wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/no wesnoth-httt.po wesnoth-lib.po


From: Cedric Duval
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/no wesnoth-httt.po wesnoth-lib.po
Date: Tue, 14 Sep 2004 08:12:08 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Cedric Duval <address@hidden>  04/09/14 12:01:56

Modified files:
    po/no     : wesnoth-httt.po wesnoth-lib.po 

Log message:
    Updated translation.

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/no/wesnoth-httt.po.diff?tr1=1.7&tr2=1.8&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/no/wesnoth-lib.po.diff?tr1=1.3&tr2=1.4&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/no/wesnoth-httt.po
diff -u wesnoth/po/no/wesnoth-httt.po:1.7 wesnoth/po/no/wesnoth-httt.po:1.8
--- wesnoth/po/no/wesnoth-httt.po:1.7  Mon Sep 13 19:34:27 2004
+++ wesnoth/po/no/wesnoth-httt.po    Tue Sep 14 12:01:56 2004
@@ -6,25 +6,14 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-13 19:51+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-14 13:09+0100\n"
 "Last-Translator: Erik <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:6
-msgid "Heir to the Throne"
-msgstr ""
-
-#: data/campaigns/Heir_To_The_Throne.cfg:10
-msgid ""
-"&elvish-fighter.png,Fighter,(easiest);*&elvish-hero.png,Hero;&elvish-"
-"champion.png,Champion,(hardest)"
-msgstr ""
-
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:5
 msgid "A Choice Must Be Made"
 msgstr "Et Valg Må Gjøres"
@@ -50,166 +39,80 @@
 "#Kalenz dør"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:115
-msgid ""
-"Well, thank you for helping me get back to the surface, but now I must take "
-"what is mine!"
-msgstr ""
-"Vel, takk for at dere hjalp meg tilbake til overflaten, men nå må jeg ta 
det "
-"som er mitt!"
+msgid "Well, thank you for helping me get back to the surface, but now I must 
take what is mine!"
+msgstr "Vel, takk for at dere hjalp meg tilbake til overflaten, men nå må 
jeg ta det som er mitt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:120
-#, fuzzy
 msgid "You still want to fight me, do you, Princess?"
-msgstr ""
-"Takk for at dere hjalp meg tilbake til overflaten, men nå må jeg ta det som 
"
-"er mitt!"
+msgstr "Du ønsker fortsatt å slåss mot meg, gjør du ikke, prinsesse?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:125
-#, fuzzy
 msgid "Did you think I was just playing around? I need to take my inheritance!"
-msgstr "Du ønsker fortsatt å slåss mot meg, gjør du ikke, prinsesse?"
+msgstr "Trodde du jeg bare lekte? Jeg må overta min arv!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:130
-#, fuzzy
-msgid ""
-"It is not so simple! We are back on the surface, but we are hardly safe. We "
-"barely know where we are. Look to the north...there are orcs about! Look to "
-"the south...there are the hordes of the undead!"
-msgstr "Trodde du jeg bare lekte? Jeg må overta min arv!"
+msgid "It is not so simple! We are back on the surface, but we are hardly 
safe. We barely know where we are. Look to the north...there are orcs about! 
Look to the south...there are the hordes of the undead!"
+msgstr "Det er ikke så lett! Vi er tilbake på overflaten, men vi er ennå 
ikke i sikkerhet. Vi vet såvidt hvor vi er, og se mot nord! Der er det orker! 
Se mot sør, der er det horder av vandøde!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:135
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Indeed there are. We will have to fight our way out. Are you with us, "
-"Princess, or against us?"
-msgstr ""
-"Det er ikke så lett! Vi er tilbake på overflaten, men vi er ennå ikke i "
-"sikkerhet. Vi vet såvidt hvor vi er, og se mot nord! Der er det orker! Se "
-"mot sør, der er det horder av vandøde!"
+msgid "Indeed there are. We will have to fight our way out. Are you with us, 
Princess, or against us?"
+msgstr "Du har rett. Vi må kjempe oss gjennom. Er du med oss, prinsesse, 
eller mot oss?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:140
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Perhaps it is in both our best interests for us to remain allies for a "
-"little longer...but I do want that Scepter, and someday I will have it!"
-msgstr ""
-"Du har rett. Vi må kjempe oss gjennom. Er du med oss, prinsesse, eller mot "
-"oss?"
+msgid "Perhaps it is in both our best interests for us to remain allies for a 
little longer...but I do want that Scepter, and someday I will have it!"
+msgstr "Kanskje det er i vår felles interesse å forbli allierte en stund 
til. But jeg vil ha Septeret, og en dag vil jeg ta det!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:145
-#, fuzzy
 msgid "Then let us devise a battle plan."
-msgstr ""
-"Kanskje det er i vår felles interesse å forbli allierte en stund til. But "
-"jeg vil ha Septeret, og en dag vil jeg ta det!"
+msgstr "Da må vi legge en slagplan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:155
-#, fuzzy
 msgid "Well, we got out alive."
-msgstr "Da må vi legge slagplaner."
+msgstr "Vel, vi kom oss ut i live."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:160
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Yes, we did. Now I suppose you want to use the Scepter against me, Princess?"
-msgstr "Vel, vi kom oss ut i live."
+msgid "Yes, we did. Now I suppose you want to use the Scepter against me, 
Princess?"
+msgstr "Det gjorde vi. NÃ¥ regner jeg med at du vil bruke Septeret mot meg, 
prinsesse?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:165
-#, fuzzy
-msgid ""
-"No, I was thinking...I don't really want to kill you. I have what I came to "
-"get. So if you promise never to come south of the great river, I will spare "
-"your life."
-msgstr ""
-"Det gjorde vi. NÃ¥ regner jeg med at du vil bruke Septeret mot meg, 
prinsesse?"
+msgid "No, I was thinking...I don't really want to kill you. I have what I 
came to get. So if you promise never to come south of the great river, I will 
spare your life."
+msgstr "Nei, jeg tenkte....og jeg ønsker virkelig ikke å drepe dere. 
Uansett, jeg har det jeg kom for finne. Hva med at jeg sparer livene deres mot 
at dere lover å aldri dra sør for den store elva?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:170
-#, fuzzy
-msgid ""
-"With all due respect, Princess, it is once again we who will spare you, "
-"Scepter or no Scepter."
-msgstr ""
-"Nei, jeg tenkte....og jeg ønsker virkelig ikke å drepe dere. Uansett, jeg "
-"har det jeg kom for finne. Hva med at jeg sparer livene deres mot at dere "
-"lover å aldri dra sør for den store elva?"
+msgid "With all due respect, Princess, it is once again we who will spare you, 
Scepter or no Scepter."
+msgstr "Med all respekt, prinsesse, jeg tror det ville være oss som sto for 
sparingen, Septer eller ikke noe Septer. Vi som sparte deg, igjen, kunne jeg 
legge til."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:175
-#, fuzzy
 msgid "Such words in the presence of royalty! Do you want me to fry you, Elf?"
-msgstr ""
-"Med all respekt, prinsesse, jeg tror det ville være oss som sto for "
-"sparingen, Septer eller ikke noe Septer. Vi som sparte deg, igjen, kunne jeg "
-"legge til."
+msgstr "Sånne ord i kongelig nærvær! Vil du at jeg skal grille deg, alv?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:180
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Friends, peace! Though we are out of the tunnels, we are hardly safe. We are "
-"somewhere in the arid and wild north lands, that is all we know. Behold! To "
-"the north, orcs, to the south, dark hordes. We must remain at peace with "
-"one another, or else all perish!"
-msgstr "Sånne ord i kongelig nærvær! Vil du at jeg skal grille deg, alv?"
+msgid "Friends, peace! Though we are out of the tunnels, we are hardly safe. 
We are somewhere in the arid and wild north lands, that is all we know. Behold! 
To the north, orcs, to the south, dark hordes. We must remain at peace with 
one another, or else all perish!"
+msgstr "Fred, venner! Selv om vi er ute av tunnelene, er vi ikke i sikkerhet. 
Vi er i de tørre, ville landene i nord. Vi vet knapt hvor vi er. Se mot nord, 
der er det orker. Se mot sør, der er mørkets horder. Vi må holde fred med 
hverandre, ellers vil vi alle stryke med."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:185
-#, fuzzy
-msgid ""
-"I suppose that helping each other for a while longer would be mutually "
-"beneficial. But what should we do? How should we defend ourselves?"
-msgstr ""
-"Fred, venner! Selv om vi er ute av tunnelene, er vi ikke i sikkerhet. Vi er "
-"i de tørre, ville landene i nord. Vi vet knapt hvor vi er. Se mot nord, der "
-"er det orker. Se mot sør, der er mørkets horder. Vi må holde fred med "
-"hverandre, ellers vil vi alle stryke med."
+msgid "I suppose that helping each other for a while longer would be mutually 
beneficial. But what should we do? How should we defend ourselves?"
+msgstr "Det ville være oss begge til gang om vi hjalp hverandre en stund til. 
Men hva skal vi gjøre? Hvordan skal vi forsvare oss?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:195
-msgid ""
-"I can tell where we are. That is the river that is known as Longlier to men, "
-"called Arkan-thoria in my people's ancient tongue. The home of my people "
-"lies to the east."
-msgstr ""
-"Jeg kan si hvor vi er. Ved elven som er kjent som Longlier blant menn, men "
-"som Arkan-thoria på mitt folks eldgamle språk. Hjemmet til folket mitt "
-"ligger mot øst."
+msgid "I can tell where we are. That is the river that is known as Longlier to 
men, called Arkan-thoria in my people's ancient tongue. The home of my people 
lies to the east."
+msgstr "Jeg kan si hvor vi er. Ved elven som er kjent som Longlier blant menn, 
men som Arkan-thoria på mitt folks eldgamle språk. Hjemmet til folket mitt 
ligger mot øst."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:200
-msgid ""
-"Then perhaps we should head East along the river, and seek refuge and rest "
-"there for a time?"
-msgstr ""
-"Da burde vi kanskje dra mot øst, langs med elven, og søke tilflukt for å "
-"hvile der en tid?"
+msgid "Then perhaps we should head East along the river, and seek refuge and 
rest there for a time?"
+msgstr "Da burde vi kanskje dra mot øst, langs med elven, og søke tilflukt 
for å hvile der en tid?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:205
-msgid ""
-"We should indeed seek refuge there, my lord, but not by going east along the "
-"river. Its name means 'The River of Bones'. Great and evil creatures lurk "
-"along its banks, its waters are not fit to drink, and it runs over the "
-"Cliffs of Thoria. It has been many centuries since any man or elf has passed "
-"over the Cliffs and survived. No, Prince, we must choose another way."
-msgstr ""
-"Vi burde absolutt søke tilflukt der, min herre, men ikke ved å dra øst 
langs "
-"elva. Navnet betyr 'Elva av bein'. Mektige og onde skapninger ligger på lur "
-"eller sniker seg langs elvegredden. Vannet kan ikke drikkes, og den passerer "
-"over Thorias Klipper. Ingen mann eller alv har overlevd en tur over Klippene "
-"på mange hundre år! Nei, prins, vi må velge en annen vei."
+msgid "We should indeed seek refuge there, my lord, but not by going east 
along the river. Its name means 'The River of Bones'. Great and evil creatures 
lurk along its banks, its waters are not fit to drink, and it runs over the 
Cliffs of Thoria. It has been many centuries since any man or elf has passed 
over the Cliffs and survived. No, Prince, we must choose another way."
+msgstr "Vi burde absolutt søke tilflukt der, min herre, men ikke ved å dra 
øst langs elva. Navnet betyr 'Elva av bein'. Mektige og onde skapninger ligger 
på lur eller sniker seg langs elvegredden. Vannet kan ikke drikkes, og den 
passerer over Thorias Klipper. Ingen mann eller alv har overlevd en tur over 
Klippene på mange hundre år! Nei, prins, vi må velge en annen vei."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:210
 msgid "But which way, Kalenz?"
 msgstr "Hvilken vei skal vi dra da, Kalenz?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:215
-msgid ""
-"We may take two paths which avoid the river. North, through the ancient home "
-"of my people, and then east to where they now live. Or we can go south, "
-"passing through the Swamps, before turning east, and then north. We would "
-"cross the river one time more if we chose that route, but I know a safe "
-"place for the crossing."
-msgstr ""
-"Det er to veier som går utenom elva. Vi kan dra nordover, gjennom mitt folks 
"
-"eldgamle hjem og så svinge mot øst, dit de bor nå. Eller vi kan dra 
sørover "
-"og passere gjennom Sumpene, før vi svinger mot øst, og til slutt mot nord. "
-"Vi vil måtte krysse elva en gang mer hvis vi velger den ruta, men jeg vet om 
"
-"en trygg plass der vi kan krysse over."
+msgid "We may take two paths which avoid the river. North, through the ancient 
home of my people, and then east to where they now live. Or we can go south, 
passing through the Swamps, before turning east, and then north. We would cross 
the river one time more if we chose that route, but I know a safe place for the 
crossing."
+msgstr "Det er to veier som går utenom elva. Vi kan dra nordover, gjennom 
mitt folks eldgamle hjem og så svinge mot øst, dit de bor nå. Eller vi kan 
dra sørover og passere gjennom Sumpene, før vi svinger mot øst, og til slutt 
mot nord. Vi vil måtte krysse elva en gang mer hvis vi velger den ruta, men 
jeg vet om en trygg plass der vi kan krysse over."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:220
 msgid "And will you join us in seeking refuge with the North Elves, Princess?"
@@ -220,128 +123,53 @@
 msgstr "Hvis alvene kan love meg asyl og fri passasje, da vil jeg dra."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:230
-msgid ""
-"That we will, Princess. Even though you are the daughter of the Queen, our "
-"enemy, we shall not harm you on this encounter, for you have helped us."
-msgstr ""
-"Det vil vi, prinsesse. Selv om du er datter til dronningen, som er vår "
-"fiende, skal vi ikke skade deg i dette tilfellet, siden du har hjulpet oss."
+msgid "That we will, Princess. Even though you are the daughter of the Queen, 
our enemy, we shall not harm you on this encounter, for you have helped us."
+msgstr "Det vil vi, prinsesse. Selv om du er datter til dronningen, som er 
vår fiende, skal vi ikke skade deg i dette tilfellet, siden du har hjulpet 
oss."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:235
-msgid ""
-"So, we must choose. To the north past the Orcs, where lie the ancient snow "
-"plains of the Elves, or to the south, beyond the armies of the Walking Dead "
-"where the dreaded swamps await."
-msgstr ""
-"Vi må gjøre et valg. I nord, forbi orkene, er et snøkledde sletter. I 
sør, "
-"forbi de vandødes hær ligger Fryktens Sump."
+msgid "So, we must choose. To the north past the Orcs, where lie the ancient 
snow plains of the Elves, or to the south, beyond the armies of the Walking 
Dead where the dreaded swamps await."
+msgstr "Vi må gjøre et valg. I nord, forbi orkene, er et snøkledde sletter. 
I sør, forbi de vandødes hær ligger Fryktens Sump."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:4
 msgid "The Battle for Wesnoth"
 msgstr "Kampen om Wesnoth"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:12
-msgid ""
-"Here we overlook the city of Weldyn. The great city. The ancient city. The "
-"city of evil. The city of good. The city of men."
-msgstr ""
-"Herfra ser vi over byen Weldyn. Storbyen. Den gamle byen. Ondskapens by. "
-"Godhetens by. Menneskers by."
+msgid "Here we overlook the city of Weldyn. The great city. The ancient city. 
The city of evil. The city of good. The city of men."
+msgstr "Herfra ser vi over byen Weldyn. Storbyen. Den gamle byen. Ondskapens 
by. Godhetens by. Menneskers by."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:16
-msgid ""
-"I have not looked upon this city for seventeen years. Seventeen years ago, "
-"when I should have been at the height of my power. But my strength failed "
-"me. I failed, and I cannot atone for it."
-msgstr ""
-"Jeg har ikke sett byen slik på sytten år. Sytten år siden, da mine krefter 
"
-"skulle vært sterkest. Men min styrke feilet meg. Jeg feilet, og kan ikke "
-"gjøre opp for det."
+msgid "I have not looked upon this city for seventeen years. Seventeen years 
ago, when I should have been at the height of my power. But my strength failed 
me. I failed, and I cannot atone for it."
+msgstr "Jeg har ikke sett byen slik på sytten år. Sytten år siden, da mine 
krefter skulle vært sterkest. Men min styrke feilet meg. Jeg feilet, og kan 
ikke gjøre opp for det."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:20
-msgid ""
-"The battle had been long and hard. We had been defeated. Eldred was slain, "
-"but I knew that Asheviere's wrath would be great. That many innocents would "
-"be slain. I had to save the monarchy. I had to save the princes. I made "
-"haste to Weldyn, before the guards of Asheviere could get there, to carry "
-"out their evil orders."
-msgstr ""
-"Kampen hadde vært lang og hard. Vi hadde blitt slått. Eldred var drept, men 
"
-"jeg visste at Asheviere's vrede ville være stor. Mange uskyldige kom til å "
-"dø. Jeg måtte redde kongedømmet. Jeg måtte redde prinsene. jeg dro raskt 
mot "
-"Weldyn, før Ashevieres garde kunne komme seg dit og utføre sitt onde 
oppdrag."
+msgid "The battle had been long and hard. We had been defeated. Eldred was 
slain, but I knew that Asheviere's wrath would be great. That many innocents 
would be slain. I had to save the monarchy. I had to save the princes. I made 
haste to Weldyn, before the guards of Asheviere could get there, to carry out 
their evil orders."
+msgstr "Kampen hadde vært lang og hard. Vi hadde blitt slått. Eldred var 
drept, men jeg visste at Asheviere's vrede ville være stor. Mange uskyldige 
kom til å dø. Jeg måtte redde kongedømmet. Jeg måtte redde prinsene. jeg 
dro raskt mot Weldyn, før Ashevieres garde kunne komme seg dit og utføre sitt 
onde oppdrag."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:24
-msgid ""
-"But I failed. I was too late. I entered the chambers of the youngest prince, "
-"prince Konrad, just as one of the evil ones ran him through. All was lost. "
-"The heirs were slain. Only Asheviere and her daughter had any claim to the "
-"throne."
-msgstr ""
-"Men jeg feilet. Jeg kom for sent. Jeg kom inn i kammerne til den ungeste "
-"prinsen, prins Konrad, akkurat idet de onde gjennomboret ham. Alt var tapt. "
-"Arvingene var døde. Kun Asheviere og hennes datter hadde noe krav på 
tronen."
+msgid "But I failed. I was too late. I entered the chambers of the youngest 
prince, prince Konrad, just as one of the evil ones ran him through. All was 
lost. The heirs were slain. Only Asheviere and her daughter had any claim to 
the throne."
+msgstr "Men jeg feilet. Jeg kom for sent. Jeg kom inn i kammerne til den 
ungeste prinsen, prins Konrad, akkurat idet de onde gjennomboret ham. Alt var 
tapt. Arvingene var døde. Kun Asheviere og hennes datter hadde noe krav på 
tronen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:28
-msgid ""
-"Of course, you are surprised by this, but it is the truth. In haste, I "
-"vanquished the evil ones who had committed this foul deed. Then I took the "
-"little prince's broken body, and away I rode. Far away, to the land of the "
-"Elves."
-msgstr ""
-"Selvfølgelig er du overrasket, men det er sannheten. Raskt drepte jeg de "
-"mennene som hadd gjort dette bolverket. SÃ¥ tok jeg det maltrakterte liket av 
"
-"den lille prinsen, og red avgårde. Langt bort, til Alvenes land."
+msgid "Of course, you are surprised by this, but it is the truth. In haste, I 
vanquished the evil ones who had committed this foul deed. Then I took the 
little prince's broken body, and away I rode. Far away, to the land of the 
Elves."
+msgstr "Selvfølgelig er du overrasket, men det er sannheten. Raskt drepte jeg 
de mennene som hadd gjort dette bolverket. SÃ¥ tok jeg det maltrakterte liket 
av den lille prinsen, og red avgårde. Langt bort, til Alvenes land."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:32
 #, fuzzy
-msgid ""
-"By strange and mysterious fortune, the Elf Lady Parandra had come across a "
-"human child. She knew not where he had come from, only that the Orcs would "
-"have eaten him if it weren't for her intervention. The Elves felt that great "
-"fortune smiled upon this man-child. Perhaps that is why this most truthful "
-"of peoples agreed to my plan."
-msgstr ""
-"Ved en av skjebnens mystiske veier, hadde ?alvefruen? Parandra kommet over "
-"et menneskebarn. Hun visste ei hvor han var fra, kun at orkene ville ha "
-"spist ham om ikke hun hadde intervenert. Alvene følte at dette barnet lå "
-"under en god skjebne. Kanskje det var derfor at disse mest sannferdige "
-"folkene gikk med på min løgnaktige plan."
+msgid "By strange and mysterious fortune, the Elf Lady Parandra had come 
across a human child. She knew not where he had come from, only that the Orcs 
would have eaten him if it weren't for her intervention. The Elves felt that 
great fortune smiled upon this man-child. Perhaps that is why this most 
truthful of peoples agreed to my plan."
+msgstr "Ved en av skjebnens mystiske veier, hadde ?alvefruen? Parandra kommet 
over et menneskebarn. Hun visste ei hvor han var fra, kun at orkene ville ha 
spist ham om ikke hun hadde intervenert. Alvene følte at dette barnet lå 
under en god skjebne. Kanskje det var derfor at disse mest sannferdige folkene 
gikk med på min løgnaktige plan."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:36
-msgid ""
-"After burying the little prince, we agreed never to speak of him again. "
-"Instead, this orphan child we would call Konrad, and he would be brought up "
-"to be king. I would say that I had slain the guards before they had carried "
-"out their evil deed, instead of after. No-one would ever have to know. And "
-"no-one did know for certain, until now."
-msgstr ""
-"Etter at vi begravde en lille prinsen, enes vi om aldri nevne ham igjen. "
-"Isteden skulle dette foreldreløse barnet kalles Konrad, og vi skulle oppdra "
-"ham til konge. Jeg skulle si at jeg hadde drept vaktene før de hadde utført 
"
-"udåden, og ikke etter. Ingen ville noen gang måtte vite det. Og ingen 
visste "
-"det sikkert, før nå."
+msgid "After burying the little prince, we agreed never to speak of him again. 
Instead, this orphan child we would call Konrad, and he would be brought up to 
be king. I would say that I had slain the guards before they had carried out 
their evil deed, instead of after. No-one would ever have to know. And no-one 
did know for certain, until now."
+msgstr "Etter at vi begravde en lille prinsen, enes vi om aldri nevne ham 
igjen. Isteden skulle dette foreldreløse barnet kalles Konrad, og vi skulle 
oppdra ham til konge. Jeg skulle si at jeg hadde drept vaktene før de hadde 
utført udåden, og ikke etter. Ingen ville noen gang måtte vite det. Og ingen 
visste det sikkert, før nå."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:40
-msgid ""
-"I had thought that we could one day make you king, Konrad. But now I see "
-"that fate has made a different choice. That despite all of Asheviere's evil, "
-"this Li'sar is fit for the throne. She is the rightful queen. From a long "
-"line of kings, stretching all the way back to the seafarers of old from the "
-"west."
-msgstr ""
-"Jeg hadde trodd at du ville bli konge en dag, Konrad. Men nå ser jeg at "
-"skjebnen har bestemt det annerledes. At til tross for all Ashevieres "
-"ondskap, er Li'sar født til tronen. Hun er den rette dronningen. Fra en lang 
"
-"rekke konger, helt tilbake til de gamle sjøfarerne som kom vestfra."
+msgid "I had thought that we could one day make you king, Konrad. But now I 
see that fate has made a different choice. That despite all of Asheviere's 
evil, this Li'sar is fit for the throne. She is the rightful queen. From a long 
line of kings, stretching all the way back to the seafarers of old from the 
west."
+msgstr "Jeg hadde trodd at du ville bli konge en dag, Konrad. Men nå ser jeg 
at skjebnen har bestemt det annerledes. At til tross for all Ashevieres 
ondskap, er Li'sar født til tronen. Hun er den rette dronningen. Fra en lang 
rekke konger, helt tilbake til de gamle sjøfarerne som kom vestfra."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:44
-msgid ""
-"Now, let us not tarry here any longer! The dawn breaks! The time has come "
-"for the heir to the throne to claim it!"
-msgstr ""
-"NÃ¥, la oss ei vente her lenger! Dagen bryter! Tiden har kommet for "
-"tronarvingen å kreve sin trone!"
+msgid "Now, let us not tarry here any longer! The dawn breaks! The time has 
come for the heir to the throne to claim it!"
+msgstr "NÃ¥, la oss ei vente her lenger! Dagen bryter! Tiden har kommet for 
tronarvingen å kreve sin trone!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:66
 msgid ""
@@ -381,25 +209,17 @@
 "\n"
 "Seier:\n"
 "@Overvinn begge fiendens ledere\n"
-"@Overvinn en av fiendens ledere, og motstå den andre inntil tiden renner "
-"utNederlag:\n"
+"@Overvinn en av fiendens ledere, og motstå den andre inntil tiden renner 
utNederlag:\n"
 "#Konrad dør\n"
 "#Tiden renner ut uten at du har drept en av lederene"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:98
-msgid ""
-"So this is the Bay of Pearls. It looks like they have those mermen working "
-"hard!"
