień i niezwykle 
czułe na "
+"świętą broń."
 
 #: data/help.cfg:126
 msgid "Time of Day"
-msgstr ""
+msgstr "Pory dnia"
 
 #: data/help.cfg:146
 msgid ""
@@ -268,10 +401,37 @@
 "mind that some scenarios take place underground, where it is perpetually "
 "night!"
 msgstr ""
+"Bitwy zazwyczaj rozgrywają się w ciągu regularnego cyklu dni i nocy. Porę 
"
+"dnia można sprawdzić poniżej minimapy w górnym prawym rogu ekranu.\n"
+"\n"
+"Zwykły cykl dni i nocy wygląda tak:\n"
+"\n"
+"Świt <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-dawn.png align=here</img>\n"
+"Ranek <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-morning.png align=here</"
+"img>\n"
+"Popołudnie <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-afternoon.png "
+"align=here</img>\n"
+"Zmierch <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-dusk.png align=here</"
+"img> \n"
+"Wieczór <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-firstwatch.png 
align=here</"
+"img>\n"
+"Środek nocy <jump>to=160</jump><img>src=misc/schedule-secondwatch.png "
+"align=here</img>\n"
+"\n"
+"Ranek i Popołudnie to dzień, wieczór i środek nocy to noc.\n"
+"\n"
+"Pora dnia wpływa w następujący sposób na jednostki:\n"
+"\n"
+"Praworządne jednostki zadają +25% obrażeń za dnia i -25% obrażeń nocą
.\n"
+"Chaotyczne jednostki zadają -25% obrażeń za dnia i +25% obrażeń nocą.\n"
+"Na neutralne jednostki pora dnia nie ma wpływu.\n"
+"\n"
+" <img>src=misc/schedule-underground.png align=right float=yes</img>Pamiętaj, 
"
+"że niektóre misje mają miejsce pod ziemią, gdzie panuje wieczna 
ciemność!"
 
 #: data/help.cfg:151
 msgid "Experience and Advancement"
-msgstr ""
+msgstr "Doświadczenie i awansowanie"
 
 #: data/help.cfg:156
 msgid ""
@@ -288,10 +448,24 @@
 "Keep in mind that while most units have three levels, not all do, and that "
 "occasional units (such as <ref>dst=unit_mage text=Mages</ref>) may have four."
 msgstr ""
+"Jeśli obie walczące jednostki przeżyją walkę, zyskują punkty 
doświadczenia "
+"równe poziomowi jednostki z którą walczyły. Jednak jeżeli jednostka 
zabije "
+"przeciwnika, zyskuje o wiele więcej doświadczenia: 4 punkty za jednostkę "
+"poziomu 0, 8 - poziomu 1, 16 - poziomu 2, 24 - poziomu 3 i tak dalej.\n"
+"\n"
+"Jednostki mają pewien próg punktów doświadczenia wymaganych do awansu 
(dla "
+"jednostek z cechą 'inteligencja' jest on o 20% niższy). Gdy go przekroczą, 
"
+"natychmiast awansują na wyższy poziom, w pełni się przy tym uzdrawiając. 
"
+"Niekiedy istnieje możliwość wyboru kierunku, w jakim jednostka ma "
+"awansować.\n"
+"\n"
+"Należy pamiętać, że choć większość jednostek ma 3 poziomy awansu, to 
jednak "
+"niektóre mają mniej, a inne (jak na przykład <ref>dst=unit_mage "
+"text=Magowie</ref>) więcej."
 
 #: data/help.cfg:161
 msgid "Healing"
-msgstr ""
+msgstr "Leczenie"
 
 #: data/help.cfg:172
 msgid ""
@@ -316,10 +490,29 @@
 "villages, regeneration, and healing/curing cannot combine with each other. "
 "Also, units heal fully between scenarios."
 msgstr ""
+"Podczas walki Twoje jednostki z pewnością odniosą obrażenia. W Bitwie o "
+"Wesnoth istnieje kilka sposobów uzdrawiania jednostek, co zawsze dzieje się 
"
+"na początku Twojej tury, zanim się poruszysz.\n"
+"\n"
+"Odpoczynek: Jednostka, która w danej turze nie rusza się i nie atakuje, w "
+"następnej turze odzyska 2 PŻ.\n"
+"Wioski: Jednostka, która zaczyna turę w wiosce odzyskuje 8 PŻ.\n"
+"<ref>dst=ability_regeneration text=Regeneracja</ref>: Niektóre jednostki "
+"(jak na przykład trole) automatycznie odzyskują 8 PŻ co turę.\n"
+"Jednostki leczące: Jednostki ze zdolnością <ref>dst=ability_heals "
+"text=Leczenia</ref> automatycznie wyleczą wszystkie sąsiednie przyjazne "
+"jednostki dodając im 4 PŻ co turę, albo zapobiegną szkodliwemu wpływowi "
+"trucizny.\n"
+"Jednostki uzdrawiające: Jednostki ze zdolnością <ref>dst=ability_cures "
+"text=Uzdrawiania</ref> automatycznie uzdrowią wszystkie sąsiednie przyjazne 
"
+"jednostki dodając im 8 PŻ co turę, albo uzdrowią z trucizny.\n"
+"\n"
+"Należy pamięać, że tylko odpoczynek może być łączony z innymi formami 
"
+"leczenia, inne się wykluczają. Jednostki w pełni się leczą pomiędzy 
misjami."
 
 #: data/help.cfg:177
 msgid "Income and Upkeep"
-msgstr ""
+msgstr "Dochód i utrzymanie"
 
 #: data/help.cfg:186
 msgid ""
@@ -348,10 +541,35 @@
 "Delfador), or units who join you during a scenario (such as the Horseman in "
 "the second level of Heir to the Throne) will never charge any upkeep."
 msgstr ""
+"W Bitwie o Wesnoth nie wystarczy po prostu rekrutować jednostki i walczyć. "
+"Trzeba też liczyć się ze złotem, zwłaszcza w kampaniach, gdzie 
pozostałe "
+"złoto przechodzi do następnej bitwy. Finanse mają dwa aspekty: dochód i "
+"utrzymanie.\n"
+"\n"
+"Dochód jest prosty: każda kontrolowana przez Ciebie wioska zarabia jedną "
+"sztukę złota na turę. Tak więc, jeśli masz 10 wiosek, normalnie 
zarabiał(a)"
+"byś 10 sztuk złota. Niestety, od tego dochodu odejmowane są koszty "
+"utrzymania.\n"
+"\n"
+"Utrzymanie również jest proste: każda jednostka wymaga tyle utrzymania, co 
"
+"jej poziom. Możesz utrzymać za darmo taką <italic>text=wartość</italic> "
+"poziomów jednostek, ile masz wiosek. Jednakże za każdy dodatkowy poziom "
+"jednostki musisz już płacić jedną sztukę złota na turę. Na przykład 
jeśli "
+"masz 12 jednostek 1-go poziomu i 10 wiosek, będziesz musiał(a) płacić 2 "
+"sztuki złota na turę za utrzymanie.\n"
+"\n"
+"Te koszty są odejmowane od dochodu, tak więc w przypadku 12 poziomów "
+"jednostek i 10 wiosek ostateczny dochód wyniesie 8 sztuk złota na turę.\n"
+"Są dwa wyjątki, jeśli chodzi o utrzymanie. Po pierwsze, jednostki z cechą 
"
+"'lojalny' są traktowane tak, jakby zawsze były 1-go poziomu, bez względu 
na "
+"poziom rzeczywisty. Po drugie, jednostki obecne na początku bitwy (jak "
+"Konrad czy Delfador) albo jednostki, które się do Ciebie przyłączają w "
+"trakcie kampanii (jak Jeździec podczas drugiej bitwy w Następcy tronu) nic "
+"nie kosztują."
 
 #: data/help.cfg:191
 msgid "Wrap Up"
-msgstr ""
+msgstr "Podsumowanie"
 
 #: data/help.cfg:192
 msgid ""
@@ -361,6 +579,10 @@
 "everything you need to know to play the Heir to the Throne scenario. Have "
 "fun, and good luck!"
 msgstr ""
+"Na tym kończy się nauka podstaw Bitwy o Wesnoth. Teraz możesz przeczytać 
o "
+"Podstawach strategii albo zapoznać się z <ref>dst=traits text=Cechami</ref> 
"
+"i <ref>dst=abilities text=Zdolnościami</ref>, lecz wszystko, co potrzebne do 
"
+"rozegrania kampanii Następca tronu już wiesz. Baw się dobrze i powodzenia!"
 
 #: data/help.cfg:242
 msgid ""
@@ -423,164 +645,215 @@
 "be very useful when a tiny bit of extra damage is all that is needed to turn "
 "a damaging stroke into a killing blow. "
 msgstr ""
+"Większość jednostek ma dwie cechy. Cechy to elementy nieco zmieniające "
+"domyślne atrybuty jednostek. Są one przypisywane losowo w momencie "
+"rekrutacji jednostki.\n"
+"\n"
+"Możliwe cechy to:\n"
+"\n"
+"\n"
+"<header>text=Inteligentny</header>\n"
+"\n"
+"Inteligentne jednostki potrzebują o 20% mniej doświadczenia, by 
awansować.\n"
+"\n"
+"Inteligentne jednostki bardzo przydają się na początku kampanii, ponieważ 
"
+"mogą szybko awansować na bardzo potrzebne jednostki wyższego poziomu. W "
+"późniejszych misjach nie są już tak przydatne, więc gdy ma się wiele "
+"jednostek wyższego poziomu cenne okazują się cechy bardziej 
\"długoterminowe"
+"\".\n"
+"\n"
+"\n"
+"<header>text=Lojalny</header>\n"
+"\n"
+"Lojalne jednostki zawsze wymagają tylko jednego punktu utrzymania, bez "
+"względu na własny poziom.\n"
+"\n"
+"Lojalność nic nie daje jednostce 1-go poziomu, więc na początku kampanii "
+"jest bezużyteczna. Jednak gdy jednostka zacznie awansować, cecha ta może "
+"zaoszczędzić sporo pieniędzy w trakcie kampanii.\n"
+"\n"
+"\n"
+"<header>text=Szybki</header>\n"
+"\n"
+"Szybkie jednostki mają 1 dodatkowy punkt ruchu, ale o 10% mniej PŻ.\n"
+"\n"
+"Szybkość to najbardziej zauważalna cecha, zwłaszcza w wolniejszych "
+"jednostkach jak piechota czy trole. Szybkie jednostki często mają znacznie "
+"zwiększoną mobilność w trudnym terenie, o czym należy pamiętać 
wystawiając "
+"armię. Nie należy też zapominać o tym, że szybkie jednostki nie są tak "
+"wytrzymałe, więc gorzej nadają się do trzymania pozycji.\n"
+"\n"
+"\n"
+"<header>text=Odporny</header>\n"
+"\n"
+"Odporne jednostki mają 7 dodatkowych PŻ.\n"
+"Odporne jednostki mogą być przydatne na wszystkich etapach kampanii, więc "
+"jest to cecha dobra dla wszystkich, choć u niektórych będzie bardziej "
+"widoczna. Odpore jednostki najlepiej nadają się do obrony wybranych "
+"pozycji.\n"
+"\n"
+"\n"
+"<header>text=Silny</header>\n"
+"\n"
+"Silne jednostki zadają o 1 punkt więcej obrażeń co atak w walce wręcz i 
mają "
+"2 dodatkowe PÅ».\n"
+"\n"
+"Choć przydatna dla każdej jednostki walczącej wręcz, siła najbardziej "
+"uwidacznia się u jednostek z dużą liczbą ataków, jak na przykład 
Elficki "
+"wojownik. Silne jednostki przydają się gdy kilka dodatkowych punktów 
obrażeń "
+"jest właśnie tym, co przechyla szalę walki na naszą korzyść."
 
 #: data/items.cfg:264
 msgid ""
 "You have come across a wishing well.\n"
 "What would you like to wish for?"
 msgstr ""
+"Napotkałeś studnię życzeń.\n"
+"O co chcesz prosić?"
 
 #: data/items.cfg:268
-#, fuzzy
 msgid "A swift victory"
-msgstr "A swift victory"
+msgstr "O szybkie zwycięztwo"
 
 #: data/items.cfg:276
-#, fuzzy
 msgid ""
 "With this golden coin, I wish that this battle end in a swift and safe "
 "victory."
 msgstr ""
-"With this golden coin, I wish that this battle end in a swift and safe "
-"victory."
+"Poprzez tę złotą monetę, proszę o szybkie i bezpieczne zwycięstwo w tej 
"
+"bitwie."
 
 #: data/items.cfg:283
-#, fuzzy
 msgid "Lots of gold"
-msgstr "Lots of gold"
+msgstr "Mnóstwo złota"
 
 #: data/items.cfg:291
-#, fuzzy
 msgid "I wish this single gold coin be returned ten-fold to me."
-msgstr "I wish this single gold coin be returned ten-fold to me."
+msgstr "Proszę, aby ta złota moneta wróciła do mnie po dziesięćkroć."
 
 #: data/items.cfg:298
-#, fuzzy
 msgid "Peace throughout Wesnoth."
-msgstr "Peace throughout Wesnoth."
+msgstr "Pokój w całym Wesnoth"
 
 #: data/items.cfg:306
-#, fuzzy
 msgid "The only thing worth wishing for is peace throughout the land."
-msgstr "The only thing worth wishing for is peace throughout the land."
+msgstr "Jedyną rzeczą, o którą można prosić jest pokój na całej tej 
ziemi."
 
 #: data/items.cfg:313
-#, fuzzy
 msgid "Don't make a wish."
-msgstr "Don't make a wish."
+msgstr "O nic nie proś."
 
 #: data/items.cfg:336
 msgid "Potion of Healing"
-msgstr ""
+msgstr "Eliksir uzdrawiający"
 
 #: data/items.cfg:339
 msgid "A feeling of well-being overwhelms the drinker."
-msgstr ""
+msgstr "Pijącemu robi się ciepło w środku."
 
 #: data/items.cfg:340
 msgid "You are not worthy of healing."
-msgstr ""
+msgstr "Nie jesteś godny uzdrowienia."
 
 #: data/items.cfg:374
 msgid "Poison"
-msgstr ""
+msgstr "Trucizna"
 
 #: data/items.cfg:377
 msgid "Poison is seeping through the veins of this unit at this very moment."
-msgstr ""
+msgstr "Trucizna sączy się przez żyły tej jednostki."
 
 #: data/items.cfg:412
 msgid "Holy Water"
-msgstr ""
+msgstr "Woda święcona"
 
 #: data/items.cfg:415
 msgid "This water will make melee weapons holy."
-msgstr ""
+msgstr "Ta woda sprawia, że broń do walki wręcz tej jednostki jest 
święta."
 
 #: data/items.cfg:416
 msgid "I am not suited to the use of this item! Let another take it."
-msgstr ""
+msgstr "Nie mogę wziąć tej rzeczy, niech przyjdzie po nią ktoś inny."
 
 #: data/items.cfg:451
 msgid "Potion of Strength"
-msgstr ""
+msgstr "Eliksir siły"
 
 #: data/items.cfg:454
 msgid "Strength is given to the drinker."
-msgstr ""
+msgstr "Pijący zyskał na sile."
 
 #: data/items.cfg:495
 msgid "Potion of Decay"
-msgstr ""
+msgstr "Eliksir rozpadu"
 
 #: data/items.cfg:498
 msgid "This poor unit drank something really bad."
-msgstr ""
+msgstr "Ta biedna jednostka wypiła coś bardzo niedobrego."
 
 #: data/items.cfg:533
 msgid "Ring of Regeneration"
-msgstr ""
+msgstr "Pierścień regeneracji"
 
 #: data/items.cfg:536
 msgid "This ring will heal the bearer a little each turn."
-msgstr ""
+msgstr "Ten pierścień będzie troszkę leczył posiadacza co turę."
 
 #: data/items.cfg:556
-#, fuzzy
 msgid "Can't set abilities yet, sorry."
-msgstr "Can't set abilities yet, sorry."
+msgstr "Przepraszamy, ale jeszcze nie można ustawiać zdolności."
 
 #: data/items.cfg:577
 msgid "Ring of Slowness"
-msgstr ""
+msgstr "Pierścień spowolnienia"
 
 #: data/items.cfg:580
 msgid "The bearer of this ring is slowed."
-msgstr ""
+msgstr "Posiadacz tego pierścienia jest spowolniony."
 
 #: data/items.cfg:615
 msgid "Staff of Swiftness"
-msgstr ""
+msgstr "Różdżka szybkości"
 
 #: data/items.cfg:618
 msgid "This staff will grant the bearer swift movement."
-msgstr ""
+msgstr "Ta różdżka pozwala posiadaczowi na szybkie przemieszczanie się."
 
 #: data/items.cfg:619
 msgid "Only magical beings can wield such an object."
-msgstr ""
+msgstr "Tylko magiczne istoty mogą dysponować tym przedmiotem."
 
 #: data/items.cfg:653
 msgid "Storm Trident"
-msgstr ""
+msgstr "Trójząb sztormów"
 
 #: data/items.cfg:656
 msgid "This trident allows a merman to shoot electric bolts at his enemies!"
-msgstr ""
+msgstr "Ten trójząb pozwala mermenom rzucać piorunami w swoich wrogów."
 
 #: data/items.cfg:657
 msgid "Only the mermen can use this item!"
-msgstr ""
+msgstr "Tylko mermeni mogą używać tego przedmiotu."
 
 #: data/items.cfg:669
 msgid "storm trident"
-msgstr ""
+msgstr "trójząb sztormów"
 
 #: data/items.cfg:707
 msgid "Flaming Sword"
-msgstr ""
+msgstr "Płonący miecz"
 
 #: data/items.cfg:711
 msgid "Only the leader of an army can wield this sword!"
-msgstr ""
+msgstr "Tylko przywódca armii może posiąść ten przedmiot!"
 
 #: data/items.cfg:723
 msgid "flaming sword"
-msgstr ""
+msgstr "płonący miecz"
 
 #: data/items.cfg:755
 msgid "Sceptre of Fire"
-msgstr ""
+msgstr "Ognista szabla"
 
 #: data/items.cfg:758
 msgid ""
@@ -588,12 +861,17 @@
 "Wesnoth, the Sceptre has the power to shoot fireballs at enemies of the "
 "bearer!"
 msgstr ""
+"Ta antyczna szabla została wykuta przez krasnoludów. Ten symbol władzy "
+"królewskiej nad Wesnothem pozwala posiadaczowi strzelać kulami ognistymi w "
+"swoich przeciwników."
 
 #: data/items.cfg:759
 msgid ""
 "This is the Sceptre of Fire. Only a true successor to the throne can "
 "possibly dare to take this!"
 msgstr ""
+"Oto Ognista szabla. Tylko prawdziwy następca tronu może odważyć się go "
+"podnieść!"
 
 #: data/items.cfg:812
 #, fuzzy
@@ -602,76 +880,76 @@
 
 #: data/multiplayer.cfg:3
 msgid "User Map"
-msgstr ""
+msgstr "Mapa użytkownika"
 
 #: data/multiplayer.cfg:20
 msgid "Default"
-msgstr ""
+msgstr "Domyślna"
 
 #: data/multiplayer.cfg:23 data/multiplayer.cfg:98 data/multiplayer.cfg:173
 #: data/multiplayer.cfg:249
 msgid "&random-enemy.png,Random"
-msgstr ""
+msgstr "&random-enemy.png,Losowa"
 
 #: data/multiplayer.cfg:28 data/multiplayer.cfg:178
 msgid "&human-general.png,Loyalists"
-msgstr ""
+msgstr "&human-general.png,Lojaliści"
 
 #: data/multiplayer.cfg:39 data/multiplayer.cfg:189
 msgid "&elvish-high-lord.png,Rebels"
-msgstr ""
+msgstr "&elvish-high-lord.png,Buntownicy"
 
 #: data/multiplayer.cfg:50 data/multiplayer.cfg:200
 msgid "&orcish-warlord.png,Northerners"
-msgstr ""
+msgstr "&orcish-warlord.png,Istoty z północy"
 
 #: data/multiplayer.cfg:61 data/multiplayer.cfg:136 data/multiplayer.cfg:211
 msgid "&undead-lich.png,Undead"
-msgstr ""
+msgstr "&undead-lich.png,Nieumarli"
 
 #: data/multiplayer.cfg:72 data/multiplayer.cfg:222
 msgid "&dwarf-lord.png,Knalgan Alliance"
-msgstr ""
+msgstr "&dwarf-lord.png,Sojusz Knalgański"
 
 #: data/multiplayer.cfg:83 data/multiplayer.cfg:158 data/multiplayer.cfg:233
 msgid "&drake-warrior.png,Drakes"
-msgstr ""
+msgstr "&drake-warrior.png,Smoki"
 
 #: data/multiplayer.cfg:95
 msgid "Classic"
-msgstr ""
+msgstr "Klasyczna"
 
 #: data/multiplayer.cfg:103
 msgid "&human-general.png,Humans"
-msgstr ""
+msgstr "&human-general.png,Ludzie"
 
 #: data/multiplayer.cfg:114
 msgid "&elvish-high-lord.png,Elves"
-msgstr ""
+msgstr "&elvish-high-lord.png,Elfy"
 
 #: data/multiplayer.cfg:125
 msgid "&orcish-warlord.png,Orcs"
-msgstr ""
+msgstr "&orcish-warlord.png,Orki"
 
 #: data/multiplayer.cfg:147
 msgid "&dwarf-lord.png,Dwarves"
-msgstr ""
+msgstr "&dwarf-lord.png,Krasnoludy"
 
 #: data/multiplayer.cfg:170
 msgid "Age of Heroes"
-msgstr ""
+msgstr "Wiek bohaterów"
 
 #: data/multiplayer.cfg:246
 msgid "Great War"
-msgstr ""
+msgstr "Wielka wojna"
 
 #: data/multiplayer.cfg:254
 msgid "&white-mage.png,Alliance of Light"
-msgstr ""
+msgstr "&white-mage.pngSojusz Światła"
 
 #: data/multiplayer.cfg:265
 msgid "&undead-necromancer.png,Alliance of Darkness"
-msgstr ""
+msgstr "&undead-necromancer.pngSojusz Ciemności"
 
 #: data/scenario-test.cfg:38
 msgid ""
@@ -681,15 +959,13 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/ForestOfFear.cfg:3
 msgid "Forest of Fear"
-msgstr ""
+msgstr "Straszny las"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Random map"
-msgstr "Random map"
+msgstr "Losowa mapa"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Wesbowl"
 msgstr "Wesbowl"
 
@@ -703,104 +979,104 @@
 "#Opponent moves the balls to your endzone more times than you move them to "
 "theirs"
 msgstr ""
+"\n"
+"Zwycięstwo:\n"
+"@Przesuń którąś z piłek do strefy końcowej przeciwnika więcej razy, 
niż on "
+"je przesunie do twojej.\n"
+"Przegrana:\n"
+"#Przeciwnik przesunie piłki do twojej strefy końcowej więcej razy, niż ty 
je "
+"przesunąłeś do jego strefy końcowej."
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:199
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:476
 msgid "Red scores! Current score is $redscore-$bluescore"
-msgstr ""
+msgstr "Punkt dla czerwonych! Wynik: $redscore-$bluescore"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:247
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:524
 msgid "Blue scores! Current score is $redscore-$bluescore"
-msgstr ""
+msgstr "Punkt dla niebieskich! Wynik: $redscore-$bluescore"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:337
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:614
 msgid "Should I pass the ball to $passto.type ($xloc,$yloc)?"
-msgstr ""
+msgstr "Czy podać piłkę do $passto.type($xloc,$yloc)?"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:339
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:616
 msgid "Yes!"
-msgstr ""
+msgstr "Tak!"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:361
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:638
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:292
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:279 src/show_dialog.cpp:449
 msgid "No"
-msgstr ""
+msgstr "Nie"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:661
 msgid "Blue team wins! Final score: $redscore-$bluescore"
-msgstr ""
+msgstr "Wygrali niebiescy! Wynik końcowy: $redscore-$bluescore"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:673
 msgid "Red team wins! Final score: $redscore-$bluescore"
-msgstr ""
+msgstr "Wygrali czerwoni! Wynik końcowy: $redscore-$bluescore"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:685
 msgid "Draw! Final score: $redscore-$bluescore"
-msgstr ""
+msgstr "Remis! Wynik końcowy: $redscore-$bluescore"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/WeslinBridge.cfg:3
 msgid "Battle for Weslin Bridge"
-msgstr ""
+msgstr "Bitwa o most Weslin"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/battleworld.cfg:7
-#, fuzzy
 msgid "Battle World"
-msgstr "Battle World"
+msgstr "Świat bitew"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/castles.cfg:7
 msgid "Siege Castles"
-msgstr ""
+msgstr "Oblężone zamki"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Across The River"
-msgstr "Across The River"
+msgstr "Przez rzekę"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:108
-#, fuzzy
 msgid "The Isle of Anduin"
-msgstr "The Isle of Anduin"
+msgstr "Wyspa Anduin"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:135
-#, fuzzy
 msgid "The Three Rivers"
-msgstr "The Three Rivers"
+msgstr "Trzy rzeki"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:162
-#, fuzzy
 msgid "The Isles of the Damned"
-msgstr "The Isles of the Damned"
+msgstr "Wyspy wyklętych"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:195
-#, fuzzy
 msgid "The Valley of Death"
-msgstr "The Valley of Death"
+msgstr "Dolina śmierci"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:238
-#, fuzzy
 msgid "Dwarvern Wasteland"
-msgstr "Dwarvern Wasteland"
+msgstr "Krasnoludzkie pustkowie"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:277
-#, fuzzy
 msgid "Princess's Battlefield"
-msgstr "Princess's Battlefield"
+msgstr "Bitwa księżniczki"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:304
-#, fuzzy
 msgid "King of the Hill"
-msgstr "King of the Hill"
+msgstr "Król wzgórza"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:67
 msgid ""
 "I am here to learn how to fight in a battle. As an experienced elder mage, "
 "surely you can explain the art of combat to me."
 msgstr ""
+"Przyszedłem tu, by nauczyć się walczyć. Skoro jesteś doświadczonym 
starym "
+"magiem, z pewnością możesz mnie wtajemniczyć w arkana sztuki wojennej."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:71
 msgid ""
@@ -809,14 +1085,18 @@
 "select Recruit, and select 'Ok'. You can only recruit units on castle tiles "
 "connected to the keep your leader is on."
 msgstr ""
+"Zanim ruszysz do walki, musisz rekrutować jednostki. Aby rekrutować "
+"jednostkę, kliknij prawym klawiszem myszy na polu zamku, gdzie chcesz, by "
+"się znalazła. Potem wybierz \"Rekrutuj\" i kliknij \"OK\". Możesz 
rekrutować "
+"tylko na polach zamku połączonych z twierdzą, w której stoi Twój 
dowódca."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:73
 msgid "Recruit a unit"
-msgstr ""
+msgstr "Rekrutuj jednostkę"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:79
 msgid "Excellent! You have recruited an Elvish Fighter."
-msgstr ""
+msgstr "Doskonale! Rekrutowałeś Elfickiego wojownika."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:81
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:101
@@ -824,13 +1104,12 @@
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:164
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:182
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:206
-#, fuzzy
 msgid "What do I do next?"
-msgstr "What do you mean?"
+msgstr "Co mam teraz zrobić?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:83
 msgid "How do I recruit units?"
-msgstr ""
+msgstr "Jak mam rekrutować jednostki?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:83
 msgid ""
@@ -840,6 +1119,12 @@
 "recruit, and select 'Ok'. In order to recruit faster, you can use 'Ctrl-"
 "Shift-R' to re-recruit the last type of unit you recruited."
 msgstr ""
+"Aby rekrutować jednostkę, kliknij prawym klawiszem myszy na polu zamku, "
+"gdzie chcesz, by się znalazła. Potem wybierz \"Rekrutuj\", albo po prostu "
+"najedź myszką na któreś z pól zamku i wciśnij Ctrl-R. Potem wybierz typ 
"
+"jednostki, który chesz rekrutować i kliknij na \"OK\". Żeby rekrutować "
+"szybciej możesz po prostu wcisnąć Ctrl-Shift-R, co powtórzy ostatnią "
+"rekrutację."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:84
 msgid ""
@@ -851,15 +1136,21 @@
 "dies, you lose the game. You can win most scenarios by defeating all enemy "
 "leaders."
 msgstr ""
+"Dowódca to jednostka, która może rekrutować. To znaczy, że gdy dowódca 
stoi "
+"w twierdzy, może rekrutować jednostki na sąsiednich polach zamku. Dowódcy 
to "
+"potężne jednostki, jest tylko jeden po każdej stronie konfliktu. Twój "
+"dowódca to także pierwsza jednostka, którą kontrolujesz i która zaczyna 
grę "
+"w twierdzy. Możesz szybko przełączyć się do dowódcy wciskając I. 
Jeśli twój "
+"dowódca zginie, przegrywasz grę. Większość bitew wygrywa się przez 
zabicie "
+"wszystkich dowódców wroga."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:84
-#, fuzzy
 msgid "What's a leader?"
-msgstr "What happened there?"
+msgstr "Kim jest dowódca?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:85
 msgid "How should I choose what kind of units to recruit?"
-msgstr ""
+msgstr "Jak powinienem decydować, które jednostki należy rekrutować?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:85
 msgid ""
@@ -867,11 +1158,13 @@
 "of the unit selection box, and cost, which is displayed after the name of "
 "the unit. You will learn more about these statistics throughout the tutorial."
 msgstr ""
+"Musisz dokładnie porównać ich zdolności, które są wyświetlone po lewej 
"
+"stronie okna wyboru i cenę, która jest podana zaraz za nazwą jednostki. "
+"Więcej o tym dowiesz się w dalszej części ćwiczeń."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:86
-#, fuzzy
 msgid "What happens when I recruit a unit?"
-msgstr "What happened there?"
+msgstr "Co się stanie, gdy rekrutuję jednostkę?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:86
 msgid ""
@@ -879,6 +1172,9 @@
 "choice. It also receives two traits, which will be discussed later. It "
 "cannot move or attack until you end your turn."
 msgstr ""
+"Gdy rekrutujesz jednostkę, pojawia się, w pełnym zdrowiu, na wybranym 
przez "
+"Ciebie polu zamku. Otrzymuje też dwaie cechy, o których powiem później. 
Nie "
+"może się ruszać ani atakować zanim zakończysz turę. "
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:92
 msgid ""
@@ -886,18 +1182,21 @@
 "turn. To do this, simply click the 'End Turn' button in the lower-right hand "
 "corner."
 msgstr ""
+"Ponieważ jednostki nie mogą się ruszać w tej turze, w której zostały "
+"rekrutowane, musisz zakończyć swoją turę. W tym celu po prostu kliknij na 
"
+"\"Zakończ turę\" w dolnym prawym rogu."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:94
 msgid "End your turn"
-msgstr ""
+msgstr "Zakończ turę"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:99
 msgid "You have successfully ended your turn."
-msgstr ""
+msgstr "Udało Ci się zakończyć turę."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:103
 msgid "How do I end my turn?"
-msgstr ""
+msgstr "Jak mogę zakończyć turę?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:103
 msgid ""
@@ -905,11 +1204,13 @@
 "click and select End Turn, or select the End Turn button in the lower-right "
 "hand corner."
 msgstr ""
+"Jednym ze sposobów na zakończenie tury jest naciśnięcie Alt-E. Można 
też "
+"kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać \"Zakończ turę\" albo klikną
ć "
+"przycisk \"Zakończ turę\" w dolnym prawym rogu ekranu."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:104
-#, fuzzy
 msgid "What happens when I end my turn?"
-msgstr "What happened there?"
+msgstr "Co się stanie, gdy zakończę turę?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:104
 msgid ""
@@ -920,6 +1221,12 @@
 "current turn is displayed on the status bar next to the image of a flag. "
 "When this number exceeds the maximum number of turns, you lose the game."
 msgstr ""
+"Gdy kończysz swoją turę następuje tura następnej strony i wtedy tylko 
ona "
+"może się poruszać, dopóki nie zakończy swojej tury. Gdy wszystkie strony 
"
+"konfliktu się poruszyły znów następuje Twoja tura. Ma to różne efekty, "
+"między innymi to, że wszystkie jednostki znów mają wszystkie swoje punkty 
"
+"ruchu. Numer obecnej tury jest wyświetlany na pasku stanu u góry ekranu, 
tuż "
+"obok flagi. Gdy skończy się limit tur przegrywasz grę."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:110
 msgid ""
@@ -927,10 +1234,13 @@
 "it, then select his destination. In this case, his destination is the forest "
 "next to the Elvish Shaman, Merle."
 msgstr ""
+"Twoim następnym zadaniem jest poruszenie Elfickiego wojownika. Żeby ruszyć 
"
+"się jednostką najpierw ją wybierz (klikając na nią), potem wybierz jej 
cel. "
+"W tym wypadku wyślij ją do lasu koło Merle, Elfickiego szamana."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:112
 msgid "Move your Elvish Fighter next to Merle"
-msgstr ""
+msgstr "Przesuń swojego Elfickiego wojownika do lasu koło Merle"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:134
 msgid ""
@@ -938,10 +1248,13 @@
 "he moved next to an enemy unit, he has lost all his movement for this turn; "
 "this is called the 'zone of control'."
 msgstr ""
+"Doskonale! Udało Ci się poruszyć Elfickim wojownikie. Jednakże, ponieważ 
"
+"postawiłeś(aś) go koło wrogiej jednostki, stracił już zdolność ruchu 
w tej "
+"turze - jest to tak zwana \"strefa kontroli\"."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:138
 msgid "How far can my Elvish Fighter move?"
-msgstr ""
+msgstr "Jak daleko mój Elficki wojownik może się poruszyć?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:138
 msgid ""
@@ -956,6 +1269,15 @@
 "that space every turn. If you accidentally set a unit on a course, select it "
 "twice to remove the course."
 msgstr ""
+"Twój Elficki wojownik zaczyna każdą turę z pewną ilością punktów 
ruchu - to "
+"nazywa się jego szybkością. Gdy wykonuje swój ruch, każdy heks, przez "
+"którego przejdzie (łącznie z docelowym) kosztuje go nieco punktów. Gdy "
+"zaznaczysz Elfickiego wojownika, wszystkie pola, na które nie da rady 
dojść "
+"w tej kolejce, będą zaciemnione. Jeśli wyznaczony cel będzie zbyt daleko, 
"
+"pojawi się liczba tur koniecznych dla jego osiągnięcia. Kliknięcie na "
+"odległym miejscu sprawi, że jednostka wyruszy w tamtym kierunku, "
+"automatycznie ruszając się o tyle, ile może co turę. Jeśli przypadkowo "
+"każesz jednostce dokądś iść, kliknij ją dwa razy, by to odwołać."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:139
 msgid ""
@@ -965,14 +1287,19 @@
 "movement. Zones of control can be used to block enemies from reaching your "
 "weak and wounded units."
 msgstr ""
+"Strefa kontroli jakiejś jednostki obejmuje wszystkie heksy, z którymi ona "
+"sąsiaduje. Jednostki nie mogą przechodzić przez strefę kontroli "
+"nieprzyjaciela - mogą tylko w nią wejść. Gdy to zrobią, tracą 
pozostałe "
+"punkty ruchu. Strefy kontroli mogą służyć ochronie Twoich słabych i 
rannych "
+"jednostek."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:139
 msgid "What's the zone of control?"
-msgstr ""
+msgstr "Co to jest ta strefa kontroli?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:140
 msgid "How do I tell who is allied and who is an enemy?"
-msgstr ""
+msgstr "Skąd mam wiedzieć, kto jest przyjacielem, a kto wrogiem?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:140
 msgid ""
@@ -984,6 +1311,14 @@
 "Colors', in Preferences, causes the color of a unit's controller is "
 "displayed as a disc below the unit."
 msgstr ""
+"Jednostki, które Ty kontrolujesz mają zielone, żółte albo czerwone 
kółeczko "
+"nad paskiem zdrowia (zieloną pionową kreską koło nich). Jednostki 
nieruszane "
+"mają zielone, te, którym zostało trochę punktów ruchu - żółte, a te, 
które "
+"już skończyły ruch - czerwone. Jednostki kontrolowane przez wroga tych "
+"kółeczek nie mają. Jednostki sprzymierzone, jak na przykład ja, mają "
+"niebieskie kółeczko. Możesz też włączyć opcję \"Pokaż kolory 
drużyn\" w "
+"Ustawieniach, co spowoduje, że pod każdą jednostką pojawi się okrąd w "
+"kolorze jej drużyny."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:146
 msgid ""
@@ -991,18 +1326,22 @@
 "then select its target, which must be next to the attacking unit. You will "
 "then see the attack options box, where you must select an attack to use."
 msgstr ""
+"Teraz musisz zaatakować swoim wojownikiem. Żeby to zrobić, najpierw go "
+"kliknij, a później kliknij na jego cel, który musi znajdować się na "
+"sąsiednim heksie. Zobaczysz wtedy okienko z opcjami ataku, gdzie będziesz "
+"musiał(a) wybrać rodzaj ataku."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:148
 msgid "Attack Merle"
-msgstr ""
+msgstr "Zaatakuj Merle"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:162
 msgid "You have successfully attacked Merle."
-msgstr ""
+msgstr "Udało Ci się zaatakował Merle"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:166
 msgid "Can Merle retaliate from my attack?"
-msgstr ""
+msgstr "Czy Merle może odpowiedzieć na mój atak?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:166
 msgid ""
@@ -1019,6 +1358,18 @@
 "shoot across multiple hexes; this is one of the distinctive features of "
 "Wesnoth."
 msgstr ""
+"Gdy jakaś jednostka zostanie zaatakowana, broni się własną bronią. To "
+"oznacza, że po każdym ciosie atakującego następuje cios obrońcy. Taka 
walka "
+"trwa aż jednej stronie nie skończą się ciosy, kiedy to druga strona "
+"kontynuuje swoje ataki, dopóki i jej nie skończą się ciosy. Jednakże 
każda "
+"jednostka może odpowiedzieć tylko tym samym rodzajem broni, którym 
została "
+"zaatakowana. To oznacza, że na atak na odległość można odpowiedzieć 
tylko "
+"atakiem na odległość, a na atak wręcz - tylko atakiem wręcz. 
Większość "
+"jednostek ma silniejsze ataki wręcz niż na odległość, więc jednostki "
+"strzelające są użyteczne, bo odpowiedź obrońcy na ich atak będzie 
słabsza, a "
+"czasami może nawet nie być żadnej. Pamiętaj jednak, że na odległość 
można "
+"atakować tylko na sąsiedni heks - jest to jedna z charakterystycznych cech "
+"Bitwy o Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:167
 msgid ""
@@ -1031,10 +1382,17 @@
 "damage per blow and has 4 blows, so it can deal up to 56 damage in a single "
 "combat."
 msgstr ""
+"Każdy atak powoduje pewną ilość obrażeń, i może być powtórzony pewną
 ilość "
+"razy podczas starcia. Te liczby, zwane obrażeniami ataku i ilością ciosów 
są "
+"wyświetlane w takiej kolejności pod nazwą ataku w tabeli opisu jednostki a 
"
+"także w menu ataku. Żeby szybko się zorientować, który atak może być "
+"silniejszy, pomnóż obrażenia przez liczbę ciosów. Na przykład mój atak 
"
+"błyskawicą powoduje 14 punktów obrażeń na cios i ma 4 ciosy, czyli "
+"maksymalnie może spowodować 56 punktów obrażeń w pojedynczej walce."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:167
 msgid "How can you tell how powerful a unit's attacks are?"
-msgstr ""
+msgstr "Skąd mam wiedzieć, jak silne są ataki?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:168
 msgid ""
@@ -1042,14 +1400,17 @@
 "based on the defender's skill at defending blows, and is listed on the "
 "attack options menu after the damage and strike numbers for the bow attack."
 msgstr ""
+"Jednostki mogą zasłaniać się przed uderzeniami. Szansa na trafienie "
+"jednostki jest zależna od jej zdolności robienia uników i jest podana w 
menu "
+"ataku zaraz za siłą ataku i liczbą ciosów."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:168
 msgid "Will my fighter hit every time when he attacks?"
-msgstr ""
+msgstr "Czy mój wojownik za każdym razem trafia gdy atakuje?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:174
 msgid "End your turn, and wait for Merle to attack you."
-msgstr ""
+msgstr "Zakończ swoją turę, zaczekaj, aż Merle cię zaatakuje."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:180
 msgid ""
@@ -1057,10 +1418,13 @@
 "it gets experience from the combat. Once a unit gains enough experience, it "
 "advances to the next level, and becomes more powerful."
 msgstr ""
+"Twój wojownik przeżył atak Merle. Kiedy jednostka przeżyje walkę, 
zdobywa "
+"doświadczenie. Gdy jednostka zdobędzie wystarczająco dużo doświadczenia, 
"
+"awansuje na następny poziom i staje się potężniejsza."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:184
 msgid "What's experience?"
-msgstr ""
+msgstr "Co to jest doświadczenie?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:184
 msgid ""
@@ -1087,15 +1451,15 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:191
 msgid "Move your fighter onto a village."
-msgstr ""
+msgstr "Wejdź wojownikiem do wioski."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:193
 msgid "Move your fighter onto a village"
-msgstr ""
+msgstr "Wejdź wojownikiem do wioski"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:204
 msgid "Villages heal the units on them."
-msgstr ""
+msgstr "Wioski leczą stacjonujące w nich jednostki."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:208
 msgid "What happens when a unit moves onto a village?"
@@ -1265,7 +1629,6 @@
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:159
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:173
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:206
-#, fuzzy
 msgid "En guarde!"
 msgstr "En guarde!"
 
@@ -1278,9 +1641,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:90
-#, fuzzy
 msgid "What happens when I recall a unit?"
-msgstr "What happened there?"
+msgstr "Co się dzieje, gdy przywołuję jednostkę?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:91
 msgid "How should I decide which units to recall?"
@@ -1311,9 +1673,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:104
-#, fuzzy
 msgid "What do traits do?"
-msgstr "What is that?"
+msgstr "Do czego służą cechy?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:105
 msgid ""
@@ -1610,97 +1971,96 @@
 
 #: data/schedules.cfg:4
 msgid "Dawn"
-msgstr ""
+msgstr "Świt"
 
 #: data/schedules.cfg:11 data/schedules.cfg:22 data/schedules.cfg:28
 msgid "Morning"
-msgstr ""
+msgstr "Ranek"
 
 #: data/schedules.cfg:37 data/schedules.cfg:43 data/schedules.cfg:59
 msgid "Afternoon"
-msgstr ""
+msgstr "Popołudnie"
 
 #: data/schedules.cfg:52 data/schedules.cfg:79 data/schedules.cfg:99
 msgid "Dusk"
-msgstr ""
+msgstr "Zmierzch"
 
 #: data/schedules.cfg:70
 msgid "First Watch"
-msgstr ""
+msgstr "Wieczór"
 
 #: data/schedules.cfg:90
 msgid "Second Watch"
-msgstr ""
+msgstr "Środek nocy"
 
 #: data/schedules.cfg:110 data/schedules.cfg:116
 msgid "Underground"
-msgstr ""
+msgstr "Podziemie"
 
 #: data/themes/default.cfg:23 data/themes/default.cfg:359
 msgid "Menu"
-msgstr ""
+msgstr "Menu"
 
 #: data/themes/default.cfg:32 data/themes/default.cfg:368
 msgid "Actions"
-msgstr ""
+msgstr "Działania"
 
 #: data/themes/default.cfg:79 data/themes/default.cfg:415 src/hotkeys.cpp:137
 msgid "End Turn"
-msgstr ""
+msgstr "Zakończ turę"
 
 #: data/themes/default.cfg:126 data/themes/default.cfg:462
 msgid "hp"
-msgstr ""
+msgstr "pż"
 
 #: data/themes/default.cfg:133 data/themes/default.cfg:469
 msgid "xp"
-msgstr ""
+msgstr "pd"
 
 #: data/themes/default.cfg:142 data/themes/default.cfg:478
+#, fuzzy
 msgid "gold"
-msgstr ""
+msgstr "chłód"
 
 #: data/themes/default.cfg:150 data/themes/default.cfg:486
 #, fuzzy
 msgid "villages"
-msgstr "Wioska"
+msgstr "Wioski"
 
 #: data/themes/default.cfg:158 data/themes/default.cfg:494
+#, fuzzy
 msgid "units"
-msgstr ""
+msgstr "Jednostki"
 
 #: data/themes/default.cfg:166 data/themes/default.cfg:502
 #, fuzzy
 msgid "upkeep"
-msgstr "pika"
+msgstr "Utrzymanie"
 
 #: data/themes/default.cfg:174 data/themes/default.cfg:510
 #, fuzzy
 msgid "income"
-msgstr "kleszcze"
+msgstr "Dochód"
 
 #: data/themes/default.cfg:285 data/themes/default.cfg:623
 msgid "statuspanel^level"
-msgstr ""
+msgstr "panelstanu^poziom"
 
 #: data/themes/default.cfg:317 data/themes/default.cfg:655
 msgid "statuspanel^movement"
-msgstr ""
+msgstr "panelstanu^ruch"
 
 #: data/translations/english.cfg:2
-#, fuzzy
 msgid "Easy"
-msgstr "&elvish-fighter.png,Żołnierz (łatwy)"
+msgstr "Łatwy"
 
 #: data/translations/english.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Medium"
-msgstr "*&elvish-hero.png,Bohater (średni)"
+msgstr "Średni"
 
 #: data/translations/english.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Hard"
-msgstr "&elvish-champion.png,Mistrz (trudny)"
+msgstr "Trudny"
 
 #: data/translations/english.cfg:9
 msgid ""
@@ -1709,9 +2069,12 @@
 "Day: +25% Damage\n"
 "Night: -25% Damage"
 msgstr ""
+"Jednostki praworządne walczą lepiej za dnia, gorzej w nocy.\n"
+"\n"
+"Dzień: +25% obrażeń\n"
+"Noc: -25% obrażeń"
 
 #: data/translations/english.cfg:10
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Neutral units are unaffected by day and night, fighting equally well under "
 "both conditions."
@@ -1726,6 +2089,10 @@
 "Day: -25% Damage\n"
 "Night: +25% Damage"
 msgstr ""
+"Jednostki chaotyczne walczą lepiej nocy, gorzej za dnia.\n"
+"\n"
+"Dzień: -25% obrażeń\n"
+"Noc: +25% obrażeń"
 
 #: data/translations/english.cfg:21
 msgid ""
@@ -1738,6 +2105,15 @@
 "A poisoned unit cannot be cured of its poison by a healer, and must seek the "
 "care of a village or a unit that can cure."
 msgstr ""
+"Leczy:\n"
+"Ta jednostka pomaga sąsiednim jednostkom odzyskać trochę zdrowia na począ
tku "
+"tury.\n"
+"\n"
+"Jednostka pod opieką leczącego może odzyskać do 4 PŻ na turę.\n"
+"Leczący może rozdzielić maksymalnie 8 PŻ na turę pomiędzy wszystkich 
pod "
+"jego opieką.\n"
+"Zatruta jednostka nie zostanie wyleczona przez leczącego, musi szukać 
wioski "
+"albo uzdrowiciela."
 
 #: data/translations/english.cfg:29
 msgid ""
@@ -1752,12 +2128,26 @@
 "A curer can cure a unit of poison, although that unit will receive no "
 "additional healing on the turn it is cured of the poison."
 msgstr ""
+"Uzdrawia:\n"
+"Ta jednostka łączy ziołowe remedia z magią, by w czasie bitwy pomagać 
innym "
+"szybciej i lepiej, niż to normalnie możliwe.\n"
+"\n"
+"Ta jednostka zajmie się wszystkimi sąsiednimi przyjaznymi jednostkami, 
które "
+"są ranne na początku tury.\n"
+"Jednostka pod opieką uzdrowiciela może odzyskać do 8 PŻ na turę.\n"
+"Uzdrowiciel może przywrócić maksymalnie 18 PŻ na turę wszystkim 
jednostkom "
+"pod swoją opieką.\n"
+"Uzdrowiciel może wyleczyć z trucizny, ale wyleczona jednostka nie otrzyma "
+"poza tym żadnych punktów życia w danej turze. "
 
 #: data/translations/english.cfg:32
 msgid ""
 "Teleport:\n"
 "This unit may teleport between any two friendly villages instantly."
 msgstr ""
+"Teleportacja:\n"
+"Ta jednostka może się natychmiastowo przenieść z jednej przyjaznej wioski 
do "
+"drugiej."
 
 #: data/translations/english.cfg:37
 msgid ""
@@ -1767,6 +2157,12 @@
 "\n"
 "Adjacent friendly units of lower level will do more damage in battle."
 msgstr ""
+"Dowodzenie:\n"
+"Ta jednostka może poprowadzić do boju sąsiednie oddziały, sprawiając, 
że "
+"będą lepiej walczyć.\n"
+"\n"
+"Sąsiadujące przyjazne jednostki niższego poziomu będą powodowały 
większe "
+"obrażenia w walce."
 
 #: data/translations/english.cfg:42
 msgid ""
@@ -1777,6 +2173,11 @@
 "any turn immediately after this unit has attacked, or if there are enemy "
 "units next to this unit."
 msgstr ""
+"Zasadzki:\n"
+"Ta jednostka umie chować się w lesie i być niewidoczną dla swoich 
wrogów.\n"
+"\n"
+"Jednostki nieprzyjaciela nie mogą zaatakować tej jednostki w lesie, chyba 
że "
+"atakowała w poprzedniej turze, albo sąsiaduje z nią jednostka wroga."
 
 #: data/translations/english.cfg:47
 msgid ""
@@ -1787,6 +2188,12 @@
 "Any units adjacent to this unit will fight as if it were dusk when it is "
 "night, and as if it were day when it is dusk."
 msgstr ""
+"Oświetla:\n"
+"Ta jednostka oświetla otaczający ją obszar, sprawiając, że praworząde "
+"jednostki walczą lepiej, a chaotyczne gorzej.\n"
+"\n"
+"Jednostki w sąsiedztwie tej jednostki będą nocą walczyły jakby był 
wieczór, "
+"a wieczorem jakby był dzień."
 
 #: data/translations/english.cfg:50
 msgid ""
@@ -1794,146 +2201,128 @@
 "This unit is skilled in moving past enemies quickly, and ignores all Enemy "
 "Zones of Control."
 msgstr ""
+"Harcownik:\n"
+"Ta jednostka umie szybko wymijać swoich wrogów - ignoruje Strefy kontroli"
 
 #: data/translations/english.cfg:52
-#, fuzzy
 msgid "Never more than 1 upkeep"
-msgstr "Never more than 1 upkeep"
+msgstr "Nigdy nie kosztuje więcej niż 1 punkt utrzymania"
 
 #: data/translations/english.cfg:54
 msgid "This unit takes half normal damage when it did not initiate the attack."
-msgstr ""
+msgstr "Ta jednostka otrzymuje połowę obrażeń, jeśli to nie ona 
zaatakowała"
 
 #: data/translations/english.cfg:56
-#, fuzzy
 msgid "minimum damage"
 msgstr "minimalne zniszczenie"
 
 #: data/translations/english.cfg:58
-#, fuzzy
 msgid "Game"
 msgstr "Gra"
 
 #: data/translations/english.cfg:60
-#, fuzzy
 msgid "Scenario"
 msgstr "Scenariusz"
 
 #: data/translations/english.cfg:62
-#, fuzzy
 msgid "Configure Sides:"
 msgstr "Konfiguruj strony:"
 
 #: data/translations/english.cfg:63
-#, fuzzy
 msgid "Choose Team Settings:"
-msgstr "Ustawienia drużyn"
+msgstr "Ustawienia drużyn:"
 
 #: data/translations/english.cfg:64
-#, fuzzy
 msgid "Could not connect to the remote host"
 msgstr "Nie mogę się podłączyć do hosta"
 
 #: data/translations/english.cfg:65
-#, fuzzy
 msgid "Waiting for players to connect"
 msgstr "Czekam na podłączenie innych graczy"
 
 #: data/translations/english.cfg:66
-#, fuzzy
 msgid "Filled"
-msgstr "Filled"
+msgstr "pełny"
 
 #: data/translations/english.cfg:67
-#, fuzzy
 msgid "Available"
 msgstr "dostępny"
 
 #: data/translations/english.cfg:68
-#, fuzzy
 msgid "&misc/observer.png,Observer"
 msgstr "&misc/observer.png,Obserwator"
 
 #: data/translations/english.cfg:70
-#, fuzzy
 msgid "Describe Unit"
 msgstr "Opisz jednostkę"
 
 #: data/translations/english.cfg:72
-#, fuzzy
 msgid "Full Screen or Windowed?"
 msgstr "Pełny ekran czy w oknie?"
 
 #: data/translations/english.cfg:73
-#, fuzzy
 msgid "Display:"
-msgstr "Display:"
+msgstr "Ekran:"
 
 #: data/translations/english.cfg:74
-#, fuzzy
 msgid "Windowed"
 msgstr "W oknie"
 
 #: data/translations/english.cfg:76
-#, fuzzy
 msgid "Speed:"
 msgstr "Szybkość:"
 
 #: data/translations/english.cfg:77
-#, fuzzy
 msgid "Normal"
 msgstr "normalna"
 
 #: data/translations/english.cfg:79
-#, fuzzy
 msgid "Sound Settings..."
 msgstr "Ustawienia dźwięku..."
 
 #: data/translations/english.cfg:80
-#, fuzzy
 msgid "Options"
 msgstr "Opcje"
 
 #: data/translations/english.cfg:82
-#, fuzzy
 msgid "Choose Scenario"
 msgstr "Wybierz scenariusz"
 
 #: data/translations/english.cfg:84
 msgid "This terrain acts as $terrains for movement and defense purposes"
-msgstr ""
+msgstr "Ten teren zachowuje się jak $terrains przy rozważaniu ruchu i obrony"
 
 #: data/translations/english.cfg:85
 msgid "The terrain with the best modifier is chosen automatically"
-msgstr ""
+msgstr "Teren z najlepszym współczynnikiem jest wybierany automatycznie"
 
 #: data/translations/english.cfg:86
 msgid "This terrain gives healing"
-msgstr ""
+msgstr "Ten teren leczy."
 
 #: data/translations/english.cfg:87
 msgid ""
 "This terrain acts as keep, i.e., you can recruit units when a leader is in a "
 "location with this terrain"
 msgstr ""
+"Ten teren pełni rolę twierdzy, tzn. jeśli tu stoi dowódca, to można "
+"rekrutować jednostki"
 
 #: data/translations/english.cfg:88
 msgid ""
 "This terrain acts as castle, i.e., you can recruit units onto a location "
 "with this terrain"
-msgstr ""
+msgstr "Ten teren pełni rolę zamku, tzn. można na niego rekrutować 
jednostki"
 
 #: data/translations/english.cfg:89 src/help.cpp:874
 msgid "or"
-msgstr ""
+msgstr "albo"
 
 #: data/translations/english.cfg:90
-#, fuzzy
 msgid "Unit resistance table"
-msgstr "Unit resistance table"
+msgstr "Tabela odporności jednostek"
 
 #: data/translations/english.cfg:92
-#, fuzzy
 msgid "See Also..."
 msgstr "Patrz również..."
 
