wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/nl wesnoth-httt.po


From: Isaac Clerencia
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/nl wesnoth-httt.po
Date: Wed, 15 Sep 2004 14:34:50 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Isaac Clerencia <address@hidden>    04/09/15 18:29:33

Modified files:
    po/nl     : wesnoth-httt.po 

Log message:
    Updated Dutch translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/nl/wesnoth-httt.po.diff?tr1=1.5&tr2=1.6&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/nl/wesnoth-httt.po
diff -u wesnoth/po/nl/wesnoth-httt.po:1.5 wesnoth/po/nl/wesnoth-httt.po:1.6
--- wesnoth/po/nl/wesnoth-httt.po:1.5  Tue Sep 14 23:13:11 2004
+++ wesnoth/po/nl/wesnoth-httt.po    Wed Sep 15 18:29:33 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-15 01:27-0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-15 19:37-0000\n"
 "Last-Translator: Pieter Vermeylen <address@hidden>\n"
 "Language-Team: dutch\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -159,12 +159,16 @@
 "called Arkan-thoria in my people's ancient tongue. The home of my people "
 "lies to the east."
 msgstr ""
+"Ik weet waar we zijn. De rivier daar is de Longlier of Arkanthoria in de "
+"oude taal van mijn volk. De thuis van mijn volk is ergens in het oosten."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:200
 msgid ""
 "Then perhaps we should head East along the river, and seek refuge and rest "
 "there for a time?"
 msgstr ""
+"Dan moeten we misschien de rivier in oostelijk richting volgen en daar voor "
+"een tijdje asiel zoeken?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:205
 msgid ""
@@ -174,10 +178,14 @@
 "Cliffs of Thoria. It has been many centuries since any man or elf has passed "
 "over the Cliffs and survived. No, Prince, we must choose another way."
 msgstr ""
+"Het is een goed idee om daar asiel te zoeken, mijn heer, maar niet langs de "
+"rivier. De naam van de rivier betekent: de rivier van de beenderen. Het "
+"kwade sluipt langs de oevers van de rivier en haar water is niet eens "
+"drinkbaar. Nee, prins, we moeten een andere weg kiezen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:210
 msgid "But which way, Kalenz?"
-msgstr ""
+msgstr "Maar welke weg, Kalenz?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:215
 msgid ""
@@ -187,20 +195,29 @@
 "cross the river one time more if we chose that route, but I know a safe "
 "place for the crossing."
 msgstr ""
+"We kunnen twee wegen nemen die de rivier vermijden. De eerste mogelijkheid "
+"is eerst naar het noorden te trekken voorbij de oude woonplaats van mijn "
+"volk en vervolgens naar het oosten waar we nu wonen. De tweede mogelijkheid "
+"is naar het zuiden te gaan door de moerassen, dan naar het oosten en "
+"vervolgens naar het noorden. In dit geval moeten we de rivier een keer meer "
+"oversteken maar ik weet een veilige doorwaadbare plaats."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:220
 msgid "And will you join us in seeking refuge with the North Elves, Princess?"
-msgstr ""
+msgstr "En zul je ons vergezellen, prinses?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:225
 msgid "If the Elves will promise me refuge and safe passage, then I will go."
-msgstr ""
+msgstr "Indien de elven me een veilige doorgang beloven dan zal ik gaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:230
 msgid ""
 "That we will, Princess. Even though you are the daughter of the Queen, our "
 "enemy, we shall not harm you on this encounter, for you have helped us."
 msgstr ""
+"Dat verzekeren we je. Ook al ben je de dochter van de Koningen, onze vijand, "
+"we zullen je geen schade berokkenen bij deze ontmoeting want je hebt ons "
+"geholpen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:235
 msgid ""
@@ -221,6 +238,8 @@
 "Here we overlook the city of Weldyn. The great city. The ancient city. The "
 "city of evil. The city of good. The city of men."
 msgstr ""
+"Hier kijken we uit over de stad Weldyn. De grote stad. De oude stad. De stad "
+"van het kwade. De stad van het goede. De stad ... van mensen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:16
 msgid ""
@@ -228,6 +247,9 @@
 "when I should have been at the height of my power. But my strength failed "
 "me. I failed, and I cannot atone for it."
 msgstr ""
+"Ik heb deze stad in geen zeventien jaar gezien... Zeventien jaar geleden, "
+"wanneer ik op het summum van mijn krachten had moeten zijn. Maar ik kwam "
+"kracht tekort. Ik faalde en gedane zaken nemen geen keer."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:20
 msgid ""
@@ -237,6 +259,11 @@
 "haste to Weldyn, before the guards of Asheviere could get there, to carry "
 "out their evil orders."
 msgstr ""
+"De veldslag was lang en zwaar geweest. We waren verslagen. Eldred was gedood "
+"maar ik wist dat de wraak van Asheviere groot zou zijn. Ik wist dat vele "
+"onschuldigen zouden boeten. Ik moest de monarchie redden door de prinsen in "
+"veiligheid te brengen. Ik haastte me naar Weldyn voordat de wachters van "
+"Asheviere daar zouden aankomen om haar bevelen uit te voeren."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:24
 msgid ""
@@ -245,6 +272,10 @@
 "The heirs were slain. Only Asheviere and her daughter had any claim to the "
 "throne."
 msgstr ""
+"Maar ik faalde. Ik was te laat. Toen ik de vertrekken van de jongste prins, "
+"prins Konrad, binnenkwam zag ik hoe het koude staal het leven uit hem "
+"verdreef. Alles was verloren. De prinsen waren dood. Alleen Asheviere en "
+"haar dochter hadden enig recht op de troon."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:28
 msgid ""
@@ -253,6 +284,10 @@
 "little prince's broken body, and away I rode. Far away, to the land of the "
 "Elves."
 msgstr ""
+"Natuurlijk ben je verbaasd om dit te horen maar het is de waarheid. Snel "
+"verpulverde ik degenen die deze laffe orders hadden uitgevoerd. Dan name ik "
+"het gebroken lichaam van de kleine prins en vertrok... trok ver weg naar het "
+"land van de elven."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:32
 msgid ""
@@ -262,6 +297,11 @@
 "fortune smiled upon this man-child. Perhaps that is why this most truthful "
 "of peoples agreed to my plan."
 msgstr ""
+"Door een merkwaardig en mysterieus toeval had de Elvendame Parandra een "
+"mensenkind gevonden. Ze wist niet waar het vandaan kwam maar wist goed "
+"genoeg dat de orks zonder haar tussenkomst dit kind hadden opgegeten. De "
+"elven voelden dat er deze kleine veel geluk te wachten stond. Waarschijnlijk "
+"is dit waarom dit rechtvaardige volk instemde met mijn plan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:36
 msgid ""
@@ -271,6 +311,10 @@
 "out their evil deed, instead of after. No-one would ever have to know. And "
 "no-one did know for certain, until now."
 msgstr ""
+"Nadat de kleine prins begraven was, besloten we nooit meer over hem te "
+"spreken. In de plaats zouden we het weeskindje Konrad heten en hem opleiden "
+"om koning te worden. Ik zou zeggen dat ik de wachters doodde vooraleer ze de "
+"kans hadden Konrad te doden. Niemand heeft het ooit zeker geweten.. tot nu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:40
 msgid ""
@@ -280,12 +324,19 @@
 "line of kings, stretching all the way back to the seafarers of old from the "
 "west."
 msgstr ""
+"Ik had gedacht dat we je op een dag koning zouden kunnen maken, Konrad. Maar "
+"nu zie ik dat het lot een andere weg heeft uitgestippeld. Ondanks al het "
+"kwaad van Asheviere is deze Li'sar geschikt voor de troon. Zij is de "
+"rechtmatige koningin. Ze stamt of van een lange rij koningen die teruggaat "
+"tot de oude zeevaarders uit het westen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:44
 msgid ""
 "Now, let us not tarry here any longer! The dawn breaks! The time has come "
 "for the heir to the throne to claim it!"
 msgstr ""
+"Laat ons hier niet langer talmen! Het is dageraad! De tijd is gekomen voor "
+"de troonopvolger om de troon op te eisen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:66
 msgid ""
@@ -299,6 +350,15 @@
 "#Death of Kalenz\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Overwinning:\n"
+"@Versla Asheviere\n"
+"Verlies:\n"
+"#Dood van Konrad\n"
+"#Dood van Delfador\n"
+"#Dood van Li'sar\n"
+"#Dood van Kalenz\n"
+"#Beurten zijn om"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:4
 msgid "The Bay of Pearls"
@@ -801,7 +861,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:99
 msgid "Here we come to the great cross-roads. We should go north-east."
-msgstr ""
+msgstr "Hier komen we aan het grote kruispunt. We moeten naar het noordoosten."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:104
 msgid ""
@@ -809,23 +869,28 @@
 "strategy, and she has hired Orcs to guard them. We shall have to fight to "
 "travel them."
 msgstr ""
+"Pas op! Deze heuvels zijn niet veilig! De wegen zijn van tactisch groot "
+"belang voor Asheviere en ze heeft orks ingehuurd om ze te bewaken. We zullen "
+"moeten vechten om van de weg gebruik te maken!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:109
 msgid "Then fight we shall. Let it begin!"
-msgstr ""
+msgstr "Vechten zullen we! Voorwaarts mannen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:129
 msgid "Victory is ours, men. Let us proceed north-east!"
 msgstr ""
+"De overwinning behoort ons toe mannen! Laat ons verder noordoostwaards "
+"trekken."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:153
 msgid "Stay on the path! The hills here are not safe!"
-msgstr ""
+msgstr "Blijf op de weg! De heuvels zijn niet veilig!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:177
 msgid ""
 "Beware the hills! There are many Orcs in hiding, preparing to ambush you!"
-msgstr ""
+msgstr "Pas op voor de heuvels! Er liggen heel wat orks in hinderlaag!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:4
 msgid "The Dwarven Doors"
@@ -852,49 +917,58 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:138
 msgid "The doors are closed and barred from the inside!"
-msgstr ""
+msgstr "De deuren zijn gesloten en vanbinnenuit vergrendeld."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:143
 msgid "We can't get in! What should we do now?"
-msgstr ""
+msgstr "We kunnen niet naar binnen! Wat moeten we nu doen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:148
 msgid ""
 "It is said that the orcs used an old mine tunnel to surprise the dwarves. It "
 "must be that one in the north-east."
 msgstr ""
+"Er wordt gezegd dat de orks een oude mijnschacht gebruikten om de dwergen te "
+"verrassen. Het moet die tunnel zijn in het noordoosten."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:153
 msgid "Then we must make it to that tunnel!"
-msgstr ""
+msgstr "Dan moeten we snel naar die tunnel!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:169
 msgid "This old mine seems to be connected to the main tunnels."
-msgstr ""
+msgstr "Deze oude mijnschacht lijkt verbonden te zijn met de hoofdtunnels."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:174
 msgid "I am hesitant to enter. It will be so difficult in the darkness!"