+msgid "So this is the Bay of Pearls. It looks like they have those mermen 
working hard!"
 msgstr "SÃ¥ dette er Perlebukta. Det ser ut som de driver havmennene hardt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:103
-msgid ""
-"Indeed it does. It also looks like they have many, many troops. I should go "
-"around the bay and distract some of them. You and the rest rescue the mermen!"
-msgstr ""
-"Absolutt. Det ser også ut som de har svært mange tropper. Jeg tror jeg bør 
"
-"dra rundt bukta, og distrahere noen av dem. Du og resten av mennene våre "
-"redder havmennene!"
+msgid "Indeed it does. It also looks like they have many, many troops. I 
should go around the bay and distract some of them. You and the rest rescue the 
mermen!"
+msgstr "Absolutt. Det ser også ut som de har svært mange tropper. Jeg tror 
jeg bør dra rundt bukta, og distrahere noen av dem. Du og resten av mennene 
våre redder havmennene!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:108
 msgid "Very well. Be careful!"
@@ -410,12 +230,8 @@
 msgstr "Men sjef, hvorfor bruker vi bare flaggermus og nagaer?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:143
-msgid ""
-"Because we need to control the seas and the merman folk, and nagas and bats "
-"are best for doing that!"
-msgstr ""
-"Fordi vi må kontrollere sjøen og havfolket, og nagaer og flaggermus er best 
"
-"egnet til den oppgaven!"
+msgid "Because we need to control the seas and the merman folk, and nagas and 
bats are best for doing that!"
+msgstr "Fordi vi må kontrollere sjøen og havfolket, og nagaer og flaggermus 
er best egnet til den oppgaven!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:149
 msgid "But orcs are the most powerful race in all of..."
@@ -466,18 +282,12 @@
 msgstr "Død over orkene! Kom, la oss alle sammen kjempe mot dem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:504
-msgid ""
-"At last, we have freed the mermen. Go back to the ocean and live in peace."
-msgstr ""
-"Endelig har vi klart å befri havmennene. Dra tilbake til havet og lev i 
fred."
+msgid "At last, we have freed the mermen. Go back to the ocean and live in 
peace."
+msgstr "Endelig har vi klart å befri havmennene. Dra tilbake til havet og lev 
i fred."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:513
-msgid ""
-"My lord! You may need the help of some of us who have skill in the sea in "
-"future. We would like to offer you help, and come with you."
-msgstr ""
-"Herre! Du trenger kanskje hjelpen til noen av oss som har evner i sjøen i "
-"fremtiden. Vi tilbyr deg vår støtte, og vil bli med deg."
+msgid "My lord! You may need the help of some of us who have skill in the sea 
in future. We would like to offer you help, and come with you."
+msgstr "Herre! Du trenger kanskje hjelpen til noen av oss som har evner i 
sjøen i fremtiden. Vi tilbyr deg vår støtte, og vil bli med deg."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:518
 msgid "Now where is Delfador? I hope he's safe!"
@@ -488,49 +298,28 @@
 msgstr "Han har klart seg meget bra, venn."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:534
-msgid ""
-"There you are! I am so glad you are all right! Now we may have a little rest."
-msgstr ""
-"Der er du! Jeg er så glad for at du er ok! Nå kan vi hvile for en stund."
+msgid "There you are! I am so glad you are all right! Now we may have a little 
rest."
+msgstr "Der er du! Jeg er så glad for at du er ok! Nå kan vi hvile for en 
stund."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:539
-msgid ""
-"I am afraid there is no time for rest, Konrad. Asheviere has now laid siege "
-"to Elensefar, breaking the century-old treaty between Wesnoth and the Elense "
-"city-state. If the city falls, there is no telling how many other lands she "
-"may swallow up!"
-msgstr ""
-"Jeg er redd det ikke er tid til å slappe av. Konrad, Asheviere har beleiret "
-"Elensefar, og således brutt den århundregamle avtalen mellom Wesnoth og "
-"bystaten Elense. Hvis byen faller, er det umulig å si hvor mange andre land "
-"hun kan komme til å ta!"
+msgid "I am afraid there is no time for rest, Konrad. Asheviere has now laid 
siege to Elensefar, breaking the century-old treaty between Wesnoth and the 
Elense city-state. If the city falls, there is no telling how many other lands 
she may swallow up!"
+msgstr "Jeg er redd det ikke er tid til å slappe av. Konrad, Asheviere har 
beleiret Elensefar, og således brutt den århundregamle avtalen mellom Wesnoth 
og bystaten Elense. Hvis byen faller, er det umulig å si hvor mange andre land 
hun kan komme til å ta!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:545
 msgid "Oh no! What shall we do?"
 msgstr "Å nei! Hva skal vi gjøre?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:551
-msgid ""
-"You must lead our men to the city, and help defend it. Or recapture it if it "
-"falls before you arrive."
-msgstr ""
-"Du må lede våre menn til byen å prøve og hjelpe til med å forsvare den. "
-"Eller ta den tilbake hvis den faller før du kommer frem."
+msgid "You must lead our men to the city, and help defend it. Or recapture it 
if it falls before you arrive."
+msgstr "Du må lede våre menn til byen å prøve og hjelpe til med å 
forsvare den. Eller ta den tilbake hvis den faller før du kommer frem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:557
-msgid ""
-"I must do that? But what about you, Delfador? You're coming with me, right?"
+msgid "I must do that? But what about you, Delfador? You're coming with me, 
right?"
 msgstr "Må jeg gjøre det? Men hva med deg, Delfador? Du blir med, ikke sant?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:563
-msgid ""
-"I am afraid not, Konrad. I have come across some important documents, and "
-"must make haste with them to the Elven Council. It seems that the time to "
-"stop Asheviere is shorter than I had thought."
-msgstr ""
-"Dessverre kan jeg ikke, Konrad. Jeg har kommet over noen viktige dokumenter, "
-"og må skynde meg med dem til Alvenes Råd. Det ser ut til at vi har mindre "
-"tid til å stoppe Asheviere enn jeg hadde trodd."
+msgid "I am afraid not, Konrad. I have come across some important documents, 
and must make haste with them to the Elven Council. It seems that the time to 
stop Asheviere is shorter than I had thought."
+msgstr "Dessverre kan jeg ikke, Konrad. Jeg har kommet over noen viktige 
dokumenter, og må skynde meg med dem til Alvenes Råd. Det ser ut til at vi 
har mindre tid til å stoppe Asheviere enn jeg hadde trodd."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:569
 msgid "But Delfador! I can't do it on my own!"
@@ -541,25 +330,16 @@
 msgstr "På egen hånd? Min herre! Vi, dine lojale soldater vil støtte deg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:584
-msgid ""
-"You will prevail. I have faith in you. Head north. Elensefar is but three "
-"days travel if you make haste."
-msgstr ""
-"Du vil seire. Jeg har tro på deg. Dra nordover. Elensefar er bare tre dagers 
"
-"reise unna hvis du skynder deg."
+msgid "You will prevail. I have faith in you. Head north. Elensefar is but 
three days travel if you make haste."
+msgstr "Du vil seire. Jeg har tro på deg. Dra nordover. Elensefar er bare tre 
dagers reise unna hvis du skynder deg."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:589
 msgid "Very well. But how do I get there?"
 msgstr "Godt. Men hvordan kommer jeg til Elensefar?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:594
-msgid ""
-"It is north-west of here, a few leagues inland. There are two ways to go, by "
-"ship or on foot. Each has its own dangers. You must choose between them."
-msgstr ""
-"Det er mot nordvest, men noen få mil innover fra kysten. Det er to måter du 
"
-"kan komme deg dit på, med skip, eller over land. Hver av måtene har sine "
-"farer. Du må velge hvordan du vil komme deg dit."
+msgid "It is north-west of here, a few leagues inland. There are two ways to 
go, by ship or on foot. Each has its own dangers. You must choose between them."
+msgstr "Det er mot nordvest, men noen få mil innover fra kysten. Det er to 
måter du kan komme deg dit på, med skip, eller over land. Hver av måtene har 
sine farer. Du må velge hvordan du vil komme deg dit."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:597
 msgid "Ships? Ugh! I have been sea sick for the last time. We shall walk!"
@@ -570,8 +350,7 @@
 msgstr "Ha en god reise, Konrad. Vi møtes igjen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:621
-msgid ""
-"Going by ship we may at least get a little rest for ourselves. By sea it is!"
+msgid "Going by ship we may at least get a little rest for ourselves. By sea 
it is!"
 msgstr "Tar vi skip, får vi hvilt litt på veien. Jeg velger sjøveien!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:626
@@ -579,83 +358,40 @@
 msgstr "Ha en god reise da, Konrad. Måtte været bli bra."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:718
-msgid ""
-"Have you not been able to defeat our foes in all these days? They have "
-"summoned reinforcements. Surely now our doom is upon us!"
-msgstr ""
-"Har du ikke klart å nedkjempe fiendene våre i løpet av alle disse dagene? 
De "
-"har tilkalt forsterkninger. Vi er fortapt!"
+msgid "Have you not been able to defeat our foes in all these days? They have 
summoned reinforcements. Surely now our doom is upon us!"
+msgstr "Har du ikke klart å nedkjempe fiendene våre i løpet av alle disse 
dagene? De har tilkalt forsterkninger. Vi er fortapt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:732
-msgid ""
-"Konrad! We cannot spend any more time here. Though it would be good to "
-"defeat the Orcs and free more of their prisoners, more urgent business calls "
-"us!"
-msgstr ""
-"Konrad! Vi kan ikke bruke mer tid her. Selv om det ville vært godt å vinne "
-"over orkene og befri alle vi kunne ha befridd, er det viktigere ting som "
-"roper på oss!"
+msgid "Konrad! We cannot spend any more time here. Though it would be good to 
defeat the Orcs and free more of their prisoners, more urgent business calls 
us!"
+msgstr "Konrad! Vi kan ikke bruke mer tid her. Selv om det ville vært godt å 
vinne over orkene og befri alle vi kunne ha befridd, er det viktigere ting som 
roper på oss!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:737
-msgid ""
-"Delfador, thank goodness you have survived! This has been a tough battle, "
-"but why can we not finish it? Why must we leave?"
-msgstr ""
-"Delfador, det er et under at du har overlevd! Det har vært en tøff kamp, 
men "
-"hvorfor kan vi ikke gjøre oss ferdige? Hvorfor må vi dra?"
+msgid "Delfador, thank goodness you have survived! This has been a tough 
battle, but why can we not finish it? Why must we leave?"
+msgstr "Delfador, det er et under at du har overlevd! Det har vært en tøff 
kamp, men hvorfor kan vi ikke gjøre oss ferdige? Hvorfor må vi dra?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:742
-msgid ""
-"I bear ill tidings. Asheviere has now laid siege to Elensefar, breaking the "
-"century-old treaty between Wesnoth and the Elense city-state. If the city "
-"falls, there is no telling how many other lands she may swallow up!"
-msgstr ""
-"Jeg bringer dårlig nytt: Asheviere har angrepet byen Elensefar, og således "
-"brutt avtalen mellom Wesnoth og bystaten Elense. Du må lede våre menn til "
-"byen for å forsvare den -- eller ta den tilbake hvis den faller før du "
-"kommer frem."
+msgid "I bear ill tidings. Asheviere has now laid siege to Elensefar, breaking 
the century-old treaty between Wesnoth and the Elense city-state. If the city 
falls, there is no telling how many other lands she may swallow up!"
+msgstr "Jeg bringer dårlig nytt: Asheviere har angrepet byen Elensefar, og 
således brutt avtalen mellom Wesnoth og bystaten Elense. Du må lede våre 
menn til byen for å forsvare den -- eller ta den tilbake hvis den faller før 
du kommer frem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:747
 msgid "I must do this? But you are coming with me, aren't you, Delfador?"
 msgstr "Må jeg gjøre det? Men du blir med meg, gjør du ikke, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:752
-msgid ""
-"I am afraid not, Konrad. I have found some important documents that need "
-"seeing to. I must ride at once to make council with the Elves. I will meet "
-"you in Elensefar, after you have secured it."
-msgstr ""
-"Jeg er redd jeg ikke kan det, Konrad. Jeg har kommet over noen viktige "
-"dokumenter som må studeres nøyere. Jeg må ri avgårde med en gang for å "
-"rådslå med alvene. Jeg møter deg i Elensefar, etter at du har sikret "
-"kontrollen over den."
+msgid "I am afraid not, Konrad. I have found some important documents that 
need seeing to. I must ride at once to make council with the Elves. I will meet 
you in Elensefar, after you have secured it."
+msgstr "Jeg er redd jeg ikke kan det, Konrad. Jeg har kommet over noen viktige 
dokumenter som må studeres nøyere. Jeg må ri avgårde med en gang for å 
rådslå med alvene. Jeg møter deg i Elensefar, etter at du har sikret 
kontrollen over den."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:757
-msgid ""
-"I fear I will struggle to do this on my own...but what must be must be. How "
-"do I get to Elensefar?"
-msgstr ""
-"Jeg frykter jeg vil slite med å klare dette på egen hånd, men hvis det må 
"
-"være slik, godtar jeg det. Hvordan kommer jeg til Elensefar?"
+msgid "I fear I will struggle to do this on my own...but what must be must be. 
How do I get to Elensefar?"
+msgstr "Jeg frykter jeg vil slite med å klare dette på egen hånd, men hvis 
det må være slik, godtar jeg det. Hvordan kommer jeg til Elensefar?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:773
-msgid ""
-"Since you have broken the Orc's hegemony over the seas, going by ship would "
-"be safest. Sail along the coast, and you can land mere miles from Elensefar. "
-"Make haste!"
-msgstr ""
-"Ettersom du har brutt orkens hegemoni på sjøen, vil det tryggeste være å 
dra "
-"med skip. Seil langs med kysten, og du kan gå i land noen få mil fra "
-"Elensefar. Skynd deg!"
+msgid "Since you have broken the Orc's hegemony over the seas, going by ship 
would be safest. Sail along the coast, and you can land mere miles from 
Elensefar. Make haste!"
+msgstr "Ettersom du har brutt orkens hegemoni på sjøen, vil det tryggeste 
være å dra med skip. Seil langs med kysten, og du kan gå i land noen få mil 
fra Elensefar. Skynd deg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:787
-msgid ""
-"With the Orcs controlling the seas, going by ship would not be safe. Travel "
-"by land, Elensefar is only six days' march up the coast. Make haste!"
-msgstr ""
-"Siden orkene kontrollerer sjøveiene, vil det ikke være trygt å dra med 
skip. "
-"Reis over land, Elensefar er bare en seks dagers marsj opp langs kysten. "
-"Skynd deg!"
+msgid "With the Orcs controlling the seas, going by ship would not be safe. 
Travel by land, Elensefar is only six days' march up the coast. Make haste!"
+msgstr "Siden orkene kontrollerer sjøveiene, vil det ikke være trygt å dra 
med skip. Reis over land, Elensefar er bare en seks dagers marsj opp langs 
kysten. Skynd deg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:4
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:35
@@ -663,7 +399,6 @@
 msgstr "Svartvann Havn"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:28
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -681,169 +416,87 @@
 "Nederlag:\n"
 "#Konrad dør\n"
 "#Delfador dør\n"
-"#Seimus dør"
+"#Sir Kaylan dør"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:104
-msgid ""
-"We should be able to board a ship at Blackwater Port, but it seems the Orcs "
-"are heading there too. Rebels who hate Asheviere and are loyal to the memory "
-"of the king desperately hold the port, as it is one of the only places where "
-"they can ship supplies and weapons."
-msgstr ""
-"Vi håper å kunne komme ombord på et skip i Svartvann Havn, men det virker "
-"som om orkene også drar ditover. Desperate opprørere som hater Asheviere og 
"
-"er lojale til gamlekongens minne holder porten, siden det er et av de få "
-"stedene de kan frakte forsyninger og våpen."
+msgid "We should be able to board a ship at Blackwater Port, but it seems the 
Orcs are heading there too. Rebels who hate Asheviere and are loyal to the 
memory of the king desperately hold the port, as it is one of the only places 
where they can ship supplies and weapons."
+msgstr "Vi håper å kunne komme ombord på et skip i Svartvann Havn, men det 
virker som om orkene også drar ditover. Desperate opprørere som hater 
Asheviere og er lojale til gamlekongens minne holder porten, siden det er et av 
de få stedene de kan frakte forsyninger og våpen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:109
 msgid "Delfador, some Orcs are following us! We must make haste!"
 msgstr "Defaldor, noen orker følger etter oss! Vi må skynde oss!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:114
-msgid ""
-"Delfador, my old friend! We had heard of your coming, and of the attacks on "
-"the Elves. It is good to see you again, although I would prefer it were not "
-"in such sad times."
-msgstr ""
-"Delfador, gamle venn! Vi hadde hørt du kom, og om angrepene på alvene! Det "
-"er godt å se deg igjen, selv om jeg ønsker det hadde skjedd i hyggeligere "
-"tider."
+msgid "Delfador, my old friend! We had heard of your coming, and of the 
attacks on the Elves. It is good to see you again, although I would prefer it 
were not in such sad times."
+msgstr "Delfador, gamle venn! Vi hadde hørt du kom, og om angrepene på 
alvene! Det er godt å se deg igjen, selv om jeg ønsker det hadde skjedd i 
hyggeligere tider."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:119
-msgid ""
-"Konrad, this is Kaylan, one of the mightiest of the horse lords, and one of "
-"the few who is willing to oppose the dark crown. Rumor has it that his lance "
-"has slain fifty men and a hundred orcs."
-msgstr ""
-"Konrad, dette er Kaylan, en av de mektigste hesteherrene, og en av de få som 
"
-"er villige til å stå imot den mørke kronen. Ryktet har det til at lansen "
-"hans har drept femti menn og hundre orker."
+msgid "Konrad, this is Kaylan, one of the mightiest of the horse lords, and 
one of the few who is willing to oppose the dark crown. Rumor has it that his 
lance has slain fifty men and a hundred orcs."
+msgstr "Konrad, dette er Kaylan, en av de mektigste hesteherrene, og en av de 
få som er villige til å stå imot den mørke kronen. Ryktet har det til at 
lansen hans har drept femti menn og hundre orker."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:124
-msgid ""
-"It seems the orcs have come here too, to try to wrest this port from our "
-"hands. Our defenses are still weak, but reinforcements will arrive soon!"
-msgstr ""
-"Det virker som orkene har også kommet hit for å prøve å overta havna. "
-"Forsvaret vårt er fortsatt svakt, men forsterkningene skal ankomme snart!"
+msgid "It seems the orcs have come here too, to try to wrest this port from 
our hands. Our defenses are still weak, but reinforcements will arrive soon!"
+msgstr "Det virker som orkene har også kommet hit for å prøve å overta 
havna. Forsvaret vårt er fortsatt svakt, men forsterkningene skal ankomme 
snart!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:130
-#, fuzzy
 msgid "We will help you fight them off until the reinforcements arrive."
-msgstr "Vi skal hjelpe dere å drive dem på flukt."
+msgstr "Vi skal hjelpe dere å holde dem av inntil forsterkningene kommer.."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:135
-msgid ""
-"Hopefully with your help we can ward them off. But you must not tarry here "
-"long, for your survival is even more important to our cause than the "
-"strength of the port. A ship is due here in two days, surely it will be able "
-"to take you to safety."
-msgstr ""
-"Med deres hjelp burde de gå an å motstå dem. Men dere må ikke vente her "
-"lenge, for det er viktigere at dere overlever enn at vi holder havna. Vi "
-"venter et skip om to dager, det vil sikkert kunne frakte dere til et trygt "
-"sted."
+msgid "Hopefully with your help we can ward them off. But you must not tarry 
here long, for your survival is even more important to our cause than the 
strength of the port. A ship is due here in two days, surely it will be able to 
take you to safety."
+msgstr "Med deres hjelp burde de gå an å motstå dem. Men dere må ikke 
vente her lenge, for det er viktigere at dere overlever enn at vi holder havna. 
Vi venter et skip om to dager, det vil sikkert kunne frakte dere til et trygt 
sted."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:140
 msgid "And the ship will take us to Anduin?"
 msgstr "Og skipet vil ta oss med til Anduin?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:145
-msgid ""
-"Yes, we will sail to the Isle of Anduin, my home Konrad, and the home of "
-"many mages."
-msgstr ""
-"Ja, vi skal seile til øya Anduin, mitt hjem, Konrad, og hjemstedet til mange 
"
-"andre trollmenn."
+msgid "Yes, we will sail to the Isle of Anduin, my home Konrad, and the home 
of many mages."
+msgstr "Ja, vi skal seile til øya Anduin, mitt hjem, Konrad, og hjemstedet 
til mange andre trollmenn."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:150
-msgid ""
-"I will send one of my horsemen to serve under you. I offer you my support "
-"Konrad, and the support of my men - from now on you will be able to recruit "
-"horsemen."
-msgstr ""
-"I sender en av mine ryttere for å hjelpe deg. Konrad, jeg tilbyr også min 
og "
-"mine menns støtte - fra nå av kan du rekruttere ryttere."
+msgid "I will send one of my horsemen to serve under you. I offer you my 
support Konrad, and the support of my men - from now on you will be able to 
recruit horsemen."
+msgstr "I sender en av mine ryttere for å hjelpe deg. Konrad, jeg tilbyr 
også min og mine menns støtte - fra nå av kan du rekruttere ryttere."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:155
-msgid ""
-"Thank you, sir. But how shall I best use these horsemen? How do they differ "
-"from Elves?"
-msgstr ""
-"Takk, sir. Men hvordan er det best å anvende ryttere? Hvordan er de "
-"forskjellige fra alver?"
+msgid "Thank you, sir. But how shall I best use these horsemen? How do they 
differ from Elves?"
+msgstr "Takk, sir. Men hvordan er det best å anvende ryttere? Hvordan er de 
forskjellige fra alver?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:160
-msgid ""
-"Elves are a powerful race, Konrad, more powerful than my own people usually "
-"acknowledge. But horsemen are powerful in a different way. They have no long "
-"range attack, but can charge into combat, inflicting double normal damage, "
-"though taking double damage in return. They are also lawful, meaning they "
-"are better at day, and worse at night. Horsemen are unmatched on open land, "
-"though Elves will serve you better in rugged terrain."
-msgstr ""
-"Alver er en mektig rase, Konrad, mektigere enn mitt folk vanligvis "
-"innrømmer. Men ryttere er sterke på en annen måte. De har intet "
-"avstandsangrep, men kan storme inn i kamp, noe som gjør dobbel skade, men de 
"
-"mottar også det dobbelte. De er lovlydige, noe som betyr at de er bedre om "
-"dagen, og verre om natten. De er uovertrufne på flatmark, men alver vil "
-"tjene deg bedre i ulent terreng."
+msgid "Elves are a powerful race, Konrad, more powerful than my own people 
usually acknowledge. But horsemen are powerful in a different way. They have no 
long range attack, but can charge into combat, inflicting double normal damage, 
though taking double damage in return. They are also lawful, meaning they are 
better at day, and worse at night. Horsemen are unmatched on open land, though 
Elves will serve you better in rugged terrain."
+msgstr "Alver er en mektig rase, Konrad, mektigere enn mitt folk vanligvis 
innrømmer. Men ryttere er sterke på en annen måte. De har intet 
avstandsangrep, men kan storme inn i kamp, noe som gjør dobbel skade, men de 
mottar også det dobbelte. De er lovlydige, noe som betyr at de er bedre om 
dagen, og verre om natten. De er uovertrufne på flatmark, men alver vil tjene 
deg bedre i ulent terreng."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:165
-msgid ""
-"Recruit troops wisely, Konrad, and remember that you can recall experienced "
-"units from past battles to help you fight again."
-msgstr ""
-"Tenk deg om før du rekrutterer, Konrad, og husk at du kan tilbakekalle "
-"tropper fra tidligere kamper for å kjempe igjen."
+msgid "Recruit troops wisely, Konrad, and remember that you can recall 
experienced units from past battles to help you fight again."
+msgstr "Tenk deg om før du rekrutterer, Konrad, og husk at du kan 
tilbakekalle tropper fra tidligere kamper for å kjempe igjen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:183
-msgid ""
-"Reinforcements have arrived! Forward men! I expect each of you to bring me "
-"back the head of an orc!"
-msgstr ""
-"Forsterkningene har ankommet! Fremad, menn! Jeg venter at hver og en av dere "
-"kommer tilbake med hodet til en ork!"
+msgid "Reinforcements have arrived! Forward men! I expect each of you to bring 
me back the head of an orc!"
+msgstr "Forsterkningene har ankommet! Fremad, menn! Jeg venter at hver og en 
av dere kommer tilbake med hodet til en ork!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:188
-msgid ""
-"So many foul humans riding on horses! There is no way we can defeat them. "
-"Quick, we must make our escape!"
-msgstr ""
-"Æsj, så mange mennesker på hester! Vi kan ikke slå dem. Fort, trekk dere "
-"tilbake!"
+msgid "So many foul humans riding on horses! There is no way we can defeat 
them. Quick, we must make our escape!"
