wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/nl wesnoth-editor.po wesnoth-httt.po...


From: Isaac Clerencia
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/nl wesnoth-editor.po wesnoth-httt.po...
Date: Thu, 16 Sep 2004 09:40:02 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Isaac Clerencia <address@hidden>    04/09/16 13:34:35

Modified files:
    po/nl     : wesnoth-editor.po wesnoth-httt.po 
             wesnoth-lib.po wesnoth.po wesnoth-sotbe.po 

Log message:
    Updated Dutch translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/nl/wesnoth-editor.po.diff?tr1=1.3&tr2=1.4&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/nl/wesnoth-httt.po.diff?tr1=1.6&tr2=1.7&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/nl/wesnoth-lib.po.diff?tr1=1.2&tr2=1.3&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/nl/wesnoth.po.diff?tr1=1.5&tr2=1.6&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/nl/wesnoth-sotbe.po.diff?tr1=1.5&tr2=1.6&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/nl/wesnoth-editor.po
diff -u wesnoth/po/nl/wesnoth-editor.po:1.3 wesnoth/po/nl/wesnoth-editor.po:1.4
--- wesnoth/po/nl/wesnoth-editor.po:1.3 Tue Sep 14 23:13:11 2004
+++ wesnoth/po/nl/wesnoth-editor.po   Thu Sep 16 13:34:34 2004
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-09-11 23:09+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-15 00:53-0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-16 14:46-0000\n"
 "Last-Translator: Pieter Vermeylen <address@hidden>\n"
 "Language-Team: dutch\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -174,9 +174,8 @@
 msgstr "Y-As"
 
 #: src/editor/editor_dialogs.cpp:486
-#, fuzzy
 msgid "Flip around (this may change the dimensions of the map):"
-msgstr "Spiegel"
+msgstr "Kantel (dit kan de resolutie van de map wijzigen)"
 
 #: src/editor/editor_palettes.cpp:313
 msgid "FG"
Index: wesnoth/po/nl/wesnoth-httt.po
diff -u wesnoth/po/nl/wesnoth-httt.po:1.6 wesnoth/po/nl/wesnoth-httt.po:1.7
--- wesnoth/po/nl/wesnoth-httt.po:1.6  Wed Sep 15 18:29:33 2004
+++ wesnoth/po/nl/wesnoth-httt.po    Thu Sep 16 13:34:35 2004
@@ -1,9 +1,13 @@
+# Language dutch translations for Battle for Wesnoth package
+# Copyright (C) 2004 THE Battle for Wesnoth'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-15 19:37-0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-16 15:12-0000\n"
 "Last-Translator: Pieter Vermeylen <address@hidden>\n"
 "Language-Team: dutch\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -71,7 +75,7 @@
 msgstr ""
 "Zo eenvoudig is het niet! We mogen dan wel aan de oppervlakte zijn, maar "
 "veilig zijn we niet. We hebben niet het flauwste idee waar we zijn en kijk "
-"naar het noorden! Daar zijn Orks op komst! En in het zuiden zijn er een "
+"naar het noorden! Daar zijn orks op komst! En in het zuiden zijn er een "
 "massa levende doden!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:135
@@ -1125,7 +1129,7 @@
 "since I last laid eyes on you, Konrad, yet you are now a grown man. A brave "
 "warrior stands before me!"
 msgstr ""
-"Hoe snel wordt het mensenras niet volwassen! Slechts negentien winters zijn "
+"Hoe snel wordt het mensenras niet volwassen! Slechts zeventien winters zijn "
 "verstreken toen ik het laatst mijn ogen op je rustte Konrad maar je bent al "
 "een volwassen man. Een dapper krijger staat voor me!"
 
@@ -1149,11 +1153,12 @@
 "te mogen ontmoeten."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:131
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Rescued him from my mother? But nineteen years ago Konrad would have been an "
 "infant! What is this you are talking about?"
 msgstr ""
-"Je hebt hem gered van mijn moeder? Maar negentien jaar geleden was Konrad "
+"Je hebt hem gered van mijn moeder? Maar zeventien jaar geleden was Konrad "
 "nog een baby! Wat praat je daar?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:136
Index: wesnoth/po/nl/wesnoth-lib.po
diff -u wesnoth/po/nl/wesnoth-lib.po:1.2 wesnoth/po/nl/wesnoth-lib.po:1.3
--- wesnoth/po/nl/wesnoth-lib.po:1.2  Tue Sep 14 23:13:11 2004
+++ wesnoth/po/nl/wesnoth-lib.po    Thu Sep 16 13:34:35 2004
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-09-03 11:27+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-15 00:55-0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-16 14:47-0000\n"
 "Last-Translator: Pieter Vermeylen <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
Index: wesnoth/po/nl/wesnoth-sotbe.po
diff -u wesnoth/po/nl/wesnoth-sotbe.po:1.5 wesnoth/po/nl/wesnoth-sotbe.po:1.6
--- wesnoth/po/nl/wesnoth-sotbe.po:1.5 Tue Sep 14 23:13:11 2004
+++ wesnoth/po/nl/wesnoth-sotbe.po   Thu Sep 16 13:34:35 2004
@@ -16,7 +16,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-15 01:05-0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-16 14:47-0000\n"
 "Last-Translator: Pieter Vermeylen <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -29,16 +29,15 @@
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:5
 msgid "Son of the Black Eye (chapter I)"
-msgstr "Zoon van het Zwarte Oog"
+msgstr "Zoon van het Zwarte Oog (hoofdstuk I)"
 