-msgstr ""
+msgstr "Ik aazel om binnen te gaan. Het zal zo moeilijk zijn in de duisternis!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:179
 msgid "There is no time for idle chatter or delay of any kind. Onward!"
 msgstr ""
+"Er is geen tijd voor zinloos geklets of oponthoud van welke aard ook! "
+"Voorwaarts!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:201
 msgid ""
 "We have defeated the foul Orcs guarding this land, but we must continue "
 "without rest. More will surely come!"
 msgstr ""
+"We hebben de kwade orks die dit land bewaaken verslagen maar we moeten "
+"zonder aarzelen verder, meer orks zullen vast en zeker komen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:206
 msgid ""
 "Indeed we must not delay. I remember now, the mines in the North-East are "
 "the best way to enter!"
 msgstr ""
+"Inderdaad we mogen niet talmen. Ik herinner me nu dat de mijnen in het "
+"noordoosten de beste manier zijn om Knalga binnen te geraken."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:211
 msgid "But Konrad's party was not alone in entering the mines..."
 msgstr ""
+"Maar Konrad en zijn gevolg waren niet de enigsten die de mijnen binnengingen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:245
 msgid ""
@@ -902,80 +976,97 @@
 "there is all this chaos before us! Come on, men! We must make it to the "
 "mines, which lie ahead of us!"
 msgstr ""
+"Oef! We zijn door de gevaarlijk mist van de bergen geraakt en nu ligt er al "
+"deze chaos voor ons! Komaan mannen! We moeten naar de mijnen die voor ons "
+"liggen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:257
 msgid ""
 "The defense of the dwarves must have been strong. Look at those ruined "
 "towers!"
 msgstr ""
+"De versterkingen van de dwergen moeten sterk geweest zijn! Kijk eens naar "
+"die ruïne-torens!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:262
 msgid ""
 "The battle outside was fierce, and lasted a full half-year. But the battles "
 "inside the tunnels were worse."
 msgstr ""
+"Het gevecht buiten was hevig en duurde meer dan een half jaar. Maar de "
+"gevechten in de tunnels waren nog erger..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:282
 msgid "Ruarrrrr!!!"
-msgstr ""
+msgstr "Rrrroeaarr!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:287
 msgid "A monster was hiding in that lake!"
-msgstr ""
+msgstr "Een monster zat in dat meer verstopt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:296
 msgid ""
 "The legend was true! There are always tentacled creatures hiding in the "
 "lakes near the Dwarven Kingdoms"
 msgstr ""
+"De legende was waar! Er zitten altijd tentakelige creaturen verscholen in de "
+"meren rondom de koninkrijken van de dwergen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:311
 msgid "At last, this is the entrance to the Dwarven Kingdoms."
-msgstr ""
+msgstr "Eindelijk, dit is de toegang tot de koninkrijken der dwergen"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:316
 msgid "All can I see are ruins and poor villages."
-msgstr ""
+msgstr "Het enigste wat ik kan zien zijn ruïnes en armzalige dorpen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:321
 msgid ""
 "The poor villagers that once lived here and traded with the dwarves are now "
 "held in slavery by the orcs."
 msgstr ""
+"De arme dorpbewoners die hier vroeger leefden en met de dwergen handel "
+"dreven zijn nu slaven voor de orks."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:326
 msgid "Slaves to the evil orcs? We must liberate them!"
-msgstr ""
+msgstr "Slaven voor de orks? We moeten ze bevrijden!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:331
 msgid ""
 "That would not be a wise choice, for our mission is to retreive the Scepter "
 "of Fire. If we tarry in this place, hordes of orcs will surround us."
 msgstr ""
+"Dat zou onze missie om de Scepter des Vuurs te vinden niet ten goede komen. "
+"Indien we hier langer blijven zullen de orkhorden ons omsingelen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:336
 msgid ""
 "Konrad, heed the words of Defaldor. We shall return to wrest the grip of the "
 "orcs from these lands."
 msgstr ""
+"Konraad, neem de woorden van Delfador in acht. We zullen later terugkeren om "
+"de greep van de orks op dit land te breken."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:341
 msgid "This does not please me, but I will listen to your advice."
-msgstr ""
+msgstr "Dit bevalt me niet, maar ik zal naar je advies luisteren."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:360
 msgid ""
 "My uncle used to smuggle...err...I mean...trade food for the Dwarves. He "
 "could get grain carts in under the very noses of those ugly orcs."
 msgstr ""
+"Mijn oom smokkelde..euh.. ik bedoel.. ruilde voedsel met de dwergen. Hij kon "
+"graankarren onder de neus van de orks binnenbrengen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:365
 msgid "He must be hiding in one of those villages."
-msgstr ""
+msgstr "Hij zit vast en zeker verscholen in een van die dorpjes."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:439
 msgid "Haw! My niece's friends are mine friends too"
-msgstr ""
+msgstr "Hah! Mijn nichts vrienden zijn ook mijn vrienden!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:4
 msgid "The Elven Council"
@@ -987,34 +1078,46 @@
 "half a century - a generation in the way your race counts time - since any "
 "man has been considered Elf-friend enough to stand here."
 msgstr ""
+"Gegroet en welkom in onze hoofdstad. Je moet je vereerd voelen. Het is bijna "
+"een halve eeuw geleden sinds een man elvenvriend genoeg was om hier te staan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:86
 msgid "We are indeed honored."
-msgstr ""
+msgstr "We zijn inderdaad vereerd."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:91
 msgid ""
 "I might also say that it is you who are honored. It has been so long since "
 "you have been graced by with the presence of a princess of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Ik mag ook zeggen dat jullie jullie vereerd moeten voelen. Het is lang "
+"geleden dat je vereerd bent geweest met de aanwezigheid van een prinses van "
+"Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:96
 msgid ""
 "Silence, foolish girl! With such arrogance, is it any surprise that the "
 "royal family of Wesnoth long ago saw their ancient alliances fall to pieces?"
 msgstr ""
+"Stilte, dom wicht! Met zo'n arrogantie is het niet verwonderlijk dat het "
+"koninklijk geslacht haar oude allianties heeft verloren."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:101
 msgid ""
 "Yes...you are right, sir. It is I who am honored to be here, and I apologize "
 "for my discourtesy."
 msgstr ""
+"Ja.. je hebt gelijk, mijnheer. Ik ben vereerd hier te mogen zijn en ik "
+"veronschuldig mij voor mijn onhoffelijkheid."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:106
 msgid ""
 "Delfador the Great. As wise with his tongue in advice as he is strong with "
 "his staff in battle. A rare combination, especially among men."
 msgstr ""
+"Delfador de Grote. Zo wijs met zijn tong bij het geven van raad als hij "
+"sterk is met zijn staf in een gevecht. Een uitzonderlijke combinatie, vooral "
+"bij mensen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:111
 msgid ""
@@ -1022,26 +1125,36 @@
 "since I last laid eyes on you, Konrad, yet you are now a grown man. A brave "
 "warrior stands before me!"
 msgstr ""
+"Hoe snel wordt het mensenras niet volwassen! Slechts negentien winters zijn "
+"verstreken toen ik het laatst mijn ogen op je rustte Konrad maar je bent al "
+"een volwassen man. Een dapper krijger staat voor me!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:116
 msgid "Forgive me, Elf, but I'm afraid I do not recall meeting you before."
 msgstr ""
+"Vergeef me, elf, maar ik ben bang dat ik me niet herinner jou te ontmoeten. "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:121
 msgid ""
 "Konrad, this is Parandra. She helped me rescue you from the clutches of "
 "Asheviere."
 msgstr ""
+"Konrad, dit is Parandra. Ze heeft me geholpen om je uit de greep van "
+"Asheviere te bevrijden."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:126
 msgid "I had no idea! Thank you, my lady. It is a pleasure to meet you again."
 msgstr ""
+"Dat wist ik niet! Dank je, juffrouw. Het is me een waar genoegen je opnieuw "
+"te mogen ontmoeten."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:131
 msgid ""
 "Rescued him from my mother? But nineteen years ago Konrad would have been an "
 "infant! What is this you are talking about?"
 msgstr ""
+"Je hebt hem gered van mijn moeder? Maar negentien jaar geleden was Konrad "
+"nog een baby! Wat praat je daar?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:136
 msgid ""
@@ -1049,22 +1162,30 @@
 "unjustly. When Konrad was an infant, she ordered all the princes put to "
 "death, so she could sieze control."
 msgstr ""
+"Je moeder heeft veel kwaad op haar geweten, kind. Ze heeft vele onschuldigen "
+"gedood. Toen Konrad een baby was beval ze dat alle prinsen gedood moesten "
+"worden zodat zij de macht kon grijpen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:141
 msgid ""
 "She had them murdered? There were others too, not just Konrad? Surely you do "
 "not speak the truth! Parandra, what do you say?"
 msgstr ""
+"Ze liet hen vermoorden? Er ware nog andere prinsen, niet alleen Konrad? "
+"Natuurlijk spreek je niet de waarheid! Parandra, wat zeg jij?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:146
 msgid ""
 "Princess, when Delfador the Great speaks of the Queen Mother, Asheviere, "
 "ordering the princes of Wesnoth to be put to death, he speaks the truth."
 msgstr ""
+"Prinses, wanneer Delfador de Grote vertelt dat de koningen moeder, "
+"Asheviere, beval de prinsen van Wesnoth te doden, dan vertelt hij de "
+"waarheid."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:151
 msgid "And what say you, Elf-king?"
-msgstr ""
+msgstr "En wat zeg jij, elvenkoning?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:156
 msgid ""
@@ -1073,6 +1194,10 @@
 "allowed Orcs to desecrate the lands, abandoning all respect for the peoples "
 "around her."
 msgstr ""
+"Ik zag het niet zelf, prinses, maar ik heb vele betrouwbare berichten "
+"gehoord. Asheviere heeft inderdaad het bloed van de prinsen aan haar handen "
+"kleven. Ze heeft ook toegestaan dat de orks het land plunderen en liet alle "
+"respect voor haar onderdanen varen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:167
 msgid ""
@@ -1080,12 +1205,18 @@
 "accept me as Queen. I will rule justly and fairly. My mother is only Queen "
 "Mother. The throne is rightfully mine, and with the Scepter I can prove it."
 msgstr ""
+"Goed, dat is waarom ik de scepter moet nemen. Ik zal terugkeren en mijn "
+"moeder zal me als koningin accepteren. Ik zal rechtvaardig regeren. Mijn "
+"moeder is slechts de koningin moeder. De troon behoort mij toe, en met de "
+"scepter kan ik het bewijzen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:172
 msgid ""
 "Princess, there is some good in you, but the throne is not yours to claim. "
 "Konrad has the Scepter. He will take the throne."
 msgstr ""
+"Prinses, er zit enige goedheid in jou, maar de troon behoort Konrad toe. "
+"Konrad heeft de scepter. Hij zal de troon bestijgen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:179
 msgid ""
@@ -1094,32 +1225,41 @@
 "will rule from it with justice and fairness. I may even accept you as my "
 "advisor and counselor, Delfador"
 msgstr ""
+"Wel, ik heb de scepter! Ik zal terugkeren en het volk zal me aanvaarden als "
+"koningin! Mijn moeder is slechts de koningin moeder. De troon behoort mij "
+"toe en ik zal vanaf de troon met rechtvaardigheid regeren. Ik zou je zelfs "
+"als mijn adviseur aannemen, Delfador."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:184
 msgid ""
 "Though you have the Scepter, Princess, it is rightfully Konrad's. You have "
 "it now only because we helped you get it."
 msgstr ""
+"Ook al heb je nu de scepter, prinses, hij behoort eigenlijk aan Konrad. Jij "
+"hebt hem nu alleen maar omdat we jou geholpen hebben de scepter te vinden."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:189
 msgid "And if I refuse to give it to him?"
-msgstr ""
+msgstr "En ik weiger de scepter aan hem te geven?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:194
 msgid ""
 "If it is necessary, princess, I will ask Konrad to fight you in a duel for "
 "it."
 msgstr ""
+"Indien het nodig is, prinses, vraag ik Konrad om je in een duel te bevechten."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:199
 msgid ""
 "Delfador! Li'sar has become our friend. I don't want to fight her! As long "
 "as she rules well, what does it matter if she becomes queen?"
 msgstr ""
+"Delfador! Li'sar is onze vriend! Ik wil haar niet bevechten! Zolang ze "
+"rechtvaardig regeert, geeft het toch niet dat ze koningin wordt?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:204
 msgid "You are the rightful heir. You should be king, Konrad."