+msgstr "Æsj, så mange mennesker på hester! Vi kan ikke slå dem. Fort, 
trekk dere tilbake!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:240
-msgid ""
-"Thank you for the help, friends. The ship should arrive soon, it will take "
-"you to Anduin."
-msgstr ""
-"Takk for hjelpen, venner. Skipet skulle ankomme snart, det vil frakte dere "
-"til Anduin."
+msgid "Thank you for the help, friends. The ship should arrive soon, it will 
take you to Anduin."
+msgstr "Takk for hjelpen, venner. Skipet skulle ankomme snart, det vil frakte 
dere til Anduin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:255
 msgid "We should embark now."
 msgstr "Vi bør gå ombord nå."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:260
-msgid ""
-"Safe voyage to you, friends. Rest assured that we will never surrender to "
-"the forces of the Dark Queen."
-msgstr ""
-"Ha en trygg tur. Og jeg kan forsikre dere at vi vil aldri overgi oss til den "
-"Mørke Dronnings hær."
+msgid "Safe voyage to you, friends. Rest assured that we will never surrender 
to the forces of the Dark Queen."
+msgstr "Ha en trygg tur. Og jeg kan forsikre dere at vi vil aldri overgi oss 
til den Mørke Dronnings hær."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:271
-#, fuzzy
 msgid "I have failed in my duty to protect the Rightful Heir and the port"
-msgstr "Jeg mislyktes i å holde mitt ord til menneskene i Svartvann Havn...."
+msgstr "Jeg har mislyktes i min plikt å beskytte Svartvann og tronarvingen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:276
-msgid ""
-"Without his help, we will be unable to use the ships. There is no hope..."
-msgstr ""
-"Uten hans hjelp vil vi ikke være i stand til å bruke skipene, det er "
-"håpløst..."
+msgid "Without his help, we will be unable to use the ships. There is no 
hope..."
+msgstr "Uten hans hjelp vil vi ikke være i stand til å bruke skipene, det er 
håpløst..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:4
 msgid "Crossroads"
@@ -868,20 +521,12 @@
 "#Kalenz dør"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:99
-#, fuzzy
 msgid "Here we come to the great cross-roads. We should go north-east."
-msgstr ""
-"Her er vi kommet til det store veiskillet. Vi ønsker å dra mot nordøst."
+msgstr "Her er vi kommet til det store veiskillet. Vi ønsker å dra mot 
nordøst."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:104
-msgid ""
-"Beware! These hills are not safe! The roads are important to Asheviere's "
-"strategy, and she has hired Orcs to guard them. We shall have to fight to "
-"travel them."
-msgstr ""
-"Ta dere i akt! Disse åsene er ikke trygge! Asheviere har hyret orker for å "
-"vokte disse veiene, på grunn av deres strategiske beliggenhet. Vi må kjempe 
"
-"for å komme forbi her."
+msgid "Beware! These hills are not safe! The roads are important to 
Asheviere's strategy, and she has hired Orcs to guard them. We shall have to 
fight to travel them."
+msgstr "Ta dere i akt! Disse åsene er ikke trygge! Asheviere har hyret orker 
for å vokte disse veiene, på grunn av deres strategiske beliggenhet. Vi må 
kjempe for å komme forbi her."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:109
 msgid "Then fight we shall. Let it begin!"
@@ -896,17 +541,14 @@
 msgstr "Hold dere til stien! Åsene her er ikke trygge!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:177
-msgid ""
-"Beware the hills! There are many Orcs in hiding, preparing to ambush you!"
+msgid "Beware the hills! There are many Orcs in hiding, preparing to ambush 
you!"
 msgstr "Vokt dere for åsene! Mange orker har lagt seg i bakhold der!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "The Dwarven Doors"
 msgstr "Dvergedørene"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:27
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -925,26 +567,18 @@
 "#Kalenz dør"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:138
-#, fuzzy
 msgid "The doors are closed and barred from the inside!"
 msgstr "Dørene er stengt og barrikadert fra innsiden!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:143
-#, fuzzy
 msgid "We can't get in! What should we do now?"
 msgstr "Vi kan ikke komme inn! Hva skal vi finne på nå?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:148
-#, fuzzy
-msgid ""
-"It is said that the orcs used an old mine tunnel to surprise the dwarves. It "
-"must be that one in the north-east."
-msgstr ""
-"Det blir sagt at orkene brukte en gammel gruvegang for å overraske dvergene. 
"
-"Det må være den i nordøst."
+msgid "It is said that the orcs used an old mine tunnel to surprise the 
dwarves. It must be that one in the north-east."
+msgstr "Det blir sagt at orkene brukte en gammel gruvegang for å overraske 
dvergene. Det må være den i nordøst."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:153
-#, fuzzy
 msgid "Then we must make it to that tunnel!"
 msgstr "Da må vi se å komme oss til den gruvegangen!"
 
@@ -957,131 +591,77 @@
 msgstr "Jeg vet ikke om det er lurt. Det blir så vanskelig i mørket!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:179
-#, fuzzy
 msgid "There is no time for idle chatter or delay of any kind. Onward!"
 msgstr "Det er ikke tid til forsinkelse eller tomt koseprat, fremad!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:201
 #, fuzzy
-msgid ""
-"We have defeated the foul Orcs guarding this land, but we must continue "
-"without rest. More will surely come!"
+msgid "We have defeated the foul Orcs guarding this land, but we must continue 
without rest. More will surely come!"
 msgstr "Jeg nøler med å gå inn. Det vil bli svært vanskelig i mørket!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:206
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Indeed we must not delay. I remember now, the mines in the North-East are "
-"the best way to enter!"
-msgstr ""
-"Vi har absolutt ingen tid til forsinkelser. Jeg husker det nå, gruvene i "
-"nordøst er den beste veien inn!"
+msgid "Indeed we must not delay. I remember now, the mines in the North-East 
are the best way to enter!"
+msgstr "Vi har absolutt ingen tid til forsinkelser. Jeg husker det nå, 
gruvene i nordøst er den beste veien inn!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:211
-#, fuzzy
 msgid "But Konrad's party was not alone in entering the mines..."
 msgstr "Men Konrads avdeling var ikke alene om å gå inn i gruvene..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:245
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Whew! We make our way through the dangerous fog of the mountains, and now "
-"there is all this chaos before us! Come on, men! We must make it to the "
-"mines, which lie ahead of us!"
-msgstr ""
-"Huff! Vi kom oss gjennom den farlige tåka i fjellene, bare for å møte 
dette "
-"kaoset! Kom igjen! Vi må komme oss inn i gruvene, for de er fortsatt foran "
-"oss!"
+msgid "Whew! We make our way through the dangerous fog of the mountains, and 
now there is all this chaos before us! Come on, men! We must make it to the 
mines, which lie ahead of us!"
+msgstr "Huff! Vi kom oss gjennom den farlige tåka i fjellene, bare for å 
møte dette kaoset! Kom igjen! Vi må komme oss inn i gruvene, for de er 
fortsatt foran oss!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:257
-#, fuzzy
-msgid ""
-"The defense of the dwarves must have been strong. Look at those ruined "
-"towers!"
+msgid "The defense of the dwarves must have been strong. Look at those ruined 
towers!"
 msgstr "Dvergenes forsvar skulle ha vært sterkt. Se på de ødelagte 
tårnene!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:262
-#, fuzzy
-msgid ""
-"The battle outside was fierce, and lasted a full half-year. But the battles "
-"inside the tunnels were worse."
-msgstr ""
-"Kampen utenfor var hard og varte et halvt år, men kampene inne i tunnelene "
-"var verre."
+msgid "The battle outside was fierce, and lasted a full half-year. But the 
battles inside the tunnels were worse."
+msgstr "Kampen utenfor var hard og varte et halvt år, men kampene inne i 
tunnelene var verre."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:282
-#, fuzzy
 msgid "Ruarrrrr!!!"
 msgstr "Ruarrrrr!!!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:287
-#, fuzzy
 msgid "A monster was hiding in that lake!"
 msgstr "Et monster gjemte seg i vannet!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:296
-#, fuzzy
-msgid ""
-"The legend was true! There are always tentacled creatures hiding in the "
-"lakes near the Dwarven Kingdoms"
-msgstr ""
-"Legenden var sann! Det er alltid udyr med tentakler gjemt i innsjøer nær "
-"dvergiske kongeriker!"
+msgid "The legend was true! There are always tentacled creatures hiding in the 
lakes near the Dwarven Kingdoms"
+msgstr "Legenden var sann! Det er alltid udyr med tentakler gjemt i innsjøer 
nær dvergiske kongeriker!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:311
-#, fuzzy
 msgid "At last, this is the entrance to the Dwarven Kingdoms."
 msgstr "Endelig, her er inngangen til det dvergiske kongerike."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:316
-#, fuzzy
 msgid "All can I see are ruins and poor villages."
 msgstr "Alt jeg kan se er ruiner og fattige landsbyer."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:321
-#, fuzzy
-msgid ""
-"The poor villagers that once lived here and traded with the dwarves are now "
-"held in slavery by the orcs."
-msgstr ""
-"De stakkars landsbyboerne som bodde her og handlet med dvergene er nå slaver 
"
-"hos orkene."
+msgid "The poor villagers that once lived here and traded with the dwarves are 
now held in slavery by the orcs."
+msgstr "De stakkars landsbyboerne som bodde her og handlet med dvergene er nå 
slaver hos orkene."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:326
-#, fuzzy
 msgid "Slaves to the evil orcs? We must liberate them!"
 msgstr "I slaveri hos de onde orkene? Vi må frigjøre dem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:331
-#, fuzzy
-msgid ""
-"That would not be a wise choice, for our mission is to retreive the Scepter "
-"of Fire. If we tarry in this place, hordes of orcs will surround us."
-msgstr ""
-"Det er ikke et klokt valg. Vårt oppdrag er å få tak i Ildsepteret. Hvis vi 
"
-"forsinker marsjen vår her, vil horder av orker omringe oss."
+msgid "That would not be a wise choice, for our mission is to retreive the 
Scepter of Fire. If we tarry in this place, hordes of orcs will surround us."
+msgstr "Det er ikke et klokt valg. Vårt oppdrag er å få tak i Ildsepteret. 
Hvis vi forsinker marsjen vår her, vil horder av orker omringe oss."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:336
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Konrad, heed the words of Defaldor. We shall return to wrest the grip of the "
-"orcs from these lands."
-msgstr ""
-"Konrad, hør Defaldors ord. Vi kommer tilbake, og da vil orkenes grep om "
-"disse landene bli løsnet."
+msgid "Konrad, heed the words of Defaldor. We shall return to wrest the grip 
of the orcs from these lands."
+msgstr "Konrad, hør Defaldors ord. Vi kommer tilbake, og da vil orkenes grep 
om disse landene bli løsnet."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:341
-#, fuzzy
 msgid "This does not please me, but I will listen to your advice."
 msgstr "Jeg er ikke fornøyd med det, men jeg ser behovet for å skynde seg."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:360
-msgid ""
-"My uncle used to smuggle...err...I mean...trade food for the Dwarves. He "
-"could get grain carts in under the very noses of those ugly orcs."
-msgstr ""
-"Onkelen min pleide å smug... unnskyld, jeg mener selge mat til dvergene. Han 
"
-"kunne få sneket inn en vogn under nesa på de støgge orkene."
+msgid "My uncle used to smuggle...err...I mean...trade food for the Dwarves. 
He could get grain carts in under the very noses of those ugly orcs."
+msgstr "Onkelen min pleide å smug... unnskyld, jeg mener selge mat til 
dvergene. Han kunne få sneket inn en vogn under nesa på de støgge orkene."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:365
 msgid "He must be hiding in one of those villages."
@@ -1096,251 +676,139 @@
 msgstr "Alvenes Rådsmøte"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:81
-msgid ""
-"Greetings, and welcome to our capital. You should feel honored. It has been "
-"half a century - a generation in the way your race counts time - since any "
-"man has been considered Elf-friend enough to stand here."
-msgstr ""
-"Vær hilset, og velkommen til vår hovedstad. Dere bør føle dere beæret. 
Det "
-"har vært et halvt århundre - et slektsledd slik dere regner tid - siden 
noe "
-"mennsekse har vært regnet som alve-venn nok til å stå her."
+msgid "Greetings, and welcome to our capital. You should feel honored. It has 
been half a century - a generation in the way your race counts time - since any 
man has been considered Elf-friend enough to stand here."
+msgstr "Vær hilset, og velkommen til vår hovedstad. Dere bør føle dere 
beæret. Det har vært et halvt århundre - et slektsledd slik dere regner tid 
- siden noe mennsekse har vært regnet som alve-venn nok til å stå her."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:86
 msgid "We are indeed honored."
 msgstr "Vi er i sannhet beæret."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:91
-msgid ""
-"I might also say that it is you who are honored. It has been so long since "
-"you have been graced by with the presence of a princess of Wesnoth."
-msgstr ""
-"Dere er vel også beæret. Det er sikkert lenge siden en prinsesse av Wesnoth 
"
-"har vært her."
+msgid "I might also say that it is you who are honored. It has been so long 
since you have been graced by with the presence of a princess of Wesnoth."
+msgstr "Dere er vel også beæret. Det er sikkert lenge siden en prinsesse av 
Wesnoth har vært her."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:96
-msgid ""
-"Silence, foolish girl! With such arrogance, is it any surprise that the "
-"royal family of Wesnoth long ago saw their ancient alliances fall to pieces?"
-msgstr ""
-"Stille, tåpelige jentunge! Med en slik arroganse, er det noen overraskelse "
-"at Wesnoths kongehus så sine allianser falle fra hverandre for lenge siden?"
+msgid "Silence, foolish girl! With such arrogance, is it any surprise that the 
royal family of Wesnoth long ago saw their ancient alliances fall to pieces?"
+msgstr "Stille, tåpelige jentunge! Med en slik arroganse, er det noen 
overraskelse at Wesnoths kongehus så sine allianser falle fra hverandre for 
lenge siden?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:101
-msgid ""
-"Yes...you are right, sir. It is I who am honored to be here, and I apologize "
-"for my discourtesy."
-msgstr ""
-"Ja... du har rett. Det er jeg som er beæret ved å være her, og jeg 
beklager "
-"det jeg sa."
+msgid "Yes...you are right, sir. It is I who am honored to be here, and I 
apologize for my discourtesy."
+msgstr "Ja... du har rett. Det er jeg som er beæret ved å være her, og jeg 
beklager det jeg sa."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:106
-msgid ""
-"Delfador the Great. As wise with his tongue in advice as he is strong with "
-"his staff in battle. A rare combination, especially among men."
-msgstr ""
-"Delfador den Store. Like vis med hans tunge som han er sterk med sin "
-"trolldomsstav i kamp. En sjelden blanding, spesielt blant mennesker."
+msgid "Delfador the Great. As wise with his tongue in advice as he is strong 
with his staff in battle. A rare combination, especially among men."
+msgstr "Delfador den Store. Like vis med hans tunge som han er sterk med sin 
trolldomsstav i kamp. En sjelden blanding, spesielt blant mennesker."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:111
-msgid ""
-"How quickly do the race of men mature! Only seventeen winters have passed "
-"since I last laid eyes on you, Konrad, yet you are now a grown man. A brave "
-"warrior stands before me!"
-msgstr ""
-"Så fort menneskene blir gamle! Bare sytten vintre har gått siden jeg sist 
la "
-"øyne på deg, Konrad, og nå er du en voksen mann. En modig kriger står for 
"
-"meg!"
+msgid "How quickly do the race of men mature! Only seventeen winters have 
passed since I last laid eyes on you, Konrad, yet you are now a grown man. A 
brave warrior stands before me!"
+msgstr "Så fort menneskene blir gamle! Bare sytten vintre har gått siden jeg 
sist la øyne på deg, Konrad, og nå er du en voksen mann. En modig kriger 
står for meg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:116
 msgid "Forgive me, Elf, but I'm afraid I do not recall meeting you before."
 msgstr "Unnskyld meg, alv, men jeg kan ikke huske å ha møtt deg før."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:121
-msgid ""
-"Konrad, this is Parandra. She helped me rescue you from the clutches of "
-"Asheviere."
-msgstr ""
-"Konrad, dette er Parandra. Hun hjalp meg redde deg ut av Ashevieres klør."
+msgid "Konrad, this is Parandra. She helped me rescue you from the clutches of 
Asheviere."
+msgstr "Konrad, dette er Parandra. Hun hjalp meg redde deg ut av Ashevieres 
klør."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:126
 msgid "I had no idea! Thank you, my lady. It is a pleasure to meet you again."
 msgstr "Jeg ante ikke! Takk, frue. Det er en glede å møte deg igjen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:131
-msgid ""
-"Rescued him from my mother? But nineteen years ago Konrad would have been an "
-"infant! What is this you are talking about?"
-msgstr ""
-"Redde ham fra min mor? Men for nitten år siden var Konrad bare et spedbarn! "
-"Hva er det dere snakker om?"
+msgid "Rescued him from my mother? But nineteen years ago Konrad would have 
been an infant! What is this you are talking about?"
+msgstr "Redde ham fra min mor? Men for nitten år siden var Konrad bare et 
spedbarn! Hva er det dere snakker om?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:136
-msgid ""
-"Your mother has much blood upon her hands, child. She has had many killed "
-"unjustly. When Konrad was an infant, she ordered all the princes put to "
-"death, so she could sieze control."
-msgstr ""
-"Din mor har mye blod på hendene, barn. Hun har beordret mange drept. Da "
-"Konrad var et spedbarn, ga hun ordre at alle prinsene skulle drepes, så hun "
-"kunne rive til seg makten."
+msgid "Your mother has much blood upon her hands, child. She has had many 
killed unjustly. When Konrad was an infant, she ordered all the princes put to 
death, so she could sieze control."
+msgstr "Din mor har mye blod på hendene, barn. Hun har beordret mange drept. 
Da Konrad var et spedbarn, ga hun ordre at alle prinsene skulle drepes, så hun 
kunne rive til seg makten."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:141
-msgid ""
-"She had them murdered? There were others too, not just Konrad? Surely you do "
-"not speak the truth! Parandra, what do you say?"
-msgstr ""
-"Hun hadde dem drept? Og det var andre, ikke bare Konrad? Det kan ikke være "
-"sant! Parandra, hva sier du?"
+msgid "She had them murdered? There were others too, not just Konrad? Surely 
you do not speak the truth! Parandra, what do you say?"
+msgstr "Hun hadde dem drept? Og det var andre, ikke bare Konrad? Det kan ikke 
være sant! Parandra, hva sier du?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:146
-msgid ""
-"Princess, when Delfador the Great speaks of the Queen Mother, Asheviere, "
-"ordering the princes of Wesnoth to be put to death, he speaks the truth."
-msgstr ""
-"Prinsesse, når Delfador den Store taler om dronningmorens, Ashevieres, "
-"ordrer at prinsene av Wesnoth skulle drepes, taler han sannhet."
+msgid "Princess, when Delfador the Great speaks of the Queen Mother, 
Asheviere, ordering the princes of Wesnoth to be put to death, he speaks the 
truth."
+msgstr "Prinsesse, når Delfador den Store taler om dronningmorens, 
Ashevieres, ordrer at prinsene av Wesnoth skulle drepes, taler han sannhet."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:151
 msgid "And what say you, Elf-king?"
 msgstr "Og hva sier du, du alvenes konge?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:156
-msgid ""
-"I did not see it myself, Princess, but I have heard many reliable reports. "
-"Asheviere indeed has the blood of the princes on her hands. She has also "
-"allowed Orcs to desecrate the lands, abandoning all respect for the peoples "
-"around her."
-msgstr ""
-"Jeg så det ikke selv, prinsesse, men jeg har hørt mange rapporter som jeg "
-"vil stole på. Asheviere har sannelig blodige hender. I tillegg har hun latt "
-"orkene vanhellige landet, og har glemt all respekt for folkene omkring henne."
+msgid "I did not see it myself, Princess, but I have heard many reliable 
reports. Asheviere indeed has the blood of the princes on her hands. She has 
also allowed Orcs to desecrate the lands, abandoning all respect for the 
peoples around her."
+msgstr "Jeg så det ikke selv, prinsesse, men jeg har hørt mange rapporter 
som jeg vil stole på. Asheviere har sannelig blodige hender. I tillegg har hun 
latt orkene vanhellige landet, og har glemt all respekt for folkene omkring 
henne."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:167
-msgid ""
-"Well, that is why I must take the Scepter. I will return, and people will "
-"accept me as Queen. I will rule justly and fairly. My mother is only Queen "
-"Mother. The throne is rightfully mine, and with the Scepter I can prove it."
-msgstr ""
-"Vel, dette viser bare at jeg må ta Septeret. Jeg skal vende tilbake, og "
-"folket vil akseptere meg som dronning. Jeg vil være en rettferdig hersker. "
-"Min mor er kun dronningmor. Tronen er min ved rett, og med Septeret kan jeg "
-"bevise det."
+msgid "Well, that is why I must take the Scepter. I will return, and people 
will accept me as Queen. I will rule justly and fairly. My mother is only Queen 
Mother. The throne is rightfully mine, and with the Scepter I can prove it."
+msgstr "Vel, dette viser bare at jeg må ta Septeret. Jeg skal vende tilbake, 
og folket vil akseptere meg som dronning. Jeg vil være en rettferdig hersker. 
Min mor er kun dronningmor. Tronen er min ved rett, og med Septeret kan jeg 
bevise det."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:172
-msgid ""
-"Princess, there is some good in you, but the throne is not yours to claim. "
-"Konrad has the Scepter. He will take the throne."
-msgstr ""
-"Prinsesse, det er noe godt i deg, men tronen er ikke din. Konrad har "
-"Septeret. Han vil ta tronen."
+msgid "Princess, there is some good in you, but the throne is not yours to 
claim. Konrad has the Scepter. He will take the throne."
+msgstr "Prinsesse, det er noe godt i deg, men tronen er ikke din. Konrad har 
Septeret. Han vil ta tronen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:179
-msgid ""
-"Well, I have the Scepter! I will return and the people will accept me as "
-"Queen! My mother is only Queen Mother. The Throne is rightfully mine, and I "
-"will rule from it with justice and fairness. I may even accept you as my "
-"advisor and counselor, Delfador"
-msgstr ""
-"Vel, jeg har Septeret! Jeg skal vende tilbake, og folket vil godta meg som "
-"dronning! Min mor er kun dronningmor. Tronen er min ved lov, og fra den skal "
-"jeg styre med rettferd og innsikt. Jeg er til og med villig til å ta deg som 
"
-"kansler, Delfador."
+msgid "Well, I have the Scepter! I will return and the people will accept me 
as Queen! My mother is only Queen Mother. The Throne is rightfully mine, and I 
will rule from it with justice and fairness. I may even accept you as my 
advisor and counselor, Delfador"
+msgstr "Vel, jeg har Septeret! Jeg skal vende tilbake, og folket vil godta meg 
som dronning! Min mor er kun dronningmor. Tronen er min ved lov, og fra den 
skal jeg styre med rettferd og innsikt. Jeg er til og med villig til å ta deg 
som kansler, Delfador."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:184
-msgid ""
-"Though you have the Scepter, Princess, it is rightfully Konrad's. You have "
-"it now only because we helped you get it."
-msgstr ""
-"Selv om du har Septeret, prinsesse, er det egentlig Konrads. Du har det bare "
-"fordi vi hjalp deg få tak i det."
+msgid "Though you have the Scepter, Princess, it is rightfully Konrad's. You 
have it now only because we helped you get it."
+msgstr "Selv om du har Septeret, prinsesse, er det egentlig Konrads. Du har 
det bare fordi vi hjalp deg få tak i det."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:189
 msgid "And if I refuse to give it to him?"
 msgstr "Og om jeg nekter å gi det til ham?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:194
-msgid ""
-"If it is necessary, princess, I will ask Konrad to fight you in a duel for "
-"it."
-msgstr ""
-"Hvis det blir nødvendig, prinsesse, vil jeg be Konrad utkjempe en duell mot "
-"deg for det."
+msgid "If it is necessary, princess, I will ask Konrad to fight you in a duel 
for it."
+msgstr "Hvis det blir nødvendig, prinsesse, vil jeg be Konrad utkjempe en 
duell mot deg for det."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:199
-msgid ""
-"Delfador! Li'sar has become our friend. I don't want to fight her! As long "
-"as she rules well, what does it matter if she becomes queen?"
-msgstr ""
-"Delfador! Li'sar er blitt vår venn. Jeg vil ikke kjempe mot henne! Så lenge 
"
-"hun styrer godt, hva gjør det om hun blir dronning?"
+msgid "Delfador! Li'sar has become our friend. I don't want to fight her! As 
long as she rules well, what does it matter if she becomes queen?"
+msgstr "Delfador! Li'sar er blitt vår venn. Jeg vil ikke kjempe mot henne! 
Så lenge hun styrer godt, hva gjør det om hun blir dronning?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:204
 msgid "You are the rightful heir. You should be king, Konrad."
 msgstr "Du er den rette arvingen. Du burde bli konge, Konrad."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:212
-msgid ""
-"Delfador, you have raised Konrad to be skillful and wise, honorable and "
-"just. A warrior who has respect, and appreciates peace. Yet the throne is "
-"not the place for him. You know of what I speak, Delfador."