 #: data/campaigns/Son_Of_The_Black_Eye.cfg:9
-#, fuzzy
 msgid ""
 "&orcish-grunt.png,Grunt,(easiest);*&orcish-warrior.png,Warrior;&orcish-"
 "warlord.png,Warlord,(hardest)"
 msgstr ""
-"&orcish-grunt.png,Grunt,(easiest);*&orcish-warrior.png,Warrior;&orcish-"
-"warlord.png,Warlord,(hardest)"
+"&orcish-grunt.png,Grunt,(gemakkelijk);*&orcish-warrior.png,Krijger;&orcish-"
+"warlord.png,Meester,(moeilijk)"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:7
 msgid "Black Flag"
@@ -79,35 +78,43 @@
 "Looks like they are to be facing attack from pirates of the High Sea. We "
 "should help them."
 msgstr ""
+"Ziet ernaar uit dat ze aanval krijgen van piraten uit de diepe zee. We "
+"moeten ze helpen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:142
 msgid "I propose that Gork, you and I call for reinforcements."
-msgstr ""
+msgstr "Ik stel voor dat Gork, jij en ik om versterkingen vragen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:147
 msgid ""
 "Call for reinforcements? Do you mean you don't want to fight for our "
 "brothers? Are you a coward, Vraurk?"
 msgstr ""
+"Versterkingen? Bedoel je dat je niet voor onze broeders wilt vechten? Ben je "
+"een lafaard, Vraurk?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:152
 msgid "Me? I'll show you if I'm a coward!"
-msgstr ""
+msgstr "Ik? Ik zal je laten zien of ik een lafaard ben!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:157
 msgid ""
 "It is not time for quarreling! I'm to contain them, go find reinforcements."
 msgstr ""
+"Het is nu niet het moment om te bekvechten! Ik zal ze afhouden, ga "
+"versterkingen halen!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:162
 msgid "This is a wise choice. Good luck, son of the Black Eye."
-msgstr ""
+msgstr "Dit is een wijze keuze. Veel geluk, Zoon van het Zwarte Oog."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:176
 msgid ""
 "Haha! Our plan is going well, let surround them on land while our allies "
 "attack them from sea!"
 msgstr ""
+"Hahaha! Ons plan loopt gesmeerd, we omsingelen hen op het land en onze "
+"bondgenoten vallen ze aan uit de zee!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:186
 msgid ""
@@ -115,34 +122,42 @@
 "find forces to counter attack. Although we can't defeat those pirates "
 "without naval forces, we can wipe humans out of this region."
 msgstr ""
+"We worden van twee kanten aangevallen! Grüü, hou ze op terwijl ik naar "
+"Tirigaz ga om troepen voor een tegenaanval te verzamelen. Ook al kunnen we "
+"die piraten niet vernietigen zonder marinetroepen, die mensen kunnen we "
+"alsnog afslachten."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:191
 msgid "I love this strategy, chief!"
-msgstr ""
+msgstr "Ik hou van deze tactiek, baas!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:260
 msgid "Pillage! Let's plunder these orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "Brandschatten! Laten we deze orks plunderen!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:272
 msgid "Aaaargh! I die!"
-msgstr ""
+msgstr "Aaarrg! Ik sterf!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:277
 msgid "Finally you paid for all of what you did to my Orc brothers!"
-msgstr ""
+msgstr "Eindelijk boet je voor wat je mijn orkbroeders hebt aangedaan!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:285
 msgid ""
 "We're back! We have bad news, the humans are regrouping on our tails, we "
 "must leave."
 msgstr ""
+"We zijn terug! En we brengen slecht nieuws, de mensen hergroeperen aan de "
+"achterhoede, we moeten snel weg!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:290
 msgid ""
 "But where is the rest of the council? We haven't made such a long journey "
 "to flee!"
 msgstr ""
+"Maar waar is de rest van de raad? We hebben deze lange reis niet gemaakt om "
+"te vluchten!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:295
 msgid ""
@@ -150,6 +165,9 @@
 "Hills. I think we should go for them as soon as possible and evacuate this "
 "city."
 msgstr ""
+"We hebben nieuws van hen, ze zijn allemaal naar het oosten gevlucht, naar de "
+"Treurige Heuvels. Ik denk dat we hen zo snel mogelijk moeten volgen en deze "
+"stad moeten evacueren."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:300
 msgid ""
@@ -157,16 +175,21 @@
 "scorpions and outlaws. And bypassing it would take ages! Not to mention "
 "after this desert, we'll have to cross the Silent Forest!"
 msgstr ""
+"Maar het is voorbij de Woestijn des Doods en al haar schorpioenen en "
+"bandieten. Het zou eeuwen duren om hen voorbij te geraken... en dan is er "
+"nog het Stille Bos!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:305
 msgid ""
 "So we have no choice ... I've never tasted scorpions but sure, this journey "
 "promises to be fun."
 msgstr ""
+"We hebben dus geen keuze... Ik heb nog nooit schorpioenen geproefd, deze "
+"reis wordt leuk."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:8
 msgid "Clash of Armies"
-msgstr ""
+msgstr "Confrontatie tussen Legers"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:30
 msgid ""
@@ -179,14 +202,22 @@
 "#Death of Grüü\n"
 "#Death of Inarix"
 msgstr ""
+"\n"
+"Overwinning:\n"
+"@Verdedig Prestim vier dagen\n"
+"Nederlaag:\n"
+"#Vernieling van een toren van Prestim\n"
+"#Dood van Kapou'e\n"
+"#Dood van Grüü\n"
+"#Dood van Inarix "
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:197
 msgid "So here we are, they are preparing to assault."
-msgstr ""
+msgstr "Ze maken zich klaar voor de aanval."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:203
 msgid "Prestim's walls are rock hard, they' ll break clean off on them."
-msgstr ""
+msgstr "De muren van Prestim zijn keihard, ze zullen te pletter lopen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:209
 msgid ""
@@ -194,69 +225,80 @@
 "built on three towers. If one of them is destroyed, a breach will allow "
 "humans to enter Prestim ... needless to say, this would be the end for us."
 msgstr ""
+"Daar ben ik niet zo zeker van. Elk fort heeft zijn zwakke plekken. De muren "
+"van Prestim zijn gebaseerd op drie torens. Indien een van die torens wordt "
+"vernietigd dan kunnen de mensen via deze bres Prestim binnen ... nodeloos te "
+"zeggen dat dat het einde zou betekenen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:215
 msgid ""
 "I've received messengers from the Council, saying that they are regrouping "
 "tribes into the Great Horde."
 msgstr ""
+"Ik heb boodschappers van de Raad ontvangen, ze zeggen dat ze stammen zijn "
+"aan het hergroeperen om de Grote Meute te vormen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:221
 msgid "Great! When do they arrive?"
-msgstr ""
+msgstr "Leuk! Wanneer komen ze aan?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:227
 msgid "In four days minimum. I fear it will be too late."
-msgstr ""
+msgstr "Ten laatste binnen vier dagen. Ik vrees dat ze te laat zullen komen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:233
 msgid "I don't think so, there is still a way.."
-msgstr ""
+msgstr "Dat denk ik niet, er is hoop."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:239
 msgid "Which one?"
-msgstr ""
+msgstr "Hoezo?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:245
 msgid ""
 "Most of forces will cross the river by the ford where the bridge where "
 "previously. If we manage to defend it, we might still have a chance."
 msgstr ""
+"De meeste troepen zullen de rivier oversteken daar waar vroeger de brug was. "
+"Indien we ze daar tegen kunnen houden hebben we een kans."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:251
 msgid "And if we fail?"
-msgstr ""
+msgstr "En indien we falen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:257
 msgid ""
 "Then they will assault Prestim at five versus one. We'll just have to pray "
 "mother earth."
 msgstr ""
+"Dan zullen ze Prestim vijf man tegen een aanvallen. We zullen tot moeder "
+"aarde moeten bidden dan."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:263
 msgid "Great."
-msgstr ""
+msgstr "Leuk."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:269
 msgid "Then, the battle for Prestim began."
-msgstr ""
+msgstr "En toen begon de slag om Prestim."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:289
 msgid "We arrive to honor our alliance, Earl Lanbec'h."
-msgstr ""
+msgstr "We arriveren om ons bondgenootschap te eren, Graaf Lancbec'h."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:384
 msgid "Here we are! Hold on Prestim, we arrive to push them to the river!"
 msgstr ""
+"Hier zijn we! Hou vol Prestim, we arriveren om ze in de rivier te drijven!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:390
 msgid "They are too numerous now, RETREAT !"
-msgstr ""
+msgstr "Er zijn er teveel nu, TERUGTREKKEN!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:413
 msgid ""
 "The Great Horde at last! I was begining to think they would never come."
-msgstr ""
+msgstr "De Grote Meute, eindelijk! Ik dacht al dat ze nooit zouden komen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:419
 msgid ""
@@ -264,21 +306,29 @@
 "undermined morale of humans. Now they are retreating to their fortresses "
 "and won't get out of them."
 msgstr ""
+"De verdediging van Prestim was heroïsch! Dit moet de moraal van de mensen "
+"geen goed hebben gedaan. Ze zullen zich naar hun kastelen terugtrekken en "
+"niet meer durven buiten te komen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:425
 msgid ""
 "It is now time to show them who we are and to lead the Great Horde to their "
 "tails! They won't have a rest untill we'll destitute Earl Lanbec'h!"
 msgstr ""
+"Het is tijd om de mensen te tonen wie we zijn! Het is tijd om de Grote Meute "
+"op hun achterhoede te laten inbeuken! De Grote Meute zal niet rusten "
+"vooraleer Graaf Lanbec'h een dakloze is!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:432
 msgid ""
 "Kapou'e will come back in Son of the Black Eye chapter II, 'The Great Horde'."
 msgstr ""
+"Kapou'e zal terugkomen in Zoon van het Zwarte Oog hoofdstuk II, De Grote "
+"Meute."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:449
 msgid "No! The walls of prestim are destroyed, we are done!"
-msgstr ""
+msgstr "Nee! De muren van prestim hebben het begeven, we zijn er geweest!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:8
 msgid "The Desert of Death"
@@ -307,40 +357,53 @@
 "It's been two days since we entered this desert. I have never been so hot "
 "and we have nearly finished our food."
 msgstr ""
+"Het is al twee dagen geleden dat we deze woestijn betraden. Ik heb het nog "
+"nooit zo warm gehad en ons proviant is bijna op."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:121
 msgid ""
 "I'm hungry and we found no giant scorpion yet. I'm sure it would be "
 "delicious."
 msgstr ""
+"Ik heb honger en we hebben nog geen reuzenschorpioen gevonden. Ik ben zeker "
+"dat het lekker zou smaken!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:126
 msgid ""
 "I hope we won't find one! They are terrible armored beasts and your troll "
 "clubs are useless against their heavy shells."
 msgstr ""
+"Ik hoop dat we er geen vinden! Ze zijn vreselijke en goed gepantserde "
+"beesten, je trolknuppels zijn nutteloos tegen hun harde schelp."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:131
 msgid ""
 "I've been told the best way to defeat them is to attack their eyes with "
 "sharp blades. But I hope too we won't meet them."
 msgstr ""
+"Ik heb gehoord dat de beste manier om ze te vernietigen hun ogen aan te "
+"vallen is met scherpe zwaarden. Maar ik hoop ook dat we er geen tegenkomen!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:136
 msgid ""
 "The sun is rising, we should resume our journey and find this oasis "
 "mentioned on the map before the sun get high."
 msgstr ""
+"De zon gaat op, we moeten onze reis verderzetten en die oase die op de kaart "
+"vermeld staat vinden voordat de zoon te hoog zit."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:141
 msgid ""
 "Stay alert! This oasis is known to be a den of outlaws and desert pillagers."
 msgstr ""
+"Blijf op je hoede! Deze oase staat bekend als schuilplaats voor bandieten."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:167
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:156
 msgid "We've done it! Now we need some rest, before we continue our journey."
 msgstr ""
+"We zijn er geraakt! Nu hebben we wat rust nodig voordat we onze reis "
+"verderzetten."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:7
 msgid "End Of Peace"
@@ -367,33 +430,39 @@
 "Look, companions! Those orcs don't imagine they are living their last day. "
 "Let's slay all of them and give this land back to our people!"
 msgstr ""
+"Kijk, gezellen! Die orks beseffen niet dat ze hun laatste dag leven. Laten "
+"we ze allemaal afslachten en dit land teruggeven aan ons volk."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:103
 msgid ""
 "We are attacked by these humans! Hurry up, we must defend our fathers' land!"
 msgstr ""
+"We worden aangevallen door deze mensen! Snel, we moeten het land van onze "
+"voorvaders verdedigen!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:108
 msgid "The battle begun."
-msgstr ""
+msgstr "Het gevecht begon."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:120
 msgid "Argh! I die! But other humans will go and slay you, filthy orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "Arrh! Ik sterf! Maar andere mensen zullen je doden, vuile orks!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:129
 msgid "Hurrah! Victory!"
-msgstr ""
+msgstr "Hoeraaarh! De overwinning!!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:134
 msgid ""
 "We are victorious this time, but humans are organizing themselves in a huge "
 "army. We have just defeated a vanguard, they are coming massively."
 msgstr ""
+"We hebben gewonnen deze keer, maar die mensen zijn een groot leger aan het "
+"samenbrengen. We hebben slechts de voorhoede verslagen, ze komen in massas!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:139
 msgid "What should be do, chief?"
-msgstr ""
+msgstr "Wat moeten we doen, baas?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:144
 msgid ""
@@ -401,18 +470,25 @@
 "assistance. Some of them live in Barag Gor in the lands of the free "
 "tribes. We must leave, now!"
 msgstr ""
+"We moeten ons volk naar een veilige plaats brengen en de Grote Raad om hulp "
+"vragen. Sommigen van hen leven in Barag Gor, het land van de vrije stammen. "
+"We vetrekken, nu!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:149
 msgid ""
 "But the free tribes are beyond the Mountains of Haag. These moutains are "
 "infested of dwarves and wild trolls."
 msgstr ""
+"Maar de vrije stammen zijn voorbij de Bergen van Haag. Deze bergen zitten "
+"vol met dwergen en wilde trollen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:154
 msgid ""
 "We have no choice, we shall pass. The trolls have been our allies in the "
 "past--maybe they can help us. Hurry up, we must leave now."
 msgstr ""
+"We hebben geen keuze. De trollen zijn onze bondgenoten geweest in het "
+"verleden, misschien kunnen ze ons helpen. Snel, we moeten nu gaan."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:200
 msgid ""
@@ -420,10 +496,14 @@
 "fortified bridge over the Gork river has been taken this morning by a small "
 "commando of elves, we already tried to assault it twice without success."
 msgstr ""
+"Versterkingen, eindelijk! Wie je ook bent, je bent welkom in Prestim! De "
+"versterkte brug over de Gork-rivier is deze ochtend ingenomen door een "
+"commando-eenheid elven. We hebben al twee keer geprobeerd de brug te "
+"heroveren, zonder succes."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:205
 msgid "Ah! They are no match against my mace."
-msgstr ""
+msgstr "Ach! Ze zijn geen partij voor mijn goedendag!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:210
 msgid ""
@@ -431,20 +511,28 @@
 "are still blocked on the other side of the river some miles away. They won't "
 "be able to cross the river."
 msgstr ""
+"En er is meer slecht nieuws. Onze verkenners hebben gemeld dat Inarix, onze "
+"sauriaanse bondgenoot, geblokkeerd zit aan de andere kant van de rivier, een "
+"aantal mijlen verderop. Ze kunnen de rivier niet over."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:215
 msgid ""
 "Elves and dwarves have joined humans against us and are camping near. "
 "Humans will arrive soon. We must destroy the southern bridge on the river."
 msgstr ""
+"De elven en de dwergen hebben zich aangesloten bij de mensen. Ze hebben hun "
+"tenten hier ergens in de buurt opgeslagen. De mensen zullen snel arriveren. "
+"We moeten de zuidelijke brug over de rivier vernietigen!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:220
 msgid "We must do something!"
-msgstr ""
+msgstr "We moeten iets doen!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:225
 msgid "I know what we must do. Kill elves and help Inarix cross."
 msgstr ""
+"Ik weet wat we moeten doen. We moeten de elven doden en Inarix helpen "
+"oversteken."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:230
 msgid ""
@@ -452,36 +540,45 @@
 "forget, we will sabotage the southern bridge as soon as the bulk of Saurians "
 "army will have crossed!"
 msgstr ""
+"Het zal niet gemakkelijk zijn! De vijand heeft zich goed verschanst. En "
+"vergeet niet dat wanneer het gros van de saurianen heeft overgestoken we de "
+"brug zullen saboteren."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:235
 msgid ""
 "Each warrior trapped on the bridge or on the other side of the river will "
 "perish!"
 msgstr ""
+"Elke strijder die gevangen zit aan de andere kant van de rivier zal ten "
+"onder gaan."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:258
 msgid ""
 "Here we are, my friends. Earl Lanbec'h and his kind is on our tails, we "
 "must hurry up."
 msgstr ""
+"Hier zijn we, vrienden. Graaf Lanbec'h en zijn soortgenoten zitten ons op de "
+"hielen, we moeten ons haasten."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:288
 msgid "Hurry up! The southern bridge is going to explode! Retreat! "
-msgstr ""
+msgstr "Snel! De brug gaat ontploffen! Terugtrekken!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:320
 msgid ""
 "We've had too much casualties to be able to resist to humans, we have no "
 "choice but surrender."
 msgstr ""
+"We hebben te veel verliezen geleden om tegen de mensen weerstand te bieden, "
+"we moeten ons overgeven."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:382
 msgid "At the saurians! Rip them to the last!"
-msgstr ""
+msgstr "Grijp die saurianen! Reet ze open tot de laatste!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:387
 msgid "It is too late, we are defeated."
-msgstr ""
+msgstr "Het is te laat, we zijn verslagen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:8
 msgid "Shan Taum The Smug"
@@ -511,74 +608,90 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:99
 msgid "Why?"
-msgstr ""
+msgstr "Waarom?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:104
 msgid ""
 "Only trolls don't know that these lands are ruled by Shan Taum the Smug, who "
 "was a rival for Black Eye Karun."
 msgstr ""
+"Alleen trollen weten dat dit land geregeerd werd door Shan Taum de Smug, die "
+"een rivaal was van Zwartoog Karun."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:109
 msgid "I doubt he would welcome the son of the Black Eye."
-msgstr ""
+msgstr "Ik betwijfel of hij de zoon van het Zwarte Oog zou verwelkomen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:114
 msgid ""
 "Who is that? Kapou'e! What are you doing in my lands you ridiculous born "
 "loser?"
-msgstr ""
+msgstr "Wie is dat? Kapou'e! Wat doe je op mijn land, jij geboren verliezer?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:119
 msgid ""
 "Hold on, Shan Taum. We are not here to quarrel, we are here to escort our "
 "brothers and to deliberate about what we have to do."
 msgstr ""
+"Momentje, Shan Taum. We zijn hier niet om te bekvechten, we zijn hier om "
+"onze broeders te begeleiden en om te beraadslagen wat we moeten doen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:124
 msgid ""
 "Bwahaha! You are nothing! Where is your land? You became a beggar. You "
 "are as pathetic as your father!"
 msgstr ""
+"Hahaha! Je bent niets! Waar is je land? Je bent een bedelaar nu! Je bent "
+"even zielig als je vader!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:129
 msgid ""
 "How can you talk that way about my father, you miserable coward?! I'll make "
 "a mug with your skull!"
 msgstr ""
+"Hoe kun je op zo'n manier over mijn vader praten, jij lafaard?! Ik zal je "
+"schedel als tas gebruiken!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:134
 msgid "Really? What would you drink with it? Mint cordial?"
-msgstr ""
+msgstr "Echt? En wat zal je ermee drinken? Appelsap?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:139
 msgid ""
 "Exasperated, Kapou'e launched an attack on his fellow orc Shan Taum the Smug."
 msgstr ""
+"Razend lanceerde Kapou'e een aanval op zijn mede-ork Shan Taum de Smug."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:159
 msgid ""
 "What is this? Are you mad!? Humans are to besiege our fortress at Prestim "
 "and you are fighting each other!?"
 msgstr ""
+"Wat is dit? Ben je niet goed snik!? Mensen staan op het punt ons fort bij "
+"Prestim te belegeren en jullie vechten onder elkaar?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:164
 msgid "Well, ermmm..."
-msgstr ""
+msgstr "Wel..euuuhmmm..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:169
 msgid ""
 "Kapou'e, rumors tell you made a long trip to seek assistance from us, and "
 "escorting Pirk, Gork and Vraurk. The council is grateful for that."
 msgstr ""
+"Kapou'e, geruchten zeggen dat je een lange reis hebt ondernomen om bij ons "
+"om hulp te vragen en Pirk, Gork en Vraurk te escorteren. De raad is daar "
+"dankbaar voor."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:174
 msgid "I know what you want from us but I'm afraid we can't help you."
 msgstr ""
+"Ik weet wat je van ons verlangt, maar ik ben bang dat we je niet kunnen "
+"helpen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:179
 msgid "Really? But my people..."
-msgstr ""
+msgstr "Echt? Maar mijn volk..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:184
 msgid ""
@@ -586,20 +699,25 @@
 "gave us some unity was your father, Black Eye Karun. Hearing rumors from "
 "your exploits, we understood you are a worthy son of your father."