-msgstr ""
+msgstr "Jij bent de rechtmatige opvolger, Konrad. Jij moet koning worden."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:212
 msgid ""
@@ -1127,16 +1267,21 @@
 "just. A warrior who has respect, and appreciates peace. Yet the throne is "
 "not the place for him. You know of what I speak, Delfador."
 msgstr ""
+"Delfador, je hebt Konrad wijs en rechtvaardig opgevoed. Hij is een krijger "
+"met respect en met eerbied voor vrede. Maar de troon hoort hem niet toe, je "
+"weet waarover ik spreek, Delfador."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:217
 msgid "But I do not! What is your meaning, Parandra?"
-msgstr ""
+msgstr "Maar ik weet het niet! Wat wil je zeggen, Parandra?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:222
 msgid ""
 "In time, things will be revealed, fair Princess. For the moment, go forth "
 "and claim the throne of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Mettertijd zal alles duidelijk worden, prinses. Maar ga nu en eis de troon "
+"van Wesnoth op!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:227
 msgid ""
@@ -1144,6 +1289,9 @@
 "speak to no-one of what we know, I see no reason why Konrad would not best "
 "have the throne."
 msgstr ""
+"Parandra, wat je zegt mag juist schijnen volgens sommigen, maar zolang niet "
+"jou noch ik spreken over wat we weten zie ik geen reden waarom Konrad de "
+"troon niet zou bestijgen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:232
 msgid ""
@@ -1151,10 +1299,13 @@
 "the world of men. But in this, you are mistaken. Li'sar is the heir. She "
 "should take the throne. Now that I have met her for myself, I am sure of it."
 msgstr ""
+"In zoveel aangelegenheden heb je gelijk, Delfador, en je wijsheid kent zijn "
+"gelijke niet in de wereld der mensen, maar in dit geval ben je verkeerd. "
+"Li'sar is de troonopvolger. Zij moet de troon innemen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:237
 msgid "She will claim the throne, and not me? What should I do?"
-msgstr ""
+msgstr "Zij zal de troon bestijgen en niet ik? Wat moet ik doen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:242
 msgid ""
@@ -1162,11 +1313,16 @@
 "not convince you otherwise. I have seen the way you look at her, Konrad. I "
 "think that now you would follow her even to the ends of the earth."
 msgstr ""
+"Li'sar zal de koningin zijn, maar jij zult met haar gaan. Inderdaad, ik "
+"vermoed dat we je niet van het tegendeel zouden kunnen overtuigen. Ik heb "
+"gezien hoe je naar haar kijkt, Konrad. Ik denk dat je haar zelfs zou volgen "
+"tot op het einde van de wereld."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:247
 msgid ""
 "With all due respect, my lady, she is my cousin! There is nothing between us!"
 msgstr ""
+"Met alle respect, juffrouw, ze is mijn nicht! Er bestaat niets tussen ons!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:252
 msgid ""
@@ -1174,27 +1330,36 @@
 "would surely be safer for you. The Elves could show you things that would "
 "amaze you, things that no man has seen before."
 msgstr ""
+"Indien het is zoals je zegt dat het is, Konrad, dan zou je misschien beter "
+"hier bij ons blijven. Het zou veiliger zijn voor jou en de elven zouden je "
+"dingen kunnen tonen die je verbazen, dingen die nog geen mens ooit heeft "
+"gezien."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:257
 msgid ""
 "That is a generous offer, my lady, but you are indeed right, I would rather "
 "go with Li'sar."
 msgstr ""
+"Dat is gulle aanbieding, juffrouw, maar je hebt gelijk, ik zou liever met "
+"Li'sar meegaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:262
 msgid "And what say you, Uradredia?"
-msgstr ""
+msgstr "En wat zeg jij, Uradredia?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:267
 msgid ""
 "Tell me, Li'sar, are you willing to fight your own mother for the throne?"
 msgstr ""
+"Zeg me, Li'sar, ben je bereidt je eigen moeder te bevechten voor de troon?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:272
 msgid ""
 "It is for the good of the country. If it is necessary, I will fight her, Elf-"
 "king."
 msgstr ""
+"Het is voor het belang van het koninkrijk. Indien het nodig zou zijn dan "
+"bevecht ik haar, elvenkoning."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:277
 msgid ""
@@ -1202,11 +1367,15 @@
 "do not concur, the words of Parandra, daughter of Elandria are wise. Rest "
 "here for a time, and then go forth with them."
 msgstr ""
+"Ik voel dat juffrouw de waarheid spreekt. Delfador, ook al weet ik dat je "
+"niet akkoord gaat, de worden van Parandra, dochter van Elandria, zijn wijs. "
+"Rust hier wat uit en ga dan met hen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:282
 msgid ""
 "And you have been with us for a time, Kalenz son of Kliada, what say you?"
 msgstr ""
+"En jij bent al een tijd bij ons geweest Kalenz, zoon van Kliada, wat zeg jij?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:287
 msgid ""
@@ -1215,6 +1384,11 @@
 "both our lives and our limbs. She lacks experience, and has too much of the "
 "brashness of youth, but she will make a good Queen in time."
 msgstr ""
+"Wijsheid heeft gezegevierd vandaag, Delfador. We zijn samen met Li'sar "
+"geweest in de hachelijkste omstandigheden en hebben lichaam en leven "
+"geriskeerd samen met haar. Maar we hebben nog lichaam en leven. Ze mist "
+"ervaring en is nog te impulsief door haar leeftijd maar mettertijd zal ze "
+"een goede koningin zijn."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:292
 msgid ""
@@ -1222,6 +1396,9 @@
 "journey? The Ford of Abez will not be passable, for surely it will be "
 "watched and guarded by many men."
 msgstr ""
+"De Raad der Elven heeft gesproken. Maar welke weg zullen we nemen? Het Ford "
+"van Abez zal niet toegankelijk zijn, het wordt vast en zeker bewaakt door "
+"vele manschappen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:297
 msgid ""
@@ -1230,12 +1407,17 @@
 "there you can return to Wesnoth and surprise the Dark Queen, catching her "
 "off guard."
 msgstr ""
+"Er is nog een andere weg naar Wesnoth: over het gebergte van de draak en "
+"door de donkere vallei. Naar het land van het oosten en van daar kun je "
+"terug naar Wesnoth om de Duistere Koningin te verrassen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:302
 msgid ""
 "Mountains of the dragons? That sounds very dangerous! I didn't even think "
 "there were such things as dragons!"
 msgstr ""
+"Het gebergte van de draak? Dat klinkt gevaarlijk! Ik wist zelfs niet dat "
+"draken bestonden!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:307
 msgid ""
@@ -1243,6 +1425,9 @@
 "retain their name of old. Still, that path will be dangerous for us. Is "
 "there not another route we might take?"
 msgstr ""
+"Al jaren is er geen draak meer gezien in dat gebergte, maar het gebergte "
+"heeft haar naam verkregen in lang vervlogen tijden. Maar goed, deze weg zal "
+"gevaarlijk zijn. Is er geen alternatieve route die we zouden kunnen nemen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:312
 msgid ""
@@ -1250,6 +1435,9 @@
 "and then go forth, friends. Fortune has smiled upon you so far, despite "
 "great dangers. Perhaps she will continue to do so."
 msgstr ""
+"Alle routes zijn gevaarlijk, maar er is hoop via deze weg. Rust en ga dan, "
+"vrienden. Vrouwe Fortuna is jullie welgezind geweest tot dusver, misschien "
+"zal ze jullie goedgezind blijven."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:4
 msgid "The Elves Besieged"
@@ -1454,7 +1642,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:4
 msgid "Epilogue"
-msgstr ""
+msgstr "Epiloog"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:11
 msgid ""
@@ -1462,16 +1650,23 @@
 "crowned Queen of Wesnoth, and the holder of the Scepter of Fire, which she "
 "would pass to all her successors."
 msgstr ""
+"En zo eindigde het bewind van de onrechtvaardige koningin, en Li'sar, "
+"dochter van Haldric werd tot koningin van Wesnoth gekroond en ze zou de "
+"Scepter des Vuurs aan al haar opvolgers doorgeven."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:15
 msgid "Her reign was long, and she undid the evil deeds of her mother."
 msgstr ""
+"Haar bewind was lang en ze maakte de ravage veroorzaakt door haar moeder "
+"ongedaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:19
 msgid ""
 "Konrad became a noble in Li'sar's court. He married Li'sar, and together "
 "they had two sons and a daughter."
 msgstr ""
+"Konrad werd een edelman aan Li'sars hof. Hij huwde haar en samen hadden ze "
+"twee zonen en een dochter."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:23
 msgid ""
@@ -1479,6 +1674,8 @@
 "buried in the Royal Crypt in Weldyn, which Konrad visited to pay homage "
 "every week."
 msgstr ""
+"Het stoffelijk overschot van de jonge prins Konrad werd overgebracht van de "
+"elven naar de koninklijke crypte in Weldyn."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:27
 msgid ""
@@ -1486,12 +1683,18 @@
 "matters of state. He lived until a ripe old age, and was given a Royal "
 "Funeral, after which he was buried in the Royal Crypt in Weldyn."
 msgstr ""
+"Delfador werd de voorzitter van Li'sars Hoge Raad en gaf haar advies bij de "
+"belangrijkste staatsaangelegenheden. Hij stier op rijpe leeftijd en kreeg "
+"een koninklijke begrafenis waarna hij in de koninklijke crypte te Weldyn "
+"werd bijgezet."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:31
 msgid ""
 "Kalenz returned to his home in the North, and never returned to the land of "
 "men."
 msgstr ""
+"Kalenz keerde terug naar zijn thuis in het noorden om nooit meer in het land "
+"der mensen gezien te worden."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:4
 msgid "The Ford of Abez"
@@ -1522,7 +1725,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:196
 msgid "Ruaarrrrrrrr!"
-msgstr ""
+msgstr "Rrrroeaarr!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:201
 msgid "What is that?"
@@ -1533,26 +1736,32 @@
 "Creatures of the deep are upon us! This may be very dangerous. Be quick! We "
 "must get to the other side with all haste!"
 msgstr ""
+"Schepsel uit de diepte hebben hun oog op ons laten vallen! Dit kan wel eens "
+"gevaarlijk worden. Wees snel! We moeten naar de overkant met spoed."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:223
 msgid "We made it across the river safely! Where to now?"
-msgstr ""
+msgstr "We zijn veilig aan de overkant geraakt! Naar waar nu?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:229
 msgid ""
 "If we are to have any hope of penetrating into Knalga, we must continue "
 "north to seek help from the northern Dwarves."
 msgstr ""
+"Indien we enige hoop willen hebben om Knalga binnen ter raken moeten we "
+"verder naar het noorden om de hulp te zoeken van de noorderdwergen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:235
 msgid ""
 "I cannot believe it. They have made it away! We must make chase. After them, "
 "men! Let us cross the river too! We will meet again, foul imposter."
 msgstr ""
+"Ik kan het niet geloven. Ze zijn ontsnapt! We moeten ze achterna! "
+"Voorwaarts! Snel over de rivier. We zullen elkaar terugzien, vuile bedrieger."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:241
 msgid "Do you think she's really going to chase us, Delfador?"
-msgstr ""
+msgstr "Denk je echt dat ze ons zal achternazitten, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:247
 msgid ""
@@ -1560,6 +1769,9 @@
 "difficult for her. We must continue onward. If she makes it across before "
 "winter, then so be it!"
 msgstr ""
+"Het ziet er in elk geval naar uit, maar de zeeschepsels zullen het moeilijk "
+"voor haar maken. We moeten verder. Indien ze in de oversteek slaagt voor de "
+"winter, zo weze het dan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:267
 msgid ""
@@ -1568,10 +1780,14 @@
 "lands, but they are now filled only with chaos. This is where your father "
 "and uncle were betrayed, almost nineteen years ago now, Konrad."
 msgstr ""
+"Dit is het Fort van Abez. Wanneer we deze rivier doorwaden verlaten we "
+"Wesnoth en gaan we het land van het noorden binnen. De dwergen heersten "
+"vroeger over deze gebieden maar nu heerst er alleen maar chaos. Hier werden "
+"je vader en oom verraden, bijna negentien jaar geleden nu, Konrad."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:272
 msgid "Really? So what happened, Delfador?"