-msgstr ""
-"Delfador, du har oppdratt Konrad til å bli sterk og vis, ærefull og "
-"rettferdig. En kriger med respekt, som verdsetter fred. Men tronen er ikke "
-"stedet for ham.Du vet hva jeg taler om, Delfador."
+msgid "Delfador, you have raised Konrad to be skillful and wise, honorable and 
just. A warrior who has respect, and appreciates peace. Yet the throne is not 
the place for him. You know of what I speak, Delfador."
+msgstr "Delfador, du har oppdratt Konrad til å bli sterk og vis, ærefull og 
rettferdig. En kriger med respekt, som verdsetter fred. Men tronen er ikke 
stedet for ham.Du vet hva jeg taler om, Delfador."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:217
 msgid "But I do not! What is your meaning, Parandra?"
 msgstr "Men ikke jeg! Hva mener du, Parandra?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:222
-msgid ""
-"In time, things will be revealed, fair Princess. For the moment, go forth "
-"and claim the throne of Wesnoth."
-msgstr ""
-"Alt vil bli klart en gang, fagre prinsesse. For nå, gå bare ut og krev "
-"Wesnoths trone."
+msgid "In time, things will be revealed, fair Princess. For the moment, go 
forth and claim the throne of Wesnoth."
+msgstr "Alt vil bli klart en gang, fagre prinsesse. For nå, gå bare ut og 
krev Wesnoths trone."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:227
-msgid ""
-"Parandra, what you say may seem right to some, but as long as you and I "
-"speak to no-one of what we know, I see no reason why Konrad would not best "
-"have the throne."
-msgstr ""
+msgid "Parandra, what you say may seem right to some, but as long as you and I 
speak to no-one of what we know, I see no reason why Konrad would not best have 
the throne."
+msgstr "Parandra, det du sier kan virke riktig for noen, men så lenge ingen 
andre får vite det du og jeg vet, ser jeg ingen grunn til at ikke Konrad 
skulle være best skikket til tronen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:232
-msgid ""
-"In so many things you are right, Delfador, and your wisdom is unmatched in "
-"the world of men. But in this, you are mistaken. Li'sar is the heir. She "
-"should take the throne. Now that I have met her for myself, I am sure of it."
-msgstr ""
+msgid "In so many things you are right, Delfador, and your wisdom is unmatched 
in the world of men. But in this, you are mistaken. Li'sar is the heir. She 
should take the throne. Now that I have met her for myself, I am sure of it."
+msgstr "I så mangt har du rett, Delfador, og din visdom er uten like blant 
mennesker. Men i dette tar du feil. L'sar er arvingen. Hun bør ta tronen. Nå 
som jeg har møtt henne selv, er jeg sikker på det."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:237
 msgid "She will claim the throne, and not me? What should I do?"
-msgstr ""
+msgstr "Hun skal ta tronen, og ikke jeg? Hva skal jeg gjøre?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:242
-msgid ""
-"Li'sar should be Queen, but you will go with her. Indeed, I suspect we could "
-"not convince you otherwise. I have seen the way you look at her, Konrad. I "
-"think that now you would follow her even to the ends of the earth."
+msgid "Li'sar should be Queen, but you will go with her. Indeed, I suspect we 
could not convince you otherwise. I have seen the way you look at her, Konrad. 
I think that now you would follow her even to the ends of the earth."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:247
-msgid ""
-"With all due respect, my lady, she is my cousin! There is nothing between us!"
+msgid "With all due respect, my lady, she is my cousin! There is nothing 
between us!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:252
-msgid ""
-"Then if it is as you say, Konrad, perhaps you should stay here with us. It "
-"would surely be safer for you. The Elves could show you things that would "
-"amaze you, things that no man has seen before."
+msgid "Then if it is as you say, Konrad, perhaps you should stay here with us. 
It would surely be safer for you. The Elves could show you things that would 
amaze you, things that no man has seen before."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:257
-msgid ""
-"That is a generous offer, my lady, but you are indeed right, I would rather "
-"go with Li'sar."
+msgid "That is a generous offer, my lady, but you are indeed right, I would 
rather go with Li'sar."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:262
@@ -1348,73 +816,46 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:267
-msgid ""
-"Tell me, Li'sar, are you willing to fight your own mother for the throne?"
+msgid "Tell me, Li'sar, are you willing to fight your own mother for the 
throne?"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:272
-msgid ""
-"It is for the good of the country. If it is necessary, I will fight her, Elf-"
-"king."
+msgid "It is for the good of the country. If it is necessary, I will fight 
her, Elf-king."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:277
-msgid ""
-"I feel that this lady speaks the truth. Delfador, although I know that you "
-"do not concur, the words of Parandra, daughter of Elandria are wise. Rest "
-"here for a time, and then go forth with them."
+msgid "I feel that this lady speaks the truth. Delfador, although I know that 
you do not concur, the words of Parandra, daughter of Elandria are wise. Rest 
here for a time, and then go forth with them."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:282
-msgid ""
-"And you have been with us for a time, Kalenz son of Kliada, what say you?"
+msgid "And you have been with us for a time, Kalenz son of Kliada, what say 
you?"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:287
-msgid ""
-"Wisdom has been spoken here today, Delfador. We have been with Li'sar in the "
-"most trying of times, and risked life and limb with her. Yet we still have "
-"both our lives and our limbs. She lacks experience, and has too much of the "
-"brashness of youth, but she will make a good Queen in time."
+msgid "Wisdom has been spoken here today, Delfador. We have been with Li'sar 
in the most trying of times, and risked life and limb with her. Yet we still 
have both our lives and our limbs. She lacks experience, and has too much of 
the brashness of youth, but she will make a good Queen in time."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:292
-msgid ""
-"So, the Elven Council has spoken. But which path should we take on our "
-"journey? The Ford of Abez will not be passable, for surely it will be "
-"watched and guarded by many men."
+msgid "So, the Elven Council has spoken. But which path should we take on our 
journey? The Ford of Abez will not be passable, for surely it will be watched 
and guarded by many men."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:297
-msgid ""
-"There is another way by which you can return to Wesnoth: past the mountains "
-"of the dragons and through the dark valley. To the land of the East, from "
-"there you can return to Wesnoth and surprise the Dark Queen, catching her "
-"off guard."
+msgid "There is another way by which you can return to Wesnoth: past the 
mountains of the dragons and through the dark valley. To the land of the East, 
from there you can return to Wesnoth and surprise the Dark Queen, catching her 
off guard."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:302
-msgid ""
-"Mountains of the dragons? That sounds very dangerous! I didn't even think "
-"there were such things as dragons!"
+msgid "Mountains of the dragons? That sounds very dangerous! I didn't even 
think there were such things as dragons!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:307
-msgid ""
-"No dragon has been sighted in those mountains for many years, but they "
-"retain their name of old. Still, that path will be dangerous for us. Is "
-"there not another route we might take?"
+msgid "No dragon has been sighted in those mountains for many years, but they 
retain their name of old. Still, that path will be dangerous for us. Is there 
not another route we might take?"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:312
-msgid ""
-"All routes are dangerous, though there is some hope along this path. Rest, "
-"and then go forth, friends. Fortune has smiled upon you so far, despite "
-"great dangers. Perhaps she will continue to do so."
+msgid "All routes are dangerous, though there is some hope along this path. 
Rest, and then go forth, friends. Fortune has smiled upon you so far, despite 
great dangers. Perhaps she will continue to do so."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "The Elves Besieged"
 msgstr "Alvene er Beleiret"
 
@@ -1437,21 +878,12 @@
 "#Tiden renner ut"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:188
-msgid ""
-"Fourteen years into her rule, Asheviere turned her attention to the Elves, "
-"whom she despised. Orcish mercenaries were hired and dispatched to bring "
-"about their ruin."
-msgstr ""
-"Fjorten år etter at Asheviere begynte å regjere, vendte hun oppmerksomheten 
"
-"mot alvene, som hun hatet. Orkiske leiesoldater ble hyret og sendt avgårde "
-"for å sørge for alvenes undergang."
+msgid "Fourteen years into her rule, Asheviere turned her attention to the 
Elves, whom she despised. Orcish mercenaries were hired and dispatched to bring 
about their ruin."
+msgstr "Fjorten år etter at Asheviere begynte å regjere, vendte hun 
oppmerksomheten mot alvene, som hun hatet. Orkiske leiesoldater ble hyret og 
sendt avgårde for å sørge for alvenes undergang."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:193
-msgid ""
-"Master Delfador! Look, there are Orcs coming from all directions! What shall "
-"we do?"
-msgstr ""
-"Mester Delfador! Se, det kommer orker fra alle retninger! Hva skal vi gjøre?"
+msgid "Master Delfador! Look, there are Orcs coming from all directions! What 
shall we do?"
+msgstr "Mester Delfador! Se, det kommer orker fra alle retninger! Hva skal vi 
gjøre?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:198
 msgid "There are too many to fight, far too many. We must escape!"
@@ -1462,44 +894,24 @@
 msgstr "Men hvor? Dette er det eneste hjemmet vi har! Hva med alvene?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:208
-msgid ""
-"We will fight them, but you must escape, Konrad. It is imperative that you "
-"escape!"
-msgstr ""
-"Vi skal slåss mot dem, men du må rømme, Konrad. Det er av ytterest 
betydning "
-"at du kommer deg unna!"
+msgid "We will fight them, but you must escape, Konrad. It is imperative that 
you escape!"
+msgstr "Vi skal slåss mot dem, men du må rømme, Konrad. Det er av ytterest 
betydning at du kommer deg unna!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:213
-msgid ""
-"We will go north. Perhaps we can reach the Isle of Anduin. If we can make it "
-"there, surely we will be safe. Konrad, we must recruit some Elves to help "
-"us, and then you must make it to the sign post in the north-west. I will "
-"protect you!"
-msgstr ""
-"Vi skal dra mot nord. Kanskje vi kan nå øya Anduin. Hvis vi kan klare å "
-"komme oss dit, vil vi være i sikkerhet. Konrad, vi må rekruttere noen alver 
"
-"til å hjelpe oss, og deretter må du komme deg til skiltet i nordvest. Jeg "
-"skal beskytte deg!"
+msgid "We will go north. Perhaps we can reach the Isle of Anduin. If we can 
make it there, surely we will be safe. Konrad, we must recruit some Elves to 
help us, and then you must make it to the sign post in the north-west. I will 
protect you!"
+msgstr "Vi skal dra mot nord. Kanskje vi kan nå øya Anduin. Hvis vi kan 
klare å komme oss dit, vil vi være i sikkerhet. Konrad, vi må rekruttere 
noen alver til å hjelpe oss, og deretter må du komme deg til skiltet i 
nordvest. Jeg skal beskytte deg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:218
 msgid "Very well, let us hurry!"
 msgstr "Godt. La oss skynde oss!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:223
-msgid ""
-"Attack the Elves, my grunts, and take their villages. Let us claim this land "
-"for the Queen!"
-msgstr ""
-"Angrip alvene! Ta landsbyene deres, og la oss gjøre krav på dette landet 
for "
-"dronningen!"
+msgid "Attack the Elves, my grunts, and take their villages. Let us claim this 
land for the Queen!"
+msgstr "Angrip alvene! Ta landsbyene deres, og la oss gjøre krav på dette 
landet for dronningen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:231
-msgid ""
-"Remember, it is rumored that the filthy mage and one that he protects are in "
-"these parts. They are the ones we want!"
-msgstr ""
-"Husk, det ryktes at den skitne trollmannen og den han beskytter er her i "
-"området. Det er de vi er ute etter!"
+msgid "Remember, it is rumored that the filthy mage and one that he protects 
are in these parts. They are the ones we want!"
+msgstr "Husk, det ryktes at den skitne trollmannen og den han beskytter er her 
i området. Det er de vi er ute etter!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:237
 msgid "Ha ha! We will rip the filthy Elves to pieces!"
@@ -1522,30 +934,20 @@
 msgstr "Ok, vi har klart oss så langt! Men hvor går vi nå?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:278
-msgid ""
-"We must travel north, and try to make it to the Isle of Anduin. Hopefully we "
-"will find refuge there."
-msgstr ""
-"Vi må reise nordover, og prøve å komme oss til øya Anduin. 
Forhåpentligvis "
-"kan vi søke tilflukt der."
+msgid "We must travel north, and try to make it to the Isle of Anduin. 
Hopefully we will find refuge there."
+msgstr "Vi må reise nordover, og prøve å komme oss til øya Anduin. 
Forhåpentligvis kan vi søke tilflukt der."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:283
-msgid ""
-"Of course you are right, Delfador. But what will become of the Elves here?"
+msgid "Of course you are right, Delfador. But what will become of the Elves 
here?"
 msgstr "Selvfølgelig har du rett, Delfador. Men hva vil skje med alvene her?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:288
-msgid ""
-"The Elves will fight. They may even prevail. But I fear things do not bode "
-"well for them. Let us not speak of it now. Onward!"
-msgstr ""
-"Alvene vil kjempe. De kan til og med seire. Men jeg frykter at de ikke har "
-"gode ting i vente. La oss ikke snakke om det nå. Fremad!"
+msgid "The Elves will fight. They may even prevail. But I fear things do not 
bode well for them. Let us not speak of it now. Onward!"
+msgstr "Alvene vil kjempe. De kan til og med seire. Men jeg frykter at de ikke 
har gode ting i vente. La oss ikke snakke om det nå. Fremad!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:293
 msgid "Good luck, Konrad! Don't worry about us, we will fight as best we can!"
-msgstr ""
-"Lykke til Konrad! Ikke bekymre deg om oss, vi vil kjempe så godt vi kan!"
+msgstr "Lykke til Konrad! Ikke bekymre deg om oss, vi vil kjempe så godt vi 
kan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:309
 msgid "I...I don't think I can make it anymore"
@@ -1572,12 +974,10 @@
 msgstr "Ugh"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:356
-msgid ""
-"Oh, no! We have run out of time, they have arrived with reinforcements..."
+msgid "Oh, no! We have run out of time, they have arrived with 
reinforcements..."
 msgstr "Å nei! Vi har gått tom for tid, de har fått forsterkninger..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:369
-#, fuzzy
 msgid "Die, Villain, die!"
 msgstr "Dø din kjeltring, dø!"
 
@@ -1598,30 +998,23 @@
 msgstr "Jeg er Delfador den Store. Forbered deg på å dø!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:429
-#, fuzzy
 msgid "Let me through, you rogue!"
 msgstr "La meg komme forbi, din kjeltring!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:445
-#, fuzzy
 msgid "They are destroying our home!"
 msgstr "De ødelegger hjemmet vårt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:450
-#, fuzzy
 msgid "There can be no looking back. We must go quickly!"
 msgstr "Vi kan ikke se oss tilbake. Vi må dra raskt avgårde!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Epilogue"
-msgstr "pest"
+msgstr "Epilog"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:11
-msgid ""
-"And so the Dark Queen's reign was ended, and Li'sar, daughter of Haldric was "
-"crowned Queen of Wesnoth, and the holder of the Scepter of Fire, which she "
-"would pass to all her successors."
+msgid "And so the Dark Queen's reign was ended, and Li'sar, daughter of 
Haldric was crowned Queen of Wesnoth, and the holder of the Scepter of Fire, 
which she would pass to all her successors."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:15
@@ -1629,29 +1022,19 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:19
-msgid ""
-"Konrad became a noble in Li'sar's court. He married Li'sar, and together "
-"they had two sons and a daughter."
+msgid "Konrad became a noble in Li'sar's court. He married Li'sar, and 
together they had two sons and a daughter."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:23
-msgid ""
-"The bones of the young prince Konrad were retrieved from the Elves, and "
-"buried in the Royal Crypt in Weldyn, which Konrad visited to pay homage "
-"every week."
+msgid "The bones of the young prince Konrad were retrieved from the Elves, and 
buried in the Royal Crypt in Weldyn, which Konrad visited to pay homage every 
week."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:27
-msgid ""
-"Delfador became Li'sar's High Council, advising her in the most important "
-"matters of state. He lived until a ripe old age, and was given a Royal "
-"Funeral, after which he was buried in the Royal Crypt in Weldyn."
+msgid "Delfador became Li'sar's High Council, advising her in the most 
important matters of state. He lived until a ripe old age, and was given a 
Royal Funeral, after which he was buried in the Royal Crypt in Weldyn."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:31
-msgid ""
-"Kalenz returned to his home in the North, and never returned to the land of "
-"men."
+msgid "Kalenz returned to his home in the North, and never returned to the 
land of men."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:4
@@ -1659,7 +1042,6 @@
 msgstr "Vadestedet Abez"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:27
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -1678,225 +1060,118 @@
 "#Kalenz dør"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:146
-#, fuzzy
 msgid "Stop! You shall not pass! Quick, reinforcements, protect the Princess!"
-msgstr ""
-"Stopp! Du skal ikke komme forbi! Fort, forsterkninger, beskytt Prinsessen!"
+msgstr "Stopp! Du skal ikke komme forbi! Fort, forsterkninger, beskytt 
Prinsessen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:196
-#, fuzzy
 msgid "Ruaarrrrrrrr!"
 msgstr "Ruaarrrrrrrr!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:201
-#, fuzzy
 msgid "What is that?"
 msgstr "Hva er det?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:206
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Creatures of the deep are upon us! This may be very dangerous. Be quick! We "
-"must get to the other side with all haste!"
-msgstr ""
-"Skapninger fra dypet angriper oss! Dette kan bli svært farlig. Fort, vi må "
-"komme oss over på den andre siden så raskt vi kan!"
+msgid "Creatures of the deep are upon us! This may be very dangerous. Be 
quick! We must get to the other side with all haste!"
+msgstr "Skapninger fra dypet angriper oss! Dette kan bli svært farlig. Fort, 
vi må komme oss over på den andre siden så raskt vi kan!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:223
-#, fuzzy
 msgid "We made it across the river safely! Where to now?"
 msgstr "Vi har kommet oss trygt over elva! Hvor skal vi nå?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:229
-#, fuzzy
-msgid ""
-"If we are to have any hope of penetrating into Knalga, we must continue "
-"north to seek help from the northern Dwarves."
-msgstr ""
-"Vi må fortsette nordover. Vi må søke hjelp hos dvergene i nord hvis vi 
skal "
-"ha håp om å komme oss langt innover i Knalga."
+msgid "If we are to have any hope of penetrating into Knalga, we must continue 
north to seek help from the northern Dwarves."
+msgstr "Vi må fortsette nordover. Vi må søke hjelp hos dvergene i nord hvis 
vi skal ha håp om å komme oss langt innover i Knalga."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:235
-#, fuzzy
-msgid ""
-"I cannot believe it. They have made it away! We must make chase. After them, "
-"men! Let us cross the river too! We will meet again, foul imposter."
-msgstr ""
-"De kom seg unna! Jeg kan ikke tro det! Vi må forfølge dem over elva! Vi 
skal "
-"møtes igjen, elendige bedrager!"
+msgid "I cannot believe it. They have made it away! We must make chase. After 
them, men! Let us cross the river too! We will meet again, foul imposter."
+msgstr "De kom seg unna! Jeg kan ikke tro det! Vi må forfølge dem over elva! 
Vi skal møtes igjen, elendige bedrager!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:241
-#, fuzzy
 msgid "Do you think she's really going to chase us, Delfador?"
 msgstr "Tror du virkelig at hun kommer til å forfølge oss, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:247
-#, fuzzy
-msgid ""
-"It surely looks like she will try, but the sea creatures will make it "
-"difficult for her. We must continue onward. If she makes it across before "
-"winter, then so be it!"
-msgstr ""
-"Det ser garantert ut til at hun vil prøve, men skapningene i sjøen vil 
gjøre "
-"det vanskelig for henne. Vi må fortsette videre. Hvis hun kommer seg over "
-"før vinteren kommer, så la det være slik!"
+msgid "It surely looks like she will try, but the sea creatures will make it 
difficult for her. We must continue onward. If she makes it across before 
winter, then so be it!"
+msgstr "Det ser garantert ut til at hun vil prøve, men skapningene i sjøen 
vil gjøre det vanskelig for henne. Vi må fortsette videre. Hvis hun kommer 
seg over før vinteren kommer, så la det være slik!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:267
-#, fuzzy
-msgid ""
-"This is the Ford of Abez. When we ford this river, we will be leaving "
-"Wesnoth, and entering the lands of the North. The Dwarves once ruled these "
-"lands, but they are now filled only with chaos. This is where your father "
-"and uncle were betrayed, almost nineteen years ago now, Konrad."
-msgstr ""
-"Dette er vadestedet Abez. Når vi nå krysser denne elva forlater vi Wesnoth, 
"
-"og går inn i Nordens land. Landene som dvergene en gang hersket over, men "
-"som nå bare er kaos. Det var her din far og onkel ble forrådt og drept, "
-"Konrard, for nesten nitten år siden."
+msgid "This is the Ford of Abez. When we ford this river, we will be leaving 
Wesnoth, and entering the lands of the North. The Dwarves once ruled these 
lands, but they are now filled only with chaos. This is where your father and 
uncle were betrayed, almost nineteen years ago now, Konrad."
+msgstr "Dette er vadestedet Abez. Når vi nå krysser denne elva forlater vi 
Wesnoth, og går inn i Nordens land. Landene som dvergene en gang hersket over, 
men som nå bare er kaos. Det var her din far og onkel ble forrådt og drept, 
Konrard, for nesten nitten år siden."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:272
-#, fuzzy
 msgid "Really? So what happened, Delfador?"
 msgstr "Virkelig? Hva var det som skjedde, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:277
-#, fuzzy
-msgid ""
-"The forces of the king were encamped here, and the forces of the north were "
-"on the north side of the river. For three days and three nights the armies "
-"faced each other, neither willing to ford the river. On the fourth day, the "
-"northern armies crossed and attacked us."
-msgstr ""
-"Kongens styrker hadde leiren sin her. Styrkene fra nord hadde slått leir på 
"
-"nordsiden av elva. I tre dager og tre netter stod hærene ansikt til ansikt, "
-"ingen av dem villig til å krysse elva. På den fjerde dagen krysset hærene "
-"fra nord elva og angrep oss."
+msgid "The forces of the king were encamped here, and the forces of the north 
were on the north side of the river. For three days and three nights the armies 
faced each other, neither willing to ford the river. On the fourth day, the 
northern armies crossed and attacked us."
+msgstr "Kongens styrker hadde leiren sin her. Styrkene fra nord hadde slått 
leir på nordsiden av elva. I tre dager og tre netter stod hærene ansikt til 
ansikt, ingen av dem villig til å krysse elva. På den fjerde dagen krysset 
hærene fra nord elva og angrep oss."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:282
-#, fuzzy
 msgid "And then...we were defeated?"
 msgstr "Og så....ble vi slått?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:287
-#, fuzzy
 msgid "We were winning the battle. We were repelling them..."
-msgstr "Vi holdt på å vinne slaget. Vi slo dem tilbake."
+msgstr "Vi holdt på å vinne slaget. Vi slo dem tilbake..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:292
-#, fuzzy
 msgid "And then the king's son, in the heat of battle, turned upon the king!"
-msgstr "Inntil kongens sønn, i kampens hete, inntil han vendte seg mot 
kongen!"
+msgstr "Inntil kongens sønn, i kampens hete, vendte seg mot kongen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:297
-#, fuzzy
 msgid "But you avenged the murder. You killed the prince. Right, Delfador?"
 msgstr "Men du hevnet mordet. Du drepte prinsen, ikke sant Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:302
-#, fuzzy
-msgid ""
-"When I saw the king betrayed and his banner fallen, I fled the battle. I "
-"know not now whether it was wisdom or cowardice, but I did flee, seeing no "
-"further hope on that day."
-msgstr ""
-"Da jeg så kongen forrådt og at banneret hans falt, flyktet jeg fra slaget. "
-"Enten det var visdom eller feighet, jeg flyktet fra slaget, siden jeg ikke "
-"øynet noe håp for oss den dagen."
+msgid "When I saw the king betrayed and his banner fallen, I fled the battle. 
I know not now whether it was wisdom or cowardice, but I did flee, seeing no 
further hope on that day."
+msgstr "Da jeg så kongen forrådt og at banneret hans falt, flyktet jeg fra 
slaget. Enten det var visdom eller feighet, jeg flyktet fra slaget, siden jeg 
ikke øynet noe håp for oss den dagen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:307
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Oh, but the Elves always told me that you killed the prince, Delfador, even "
-"though you never talked about it."
-msgstr ""
-"Å, men alvene sa alltid til meg at du drepte prinsen, Delfador, selv om du "
-"aldri snakket om det."
+msgid "Oh, but the Elves always told me that you killed the prince, Delfador, 
even though you never talked about it."
+msgstr "Å, men alvene sa alltid til meg at du drepte prinsen, Delfador, selv 
om du aldri snakket om det."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:312
-#, fuzzy
 msgid "That foolish boy killed himself."
 msgstr "Denne toskete gutten drepte seg selv."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:317
-#, fuzzy
 msgid "What do you mean?"
 msgstr "Hva mener du?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:322
-msgid ""
-"I mustered men to fight against the traitor-king, and of course Asheviere "
-"too, for she was behind it all. We were outnumbered, perhaps four to one. In "
-"the heat of battle, that boy, fool that he was, came charging at me, "
-"slashing wildly. I had little choice but to end his life."