@@ -1943,6 +2332,9 @@
 "This attack deals double damage if a friendly unit is on the opposite side "
 "of the target."
 msgstr ""
+"Cios w plecy:\n"
+"Ten atak powoduje podwójne obrażenia, jeśli po drugiej stronie celu 
znajduje "
+"się przyjazna jednostka."
 
 #: data/translations/english.cfg:99
 msgid ""
@@ -1950,6 +2342,9 @@
 "This attack deals double damage to the target. It also causes this unit to "
 "take double damage from the target's counterattack."
 msgstr ""
+"Szarża:\n"
+"Ten atak powoduje podwójne obrażenia u przeciwnika, ale również sprawia, 
że "
+"jego kontratak powoduje podwójne obrażenia u atakującego."
 
 #: data/translations/english.cfg:102
 msgid ""
@@ -1957,18 +2352,25 @@
 "This unit drains health from living units, healing itself for half the "
 "amount of damage it deals."
 msgstr ""
+"Wysysanie:\n"
+"Ta jednostka wysysa zdrowie z żywych przeciwników, uzdrawiając się na 
połowę "
+"spowodowanych obrażeń."
 
 #: data/translations/english.cfg:105
 msgid ""
 "Magical:\n"
 "This attack always has a 70% chance to hit."
 msgstr ""
+"Magiczny:\n"
+"Ten atak ma zawsze 70% szansy na trafienie."
 
 #: data/translations/english.cfg:108
 msgid ""
 "Marksman:\n"
 "When used offensively, this attack always has at least a 60% chance to hit."
 msgstr ""
+"Strzelec wyborowy:\n"
+"Ten atak, jeśli użyty ofensywnie, ma zawsze 60% szansy na trafienie."
 
 #: data/translations/english.cfg:111
 msgid ""
@@ -1976,6 +2378,9 @@
 "If this unit kills a living target and that unit was not stationed in a "
 "village, the dead target's corpse will rise up and fight for you."
 msgstr ""
+"Zaraza:\n"
+"Jeśli ta jednostka zabije żywego wroga, który nie znajdował się w 
wiosce, "
+"jego zwłoki powstaną, aby walczyć dla ciebie."
 
 #: data/translations/english.cfg:114
 msgid ""
@@ -1983,6 +2388,9 @@
 "This attack poisons the target. Poisoned units lose 8 HP every turn until "
 "they are cured or are reduced to 1 HP."
 msgstr ""
+"Trucizna:\n"
+"Ten atak zatruwa cel. Zatrute jednostki tracą 8 PŻ na turę, dopóki nie "
+"zostaną uzdrowione, albo nie zostanie im tylko 1 PŻ."
 
 #: data/translations/english.cfg:117
 msgid ""
@@ -1990,6 +2398,10 @@
 "This attack slows the target. Slowed units move at half normal speed and "
 "receive one less attack than normal in combat for the duration of one turn."
 msgstr ""
+"Spowolnienie:\n"
+"Ten atak spowalnia przeciwnika. Spowolnione jednostki przez jedną turę "
+"poruszają się z połową normalnej prędkości i mają jeden atak mniej 
niż "
+"normalnie."
 
 #: data/translations/english.cfg:120
 msgid ""
@@ -1997,6 +2409,9 @@
 "This attack turns the target to stone. Units that have been turned to stone "
 "may not move or attack."
 msgstr ""
+"Obrócenie w kamień:\n"
+"Ten atak obraca przeciwnika w kamień. Takie jednostki nie mogą się ruszać 
"
+"ani atakować."
 
 #: data/translations/english.cfg:123
 msgid ""
@@ -2004,47 +2419,47 @@
 "Whether used offensively or defensively, this attack presses the engagement "
 "until one of the combatants is slain."
 msgstr ""
+"Berserk:\n"
+"Użyty defensywnie czy ofensywnie, powoduje trwanie walki aż do śmierci "
+"jednego z uczestników."
 
 #: data/translations/english.cfg:126
 msgid ""
 "First Strike:\n"
 "This unit always strikes first with this attack, even if they are defending."
 msgstr ""
+"Pierwszy cios:\n"
+"Ta jednostka zawsze pierwsza atakuje, nawet gdy się broni."
 
 #: data/translations/english.cfg:128
 msgid "first strike"
-msgstr ""
+msgstr "pierwszy cios"
 
 #: data/translations/english.cfg:131
-#, fuzzy
 msgid "Elves"
 msgstr "Elfy"
 
 #: data/translations/english.cfg:132
-#, fuzzy
 msgid "Orcs"
 msgstr "Orki"
 
 #: data/translations/english.cfg:133
-#, fuzzy
 msgid "Humans"
 msgstr "Ludzie"
 
 #: data/translations/english.cfg:134
-#, fuzzy
 msgid "Undead"
-msgstr "Nieumarły"
+msgstr "Nieumarli"
 
 #: data/translations/english.cfg:138
 msgid "Deep Water"
-msgstr ""
+msgstr "Głęboka woda"
 
 #: data/translations/english.cfg:139
 msgid "Shallow Water"
-msgstr ""
+msgstr "Płytka woda"
 
 #: data/translations/english.cfg:140
-#, fuzzy
 msgid "Sand"
 msgstr "Piasek"
 
@@ -2052,106 +2467,87 @@
 #: data/translations/english.cfg:144 data/translations/english.cfg:145
 #: data/translations/english.cfg:146 data/translations/english.cfg:147
 #: src/reports.cpp:310
-#, fuzzy
 msgid "Village"
 msgstr "Wioska"
 
 #: data/translations/english.cfg:142
 msgid "Swamp"
-msgstr ""
+msgstr "Bagno"
 
 #: data/translations/english.cfg:148
-#, fuzzy
 msgid "Tundra"
 msgstr "Tundra"
 
 #: data/translations/english.cfg:149
-#, fuzzy
 msgid "Ice"
 msgstr "Lód"
 
 #: data/translations/english.cfg:150
-#, fuzzy
 msgid "Road"
 msgstr "Droga"
 
 #: data/translations/english.cfg:151
-#, fuzzy
 msgid "Dirt"
 msgstr "Błoto"
 
 #: data/translations/english.cfg:152
-#, fuzzy
 msgid "Grassland"
-msgstr "Trawa"
+msgstr "Łąka"
 
 #: data/translations/english.cfg:153
-#, fuzzy
 msgid "Hills"
 msgstr "Wzgórza"
 
 #: data/translations/english.cfg:154
-#, fuzzy
 msgid "Mountains"
 msgstr "Góry"
 
 #: data/translations/english.cfg:155
-#, fuzzy
 msgid "Forest"
 msgstr "Las"
 
 #: data/translations/english.cfg:156 data/translations/english.cfg:157
 #: data/translations/english.cfg:158
-#, fuzzy
 msgid "Bridge"
 msgstr "Most"
 
 #: data/translations/english.cfg:159
-#, fuzzy
 msgid "Castle"
 msgstr "Zamek"
 
 #: data/translations/english.cfg:160
-#, fuzzy
 msgid "Keep"
 msgstr "Forteca"
 
 #: data/translations/english.cfg:161
-#, fuzzy
 msgid "Cave"
 msgstr "Jaskinia"
 
 #: data/translations/english.cfg:162
-#, fuzzy
 msgid "Cave Wall"
-msgstr "Cave Wall"
+msgstr "Ściana jaskini"
 
 #: data/translations/english.cfg:163
 msgid "Encampment"
-msgstr ""
+msgstr "Obóz"
 
 #: data/translations/english.cfg:166
-#, fuzzy
 msgid "$name's Bridge,$name's Crossing"
-msgstr "$name's Bridge,$name's Crossing"
+msgstr "Most $name,Przeprawa $name"
 
 #: data/translations/english.cfg:167
-#, fuzzy
 msgid "$name's Highway,$name's Pass,Path of $name"
-msgstr "$name's Highway,$name's Pass,Path of $name"
+msgstr "Gościniec $name,Droga $name,Ścieżka $name"
 
 #: data/translations/english.cfg:168
-#, fuzzy
 msgid "$name River,River $name"
-msgstr "$name River,River $name"
+msgstr "Rzeka $name,Potok $name"
 
 #: data/translations/english.cfg:169
-#, fuzzy
 msgid "$name Forest,$name's Forest"
-msgstr "$name Forest,$name's Forest"
+msgstr "Las $namet,Puszcza $name"
 
 #: data/translations/english.cfg:170
-#, fuzzy
 msgid "$name Lake"
 msgstr "Jezioro $name"
 
@@ -2172,8 +2568,9 @@
 msgstr ""
 
 #: data/translations/english.cfg:175
+#, fuzzy
 msgid "$name|ham,$name|ton,$name|wood,$name Forest"
-msgstr ""
+msgstr "$name|ham,$name|ton,Las $name,Puszcza $name"
 
 #: data/translations/english.cfg:176
 msgid "$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|hill,$name|crest"
@@ -2186,27 +2583,31 @@
 
 #: data/translations/english.cfg:179
 msgid "Next tip"
-msgstr ""
+msgstr "Następna rada"
 
 #: data/translations/english.cfg:180
 msgid "Tip of the Day"
-msgstr ""
+msgstr "Dobra rada"
 
 #: data/translations/english.cfg:181
 msgid "Do not show tips"
-msgstr ""
+msgstr "Nie pokazuj porad"
 
 #: data/translations/english.cfg:182
 msgid ""
 "Lawful units fight better at day, and chaotic units fight better at night. "
 "Neutral units are unaffected by day and night."
 msgstr ""
+"Praworządne jednostki walczą lepiej za dnia, chaotyczne - w nocy. Na "
+"neutralne jednostki pora dnia nie ma wpływu."
 
 #: data/translations/english.cfg:183
 msgid ""
 "In a campaign, you can use veteran units from previous scenarios by using "
 "the 'recall' option."
 msgstr ""
+"W kampanii możesz używać weteranów z poprzednich bitew używając opcji "
+"\"przywołaj\"."
 
 #: data/translations/english.cfg:184
 msgid ""
@@ -2216,6 +2617,10 @@
 "'Resistance' to see how much resistance a unit has against different attack "
 "types."
 msgstr ""
+"Istnieje sześć rodzajów ataków: kłujące, sieczne, obuchowe, święte, 
ogień i "
+"chłód. Różne jednostki są czułe na różne ataki. Kliknij prawym 
przyciskiem "
+"myszy na jednostkę i wybierz \"Opis jednostki\", a potem kliknij na "
+"\"Odporność\", żeby zobaczyć, jak reaguje ona na różne rodzaje ataków."
 
 #: data/translations/english.cfg:185
 msgid ""
@@ -2224,6 +2629,9 @@
 "in the currently selected terrain is displayed in the top-right corner of "
 "the screen."
 msgstr ""
+"Teren na którym stoi jednostka określa szanse przeciwnika na trafienie jej "
+"podczas bitwy. Współczynnik obrony dla wybranej jednostki w wybranym 
terenie "
+"jest wyświetlony w górnym prawym rogu ekranu."
 
 #: data/translations/english.cfg:186
 msgid ""
@@ -2232,6 +2640,10 @@
 "be cured by moving them to a village, or placing them next to a unit with "
 "the 'cure' ability."
 msgstr ""
+"Zatrute jednostki tracą 8 punktów życia na turę, ale nie umierają od "
+"trucizny: w najgorszym wypadku pozostanie im 1 PŹ. Zatrutą jednostkę 
można "
+"uleczyć, wprowadzając ją do wioski, albo stawiając koło jednostki 
zdolnej do "
+"uleczania."
 
 #: data/translations/english.cfg:187
 msgid ""
@@ -2239,6 +2651,9 @@
 "menu. By recalling the same units over and over, you can build up a powerful "
 "and experienced army."
 msgstr ""
+"Można użyć jednostek z poprzednich misji wybierając \"Przywołaj\" w menu 
"
+"gry. Przywołując co misję te same jednostki masz szanse stworzyć 
potężną i "
+"doświadczoną armię."
 
 #: data/translations/english.cfg:188
 msgid ""
@@ -2246,6 +2661,9 @@
 "unit moves into an enemy's Zone of Control, it may not move any further that "
 "turn."
 msgstr ""
+"Wszystkie jednostki roztaczają wokół siebie Strefę kontroli na są
siednich "
+"heksach. Jeśli jakaś jednostka wejdzie w Strefę kontroli przeciwnika, nie "
+"może już się więcej poruszać w tej turze."
 
 #: data/translations/english.cfg:189
 msgid ""
@@ -2253,17 +2671,24 @@
 "itself in the terrain it is standing in, however magical attacks always have "
 "a 70% chance to hit, and marksman attacks have at least 60% chance to hit."
 msgstr ""
+"Szanse na trafienie jakiejś jednostki zazwyczaj zależą od terenu, na jakim 
"
+"ona stoi. Jednakże ataki magiczne zawsze mają 70% szans na powodzenie, a "
+"ataki strzelców wyborowych 60% szans."
 
 #: data/translations/english.cfg:190
 msgid ""
 "Units stationed in villages heal 8 hitpoints at the beginning of their turn."
 msgstr ""
+"Jednostki stojące w wioskach odzyskują 8 punktów życia na początku 
swojej "
+"tury."
 
 #: data/translations/english.cfg:191
 msgid ""
 "Units that do not move or attack during their turn rest, and will recover 2 "
 "hitpoints at the beginning of their next turn."
 msgstr ""
+"Jednostki, które nie poruszą się, ani nie zaatakują, na początku 
następnej "
+"tury odzyskają 2 punkty życia."
 
 #: data/translations/english.cfg:192
 msgid ""
@@ -2271,6 +2696,9 @@
 "terrain, while most mounted units don't get any defensive advantage in "
 "villages and castles."
 msgstr ""
+"Większość jednostek pieszych lepiej broni się w wioskach i zamkach niż w 
"
+"innym terenie, podczas gdy jednostki konne nie mają żadnej przewagi przy "
+"obronie wiosek i zamków."
 
 #: data/translations/english.cfg:193
 msgid ""
@@ -2278,6 +2706,8 @@
 "weapons, but are vulnerable to attacks with piercing weapons, including bows "
 "and spears."
 msgstr ""
+"Jednostki konne są zazwyczaj odporne na ataki bronią sieczną lub obuchową
, "
+"ale czułe na broń kłującą, czyli na przykład łuki i włócznie."
 
 #: data/translations/english.cfg:194
 msgid ""
@@ -2285,29 +2715,41 @@
 "experience. Units killing an enemy will gain 8 experience for every level of "
 "the unit they kill."
 msgstr ""
+"Zabicie jednostki nieprzyjaciela jest najlepszym sposobem zdobywania "
+"doświadczenia. Jednostka zadająca ostateczny cios zyska 8 punktów "
+"doświadczenia za każdy poziom zabitego wroga."
 
 #: data/translations/english.cfg:195
 msgid ""
 "Elvish units move and fight very well in forest. Dwarvish units move and "
 "fight very well in hills and mountains."
 msgstr ""
+"Elfickie jednostki świetnie ruszają się i walczą w lesie. Krasnoludzkie "
+"jednostki świetnie ruszają się i walczą w górach."
 
 #: data/translations/english.cfg:196
 msgid ""
 "Patience is often key. Rather than attacking in bad conditions, or with few "
 "troops, wait for better conditions and then attack."
 msgstr ""
+"Cierpliwość często jest kluczowa. Zamiast atakować w złych warunkach 
albo "
+"zbyt małą armią, lepiej jest poczekać na polepszenie i dopiero wtedy "
+"kontynuować natarcie."
 
 #: data/translations/english.cfg:197
 msgid ""
 "If you are attacked from several directions, it may be a good idea to send "
 "expendable units in some directions to delay enemy units."
 msgstr ""
+"Jeśli jesteś atakowany(a) z kilku stron równocześnie, dobrze jest 
wysłać "
+"trochę zbędnych jednostek w kilka kierunków, aby opóźnić marsz wroga."
 
 #: data/translations/english.cfg:198
 msgid ""
 "Do not be afraid to retreat and regroup, it is often the key to victory."
 msgstr ""
+"Nie obawiaj się wycofać i przegrupować, często właśnie w tym tkwi klucz 
do "
+"zwycięstwa."
 
 #: data/translations/english.cfg:199
 msgid ""
@@ -2316,6 +2758,9 @@
 "finish early. You will always earn more gold this way than through capturing "
 "villages and waiting for turns to run out."
 msgstr ""
+"Po większości bitew dostaniesz nagrodę w złocie za wcześniejsze 
ukończenie, "
+"zależną od ilości wiosek na mapie i od oszczędzonych tur. Zawsze zarobisz 
w "
+"ten sposób więcej niż przejmując wszystkie wioski i czekając aż minie 
czas."
 
 #: data/translations/english.cfg:200
 msgid ""
@@ -2324,18 +2769,27 @@
 "recruit from there. Also, some of your allies may be willing to make room "
 "for you on their keep so you can recruit there."
 msgstr ""
+"Twój dowódca może rekrutować lub przywoływać jednostki z jakiejkolwiek "
+"twierdzy w którymkolwiek zamku, nie tylko tym, w którym rozpoczynał grę. "
+"Możesz na przykład przejąć zamek wroga i stamtąd rekrutować. Czasami "
+"sprzymierzeńcy mogą Ci ustąpić miejsca w swojej twierdzy, skąd również 
"
+"będzie można rekrutować."
 
 #: data/translations/english.cfg:201
 msgid ""
 "Skeletons are resistant to piercing and bladed attacks, but vulnerable to "
 "impact, fire, and holy attacks."
 msgstr ""
+"Szkielety są odporne na ataki kłujące i sieczne, ale czułe na broń 
obuchową, "
+"świętą oraz na ogień."
 
 #: data/translations/english.cfg:202
 msgid ""
 "Units with leadership ability make lower level adjacent units on the same "
 "side fight better."
 msgstr ""
+"Jednostki umiejące dowodzić sprawiają, że sąsiednie przyjazne jednostki "
+"niższego poziomu walczą lepiej."
 
 #: data/translations/english.cfg:203
 msgid ""
@@ -2343,38 +2797,49 @@
 "onto the village and attack you, while enjoying the defense and healing of "
 "the village."
 msgstr ""
+"Postaraj się nie stawiać jednostek w sąsiedztwie pustej wioski. Wróg 
może "
+"zająć tę wioskę i zaatakować Cię, podczas gdy sam będzie korzystał z "
+"leczenia."
 
 #: data/translations/english.cfg:204
 msgid ""
 "Holding the mouse cursor on an ability or trait shows a description of that "
 "ability or trait."
-msgstr ""
+msgstr "Najedź myszką na zdolność albo cechę, a uzyskasz podpowiedź."
 
 #: data/translations/english.cfg:205
 msgid "Use lines of units to screen injured units to let them recover."
 msgstr ""
+"Używaj linii jednostek, aby zasłaniać ranne jednostki przed atakującym "
+"wrogiem, dając im w ten sposób czas na leczenie."
 
 #: data/translations/english.cfg:206
 msgid "Read the hotkeys list in the preferences menu."
-msgstr ""
+msgstr "Przeczytaj listę skrótów klawiszowych w menu ustawień."
 
 #: data/translations/english.cfg:207
 msgid ""
 "If you move a unit, but don't attack or discover any additional information, "
 "you can undo your move by pressing 'u'."
 msgstr ""
+"Jeśli poruszysz jednostkę, ale ani nie zaatakujesz, ani nie odkryjesz nic "
+"nowego, będziesz mógł(a) cofnąć ruch naciskając \"u\"."
 
 #: data/translations/english.cfg:208
 msgid ""
 "You can see how far enemy units can move by moving the mouse cursor over "
 "them."
 msgstr ""
+"Możesz sprawdzić, jak daleko może się poruszyć jednostka wroga 
najeżdżając "
+"na nią myszą."
 
 #: data/translations/english.cfg:209
 msgid ""
 "Use healers to support your attacks - they will win you battles without "
 "needing to attack anything themselves."
 msgstr ""
+"Używaj uzdrowicieli jako wsparcia dla Twoich ataków - bez atakowania "
+"kogokolwiek pomogą Ci odnieść zwycięstwo."
 
 #: data/translations/english.cfg:210
 msgid ""
@@ -2382,30 +2847,36 @@
 "them one less attack than they would normally have. It is thus very "
 "effective against units that have a few powerful attacks."
 msgstr ""
+"Zdolność \"spowalniania\" zaatakowanych jednostek jest cenna nie tylko "
+"dlatego, bo sprawia, że ruszają się wolniej. Tracą również jeden ze 
swoich "
+"ataków, co jest szczególnie korzystne gdy mają ich tylko parę, ale za to "
+"potężnych."
 
 #: data/translations/english.cfg:211
 msgid "Holy attacks are very powerful against undead."
-msgstr ""
+msgstr "Święte ataki są wyjątkowo skuteczne przeciw nieumarłym."
 
 #: data/translations/english.cfg:212
 msgid ""
 "Units are healed when they advance a level. Used wisely, this can turn a "
 "fight."
 msgstr ""
+"Jednostki są uzdrawiane podczas awansu. Używaj rozważnie tej możliwości 
- "
+"dzięki niej możesz wygrać o wiele łątwiej."
 
 #: data/translations/english.cfg:213
 msgid ""
 "Charging units are best used against enemies they can kill with a single "
 "blow."
 msgstr ""
+"Jednostki szarżujące są najlepsze przeciw jednostkom, które mogą zabić "
+"pierwszym uderzeniem."
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Ancient Lich"
 msgstr "Starożytny Licz"
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The final form that mages of the undead can achieve, Ancient Liches strike "
 "terror into the hearts of those who see them. Not only is their touch that "
@@ -2413,16 +2884,15 @@
 "where they stand. Should you ever come across one of these, flee fast and "
 "far, for they move faster than most undead."
 msgstr ""
-"Ostateczna forma, jaką może osiągnąć nieumarły mag, Starożytny Licz, "
-"wprowadza strach do serc tych, którzy go widzą. Nie tylko posiada 
śmiertelny "
-"dotyk, ale również posługuje się czarami silnymi na tyle, aby zmrozić "
-"najbardziej odważnych tam, gdzie akurat stoją. Jeśli kiedykolwie napotkasz 
"
-"jednego z nich na swojej drodze uciekaj szybko i daleko, ponieważ poruszają 
"
-"się oni szybciej niż inni nieumarli."
+"Ostateczna forma, jaką może osiągnąć nieumarły mag, Pradawny licz, 
wprowadza "
+"strach do serc tych, którzy go widzą. Nie tylko posiada śmiertelny dotyk, "
+"ale również posługuje się tak silnymi czarami, że nawet 
najodważniejszych "
+"ogarnia trwoga. Jeśli kiedykolwie napotkasz jednego z nich na swojej drodze "
+"uciekaj szybko i daleko, ponieważ poruszają się oni szybciej niż inni "
+"nieumarli."
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:19 data/units/Demilich.cfg:18
 #: data/units/Ghost.cfg:19 data/units/Lich.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid "touch"
 msgstr "dotyk"
 
@@ -2436,7 +2906,7 @@
 #: data/units/Lich.cfg:20 data/units/Lich.cfg:33 data/units/Necromancer.cfg:36
 #: data/units/Spectre.cfg:33 data/units/Wraith.cfg:33
 msgid "cold"
-msgstr ""
+msgstr "chłód"
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:24 data/units/Blood_Bat.cfg:24
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:24 data/units/Demilich.cfg:23
@@ -2445,14 +2915,12 @@
 #: data/units/Skeletal_Dragon.cfg:31 data/units/Spectre.cfg:24
 #: data/units/Vampire_Bat.cfg:24 data/units/Vampire_Lady.cfg:25
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:38 data/units/Wraith.cfg:24
-#, fuzzy
 msgid "drain"
-msgstr "drain"
+msgstr "wysysająca"
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:32 data/units/Deathmaster.cfg:35
 #: data/units/Demilich.cfg:31 data/units/Initiate.cfg:19
 #: data/units/Lich.cfg:32
-#, fuzzy
 msgid "magic"
 msgstr "magia"
 
@@ -2475,25 +2943,22 @@
 #: data/units/Sea_Hag.cfg:31 data/units/Silver_Mage.cfg:44
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:131 data/units/White_Mage.cfg:47
 #: data/units/White_Mage.cfg:106
-#, fuzzy
 msgid "magical"
 msgstr "magiczna"
 
 #: data/units/Ancient_Wose.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Ancient Wose"
-msgstr "Starożytny Drzewiec"
+msgstr "Pradawny Drzewiec"
 
 #: data/units/Ancient_Wose.cfg:6 data/units/Elder_Wose.cfg:7
 #: data/units/Wose.cfg:7
 msgid "ambush,regenerates"
-msgstr ""
+msgstr "zasadzki,regeneracja"
 
 #: data/units/Ancient_Wose.cfg:17 data/units/Elder_Wose.cfg:18
 #: data/units/Wose.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid "crush"
-msgstr "zgniecenie"
+msgstr "zgniatająca"
 
 #: data/units/Ancient_Wose.cfg:18 data/units/Arch_Mage.cfg:24
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:103 data/units/Bandit.cfg:20
@@ -2530,24 +2995,19 @@
 #: data/units/Troll_Warrior.cfg:20 data/units/Troll_Whelp.cfg:21
 #: data/units/Walking_Corpse.cfg:20 data/units/Warrior_King.cfg:23
 #: data/units/Wose.cfg:20 data/units/Yeti.cfg:34 data/units/Youth.cfg:22
-#, fuzzy
 msgid "impact"
 msgstr "obuchowa"
 
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:3 data/units/Arch_Mage.cfg:82
-#, fuzzy
 msgid "Arch Mage"
 msgstr "Arcymag"
 
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:20 data/units/Arch_Mage.cfg:99
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Leaders among the mages, the Arch Mages hurl huge balls of fire at their "
 "enemies."
 msgstr ""
-"Największy spośród magów, Arcymag miota potężne kule ognia w swoich 
wrogów. "
-"Arcymag może również teleportować się z jednej sprzymierzonej wioski do "
-"drugiej."
+"Największy spośród magów, Arcymag miota potężne kule ognia w swoich 
wrogów."
 
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:23 data/units/Arch_Mage.cfg:102
 #: data/units/Deathmaster.cfg:19 data/units/Drake_Mage.cfg:19
@@ -2556,16 +3016,14 @@
 #: data/units/Great_Mage.cfg:23 data/units/Great_Mage.cfg:99
 #: data/units/Necromancer.cfg:19 data/units/Silver_Mage.cfg:25
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:112
-#, fuzzy
 msgid "staff"
-msgstr "pałka"
+msgstr "laska"
 
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:39 data/units/Arch_Mage.cfg:118
 #: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:36 data/units/Elvish_Lord.cfg:36
 #: data/units/Great_Mage.cfg:39 data/units/Great_Mage.cfg:115
 #: data/units/Red_Mage.cfg:39 data/units/Red_Mage.cfg:108
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:41 data/units/Silver_Mage.cfg:128
-#, fuzzy
 msgid "fireball"
 msgstr "kula ognista"
 
@@ -2586,23 +3044,20 @@
 #: data/units/Red_Mage.cfg:109 data/units/Silver_Mage.cfg:42
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:129
 msgid "fire"
-msgstr ""
+msgstr "ogień"
 
 #: data/units/Assassin.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Assassin"
-msgstr "Zabójca"
+msgstr "Skrytobójca"
 
 #: data/units/Assassin.cfg:16 data/units/Duelist.cfg:16
 #: data/units/Fencer.cfg:16 data/units/Outlaw_Princess.cfg:17
 #: data/units/Rogue.cfg:16 data/units/Saurian.cfg:17
 #: data/units/Saurian_Warrior.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid "skirmisher"
 msgstr "harcownik"
 
 #: data/units/Assassin.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Assassins are masters of the night. Like Rogues, they can backstab and "
 "ignore enemy zones of control. They can also throw poison-tipped knives at "
@@ -2621,7 +3076,6 @@
 #: data/units/Red_Mage.cfg:23 data/units/Red_Mage.cfg:92
 #: data/units/Rogue.cfg:20 data/units/Thief.cfg:19 data/units/Trapper.cfg:24
 #: data/units/White_Mage.cfg:28 data/units/White_Mage.cfg:87
-#, fuzzy
 msgid "dagger"
 msgstr "sztylet"
 
@@ -2688,19 +3142,16 @@
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:20 data/units/White_Mage.cfg:29
 #: data/units/White_Mage.cfg:88 data/units/Wolf_Rider.cfg:21
 #: data/units/Wraith.cfg:20 data/units/Young_Ogre.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid "blade"
 msgstr "sieczna"
 
 #: data/units/Assassin.cfg:25 data/units/Nightgaunt.cfg:25
 #: data/units/Rogue.cfg:25 data/units/Shadow.cfg:25 data/units/Thief.cfg:24
 #: src/actions.cpp:487
-#, fuzzy
 msgid "backstab"
-msgstr "nożownik"
+msgstr "cios w plecy"
 
 #: data/units/Assassin.cfg:47 data/units/Rogue.cfg:38
-#, fuzzy
 msgid "knife"
 msgstr "nóż"
 
@@ -2709,17 +3160,14 @@
 #: data/units/Ghoul.cfg:24 data/units/Giant_Scorpion.cfg:22
 #: data/units/Goblin_Direwolver.cfg:37 data/units/Necrophage.cfg:24
 #: data/units/Orcish_Assassin.cfg:41 data/units/Orcish_Slayer.cfg:46
-#, fuzzy
 msgid "poison"
 msgstr "trucizna"
 
 #: data/units/Bandit.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Bandit"
 msgstr "Bandyta"
 
 #: data/units/Bandit.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Armed with heavy mace, Bandits are adept at robbing and killing at night."
 msgstr "Uzbrojeni w ciężkie buzdygany Bandyci grabią i zabijają nocą."
@@ -2732,22 +3180,19 @@
 #: data/units/Outlaw.cfg:93 data/units/Outlaw_Princess.cfg:23
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:24 data/units/Shock_Trooper.cfg:19
 #: data/units/Troll_Warrior.cfg:19 data/units/Warrior_King.cfg:22
-#, fuzzy
 msgid "mace"
 msgstr "buzdygan"
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:3 data/units/Battle_Princess.cfg:41
 #: data/units/Princess.cfg:3 data/units/Princess.cfg:41
-#, fuzzy
 msgid "Princess"
 msgstr "Księżniczka"
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:17 data/units/Battle_Princess.cfg:55
 msgid "leadership,skirmisher"
-msgstr ""
+msgstr "dowodzenie,harcownik"
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:19 data/units/Battle_Princess.cfg:57
-#, fuzzy
 msgid ""
 "A noble at birth, the Princess has learnt swordplay with the greatest "
 "generals, and battle tactics with the greatest sages, making her both a "
@@ -2792,7 +3237,6 @@
 #: data/units/Royal_Guard.cfg:19 data/units/Scout.cfg:20
 #: data/units/Sea_Orc.cfg:19 data/units/Sergeant.cfg:21
 #: data/units/Swordsman.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid "sword"
 msgstr "miecz"
 
@@ -2800,22 +3244,20 @@
 #: data/units/Fighter.cfg:83 data/units/Lord.cfg:102
 #: data/units/Princess.cfg:76
 msgid "scepter of fire"
-msgstr ""
+msgstr "ognista szabla"
 
 #: data/units/Blood_Bat.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Blood Bat"
-msgstr "Nietoperz Wampir"
+msgstr "Nietoperz krwiopijca"
 
 #: data/units/Blood_Bat.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Blood Bats are fast and can drain the blood of those they attack, thereby "
 "healing themselves, even to the point where they become stronger than they "
 "began the battle! Such is their fury that the fur of these undead flying "
 "beasts is tainted red with the blood of their victims."
 msgstr ""
-"Nietoperze Wampiry są szybkie i mogą wysysać krew atakowanego przeciwnika "
+"Nietoperze krwiopijcy są szybkie i mogą wysysać krew atakowanego 
przeciwnika "
 "lecząc w ten sposób siebie, nawet do momentu, gdy są silniejsze niż na "
 "początku starcia. Są tak zaciekłe, że futra tych nieumarłych latających 
"
 "potworów są splamione kwrią ich ofiar."
@@ -2824,17 +3266,14 @@
 #: data/units/Direwolf_Rider.cfg:18 data/units/Goblin_Direwolver.cfg:20
 #: data/units/Goblin_Knight.cfg:18 data/units/Sea_Serpent.cfg:19
 #: data/units/Vampire_Bat.cfg:19 data/units/Wolf_Rider.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid "fangs"
-msgstr "fangs"
+msgstr "kły"
 
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Bone Shooter"
 msgstr "Kościotrup-Strzelec"
 
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:15
-#, fuzzy
 msgid ""
 "These elite undead archers strike terror in the hearts of their foes by "
 "using the bones of the slain as weapons."
@@ -2846,7 +3285,6 @@
 #: data/units/Skeleton_Archer.cfg:23 data/units/Soulless.cfg:19
 #: data/units/Troll_Whelp.cfg:20 data/units/Walking_Corpse.cfg:19
 #: data/units/Yeti.cfg:33
-#, fuzzy
 msgid "fist"
 msgstr "pięść"
 
@@ -2866,7 +3304,6 @@
 #: data/units/Orcish_Warlord.cfg:29 data/units/Poacher.cfg:41
 #: data/units/Skeleton_Archer.cfg:40 data/units/Soul_Shooter.cfg:37
 #: data/units/Trapper.cfg:41
-#, fuzzy
 msgid "bow"
 msgstr "łuk"
 
@@ -2916,27 +3353,24 @@
 #: data/units/Trapper.cfg:42 data/units/Triton.cfg:20
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:34 data/units/Wall_Guard.cfg:36
 #: data/units/Watch_Tower.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid "pierce"
 msgstr "kłująca"
 
 #: data/units/Bowman.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Bowman"
 msgstr "Łucznik"
 
 #: data/units/Bowman.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Immersed from childhood in the ways of archery, the young Bowmen are the "
 "most common ranged combatants in Wesnothian armies."
 msgstr ""
-"Immersed from childhood in the ways of archery, the young Bowmen are the "
-"most common ranged combatants in Wesnothian armies."
+"Od małego wychowani w duchu łucznictwa, młodzi Łucznicy są najczęściej 
"
+"spotykanymi strzelcami w armiach Wesnothu."
 
 #: data/units/Cavalier.cfg:3
 msgid "Cavalier"
-msgstr ""
+msgstr "Ułan"
 
 #: data/units/Cavalier.cfg:24
 msgid ""
@@ -2944,15 +3378,17 @@
 "battlefield as Cavaliers. Armed with magic pistol artifacts, keen swords and "
 "fine armours are one of the best troops mounted in all know world."
 msgstr ""
+"Tylko najbardziej doświadczeni i odważni Dragoni mogą dołączyć do 
Ułanów. "
+"Uzbrojeni w magiczne pistolety, siekące miecze i doskonałe zbroje są 
jednymi "
+"z najlepszych konnych żołnierzy na świecie."
 
 #: data/units/Cavalier.cfg:48 data/units/Dragoon.cfg:48
-#, fuzzy
 msgid "pistol"
 msgstr "pistolet"
 
 #: data/units/Cavalryman.cfg:3
 msgid "Cavalryman"
-msgstr ""
+msgstr "Kawalerzysta"
 
 #: data/units/Cavalryman.cfg:25
 msgid ""
@@ -2960,50 +3396,46 @@
 "Cavalrymen. This strictly disciplined force is especially suited to "
 "capturing and holding villages."
 msgstr ""
+"Najlepsi jeźdźcy Wesnothu są rekrutowani na Kawalerzystów. Te doskonale "
+"wyszkolone jednostki są szczególnie dobrze przygotowane do przejmowania i "
+"utrzymywania wiosek."
 
 #: data/units/Cave_Spider.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Giant Spider"
-msgstr "Potężny Pająk"
+msgstr "Potężny pająk"
 
 #: data/units/Cave_Spider.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Giant Spiders are said to roam the depths of Knalga, devouring many victims. "
 "They can bite at close range, thereby poisoning their enemies, and also can "
 "attack with a web at long range, slowing their foes down."
 msgstr ""
-"Giant Spiders are said to roam the depths of Knalga, devouring many victims. "
-"They can bite at close range, thereby poisoning their enemies, and also can "
-"attack with a web at long range, slowing their foes down."
+"Podobno w głębinach Knalgi żyją Potężne pająki, przez wieki trawiące 
swoje "
+"nieszczęsne ofiary. Jadowicie kąsają tych, którzy się zbliżą, a 
trzymających "
+"się na dystans spowalniają strzelając swą siecią."
 
 #: data/units/Cave_Spider.cfg:28
-#, fuzzy
 msgid "web"
 msgstr "pajęczyna"
 
 #: data/units/Cave_Spider.cfg:38 data/units/Elvish_Druid.cfg:43
 #: data/units/Elvish_Shaman.cfg:45 data/units/Elvish_Shyde.cfg:52
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:37
-#, fuzzy
 msgid "slow"
 msgstr "zwolnienie"
 
 #: data/units/Chocobone.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Chocobone"
-msgstr "Chocobone"
+msgstr "Kościostruś"
 
 #: data/units/Chocobone.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Riding the bones of ostrich-like large birds once used as mounts by a lost "
 "civilization, the skeleton Chocobones can move faster than most cavalry "
 "units."
 msgstr ""
-"Riding the bones of ostrich-like large birds once used as mounts by a lost "
-"civilization, the skeleton Chocobones can move faster than most cavalry "
-"units."
+"Jeżdżące na szkieletach strusiopodobnych stworów, rumaków zapomnianej "
+"cywilizacji, Kościostrusie mogą poruszać się szybciej niż zwykła 
kawaleria."
 
 #: data/units/Chocobone.cfg:20 data/units/Drake_Clasher.cfg:51
 #: data/units/Drake_Guard.cfg:22 data/units/Drake_Slasher.cfg:52
@@ -3014,7 +3446,6 @@
 #: data/units/Saurian.cfg:36 data/units/Saurian_Warrior.cfg:19
 #: data/units/Saurian_Warrior.cfg:36 data/units/Spearman.cfg:19
 #: data/units/Spearman.cfg:32
-#, fuzzy
 msgid "spear"
 msgstr "włócznia"
 
@@ -3022,41 +3453,35 @@
 #: data/units/Horseman.cfg:22 data/units/Knight.cfg:38
 #: data/units/Lancer.cfg:22 data/units/Paladin.cfg:43 src/actions.cpp:360
 #: src/actions.cpp:478
-#, fuzzy
 msgid "charge"
-msgstr "charge"
+msgstr "szarża"
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Cockatrice"
-msgstr "Cockatrice"
+msgstr "Bazyliszek"
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "At first sight, these mystical snake-like creatures appear weak, but looks "
 "are deceiving. With just a glance at their enemies, Cockatrices can turn "
 "them into stone!"
 msgstr ""
-"At first sight, these mystical snake-like creatures appear weak, but looks "
-"are deceiving. With just a glance at their enemies, Cockatrices can turn "
-"them into stone!"
+"Z pozoru te mityczne wężopodobne stworzenia wydają się słabe. Lecz tych, 
"
+"którzy dali się zwieść, Bazyliszki jednym spojrzeniem zamieniają w zimny 
"
+"głaz!"
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:21
-#, fuzzy
 msgid "gaze"
 msgstr "spojrzenie"
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:26 src/actions.cpp:717 src/actions.cpp:857
 #: src/reports.cpp:122
-#, fuzzy
 msgid "stone"
-msgstr "kamień"
+msgstr "zamiana w kamień"
 
 #: data/units/Commander.cfg:3 data/units/Commander.cfg:78
-#, fuzzy
 msgid "Commander"
-msgstr "Commander"
+msgstr "Dowódca"
 
 #: data/units/Commander.cfg:11 data/units/Commander.cfg:86
 #: data/units/Death_Knight.cfg:14 data/units/Elvish_Captain.cfg:11
@@ -3068,9 +3493,8 @@
 #: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:9 data/units/Princess.cfg:17
 #: data/units/Princess.cfg:55 data/units/Sergeant.cfg:17
 #: data/units/Warrior_King.cfg:17 src/actions.cpp:350 src/actions.cpp:468
-#, fuzzy
 msgid "leadership"
-msgstr "przywódca"
+msgstr "dowodzenie"
 
 #: data/units/Commander.cfg:20 data/units/Commander.cfg:95
 #: data/units/Noble_Commander.cfg:19
@@ -3081,53 +3505,53 @@
 "although they also carry a bow to use when necessary. If the Commander is "
 "lost, so is the battle."
 msgstr ""
+"Ranga Dowódcy jest przyznawana tym, którzy prowadzą grupy bojowe do walki. 
"
+"Mają oni zdolności przywódcze, co sprawia, że sąsiednie jednostki 
niższego "
+"poziomu lepiej walczą. Dowódcy najlepiej sobie radzą z mieczem, choć "
+"ostatecznie mogą też strzelać z łuku. Jeśli Dowódca zginie, bitwa jest "
+"przegrana."
 
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Cuttle Fish"
-msgstr "Cuttle Fish"
+msgstr "Kałamarnica"
 
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Cuttle Fish are giantic creatures of the seas. They can grab their opponents "
 "with strong tentacles, or spit a poisonous black ink from a distance. The "
 "best way to survive an encounter with these monsters is to remain ashore."
 msgstr ""
-"Cuttle Fish are giantic creatures of the seas. They can grab their opponents "
-"with strong tentacles, or spit a poisonous black ink from a distance. The "
-"best way to survive an encounter with these monsters is to remain ashore."
+"Kałamarnice to gigantyczne potwory morskie. Łapią swoje ofiary potężnymi 
"
+"mackami albo opluwają trującym atramentem. Najlepszym sposobem na "
+"przetrwanie spotkania z Kałamarnicą jest pozostanie na brzegu."
 
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:19 data/units/Tentacle.cfg:20
 msgid "tentacle"
-msgstr ""
+msgstr "macka"
 
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:26
-#, fuzzy
 msgid "ink"
 msgstr "atrament"
 
 #: data/units/Dark_Adept.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Dark Adept"
-msgstr "Adept Ciemności"
+msgstr "Adept ciemności"
 
 #: data/units/Dark_Adept.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Dark Adepts are psychotic fanatics who dabble in black magic, using its "
 "power to cause death and destruction."
 msgstr ""
-"Dark Adepts are psychotic fanatics who dabble in black magic, using its "
-"power to cause death and destruction."
+"Adepci ciemności to psychotyczni fanatycy parający się czarną magią, 
którzy "
+"używają jej mocy by siać śmierć i zniszczenie."
 
 #: data/units/Dark_Adept.cfg:22 data/units/Necromancer.cfg:35
 msgid "chill wave"
-msgstr ""
+msgstr "fala chłodu"
 
 #: data/units/Dark_Queen.cfg:3
 msgid "Dark Queen"
-msgstr ""
+msgstr "Mroczna królowa"
 
 #: data/units/Dark_Queen.cfg:15
 msgid ""
@@ -3135,105 +3559,97 @@
 "knowledge of magic makes her a worthy foe in combat, although her power is "
 "mostly derived from those she commands."
 msgstr ""
+"Asheviere, zła królowa-matka, która terroryzowała Wesnoth przez wiele 
lat. "
+"Jej znajomość magii sprawia, że jest godnym przeciwnikiem w walce, choć "
+"większość jej potęgi pochodzi od tych, którymi dowodzi."
 
 #: data/units/Dark_Queen.cfg:20
 msgid "scepter"
-msgstr ""
+msgstr "szabla"
 
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Dark Spirit"
-msgstr "Duch Ciemności"
+msgstr "Duch ciemności"
 
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Dark Spirits are messengers and bearers of tidings from the realm of the "
 "dead, and a force of dread in this world. Happily, they have rarely been "
 "seen in Wesnoth."
 msgstr ""
-"Dark Spirits are messengers and bearers of tidings from the realm of the "
-"dead, and a force of dread in this world. Happily, they have rarely been "
-"seen in Wesnoth."
+"Duchy ciemności są posłańcami ze świata umarłych i głosem trwogi "
+"wdzierającym się w ten świat. Na szczęście, żadko się je widuje w 
Wesnoth."
 
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:19 data/units/Spectre.cfg:19
 #: data/units/Wraith.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid "baneblade"
-msgstr "trujące ostrze"
+msgstr "zatrute ostrze"
 
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:32 data/units/Ghost.cfg:31
 #: data/units/Spectre.cfg:32 data/units/Wraith.cfg:32
-#, fuzzy
 msgid "wail"
 msgstr "ryk"
 
 #: data/units/Death_Knight.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Death Knight"
-msgstr "Książę Śmierci"
+msgstr "Książę śmierci"
 
 #: data/units/Death_Knight.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Sometimes the mightiest warriors and generals, cursed with hate and angst, "
 "came back to this world as Death Knights."
 msgstr ""
-"Sometimes the mightiest warriors and generals, cursed with hate and angst, "
-"came back to this world as Death Knights."
+"Czasami najpotężniejsi wojownicy i generałowie, przeklęci z nienawiścią 
i "
+"trwogą, wracają na tez świat jako Książęta śmierci."
 
 #: data/units/Death_Knight.cfg:19 data/units/Dwarvish_Lord.cfg:24
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:24
 msgid "battle axe"
-msgstr ""
+msgstr "topór bojowy"
 
 #: data/units/Death_Knight.cfg:36 data/units/Duelist.cfg:31
 #: data/units/General.cfg:44 data/units/Lieutenant.cfg:38
 #: data/units/Orcish_Crossbow.cfg:39 data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:38
 #: data/units/Sergeant.cfg:38 data/units/Wall_Guard.cfg:35
-#, fuzzy
 msgid "crossbow"
 msgstr "kusza"
 
 #: data/units/Deathmaster.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Deathmaster"
 msgstr "Mistrz Śmierci"
 
 #: data/units/Deathmaster.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Gwiti's wanderings on a dark path have given him power normally not granted "
 "to mortals, but with a terrible cost: The undead that he gave his soul to "
 "are gradually claiming his mortal shell too, and with time, he will be a "
 "true undead and a terror to all that lives."
 msgstr ""
-"Gwiti's wanderings on a dark path have given him power normally not granted "
-"to mortals, but with a terrible cost: The undead that he gave his soul to "
-"are gradually claiming his mortal shell too, and with time, he will be a "
-"true undead and a terror to all that lives."
+"Gwiti zbyt długo błądził po ciemnej ścieżce i, choć uzyskał 
niedostępną dla "
+"śmiertelnych moc, poniósł też wielkie koszty: nieumarli, którym 
zaprzedał "
+"duszę teraz po kawałku zabierają jego ciało. Z czasem sam stanie się "
+"nieumarłym i postrachem wszystkiego, co żywe."
 
 #: data/units/Demilich.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Demilich"
 msgstr "Półlicz"
 
 #: data/units/Demilich.cfg:15
-#, fuzzy
 msgid ""
 "After too much time dabbling with forbidden magics and dark arts, these "
 "mages have begun to pay a heavy price: Demiliches are losing their bodies, "
 "becoming undead themselves. With time, they may become fully undead, and "
 "feared by all alike."
 msgstr ""
-"Too much time spent dabbling with forbidden magics and dark arts inexorably "
-"begin to exact a heavy price from this mage. He is losing his body, becoming "
-"an undead himself. With time, he may become fully undead, and feared by all "
-"alike."
+"Po zbyt długim czasie spędzonym na eksperymentowaniu z czarną magią i "
+"zakazanymi sztukami, ci magowie zaczęli ponosić konsekwencje. Półlicze 
tracą "
+"swe ciała, kawałek po kawałku stając się nieumarłymi. Z czasem ta "
+"transformacja się zakończy, a oni przeistoczą się w ostateczną, 
straszliwą "
+"formę."
 
 #: data/units/Direwolf_Rider.cfg:3
 msgid "Direwolf Rider"
-msgstr ""
+msgstr "Jeźdźcy basiorów"
 
 #: data/units/Direwolf_Rider.cfg:15
 msgid ""
@@ -3241,6 +3657,9 @@
 "giant wolves with poisoned claws. These Goblins are fearsome and merciless "
 "enemies."
 msgstr ""
+"Jeźdźcy basiorów jeżdżą na najszybszych zwierzętach w Wesnoth, 
straszliwych "
+"gigantycznych wilkach o zatrutych pazurach. Te gobliny to budzący strach i "
+"bezlitośni wrogowie."
 
 #: data/units/Direwolf_Rider.cfg:30 data/units/Drake_Burner.cfg:20
 #: data/units/Drake_Fire.cfg:19 data/units/Drake_Flameheart.cfg:20
@@ -3250,37 +3669,36 @@
 #: data/units/Gryphon_Rider.cfg:19 data/units/Necrophage.cfg:19
 #: data/units/Nightgaunt.cfg:20 data/units/Shadow.cfg:20
 #: data/units/Skeletal_Dragon.cfg:47 data/units/Sleeping_Gryphon.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid "claws"
 msgstr "szpony"
 
 #: data/units/Dragoon.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Dragoon"
 msgstr "Dragon"
 
 #: data/units/Dragoon.cfg:24
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Riding fast horses and armed with sword and magical pistol artifacts, "
 "Dragoons make versatile troops."
 msgstr ""
-"Riding fast horses and armed with sword and flintlock pistol, the dragoons "
-"are very versatile troops."
+"Dragoni, mknący na rączych koniach, uzbrojeni w miecze i pistolety są 
bardzo "
+"wszechstronnymi żołnierzami."
 
 #: data/units/Drake_Beak.cfg:3
 msgid "Drake Beak"
-msgstr ""
+msgstr "Smoczy dziób"
 
 #: data/units/Drake_Beak.cfg:16
 msgid ""
 "Smaller than most Drakes, the Beaks are therefore more agile and can fight "
 "even when flying."
 msgstr ""
+"Mniejsze od większości smoków, dzioby są bardziej zwinne i mogą walczyć 
"
+"nawet w locie."
 
 #: data/units/Drake_Beak.cfg:37 data/units/Drake_Petit.cfg:37
 msgid "beak"
-msgstr ""
+msgstr "dziób"
 
 #: data/units/Drake_Burner.cfg:3
 msgid "Drake Burner"
@@ -3299,7 +3717,7 @@
 #: data/units/Drake_Warmage.cfg:41 data/units/Drake_Warrior.cfg:42
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:57
 msgid "fire breath"
-msgstr ""
+msgstr "zionięcie ogniem"
 
 #: data/units/Drake_Clasher.cfg:3
 msgid "Drake Clasher"
@@ -3307,51 +3725,51 @@
 
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:3
 msgid "Drake Fighter"
-msgstr ""
+msgstr "Smoczy wojownik"
 
 #: data/units/Drake_Fire.cfg:3
 msgid "Fire Drake"
-msgstr ""
+msgstr "Ognisty smok"
 
 #: data/units/Drake_Flameheart.cfg:3
 msgid "Drake Flameheart"
-msgstr ""
+msgstr "Smok ogniste serce"
 
 #: data/units/Drake_Guard.cfg:3
 msgid "Drake Guard"
-msgstr ""
+msgstr "Smoczy strażnik"
 
 #: data/units/Drake_Hatchling.cfg:3
 msgid "Drake Hatchling"
-msgstr ""
+msgstr "Smocze pisklę"
 
 #: data/units/Drake_Mage.cfg:3
 msgid "Drake Mage"
-msgstr ""
+msgstr "Smoczy mag"
 
 #: data/units/Drake_Mage.cfg:16
 msgid "Like all Mages, the Drake Mages are capable of using magic in battle."
-msgstr ""
+msgstr "Jak wszyscy Magowie, Smoczy magowie mogą używać magii podczas 
bitwy."
 
 #: data/units/Drake_Mage.cfg:63 data/units/Drake_Warmage.cfg:73
 msgid "ice shot"
-msgstr ""
+msgstr "lodowy strzał"
 
 #: data/units/Drake_Petit.cfg:3
 msgid "Drake Petit"
-msgstr ""
+msgstr "Smoczek"
 
 #: data/units/Drake_Slasher.cfg:3
 msgid "Drake Slasher"
-msgstr ""
+msgstr "Smoczy rębacz"
 
 #: data/units/Drake_Slave.cfg:3
 msgid "Drake Slave"
-msgstr ""
+msgstr "Smoczy niewolnik"
 
 #: data/units/Drake_Slave.cfg:16
 msgid "Drake Slaves are servile members of this reptilian race."
-msgstr ""
+msgstr "Smoczy niewolnicy to słudzy tej gadziej rasy."
 
 #: data/units/Drake_Warmage.cfg:3
 msgid "Drake Warmage"
@@ -3359,61 +3777,56 @@
 
 #: data/units/Drake_Warrior.cfg:3
 msgid "Drake Warrior"
-msgstr ""
+msgstr "Smoczy wojownik"
 
 #: data/units/Drake_Worker.cfg:3
 msgid "Drake Worker"
-msgstr ""
+msgstr "Smoczy robotnik"
 
 #: data/units/Drake_Worker.cfg:16
 msgid "More advanced Drakes, the Workers fight with their own sharp claws."
 msgstr ""
 
 #: data/units/Duelist.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Duelist"
-msgstr "Duelist"
+msgstr "Szpadzista"
 
 #: data/units/Duelist.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Duelists are masters of the art of swordplay. Their skill with the rapier "
 "allows them to attack and parry with only one hand, while they wield a "
 "pistol in the other to shoot distant foes."
 msgstr ""
-"Duelists are masters of the art of swordplay. Their skill with the rapier "
-"allows them to attack and parry with only one hand, while they wield a "
-"pistol in the other to shoot distant foes."
+"Szpadziści są mistrzami walki białą bronią. Potrafią atakować i 
bronić się "
+"trzymaną w jednej dłoni szpadą, podczas gdy w drugiej mają pistolet, 
służący "
+"do unieszkodliwiania odległych wrogów."
 