-msgstr ""
+msgstr "Echt? Wat is er toen gebeurd, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:277
 msgid ""
@@ -1580,22 +1796,28 @@
 "faced each other, neither willing to ford the river. On the fourth day, the "
 "northern armies crossed and attacked us."
 msgstr ""
+"De troepen van de koning hadden hier hun kamp opgeslagen en de meuten van "
+"het noorden waren aan de andere kant van de rivier. Drie dagen en drie "
+"nachten staarden de legers naar elkaar, geen van beide durfde de oversteek "
+"te wagen. Op de vierde dag vielen de noordelijke leges ons aan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:282
 msgid "And then...we were defeated?"
-msgstr ""
+msgstr "En dan ...werden we verslagen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:287
 msgid "We were winning the battle. We were repelling them..."
-msgstr ""
+msgstr "We wonnen het gevecht. We dreven hen terug..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:292
 msgid "And then the king's son, in the heat of battle, turned upon the king!"
 msgstr ""
+"En dan in het heetst van de strijd keerde de zoon van de koning zicht tegen "
+"hem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:297
 msgid "But you avenged the murder. You killed the prince. Right, Delfador?"
-msgstr ""
+msgstr "Maar jij wrook de moord. Jij doodde de prins. Nietwaar, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:302
 msgid ""
@@ -1603,20 +1825,25 @@
 "know not now whether it was wisdom or cowardice, but I did flee, seeing no "
 "further hope on that day."
 msgstr ""
+"Wanneer ik de koning verraden zag en zijn banier gevallen, verliet ik het "
+"gevecht. Ik weet nu nog altijd niet of het wijsheid was of lafheid, maar ik "
+"vluchtte en zag geen hoop meer die dag."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:307
 msgid ""
 "Oh, but the Elves always told me that you killed the prince, Delfador, even "
 "though you never talked about it."
 msgstr ""
+"Oh, maar de elven hebben me altijd verteld dat je de prins gedood hebt, "
+"Delfador, ook al praatte je er nooit over."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:312
 msgid "That foolish boy killed himself."
-msgstr ""
+msgstr "De domme jonge heeft zichzelf gedood."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:317
 msgid "What do you mean?"
-msgstr ""
+msgstr "Wat bedoel je?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:322
 msgid ""
@@ -1625,16 +1852,22 @@
 "the heat of battle, that boy, fool that he was, came charging at me, "
 "slashing wildly. I had little choice but to end his life."
 msgstr ""
+"Ik verzamelde mannen om tegen de verrader-koning, en natuurlijk Asheviere te "
+"vechten. Zij was het brein achter dit duivels plan. Het was een gevecht drie "
+"tegen een. Tijdens het gevecht viel die jonge idioot me aan, ik had geen "
+"keuze en moest zijn leven beëindigen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:327
 msgid "So it is true, you did kill him?"
-msgstr ""
+msgstr "Dus het is waar, je hebt hem gedood?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:332
 msgid ""
 "He did die in battle at my hand. It is sad that your brothers did not have "
 "the opportunity to experience such an honorable death, Konrad."
 msgstr ""
+"Hij stierf tijdens het gevecht door mijn hand. Het is jammer dat je broers "
+"de kans nooit kregen om een even eerbare dood te sterven."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:337
 msgid ""
@@ -1642,16 +1875,21 @@
 "immediately. And, look! It seems that the guard-towers on the river banks "
 "are manned!"
 msgstr ""
+"Met alle respect, mijnheer, maar we moeten verder. We moeten snel de rivier "
+"over. En kijk! Het ziet ernaar uit dat de wachttorens op de oevers bemand "
+"zijn!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:342
 msgid ""
 "Look! Some of the southerners, men of Wesnoth, are trying to cross into our "
 "lands! We will slaughter them by the river's edge!"
 msgstr ""
+"Kijk! Enkele zuiderlingen, mannen van Wesnoth, proberen ons land te "
+"betreden! We zullen ze aan de rand van de rivier afslachten!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:347
 msgid "Isn't there somewhere else we can cross? Maybe upstream?"
-msgstr ""
+msgstr "Is er geen andere plaats om over te steken? Misschien stroomopwaarts?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:352
 msgid ""
@@ -1661,16 +1899,24 @@
 "like rats! Look to the west! Asheviere has a border fort, and it seems to be "
 "full of soldiers! We must cross here, and quickly!"
 msgstr ""
+"De winter nadert snel. We hebben maar enkele dagen om de oversteek te maken "
+"en de dichtsbijzijnde brug is ver weg. Om hier gevangen te zitten wanneer de "
+"troepen van Asheviere arriveren zou zelfmoord zijn! Asheviere zou ons als "
+"ratten in de val lokken. Kijk naar het westen! Asheviere heeft een grensfort "
+"en het zit vol met soldaten! We moeten hier oversteken, en snel!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:357
 msgid ""
 "There they are! So it is true, they foiled the undead. Now they are trying "
 "to leave Wesnoth. We can't let them cross the river. After them, men!"
 msgstr ""
+"Daar zijn ze! Dus het is waar, ze zijn aan de levende doden ontsnapt en "
+"proberen Wesnoth te verlaten. We mogen ze de rivier niet laten oversteken. "
+"Grijp hen, mannen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:362
 msgid "Not her again! Quickly! We must hurry!"
-msgstr ""
+msgstr "Ach nee, niet weer dat dom wicht! Snel! We moeten voortmaken!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:4
 msgid "Gryphon Mountain"
@@ -1712,17 +1958,19 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:166
 msgid "What is this place? That is one big mountain!"
-msgstr ""
+msgstr "Wat is deze plaats? Dat is een hele hoge berg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:171
 msgid "That is the fabled Gryphon Mountain."
-msgstr ""
+msgstr "Dit is de beroemde Grifoenberg."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:176
 msgid ""
 "Gryphon Mountain! Maybe we could steal some eggs from the gryphons and train "
 "the young to be flying mounts. Would that work, Delfador?"
 msgstr ""
+"Grifoenberg! Misschien kunnen we enkele eieren van de grifoenen stelen om de "
+"jongen op te voeden als rijdieren. Zou dat lukken, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:181
 msgid ""
@@ -1730,24 +1978,30 @@
 "prove dangerous...and yet such mounts could help us greatly later. Whatever "
 "we do, we must pass by this place."
 msgstr ""
+"We kunnen proberen, maar we moeten voorzichtig zijn. Het zou gevaarlijk "
+"kunnen zijn om de grifoenen te storen... maar ja, zo'n rijdieren zouden ons "
+"later wel ten goede kunnen komen. Wat we ook doen, we moeten langs deze berg "
+"passeren."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:186
 msgid "Well, let's start climbing the mountain!"
-msgstr ""
+msgstr "Laten we de berg beklimmen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:195
 msgid ""
 "It appears that we are not the only ones are interested in this mountain. "
 "Once again the Queen opposes us!"
 msgstr ""
+"Het ziet ernaar uit dat we niet de enigste zijn die geïnteresseerd zijn in "
+"deze berg. Nochmaals probeert Asheviere ons tegen te houden."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:200
 msgid "Quickly, men! Onward!"
-msgstr ""
+msgstr "Snel, mannen! Voorwaarts!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:209
 msgid "We have defeated them! Now what do we do?"
-msgstr ""
+msgstr "We hebben ze verslagen! Wat doen we nu?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:214
 msgid ""
@@ -1755,18 +2009,26 @@
 "or Anduin before winter falls. We must therefore cross the great river and "
 "continue toward the land of the Dwarves. Hurry, let us go!"
 msgstr ""
+"We moeten verder naar het noorden. Het is te laat om de veiligheid van "
+"Elensefar of Anduin op te zoeken voor de komst van de winter. We moeten de "
+"Grote Rivier oversteken en verder naar het noorden trekken, naar het land "
+"van de dwergen. Snel, laat ons gaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:225
 msgid ""
 "With these gryphon eggs we should be able to breed gryphons that will serve "
 "us. Then we can hire gryphon riders!"
 msgstr ""
+"Met deze grifoeneieren kunnen we grifoenen kweken die ons dienen. Dan kunnen "
+"we grifoenruiters recruteren!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:235
 msgid ""
 "It is a shame we could not get those Gryphon eggs - they would surely have "
 "given us an advantage sometime. Still, we must continue."
 msgstr ""
+"Het is jammer dat we die grifoeneieren niet konden krijgen - ze zouden ons "
+"vast en zeker een voordeel hebben gegeven. Nu goed, we moeten verder."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:242
 msgid "Let us continue onward!"
@@ -1934,22 +2196,27 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:117
 msgid "Greetings, men of the plains."
-msgstr ""
+msgstr "Gegroet, mannen van de vlaktes."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:121
 msgid ""
 "What do these intruders want? We did not invite them here, that is certain."
 msgstr ""
+"Wat willen deze indringers? Wij hebben hen niet uitgenodigd, dat is zeker!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:125
 msgid ""
 "We come in peace! We wish for you to aid us in our struggle against "
 "Ashievere, the evil Queen Mother."
 msgstr ""
+"We komen in vrede! We willen dat jullie ons helpen in onze strijd tegen "
+"Asheviere, de kwade koningin moeder."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:129
 msgid "We will not join you. You who are led by these youths and this old man."
 msgstr ""
+"We zullen jullie niet vervoegen. Jullie die geleid worden door dit kind en "
+"deze oude man."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:133
 msgid ""
@@ -1957,24 +2224,29 @@
 "Queen, we will strip you of your power, once the throne is rightfully "
 "reclaimed."
 msgstr ""
+"Je bent met ons of tegen ons. Indien je ons niet helpt de koningin van de "
+"troon te stoten zullen we jullie van je macht ontdoen wanneer de troon ons "
+"toehoort."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:137
 msgid ""
 "Hah! You think you can sieze the throne? Defeat us in battle and we will "
 "join you, or leave now and never return!"
 msgstr ""
+"Haha! Denk je dat je de troon kunt veroveren? Versla ons in een gevecht en "
+"we zullen jullie zoek bijstaan anders ga nu en kom nooit terug."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:141
 msgid "Very well. We will fight you."
-msgstr ""
+msgstr "Zo weze het. We zullen jullie bevechten."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:145
 msgid "Fools! We will run you down like dogs!"
-msgstr ""
+msgstr "Dwazen! We chargeren los over jullie heen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:149
 msgid "There is no turning back for you now. This is a fight to the death!"
-msgstr ""
+msgstr "Er is geen ontsnappen meer aan. Dit is een strijd tot de dood!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:161
 msgid ""
@@ -1982,32 +2254,40 @@
 "worthy even to claim the throne. The clans will help you. We will fight with "
 "you against the Queen."
 msgstr ""
+"Wacht! Ik kan dit niet geloven! Je hebt ons inderdaad verslagen! Inderdaad, "
+"je bent waardig, waardig zelfs om de troon te bestijgen. De clans zullen je "
+"helpen. We zullen met je vechten tegen de koningin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:165
 msgid "So you admit defeat! You will serve me in fighting the evil queen?"
 msgstr ""
+"Je accepteert dus het verlies. Je zult samen met me vechten tegen de "
+"duistere koningin? "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:169
 msgid "We will serve you, my lord. You will make a worthy king."
-msgstr ""
+msgstr "We zullen u dienen, heer. U zult een goede koning worden."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:173
 msgid "I think you are mistaken! You will help me be queen!"
-msgstr ""
+msgstr "Ik denk dat je je vergist! Je zult mij helpen koningin te worden!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:177
 msgid "Who then is your leader? Who do we serve?"