 msgstr ""
+"Je begrijpt niet. Orks zijn al eeuwen verdeeld. De enigste die ons enige "
+"samenhorigheid gaf was je vader, Zwartoog Karun. Uit de geruchten kunnen we "
+"afleiden dat je een waardige zoon bent."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:189
 msgid ""
 "This is true. Now we are pressured from all sides by humans and elves; we "
 "need a leader that can unite all banners. This one is YOU!"
 msgstr ""
+"Dit is waar. Nu dat we van alle kanten belaagd worden hebben we een nieuwe "
+"leider nodig die alle banieren kan verenigen. Die leider ben jij!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:194
 msgid "Well, I'm not sure I deserve that..."
-msgstr ""
+msgstr "Ik ben niet zeker of ik dit wel verdien..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:199
 msgid "Did you hear? There is a battle waiting for us at Prestim!"
-msgstr ""
+msgstr "Hoorde je? Er is een strijd die op ons wacht bij Prestim!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:204
 msgid ""
@@ -607,6 +725,9 @@
 "of the river and your people won't be safe. You are the only one that can "
 "help us defend Prestim!"
 msgstr ""
+"Kapou'e, indien Prestim valt zullen de mensen een sterke basis hebben aan "
+"deze kant van de rivier en je volk wal niet veilig zijn. Je bent de enigste "
+"die ons kan helpen Prestim te verdedigen!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:209
 msgid ""
@@ -615,10 +736,13 @@
 "decide if we have to form the Great Horde again and give you the leadership "
 "on it."
 msgstr ""
+"Laat je volk hier Kapou'e, ze zijn veilig voor het moment, en ga Prestim "
+"verdedigen. Ondertussen, nu dat de raad weer kompleet is, zullen we "
+"beslissen of we de Grote Meute weer moeten vormen onder jouw leiderschap."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:230
 msgid "Nooo! Don't kill me, I surrender to you little earthworm."
-msgstr ""
+msgstr "Neee! Dood me niet, ik geef me over aan jou, kleine aardworm!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:8
 msgid "Silent Forest"
@@ -647,6 +771,8 @@
 "So here is the Silent Forest ... why is it named that way? Is it really "
 "that silent?"
 msgstr ""
+"Dus hier is het Stille Bos ... waarom heeft het die naam? Is het echt zo "
+"stil?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:115
 msgid ""
@@ -654,16 +780,21 @@
 "hunt there and fish in the Bork river. But now, no one would enter there "
 "unless forced."
 msgstr ""
+"Het is niet altijd even stil geweest. Veel jagers jaagden er vroeger en "
+"vingen vis in de rivier Bork. Maar nu zou niemand het bos betreden tenzij "
+"hij gedwongen werd."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:120
 msgid "Some people say these woods are haunted."
-msgstr ""
+msgstr "Sommigen zeggen dat het hier spookt."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:125
 msgid ""
 "The fact is that few people entered this forest and returned home safe. "
 "Most likely, this forest is full of elvish renegades."
 msgstr ""
+"Feit is dat weinig mensen dit bos zijn binnengaan en er weer zijn "
+"uitgekomen. Waarschijnlijk zit het bos vol met elven."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:130
 msgid ""
@@ -671,32 +802,41 @@
 "of elvish poachers. If we ever meet some, I'll push them into the Bork "
 "river with great delight."
 msgstr ""
+"In elk geval, we hebben rust nodig. We zijn genoeg bewapend om met een paar "
+"elvenstropers af te rekenen. Indien we er tegenkomen zal ik ze met plezier "
+"de Bork induwen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:141
 msgid ""
 "What is that? Orcs entering our forest? Fools! None of them will return "
 "alive!"
 msgstr ""
+"Wat is dit? Orks komen ons bos binnen? Dwazen! Geen van hen zal er levend "
+"vanaf komen!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:146
 msgid "I agree. We'll attack them on both sides."
-msgstr ""
+msgstr "Inderdaad. We zullen ze langs weerszijden aanvallen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:177
 msgid "No more elves? Where are you cowards!?"
-msgstr ""
+msgstr "Geen elven meer? Waar zijn jullie lafaards?!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:182
 msgid ""
 "Don't shout that loud, stupid troll. Do you remember we are in the Silent "
 "Forest? Perhaps there more are to come."
 msgstr ""
+"Roep niet zo luid, trol. Vergeet niet dat we in het Stille Bos zijn, "
+"misschien zijn er nog meer op komst."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:187
 msgid ""
 "I don't think so. They must have fled. Now that this forest has been "
 "cleared of elves, we can have a rest and then continue our journey."
 msgstr ""
+"Ik denk het niet. Ze zijn gevlucht. Nu dit bos van Elven gezuiverd is, "
+"kunnen we even uitrusten en dan onze reis verderzetten."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:6
 msgid "The Siege Of Barag Gór"
@@ -725,25 +865,27 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:136
 msgid "Here is Barag Gor."
-msgstr ""
+msgstr "Hier is Barag Gor."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:141
 msgid ""
 "Oh no! They are besieged by elves. We must help our brothers to get rid of "
 "this mob. But these filthy elves are so numerous."
 msgstr ""
+"Ai! Ze worden door elven belegerd! We moeten onze broeders helpen om van dit "
+"gespuis af te geraken. Maar die elven zijn ze talrijk..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:146
 msgid "I have a subtle plan, chief."
-msgstr ""
+msgstr "Ik heb een subtiel plan, baas."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:151
 msgid "Which plan?"
-msgstr ""
+msgstr "Wat voor plan?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:156
 msgid "We go and we kill all of them. What do you think?"
-msgstr ""
+msgstr "We doden ze allemaal. Wat zeg je?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:161
 msgid "..."
@@ -753,6 +895,8 @@
 msgid ""
 "Then, Kapou'e launched his desperate attack to stop the siege of Barag Gor."
 msgstr ""
+"En toen lanceerde Kapou'e zijn wanhopige aanval om de belegering van Barag "
+"Gor te stoppen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:199
 msgid ""
@@ -760,78 +904,96 @@
 "assassins, now you can count on the assassins guild to help you in your "
 "quest!"
 msgstr ""
+"Vrijheid! Dankjewel, Zoon van het Zwarte Oog. Ik ben Jetto, meester van de "
+"moordenaars, nu kun je rekenen op de moordenaarsgilde om je in je queeste "
+"bij te staan!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:230
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:283
 msgid "They are retreating at last!"
-msgstr ""
+msgstr "Ze trekken zich terug, eindelijk!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:235
 msgid ""
 "We're not out of the woods yet. I can see that more are pouring from the "
 "forest. We are not in safety."
 msgstr ""
+"We zijn er nog niet. Ik zie dat er nog uit het bos komen, we zijn nog niet "
+"in veiligheid."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:240
 msgid ""
 "You are right, we have to go to a safer place. You have helped us. Would "
 "you help us again and escort us to the Harbour of Tirigaz?"
 msgstr ""
+"Je hebt gelijk, we moeten naar een veiliger oord. Je hebt ons geholpen. Wil "
+"je ons nog meer helpen door ons naar de haven van Tirigaz te begeleiden?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:245
 msgid "Yes, I need to ask for assistance from whole council. I'm with you."
-msgstr ""
+msgstr "Ja, ik moet de hele raad om hulp vragen. Ik zal helpen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:250
 msgid ""
 "Excellent. This is a dangerous journey, as we have to take a road near the "
 "elvish forest. This is the road near that yellow farm."
 msgstr ""
+"Uitstekend. Het wordt een gevaarlijke weg, we moeten een weg nemen die langs "
+"het elvenbos loopt. Het is die weg daar langs de gele boerderij."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:288
 msgid ""
 "Yes, but I can see that more are pouring from the forest. We are not in "
 "safety."
 msgstr ""
+"Ja, maar ik zie dat er meer uit het bos komen. We zijn nog niet veilig."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:293
 msgid ""
 "You are right, we have to leave to a safer place. You have helped us. "
 "Would you help us again and escort us to the Harbour of Tirigaz?"
 msgstr ""
+"Je hebt gelijk, we moeten naar een veiliger oord. Je hebt ons geholpen. Wil "
+"je ons nog meer helpen door ons naar de haven van Tirigaz te begeleiden?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:298
 msgid "Yes, I need to ask for assistance to the whole council. I'm with you."
-msgstr ""
+msgstr "Ja, ik moet de hele raad om hulp vragen. Ik zal helpen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:303
 msgid ""
 "Excellent. This is a dangerous journey, as we have to take a road near the "
 "elvish forest. This is the road near this yellow farm."
 msgstr ""
+"Uitstekend. Het wordt een gevaarlijke weg, we moeten een weg nemen die langs "
+"het elvenbos loopt. Het is die weg daar langs de gele boerderij."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:331
 msgid ""
 "We're safe, finally. Hurry up Kapou'e, come with us, we need to reach "
 "Tirigaz as soon as possible."
 msgstr ""
+"We zijn in veiligheid. Haast je Kapou'e, volg ons, we moeten zo snel "
+"mogelijk naar Tirigaz."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:364
 msgid "Aha! Surprise! You thought you could cross elvish lands safely!"
-msgstr ""
+msgstr "Aha! Verrassing! Je dacht dat je ongedeerd door elvenland kon reizen?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:385
 msgid "We've made it! Our journey is still long. Hurry up, my people!"
-msgstr ""
+msgstr "We zijn er geraakt! Onze weg is nog lang. Snel, mijn volk."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:406
 msgid "They are destroying our castle! To my rescue my merry Elves!"
 msgstr ""
+"Ze zijn ons kasteel aan het vernietigen! Kom me redden mijn vrolijke elven!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:419
 msgid ""
 "At your service, Etheliel. Let push these evil creatures back to their quag!"
 msgstr ""
+"Ter uwer beschikking, Etheliel. Laat ons die kwade creaturen om zeep helpen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:7
 msgid "To the harbour of Tirigaz"
@@ -860,52 +1022,59 @@
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:153
 msgid "Ahhh, I'm so tired. It was a good idea to halt in such a quiet place."
 msgstr ""
+"Oef! Ik ben zooo moe. Het was een goed idee om in zo'n stille plaats uit te "
+"rusten."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:158
 msgid "It is too quiet. Just plain boring."
-msgstr ""
+msgstr "Het is te stil, gewoon saai is dat."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:163
 msgid "Shut up, I just heard something."
-msgstr ""
+msgstr "Stil, ik hoorde iets."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:168
 msgid ""
 "You're right. I can see something is moving in these hills. Looks like "
 "there are undead there."
 msgstr ""
+"Je hebt gelijk. Ik kan iets zijn bewegen in de heuvels. Ziet ernaar uit dat "
+"er levende doden huizen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:173
 msgid "Excellent! It is time for exercise!"
-msgstr ""
+msgstr "Uitstekend! Tijd voor een beetje oefening!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:189
 msgid "Hmmm, what neat bottle! What is it?"
-msgstr ""
+msgstr "Hmm, wat een mooie fles. Wat is het?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:194
 msgid "It is written H.O.L.Y W.A.T.E.R"
-msgstr ""
+msgstr "Er staat geschreven W.I.J.W.A.T.E.R"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:199
 msgid "I'm thirsty ... *gulp* *gulp*"
-msgstr ""
+msgstr "Ik heb dorst... *slok* *slok*"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:204
 msgid "Ahhh, that was yummy!"
-msgstr ""
+msgstr "Mmm, dat was lekker!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:217
 msgid "The day is coming, these night creatures will soon return to the pit."
 msgstr ""
+"De dag is op komst, deze schepsels van de nacht zullen weldra naar hun grot "
+"terugkeren."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:222
 msgid "Grüü, are you forgeting we are ALSO night creatures?"
 msgstr ""
+"Grüü, vergeet je misschien dat wij ook scheppingen van de duisternis zijn?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:227
 msgid "Err... well..."
-msgstr ""
+msgstr "Uhm.. tja...wel..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:6
 msgid "Toward Mountains of Haag"
@@ -933,73 +1102,86 @@
 "are near now. But beware, there are dwarves and wild trolls around. Hurry "
 "up! I can see the sign post that indicates their land."
 msgstr ""
+"We zijn bijna over de bergen. Ik voel dat het land van de vrije stammen "
+"nabij is. Maar pas op, er zitten dwergen en wilde trollen verscholen. Haast "
+"je! Ik kan het bord zien dat hun land afgrenst."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:109
 msgid "What are these orcs doing here? They should be too tired to live."
-msgstr ""
+msgstr "Wat doen die orks hier? Ze zouden te moe moeten zijn om te leven!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:123
 msgid ""
 "I've never pushed so far, we are crossing the border of the Black Eye lands."
 msgstr ""
+"Ik ben nog nooit zover geweest, we overschrijden de grens van de gebieden "
+"van het Zwarte Oog."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:161
 msgid "Look! Dwarves are fighting against orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "Kijk! Dwergen vechten tegen orks!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:166
 msgid "Father, we should help them. Orcs are our allies."
-msgstr ""
+msgstr "Vader, we moeten hen helpen. Orks zijn onze bondgenoten."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:171
 msgid ""
 "I don't know if we should do that. Orcs have been our allies in the past, "
 "but they have always treated us as fools."
 msgstr ""
+"Ik weet niet of we dat wel zouden doen. De orks zijn onze bondgenoten "
+"geweest in het verleden, maar ze hebben ons altijd als dwazen behandeld."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:176
 msgid ""
 "But Father, we don't know what they are seeking there, maybe this is a good "
 "occasion to get rid of these dwarves."
 msgstr ""
+"Maar vader, we weten niet wat ze daar zoeken, misschien is het een goed "
+"moment om van die dwergen af te geraken."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:181
 msgid ""
 "You are right, my son. We will help our orcish friends. But take care of "
 "you ... I would be desperate if something would happen to you."
 msgstr ""
+"Je hebt gelijk, zoon. We zullen onze orkse vrienden helpen. Maar kijk uit, "
+"ik zou wanhopig worden indien jou iets mocht overkomen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:193
 msgid "Argh! I'm done. My people is dommed!"
-msgstr ""
+msgstr "Aarh! Ik ben dood. Mijn volk is gedoemd!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:208
 msgid "Father! Oh no!"
-msgstr ""
+msgstr "Vader! Nee!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:213
 msgid "Filthy dwarves! Now I'm to kill you to the last!"
-msgstr ""
+msgstr "Vuile dwergen! Nu zal ik jullie tot de laatste afslachten!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:225
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:100
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:113
 msgid "Oh no, I'm defeated."
-msgstr ""
+msgstr "Och nee, ik ben verslagen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:235
 msgid ""
 "My son! I should have never brought him to this fight. Now we are to "
 "return to our caverns, and we will never go back."
 msgstr ""
+"Mijn zoon! Ik had hem nooit naar deze strijd moeten brengen. Nu keren we "
+"terug naar onze schuilplaatsen om nooit meer het daglicht te zien."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:245
 msgid "Our troll friends are over. Without them there is no hope."
-msgstr ""
+msgstr "Onze trolvrienden zijn eraan. Zonder hen is er geen hoop."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:260
 msgid "Argh! I die!"
-msgstr ""
+msgstr "Arrrh! Ik sterf!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:287
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:315
@@ -1008,16 +1190,21 @@
 "green hills! The land of the free tribes is near now. I can see the walls "
 "of Barag-Gor in the distance."
 msgstr ""
+"We zijn erin geslaagd! We zijn voorbij de Bergen van Haag! Kijk naar deze "
+"groene heuvels! Het land van de vrije stammen is nabij. Ik kan de muren van "
+"Barag-Gor al zien in de verte."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:292
 msgid ""
 "Blemaker, many thanks for your help in this fight. Would you like to join "
 "us in our journey with your son? Your help would be very appreciated!"
 msgstr ""
+"Blemaker, veel dank voor uw hulp in deze strijd. Zou je ons willen "
+"vergezellen op onze reis? Uw hulp zou ten zeerste gewaardeerd worden!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:298
 msgid "Father, I'd like to join them. Would you mind it?"
-msgstr ""
+msgstr "Vader, ik zou graag met hen meegaan. Zou je dat erg vinden?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:303
 msgid ""
@@ -1025,10 +1212,14 @@
 "But take care, there are plenty of creatures that seek our end, like elves "
 "or humans. They are as clever as merciless."
 msgstr ""
+"Mijn zoon, je bent oud genoeg om de wereld te ontdekken. Ik, ik moet hier "
+"blijven. Maar hou je goed, er zijn vele schepsels die ons einde willen "
+"bewerkstelligen zoals elven en mensen. Ze zijn even slim als ze genadeloos "
+"zijn."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:308
 msgid "Thanks, father. Don't worry, I'll take care of myself."
-msgstr ""
+msgstr "Dank je, vader. Maak je geen zorgen ik zal zorg dragen voor mezelf."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:320
 msgid ""
@@ -1036,34 +1227,39 @@
 "Would you like to join us in our journey? Your help would be very "
 "appreciated!"
 msgstr ""
+"Grüü, veel dank voor je hulp in dit gevecht. Het spijt me van je vader. Zou 
"
+"je ons willen vervoegen op onze reis? Je hulp zou ten zeerste gewaardeerd "
+"worden!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:325
 msgid ""
 "My father would have come to help you. I would insult his memory not to "
 "help you. I come!"
 msgstr ""
+"Mijn vader zou je geholpen hebben. Ik zou zijn herinnering beledigen indien "
+"ik je niet zou helpen. Ik kom mee!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:15
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:33
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:51
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:69
 msgid "Ouch! This hurts!"
-msgstr ""
+msgstr "Aiai! Dit doet pijn!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:20
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:38
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:56
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:74
 msgid "The council will never be complete again. This is hopeless."
-msgstr ""
+msgstr "De raad zal nooit maar kompleet zijn. Dit is hopeloos."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:87
 msgid "Argh! I'm done. My people is doomed!"
-msgstr ""
+msgstr "Aaarh! Ik ben er geweest. Mijn volk is gedoemd!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:126
 msgid "Without Inarix to lead his saurians, there is no hope."
-msgstr ""
+msgstr "Zonder Inarix om de saurianen te leiden is er geen hoop."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:5
 msgid ""
@@ -1072,6 +1268,11 @@
 "peace treaty defined which lands were devoted to orcs or humans. Years that "
 "followed the treaty were prosperous."
 msgstr ""
+"Rahul I, Koning van Wesnoth, sloot vrede met de orks in het vierde jaar van "
+"zijn bewind. Hij eindigde een 15jarige oorlog met Zwartoog Karun, leider van "
+"de orks. Een vredesverdrag bepaald welke gebieden aan mensen en welke "
+"gebieden aan orks toebehoren. De jaren die volgden op het verdrag waren "
+"voorspoedig."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:11
 msgid ""
@@ -1079,6 +1280,10 @@
 "tribes and human northern earldoms. Famine led humans to colonize some "
 "orcish lands and to push orcs to desolated hills."
 msgstr ""
+"In het dertiende jaar van Howgarth III begonnen er spanningen te rijzen "
+"tussen orkse stammen en noordelijke graafschappen. Hongersnood dreef de "
+"mensen ertoe enkele orkse gebieden te koloniseren. De orks werden naar barre "
+"heuvel- en bergtoppen verdrongen. "
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:17
 msgid ""
@@ -1087,18 +1292,26 @@
 "earl Lanbec'h decided to definitively address the Orcish menace and "
 "conferred a small army to his son-in-law baron Albert."
 msgstr ""
+"Natuurlijk ontstonden hevige orkse opstanden en de orks slachtten "
+"systematisch de mensenkolonies op hun land af. Uiteindelijk besloot graaf "
+"Lanbec'h om het orkprobleem aan te pakken. Hij stuurde een klein leger onder "
+"leiding van baron Albert."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:23
 msgid ""
 "Baron Albert personally led a small vanguard with the mission to establish a "
 "bridgehead inside Orcish lands."
 msgstr ""
+"De baron leidde persoonlijk een kleine voorhoede met als doel een voorpost "
+"in de orkse gebieden te vestigen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:29
 msgid ""
 "By nightfall his troops reached a mountainous territory, under the authority "
 "of orcish leader Kapou'e, the son of the Black Eye."
 msgstr ""
+"'s Avonds bereikten zijn troepen een bergachtig gebied beheerd door de orkse "
+"leider Kaou'e, de zoon van het Zwarte Oog."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils.cfg:192
 msgid "Pirate Galleon"
Index: wesnoth/po/nl/wesnoth.po
diff -u wesnoth/po/nl/wesnoth.po:1.5 wesnoth/po/nl/wesnoth.po:1.6
--- wesnoth/po/nl/wesnoth.po:1.5    Tue Sep 14 23:13:11 2004
+++ wesnoth/po/nl/wesnoth.po  Thu Sep 16 13:34:35 2004
@@ -7,8 +7,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
-"POT-Creation-Date: 2004-09-12 17:19+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-15 01:13-0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-09-16 14:31+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-16 15:54-0000\n"
 "Last-Translator: Pieter Vermeylen <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -725,6 +725,12 @@
 msgid "&undead-necromancer.png,Alliance of Darkness"
 msgstr "&undead-necromancer.png,Alliantie van de Duisternis"
 