+msgid "I mustered men to fight against the traitor-king, and of course 
Asheviere too, for she was behind it all. We were outnumbered, perhaps four to 
one. In the heat of battle, that boy, fool that he was, came charging at me, 
slashing wildly. I had little choice but to end his life."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:327
-#, fuzzy
 msgid "So it is true, you did kill him?"
 msgstr "SÃ¥ det er sant at du drepte han?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:332
-#, fuzzy
-msgid ""
-"He did die in battle at my hand. It is sad that your brothers did not have "
-"the opportunity to experience such an honorable death, Konrad."
-msgstr ""
-"Han døde i kamp, ved min hånd. Det er trist at dine brødre ikke fikk "
-"muligheten til å få en slik 'ærefull' død, Konrad."
+msgid "He did die in battle at my hand. It is sad that your brothers did not 
have the opportunity to experience such an honorable death, Konrad."
+msgstr "Han døde i kamp, ved min hånd. Det er trist at dine brødre ikke 
fikk muligheten til å få en slik 'ærefull' død, Konrad."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:337
-#, fuzzy
-msgid ""
-"With all respect, my lords, we must make haste. We have to ford the river "
-"immediately. And, look! It seems that the guard-towers on the river banks "
-"are manned!"
-msgstr ""
-"Med all respekt, mine herrer, vi må skynde oss. Det er absolutt nødvendig 
Ã¥ "
-"krysse elva med en gang. Se! Det ser ut som om vakttårnene på elvebredden 
er "
-"bevoktet!"
+msgid "With all respect, my lords, we must make haste. We have to ford the 
river immediately. And, look! It seems that the guard-towers on the river banks 
are manned!"
+msgstr "Med all respekt, mine herrer, vi må skynde oss. Det er absolutt 
nødvendig å krysse elva med en gang. Se! Det ser ut som om vakttårnene på 
elvebredden er bevoktet!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:342
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Look! Some of the southerners, men of Wesnoth, are trying to cross into our "
-"lands! We will slaughter them by the river's edge!"
-msgstr ""
-"Se! Noen av søringene, Wesnoths menn, prøver å krysse inn i våre land! Vi 
må "
-"stoppe dem!"
+msgid "Look! Some of the southerners, men of Wesnoth, are trying to cross into 
our lands! We will slaughter them by the river's edge!"
+msgstr "Se! Noen av søringene, Wesnoths menn, prøver å krysse inn i våre 
land! Vi må stoppe dem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:347
-#, fuzzy
 msgid "Isn't there somewhere else we can cross? Maybe upstream?"
-msgstr ""
-"Finnes det ikke en annen plass der vi kan krysse over? Kanskje lenger "
-"oppover i elva?"
+msgstr "Finnes det ikke en annen plass der vi kan krysse over? Kanskje lenger 
oppover i elva?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:352
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Winter quickly bears down upon us. We have only a few days to make the "
-"crossing, and the nearest bridge is far upstream. To be trapped south of the "
-"river when winter arrives would be suicide. Asheviere would have us trapped "
-"like rats! Look to the west! Asheviere has a border fort, and it seems to be "
-"full of soldiers! We must cross here, and quickly!"
-msgstr ""
-"Vinteren er snart over oss. Vi har bare noen få dager på oss til å krysse "
-"over, og den nærmeste brua er langt oppover elva. Det vil være selvmord å "
-"stå sør for elva når vinteren kommer. Asheviere ville ha oss fanget som "
-"rotter! Se mot vest! Asheviere har en grensefestning der, og det ser ut til "
-"å være fullt av soldater! Vi må krysse her, og det kjapt!"
+msgid "Winter quickly bears down upon us. We have only a few days to make the 
crossing, and the nearest bridge is far upstream. To be trapped south of the 
river when winter arrives would be suicide. Asheviere would have us trapped 
like rats! Look to the west! Asheviere has a border fort, and it seems to be 
full of soldiers! We must cross here, and quickly!"
+msgstr "Vinteren er snart over oss. Vi har bare noen få dager på oss til å 
krysse over, og den nærmeste brua er langt oppover elva. Det vil være 
selvmord å stå sør for elva når vinteren kommer. Asheviere ville ha oss 
fanget som rotter! Se mot vest! Asheviere har en grensefestning der, og det ser 
ut til å være fullt av soldater! Vi må krysse her, og det kjapt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:357
-#, fuzzy
-msgid ""
-"There they are! So it is true, they foiled the undead. Now they are trying "
-"to leave Wesnoth. We can't let them cross the river. After them, men!"
-msgstr ""
-"Der er de! Så det er sant at de lurte de vandøde. Nå prøver de å forlate 
"
-"Wesnoth. Vi kan ikke la dem krysse elva. Etter dem!"
+msgid "There they are! So it is true, they foiled the undead. Now they are 
trying to leave Wesnoth. We can't let them cross the river. After them, men!"
+msgstr "Der er de! Så det er sant at de lurte de vandøde. Nå prøver de å 
forlate Wesnoth. Vi kan ikke la dem krysse elva. Etter dem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:362
-#, fuzzy
 msgid "Not her again! Quickly! We must hurry!"
 msgstr "Ikke henne nå igjen! Kom igjen, vi må skynde oss!"
 
@@ -1933,11 +1208,8 @@
 msgstr "Utmerket! Nå burde vi kunne ale opp griffer til våre egne formål!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:125
-msgid ""
-"Ha ha! We have killed this foul beast of the air, and can deny the rebels "
-"its eggs!"
-msgstr ""
-"Haha! Vi har drept dette fæle luftens dyr, og kan nekte opprørerne dets 
egg!"
+msgid "Ha ha! We have killed this foul beast of the air, and can deny the 
rebels its eggs!"
+msgstr "Haha! Vi har drept dette fæle luftens dyr, og kan nekte opprørerne 
dets egg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:166
 #, fuzzy
@@ -1947,27 +1219,16 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:171
 #, fuzzy
 msgid "That is the fabled Gryphon Mountain."
-msgstr ""
-"Der er det sagnomsuste Griffenes Fjell! Vi må være forsiktige her, det å "
-"forstyrre griffene kunne vise seg å være farlig."
+msgstr "Der er det sagnomsuste Griffenes Fjell! Vi må være forsiktige her, 
det å forstyrre griffene kunne vise seg å være farlig."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:176
-msgid ""
-"Gryphon Mountain! Maybe we could steal some eggs from the gryphons and train "
-"the young to be flying mounts. Would that work, Delfador?"
-msgstr ""
-"Griffenes Fjell! Kanskje vi kunne stjele noen egg fra griffene og trene opp "
-"ungene til å være flygende ridedyr. Kunne det gå an, Delfador?"
+msgid "Gryphon Mountain! Maybe we could steal some eggs from the gryphons and 
train the young to be flying mounts. Would that work, Delfador?"
+msgstr "Griffenes Fjell! Kanskje vi kunne stjele noen egg fra griffene og 
trene opp ungene til å være flygende ridedyr. Kunne det gå an, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:181
 #, fuzzy
-msgid ""
-"We can try to do that, but we must be careful. To disturb the gryphons could "
-"prove dangerous...and yet such mounts could help us greatly later. Whatever "
-"we do, we must pass by this place."
-msgstr ""
-"Vi kan jo prøve, selv om det er farlig! Men kanskje griffer i vår tjeneste "
-"kunne hjelpe oss senere. Uansett må vi krysse dette stedet."
+msgid "We can try to do that, but we must be careful. To disturb the gryphons 
could prove dangerous...and yet such mounts could help us greatly later. 
Whatever we do, we must pass by this place."
+msgstr "Vi kan jo prøve, selv om det er farlig! Men kanskje griffer i vår 
tjeneste kunne hjelpe oss senere. Uansett må vi krysse dette stedet."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:186
 #, fuzzy
@@ -1976,12 +1237,8 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:195
 #, fuzzy
-msgid ""
-"It appears that we are not the only ones are interested in this mountain. "
-"Once again the Queen opposes us!"
-msgstr ""
-"Det ser ut som vi ikke er de eneste som er interessert i dette fjellet. Nok "
-"en gang hindrer dronning oss!"
+msgid "It appears that we are not the only ones are interested in this 
mountain. Once again the Queen opposes us!"
+msgstr "Det ser ut som vi ikke er de eneste som er interessert i dette 
fjellet. Nok en gang hindrer dronning oss!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:200
 #, fuzzy
@@ -1995,31 +1252,17 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:214
 #, fuzzy
-msgid ""
-"We must continue north. It is too late to return to the safety of Elensefar "
-"or Anduin before winter falls. We must therefore cross the great river and "
-"continue toward the land of the Dwarves. Hurry, let us go!"
-msgstr ""
-"Vi må fortsette nordover. Det er for sent å returnere til sikkerhet i "
-"Elensefar eller Anduin for vinteren er over oss. Derfor må vi krysse den "
-"store elva og fortsette mot dvergenes land. Kom, la oss gå!"
+msgid "We must continue north. It is too late to return to the safety of 
Elensefar or Anduin before winter falls. We must therefore cross the great 
river and continue toward the land of the Dwarves. Hurry, let us go!"
+msgstr "Vi må fortsette nordover. Det er for sent å returnere til sikkerhet 
i Elensefar eller Anduin for vinteren er over oss. Derfor må vi krysse den 
store elva og fortsette mot dvergenes land. Kom, la oss gå!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:225
 #, fuzzy
-msgid ""
-"With these gryphon eggs we should be able to breed gryphons that will serve "
-"us. Then we can hire gryphon riders!"
-msgstr ""
-"Med disse griffeeggene burde vi være i stand til å ale opp griffer som vil "
-"tjene oss. Det lar oss hyre Grifferyttere!"
+msgid "With these gryphon eggs we should be able to breed gryphons that will 
serve us. Then we can hire gryphon riders!"
+msgstr "Med disse griffeeggene burde vi være i stand til å ale opp griffer 
som vil tjene oss. Det lar oss hyre Grifferyttere!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:235
-msgid ""
-"It is a shame we could not get those Gryphon eggs - they would surely have "
-"given us an advantage sometime. Still, we must continue."
-msgstr ""
-"Det var synd vi ikke fikk tak i noen griffeegg - de ville sikkert gitt oss "
-"et overtak en gang. Men vi må gå videre."
+msgid "It is a shame we could not get those Gryphon eggs - they would surely 
have given us an advantage sometime. Still, we must continue."
+msgstr "Det var synd vi ikke fikk tak i noen griffeegg - de ville sikkert gitt 
oss et overtak en gang. Men vi må gå videre."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:242
 #, fuzzy
@@ -2078,25 +1321,13 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:163
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Foolish girl! We are in the deepest of caverns, probably surrounded by all "
-"manner of creatures, and you still want to fight us? You will bring us all "
-"to ruin!"
-msgstr ""
-"Toskete pike! Vi er i de dypeste av huler, sannsynligvis omringet av "
-"allslags monstre, og du ønsker fremdeles å kjempe mot oss? Du vil bringe 
død "
-"over oss alle!"
+msgid "Foolish girl! We are in the deepest of caverns, probably surrounded by 
all manner of creatures, and you still want to fight us? You will bring us all 
to ruin!"
+msgstr "Toskete pike! Vi er i de dypeste av huler, sannsynligvis omringet av 
allslags monstre, og du ønsker fremdeles å kjempe mot oss? Du vil bringe død 
over oss alle!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:168
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Don't try to trick me! I know why you have come here! But I will put an end "
-"to you and your treason here. Then I will get the Scepter, and return to the "
-"daylight again!"
-msgstr ""
-"Ikke prøv å lure meg! Jeg vet hvorfor dere har kommet hit! Men jeg vil 
gjøre "
-"slutt på dere og deres forræderi her, og så finne Septeret, og vende 
tilbake "
-"for å se dagslyset igjen!"
+msgid "Don't try to trick me! I know why you have come here! But I will put an 
end to you and your treason here. Then I will get the Scepter, and return to 
the daylight again!"
+msgstr "Ikke prøv å lure meg! Jeg vet hvorfor dere har kommet hit! Men jeg 
vil gjøre slutt på dere og deres forræderi her, og så finne Septeret, og 
vende tilbake for å se dagslyset igjen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:291
 #, fuzzy
@@ -2105,30 +1336,18 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:296
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Now we are surrounded! Do you still want to fight us, Princess? Surely that "
-"would lead to doom for us all!"
-msgstr ""
-"NÃ¥ er vi omringet! Vil du fremdeles kjempe mot oss, prinsesse? Det ville "
-"sikkert føre oss begge i døden!"
+msgid "Now we are surrounded! Do you still want to fight us, Princess? Surely 
that would lead to doom for us all!"
+msgstr "NÃ¥ er vi omringet! Vil du fremdeles kjempe mot oss, prinsesse? Det 
ville sikkert føre oss begge i døden!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:301
 #, fuzzy
-msgid ""
-"I see we have little choice but to help each other. Let us fight together "
-"until we return to the surface. Agreed?"
-msgstr ""
-"Jeg ser at vi har intet annet valg enn å hjelpe hverandre. Vi skal hjelpe "
-"hverandre til vi kommer til overflaten igjen, javel?"
+msgid "I see we have little choice but to help each other. Let us fight 
together until we return to the surface. Agreed?"
+msgstr "Jeg ser at vi har intet annet valg enn å hjelpe hverandre. Vi skal 
hjelpe hverandre til vi kommer til overflaten igjen, javel?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:306
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Very well, I promise that you will reach the surface again, or we shall all "
-"perish together, Princess."
-msgstr ""
-"Det er greit, Jeg vil sikre at vi når overflaten sammen, ellers skal vi alle 
"
-"dø sammen, prinsesse."
+msgid "Very well, I promise that you will reach the surface again, or we shall 
all perish together, Princess."
+msgstr "Det er greit, Jeg vil sikre at vi når overflaten sammen, ellers skal 
vi alle dø sammen, prinsesse."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:311
 #, fuzzy
@@ -2137,22 +1356,13 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:322
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Well, we have helped each other survive so far, Princess. Now let's continue "
-"together. What do you say?"
-msgstr ""
-"Vel, vi har hjulpet hverandre å overleve hittil prinsesse. La oss fortsette "
-"sammen, skal vi??"
+msgid "Well, we have helped each other survive so far, Princess. Now let's 
continue together. What do you say?"
+msgstr "Vel, vi har hjulpet hverandre å overleve hittil prinsesse. La oss 
fortsette sammen, skal vi??"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:327
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Yes. We agreed to help each other get out of these pits alive, did we not? "
-"Let us continue to pool our resources. Here is my purse, full of gold."
-msgstr ""
-"Ja, sannelig, vi ble jo enige om å hjelpe hverandre å komme ut av dette "
-"hullet levende, ikke sant? Vi får dele våre ressurser. Her er min pung, 
full "
-"av gullstykker."
+msgid "Yes. We agreed to help each other get out of these pits alive, did we 
not? Let us continue to pool our resources. Here is my purse, full of gold."
+msgstr "Ja, sannelig, vi ble jo enige om å hjelpe hverandre å komme ut av 
dette hullet levende, ikke sant? Vi får dele våre ressurser. Her er min pung, 
full av gullstykker."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:332
 #, fuzzy
@@ -2208,14 +1418,11 @@
 msgstr "Vær hilset, venn."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:121
-msgid ""
-"What do these intruders want? We did not invite them here, that is certain."
-msgstr ""
+msgid "What do these intruders want? We did not invite them here, that is 
certain."
+msgstr "Hva vil disse inntrengerne? Vi har ikke invitert dem hit, det er 
sikkert."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:125
-msgid ""
-"We come in peace! We wish for you to aid us in our struggle against "
-"Ashievere, the evil Queen Mother."
+msgid "We come in peace! We wish for you to aid us in our struggle against 
Ashievere, the evil Queen Mother."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:129
@@ -2223,16 +1430,11 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:133
-msgid ""
-"You are for us or against us. If you do not join us to overthrow the evil "
-"Queen, we will strip you of your power, once the throne is rightfully "
-"reclaimed."
+msgid "You are for us or against us. If you do not join us to overthrow the 
evil Queen, we will strip you of your power, once the throne is rightfully 
reclaimed."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:137
-msgid ""
-"Hah! You think you can sieze the throne? Defeat us in battle and we will "
-"join you, or leave now and never return!"
+msgid "Hah! You think you can sieze the throne? Defeat us in battle and we 
will join you, or leave now and never return!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:141
@@ -2249,10 +1451,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:161
-msgid ""
-"Stop! I cannot believe this! You have defeated us! Indeed, you are worthy, "
-"worthy even to claim the throne. The clans will help you. We will fight with "
-"you against the Queen."
+msgid "Stop! I cannot believe this! You have defeated us! Indeed, you are 
worthy, worthy even to claim the throne. The clans will help you. We will fight 
with you against the Queen."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:165
@@ -2272,9 +1471,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:181
-msgid ""
-"You will serve us. You will protect our flanks while we make way straight "
-"for the queen. With you on either flank, we can surely overcome her."
+msgid "You will serve us. You will protect our flanks while we make way 
straight for the queen. With you on either flank, we can surely overcome her."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:185
@@ -2282,10 +1479,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:189
-msgid ""
-"Yes, it is time. It is time for the truth to be told. I had hoped to take "
-"this secret to my grave, but it isn't to be. You Elves live too long, and "
-"though I have tried hard to understand, your wisdom is foreign to me."
+msgid "Yes, it is time. It is time for the truth to be told. I had hoped to 
take this secret to my grave, but it isn't to be. You Elves live too long, and 
though I have tried hard to understand, your wisdom is foreign to me."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:193
@@ -2293,10 +1487,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:197
-msgid ""
-"We should not speak of it now. Instead come with me, Konrad and Li'sar, to "
-"the top of mount Elnar. To look at Weldyn. To make plans for the battle, and "
-"to talk."
+msgid "We should not speak of it now. Instead come with me, Konrad and Li'sar, 
to the top of mount Elnar. To look at Weldyn. To make plans for the battle, and 
to talk."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:213
@@ -2316,15 +1507,11 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:254
-msgid ""
-"Although I die, it is for the Clan. You shall be defeated, and I will be "
-"right in saying you are no match for the Clan's might."
+msgid "Although I die, it is for the Clan. You shall be defeated, and I will 
be right in saying you are no match for the Clan's might."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:263
-msgid ""
-"Well said, brother. The warriors of the Clan hear you, and are come to fight "
-"with us!"
+msgid "Well said, brother. The warriors of the Clan hear you, and are come to 
fight with us!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:4
@@ -2333,7 +1520,6 @@
 msgstr "Nordalvenes Hjem"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:26
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -2356,209 +1542,108 @@
 "#Tiden renner ut før du når skogen"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:132
-#, fuzzy
-msgid ""
-"There you are! You must come quickly to the home of the Elves in the east!"
+msgid "There you are! You must come quickly to the home of the Elves in the 
east!"
 msgstr "Der er du! Du må bli med til Nordalvenes hjem i øst med en gang!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:144
-#, fuzzy
 msgid "There they are! Charge!"
 msgstr "Der er de! Angrip!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:156
-#, fuzzy
-msgid ""
-"There are some Orcs! We must let them fight the men of Wesnoth, and avoid "
-"engaging them at all costs!"
-msgstr ""
-"Der er det noen orker! Vi må la dem kjempe mot Wesnoths menn, og unngå å "
-"komme i kontakt med dem for enhver pris!"
+msgid "There are some Orcs! We must let them fight the men of Wesnoth, and 
avoid engaging them at all costs!"
+msgstr "Der er det noen orker! Vi må la dem kjempe mot Wesnoths menn, og 
unngå å komme i kontakt med dem for enhver pris!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:175
-#, fuzzy
-msgid ""
-"At last, friends, we have almost reached the home of my people, the North "
-"Elves."
-msgstr ""
-"Endelig, venner, nå har vi nesten nådd frem til hjemmet til mitt folk, "
-"Nordalvene."
+msgid "At last, friends, we have almost reached the home of my people, the 
North Elves."
+msgstr "Endelig, venner, nå har vi nesten nådd frem til hjemmet til mitt 
folk, Nordalvene."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:180
-#, fuzzy
-msgid ""
-"After being in this wilderness for so long, it will be good to get some rest!"
-msgstr ""
-"Etter så lang tid ute i villmarken vil det bli godt å kunne hvile en stund!"
+msgid "After being in this wilderness for so long, it will be good to get some 
rest!"
+msgstr "Etter så lang tid ute i villmarken vil det bli godt å kunne hvile en 
stund!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:185
-#, fuzzy
-msgid ""
-"But there is a great fog around us again! We don't know what dangers may lie "
-"ahead!"
-msgstr ""
-"Men rundt oss er det nok engang tykk tåke. Vi vet ikke hvilke farer som kan "
-"lure foran oss!"
-
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:190
-#, fuzzy
-msgid ""
-"So long as we move ahead with caution and prudence, I am sure we will reach "
-"the safety and hospitality of the Elves."
-msgstr ""
-"Så lenge vi beveger oss fremover uten å forsake forsiktighet og klokskap, 
er "
-"jeg sikker på at vi vil nå tryggheten og gjestfriheten hos alvene."
+msgid "But there is a great fog around us again! We don't know what dangers 
may lie ahead!"
+msgstr "Men rundt oss er det nok engang tykk tåke. Vi vet ikke hvilke farer 
som kan lure foran oss!"
+
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:190
+msgid "So long as we move ahead with caution and prudence, I am sure we will 
reach the safety and hospitality of the Elves."
+msgstr "Så lenge vi beveger oss fremover uten å forsake forsiktighet og 
klokskap, er jeg sikker på at vi vil nå tryggheten og gjestfriheten hos 
alvene."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:215
-#, fuzzy
 msgid "My lords! I have found you at last."
 msgstr "Mine herrer! Endelig fant jeg dere."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:221
-#, fuzzy
 msgid "Greetings, Eonihar, old friend! Why have you been searching for us?"
 msgstr "Velkommen, Eonihar, gamle venn! Hvorfor har du lett etter oss?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:227
-#, fuzzy
-msgid ""
-"When my lord learnt of your coming, he sent riders out looking for you! "
-"There is trouble afoot!"
-msgstr ""
-"Da min herre fikk beskjed om at dere var på vei, sendte han ut ryttere for 
Ã¥ "
-"se etter dere! Det fare på ferde! Mot sør er Wesnoths menn på jakt etter "
-"dere, og mot nord står orkene, klare yte dem motstand!"
+msgid "When my lord learnt of your coming, he sent riders out looking for you! 
There is trouble afoot!"
+msgstr "Da min herre fikk beskjed om at dere var på vei, sendte han ut 
ryttere for å se etter dere! Det fare på ferde! Mot sør er Wesnoths menn på 
jakt etter dere, og mot nord står orkene, klare yte dem motstand!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:233
-#, fuzzy
 msgid "Trouble? What kind of trouble?"
 msgstr "Fare? Hva slags fare?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:239
-#, fuzzy
-msgid ""
-"We have sighted a great host to the south, a host of the men of Wesnoth. And "
-"we believe they are looking for you! There is not a moment to lose. You must "
-"make haste to the Elven forest. Only there will you be safe!"
-msgstr ""
-"Vi har oppdaget en stor flokk i sør. En flokk med menn fra Wesnoth, vi tror "
-"de ser etter deg! Det er ikke et øyeblikk å miste: du må skynde deg til "
-"alveskogen, bare der kan du være trygg!"
+msgid "We have sighted a great host to the south, a host of the men of 
Wesnoth. And we believe they are looking for you! There is not a moment to 
lose. You must make haste to the Elven forest. Only there will you be safe!"
+msgstr "Vi har oppdaget en stor flokk i sør. En flokk med menn fra Wesnoth, 
vi tror de ser etter deg! Det er ikke et øyeblikk å miste: du må skynde deg 
til alveskogen, bare der kan du være trygg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:245
-#, fuzzy
 msgid "I only hope we can avoid them. We will have to bear north-east."
 msgstr "Jeg håper bare vi kan unngå dem, vi må dra mot nordøst."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:251
-#, fuzzy
-msgid ""
-"That is not all, my lord. The foul Orcs have heard of the coming of these "
-"men, and are even now gathering a great host to oppose them to the north! It "
-"is now certain that there will be a great battle."
-msgstr ""
-"Det er ikke alt, min herre. De fæle orkene fra disse barske landene har 
hørt "
-"at disse mennene har kommet hit, og samler i dette øyeblikk en stor hær for 
"
-"å møte dem. En flokk i nord! Nå blir det helt sikkert et stort slag."
+msgid "That is not all, my lord. The foul Orcs have heard of the coming of 
these men, and are even now gathering a great host to oppose them to the north! 
It is now certain that there will be a great battle."
+msgstr "Det er ikke alt, min herre. De fæle orkene fra disse barske landene 
har hørt at disse mennene har kommet hit, og samler i dette øyeblikk en stor 
hær for å møte dem. En flokk i nord! Nå blir det helt sikkert et stort 
slag."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:257
-#, fuzzy
-msgid ""
-"This sounds very dangerous. Perhaps we should retreat to the West, and hide "
-"until the battle is over?"
-msgstr ""
-"Dette høres veldig farlig ut. Kanskje vi burde trekke oss tilbake vestover, "
-"og gjemme oss til slaget er over?"
+msgid "This sounds very dangerous. Perhaps we should retreat to the West, and 
hide until the battle is over?"