 #: data/units/Duelist.cfg:20 data/units/Fencer.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid "rapier"
-msgstr "rapier"
+msgstr "szpada"
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Dwarvish Berserker"
-msgstr "Krasnoludzki Berserker"
+msgstr "Krasnoludzki erserker"
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Dwarves are an ancient race of powerful fighters. Their Berserkers forget "
 "all defense in exchange for massive damage against their enemies. Once a "
 "battle is entered, Dwarvish Berserkers attack ferociously, continuing to "
 "push the attack until either they or their enemy lies dead."
 msgstr ""
-"Dwarves are an ancient race of powerful fighters. Their Berserkers forgo all "
-"defense in exchange for massive damage against their enemies. Once a battle "
-"is entered, Dwarvish Berserkers attack ferociously, continuing to push the "
-"attack until either they or their enemy lies dead."
+"Krasnoludy to pradawna rasa potężnych wojowników. Ich bersekerowie "
+"zapominają o wszelkiej obronie, w zamian starając się sprawić jak 
największe "
+"obrażenia swoim przeciwnikom. Gdy walka się zacznie, Krasnoludzcy "
+"berserkerowie dziko atakują, nie przestając dopóki ich wróg albo oni sami 
"
+"nie padną trupem."
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:26 data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:26
 msgid "berserker frenzy"
-msgstr ""
+msgstr "szał berserkera"
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:29 data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:29
-#, fuzzy
 msgid "berserk"
 msgstr "berserker"
 
@@ -3431,43 +3844,40 @@
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:20
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:38
 msgid "dragonstaff"
-msgstr ""
+msgstr "smoczy kij"
 
 #: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Dwarvish Fighter"
 msgstr "Krasnoludzki Wojownik"
 
 #: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Dwarvish Fighters wield mighty battle axes and hammers, which make them "
 "feared opponents in close range combat. They are excellent in mountainous "
 "terrain or underground. Though not swift, their power and endurance more "
 "than compensate."
 msgstr ""
-"Dwarvish Fighters are excellent in mountainous terrain or underground. In "
-"close range combat, the mighty power of their battle axes makes them feared "
-"opponents. Their power and endurance make up for their lack of speed."
+"Krasnoludzcy wojownicy dzierżą potężne topory bojowe i młoty, co 
sprawia, że "
+"są postrachem w walce wręcz. Są najlepsi w górach albo pod ziemią. Choć 
"
+"powolni, z nadwyżką nadrabiają siłą i wytrzymałością."
 
 #: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:19 data/units/Revenant.cfg:23
 #: data/units/Skeleton.cfg:24
-#, fuzzy
 msgid "axe"
 msgstr "topór"
 
 #: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:36 data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:42
 msgid "hammer"
-msgstr ""
+msgstr "młot"
 
 #: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:3
 msgid "Dwarvish Guardsman"
-msgstr ""
+msgstr "Krasnoludzki strażnik"
 
 #: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:15 data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:17
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:17 src/actions.cpp:496
 msgid "steadfast"
-msgstr ""
+msgstr "niezłomny"
 
 #: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:21
 msgid ""
@@ -3475,68 +3885,68 @@
 "Slow and without a strong attack, they guard the Army's flank, soaking up "
 "alot of damage, and hurling their heavy spears into the enemy."
 msgstr ""
+"Najtwardsze krasnoludy czasami zaciągają sie do armii jako strażnicy. "
+"Powolni i nie dysponujący silnym atakiem, pilnują skrzydeł armii, biorąc 
na "
+"siebie wszelkie ataki i rzucając ciężkie włócznie w przeciwnika."
 
 #: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Dwarvish Lord"
-msgstr "Dwarvish Lord"
+msgstr "Krasnoludzki władca"
 
 #: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:21
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Dwarvish Lords are kings under the mountains. Their skill with the battle "
 "axe is unmatched, and they are able to hit even enemies that are far away. "
 "Their fine armor is made of the strong alloys crafted by their kin."
 msgstr ""
-"Dwarvish Lords are kings under the mountains. Their skill with the battle "
-"axe is unmatched, and they are able to hit even enemies that are far away. "
-"Their fine armor is made of the strong alloys crafted by their kin."
+"Krasnoludzcy władcy są królami wewnątrz gór. W posługiwaniu się 
toporem nie "
+"mają sobie równych, potrafią nawet trafić odległych wrogów. Ich 
wspaniała "
+"zbroja jest zrobiona z najlepszych stopów jakie kiedykolwiek ich rasa "
+"wyprodukowała."
 
 #: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:41
-#, fuzzy
 msgid "hatchet"
 msgstr "siekiera"
 
 #: data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Dwarvish Runemaster"
-msgstr "Dwarvish Runemaster"
+msgstr "Krasnoludzki alchemik"
 
 #: data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The mighty Dwarvish Runemasters are fearsome and sturdy warriors who have "
 "harnessed the secret powers of the Dwarven runes. They can send lightning "
 "bolts at their enemies by striking the ground with their marvelously crafted "
 "and much beloved hammers, which shimmer with magical energy."
 msgstr ""
-"The mighty Dwarvish Runemasters are fearsome and sturdy warriors who have "
-"harnessed the secret powers of the Dwarven runes. They can send lightning "
-"bolts at their enemies by striking the ground with their marvelously crafted "
-"and much beloved hammers, which shimmer with magical energy."
+"Potężni Krasnoludzcy alchemicy są siejącymi postrach wytrwałymi 
wojownikami, "
+"którzy opanowali moc płynącą z tajemnych krasnoludzkich run. Mogą 
rzucać "
+"błyskawicami w swych przeciwników uderzając w ziemię swymi przepięknie "
+"wykonanymi młotami, które wprost pulsują od energii magicznej."
 
 #: data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:20
 msgid "runic hammer"
-msgstr ""
+msgstr "młot runiczny"
 
 #: data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:37
 msgid "Lightning bolt"
-msgstr ""
+msgstr "Błyskawica"
 
 #: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Dwarvish Sentinel"
-msgstr "Dwarvish Steelclad"
+msgstr "Krasnoludzki wartownik"
 
 #: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:23
 msgid ""
 "The Sentinel, with his tower shield and great courage, refuses to yeild "
 "under even the strongest of enemy attacks."
 msgstr ""
+"Krasnoludzki wartownik wyposażony w olbrzymią tarczę i równie wielką 
odwagę "
+"nigdy nie ulega nawet najsilniejszym atakom wroga."
 
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:3
 msgid "Dwarvish Stalwart"
-msgstr ""
+msgstr "Krasnoludzki siłacz"
 
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:23
 msgid ""
@@ -3544,99 +3954,89 @@
 "armor from the ruins of their enemies. While slow, they are the feared for "
 "their resilience and strength."
 msgstr ""
+"Krasnoludzcy siłacze, zaprawieni w wielu bojach, złożyli nowe tarcze i "
+"mocniejsze zbroje z pozostałości po swoich wrogach. Choć powolni, sieją "
+"postrach odwagą i wytrzymałością."
 
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Dwarvish Steelclad"
-msgstr "Dwarvish Steelclad"
+msgstr "Opancerzony krasnolud"
 
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:21
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The more experienced Dwarvish Steelclad fighters wear heavy chain mail and "
 "plate armor, for which they are rightly famous."
 msgstr ""
-"The more experienced Dwarvish Steelclad fighters wear heavy chain mail and "
-"plate armor, for which they are rightly famous."
+"Doświadczone w bojach Opancerzone krasnoludy noszą ciężką kolczugę i 
zbroję "
+"płytową, z której słusznie słyną."
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Dwarvish Thunderer"
-msgstr "Dwarvish Thunderer"
+msgstr "Krasnoludzki piorunomiot"
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Dwarvish Thunderers provide much needed ranged support to the mighty, yet "
 "slow, close-range fighters of the Dwarvish armies. Their mysterious weapons "
 "are slower, cruder and noisier than the elegant and swift elvish bows, but "
 "their impact is unmatched."
 msgstr ""
-"Dwarvish Thunderers provide much needed ranged support to the mighty, yet "
-"slow, close-range fighters of the Dwarvish armies. Their mysterious weapons "
-"are slower, cruder and noisier than the elegant and swift elvish bows, but "
-"their impact is unmatched."
+"Krasnoludzcy piorunomioci, powolni, lecz niepokonani, są bardzo potrzebnymi "
+"w wojsku krasnoludzkim strzelcami. Tajemnicza broń jest wolniejsza, mniej "
+"wyrafinowana i głośniejsza od eleganckich i szybkich elfickich łuków, ale 
"
+"jej moc jest nie do pobicia."
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:40
-#, fuzzy
 msgid "thunderstick"
-msgstr "piorun"
+msgstr "piorunujący kij"
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Dwarvish Thunderguard"
-msgstr "Dwarvish Thunderguard"
+msgstr "Krasnoludzki piorunostrażnik"
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The famed Dwarvish Thunderguards wield mysterious and feared weapons forged "
 "by the Dwarf weapon-masters, experts in arcane Dwarvish technology. Although "
 "they are no faster than the more common Thunderers, their attack is much "
 "more deadly."
 msgstr ""
-"The famed Dwarvish Thunderguards wield mysterious and feared weapons forged "
-"by the Dwarf weapon-masters, experts in arcane Dwarvish technology. Although "
-"they are no faster than the more common Thunderers, their attack is much "
-"more deadly. "
+"Słynni Krasnoludzcy piorunostrażnicy dysponują tajemną bronią wykutą 
przez "
+"krasnoludzkich zbrojmistrzów, speców od skomplikowanej techniki. Choć nie 
są "
+"szybsi od zwykłych piorunomiotów, ich atak jest o wiele groźniejszy."
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:46
-#, fuzzy
 msgid "dragonstick"
-msgstr "dragonstick"
+msgstr "smoczy kij"
 
 #: data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:3
 msgid "Dwarvish Ulfserker"
-msgstr ""
+msgstr "Krasnoludzki ulfserker"
 
 #: data/units/Elder_Mage.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elder Mage"
-msgstr "Elder Mage"
+msgstr "Starszy mag"
 
 #: data/units/Elder_Mage.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Once great, Elder Mages have seen their power a little diminished from "
 "wearying years of battle. Nevertheless they remain feared on the battlefield "
 "on account of their powerful lightning bolts."
 msgstr ""
-"Oncegreat, Elder Mages have seen their power a little diminished from "
-"wearying years of battle. Nevertheless they remain feared on the battlefield "
-"on account of their powerful lightning bolts."
+"Niegdyś silni, Starsi magowie utracili z wiekiem część swojej potęgi. 
Jednak "
+"wciąż sieją postrach na polu bitwy swoimi niszczącymi błyskawicami."
 
 #: data/units/Elder_Mage.cfg:38
-#, fuzzy
 msgid "lightning"
-msgstr "lightning"
+msgstr "błyskawica"
 
 #: data/units/Elder_Wose.cfg:3
 msgid "Elder Wose"
-msgstr ""
+msgstr "Stary drzewiec"
 
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:3 data/units/Elvish_Archer.cfg:81
 msgid "Elvish Archer"
-msgstr ""
+msgstr "Elficki Łucznik"
 
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:18 data/units/Elvish_Archer.cfg:96
 msgid ""
@@ -3644,17 +4044,18 @@
 "range combat. Able to fire many arrows quickly and accurately, these Archers "
 "make up a large portion of the Elvish military."
 msgstr ""
+"Elficcy łucznicy są od młodości ćwiczeni w łucznictwie, więc są 
uzdolnieni w "
+"walce na odległość. Szybko i celnie wypuszczający strzały łucznicy 
stanowią "
+"poważną część elfickich armii."
 
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:3 data/units/Elvish_Avenger.cfg:76
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Avenger"
-msgstr "Elvish Avenger"
+msgstr "Elficki mściciel"
 
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:18 data/units/Elvish_Avenger.cfg:91
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:17 data/units/Elvish_Ranger.cfg:94
-#, fuzzy
 msgid "ambush"
-msgstr "ambush"
+msgstr "zasadzki"
 
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:20 data/units/Elvish_Avenger.cfg:93
 msgid ""
@@ -3662,141 +4063,127 @@
 "forms of combat. Avengers are considered the best of all woodsmen in "
 "Wesnoth, and can ambush their foes in the forest, because they cannot be "
 "seen in the woods until just after they have attacked."
-msgstr ""
+msgstr "Elficcy mściciele"
 
 #: data/units/Elvish_Captain.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Captain"
-msgstr "Elvish Captain"
+msgstr "Elficki kapitan"
 
 #: data/units/Elvish_Captain.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Skilled in commanding soldiers, Elvish Captains provide a bonus to all level-"
 "1 units on adjacent hexes. Captains are also skilled in both short- and long-"
 "range fighting."
 msgstr ""
-"Skilled in commanding soldiers, Elvish Captains provide a bonus to all level-"
-"1 units on adjacent hexes. Captains are also skilled in both short- and long-"
-"range fighting."
+"Doświadczeni w dowodzeniu żołnieżami Elficcy kapitanowie wspierają 
wszystkie "
+"sąsiednie jednostki 1-go poziomu. Kapitanowie potrafią też nieźle 
walczyć "
+"wręcz, jak i na odległość."
 
 #: data/units/Elvish_Champion.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Champion"
-msgstr "Elvish Champion"
+msgstr "Elficki mistrz"
 
 #: data/units/Elvish_Champion.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish Champions are awesome masters of swordsmanship, inflicting large "
 "amounts of damage in close combat. Master fighters, they are also adept with "
 "the bow, able to inflict damage on their enemies from both near and far."
 msgstr ""
-"Elvish Champions are awesome masters of swordsmanship, inflicting large "
-"amounts of damage in close combat. Master fighters, they are also adept with "
-"the bow, able to inflict damage on their enemies from both near and far."
+"Elficcy mistrzowie wiedzą wszystko o posługiwaniu się mieczem, zadając "
+"olbrzymie obrażenia przy walce wręcz. Ponadto ćwiczeni są też w 
łucznictwie, "
+"co sprawia, że już z daleka sieją zniszczenie."
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Druid"
-msgstr "Elfi Druid"
+msgstr "Elficki Druid"
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:18 data/units/Elvish_Shyde.cfg:19
 #: data/units/White_Mage.cfg:12 data/units/White_Mage.cfg:71
-#, fuzzy
 msgid "cures"
-msgstr "cures"
+msgstr "uzdrawia"
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish Druids are powerful masters of the forest. Brilliant at ensnaring "
 "unwary opponents, they also use the herbs of the forest to heal allies. "
 "Druids are excellent supporting units in any Elvish army."
 msgstr ""
-"Elvish Druids are powerful masters of the forest. Brilliant at ensnaring "
-"unwary opponents, they also use the herbs of the forest to heal allies. "
-"Druids are excellent supporting units in any Elvish army."
+"Elficcy druidzi są potężnymi władcami lasów. Genialnie potrafią oplą
tać "
+"nieostrożnego nieprzyjaciela, ale i uleczyć ziołami sprzymierzeńców. 
Druidzi "
+"to świetne jednostki wsparcia elfickich armii."
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:41 data/units/Elvish_Shyde.cfg:50
-#, fuzzy
 msgid "ensnare"
 msgstr "usidlenie"
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:61 data/units/Elvish_Shyde.cfg:70
-#, fuzzy
 msgid "thorns"
 msgstr "ciernie"
 
 #: data/units/Elvish_Fighter.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Fighter"
-msgstr "Elfi Wojownik"
+msgstr "Elficki Wojownik"
 
 #: data/units/Elvish_Fighter.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish Fighters make up the bulk of the Elven military in Wesnoth. They are "
 "distinguished from other fighting forces by their skill with both sword and "
 "bow. The Elves are deft of foot, and fight best in the forest."
 msgstr ""
-"Elvish Fighters make up the bulk of the Elven military in Wesnoth. They are "
-"distinguished from other fighting forces by their skill with both sword and "
-"bow. The Elves are deft of foot, and fight best in the forest."
+"Elficcy wojownicy stanowią trzon elfickiej armii w Wesnoth. Od innych "
+"wojowników odróżnia ich sprawne posługiwanie się zarówno mieczem, jak i 
"
+"łukiem. Elfy są zwinne i najlepiej walczą w lesie."
 
 #: data/units/Elvish_Hero.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Hero"
-msgstr "Elfi Bohater"
+msgstr "Elficki Bohater"
 
 #: data/units/Elvish_Hero.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish Heroes focus on individual performance on the battlefield, having "
 "tweaked their combat skills to the very maximum. Elvish Heroes prefer "
 "fighting at close range with the sword, but are also skilled at the bow."
 msgstr ""
-"Elvish Heroes focus on individual performance on the battlefield, having "
-"tweaked their combat skills to the very maximum. Elvish Heroes prefer "
-"fighting at close range with the sword, but are also skilled at the bow."
+"Elficcy bohaterowie podczas treningów skupiają się na samotnej walce w 
polu. "
+"Dzięki temu wspięli się na szczyty dokonań fizycznych. Choć Elficcy "
+"bohaterowie wolą walkę z mieczem w ręku, potrafią się posługiwać 
również "
+"łukiem."
 
 #: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:3
 msgid "Elvish High Lord"
-msgstr ""
+msgstr "Elficki wielki władca"
 
 #: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:17
 msgid ""
 "Elvish High Lords are fearsome in combat, using the sword at close range and "
 "devastating balls of fire at long range."
 msgstr ""
+"Elficcy wielcy władcy są niepokonani w walce: z bliska atakują mieczem, z "
+"daleka strzelają kulami ognia."
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Lady"
-msgstr "Elvish Lord"
+msgstr "Elficka pani"
 
 #: data/units/Elvish_Lady.cfg:16 data/units/Galleon.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid "dummy"
 msgstr "atrapa"
 
 #: data/units/Elvish_Lord.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Lord"
-msgstr "Elvish Lord"
+msgstr "Elficki władca"
 
 #: data/units/Elvish_Lord.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish Lords are fearsome in combat, using the sword at close range and "
 "devastating balls of fire at long range."
 msgstr ""
-"Elvish Lords are fearsome in combat, using the sword at close range and "
-"devastating balls of fire at long range."
+"Elficcy władcy są potężni w walce: z bliska atakują mieczem, z daleka "
+"strzelają kulami ognia."
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:3 data/units/Elvish_Marksman.cfg:80
 msgid "Elvish Marksman"
-msgstr ""
+msgstr "Elficki strzelec wyborowy"
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:18 data/units/Elvish_Marksman.cfg:96
 msgid ""
@@ -3805,59 +4192,55 @@
 "great skill with the bow compensates for their lack of skill in melee combat "
 "and lesser speed."
 msgstr ""
+"Elficcy strzelcy wyborowi są ekspertami w użyciu łuków. Ich zdolności "
+"gwarantują 60% szans na trafienie wrogów, nawet tych ukrytych w trudnym "
+"terenie. Te niezwykłe umiejętności strzeleckie wyrównują ich braki w 
walce "
+"wręcz i małą prędkość."
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:37 data/units/Elvish_Marksman.cfg:115
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:38
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:117
-#, fuzzy
 msgid "longbow"
 msgstr "długi łuk"
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:39 data/units/Elvish_Marksman.cfg:117
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:40
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:119 data/units/Fire_Dragon.cfg:60
-#, fuzzy
 msgid "marksman"
 msgstr "strzelec wyborowy"
 
 #: data/units/Elvish_Marshal.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Marshal"
-msgstr "Elvish Marshal"
+msgstr "Elficki marszałek"
 
 #: data/units/Elvish_Marshal.cfg:21
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Possessing one of the highest ranks in the Elven military, Elvish Marshals "
 "can lead any level 1 or 2 units in adjacent hexes, causing them to fight "
 "with increased skill. Marshals are also themselves greatly skilled in "
 "fighting, with both the sword and the bow."
 msgstr ""
-"Possessing one of the highest ranks in the Elven military, Elvish Marshals "
-"can lead any level 1 or 2 units in adjacent hexes, causing them to fight "
-"with increased skill. Marshals are also themselves greatly skilled in "
-"fighting, with both the sword and the bow."
+"Elfi marszałek, jeden z najwyższych stopniem dowódców w elfim wojsku, 
może "
+"kierować jakąkolwiek sąsiednią jednostką 1 albo 2 poziomu, sprawiając, 
że "
+"zacznie walczyć o wiele skuteczniej. Marszałkowie sami też są bardzo 
sprawni "
+"w ppowodowaniu obrażeń, czy to mieczem, czy łukiem."
 
 #: data/units/Elvish_Outrider.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Outrider"
-msgstr "Elvish Outrider"
+msgstr "Elficki foryś"
 
 #: data/units/Elvish_Outrider.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Riding like the wind, Elvish Outriders breeze through the forests to strike "
 "at weaker units and exposed flanks. Equally skilled in both bow and sword, "
 "they strike hard before melting into the woods again to evade response."
 msgstr ""
-"Riding like the wind, Elvish Outriders breeze through the forests to strike "
-"at weaker units and exposed flanks. Equally skilled in both bow and sword, "
-"they strike hard before melting into the woods again to evade response."
+"Mknący na skrzydłach wiatru Elficcy forysie z łatwością przemykają 
przez "
+"lasy, by atakować słabsze jednostki i niebronione flanki."
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:2 data/units/Elvish_Ranger.cfg:79
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Ranger"
-msgstr "Elvish Ranger"
+msgstr "Elf obieżyświat"
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:18 data/units/Elvish_Ranger.cfg:95
 msgid ""
@@ -3866,65 +4249,60 @@
 "Rangers cannot be seen by enemies while they are in forest, unless they have "
 "just made an attack, or there are enemies adjacent to them."
 msgstr ""
+"Elf obieżyświat to szybki i silny wojownik. Uzdolniony zarówno w walce 
wręcz "
+"jak i na odległość, jest niezwykle wszechstronny. Najlepszy z leśnych 
elfów, "
+"umie tak się zaszyć, że wrogowie widzą go tylko po tym, jak zaatakuje, 
lub "
+"gdy stoją tuż koło niego."
 
 #: data/units/Elvish_Rider.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Rider"
-msgstr "Elfi Jeździec"
+msgstr "Elficki Jeździec"
 
 #: data/units/Elvish_Rider.cfg:27
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Swift riders, Elvish Riders are fast in the forest as well as in the open. "
 "They can even use a bow from horseback."
 msgstr ""
-"Swift riders, Elvish Riders are fast in the forest as well as in the open. "
-"They can even use a bow from horseback."
+"Elficcy jeźdźcy mkną równie szybko przez równiny, co przez las. Z 
grzbietów "
+"swych rączych rumaków zasypują wrogów gradem strzał."
 
 #: data/units/Elvish_Scout.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Scout"
-msgstr "Elvish Scout"
+msgstr "Elficki zwiadowca"
 
 #: data/units/Elvish_Scout.cfg:28
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish Scouts move swiftly through forest and grassland alike. Their skill "
 "on horseback is virtually unmatched, although they do lack power in combat."
 msgstr ""
-"Elvish Scouts move swiftly through forest and grassland alike. Their skill "
-"on horseback is virtually unmatched, although they do lack power in combat."
+"Elficcy zwiadowcy równie szybko mkną przez łąki, co przez lasy. Ich "
+"umiejętności jeździeckie są niedoścignione, choć brak im siły w walce."
 
 #: data/units/Elvish_Shaman.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Shaman"
-msgstr "Elfi Szaman"
+msgstr "Elficki Szaman"
 
 #: data/units/Elvish_Shaman.cfg:11 data/units/Paladin.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid "heals"
-msgstr "heals"
+msgstr "leczy"
 
 #: data/units/Elvish_Shaman.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Elvish Shamans focus on less violent ways to hinder the enemy. Their "
 "entangling attack slows enemies down and reduces by one the number of times "
 "they may attack. Shamans also possess basic healing abilities."
 msgstr ""
-"Elvish Shamans focus on less violent ways to hinder the enemy. Their "
-"entangling attack slows enemies down and reduces by one the number of times "
-"they may attack. Shamans also possess basic healing abilities."
+"Elficcy szamani skupiają się na nieagresywnych metodach unieszkodliwiania "
+"przeciwników. Ich oplątujące ataki spowalniają wrogów i zmniejszają o 
jeden "
+"ilość ich ataków. Szamani mogą też leczyć."
 
 #: data/units/Elvish_Shaman.cfg:43
-#, fuzzy
 msgid "entangle"
 msgstr "oplątanie"
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:3 data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:82
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Sharpshooter"
-msgstr "Elvish Sharpshooter"
+msgstr "Elficki strzelec wyborowy"
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:18 data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:97
 msgid ""
@@ -3933,64 +4311,62 @@
 "when firing very quickly. Sharpshooters are excellent at picking off "
 "entrenched enemies."
 msgstr ""
+"Najbardziej elitarni łucznicy w całym Wesnoth - Elficcy strzelcy wyborowi 
są "
+"niezwykle celni. Choć strzelają bardzo szybko, zawsze mają 60% szanse "
+"trafienia. Strzelcy wyborowi świetnie nadają się do likwidowania 
umocnionych "
+"jednostek."
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Elvish Shyde"
-msgstr "Elvish Shyde"
+msgstr "Elfia wróżka"
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Shydes are Elves that are devoted to nature and their faerie side. Dragonfly "
 "wings sprout from their backs and change them into beautiful creatures "
 "capable of gliding unencumbered through the Elven forests."
 msgstr ""
-"Shydes are Elves that are devoted to nature and their faerie side. Dragonfly "
-"wings sprout from their backs and change them into beautiful creatures "
-"capable of gliding unencumbered through the Elven forests."
+"Wróżki to elfy oddane naturze i swojej lżejszej stronie. Z pleców 
wyrastają "
+"im skrzydełka i przemieniają je w przepiękne istoty, zdolne szybować 
przez "
+"lasy bez zwracania niczyjej uwagi."
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:24
 msgid "faerie touch"
-msgstr ""
+msgstr "dotyk wróżki"
 
 #: data/units/Fencer.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Fencer"
-msgstr "Fencer"
+msgstr "Szermierz"
 
 #: data/units/Fencer.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Fencers are trained in the arts of swordplay. While their rapier is a light "
 "weapon, they can use it quickly and with deadly skill. Wielding a dagger in "
 "their other hand, they can also deftly parry all kinds of attacks. Fencers "
 "are skirmishers, and so can move right past enemy units."
 msgstr ""
-"Fencers are trained in the arts of swordplay. While their rapier is a light "
-"weapon, they can use it quickly and with deadly skill. Wielding a dagger in "
-"their other hand, they can also deftly parry all kinds of attacks. Fencers "
-"are skirmishers, and so can move right past enemy units."
+"Szermierze są mistrzami sztuki walki mieczem. Choć ich szpada jest tylko "
+"lekką bronią, potrafią używać jej szybko i z morderczą precyzją. W 
drugiej "
+"ręce trzymają zwykle sztylet, więc przodują w odpieraniu ataków. Są "
+"harcownikami i ignorują strefy kontroli."
 
 #: data/units/Fighter.cfg:3 data/units/Fighter.cfg:44
-#, fuzzy
 msgid "Fighter"
 msgstr "Wojownik"
 
 #: data/units/Fighter.cfg:17 data/units/Fighter.cfg:58
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Young and brash, Fighters fight with a sword, and are vulnerable to attack "
 "from enemies. However they have the potential to become great warriors one "
 "day."
 msgstr ""
-"Young and brash, Fighters fight with a sword, and are vulnerable to attack "
-"from enemies. However they have the potential to become great warriors one "
-"day."
+"Młodzi i nieokrzesani, Szlachetni wojownicy walczą tylko mieczem, więc są 
"
+"narażeni na ataki na odległość. Mimo tego, mają potencjał, by pewnego 
dnia "
+"stać się wielkimi wojownikami."
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:3
 msgid "Fire Dragon"
-msgstr ""
+msgstr "Ognisty smok"
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:17
 msgid ""
@@ -4000,118 +4376,113 @@
 "its tail. Fire Dragons are cunning and cruel, and often take underlings whom "
 "they help lead to victory."
 msgstr ""
+"Długowieczny i przerażający Ognisty smok jest tym członkiem smoczej 
rodziny, "
+"który zieje ogniem. Potrafi się tym doskonale posługiwać w walce. Ponadto 
ma "
+"potężne szczęki i może miażdżyć przeciwników jednym uderzeniem 
swojego "
+"ogona. Ogniste smoki są podstępne i okrutne, często mają podwładnych, "
+"których wiodą ku zwycięstwu."
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:21
 msgid "bite"
-msgstr ""
+msgstr "ugryzienie"
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:39
 msgid "tail"
-msgstr ""
+msgstr "ogon"
 
 #: data/units/Fireball.cfg:4
 msgid "Fireball"
-msgstr ""
+msgstr "Kula ognia"
 
 #: data/units/Fireball.cfg:16
 msgid ""
 "A Fireball. This is not to be used for anything else than a 'Move_Unit_Fake'!"
-msgstr ""
+msgstr "Kula ognia. Nie powinna być używana do niczego poza 
'Move_Unit_Fake'!"
 
 #: data/units/Footpad.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Footpad"
-msgstr "Piechota"
+msgstr "Piechur"
 
 #: data/units/Footpad.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The scruffy-haired Footpads are used by bandit gangs to scout ahead for "
 "places and people to rob."
 msgstr ""
-"The scruffy-haired Footpads are used by bandit gangs to scout ahead for "
-"places and people to rob."
+"Rozczochrani Piechurzy są zazwyczaj wysyłani jako zwiadowcy przez bandyckie 
"
+"gangi, aby znaleźli miejsca lub ludzi wartych rabunku."
 
 #: data/units/Footpad.cfg:19 data/units/Thug.cfg:19 data/units/Troll.cfg:20
 #: data/units/Troll_Hero.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid "club"
 msgstr "maczuga"
 
 #: data/units/Footpad.cfg:37 data/units/Outlaw.cfg:38
 #: data/units/Outlaw.cfg:111 data/units/Outlaw_Princess.cfg:41
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:42
-#, fuzzy
 msgid "sling"
 msgstr "proca"
 
 #: data/units/Galleon.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Galleon"
-msgstr "Galleon"
+msgstr "Galeon"
 
 #: data/units/Gate.cfg:3
 msgid "Gate"
-msgstr ""
+msgstr "Brama"
 
 #: data/units/Gate.cfg:21
 msgid "bump"
-msgstr ""
+msgstr "obicie"
 
 #: data/units/General.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "General"
 msgstr "Generał"
 
 #: data/units/General.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "As the great leaders of the human armies, Generals are responsible for the "
 "protection of large or important areas in the human kingdoms. Generals can "
 "coordinate the attacks of level 1 and 2 units, thereby increasing their "
 "fighting efficiency."
 msgstr ""
-"As the great leaders of the human armies, Generals are responsible for the "
-"protection of large or important areas in the human kingdoms. Generals can "
-"coordinate the attacks of level 1 and 2 units, thereby increasing their "
-"fighting efficiency."
+"Jako wielcy przywódcy ludzkich armii Generałowie zjamują się obroną 
wielkich "
+"połaci lub szczególnie ważnych obszarów królestw ludzkich. Generałowie 
mogą "
+"koordynować ataki sąsiednich jednostek poziomu 1 albo 2, zwiększając ich "
+"wydajność."
 
 #: data/units/Ghost.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Ghost"
-msgstr "Upiór"
+msgstr "Duch"
 
 #: data/units/Ghost.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Ghosts are the souls of warriors that died in agony centuries ago without "
 "leaving a corpse behind. Not limited by physical bodies, these undead can "
 "fly swiftly towards their victims. Even as its ectoplasm matter can cross "
 "physical things it does not too fast nor too deeply."
 msgstr ""
-"Ghosts are the souls of warriors that died in agony centuries ago without "
-"leaving a corpse behind. Not limited by physical bodies, these undead can "
-"fly swiftly towards their victims."
+"Duchy to dusze wojowników, którzy umarli w cierpieniach wiele wieków temu, 
"
+"nie pozostawiwszy po sobie ciała. Nieograniczone fizyczną formą, te "
+"nieumarłe potwory błyskawicznie nadlatują by nękaż żyjących. Choć ich 
"
+"ektoplazma może dotykać przedmiotów, to jednak nie zbyt szybko ani zbyt "
+"mocno."
 
 #: data/units/Ghoul.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Ghoul"
 msgstr "Ghul"
 
 #: data/units/Ghoul.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Sometimes starved and ravenous humans who are forced to eat human corpses "
 "awake after their deaths to find that they are trapped in a tortured "
 "existence as Ghouls."
 msgstr ""
-"Sometimes starved and ravenous humans who are forced to eat human corpses "
-"awake after their deaths to find that they are trapped in a tortured "
-"existence as Ghouls."
+"Czasami, gdy zdesperowany i umierający z głodu człowiek pożywi się 
ludzkim "
+"mięsem, po śmierci budzi się uwięziony w piekielnej formie Ghula."
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:3
 msgid "Giant Mudcrawler"
-msgstr ""
+msgstr "Wielki błotniak"
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:16
 msgid ""
@@ -4119,118 +4490,104 @@
 "constructs of soil and water. They attack by spraying boiling water on their "
 "foes, or with fists of mud."
 msgstr ""
+"Wielkie błotniaki to po prostu większy rodzaj Błotniaków, istot magicznie 
"
+"stworzonych z ziemi i wody. Atakują strzelając w przeciwników strumieniem "
+"wody albo pięściami z błota."
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:20 data/units/Mudcrawler.cfg:20
 msgid "boiling water"
-msgstr ""
+msgstr "wrzątek"
 
 #: data/units/Giant_Scorpion.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Giant Scorpion"
 msgstr "Potężny Skorpion"
 
 #: data/units/Giant_Scorpion.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Giant Scorpions are deadly creatures that like to hide while waiting for "
 "their prey. They are merciless and always hungry, so it is wise not to "
 "approach too close to these oversized arachnids."
 msgstr ""
-"Giant Scorpions are deadly creatures hidden in the sands of the Desert of "
-"Death. They are merciless and always hungry, so it is wise not to approach "
-"too close to these oversized arachnids."
+"Potężne skorpiony to mordercze bestie, które lubią czekać w ukryciu na 
swe "
+"ofiary. Są bezlitosne i wiecznie głodne, więc lepiej się do nich nie 
zbliżać."
 
 #: data/units/Giant_Scorpion.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid "sting"
 msgstr "żądło"
 
 #: data/units/Giant_Scorpion.cfg:37
-#, fuzzy
 msgid "pincers"
 msgstr "kleszcze"
 
 #: data/units/Goblin_Knight.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Goblin Knight"
-msgstr "Goblin Knight"
+msgstr "Gobliński rycerz"
 
 #: data/units/Goblin_Knight.cfg:15
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The Goblin Knights are the elite of the Goblin Wolf Riders. They travel with "
 "great speed, yet can inflict substantial damage in battle."
 msgstr ""
-"The Goblin Knights are the elite of the Goblin Wolf Riders. They travel with "
-"great speed, outpacing their human and Elvish counterparts."
+"Goblińscy rycerze to elita goblińskich jeźdźców wilków. Podróżują 
bardzo "
+"szybko, a mimo to mogą zadać poważne obrażenia podczas bitwy."
 
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Goblin Pillager"
-msgstr "Goblin Pillager"
+msgstr "Gobliński plądrownik"
 
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Some Goblins train their wolves to overcome their fear of fire. These Goblin "
 "Pillagers cause havoc among their enemies by attacking with torches and nets."
 msgstr ""
-"Some Goblins train their wolves to overcome their fear of fire. These Goblin "
-"Pillagers cause havoc among their enemies by attacking with torches and nets."
+"Niektóre gobliny ćwiczą swoje wilki, by pokonały swój lęk przed ogniem. 
Ci "
+"Goblińscy plądrownicy powodują zamęt wśród swoich wrogów atakując 
sieciami i "
+"pochodniami."
 
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid "torch"
 msgstr "pochodnia"
 
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:35
-#, fuzzy
 msgid "net"
 msgstr "sieć"
 
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Grand Knight"
 msgstr "Wielki Rycerz"
 
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The most powerful mounted warriors of any race, Grand Knights have reached "
 "the acme of skill with sword and lance."
 msgstr ""
-"The most powerful mounted warriors of any race, Grand Knights have reached "
-"the acme of skill with sword and lance."
+"Najpotężniejsi jeźdźdzy którejkolwiek z ras, Wielcy rycerze osiągneli 
szczyt "
+"zdolności władania mieczem i lancą."
 
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:36 data/units/Knight.cfg:36
 #: data/units/Lancer.cfg:20 data/units/Paladin.cfg:41
-#, fuzzy
 msgid "lance"
 msgstr "lanca"
 
 #: data/units/Great_Mage.cfg:3 data/units/Great_Mage.cfg:79
-#, fuzzy
 msgid "Great Mage"
 msgstr "Wielki Mag"
 
 #: data/units/Great_Mage.cfg:20 data/units/Great_Mage.cfg:96
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Great Mages are awesome and fearsome enemies, exceeding even the Arch Mages "
 "in power."
 msgstr ""
-"Great Mages are awesome and fearsome enemies, exceeding even the Arch Mages "
-"in power. Like the Arch Mages, the Great Mages can teleport between "
-"villages, projecting their great power to all corners of the battlefield."
+"Wielcy magowie są wspaniałymi i siejącymi strach przeciwnikami, o mocy "
+"większej nawet niż sami Arcymagowie."
 
 #: data/units/Great_Troll.cfg:3
 msgid "Great Troll"
-msgstr ""
+msgstr "Wielki trol"
 
 #: data/units/Great_Troll.cfg:7 data/units/Tentacle.cfg:7
 #: data/units/Troll.cfg:7 data/units/Troll_Hero.cfg:7
 #: data/units/Troll_Warrior.cfg:6 data/units/Troll_Whelp.cfg:7
-#, fuzzy
 msgid "regenerates"
 msgstr "regeneruje się"
 
@@ -4240,162 +4597,147 @@
 "ability to regenerate themselves, so that they recover from wounds on their "
 "own, even during battle."
 msgstr ""
+"Wielkie trole to silne i brutalne humanoidalne potwory z niesamowitą "
+"umiejętnością regeneracji, co pozwala im leczyć się z ran, nawet w 
czasie "
+"bitwy."
 
 #: data/units/Gryphon.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Gryphon"
 msgstr "Gryf"
 
 #: data/units/Gryphon.cfg:15
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Half-lion, half-bird, these majestic creatures dominate the skies of the "
 "world. Since they are wary of other intelligent races, Gryphons should not "
 "be disturbed without a good reason."
 msgstr ""
-"Half-lion, half-bird, these majestic creatures dominate the skies of the "
-"world. Since they are wary of other intelligent races, Gryphons should not "
-"be disturbed without a good reason."
+"Te majestatyczne pół-lwy, pół-orły rządzą przestworzami. Ponieważ nie 
"
+"przepadają za innymi myślącymi rasami, nie powinny być denerwowane bez "
+"potrzeby."
 
 #: data/units/Gryphon_Master.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Gryphon Master"
-msgstr "Mistrz Gryf"
+msgstr "Mistrz gryfów"
 
 #: data/units/Gryphon_Master.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Gryphon Masters have long experience flying the Gryphons, which have become "
 "an extension of themselves. This special relation makes the heart of the "
 "earth-bound tremble, for these mighty pairs may strike from anywhere."
 msgstr ""
-"For these riders of the skies, Gryphons are not a mere mount, but an "
-"extension of themselves. A special relation which makes the heart of "
-"earthlings tremble, for mighty creatures may always strike them from "
-"anywhere."
+"Mistrzowie gryfów spędzili z tymi zwierzętami tyle czasu, że traktują je 
"
+"jako cząstkę samych siebie. Ten niezwykły związek budzi strach w 
naziemnych "
+"istotach, ponieważ nigdy nie mogą wiedzieć, kiedy dosięgną ich niosące "
+"śmierć szpony."
 
 #: data/units/Gryphon_Rider.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Gryphon Rider"
-msgstr "Jeździec Gryfa"
+msgstr "Jeździec gryfa"
 
 #: data/units/Gryphon_Rider.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Only a few are able to bond with the mighty Gryphons. Those who do may "
 "become Gryphon Riders, and discover the world of the skies upon the backs of "
 "these flying beasts."
 msgstr ""
-"Only a few are able to bond with the mighty Gryphons. Those who do may "
-"become Gryphon Riders, and discover the world of the skies upon the backs of "
-"these flying beasts."
+"Tylko nieliczni dają radę dosiąść potężnego Gryfa. Ci, którzy to 
zrobią z "
+"czasem zostają Jeźdźcami gryfów i odkrywają podniebne przestworza z "
+"grzbietów tych wspaniałych bestii."
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Halbardier"
 msgstr "Halabardzista"
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:15
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The best of the soldiers are choosen to become Halberdiers. Their weapon, "
 "though a little slower than the sword, can strike with deadly force, and "
 "because of its great length, Halbardiers always strike first in combat, even "
 "when defending."
 msgstr ""
-"The best of the soldiers are choosen to become Halberdiers. Their weapon, "
-"though a little slower than the sword, can strike with deadly force."
+"Najlepsi żołnierze zostają wybrani na Halabardzistów. Ich broń, choć "
+"wolniejsza od miecza, z powodu swej długości może uderzyć z morderczą 
siłą. "
+"Zawsze atakują pierwsi w walce, nawet gdy się bronią."
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:18 data/units/Halbardier.cfg:36
 msgid "halberd"
-msgstr ""
+msgstr "halabarda"
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:23 data/units/Halbardier.cfg:41
 #: data/units/Pikeman.cfg:24 data/units/Spearman.cfg:24
 msgid "firststrike"
-msgstr ""
+msgstr "pierwszy cios"
 
 #: data/units/Heavy_Infantryman.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Heavy Infantryman"
-msgstr "Heavy Infantryman"
+msgstr "Ciężka piechota"
 
 #: data/units/Heavy_Infantryman.cfg:15
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Heavy Infantrymen are cloaked in iron, making them resilient to attack. A "
 "lack of speed is their only disadvantage."
 msgstr ""
-"Heavy Infantrymen are cloaked in iron, making them resilient to attack. A "
-"lack of speed is their only disadvantage."
+"Ciężka piechota jest cała odziana w metal, co czyni ją odporną na ataki. 
Jej "
+"jedyną słabością jest mała prędkość."
 
 #: data/units/Horseman.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Horseman"
 msgstr "Jeździec"
 
 #: data/units/Horseman.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Trained from childhood to ride and to follow a strict code of honor, "
 "Horsemen are both fast and powerful attackers. Charging at their enemies, "
 "they do double damage, but also receive double damage when struck. Rebels "
 "against Asheviere's tyranny often use Horsemen against her."
 msgstr ""
-"Trained from childhood to ride and to follow a strict code of honor, "
-"Horsemen are both fast and powerful attackers. Charging at their enemies, "
-"they do double damage, but also receive double damage when struck. Rebels "
-"against Asheviere's tyranny often use Horsemen against her."
+"Od młodości uczeni jazdy konnej i surowego kodeksu rycerskiego Jeźdźcy są
 "
+"szybcy i silni. Szarżując na swoich wrogów zadają podwójne obrażenia, 
ale i "
+"podwójne otrzymują."
 
 #: data/units/Initiate.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Initiate"
-msgstr "Initiate"
+msgstr "Wtajemniczony"
 
 #: data/units/Initiate.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Dabbling in the Death Magic, this young Ha'atel's lust for power has "
 "weakened him to the point where he is too weak to attack in regular combat."
 msgstr ""
-"Dabbling in the Death Magic, this young Ha'atel's lust for power has "
-"weakened him to the point where he is too weak to attack in regular combat."
+"Ten młody Ha'atel grzebiący w czarnej magii tak dalece oddał się swym "
+"obrzędom, że już niezdolny jest do zwykłej walki."
 
 #: data/units/Iron_Mauler.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Iron Mauler"
-msgstr "Iron Mauler"
+msgstr "Zgniatacz żelaza"
 
 #: data/units/Iron_Mauler.cfg:15
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Towering over the battlefield like iron giants, Iron Maulers are renowned "
 "(and feared) for their incredible resilience and brutal hammer blows. Were "
 "it not for their slow movement and rarity on the battlefield, these mighty "
 "soldiers would control the continent."
 msgstr ""
-"Towering over the battlefield like iron giants, Iron Maulers are renowned "
-"(and feared) for their incredible resilience and brutal hammer blows. Were "
-"it not for their slow movement and rarity on the battlefield, these mighty "
-"soldiers would control the continent."
+"Zgniatacze żelaza dominują nad polem bitwy swą potężną, opancerzoną "
+"sylwetką. Słyną (i sieją strach) swą wytrzymałością i potężnymi 
uderzeniami "
+"młota. Gdyby nie powolność i niezwykle mała ilość, ci żołnierze 
podbiliby "
+"cały kontynent."
 
 #: data/units/Knight.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Knight"
 msgstr "Rycerz"
 
 #: data/units/Knight.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Knights are skilled in the use of both lance and sword. With the lance, they "
 "charge at enemies, inflicting and receiving double damage."
 msgstr ""
-"Knights are skilled in use of both lance and sword. With the lance, they "
-"charges at enemies, taking and receiving double damage."
+"Rycerze potrafią doskonale posługiwać się i kopią i mieczem. Używając 
kopii "
+"szarżują na swoich wrogów, powodując podwójne obrażenia."
 
 #: data/units/Lancer.cfg:3
 msgid "Lancer"
-msgstr ""
+msgstr "Kopijnik"
 
 #: data/units/Lancer.cfg:17
 msgid ""
@@ -4404,14 +4746,16 @@
 "offensive use. While their charges inflict large amounts of damage, they "
 "also expose the Lancers to great risk."
 msgstr ""
+"Kopijnicy to jedni z najodważniejszych i siejących największy strach "
+"jeźdźców w Wesnoth. Prawie nie noszą zbroi, dzięki czemu jeżdżą 
szybko i są "
+"idealni do celów ofensywnych. Choć ich szarże powodują olbrzymie 
obrażenia, "
+"są też poważnym zagrożeniem dla samych Kopijników."
 
 #: data/units/Lich.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Lich"
 msgstr "Licz"
 
 #: data/units/Lich.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Liches are mages that have committed completely to the path of the dark "
 "arts. To gain control over the undead, Liches have forfeited their own "
@@ -4419,94 +4763,80 @@
 "the life from their opponents with a single touch, and to cast powerful cold "
 "spells."
 msgstr ""
-"Liches are mages that have committed completely to the path of the dark "
-"arts. To gain control over the undead, Liches have forfeited their own "
-"bodies, becoming undead themselves. This grants them the ability to drain "
-"the life from their opponents with a single touch, and to cast powerful cold "
-"spells."
+"Licze to magowie, którzy całkowicie oddali się ciemnym ścieżkom 
zabronionych "
+"sztuk. By zdobyć kontrolę nad nieumarłymi, Licze zrezygnowały z własnych 
"
+"ciał, stając się nieumarłymi. Daje to im moc wysysania życia z wrogów "
+"pojedynczym dotknięciem i rzucania potężnych zaklęć chłodu."
 
 #: data/units/Lieutenant.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Lieutenant"
 msgstr "Porucznik"
 
 #: data/units/Lieutenant.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Trained at swords and crossbows, Lieutenants lead small groups of human "
 "soldiers, coordinating their attacks and increasing the fighting ability of "
 "those of lower rank around them."
 msgstr ""
-"Trained at swords and crossbows, Lieutenants lead small groups of human "
-"soldiers, coordinating their attacks and increasing the fighting ability of "
-"those of lower rank around them."
+"Porucznicy, wyćwiczeni w posługiwaniu się mieczem i kuszą, dowodzą 
małymi "
+"grupkami ludzi koordynując ich ataki i zwiększając możliwości otaczają
cych "
+"ich żołnierzy."
 
 #: data/units/Longbowman.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Longbowman"
-msgstr "Longbowman"
+msgstr "Długołucznik"
 
 #: data/units/Longbowman.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Longbowmen carry the huge specialized bows that they have learned to handle "
 "after years of combat. Their missiles can pierce even armor."
 msgstr ""
-"Longbowmen carry the huge specialized bows that they have learned to handle "
-"after years of combat. Their missiles can pierce even armor."
+"Długołucznicy noszą z sobą olbrzymie specjalne łuki, których wszystkie "
+"arkana opanowali poprzez lata walk. Ich strzały przebijają nawet pancerze."
 
 #: data/units/Lord.cfg:3 data/units/Lord.cfg:66
-#, fuzzy
 msgid "Lord"
-msgstr "Lord"
+msgstr "Władca"
 
 #: data/units/Lord.cfg:19 data/units/Lord.cfg:82 data/units/Noble_Lord.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The noble leaders of many troops, Lords are especially strong in melee "
 "combat, and also possess skill with the bow. Like Commanders, Lords possess "
 "leadership skills, and improve the fighting ability of all adjacent lower-"
 "level units."
 msgstr ""
-"The noble leaders of many troops, Lords are especially strong in melee "
-"combat, and also possess skill with the bow. Like Commanders, Lords possess "
-"leadership skills, and improve the fighting ability of all adjacent lower-"
-"level units."
+"Władcy, wielmożni przywódcy licznych zastępów, są niezwykle silni w 
walce "
+"wręcz, choć posiadają i łuk. Tak jak Dowódcy, Władcy mają zdolności "
+"przywódcze i zwiększają możliwości sąsiednich jednostek niższego 
poziomu."
 
 #: data/units/Mage.cfg:3 data/units/Mage.cfg:70
-#, fuzzy
 msgid "Mage"
 msgstr "Mag"
 
 #: data/units/Mage.cfg:17 data/units/Mage.cfg:84
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Mages are both weak and powerful. Moving slowly, and with poor defensive "
 "skills, Mages attack with magical missiles that always have a high chance of "
 "hitting their target. For this reason, Mages are an excellent choice for "
 "flushing out enemies hiding in difficult terrain."
 msgstr ""
-"Mages are both weak and powerful. Moving slowly, and with poor defensive "
-"skills, Mages attack with magical missiles that always have a high chance of "
-"hitting their target. For this reason, Mages are an excellent choice for "
-"flushing out enemies hiding in difficult terrain."
+"Magowie są zarówno słabi jak i mocni. Chodzą powoli i ledwie się bronią
, ale "
+"ciskają też magiczne pociski, które zawsze mają duże szanse trafienia. Z 
"
+"tego powodu Magowie są nieocenieni w wypłaszaniu wroga z trudnego terenu."
 
 #: data/units/Mage.cfg:36 data/units/Mage.cfg:103
-#, fuzzy
 msgid "missile"
 msgstr "pocisk"
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:3 data/units/Mage_of_Light.cfg:66
-#, fuzzy
 msgid "Mage of Light"
 msgstr "Mag Światła"
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:13 data/units/Mage_of_Light.cfg:73
 msgid "illuminates,cures"
-msgstr ""
+msgstr "oświetla,uzdrawia"
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:26 data/units/Mage_of_Light.cfg:86
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Mages of Light are awesome allies of all lawful combatants, and fearsome "
 "foes to the forces of chaos. These Mages' powers of illumination are so "
@@ -4516,144 +4846,130 @@
 "night. Like the White Mages, the Mages of Light also cure adjacent friendly "
 "units."
 msgstr ""
-"Mages of Light are awesome allies of all lawful combatants, and fearsome "
-"foes to the forces of chaos. These Mages' powers of illumination are so "
-"great that the hexes they occupy and all adjacent hexes never experience "
-"night. As a result, when a unit is adjacent to a Mage of Light, it will "
-"fight as if it were day when it is dusk, and as if it were dusk when it is "
-"night. Like the White Mages, the Mages of Light also cure adjacent friendly "
-"units."
+"Magowie światła są najlepszymi sprzymierzeńcami wszystkich praworządnych 
"
+"wojowników i groźnymi przeciwnikami sił chaosu. Dysponują oni taką mocą 
"
+"oświetlania, że zarówno zajmowany przez nich, jak i sąsiednie heksy nigdy 
"
+"nie doświadczają nocy. W efekcie, jednostka stojąca koło Maga światła o 
"
+"zmierzchu będzie walczyła jak za dnia, a w nocy jakby był zmierzch. Tak 
jak "
+"Biali magowie, Magowie światła również uzdrawiają sąsiednie jednostki."
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:45 data/units/Mage_of_Light.cfg:105
 #: data/units/White_Mage.cfg:44 data/units/White_Mage.cfg:103
-#, fuzzy
 msgid "lightbeam"
-msgstr "lightbeam"
+msgstr "promień światła"
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:46 data/units/Mage_of_Light.cfg:106
 #: data/units/Paladin.cfg:26 data/units/White_Mage.cfg:45
 #: data/units/White_Mage.cfg:104
-#, fuzzy
 msgid "holy"
-msgstr "holy"
+msgstr "święta"
 
 #: data/units/Master_Bowman.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Master Bowman"
-msgstr "Master Bowman"
+msgstr "Mistrz łuczników"
 
 #: data/units/Master_Bowman.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Master Bowmen have reached the highest levels of skill with the bow that any "
 "human can hope to attain. Their power with this deadly weapon is surpassed "
 "only by that of the Elves."
 msgstr ""
-"Master Bowmen have reached the highest levels of skill with the bow that any "
-"human can hope to attain. Their power with this deadly weapon is surpassed "
-"only by that of the Elves."
+"Mistrzowie łuczników osiągnęli najwyższy stopień sztuki posługiwania 
się "
+"łukiem, o jakim człowiek może marzyć. Ich kunszt z tą morderczą bronią 
jest "
+"przewyższany tylko przez elfów."
 
 #: data/units/Merman.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Merman"
-msgstr "Merman"
+msgstr "Mermen"
 
 #: data/units/Merman.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Skilled creatures of the sea, Mermen are powerful and quick in any watery "
 "environment, but struggle greatly to move on land."
 msgstr ""
-"Skilled creatures of the sea, Mermen are powerful and quick in any watery "
-"environment, but struggle greatly to move on land."
+"Mermeni, umiejętne morskie stworzenia, są silni i szybcy w środowisku "
+"wodnym, ale ledwie sobie radzą na lądzie."
 
 #: data/units/Merman.cfg:19 data/units/Merman_Lord.cfg:20
 #: data/units/Naga.cfg:20 data/units/Sea_Hag.cfg:20 data/units/Triton.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid "trident"
 msgstr "trójząb"
 
 #: data/units/Mudcrawler.cfg:3
 msgid "Mudcrawler"
-msgstr ""
+msgstr "Błotniak"
 
 #: data/units/Mudcrawler.cfg:16
 msgid ""
 "Mudcrawlers are magical constructs of soil and water. They attack by "
 "spraying boiling water on their foes."
 msgstr ""
+"Błotniaki to istoty magicznie stworzone z ziemi i wody. Atakują strzelając 
w "
+"przeciwników strumieniem wody."
 
 #: data/units/Naga.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Naga"
 msgstr "Naga"
 
 #: data/units/Naga.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Like the Mermen, Nagas are inhabitants of the seas. Smaller and more nimble "
 "than their counterparts, they share a distaste for dry land."
 msgstr ""
-"Like the Mermen, Nagas are inhabitants of the seas. Smaller and more nimble "
-"than their counterparts, they share a distaste for dry land."
+"Tak jak Mermeni, Nagowie są mieszkańcami mórz. Choć mniejsi i zwinniejsi 
od "
+"Mermenów, jednakowo nie lubią suchego lądu."
 