+#: data/scenario-test.cfg:38
+msgid ""
+"You can come if you wish, but the leader is only interesting in speaking to "
+"Baldras."
+msgstr ""
+
 #: data/scenarios/multiplayer/ForestOfFear.cfg:3
 msgid "Forest of Fear"
 msgstr "Bos vol Vrees"
@@ -1722,6 +1728,26 @@
 msgid "xp"
 msgstr "xp"
 
+#: data/themes/default.cfg:142 data/themes/default.cfg:478
+msgid "gold"
+msgstr "Goud"
+
+#: data/themes/default.cfg:150 data/themes/default.cfg:486
+msgid "villages"
+msgstr "Dorpen"
+
+#: data/themes/default.cfg:158 data/themes/default.cfg:494
+msgid "units"
+msgstr "Troepen"
+
+#: data/themes/default.cfg:166 data/themes/default.cfg:502
+msgid "upkeep"
+msgstr "Onderhoudskost"
+
+#: data/themes/default.cfg:174 data/themes/default.cfg:510
+msgid "income"
+msgstr "Inkomen"
+
 #: data/themes/default.cfg:285 data/themes/default.cfg:623
 msgid "statuspanel^level"
 msgstr "rang"
@@ -2022,7 +2048,7 @@
 "This attack deals double damage to the target. It also causes this unit to "
 "take double damage from the target's counterattack."
 msgstr ""
-"Bestorming:\n"
+"Stormloop:\n"
 "Deze aanval heeft twee keer de schade tot gevolg, zowel voor de aanvaller "
 "als voor de verdediger."
 