+msgstr "Dette høres veldig farlig ut. Kanskje vi burde trekke oss tilbake 
vestover, og gjemme oss til slaget er over?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:263
-#, fuzzy
-msgid ""
-"I think these wild lands are too dangerous for that! Anyhow...I expected you "
-"to be on the side of Wesnoth, Princess?"
-msgstr ""
-"Jeg tror disse ville landene er for farlige til det! I alle tilfeller trodde "
-"jeg du ville være på Wesnoths side, ville du ikke, prinsesse?"
+msgid "I think these wild lands are too dangerous for that! Anyhow...I 
expected you to be on the side of Wesnoth, Princess?"
+msgstr "Jeg tror disse ville landene er for farlige til det! I alle tilfeller 
trodde jeg du ville være på Wesnoths side, ville du ikke, prinsesse?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:269
-#, fuzzy
-msgid ""
-"I am an honorable princess, not an imposter like you! I promised that I "
-"would be on your side until we made it out of these lands, and I will keep "
-"my promise!"
-msgstr ""
-"Jeg er en ærerik prinsesse, ikke en bedrager slik som deg! Jeg gav mitt ord "
-"på at jeg skulle holde med deg inntil vi klarer å flykte fra disse landene, 
"
-"og jeg skal holde hva jeg lovet!"
+msgid "I am an honorable princess, not an imposter like you! I promised that I 
would be on your side until we made it out of these lands, and I will keep my 
promise!"
+msgstr "Jeg er en ærerik prinsesse, ikke en bedrager slik som deg! Jeg gav 
mitt ord på at jeg skulle holde med deg inntil vi klarer å flykte fra disse 
landene, og jeg skal holde hva jeg lovet!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:275
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Sir, madam, there is no time to lose! You must make it East, to the home of "
-"my people. Only there will you be safe!"
-msgstr ""
-"Herre, frøken, det er ingen tid å miste! Dere må dra mot øst, til mitt 
folks "
-"hjem. Bare der vil dere være trygge!"
+msgid "Sir, madam, there is no time to lose! You must make it East, to the 
home of my people. Only there will you be safe!"
+msgstr "Herre, frøken, det er ingen tid å miste! Dere må dra mot øst, til 
mitt folks hjem. Bare der vil dere være trygge!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:281
-#, fuzzy
 msgid "Come then, Konrad, let us go."
 msgstr "Kom da, Konrad, la oss dra."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:287
-#, fuzzy
-msgid ""
-"My lord has begun assembling a party of Elves to come and escort you into "
-"the forest. Beware, for we are all in great danger!"
-msgstr ""
-"Min herre forbereder en avdeling med alver for å komme og eskortere deg inn "
-"i skogen. Ta deg i akt, for vi er alle i stor fare!"
+msgid "My lord has begun assembling a party of Elves to come and escort you 
into the forest. Beware, for we are all in great danger!"
+msgstr "Min herre forbereder en avdeling med alver for å komme og eskortere 
deg inn i skogen. Ta deg i akt, for vi er alle i stor fare!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:301
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Greetings, Elf-friend! Welcome to Emetria. You must take shelter here until "
-"the battle passes. If you stay with me here for a little while, we will all "
-"be safe."
-msgstr ""
-"Velkommen, Alvevenn! Velkommen til Emetria. Du må søke ly her inntil slaget 
"
-"er over. Hold deg sammen med meg her en liten stund til, så vil vi være "
-"trygge."
+msgid "Greetings, Elf-friend! Welcome to Emetria. You must take shelter here 
until the battle passes. If you stay with me here for a little while, we will 
all be safe."
+msgstr "Velkommen, Alvevenn! Velkommen til Emetria. Dere må søke ly her 
inntil slaget er over. Hold deg sammen med meg her en liten stund til, så vil 
vi være trygge."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:306
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Thank you, Lord El'rien. The hospitality of the North Elves is as generous "
-"as of your kin in the South! My men will help you hold out against our "
-"enemies."
-msgstr ""
-"Takk, El'rien Herre. Gjestfriheten til Nordalvene er like bra som hos dem i "
-"sør! Mine menn vil hjelpe dere å holde fienden vår unna."
+msgid "Thank you, Lord El'rien. The hospitality of the North Elves is as 
generous as of your kin in the South! My men will help you hold out against our 
enemies."
+msgstr "Takk, El'rien Herre. Gjestfriheten til Nordalvene er like bra som hos 
dem i sør! Mine menn vil hjelpe dere å holde fienden vår unna."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:327
-#, fuzzy
-msgid ""
-"We have not yet reached the forest, and the battle still rages. We will "
-"never get there now! We have been defeated!"
-msgstr ""
-"Vi har ikke klart å nå frem til skogen, og slaget pågår fremdeles. Vi 
kommer "
-"aldri til å klare det nå! Vi har tapt!"
+msgid "We have not yet reached the forest, and the battle still rages. We will 
never get there now! We have been defeated!"
+msgstr "Vi har ikke klart å nå frem til skogen, og slaget pågår fremdeles. 
Vi kommer aldri til å klare det nå! Vi har tapt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:338
-#, fuzzy
 msgid "Elf-friends, you have made it to safety!"
 msgstr "Alvevenner, dere har kommet dere i sikkerhet!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:343
-#, fuzzy
-msgid ""
-"El'rien, we have the Scepter of Fire with us! We must escort them to Elensia!"
+msgid "El'rien, we have the Scepter of Fire with us! We must escort them to 
Elensia!"
 msgstr "El'rien, vi har Ildsepteret med oss! Vi må eskortere dem til Elensia!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:348
-#, fuzzy
 msgid "Indeed. We will escort you to our capital, where we will make Council."
-msgstr ""
-"Ja visst. Vi vil eskortere dere til hovedstaden vår, hvor vi skal holde 
RÃ¥d."
+msgstr "Ja visst. Vi vil eskortere dere til hovedstaden vår, hvor vi skal 
holde RÃ¥d."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:4
 #, fuzzy
@@ -2586,11 +1671,8 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:87
 #, fuzzy
-msgid ""
-"This is no time to return to our vessel! We must take control of the island!"
-msgstr ""
-"Det er ikke tid for å returnere til fartøyet vårt ennå! Vi må ta 
kontroll "
-"over øya!"
+msgid "This is no time to return to our vessel! We must take control of the 
island!"
+msgstr "Det er ikke tid for å returnere til fartøyet vårt ennå! Vi må ta 
kontroll over øya!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:163
 #, fuzzy
@@ -2603,28 +1685,18 @@
 msgstr "SÃ¥ dette er Anduin. Det ser litt....forlatt ut her."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:173
-msgid ""
-"I fear so, Konrad. It seems that the Orcs have come even here. Here to the "
-"place where I was born, where I was trained."
+msgid "I fear so, Konrad. It seems that the Orcs have come even here. Here to 
the place where I was born, where I was trained."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:178
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Who is that? Oh, a party of elves has landed. We shall drive them back into "
-"the sea!"
-msgstr ""
-"Hvem er det? Å, en gjeng alver har gått i land. Vi skal jage dem tilbake ut 
"
-"i sjøen!"
+msgid "Who is that? Oh, a party of elves has landed. We shall drive them back 
into the sea!"
+msgstr "Hvem er det? Å, en gjeng alver har gått i land. Vi skal jage dem 
tilbake ut i sjøen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:183
 #, fuzzy
-msgid ""
-"I did not think the Orcs would have come here. This island used to be so "
-"beautiful. We must recapture it! To arms!"
-msgstr ""
-"Jeg trodde ikke orkene ville ha kommet hit. Denne øya pleide å være så "
-"vakker. Vi må ta den tilbake! Til våpen!"
+msgid "I did not think the Orcs would have come here. This island used to be 
so beautiful. We must recapture it! To arms!"
+msgstr "Jeg trodde ikke orkene ville ha kommet hit. Denne øya pleide å være 
så vakker. Vi må ta den tilbake! Til våpen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:202
 #, fuzzy
@@ -2632,9 +1704,7 @@
 msgstr "Et monster gjemte seg i vannet!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:207
-msgid ""
-"My lords, I have been hiding in the village from the orcs, like many of the "
-"other mages here. Perhaps we can work together to recapture the island!"
+msgid "My lords, I have been hiding in the village from the orcs, like many of 
the other mages here. Perhaps we can work together to recapture the island!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:212
@@ -2654,37 +1724,23 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:250
-msgid ""
-"You have not heard, master Delfador? Asheviere is trying to control the "
-"entire western coast. She hired many Orcs and sent them here. They were "
-"holding me until a ship could arrive to take me to Weldyn where I am to "
-"stand trial for treason for training mages!"
+msgid "You have not heard, master Delfador? Asheviere is trying to control the 
entire western coast. She hired many Orcs and sent them here. They were holding 
me until a ship could arrive to take me to Weldyn where I am to stand trial for 
treason for training mages!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:256
-msgid ""
-"We have come from fighting her forces at Blackwater. Where else has she "
-"attacked?"
+msgid "We have come from fighting her forces at Blackwater. Where else has she 
attacked?"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:262
-msgid ""
-"She has taken control of the Bay of Pearls, long held by the Mermen, and has "
-"turned them into slaves. There they dive for pearls by which she grows "
-"richer every day. There are even rumors that she may break the ancient "
-"treaty and attack Elensefar!"
+msgid "She has taken control of the Bay of Pearls, long held by the Mermen, 
and has turned them into slaves. There they dive for pearls by which she grows 
richer every day. There are even rumors that she may break the ancient treaty 
and attack Elensefar!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:268
-msgid ""
-"Can't we strike back at her? How many forces does she have at the Bay of "
-"Pearls? Can we take it back from her?"
+msgid "Can't we strike back at her? How many forces does she have at the Bay 
of Pearls? Can we take it back from her?"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:274
-msgid ""
-"We must indeed go there. Let us therefore rest here a little, and then set "
-"sail for the Bay. Hopefully we will defeat her forces there!"
+msgid "We must indeed go there. Let us therefore rest here a little, and then 
set sail for the Bay. Hopefully we will defeat her forces there!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:12
@@ -2710,17 +1766,11 @@
 "#Konrad dør"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:93
-msgid ""
-"But the voyage did not go as smoothly as had been hoped. A storm blew up and "
-"bore down on the ship. Though all hands were on deck working desperately, a "
-"sudden gust of wind flung Konrad overboard as he attempted to secure the "
-"sails..."
+msgid "But the voyage did not go as smoothly as had been hoped. A storm blew 
up and bore down on the ship. Though all hands were on deck working 
desperately, a sudden gust of wind flung Konrad overboard as he attempted to 
secure the sails..."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:99
-msgid ""
-"The mermen finally saved Konrad from the sea, but were unable to get him "
-"back to the ship. With great effort though, they reached a nearby island..."
+msgid "The mermen finally saved Konrad from the sea, but were unable to get 
him back to the ship. With great effort though, they reached a nearby island..."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:126
@@ -2729,39 +1779,25 @@
 msgstr "Puh, jeg overlevde. Men hvor er jeg nå? Er denne øya bebodd?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:131
-msgid ""
-"We have heard only the worst things about this place, my lord. It is said "
-"that the fiends of the undead have come in great numbers and turned the "
-"island into an ugly wasteland."
+msgid "We have heard only the worst things about this place, my lord. It is 
said that the fiends of the undead have come in great numbers and turned the 
island into an ugly wasteland."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:136
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Let's hope these rumors are not true! I have none of my men with me! How "
-"could I defend myself?"
-msgstr ""
-"La oss håpe disse ryktene er usanne! Jeg har ingen av mine menn med meg! "
-"Hvordan skal jeg forsvare meg selv?"
+msgid "Let's hope these rumors are not true! I have none of my men with me! 
How could I defend myself?"
+msgstr "La oss håpe disse ryktene er usanne! Jeg har ingen av mine menn med 
meg! Hvordan skal jeg forsvare meg selv?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:141
 #, fuzzy
-msgid ""
-"There are still some bands of humans hiding on the island, my lord. If you "
-"recruit some of them to help, we might have some hope of holding off the "
-"undead hordes!"
-msgstr ""
-"Det er fremdeles noen alver på øya, min herre. Hvis du rekrutterer noen av "
-"dem kan vi kanskje ha håp om å holde tilbake de vandødes horder!"
+msgid "There are still some bands of humans hiding on the island, my lord. If 
you recruit some of them to help, we might have some hope of holding off the 
undead hordes!"
+msgstr "Det er fremdeles noen alver på øya, min herre. Hvis du rekrutterer 
noen av dem kan vi kanskje ha håp om å holde tilbake de vandødes horder!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:153
 msgid "Maybe we can make a deal! Help us defeat those evil creatures!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:186
-msgid ""
-"There are some ancient temples to the south-west, I wonder what might be "
-"inside them!"
+msgid "There are some ancient temples to the south-west, I wonder what might 
be inside them!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:201
@@ -2772,12 +1808,8 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:233
 #, fuzzy
-msgid ""
-"I was hiding in this holy place, planning how to defeat the evil undeads. "
-"Now with your help, I can destroy them."
-msgstr ""
-"Jeg gjemte meg på dette hellige sted for å planlegge de onde vandødes 
fall. "
-"Nå kan jeg, med din hjelp, ødelegge dem."
+msgid "I was hiding in this holy place, planning how to defeat the evil 
undeads. Now with your help, I can destroy them."
+msgstr "Jeg gjemte meg på dette hellige sted for å planlegge de onde 
vandødes fall. Nå kan jeg, med din hjelp, ødelegge dem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:281
 msgid "Surprise! Searching for Mages, and all I get is these foul humans!"
@@ -2795,42 +1827,25 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:438
 #, fuzzy
-msgid ""
-"We have wrested control of the island from the evil undead! Now all we have "
-"to do is wait for the ship to arrive, so we can make our way to Elensefar!"
-msgstr ""
-"Vi har overtatt kontrollen med øya fra de onde vandøde! Alt vi trenger å "
-"gjøre nå er å vente på at skipet ankommer, så kan vi dra i vei mot 
Elensefar!"
+msgid "We have wrested control of the island from the evil undead! Now all we 
have to do is wait for the ship to arrive, so we can make our way to Elensefar!"
+msgstr "Vi har overtatt kontrollen med øya fra de onde vandøde! Alt vi 
trenger å gjøre nå er å vente på at skipet ankommer, så kan vi dra i vei 
mot Elensefar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:453
-msgid ""
-"Together we have vanquished the foul undead! Come, I will join you on your "
-"noble quest."
+msgid "Together we have vanquished the foul undead! Come, I will join you on 
your noble quest."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:472
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Thank goodness we have found you, sir! Come aboard quickly, we shall take "
-"you away from this horrible island!"
-msgstr ""
-"Takk alle gode makter for at vi fant deg! Kom ombord med en gang, så skal vi 
"
-"ta deg med vekk fra denne forferdelige øya!"
+msgid "Thank goodness we have found you, sir! Come aboard quickly, we shall 
take you away from this horrible island!"
+msgstr "Takk alle gode makter for at vi fant deg! Kom ombord med en gang, så 
skal vi ta deg med vekk fra denne forferdelige øya!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:477
 #, fuzzy
-msgid ""
-"It's a shame complete victory could not be ours, but thank goodness I am "
-"rescued! On to Elensefar!"
-msgstr ""
-"Det er en skam at vi ikke greide å vinne en total seier, men heldigvis ble "
-"jeg reddet! Videre til Elensefar!"
+msgid "It's a shame complete victory could not be ours, but thank goodness I 
am rescued! On to Elensefar!"
+msgstr "Det er en skam at vi ikke greide å vinne en total seier, men 
heldigvis ble jeg reddet! Videre til Elensefar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:488
-msgid ""
-"Thank you for your assistance here brothers. I will stay to continue "
-"resisting the foul undead. May fate be with you in your noble quest, and may "
-"we meet again some day!"
+msgid "Thank you for your assistance here brothers. I will stay to continue 
resisting the foul undead. May fate be with you in your noble quest, and may we 
meet again some day!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:4
@@ -2866,86 +1881,48 @@
 msgstr "Men, det er såvidt jeg kan se, med all denne tåka!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:115
-msgid ""
-"We must be wary...they say a wizard lives in these mountains, and he does "
-"not take kindly to visitors. It is he who causes the mists, so that "
-"travellers will lose their way and become prey for his creatures."
-msgstr ""
-"Vi må være på vakt... de sier at en trollmann bor i disse fjellene, og han 
"
-"har ikke et godt øye til besøkende. Det er han som skaper tåken, som får "
-"veifarende til å miste veien, og deretter fortærer skapningene hans dem."
+msgid "We must be wary...they say a wizard lives in these mountains, and he 
does not take kindly to visitors. It is he who causes the mists, so that 
travellers will lose their way and become prey for his creatures."
+msgstr "Vi må være på vakt... de sier at en trollmann bor i disse fjellene, 
og han har ikke et godt øye til besøkende. Det er han som skaper tåken, som 
får veifarende til å miste veien, og deretter fortærer skapningene hans dem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:120
 msgid "His...creatures? We must keep to the road, men!"
 msgstr "Hans .... skapninger? Vi må holde oss på veien!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:125
-msgid ""
-"He would be a mighty foe, Konrad. It is said when the dwarves built this "
-"road, they disturbed the resting place of the ancient mage, and ever since, "
-"he and his brother have traveled the mountain, wreacking havoc on the "
-"dwarven villages."
-msgstr ""
-"Han sies å være en mektig fiende, Konrad. Det sies at da dvergene bygget "
-"denne veien, forstyrret de hvilen til trollmannen, og siden da har han og "
-"hans bror reist rundt på fjellet, hvor de bringer kaos over dvergene."
+msgid "He would be a mighty foe, Konrad. It is said when the dwarves built 
this road, they disturbed the resting place of the ancient mage, and ever 
since, he and his brother have traveled the mountain, wreacking havoc on the 
dwarven villages."
+msgstr "Han sies å være en mektig fiende, Konrad. Det sies at da dvergene 
bygget denne veien, forstyrret de hvilen til trollmannen, og siden da har han 
og hans bror reist rundt på fjellet, hvor de bringer kaos over dvergene."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:130
 msgid "Let us then go carefully...but quickly, men!"
 msgstr "La oss da gå forsiktig men raskt fram!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:171
-msgid ""
-"Greetings, Travellers. I am Stalrag, chief of the these villages! I warn "
-"you, a great wizard and his trolls are in the mountains and will surely "
-"attack. I will summon my tribesmen to aid you!"
-msgstr ""
-"Vær hilset, veifarende, Jeg er Stalrag, høvding for dvergene i dette "
-"området! Jeg advarer dere, en mektig trollmann og hans troll er i fjellene "
-"og vil sikkert angripe. Jeg vil kalle på mine frender for å hjelpe dere!"
+msgid "Greetings, Travellers. I am Stalrag, chief of the these villages! I 
warn you, a great wizard and his trolls are in the mountains and will surely 
attack. I will summon my tribesmen to aid you!"
+msgstr "Vær hilset, veifarende, Jeg er Stalrag, høvding for dvergene i dette 
området! Jeg advarer dere, en mektig trollmann og hans troll er i fjellene og 
vil sikkert angripe. Jeg vil kalle på mine frender for å hjelpe dere!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:176
-msgid ""
-"If this is true, Konrad, perhaps we should take another route and go around "
-"the mountain, rather then to try and defeat these new foes."
-msgstr ""
-"Hvis dette er sant, Konrad, burde vi kanskje ta en annen vei og gå rundt "
-"fjellet, heller enn å forsøke å slåss mot disse nye fiendene."
+msgid "If this is true, Konrad, perhaps we should take another route and go 
around the mountain, rather then to try and defeat these new foes."
+msgstr "Hvis dette er sant, Konrad, burde vi kanskje ta en annen vei og gå 
rundt fjellet, heller enn å forsøke å slåss mot disse nye fiendene."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:181
 msgid "What do you say, Delfador?"
 msgstr "Hva sier du, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:186
-msgid ""
-"No! We do not have the time to waste. Let us make for the top of the pass, "
-"wary of mountain trolls, and taking care lest we come too close to the water!"
-msgstr ""
-"Nei! Vi har ikke tid å sløse bort, vi går mot fjellpasset. Se opp for "
-"fjelltroll, og gå ikke for nær vannet!"
+msgid "No! We do not have the time to waste. Let us make for the top of the 
pass, wary of mountain trolls, and taking care lest we come too close to the 
water!"
+msgstr "Nei! Vi har ikke tid å sløse bort, vi går mot fjellpasset. Se opp 
for fjelltroll, og gå ikke for nær vannet!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:191
-msgid ""
-"The Shinsplitters will aid you in your quest. Look, they rise from the "
-"villages to the west, the mighty Shinsplitters! To battle!"
-msgstr ""
-"Beinkløverne vil hjelpe deg på ditt oppdrag, se, de kommer fra byene i 
øst, "
-"de mektige Beinkløverne!!! Til kamp!"
+msgid "The Shinsplitters will aid you in your quest. Look, they rise from the 
villages to the west, the mighty Shinsplitters! To battle!"
+msgstr "Beinkløverne vil hjelpe deg på ditt oppdrag, se, de kommer fra byene 
i øst, de mektige Beinkløverne!!! Til kamp!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:213
-msgid ""
-"Well, we have defeated our foes let us hope the mountain does not defeat us!"
+msgid "Well, we have defeated our foes let us hope the mountain does not 
defeat us!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:218
-msgid ""
-"I wish you all the best on your journey, I must return to my village and "
-"take care of my family. Dwarven hospitality will welcome you wherever you "
-"go, friends!"
-msgstr ""
-"Jeg ønsker dere lykke til på deres reise, jeg må vende tilbake til mitt 
hjem "
-"og min familie. Dverger vil alltid ønske dere velkommen hvor dere enn er, "
-"venner!"
+msgid "I wish you all the best on your journey, I must return to my village 
and take care of my family. Dwarven hospitality will welcome you wherever you 
go, friends!"
+msgstr "Jeg ønsker dere lykke til på deres reise, jeg må vende tilbake til 
mitt hjem og min familie. Dverger vil alltid ønske dere velkommen hvor dere 
enn er, venner!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:223
 msgid "Let us move onward!"
@@ -2976,12 +1953,8 @@
 "#Tiden renner ut"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:77
-msgid ""
-"But the road to Elensefar was a treacherous one. Konrad and his men were set "
-"upon by the fiends of the undead."
-msgstr ""
-"Men veien til Elensefar var forræderisk. Konrad og hans menn ble overfalt av 
"
-"de vandødes styrker."
+msgid "But the road to Elensefar was a treacherous one. Konrad and his men 
were set upon by the fiends of the undead."
+msgstr "Men veien til Elensefar var forræderisk. Konrad og hans menn ble 
overfalt av de vandødes styrker."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:82
 msgid "My lord! In yonder ruins there seems to be some movement!"
@@ -2996,20 +1969,12 @@
 msgstr "Til våpen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:97
-msgid ""
-"Ahh, a party of Elves approaches. Soon we shall have Elven zombies serving "
-"us!"
-msgstr ""
-"Aha, det kommer en avdeling alver hit. Snart har vi alviske zombier til å "
-"tjene oss!"
+msgid "Ahh, a party of Elves approaches. Soon we shall have Elven zombies 
serving us!"
+msgstr "Aha, det kommer en avdeling alver hit. Snart har vi alviske zombier 
til å tjene oss!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:107
-msgid ""
-"Victory is ours! Let us just hope that this delay will not hamper our quest "
-"to save Elensefar. We must move onward with haste!"
-msgstr ""
-"Seieren er vår! La oss bare håpe at denne forsinkelsen ikke vil hindre 
vårt "
-"oppdrag for å redde Elensefar. Vi må skynde oss videre!"
+msgid "Victory is ours! Let us just hope that this delay will not hamper our 
quest to save Elensefar. We must move onward with haste!"
+msgstr "Seieren er vår! La oss bare håpe at denne forsinkelsen ikke vil 
hindre vårt oppdrag for å redde Elensefar. Vi må skynde oss videre!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:4
 msgid "Northern Winter"
@@ -3036,61 +2001,28 @@
 "#Tiden renner ut"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:101
-msgid ""
-"This winter is bitterly cold! Perhaps we should stop here and rest a while."
-msgstr ""
-"Denne vinteren er fryktelig kald! Vi burde kanskje stoppe her og hvile en "
-"stund."
+msgid "This winter is bitterly cold! Perhaps we should stop here and rest a 
while."
+msgstr "Denne vinteren er fryktelig kald! Vi burde kanskje stoppe her og hvile 
en stund."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:106
-msgid ""
-"Stop and rest? My lord, we must go hard after the Scepter of Fire, lest it "
-"fall into the hands of our enemies!"
-msgstr ""
-"Stoppe og hvile? Min herre, vi må skynde oss å finne Ildsepteret, så det "
-"ikke faller i hendene på våre fiender!"
+msgid "Stop and rest? My lord, we must go hard after the Scepter of Fire, lest 
it fall into the hands of our enemies!"
+msgstr "Stoppe og hvile? Min herre, vi må skynde oss å finne Ildsepteret, 
så det ikke faller i hendene på våre fiender!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:111
-msgid ""
-"We have had a hard march ever since we were besieged by the undead in that "
-"foul valley. Now winter bears down upon us, and we have spent most of our "
-"money. This land looks fertile enough. Surely we can settle here for the "
-"winter!"