 #: data/units/Necromancer.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Necromancer"
 msgstr "Nekromanta"
 
 #: data/units/Necromancer.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Necromancer are Mages that have decided to follow the paths of the dark "
 "arts. By tapping into the power of the undead, Necromancers can cast spells "
 "that drain the lifeforce from their foes and add it to their own."
 msgstr ""
-"Necromancer are Mages that have decided to follow the paths of the dark "
-"arts. By tapping into the power of the undead, Necromancers can cast spells "
-"that drain the lifeforce from their foes and add it to their own."
+"Nekromanci to magowie, którzy zdecydowali się wstąpić na ścieżkę sztuk 
"
+"tajemnych. Podłączając się pod moc nieumarłych Nekromanci mogą rzucać "
+"zaklęcia, które wysysają zdrowie z żywych i dają je im."
 
 #: data/units/Necrophage.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Necrophage"
 msgstr "Trupojad"
 
 #: data/units/Necrophage.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Driven ravenous by an unholy hunger for dead flesh, Necrophages attack their "
 "hoped-for food with poisonous claws."
 msgstr ""
-"Driven by a ravenous hunger for the flesh of the living, Necrophages, attack "
-"their with poisonous claws."
+"Dręczone ogromnym głodem Trupojady atakują potencjalne jedzenie swymi "
+"zatrutymi pazurami."
 
 #: data/units/Nightgaunt.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Nightgaunt"
-msgstr "Nightgaunt"
+msgstr "Upiór"
 
 #: data/units/Nightgaunt.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Nightgaunts haunt the night, keeping their ugly faces behind masks in an "
 "effort to hide their souls of pure evil. These despicable creatures are able "
 "to hide at night, leaving no trace of their presence."
 msgstr ""
-"Nightgaunts haunt the night, keeping their ugly faces behind masks in an "
-"effort to hide their souls of pure evil. These despicable creatures are able "
-"to hide at night, leaving no trace of their presence."
+"Upiory straszą nocą, usiłując zakryć groteskowymi maskami swe dusze z "
+"czystego zła. Te horrendalne stwory chowają się w nocy nie pozostawiając "
+"nawet śladu po swej obecności"
 
 #: data/units/Nightgaunt.cfg:18 data/units/Shadow.cfg:16
 msgid "nightstalk"
-msgstr ""
+msgstr "nocne ukrywanie"
 
 #: data/units/Noble_Commander.cfg:3
 msgid "Noble Commander"
-msgstr ""
+msgstr "Szlachetny dowódca"
 
 #: data/units/Noble_Fighter.cfg:3
 msgid "Noble Fighter"
-msgstr ""
+msgstr "Szlachetny wojownik"
 
 #: data/units/Noble_Fighter.cfg:17
 msgid ""
@@ -4661,123 +4977,116 @@
 "attacks from enemies. However they have the potential to become great "
 "Commanders one day."
 msgstr ""
+"Młodzi i nieokrzesani, Szlachetni wojownicy walczą tylko mieczem, więc są 
"
+"narażeni na ataki na odległość. Mimo to, mają potencjał, by pewnego 
dnia "
+"stać się wielkimi dowódcami."
 
 #: data/units/Noble_Lord.cfg:3
 msgid "Noble Lord"
-msgstr ""
+msgstr "Szlachetny władca"
 
 #: data/units/Noble_Youth.cfg:3
 msgid "Noble Youth"
-msgstr ""
+msgstr "Szlachetny młodzieniec"
 
 #: data/units/Noble_Youth.cfg:17
 msgid ""
 "Today he is a young man, by his devotion to the crown he is seeking to "
 "become a Lord -- to join the elite of humanity."
 msgstr ""
+"Dziś jest młodym człowiekiem, który przez ofiarną służbę stara się 
zostać "
+"Władcą i w ten sposób dołączyć do ludzkich elit."
 
 #: data/units/Noble_Youth.cfg:20 data/units/Youth.cfg:20
 msgid "training sword"
-msgstr ""
+msgstr "miecz treningowy"
 
 #: data/units/Ogre.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Ogre"
 msgstr "Ogr"
 
 #: data/units/Ogre.cfg:15
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Ogres are stupid giant humanoids that usually live alone in the wilderness. "
 "While they can be easily outrun or outsmarted, their strength is not to be "
 "underestimated."
 msgstr ""
-"Ogres are stupid giant humanoids that usually live alone in the wilderness. "
-"While they can be easily outrun or outsmarted, their strength is not to be "
-"underestimated."
+"Ogry to głupie człekopodobne stworzenia, które zazwyczaj żyją samotnie w 
"
+"dzikich ostępach. Choć prześcignąć i przechytrzyć może ich każdy, z 
ich siłą "
+"należy się liczyć."
 
 #: data/units/Orcish_Archer.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Orcish Archer"
 msgstr "Łucznik Orków"
 
 #: data/units/Orcish_Archer.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Orcish Archers are considered by many of their fellow orcs to be a lesser "
 "caste of warrior, for attacking their enemies from a distance. However, "
 "since most orcs won't learn how to handle a bow, he is an indispensable part "
 "of the orcish army."
 msgstr ""
-"Orcish Archers are considered by many of their fellow orcs to be a lesser "
-"caste of warrior, for attacking their enemies from a distance. However, "
-"since most orcs won't learn how to handle a bow, he is an indispensable part "
-"of the orcish army."
+"Łucznicy orków są uważani za gorszych wojowników przez wielu "
+"współplemieńców, ponieważ atakują wrogów z pewnej odległości. 
Jednakże "
+"ponieważ większość orków nie nauczy się posługiwać łukiem, stanowią 
"
+"niezbędną część armii."
 
 #: data/units/Orcish_Assassin.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Orcish Assassin"
-msgstr "Orcish Assassin"
+msgstr "Ork skrytobójca"
 
 #: data/units/Orcish_Assassin.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "While not so strong in combat, Orcish Assassins are fast and can defend "
 "themselves well over different kinds of terrain. These Assassins use "
 "poisoned darts, and victims of this poison will continually take damage "
 "until they can be cured in town or by a healer."
 msgstr ""
-"While not so strong in combat, Orcish Assassins are fast and can defend "
-"themselves well over different kinds of terrain. These Assassins use "
-"poisoned darts, and victims of this poison will continually take damage "
-"until they can be cured in town or by a healer."
+"Choć niezbyt silni w walce, skrytobójcy są szybcy i bronią się doskonale 
w "
+"różnych rodzajach terenu. Skrytobójcy używają zatrutych strzałek, 
trafieni "
+"którymi wrogowie będą wciąż odnosili obrażenia, dopóki nie uleczą 
się w "
+"wiosce albo u uzdrowiciela."
 
 #: data/units/Orcish_Assassin.cfg:36 data/units/Orcish_Slayer.cfg:41
-#, fuzzy
 msgid "darts"
 msgstr "strzałki"
 
 #: data/units/Orcish_Crossbow.cfg:21 data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:19
 msgid "short sword"
-msgstr ""
+msgstr "krótki miecz"
 
 #: data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Orcish Crossbowman"
-msgstr "Orcish Crossbowman"
+msgstr "Kusznik orków"
 
 #: data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Orcish Crossbowmen try to compensate for their lack of skill with the raw "
 "power of their weapon. While they are not as effective as the Elvish "
 "Marksmen in long-range combat, they are sturdier and can handle theselves a "
 "little better than the Elves in close combat."
 msgstr ""
-"Orcish Crossbowmen try to compensate for their lack of skill with the raw "
-"power of their weapon. While they are not as effective as the Elvish "
-"Marksmen in long-range combat, they are sturdier and can handle theselves a "
-"little better than the Elves in close combat."
+"Kusznicy orków wyrównują braki w celności siłą rażenia swojej broni. 
Choć na "
+"odległość nie tak groźni jak Elficcy strzelcy wyborowi, są twardsi i 
jepeij "
+"od elfów radzą sobie z walką wręcz."
 
 #: data/units/Orcish_Grunt.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Orcish Grunt"
-msgstr "Orcish Grunt"
+msgstr "Ork rębacz"
 
 #: data/units/Orcish_Grunt.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Orcish Grunts form the core of the orcish forces. Although slower than human "
 "or elven fighters, Grunts can deliver much more powerful blows, and take "
 "more hits before falling."
 msgstr ""
-"Orcish Grunts form the core of the orcish forces. Although slower than human "
-"or elven fighters, Grunts can deliver much more powerful blows, and take "
-"more hits before falling."
+"Orki rębacze stanowią trzon armii. Choć wolniejsze od elfickich czy 
ludzkich "
+"wojowników, rębacze atakują znacznie silniej i mogą znieść znacznie 
więcej "
+"obrażeń nim polegną."
 
 #: data/units/Orcish_Leader.cfg:3
 msgid "Orcish Leader"
-msgstr ""
+msgstr "Przywódca orków"
 
 #: data/units/Orcish_Leader.cfg:18 data/units/Orcish_Ruler.cfg:18
 msgid ""
@@ -4787,19 +5096,20 @@
 "powerful fighters. Their natural leadership skills make them very precious "
 "in the battle: if the Ruler is lost, so is the battle."
 msgstr ""
+"Przywódcy orków są wodzami plemion. Podejmują ważne decyzje i wiodą 
swój lud "
+"na wojnę. Z konieczności noszą łuk, ale wolą posługiwać się mieczem. 
W sumie "
+"są potężnymi wojownikami. Ich naturalne zdolności przywódcze czynią ich 
"
+"bardzo cennymi podczas bitwy. Gdy zginie Przywódca, bitwa jest przegrana."
 
 #: data/units/Orcish_Ruler.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Orcish Ruler"
-msgstr "Orcish Ruler"
+msgstr "Władca orków"
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Orcish Shaman"
-msgstr "Orcish Shaman"
+msgstr "Szaman orków"
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:15
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Orcish Shamans are the guardians of orcish magic. Respected among orcish "
 "tribes, they form the Orcish Council, which makes important decisions for "
@@ -4808,26 +5118,22 @@
 "Orcs), Orcish Shamans are good spell casters and can curse their enemies, "
 "draining their life."
 msgstr ""
-"Orcish Shamans are the guardians of orcish magic. Respected among orcish "
-"tribes, they form the Orcish Council, which makes important decisions for "
-"the whole Orcish community and arbitrates the many conflicts that arise "
-"between tribes of this argumentative race. Although physically weak (for "
-"Orcs), Orcish Shamans are good spell casters and can curse their enemies, "
-"draining their life."
+"Szamani orków to szanowani przez wszystkie plemiona strażnicy magii. To "
+"właśnie oni tworzą Radę Orków, która podejmuje najważniejsze decyzje 
dla "
+"całej społeczności i rozstrzygają spory powstające pomiędzy plemionami 
tej "
+"kłótliwej rasy. Choć, jak na orków, słabi fizycznie, Szamani są bardzo "
+"dobrymi magami i mogą przekląć wrogów, wysączając ich życie."
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:25 data/units/Orcish_Shaman.cfg:68
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:111 data/units/Vampire_Lady.cfg:33
-#, fuzzy
 msgid "curse"
 msgstr "klątwa"
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:46
-#, fuzzy
 msgid "Novice Orcish Shaman"
-msgstr "Początkujący Szaman Orków"
+msgstr "Początkujący szaman orków"
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:58
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Orcish Shamans are the guardians of orcish magic. Respected among orcish "
 "tribes, they form the Orcish Council, which makes important decisions for "
@@ -4837,21 +5143,19 @@
 "draining their life. Novices Shamans are still young and vigorous, but their "
 "spell-casting ability still needs improvement."
 msgstr ""
-"Orcish Shamans are the guardians of orcish magic. Respected among orcish "
-"tribes, they form the Orcish Council, which makes important decisions for "
-"the whole Orcish community and arbitrates the many conflicts that arise "
-"between tribes of this argumentative race. Although physically weak (for "
-"Orcs), Orcish Shamans are good spell casters and can curse their enemies, "
-"draining their life. Novices Shamans are still young and vigorous, but their "
-"spell-casting ability still needs improvement."
+"Szamani orków to szanowani przez wszystkie plemiona strażnicy magii. To "
+"właśnie oni tworzą Radę Orków, która podejmuje najważniejsze decyzje 
dla "
+"całej społeczności i rozstrzygają spory powstające pomiędzy plemionami 
tej "
+"kłótliwej rasy. Choć, jak na orków, słabi fizycznie, Szamani są bardzo "
+"dobrymi magami i mogą przekląć wrogów, wysączając ich życie. Począ
tkujący "
+"szamani są wciąż młodzi i zdrowi, ale ich zdolności magiczne są jeszcze 
nie "
+"rozwinięte."
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:89
-#, fuzzy
 msgid "Old Orcish Shaman"
-msgstr "Doświadczony Szaman Orków"
+msgstr "Doświadczony szaman orków"
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:101
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Orcish Shamans are the guardians of orcish magic. Respected among orcish "
 "tribes, they form the Orcish Council, which makes important decisions for "
@@ -4861,31 +5165,28 @@
 "draining their life. Old Orcish Shamans are shamans that have mastered "
 "magic, although their physical strength has declined with age."
 msgstr ""
-"Orcish Shamans are the guardians of orcish magic. Respected among orcish "
-"tribes, they form the Orcish Council, which makes important decisions for "
-"the whole Orcish community and arbitrates the many conflicts that arise "
-"between tribes of this argumentative race. Although physically weak (for "
-"Orcs), Orcish Shamans are good spell casters and can curse their enemies, "
-"draining their life. Old Orcish Shamans are shamans that have mastered "
-"magic, although their physical strength has declined with age."
+"Szamani orków to szanowani przez wszystkie plemiona strażnicy magii. To "
+"właśnie oni tworzą Radę Orków, która podejmuje najważniejsze decyzje 
dla "
+"całej społeczności i rozstrzygają spory powstające pomiędzy plemionami 
tej "
+"kłótliwej rasy. Choć, jak na orków, słabi fizycznie, Szamani są bardzo "
+"dobrymi magami i mogą przekląć wrogów, wysączając ich życie. 
Doświadczeni "
+"szamani orków, choć sterani przez wiek, dysponują potężną magiczną 
siłą."
 
 #: data/units/Orcish_Slayer.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Orcish Slayer"
-msgstr "Orcish Slayer"
+msgstr "Ork morderca"
 
 #: data/units/Orcish_Slayer.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Orcish Slayers are fast and nimble, competent in short- and long-ranged "
 "combat, and use a poison attack. They make formidable opponents."
 msgstr ""
-"Orcish Slayers are fast and nimble, competent in short- and long-ranged "
-"combat, and use a poison attack. They make formidable opponents."
+"Orkowie mordercy są szybcy i zwinni, umiejętni w walce wręcz i na 
odległość, "
+"zatruwający wrogów. Należą do trudnych przeciwników."
 
 #: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:3
 msgid "Orcish Sovereign"
-msgstr ""
+msgstr "Suweren orków"
 
 #: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:18
 msgid ""
@@ -4895,56 +5196,55 @@
 "powerful fighters. Their natural leadership skills make them very precious "
 "in the battle: if the Ruler is lost, so is the battle."
 msgstr ""
+"Suwereni orków są wodzami plemion. Podejmują ważne decyzje i wiodą swój 
lud "
+"na wojnę. Z konieczności noszą łuk, ale wolą posługiwać się mieczem. 
W sumie "
+"są potężnymi wojownikami. Ich naturalne zdolności przywódcze czynią ich 
"
+"bardzo cennymi podczas bitwy. Gdy zginie Suweren, bitwa jest przegrana."
 
 #: data/units/Orcish_Warlord.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Orcish Warlord"
-msgstr "Orcish Warlord"
+msgstr "Ork pogromca"
 
 #: data/units/Orcish_Warlord.cfg:15
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Only Orcs with both great cunning and unsurpassed strength can become "
 "Warlords. Skilled with both the sword and the bow, these beast-warriors lead "
 "the orcish fighting groups."
 msgstr ""
-"Only Orcs with both great cunning and unsurpassed strength can become "
-"Warlords. Skilled with both the sword and the bow, these beast-warriors lead "
-"the orcish fighting groups."
+"Tylko najsilniejsi i najbardziej przebiegli orkowie zostają pogromcami. Te "
+"uzdolniene zarówno w walce mieczem, jak i łukiem bestie-wojownicy prowadzą 
"
+"do boju hordy swoich pobratymców."
 
 #: data/units/Orcish_Warrior.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Orcish Warrior"
-msgstr "Orcish Warrior"
+msgstr "Wojownik orków"
 
 #: data/units/Orcish_Warrior.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Having mastered the art of dual-sword fighting, Orcish Warriors are highly "
 "respected among the Orcs, and highly feared by their foes. Their only "
 "weakness is their inability to wield the bow."
 msgstr ""
-"Having mastered the art of dual-sword fighting, Orcish Warriors are highly "
-"respected among the Orcs, and highly feared by their foes. Their only "
-"weakness is their inability to wield the bow."
+"Wojownicy orków, osiągnąwszy mistrzostwo we władaniu dwoma mieczami 
naraz, "
+"cieszą się olbrzymim szacunkiem współplemieńców i sieją dorównujący 
mu "
+"postrach wśród wrogów. Jedyną ich słabością jest nieumiejętność 
obchodzenia "
+"się z łukiem."
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:3 data/units/Outlaw.cfg:75
-#, fuzzy
 msgid "Outlaw"
-msgstr "Outlaw"
+msgstr "Bandyta"
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid "Outlaws fight better at night."
-msgstr "Outlaws fight better at night."
+msgstr "Wyrzutkowie lepiej walczą w nocy."
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:89
 msgid "Outlaws fight better at night. Female Outlaws look good while doing it."
-msgstr ""
+msgstr "Bandyci lepiej walczą nocą. Kobiety bandyci dobrze przy tym wyglą
dają."
 
 #: data/units/Outlaw_Princess.cfg:4
 msgid "Outlaw Princess"
-msgstr ""
+msgstr "Księżniczka bandytów"
 
 #: data/units/Outlaw_Princess.cfg:19
 msgid ""
@@ -4953,14 +5253,18 @@
 "the life of an Outlaw. She dreams of founding her own Queendom with the "
 "plunder she finds on the road."
 msgstr ""
+"Księżniczka bandytów, choć urodzona w dobrym domu, choć uczyła się "
+"szermierki od najlepszych generałów, jest jednak wytworem upadłej "
+"arystokracji, która zaczęła bandyckie życie. Marzy o założeniu 
własnego "
+"królestwa na ziemi kupionej za swoje łupy."
 
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:3
 msgid "Outlaw Queen"
-msgstr ""
+msgstr "Królowa bandytów"
 
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:17
 msgid "skirmisher,leadership"
-msgstr ""
+msgstr "harcownik,dowodzenie"
 
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:20
 msgid ""
@@ -4971,24 +5275,27 @@
 "Queendom with the plunder she finds on the road, and she is ever so close to "
 "that goal."
 msgstr ""
+"Księżniczka bandytów, urodzona w dobrym domu, cuczyła się szermierki od "
+"najlepszych generałów, a strategii od największych mędrców, co sprawia, 
że "
+"jest wyśmienitym wojownikiem i dowódczynią. Jest jednak wytworem upadłej "
+"arystokracji, która zaczęła bandyckie życie. Marzy o założeniu 
własnego "
+"królestwa na ziemi kupionej za swoje łupy i już jest o krok od tego celu."
 
 #: data/units/Paladin.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Paladin"
-msgstr "Paladin"
+msgstr "Paladyn"
 
 #: data/units/Paladin.cfg:21
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Knights of the highest virtue, Paladins have all the skills of the Knight, "
 "and can also heal adjacent friendly units."
 msgstr ""
-"Knights of the highest virtue, Paladins have all the skills of the Knight, "
-"and can also heal adjacent friendly units."
+"Paladyni, rycerze o najwyżyszych umiejętnościach, nie tylko doskonale 
radzą "
+"sobie w walce, ale i potrafią leczyć."
 
 #: data/units/Peasant.cfg:3
 msgid "Peasant"
-msgstr ""
+msgstr "Wieśniak"
 
 #: data/units/Peasant.cfg:17
 msgid ""
@@ -4997,59 +5304,56 @@
 "homes. However, if you're hurling peasants at your foes, you're clearly out "
 "of superior forces."
 msgstr ""
+"Wieśniacy są podstawą wiejskiej gospodarki, lecz w ostateczności mogą 
też "
+"chwycić za broń. Choć z natury spokojni, wytrwale bronią swoich zagród. "
+"Jeśli musisz używać wieśniaków do walki jasne jest, że brakuje ci 
lepszych "
+"jednostek."
 
 #: data/units/Peasant.cfg:20 data/units/Peasant.cfg:33
 msgid "pitchfork"
-msgstr ""
+msgstr "widły"
 
 #: data/units/Pikeman.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Pikeman"
 msgstr "Pikinier"
 
 #: data/units/Pikeman.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Pikemen are more experienced soldiers who have changed their spears for long "
 "pikes. Because of the length of their weapons, they always strike first in "
 "combat, even when defending. They are especially deadly when fighting "
 "cavalry."
 msgstr ""
-"Pikemen are more experienced soldiers who have changed their spears for long "
-"pikes. They can be deadly when fighting cavalry."
+"Pikinierzy są doświadczonymi żołnierzami, którzy wymienili swe 
włócznie na "
+"długie piki. Z powodu długości swej broni zawsze pierwsi atakują, nawet, 
gdy "
+"się bronią. Są szczególnie skuteczni w zwalczaniu kawalerii."
 
 #: data/units/Pikeman.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid "pike"
 msgstr "pika"
 
 #: data/units/Pirate_Galleon.cfg:49
-#, fuzzy
 msgid "Pirate Galleon"
-msgstr "Pirate Galleon"
+msgstr "Piracki galeon"
 
 #: data/units/Pirate_Galleon.cfg:61 data/units/Transport_Galleon.cfg:15
 #: data/units/Watch_Tower.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid "ballista"
-msgstr "ballista"
+msgstr "balista"
 
 #: data/units/Poacher.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Poacher"
-msgstr "Poacher"
+msgstr "Kłusownik"
 
 #: data/units/Poacher.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Poachers rely on their hunting experience and are most valuable at night and "
 "in forests and swamps."
 msgstr ""
-"Poachers rely on their hunting experience and are most valuable at night and "
-"in forests and swamps."
+"Kłusownicy polegają na swoim doświadczeniu wyniesionym z polowań i są "
+"szczególnie użyteczni nocą, w lasach i na bagnach."
 
 #: data/units/Princess.cfg:19 data/units/Princess.cfg:57
-#, fuzzy
 msgid ""
 "A noble by birth, the Princess has learnt swordplay with the greatest "
 "generals and battle tactics with the greatest sages, making her both a great "
@@ -5057,113 +5361,99 @@
 "fight better due to her presence. The Princess is also nimble and dextrous, "
 "having skills like that of a thief."
 msgstr ""
-"A noble by birth, the Princess has learnt swordplay with the greatest "
-"generals and battle tactics with the greatest sages, making her both a great "
-"combatant and leader. The units of lower level around the Princess will "
-"fight better due to her presence. The Princess is also nimble and dextrous, "
-"having skills like that of a thief."
+"Szlachetnie urodzona Księżniczka uczyła się szermierki od najlepszych "
+"generałów i taktyki od największych mędrców, co sprawiło, że jest 
świetnym "
+"wojownikiem i dowódczynią. Jednostki niższych poziomów wokół 
Księżniczki "
+"będą walczyły lepiej dzięki jej wsparciu. Księżniczka jest też zwinna 
i "
+"gibka, ze zdolnościami złodziejskimi."
 
 #: data/units/Red_Mage.cfg:3 data/units/Red_Mage.cfg:72
-#, fuzzy
 msgid "Red Mage"
 msgstr "Czerwony Mag"
 
 #: data/units/Red_Mage.cfg:20 data/units/Red_Mage.cfg:89
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Red Mages attack with powerful magic fireballs that are guaranteed a good "
 "chance of hitting. Deft of foot, and skilled fighters both day and night, "
 "Red Mages are therefore valuable in almost all situations."
 msgstr ""
-"Red Mages attack with powerful magic fireballs that are guaranteed a good "
-"chance of hitting. Deft of foot, and skilled fighters both day and night, "
-"Red Mages are therefore valuable in almost all situations."
+"Czerwoni magowie atakują potężnymi kulami ognia, które mają zawsze dużą
 "
+"celność. Są to zwinni i zdolni wojownicy zarówno w dzień jak i w nocy. "
+"Czerwoni magowie są przydatni we wszystkich sytuacjach."
 
 #: data/units/Revenant.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Revenant"
-msgstr "Revenant"
+msgstr "Powracający"
 
 #: data/units/Revenant.cfg:15
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Revenants are undead creatures raised from once mighty warriors. While the "
 "warriors' will and soul are all but lost, their fighting skills certainly "
 "remain with the Revenant."
 msgstr ""
-"Revenants are undead creatures raised from once mighty warriors. While the "
-"warriors' will and soul are all but lost, their fighting skills certainly "
-"remain with the Revenant."
+"Powracający to nieumarłe stwory, które niegdyś były potężnymi 
wojownikami. "
+"Choć ich wola i dusza już zginęły, umiejętności walki z pewnością 
odrodziły "
+"się w Porwacającym."
 
 #: data/units/Rogue.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Rogue"
-msgstr "Rogue"
+msgstr "Zbójnik"
 
 #: data/units/Rogue.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Rogues are masters of agility and can move right past an enemy, ignoring any "
 "zones of control. Master thieves, they too have the backstab ability, which "
 "allows them to do double damage if an ally of theirs is on the opposite side "
 "of an enemy they are attacking."
 msgstr ""
-"Rogues are masters of agility and can move right past an enemy, ignoring any "
-"zones of control. Master thieves, they too have the backstab ability, which "
-"allows them to do double damage if an ally of theirs is on the opposite side "
-"of an enemy they are attacking."
+"Zbójnicy są mistrzami zwinności i mogą prześlizgiwać się tuż koło 
wrogów, "
+"ignorując strefy kontroli. Jako doświadczeni złodzieje mogą także 
zadawać "
+"ciosy w plecy, co pozwala im zadawać podwójne obrażenia, jeśli ich "
+"sprzymierzeniec jest po drugiej stronie atakowanej jednostki."
 
 #: data/units/Royal_Guard.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Royal Guard"
 msgstr "Królewski Gwardzista"
 
 #: data/units/Royal_Guard.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Members of the Royal Guard are hand picked from the strongest and sturdiest "
 "of the army. They are deployed only in critical situations and, so far, have "
 "always succeeded in their assigned tasks."
 msgstr ""
-"Members of the Royal Guard are hand picked from the strongest and sturdiest "
-"of the army. They are deployed only in critical situations and, so far, have "
-"always succeeded in their assigned tasks."
+"Członkowie Gwardii królewskiej są indywidualnie wybierani spośród "
+"najsilniejszych i najtwardszych żołnierzy. Używa się ich tylko w misjach "
+"najwyższej wagi i, jak na razie, nigdy jeszcze nie zawiedli."
 
 #: data/units/Saurian.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Saurian"
-msgstr "Saurian"
+msgstr "Sauryjczyk"
 
 #: data/units/Saurian_Warrior.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Saurian Warrior"
-msgstr "Saurian Warrior"
+msgstr "Sauryjski wojownik"
 
 #: data/units/Sea_Hag.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Sea Hag"
-msgstr "Sea Hag"
+msgstr "Wiedźma morska"
 
 #: data/units/Sea_Hag.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Sea Hags are older and more experienced Nagas who have learned to control "
 "the water magic."
 msgstr ""
-"Sea Hags are older and more experienced Nagas who have learned to control "
-"the water magic."
+"Wiedźmy morskie to starsze i bardziej doświadczone istoty mórz, które "
+"opanowały magię wody."
 
 #: data/units/Sea_Hag.cfg:27
 msgid "water spray"
-msgstr ""
+msgstr "pryśnięcie wodą"
 
 #: data/units/Sea_Orc.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Sea Orc"
-msgstr "Ork Morski"
+msgstr "Morski ork"
 
 #: data/units/Sea_Orc.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "While often viewed as inferior to their land loving counterparts Sea Orcs "
 "represent a great leap for all goblinoids as they have adapted to aquatic "
@@ -5171,24 +5461,26 @@
 "their lack of a ranged attack and poor defence on land do represent "
 "strategic weaknesses."
 msgstr ""
-"Bugg: kontrolować morza! Drobny krok dla mnie, wielki skok dla goblinoidów! 
"
-"*chlup*"
+"Choć postrzegane jako słabeusze przez swoich lądowych kuzynów, Orki 
morskie "
+"są wielkim triumfem ras goblinoidalnych, które w ten sposób zaczynają 
podbój "
+"środowiska morskiego. Umiejętnie posługują się swoimi zakrzywionymi 
mieczami "
+"co czyni z nich niezłych wojowników, choć brak ataków na odległość i 
słaba "
+"obrona na lądzie są poważnymi wadami."
 
 #: data/units/Sea_Serpent.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Sea Serpent"
 msgstr "Wąż Morski"
 
 #: data/units/Sea_Serpent.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Sea Serpents are gigantic monsters, capable of capsizing boats by themselves."
 msgstr ""
-"Sea Serpents are gigantic monsters, capable of capsizing boats by themselves."
+"Węże morskie to gigantyczne potwory, zdolne samodzielnie wywracać całe "
+"okręty."
 
 #: data/units/Sergeant.cfg:3
 msgid "Sergeant"
-msgstr ""
+msgstr "Sierżant"
 
 #: data/units/Sergeant.cfg:18
 msgid ""
@@ -5196,45 +5488,43 @@
 "stronger than other fighters, but he has hopes of advancing to greatness. As "
 "the leader of his unit, he must survive for the battle to be won."
 msgstr ""
+"Sierżant jest oficerem w szeregach armii królewskiej. Choć nie jest "
+"silniejszy od innych żołnierzy, ma nadzieję na awansy ku wielkiej chwale. "
+"Jako dowódca swojego oddziału musi przeżyć, jeśli bitwa ma być 
zwycięska."
 
 #: data/units/Shadow.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Shadow"
 msgstr "Cień"
 
 #: data/units/Shadow.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Souls blackened by evil, Shadows roam the night attacking unsuspecting foes. "
 "These incorporeal fiends are able to hide at night, leaving no trace of "
 "their presence."
 msgstr ""
-"Souls blackened by evil, Shadows roam the night attacking unsuspecting foes. "
-"These incorporeal fiends are able to hide at night, leaving no trace of "
-"their presence."
+"Cienie, czyli dusze zaciemnione złem, błąkają się nocą w poszukiwaniu "
+"niczego się niespodziewających ofiar. Te monstra nie z tego świata 
potrafią "
+"chować się nocą nie pozostawiając nawet śladu swej obecności."
 
 #: data/units/Shock_Trooper.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Shock Trooper"
-msgstr "Shock Trooper"
+msgstr "Piechota uderzeniowa"
 
 #: data/units/Shock_Trooper.cfg:15
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Shock Troopers are the elite of the Wesnothian military. Although they move "
 "slowly, they are immensely powerful and therefore feared throughout Wesnoth "
 "and even into the lands beyond."
 msgstr ""
-"Shock Troopers are the elite of the Wesnothian military. Although they move "
-"slowly, they are immensely powerful and therefore feared throughout Wesnoth "
-"and even into the lands beyond."
+"Piechota uderzeniowa to elita wojska w Wesnoth. Choć porusza się powoli, "
+"jest niesłychanie potężna i z tego powodu sieje postrach we wszystkich "
+"częściach Wesnoth."
 
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:3 data/units/Silver_Mage.cfg:90
 msgid "Silver Mage"
-msgstr ""
+msgstr "Srebrny mag"
 
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:21 data/units/Silver_Mage.cfg:108
-#, fuzzy
 msgid "teleport"
 msgstr "teleportacja"
 
@@ -5244,230 +5534,213 @@
 "teleport from any friendly village to another, translating themselves in an "
 "instant. They are also highly resistant to most forms of magical attack."
 msgstr ""
+"Srebrni magowie są najszybszymi i najzwinniejszymi z magów. Mogą "
+"teleportować się z jednej przyjaznej wioski do drugiej, w ten sposób "
+"natychmiastowo zmnieniając swoją pozycję. Są również bardzo odporni na 
ataki "
+"magiczne."
 
 #: data/units/Skeletal_Dragon.cfg:3
 msgid "Skeletal Dragon"
-msgstr ""
+msgstr "Smoczy szkielet"
 
 #: data/units/Skeletal_Dragon.cfg:27
 msgid "jaw"
-msgstr ""
+msgstr "szczęka"
 
 #: data/units/Skeleton.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Skeleton"
 msgstr "Szkielet"
 
 #: data/units/Skeleton.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Skeletons are warriors who have been slain in battle and brought back by "
 "dark magics. Like all undead, they are especially vulnerable to fire and "
 "holy spells, but resistant to bladed weapons."
 msgstr ""
-"Skeletons are undead warriors who have been slain in battle and brought back "
-"by dark magics. Like all undead, they are especially vulnerable to fire and "
-"holy spells, but resistant to bladed weapons."
+"Szkielety to wojownicy, którzy polegli w bitwach i zostali wskrzeszeni "
+"poprzez czarną magię. Jak wszyscy nieumarli są czułe na ogień i świętą
 broń, "
+"ale odporne na broń sieczną."
 
 #: data/units/Skeleton_Archer.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Skeleton Archer"
-msgstr "Szkielet-Łucznik"
+msgstr "Szkielet łucznik"
 
 #: data/units/Skeleton_Archer.cfg:14
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The undead Skeleton Archers are the bodies of fallen archers, brought back "
 "to battle. Like all undead, they are especially vulnerable to flames and "
 "holy attacks, but resistant to edged weapons."
 msgstr ""
-"The undead Skeleton Archers are the bodies of fallen archers, brought back "
-"to battle. Like all undead, they are especially vulnerable to flames and "
-"holy attacks, but resistant to edged weapons."
+"Szkielety łucznicy to ciała łuczników, którzy polegli w bitwach i 
zostali "
+"wskrzeszeni poprzez czarną magię. Jak wszyscy nieumarli są czuli na ogień 
i "
+"świętą broń, ale odporni na broń sieczną."
 
 #: data/units/Sleeping_Gryphon.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Sleeping Gryphon"
 msgstr "Śpiący Gryf"
 
 #: data/units/Sleeping_Gryphon.cfg:15
-#, fuzzy
 msgid "Shhhh! The Gryphon is sleeping! You'd better not wake it up!"
 msgstr "Ćśśśś... Stary gryf mocno śpi... Jak się zbudzi to nas zje!"
 
 #: data/units/Soul_Shooter.cfg:3
 msgid "Soul Shooter"
-msgstr ""
+msgstr "Łucznik dusz"
 
 #: data/units/Soul_Shooter.cfg:15
 msgid ""
 "Wrapped in dark cloaks, the soul shooters roam the lands searching targets "
 "for its bone arrows."
 msgstr ""
+"Owinięci ciemnymi płaszczami Łucznicy dusz krążą po świecie szukając 
celów "
+"dla swych kościstych strzał."
 
 #: data/units/Soul_Shooter.cfg:24
 msgid "bone"
-msgstr ""
+msgstr "kości"
 
 #: data/units/Soulless.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Soulless"
-msgstr "Soulless"
+msgstr "Bezduszny"
 
 #: data/units/Soulless.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "These animated walking corpses have become strong from long experience "
 "fighting the living."
 msgstr ""
-"These animated walking corpses have become strong from long experience "
-"fighting the living."
+"Te ruszające się żywe trupy stały się silniejsze dzięki dużemu 
doświadczeniu "
+"w walce z żywymi."
 
 #: data/units/Soulless.cfg:24 data/units/Walking_Corpse.cfg:24
-#, fuzzy
 msgid "plague"
 msgstr "zaraza"
 
 #: data/units/Spearman.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Spearman"
-msgstr "Spearman"
+msgstr "Włócznik"
 
 #: data/units/Spearman.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Spearmen are the core of the human armies. These young soldiers are given "
 "basic training and put in the front lines to do the bulk of the fighting. "
 "Because of the length of their spears, they strike first in combat, even "
 "when defending."
 msgstr ""
-"Spearmen are the core of the human armies. These young soldiers are given "
-"basic training and put in the front lines to do the bulk of the fighting."
+"Włócznicy stanowią trzon ludzkich armii. Ci młodzi ludzie poddawani są "
+"prostemu przećwiczeniu i ustawiani w pierwszej linii, by walczyli z wrogami. 
"
+"Dzięki długości swoich włóczni zawsze atakują pierwsi, nawet, gdy się 
bronią."
 
 #: data/units/Spectre.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Spectre"
 msgstr "Widmo"
 
 #: data/units/Spectre.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Spectres, the most powerful ghosts in the undead ranks, can use their powers "
 "to summon a spectral sword that drains the life out of their foes to "
 "strengthen themselves. They also have a terrible wail that freezes the heart "
 "of the weak."
 msgstr ""
-"Spectres, the most powerful ghosts in the undead ranks, can use their powers "
-"to summon a spectral sword that drains the life out of their foes to "
-"strengthen themselves. They also have a terrible wail that freezes the heart "
-"of the weak."
+"Widma, najpotężniejsze duchy w szeregach nieumarłych armii, używają 
swych "
+"mocy, by przywołać przeklęty miecz, który wysysa życie z ich wrogów i 
dodaje "
+"im siły. Dysponują też przeraźliwym rykiem, który przeraża wszystkich 
wokół."
 
 #: data/units/Swordsman.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Swordsman"
-msgstr "Swordsman"
+msgstr "Miecznik"
 
 #: data/units/Swordsman.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Swordsmen are the core of the human armies. These young soldiers are given "
 "basic training and put in the front lines to do the bulk of the fighting."
 msgstr ""
-"Swordsmen are the core of the human armies. These young soldiers are given "
-"basic training and put in the front lines to do the bulk of the fighting."
+"Miecznicy stanowią trzon ludzkich armii. Ci młodzi ludzie poddawani są "
+"prostemu przećwiczeniu i ustawiani w pierwszej linii, by walczyli z wrogami."
 
 #: data/units/Tentacle.cfg:3
 msgid "Tentacle of the Deep"
-msgstr ""
+msgstr "Macka z otchłani"
 
 #: data/units/Tentacle.cfg:17
 msgid ""
 "Tentacles of the Deep are the appendages of some larger monster that lurks "
 "below the waves."
 msgstr ""
+"Macki z otchłani są ramionami jakiegoś olbrzymiego stwora, który kryje 
się w "
+"odmętach."
 
 #: data/units/Thief.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Thief"
 msgstr "Złodziej"
 
 #: data/units/Thief.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Thieves are deft of foot and elusive, making them difficult to hit. Skilled "
 "at back-stabbing, Thieves do double damage if an ally of theirs is on the "
 "opposite side of an enemy they are attacking. Being of chaotic disposition, "
 "Thieves fight better at night than day."
 msgstr ""
-"Thieves are deft of foot and elusive, making them difficult to hit. Skilled "
-"at back-stabbing, Thieves do double damage if an ally of theirs is on the "
-"opposite side of an enemy they are attacking. Being of chaotic disposition, "
-"Thieves fight better at night than day."
+"Trudno jest trafić zwinnego Złodzieja. Doświadczeni w zadawaniu ciosów w "
+"plecy Złodzieje powodują podwójne obrażenia gdy po drugiej stronie wroga "
+"znajdzie się sojusznik. Ponieważ są chaotyczni, lepiej walczą nocą niż 
za "
+"dnia."
 
 #: data/units/Thug.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Thug"
-msgstr "Thug"
+msgstr "Siepacz"
 
 #: data/units/Thug.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid "Thugs are bandits who use large clubs to beat their victims."
-msgstr "Thugs are bandits who use large clubs to beat their victims."
+msgstr ""
+"Siepacze to bandyci, którzy używają dużych maczug do bicia swych ofiar."
 
 #: data/units/Transport_Galleon.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Transport Galleon"
-msgstr "Transport Galleon"
+msgstr "Galeon transportowy"
 
 #: data/units/Trapper.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Trapper"
-msgstr "Trapper"
+msgstr "Traper"
 
 #: data/units/Trapper.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Trappers usually work supplying food for bandits and outlaws. Their hunting "
 "experience makes them most valuable at night and in forests and swamps."
 msgstr ""
-"Trappers usually work supplying food for bandits and outlaws. Their hunting "
-"experience makes them most valuable at night and in forests and swamps."
+"Traperzy zajmują się dostarczaniem jedzenia bandytom i zbójcom. Ich "
+"doświadczenie w polowaniu czyni ich szczególnie cennymi w nocy oraz w 
lasach "
+"i na bagnach."
 
 #: data/units/Triton.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Triton"
 msgstr "Tryton"
 
 #: data/units/Triton.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Tritons are masters of the sea. Skilled in use of the trident, Tritons "
 "easily defeat any enemy foolish enough to wander into their preferred "
 "environment."
 msgstr ""
-"Tritons are masters of the sea. Skilled in use of the trident, Tritons "
-"easily defeat any enemy foolish enough to wander into their preferred "
-"environment."
+"Trytony to władcy mórz. Swoimi trójzębami z łatwością pokonają 
każdego na "
+"tyle nieostrożnego by zapuścić się w ich odmęty."
 
 #: data/units/Troll.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Troll"
 msgstr "Trol"
 
 #: data/units/Troll.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Trolls are strong and brutal humanoid monsters with the amazing ability to "
 "regenerate themselves, so that they recover from wounds on their own, even "
 "during battle."
 msgstr ""
-"Trolls are strong and brutal humanoid monsters. Like Whelps of the same "
-"race, they have the amazing ability of regeneration, so that they can "
-"recover from wounds on their own, even during battle."
+"Trole to silne i brutalne człekopodobne stwory, które ponadto mają 
niezwykłą "
+"zdolność regeneracji. Dzięki temu same leczą swoje rany, nawet w czasie "
+"bitwy."
 
 #: data/units/Troll_Hero.cfg:3
 msgid "Troll Hero"
-msgstr ""
+msgstr "Trol bohater"
 
 #: data/units/Troll_Hero.cfg:16
 msgid ""
@@ -5475,90 +5748,88 @@
 "to regenerate themselves, so that they recover from wounds on their own, "
 "even during battle."
 msgstr ""
+"Trole bohaterzy to silne i brutalne humanoidalne potwory z niesamowitą "
+"umiejętnością regeneracji, co pozwala im leczyć się z ran, nawet w 
czasie "
+"bitwy."
 
 #: data/units/Troll_Warrior.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Troll Warrior"
-msgstr "Trol Wojownik"
+msgstr "Trol wojownik"
 
 #: data/units/Troll_Warrior.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Hardened by battle, Troll Warriors can deliver deadly blows with a mace, and "
 "are able to regenerate, healing their own wounds during combat."
 msgstr ""
-"Hardened by battle, Troll Warriors can deliver deadly blows with a mace, and "
-"are able to regenerate, healing their own wounds during combat."
+"Doświadczone w bitwach Trole wojownicy mogą rozłupywać czaszki 
potężnymi "
+"ciosami maczugi. Mają też zdolność regeneracji, która sprawia, że ich 
rany "
+"leczą się w trakcie bitwy."
 
 #: data/units/Troll_Whelp.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Troll Whelp"
-msgstr "Trolowe Szczenię"
+msgstr "Trolowe szczenię"
 
 #: data/units/Troll_Whelp.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Trolls are humanoid monsters that have the amazing ability to regenerate, "
 "recovering from their wounds during battle. Although these Trolls are still "
 "weak whelps, their race is known for developing amazingly fast."
 msgstr ""
-"Trolls are humanoid monsters that have the amazing ability to regenerate, "
-"recovering from their wounds during battle. Although these Trolls are still "
-"weak whelps, their race is known for developing amazingly fast."
+"Trole to silne i brutalne człekopodobne stwory, które ponadto mają 
niezwykłą "
+"zdolność regeneracji. Choć te Trole to zaledwie szczenięta, ich rasa 
słynie "
+"z niezwykle szybkiego dojrzewania."
 
 #: data/units/Vampire_Bat.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Vampire Bat"
-msgstr "Vampire Bat"
+msgstr "Nietoperz wampir"
 
 #: data/units/Vampire_Bat.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Vampire Bats are undead flying beasts that attack by biting their victims. "
 "While their fangs are not very powerful, the health of victims is drained "
 "away along with their blood, and given to the Bats."
 msgstr ""
-"Vampire Bats are undead flying beasts that attack by biting their victims. "
-"While their fangs are not very powerful, the health of victims is drained "
-"away along with their blood, and given to the Bats."
+"Nietoperze wampiry to nieumarłe potwory, które kąsają swych wrogów. 
Choć ich "
+"ugryzienia nie są zbyt mocne, życie ich ofiar jest odsysane wraz z krwią, 
co "
+"wzmacnia nietoperze."
 
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:3
 msgid "Vampire Lady"
-msgstr ""
+msgstr "Wampirzyca"
 
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:16
 msgid ""
 "Cold and beautiful, she maintains her eternal youthful appeareance drinking "
 "the blood of the living."
 msgstr ""
+"Zimna i piękna Wampirzyca zachowuje wiecznie młody wygląd dzięki wypitej "
+"krwi żywych istot."
 
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:19
 msgid "blood kiss"
-msgstr ""
+msgstr "krwisty pocałunek"
 
 #: data/units/Walking_Corpse.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Walking Corpse"
-msgstr "Chodzące Zwłoki"
+msgstr "Żywy trup"
 
 #: data/units/Walking_Corpse.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Walking Corpses are the bodies of the dead, re-animated by dark magic. "
 "Although weak in combat, these zombies can spread their curse to those they "
 "kill, increasing the army of undead."
 msgstr ""
-"Walking Corpses are the bodies of the dead, re-animated by dark magic. "
-"Although weak in combat, these zombies can spread their curse to those they "
-"kill, increasing the army of undead."
+"Żywe trupy to ciała zmarłych, przywrócone do życia przez czarną magię. 
Choć "
+"słabe w walce, te zombie rozprzestrzeniają zaklęcie na swoje ofiary "
+"powiększając w ten sposób armię nieumarłych."
 
 #: data/units/Wall_Guard.cfg:3
 msgid "Wall Guard"
-msgstr ""
+msgstr "Strażnik murów"
 
 #: data/units/Wall_Guard.cfg:30
 msgid "skirmisher,regenerates"
-msgstr ""
+msgstr "harcownik,regeneracja"
 
 #: data/units/Wall_Guard.cfg:32
 msgid ""
@@ -5568,10 +5839,14 @@
 "are mounted on high walls, they cannot move anywhere except on walls and the "
 "roofs of castles."
 msgstr ""
+"Opiekujący się stołecznym miastem Weldyn Strażnicy murów chodzą po "
+"umocnieniach ostrzeliwując ze swych kusz zbliżających się wrogów, zanim "
+"tamci mają szansę się bronić. Ponieważ stoją wysoko na murach, mogą 
chodzić "
+"tylko po nich i po dachach zamków."
 
 #: data/units/Warrior_King.cfg:3
 msgid "Warrior King"
-msgstr ""
+msgstr "Król wojownik"
 
 #: data/units/Warrior_King.cfg:19
 msgid ""
@@ -5579,97 +5854,89 @@
 "protecting their subjects. Kings can coordinate the attacks of level 1 and 2 "
 "units, thereby increasing their fighting efficiency."
 msgstr ""
+"Jako przywódcy ludzkich królestw, Królowie są odpowiedzialni za obronę "
+"swoich poddanych. Królowie mogą koordynować ataki jednostek 1 i 2 poziomu, 
"
+"zwiększając w ten sposób ich wydajność."
 
 #: data/units/Watch_Tower.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Watch Tower"
-msgstr "Watch Tower"
+msgstr "Wieża strażnicza"
 
 #: data/units/Watch_Tower.cfg:14
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Watch Towers are good places from which to spot enemies and then shoot "
 "miscellaneous items at them with ballistas."
 msgstr ""
-"Watch Towers are good places from which to spot enemies and then shoot "
-"miscellaneous items at them with ballistas."
+"Wieże strażnicze służą do wypatrywania wrogów i zarzucania ich 
kamieniami z "
+"balist."
 
 #: data/units/White_Mage.cfg:3 data/units/White_Mage.cfg:65
-#, fuzzy
 msgid "White Mage"
 msgstr "Biały Mag"
 
 #: data/units/White_Mage.cfg:25 data/units/White_Mage.cfg:84
-#, fuzzy
 msgid ""
 "White Mages are weak in combat, but expert in the ways of healing. Units "
 "placed adjacent to a White Mage will heal as though they were resting in a "
 "village. White Mages are potent in battle against the undead, which suffer "
 "high damage from their light beam"
 msgstr ""
-"White Mages are weak in combat, but expert in the ways of healing. Units "
-"placed adjacent to a White Mage will heal as though they were resting in a "
-"village. White Mages are potent in battle against the undead, which suffer "
-"high damage from their light beam"
+"Biali magowie, choć słabi w walce, są bardzo doświadczeni w uzdrawianiu. "
+"Jednostki umieszczone koło nich będą leczone tak, jakby były w wiosce. 
Biali "
+"magowie są nieocenioną pomocą w zwalczaniu nieumarłych - bardzo 
wrażliwych "
+"na ich promienie światła."
 
 #: data/units/Wolf_Rider.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Wolf Rider"
 msgstr "Jeździec Wilków"
 
 #: data/units/Wolf_Rider.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Smaller and weaker than the orcs, goblins have learned to train large wolves "
 "to serve as mounts, creating the awesome team of the Wolf Riders, who serve "
 "as fast scouts for the goblinoid army. Raised in the orcs' dark caverns, "
 "Wolf Riders can brave even the mountains, unlike most other mounted units."
 msgstr ""
-"Smaller and weaker than the orcs, goblins have learned to train large wolves "
-"to serve as mounts, creating the awesome team of the Wolf Riders, who serve "
-"as fast scouts for the goblinoid army. Raised in the orcs' dark caverns, "
-"Wolf Riders can brave even the mountains, unlike most other mounted units."
+"Mniejsze i słabsze od orków gobliny nauczyły się hodować wilki, dzięki 
czemu "
+"uzyskały potężne rumaki. Drużyny Jeźdźców wilków służą jako szybcy 
zwiadowcy "
+"goblińskich armii. Wychowani w ciemnych jaskiniach orków Jeźdźcy wilków, 
w "
+"odróżnieniu od jednostek konnych, mogą poruszać się także w górach."
 
 #: data/units/Wose.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Wose"
 msgstr "Drzewiec"
 
 #: data/units/Wraith.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Wraith"
-msgstr "Wraith"
+msgstr "Zjawa"
 
 #: data/units/Wraith.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Wraiths are some of the most powerful ghosts in the undead ranks. They can "
 "summon a spectral sword that drains the life out of their foes, thereby "
 "strengthening themselves. They also have a terrible wail that freezes the "
 "heart of the weak."
 msgstr ""
-"Wraiths are some of the most powerful ghosts in the undead ranks. They can "
-"summon a spectral sword that drains the life out of their foes, thereby "
-"strengthening themselves. They also have a terrible wail that freezes the "
-"heart of the weak."
+"Zjawy to jedne z najpotężniejszych duchów w nieumarłych szeregach. Mogą "
+"stworzyć spektralny miecz, którym wysączają życie ze swych wrogów, w 
ten "
+"sposób się wzmacniając. Mają też potężny ryk, który terroryzuje serca 
"
+"płochliwych."
 
 #: data/units/Yeti.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Yeti"
 msgstr "Yeti"
 
 #: data/units/Yeti.cfg:30
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Yetis are giant humanoid creatures that live in the mountains. Few have ever "
 "survived an encounter with one, and their existence is doubted by many."
 msgstr ""
-"Yetis are giant humanoid creatures that live in the mountains. Few have ever "
-"survived an encounter with one, and their existence is doubted by many."
+"Yeti to olbrzymie człekopodobne stwory żyjące w górach. Mało kto 
przeżył "
+"spotkanie z Yeti, więc wielu wątpi w ich istnienie."
 
 #: data/units/Young_Ogre.cfg:3
 msgid "Young Ogre"
-msgstr ""
+msgstr "Młody ogr"
 
 #: data/units/Young_Ogre.cfg:15
 msgid ""
@@ -5677,262 +5944,265 @@
 "manage weapons skillfully, so they are given a large blade, in the hope that "
 "they will be smart enough to swing it at their enemies, not their throat."
 msgstr ""
+"Ogry są rekrutowane do armii gdy są wciąż młode. Niezbyt dobrze sobie 
radzą "
+"z bronią, więc daje im się duże tasaki z nadzieją, że będą 
wystarczająco "
+"inteligentne, by kaleczyć nimi wrogów, a nie samych siebie."
 
 #: data/units/Young_Ogre.cfg:18
 msgid "meat cleaver"
-msgstr ""
+msgstr "tasak"
 
 #: data/units/Youth.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Youth"
-msgstr "Młody"
+msgstr "Młodzieniec"
 
 #: data/units/Youth.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Today almost a boy, by his devotion to the crown he is seeking to become a "
 "Lord -- to join the elite of human fighters."
 msgstr ""
-"Today almost a boy, by his devotion to the crown he is seeking to become a "
-"Lord -- to join the elite of human fighters."
+"Choć jeszcze niedawno był pacholęciem, przez ofiarną służbę stara się 
zostać "
+"Władcą i w ten sposób dołączyć do ludzkich elit."
 