@@ -2145,6 +2171,7 @@
 #: data/translations/english.cfg:141 data/translations/english.cfg:143
 #: data/translations/english.cfg:144 data/translations/english.cfg:145
 #: data/translations/english.cfg:146 data/translations/english.cfg:147
+#: src/reports.cpp:310
 msgid "Village"
 msgstr "Dorp"
 
@@ -2544,7 +2571,7 @@
 "Charging units are best used against enemies they can kill with a single "
 "blow."
 msgstr ""
-"Eenheden met bestorming gebruikt men het best tegen vijanden die met een "
+"Eenheden met stormloop gebruikt men het best tegen vijanden die met een "
 "aanval kunnen worden uitgeschakeld."
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:3
@@ -2774,7 +2801,7 @@
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:26 data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:21
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:21
 #: data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:28 data/units/Elvish_Archer.cfg:22
-#: data/units/Elvish_Archer.cfg:101 data/units/Elvish_Avenger.cfg:24
+#: data/units/Elvish_Archer.cfg:100 data/units/Elvish_Avenger.cfg:24
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:97 data/units/Elvish_Captain.cfg:24
 #: data/units/Elvish_Champion.cfg:22 data/units/Elvish_Fighter.cfg:24
 #: data/units/Elvish_Hero.cfg:22 data/units/Elvish_High_Lord.cfg:21
@@ -2893,7 +2920,7 @@
 #: data/units/Dragoon.cfg:27 data/units/Drake_Clasher.cfg:19
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:20 data/units/Drake_Slasher.cfg:20
 #: data/units/Drake_Warrior.cfg:20 data/units/Elvish_Archer.cfg:21
-#: data/units/Elvish_Archer.cfg:100 data/units/Elvish_Avenger.cfg:23
+#: data/units/Elvish_Archer.cfg:99 data/units/Elvish_Avenger.cfg:23
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:96 data/units/Elvish_Captain.cfg:23
 #: data/units/Elvish_Champion.cfg:21 data/units/Elvish_Fighter.cfg:23
 #: data/units/Elvish_Hero.cfg:21 data/units/Elvish_High_Lord.cfg:20
@@ -2970,7 +2997,7 @@
 
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:37 data/units/Bowman.cfg:37
 #: data/units/Commander.cfg:45 data/units/Elvish_Archer.cfg:38
-#: data/units/Elvish_Archer.cfg:117 data/units/Elvish_Avenger.cfg:39
+#: data/units/Elvish_Archer.cfg:116 data/units/Elvish_Avenger.cfg:39
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:112 data/units/Elvish_Captain.cfg:39
 #: data/units/Elvish_Champion.cfg:40 data/units/Elvish_Fighter.cfg:40
 #: data/units/Elvish_Hero.cfg:40 data/units/Elvish_Marshal.cfg:40
@@ -2998,7 +3025,7 @@
 #: data/units/Dwarvish_Sentinel.cfg:41 data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:28
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:41 data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:41
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:47 data/units/Elvish_Archer.cfg:39
-#: data/units/Elvish_Archer.cfg:118 data/units/Elvish_Avenger.cfg:40
+#: data/units/Elvish_Archer.cfg:117 data/units/Elvish_Avenger.cfg:40
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:113 data/units/Elvish_Captain.cfg:40
 #: data/units/Elvish_Champion.cfg:41 data/units/Elvish_Druid.cfg:62
 #: data/units/Elvish_Fighter.cfg:41 data/units/Elvish_Hero.cfg:41
@@ -3136,7 +3163,7 @@
 #: data/units/Lancer.cfg:22 data/units/Paladin.cfg:43 src/actions.cpp:360
 #: src/actions.cpp:478
 msgid "charge"
-msgstr "bestorming"
+msgstr "stormloop"
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:3
 msgid "Cockatrice"
@@ -3707,11 +3734,11 @@
 msgid "Elder Wose"
 msgstr "Oude Ent"
 
-#: data/units/Elvish_Archer.cfg:3 data/units/Elvish_Archer.cfg:82
+#: data/units/Elvish_Archer.cfg:3 data/units/Elvish_Archer.cfg:81
 msgid "Elvish Archer"
 msgstr "Elvenschutter"
 
-#: data/units/Elvish_Archer.cfg:18 data/units/Elvish_Archer.cfg:97
+#: data/units/Elvish_Archer.cfg:18 data/units/Elvish_Archer.cfg:96
 msgid ""
 "Elvish Archers are trained from youth in archery, and so skilled in long-"
 "range combat. Able to fire many arrows quickly and accurately, these Archers "
@@ -4389,7 +4416,7 @@
 msgstr ""
 "Lanseniers zijn bij de dapperste en meest gevreesde ridders in Wesnoth. Ze "
 "dragen een licht harnas en zijn bijgevolg ideaal voor een snel offensief. "
-"Hun bestormingen doen veel schade maar ze stellen de lansenier ook aan veel "
+"Hun stormlopen doen veel schade maar ze stellen de lansenier ook aan veel "
 "schade bloot."
 
 #: data/units/Lich.cfg:3
@@ -4620,6 +4647,9 @@
 "attacks from enemies. However they have the potential to become great "
 "Commanders one day."
 msgstr ""
+"Jong en onbedaard, vechters vechten met een zwaard en zijn kwetsbaar voor "
+"aanvallen van veraf, maar ze hebben het potentieel om ooit grote aanvoerders "
+"te worden."
 
 #: data/units/Noble_Lord.cfg:3
 msgid "Noble Lord"
@@ -4862,15 +4892,17 @@
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:3 data/units/Outlaw.cfg:75
 msgid "Outlaw"
-msgstr "Vrijbuiter"
+msgstr "Brigant"
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:17
 msgid "Outlaws fight better at night."
-msgstr "Vrijbuiters vechten beter 's nachts."
+msgstr "Briganten vechten beter 's nachts."
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:89
 msgid "Outlaws fight better at night. Female Outlaws look good while doing it."
 msgstr ""
+"Briganten vechten beter 's nachts. Vrouwelijk Briganten zien er goed uit "
+"terwijl ze dit doen."
 
 #: data/units/Outlaw_Princess.cfg:4
 msgid "Outlaw Princess"
@@ -5836,11 +5868,11 @@
 msgid "#(Invalid)"
 msgstr "#(ongeldig)"
 
-#: src/dialogs.cpp:365 src/game.cpp:931
+#: src/dialogs.cpp:365 src/game.cpp:989
 msgid "Campaign"
 msgstr "Veldtocht"
 
-#: src/dialogs.cpp:367 src/game.cpp:978
+#: src/dialogs.cpp:367 src/game.cpp:1125
 msgid "Multiplayer"
 msgstr "Multiplayer"
 
@@ -5852,7 +5884,7 @@
 msgid "replay"
 msgstr "herspeel"
 
-#: src/dialogs.cpp:379 src/multiplayer_lobby.cpp:139 src/playturn.cpp:1382
+#: src/dialogs.cpp:379 src/multiplayer_lobby.cpp:139 src/playturn.cpp:1384
 msgid "Turn"
 msgstr "Beurt"
 
@@ -5860,7 +5892,7 @@
 msgid "Scenario Start"
 msgstr "Scenario Start"
 
-#: src/dialogs.cpp:384 src/game.cpp:954
+#: src/dialogs.cpp:384 src/game.cpp:1101
 msgid "Difficulty"
 msgstr "Moeilijkheidsgraad"
 
@@ -5906,7 +5938,7 @@
 msgid "Show replay"
 msgstr "Toon Opgenomen"
 
-#: src/dialogs.cpp:512 src/hotkeys.cpp:133 src/multiplayer.cpp:82
+#: src/dialogs.cpp:512 src/hotkeys.cpp:133 src/multiplayer.cpp:85
 msgid "Load Game"
 msgstr "Laad Spel"
 
@@ -5919,33 +5951,33 @@
 msgstr "Profiel"
 
 #: src/dialogs.cpp:646 src/display.cpp:884 src/help.cpp:567
-#: src/playturn.cpp:1778
+#: src/playturn.cpp:1784
 msgid "level"
 msgstr "rang"
 