-msgstr ""
-"Vi har gått en hard marsj helt siden vi var beleiret av de vandøde i den "
-"fæle dalen. Nå har vinteren merket oss, og vi har brukt mesteparten av "
-"pengene våre. Dette landet ser fruktbart ut: vi kan sikkert slå leir her 
for "
-"vinteren!"
+msgid "We have had a hard march ever since we were besieged by the undead in 
that foul valley. Now winter bears down upon us, and we have spent most of our 
money. This land looks fertile enough. Surely we can settle here for the 
winter!"
+msgstr "Vi har gått en hard marsj helt siden vi var beleiret av de vandøde i 
den fæle dalen. Nå har vinteren merket oss, og vi har brukt mesteparten av 
pengene våre. Dette landet ser fruktbart ut: vi kan sikkert slå leir her for 
vinteren!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:116
-msgid ""
-"Yes, let us rest a while! I am sure there are many challenges ahead, and I "
-"do not think I could endure another like the fording of the river for many "
-"days."
-msgstr ""
-"Ja, la oss hvile en stund! Jeg er sikker på at vi kommmer til å møte mange 
"
-"utfordringer i fremtiden, og jeg tviler på at jeg kunne klare en like stor "
-"utfordring som elvekryssingen var på mange dager ennå."
+msgid "Yes, let us rest a while! I am sure there are many challenges ahead, 
and I do not think I could endure another like the fording of the river for 
many days."
+msgstr "Ja, la oss hvile en stund! Jeg er sikker på at vi kommmer til å 
møte mange utfordringer i fremtiden, og jeg tviler på at jeg kunne klare en 
like stor utfordring som elvekryssingen var på mange dager ennå."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:121
-msgid ""
-"We are chasing the Scepter of Fire, the fate of the realm is in our hands, "
-"and you humans want to stop and rest? Onward, I say!"
-msgstr ""
-"Vi jakter på Ildsepteret, rikets skjebne er i våre hender, og dere 
mennesker "
-"vil stoppe for å hvile? Fremad, sier jeg!"
+msgid "We are chasing the Scepter of Fire, the fate of the realm is in our 
hands, and you humans want to stop and rest? Onward, I say!"
+msgstr "Vi jakter på Ildsepteret, rikets skjebne er i våre hender, og dere 
mennesker vil stoppe for å hvile? Fremad, sier jeg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:126
-msgid ""
-"They are right, Kalenz. I had wanted to acquire the Scepter within a moon, "
-"but it is not to be. Our soldiers will begin to desert if they do not rest "
-"soon. But in these wild north lands, we must fight even for the right to "
-"rest. Look to the north! Those foul orcs will not allow us any peace!"
-msgstr ""
-"De har rett, Kalenz. Jeg hadde ønsket å få tak i Septeret innen en måned, 
"
-"men det kommer ikke til å skje. Våre soldater vil desertere hvis vi ikke "
-"hviler snart. Men i disse ville landene i nord må vi slåss selv for retten "
-"til å hvile. Se mot nord! De fæle orkene vil neppe la oss hvile i fred!"
+msgid "They are right, Kalenz. I had wanted to acquire the Scepter within a 
moon, but it is not to be. Our soldiers will begin to desert if they do not 
rest soon. But in these wild north lands, we must fight even for the right to 
rest. Look to the north! Those foul orcs will not allow us any peace!"
+msgstr "De har rett, Kalenz. Jeg hadde ønsket å få tak i Septeret innen en 
måned, men det kommer ikke til å skje. Våre soldater vil desertere hvis vi 
ikke hviler snart. Men i disse ville landene i nord må vi slåss selv for 
retten til å hvile. Se mot nord! De fæle orkene vil neppe la oss hvile i 
fred!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:131
 msgid "Then we shall wrest control of the land from them. To arms men!"
@@ -3101,28 +2033,16 @@
 msgstr "Det faller mer snø. Vi må avslutte dette slaget kjapt. Fremad!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:168
-msgid ""
-"Victory is ours! We have secured the land from the Orcs. Now we can rest "
-"here while the cold winter passes."
-msgstr ""
-"Seieren er vår! Vi har tatt området fra orkene. Nå kan vi slå leir her 
mens "
-"den kalde vinteren går over."
+msgid "Victory is ours! We have secured the land from the Orcs. Now we can 
rest here while the cold winter passes."
+msgstr "Seieren er vår! Vi har tatt området fra orkene. Nå kan vi slå leir 
her mens den kalde vinteren går over."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:173
-msgid ""
-"Let us not rest for too long though, friends. We must still reach the "
-"ancient Dwarven lands before our foes do."
-msgstr ""
-"La oss ikke bli her for lenge, venner. Vi må fremdeles nå frem til 
dvergenes "
-"gamle rike før våre fiender."
+msgid "Let us not rest for too long though, friends. We must still reach the 
ancient Dwarven lands before our foes do."
+msgstr "La oss ikke bli her for lenge, venner. Vi må fremdeles nå frem til 
dvergenes gamle rike før våre fiender."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:178
-msgid ""
-"And so after many days of rest, the party set out once again for the Dwarven "
-"kingdom..."
-msgstr ""
-"Og etter mange dagers hvile, satte kompaniet avgårde igjen for å finne "
-"dvergenes kongerike..."
+msgid "And so after many days of rest, the party set out once again for the 
Dwarven kingdom..."
+msgstr "Og etter mange dagers hvile, satte kompaniet avgårde igjen for å 
finne dvergenes kongerike..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:4
 msgid "Plunging into the Darkness"
@@ -3151,12 +2071,8 @@
 msgstr "Det er så mørkt her inne! Jeg kan såvidt se!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:206
-msgid ""
-"It is dark indeed. We shall have to light torches, and tread slowly and "
-"carefully. Hopefully there are still Dwarves down here who can aid us!"
-msgstr ""
-"Det er sannelig mørkt. Vi vil måtte tenne fakler, og trå sakte og varsomt. 
"
-"Jeg håper at det fremdeles er dverger her nede som kan hjelpe oss!"
+msgid "It is dark indeed. We shall have to light torches, and tread slowly and 
carefully. Hopefully there are still Dwarves down here who can aid us!"
+msgstr "Det er sannelig mørkt. Vi vil måtte tenne fakler, og trå sakte og 
varsomt. Jeg håper at det fremdeles er dverger her nede som kan hjelpe oss!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:211
 msgid "Indeed. We Elves are not well skilled in these dark pits."
@@ -3171,155 +2087,87 @@
 msgstr "Vi kommer med fred, venner. Vi kommer med fred!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:240
-msgid ""
-"Oh, do you? I see that you are accompanied by Elves. Can we Dwarves not live "
-"in peace without the treacherous Elves coming to bother us?"
-msgstr ""
-"Gjør dere det, du? Jeg ser at det kommer alver med dere. Kan ikke vi dverger 
"
-"leve i fred uten at de forræderske alvene kommer og forstyrrer oss?"
+msgid "Oh, do you? I see that you are accompanied by Elves. Can we Dwarves not 
live in peace without the treacherous Elves coming to bother us?"
+msgstr "Gjør dere det, du? Jeg ser at det kommer alver med dere. Kan ikke vi 
dverger leve i fred uten at de forræderske alvene kommer og forstyrrer oss?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:247
 msgid "Why such harsh words, Dwarf? Elves have never done you any harm."
 msgstr "Hvorfor slike ord, Dverg? Alvene har aldri gjort dere noe ondt."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:254
-msgid ""
-"'Never done us any harm?' Why I was there myself, when the Elves did not "
-"come to honor our alliance. Many Dwarves were slaughtered, and you cowardly "
-"Elves did nothing to help!"
-msgstr ""
-"Aldri gjort oss noe ondt? Jeg var der selv, da alvene ikke kom for å ære 
vår "
-"allianse. Mange dverger ble drept, og dere feige alver gjorde ingenting for "
-"Ã¥ hjelpe!"
+msgid "'Never done us any harm?' Why I was there myself, when the Elves did 
not come to honor our alliance. Many Dwarves were slaughtered, and you cowardly 
Elves did nothing to help!"
+msgstr "Aldri gjort oss noe ondt? Jeg var der selv, da alvene ikke kom for å 
ære vår allianse. Mange dverger ble drept, og dere feige alver gjorde 
ingenting for å hjelpe!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:261
-msgid ""
-"You go too far! I am Kalenz, a mighty Elvish lord! How dare such as you, "
-"snivelling in his tunnel, call me a coward?"
-msgstr ""
-"Du går for langt! Jeg er Kalenz, en mektig alvisk herre! Hvordan er det at "
-"slike som deg, reddharer som gjemmer seg i en hule, våger å kalle meg for "
-"feig?"
+msgid "You go too far! I am Kalenz, a mighty Elvish lord! How dare such as 
you, snivelling in his tunnel, call me a coward?"
+msgstr "Du går for langt! Jeg er Kalenz, en mektig alvisk herre! Hvordan er 
det at slike som deg, reddharer som gjemmer seg i en hule, våger å kalle meg 
for feig?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:268
-msgid ""
-"Peace, friends! Peace! The evil Orcs roam the lands above us, we must not "
-"fight among ourselves."
-msgstr ""
-"Fred venner! Fred! De onde orkene kjemper i landene over oss, må vi også "
-"slåss mot hverandre?"
+msgid "Peace, friends! Peace! The evil Orcs roam the lands above us, we must 
not fight among ourselves."
+msgstr "Fred venner! Fred! De onde orkene kjemper i landene over oss, må vi 
også slåss mot hverandre?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:275
-msgid ""
-"Very well! Explain your presence here then, human. Who are you? Why have you "
-"risked life and limb to come to Knalga, home of the Dwarves?"
-msgstr ""
-"Javel, da! Hvem er dere? Forklar deres tilstedeværelse her da, mennesker. "
-"Hvorfor har dere risikert livene deres for å komme til Knalga, dvergenes "
-"hjem?"
+msgid "Very well! Explain your presence here then, human. Who are you? Why 
have you risked life and limb to come to Knalga, home of the Dwarves?"
+msgstr "Javel, da! Hvem er dere? Forklar deres tilstedeværelse her da, 
mennesker. Hvorfor har dere risikert livene deres for å komme til Knalga, 
dvergenes hjem?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:282
 msgid "Well, we...we..."
 msgstr "Vel, vi...vi..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:289
-msgid ""
-"We have come so that an heir may claim his inheritance, that a king may "
-"claim his throne. We seek the Scepter of Fire."
-msgstr ""
-"Vi har kommet for at en arving skal kreve sitt arvegods. For at en konge "
-"skal ta tilbake sin trone. Vi søker Ildsepteret."
+msgid "We have come so that an heir may claim his inheritance, that a king may 
claim his throne. We seek the Scepter of Fire."
+msgstr "Vi har kommet for at en arving skal kreve sitt arvegods. For at en 
konge skal ta tilbake sin trone. Vi søker Ildsepteret."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:296
-msgid ""
-"The Scepter of Fire? Are you out of your minds? Surely you speak in jest!"
+msgid "The Scepter of Fire? Are you out of your minds? Surely you speak in 
jest!"
 msgstr "Ildsepteret? Er du gal? Dette er vel bare et narrespill!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:303
-msgid ""
-"We jest not, friend. We seek the Scepter of Fire. We seek the help of the "
-"Dwarves in finding it. But know that we will find it, whether you help us or "
-"not."
-msgstr ""
-"Det er intet narrespill, venn. Vi søker Ildsepteret. Vi søker dvergenes "
-"hjelp til å finne det. Velg å hjelpe oss eller la være, om dere så vil. 
Vi "
-"vil finne det, enten dere hjelper oss eller ei."
+msgid "We jest not, friend. We seek the Scepter of Fire. We seek the help of 
the Dwarves in finding it. But know that we will find it, whether you help us 
or not."
+msgstr "Det er intet narrespill, venn. Vi søker Ildsepteret. Vi søker 
dvergenes hjelp til å finne det. Velg å hjelpe oss eller la være, om dere 
så vil. Vi vil finne det, enten dere hjelper oss eller ei."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:310
-msgid ""
-"Your speech is like that of a fool. No-one even knows if the Scepter of Fire "
-"exists. And who is this heir, this king that you speak of?"
-msgstr ""
-"Du taler som en tåpe. Ingen vet om Ildsepteret engang eksisterer. Hvem er "
-"denne arvingen, denne kongen du taler om?"
+msgid "Your speech is like that of a fool. No-one even knows if the Scepter of 
Fire exists. And who is this heir, this king that you speak of?"
+msgstr "Du taler som en tåpe. Ingen vet om Ildsepteret engang eksisterer. 
Hvem er denne arvingen, denne kongen du taler om?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:317
 msgid "I am, sir."
 msgstr "Det er meg, herre."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:324
-msgid ""
-"You? Ha ha! This boy that stands before me is the king of Wesnoth? Ha ha! I "
-"haven't had such a laugh in a long time. And who are you, old man?"
-msgstr ""
-"Du? Haha, denne gutten som står foran meg skulle være kongen av Wesnoth? "
-"Haha! Jeg har ikke ledd så godt på lenge. Og hvem er du, gamle mann?"
+msgid "You? Ha ha! This boy that stands before me is the king of Wesnoth? Ha 
ha! I haven't had such a laugh in a long time. And who are you, old man?"
+msgstr "Du? Haha, denne gutten som står foran meg skulle være kongen av 
Wesnoth? Haha! Jeg har ikke ledd så godt på lenge. Og hvem er du, gamle mann?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:331
-msgid ""
-"I am Delfador, Delfador the Great, Arch Mage to King Garard, and Protector "
-"of his heir."
-msgstr ""
-"Jeg er Delfador. Delfador den Store, Erketrollmann til Kong Garard, og "
-"Beskytter av hans arving."
+msgid "I am Delfador, Delfador the Great, Arch Mage to King Garard, and 
Protector of his heir."
+msgstr "Jeg er Delfador. Delfador den Store, Erketrollmann til Kong Garard, og 
Beskytter av hans arving."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:338
-msgid ""
-"You...you are Delfador? I saw Delfador when I was but a young Dwarf, and I "
-"will tell you, old man, you are not Delfador. Men! Take these liars out of "
-"my sight. Delfador perished many years ago."
-msgstr ""
-"Du...Du er Delfador? Jeg så Delfador da jeg var kun en ung dverg, og jeg vil 
"
-"si deg gamle mann, du er ikke Delfador. Vakter! Få vekk disse løgnerne. "
-"Delfador døde mange år tilbake."
+msgid "You...you are Delfador? I saw Delfador when I was but a young Dwarf, 
and I will tell you, old man, you are not Delfador. Men! Take these liars out 
of my sight. Delfador perished many years ago."
+msgstr "Du...Du er Delfador? Jeg så Delfador da jeg var kun en ung dverg, og 
jeg vil si deg gamle mann, du er ikke Delfador. Vakter! FÃ¥ vekk disse 
løgnerne. Delfador døde mange år tilbake."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:377
 msgid "I am Delfador the Great! Any who dare oppose me shall perish!"
 msgstr "Jeg er Delfador den Store! Alle som setter seg imot meg skal dø!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:384
-msgid ""
-"You...you really are Delfador! But we had news that you were dead, years ago!"
-msgstr ""
-"Du...Du er virkelig Delfador! Men vi hørte at du var død, for mange år "
-"tilbake!"
+msgid "You...you really are Delfador! But we had news that you were dead, 
years ago!"
+msgstr "Du...Du er virkelig Delfador! Men vi hørte at du var død, for mange 
Ã¥r tilbake!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:391
 msgid "They thought I was dead. They hoped I was dead. Yet still I live."
-msgstr ""
-"De trodde jeg var død. De håpet at jeg var død. Men likevel, likevel lever 
"
-"jeg."
+msgstr "De trodde jeg var død. De håpet at jeg var død. Men likevel, 
likevel lever jeg."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:398
 msgid "And you really think that you can find the Scepter of Fire?"
 msgstr "Og du tror virkelig at du skal kunne finne Ildsepteret?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:405
-msgid ""
-"Yes, I do. If you help us, friend, all the treasures of Knalga that we find "
-"are yours. We want only the Scepter. It will be dangerous. Make no mistake "
-"about that: Dwarves will be killed, perhaps many Dwarves. But surely it is "
-"better than hiding from the Orcs like worms."
-msgstr ""
-"Ja vi kan. Hvis du hjelper oss, venn, skal alle Knalgas skatter som vi "
-"finner, være dine. Vi ønsker bare Septeret. Det vil være farlig. Merk mine 
"
-"ord: Dverger vil bli drept, kanskje mange dverger. Men det vil være bedre "
-"enn å gjemme seg som mark for orkene."
+msgid "Yes, I do. If you help us, friend, all the treasures of Knalga that we 
find are yours. We want only the Scepter. It will be dangerous. Make no mistake 
about that: Dwarves will be killed, perhaps many Dwarves. But surely it is 
better than hiding from the Orcs like worms."
+msgstr "Ja vi kan. Hvis du hjelper oss, venn, skal alle Knalgas skatter som vi 
finner, være dine. Vi ønsker bare Septeret. Det vil være farlig. Merk mine 
ord: Dverger vil bli drept, kanskje mange dverger. Men det vil være bedre enn 
Ã¥ gjemme seg som mark for orkene."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:412
-msgid ""
-"You are right, friend. I will put my best men at your disposal. We know not "
-"where the Scepter is though. Legend says it is hidden in the eastern tunnels."
+msgid "You are right, friend. I will put my best men at your disposal. We know 
not where the Scepter is though. Legend says it is hidden in the eastern 
tunnels."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:419
@@ -3331,9 +2179,7 @@
 msgstr "Hmm...der ser ut til at det er en hemmelig gang bak disse steinene!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:467
-msgid ""
-"There is a great fortune in this chest of treasure! I can count two hundred "
-"pieces of gold!"
+msgid "There is a great fortune in this chest of treasure! I can count two 
hundred pieces of gold!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:4
@@ -3341,11 +2187,8 @@
 msgstr "Prinsessen av Wesnoth"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:10
-msgid ""
-"...but one of the Orcs survived long enough to send the news to the queen..."
-msgstr ""
-"... men en av orkene overlevde lenge nok til å sende bud om hendelsene til "
-"dronningen..."
+msgid "...but one of the Orcs survived long enough to send the news to the 
queen..."
+msgstr "... men en av orkene overlevde lenge nok til å sende bud om 
hendelsene til dronningen..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:15
 msgid "...and she sent her most able commander."
@@ -3380,8 +2223,7 @@
 msgstr "Elbru"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:116
-msgid ""
-"On the road to Knalga, the party was opposed by the forces of Asheviere."
+msgid "On the road to Knalga, the party was opposed by the forces of 
Asheviere."
 msgstr "PÃ¥ vei til Knalga ble de angrepet av Ashevieres styrker."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:121
@@ -3389,25 +2231,20 @@
 msgstr "Dronningen har sendt meg for å stoppe deg, din bedrager!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:126
-msgid ""
-"That's the princess, Li'sar. The daughter of the Queen, and her successor!"
+msgid "That's the princess, Li'sar. The daughter of the Queen, and her 
successor!"
 msgstr "Det er prinsesse Li'sar. Dronningens datter, og hennes arving!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:131
 msgid "I'm no imposter. It seems that your mother has lied to you."
-msgstr ""
-"Jeg er ingen bedrager. Det må være moren din som har løyet for deg om det."
+msgstr "Jeg er ingen bedrager. Det må være moren din som har løyet for deg 
om det."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:137
 msgid "This is treason! Your lies will perish with you!"
 msgstr "Forræderi! Løgnene dine vil dø sammen med deg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:142
-msgid ""
-"There is no use in reasoning. She will understand only one thing. To arms!"
-msgstr ""
-"Her hjelper det ikke å snakke fornuft. Det er bare en ting hun vil forstå. "
-"Til våpen!"
+msgid "There is no use in reasoning. She will understand only one thing. To 
arms!"
+msgstr "Her hjelper det ikke å snakke fornuft. Det er bare en ting hun vil 
forstå. Til våpen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:167
 msgid "This is taking too much time, I had best call some reinforcements!"
@@ -3422,11 +2259,8 @@
 msgstr "Jeg overgir meg! Ikke skad meg, Bedrager."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:207
-msgid ""
-"I said before I'm not an imposter, but if you yield, I will spare your life."
-msgstr ""
-"Jeg har allerede sagt at jeg ikke er noen bedrager, men hvis du gir deg, vil "
-"jeg spare livet ditt."
+msgid "I said before I'm not an imposter, but if you yield, I will spare your 
life."
+msgstr "Jeg har allerede sagt at jeg ikke er noen bedrager, men hvis du gir 
deg, vil jeg spare livet ditt."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:212
 msgid "Let me go!"
@@ -3437,44 +2271,24 @@
 msgstr "Tenk på historien om den gamle kongen. Spør noen som kjente ham."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:222
-msgid ""
-"The old king? I have heard about that, but I know it is not true. My mother "
-"told me."
-msgstr ""
-"Den forrige kongen? Jeg har hørt om det, men jeg vet det ikke er sant. Moren 
"
-"min fortalte meg det."
+msgid "The old king? I have heard about that, but I know it is not true. My 
mother told me."
+msgstr "Den forrige kongen? Jeg har hørt om det, men jeg vet det ikke er 
sant. Moren min fortalte meg det."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:227
-msgid ""
-"Your mother has lied to you, child. Now I suggest you reconsider, and either "
-"join us, or flee an exile. There will be a great battle soon, and if you are "
-"on the wrong side of it, we may not have the opportunity to spare your life "
-"a second time."
-msgstr ""
-"Moren din har løyet for deg, barn. Nå foreslår jeg at du tenker over det, 
og "
-"enten slår deg sammen med oss, eller rømmer i eksil. Det vil bli et stort "
-"slag snart, og hvis du er på feil side da, har vi kanskje ikke mulighet til "
-"Ã¥ spare livet ditt for andre gang."
+msgid "Your mother has lied to you, child. Now I suggest you reconsider, and 
either join us, or flee an exile. There will be a great battle soon, and if you 
are on the wrong side of it, we may not have the opportunity to spare your life 
a second time."
+msgstr "Moren din har løyet for deg, barn. Nå foreslår jeg at du tenker 
over det, og enten slår deg sammen med oss, eller rømmer i eksil. Det vil bli 
et stort slag snart, og hvis du er på feil side da, har vi kanskje ikke 
mulighet til å spare livet ditt for andre gang."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:234
-msgid ""
-"I am not a child, and I do not want to talk about it! You said you would "
-"spare me, so be on your way. The northern road should be safe for you."
-msgstr ""
-"Jeg er ikke et barn, og jeg vil ikke snakke om det! Du sa du ville spare "
-"meg, så dra avgårde. Veien mot nord burde være trygg for dere."
+msgid "I am not a child, and I do not want to talk about it! You said you 
would spare me, so be on your way. The northern road should be safe for you."
+msgstr "Jeg er ikke et barn, og jeg vil ikke snakke om det! Du sa du ville 
spare meg, så dra avgårde. Veien mot nord burde være trygg for dere."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:240
 msgid "Good day then, Princess. Come, men, to the northern road!"
 msgstr "Far vel, prinsesse. Kom menn, til veien mot nord!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:246
-msgid ""
-"(He he, little do they know just how many undead have wandered the northern "
-"road of late. Surely they are doomed!)"
-msgstr ""
-"(hehe, lite vet de om hvor mange vandøde som har vandret på nordveien i det 
"
-"siste. De er fortapt!)"
+msgid "(He he, little do they know just how many undead have wandered the 
northern road of late. Surely they are doomed!)"
+msgstr "(hehe, lite vet de om hvor mange vandøde som har vandret på 
nordveien i det siste. De er fortapt!)"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:4
 msgid "Return to Wesnoth"
@@ -3505,15 +2319,11 @@
 msgstr "Holdt! Hvem der?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:96
-msgid ""
-"Look! It is the traitor Li'sar, with the old mage and the filthy Elven lord. "
-"Quickly, capture them! The Queen wishes to make them her prisoners."
+msgid "Look! It is the traitor Li'sar, with the old mage and the filthy Elven 
lord. Quickly, capture them! The Queen wishes to make them her prisoners."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:100
-msgid ""
-"What? Me, a traitor? It is the Queen who is a traitor, for not obeying the "
-"wishes of King Garard II. We have the Scepter of Fire, so let us in!"
+msgid "What? Me, a traitor? It is the Queen who is a traitor, for not obeying 
the wishes of King Garard II. We have the Scepter of Fire, so let us in!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:104
@@ -3521,14 +2331,12 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:116
-msgid ""
-"These intruders are stronger than we expected. Call in the reinforcements!"
+msgid "These intruders are stronger than we expected. Call in the 
reinforcements!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:140
 msgid "The Queen has sent us to aid you in capturing these rebels."
-msgstr ""
-"Dronningen har sendt oss for å hjelpe dere ta disse opprørerne til fange."
+msgstr "Dronningen har sendt oss for å hjelpe dere ta disse opprørerne til 
fange."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:144
 msgid "We have changed the plan. Now we are killing them."
@@ -3565,30 +2373,19 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:54
 msgid "Yes, I feel it is near here! We must search for it carefully."
-msgstr ""
-"Ja, jeg føler det er i nærheten! Vi må lete etter det, men vær 
forsiktige."