 #: src/about.cpp:45
 msgid "+Core Developers"
-msgstr ""
+msgstr "+Najważniejsi twórcy"
 
 #: src/about.cpp:46
 msgid "-  Main Developer"
-msgstr ""
+msgstr "-  Główny twórca"
 
 #: src/about.cpp:49
 msgid "-  Artwork and graphics designer"
-msgstr ""
+msgstr "-  Projektant grafiki"
 
 #: src/about.cpp:53
 msgid "+Developers"
-msgstr ""
+msgstr "+Twórcy"
 
 #: src/about.cpp:67
 msgid "+General Purpose Administrators"
-msgstr ""
+msgstr "+Administratorzy ogólni"
 
 #: src/about.cpp:72
 msgid "+Artwork and graphics designers"
-msgstr ""
+msgstr "+Projektanci grafiki"
 
 #: src/about.cpp:95
 msgid "+Music"
-msgstr ""
+msgstr "+Muzyka"
 
 #: src/about.cpp:102
 msgid "+Scenario Designers"
-msgstr ""
+msgstr "+Twórcy kampanii"
 
 #: src/about.cpp:111
 msgid "+Packagers"
-msgstr ""
+msgstr "+Pakujący"
 
 #: src/about.cpp:119
 msgid "+Miscellaneous"
-msgstr ""
+msgstr "+Inne"
 
 #: src/about.cpp:125
 msgid "+Internationalization Manager"
-msgstr ""
+msgstr "+Zarządca internacjonalizacji"
 
 #: src/about.cpp:129
 msgid "+Brazilian Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Tłumaczenie brazylijskie"
 
 #: src/about.cpp:134
 msgid "+Catalan Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Tłumaczenie katalońskie"
 
 #: src/about.cpp:139
 msgid "+Czech Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Tłumaczenie czeskie"
 
 #: src/about.cpp:148
 msgid "+Danish Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Tłumaczenie duńskie"
 
 #: src/about.cpp:152
 msgid "+Dutch Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Tłumaczenie holenderskie"
 
 #: src/about.cpp:156
 msgid "+Finnish Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Tłumaczenie fińskie"
 
 #: src/about.cpp:160
 msgid "+French Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Tłumaczenie francuskie"
 
 #: src/about.cpp:172
 msgid "+German Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Tłumaczenie niemieckie"
 
 #: src/about.cpp:181
 msgid "+Hungarian Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Tłumaczenie węgierskie"
 
 #: src/about.cpp:186
 msgid "+Italian Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Tłumaczenie włoskie"
 
 #: src/about.cpp:193
 msgid "+Norwegian Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Tłumaczenie norweskie"
 
 #: src/about.cpp:199
 msgid "+Polish Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Tłumaczenie polskie"
 
 #: src/about.cpp:205
 msgid "+Portuguese Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Tłumaczenie portugalskie"
 
 #: src/about.cpp:210
 msgid "+Slovak Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Tłumaczenie słowackie"
 
 #: src/about.cpp:214
 msgid "+Spanish Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Tłumaczenie hiszpańskie"
 
 #: src/about.cpp:222
 msgid "+Swedish Translation"
-msgstr ""
+msgstr "+Tłumaczenie szwedzkie"
 
 #: src/about.cpp:229
 msgid "+Contributors"
-msgstr ""
+msgstr "+Pomagający"
 
 #: src/about.cpp:237
 msgid "+ Bots"
-msgstr ""
+msgstr "+Boty"
 
 #: src/about.cpp:264 src/help.cpp:2372 src/show_dialog.cpp:468
 msgid "Close"
-msgstr ""
+msgstr "Zamknij"
 
 #: src/actions.cpp:93
 msgid "You don't have a leader to recruit with."
-msgstr ""
+msgstr "Nie ma dowódcy, który mógłby rekrutować."
 
 #: src/actions.cpp:97
 msgid "You must have your leader on a keep to recruit or recall units."
 msgstr ""
+"Żeby mmożna było rekrutować lub przywoływać jednostki, dowódca musi 
stać w "
+"twierdzy."
 
 #: src/actions.cpp:114
 msgid "There are no vacant castle tiles in which to recruit a unit."
-msgstr ""
+msgstr "Nie ma pustych pól zamku, na które można by rekrutować."
 
 #: src/actions.cpp:202
 msgid "none"
-msgstr ""
+msgstr "brak"
 
 #: src/actions.cpp:318 src/actions.cpp:435
 msgid "base damage"
-msgstr ""
+msgstr "obrażenia podstawowe"
 
 #: src/actions.cpp:328
 msgid "attacker resistance vs"
-msgstr ""
+msgstr "odporność atakującego na"
 
 #: src/actions.cpp:328
 msgid "attacker vulnerability vs"
-msgstr ""
+msgstr "czułość atakującego na"
 
 #: src/actions.cpp:360 src/actions.cpp:478 src/actions.cpp:487
 msgid "Doubled"
-msgstr ""
+msgstr "Podwojone"
 
 #: src/actions.cpp:388 src/actions.cpp:523
 msgid "total damage"
-msgstr ""
+msgstr "suma obrażeń"
 
 #: src/actions.cpp:445
 msgid "defender resistance vs"
-msgstr ""
+msgstr "odporność obrońcy na"
 
 #: src/actions.cpp:445
 msgid "defender vulnerability vs"
-msgstr ""
+msgstr "czułość obrońcy na"
 
 #: src/actions.cpp:496
 msgid "Halved"
-msgstr ""
+msgstr "Zmniejszona o połowę"
 
 #: src/actions.cpp:703 src/actions.cpp:842 src/display.cpp:878
 #: src/reports.cpp:115
 msgid "poisoned"
-msgstr ""
+msgstr "zatruty"
 
 #: src/actions.cpp:708 src/actions.cpp:847 src/display.cpp:874
 #: src/reports.cpp:110
 msgid "slowed"
-msgstr ""
+msgstr "spowolniony"
 
 #: src/actions.cpp:1718
 msgid "Ambushed!"
-msgstr ""
+msgstr "Złapany w zasadzkę!"
 
 #: src/actions.cpp:1746
 msgid "Friendly unit sighted"
-msgstr ""
+msgstr "Zauważono przyjazną jednostkę"
 
 #: src/actions.cpp:1748
 msgid "Enemy unit sighted!"
-msgstr ""
+msgstr "Zauważono jednostkę wroga!"
 
 #: src/actions.cpp:1753
 msgid "$friends Friendly units sighted"
-msgstr ""
+msgstr "Zauważono $friends przyjaznych(e) jednostek(i)"
 
 #: src/actions.cpp:1755
 msgid "$enemies Enemy units sighted!"
-msgstr ""
+msgstr "Zauważono $enemies wrogich(ie) jednostek(i)."
 
 #: src/actions.cpp:1759
 msgid "Units sighted! ($friends friendly, $enemies enemy)"
-msgstr ""
+msgstr "Zauważono jednostki! ($friends przyjaznych, $enemies wrogich)"
 
 #: src/actions.cpp:1780
 msgid "(press $hotkey to continue)"
-msgstr ""
+msgstr "(wciśnij $hotkey aby kontynuować)"
 
 #: src/dialogs.cpp:87
 msgid "Advance Unit"
-msgstr ""
+msgstr "Awans jednostki"
 
 #: src/dialogs.cpp:88
 msgid "What should our victorious unit become?"
-msgstr ""
+msgstr "Na kogo powinna awansować ta zwycięska jednostka?"
 
 #: src/dialogs.cpp:157
 msgid "No objectives available"
-msgstr ""
+msgstr "Brak celów"
 
 #: src/dialogs.cpp:174
 msgid "Save"
-msgstr ""
+msgstr "Zapis"
 
 #: src/dialogs.cpp:176
 msgid "Overwrite?"
-msgstr ""
+msgstr "Nadpisać?"
 
 #: src/dialogs.cpp:177
 msgid "Save already exists. Do you want to overwrite it ?"
-msgstr ""
+msgstr "Taki plik już istnieje. Czy ma zostać nadpisany?"
 
 #: src/dialogs.cpp:206 src/dialogs.cpp:443
 msgid "Don't ask me again!"
-msgstr ""
+msgstr "Nie pytaj ponownie!"
 
 #: src/dialogs.cpp:208
 msgid "Do you really want to delete this game?"
-msgstr ""
+msgstr "Czy na pewno skasować tę grę?"
 
 #: src/dialogs.cpp:347
 msgid "%a %b %d %H:%M %Y"
@@ -5944,23 +6214,23 @@
 
 #: src/dialogs.cpp:365 src/game.cpp:989
 msgid "Campaign"
-msgstr ""
+msgstr "Kampania"
 
 #: src/dialogs.cpp:367 src/game.cpp:1125
 msgid "Multiplayer"
-msgstr ""
+msgstr "Gra z innymi"
 
 #: src/dialogs.cpp:369
 msgid "Tutorial"
-msgstr ""
+msgstr "Ćwiczenia"
 
 #: src/dialogs.cpp:377
 msgid "replay"
-msgstr ""
+msgstr "powtórka"
 
 #: src/dialogs.cpp:379 src/multiplayer_lobby.cpp:139 src/playturn.cpp:1384
 msgid "Turn"
-msgstr ""
+msgstr "Tura"
 
 #: src/dialogs.cpp:381
 msgid "Scenario Start"
@@ -5968,25 +6238,27 @@
 
 #: src/dialogs.cpp:384 src/game.cpp:1101
 msgid "Difficulty"
-msgstr ""
+msgstr "Poziom trudności"
 
 #: src/dialogs.cpp:398
 msgid "No Saved Games"
-msgstr ""
+msgstr "Brak zapisanych gier"
 
 #: src/dialogs.cpp:399
 msgid ""
 "There are no saved games to load.\n"
 "(Games are saved automatically when you complete a scenario)"
 msgstr ""
+"Nie ma zapisanych gier do wczytania.\n"
+"(Gra jest zapisywana automatycznie na końcu misji.)"
 
 #: src/dialogs.cpp:418
 msgid "Delete Save"
-msgstr ""
+msgstr "Skasuj zapisaną grę"
 
 #: src/dialogs.cpp:433
 msgid "Import Saved Games"
-msgstr ""
+msgstr "Importuj zapisane gry"
 
 #: src/dialogs.cpp:434
 msgid ""
@@ -5994,6 +6266,8 @@
 "Wesnoth. Would you like to update these to the latest version? This may take "
 "some time."
 msgstr ""
+"Katalog z zapisanymi grami zawiera pliki ze starej wersji Bitwy o Wesnoth. "
+"Czy doprowadzić je do obecnej wersji? To może zająć trochę czasu."
 
 #: src/dialogs.cpp:439
 msgid ""
@@ -6001,18 +6275,20 @@
 "generated by this version of Battle for Wesnoth. Would you like to register "
 "these files with the game?"
 msgstr ""
+"Katalog z zapisanymi grami zawiera pliki, które nie zostały stworzone przez 
"
+"tę wersję Bitwy o Wesnoth. Czy zarejestrować je w grze?"
 
 #: src/dialogs.cpp:509
 msgid "Show replay"
-msgstr ""
+msgstr "Pokaż powtórkę"
 
 #: src/dialogs.cpp:512 src/hotkeys.cpp:133 src/multiplayer.cpp:85
 msgid "Load Game"
-msgstr ""
+msgstr "Wczytaj grę"
 
 #: src/dialogs.cpp:513
 msgid "Choose the game to load"
-msgstr ""
+msgstr "Wybór gry do wczytania"
 
 #: src/dialogs.cpp:550 src/dialogs.cpp:559
 msgid "Profile"
@@ -6021,18 +6297,18 @@
 #: src/dialogs.cpp:646 src/display.cpp:884 src/help.cpp:567
 #: src/playturn.cpp:1784
 msgid "level"
-msgstr ""
+msgstr "poziom"
 
 #: src/dialogs.cpp:667 src/display.cpp:902 src/help.cpp:621
 #: src/playturn.cpp:1947 src/unit.cpp:1034
 msgid "HP"
-msgstr ""
+msgstr "PÅ»"
 
 #: src/dialogs.cpp:671 src/dialogs.cpp:679 src/display.cpp:906
 #: src/display.cpp:914 src/playturn.cpp:1786 src/playturn.cpp:1948
 #: src/unit.cpp:1093
 msgid "XP"
-msgstr ""
+msgstr "PD"
 
 #: src/dialogs.cpp:684 src/display.cpp:918 src/help.cpp:622
 #: src/playturn.cpp:1949 src/unit.cpp:1070
@@ -6042,20 +6318,20 @@
 #: src/dialogs.cpp:697 src/display.cpp:935 src/help.cpp:699
 #: src/playturn.cpp:599 src/reports.cpp:230
 msgid "melee"
-msgstr ""
+msgstr "wręcz"
 
 #: src/dialogs.cpp:698 src/display.cpp:936 src/help.cpp:699
 #: src/playturn.cpp:599 src/reports.cpp:231
 msgid "ranged"
-msgstr ""
+msgstr "na odległość"
 
 #: src/display.cpp:865
 msgid "healthy"
-msgstr ""
+msgstr "zdrowy"
 
 #: src/display.cpp:870 src/reports.cpp:105
 msgid "invisible"
-msgstr ""
+msgstr "niewidzialny"
 
 #: src/font.cpp:164
 msgid "Vera.ttf"
@@ -6063,34 +6339,36 @@
 
 #: src/game.cpp:138
 msgid "Do you want to save a replay of this scenario?"
-msgstr ""
+msgstr "Czy zapisać przebieg tej misji?"
 
 #: src/game.cpp:139 src/game.cpp:201 src/playturn.cpp:1393
 msgid "Name:"
-msgstr ""
+msgstr "Imię:"
 
 #: src/game.cpp:147 src/game.cpp:208 src/playturn.cpp:1410
 msgid "The game could not be saved"
-msgstr ""
+msgstr "Gra nie może zostać zachowana"
 
 #: src/game.cpp:200
 msgid "Do you want to save your game?"
-msgstr ""
+msgstr "Czy zapisać grę?"
 
 #: src/game.cpp:648
 msgid "The Battle for Wesnoth"
-msgstr ""
+msgstr "Bitwa o Wesnoth"
 
 #: src/game.cpp:868 src/multiplayer_connect.cpp:106
 msgid ""
 "This save is from a different version of the game. Do you want to try to "
 "load it?"
 msgstr ""
+"Ta zapisana gra pochodzi z innej wersji Bitwy o Wesnoth. Czy spróbować ją "
+"wczytać?"
 
 #: src/game.cpp:879 src/game.cpp:884 src/playlevel.cpp:549
 #: src/playlevel.cpp:789
 msgid "The file you have tried to load is corrupt"
-msgstr ""
+msgstr "Plik nie może zostać wczytany - jest zepsuty"
 
 #: src/game.cpp:984
 msgid " ,Get More Campaigns..."
@@ -6098,11 +6376,12 @@
 
 #: src/game.cpp:990
 msgid "Choose the campaign you want to play:"
-msgstr ""
+msgstr "Wybierz kampanię, w którą chcesz zagrać:"
 
 #: src/game.cpp:1000
+#, fuzzy
 msgid "Connect to Server"
-msgstr ""
+msgstr "Kontynuuj ruch"
 
 #: src/game.cpp:1001
 msgid "You will now connect to a campaign server to download campaigns."
@@ -6121,7 +6400,7 @@
 #: src/game.cpp:1065 src/game.cpp:1075 src/game.cpp:1078 src/game.cpp:1081
 #: src/playturn.cpp:1396 src/playturn.cpp:1410
 msgid "Error"
-msgstr ""
+msgstr "Błąd"
 
 #: src/game.cpp:1022
 msgid "Awaiting response from server"
@@ -6132,24 +6411,28 @@
 msgstr ""
 
 #: src/game.cpp:1046
+#, fuzzy
 msgid "There are no campaigns available for download from this server."
-msgstr ""
+msgstr "Nie ma dostępnych kampanii"
 
 #: src/game.cpp:1050
+#, fuzzy
 msgid "Choose the campaign to download."
-msgstr ""
+msgstr "Wybór gry do wczytania"
 
 #: src/game.cpp:1050
+#, fuzzy
 msgid "Get Campaign"
-msgstr ""
+msgstr "Kampania"
 
 #: src/game.cpp:1059
 msgid "Downloading campaign..."
 msgstr ""
 
 #: src/game.cpp:1071
+#, fuzzy
 msgid "Campaign Installed"
-msgstr ""
+msgstr "Kampania"
 
 #: src/game.cpp:1071
 msgid ""
@@ -6162,8 +6445,9 @@
 msgstr ""
 
 #: src/game.cpp:1078
+#, fuzzy
 msgid "Remote host disconnected."
-msgstr ""
+msgstr "Wybierz serwer do połączenia"
 
 #: src/game.cpp:1081
 msgid ""
@@ -6172,395 +6456,400 @@
 
 #: src/game.cpp:1102
 msgid "Select difficulty level:"
-msgstr ""
+msgstr "Poziom trudności:"
 
 #: src/game.cpp:1120
 msgid "Join Official Server"
-msgstr ""
+msgstr "Połącz się z oficjalnym serwerem"
 
 #: src/game.cpp:1120
 msgid "Log on to the official Wesnoth multiplayer server"
 msgstr ""
+"Zaloguj się na oficjalny serwer gier wieloosobowych Wesnoth (angielski)"
 
 #: src/game.cpp:1121 src/multiplayer_lobby.cpp:157
 msgid "Join Game"
-msgstr ""
+msgstr "Dołącz do gry"
 
 #: src/game.cpp:1121
 msgid "Join a server or hosted game"
-msgstr ""
+msgstr "Dołącz do już założonej gry"
 
 #: src/game.cpp:1122
 msgid "Host Multiplayer Game"
-msgstr ""
+msgstr "Załóż własną grę"
 
 #: src/game.cpp:1122
 msgid "Host a game without using a server"
-msgstr ""
+msgstr "Nie łącz się z serwerami, tylko załóż własną grę wieloosobową
"
 
 #: src/game.cpp:1125 src/multiplayer_client.cpp:269
 msgid "Login"
-msgstr ""
+msgstr "Login"
 
 #: src/game.cpp:1205
 msgid "Language"
-msgstr ""
+msgstr "Język"
 
 #: src/game.cpp:1206
 msgid "Choose your preferred language"
-msgstr ""
+msgstr "Wybierz Twój preferowany język"
 
 #: src/game.cpp:1291
 msgid "Could not initialize video. Exiting.\n"
 msgstr ""
+"Nie można uruchomić wyświetlania. Wychodzę. (Could not initialize video. "
+"Exiting.)\n"
 
 #: src/game.cpp:1293
 msgid "Could not initialize fonts. Exiting.\n"
 msgstr ""
+"Nie można uruchomić fontów. Wychodzę. (Could not initialize fonts. "
+"Exiting.)\n"
 
 #: src/help.cpp:574
 msgid "Advances to"
-msgstr ""
+msgstr "Awansuje na"
 
 #: src/help.cpp:600
 msgid "Abilities"
-msgstr ""
+msgstr "Zdolności"
 
 #: src/help.cpp:623
 msgid "Alignment"
-msgstr ""
+msgstr "Charakter"
 
 #: src/help.cpp:628
 msgid "Required XP"
-msgstr ""
+msgstr "Wymagane PD"
 
 #: src/help.cpp:638 src/reports.cpp:233
 msgid "attacks"
-msgstr ""
+msgstr "ataki"
 
 #: src/help.cpp:646 src/help.cpp:647 src/playturn.cpp:1946
 msgid "Name"
-msgstr ""
+msgstr "Imię"
 
 #: src/help.cpp:650 src/help.cpp:651 src/playturn.cpp:1945
 msgid "Type"
-msgstr ""
+msgstr "Typ"
 
 #: src/help.cpp:654 src/help.cpp:655 src/unit_types.cpp:301
 msgid "Dmg"
-msgstr ""
+msgstr "Obr"
 
 #: src/help.cpp:658 src/help.cpp:659
 msgid "Strikes"
-msgstr ""
+msgstr "Ciosy"
 
 #: src/help.cpp:662 src/help.cpp:663
 msgid "Range"
-msgstr ""
+msgstr "Na odl"
 
 #: src/help.cpp:666 src/help.cpp:667
 msgid "Special"
-msgstr ""
+msgstr "Specjalna"
 
 #: src/help.cpp:723
 msgid "Resistances"
-msgstr ""
+msgstr "Odporności"
 
 #: src/help.cpp:727 src/help.cpp:728
 msgid "Attack Type"
-msgstr ""
+msgstr "Rodzaj ataku"
 
 #: src/help.cpp:731 src/help.cpp:732
 msgid "Resistance"
-msgstr ""
+msgstr "Odporność"
 
 #: src/help.cpp:763
 msgid "Terrain Modifiers"
-msgstr ""
+msgstr "Modyfikatory terenowe"
 
 #: src/help.cpp:767 src/help.cpp:768
 msgid "Terrain"
-msgstr ""
+msgstr "Teren"
 
 #: src/help.cpp:775 src/help.cpp:776
 msgid "Defense"
-msgstr ""
+msgstr "Obrona"
 
 #: src/help.cpp:1876
 msgid "< Back"
-msgstr ""
+msgstr "< Wróć"
 
 #: src/help.cpp:1877
 msgid "Forward >"
-msgstr ""
+msgstr "Dalej >"
 
 #: src/help.cpp:2375
 msgid "The Battle for Wesnoth Help"
-msgstr ""
+msgstr "System pomoc Bitwy o Wesnoth"
 
 #: src/hotkeys.cpp:120
 msgid "Next unit"
-msgstr ""
+msgstr "Następna jednostka"
 
 #: src/hotkeys.cpp:121
 msgid "End Unit Turn"
-msgstr ""
+msgstr "Zakończ ruch jednostki"
 
 #: src/hotkeys.cpp:122 src/playturn.cpp:1525
 msgid "Leader"
-msgstr ""
+msgstr "Dowódca"
 
 #: src/hotkeys.cpp:123
 msgid "Undo"
-msgstr ""
+msgstr "Cofnij"
 
 #: src/hotkeys.cpp:124
 msgid "Redo"
-msgstr ""
+msgstr "Ponów"
 
 #: src/hotkeys.cpp:125
 msgid "Zoom In"
-msgstr ""
+msgstr "Zbliż"
 
 #: src/hotkeys.cpp:126
 msgid "Zoom Out"
-msgstr ""
+msgstr "Oddal"
 
 #: src/hotkeys.cpp:127
 msgid "Default Zoom"
-msgstr ""
+msgstr "Domyślne zbliżenie"
 
 #: src/hotkeys.cpp:128
 msgid "Fullscreen"
-msgstr ""
+msgstr "Pełny ekran"
 
 #: src/hotkeys.cpp:129
 msgid "Accelerated"
-msgstr ""
+msgstr "Przyspieszona"
 
 #: src/hotkeys.cpp:130
 msgid "Unit Description"
-msgstr ""
+msgstr "Opis jednostki"
 
 #: src/hotkeys.cpp:131 src/playturn.cpp:1351
 msgid "Rename Unit"
-msgstr ""
+msgstr "Przemianuj jednostkę"
 
 #: src/hotkeys.cpp:132
 msgid "Save Game"
-msgstr ""
+msgstr "Zapisz grę"
 
 #: src/hotkeys.cpp:134
 msgid "Recruit"
-msgstr ""
+msgstr "Rekrutuj"
 
 #: src/hotkeys.cpp:135
 msgid "Repeat Recruit"
-msgstr ""
+msgstr "Powtórz rekrutację"
 
 #: src/hotkeys.cpp:136
 msgid "Recall"
-msgstr ""
+msgstr "Przywołaj"
 
 #: src/hotkeys.cpp:138
 msgid "Toggle Grid"
-msgstr ""
+msgstr "Przełącz siatkę"
 
 #: src/hotkeys.cpp:139
 msgid "Status Table"
-msgstr ""
+msgstr "Tabela stanu"
 
 #: src/hotkeys.cpp:140
 msgid "Mute"
-msgstr ""
+msgstr "Wycisz"
 
 #: src/hotkeys.cpp:141
 msgid "Speak"
-msgstr ""
+msgstr "Mów"
 
 #: src/hotkeys.cpp:142
 msgid "Create Unit (Debug!)"
-msgstr ""
+msgstr "Stwórz jednostkę (Debug!)"
 
 #: src/hotkeys.cpp:143
 msgid "Change Unit Side (Debug!)"
-msgstr ""
+msgstr "Zmnień przynależność jedn. (Debug!)"
 
 #: src/hotkeys.cpp:144
 msgid "Preferences"
-msgstr ""
+msgstr "Ustawienia"
 
 #: src/hotkeys.cpp:145
 msgid "Scenario Objectives"
-msgstr ""
+msgstr "Cele misji"
 
 #: src/hotkeys.cpp:146 src/playturn.cpp:1998
 msgid "Unit List"
-msgstr ""
+msgstr "Lista jednostek"
 
 #: src/hotkeys.cpp:147 src/playturn.cpp:2086
 msgid "Statistics"
-msgstr ""
+msgstr "Statystyki"
 
 #: src/hotkeys.cpp:148
 msgid "Quit Game"
-msgstr ""
+msgstr "Wyjście z gry"
 
 #: src/hotkeys.cpp:149
 msgid "Set Label"
-msgstr ""
+msgstr "Ustaw opis"
 
 #: src/hotkeys.cpp:150
 msgid "Show Enemy Moves"
-msgstr ""
+msgstr "Pokaż ruchy wroga"
 
 #: src/hotkeys.cpp:151
 msgid "Best Possible Enemy Moves"
-msgstr ""
+msgstr "Najlepsze możliwe ruchy wroga"
 
 #: src/hotkeys.cpp:152
 msgid "Quit Editor"
-msgstr ""
+msgstr "Wyjście z edytora"
 
 #: src/hotkeys.cpp:153
 msgid "New Map"
-msgstr ""
+msgstr "Nowa mapa"
 
 #: src/hotkeys.cpp:154
 msgid "Load Map"
-msgstr ""
+msgstr "Wczytaj mapę"
 
 #: src/hotkeys.cpp:155
 msgid "Save Map"
-msgstr ""
+msgstr "Zapisz mapę"
 
 #: src/hotkeys.cpp:156
 msgid "Save As"
-msgstr ""
+msgstr "Zapisz jako"
 
 #: src/hotkeys.cpp:157
 msgid "Set Player Start Position"
-msgstr ""
+msgstr "Ustaw pozycję startową gracza"
 
 #: src/hotkeys.cpp:158
 msgid "Flood Fill"
-msgstr ""
+msgstr "Wypełnianie"
 
 #: src/hotkeys.cpp:159
 msgid "Fill Selection"
-msgstr ""
+msgstr "Wybór wypełniania"
 
 #: src/hotkeys.cpp:160
 msgid "Cut"
-msgstr ""
+msgstr "Wytnij"
 
 #: src/hotkeys.cpp:161
 msgid "Copy"
-msgstr ""
+msgstr "Kopiuj"
 
 #: src/hotkeys.cpp:162
 msgid "Paste"
-msgstr ""
+msgstr "Wklej"
 
 #: src/hotkeys.cpp:163
 msgid "Revert from Disk"
-msgstr ""
+msgstr "Przywróć z dysku"
 
 #: src/hotkeys.cpp:164
 msgid "Resize Map"
-msgstr ""
+msgstr "Zmień rozmiar mapy"
 
 #: src/hotkeys.cpp:165
 msgid "Flip Map"
-msgstr ""
+msgstr "Odwróć mapę"
 
 #: src/hotkeys.cpp:166
 msgid "Select All"
-msgstr ""
+msgstr "Zaznacz wszystko"
 
 #: src/hotkeys.cpp:167
 msgid "Draw Terrain"
-msgstr ""
+msgstr "Narysuj teren"
 
 #: src/hotkeys.cpp:168
 msgid "Delay Shroud Updates"
-msgstr ""
+msgstr "Opóźniaj odsłanianie"
 
 #: src/hotkeys.cpp:169
 msgid "Update Shroud Now"
-msgstr ""
+msgstr "Odsłoń teraz"
 
 #: src/hotkeys.cpp:170
 msgid "Continue Move"
-msgstr ""
+msgstr "Kontynuuj ruch"
 
 #: src/hotkeys.cpp:171
 msgid "Find Label or Unit"
-msgstr ""
+msgstr "Znajdź opis lub jednostkę"
 
 #: src/hotkeys.cpp:172
 msgid "Speak to Ally"
-msgstr ""
+msgstr "Mów do sprzymierzeńca"
 
 #: src/hotkeys.cpp:173
 msgid "Speak to All"
-msgstr ""
+msgstr "Mów do wszystkich"
 
 #: src/hotkeys.cpp:174 src/show_dialog.cpp:605
 msgid "Help"
-msgstr ""
+msgstr "Pomoc"
 
 #: src/hotkeys.cpp:175
 msgid "View Chat Log"
-msgstr ""
+msgstr "Pokaż zapis rozmów"
 
 #: src/hotkeys.cpp:358 src/hotkeys.cpp:542
 msgid "Do you really want to quit?"
-msgstr ""
+msgstr "Czy na pewno wyjść?"
 
 #: src/hotkeys.cpp:358 src/hotkeys.cpp:542
 msgid "Quit?"
-msgstr ""
+msgstr "Wyjść?"
 
 #: src/intro.cpp:87
 msgid "Next"
-msgstr ""
+msgstr "Dalej"
 
 #: src/intro.cpp:88
 msgid "Skip"
-msgstr ""
+msgstr "Pomiń"
 
 #: src/intro.cpp:312
 msgid "The End"
-msgstr ""
+msgstr "Koniec"
 
 #: src/language.cpp:31
 msgid "System default language"
-msgstr ""
+msgstr "Język systemowy"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:69
 msgid "Close Window"
-msgstr ""
+msgstr "Zamknij okno"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:72
 msgid "Map Generator"
-msgstr ""
+msgstr "Generator map"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:77 src/multiplayer.cpp:484
 msgid "Players"
-msgstr ""
+msgstr "Gracze"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:78
 msgid "Width"
-msgstr ""
+msgstr "Szerokość"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:79
 msgid "Height"
-msgstr ""
+msgstr "Wysokość"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:80
 msgid "Iterations"
-msgstr ""
+msgstr "Powtórzenia"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:81
 msgid "Bump Size"
@@ -6568,277 +6857,283 @@
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:82 src/playturn.cpp:1526
 msgid "Villages"
-msgstr ""
+msgstr "Wioski"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:83
 msgid "Landform"
-msgstr ""
+msgstr "Ląd"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:182
 msgid "Roads Between Castles"
-msgstr ""
+msgstr "Drogi między zamkami"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:245
 msgid "/1000 tiles"
-msgstr ""
+msgstr "/1000 heksów"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:250
 msgid "Coastal"
-msgstr ""
+msgstr "Wybrzeże"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:250
 msgid "Inland"
-msgstr ""
+msgstr "Środek lądu"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:250
 msgid "Island"
-msgstr ""
+msgstr "Wyspa"
 
 #: src/multiplayer.cpp:97
 msgid "The maximum turns the game will go for"
-msgstr ""
+msgstr "Maksymalna liczba tur, przez które będzie się toczyła gra"
 
 #: src/multiplayer.cpp:103
 msgid "The amount of income each village yields per turn"
-msgstr ""
+msgstr "Dochód z wioski na turę"
 
 #: src/multiplayer.cpp:109
 msgid "The amount of experience a unit needs to advance"
-msgstr ""
+msgstr "Wymagana przez jednostki ilość doświadczenia"
 
 #: src/multiplayer.cpp:111
 msgid "Fog Of War"
-msgstr ""
+msgstr "Mgła wojny"
 
 #: src/multiplayer.cpp:113
 msgid "Enemy units cannot be seen unless they are in range of your units"
 msgstr ""
+"Jednostki wroga są niewidoczne, jeśli nie są w zasięgu wzroku którejś z 
"
+"własnych jednostek"
 
 #: src/multiplayer.cpp:115 src/multiplayer_lobby.cpp:127
 msgid "Shroud"
-msgstr ""
+msgstr "Mgła"
 
 #: src/multiplayer.cpp:117
 msgid "The map is unknown until your units explore it"
-msgstr ""
+msgstr "Mapa jest nieznana, dopóki któraś z własnych jednostek jej nie 
zbada"
 
 #: src/multiplayer.cpp:119 src/reports.cpp:376
 msgid "Observers"
-msgstr ""
+msgstr "Obserwatorzy"
 
 #: src/multiplayer.cpp:121
 msgid "Allow users who are not playing to watch the game"
-msgstr ""
+msgstr "Pozwala ludziom którzy nie grają obserwować grę"
 
 #: src/multiplayer.cpp:123 src/multiplayer_client.cpp:119
 #: src/multiplayer_connect.cpp:50 src/show_dialog.cpp:456
 #: src/show_dialog.cpp:462
 msgid "Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "Anuluj"
 
 #: src/multiplayer.cpp:124 src/show_dialog.cpp:442 src/show_dialog.cpp:455
 msgid "Ok"
-msgstr ""
+msgstr "Ok"
 
 #: src/multiplayer.cpp:126
 msgid "Regenerate"
-msgstr ""
+msgstr "Odśwież"
 
 #: src/multiplayer.cpp:128
 msgid "Settings..."
-msgstr ""
+msgstr "Ustawienia"
 
 #: src/multiplayer.cpp:132
 msgid "Share View"
-msgstr ""
+msgstr "Pokaż ekran"
 
 #: src/multiplayer.cpp:133
 msgid "Share Maps"
-msgstr ""
+msgstr "Pokaż mapę"
 
 #: src/multiplayer.cpp:134
 msgid "Share None"
-msgstr ""
+msgstr "Nic nie pokazuj"
 
 #: src/multiplayer.cpp:145 src/multiplayer_connect.cpp:181
 msgid "No multiplayer sides."
-msgstr ""
+msgstr "Brak ston do gry wieloosobowej."
 
 #: src/multiplayer.cpp:173 src/multiplayer_lobby.cpp:158
 msgid "Create Game"
-msgstr ""
+msgstr "Stwórz grę"
 
 #: src/multiplayer.cpp:177
 msgid "Name of game"
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa gry"
 
 #: src/multiplayer.cpp:181
 msgid "$login's game"
-msgstr ""
+msgstr "Gra $login"
 
 #: src/multiplayer.cpp:192
 msgid "Map to play"
-msgstr ""
+msgstr "Mapa do gry"
 
 #: src/multiplayer.cpp:289
 msgid "Era"
-msgstr ""
+msgstr "Era"
 
 #: src/multiplayer.cpp:351
 msgid "Unlimited"
-msgstr ""
+msgstr "Nieograniczone"
 
 #: src/multiplayer.cpp:355
 msgid "Turns"
-msgstr ""
+msgstr "Tury"
 
 #: src/multiplayer.cpp:363
 msgid "Village Gold"
-msgstr ""
+msgstr "Złoto z wiosek"
 
 #: src/multiplayer.cpp:375
 msgid "Experience Requirements"
-msgstr ""
+msgstr "Wymagane doświadczenie"
 
 #: src/multiplayer.cpp:500
 msgid ""
 "The game was unable to bind to the port needed to host games over the "
 "network. Network players will be unable to connect to this game"
 msgstr ""
+"Gra nie mogła uzyskać portu wymaganego do bycia hostem. Gracze sieciowi nie 
"
+"będą się mogli połączyć."
 
 #: src/multiplayer.cpp:500
 msgid "Warning"
-msgstr ""
+msgstr "Uwaga"
 
 #: src/multiplayer_client.cpp:42 src/multiplayer_client.cpp:285
 msgid "Connection timed out"
-msgstr ""
+msgstr "Minął czas oczekiwania połączenia"
 
 #: src/multiplayer_client.cpp:59
 msgid "Receiving game list..."
-msgstr ""
+msgstr "Odbieranie listy gier..."
 
 #: src/multiplayer_client.cpp:95 src/multiplayer_connect.cpp:381
 #: src/multiplayer_connect.cpp:383 src/playlevel.cpp:769 src/playturn.cpp:1525
 #: src/playturn.cpp:1530 src/playturn.cpp:1616
 msgid "Gold"
-msgstr ""
+msgstr "Złoto"
 
 #: src/multiplayer_client.cpp:113
 msgid "Waiting for game to start..."
-msgstr ""
+msgstr "Oczekiwanie na początek gry..."
 
 #: src/multiplayer_client.cpp:221
 msgid "Choose host to connect to"
-msgstr ""
+msgstr "Wybierz serwer do połączenia"
 
 #: src/multiplayer_client.cpp:239
 msgid "Connecting to remote host..."
-msgstr ""
+msgstr "Łączenie z serwerem..."
 
 #: src/multiplayer_client.cpp:268
 msgid "You must log in to this server"
-msgstr ""
+msgstr "Musisz się zalogować na ten serwer"
 
 #: src/multiplayer_client.cpp:348
 msgid "Getting game data..."
-msgstr ""
+msgstr "Pobieranie danych gry..."
 
 #: src/multiplayer_client.cpp:399
 msgid "There are no available sides in this game."
-msgstr ""
+msgstr "Nie ma dostępnych stron w tej grze."
 
 #: src/multiplayer_client.cpp:441
 msgid "Choose your side:"
-msgstr ""
+msgstr "Wybierz swoją stronę"
 
 #: src/multiplayer_client.cpp:466
 msgid "The game has been cancelled"
-msgstr ""
+msgstr "Gra została odwołana"
 
 #: src/multiplayer_client.cpp:470
 msgid "The side you have chosen is no longer available"
-msgstr ""
+msgstr "Wybrana strona nie jest już dostępna"
 
 #: src/multiplayer_client.cpp:506
 msgid "Show replay of game up to save point?"
-msgstr ""
+msgstr "Czy pokazać przebieg gry do momentu zachowania?"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:48
 msgid " Computer vs Computer "
-msgstr ""
+msgstr "Komputer kontra komputer"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:49
 msgid "I'm Ready"
-msgstr ""
+msgstr "Jestem gotowy"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:99
 msgid "This is not a multiplayer save"
-msgstr ""
+msgstr "To nie jest zapisana gra wieloosobowa"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:241
 msgid ""
 "Victory\n"
 "@Defeat enemy leader(s)"
 msgstr ""
+"Zwycięstwo:\n"
+"@Pokonaj wrogich dowódców!"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:261
 msgid "Network Player"
-msgstr ""
+msgstr "Gracz sieciowy"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:262
 msgid "Local Player"
-msgstr ""
+msgstr "Gracz lokalny"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:263 src/multiplayer_connect.cpp:470
 #: src/multiplayer_connect.cpp:584 src/multiplayer_connect.cpp:678
 msgid "Computer Player"
-msgstr ""
+msgstr "Komputer"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:264
 msgid "Empty"
-msgstr ""
+msgstr "Puste"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:291 src/multiplayer_connect.cpp:371
 #: src/multiplayer_connect.cpp:374
 msgid "Team"
-msgstr ""
+msgstr "Drużyna"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:299
 msgid "Red"
-msgstr ""
+msgstr "Czerwona"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:301
 msgid "Blue"
-msgstr ""
+msgstr "Niebieska"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:303
 msgid "Green"
-msgstr ""
+msgstr "Zielona"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:305
 msgid "Yellow"
-msgstr ""
+msgstr "Żółta"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:307
 msgid "Purple"
-msgstr ""
+msgstr "Fioletowa"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:309
 msgid "Orange"
-msgstr ""
+msgstr "Pomarańczowa"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:311
 msgid "Grey"
-msgstr ""
+msgstr "Szara"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:313
 msgid "White"
-msgstr ""
+msgstr "Biała"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:315
 msgid "Brown"
-msgstr ""
+msgstr "Brązowa"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:360
 msgid "Game Lobby"
@@ -6846,335 +7141,351 @@
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:363 src/multiplayer_connect.cpp:365
 msgid "Player/Type"
-msgstr ""
+msgstr "Gracz/Typ"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:366 src/multiplayer_connect.cpp:369
 msgid "Faction"
-msgstr ""
+msgstr "Strona"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:376 src/multiplayer_connect.cpp:379
 msgid "Color"
-msgstr ""
+msgstr "Kolor"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:533 src/multiplayer_connect.cpp:537
 msgid "Waiting for network players to join"
-msgstr ""
+msgstr "Oczekiwanie na graczy sieciowych"
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:141
 msgid "1"
-msgstr ""
+msgstr "1"
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:141
 msgid "Vacant Slot"
-msgstr ""
+msgstr "Wolne miejsce"
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:141
 msgid "Vacant Slots"
-msgstr ""
+msgstr "Wolne miejsca"
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:156
 msgid "Observe Game"
-msgstr ""
+msgstr "Obserwuj grę"
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:159
 msgid "Quit"
-msgstr ""
+msgstr "Wyjdź"
 
 #: src/playlevel.cpp:688
 msgid "Game Over"
-msgstr ""
+msgstr "Koniec gry"
 
 #: src/playlevel.cpp:689
 msgid "The game is over."
-msgstr ""
+msgstr "Gra się skończyła."
 
 #: src/playlevel.cpp:702
 msgid "Defeat"
-msgstr ""
+msgstr "Porażka"
 
 #: src/playlevel.cpp:703
 msgid "You have been defeated!"
-msgstr ""
+msgstr "Zostałeś(aś) pokonany(a)!"
 
 #: src/playlevel.cpp:759
 msgid "Remaining gold"
-msgstr ""
+msgstr "Pozostałe złoto"
 
 #: src/playlevel.cpp:762
 msgid "Early finish bonus"
-msgstr ""
+msgstr "Nagroda za zakończenie przed czasem"
 
 #: src/playlevel.cpp:764
 msgid "per turn"
-msgstr ""
+msgstr "na turę"
 
 #: src/playlevel.cpp:765
 msgid "Turns finished early"
-msgstr ""
+msgstr "Tur przed czasem"
 
 #: src/playlevel.cpp:767
 msgid "Bonus"
-msgstr ""
+msgstr "Nagroda"
 
 #: src/playlevel.cpp:774
 #, no-c-format
 msgid "80% of gold is retained for the next scenario"
-msgstr ""
+msgstr "80% złota zostaje zachowane do następnej przygody"
 
 #: src/playlevel.cpp:774
 msgid "Retained Gold"
-msgstr ""
+msgstr "Zachowane złoto"
 
 #: src/playlevel.cpp:778
 msgid "Victory"
-msgstr ""
+msgstr "Zwycięstwo"
 
 #: src/playlevel.cpp:779
 msgid "You have emerged victorious!"
-msgstr ""
+msgstr "Zwyciężyłeś(aś) wszystkich wrogów!"
 
 #: src/playlevel.cpp:804
 msgid ""
 "A network disconnection has occured, and the game cannot continue. Do you "
 "want to save the game?"
 msgstr ""
+"Nastąpiło rozłączenie sieciowe i gra nie może być kontynuowana. Czy 
zapisać "
+"grę?"
 
 #: src/playturn.cpp:78
 msgid "It is now your turn"
-msgstr ""
+msgstr "Nadeszła Twoja tura"
 
 #: src/playturn.cpp:488
 msgid "Attacker"
-msgstr ""
+msgstr "Atakujący"
 
 #: src/playturn.cpp:490
 msgid "Defender"
-msgstr ""
+msgstr "Broniący się"
 
 #: src/playturn.cpp:514 src/playturn.cpp:633
 msgid "Damage Calculations"
-msgstr ""
+msgstr "Wyliczenia obrażeń"
 
 #: src/playturn.cpp:599
 msgid "Melee"
-msgstr ""
+msgstr "Wręcz"
 
 #: src/playturn.cpp:612 src/reports.cpp:210
 msgid "vs"
-msgstr ""
+msgstr "kontra"
 
 #: src/playturn.cpp:645
 msgid "Attack Enemy"
-msgstr ""
+msgstr "Atakowanie nieprzyjaciela"
 
 #: src/playturn.cpp:646
 msgid "Choose weapon"
-msgstr ""
+msgstr "Wybór broni"
 
 #: src/playturn.cpp:1127
 msgid ""
 "You have not started your turn yet. Do you really want to end your turn?"
-msgstr ""
+msgstr "Jeszcze nie rozpocząłeśaś(aś) tury. Czy chcesz ją już 
zakończyć?"
 
 #: src/playturn.cpp:1136 src/playturn.cpp:1141
 msgid "Some units have movement left. Do you really want to end your turn?"
 msgstr ""
+"Niektóre jednostki wciąż mogą się poruszyć. Czy na pewno zakończyć 
już turę?"
 
 #: src/playturn.cpp:1157
 msgid "Auto-Save"
-msgstr ""
+msgstr "Autozapis"
 
 #: src/playturn.cpp:1159
 msgid "Could not auto save the game. Please save the game manually."
-msgstr ""
+msgstr "Nie da się automatycznie zapisać gry. Proszę zapisać grę 
ręcznie."
 
 #: src/playturn.cpp:1396
 msgid ""
 "Save names may not contain colons, slashes, or backslashes. Please choose a "
 "different name."
 msgstr ""
+"Zapisane gry nie mogą zawierać dwukropków, slashy ani backslashy. Proszę "
+"wybrać inną nazwę."
 
 #: src/playturn.cpp:1407
 msgid "Saved"
-msgstr ""
+msgstr "Zapisano"
 
 #: src/playturn.cpp:1407
 msgid "The game has been saved"
-msgstr ""
+msgstr "Gra została zapisana"
 
 #: src/playturn.cpp:1526
 msgid "Units"
-msgstr ""
+msgstr "Jednostki"
 
 #: src/playturn.cpp:1527
 msgid "Income"
-msgstr ""
+msgstr "Dochód"
 
 #: src/playturn.cpp:1527
 msgid "Upkeep"
-msgstr ""
+msgstr "Utrzymanie"
 
 #: src/playturn.cpp:1622
 msgid "You have no units available to recruit."
-msgstr ""
+msgstr "Nie ma dostępnych jednostek do rekrutacji."
 
 #: src/playturn.cpp:1635
 msgid "Recruit unit"
-msgstr ""
+msgstr "Rekrutuj jednostkę"
 
 #: src/playturn.cpp:1664
 msgid "You don't have enough gold to recruit that unit"
-msgstr ""
+msgstr "Niewystarczające złoto, żeby rekrutować tę jednostkę"
 
 #: src/playturn.cpp:1722
 msgid ""
 "My lord, this unit is an experienced one, having advanced levels! Do you "
 "really want to dismiss $noun?"
 msgstr ""
+"Panie, to doświadczona jednostka, po awansach! Czy naprawdę $noun zwolnić?"
 
 #: src/playturn.cpp:1724
 msgid ""
 "My lord, this unit is close to advancing a level! Do you really want to "
 "dismiss $noun?"
-msgstr ""
+msgstr "Panie, ta jednostka wkrótce awansuje! Czy naprawdę $noun zwolnić?"
 
 #: src/playturn.cpp:1729
 msgid "her"
-msgstr ""
+msgstr "ją"
 
 #: src/playturn.cpp:1729
 msgid "him"
-msgstr ""
+msgstr "go"
 
 #: src/playturn.cpp:1768
 msgid "You are seperated from your soldiers and may not recall them"
 msgstr ""
+"Zostałeś oddzielony(a) od swojej armii i nie możesz przywoływać 
jednostek"
 
 #: src/playturn.cpp:1770
 msgid ""
 "There are no troops available to recall\n"
 "(You must have veteran survivors from a previous scenario)"
 msgstr ""
+"Nie ma jednostek do przywołania\n"
+"(Musisz mieć jakieś jednostki pozostałe z poprzednich misji)"
 
 #: src/playturn.cpp:1776
+#, fuzzy
 msgid "You must have at least $cost gold pieces to recall a unit"
-msgstr ""
+msgstr "sztuk złota, żeby przywołać jednostkę"
 
 #: src/playturn.cpp:1799
 msgid "Dismiss Unit"
-msgstr ""
+msgstr "Oddal jednostkę"
 
 #: src/playturn.cpp:1812
 msgid "Select unit"
-msgstr ""
+msgstr "Wybierz jednostkę"
 
 #: src/playturn.cpp:1856
 msgid "Message"
-msgstr ""
+msgstr "Wiadomość"
 
 #: src/playturn.cpp:1856
 msgid "Send to allies only"
-msgstr ""
+msgstr "Wyślij tylko do sprzymierzeńców"
 
 #: src/playturn.cpp:1950
 msgid "Location"
-msgstr ""
+msgstr "Miejsce"
 
 #: src/playturn.cpp:2032 src/playturn.cpp:2092
 msgid "Recruits"
-msgstr ""
+msgstr "Rekrutacji"
 
 #: src/playturn.cpp:2038 src/playturn.cpp:2096
 msgid "Recalls"
-msgstr ""
+msgstr "Przywołań"
 
 #: src/playturn.cpp:2044 src/playturn.cpp:2100
 msgid "Advancements"
-msgstr ""
+msgstr "Awansów"
 
 #: src/playturn.cpp:2050 src/playturn.cpp:2104
 msgid "Losses"
-msgstr ""
+msgstr "Strat"
 
 #: src/playturn.cpp:2056 src/playturn.cpp:2108
 msgid "Kills"
-msgstr ""
+msgstr "Zabitych"
 
 #: src/playturn.cpp:2062
 msgid "Damage Inflicted"
-msgstr ""
+msgstr "Zadane obrażenia"
 
 #: src/playturn.cpp:2068
 msgid "Damage Taken"
-msgstr ""
+msgstr "Otrzymane obrażenia"
 
 #: src/playturn.cpp:2074
 msgid "Damage Inflicted (EV)"
-msgstr ""
+msgstr "Zadane obrażenia (EV)"
 
 #: src/playturn.cpp:2081
 msgid "Damage Taken (EV)"
-msgstr ""
+msgstr "Zadane obrażenia (EV)"
 
 #: src/playturn.cpp:2123
 msgid "Search"
-msgstr ""
+msgstr "Szukaj"
 
 #: src/playturn.cpp:2133
 msgid "prompt^Command:"
-msgstr ""
+msgstr "prompt^Polecenie:"
 
 #: src/playturn.cpp:2144
 msgid "Chat Log"
-msgstr ""
+msgstr "Zapis rozmów"
 
 #: src/playturn.cpp:2209
 msgid "Couldn't find label or unit containing the string '$search'."
-msgstr ""
+msgstr "Nie znaleziono opisu ani jednostki zawierającej '$search'."
 
 #: src/playturn.cpp:2283
 msgid "Place Label"
-msgstr ""
+msgstr "Umieść opis"
 
 #: src/playturn.cpp:2284
 msgid "Label"
-msgstr ""
+msgstr "Opis"
 
 #: src/playturn.cpp:2407
 msgid ""
 "The games are out of sync and will have to exit. Do you want to save an "
 "error log of your game?"
 msgstr ""
+"Gry przestały być skoordynowane i konieczne jest wyjście. Zapisać raport "
+"błędów tej gry?"
 
 #: src/playturn.cpp:2459
 msgid "Replace with AI"
-msgstr ""
+msgstr "Zastąp przez AI"
 
 #: src/playturn.cpp:2460
 msgid "Replace with local player"
-msgstr ""
+msgstr "Zastąp lokalnym graczem"
 
 #: src/playturn.cpp:2461
 msgid "Abort game"
-msgstr ""
+msgstr "Opuść grę"
 
 #: src/playturn.cpp:2464
 msgid "Replace with "
-msgstr ""
+msgstr "Zastąp przez"
 
 #: src/playturn.cpp:2468
 msgid "has left the game. What do you want to do?"
-msgstr ""
+msgstr "opuścił(a) grę. Co teraz?"
 
 #: src/reports.cpp:105
 msgid "This unit is invisible. It cannot be seen or attacked by enemy units."
 msgstr ""
+"Ta jednostka jest niewidzialna. Nie może być zauważona ani zaatakowana 
przez "
+"wrogie jednostki."
 
 #: src/reports.cpp:110
 msgid ""
 "This unit has been slowed. It moves at half normal speed and receives one "
 "less attack than normal in combat."
 msgstr ""
+"Ta jednostka jest spowolniona. Porusza się z połową normalnej prędkości 
i "
+"może wykonać jeden atak mniej na turę."
 
 #: src/reports.cpp:115
 msgid ""
@@ -7185,10 +7496,16 @@
 "Units cannot be killed by poison alone. The poison will not reduce it below "
 "1 HP."
 msgstr ""
+"Ta jednostka jest zatruta. Będzie tracić 8 PŻ co turę dopóki nie uda 
się do "
+"wioski albo nie zostanie uzdrowiona przez inną jednostkę.\n"
+"\n"
+"Sama trucizna nie zabija. PŻ tej jednostki nie spadną poniżej 1 z powodu "
+"zatrucia."
 
 #: src/reports.cpp:122
 msgid "This unit has been turned to stone. It may not move or attack."
 msgstr ""
+"Ta jednostka została obrócona w kamień. Nie może się poruszać ani 
atakować."
 