-msgstr ""
+msgstr "Wie is je leider dan? Wie dienen we?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:181
 msgid ""
 "You will serve us. You will protect our flanks while we make way straight "
 "for the queen. With you on either flank, we can surely overcome her."
 msgstr ""
+"Je zult ons dienen. Je zult onze flanken beschermen terwijl we ons een weg "
+"banen naar de koningin. Met jullie op de flanken kunnen we haar vast en "
+"zeker overwinnen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:185
 msgid "Delfador, don't you think it is time we settled this?"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador, denk je niet dat het tijd wordt om dit te regelen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:189
 msgid ""
@@ -2015,10 +2295,14 @@
 "this secret to my grave, but it isn't to be. You Elves live too long, and "
 "though I have tried hard to understand, your wisdom is foreign to me."
 msgstr ""
+"Ja het is tijd. Het is tijd voor de waarheid om gesproken te worden. Ik had "
+"gehoopt dit geheim met me in het graf te nemen, maar het heeft niet mogen "
+"zijn. Jullie elven leven veel te lang, en ook al heb ik geprobeerd jullie "
+"wijsheid te begrijpen, jullie wijsheid is me nog altijd vreemd."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:193
 msgid "Secret? What secret Delfador? What are you talking about?"
-msgstr ""
+msgstr "Geheim? Welk geheim Delfador? Waarover heb je het?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:197
 msgid ""
@@ -2026,34 +2310,43 @@
 "the top of mount Elnar. To look at Weldyn. To make plans for the battle, and "
 "to talk."
 msgstr ""
+"We moeten er hier niet over spreken. Kom me met me, Konrad en Li'sar naar de "
+"top van de berg Elnar, om Weldyn te bekijken, om plannen voor de strijd te "
+"maken, en om te praten."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:213
 msgid "You can defeat me, but more will take my place!"
-msgstr ""
+msgstr "Je kunt me verslaan maar velen zullen mijn plaats nemen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:222
 msgid "See, you cannot defeat me. There are too many in my clan."
-msgstr ""
+msgstr "Kijk, je kunt me niet verslaan. Mijn clan is te machtig."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:234
 msgid "Argh! This is how I die? Well, it was for the glory of the Clan."
-msgstr ""
+msgstr "Aaarh! Is dit hoe ik sterf? Het was voor de glorie van de clan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:242
 msgid "The clan rises. The more of us you kill, the stronger we get!"
 msgstr ""
+"De clan komt in opstand. Hoe meer je er van ons dood, des te sterker we "
+"worden!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:254
 msgid ""
 "Although I die, it is for the Clan. You shall be defeated, and I will be "
 "right in saying you are no match for the Clan's might."
 msgstr ""
+"Ookal sterf ik, het was voor de clan. Je zult worden verslagen en ik zal "
+"gelijk krijgen wanneer ik zeg dat je niet op kunt tegen de macht van de clan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:263
 msgid ""
 "Well said, brother. The warriors of the Clan hear you, and are come to fight "
 "with us!"
 msgstr ""
+"Goed gezegd, broeder. De krijgers van de clan horen je en komen met ons "
+"vechten!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:4
 msgid "Home of the North Elves"
@@ -2085,57 +2378,68 @@
 msgid ""
 "There you are! You must come quickly to the home of the Elves in the east!"
 msgstr ""
+"Daar ben je! Je moet snel naar de thuis van de elven in het oosten komen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:144
 msgid "There they are! Charge!"
-msgstr ""
+msgstr "Daar zijn ze! Chargeer!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:156
 msgid ""
 "There are some Orcs! We must let them fight the men of Wesnoth, and avoid "
 "engaging them at all costs!"
 msgstr ""
+"Daar zijn wat orks! We moeten hen met de mannen van Wesnoth laten vechten en "
+"vermijden hen te bevechten."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:175
 msgid ""
 "At last, friends, we have almost reached the home of my people, the North "
 "Elves."
 msgstr ""
+"Eindelijk, vrienden, we hebben bijna de thuis van mijn volk, de Noorderelven "
+"bereikt."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:180
 msgid ""
 "After being in this wilderness for so long, it will be good to get some rest!"
 msgstr ""
+"Na zolang in deze wildernis te zijn geweest, zal het goed zijn wat te kunnen "
+"uitrusten."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:185
 msgid ""
 "But there is a great fog around us again! We don't know what dangers may lie "
 "ahead!"
 msgstr ""
+"Maar er is een dikke mist rondom ons. We weten niet welke gevaren ons te "
+"wachten staan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:190
 msgid ""
 "So long as we move ahead with caution and prudence, I am sure we will reach "
 "the safety and hospitality of the Elves."
-msgstr ""
+msgstr "Zolang we verdergaan "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:215
 msgid "My lords! I have found you at last."
-msgstr ""
+msgstr "Mijn heren! Ik heb jullie eindelijk gevonden."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:221
 msgid "Greetings, Eonihar, old friend! Why have you been searching for us?"
-msgstr ""
+msgstr "Gegroet, Eonihar, oude vriend! Waarom heb je naar ons gezocht?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:227
 msgid ""
 "When my lord learnt of your coming, he sent riders out looking for you! "
 "There is trouble afoot!"
 msgstr ""
+"Wanneer mijn heer hoorde van jullie komst zond hij er ruiters opuit om naar "
+"jullie te zoeken. Er is onheil opkomst."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:233
 msgid "Trouble? What kind of trouble?"
-msgstr ""
+msgstr "Onheil? Wat voor soort onheil?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:239
 msgid ""
@@ -2143,10 +2447,16 @@
 "we believe they are looking for you! There is not a moment to lose. You must "
 "make haste to the Elven forest. Only there will you be safe!"
 msgstr ""
+"We hebben een grote massa in het zuiden bemerkt, een massa mannen van "
+"Wesnoth, en we geloven dat ze naar jullie op zoek zijn! Er valt geen moment "
+"te verliezen. Jullie moeten snel naar het elvenbos. Alleen daar zullen "
+"jullie veilig zijn!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:245
 msgid "I only hope we can avoid them. We will have to bear north-east."
 msgstr ""
+"Ik hoop maar dat we hen kunnen ontwijken. We zullen naar het noordoosten "
+"moeten."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:251
 msgid ""
@@ -2154,18 +2464,25 @@
 "men, and are even now gathering a great host to oppose them to the north! It "
 "is now certain that there will be a great battle."
 msgstr ""
+"Maar dit is niet alles, heer. De vermaletijde orks hebben een leger "
+"verzamelt om de mannen van Wesnoth op te wachten. Er zal binnenkort een "
+"groot gevecht plaatsvinden!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:257
 msgid ""
 "This sounds very dangerous. Perhaps we should retreat to the West, and hide "
 "until the battle is over?"
 msgstr ""
+"Dit lijkt me uitermate gevaarlijk. Misschien moeten we ons naar het westen "
+"terugtrekken en wachten tot het gevecht voorbij is?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:263
 msgid ""
 "I think these wild lands are too dangerous for that! Anyhow...I expected you "
 "to be on the side of Wesnoth, Princess?"
 msgstr ""
+"Ik vrees dat dit barre landschap daarvoor te gevaarlijk is! Nu goed... ik "
+"zou gedacht hebben dat jij aan de zijde van Wesnoth stond, prinses?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:269
 msgid ""
@@ -2173,22 +2490,29 @@
 "would be on your side until we made it out of these lands, and I will keep "
 "my promise!"
 msgstr ""
+"Ik ben een eerbare prinses, geen bedrieger zoals jij! Ik beloofde dat ik aan "
+"je zijde zou staan tot we deze contreien verlaten hebben en ik zal mijn "
+"woord houden!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:275
 msgid ""
 "Sir, madam, there is no time to lose! You must make it East, to the home of "
 "my people. Only there will you be safe!"
 msgstr ""
+"Heer, juffrouw, er valt geen tijd te verliezen! Jullie moeten naar het "
+"oosten, naar de thuis van mijn volk. Alleen daar zullen jullie veilig zijn."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:281
 msgid "Come then, Konrad, let us go."
-msgstr ""
+msgstr "Komaan dan, Konrad, laat ons gaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:287
 msgid ""
 "My lord has begun assembling a party of Elves to come and escort you into "
 "the forest. Beware, for we are all in great danger!"
 msgstr ""
+"Mijn heer heeft een groep elven verzamelt om je een escorte te geven in het "
+"bos. Pas op, want we zijn allen in groot gevaar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:301
 msgid ""
@@ -2196,6 +2520,9 @@
 "the battle passes. If you stay with me here for a little while, we will all "
 "be safe."
 msgstr ""
+"Gegroet, elvenvriend! Welkom in Emetria. Je moet hier asiel zoeken totdat "
+"het gevecht voorbij is. Indien jullie hier bij ons blijven zullen we allen "
+"veilig zijn."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:306
 msgid ""
@@ -2203,25 +2530,34 @@
 "as of your kin in the South! My men will help you hold out against our "
 "enemies."
 msgstr ""
+"Dank u, heer El'rien. De gastvrijheid van de Noorderelven moet niet "
+"onderdoen voor die van uw mede-elven in het zuiden. Mijn mannen zullen u "
+"helpen de vijand uit het bos te houden."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:327
 msgid ""
 "We have not yet reached the forest, and the battle still rages. We will "
 "never get there now! We have been defeated!"
 msgstr ""
+"We hebben het bos nog niet bereikt, en het gevecht duurt voort. We zullen er "
+"nooit geraken nu! We hebben verloren!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:338
 msgid "Elf-friends, you have made it to safety!"
-msgstr ""
+msgstr "Elvenvrienden, jullie zijn in veiligheid!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:343
 msgid ""
 "El'rien, we have the Scepter of Fire with us! We must escort them to Elensia!"
 msgstr ""
+"El'rien, we hebben de Scepter des Vuurs bij ons! We moeten hen naar Elensia "
+"escorteren."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:348
 msgid "Indeed. We will escort you to our capital, where we will make Council."
 msgstr ""
+"Inderdaard. We zullen je naar onze hoofdstad begeleiden waar we zullen "
+"beraadslagen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:4
 msgid "The Isle of Anduin"
@@ -2539,11 +2875,11 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:105
 msgid "Look, Konrad, before us lies the great road built by the dwarves!"
-msgstr ""
+msgstr "Kijk, Konrad, voor ons ligt de grote weg gebouwd door de dwergen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:110
 msgid "But I can hardly see with all this mist around!"
-msgstr ""
+msgstr "Maar ik zie met moeite door al die mist!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:115
 msgid ""
@@ -2551,10 +2887,13 @@
 "not take kindly to visitors. It is he who causes the mists, so that "
 "travellers will lose their way and become prey for his creatures."
 msgstr ""
+"We moeten oppassen...ze zeggen dat er een tovenaar huist in deze bergen, en "
+"hij houdt niet zo van bezoekers. Hij veroorzaakt de mist zodat reizigers hun "
+"weg zouden verliezen en te prooi zouden vallen aan zijn schepsels."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:120
 msgid "His...creatures? We must keep to the road, men!"
-msgstr ""
+msgstr "Zijn...schepsels? We moeten op de weg blijven, mannen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:125
 msgid ""
@@ -2563,10 +2902,13 @@
 "he and his brother have traveled the mountain, wreacking havoc on the "
 "dwarven villages."
 msgstr ""
+"Hij is een te duchten tegenstander, Konrad. Er wordt gezegd dat wanneer de "
+"dwergen deze weg bouwden ze de rustplaats van de oude magiër verstoord "
+"hebben, en sindsdien belagen hij en zijn broer de dorpen van de dwergen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:130
 msgid "Let us then go carefully...but quickly, men!"