 #: src/dialogs.cpp:667 src/display.cpp:902 src/help.cpp:621
-#: src/playturn.cpp:1942 src/unit.cpp:1034
+#: src/playturn.cpp:1947 src/unit.cpp:1034
 msgid "HP"
 msgstr "HP"
 
 #: src/dialogs.cpp:671 src/dialogs.cpp:679 src/display.cpp:906
-#: src/display.cpp:914 src/playturn.cpp:1780 src/playturn.cpp:1943
+#: src/display.cpp:914 src/playturn.cpp:1786 src/playturn.cpp:1948
 #: src/unit.cpp:1093
 msgid "XP"
 msgstr "XP"
 
 #: src/dialogs.cpp:684 src/display.cpp:918 src/help.cpp:622
-#: src/playturn.cpp:1944 src/unit.cpp:1070
+#: src/playturn.cpp:1949 src/unit.cpp:1070
 msgid "Moves"
 msgstr "Stappen"
 
 #: src/dialogs.cpp:697 src/display.cpp:935 src/help.cpp:699
-#: src/playturn.cpp:602 src/reports.cpp:230
+#: src/playturn.cpp:599 src/reports.cpp:230
 msgid "melee"
 msgstr "dichtbij"
 
 #: src/dialogs.cpp:698 src/display.cpp:936 src/help.cpp:699
-#: src/playturn.cpp:602 src/reports.cpp:231
+#: src/playturn.cpp:599 src/reports.cpp:231
 msgid "ranged"
 msgstr "veraf"
 
@@ -5961,27 +5993,27 @@
 msgid "Vera.ttf"
 msgstr "Vera.ttf"
 
-#: src/game.cpp:137
+#: src/game.cpp:138
 msgid "Do you want to save a replay of this scenario?"
 msgstr "Will je een herhaling van dit scenario opnemen?"
 
-#: src/game.cpp:138 src/game.cpp:200 src/playturn.cpp:1391
+#: src/game.cpp:139 src/game.cpp:201 src/playturn.cpp:1393
 msgid "Name:"
 msgstr "Naam:"
 
-#: src/game.cpp:146 src/game.cpp:207 src/playturn.cpp:1408
+#: src/game.cpp:147 src/game.cpp:208 src/playturn.cpp:1410
 msgid "The game could not be saved"
 msgstr "Het spel kon niet worden opgeslagen"
 
-#: src/game.cpp:199
+#: src/game.cpp:200
 msgid "Do you want to save your game?"
 msgstr "Wil je je spel opslaan?"
 
-#: src/game.cpp:587
+#: src/game.cpp:648
 msgid "The Battle for Wesnoth"
 msgstr "Strijd om Wesnoth"
 
-#: src/game.cpp:807 src/multiplayer_connect.cpp:104
+#: src/game.cpp:868 src/multiplayer_connect.cpp:106
 msgid ""
 "This save is from a different version of the game. Do you want to try to "
 "load it?"
@@ -5989,65 +6021,138 @@
 "Dit opgeslagen spel is van een andere versie van Strijd om Wesnoth. Wil je "
 "proberen het te laden?"
 
-#: src/game.cpp:818 src/game.cpp:823 src/playlevel.cpp:533
-#: src/playlevel.cpp:747
+#: src/game.cpp:879 src/game.cpp:884 src/playlevel.cpp:549
+#: src/playlevel.cpp:789
 msgid "The file you have tried to load is corrupt"
 msgstr "Het bestand dat je hebt proberen laden is corrupt"
 
-#: src/game.cpp:924
-#, fuzzy
-msgid "There are no campaigns available"
-msgstr "Er zijn geen veldtochten beschikbaar om te downloaden van deze server."
+#: src/game.cpp:984
+msgid " ,Get More Campaigns..."
+msgstr ",haal maar veldtochten..."
 
-#: src/game.cpp:932
+#: src/game.cpp:990
 msgid "Choose the campaign you want to play:"
 msgstr "Kies de veldtocht die je wilt spelen:"
 
-#: src/game.cpp:955
+#: src/game.cpp:1000
+msgid "Connect to Server"
+msgstr "Verbind met Server"
+
+#: src/game.cpp:1001
+msgid "You will now connect to a campaign server to download campaigns."
+msgstr ""
+"Je zult nu met een veldtocht-server verbinden om veldtochten te downloaden."
+
+#: src/game.cpp:1002
+msgid "Server: "
+msgstr "Server:"
+
+#: src/game.cpp:1014
+msgid "Could not connect to host."
+msgstr "Kon geen verbinding maken met 'host'"
+
+#: src/game.cpp:1014 src/game.cpp:1029 src/game.cpp:1035 src/game.cpp:1046
+#: src/game.cpp:1065 src/game.cpp:1075 src/game.cpp:1078 src/game.cpp:1081
+#: src/playturn.cpp:1396 src/playturn.cpp:1410
+msgid "Error"
+msgstr "Error"
+
+#: src/game.cpp:1022
+msgid "Awaiting response from server"
+msgstr "Wachten op antwoord van server."
+
+#: src/game.cpp:1035
+msgid "Error communicating with the server."
+msgstr "Fout bij communiceren met server."
+
+#: src/game.cpp:1046
+msgid "There are no campaigns available for download from this server."
+msgstr "Er zijn geen veldtochten beschikbaar om te downloaden van deze server."
+
+#: src/game.cpp:1050
+msgid "Choose the campaign to download."
+msgstr "Kies een veldtocht om te downloaden."
+
+#: src/game.cpp:1050
+msgid "Get Campaign"
+msgstr "Haal een Veldtocht"
+
+#: src/game.cpp:1059
+msgid "Downloading campaign..."
+msgstr "Veldtocht aan het downloaden..."
+
+#: src/game.cpp:1071
+msgid "Campaign Installed"
+msgstr "Veldtocht geïnstalleerd."
+
+#: src/game.cpp:1071
+msgid ""
+"The campaign has been installed. You will have to restart Wesnoth before you "
+"can play it."
+msgstr ""
+"De veldtocht werd geïnstalleerd. Je moet Wesnoth herstarten vooraleer je de "
+"veldtocht kunt spelen."
+
+#: src/game.cpp:1075
+msgid "Network communication error."
+msgstr "Netwerk communicatie fout."
+
+#: src/game.cpp:1078
+msgid "Remote host disconnected."
+msgstr "'Remote host' brak verbinding af."
+
+#: src/game.cpp:1081
+msgid ""
+"There was a problem creating the files necessary to install this campaign."
+msgstr ""
+"Er was een probleem om de bestanden te genereren die nodig zijn voor deze "
+"veldtocht."
+
+#: src/game.cpp:1102
 msgid "Select difficulty level:"
 msgstr "Kies de moeilijkheidsgraad:"
 
-#: src/game.cpp:973
+#: src/game.cpp:1120
 msgid "Join Official Server"
 msgstr "Log in op de Officiële Server"
 
-#: src/game.cpp:973
+#: src/game.cpp:1120
 msgid "Log on to the official Wesnoth multiplayer server"
 msgstr "Log in op de officiële Wesnoth multiplayer server"
 
-#: src/game.cpp:974 src/multiplayer_lobby.cpp:157
+#: src/game.cpp:1121 src/multiplayer_lobby.cpp:157
 msgid "Join Game"
-msgstr "Log in op een Server"
+msgstr "Meespelen"
 
-#: src/game.cpp:974
+#: src/game.cpp:1121
 msgid "Join a server or hosted game"
 msgstr "Log in op Server of Host een Spel"
 
-#: src/game.cpp:975
+#: src/game.cpp:1122
 msgid "Host Multiplayer Game"
 msgstr "Host Multiplayer Spel"
 
-#: src/game.cpp:975
+#: src/game.cpp:1122
 msgid "Host a game without using a server"
 msgstr "Host een spel zonder een server te gebruiken"
 
-#: src/game.cpp:978 src/multiplayer_client.cpp:269
+#: src/game.cpp:1125 src/multiplayer_client.cpp:269
 msgid "Login"
 msgstr "Login"
 
-#: src/game.cpp:1058
+#: src/game.cpp:1205
 msgid "Language"
 msgstr "Taal"
 
-#: src/game.cpp:1059
+#: src/game.cpp:1206
 msgid "Choose your preferred language"
 msgstr "Kies de taal:"
 
-#: src/game.cpp:1144
+#: src/game.cpp:1291
 msgid "Could not initialize video. Exiting.\n"
 msgstr "Kon de video niet initialiseren. Afsluiten.\n"
 
-#: src/game.cpp:1146
+#: src/game.cpp:1293
 msgid "Could not initialize fonts. Exiting.\n"
 msgstr "Kan de fonts niet initialiseren. Afsluiten.\n"
 
@@ -6071,11 +6176,11 @@
 msgid "attacks"
 msgstr "aanvallen"
 
-#: src/help.cpp:646 src/help.cpp:647 src/playturn.cpp:1941
+#: src/help.cpp:646 src/help.cpp:647 src/playturn.cpp:1946
 msgid "Name"
 msgstr "Naam"
 
-#: src/help.cpp:650 src/help.cpp:651 src/playturn.cpp:1940
+#: src/help.cpp:650 src/help.cpp:651 src/playturn.cpp:1945
 msgid "Type"
 msgstr "Type"
 
@@ -6139,7 +6244,7 @@
 msgid "End Unit Turn"
 msgstr "Stop Beurt Eenheid"
 
-#: src/hotkeys.cpp:122 src/playturn.cpp:1524
+#: src/hotkeys.cpp:122 src/playturn.cpp:1525
 msgid "Leader"
 msgstr "Leider"
 
@@ -6175,7 +6280,7 @@
 msgid "Unit Description"
 msgstr "Troepenbeschrijving"
 
-#: src/hotkeys.cpp:131 src/playturn.cpp:1349
+#: src/hotkeys.cpp:131 src/playturn.cpp:1351
 msgid "Rename Unit"
 msgstr "Hernoem Eenheid"
 
@@ -6227,11 +6332,11 @@
 msgid "Scenario Objectives"
 msgstr "Scenario Doel"
 
-#: src/hotkeys.cpp:146 src/playturn.cpp:1993
+#: src/hotkeys.cpp:146 src/playturn.cpp:1998
 msgid "Unit List"
 msgstr "Troepenlijst"
 
-#: src/hotkeys.cpp:147 src/playturn.cpp:2081
+#: src/hotkeys.cpp:147 src/playturn.cpp:2086
 msgid "Statistics"
 msgstr "Statistieken"
 
@@ -6379,7 +6484,7 @@
 msgid "Map Generator"
 msgstr "Mapgenerator"
 
-#: src/mapgen_dialog.cpp:77 src/multiplayer.cpp:481
+#: src/mapgen_dialog.cpp:77 src/multiplayer.cpp:484
 msgid "Players"
 msgstr "Spelers"
 
@@ -6399,7 +6504,7 @@
 msgid "Bump Size"
 msgstr "Landmassa Grootte"
 
-#: src/mapgen_dialog.cpp:82 src/playturn.cpp:1525
+#: src/mapgen_dialog.cpp:82 src/playturn.cpp:1526
 msgid "Villages"
 msgstr "Dorpen"
 
@@ -6427,115 +6532,115 @@
 msgid "Island"
 msgstr "Eiland"
 
-#: src/multiplayer.cpp:94
+#: src/multiplayer.cpp:97
 msgid "The maximum turns the game will go for"
 msgstr "Het maximale aantal beurten in het spel"
 
-#: src/multiplayer.cpp:100
+#: src/multiplayer.cpp:103
 msgid "The amount of income each village yields per turn"
 msgstr "Het aantal goud dat een dorp levert per beurt"
 
-#: src/multiplayer.cpp:106
+#: src/multiplayer.cpp:109
 msgid "The amount of experience a unit needs to advance"
 msgstr "Benodigde ervaring voordat een eenheid promoveert"
 
-#: src/multiplayer.cpp:108
+#: src/multiplayer.cpp:111
 msgid "Fog Of War"
 msgstr "Oorlogsmist"
 
-#: src/multiplayer.cpp:110
+#: src/multiplayer.cpp:113
 msgid "Enemy units cannot be seen unless they are in range of your units"
 msgstr ""
 "Vijandige eenheden kunnen niet worden gezien tenzij ze binnen het bereik "
 "zijn van je eenheden."
 