 #: src/reports.cpp:131 src/reports.cpp:142
 msgid "_description"
@@ -7196,23 +7513,23 @@
 
 #: src/reports.cpp:232
 msgid "damage"
-msgstr ""
+msgstr "obrażenia"
 
 #: src/reports.cpp:237
 msgid "hexes"
-msgstr ""
+msgstr "heksy"
 
 #: src/reports.cpp:254
 msgid "Lawful units"
-msgstr ""
+msgstr "Jednostki praworządne"
 
 #: src/reports.cpp:256
 msgid "Neutral units"
-msgstr ""
+msgstr "Jednostki neutralne"
 
 #: src/reports.cpp:257
 msgid "Chaotic units"
-msgstr ""
+msgstr "Jednostki chaotyczne"
 
 #: src/reports.cpp:312
 #, fuzzy
@@ -7227,5677 +7544,124 @@
 #: src/reports.cpp:316
 #, fuzzy
 msgid "Allied village"
-msgstr "Goblin Pillager"
+msgstr "Gobliński plądrownik"
 
 #: src/show_dialog.cpp:930
 msgid "KB"
-msgstr ""
+msgstr "KB"
 
 #: src/titlescreen.cpp:145
 msgid "Version"
-msgstr ""
+msgstr "Wersja"
 
 #: src/titlescreen.cpp:160
 msgid "TitleScreen button^Tutorial"
-msgstr ""
+msgstr "Główne menu^Ćwiczenia"
 
 #: src/titlescreen.cpp:161
 msgid "TitleScreen button^Campaign"
-msgstr ""
+msgstr "Główne menu^Kampania"
 
 #: src/titlescreen.cpp:162
 msgid "TitleScreen button^Multiplayer"
-msgstr ""
+msgstr "Główne menu^Gra z innymi"
 
 #: src/titlescreen.cpp:163
 msgid "TitleScreen button^Load"
-msgstr ""
+msgstr "Główne menu^Zapisane gry"
 
 #: src/titlescreen.cpp:164
 msgid "TitleScreen button^Language"
-msgstr ""
+msgstr "Główne menu^Język"
 
 #: src/titlescreen.cpp:165
 msgid "TitleScreen button^Preferences"
-msgstr ""
+msgstr "Główne menu^Ustawienia"
 
 #: src/titlescreen.cpp:166
 msgid "TitleScreen button^About"
-msgstr ""
+msgstr "Główne menu^O grze"
 
 #: src/titlescreen.cpp:167
 msgid "TitleScreen button^Quit"
-msgstr ""
+msgstr "Główne menu^Wyjście"
 
 #: src/titlescreen.cpp:168
 msgid "Start a tutorial to familiarize yourself with the game"
-msgstr ""
+msgstr "Rozpoczyna grę instruktażową pozwalającą opanować zasady"
 
 #: src/titlescreen.cpp:169
 msgid "Start a new single player campaign"
-msgstr ""
+msgstr "Rozpoczyna kampanię jednoosobową"
 
 #: src/titlescreen.cpp:170
 msgid ""
 "Play multiplayer (hotseat, LAN, or Internet), or a single scenario against "
 "the AI"
 msgstr ""
+"Rozpoczyna grę wieloosobową (przy jednym komputerze, przez LAN albo "
+"Internet) albo pojedynczą bitwę przeciw AI"
 
 #: src/titlescreen.cpp:171
 msgid "Load a single player saved game"
-msgstr ""
+msgstr "Ładuje grę jednoosobową"
 
 #: src/titlescreen.cpp:172
 msgid "Change the language"
-msgstr ""
+msgstr "Pozwala wybrać język gry"
 
 #: src/titlescreen.cpp:173
 msgid "Configure the game's settings"
-msgstr ""
+msgstr "Pozwala na zmianę ustawień"
 
 #: src/titlescreen.cpp:174
 msgid "View the credits"
-msgstr ""
+msgstr "Wyświetla nazwiska twórców gry"
 
 #: src/titlescreen.cpp:175
 msgid "Quit the game"
-msgstr ""
+msgstr "Wychodzi z gry"
 
 #: src/titlescreen.cpp:199
 msgid "More"
-msgstr ""
+msgstr "Więcej"
 
 #: src/titlescreen.cpp:205
 msgid "-- The Tome of Wesnoth"
-msgstr ""
+msgstr "-- Starożytna księga Wesnoth"
 
 #: src/unit_types.cpp:313
 msgid "strikes"
-msgstr ""
+msgstr "ciosy"
 
 #: src/unit_types.cpp:886
 msgid "chaotic"
-msgstr ""
+msgstr "chaotyczny"
 
 #: src/unit_types.cpp:886
 msgid "lawful"
-msgstr ""
+msgstr "praworządny"
 
 #: src/unit_types.cpp:886
 msgid "neutral"
-msgstr ""
+msgstr "neutralny"
 
 #: src/widgets/file_chooser.cpp:30
 msgid "Delete File"
-msgstr ""
+msgstr "Skasuj plik"
 