-msgstr ""
+msgstr "Laat ons voorzichtig zijn maar snel, mannen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:171
 msgid ""
@@ -2574,33 +2916,45 @@
 "you, a great wizard and his trolls are in the mountains and will surely "
 "attack. I will summon my tribesmen to aid you!"
 msgstr ""
+"Gegroet, reizigers. Ik ben Stalrag, de leider van deze dorpen! Ik waarschuw "
+"jullie, een grote tovenaar en zijn trollen huizen in de bergen en zullen "
+"jullie zeker aanvallen. Ik zal enkele stamleden optrommelen om jullie te "
+"helpen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:176
 msgid ""
 "If this is true, Konrad, perhaps we should take another route and go around "
 "the mountain, rather then to try and defeat these new foes."
 msgstr ""
+"Indien dit juist is Konrad, dan nemen we misschien beter een andere weg rond "
+"de berg dan deze nieuwe vijanden te bevechten."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:181
 msgid "What do you say, Delfador?"
-msgstr ""
+msgstr "Wat zeg je, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:186
 msgid ""
 "No! We do not have the time to waste. Let us make for the top of the pass, "
 "wary of mountain trolls, and taking care lest we come too close to the water!"
 msgstr ""
+"Nee! We hebben geen tijd te verliezen. Laten we ons naar de top van de "
+"bergpas begeven!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:191
 msgid ""
 "The Shinsplitters will aid you in your quest. Look, they rise from the "
 "villages to the west, the mighty Shinsplitters! To battle!"
 msgstr ""
+"De Shinsplitters zullen jullie helpen. Kijk, ze rijzen uit de dorpen in het "
+"westen, de machtige Shinsplitters! Ten strijde!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:213
 msgid ""
 "Well, we have defeated our foes let us hope the mountain does not defeat us!"
 msgstr ""
+"Well, we hebben onze vijanden verslagen. Laat ons hopen dat de berg ons niet "
+"verslaat!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:218
 msgid ""
@@ -2608,14 +2962,17 @@
 "take care of my family. Dwarven hospitality will welcome you wherever you "
 "go, friends!"
 msgstr ""
+"Ik wens je alle geluk op jullie reis, ik moet terug naar mijn dorp om voor "
+"mijn gezin te zorgen. De gastvrijheid van de dwergen zul je tegenkomen waar "
+"je ook gaat."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:223
 msgid "Let us move onward!"
-msgstr ""
+msgstr "Laat ons verder gaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:243
 msgid "Aaargh! I am done for! Fight on without me, Brethren!"
-msgstr ""
+msgstr "Aaaarh! I ben er geweest! Vecht zonder me verder, Broeders!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:4
 msgid "Muff Malal's Peninsula"
@@ -2701,13 +3058,15 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:101
 msgid ""
 "This winter is bitterly cold! Perhaps we should stop here and rest a while."
-msgstr ""
+msgstr "De winter is ijskoud! Misschien moeten we hier even uitrusten?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:106
 msgid ""
 "Stop and rest? My lord, we must go hard after the Scepter of Fire, lest it "
 "fall into the hands of our enemies!"
 msgstr ""
+"Stoppen en uitursten? Mijn heer, we moeten snel op zoek naar de Scepter des "
+"Vuurs voordat het in de handen van de vijand valt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:111
 msgid ""
@@ -2716,6 +3075,10 @@
 "money. This land looks fertile enough. Surely we can settle here for the "
 "winter!"
 msgstr ""
+"We hebben een lange mars gehad sinds we in die vallei belaagd werden door de "
+"levende doden. Nu nadert de winter... en we hebben het meeste geld "
+"gespendeerd. Deze grond ziet er vruchtbaar uit, we kunnen hier vast en zeker "
+"de winter overleven."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:116
 msgid ""
@@ -2723,12 +3086,17 @@
 "do not think I could endure another like the fording of the river for many "
 "days."
 msgstr ""
+"Ja, laat ons wat rusten! Ik ben zeker dat er ons nog heel wat beproevingen "
+"te wachten staan, en ik denk niet dat ik nog eens een rivier zou kunnen "
+"oversteken."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:121
 msgid ""
 "We are chasing the Scepter of Fire, the fate of the realm is in our hands, "
 "and you humans want to stop and rest? Onward, I say!"
 msgstr ""
+"We zitten de Scepter des Vuurs achterna, het lot van de wereld ligt in onze "
+"handen en jullie mensen willen stoppen en rusten? Voorwaarts, zeg ik!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:126
 msgid ""
@@ -2737,32 +3105,43 @@
 "soon. But in these wild north lands, we must fight even for the right to "
 "rest. Look to the north! Those foul orcs will not allow us any peace!"
 msgstr ""
+"Ze hebben gelijk, Kalenz. Ik had de scepter in deze maan willen vinden, maar "
+"het zal niet zijn. Onze soldaten zullen beginnen deserteren indien we niet "
+"snel rusten. Maar in deze noorderlanden moeten we zelfs vechten om te mogen "
+"rusten! Kijk naar het noorden! De orks laten ons maar niet met rust."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:131
 msgid "Then we shall wrest control of the land from them. To arms men!"
 msgstr ""
+"Dan zullen we hen de controle over dit land ontnemen. Te wapen, mannen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:145
 msgid "More snow is falling. We must finish this battle quickly. Onward men!"
-msgstr ""
+msgstr "De sneeuw valt... We moeten dit gevecht snel beëindigen. Voorwaarts!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:168
 msgid ""
 "Victory is ours! We have secured the land from the Orcs. Now we can rest "
 "here while the cold winter passes."
 msgstr ""
+"Aan ons de overwinning! We hebben het land van de orks bevrijd. Nu kunnen we "
+"rusten totdat de koude winter voorbij is."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:173
 msgid ""
 "Let us not rest for too long though, friends. We must still reach the "
 "ancient Dwarven lands before our foes do."
 msgstr ""
+"Laat ons niet te lang rusten, vrienden. We moeten het oude rijk der dwergen "
+"bereiken voor onze vijanden."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:178
 msgid ""
 "And so after many days of rest, the party set out once again for the Dwarven "
 "kingdom..."
 msgstr ""
+"En zo na vele dagen rusten trekt de groep verder in de richting van het "
+"koninkrijk der dwergen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:4
 msgid "Plunging into the Darkness"
@@ -2789,35 +3168,41 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:201
 msgid "It's so dark in here I can hardly see!"
-msgstr ""
+msgstr "Het is hier zo donker dat ik amper iets zie!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:206
 msgid ""
 "It is dark indeed. We shall have to light torches, and tread slowly and "
 "carefully. Hopefully there are still Dwarves down here who can aid us!"
 msgstr ""
+"Het is inderdaad donker. We zullen fakkels moeten vinden en dan langzaam en "
+"voorzichtig verdergaan. Hopelijk zijn er hier nog dwergen die ons kunnen "
+"helpen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:211
 msgid "Indeed. We Elves are not well skilled in these dark pits."
-msgstr ""
+msgstr "Inderdaad. Wij elven zijn niet gemaakt voor deze donkere putten."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:226
 msgid "Who are these that approach? Surface-dwellers! On your guard, men!"
-msgstr ""
+msgstr "Wie zijn zie die naderen? Oppervlaktebewoners! Opgepast mannen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:233
 msgid "We come in peace, friends. We come in peace!"
-msgstr ""
+msgstr "We komen in vrede, vrienden. We komen in vrede!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:240
 msgid ""
 "Oh, do you? I see that you are accompanied by Elves. Can we Dwarves not live "
 "in peace without the treacherous Elves coming to bother us?"
 msgstr ""
+"Oh, je komt en vrede? Ik zie dat je vergezeld wordt door elven. Kunnen wij "
+"dwergen niet in vrede leven zonder dat die verraderlijke elven ons storen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:247
 msgid "Why such harsh words, Dwarf? Elves have never done you any harm."
 msgstr ""
+"Waarom zo'n harde woorden, dwerg? De elven hebben je nooit kwaad gedaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:254
 msgid ""
@@ -2825,39 +3210,50 @@
 "come to honor our alliance. Many Dwarves were slaughtered, and you cowardly "
 "Elves did nothing to help!"
 msgstr ""
+"'Nooit kwaad gedaan?' Ik was er zelf bij toen de elven het bondgenootschap "
+"niet eerden. Vele dwergen werden afgeslacht en de laffe elven deden niets om "
+"te helpen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:261
 msgid ""
 "You go too far! I am Kalenz, a mighty Elvish lord! How dare such as you, "
 "snivelling in his tunnel, call me a coward?"
 msgstr ""
+"Je gaat te ver! Ik ben Kalenz, een machtige elvenheer! Hoe durf jij, die "
+"hier in een tunnel rondsnuffelt, me een lafaard noemen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:268
 msgid ""
 "Peace, friends! Peace! The evil Orcs roam the lands above us, we must not "
 "fight among ourselves."
 msgstr ""
+"Vrede, vrienden! Vrede! De orks regeren in het land boven ons, we mogen niet "
+"onder ons vechten."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:275
 msgid ""
 "Very well! Explain your presence here then, human. Who are you? Why have you "
 "risked life and limb to come to Knalga, home of the Dwarves?"
 msgstr ""
+"Goed dan! Leg uit waarom je hier bent, mens. Wie ben jij? Waarom heb je haar "
+"en huid geriskeerd om naar Knalga, de thuis van de dwergen, te komen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:282
 msgid "Well, we...we..."
-msgstr ""
+msgstr "Euhm, wel, we.. we..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:289
 msgid ""
 "We have come so that an heir may claim his inheritance, that a king may "
 "claim his throne. We seek the Scepter of Fire."
 msgstr ""
+"We zijn gekomen zodat een opvolger zijn erfenis kan opeisen, zodat een "
+"koning zijn troon kan opeisen. We zoeken de Scepter des Vuurs."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:296
 msgid ""
 "The Scepter of Fire? Are you out of your minds? Surely you speak in jest!"
-msgstr ""
+msgstr "De Scepter des Vuurs? Ben je niet goed snik? Je maakt een grap!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:303
 msgid ""
@@ -2865,28 +3261,37 @@
 "Dwarves in finding it. But know that we will find it, whether you help us or "
 "not."
 msgstr ""
+"We maken geen grap, vriend. We zoeken de Scepter des Vuurs. We zoeken de "
+"hulp van de dwergen om de scepter te vinden, maar we weten dat we de scepter "
+"hoedanook vinden, of je ons help of niet."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:310
 msgid ""
 "Your speech is like that of a fool. No-one even knows if the Scepter of Fire "
 "exists. And who is this heir, this king that you speak of?"
 msgstr ""
+"Uw taal is de taal van een dwaas. Niemand weet zelfs of de Scepter des Vuurs "
+"echt bestaat. En wie is deze koning waarvan je spreekt?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:317
 msgid "I am, sir."
-msgstr ""
+msgstr "Ik, heer."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:324
 msgid ""
 "You? Ha ha! This boy that stands before me is the king of Wesnoth? Ha ha! I "
 "haven't had such a laugh in a long time. And who are you, old man?"
 msgstr ""
+"Jij? Haha!! Deze jongen die voor me staat is de koning van Wesnoth? Ik heb "
+"sinds lang niet meer zo goed gelachen! En wie ben jij, oude man?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:331
 msgid ""
 "I am Delfador, Delfador the Great, Arch Mage to King Garard, and Protector "
 "of his heir."
 msgstr ""
+"Ik ben Delfador, Delfador de Grote, Meester Magiër van Koning Garard en "
+"beschermer van zijn opvolging."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:338
 msgid ""
@@ -2894,23 +3299,31 @@
 "will tell you, old man, you are not Delfador. Men! Take these liars out of "
 "my sight. Delfador perished many years ago."
 msgstr ""
+"Jij... jij bent Delfador? Ik zag Delfador toen ik nog een jonge dwerg was en "
+"ik zal je vertellen oude man, je bent delfador niet! Mannen! Haal deze "
+"bedriegers van onder mijn ogen. Delfador stierf vele jaren geleden."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:377
 msgid "I am Delfador the Great! Any who dare oppose me shall perish!"
 msgstr ""
+"Ik ben Delfador de Grote! Eenieder die me in de weg staat zal ten onder gaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:384
 msgid ""
 "You...you really are Delfador! But we had news that you were dead, years ago!"
 msgstr ""
+"Je... je bent Delfador echt! Maar we hadden gehoord dat je dood was, jaren "
+"geleden!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:391
 msgid "They thought I was dead. They hoped I was dead. Yet still I live."
 msgstr ""
+"Ze dachten dat ik dood was. Ze hoopten dat ik dood was. Maar nog altijd leef "
+"ik."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:398
 msgid "And you really think that you can find the Scepter of Fire?"