-#: src/multiplayer.cpp:112 src/multiplayer_lobby.cpp:127
+#: src/multiplayer.cpp:115 src/multiplayer_lobby.cpp:127
 msgid "Shroud"
 msgstr "Sluier"
 
-#: src/multiplayer.cpp:114
+#: src/multiplayer.cpp:117
 msgid "The map is unknown until your units explore it"
 msgstr "De map is onbekend totdat je eenheden ze verkennen."
 
-#: src/multiplayer.cpp:116 src/reports.cpp:375
+#: src/multiplayer.cpp:119 src/reports.cpp:376
 msgid "Observers"
 msgstr "Observeerders"
 
-#: src/multiplayer.cpp:118
+#: src/multiplayer.cpp:121
 msgid "Allow users who are not playing to watch the game"
 msgstr "Sta spelers die het spel niet spelen toe om het spel te bekijken."
 
-#: src/multiplayer.cpp:120 src/multiplayer_client.cpp:119
+#: src/multiplayer.cpp:123 src/multiplayer_client.cpp:119
 #: src/multiplayer_connect.cpp:50 src/show_dialog.cpp:456
 #: src/show_dialog.cpp:462
 msgid "Cancel"
 msgstr "Annuleer"
 
-#: src/multiplayer.cpp:121 src/show_dialog.cpp:442 src/show_dialog.cpp:455
+#: src/multiplayer.cpp:124 src/show_dialog.cpp:442 src/show_dialog.cpp:455
 msgid "Ok"
 msgstr "Ok"
 
-#: src/multiplayer.cpp:123
+#: src/multiplayer.cpp:126
 msgid "Regenerate"
 msgstr "Regenereer"
 
-#: src/multiplayer.cpp:125
+#: src/multiplayer.cpp:128
 msgid "Settings..."
 msgstr "Instellingen..."
 
-#: src/multiplayer.cpp:129
+#: src/multiplayer.cpp:132
 msgid "Share View"
 msgstr "Deel Zicht"
 
-#: src/multiplayer.cpp:130
+#: src/multiplayer.cpp:133
 msgid "Share Maps"
 msgstr "Deel Kaarten"
 
-#: src/multiplayer.cpp:131
+#: src/multiplayer.cpp:134
 msgid "Share None"
 msgstr "Deel Niets"
 
-#: src/multiplayer.cpp:142 src/multiplayer_connect.cpp:177
+#: src/multiplayer.cpp:145 src/multiplayer_connect.cpp:181
 msgid "No multiplayer sides."
 msgstr "Geen multiplayer kanten."
 
-#: src/multiplayer.cpp:170 src/multiplayer_lobby.cpp:158
+#: src/multiplayer.cpp:173 src/multiplayer_lobby.cpp:158
 msgid "Create Game"
 msgstr "Maak Spel"
 
-#: src/multiplayer.cpp:174
+#: src/multiplayer.cpp:177
 msgid "Name of game"
 msgstr "Naam van het spel"
 
-#: src/multiplayer.cpp:178
+#: src/multiplayer.cpp:181
 msgid "$login's game"
 msgstr "$login's spel"
 
-#: src/multiplayer.cpp:189
+#: src/multiplayer.cpp:192
 msgid "Map to play"
 msgstr "Kaart om te spelen"
 
-#: src/multiplayer.cpp:286
+#: src/multiplayer.cpp:289
 msgid "Era"
 msgstr "Tijdperk"
 
-#: src/multiplayer.cpp:348
+#: src/multiplayer.cpp:351
 msgid "Unlimited"
 msgstr "Oneindig"
 
-#: src/multiplayer.cpp:352
+#: src/multiplayer.cpp:355
 msgid "Turns"
 msgstr "Beurten"
 
-#: src/multiplayer.cpp:360
+#: src/multiplayer.cpp:363
 msgid "Village Gold"
 msgstr "Dorpsgoud"
 
-#: src/multiplayer.cpp:372
+#: src/multiplayer.cpp:375
 msgid "Experience Requirements"
 msgstr "Promotiecriteria"
 
-#: src/multiplayer.cpp:497
+#: src/multiplayer.cpp:500
 msgid ""
 "The game was unable to bind to the port needed to host games over the "
 "network. Network players will be unable to connect to this game"
@@ -6543,7 +6648,7 @@
 "Het spel kon niet met de poort binden die nodig is om spellen te hosten over "
 "een netwerk. Netwerkspelers zullen niet kunnen connecteren met het spel."
 
-#: src/multiplayer.cpp:497
+#: src/multiplayer.cpp:500
 msgid "Warning"
 msgstr "Opgelet"
 
@@ -6555,9 +6660,9 @@
 msgid "Receiving game list..."
 msgstr "Bezig spellijst op te halen..."
 
-#: src/multiplayer_client.cpp:95 src/multiplayer_connect.cpp:378
-#: src/multiplayer_connect.cpp:380 src/playlevel.cpp:732 src/playturn.cpp:1524
-#: src/playturn.cpp:1529 src/playturn.cpp:1616
+#: src/multiplayer_client.cpp:95 src/multiplayer_connect.cpp:381
+#: src/multiplayer_connect.cpp:383 src/playlevel.cpp:769 src/playturn.cpp:1525
+#: src/playturn.cpp:1530 src/playturn.cpp:1616
 msgid "Gold"
 msgstr "Goud"
 
@@ -6609,11 +6714,11 @@
 msgid "I'm Ready"
 msgstr "Klaar!"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:97
+#: src/multiplayer_connect.cpp:99
 msgid "This is not a multiplayer save"
 msgstr "Dit is geen multiplayer opgeslagen spel."
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:237
+#: src/multiplayer_connect.cpp:241
 msgid ""
 "Victory\n"
 "@Defeat enemy leader(s)"
@@ -6621,81 +6726,81 @@
 "Overwinning\n"
 "@Veslag vijandige leider(s)"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:257
+#: src/multiplayer_connect.cpp:261
 msgid "Network Player"
 msgstr "Netwerk Speler"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:258
+#: src/multiplayer_connect.cpp:262
 msgid "Local Player"
 msgstr "Lokale Speler"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:259 src/multiplayer_connect.cpp:467
-#: src/multiplayer_connect.cpp:581 src/multiplayer_connect.cpp:675
+#: src/multiplayer_connect.cpp:263 src/multiplayer_connect.cpp:470
+#: src/multiplayer_connect.cpp:584 src/multiplayer_connect.cpp:678
 msgid "Computer Player"
 msgstr "Computer Speler"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:260
+#: src/multiplayer_connect.cpp:264
 msgid "Empty"
 msgstr "Leeg"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:288 src/multiplayer_connect.cpp:368
-#: src/multiplayer_connect.cpp:371
+#: src/multiplayer_connect.cpp:291 src/multiplayer_connect.cpp:371
+#: src/multiplayer_connect.cpp:374
 msgid "Team"
 msgstr "Team"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:296
+#: src/multiplayer_connect.cpp:299
 msgid "Red"
 msgstr "Rood"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:298
+#: src/multiplayer_connect.cpp:301
 msgid "Blue"
 msgstr "Blauw"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:300
+#: src/multiplayer_connect.cpp:303
 msgid "Green"
 msgstr "Groen"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:302
+#: src/multiplayer_connect.cpp:305
 msgid "Yellow"
 msgstr "Geel"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:304
+#: src/multiplayer_connect.cpp:307
 msgid "Purple"
 msgstr "Paars"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:306
+#: src/multiplayer_connect.cpp:309
 msgid "Orange"
 msgstr "Oranje"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:308
+#: src/multiplayer_connect.cpp:311
 msgid "Grey"
 msgstr "Grijs"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:310
+#: src/multiplayer_connect.cpp:313
 msgid "White"
 msgstr "Wit"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:312
+#: src/multiplayer_connect.cpp:315
 msgid "Brown"
 msgstr "Bruin"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:357
+#: src/multiplayer_connect.cpp:360
 msgid "Game Lobby"
 msgstr "Spel Lobby"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:360 src/multiplayer_connect.cpp:362
+#: src/multiplayer_connect.cpp:363 src/multiplayer_connect.cpp:365
 msgid "Player/Type"
 msgstr "Spele/Type"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:363 src/multiplayer_connect.cpp:366
+#: src/multiplayer_connect.cpp:366 src/multiplayer_connect.cpp:369
 msgid "Faction"
 msgstr "Factie"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:373 src/multiplayer_connect.cpp:376
+#: src/multiplayer_connect.cpp:376 src/multiplayer_connect.cpp:379
 msgid "Color"
 msgstr "Kleur"
 
-#: src/multiplayer_connect.cpp:530 src/multiplayer_connect.cpp:534
+#: src/multiplayer_connect.cpp:533 src/multiplayer_connect.cpp:537
 msgid "Waiting for network players to join"
 msgstr "Aan het wachten op netwerkspelers"
 
@@ -6719,60 +6824,60 @@
 msgid "Quit"
 msgstr "Verlaat"
 
-#: src/playlevel.cpp:672
+#: src/playlevel.cpp:688
 msgid "Game Over"
 msgstr "Game Over"
 
-#: src/playlevel.cpp:673
+#: src/playlevel.cpp:689
 msgid "The game is over."
 msgstr "Het spel is over."
 
-#: src/playlevel.cpp:686
+#: src/playlevel.cpp:702
 msgid "Defeat"
 msgstr "Nederlaag"
 
-#: src/playlevel.cpp:687
+#: src/playlevel.cpp:703
 msgid "You have been defeated!"
 msgstr "Je bent verslagen."
 