 #: src/widgets/file_chooser.cpp:173
 msgid "Deletion of the file failed."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Heir to the Throne"
-#~ msgstr "Następca Tronu"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "&elvish-fighter.png,Fighter,(easiest);*&elvish-hero.png,Hero;&elvish-"
-#~ "champion.png,Champion,(hardest)"
-#~ msgstr ""
-#~ "&elvish-fighter.png,Fighter,(easiest);*&elvish-hero.png,Hero;&elvish-"
-#~ "champion.png,Champion,(hardest)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "The Dark Hordes"
-#~ msgstr "The Dark Hordes"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "&undead-initiate.png,Apprentice,(easiest);*&undead-necromancer.png,Master;"
-#~ "&undead-lich.png,Dark Lord,(hardest)"
-#~ msgstr ""
-#~ "&undead-initiate.png,Apprentice,(easiest);*&undead-necromancer.png,Master;"
-#~ "&undead-lich.png,Dark Lord,(hardest)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Son of the Black Eye (chapter I)"
-#~ msgstr "Son of the Black Eye"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "&orcish-grunt.png,Grunt,(easiest);*&orcish-warrior.png,Warrior;&orcish-"
-#~ "warlord.png,Warlord,(hardest)"
-#~ msgstr ""
-#~ "&orcish-grunt.png,Grunt,(easiest);*&orcish-warrior.png,Warrior;&orcish-"
-#~ "warlord.png,Warlord,(hardest)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "A Choice Must Be Made"
-#~ msgstr "A Choice Must Be Made"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat either of the enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Li'sar\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat either of the enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Well, thank you for helping me get back to the surface, but now I must "
-#~ "take what is mine!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Well, thank you for helping me get back to the surface, but now I must "
-#~ "take what is mine!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "You still want to fight me, do you, Princess?"
-#~ msgstr "You still want to fight me, do you, Princess?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Did you think I was just playing around? I need to take my inheritance!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Did you think I was just playing around? I need to take my inheritance!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "It is not so simple! We are back on the surface, but we are hardly safe. "
-#~ "We barely know where we are. Look to the north...there are orcs about! "
-#~ "Look to the south...there are the hordes of the undead!"
-#~ msgstr ""
-#~ "It is not so simple! We are back on the surface, but we are hardly safe. "
-#~ "We barely know where we are. Look to the north...there are orcs about! "
-#~ "Look to the south...there are the hordes of the undead!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Indeed there are. We will have to fight our way out. Are you with us, "
-#~ "Princess, or against us?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Indeed there are. We will have to fight our way out. Are you with us, "
-#~ "Princess, or against us?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Perhaps it is in both our best interests for us to remain allies for a "
-#~ "little longer...but I do want that Scepter, and someday I will have it!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Perhaps it is in both our best interests for us to remain allies for a "
-#~ "little longer...but I do want that Scepter, and someday I will have it!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Then let us devise a battle plan."
-#~ msgstr "Then let us devise a battle plan."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Well, we got out alive."
-#~ msgstr "Well, we got out alive."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Yes, we did. Now I suppose you want to use the Scepter against me, "
-#~ "Princess?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Yes, we did. Now I suppose you want to use the Scepter against me, "
-#~ "Princess?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "No, I was thinking...I don't really want to kill you. I have what I came "
-#~ "to get. So if you promise never to come south of the great river, I will "
-#~ "spare your life."
-#~ msgstr ""
-#~ "No, I was thinking...I don't really want to kill you. I have what I came "
-#~ "to get. So if you promise never to come south of the great river, I will "
-#~ "spare your life."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "With all due respect, Princess, it is once again we who will spare you, "
-#~ "Scepter or no Scepter."
-#~ msgstr ""
-#~ "With all due respect, Princess, it is once again we who will spare you, "
-#~ "Scepter or no Scepter."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Such words in the presence of royalty! Do you want me to fry you, Elf?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Such words in the presence of royalty! Do you want me to fry you, Elf?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Friends, peace! Though we are out of the tunnels, we are hardly safe. We "
-#~ "are somewhere in the arid and wild north lands, that is all we know. "
-#~ "Behold! To the north, orcs, to the south, dark hordes. We must remain at "
-#~ "peace with one another, or else all perish!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Friends, peace! Though we are out of the tunnels, we are hardly safe. We "
-#~ "are somewhere in the arid and wild north lands, that is all we know. "
-#~ "Behold! To the north, orcs, to the south, dark hordes. We must remain at "
-#~ "peace with one another, or else all perish!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I suppose that helping each other for a while longer would be mutually "
-#~ "beneficial. But what should we do? How should we defend ourselves?"
-#~ msgstr ""
-#~ "I suppose that helping each other for a while longer would be mutually "
-#~ "beneficial. But what should we do? How should we defend ourselves?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I can tell where we are. That is the river that is known as Longlier to "
-#~ "men, called Arkan-thoria in my people's ancient tongue. The home of my "
-#~ "people lies to the east."
-#~ msgstr ""
-#~ "I can tell where we are. That is the river that is known as Longlier to "
-#~ "men, called Arkan-thoria in my people's ancient tongue. The home of my "
-#~ "people lies to the east."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Then perhaps we should head East along the river, and seek refuge and "
-#~ "rest there for a time?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Then perhaps we should head East along the river, and seek refuge and "
-#~ "rest there for a time?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We should indeed seek refuge there, my lord, but not by going east along "
-#~ "the river. Its name means 'The River of Bones'. Great and evil creatures "
-#~ "lurk along its banks, its waters are not fit to drink, and it runs over "
-#~ "the Cliffs of Thoria. It has been many centuries since any man or elf has "
-#~ "passed over the Cliffs and survived. No, Prince, we must choose another "
-#~ "way."
-#~ msgstr ""
-#~ "We should indeed seek refuge there, my lord, but not by going east along "
-#~ "the river. Its name means 'The River of Bones'. Great and evil creatures "
-#~ "lurk along its banks, its waters are not fit to drink, and it runs over "
-#~ "the Cliffs of Thoria. It has been many centuries since any man or elf has "
-#~ "passed over the Cliffs and survived. No, Prince, we must choose another "
-#~ "way."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "But which way, Kalenz?"
-#~ msgstr "But which way, Kalenz?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We may take two paths which avoid the river. North, through the ancient "
-#~ "home of my people, and then east to where they now live. Or we can go "
-#~ "south, passing through the Swamps, before turning east, and then north. "
-#~ "We would cross the river one time more if we chose that route, but I know "
-#~ "a safe place for the crossing."
-#~ msgstr ""
-#~ "We may take two paths which avoid the river. North, through the ancient "
-#~ "home of my people, and then east to where they now live. Or we can go "
-#~ "south, passing through the Swamps, before turning east, and then north. "
-#~ "We would cross the river one time more if we chose that route, but I know "
-#~ "a safe place for the crossing."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "And will you join us in seeking refuge with the North Elves, Princess?"
-#~ msgstr ""
-#~ "And will you join us in seeking refuge with the North Elves, Princess?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "If the Elves will promise me refuge and safe passage, then I will go."
-#~ msgstr ""
-#~ "If the Elves will promise me refuge and safe passage, then I will go."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "That we will, Princess. Even though you are the daughter of the Queen, "
-#~ "our enemy, we shall not harm you on this encounter, for you have helped "
-#~ "us."
-#~ msgstr ""
-#~ "That we will, Princess. Even thought you are the daughter of the Queen, "
-#~ "our enemy, we shall not harm you on this encounter, for you have helped "
-#~ "us."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "So, we must choose. To the north past the Orcs, where lie the ancient "
-#~ "snow plains of the Elves, or to the south, beyond the armies of the "
-#~ "Walking Dead where the dreaded swamps await."
-#~ msgstr ""
-#~ "So, we must choose. To the north past the Orcs, where lie the ancient "
-#~ "snow plains of the Elves, or to the south, beyond the armies of the "
-#~ "Walking Dead where the dreaded swamps await."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "The Bay of Pearls"
-#~ msgstr "The Bay of Pearls"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat both enemy leaders\n"
-#~ "@Defeat one enemy leader, and resist the other until time expires\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat both enemy leaders\n"
-#~ "@Defeat one enemy leader, and resist the other until time expires\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Turns run out"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "So this is the Bay of Pearls. It looks like they have those mermen "
-#~ "working hard!"
-#~ msgstr ""
-#~ "So this is the Bay of Pearls. It looks like they have those mermen "
-#~ "working hard!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Indeed it does. It also looks like they have many, many troops. I should "
-#~ "go around the bay and distract some of them. You and the rest rescue the "
-#~ "mermen!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Indeed it does. It also looks like they have many, many troops. I should "
-#~ "go around the bay and distract some of them. You and the rest rescue the "
-#~ "mermen!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Very well. Be careful!"
-#~ msgstr "Very well. Be careful!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "But boss, why are we only using bats and nagas?"
-#~ msgstr "But boss, why are we only using bats and nagas?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Because we need to control the seas and the merman folk, and nagas and "
-#~ "bats are best for doing that!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Because we need to control the seas and the merman folk, and nagas and "
-#~ "bats are best for doing that!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "But orcs are the most powerful race in all of..."
-#~ msgstr "But orcs are the most powerful race in all of..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Shut up, worm! I'm the boss!"
-#~ msgstr "Shut up, worm! I'm the boss!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Ha ha ha! Now orcs will rule over land and sea!"
-#~ msgstr "Ha ha ha! Now orcs will rule over land and sea!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "(Sigh) Will someone kill this idiot for me, please?"
-#~ msgstr "(Sigh) Will someone kill this idiot for me, please?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "But...but...how can this be happening to me?"
-#~ msgstr "But...but...how can this be happening to me?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Who was that idiot?"
-#~ msgstr "Who was that idiot?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Free at last! Now death to the Orcs!"
-#~ msgstr "Free at last! Now death to the Orcs!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Now that we are free, together we can defeat our oppressors!"
-#~ msgstr "Now that we are free, together we can defeat our oppressors!"
+msgstr "Kasowanie pliku się nie powiodło."
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Freedom! Now where are those Orcs? Let me at 'em!"
-#~ msgstr "Freedom! Now where are those Orcs? Let me at 'em!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Death to the orcs! Come, let us all fight them, men!"
-#~ msgstr "Death to the orcs! Come, let us all fight them, men!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "At last, we have freed the mermen. Go back to the ocean and live in peace."
-#~ msgstr ""
-#~ "At last, we have freed the mermen. Go back to the ocean and live in peace."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "My lord! You may need the help of some of us who have skill in the sea in "
-#~ "future. We would like to offer you help, and come with you."
-#~ msgstr ""
-#~ "My lord! You may need the help of some of us who have skill in the sea in "
-#~ "future. We would like to offer you help, and come with you."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Now where is Delfador? I hope he's safe!"
-#~ msgstr "Now where is Delfador? I hope he's safe!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "I am perfectly safe, friend!"
-#~ msgstr "I am perfectly safe, friend!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "There you are! I am so glad you are all right! Now we may have a little "
-#~ "rest."
-#~ msgstr ""
-#~ "There you are! I am so glad you are all right! Now we may have a little "
-#~ "rest."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I am afraid there is no time for rest, Konrad. Asheviere has now laid "
-#~ "siege to Elensefar, breaking the century-old treaty between Wesnoth and "
-#~ "the Elense city-state. If the city falls, there is no telling how many "
-#~ "other lands she may swallow up!"
-#~ msgstr ""
-#~ "I am afraid there is no time for rest, Konrad. Asheviere has now laid "
-#~ "siege to Elensefar, breaking the century-old treaty between Wesnoth and "
-#~ "the Elense city-state. If the city falls, there is no telling how many "
-#~ "other lands she may swallow up!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Oh no! What shall we do?"
-#~ msgstr "Oh no! What shall we do?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "You must lead our men to the city, and help defend it. Or recapture it if "
-#~ "it falls before you arrive."
-#~ msgstr ""
-#~ "You must lead our men to the city, and help defend it. Or recapture it if "
-#~ "it falls before you arrive."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I must do that? But what about you, Delfador? You're coming with me, "
-#~ "right?"
-#~ msgstr ""
-#~ "I must do that? But what about you, Delfador? You're coming with me, "
-#~ "right?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I am afraid not, Konrad. I have come across some important documents, and "
-#~ "must make haste with them to the Elven Council. It seems that the time to "
-#~ "stop Asheviere is shorter than I had thought."
-#~ msgstr ""
-#~ "I am afraid not, Konrad. I have come across some important documents, and "
-#~ "must make haste with them to the Elven Council. It seems that the time to "
-#~ "stop Asheviere is shorter than I had thought."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "But Delfador! I can't do it on my own!"
-#~ msgstr "But Delfador! I can't do it on my own!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "On your own? My lord! We, your loyal soldiers, will support you!"
-#~ msgstr "On your own? My lord! We, your loyal soldiers, will support you!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "You will prevail. I have faith in you. Head north. Elensefar is but three "
-#~ "days travel if you make haste."
-#~ msgstr ""
-#~ "You will prevail. I have faith in you. Head north. Elensefar is but three "
-#~ "days travel if you make haste."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Very well. But how do I get there?"
-#~ msgstr "Very well. But how do I get there?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "It is north-west of here, a few leagues inland. There are two ways to go, "
-#~ "by ship or on foot. Each has its own dangers. You must choose between "
-#~ "them."
-#~ msgstr ""
-#~ "It is north-west of here, a few leagues inland. There are two ways to go, "
-#~ "by ship or on foot. Each has its own dangers. You must choose between "
-#~ "them."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Ships? Ugh! I have been sea sick for the last time. We shall walk!"
-#~ msgstr "Ships? Ugh! I have been sea sick for the last time. We shall walk!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Safe journey to you, Konrad. Until we meet again!"
-#~ msgstr "Safe journey to you, Konrad. Until we meet again!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Going by ship we may at least get a little rest for ourselves. By sea it "
-#~ "is!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Going by ship we may at least get a little rest for ourselves. By sea it "
-#~ "is!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Safe voyage to you then, Konrad. May the weather be fair."
-#~ msgstr "Safe voyage to you then, Konrad. May the weather be fair."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Have you not been able to defeat our foes in all these days? They have "
-#~ "summoned reinforcements. Surely now our doom is upon us!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Have you not been able to defeat our foes in all these days? They have "
-#~ "summoned reinforcements. Surely now our doom is upon us!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Konrad! We cannot spend any more time here. Though it would be good to "
-#~ "defeat the Orcs and free more of their prisoners, more urgent business "
-#~ "calls us!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Konrad! We cannot spend any more time here. Though it would be good to "
-#~ "defeat the Orcs and free more of their prisoners, more urgent business "
-#~ "calls us!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Delfador, thank goodness you have survived! This has been a tough battle, "
-#~ "but why can we not finish it? Why must we leave?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Delfador, thank goodness you have survived! This has been a tough battle, "
-#~ "but why can we not finish it? Why must we leave?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I bear ill tidings. Asheviere has now laid siege to Elensefar, breaking "
-#~ "the century-old treaty between Wesnoth and the Elense city-state. If the "
-#~ "city falls, there is no telling how many other lands she may swallow up!"
-#~ msgstr ""
-#~ "I bear ill tidings. Asheviere has now laid siege to Elensefar, breaking "
-#~ "the century-old treaty between Wesnoth and the Elense city-state. If the "
-#~ "city falls, there is no telling how many other lands she may swallow up!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "I must do this? But you are coming with me, aren't you, Delfador?"
-#~ msgstr "I must do this? But you are coming with me, aren't you, Delfador?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I am afraid not, Konrad. I have found some important documents that need "
-#~ "seeing to. I must ride at once to make council with the Elves. I will "
-#~ "meet you in Elensefar, after you have secured it."
-#~ msgstr ""
-#~ "I am afraid not, Konrad. I have found some important documents that need "
-#~ "seeing to. I must ride at once to make council with the Elves. I will "
-#~ "meet you in Elensefar, after you have secured it."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I fear I will struggle to do this on my own...but what must be must be. "
-#~ "How do I get to Elensefar?"
-#~ msgstr ""
-#~ "I fear I will struggle to do this on my own...but what must be must be. "
-#~ "How do I get to Elensefar?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Since you have broken the Orc's hegemony over the seas, going by ship "
-#~ "would be safest. Sail along the coast, and you can land mere miles from "
-#~ "Elensefar. Make haste!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Since you have broken the Orc's hegemony over the seas, going by ship "
-#~ "would be safest. Sail along the coast, and you can land mere miles from "
-#~ "Elensefar. Make haste!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "With the Orcs controlling the seas, going by ship would not be safe. "
-#~ "Travel by land, Elensefar is only six days' march up the coast. Make "
-#~ "haste!"
-#~ msgstr ""
-#~ "With the Orcs controlling the seas, going by ship would not be safe. "
-#~ "Travel by land, Elensefar is only six days' march up the coast. Make "
-#~ "haste!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Blackwater Port"
-#~ msgstr "Blackwater Port"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat enemy leader\n"
-#~ "@Resist until the end of the turns\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Sir Kaylan"
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat enemy leader\n"
-#~ "@Resist until the end of the turns\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Sir Kaylan"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We should be able to board a ship at Blackwater Port, but it seems the "
-#~ "Orcs are heading there too. Rebels who hate Asheviere and are loyal to "
-#~ "the memory of the king desperately hold the port, as it is one of the "
-#~ "only places where they can ship supplies and weapons."
-#~ msgstr ""
-#~ "We should be able to board a ship at Blackwater Port, but it seems the "
-#~ "Orcs are heading there too. Rebels who hate Asheviere and are loyal to "
-#~ "the memory of the king desperately hold the port, as it is one of the "
-#~ "only places where they can ship supplies and weapons."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Delfador, some Orcs are following us! We must make haste!"
-#~ msgstr "Defaldor, some Orcs are following us! We must make haste!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Delfador, my old friend! We had heard of your coming, and of the attacks "
-#~ "on the Elves. It is good to see you again, although I would prefer it "
-#~ "were not in such sad times."
-#~ msgstr ""
-#~ "Delfador, my old friend! We had heard of your coming, and of the attacks "
-#~ "on the Elves. It is good to see you again, although I would prefer it "
-#~ "were not in such sad times."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Konrad, this is Kaylan, one of the mightiest of the horse lords, and one "
-#~ "of the few who is willing to oppose the dark crown. Rumor has it that his "
-#~ "lance has slain fifty men and a hundred orcs."
-#~ msgstr ""
-#~ "Konrad, this is Kaylan, one of the mightiest of the horse lords, and one "
-#~ "of the few who is willing to oppose the dark crown. Rumor has it that his "
-#~ "lance has slain fifty men and a hundred orcs."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "It seems the orcs have come here too, to try to wrest this port from our "
-#~ "hands. Our defenses are still weak, but reinforcements will arrive soon!"
-#~ msgstr ""
-#~ "It seems the orcs have come here too, to try to wrest this port from our "
-#~ "hands. Our defenses are still weak, but reinforcements will arrive soon!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "We will help you fight them off until the reinforcements arrive."
-#~ msgstr "We will help you fight them off until the reinforcements arrive."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Hopefully with your help we can ward them off. But you must not tarry "
-#~ "here long, for your survival is even more important to our cause than the "
-#~ "strength of the port. A ship is due here in two days, surely it will be "
-#~ "able to take you to safety."
-#~ msgstr ""
-#~ "Hopefully with your help we can ward them off. But you must not tarry "
-#~ "here long, for your survival is even more important to our cause than the "
-#~ "strength of the port. A ship is due here in two days, surely it will be "
-#~ "able to take you to safety."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "And the ship will take us to Anduin?"
-#~ msgstr "And the ship will take us to Anduin?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Yes, we will sail to the Isle of Anduin, my home Konrad, and the home of "
-#~ "many mages."
-#~ msgstr ""
-#~ "Yes, we will sail to the Isle of Anduin, my home Konrad, and the home of "
-#~ "many mages."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I will send one of my horsemen to serve under you. I offer you my support "
-#~ "Konrad, and the support of my men - from now on you will be able to "
-#~ "recruit horsemen."
-#~ msgstr ""
-#~ "I will send one of my horsemen to serveunder you. I offer you my support "
-#~ "Konrad, and the support of my men - from now on you will be able to "
-#~ "recruit horsemen."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Thank you, sir. But how shall I best use these horsemen? How do they "
-#~ "differ from Elves?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Thank you, sir. But how shall I best use these horsemen? How do they "
-#~ "differ from Elves?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Elves are a powerful race, Konrad, more powerful than my own people "
-#~ "usually acknowledge. But horsemen are powerful in a different way. They "
-#~ "have no long range attack, but can charge into combat, inflicting double "
-#~ "normal damage, though taking double damage in return. They are also "
-#~ "lawful, meaning they are better at day, and worse at night. Horsemen are "
-#~ "unmatched on open land, though Elves will serve you better in rugged "
-#~ "terrain."
-#~ msgstr ""
-#~ "Elves are a powerful race, Konrad, more powerful than my own people "
-#~ "usually acknowledge. But horsemen are powerful in a different way. They "
-#~ "have no long range attack, but can charge into combat, inflicting double "
-#~ "normal damage, though taking double damage in return. They are also "
-#~ "lawful, meaning they are better at day, and worse at night. Horsemen are "
-#~ "unmatched on open land, though Elves will serve you better in rugged "
-#~ "terrain."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Recruit troops wisely, Konrad, and remember that you can recall "
-#~ "experienced units from past battles to help you fight again."
-#~ msgstr ""
-#~ "Recruit troops wisely, Konrad, and remember that you can recall "
-#~ "experienced units from past battles to help you fight again."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Reinforcements have arrived! Forward men! I expect each of you to bring "
-#~ "me back the head of an orc!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Reinforcements have arrived! Forward men! I expect each of you to bring "
-#~ "me back the head of an orc!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "So many foul humans riding on horses! There is no way we can defeat them. "
-#~ "Quick, we must make our escape!"
-#~ msgstr ""
-#~ "So many foul humans riding on horses! There is no way we can defeat them. "
-#~ "Quick, we must make our escape!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Thank you for the help, friends. The ship should arrive soon, it will "
-#~ "take you to Anduin."
-#~ msgstr ""
-#~ "Thank you for the help, friends. The ship should arrive soon, it will "
-#~ "take you to Anduin."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "We should embark now."
-#~ msgstr "We should embark now."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "I have failed in my duty to protect the Rightful Heir and the port"
-#~ msgstr ""
-#~ "Safe voyage to you, friends. Rest assured that we will never surrender to "
-#~ "the forces of the Dark Queen."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Without his help, we will be unable to use the ships. There is no hope..."
-#~ msgstr ""
-#~ "Without his help, we will be unable to use the ships. There is no hope..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Crossroads"
-#~ msgstr "Crossroads"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Kojun Herolm\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat both enemy leaders\n"
-#~ "Defeat\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Here we come to the great cross-roads. We should go north-east."
-#~ msgstr "Here we come to the great cross-roads. We should go north-east."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Beware! These hills are not safe! The roads are important to Asheviere's "
-#~ "strategy, and she has hired Orcs to guard them. We shall have to fight to "
-#~ "travel them."
-#~ msgstr ""
-#~ "Beware! These hills are not safe! The roads are important to Asheviere's "
-#~ "strategy, and she has hired Orcs to guard them. We shall have to fight to "
-#~ "travel them."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Then fight we shall. Let it begin!"
-#~ msgstr "Then fight we shall. Let it begin!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Victory is ours, men. Let us proceed north-east!"
-#~ msgstr "Victory is ours, men. Let us proceed north-east!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Stay on the path! The hills here are not safe!"
-#~ msgstr "Stay on the path! The hills here are not safe!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Beware the hills! There are many Orcs in hiding, preparing to ambush you!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Beware the hills! There are many Orcs in hiding, preparing to ambush you!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "The Dwarven Doors"
-#~ msgstr "The Dwarven Doors"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Move Konrad to entrance of the Dwarven Kingdom.\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Move Konrad to entrance of the Dwarven Kingdom.\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "The doors are closed and barred from the inside!"
-#~ msgstr "The doors are closed and barred from the inside!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "We can't get in! What should we do now?"
-#~ msgstr "We can't get in! What should we do now?"
+#~ msgid "You must have at least"
+#~ msgstr "Musisz mieć co najmniej"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "It is said that the orcs used an old mine tunnel to surprise the dwarves. "
-#~ "It must be that one in the north-east."
-#~ msgstr ""
-#~ "It is said that the orcs used an old mine tunnel to surprise the dwarves. "
-#~ "It must be that one in the north-east."
+#~ msgid "Owned"
+#~ msgstr "Własna"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Then we must make it to that tunnel!"
-#~ msgstr "Then we must make it to that tunnel!"
+#~ msgid "Enemy"
+#~ msgstr "Wroga"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "There is no time for idle chatter or delay of any kind. Onward!"
-#~ msgstr "There is no time for idle chatter or delay of any kind. Onward!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We have defeated the foul Orcs guarding this land, but we must continue "
-#~ "without rest. More will surely come!"
-#~ msgstr "I am hesitant to enter. It will be so difficult in the darkness!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Indeed we must not delay. I remember now, the mines in the North-East are "
-#~ "the best way to enter!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Indeed we must not delay. I remember now, the mines in the North-East are "
-#~ "the best way to enter!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "But Konrad's party was not alone in entering the mines..."
-#~ msgstr "But Konrad's party was not alone in entering the mines..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Whew! We make our way through the dangerous fog of the mountains, and now "
-#~ "there is all this chaos before us! Come on, men! We must make it to the "
-#~ "mines, which lie ahead of us!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Whew! We make our way through the dangerous fog of the mountains, and now "
-#~ "there is all this chaos before us! Come on, men! We must make it to the "
-#~ "mines, which lie ahead of us!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "The defense of the dwarves must have been strong. Look at those ruined "
-#~ "towers!"
-#~ msgstr ""
-#~ "The defense of the dwarves must have been strong. Look at those ruined "
-#~ "towers!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "The battle outside was fierce, and lasted a full half-year. But the "
-#~ "battles inside the tunnels were worse."
-#~ msgstr ""
-#~ "The battle outside was fierce, and lasted a full half-year. But the "
-#~ "battles inside the tunnels were worse."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Ruarrrrr!!!"
-#~ msgstr "Ruarrrrr!!!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "A monster was hiding in that lake!"
-#~ msgstr "A monster was hiding in that lake!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "The legend was true! There are always tentacled creatures hiding in the "
-#~ "lakes near the Dwarven Kingdoms"
-#~ msgstr ""
-#~ "The legend was true! There are always tentacled creatures hiding in the "
-#~ "lakes near the Dwarven Kingdoms"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "At last, this is the entrance to the Dwarven Kingdoms."
-#~ msgstr "At last, this is the entrance to the Dwarven Kingdoms."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "All can I see are ruins and poor villages."
-#~ msgstr "All can I see are ruins and poor villages."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "The poor villagers that once lived here and traded with the dwarves are "
-#~ "now held in slavery by the orcs."
-#~ msgstr ""
-#~ "The poor villagers that once lived here and traded with the dwarves are "
-#~ "now held in slavery by the orcs."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Slaves to the evil orcs? We must liberate them!"
-#~ msgstr "Slaves to the evil orcs? We must liberate them!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "That would not be a wise choice, for our mission is to retreive the "
-#~ "Scepter of Fire. If we tarry in this place, hordes of orcs will surround "
-#~ "us."
-#~ msgstr ""
-#~ "That would not be a wise choice, for our mission is to retreive the "
-#~ "Scepter of Fire. If we tarry in this place, hordes of orcs will surround "
-#~ "us."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Konrad, heed the words of Defaldor. We shall return to wrest the grip of "
-#~ "the orcs from these lands."
-#~ msgstr ""
-#~ "Konrad, heed the words of Defaldor. We shall return to wrest the grip of "
-#~ "the orcs from these lands."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "This does not please me, but I will listen to your advice."
-#~ msgstr "This does not please me, but I will listen to your advice."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "My uncle used to smuggle...err...I mean...trade food for the Dwarves. He "
-#~ "could get grain carts in under the very noses of those ugly orcs."
-#~ msgstr ""
-#~ "My uncle used to smuggle...err...I mean...trade food for the Dwarves. He "
-#~ "could get grain carts in under the very noses of those ugly orcs."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "He must be hiding in one of those villages."
-#~ msgstr "He must be hiding in one of those villages."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Haw! My niece's friends are mine friends too"
-#~ msgstr "Haw! My niece's friends are mine friends too"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "The Elven Council"
-#~ msgstr "The Elven Council"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Greetings, and welcome to our capital. You should feel honored. It has "
-#~ "been half a century - a generation in the way your race counts time - "
-#~ "since any man has been considered Elf-friend enough to stand here."
-#~ msgstr ""
-#~ "Greetings, and welcome to our capital. You should feel honored. It has "
-#~ "been half a century - a generation in the way your race counts time - "
-#~ "since any man has been considered Elf-friend enough to stand here."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "We are indeed honored."
-#~ msgstr "We are indeed honored."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I might also say that it is you who are honored. It has been so long "
-#~ "since you have been graced by with the presence of a princess of Wesnoth."
-#~ msgstr ""
-#~ "I might also say that it is you who are honored. It has been so long "
-#~ "since you have been graced by with the presence of a princess of Wesnoth."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Silence, foolish girl! With such arrogance, is it any surprise that the "
-#~ "royal family of Wesnoth long ago saw their ancient alliances fall to "
-#~ "pieces?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Silence, foolish girl! With such arrogance, is it any surprise that the "
-#~ "royal family of Wesnoth long ago saw their ancient alliances fall to "
-#~ "pieces?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Yes...you are right, sir. It is I who am honored to be here, and I "
-#~ "apologize for my discourtesy."
-#~ msgstr ""
-#~ "Yes...you are right, sir. It is I who am honored to be here, and I "
-#~ "apologize for my discourtesy."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Delfador the Great. As wise with his tongue in advice as he is strong "
-#~ "with his staff in battle. A rare combination, especially among men."
-#~ msgstr ""
-#~ "Delfador the Great. As wise with his tongue in advice as he is strong "
-#~ "with his staff in battle. A rare combination, especially among men."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "How quickly do the race of men mature! Only seventeen winters have passed "
-#~ "since I last laid eyes on you, Konrad, yet you are now a grown man. A "
-#~ "brave warrior stands before me!"
-#~ msgstr ""
-#~ "How quickly do the race of men mature! Only nineteen winters have passed "
-#~ "since I last laid eyes on you, Konrad, yet you are now a grown man. A "
-#~ "brave warrior stands before me!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Forgive me, Elf, but I'm afraid I do not recall meeting you before."
-#~ msgstr "Forgive me, Elf, but I'm afraid I do not recall meeting you before."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Konrad, this is Parandra. She helped me rescue you from the clutches of "
-#~ "Asheviere."
-#~ msgstr ""
-#~ "Konrad, this is Parandra. She helped me rescue you from the clutches of "
-#~ "Asheviere."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I had no idea! Thank you, my lady. It is a pleasure to meet you again."
-#~ msgstr ""
-#~ "I had no idea! Thank you, my lady. It is a pleasure to meet you again."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Rescued him from my mother? But nineteen years ago Konrad would have been "
-#~ "an infant! What is this you are talking about?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Rescued him from my mother? But nineteen years ago Konrad would have been "
-#~ "an infant! What is this you are talking about?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Your mother has much blood upon her hands, child. She has had many killed "
-#~ "unjustly. When Konrad was an infant, she ordered all the princes put to "
-#~ "death, so she could sieze control."
-#~ msgstr ""
-#~ "Your mother has much blood upon her hands, child. She has had many killed "
-#~ "unjustly. When Konrad was an infant, she ordered all the princes put to "
-#~ "death, so she could sieze control."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "She had them murdered? There were others too, not just Konrad? Surely you "
-#~ "do not speak the truth! Parandra, what do you say?"
-#~ msgstr ""
-#~ "She had them murdered? There were others too, not just Konrad? Surely you "
-#~ "do not speak the truth! Parandra, what do you say?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Princess, when Delfador the Great speaks of the Queen Mother, Asheviere, "
-#~ "ordering the princes of Wesnoth to be put to death, he speaks the truth."
-#~ msgstr ""
-#~ "Princess, when Delfador the Great speaks of the Queen Mother, Asheviere, "
-#~ "ordering the princes of Wesnoth to be put to death, he speaks the truth."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "And what say you, Elf-king?"
-#~ msgstr "And what say you, Elf-king?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I did not see it myself, Princess, but I have heard many reliable "
-#~ "reports. Asheviere indeed has the blood of the princes on her hands. She "
-#~ "has also allowed Orcs to desecrate the lands, abandoning all respect for "
-#~ "the peoples around her."
-#~ msgstr ""
-#~ "I did not see it myself, Princess, but I have heard many reliable "
-#~ "reports. Asheviere indeed has the blood of the princes on her hands. She "
-#~ "has also allowed Orcs to desecrate the lands, abandoning all respect for "
-#~ "the peoples around her."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Well, that is why I must take the Scepter. I will return, and people will "
-#~ "accept me as Queen. I will rule justly and fairly. My mother is only "
-#~ "Queen Mother. The throne is rightfully mine, and with the Scepter I can "
-#~ "prove it."
-#~ msgstr ""
-#~ "Well, that is why I must take the Scepter. I will return, and people will "
-#~ "accept me as Queen. I will rule justly and fairly. My mother is only "
-#~ "Queen Mother. The throne is rightfully mine, and with the Scepter I can "
-#~ "prove it."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Princess, there is some good in you, but the throne is not yours to "
-#~ "claim. Konrad has the Scepter. He will take the throne."
-#~ msgstr ""
-#~ "Princess, there is some good in you, but the throne is not yours to "
-#~ "claim. Konrad has the Scepter. He will take the throne."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Well, I have the Scepter! I will return and the people will accept me as "
-#~ "Queen! My mother is only Queen Mother. The Throne is rightfully mine, and "
-#~ "I will rule from it with justice and fairness. I may even accept you as "
-#~ "my advisor and counselor, Delfador"
-#~ msgstr ""
-#~ "Well, I have the Scepter! I will return and the people will accept me as "
-#~ "Queen! My mother is only Queen Mother. The Throne is rightfully mine, and "
-#~ "I will rule from it with justice and fairness. I may even accept you as "
-#~ "my advisor and counselor, Delfador"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Though you have the Scepter, Princess, it is rightfully Konrad's. You "
-#~ "have it now only because we helped you get it."
-#~ msgstr ""
-#~ "Though you have the Scepter, Princess, it is rightfully Konrad's. You "
-#~ "have it now only because we helped you get it."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "And if I refuse to give it to him?"
-#~ msgstr "And if I refuse to give it to him?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "If it is necessary, princess, I will ask Konrad to fight you in a duel "
-#~ "for it."
-#~ msgstr ""
-#~ "If it is necessary, princess, I will ask Konrad to fight you in a duel "
-#~ "for it."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Delfador! Li'sar has become our friend. I don't want to fight her! As "
-#~ "long as she rules well, what does it matter if she becomes queen?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Delfador! Li'sar has become our friend. I don't want to fight her! As "
-#~ "long as she rules well, what does it matter if she becomes queen?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "You are the rightful heir. You should be king, Konrad."
-#~ msgstr "You are the rightful heir. You should be king, Konrad."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Delfador, you have raised Konrad to be skillful and wise, honorable and "
-#~ "just. A warrior who has respect, and appreciates peace. Yet the throne is "
-#~ "not the place for him. You know of what I speak, Delfador."
-#~ msgstr ""
-#~ "Delfador, you have raised Konrad to be skillful and wise, honorable and "
-#~ "just. A warrior who has respect, and appreciates peace. Yet the throne is "
-#~ "not the place for him. You know of what I speak, Delfador."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "But I do not! What is your meaning, Parandra?"
-#~ msgstr "But I do not! What is your meaning, Parandra?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "In time, things will be revealed, fair Princess. For the moment, go forth "
-#~ "and claim the throne of Wesnoth."
-#~ msgstr ""
-#~ "In time, things will be revealed, fair Princess. For the moment, go forth "
-#~ "and claim the throne of Wesnoth."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Parandra, what you say may seem right to some, but as long as you and I "
-#~ "speak to no-one of what we know, I see no reason why Konrad would not "
-#~ "best have the throne."
-#~ msgstr ""
-#~ "Parandra, what you say may seem right to some, but as long as you and I "
-#~ "speak to no-one of what we know, I see no reason why Konrad would not "
-#~ "best have the throne."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "In so many things you are right, Delfador, and your wisdom is unmatched "
-#~ "in the world of men. But in this, you are mistaken. Li'sar is the heir. "
-#~ "She should take the throne. Now that I have met her for myself, I am sure "
-#~ "of it."
-#~ msgstr ""
-#~ "In so many things you are right, Delfador, and your wisdom is unmatched "
-#~ "in the world of men. But in this, you are mistaken. Li'sar is the heir. "
-#~ "She should take the throne. Now that I have met her for myself, I am sure "
-#~ "of it."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "She will claim the throne, and not me? What should I do?"
-#~ msgstr "She will claim the throne, and not me? What should I do?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Li'sar should be Queen, but you will go with her. Indeed, I suspect we "
-#~ "could not convince you otherwise. I have seen the way you look at her, "
-#~ "Konrad. I think that now you would follow her even to the ends of the "
-#~ "earth."
-#~ msgstr ""
-#~ "Li'sar should be Queen, but you will go with her. Indeed, I suspect we "
-#~ "could not convince you otherwise. I have seen the way you look at her, "
-#~ "Konrad. I think that now you would follow her even to the ends of the "
-#~ "earth."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "With all due respect, my lady, she is my cousin! There is nothing between "
-#~ "us!"
-#~ msgstr ""
-#~ "With all due respect, my lady, she is my cousin! There is nothing between "
-#~ "us!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Then if it is as you say, Konrad, perhaps you should stay here with us. "
-#~ "It would surely be safer for you. The Elves could show you things that "
-#~ "would amaze you, things that no man has seen before."
-#~ msgstr ""
-#~ "Then if it is as you say, Konrad, perhaps you should stay here with us. "
-#~ "It would surely be safer for you. The Elves could show you things that "
-#~ "would amaze you, things that no man has seen before."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "That is a generous offer, my lady, but you are indeed right, I would "
-#~ "rather go with Li'sar."
-#~ msgstr ""
-#~ "That is a generous offer, my lady, but you are indeed right, I would "
-#~ "rather go with Li'sar."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "And what say you, Uradredia?"
-#~ msgstr "And what say you, Uradredia?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Tell me, Li'sar, are you willing to fight your own mother for the throne?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Tell me, Li'sar, are you willing to fight your own mother for the throne?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "It is for the good of the country. If it is necessary, I will fight her, "
-#~ "Elf-king."
-#~ msgstr ""
-#~ "It is for the good of the country. If it is necessary, I will fight her, "
-#~ "Elf-king."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I feel that this lady speaks the truth. Delfador, although I know that "
-#~ "you do not concur, the words of Parandra, daughter of Elandria are wise. "
-#~ "Rest here for a time, and then go forth with them."
-#~ msgstr ""
-#~ "I feel that this lady speaks the truth. Delfador, although I know that "
-#~ "you do not concur, the words of Parandra, daughter of Elandria are wise. "
-#~ "Rest here for a time, and then go forth with them."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "And you have been with us for a time, Kalenz son of Kliada, what say you?"
-#~ msgstr ""
-#~ "And you have been with us for a time, Kalenz son of Kliada, what say you?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Wisdom has been spoken here today, Delfador. We have been with Li'sar in "
-#~ "the most trying of times, and risked life and limb with her. Yet we still "
-#~ "have both our lives and our limbs. She lacks experience, and has too much "
-#~ "of the brashness of youth, but she will make a good Queen in time."
-#~ msgstr ""
-#~ "Wisdom has been spoken here today, Delfador. We have been with Li'sar in "
-#~ "the most trying of times, and risked life and limb with her. Yet we still "
-#~ "have both our lives and our limbs. She lacks experience, and has too much "
-#~ "of the brashness of youth, but she will make a good Queen in time."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "So, the Elven Council has spoken. But which path should we take on our "
-#~ "journey? The Ford of Abez will not be passable, for surely it will be "
-#~ "watched and guarded by many men."
-#~ msgstr ""
-#~ "So, the Elven Council has spoken. But which path should we take on our "
-#~ "journey? The Ford of Abez will not be passible, for surely it will be "
-#~ "watched and guarded by many men."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "There is another way by which you can return to Wesnoth: past the "
-#~ "mountains of the dragons and through the dark valley. To the land of the "
-#~ "East, from there you can return to Wesnoth and surprise the Dark Queen, "
-#~ "catching her off guard."
-#~ msgstr ""
-#~ "There is another way by which you can return to Wesnoth: past the "
-#~ "mountains of the dragons and through the dark valley. To the land of the "
-#~ "East, from there you can return to Wesnoth and surprise the Dark Queen, "
-#~ "catching her off-guard."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Mountains of the dragons? That sounds very dangerous! I didn't even think "
-#~ "there were such things as dragons!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Mountains of the dragons? That sounds very dangerous! I didn't even think "
-#~ "there were such things as dragons!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "No dragon has been sighted in those mountains for many years, but they "
-#~ "retain their name of old. Still, that path will be dangerous for us. Is "
-#~ "there not another route we might take?"
-#~ msgstr ""
-#~ "No dragon has been sighted in those mountains for many years, but they "
-#~ "retain their name of old. Still, that path will be dangerous for us. Is "
-#~ "there not another route we might take?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "All routes are dangerous, though there is some hope along this path. "
-#~ "Rest, and then go forth, friends. Fortune has smiled upon you so far, "
-#~ "despite great dangers. Perhaps she will continue to do so."
-#~ msgstr ""
-#~ "All routes are dangerous, though there is some hope along this path. "
-#~ "Rest, and then go forth, friends. Fortune has smiled upon you so far, "
-#~ "despite great dangers. Perhaps she will continue to do so."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "The Elves Besieged"
-#~ msgstr "The Elves Besieged"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Move Konrad to the signpost in the north-west\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Move Konrad to the signpost in the north-west\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Turns run out"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Fourteen years into her rule, Asheviere turned her attention to the "
-#~ "Elves, whom she despised. Orcish mercenaries were hired and dispatched to "
-#~ "bring about their ruin."
-#~ msgstr ""
-#~ "Fourteen years into her rule, Asheviere turned her attention to the "
-#~ "Elves, whom she despised. Orcish mercenaries were hired and dispatched to "
-#~ "bring about their ruin."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Master Delfador! Look, there are Orcs coming from all directions! What "
-#~ "shall we do?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Master Delfador! Look, there are Orcs coming from all directions! What "
-#~ "shall we do?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "There are too many to fight, far too many. We must escape!"
-#~ msgstr "There are too many to fight, far too many. We must escape!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "But to where? This is the only home we have! What about the Elves?"
-#~ msgstr "But to where? This is the only home we have! What about the Elves?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We will fight them, but you must escape, Konrad. It is imperative that "
-#~ "you escape!"
-#~ msgstr ""
-#~ "We will fight them, but you must escape, Konrad. It is imperative that "
-#~ "you escape!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We will go north. Perhaps we can reach the Isle of Anduin. If we can make "
-#~ "it there, surely we will be safe. Konrad, we must recruit some Elves to "
-#~ "help us, and then you must make it to the sign post in the north-west. I "
-#~ "will protect you!"
-#~ msgstr ""
-#~ "We will go north. Perhaps we can reach the Isle of Anduin. If we can make "
-#~ "it there, surely we will be safe. Konrad, we must recruit some Elves to "
-#~ "help us, and then you must make it to the sign post in the north-west. I "
-#~ "will protect you!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Very well, let us hurry!"
-#~ msgstr "Very well, let us hurry!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Attack the Elves, my grunts, and take their villages. Let us claim this "
-#~ "land for the Queen!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Attack the Elves, my grunts, and take their villages. Let us claim this "
-#~ "land for the Queen!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Remember, it is rumored that the filthy mage and one that he protects are "
-#~ "in these parts. They are the ones we want!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Remember, it is rumored that the filthy mage and one that he protects are "
-#~ "in these parts. They are the ones we want!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Ha ha! We will rip the filthy Elves to pieces!"
-#~ msgstr "Ha ha! We will rip the filthy Elves to pieces!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Let them come. We will fight them with all we have!"
-#~ msgstr "Let them come. We will fight them with all we have!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Be careful, Konrad! Guard him well, Delfador!"
-#~ msgstr "Be careful, Konrad! Guard him well, Delfador!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "And so it has begun!"
-#~ msgstr "And so it has begun!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "OK, we have made it this far! But where do we go next?"
-#~ msgstr "OK, we have made it this far! But where do we go next?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We must travel north, and try to make it to the Isle of Anduin. Hopefully "
-#~ "we will find refuge there."
-#~ msgstr ""
-#~ "We must travel north, and try to make it to the Isle of Anduin. Hopefully "
-#~ "we will find refuge there."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Of course you are right, Delfador. But what will become of the Elves here?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Of course you are right, Delfador. But what will become of the Elves here?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "The Elves will fight. They may even prevail. But I fear things do not "
-#~ "bode well for them. Let us not speak of it now. Onward!"
-#~ msgstr ""
-#~ "The Elves will fight. They may even prevail. But I fear things do not "
-#~ "bode well for them. Let us not speak of it now. Onward!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Good luck, Konrad! Don't worry about us, we will fight as best we can!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Good luck, Konrad! Don't worry about us, we will fight as best we can!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "I...I don't think I can make it anymore"
-#~ msgstr "I...I don't think I can make it anymore"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Prince...you must keep fighting! Nooooooo!"
-#~ msgstr "Prince...you must keep fighting! Nooooooo!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "It is over, I am doomed..."
-#~ msgstr "It is over, I am doomed..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I have...have failed in my duty to protect the prince! I am defeated."
-#~ msgstr ""
-#~ "I have...have failed in my duty to protect the prince! I am defeated."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Don't die, Delfador! Please, you have to stay alive!"
-#~ msgstr "Don't die, Delfador! Please, you have to stay alive!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Ugh"
-#~ msgstr "Ugh"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Oh, no! We have run out of time, they have arrived with reinforcements..."
-#~ msgstr ""
-#~ "Oh, no! We have run out of time, they have arrived with reinforcements..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Die, Villain, die!"
-#~ msgstr "Die, Villain, die!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Only the foolish oppose me!"
-#~ msgstr "Only the foolish oppose me!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "I am Galdrad. You will have to fight me to get any further!"
-#~ msgstr "I am Galdrad. You will have to fight me to get any further!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Only a fool would dare to attack me!"
-#~ msgstr "Only a fool would dare to attack me!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "I am Delfador the Great. Prepare to die!"
-#~ msgstr "I am Delfador the Great. Prepare to die!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Let me through, you rogue!"
-#~ msgstr "Let me through, you rogue!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "They are destroying our home!"
-#~ msgstr "They are destroying our home!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "There can be no looking back. We must go quickly!"
-#~ msgstr "There can be no looking back. We must go quickly!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "The Ford of Abez"
-#~ msgstr "The Ford of Abez"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Move Konrad to the north side of the river.\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Move Konrad to the north side of the river.\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Stop! You shall not pass! Quick, reinforcements, protect the Princess!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Stop! You shall not pass! Quick, reinforcements, protect the Princess!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Ruaarrrrrrrr!"
-#~ msgstr "Ruaarrrrrrrr!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "We made it across the river safely! Where to now?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Creatures of the deep are upon us! This may be very dangerous. Be quick! "
-#~ "We must get to the other side with all haste!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "If we are to have any hope of penetrating into Knalga, we must continue "
-#~ "north to seek help from the northern Dwarves."
-#~ msgstr ""
-#~ "If we are to have any hope of penetrating into Knalga, we must continue "
-#~ "north to seek help from the northern Dwarves."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I cannot believe it. They have made it away! We must make chase. After "
-#~ "them, men! Let us cross the river too! We will meet again, foul imposter."
-#~ msgstr ""
-#~ "I cannot believe it. They have made it away! We must make chase. After "
-#~ "them, men! Let us cross the river too! We will meet again, foul imposter."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Do you think she's really going to chase us, Delfador?"
-#~ msgstr "Do you think she's really going to chase us, Delfador?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "It surely looks like she will try, but the sea creatures will make it "
-#~ "difficult for her. We must continue onward. If she makes it across before "
-#~ "winter, then so be it!"
-#~ msgstr ""
-#~ "It surely looks like she will try, but the sea creatures will make it "
-#~ "difficult for her. We must continue onward. If she makes it across before "
-#~ "winter, then so be it!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "This is the Ford of Abez. When we ford this river, we will be leaving "
-#~ "Wesnoth, and entering the lands of the North. The Dwarves once ruled "
-#~ "these lands, but they are now filled only with chaos. This is where your "
-#~ "father and uncle were betrayed, almost nineteen years ago now, Konrad."
-#~ msgstr ""
-#~ "This is the Ford of Abez. When we ford this river, we will be leaving "
-#~ "Wesnoth, and entering the lands of the North. The Dwarves once ruled "
-#~ "these lands, but they are now filled only with chaos. This is where your "
-#~ "father and uncle were betrayed, almost nineteen years ago now, Konrad."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Really? So what happened, Delfador?"
-#~ msgstr "Really? So what happened, Delfador?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "The forces of the king were encamped here, and the forces of the north "
-#~ "were on the north side of the river. For three days and three nights the "
-#~ "armies faced each other, neither willing to ford the river. On the fourth "
-#~ "day, the northern armies crossed and attacked us."
-#~ msgstr ""
-#~ "The forces of the king were encamped here, and the forces of the north "
-#~ "were on the north side of the river. For three days and three nights the "
-#~ "armies faced each other, neither willing to ford the river. On the fourth "
-#~ "day, the northern armies crossed and attacked us."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "And then...we were defeated?"
-#~ msgstr "And then...we were defeated?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "We were winning the battle. We were repelling them..."
-#~ msgstr "We were winning the battle. We were repelling them..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "And then the king's son, in the heat of battle, turned upon the king!"
-#~ msgstr ""
-#~ "And then the king's son, in the heat of battle, turned upon the king!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "But you avenged the murder. You killed the prince. Right, Delfador?"
-#~ msgstr "But you avenged the murder. You killed the prince. Right, Delfador?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "When I saw the king betrayed and his banner fallen, I fled the battle. I "
-#~ "know not now whether it was wisdom or cowardice, but I did flee, seeing "
-#~ "no further hope on that day."
-#~ msgstr ""
-#~ "When I saw the king betrayed and his banner fallen, I fled the battle. I "
-#~ "know not now whether it was wisdom or cowardice, but I did flee, seeing "
-#~ "no further hope on that day."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Oh, but the Elves always told me that you killed the prince, Delfador, "
-#~ "even though you never talked about it."
-#~ msgstr ""
-#~ "Oh, but the Elves always told me that you killed the prince, Delfador, "
-#~ "even though you never talked about it."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "That foolish boy killed himself."
-#~ msgstr "That foolish boy killed himself."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I mustered men to fight against the traitor-king, and of course Asheviere "
-#~ "too, for she was behind it all. We were outnumbered, perhaps four to one. "
-#~ "In the heat of battle, that boy, fool that he was, came charging at me, "
-#~ "slashing wildly. I had little choice but to end his life."
-#~ msgstr ""
-#~ "I mustered men to fight against the traitor-king, and of course Asheviere "
-#~ "too, for she was behind it all. We were out numbered, perhaps four to "
-#~ "one. In the heat of battle, that boy, fool that he was, came charging at "
-#~ "me, slashing wildly. I had little choice but to end his life."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "So it is true, you did kill him?"
-#~ msgstr "So it is true, you did kill him?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "He did die in battle at my hand. It is sad that your brothers did not "
-#~ "have the opportunity to experience such an honorable death, Konrad."
-#~ msgstr ""
-#~ "He did die in battle at my hand. It is sad that your brothers did not "
-#~ "have the opportunity to experience such an honorable death, Konrad."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "With all respect, my lords, we must make haste. We have to ford the river "
-#~ "immediately. And, look! It seems that the guard-towers on the river banks "
-#~ "are manned!"
-#~ msgstr ""
-#~ "With all respect, my lords, we must make haste. We have to ford the river "
-#~ "immediately. And, look! It seems that the guard-towers on the river banks "
-#~ "are manned!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Look! Some of the southerners, men of Wesnoth, are trying to cross into "
-#~ "our lands! We will slaughter them by the river's edge!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Look! Some of the southerners, men of Wesnoth, are trying to cross into "
-#~ "our lands! We will slaughter them by the river's edge!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Isn't there somewhere else we can cross? Maybe upstream?"
-#~ msgstr "Isn't there somewhere else we can cross? Maybe upstream?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Winter quickly bears down upon us. We have only a few days to make the "
-#~ "crossing, and the nearest bridge is far upstream. To be trapped south of "
-#~ "the river when winter arrives would be suicide. Asheviere would have us "
-#~ "trapped like rats! Look to the west! Asheviere has a border fort, and it "
-#~ "seems to be full of soldiers! We must cross here, and quickly!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Winter quickly bears down upon us. We have only a few days to make the "
-#~ "crossing, and the nearest bridge is far upstream. To be trapped south of "
-#~ "the river when winter arrives would be suicide. Asheviere would have us "
-#~ "trapped like rats! Look to the west! Asheviere has a border fort, and it "
-#~ "seems to be full of soldiers! We must cross here, and quickly!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "There they are! So it is true, they foiled the undead. Now they are "
-#~ "trying to leave Wesnoth. We can't let them cross the river. After them, "
-#~ "men!"
-#~ msgstr ""
-#~ "There they are! So it is true, they foiled the undead. Now they are "
-#~ "trying to leave Wesnoth. We can't let them cross the river. After them, "
-#~ "men!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Not her again! Quickly! We must hurry!"
-#~ msgstr "Not her again! Quickly! We must hurry!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Gryphon Mountain"
-#~ msgstr "Gryphon Mountain"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat the mother gryphon and the enemy commander\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat the mother gryphon and the enemy commander\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Here are the mother Gryphon's eggs!"
-#~ msgstr "Here are the mother Gryphon's eggs!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Excellent! We should be able to breed Gryphons for our own uses now!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Excellent! We should be able to breed Gryphons for our own uses now!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Ha ha! We have killed this foul beast of the air, and can deny the rebels "
-#~ "its eggs!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ha ha! We have killed this foul beast of the air, and can deny the rebels "
-#~ "its eggs!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "What is this place? That is one big mountain!"
-#~ msgstr "What is this place? That is one big mountain!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "That is the fabled Gryphon Mountain."
-#~ msgstr "That is the fabled Gryphon Mountain."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Gryphon Mountain! Maybe we could steal some eggs from the gryphons and "
-#~ "train the young to be flying mounts. Would that work, Delfador?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Gryphon Mountain! Maybe we could steal some eggs from the gryphons and "
-#~ "train the young to be flying mounts. Would that work, Delfador?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We can try to do that, but we must be careful. To disturb the gryphons "
-#~ "could prove dangerous...and yet such mounts could help us greatly later. "
-#~ "Whatever we do, we must pass by this place."
-#~ msgstr ""
-#~ "We can try to do that, but we must be careful. To disturb the gryphons "
-#~ "could prove dangerous...and yet such mounts could help us greatly later. "
-#~ "Whatever we do, we must pass by this place."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Well, let's start climbing the mountain!"
-#~ msgstr "Well, let's start climbing the mountain!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "It appears that we are not the only ones are interested in this mountain. "
-#~ "Once again the Queen opposes us!"
-#~ msgstr ""
-#~ "It appears that we are not the only ones are interested in this mountain. "
-#~ "Once again the Queen opposes us!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Quickly, men! Onward!"
-#~ msgstr "Quickly, men! Onward!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "We have defeated them! Now what do we do?"
-#~ msgstr "We have defeated them! Now what do we do?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We must continue north. It is too late to return to the safety of "
-#~ "Elensefar or Anduin before winter falls. We must therefore cross the "
-#~ "great river and continue toward the land of the Dwarves. Hurry, let us go!"
-#~ msgstr ""
-#~ "We must continue north. It is too late to return to the safety of "
-#~ "Elensefar or Anduin before winter falls. We must therefore cross the "
-#~ "great river and continue toward the land of the Dwarves. Hurry, let us go!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "With these gryphon eggs we should be able to breed gryphons that will "
-#~ "serve us. Then we can hire gryphon riders!"
-#~ msgstr ""
-#~ "With these gryphon eggs we should be able to breed gryphons that will "
-#~ "serve us. Then we can hire gryphon riders!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "It is a shame we could not get those Gryphon eggs - they would surely "
-#~ "have given us an advantage sometime. Still, we must continue."
-#~ msgstr ""
-#~ "It is a shame we could not get those Gryphon eggs - they would surely "
-#~ "have given us an advantage sometime. Still, we must continue."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Let us continue onward!"
-#~ msgstr "Let us continue onward!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Hasty Alliance"
-#~ msgstr "Hasty Alliance"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat enemy leader\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz\n"
-#~ "#Death of Li'sar"
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat enemy leader\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Li'sar"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Where are we? Which way now? I am tired of this darkness!"
-#~ msgstr "Where are we? Which way now? I am tired of this darkness!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "I am not sure of the way. Let me think for a moment."
-#~ msgstr "I am not sure of the way. Let me think for a moment."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "What in the world are you doing here?"
-#~ msgstr "What in the world are you doing here?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Tracking you down, of course! You have escaped me for the last time!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Tracking you down, of course! You have escaped me for the last time!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Foolish girl! We are in the deepest of caverns, probably surrounded by "
-#~ "all manner of creatures, and you still want to fight us? You will bring "
-#~ "us all to ruin!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Foolish girl! We are in the deepest of caverns, probably surrounded by "
-#~ "all manner of creatures, and you still want to fight us? You will bring "
-#~ "us all to ruin!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Don't try to trick me! I know why you have come here! But I will put an "
-#~ "end to you and your treason here. Then I will get the Scepter, and return "
-#~ "to the daylight again!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Don't try to trick me! I know why you have come here! But I will put an "
-#~ "end to you and your treason here. Then I will get the Scepter, and return "
-#~ "to the daylight again!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Surprise! Die, you sun-lovers!"
-#~ msgstr "Surprise! Die, you sun-lovers!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Now we are surrounded! Do you still want to fight us, Princess? Surely "
-#~ "that would lead to doom for us all!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Now we are surrounded! Do you still want to fight us, Princess? Surely "
-#~ "that would lead to doom for us all!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I see we have little choice but to help each other. Let us fight together "
-#~ "until we return to the surface. Agreed?"
-#~ msgstr ""
-#~ "I see we have little choice but to help each other. Let us fight together "
-#~ "until we return to the surface. Agreed?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Very well, I promise that you will reach the surface again, or we shall "
-#~ "all perish together, Princess."
-#~ msgstr ""
-#~ "Very well, I promise that you will reach the surface again, or we shall "
-#~ "all perish together, Princess."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "But once we escape from this hole, I have a score to settle with you!"
-#~ msgstr ""
-#~ "But once we escape from this hole, I have a score to settle with you!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Well, we have helped each other survive so far, Princess. Now let's "
-#~ "continue together. What do you say?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Well, we have helped each other survive so far, Princess. Now let's "
-#~ "continue together. What do you say?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Yes. We agreed to help each other get out of these pits alive, did we "
-#~ "not? Let us continue to pool our resources. Here is my purse, full of "
-#~ "gold."
-#~ msgstr ""
-#~ "Yes. We agreed to help each other get out of these pits alive, did we "
-#~ "not? Let us continue to pool our resources. Here is my purse, full of "
-#~ "gold."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "You receive 200 pieces of gold!"
-#~ msgstr "You receive 500 pieces of gold!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Thank you, Princess. Come, men. Let us find the Scepter!"
-#~ msgstr "Thank you, Princess. Come, men. Let us find the Scepter!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "I can't believe it should end like this!"
-#~ msgstr "I can't believe it should end like this!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "High King at Sea"
-#~ msgstr "High King at Sea"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Test of the Clans"
-#~ msgstr "Test of the Clans"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat the Clan Leader, Bayar\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz\n"
-#~ "#Death of Li'sar\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat the Clan Leader, Bayar\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Turns run out"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Home of the North Elves"
-#~ msgstr "Home of the North Elves"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Reach the Elvish Forest, and resist until the end of turns\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz\n"
-#~ "#Death of Li'sar\n"
-#~ "#Turns run out before reaching the forest"
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Reach the Elvish Forest, and resist until the end of turns\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Turns run out before reaching the forest"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "There you are! You must come quickly to the home of the Elves in the east!"
-#~ msgstr ""
-#~ "There you are! You must come quickly to the home of the Elves in the east!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "There they are! Charge!"
-#~ msgstr "There they are! Charge!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "There are some Orcs! We must let them fight the men of Wesnoth, and avoid "
-#~ "engaging them at all costs!"
-#~ msgstr ""
-#~ "There are some Orcs! We must let them fight the men of Wesnoth, and avoid "
-#~ "engaging them at all costs!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "At last, friends, we have almost reached the home of my people, the North "
-#~ "Elves."
-#~ msgstr ""
-#~ "At last, friends, we have almost reached the home of my people, the North "
-#~ "Elves."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "After being in this wilderness for so long, it will be good to get some "
-#~ "rest!"
-#~ msgstr ""
-#~ "After being in this wilderness for so long, it will be good to get some "
-#~ "rest!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "But there is a great fog around us again! We don't know what dangers may "
-#~ "lie ahead!"
-#~ msgstr ""
-#~ "But there is a great fog around us again! We don't know what dangers may "
-#~ "lie ahead!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "So long as we move ahead with caution and prudence, I am sure we will "
-#~ "reach the safety and hospitality of the Elves."
-#~ msgstr ""
-#~ "So long as we move ahead with caution and prudence, I am sure we will "
-#~ "reach the safety and hospitality of the Elves."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "My lords! I have found you at last."
-#~ msgstr "My lords! I have found you at last."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Greetings, Eonihar, old friend! Why have you been searching for us?"
-#~ msgstr "Greetings, Eonihar, old friend! Why have you been searching for us?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "When my lord learnt of your coming, he sent riders out looking for you! "
-#~ "There is trouble afoot!"
-#~ msgstr ""
-#~ "When my lord learnt of your coming, he sent riders out looking for you! "
-#~ "There is trouble afoot!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Trouble? What kind of trouble?"
-#~ msgstr "Trouble? What kind of trouble?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We have sighted a great host to the south, a host of the men of Wesnoth. "
-#~ "And we believe they are looking for you! There is not a moment to lose. "
-#~ "You must make haste to the Elven forest. Only there will you be safe!"
-#~ msgstr ""
-#~ "We have sighted a great host to the south, a host of the men of Wesnoth. "
-#~ "And we believe they are looking for you! There is not a moment to lose. "
-#~ "You must make haste to the Elven forest. Only there will you be safe!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "I only hope we can avoid them. We will have to bear north-east."
-#~ msgstr "I only hope we can avoid them. We will have to bear north-east."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "That is not all, my lord. The foul Orcs have heard of the coming of these "
-#~ "men, and are even now gathering a great host to oppose them to the north! "
-#~ "It is now certain that there will be a great battle."
-#~ msgstr ""
-#~ "That is not all, my lord. The foul Orcs have heard of the coming of these "
-#~ "men, and are even now gathering a great host to oppose them to the north! "
-#~ "It is now certain that there will be a great battle."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "This sounds very dangerous. Perhaps we should retreat to the West, and "
-#~ "hide until the battle is over?"
-#~ msgstr ""
-#~ "This sounds very dangerous. Perhaps we should retreat to the West, and "
-#~ "hide until the battle is over?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I think these wild lands are too dangerous for that! Anyhow...I expected "
-#~ "you to be on the side of Wesnoth, Princess?"
-#~ msgstr ""
-#~ "I think these wild lands are too dangerous for that! Anyhow...I expected "
-#~ "you to be on the side of Wesnoth, Princess?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I am an honorable princess, not an imposter like you! I promised that I "
-#~ "would be on your side until we made it out of these lands, and I will "
-#~ "keep my promise!"
-#~ msgstr ""
-#~ "I am an honorable princess, not an imposter like you! I promised that I "
-#~ "would be on your side until we made it out of these lands, and I will "
-#~ "keep my promise!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Sir, madam, there is no time to lose! You must make it East, to the home "
-#~ "of my people. Only there will you be safe!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Sir, madam, there is no time to lose! You must make it East, to the home "
-#~ "of my people. Only there will you be safe!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Come then, Konrad, let us go."
-#~ msgstr "Come then, Konrad, let us go."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "My lord has begun assembling a party of Elves to come and escort you into "
-#~ "the forest. Beware, for we are all in great danger!"
-#~ msgstr ""
-#~ "My lord has begun assembling a party of Elves to come and escort you into "
-#~ "the forest. Beware, for we are all in great danger!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Greetings, Elf-friend! Welcome to Emetria. You must take shelter here "
-#~ "until the battle passes. If you stay with me here for a little while, we "
-#~ "will all be safe."
-#~ msgstr ""
-#~ "Greetings, Elf-friend! Welcome to Emetria. You must take shelter here "
-#~ "until the battle passes. If you stay with me here for a little while, we "
-#~ "will all be safe."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Thank you, Lord El'rien. The hospitality of the North Elves is as "
-#~ "generous as of your kin in the South! My men will help you hold out "
-#~ "against our enemies."
-#~ msgstr ""
-#~ "Thank you, Lord El'rien. The hospitality of the North Elves is as "
-#~ "generous as of your kin in the South! My men will help you hold out "
-#~ "against our enemies."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We have not yet reached the forest, and the battle still rages. We will "
-#~ "never get there now! We have been defeated!"
-#~ msgstr ""
-#~ "We have not yet reached the forest, and the battle still rages. We will "
-#~ "never get there now! We have been defeated!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Elf-friends, you have made it to safety!"
-#~ msgstr "Elf-friends, you have made it to safety!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "El'rien, we have the Scepter of Fire with us! We must escort them to "
-#~ "Elensia!"
-#~ msgstr ""
-#~ "El'rien, we have the Scepter of Fire with us! We must escort them to "
-#~ "Elensia!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Indeed. We will escort you to our capital, where we will make Council."
-#~ msgstr ""
-#~ "Indeed. We will escort you to our capital, where we will make Council."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat enemy leader\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat enemy leader\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Turns run out"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "This is no time to return to our vessel! We must take control of the "
-#~ "island!"
-#~ msgstr ""
-#~ "This is no time to return to our vessel! We must take control of the "
-#~ "island!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "And so the party landed on the Isle of Anduin."
-#~ msgstr "And so the party landed on the Isle of Anduin."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "So this is Anduin. It looks a little...desolate"
-#~ msgstr "So this is Anduin. It looks a little...desolate"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I fear so, Konrad. It seems that the Orcs have come even here. Here to "
-#~ "the place where I was born, where I was trained."
-#~ msgstr ""
-#~ "I fear so, Konrad. It seems that the Orcs have come even here. Here to "
-#~ "the place where I was born, where I was trained."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Who is that? Oh, a party of elves has landed. We shall drive them back "
-#~ "into the sea!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Who is that? Oh, a party of elves has landed. We shall drive them back "
-#~ "into the sea!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I did not think the Orcs would have come here. This island used to be so "
-#~ "beautiful. We must recapture it! To arms!"
-#~ msgstr ""
-#~ "I did not think the Orcs would have come here. This island used to be so "
-#~ "beautiful. We must recapture it! To arms!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "I found someone hiding in the village!"
-#~ msgstr "I found someone hiding in the village!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "My lords, I have been hiding in the village from the orcs, like many of "
-#~ "the other mages here. Perhaps we can work together to recapture the "
-#~ "island!"
-#~ msgstr ""
-#~ "My lords, I have been hiding in the village from the orcs, like many of "
-#~ "the other mages here. Perhaps we can work together to recapture the "
-#~ "island!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Certainly, let us join together to fight the evil ones"
-#~ msgstr "Certainly, let us join together to fight the evil ones"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "You can now recruit mages"
-#~ msgstr "You can now recruit mages"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Delfador, my old master! You have saved the island from the Orcs!"
-#~ msgstr "Delfador, my old master! You have saved the island from the Orcs!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "My apprentice! How did the island fall to such as these?"
-#~ msgstr "My apprentice. How did the island fall to such as these?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "You have not heard, master Delfador? Asheviere is trying to control the "
-#~ "entire western coast. She hired many Orcs and sent them here. They were "
-#~ "holding me until a ship could arrive to take me to Weldyn where I am to "
-#~ "stand trial for treason for training mages!"
-#~ msgstr ""
-#~ "You have not heard, master Delfador? Asheviere is trying to control the "
-#~ "entire western coast. She hired many Orcs and sent them here. The Orcs "
-#~ "were holding me here until a ship arrived to take me to Weldyn to stand "
-#~ "trial for treason for training mages!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We have come from fighting her forces at Blackwater. Where else has she "
-#~ "attacked?"
-#~ msgstr ""
-#~ "We have come from fighting her forces at Blackwater. Where else has she "
-#~ "attacked?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "She has taken control of the Bay of Pearls, long held by the Mermen, and "
-#~ "has turned them into slaves. There they dive for pearls by which she "
-#~ "grows richer every day. There are even rumors that she may break the "
-#~ "ancient treaty and attack Elensefar!"
-#~ msgstr ""
-#~ "She has taken control of the Bay of Pearls, long held by the mermen, and "
-#~ "has enslaved the mermen, making them dive for pearls for her. With the "
-#~ "pearls she grows richer every day. There are even rumors that she may "
-#~ "break the ancient treaty and attack Elensefar!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Can't we strike back at her? How many forces does she have at the Bay of "
-#~ "Pearls? Can we take it back from her?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Can't we strike back at her? How many forces does she have at the Bay of "
-#~ "Pearls? Can we take it back from her?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We must indeed go there. Let us therefore rest here a little, and then "
-#~ "set sail for the Bay. Hopefully we will defeat her forces there!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Go there, we must. Let us rest here a little, and then we shall set sail "
-#~ "for the Bay. Hopefully we will be able to defeat her forces there!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Isle of the Damned"
-#~ msgstr "Isle of the Damned"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat both enemy leaders\n"
-#~ "@Resist until the end of the turns\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad"
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat both enemy leaders\n"
-#~ "@Resist until the end of the turns\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "But the voyage did not go as smoothly as had been hoped. A storm blew up "
-#~ "and bore down on the ship. Though all hands were on deck working "
-#~ "desperately, a sudden gust of wind flung Konrad overboard as he attempted "
-#~ "to secure the sails..."
-#~ msgstr ""
-#~ "But the voyage did not go as smoothly as had been hoped. A storm blew up "
-#~ "and bore down on the ship. Though all hands were on deck working "
-#~ "desperately, a sudden gust of wind flung Konrad overboard as he attempted "
-#~ "to secure the sails..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "The mermen finally saved Konrad from the sea, but were unable to get him "
-#~ "back to the ship. With great effort though, they reached a nearby "
-#~ "island..."
-#~ msgstr ""
-#~ "The mermen finally saved Konrad from the sea, but were unable to get him "
-#~ "back to the ship. With great effort though, they reached a nearby "
-#~ "island..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Whew, I survived. But now where am I? Is this island inhabited?"
-#~ msgstr "Whew, I survived. But now where am I? Is this island inhabited?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We have heard only the worst things about this place, my lord. It is said "
-#~ "that the fiends of the undead have come in great numbers and turned the "
-#~ "island into an ugly wasteland."
-#~ msgstr ""
-#~ "We have heard only the worst things about this place, my lord. It is said "
-#~ "that the fiends of the undead have come in great numbers and turned the "
-#~ "island into an ugly wasteland."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Let's hope these rumors are not true! I have none of my men with me! How "
-#~ "could I defend myself?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Let's hope these rumors are not true! I have none of my men with me! How "
-#~ "could I defend myself?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "There are still some bands of humans hiding on the island, my lord. If "
-#~ "you recruit some of them to help, we might have some hope of holding off "
-#~ "the undead hordes!"
-#~ msgstr ""
-#~ "There are still some bands of humans hiding on the island, my lord. If "
-#~ "you recruit some of them to help, we might have some hope of holding off "
-#~ "the undead hordes!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Maybe we can make a deal! Help us defeat those evil creatures!"
-#~ msgstr "Maybe we can make a deal! Help us defeat those evil creatures!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "There are some ancient temples to the south-west, I wonder what might be "
-#~ "inside them!"
-#~ msgstr ""
-#~ "There are some ancient temples to the south-west, I wonder what might be "
-#~ "inside them!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Looks like there is somebody hidden in the temple."
-#~ msgstr "Looks like there is somebody hidden in the temple."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I was hiding in this holy place, planning how to defeat the evil undeads. "
-#~ "Now with your help, I can destroy them."
-#~ msgstr ""
-#~ "I was hiding in this holy place, planning how to defeat the evil undeads. "
-#~ "Now with your help, I can destroy them."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Surprise! Searching for Mages, and all I get is these foul humans!"
-#~ msgstr "Surprise! Searching for Mages, and all I get is these foul humans!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "The temple seems to be empty."
-#~ msgstr "The temple seems to be empty."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Fight on against the undead without me, friends!"
-#~ msgstr "Fight on against the undead without me, friends!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We have wrested control of the island from the evil undead! Now all we "
-#~ "have to do is wait for the ship to arrive, so we can make our way to "
-#~ "Elensefar!"
-#~ msgstr ""
-#~ "We have wrested control of the island from the evil undead! Now all we "
-#~ "have to do is wait for the ship to arrive, so we can make our way to "
-#~ "Elensefar!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Together we have vanquished the foul undead! Come, I will join you on "
-#~ "your noble quest."
-#~ msgstr ""
-#~ "Together we have vanquished the foul undead! Come, I will join you on "
-#~ "your noble quest."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Thank goodness we have found you, sir! Come aboard quickly, we shall take "
-#~ "you away from this horrible island!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Thank goodness we have found you, sir! Come aboard quickly, we shall take "
-#~ "you away from this horrible island!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "It's a shame complete victory could not be ours, but thank goodness I am "
-#~ "rescued! On to Elensefar!"
-#~ msgstr ""
-#~ "It's a shame complete victory could not be ours, but thank goodness I am "
-#~ "rescued! On to Elensefar!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Thank you for your assistance here brothers. I will stay to continue "
-#~ "resisting the foul undead. May fate be with you in your noble quest, and "
-#~ "may we meet again some day!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Thank you for your assistance here brothers. I will stay to continue "
-#~ "resisting the foul undead. May fate be with you in your noble quest, and "
-#~ "may we meet again some day!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Mountain Pass"
-#~ msgstr "Mountain Pass"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Move Konrad to the end of the road in the north-west\n"
-#~ "@Defeat all enemies\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Move Konrad to the end of the road\n"
-#~ "@Defeat all enemies\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Look, Konrad, before us lies the great road built by the dwarves!"
-#~ msgstr "Look, Konrad, before us lies the great road built by the dwarves!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "But I can hardly see with all this mist around!"
-#~ msgstr "But I can hardly see with all this mist around!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We must be wary...they say a wizard lives in these mountains, and he does "
-#~ "not take kindly to visitors. It is he who causes the mists, so that "
-#~ "travellers will lose their way and become prey for his creatures."
-#~ msgstr ""
-#~ "We must be wary...they say a wizard lives in these mountains, and he does "
-#~ "not take kindly to visitors. It is he who causes the mists, so that "
-#~ "travellers will lose their way and become prey for his creatures."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "His...creatures? We must keep to the road, men!"
-#~ msgstr "His...creatures? We must keep to the road, men!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "He would be a mighty foe, Konrad. It is said when the dwarves built this "
-#~ "road, they disturbed the resting place of the ancient mage, and ever "
-#~ "since, he and his brother have traveled the mountain, wreacking havoc on "
-#~ "the dwarven villages."
-#~ msgstr ""
-#~ "He would be a mighty foe, Konrad. It is said when the dwarves built this "
-#~ "road, they disturbed the resting place of the ancient mage, and ever "
-#~ "since, he and his brother have traveled the mountain, wreacking havoc on "
-#~ "the dwarven villages."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Let us then go carefully...but quickly, men!"
-#~ msgstr "Let us then go carefully...but quickly, men!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Greetings, Travellers. I am Stalrag, chief of the these villages! I warn "
-#~ "you, a great wizard and his trolls are in the mountains and will surely "
-#~ "attack. I will summon my tribesmen to aid you!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Greetings, Travellers. I am Stalrag, chief of the these villages! I warn "
-#~ "you, a great wizard and his trolls are in the mountains and will surely "
-#~ "attack. I will summon my tribesmen to aid you!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "If this is true, Konrad, perhaps we should take another route and go "
-#~ "around the mountain, rather then to try and defeat these new foes."
-#~ msgstr ""
-#~ "If this is true, Konrad, perhaps we should take another route and go "
-#~ "around the mountain, rather then to try and defeat these new foes."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "What do you say, Delfador?"
-#~ msgstr "What do you say, Delfador?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "No! We do not have the time to waste. Let us make for the top of the "
-#~ "pass, wary of mountain trolls, and taking care lest we come too close to "
-#~ "the water!"
-#~ msgstr ""
-#~ "No! We do not have the time to waste. Let us make for the top of the "
-#~ "pass, wary of mountain trolls, and taking care lest we come too close to "
-#~ "the water!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "The Shinsplitters will aid you in your quest. Look, they rise from the "
-#~ "villages to the west, the mighty Shinsplitters! To battle!"
-#~ msgstr ""
-#~ "The Shinsplitters will aid you in your quest. Look, they rise from the "
-#~ "villages to the west, the mighty Shinsplitters! To battle!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I wish you all the best on your journey, I must return to my village and "
-#~ "take care of my family. Dwarven hospitality will welcome you wherever you "
-#~ "go, friends!"
-#~ msgstr ""
-#~ "I wish you all the best on your journey, I must return to my village and "
-#~ "take care of my family. Dwarven hospitality will welcome you wherever you "
-#~ "go, friends!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Let us move onward!"
-#~ msgstr "Let us move onward!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Aaargh! I am done for! Fight on without me, Brethren!"
-#~ msgstr "Aaargh! I am done for! Fight on without me, Brethren!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Muff Malal's Peninsula"
-#~ msgstr "Muff Malal's Peninsula"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Muff Malal\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Muff Malal\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Turns run out"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "But the road to Elensefar was a treacherous one. Konrad and his men were "
-#~ "set upon by the fiends of the undead."
-#~ msgstr ""
-#~ "But the road to Elensefar was a treacherous one. Konrad and his men were "
-#~ "set upon by the fiends of the undead."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "My lord! In yonder ruins there seems to be some movement!"
-#~ msgstr "My lord! In yonder ruins there seems to be some movement!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "It looks like there are the undead there! Prepare for battle men!"
-#~ msgstr "It looks like there are the undead there! Prepare for battle men!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "To arms!"
-#~ msgstr "To arms!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Ahh, a party of Elves approaches. Soon we shall have Elven zombies "
-#~ "serving us!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ahh, a party of Elves approaches. Soon we shall have Elven zombies "
-#~ "serving us!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Victory is ours! Let us just hope that this delay will not hamper our "
-#~ "quest to save Elensefar. We must move onward with haste!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory is ours! Let us just hope that this delay will not hamper our "
-#~ "quest to save Elensefar. We must move onward with haste!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Northern Winter"
-#~ msgstr "Northern Winter"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Turns run out"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "This winter is bitterly cold! Perhaps we should stop here and rest a "
-#~ "while."
-#~ msgstr ""
-#~ "This winter is bitterly cold! Perhaps we should stop here and rest a "
-#~ "while."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Stop and rest? My lord, we must go hard after the Scepter of Fire, lest "
-#~ "it fall into the hands of our enemies!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Stop and rest? My lord, we must go hard after the Scepter of Fire, lest "
-#~ "it fall into the hands of our enemies!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We have had a hard march ever since we were besieged by the undead in "
-#~ "that foul valley. Now winter bears down upon us, and we have spent most "
-#~ "of our money. This land looks fertile enough. Surely we can settle here "
-#~ "for the winter!"
-#~ msgstr ""
-#~ "We have had a hard march ever since we were besieged by the undead in "
-#~ "that foul valley. Now winter bears down upon us, and we have spent most "
-#~ "of our money. This land looks fertile enough. Surely we can settle here "
-#~ "for the winter!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Yes, let us rest a while! I am sure there are many challenges ahead, and "
-#~ "I do not think I could endure another like the fording of the river for "
-#~ "many days."
-#~ msgstr ""
-#~ "Yes, let us rest a while! I am sure there are many challenges ahead, and "
-#~ "I do not think I could endure another like the fording of the river for "
-#~ "many days."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We are chasing the Scepter of Fire, the fate of the realm is in our "
-#~ "hands, and you humans want to stop and rest? Onward, I say!"
-#~ msgstr ""
-#~ "We are chasing the Scepter of Fire, the fate of the realm is in our "
-#~ "hands, and you humans want to stop and rest? Onward, I say!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "They are right, Kalenz. I had wanted to acquire the Scepter within a "
-#~ "moon, but it is not to be. Our soldiers will begin to desert if they do "
-#~ "not rest soon. But in these wild north lands, we must fight even for the "
-#~ "right to rest. Look to the north! Those foul orcs will not allow us any "
-#~ "peace!"
-#~ msgstr ""
-#~ "They are right, Kalenz. I had wanted to acquire the Scepter within a "
-#~ "moon, but it is not to be. Our soldiers will begin to desert if they do "
-#~ "not rest soon. But in these wild north lands, we must fight even for the "
-#~ "right to rest. Look to the north! Those foul orcs will not allow us any "
-#~ "peace!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Then we shall wrest control of the land from them. To arms men!"
-#~ msgstr "Then we shall wrest control of the land from them. To arms men!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "More snow is falling. We must finish this battle quickly. Onward men!"
-#~ msgstr ""
-#~ "More snow is falling. We must finish this battle quickly. Onward men!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Victory is ours! We have secured the land from the Orcs. Now we can rest "