-msgstr ""
+msgstr "En denk je echt dat je de Scepter des Vuurs zult vinden?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:405
 msgid ""
@@ -2919,26 +3332,36 @@
 "about that: Dwarves will be killed, perhaps many Dwarves. But surely it is "
 "better than hiding from the Orcs like worms."
 msgstr ""
+"Ja, dat denk ik. Indien jullie ons helpen, vriend, zijn alle schatten van "
+"Knalga die we vinden van jou. We willen alleen maar de scepter. Het zal "
+"gevaarlijk zijn. Laat daar geen twijfel over bestaan. Dwergen zullen "
+"sneuvelen, misschien zelfs veel dwergen. Maar het is vast en zaker beter dan "
+"jullie hier te verstoppen voor de orks."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:412
 msgid ""
 "You are right, friend. I will put my best men at your disposal. We know not "
 "where the Scepter is though. Legend says it is hidden in the eastern tunnels."
 msgstr ""
+"Je hebt gelijk vriend. Ik zal je mijn beste mannen ter beschikking stellen. "
+"Maar we weten niet waar de scepter is... volgens een legende zou de scepter "
+"in de oostelijke tunnels te vinden zijn."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:419
 msgid "Then to the eastern tunnels we shall go!"
-msgstr ""
+msgstr "Dan zullen we naar de oostelijke tunnels gaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:440
 msgid "Hmm...there seems to be a secret passage behind these rocks!"
 msgstr ""
+"Hmm... het ziet ernaar uit dat er een geheime doorgang is achter deze rotsen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:467
 msgid ""
 "There is a great fortune in this chest of treasure! I can count two hundred "
 "pieces of gold!"
 msgstr ""
+"Er zit veel goud in deze schatkist! I kan wel tweehonderd goudstukken tellen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:4
 msgid "The Princess of Wesnoth"
@@ -2966,14 +3389,22 @@
 "#Death of Kalenz\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Overwinning:\n"
+"@Dwing Li'sar tot overgave\n"
+"Nederlaag:\n"
+"#Dood van Konrad\n"
+"#Dood van Delfador\n"
+"#Dood van Kalenz\n"
+"#Beurten zijn om"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:45
 msgid "Elmar's Crossing"
-msgstr ""
+msgstr "Elmar's Oversteek"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:51
 msgid "Elbridge"
-msgstr ""
+msgstr "Elbrug"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:116
 msgid ""
@@ -3076,7 +3507,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:4
 msgid "Return to Wesnoth"
-msgstr ""
+msgstr "Terugtocht naar Wesnoth"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:25
 msgid ""
@@ -3100,36 +3531,43 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:92
 msgid "Halt! Who goes there?"
-msgstr ""
+msgstr "Halt! We gaat daar?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:96
 msgid ""
 "Look! It is the traitor Li'sar, with the old mage and the filthy Elven lord. "
 "Quickly, capture them! The Queen wishes to make them her prisoners."
 msgstr ""
+"Kijk! Het is de verrader Li'sar met de oude magiër en de vuile elf. Snel, "
+"neem hen gevangen! De koningin wil hen als gevangenen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:100
 msgid ""
 "What? Me, a traitor? It is the Queen who is a traitor, for not obeying the "
 "wishes of King Garard II. We have the Scepter of Fire, so let us in!"
 msgstr ""
+"Wat? Ik, een verrader? Het is de koningin zelf die een verrader is om de wil "
+"van koning Garard II niet te respecteren. We hebben de Scepter des Vuurs, "
+"laat ons binnen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:104
 msgid "You leave us no choice but to kill you."
-msgstr ""
+msgstr "Je laat ons geen keuze, we moeten je doden."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:116
 msgid ""
 "These intruders are stronger than we expected. Call in the reinforcements!"
-msgstr ""
+msgstr "Deze indringers zijn sterker dan gedacht. Roep versterking!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:140
 msgid "The Queen has sent us to aid you in capturing these rebels."
 msgstr ""
+"De koningin heeft ons gestuurd om je te helpen bij het gevangennemen van "
+"deze rebellen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:144
 msgid "We have changed the plan. Now we are killing them."
-msgstr ""
+msgstr "We hebben het plan gewijzigd. Nu doden we de rebellen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:4
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:13
@@ -3159,10 +3597,12 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:49
 msgid "The Sceptre must be getting close now! Where shall we go?"
 msgstr ""
+"De scepter moet hier ergens in de buurt zijn. Waar zouden we naartoe gaan?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:54
 msgid "Yes, I feel it is near here! We must search for it carefully."
 msgstr ""
+"Ja, ik voel dat de scepter nabij is! We moeten er voorzichten naar zoeken."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:279
 msgid "Sceptre of Fire"
@@ -3174,49 +3614,63 @@
 "Wesnoth, the Sceptre has the power to shoot fireballs at enemies of the "
 "bearer!"
 msgstr ""
+"Deze oude scepter werd door de dwergen gesmeed. De scepter is een symbool "
+"van koningschap en heeft de kracht om vuurballen te vuren naar vijanden van "
+"de drager."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:283
 msgid ""
 "This is the Sceptre of Fire. Only a true successor to the throne can "
 "possibly dare to take this!"
 msgstr ""
+"Dit is de Scepter des Vuurs. Alleen een echte opvolger tot de troon durft de "
+"scepter op te rapen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:307
 msgid "Here it is at last, I have the Sceptre!"
-msgstr ""
+msgstr "Eindelijk! Ik heb de scepter!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:312
 msgid "So it is in our hands! Now let us leave this stinking pit."
-msgstr ""
+msgstr "De scepter is in onze handen. Laat ons deze stinkende grot verlaten!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:317
 msgid ""
 "I think that if we travel just a little north, we might be able to get out."
 msgstr ""
+"Ik denk dat indien we een beetje in noordelijke richting reizen we er wel "
+"uitgeraken."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:338
 msgid "At last! I have the Sceptre!"
-msgstr ""
+msgstr "Eindelijk! De scepter is in mijn handen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:343
 msgid "Indeed. You managed to reach it Li'sar. I hope you shall use it wisely."
 msgstr ""
+"Inderdaad. Je hebt de scepter gevonden Li'sar. Ik hoop dat je hem wijs zult "
+"gebruiken."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:348
 msgid ""
 "Well my first use for it is going to be to help us get out of this hole! I "
 "hope you consider that wise."
 msgstr ""
+"Wel, mijn eerste doel voor de scepter is ons te helpen hier uit te geraken! "
+"Ik hoop dat je dat verstandig vindt?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:353
 msgid ""
 "The Sceptre makes its wielder powerful, but hardly immortal, child. Use it "
 "prudently. Now come, I believe there is an exit to the north!"
 msgstr ""
+"De scepter maakt zijn drager machtig maar niet onsterfelijk, kind. Gebruik "
+"de scepter wijselijk. Komaan nu, ik geloof dat er een uitgang is ergens in "
+"het noorden."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:358
 msgid "I think I know what I'm doing. Come, let us go!"
-msgstr ""
+msgstr "Ik denk dat ik wel weet wat ik doe. Komaan, laat ons gaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:4
 msgid "Snow Plains"
@@ -3246,12 +3700,17 @@
 "These fields of snow were once the home of my people. We left here centuries "
 "ago. Legends say a great sword of fire was left behind."
 msgstr ""
+"Deze sneeuwvlaktes waren ooit de thuis van mijn volk. We zijn hier eeuwen "
+"geleden vertrokken. In de legende is er sprake van een groot zwaard des "
+"vuurs dat hier zou zijn achtergelaten."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:84
 msgid ""
 "This sword may prove useful on our journey ahead. I wonder where it could be "
 "hidden."
 msgstr ""
+"Dit zwaard zou wel eens interessant kunnen zijn voor later. Ik vraag me af "
+"waar het verstopt is."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:4
 msgid "Swamp Of Dread"
@@ -3280,12 +3739,16 @@
 "This land is cursed. The Liches have lived here for years amassing great "
 "armies and fortunes."
 msgstr ""
+"Dit land is vervloekt. De Lichen hebben hier gedurende jaren legers en geld "
+"verzameld."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:138
 msgid ""
 "The Liches are all over this swamp. I hope I have made a wise choice in "
 "taking this path."
 msgstr ""
+"De Lichen zitten overal in dit moeras. Ik hoop dat ik een wijze beslissing "
+"genomen heb om deze weg te nemen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:4
 msgid "The Lost General"
@@ -3311,71 +3774,74 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:105
 msgid "These are some of the main Dwarvish caverns."
-msgstr ""
+msgstr "Dit zijn enkele van de hoofdgrotten der dwergen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:110
 msgid ""
 "Underground roads once led to the differents parts of the complex, but now "
 "everything lies in ruins."
 msgstr ""
+"Ondergrondse wegen verbonden verschillende plaatsen in het complex maar nu "
+"ligt alles er vervallen bij."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:124
 msgid "The sign says 'Guest quarters'."
-msgstr ""
+msgstr "Het bord leest: Gastvertrek"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:145
 msgid "My uncle's family drowned after the orcs flooded that cavern..."
-msgstr ""
+msgstr "Mijn ooms familie verdronk toen de orks deze grot onderwater zetten."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:159
 msgid "These passages seem to have been used recently."
-msgstr ""
+msgstr "Deze passages werden blijkbaar onlangs gebruikt."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:173
 msgid "There is a big cave-in south of here."
-msgstr ""
+msgstr "Er is een grote grot ten zuiden van hier."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:186
 msgid "RUMBLE! RUMBLE! RUMBLE!"
-msgstr ""
+msgstr "Donder! Donder! Donder!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:191
 msgid "The rocks are moving!"
-msgstr ""
+msgstr "De rotsen bewegen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:253
 msgid "Who goes there? Friend or foe?"
-msgstr ""
+msgstr "Wie gaat daar? Vriend of vijand?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:258
 msgid ""
 "We are desperately trying to rid these tunnels of the foul Orcs! Please help "
 "us in our quest."
-msgstr ""
+msgstr "We proberen wanhopig deze tunnels van de orks te bevrijden! Help ons!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:270
 msgid "Ah, a foul Orc! Let us rid these tunnels of its kind!"
-msgstr ""
+msgstr "Ah, een ork! Laat ons de tunnels van dit gespuis zuiveren!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:282
 msgid "I did not know that the undead were in these pits!"
-msgstr ""
+msgstr "Ik wist niet dat er hier levende doden waren?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:294
 msgid "Who is this foul enemy that we fight?"
-msgstr ""
+msgstr "Wie is die vermaletijde vijand die we bevechten?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:299
 msgid "I am Lionel. I am the Lost General. I will avenge myself upon you all!"
 msgstr ""
+"Ik ben Lionel. Ik ben de verloren generaal. Ik zal me wreken op jullie allen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:304
 msgid "Avenge? What have we done to you that you must avenge?"
-msgstr ""
+msgstr "Wreken? Wat hebben we gedaan dat moet gewroken worden?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:309
 msgid "Lionel? A General? I remember that name..."