-#: src/playlevel.cpp:719
-msgid "Victory"
-msgstr "Overwinning"
-
-#: src/playlevel.cpp:720
-msgid "You have emerged victorious!"
-msgstr "Je hebt de overwinning behaald!"
-
-#: src/playlevel.cpp:722
+#: src/playlevel.cpp:759
 msgid "Remaining gold"
 msgstr "Resterend goud"
 
-#: src/playlevel.cpp:725
+#: src/playlevel.cpp:762
 msgid "Early finish bonus"
 msgstr "Vroeg geëindigd bonus"
 
-#: src/playlevel.cpp:727
+#: src/playlevel.cpp:764
 msgid "per turn"
 msgstr "per beurt"
 
-#: src/playlevel.cpp:728
+#: src/playlevel.cpp:765
 msgid "Turns finished early"
 msgstr "Beurten te vroeg geëindigd"
 
-#: src/playlevel.cpp:730
+#: src/playlevel.cpp:767
 msgid "Bonus"
 msgstr "Bonus"
 
-#: src/playlevel.cpp:737
+#: src/playlevel.cpp:774
 #, no-c-format
 msgid "80% of gold is retained for the next scenario"
 msgstr "80% van het goud wordt behouden voor het volgende scenario"
 
-#: src/playlevel.cpp:738
+#: src/playlevel.cpp:774
 msgid "Retained Gold"
 msgstr "Behouden Goud"
 
-#: src/playlevel.cpp:762
+#: src/playlevel.cpp:778
+msgid "Victory"
+msgstr "Overwinning"
+
+#: src/playlevel.cpp:779
+msgid "You have emerged victorious!"
+msgstr "Je hebt de overwinning behaald!"
+
+#: src/playlevel.cpp:804
 msgid ""
 "A network disconnection has occured, and the game cannot continue. Do you "
 "want to save the game?"
@@ -6784,57 +6889,53 @@
 msgid "It is now your turn"
 msgstr "Het is nu jouw beurt"
 
-#: src/playturn.cpp:490
+#: src/playturn.cpp:488
 msgid "Attacker"
 msgstr "Aanvaller"
 
-#: src/playturn.cpp:492
+#: src/playturn.cpp:490
 msgid "Defender"
 msgstr "Verdediger"
 
-#: src/playturn.cpp:516 src/playturn.cpp:636
+#: src/playturn.cpp:514 src/playturn.cpp:633
 msgid "Damage Calculations"
 msgstr "Schadeberekeningen"
 
-#: src/playturn.cpp:602
+#: src/playturn.cpp:599
 msgid "Melee"
 msgstr "Dichtbij"
 
-#: src/playturn.cpp:615 src/reports.cpp:210
+#: src/playturn.cpp:612 src/reports.cpp:210
 msgid "vs"
 msgstr "vs"
 
-#: src/playturn.cpp:648
+#: src/playturn.cpp:645
 msgid "Attack Enemy"
 msgstr "Val Vijand Aan"
 
-#: src/playturn.cpp:649
+#: src/playturn.cpp:646
 msgid "Choose weapon"
 msgstr "Kies wapen"
 
-#: src/playturn.cpp:1136
+#: src/playturn.cpp:1127
 msgid ""
 "You have not started your turn yet. Do you really want to end your turn?"
 msgstr "Je bent je beurt nog niet begonnen. Wil je ze echt al beëindigen."
 
-#: src/playturn.cpp:1145 src/playturn.cpp:1150
+#: src/playturn.cpp:1136 src/playturn.cpp:1141
 msgid "Some units have movement left. Do you really want to end your turn?"
 msgstr "Sommige eenheden kunnen nog bewegen. Wil je echt je beurt beëindigen"
 
-#: src/playturn.cpp:1166
+#: src/playturn.cpp:1157
 msgid "Auto-Save"
 msgstr "Auto-Save"
 
-#: src/playturn.cpp:1168
+#: src/playturn.cpp:1159
 msgid "Could not auto save the game. Please save the game manually."
 msgstr ""
 "Kon het spel niet automatisch opslaan. Gelieve het spel manueel op te slaan."
 
-#: src/playturn.cpp:1394 src/playturn.cpp:1408
-msgid "Error"
-msgstr "Error"
-
-#: src/playturn.cpp:1394
+#: src/playturn.cpp:1396
 msgid ""
 "Save names may not contain colons, slashes, or backslashes. Please choose a "
 "different name."
@@ -6842,23 +6943,23 @@
 "Opgeslagen namen mogen geen dubbelpunten of shlashes bevatten. Kies een "
 "andere naam."
 
-#: src/playturn.cpp:1405
+#: src/playturn.cpp:1407
 msgid "Saved"
 msgstr "Opgeslagen"
 
-#: src/playturn.cpp:1405
+#: src/playturn.cpp:1407
 msgid "The game has been saved"
 msgstr "Het spel werd opgeslagen"
 
-#: src/playturn.cpp:1525
+#: src/playturn.cpp:1526
 msgid "Units"
 msgstr "Troepen"
 
-#: src/playturn.cpp:1526
+#: src/playturn.cpp:1527
 msgid "Income"
 msgstr "Inkomen"
 
-#: src/playturn.cpp:1526
+#: src/playturn.cpp:1527
 msgid "Upkeep"
 msgstr "Onderhoudskost"
 
@@ -6897,11 +6998,11 @@
 msgid "him"
 msgstr "hem"
 
-#: src/playturn.cpp:1762
+#: src/playturn.cpp:1768
 msgid "You are seperated from your soldiers and may not recall them"
 msgstr "Je bent van je troepen gescheiden en kunt hen niet oproepen."
 
-#: src/playturn.cpp:1764
+#: src/playturn.cpp:1770
 msgid ""
 "There are no troops available to recall\n"
 "(You must have veteran survivors from a previous scenario)"
@@ -6909,95 +7010,92 @@
 "Er zijn geen troepen beschikbaar om op te roepen\n"
 "(Je moet veteranen uit vorige scenarios hebben)"
 
-#: src/playturn.cpp:1768
-msgid "You must have at least"
-msgstr "Je moet tenminste"
-
-#: src/playturn.cpp:1770
-msgid "gold pieces to recall a unit"
+#: src/playturn.cpp:1776
+#, fuzzy
+msgid "You must have at least $cost gold pieces to recall a unit"
 msgstr "goudstukken om een eenheid op te roepen"
 
-#: src/playturn.cpp:1793
+#: src/playturn.cpp:1799
 msgid "Dismiss Unit"
 msgstr "Ontsla Eenheid"
 
-#: src/playturn.cpp:1806
+#: src/playturn.cpp:1812
 msgid "Select unit"
 msgstr "Selecteer eenheid"
 
-#: src/playturn.cpp:1850
+#: src/playturn.cpp:1856
 msgid "Message"
 msgstr "Bericht"
 
-#: src/playturn.cpp:1850
+#: src/playturn.cpp:1856
 msgid "Send to allies only"
 msgstr "Stuur alleen naar bondgenoten"
 
-#: src/playturn.cpp:1945
+#: src/playturn.cpp:1950
 msgid "Location"
 msgstr "Locatie"
 
-#: src/playturn.cpp:2027 src/playturn.cpp:2087
+#: src/playturn.cpp:2032 src/playturn.cpp:2092
 msgid "Recruits"
 msgstr "Recruteringen"
 
-#: src/playturn.cpp:2033 src/playturn.cpp:2091
+#: src/playturn.cpp:2038 src/playturn.cpp:2096
 msgid "Recalls"
 msgstr "Oproepingen"
 
-#: src/playturn.cpp:2039 src/playturn.cpp:2095
+#: src/playturn.cpp:2044 src/playturn.cpp:2100
 msgid "Advancements"
 msgstr "Promoties"
 
-#: src/playturn.cpp:2045 src/playturn.cpp:2099
+#: src/playturn.cpp:2050 src/playturn.cpp:2104
 msgid "Losses"
 msgstr "Verliezen"
 
-#: src/playturn.cpp:2051 src/playturn.cpp:2103
+#: src/playturn.cpp:2056 src/playturn.cpp:2108
 msgid "Kills"
 msgstr "Gedoodden"
 
-#: src/playturn.cpp:2057
+#: src/playturn.cpp:2062
 msgid "Damage Inflicted"
 msgstr "Toegebrachte Schade"
 
-#: src/playturn.cpp:2063
+#: src/playturn.cpp:2068
 msgid "Damage Taken"
 msgstr "Ontvangen Schade"
 
-#: src/playturn.cpp:2069
+#: src/playturn.cpp:2074
 msgid "Damage Inflicted (EV)"
 msgstr "Toegebrachte Schade (EV)"
 
-#: src/playturn.cpp:2076
+#: src/playturn.cpp:2081
 msgid "Damage Taken (EV)"
 msgstr "Ontvangen Schade (EV)"
 
-#: src/playturn.cpp:2118
+#: src/playturn.cpp:2123
 msgid "Search"
 msgstr "Zoek"
 
-#: src/playturn.cpp:2128
+#: src/playturn.cpp:2133
 msgid "prompt^Command:"
 msgstr "Commando:"
 
-#: src/playturn.cpp:2139
+#: src/playturn.cpp:2144
 msgid "Chat Log"
 msgstr "Chat Log"
 
-#: src/playturn.cpp:2204
+#: src/playturn.cpp:2209
 msgid "Couldn't find label or unit containing the string '$search'."
 msgstr "Kon geen label of eenheid vinden met '$search'."
 
-#: src/playturn.cpp:2278
+#: src/playturn.cpp:2283
 msgid "Place Label"
 msgstr "Plaats Label"
 
-#: src/playturn.cpp:2279
+#: src/playturn.cpp:2284
 msgid "Label"
 msgstr "Label"
 
-#: src/playturn.cpp:2402
+#: src/playturn.cpp:2407
 msgid ""
 "The games are out of sync and will have to exit. Do you want to save an "
 "error log of your game?"
@@ -7005,23 +7103,23 @@
 "De spellen verlopen niet meer synchroon en zullen moeten afsluiten. Wil je "
 "een error log opslaan van dit spel?"
 
-#: src/playturn.cpp:2454
+#: src/playturn.cpp:2459
 msgid "Replace with AI"
 msgstr "Vervang door AI"
 
-#: src/playturn.cpp:2455
+#: src/playturn.cpp:2460
 msgid "Replace with local player"
 msgstr "Vervang door lokale speler"
 
-#: src/playturn.cpp:2456
+#: src/playturn.cpp:2461
 msgid "Abort game"
 msgstr "Stop spel"
 
-#: src/playturn.cpp:2459
+#: src/playturn.cpp:2464
 msgid "Replace with "
 msgstr "Vervang door"
 
-#: src/playturn.cpp:2463
+#: src/playturn.cpp:2468
 msgid "has left the game. What do you want to do?"
 msgstr "heeft het spel verlaten. Wat wil je doen?"
 
@@ -7080,17 +7178,20 @@
 msgid "Chaotic units"
 msgstr "Chaotische eenheden"
 
-#: src/reports.cpp:311
-msgid "Owned"
-msgstr "Owned"
-
-#: src/reports.cpp:313
-msgid "Enemy"
-msgstr "Vijand"
-
-#: src/reports.cpp:315
-msgid "Allied"
-msgstr "Geallieerd"
+#: src/reports.cpp:312
+#, fuzzy
+msgid "Owned village"
+msgstr "Dorpen"
+
+#: src/reports.cpp:314
+#, fuzzy
+msgid "Enemy village"
+msgstr "Dorpen"
+
+#: src/reports.cpp:316
+#, fuzzy
+msgid "Allied village"
+msgstr "Dorpen"
 
 #: src/show_dialog.cpp:930
 msgid "KB"
@@ -7199,29 +7300,14 @@
 msgid "Deletion of the file failed."
 msgstr "Verwijderen van het bestand is mislukt."
 
-#~ msgid "gold"
-#~ msgstr "Goud"
-
-#~ msgid "villages"
-#~ msgstr "Dorpen"
-
-#~ msgid "units"
-#~ msgstr "Troepen"
-
-#~ msgid "upkeep"
-#~ msgstr "Onderhoudskost"
-
-#~ msgid "income"
-#~ msgstr "Inkomen"
-
-#~ msgid "Could not connect to host."
-#~ msgstr "Kon geen verbinding maken met 'host'"
+#~ msgid "You must have at least"
+#~ msgstr "Je moet tenminste"
 
-#~ msgid "Choose the campaign to download."
-#~ msgstr "Kies een veldtocht om te downloaden."
+#~ msgid "Owned"
+#~ msgstr "Owned"
 
-#~ msgid "Get Campaign"
-#~ msgstr "Haal een Veldtocht"
+#~ msgid "Enemy"
+#~ msgstr "Vijand"
 
-#~ msgid "Campaign Installed"
-#~ msgstr "Veldtocht geïnstalleerd."
+#~ msgid "Allied"
+#~ msgstr "Geallieerd"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]