-#~ "here while the cold winter passes."
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory is ours! We have secured the land from the Orcs. Now we can rest "
-#~ "here while the cold winter passes."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Let us not rest for too long though, friends. We must still reach the "
-#~ "ancient Dwarven lands before our foes do."
-#~ msgstr ""
-#~ "Let us not rest for too long though, friends. We must still reach the "
-#~ "ancient Dwarven lands before our foes do."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "And so after many days of rest, the party set out once again for the "
-#~ "Dwarven kingdom..."
-#~ msgstr ""
-#~ "And so after many days of rest, the party set out once again for the "
-#~ "Dwarven kingdom..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Plunging into the Darkness"
-#~ msgstr "Plunging into the Darkness"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Find the Dwarves\n"
-#~ "Defeat\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Find the Dwarves\n"
-#~ "Defeat\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "It's so dark in here I can hardly see!"
-#~ msgstr "It's so dark in here I can hardly see!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "It is dark indeed. We shall have to light torches, and tread slowly and "
-#~ "carefully. Hopefully there are still Dwarves down here who can aid us!"
-#~ msgstr ""
-#~ "It is dark indeed. We shall have to light torches, and tread slowly and "
-#~ "carefully. Hopefully there are still Dwarves down here who can aid us!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Indeed. We Elves are not well skilled in these dark pits."
-#~ msgstr "Indeed. We Elves are not well skilled in these dark pits."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Who are these that approach? Surface-dwellers! On your guard, men!"
-#~ msgstr "Who are these that approach? Surface-dwellers! On your guard, men!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "We come in peace, friends. We come in peace!"
-#~ msgstr "We come in peace, friends. We come in peace!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Oh, do you? I see that you are accompanied by Elves. Can we Dwarves not "
-#~ "live in peace without the treacherous Elves coming to bother us?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Oh, do you? I see that you are accompanied by Elves. Can we Dwarves not "
-#~ "live in peace without the treacherous Elves coming to bother us?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Why such harsh words, Dwarf? Elves have never done you any harm."
-#~ msgstr "Why such harsh words, Dwarf? Elves have never done you any harm."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "'Never done us any harm?' Why I was there myself, when the Elves did not "
-#~ "come to honor our alliance. Many Dwarves were slaughtered, and you "
-#~ "cowardly Elves did nothing to help!"
-#~ msgstr ""
-#~ "'Never done us any harm?' Why I was there myself, when the Elves did not "
-#~ "come to honor our alliance. Many Dwarves were slaughtered, and you "
-#~ "cowardly Elves did nothing to help!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "You go too far! I am Kalenz, a mighty Elvish lord! How dare such as you, "
-#~ "snivelling in his tunnel, call me a coward?"
-#~ msgstr ""
-#~ "You go too far! I am Kalenz, a mighty Elvish lord! How dare such as you, "
-#~ "snivelling in his tunnel, call me a coward?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Peace, friends! Peace! The evil Orcs roam the lands above us, we must not "
-#~ "fight among ourselves."
-#~ msgstr ""
-#~ "Peace, friends! Peace! The evil Orcs roam the lands above us, we must not "
-#~ "fight among ourselves."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Very well! Explain your presence here then, human. Who are you? Why have "
-#~ "you risked life and limb to come to Knalga, home of the Dwarves?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Very well! Explain your presence here then, human. Who are you? Why have "
-#~ "you risked life and limb to come to Knalga, home of the Dwarves?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Well, we...we..."
-#~ msgstr "Well, we...we..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We have come so that an heir may claim his inheritance, that a king may "
-#~ "claim his throne. We seek the Scepter of Fire."
-#~ msgstr ""
-#~ "We have come so that an heir may claim his inheritance, that a king may "
-#~ "claim his throne. We seek the Scepter of Fire."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "The Scepter of Fire? Are you out of your minds? Surely you speak in jest!"
-#~ msgstr ""
-#~ "The Scepter of Fire? Are you out of your minds? Surely you speak in jest!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We jest not, friend. We seek the Scepter of Fire. We seek the help of the "
-#~ "Dwarves in finding it. But know that we will find it, whether you help us "
-#~ "or not."
-#~ msgstr ""
-#~ "We jest not, friend. We seek the Scepter of Fire. We seek the help of the "
-#~ "Dwarves in finding it. But know that we will find it, whether you help us "
-#~ "or not."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Your speech is like that of a fool. No-one even knows if the Scepter of "
-#~ "Fire exists. And who is this heir, this king that you speak of?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Your speech is like that of a fool. No-one even knows if the Scepter of "
-#~ "Fire exists. And who is this heir, this king that you speak of?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "I am, sir."
-#~ msgstr "I am, sir."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "You? Ha ha! This boy that stands before me is the king of Wesnoth? Ha ha! "
-#~ "I haven't had such a laugh in a long time. And who are you, old man?"
-#~ msgstr ""
-#~ "You? Ha ha! This boy that stands before me is the king of Wesnoth? Ha ha! "
-#~ "I haven't had such a laugh in a long time. And who are you, old man?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I am Delfador, Delfador the Great, Arch Mage to King Garard, and "
-#~ "Protector of his heir."
-#~ msgstr ""
-#~ "I am Delfador, Delfador the Great, Arch Mage to King Garard, and "
-#~ "Protector of his heir."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "You...you are Delfador? I saw Delfador when I was but a young Dwarf, and "
-#~ "I will tell you, old man, you are not Delfador. Men! Take these liars out "
-#~ "of my sight. Delfador perished many years ago."
-#~ msgstr ""
-#~ "You...you are Delfador? I saw Delfador when I was but a young Dwarf, and "
-#~ "I will tell you, old man, you are not Delfador. Men! Take these liars out "
-#~ "of my sight. Delfador perished many years ago."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "I am Delfador the Great! Any who dare oppose me shall perish!"
-#~ msgstr "I am Delfador the Great! Any who dare oppose me shall perish!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "You...you really are Delfador! But we had news that you were dead, years "
-#~ "ago!"
-#~ msgstr ""
-#~ "You...you really are Delfador! But we had news that you were dead, years "
-#~ "ago!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "They thought I was dead. They hoped I was dead. Yet still I live."
-#~ msgstr "They thought I was dead. They hoped I was dead. Yet still I live."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "And you really think that you can find the Scepter of Fire?"
-#~ msgstr "And you really think that you can find the Scepter of Fire?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Yes, I do. If you help us, friend, all the treasures of Knalga that we "
-#~ "find are yours. We want only the Scepter. It will be dangerous. Make no "
-#~ "mistake about that: Dwarves will be killed, perhaps many Dwarves. But "
-#~ "surely it is better than hiding from the Orcs like worms."
-#~ msgstr ""
-#~ "Yes, I do. If you help us, friend, all the treasures of Knalga that we "
-#~ "find are yours. We want only the Scepter. It will be dangerous. Make no "
-#~ "mistake about that: Dwarves will be killed, perhaps many Dwarves. But "
-#~ "surely it is better than hiding from the Orcs like worms."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Hmm...there seems to be a secret passage behind these rocks!"
-#~ msgstr "Hmm...there seems to be a secret passage behind these rocks!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "The Princess of Wesnoth"
-#~ msgstr "The Princess of Wesnoth"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "...but one of the Orcs survived long enough to send the news to the "
-#~ "queen..."
-#~ msgstr ""
-#~ "...but one of the Orcs survived long enough to send the news to the "
-#~ "queen..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "...and she sent her most able commander."
-#~ msgstr "...and she sent her most able commander."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "On the road to Knalga, the party was opposed by the forces of Asheviere."
-#~ msgstr ""
-#~ "On the road to Knalga, the party was opposed by the forces of Asheviere."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "The Queen has sent me to stop you, you imposter!"
-#~ msgstr "The Queen has sent me to stop you, you imposter!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "That's the princess, Li'sar. The daughter of the Queen, and her successor!"
-#~ msgstr ""
-#~ "That's the princess, Li'sar. The daughter of the Queen, and her successor!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "I'm no imposter. It seems that your mother has lied to you."
-#~ msgstr "I'm no imposter. It seems that your mother has lied to you."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "This is treason! Your lies will perish with you!"
-#~ msgstr "This is treason! Your lies will perish with you!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "There is no use in reasoning. She will understand only one thing. To arms!"
-#~ msgstr ""
-#~ "There is no use in reasoning. She will understand only one thing. To arms!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "This is taking too much time, I had best call some reinforcements!"
-#~ msgstr "This is taking too much time, I had best call some reinforcements!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Maybe I was not using enough forces..."
-#~ msgstr "Maybe I was not using enough forces..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "I surrender! Don't hurt me, Imposter."
-#~ msgstr "I surrender! Don't hurt me, Imposter."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I said before I'm not an imposter, but if you yield, I will spare your "
-#~ "life."
-#~ msgstr ""
-#~ "I said before I'm not an imposter, but if you yield, I will spare your "
-#~ "life."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Let me go!"
-#~ msgstr "Let me go!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Think about the story of the old king. Ask somebody who knew of him."
-#~ msgstr ""
-#~ "Think about the story of the old king. Ask somebody who knew of him."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "The old king? I have heard about that, but I know it is not true. My "
-#~ "mother told me."
-#~ msgstr ""
-#~ "The old king? I have heard about that, but I know it is not true. My "
-#~ "mother told me."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Your mother has lied to you, child. Now I suggest you reconsider, and "
-#~ "either join us, or flee an exile. There will be a great battle soon, and "
-#~ "if you are on the wrong side of it, we may not have the opportunity to "
-#~ "spare your life a second time."
-#~ msgstr ""
-#~ "Your mother has lied to you, child. Now I suggest you reconsider, and "
-#~ "either join us, or flee an exile. There will be a great battle soon, and "
-#~ "if you are on the wrong side of it, we may not have the opportunity to "
-#~ "spare your life a second time."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I am not a child, and I do not want to talk about it! You said you would "
-#~ "spare me, so be on your way. The northern road should be safe for you."
-#~ msgstr ""
-#~ "I am not a child, and I do not want to talk about it! You said you would "
-#~ "spare me, so be on your way. The northern road should be safe for you."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Good day then, Princess. Come, men, to the northern road!"
-#~ msgstr "Good day then, Princess. Come, men, to the northern road!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "(He he, little do they know just how many undead have wandered the "
-#~ "northern road of late. Surely they are doomed!)"
-#~ msgstr ""
-#~ "(He he, little do they know just how many undead have wandered the "
-#~ "northern road of late. Surely they are doomed!)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Return to Wesnoth"
-#~ msgstr "Return to Wesnoth"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat all of the enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Li'sar\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat all of the enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "The Sceptre of Fire"
-#~ msgstr "The Sceptre of Fire"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "The Sceptre must be getting close now! Where shall we go?"
-#~ msgstr "The Sceptre must be getting close now! Where shall we go?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Yes, I feel it is near here! We must search for it carefully."
-#~ msgstr "Yes, I feel it is near here! We must search for it carefully."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Here it is at last, I have the Sceptre!"
-#~ msgstr "Here it is at last, I have the Sceptre!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "So it is in our hands! Now let us leave this stinking pit."
-#~ msgstr "So it is in our hands! Now let us leave this stinking pit."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I think that if we travel just a little north, we might be able to get "
-#~ "out."
-#~ msgstr ""
-#~ "I think that if we travel just a little north, we might be able to get "
-#~ "out."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "At last! I have the Sceptre!"
-#~ msgstr "At last! I have the Sceptre!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Indeed. You managed to reach it Li'sar. I hope you shall use it wisely."
-#~ msgstr ""
-#~ "Indeed. You managed to reach it Li'sar. I hope you shall use it wisely."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Well my first use for it is going to be to help us get out of this hole! "
-#~ "I hope you consider that wise."
-#~ msgstr ""
-#~ "Well my first use for it is going to be to help us get out of this hole! "
-#~ "I hope you consider that wise."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "The Sceptre makes its wielder powerful, but hardly immortal, child. Use "
-#~ "it prudently. Now come, I believe there is an exit to the north!"
-#~ msgstr ""
-#~ "The Sceptre makes its wielder powerful, but hardly immortal, child. Use "
-#~ "it prudently. Now come, I believe there is an exit to the north!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "I think I know what I'm doing. Come, let us go!"
-#~ msgstr "I think I know what I'm doing. Come, let us go!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Snow Plains"
-#~ msgstr "Snow Plains"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat enemy leader\n"
-#~ "Defeat\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Li'sar\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat enemy leader\n"
-#~ "Defeat\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "These fields of snow were once the home of my people. We left here "
-#~ "centuries ago. Legends say a great sword of fire was left behind."
-#~ msgstr ""
-#~ "These fields of snow were once the home of my people. We left here "
-#~ "centuries ago. Legends say a great sword of fire was left behind."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "This sword may prove useful on our journey ahead. I wonder where it could "
-#~ "be hidden."
-#~ msgstr ""
-#~ "This sword may prove useful on our journey ahead. I wonder where it could "
-#~ "be hidden."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Swamp Of Dread"
-#~ msgstr "Swamp Of Dread"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat all enemy leaders\n"
-#~ "Defeat\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Li'sar\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat all enemy leaders\n"
-#~ "Defeat\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "This land is cursed. The Liches have lived here for years amassing great "
-#~ "armies and fortunes."
-#~ msgstr ""
-#~ "This land is cursed. The Liches have lived here for years amassing great "
-#~ "armies and fortunes."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "The Liches are all over this swamp. I hope I have made a wise choice in "
-#~ "taking this path."
-#~ msgstr ""
-#~ "The Liches are all over this swamp. I hope I have made a wise choice in "
-#~ "taking this path."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "The Lost General"
-#~ msgstr "The Lost General"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat all enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Death of Delfador\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat all enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kalenz"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "These are some of the main Dwarvish caverns."
-#~ msgstr "These are some of the main Dwarvish caverns."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Underground roads once led to the differents parts of the complex, but "
-#~ "now everything lies in ruins."
-#~ msgstr ""
-#~ "Underground roads once led to the differents parts of the complex, but "
-#~ "now everything lies in ruins."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "The sign says 'Guest quarters'."
-#~ msgstr "The sign says 'Guest quarters'."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "My uncle's family drowned after the orcs flooded that cavern..."
-#~ msgstr "My uncle's family drowned after the orcs flooded that cavern..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "These passages seem to have been used recently."
-#~ msgstr "These passages seem to have been used recently."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "There is a big cave-in south of here."
-#~ msgstr "There is a big cave-in south of here."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "RUMBLE! RUMBLE! RUMBLE!"
-#~ msgstr "RUMBLE! RUMBLE! RUMBLE!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "The rocks are moving!"
-#~ msgstr "The rocks are moving!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Who goes there? Friend or foe?"
-#~ msgstr "Who goes there? Friend or foe?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We are desperately trying to rid these tunnels of the foul Orcs! Please "
-#~ "help us in our quest."
-#~ msgstr ""
-#~ "We are desperately trying to rid these tunnels of the foul Orcs! Please "
-#~ "help us in our quest."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Ah, a foul Orc! Let us rid these tunnels of its kind!"
-#~ msgstr "Ah, a foul Orc! Let us rid these tunnels of its kind!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "I did not know that the undead were in these pits!"
-#~ msgstr "I did not know that the undead were in these pits!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Who is this foul enemy that we fight?"
-#~ msgstr "Who is this foul enemy that we fight?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I am Lionel. I am the Lost General. I will avenge myself upon you all!"
-#~ msgstr ""
-#~ "I am Lionel. I am the Lost General. I will avenge myself upon you all!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Avenge? What have we done to you that you must avenge?"
-#~ msgstr "Avenge? What have we done to you that you must avenge?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Lionel? A General? I remember that name..."
-#~ msgstr "Lionel? A General? I remember that name..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Remember me, do you? Aye. I was the king's finest general, sent down to "
-#~ "these pits to retrieve the Scepter. But the Orcs trapped me and my men in "
-#~ "this cavern, to starve to death. The Dwarves were no help, leaving me to "
-#~ "die. Now I will get revenge on you all!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Remember me, do you? Aye. I was the king's finest general, sent down to "
-#~ "these pits to retrieve the Scepter. But the Orcs trapped me and my men in "
-#~ "this cavern, to starve to death. The Dwarves were no help, leaving me to "
-#~ "die. Now I will get revenge on you all!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Argh! I am vanquished! But at least by worthy foes, instead of those foul "
-#~ "Orcs."
-#~ msgstr ""
-#~ "Argh! I am vanquished! But at least by worthy foes, instead of those foul "
-#~ "Orcs."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Rest in peace, Lionel. The poor, lost general."
-#~ msgstr "Rest in peace, Lionel. The poor, lost general."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "The earth shakes."
-#~ msgstr "The earth shakes."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "The Siege of Elensefar"
-#~ msgstr "The Siege of Elensefar"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat both enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Konrad\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat both enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Turns run out"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "The party arrived at Elensefar at last, but found that the city had "
-#~ "already fallen to the evil Orcs."
-#~ msgstr ""
-#~ "The party arrived at Elensefar at last, but found that the city had "
-#~ "already fallen to the evil Orcs."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "My lord! It seems the city has already fallen!"
-#~ msgstr "My lord! It seems the city has already fallen!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "This is terrible news! We must retake the city!"
-#~ msgstr "This is terrible news! We must retake the city!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "There are so many of them. This will not be easy! And look to the south! "
-#~ "It seems that the undead are allied with the Orcs!"
-#~ msgstr ""
-#~ "There are so many of them. This will not be easy! And look to the south! "
-#~ "It seems that the undead are allied with the Orcs!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Here come the Elves! With our newly forged alliance with the Orcs, we "
-#~ "will crush them with ease!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Here come the Elves! With our newly forged alliance with the Orcs, we "
-#~ "will crush them with ease!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We must take the city, and destroy the evil undead before reinforcements "
-#~ "arrive!"
-#~ msgstr ""
-#~ "We must take the city, and destroy the evil undead before reinforcements "
-#~ "arrive!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "In the night, three dark figures creep out of the forest."
-#~ msgstr "In the night, three dark figures creep out of the forest."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Halt! Who goes there, friend or foe?"
-#~ msgstr "Halt! Who goes there, friend or foe?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Greetings, friend. We are from the Elensefar Thieves Guild. We would like "
-#~ "to help you against the Orcs!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Greetings, friend. We are from the Elensefar Thieves Guild. We would like "
-#~ "to help you against the Orcs!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Thieves, hmmm? Who says we can trust such as you?"
-#~ msgstr "Thieves, hmmm? Who says we can trust such as you?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We would understand if you don't trust us, of course, but it is in our "
-#~ "mutual interest to rid the city of the Orcs!"
-#~ msgstr ""
-#~ "We would understand if you don't trust us, of course, but it is in our "
-#~ "mutual interest to rid the city of the Orcs!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Hmm...I have to consider this..."
-#~ msgstr "Hmm...I have to consider this..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Very well. You may join us."
-#~ msgstr "Very well. You may join us."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We will serve you well, for we respect the help you are providing to our "
-#~ "city. You shall find that there is honor, even among thieves."
-#~ msgstr ""
-#~ "We will serve you well, for we respect the help you are providing to our "
-#~ "city. You shall find that there is honor, even among thieves."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "We cannot trust your motives. We shall rescue the city on our own!"
-#~ msgstr "We cannot trust your motives. We shall rescue the city on our own!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Very well, we shall be gone then. You shall have to recapture the city "
-#~ "without our help!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Very well, we shall be gone then. You shall have to recapture the city "
-#~ "without our help!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Finally, we have retaken the city! Let us rest here, friends."
-#~ msgstr "Finally, we have retaken the city! Let us rest here, friends."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Victory! The thieves of Elensefar will be in your service, my lord"
-#~ msgstr "Victory! The thieves of Elensefar will be in your service, my lord"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "The party rested for three days, after which an old friend returned."
-#~ msgstr ""
-#~ "The party rested for three days, after which an old friend returned."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Greetings, friends. I see that you have rescued the city! I knew that you "
-#~ "could do it."
-#~ msgstr ""
-#~ "Greetings, friends. I see that you have rescued the city! I knew that you "
-#~ "could do it."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Delfador! So good to see you! Where have you been?"
-#~ msgstr "Delfador! So good to see you! Where have you been?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I have been meeting with the Great Elven Council. This is Kalenz, a lord "
-#~ "of the Northern Elves who came to the Council to offer us the support of "
-#~ "the North Elves."
-#~ msgstr ""
-#~ "I have been meeting with the Great Elven Council. This is Kalenz, a lord "
-#~ "of the Northern Elves who came to the Council to offer us the support of "
-#~ "the North Elves."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Greetings, friend."
-#~ msgstr "Greetings, friend."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Delfador, we have captured this city, but surely Asheviere's men will "
-#~ "come and attack us! What should we do?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Delfador, we have captured this city, but surely Asheviere's men will "
-#~ "come and attack us! What should we do?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "The Council has met and decided: we must capture the Scepter of Fire."
-#~ msgstr ""
-#~ "The Council has met and decided: we must capture the Scepter of Fire."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "The Scepter of Fire? What's that?"
-#~ msgstr "The Scepter of Fire? What's that?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "During the reign of Garard I, your grandfather, the dwarves of Knalga "
-#~ "agreed to make the king a magnificent scepter. It took their finest "
-#~ "smiths years to make it. But soon after it was completed, Orcs invaded "
-#~ "the tunnels of Knalga. Now Knalga is in chaos, and, though some Dwarves "
-#~ "still live in parts of it, at constant war with the Orcs, the Scepter was "
-#~ "lost somewhere in the great caverns."
-#~ msgstr ""
-#~ "During the reign of Garard I, your uncle's father, the dwarves of Knalga "
-#~ "agreed to make the king a magnificent scepter. It took their finest "
-#~ "smiths years to make it. But soon after it was completed, Orcs invaded "
-#~ "the tunnels of Knalga. Now Knalga is in chaos, and, though some Dwarves "
-#~ "still live in parts of it, at constant war with the Orcs, the Scepter was "
-#~ "lost somewhere in the great caverns."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "But what has this to do with me?"
-#~ msgstr "But what has this to do with me?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "When Garard II, your uncle, was deciding upon a successor, he issued an "
-#~ "edict that whichever member of the royal family could retrieve the "
-#~ "Scepter of Fire would rule the land."
-#~ msgstr ""
-#~ "When Garard II, your uncle, was deciding upon a successor, he issued an "
-#~ "edict that whichever member of the royal family could retrieve the "
-#~ "Scepter of Fire would rule the land."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Oh, and you want me to get this scepter?"
-#~ msgstr "Oh, and you want me to get this scepter?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "We will help you get it, my lord."
-#~ msgstr "We will help you get it, my lord."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Time is short. We think that Asheviere is also searching for the Scepter, "
-#~ "to help seal her place as ruler. But if you get the Scepter first, the "
-#~ "people will support you as the king."
-#~ msgstr ""
-#~ "Time is short. We think that Asheviere is also searching for the Scepter, "
-#~ "to help seal her place as ruler. But if you get the Scepter first, the "
-#~ "people will support you as the king."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Me? King?"
-#~ msgstr "Me? King?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Yes, Konrad. I believe you will be king one day. Now let us make haste!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Yes, Konrad. I believe you will be king one day. Now let us make haste!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "My lord! This road does not seem as safe as we had hoped. Look around us "
-#~ "at the hills - there are undead about!"
-#~ msgstr ""
-#~ "My lord! This road does not seem as safe as we had hoped. Look around us "
-#~ "at the hills - there are undead about!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Who are these who approach? Let us kill them all!"
-#~ msgstr "Who are these who approach? Let us kill them all!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "To arms, men! The undead hordes approach!"
-#~ msgstr "To arms, men! The undead hordes approach!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Let us never surrender to these foul beasts of the pit! We fight until "
-#~ "victory, or until every one of us is slain!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Let us never surrender to these foul beasts of the pit! We fight until "
-#~ "victory, or until every one of us is slain!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "There are just so many! What shall we do?"
-#~ msgstr "There are just so many! What shall we do?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Let us hold them off as long as we can!"
-#~ msgstr "Let us hold them off as long as we can!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "I have come once again to aid you, friends!"
-#~ msgstr "I have come once again to aid you, friends!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "White mages? Come to help us? But what are they doing here?"
-#~ msgstr "White mages? Come to help us? But what are they doing here?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "That is Moremirmu! He helped us fight the undead in the Isles of the "
-#~ "Damned, let us hope he can help us once more!"
-#~ msgstr ""
-#~ "That is Moremirmu! He helped us fight the undead in the Isles of the "
-#~ "Damned, let us hope he can help us once more!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "The sun rises in the east. Surely the undead do not have the power to "
-#~ "continue their onslaught through another day!"
-#~ msgstr ""
-#~ "The sun rises in the east. Surely the undead do not have the power to "
-#~ "continue their onslaught through another day!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Indeed not! I feel we have survived this battle."
-#~ msgstr "Indeed not! I feel we have survived this battle."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Whew! That was a difficult battle, but they are retreating at last!"
-#~ msgstr "Whew! That was a difficult battle, but they are retreating at last!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Yes! We have fought them off!"
-#~ msgstr "Yes! We have fought them off!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Thank you for returning to help us, Moremirmu."
-#~ msgstr "Thank you for returning to help us, Moremirmu."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "It is both my duty and pleasure, my lord! We were dining with some royal "
-#~ "guards of the princess, taking a rest from our pilgrimage, when they "
-#~ "spoke of how you were tricked into traveling these dangerous lands. We "
-#~ "could do nothing but help you!"
-#~ msgstr ""
-#~ "It is both my duty and pleasure, my lord! We were dining with some royal "
-#~ "guards of the princess, taking a rest from our pilgrimage, when they "
-#~ "spoke of how you were tricked into traveling these dangerous lands. We "
-#~ "could do nothing but help you!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "So, she tricked us into coming this way! Where may we go now? Which way "
-#~ "will be safe for us?"
-#~ msgstr ""
-#~ "So, she tricked us into coming this way! Where may we go now? Which way "
-#~ "will be safe for us?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "You must get out of the clutches of that vile Queen, my lord. If you take "
-#~ "a course bearing north-east, on past the mountain of gryphons, you will "
-#~ "be able to ford the great river at Abez. Make haste though, for you will "
-#~ "not be able to ford the river in winter!"
-#~ msgstr ""
-#~ "You must get out of the clutches of that vile Queen, my lord. If you take "
-#~ "a course bearing north-east, on past the mountain of gryphons, you will "
-#~ "be able to ford the great river at Abez. Make haste though, for you will "
-#~ "not be able to ford the river in winter!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Thank you for your counsel, good friend! May our paths meet again in "
-#~ "happier times!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Thank you for your counsel, good friend! May our paths meet again in "
-#~ "happier times!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "It greatly saddens me that Moremirmu was slain on the field, after he "
-#~ "helped us."
-#~ msgstr ""
-#~ "It greatly saddens me that Moremirmu was slain on the field, after he "
-#~ "helped us."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "May he rest peacefully!"
-#~ msgstr "May he rest peacefully!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "He died fighting for you, Prince, just as any of us would be willing to "
-#~ "die for you."
-#~ msgstr ""
-#~ "He died fighting for you, Prince, just as any of us would be willing to "
-#~ "die for you."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "This place makes me feel uneasy, even with the undead retreating. Where "
-#~ "may we go now?"
-#~ msgstr ""
-#~ "This place makes me feel uneasy, even with the undead retreating. Where "
-#~ "may we go now?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "The land of Wesnoth is not safe for us. The Queen's forces reach every "
-#~ "corner. We must make haste to the north lands, across the great river. "
-#~ "Let us go quickly!"
-#~ msgstr ""
-#~ "The land of Wesnoth is not safe for us. The Queen's forces reach every "
-#~ "corner. We must make haste to the north lands, across the great river. "
-#~ "Let us go quickly!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Indeed! Let us go from here!"
-#~ msgstr "Indeed! Let us go from here!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "The Valley of Statues"
-#~ msgstr "The Valley of Statues"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Look ahead of us, Orcs and Trolls!"
-#~ msgstr "Look ahead of us, Orcs and Trolls!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "But they look strange -- look, they're just statues!"
-#~ msgstr "But they look strange -- look, they're just statues!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "That's very strange, why would someone make statues of such foul "
-#~ "creatures?"
-#~ msgstr ""
-#~ "That's very strange, why would someone make statues of such foul "
-#~ "creatures?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Who are these that approach our valley, my apprentice?"
-#~ msgstr "Who are these that approach our valley, my apprentice?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Halt! You will not pass by this way!"
-#~ msgstr "Halt! You will not pass by this way!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "We seek only free passage through your valley. We mean no harm."
-#~ msgstr "We seek only free passage through your valley. We mean no harm."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "No-one passes by us. We rule this valley, and you cannot defeat us!"
-#~ msgstr "No-one passes by us. We rule this valley, and you cannot defeat us!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "If you do not let us through, we will pierce you with sword and bow! "
-#~ "Come, let us take up arms against them!"
-#~ msgstr ""
-#~ "If you do not let us through, we will pierce you with sword and bow! "
-#~ "Come, let us take up arms against them!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Do you really think by mere force of arms you can defeat us? Some Orcs "
-#~ "were once foolish enough to think that as well..."
-#~ msgstr ""
-#~ "Do you really think by mere force of arms you can defeat us? Some Orcs "
-#~ "were once foolish enough to think that as well..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Does he mean that these who stand in front of us were once live Orcs?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Does he mean that these who stand in front of us were once live Orcs?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Careful, I have heard of such things. We must proceed with caution, and "
-#~ "try to discover the nature of the power these wizards wield."
-#~ msgstr ""
-#~ "Careful, I have heard of such things. We must proceed with caution, and "
-#~ "try to discover the nature of the power these wizards wield."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "This place feels eerie. Is there no other way?"
-#~ msgstr "This place feels eerie. Is there no other way?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I for one am not afraid of these who would oppose us. I feel certain that "
-#~ "once a sword is driven through them, they will threaten us no more."
-#~ msgstr ""
-#~ "I for one am not afraid of these who would oppose us. I feel certain that "
-#~ "once a sword is driven through them, they will threaten us no more."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "There is no other way, but it is carefully that we shall proceed."
-#~ msgstr "There is no other way, but it is carefully that we shall proceed."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "All I can see in here is a large mirror!"
-#~ msgstr "All I can see in here is a large mirror!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I have heard of such things -- quickly, smash it! Perhaps the power of "
-#~ "the Cockatrices is tied to it!"
-#~ msgstr ""
-#~ "I have heard of such things -- quickly, smash it! Perhaps the power of "
-#~ "the Cockatrices is tied to it!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Very well, I'll smash it!"
-#~ msgstr "Very well, I'll smash it!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "No! The power of my creations is destroyed!"
-#~ msgstr "No! The power of my creations is destroyed!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Free from this prison of stone at last! Now we will gain revenge!"
-#~ msgstr "Free from this prison of stone at last! Now we will gain revenge!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "First we have to fight these silly birds, and now foul Orcs!"
-#~ msgstr "First we have to fight these silly birds, and now foul Orcs!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Fall on them men!"
-#~ msgstr "Fall on them men!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "With Konrad turned into a statue, surely all is lost!"
-#~ msgstr "With Konrad turned into a statue, surely all is lost!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "No! Delfador has been turned to stone! Without him we have no chance of "
-#~ "unworking the wizard's power. All is lost!"
-#~ msgstr ""
-#~ "No! Delfador has been turned to stone! Without him we have no chance of "
-#~ "unworking the wizard's power. All is lost!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "These Cockatrices will turn all our troops to stone, as they have the "
-#~ "Orcs if we cannot find a way to undo their power!"
-#~ msgstr ""
-#~ "These Cockatrices will turn all our troops to stone, as they have the "
-#~ "Orcs if we cannot find a way to undo their power!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "We are vanquished, for I have been defeated!"
-#~ msgstr "We are vanquished, for I have been defeated!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Argh! I am finished!"
-#~ msgstr "Argh! I am finished!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "No! This is the end! We have been defeated!"
-#~ msgstr "No! This is the end! We have been defeated!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "In the twenty-seventh year of the reign of Garard II, king of Wesnoth, "
-#~ "the kingdom was plunged into a bitter war with the Peoples of the North."
-#~ msgstr ""
-#~ "In the twenty-seventh year of the reign of Garard II, king of Wesnoth, "
-#~ "the kingdom was plunged into a bitter war with the Peoples of the North."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "The Northern host encamped at Galcadar, by the ford of Abez, and the king "
-#~ "led his forces to meet them. Splitting his army in two, he led one half "
-#~ "while his son, the crown prince Eldred, led the other."
-#~ msgstr ""
-#~ "The Northern host encamped at Galcadar, by the ford of Abez, and the king "
-#~ "led his forces to meet them. Splitting his army in two, he led one half "
-#~ "while his son, the crown prince Eldred, led the other."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Eldred was a brave and courageous warrior, able to lead his soldiers "
-#~ "well. Unfortunately for Garard, his son was also ambitious...and "
-#~ "treacherous. In the heat of battle, Eldred's men turned on the king. And "
-#~ "so, Garard was slain in battle that day, along with his brother and all "
-#~ "his sons but Eldred."
-#~ msgstr ""
-#~ "Eldred was a brave and courageous warrior, able to lead his soldiers "
-#~ "well. Unfortunately for Garard, his son was also ambitious...and "
-#~ "treacherous. In the heat of battle, Eldred's men turned on the king. And "
-#~ "so, Garard was slain in battle that day, along with his brother and all "
-#~ "his sons but Eldred."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Garard's queen, Asheviere, looked on with glee, having come to watch the "
-#~ "battle from a nearby hill. The rule of her son would surely satisfy her "
-#~ "lust for power far better than her husband's had."
-#~ msgstr ""
-#~ "Garard's queen, Asheviere, looked on with glee, having come to watch the "
-#~ "battle from a nearby hill. The rule of her son would surely satisfy her "
-#~ "lust for power far better than her husband's had."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "In exchange for tribute, the Northern king happily made peace with "
-#~ "Eldred, who proclaimed himself king and led his army back to Weldyn."
-#~ msgstr ""
-#~ "In exchange for tribute, the Northern king happily made peace with "
-#~ "Eldred, who proclaimed himself king and led his army back to Weldyn."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "But Garard's arch-mage, Delfador, had escaped the battle and, riding with "
-#~ "haste, reached Weldyn first. He mustered a force of loyalists to fight "
-#~ "Eldred and avenge the king's death."
-#~ msgstr ""
-#~ "But Garard's arch-mage, Delfador, had escaped the battle and, riding with "
-#~ "haste, reached Weldyn first. He mustered a force of loyalists to fight "
-#~ "Eldred and avenge the king's death."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Eldred made war upon Delfador and his forces with his mother's advice "
-#~ "ringing in his ears: 'Fight no one great or small except the old mage, "
-#~ "whose head should be severed from his shoulders.'"
-#~ msgstr ""
-#~ "Eldred made war upon Delfador and his forces with his mother's advice "
-#~ "ringing in his ears: 'Fight no one great or small except the old mage, "
-#~ "whose head should be severed from his shoulders.'"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "And Eldred did indeed meet Delfador face-to-face in battle that day. "
-#~ "Sword clashed against staff, as the wise old mage fought the brash young "
-#~ "warrior."
-#~ msgstr ""
-#~ "And Eldred did indeed meet Delfador face-to-face in battle that day. "
-#~ "Sword clashed against staff, as the wise old mage fought the brash young "
-#~ "warrior."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "In the end Delfador's men were defeated and routed, but Asheviere found "
-#~ "her son's lifeless body, fixed to the ground by the great mage's staff."
-#~ msgstr ""
-#~ "In the end Delfador's men were defeated and routed, but Asheviere found "
-#~ "her son's lifeless body, fixed to the ground by the great mage's staff."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Asheviere herself then took command of the army, and led it back to "
-#~ "Weldyn. Knowing that the king's young nephews were next in line to the "
-#~ "throne, she ordered them all killed, and declared herself Queen of "
-#~ "Wesnoth."
-#~ msgstr ""
-#~ "Asheviere herself then took command of the army, and led it back to "
-#~ "Weldyn. Knowing that the king's young nephews were next in line to the "
-#~ "throne, she ordered them all killed, and declared herself Queen of "
-#~ "Wesnoth."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Soon after news of Asheviere's orders reached Delfador, he secretly "
-#~ "entered the palace and stole away Konrad, the youngest of Garard's "
-#~ "nephews, thereby saving him from death."
-#~ msgstr ""
-#~ "Soon after news of Asheviere's orders reached Delfador, he secretly "
-#~ "entered the palace and stole away Konrad, the youngest of Garard's "
-#~ "nephews, thereby saving him from death."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Fleeing to the forests of the West, Delfador raised the child Konrad "
-#~ "under the protection of the Elves, watching sadly as Asheviere's reign of "
-#~ "terror over the land began..."
-#~ msgstr ""
-#~ "Fleeing to the forests of the West, Delfador raised the child Konrad "
-#~ "under the protection of the Elves, watching sadly as Asheviere's reign of "
-#~ "terror over the land began..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Black Flag"
-#~ msgstr "Black Flag"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Slowhand\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Death of Grüü\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Slowhand\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Turns run out"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Transport"
-#~ msgstr "Transport"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "So here is Tirigaz."
-#~ msgstr "So here is Tirigaz."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Looks like they are to be facing attack from pirates of the High Sea. We "
-#~ "should help them."
-#~ msgstr ""
-#~ "Looks like they are to be facing attack from pirates of the High Sea. We "
-#~ "should help them."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "I propose that Gork, you and I call for reinforcements."
-#~ msgstr "I propose that Gork, you and I call for reinforcements."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Call for reinforcements? Do you mean you don't want to fight for our "
-#~ "brothers? Are you a coward, Vraurk?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Call for reinforcements? Do you mean you don't want to fight for our "
-#~ "brothers? Are you a coward, Vraurk?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Me? I'll show you if I'm a coward!"
-#~ msgstr "Me? I'll show you if I'm a coward!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "It is not time for quarreling! I'm to contain them, go find "
-#~ "reinforcements."
-#~ msgstr ""
-#~ "It is not time for quarreling! I'm to contain them, go find "
-#~ "reinforcements."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "This is a wise choice. Good luck, son of the Black Eye."
-#~ msgstr "This is a wise choice. Good luck, son of the Black Eye."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Haha! Our plan is going well, let surround them on land while our allies "
-#~ "attack them from sea!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Haha! Our plan is going well, let surround them on land while our allies "
-#~ "attack them from sea!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We are attacked from both sides! Grüü, hold them while I run to Tirigaz 
"
-#~ "to find forces to counter attack. Although we can't defeat those pirates "
-#~ "without naval forces, we can wipe humans out of this region."
-#~ msgstr ""
-#~ "We are attacked from both sides! Grüü, hold them while I run to Tirigaz 
"
-#~ "to find forces to counter attack. Although we can't defeat those pirates "
-#~ "without naval forces, we can wipe humans out of this region."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "I love this strategy, chief!"
-#~ msgstr "I love this strategy, chief!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Pillage! Let's plunder these orcs!"
-#~ msgstr "Pillage! Let's plunder these orcs!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Aaaargh! I die!"
-#~ msgstr "Aaaargh! I die!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Finally you paid for all of what you did to my Orc brothers!"
-#~ msgstr "Finally you paid for all of what you did to my Orc brothers!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We're back! We have bad news, the humans are regrouping on our tails, we "
-#~ "must leave."
-#~ msgstr ""
-#~ "We're back! We have bad news, the humans are regrouping on our tails, we "
-#~ "must leave."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "But where is the rest of the council? We haven't made such a long "
-#~ "journey to flee!"
-#~ msgstr ""
-#~ "But where is the rest of the council? We haven't made such a long "
-#~ "journey to flee!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We had news from them, all of them fled to the East, near the Mourned "
-#~ "Hills. I think we should go for them as soon as possible and evacuate "
-#~ "this city."
-#~ msgstr ""
-#~ "We had news from them, all of them fled to the East, near the Mourned "
-#~ "Hills. I think we should go for them as soon as possible and evacuate "
-#~ "this city."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "But it is beyond the Desert of Death, which is full of poisonous giant "
-#~ "scorpions and outlaws. And bypassing it would take ages! Not to mention "
-#~ "after this desert, we'll have to cross the Silent Forest!"
-#~ msgstr ""
-#~ "But it is beyond the Desert of Death, which is full of poisonous giant "
-#~ "scorpions and outlaws. And bypassing it would take ages! Not to mention "
-#~ "after this desert, we'll have to cross the Silent Forest!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "So we have no choice ... I've never tasted scorpions but sure, this "
-#~ "journey promises to be fun."
-#~ msgstr ""
-#~ "So we have no choice ... I've never tasted scorpions but sure, this "
-#~ "journey promises to be fun."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "The Desert of Death"
-#~ msgstr "The Desert of Death"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Ar Dant\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Death of Grüü\n"
-#~ "#Death of a Shaman"
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Ar Dant\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of a Shaman"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "It's been two days since we entered this desert. I have never been so "
-#~ "hot and we have nearly finished our food."
-#~ msgstr ""
-#~ "It's been two days since we entered this desert. I have never been so "
-#~ "hot and we have nearly finished our food."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I'm hungry and we found no giant scorpion yet. I'm sure it would be "
-#~ "delicious."
-#~ msgstr ""
-#~ "I'm hungry and we found no giant scorpion yet. I'm sure it would be "
-#~ "delicious."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I hope we won't find one! They are terrible armored beasts and your "
-#~ "troll clubs are useless against their heavy shells."
-#~ msgstr ""
-#~ "I hope we won't find one! They are terrible armored beasts and your "
-#~ "troll clubs are useless against their heavy shells."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I've been told the best way to defeat them is to attack their eyes with "
-#~ "sharp blades. But I hope too we won't meet them."
-#~ msgstr ""
-#~ "I've been told the best way to defeat them is to attack their eyes with "
-#~ "sharp blades. But I hope too we won't meet them."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "The sun is rising, we should resume our journey and find this oasis "
-#~ "mentioned on the map before the sun get high."
-#~ msgstr ""
-#~ "The sun is rising, we should resume our journey and find this oasis "
-#~ "mentioned on the map before the sun get high."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Stay alert! This oasis is known to be a den of outlaws and desert "
-#~ "pillagers."
-#~ msgstr ""
-#~ "Stay alert! This oasis is known to be a den of outlaws and desert "
-#~ "pillagers."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We've done it! Now we need some rest, before we continue our journey."
-#~ msgstr ""
-#~ "We've done it! Now we need some rest, before we continue our journey."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "End Of Peace"
-#~ msgstr "End Of Peace"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Albert and his troops\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat Albert and his troops\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Turns run out"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Look, companions! Those orcs don't imagine they are living their last "
-#~ "day. Let's slay all of them and give this land back to our people!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Look, companions! Those orcs don't imagine they are living their last "
-#~ "day. Let's slay all of them and give this land back to our people!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We are attacked by these humans! Hurry up, we must defend our fathers' "
-#~ "land!"
-#~ msgstr ""
-#~ "We are attacked by these humans! Hurry up, we must defend our fathers' "
-#~ "land!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "The battle begun."
-#~ msgstr "The battle begun."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Argh! I die! But other humans will go and slay you, filthy orcs!"
-#~ msgstr "Argh! I die! But other humans will go and slay you, filthy orcs!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Hurrah! Victory!"
-#~ msgstr "Hurrah! Victory!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We are victorious this time, but humans are organizing themselves in a "
-#~ "huge army. We have just defeated a vanguard, they are coming massively."
-#~ msgstr ""
-#~ "We are victorious this time, but humans are organizing themselves in a "
-#~ "huge army. We have just defeated a vanguard, they are coming massively."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "What should be do, chief?"
-#~ msgstr "What should be do, chief?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We must lead my people to a safe place and ask for assistance from the "
-#~ "Great Council. Some of them live in Barag Gor in the lands of the free "
-#~ "tribes. We must leave, now!"
-#~ msgstr ""
-#~ "We must lead my people to a safe place and ask for assistance from the "
-#~ "Great Council. Some of them live in Barag Gor in the lands of the free "
-#~ "tribes. We must leave, now!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "But the free tribes are beyond the Mountains of Haag. These moutains are "
-#~ "infested of dwarves and wild trolls."
-#~ msgstr ""
-#~ "But the free tribes are beyond the Mountains of Haag. These moutains are "
-#~ "infested of dwarves and wild trolls."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We have no choice, we shall pass. The trolls have been our allies in the "
-#~ "past--maybe they can help us. Hurry up, we must leave now."
-#~ msgstr ""
-#~ "We have no choice, we shall pass. The trolls have been our allies in the "
-#~ "past--maybe they can help us. Hurry up, we must leave now."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Reinforcements, at least! Whoever you are, you are welcome in Prestim! "
-#~ "The fortified bridge over the Gork river has been taken this morning by a "
-#~ "small commando of elves, we already tried to assault it twice without "
-#~ "success."
-#~ msgstr ""
-#~ "Reinforcements, at least! Whoever you are, you are welcome in Prestim! "
-#~ "The fortified bridge over the Gork river has been taken this morning by a "
-#~ "small commando of elves, we already tried to assault it twice without "
-#~ "success."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Ah! They are no match against my mace."
-#~ msgstr "Ah! They are no match against my mace."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "There is worse, our scouts reported that our saurians allies led by "
-#~ "Inarix are still blocked on the other side of the river some miles away. "
-#~ "They won't be able to cross the river."
-#~ msgstr ""
-#~ "There is worse, our scouts reported that our saurians allies led by "
-#~ "Inarix are still blocked on the other side of the river some miles away. "
-#~ "They won't be able to cross the river."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Elves and dwarves have joined humans against us and are camping near. "
-#~ "Humans will arrive soon. We must destroy the southern bridge on the "
-#~ "river."
-#~ msgstr ""
-#~ "Elves and dwarves have joined humans against us and are camping near. "
-#~ "Humans will arrive soon. We must destroy the southern bridge on the "
-#~ "river."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "We must do something!"
-#~ msgstr "We must do something!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "I know what we must do. Kill elves and help Inarix cross."
-#~ msgstr "I know what we must do. Kill elves and help Inarix cross."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "It won't be that easy! Our enemies are well entrenchered. And don't "
-#~ "forget, we will sabotage the southern bridge as soon as the bulk of "
-#~ "Saurians army will have crossed!"
-#~ msgstr ""
-#~ "It won't be that easy! Our enemies are well entrenchered. And don't "
-#~ "forget, we will sabotage the southern bridge as soon as the bulk of "
-#~ "Saurians army will have crossed!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Each warrior trapped on the bridge or on the other side of the river will "
-#~ "perish!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Each warrior trapped on the bridge or on the other side of the river will "
-#~ "perish!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Here we are, my friends. Earl Lanbec'h and his kind is on our tails, we "
-#~ "must hurry up."
-#~ msgstr ""
-#~ "Here we are, my friends. Earl Lanbec'h and his kind is on our tails, we "
-#~ "must hurry up."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Hurry up! The southern bridge is going to explode! Retreat! "
-#~ msgstr "Hurry up! The southern bridge is going to explode! Retreat! "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We've had too much casualties to be able to resist to humans, we have no "
-#~ "choice but surrender."
-#~ msgstr ""
-#~ "We've had too much casualties to be able to resist to humans, we have no "
-#~ "choice but surrender."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Shan Taum The Smug"
-#~ msgstr "Shan Taum The Smug"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Survive the Shan Taum menace for 20 turns\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Death of Grüü\n"
-#~ "#Death of a shaman"
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Survive the Shan Taum menace for 20 turns\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of a shaman"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "At last, here are the mourned hills! I hope everything will be OK."
-#~ msgstr "At last, here are the mourned hills! I hope everything will be OK."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Only trolls don't know that these lands are ruled by Shan Taum the Smug, "
-#~ "who was a rival for Black Eye Karun."
-#~ msgstr ""
-#~ "Only trolls don't know that these lands are ruled by Shan Taum the Smug, "
-#~ "who was a rival for Black Eye Karun."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "I doubt he would welcome the son of the Black Eye."
-#~ msgstr "I doubt he would welcome the son of the Black Eye."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Who is that? Kapou'e! What are you doing in my lands you ridiculous "
-#~ "born loser?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Who is that? Kapou'e! What are you doing in my lands you ridiculous "
-#~ "born loser?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Hold on, Shan Taum. We are not here to quarrel, we are here to escort our "
-#~ "brothers and to deliberate about what we have to do."
-#~ msgstr ""
-#~ "Hold on, Shan Taum. We are not here to quarrel, we are here to escort our "
-#~ "brothers and to deliberate about what we have to do."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Bwahaha! You are nothing! Where is your land? You became a beggar. "
-#~ "You are as pathetic as your father!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Bwahaha! You are nothing! Where is your land? You became a beggar. "
-#~ "You are as pathetic as your father!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "How can you talk that way about my father, you miserable coward?! I'll "
-#~ "make a mug with your skull!"
-#~ msgstr ""
-#~ "How can you talk that way about my father, you miserable coward?! I'll "
-#~ "make a mug with your skull!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Really? What would you drink with it? Mint cordial?"
-#~ msgstr "Really? What would you drink with it? Mint cordial?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Exasperated, Kapou'e launched an attack on his fellow orc Shan Taum the "
-#~ "Smug."
-#~ msgstr ""
-#~ "Exasperated, Kapou'e launched an attack on his fellow orc Shan Taum the "
-#~ "Smug."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "What is this? Are you mad!? Humans are to besiege our fortress at "
-#~ "Prestim and you are fighting each other!?"
-#~ msgstr ""
-#~ "What is this? Are you mad!? Humans are to besiege our fortress at "
-#~ "Prestim and you are fighting each other!?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Well, ermmm..."
-#~ msgstr "Well, ermmm..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Kapou'e, rumors tell you made a long trip to seek assistance from us, and "
-#~ "escorting Pirk, Gork and Vraurk. The council is grateful for that."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kapou'e, rumors tell you made a long trip to seek assistance from us, and "
-#~ "escorting Pirk, Gork and Vraurk. The council is grateful for that."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "I know what you want from us but I'm afraid we can't help you."
-#~ msgstr "I know what you want from us but I'm afraid we can't help you."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Really? But my people..."
-#~ msgstr "Really? But my people..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "You don't understand. Orcs have been divided for ages. The only one who "
-#~ "gave us some unity was your father, Black Eye Karun. Hearing rumors from "
-#~ "your exploits, we understood you are a worthy son of your father."
-#~ msgstr ""
-#~ "You don't understand. Orcs have been divided for ages. The only one who "
-#~ "gave us some unity was your father, Black Eye Karun. Hearing rumors from "
-#~ "your exploits, we understood you are a worthy son of your father."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "This is true. Now we are pressured from all sides by humans and elves; "
-#~ "we need a leader that can unite all banners. This one is YOU!"
-#~ msgstr ""
-#~ "This is true. Now we are pressured from all sides by humans and elves; "
-#~ "we need a leader that can unite all banners. This one is YOU!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Well, I'm not sure I deserve that..."
-#~ msgstr "Well, I'm not sure I deserve that..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Did you hear? There is a battle waiting for us at Prestim!"
-#~ msgstr "Did you hear? There is a battle waiting for us at Prestim!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Kapou'e, if Prestim falls, humans will have a strong bridgehead on this "
-#~ "side of the river and your people won't be safe. You are the only one "
-#~ "that can help us defend Prestim!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Kapou'e, if Prestim falls, humans will have a strong bridgehead on this "
-#~ "side of the river and your people won't be safe. You are the only one "
-#~ "that can help us defend Prestim!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Leave your people here Kapou'e--they are safe for the moment--and go "
-#~ "defend Prestim. In the meantime, now that the council is complete again, "
-#~ "we will decide if we have to form the Great Horde again and give you the "
-#~ "leadership on it."
-#~ msgstr ""
-#~ "Leave your people here Kapou'e--they are safe for the moment--and go "
-#~ "defend Prestim. In the meantime, now that the council is complete again, "
-#~ "we will decide if we have to form the Great Horde again and give you the "
-#~ "leadership on it."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Nooo! Don't kill me, I surrender to you little earthworm."
-#~ msgstr "Nooo! Don't kill me, I surrender to you little earthworm."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Silent Forest"
-#~ msgstr "Silent Forest"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Kill all elves of the Silent Forest\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Death of Grüü\n"
-#~ "#Death of a Shaman"
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Kill all elves of the Silent Forest\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of a Shaman"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "So here is the Silent Forest ... why is it named that way? Is it really "
-#~ "that silent?"
-#~ msgstr ""
-#~ "So here is the Silent Forest ... why is it named that way? Is it really "
-#~ "that silent?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "It has not always been that silent. A lot of hunters from tribes used to "
-#~ "hunt there and fish in the Bork river. But now, no one would enter there "
-#~ "unless forced."
-#~ msgstr ""
-#~ "It has not always been that silent. A lot of hunters from tribes used to "
-#~ "hunt there and fish in the Bork river. But now, no one would enter there "
-#~ "unless forced."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Some people say these woods are haunted."
-#~ msgstr "Some people say these woods are haunted."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "The fact is that few people entered this forest and returned home safe. "
-#~ "Most likely, this forest is full of elvish renegades."
-#~ msgstr ""
-#~ "The fact is that few people entered this forest and returned home safe. "
-#~ "Most likely, this forest is full of elvish renegades."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Anyway, we need some rest. We are sufficiently armed to cope with a "
-#~ "bunch of elvish poachers. If we ever meet some, I'll push them into the "
-#~ "Bork river with great delight."
-#~ msgstr ""
-#~ "Anyway, we need some rest. We are sufficiently armed to cope with a "
-#~ "bunch of elvish poachers. If we ever meet some, I'll push them into the "
-#~ "Bork river with great delight."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "What is that? Orcs entering our forest? Fools! None of them will "
-#~ "return alive!"
-#~ msgstr ""
-#~ "What is that? Orcs entering our forest? Fools! None of them will "
-#~ "return alive!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "I agree. We'll attack them on both sides."
-#~ msgstr "I agree. We'll attack them on both sides."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "No more elves? Where are you cowards!?"
-#~ msgstr "No more elves? Where are you cowards!?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Don't shout that loud, stupid troll. Do you remember we are in the "
-#~ "Silent Forest? Perhaps there more are to come."
-#~ msgstr ""
-#~ "Don't shout that loud, stupid troll. Do you remember we are in the "
-#~ "Silent Forest? Perhaps there more are to come."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I don't think so. They must have fled. Now that this forest has been "
-#~ "cleared of elves, we can have a rest and then continue our journey."
-#~ msgstr ""
-#~ "I don't think so. They must have fled. Now that this forest has been "
-#~ "cleared of elves, we can have a rest and then continue our journey."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "The Siege Of Barag Gór"
-#~ msgstr "The Siege Of Barag Gór"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Rescue the Shamans\n"
-#~ "@Bring the Shamans and Kapou'e to the sign post\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Death of Grüü\n"
-#~ "#Death of a Shaman\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Rescue the Shamans\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Turns run out"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Here is Barag Gor."
-#~ msgstr "Here is Barag Gor."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Oh no! They are besieged by elves. We must help our brothers to get rid "
-#~ "of this mob. But these filthy elves are so numerous."
-#~ msgstr ""
-#~ "Oh no! They are besieged by elves. We must help our brothers to get rid "
-#~ "of this mob. But these filthy elves are so numerous."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "I have a subtle plan, chief."
-#~ msgstr "I have a subtle plan, chief."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Which plan?"
-#~ msgstr "Which plan?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "We go and we kill all of them. What do you think?"
-#~ msgstr "We go and we kill all of them. What do you think?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "..."
-#~ msgstr "..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Then, Kapou'e launched his desperate attack to stop the siege of Barag "
-#~ "Gor."
-#~ msgstr ""
-#~ "Then, Kapou'e launched his desperate attack to stop the siege of Barag "
-#~ "Gor."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Freedom! Many thanks, Son of The Black Eye. I'm Jetto, master of "
-#~ "assassins, now you can count on the assassins guild to help you in your "
-#~ "quest!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Freedom! Many thanks, Son of The Black Eye. I'm Jetto, master of "
-#~ "assassins, now you can count on the assassins guild to help you in your "
-#~ "quest!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "They are retreating at last!"
-#~ msgstr "They are retreating at last!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We're not out of the woods yet. I can see that more are pouring from the "
-#~ "forest. We are not in safety."
-#~ msgstr ""
-#~ "We're not out of the woods yet. I can see that more are pouring from the "
-#~ "forest. We are not in safety."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "You are right, we have to go to a safer place. You have helped us. "
-#~ "Would you help us again and escort us to the Harbour of Tirigaz?"
-#~ msgstr ""
-#~ "You are right, we have to go to a safer place. You have helped us. "
-#~ "Would you help us again and escort us to the Harbour of Tirigaz?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Yes, I need to ask for assistance from whole council. I'm with you."
-#~ msgstr ""
-#~ "Yes, I need to ask for assistance from whole council. I'm with you."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Excellent. This is a dangerous journey, as we have to take a road near "
-#~ "the elvish forest. This is the road near that yellow farm."
-#~ msgstr ""
-#~ "Excellent. This is a dangerous journey, as we have to take a road near "
-#~ "the elvish forest. This is the road near that yellow farm."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Yes, but I can see that more are pouring from the forest. We are not in "
-#~ "safety."
-#~ msgstr ""
-#~ "Yes, but I can see that more are pouring from the forest. We are not in "
-#~ "safety."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "You are right, we have to leave to a safer place. You have helped us. "
-#~ "Would you help us again and escort us to the Harbour of Tirigaz?"
-#~ msgstr ""
-#~ "You are right, we have to leave to a safer place. You have helped us. "
-#~ "Would you help us again and escort us to the Harbour of Tirigaz?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Yes, I need to ask for assistance to the whole council. I'm with you."
-#~ msgstr ""
-#~ "Yes, I need to ask for assistance to the whole council. I'm with you."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Excellent. This is a dangerous journey, as we have to take a road near "
-#~ "the elvish forest. This is the road near this yellow farm."
-#~ msgstr ""
-#~ "Excellent. This is a dangerous journey, as we have to take a road near "
-#~ "the elvish forest. This is the road near this yellow farm."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We're safe, finally. Hurry up Kapou'e, come with us, we need to reach "
-#~ "Tirigaz as soon as possible."
-#~ msgstr ""
-#~ "We're safe, finally. Hurry up Kapou'e, come with us, we need to reach "
-#~ "Tirigaz as soon as possible."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "We've made it! Our journey is still long. Hurry up, my people!"
-#~ msgstr "We've made it! Our journey is still long. Hurry up, my people!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "They are destroying our castle! To my rescue my merry Elves!"
-#~ msgstr "They are destroying our castle! To my rescue my merry Elves!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "At your service, Etheliel. Let push these evil creatures back to their "
-#~ "quag!"
-#~ msgstr ""
-#~ "At your service, Etheliel. Let push these evil creatures back to their "
-#~ "quag!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "To the harbour of Tirigaz"
-#~ msgstr "To the harbour of Tirigaz"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Kill all enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Turns run out\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Death of Grüü\n"
-#~ "#Death of a Shaman"
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Kill all enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of a Shaman"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Ahhh, I'm so tired. It was a good idea to halt in such a quiet place."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ahhh, I'm so tired. It was a good idea to halt in such a quiet place."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "It is too quiet. Just plain boring."
-#~ msgstr "It is too quiet. Just plain boring."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Shut up, I just heard something."
-#~ msgstr "Shut up, I just heard something."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "You're right. I can see something is moving in these hills. Looks like "
-#~ "there are undead there."
-#~ msgstr ""
-#~ "You're right. I can see something is moving in these hills. Looks like "
-#~ "there are undead there."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Excellent! It is time for exercise!"
-#~ msgstr "Excellent! It is time for exercise!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Hmmm, what neat bottle! What is it?"
-#~ msgstr "Hmmm, what neat bottle! What is it?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "It is written H.O.L.Y W.A.T.E.R"
-#~ msgstr "It is written H.O.L.Y W.A.T.E.R"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "I'm thirsty ... *gulp* *gulp*"
-#~ msgstr "I'm thirsty ... *gulp* *gulp*"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Ahhh, that was yummy!"
-#~ msgstr "Ahhh, that was yummy!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "The day is coming, these night creatures will soon return to the pit."
-#~ msgstr ""
-#~ "The day is coming, these night creatures will soon return to the pit."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Grüü, are you forgeting we are ALSO night creatures?"
-#~ msgstr "Grüü, are you forgeting we are ALSO night creatures?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Err... well..."
-#~ msgstr "Err... well..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Toward Mountains of Haag"
-#~ msgstr "Toward Mountains of Haag"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Move Kapou'e to the end of the mountains\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Kapou'e\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Move Kapou'e to the end of the mountains\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Turns run out"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We have nearly crossed the mountains. I feel the lands of the free "
-#~ "tribes are near now. But beware, there are dwarves and wild trolls "
-#~ "around. Hurry up! I can see the sign post that indicates their land."
-#~ msgstr ""
-#~ "We have nearly crossed the mountains. I feel the lands of the free "
-#~ "tribes are near now. But beware, there are dwarves and wild trolls "
-#~ "around. Hurry up! I can see the sign post that indicates their land."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "What are these orcs doing here? They should be too tired to live."
-#~ msgstr "What are these orcs doing here? They should be too tired to live."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I've never pushed so far, we are crossing the border of the Black Eye "
-#~ "lands."
-#~ msgstr ""
-#~ "I've never pushed so far, we are crossing the border of the Black Eye "
-#~ "lands."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Look! Dwarves are fighting against orcs!"
-#~ msgstr "Look! Dwarves are fighting against orcs!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Father, we should help them. Orcs are our allies."
-#~ msgstr "Father, we should help them. Orcs are our allies."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I don't know if we should do that. Orcs have been our allies in the "
-#~ "past, but they have always treated us as fools."
-#~ msgstr ""
-#~ "I don't know if we should do that. Orcs have been our allies in the "
-#~ "past, but they have always treated us as fools."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "But Father, we don't know what they are seeking there, maybe this is a "
-#~ "good occasion to get rid of these dwarves."
-#~ msgstr ""
-#~ "But Father, we don't know what they are seeking there, maybe this is a "
-#~ "good occasion to get rid of these dwarves."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "You are right, my son. We will help our orcish friends. But take care "
-#~ "of you ... I would be desperate if something would happen to you."
-#~ msgstr ""
-#~ "You are right, my son. We will help our orcish friends. But take care "
-#~ "of you ... I would be desperate if something would happen to you."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Argh! I'm done. My people is dommed!"
-#~ msgstr "Argh! I'm done. My people is dommed!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Father! Oh no!"
-#~ msgstr "Father! Oh no!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Filthy dwarves! Now I'm to kill you to the last!"
-#~ msgstr "Filthy dwarves! Now I'm to kill you to the last!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Oh no, I'm defeated."
-#~ msgstr "Oh no, I'm defeated."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "My son! I should have never brought him to this fight. Now we are to "
-#~ "return to our caverns, and we will never go back."
-#~ msgstr ""
-#~ "My son! I should have never brought him to this fight. Now we are to "
-#~ "return to our caverns, and we will never go back."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Our troll friends are over. Without them there is no hope."
-#~ msgstr "Our troll friends are over. Without them there is no hope."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Argh! I die!"
-#~ msgstr "Argh! I die!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "We've succeeded! We've passed through the Mountains of Haag! Look at "
-#~ "these green hills! The land of the free tribes is near now. I can see "
-#~ "the walls of Barag-Gor in the distance."
-#~ msgstr ""
-#~ "We've succeeded! We've passed through the Mountains of Haag! Look at "
-#~ "these green hills! The land of the free tribes is near now. I can see "
-#~ "the walls of Barag-Gor in the distance."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Blemaker, many thanks for your help in this fight. Would you like to "
-#~ "join us in our journey with your son? Your help would be very "
-#~ "appreciated!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Blemaker, many thanks for your help in this fight. Would you like to "
-#~ "join us in our journey with your son? Your help would be very "
-#~ "appreciated!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Father, I'd like to join them. Would you mind it?"
-#~ msgstr "Father, I'd like to join them. Would you mind it?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "My son, you're old enough to discover the world. Me, I have to stay "
-#~ "here. But take care, there are plenty of creatures that seek our end, "
-#~ "like elves or humans. They are as clever as merciless."
-#~ msgstr ""
-#~ "My son, you're old enough to discover the world. Me, I have to stay "
-#~ "here. But take care, there are plenty of creatures that seek our end, "
-#~ "like elves or humans. They are as clever as merciless."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Thanks, father. Don't worry, I'll take care of myself."
-#~ msgstr "Thanks, father. Don't worry, I'll take care of myself."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Grüü, many thanks for your help in this fight. I'm sorry for your "
-#~ "father. Would you like to join us in our journey? Your help would be "
-#~ "very appreciated!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Grüü, many thanks for your help in this fight. I'm sorry for your "
-#~ "father. Would you like to join us in our journey? Your help would be "
-#~ "very appreciated!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "My father would have come to help you. I would insult his memory not to "
-#~ "help you. I come!"
-#~ msgstr ""
-#~ "My father would have come to help you. I would insult his memory not to "
-#~ "help you. I come!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Ouch! This hurts!"
-#~ msgstr "Ouch! This hurts!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "The council will never be complete again. This is hopeless."
-#~ msgstr "The council will never be complete again. This is hopeless."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Argh! I'm done. My people is doomed!"
-#~ msgstr "Argh! I'm done. My people is doomed!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Rahul I, King of Wesnoth, concluded peace with orcs in his 4th year of "
-#~ "reign. He ended a 15 year war with Black Eye Karun, ruler of the orcs. "
-#~ "A peace treaty defined which lands were devoted to orcs or humans. Years "
-#~ "that followed peace were prosperous."
-#~ msgstr ""
-#~ "Rahul I, King of Wesnoth, concluded peace with orcs in his 4th year of "
-#~ "reign. He ended a 15 year war with Black Eye Karun, ruler of the orcs. "
-#~ "A peace treaty defined which lands were devoted to orcs or humans. Years "
-#~ "that followed peace were prosperous."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "In the thirteenth year of Howgarth III, tension began to rise between "
-#~ "Orcish tribes and human northern earldoms. Famine led humans to colonize "
-#~ "some orcish lands and to push orcs to desolated hills."
-#~ msgstr ""
-#~ "In the thirteenth year of Howgarth III, tension began to rise between "
-#~ "Orcish tribes and human northern earldoms. Famine led humans to colonize "
-#~ "some orcish lands and to push orcs to desolated hills."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Of course, this caused violent orcish riots as orcs systematically "
-#~ "slaughtered human colonies and villages that were on their lands. Then, "
-#~ "earl Lanbec'h decided to definitively address the Orcish menace and "
-#~ "conferred a small army to his son-in-law baron Albert."
-#~ msgstr ""
-#~ "Of course, this caused violent orcish riots as orcs systematically "
-#~ "slaughtered human colonies and villages that were on their lands. Then, "
-#~ "earl Lanbec'h decided to definitively address the Orcish menace and "
-#~ "conferred a small army to his son-in-law baron Albert."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Baron Albert personally led a small vanguard with the mission to "
-#~ "establish a bridgehead inside Orcish lands."
-#~ msgstr ""
-#~ "Baron Albert personally led a small vanguard with the mission to "
-#~ "establish a bridgehead inside Orcish lands."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "By nightfall his troops reached a mountainous territory, under the "
-#~ "authority of orcish leader Kapou'e, the son of the Black Eye."
-#~ msgstr ""
-#~ "By nightfall his troops reached a mountainous territory, under the "
-#~ "authority of orcish ruler Kapou'e, the son of the Black Eye."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "A New Chance"
-#~ msgstr "A New Chance"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Clear the land of monsters\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gwiti Ha'atel\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Clear the land of monsters\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Turns run out"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "After his banishment from Wesnoth for practising necromancy, the young "
-#~ "Gwiti Ha'atel arrived on a strange shore. He decided to claim it for his "
-#~ "own."
-#~ msgstr ""
-#~ "After his banishment from Wesnoth for practising necromancy, the young "
-#~ "Gwiti Ha'atel arrived on a strange land. He decided to claim it for his "
-#~ "own."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Noooo! Not now, not when I have escaped!"
-#~ msgstr "Noooo! Not now, not when I have escaped!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Argh! I die!"
-#~ msgstr "Argh! I die!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "The Wesnothians have discovered my escape! This is not good..."
-#~ msgstr "The Wesnothians have discovered my escape! This is not good..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Brother Against Brother"
-#~ msgstr "Brother Against Brother"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat your brother Nati Ha'atel\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gwiti Ha'atel\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Defeat your brother Nati Ha'atel\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Turns run out"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "As the sun set, Gwiti discovered that his arch-rival and brother, Nati, "
-#~ "had already ensconced himself nearby."
-#~ msgstr ""
-#~ "Back in Wesnoth, the sun set on the first battle of the war being waged. "
-#~ "But here another war brewed, between brothers."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Ah, hated brother mine. Look well upon the setting sun, for you shall not "
-#~ "live to see another in this land."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ah, hated brother mine. Look well upon the setting sun, for you shall not "
-#~ "live to see another."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "This land? Do you truly not know where we are? Then you are a greater "
-#~ "fool than I had thought."
-#~ msgstr ""
-#~ "I did not live to see this one either. I gave up my life for necromancy, "
-#~ "same as you. Do you remember?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Cease your blustering, fool, and prepare to die...again."
-#~ msgstr "How well I do. But either way, prepare to die...again."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I will fight you with all my strength to prevent that, and I was always "
-#~ "the stronger of us. Flee now and save your miserable hide before I make "
-#~ "it a carpet."
-#~ msgstr ""
-#~ "I will fight you with all my strength to prevent that, and I was always "
-#~ "the stronger of us. Flee now and save your miserable hide before I make "
-#~ "it a carpet."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Don't be silly! I'm not hairy enough to be a carpet! But your scalp would "
-#~ "make a good pillow."
-#~ msgstr ""
-#~ "Don't be silly! I'm not hairy enough to be a carpet! But your scalp would "
-#~ "make a good pillow."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "What? I can't die! I already have! Noooo!"
-#~ msgstr "What? I can't die! I already have! Noooo!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Ha ha ha, did I not tell you it would be so? Perhaps I shall summon your "
-#~ "shade to serve me one day. Until then...farewell!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ha ha ha, did I not tell you it would be so? Perhaps I shall summon your "
-#~ "shade to serve me one day. Until then...farewell!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "It is over. I am doomed."
-#~ msgstr "It is over. I am doomed..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "I...have failed to win this battle. I am defeated. I will not believe it."
-#~ msgstr ""
-#~ "I...have failed to win this battle. I am defeated. I will not believe it."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Die, yes, die, and go to the Land of the Dead. Perhaps one day you will "
-#~ "be back under my command!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Die, yes, die, and go to the Land of the Dead. Perhaps one day you will "
-#~ "be back under my command!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Didn't I tell you so?!"
-#~ msgstr "Didn't I tell you so?!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "And by my own hands you died!"
-#~ msgstr "And by my own hands you died!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "I am Gwiti the Mighty, prepare to die!"
-#~ msgstr "I am Gwiti the Mighty, prepare to die!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Now you shall die!"
-#~ msgstr "Now you shall die!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "You miserable wretch, know that it is only by my mercy that you look upon "
-#~ "the sun again, for you shall die before it sets."
-#~ msgstr ""
-#~ "You miserable wretch, know that it is only by my mercy that you look upon "
-#~ "the sun again, for you shall die before it sets."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "May I remind you that even as we speak, my undead legions are marching "
-#~ "towards you?"
-#~ msgstr ""
-#~ "May I remind you that even as we speak, my undead legions are marching "
-#~ "towards you?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Crelanu's Book"
-#~ msgstr "Crelanu's Book"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Move Gwiti to take the Book\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gwiti\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Move Gwiti to take the Book\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Turns run out"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Time marched on, and so did Gwiti. He was nearing the place where the "
-#~ "dreadful tome of Crelanu was hidden."
-#~ msgstr ""
-#~ "Time marched on, and so did Gwiti. He was nearing the grove where he now "
-#~ "knew the dreadful tome of Crelanu to be hidden."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "I feel that it must be close. Could it be in that swamp?"
-#~ msgstr "I feel that it must be close. Could it be in that swamp?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "But the ancient mages had done their job well. The book had been hidden "
-#~ "in a grove over which Elves and Orcs had waged war for many years, and "
-#~ "any to approach would suffer their combined wrath..."
-#~ msgstr ""
-#~ "But the ancient mages had done their job well. The book had been hidden "
-#~ "in a grove over which Elves and Orcs had waged war for many years, and "
-#~ "any to approach would suffer their combined wrath..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Oh no. The orcs seem to have recruited the undead to their side."
-#~ msgstr "Oh no. The orcs seem to have recruited the undead to their side."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Blast it! However did the elves get a necromancer to march with them?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Blast it! However did the elves get a necromancer to march with them?"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "I side not with either of you!"
-#~ msgstr "I side not with either of you!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "A truce, then? I fear he will be the death of us both."
-#~ msgstr ""
-#~ "The book is not here, but these swamps contain enough corpses to suit my "
-#~ "purposes."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Very well. We have hated you Orcs for centuries, but the Undead are a "
-#~ "danger to all that live."
-#~ msgstr "What? I can't die! Noooo!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "The book is not here, but these swamps contain enough corpses to suit my "
-#~ "purposes."
-#~ msgstr "I die a terrible death... not knowing why."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "What? I can't die! Noooo!"
-#~ msgstr "A curse upon that necromancer! Why did he have to come here?!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "I die a terrible death... not knowing why."
-#~ msgstr ""
-#~ "At last! This is it! Now I must laugh crazedly as a true villain always "
-#~ "must!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "A curse upon that necromancer! Why did he have to come here?!"
-#~ msgstr "My lord, we have found the necromancer at last!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Inside the Tower"
-#~ msgstr "Inside the Tower"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Find Crelanu's Book\n"
-#~ "Defeat\n"
-#~ "#Death of Gwiti Ha'atel"
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Find Crelanu's Book\n"
-#~ "Defeat\n"
-#~ "#Death of Gwiti Ha'atel"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "If my memory serves, this tower should have three floors. I should be "
-#~ "able to find the Book in a few hours...!"
-#~ msgstr ""
-#~ "If my memory serves, this tower should have three floors. I should be "
-#~ "able to find the Book in a few hours...!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Hayaargghh! We have arrived! Command us, Master!"
-#~ msgstr "Hayaargghh! We have arrived! Command us, Master!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "There's a secret door here! This must be the library."
-#~ msgstr "There's a secret door here! This must be the library."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Well, well, well. Thirty-five pieces of gold were in this chest!"
-#~ msgstr "Well, well, well. Thirty-five pieces of gold were in this chest!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Blast it, the chest is empty!"
-#~ msgstr "Blast it, the chest is empty!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Twenty pieces of gold is a welcome gift."
-#~ msgstr "Twenty pieces of gold is a welcome gift."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "I suppose thirty copper coins should not be scorned..."
-#~ msgstr "I suppose thirty copper coins should not be scorned..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "The chest is empty save for a few trinkets. The magic has gone out of "
-#~ "them."
-#~ msgstr ""
-#~ "The chest is empty save for a few trinkets. The magic has gone out of "
-#~ "them."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Gack! This chest contains holy water!"
-#~ msgstr "Gack! This chest contains holy water!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Look at what the mages were guarding!"
-#~ msgstr "Look at what the mages were guarding!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Those mages had hidden away more than it seemed!"
-#~ msgstr "Those mages had hidden away more than it seemed!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Two dozen gold. Plundering this tower is fun!"
-#~ msgstr "Two dozen gold. Plundering this tower is fun!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "A pile of assorted coins is here!"
-#~ msgstr "A pile of assorted coins is here!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Haha, this chest holds scores of gold coins!"
-#~ msgstr "Haha, this chest holds scores of gold coins!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "This is not the tome Crelanu wrote...hmmm... but it contains its "
-#~ "whereabouts!"
-#~ msgstr ""
-#~ "This is not the tome Crelanu wrote...hmmm... but it contains its "
-#~ "whereabouts!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "We're done in here! Let's go slay some more enemies."
-#~ msgstr "We're done in here! Let's go slay some more enemies."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Mages and Elves"
-#~ msgstr "Mages and Elves"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Move Gwiti to the Tower of Sorcery\n"
-#~ "@Kill both enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Death of Gwiti Ha'atel\n"
-#~ "#Turns run out"
-#~ msgstr ""
-#~ "Victory:\n"
-#~ "@Move Gwiti to the Tower of Sorcery\n"
-#~ "@Kill both enemy leaders\n"
-#~ "Defeat:\n"
-#~ "#Turns run out"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "After sending the Dark Spirit away for his failure, Gwiti realized that "
-#~ "he was in a distant part of Wesnoth, and turned towards the Tower of "
-#~ "Kaleon, where the greatest mages once studied."
-#~ msgstr ""
-#~ "After sending the Dark Spirit away for his failure, Gwiti turned towards "
-#~ "the Tower of Kaleon, where the greatest mages once studied."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "At last, I have reached the road. Unless I am far off my course, I should "
-#~ "find the Tower of Kaleon here, filled with the secrets of ancient mages. "
-#~ "Soon they shall all be mine, and my power will be great enough to invade "
-#~ "Wesnoth."
-#~ msgstr ""
-#~ "At last, I have reached the main road. Unless I am far off my course, I "
-#~ "should find the Tower of Kaleon here, filled with the secrets of ancient "
-#~ "mages. Soon they shall all be mine, and my power will be great enough to "
-#~ "invade Wesnoth."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "A necromancer approaches! Can this be the same one that we banished?"
-#~ msgstr "A necromancer approaches! I must send for aid."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Accursed and dreadful one, know that we mages, guardians of the Tower of "
-#~ "Kaleon, shall bar your way with all our spells! Flee now and you may "
-#~ "survive."
-#~ msgstr ""
-#~ "Accursed and dreadful one, know that we mages, guardians of the Tower of "
-#~ "Kaleon, shall bar your way with all our spells! Flee now and you may "
-#~ "survive."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Quirind, know that you have the Elves at your back."
-#~ msgstr "Quirind, know that you have the Elves at your back."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Foul sorcerer of death, go far from this place or we shall send you to "
-#~ "your own realm."
-#~ msgstr ""
-#~ "Foul sorcerer of death, go far from this place or we shall send you to "
-#~ "your own realm."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Not born is the one that could challenge me!"
-#~ msgstr "Not born is the one that could challenge me!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "No! No! Noooo! It is over, I feel the shades reaching for me..."
-#~ msgstr "No! No! Noooo! It is over, I feel the shades reaching for me..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Argh! I have fallen, and the Tower lies stripped of its defenses!"
-#~ msgstr "Argh! I have fallen, and the Tower lies stripped of its defenses!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Quirind, we have failed! You must guard the tower."
-#~ msgstr "Quirind, we have failed! You must guard the tower."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Ah ha ha ha! The tower's protective spells are now in force, you cannot "
-#~ "enter without mastering a magic equal to it."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ah ha ha ha! The tower's protective spells are now in force, you cannot "
-#~ "enter without mastering a magic equal to it."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Haha! I have gained entry to the tower!"
-#~ msgstr "Haha! I have gained entry to the tower!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "A curse upon that foul necromancer!"
-#~ msgstr "A curse upon that foul necromancer!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "The Skull of Agarash"
-#~ msgstr "The Skull of Agarash"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "After Gwiti destroyed his brother, he planned to march on Wesnoth to gain "
-#~ "his revenge. But a Dark Spirit came to counsel him..."
-#~ msgstr ""
-#~ "After Gwiti destroyed his brother, he planned to march on Wesnoth to gain "
-#~ "his revenge. But a Dark Spirit came to counsel him..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Gwitiii...Gwiti!"
-#~ msgstr "Gwitiii...Gwiti!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "A Dark Spirit? Surely this is a token of my mastery of the undead!"
-#~ msgstr "A Dark Spirit? Surely this is my token of mastery of the undead!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Gwiti, do not yet march in pursuit of your revenge. First, you shall go "
-#~ "south, against the orcs, and there find the Skull of Agarash."
-#~ msgstr ""
-#~ "Gwiti, do not yet march in pursuit of your revenge. First, you shall go "
-#~ "south, against the orcs, and there find the Skull of Agarash."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Speak on."
-#~ msgstr "What is the Skull of Agarash? Tell me more."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Do you see the three orc clans of this land? Their banners are topped "
-#~ "with skulls, as is their custom. But one of these is the Skull of Agarash "
-#~ "- Take it and your power will grow greater by far."
-#~ msgstr ""
-#~ "Do you see the three orc clans of this land? Their banners are topped "
-#~ "with skulls, as is their custom. But one of these is the Skull of Agarash "
-#~ "- which once was mine. Take it and your power will grow greater by far."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Oh, no! The undead hordes have taken my banner!"
-#~ msgstr "Oh, no! The undead hordes have taken my banner!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "It is not your banner, and it never was! That skull has marked it as mine "
-#~ "since long ago."
-#~ msgstr ""
-#~ "It is not your banner, and it never was! That skull has marked it as mine "
-#~ "since long ago."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Argh! This is only half of the skull, and near enough to powerless! "
-#~ "Begone, Spirit!"
-#~ msgstr "Argh! This is only half of the skull!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "That skull is powerless!"
-#~ msgstr "This skull is powerless!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "That is not the skull of Agarash!"
-#~ msgstr "That is not the skull of Agarash!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "It's been a long time since I fought anything myself!"
-#~ msgstr "It's been a long time since I fought anything myself!"
+#~ msgid "Allied"
+#~ msgstr "Sprzymierzona"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]