-msgstr ""
+msgstr "Lionel? Een generaal? Ik ken die naam..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:314
 msgid ""
@@ -3384,16 +3850,20 @@
 "this cavern, to starve to death. The Dwarves were no help, leaving me to "
 "die. Now I will get revenge on you all!"
 msgstr ""
+"Je kent me nog? Ik was de beste generaal van de koning.. naar hier gezonden "
+"om de scepter te halen. Maar de orks hielden me gevangen in deze grot om te "
+"verhongeren! De dwergen hebben me niet geholpen. Nu zal ik me wreken op "
+"jullie allemaal!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:339
 msgid ""
 "Argh! I am vanquished! But at least by worthy foes, instead of those foul "
 "Orcs."
-msgstr ""
+msgstr "Aarh! Ik ben dood! Maar dan toch door waardige vijanden."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:344
 msgid "Rest in peace, Lionel. The poor, lost general."
-msgstr ""
+msgstr "Rust in vrede, Lionel, de arme verloren generaal."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:349
 msgid ""
@@ -3403,10 +3873,15 @@
 "not asking for directions when I became lost. May you have better fortune in "
 "your quest than I did!"
 msgstr ""
+"Ik ben vernietigd, maar mijn missie moet worden volbracht. Ook al zijn "
+"jullie vijanden, jullie zijn tenminste waardige vijanden, dus zal ik jullie "
+"vertellen dat de scepter ten oosten van hier te vinden is. Ik maakte de fout "
+"niet de weg te vragen wanneer ik verloren liep in deze grotten. Mogen jullie "
+"meer geluk hebben dan mij!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:405
 msgid "The earth shakes."
-msgstr ""
+msgstr "De aarde beeft."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:4
 msgid "The Siege of Elensefar"
@@ -3670,61 +4145,67 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:180
 msgid "Who are these who approach? Let us kill them all!"
-msgstr ""
+msgstr "Wie zijn zij die naderen? Laat ons ze allemaal doden!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:185
 msgid "To arms, men! The undead hordes approach!"
-msgstr ""
+msgstr "Te wapen, mannen! De levende doden zijn in aantocht!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:190
 msgid ""
 "Let us never surrender to these foul beasts of the pit! We fight until "
 "victory, or until every one of us is slain!"
 msgstr ""
+"Laten we ons nooit overgeven aan deze beesten van de duistere put! We "
+"vechten tot de overwinning of tot we allemaal over de kling gejaagd zijn!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:199
 msgid "There are just so many! What shall we do?"
-msgstr ""
+msgstr "Er zijn er zoveel! Wat moeten we doen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:204
 msgid "Let us hold them off as long as we can!"
-msgstr ""
+msgstr "Laten we proberen de aanvallen zolang mogelijk af te slaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:251
 msgid "I have come once again to aid you, friends!"
-msgstr ""
+msgstr "Ik ben nog maar eens gekomen om jullie te helpen, vrienden!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:256
 msgid "White mages? Come to help us? But what are they doing here?"
-msgstr ""
+msgstr "Witte Magiërs? Komen ons helpen? Maar wat doen zij hier?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:261
 msgid ""
 "That is Moremirmu! He helped us fight the undead in the Isles of the Damned, "
 "let us hope he can help us once more!"
 msgstr ""
+"Het is Moremirmu! Hij hielp ons de levende doden bevechten op het Eiland der "
+"Verdoemden, laten we hopen dat hij ons nochmaal kan helpen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:273
 msgid ""
 "The sun rises in the east. Surely the undead do not have the power to "
 "continue their onslaught through another day!"
 msgstr ""
+"De zon gaat op in het oosten. De levende doden hebben vast de kracht niet "
+"meer om de slachting nog een dag door te zetten."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:278
 msgid "Indeed not! I feel we have survived this battle."
-msgstr ""
+msgstr "Inderdaad! Ik heb de indruk dat we dit gevecht hebben overleefd"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:283
 msgid "Whew! That was a difficult battle, but they are retreating at last!"
-msgstr ""
+msgstr "Oef! Dat was een lastige strijd, maar ze trekken zich terug!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:307
 msgid "Yes! We have fought them off!"
-msgstr ""
+msgstr "Gelukkig! We hebben de aanval afgeslagen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:322
 msgid "Thank you for returning to help us, Moremirmu."
-msgstr ""
+msgstr "Dank je om ons ter hulp te komen, Moremirmu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:327
 msgid ""
@@ -3733,12 +4214,17 @@
 "of how you were tricked into traveling these dangerous lands. We could do "
 "nothing but help you!"
 msgstr ""
+"Het is mijn taak en mijn genoegen, mijn heer! We aten samen met de "
+"koninklijke garde van de prinses wanneer ze vertelden hoe jullie door een "
+"list in deze gevaarlijke contreien waren aanbeland."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:332
 msgid ""
 "So, she tricked us into coming this way! Where may we go now? Which way will "
 "be safe for us?"
 msgstr ""
+"Dus ze heeft ons met opzet in de armen van de levende doden gejaagd! Waar "
+"gaan we nu naartoe? Welke weg zal veilig voor ons zijn?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:337
 msgid ""
@@ -3747,34 +4233,44 @@
 "able to ford the great river at Abez. Make haste though, for you will not be "
 "able to ford the river in winter!"
 msgstr ""
+"Je moet buiten de greep van die kwade koningin blijven, mijn heer. Indien "
+"je in noordoostelijke richting reist, voorbij de Grifoenberg zul je de Grote "
+"Rivier kunnen oversteken nabij Abez. Haast je, tijdens de winter is een "
+"oversteek onmogelijk!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:342
 msgid ""
 "Thank you for your counsel, good friend! May our paths meet again in happier "
 "times!"
 msgstr ""
+"Dank u voor uw raad, goede vriend! Mogen onze wegen opnieuw kruisen in "
+"betere tijden!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:358
 msgid ""
 "It greatly saddens me that Moremirmu was slain on the field, after he helped "
 "us."
 msgstr ""
+"Het bedroeft me zeer dat Moremirmu viel op het slagveld nadat hij ons hielp."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:363
 msgid "May he rest peacefully!"
-msgstr ""
+msgstr "Moge hij in vrede rusten!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:368
 msgid ""
 "He died fighting for you, Prince, just as any of us would be willing to die "
 "for you."
 msgstr ""
+"Hij stierf al vechtende voor jou, prins, zoals elkeen zou sterven voor jou!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:375
 msgid ""
 "This place makes me feel uneasy, even with the undead retreating. Where may "
 "we go now?"
 msgstr ""
+"Ik voel me hier niet op mijn gemak, zelfs met de terugtrekkende levende "
+"doden. Waar moeten we nu naartoe?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:380
 msgid ""
@@ -3782,14 +4278,17 @@
 "corner. We must make haste to the north lands, across the great river. Let "
 "us go quickly!"
 msgstr ""
+"Het land van Wesnoth is niet veilig voor ons. De troepen van de koningin "
+"reiken tot elke hoek. We moeten naar de gebieden in het noorden, voorbij de "
+"Grote Rivier. Laten we gaan, snel!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:385
 msgid "Indeed! Let us go from here!"
-msgstr ""
+msgstr "Inderdaad! Laat ons vertrekken!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:4
 msgid "The Valley of Statues"
-msgstr ""
+msgstr "De Vallei der Standbeelden"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:80
 msgid ""
@@ -3811,112 +4310,131 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:124
 msgid "Bewarned, a great monster lives in the hills ahead."
-msgstr ""
+msgstr "Opgepast, een groot monster leeft in deze heuvels."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:264
 msgid "Look ahead of us, Orcs and Trolls!"
-msgstr ""
+msgstr "Kijk voor ons! Orks en trollen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:269
 msgid "But they look strange -- look, they're just statues!"
-msgstr ""
+msgstr "Maar ze zien er zo raar uit -- kijk, ze zien eruit als standbeelden!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:274
 msgid ""
 "That's very strange, why would someone make statues of such foul creatures?"
 msgstr ""
+"Dat is heel merkwaardig. Waarom zou iemand beelden maken van deze lelijke "
+"schepsels?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:279
 msgid "Who are these that approach our valley, my apprentice?"
-msgstr ""
+msgstr "Wie zijn diegenen die onze vallei naderen?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:284
 msgid "Halt! You will not pass by this way!"
-msgstr ""
+msgstr "Halt! Je zult niet verdergaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:289
 msgid "We seek only free passage through your valley. We mean no harm."
 msgstr ""
+"We zoeken slechts een doortocht door jullie vallei. We hebben geen kwade "
+"bedoelingen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:294
 msgid "No-one passes by us. We rule this valley, and you cannot defeat us!"
 msgstr ""
+"Niemand passeert ons! Wij overheersen deze vallei en jij kunt ons niet "
+"verslaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:299
 msgid ""
 "If you do not let us through, we will pierce you with sword and bow! Come, "
 "let us take up arms against them!"
 msgstr ""
+"Indien je ons niet doorlaat zullen we je met zwaard en boog doorboren! Kom "
+"laten we de wapens opnemen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:304
 msgid ""
 "Do you really think by mere force of arms you can defeat us? Some Orcs were "
 "once foolish enough to think that as well..."
 msgstr ""
+"Denk je echt dat je ons door bruut geweld kunt verslaan? Een bende orks was "
+"dom genoeg dat ook te denken!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:309
 msgid "Does he mean that these who stand in front of us were once live Orcs?"
-msgstr ""
+msgstr "Bedoelt hij dat zij die voor ons staan ooit levende Orks waren?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:314
 msgid ""
 "Careful, I have heard of such things. We must proceed with caution, and try "
 "to discover the nature of the power these wizards wield."
 msgstr ""
+"Opgepast, ik heb van zo'n dingen gehoord. We moeten voozichtig verdergaan en "
+"proberen te achterhalen wat de kracht van deze magiërs is."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:319
 msgid "This place feels eerie. Is there no other way?"
-msgstr ""
+msgstr "Deze plaats voelt onheilspellend aan. Is er geen andere weg?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:324
 msgid ""
 "I for one am not afraid of these who would oppose us. I feel certain that "
 "once a sword is driven through them, they will threaten us no more."
 msgstr ""
+"Ik ben niet bang voor zij die ons naar het leven staan. Ik voel dat eenmaal "
+"een zwaard door hen steekt, ze ons niet meer zullen bedreigen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:329
 msgid "There is no other way, but it is carefully that we shall proceed."
-msgstr ""
+msgstr "Er is geen alternative weg, maar we moeten voorzichtig verdergaan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:350
 msgid "All I can see in here is a large mirror!"
-msgstr ""
+msgstr "Al wat ik kan zien is een grote spiegel!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:355
 msgid ""
 "I have heard of such things -- quickly, smash it! Perhaps the power of the "
 "Cockatrices is tied to it!"
 msgstr ""
+"Ik heb van zo'n dingen gehoord -- snel, sla de spiegel kapot! Misschien is "
+"de kracht van de cockatrices verbonden met de spiegel."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:360
 msgid "Very well, I'll smash it!"
-msgstr ""
+msgstr "Goed dan, ik zal de spiegel in stukken slaan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:368
 msgid "No! The power of my creations is destroyed!"
-msgstr ""
+msgstr "Nee! De kracht van mijn creaties vernietigd!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:375
 msgid "Free from this prison of stone at last! Now we will gain revenge!"
 msgstr ""
+"Eindelijk vrij van deze gevangenis uit steen! Onze wraak zal zoet zijn!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:380
 msgid "First we have to fight these silly birds, and now foul Orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "Eerst moeten we die domme vogels bevechten en nu de orks!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:385
 msgid "Fall on them men!"
-msgstr ""
+msgstr "Val aan, mannen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:407
 msgid "With Konrad turned into a statue, surely all is lost!"
-msgstr ""
+msgstr "Met Konrad in een standbeeld veranderd is zeker alles verloren!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:422
 msgid ""
 "No! Delfador has been turned to stone! Without him we have no chance of "
 "unworking the wizard's power. All is lost!"
 msgstr ""
+"Nee! Delfador is in steen veranderd! Zonder hem kunnen ze nooit de magie van "
+"de tovenaar ongedaan maken! Alles is verloren!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:434
 msgid "What happened there?"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]