+msgstr "Ja, jeg føler det er i nærheten! Vi må lete etter det, men vær 
forsiktige."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:279
 msgid "Sceptre of Fire"
 msgstr "Ildsepter"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:282
-msgid ""
-"This ancient Sceptre was forged by the Dwarves. A symbol of the kingship of "
-"Wesnoth, the Sceptre has the power to shoot fireballs at enemies of the "
-"bearer!"
-msgstr ""
-"Dette eldgamle Septeret er et utsøkt stykke dvergisk arbeid og et symbol på 
"
-"Wesnoths kongedømme. Det har kraft i seg til å skyte ildkuler på alle "
-"bærerens fiender!"
+msgid "This ancient Sceptre was forged by the Dwarves. A symbol of the 
kingship of Wesnoth, the Sceptre has the power to shoot fireballs at enemies of 
the bearer!"
+msgstr "Dette eldgamle Septeret er et utsøkt stykke dvergisk arbeid og et 
symbol på Wesnoths kongedømme. Det har kraft i seg til å skyte ildkuler på 
alle bærerens fiender!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:283
-msgid ""
-"This is the Sceptre of Fire. Only a true successor to the throne can "
-"possibly dare to take this!"
-msgstr ""
-"Dette er Ildsepteret! Kun en sann arving til tronen kan noensinne våge å ta 
"
-"det!"
+msgid "This is the Sceptre of Fire. Only a true successor to the throne can 
possibly dare to take this!"
+msgstr "Dette er Ildsepteret! Kun en sann arving til tronen kan noensinne 
våge å ta det!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:307
 msgid "Here it is at last, I have the Sceptre!"
@@ -3599,8 +2396,7 @@
 msgstr "Så det er i våre hender! La oss forlate disse stinkende grottene."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:317
-msgid ""
-"I think that if we travel just a little north, we might be able to get out."
+msgid "I think that if we travel just a little north, we might be able to get 
out."
 msgstr "Jeg tror vi kommer oss ut hvis vi drar litt mot nord."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:338
@@ -3612,20 +2408,12 @@
 msgstr "Riktig. Du fikk tak i det, Li'sar. Jeg håper du bruker det klokt."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:348
-msgid ""
-"Well my first use for it is going to be to help us get out of this hole! I "
-"hope you consider that wise."
-msgstr ""
-"Min første gjerning blir å bruke det for å få oss ut av dette hullet! Jeg 
"
-"håper du regner det for klokt."
+msgid "Well my first use for it is going to be to help us get out of this 
hole! I hope you consider that wise."
+msgstr "Min første gjerning blir å bruke det for å få oss ut av dette 
hullet! Jeg håper du regner det for klokt."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:353
-msgid ""
-"The Sceptre makes its wielder powerful, but hardly immortal, child. Use it "
-"prudently. Now come, I believe there is an exit to the north!"
-msgstr ""
-"Septeret gjør brukeren mektig, men langtifra udødelig, barn. Bruk det "
-"fornuftig. Kom nå, jeg tror det er en utgang mot nord!"
+msgid "The Sceptre makes its wielder powerful, but hardly immortal, child. Use 
it prudently. Now come, I believe there is an exit to the north!"
+msgstr "Septeret gjør brukeren mektig, men langtifra udødelig, barn. Bruk 
det fornuftig. Kom nå, jeg tror det er en utgang mot nord!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:358
 msgid "I think I know what I'm doing. Come, let us go!"
@@ -3656,21 +2444,12 @@
 "Kalenz dør"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:79
-msgid ""
-"These fields of snow were once the home of my people. We left here centuries "
-"ago. Legends say a great sword of fire was left behind."
-msgstr ""
-"Disse snødekte slettene var en gang hjemlandet til mitt folk. Vi dro videre "
-"for flere hundre år siden. Legenden sier at et mektig flammesverd ble "
-"værende igjen."
+msgid "These fields of snow were once the home of my people. We left here 
centuries ago. Legends say a great sword of fire was left behind."
+msgstr "Disse snødekte slettene var en gang hjemlandet til mitt folk. Vi dro 
videre for flere hundre år siden. Legenden sier at et mektig flammesverd ble 
værende igjen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:84
-msgid ""
-"This sword may prove useful on our journey ahead. I wonder where it could be "
-"hidden."
-msgstr ""
-"Det sverdet kan vise seg å bli nyttig senere på reisen vår. Jeg lurer på "
-"hvor det kan være gjemt."
+msgid "This sword may prove useful on our journey ahead. I wonder where it 
could be hidden."
+msgstr "Det sverdet kan vise seg å bli nyttig senere på reisen vår. Jeg 
lurer på hvor det kan være gjemt."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:4
 msgid "Swamp Of Dread"
@@ -3697,20 +2476,12 @@
 "#Kalenz dør"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:133
-msgid ""
-"This land is cursed. The Liches have lived here for years amassing great "
-"armies and fortunes."
-msgstr ""
-"Dette landet er forbannet. Mørkeåndene har bodd her i årevis og samlet 
store "
-"hærer og skatter."
+msgid "This land is cursed. The Liches have lived here for years amassing 
great armies and fortunes."
+msgstr "Dette landet er forbannet. Mørkeåndene har bodd her i årevis og 
samlet store hærer og skatter."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:138
-msgid ""
-"The Liches are all over this swamp. I hope I have made a wise choice in "
-"taking this path."
-msgstr ""
-"Mørkeåndene er overalt i denne sumpen. Jeg håper det var et klokt valg å "
-"komme denne veien."
+msgid "The Liches are all over this swamp. I hope I have made a wise choice in 
taking this path."
+msgstr "Mørkeåndene er overalt i denne sumpen. Jeg håper det var et klokt 
valg å komme denne veien."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:4
 msgid "The Lost General"
@@ -3739,12 +2510,8 @@
 msgstr "Dette er noen av Dvergenes hovedhuler."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:110
-msgid ""
-"Underground roads once led to the differents parts of the complex, but now "
-"everything lies in ruins."
-msgstr ""
-"Underjordiske veier førte en gang til forskjellige deler av komplekset, men "
-"nå ligger alt i ruiner."
+msgid "Underground roads once led to the differents parts of the complex, but 
now everything lies in ruins."
+msgstr "Underjordiske veier førte en gang til forskjellige deler av 
komplekset, men nå ligger alt i ruiner."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:124
 msgid "The sign says 'Guest quarters'."
@@ -3752,8 +2519,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:145
 msgid "My uncle's family drowned after the orcs flooded that cavern..."
-msgstr ""
-"Min onkels familie druknet etter at orkene ledet vann inn i den tunnelen..."
+msgstr "Min onkels familie druknet etter at orkene ledet vann inn i den 
tunnelen..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:159
 msgid "These passages seem to have been used recently."
@@ -3776,17 +2542,12 @@
 msgstr "Hvem der? Venn eller fiende?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:258
-msgid ""
-"We are desperately trying to rid these tunnels of the foul Orcs! Please help "
-"us in our quest."
-msgstr ""
-"Vi prøver desperat å fri disse tunnelene fra de fæle, stinkende og "
-"motbydelige orkene! Vær så snill å hjelp oss i dette oppdraget."
+msgid "We are desperately trying to rid these tunnels of the foul Orcs! Please 
help us in our quest."
+msgstr "Vi prøver desperat å fri disse tunnelene fra de fæle, stinkende og 
motbydelige orkene! Vær så snill å hjelp oss i dette oppdraget."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:270
 msgid "Ah, a foul Orc! Let us rid these tunnels of its kind!"
-msgstr ""
-"Ah, en skitten ork! La oss frigjøre disse tunnelene fra alle av dens art!"
+msgstr "Ah, en skitten ork! La oss frigjøre disse tunnelene fra alle av dens 
art!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:282
 msgid "I did not know that the undead were in these pits!"
@@ -3798,8 +2559,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:299
 msgid "I am Lionel. I am the Lost General. I will avenge myself upon you all!"
-msgstr ""
-"Jeg er Lionel. Jeg er Den Fortapte General. Jeg vil hevne meg på dere alle!"
+msgstr "Jeg er Lionel. Jeg er Den Fortapte General. Jeg vil hevne meg på dere 
alle!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:304
 msgid "Avenge? What have we done to you that you must avenge?"
@@ -3810,36 +2570,19 @@
 msgstr "Lionel? En general? Jeg husker det navnet..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:314
-msgid ""
-"Remember me, do you? Aye. I was the king's finest general, sent down to "
-"these pits to retrieve the Scepter. But the Orcs trapped me and my men in "
-"this cavern, to starve to death. The Dwarves were no help, leaving me to "
-"die. Now I will get revenge on you all!"
-msgstr ""
-"Jaså, du husker meg? Ja. Jeg var kongens beste general, og ble sendt ned i "
-"disse grottene for å få tak i Ildsepteret. Men orkene fanget meg og mine "
-"menn i denne hulen, for å la oss sulte i hjel. Dvergene var ikke til hjelp, "
-"og lot meg bli her for å dø. Nå vil jeg få revansj over dere alle sammen!"
+msgid "Remember me, do you? Aye. I was the king's finest general, sent down to 
these pits to retrieve the Scepter. But the Orcs trapped me and my men in this 
cavern, to starve to death. The Dwarves were no help, leaving me to die. Now I 
will get revenge on you all!"
+msgstr "Jaså, du husker meg? Ja. Jeg var kongens beste general, og ble sendt 
ned i disse grottene for å få tak i Ildsepteret. Men orkene fanget meg og 
mine menn i denne hulen, for å la oss sulte i hjel. Dvergene var ikke til 
hjelp, og lot meg bli her for å dø. Nå vil jeg få revansj over dere alle 
sammen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:339
-msgid ""
-"Argh! I am vanquished! But at least by worthy foes, instead of those foul "
-"Orcs."
-msgstr ""
-"Arg! Jeg er beseiret! Men i det minste av verdige fiender, istedenfor de "
-"motbydelige orkene."
+msgid "Argh! I am vanquished! But at least by worthy foes, instead of those 
foul Orcs."
+msgstr "Arg! Jeg er beseiret! Men i det minste av verdige fiender, istedenfor 
de motbydelige orkene."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:344
 msgid "Rest in peace, Lionel. The poor, lost general."
 msgstr "Hvil i fred, Lionel. Den stakkars, fortapte generalen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:349
-msgid ""
-"I am destroyed, but my mission must be completed. Though you are foes, you "
-"are at least worthy ones, so I will tell you that the Scepter is east from "
-"here, the way you have come from, deep in the caverns. I made the mistake of "
-"not asking for directions when I became lost. May you have better fortune in "
-"your quest than I did!"
+msgid "I am destroyed, but my mission must be completed. Though you are foes, 
you are at least worthy ones, so I will tell you that the Scepter is east from 
here, the way you have come from, deep in the caverns. I made the mistake of 
not asking for directions when I became lost. May you have better fortune in 
your quest than I did!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:405
@@ -3867,12 +2610,8 @@
 "#Tiden renner ut"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:112
-msgid ""
-"The party arrived at Elensefar at last, but found that the city had already "
-"fallen to the evil Orcs."
-msgstr ""
-"Til slutt kom selskapet til Elensefar, men byen hadde allerede falt i de "
-"onde orkenes hender."
+msgid "The party arrived at Elensefar at last, but found that the city had 
already fallen to the evil Orcs."
+msgstr "Til slutt kom selskapet til Elensefar, men byen hadde allerede falt i 
de onde orkenes hender."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:117
 msgid "My lord! It seems the city has already fallen!"
@@ -3883,27 +2622,16 @@
 msgstr "Dette er fryktelige nyheter! Vi må vinne byen tilbake!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:127
-msgid ""
-"There are so many of them. This will not be easy! And look to the south! It "
-"seems that the undead are allied with the Orcs!"
-msgstr ""
-"Det er så mange av dem. Dette vil ikke bli lett! Og se mot sør, det ser ut "
-"som de vandøde har alliert seg med orkene!"
+msgid "There are so many of them. This will not be easy! And look to the 
south! It seems that the undead are allied with the Orcs!"
+msgstr "Det er så mange av dem. Dette vil ikke bli lett! Og se mot sør, det 
ser ut som de vandøde har alliert seg med orkene!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:132
-msgid ""
-"Here come the Elves! With our newly forged alliance with the Orcs, we will "
-"crush them with ease!"
-msgstr ""
-"Her kommer alvene! Ved hjelp av vår nylig inngåtte allianse med orkene skal 
"
-"vi knuse dem med letthet!"
+msgid "Here come the Elves! With our newly forged alliance with the Orcs, we 
will crush them with ease!"
+msgstr "Her kommer alvene! Ved hjelp av vår nylig inngåtte allianse med 
orkene skal vi knuse dem med letthet!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:137
-msgid ""
-"We must take the city, and destroy the evil undead before reinforcements "
-"arrive!"
-msgstr ""
-"Vi må ta byen, og utrydde de onde vandøde før det kommer forsterkninger!"
+msgid "We must take the city, and destroy the evil undead before 
reinforcements arrive!"
+msgstr "Vi må ta byen, og utrydde de onde vandøde før det kommer 
forsterkninger!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:167
 msgid "In the night, three dark figures creep out of the forest."
@@ -3914,24 +2642,16 @@
 msgstr "Holdt! Hvem der? Venn eller fiende?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:177
-msgid ""
-"Greetings, friend. We are from the Elensefar Thieves Guild. We would like to "
-"help you against the Orcs!"
-msgstr ""
-"Vær hilset, venn. Vi er fra Tyvenes Laug i Elensefar. Vi vil gjerne hjelpe "
-"deg i kampen mot orkene!"
+msgid "Greetings, friend. We are from the Elensefar Thieves Guild. We would 
like to help you against the Orcs!"
+msgstr "Vær hilset, venn. Vi er fra Tyvenes Laug i Elensefar. Vi vil gjerne 
hjelpe deg i kampen mot orkene!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:182
 msgid "Thieves, hmmm? Who says we can trust such as you?"
 msgstr "Jaså, tyver? Hvem sier at vi kan stole på sånne som dere?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:187
-msgid ""
-"We would understand if you don't trust us, of course, but it is in our "
-"mutual interest to rid the city of the Orcs!"
-msgstr ""
-"Vi forstår deg hvis du ikke vil stole på oss, selvfølgelig, men det er til 
"
-"vårt felles beste å jage orkene fra byen!"
+msgid "We would understand if you don't trust us, of course, but it is in our 
mutual interest to rid the city of the Orcs!"
+msgstr "Vi forstår deg hvis du ikke vil stole på oss, selvfølgelig, men det 
er til vårt felles beste å jage orkene fra byen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:192
 msgid "Hmm...I have to consider this..."
@@ -3942,21 +2662,15 @@
 msgstr "Det er godt. Dere kan bli med oss."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:200
-msgid ""
-"We will serve you well, for we respect the help you are providing to our "
-"city. You shall find that there is honor, even among thieves."
-msgstr ""
-"Vi vil tjene deg godt, fordi vi respekterer hjelpen du gir til byen vår. Du "
-"vil se at det finnes ære, selv blant tyver."
+msgid "We will serve you well, for we respect the help you are providing to 
our city. You shall find that there is honor, even among thieves."
+msgstr "Vi vil tjene deg godt, fordi vi respekterer hjelpen du gir til byen 
vår. Du vil se at det finnes ære, selv blant tyver."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:213
 msgid "We cannot trust your motives. We shall rescue the city on our own!"
 msgstr "Vi kan ikke stole på motivene deres. Vi skal redde byen på 
egenhånd!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:218
-msgid ""
-"Very well, we shall be gone then. You shall have to recapture the city "
-"without our help!"
+msgid "Very well, we shall be gone then. You shall have to recapture the city 
without our help!"
 msgstr "Som du vil, vi skal forsvinne. Du må ta tilbake byen uten vår hjelp!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:233
@@ -3972,37 +2686,24 @@
 msgstr "Selskapet hvilte i tre dager, og så dukket det opp en gammel venn."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:268
-msgid ""
-"Greetings, friends. I see that you have rescued the city! I knew that you "
-"could do it."
-msgstr ""
-"Vær hilset, venner. Jeg ser at dere har berget byen! Jeg visste dere kunne "
-"klare det."
+msgid "Greetings, friends. I see that you have rescued the city! I knew that 
you could do it."
+msgstr "Vær hilset, venner. Jeg ser at dere har berget byen! Jeg visste dere 
kunne klare det."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:274
 msgid "Delfador! So good to see you! Where have you been?"
 msgstr "Delfador! Så godt det er å se deg! Hvor har du vært?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:280
-msgid ""
-"I have been meeting with the Great Elven Council. This is Kalenz, a lord of "
-"the Northern Elves who came to the Council to offer us the support of the "
-"North Elves."
-msgstr ""
-"Jeg har i møte med det Store Alviske Rådet. Dette er Kalenz, en av "
-"Nordalvenes ledere, som kom til Rådet for å tilby oss Nordalvenes hjelp."
+msgid "I have been meeting with the Great Elven Council. This is Kalenz, a 
lord of the Northern Elves who came to the Council to offer us the support of 
the North Elves."
+msgstr "Jeg har i møte med det Store Alviske Rådet. Dette er Kalenz, en av 
Nordalvenes ledere, som kom til Rådet for å tilby oss Nordalvenes hjelp."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:286
 msgid "Greetings, friend."
 msgstr "Vær hilset, venn."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:292
-msgid ""
-"Delfador, we have captured this city, but surely Asheviere's men will come "
-"and attack us! What should we do?"
-msgstr ""
-"Delfador, vi har tatt denne byen, men Ashevieres menn vil komme garantert "
-"komme og angripe oss! Hva skal vi gjøre?"
+msgid "Delfador, we have captured this city, but surely Asheviere's men will 
come and attack us! What should we do?"
+msgstr "Delfador, vi har tatt denne byen, men Ashevieres menn vil komme 
garantert komme og angripe oss! Hva skal vi gjøre?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:298
 msgid "The Council has met and decided: we must capture the Scepter of Fire."
@@ -4013,34 +2714,16 @@
 msgstr "Ildsepteret? Hva er det?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:310
-msgid ""
-"During the reign of Garard I, your grandfather, the dwarves of Knalga agreed "
-"to make the king a magnificent scepter. It took their finest smiths years to "
-"make it. But soon after it was completed, Orcs invaded the tunnels of "
-"Knalga. Now Knalga is in chaos, and, though some Dwarves still live in parts "
-"of it, at constant war with the Orcs, the Scepter was lost somewhere in the "
-"great caverns."
-msgstr ""
-"Da Garard I, din onkels far, styrte, gikk dvergene fra Knalga med på å lage 
"
-"et praktfullt septer til kongen. Det tok deres beste smeder flere år å 
laage "
-"det. Men rett etter at det var ferdig, innvaderte orker Knalgas tunneler. NÃ¥ 
"
-"er det kaos i Knalga, og selv om det fremdeles bor dverger i noen deler av "
-"det, i konstant krig med orkene, ble septeret tapt et eller annet sted i de "
-"enorme hulene."
+msgid "During the reign of Garard I, your grandfather, the dwarves of Knalga 
agreed to make the king a magnificent scepter. It took their finest smiths 
years to make it. But soon after it was completed, Orcs invaded the tunnels of 
Knalga. Now Knalga is in chaos, and, though some Dwarves still live in parts of 
it, at constant war with the Orcs, the Scepter was lost somewhere in the great 
caverns."
+msgstr "Da Garard I, din onkels far, styrte, gikk dvergene fra Knalga med på 
å lage et praktfullt septer til kongen. Det tok deres beste smeder flere år 
Ã¥ laage det. Men rett etter at det var ferdig, innvaderte orker Knalgas 
tunneler. NÃ¥ er det kaos i Knalga, og selv om det fremdeles bor dverger i noen 
deler av det, i konstant krig med orkene, ble septeret tapt et eller annet sted 
i de enorme hulene."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:316
 msgid "But what has this to do with me?"
 msgstr "Å, men hva her dette med meg å gjøre?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:322
-msgid ""
-"When Garard II, your uncle, was deciding upon a successor, he issued an "
-"edict that whichever member of the royal family could retrieve the Scepter "
-"of Fire would rule the land."
-msgstr ""
-"Garard II, din onkel, skulle bestemme seg for hvem som skulle være arving. "
-"Han utstedte en kunngjøring om at det medlemmet av kongefamilien som fikk "
-"tak i Ildsepteret skulle styre landet."
+msgid "When Garard II, your uncle, was deciding upon a successor, he issued an 
edict that whichever member of the royal family could retrieve the Scepter of 
Fire would rule the land."
+msgstr "Garard II, din onkel, skulle bestemme seg for hvem som skulle være 
arving. Han utstedte en kunngjøring om at det medlemmet av kongefamilien som 
fikk tak i Ildsepteret skulle styre landet."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:328
 msgid "Oh, and you want me to get this scepter?"
@@ -4051,14 +2734,8 @@
 msgstr "Vi skal hjelpe deg å finne det, min herre."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:340
-msgid ""
-"Time is short. We think that Asheviere is also searching for the Scepter, to "
-"help seal her place as ruler. But if you get the Scepter first, the people "
-"will support you as the king."
-msgstr ""
-"Vi har liten tid. Vi tror at også Asheviere leter etter Septeret, for å "
-"stadfeste sin stilling som hersker. Men dersom du får tak i Septeret først, 
"
-"vil folket gi sin støtte til deg som konge."
+msgid "Time is short. We think that Asheviere is also searching for the 
Scepter, to help seal her place as ruler. But if you get the Scepter first, the 
people will support you as the king."
+msgstr "Vi har liten tid. Vi tror at også Asheviere leter etter Septeret, for 
å stadfeste sin stilling som hersker. Men dersom du får tak i Septeret 
først, vil folket gi sin støtte til deg som konge."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:346
 msgid "Me? King?"
@@ -4091,12 +2768,8 @@
 "#Kalenz dør"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:175
-msgid ""
-"My lord! This road does not seem as safe as we had hoped. Look around us at "
-"the hills - there are undead about!"
-msgstr ""
-"Min herre! Denne veien ser ikke ut til å være så trygg som vi hadde håpet 
"
-"på. Se rundt oss i åsene, det er vandøde her!"
+msgid "My lord! This road does not seem as safe as we had hoped. Look around 
us at the hills - there are undead about!"
+msgstr "Min herre! Denne veien ser ikke ut til å være så trygg som vi hadde 
håpet på. Se rundt oss i åsene, det er vandøde her!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:180
 msgid "Who are these who approach? Let us kill them all!"
@@ -4107,9 +2780,7 @@
 msgstr "Til våpen! De vandødes horder nærmer seg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:190
-msgid ""
-"Let us never surrender to these foul beasts of the pit! We fight until "
-"victory, or until every one of us is slain!"
+msgid "Let us never surrender to these foul beasts of the pit! We fight until 
victory, or until every one of us is slain!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:199
@@ -4129,18 +2800,12 @@
 msgstr "Hvite trollmenn? Kommet for å hjelpe oss? Men hva gjør de her?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:261
-msgid ""
-"That is Moremirmu! He helped us fight the undead in the Isles of the Damned, "
-"let us hope he can help us once more!"
+msgid "That is Moremirmu! He helped us fight the undead in the Isles of the 
Damned, let us hope he can help us once more!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:273
-msgid ""
-"The sun rises in the east. Surely the undead do not have the power to "
-"continue their onslaught through another day!"
-msgstr ""
-"Sola står opp i øst. De vandøde har garantert ikke kraft til å fortsette "
-"deres stormløp nok en dag!"
+msgid "The sun rises in the east. Surely the undead do not have the power to 
continue their onslaught through another day!"
+msgstr "Sola står opp i øst. De vandøde har garantert ikke kraft til å 
fortsette deres stormløp nok en dag!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:278
 msgid "Indeed not! I feel we have survived this battle."
@@ -4148,8 +2813,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:283
 msgid "Whew! That was a difficult battle, but they are retreating at last!"
-msgstr ""
-"Puh! Det var et vanskelig slag, men de måtte trekke seg tilbake til slutt!"
+msgstr "Puh! Det var et vanskelig slag, men de måtte trekke seg tilbake til 
slutt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:307
 msgid "Yes! We have fought them off!"
@@ -4160,80 +2824,40 @@
 msgstr "Takk for at du kom tilbake for å hjelpe oss, Moremirmu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:327
-msgid ""
-"It is both my duty and pleasure, my lord! We were dining with some royal "
-"guards of the princess, taking a rest from our pilgrimage, when they spoke "
-"of how you were tricked into traveling these dangerous lands. We could do "
-"nothing but help you!"
-msgstr ""
-"Det er både min plikt og fornøyelse, min herre! Vi spiste middag sammen med 
"
-"noen medlemmer av prinsessens garde, og tok en pause fra vår pilgrimsreise, "
-"da de fortalte hvordan dere ble lurt til å reise gjennom disse farlige "
-"områdene. Vi kunne ikke gjøre annet enn å hjelpe deg!"
+msgid "It is both my duty and pleasure, my lord! We were dining with some 
royal guards of the princess, taking a rest from our pilgrimage, when they 
spoke of how you were tricked into traveling these dangerous lands. We could do 
nothing but help you!"
+msgstr "Det er både min plikt og fornøyelse, min herre! Vi spiste middag 
sammen med noen medlemmer av prinsessens garde, og tok en pause fra vår 
pilgrimsreise, da de fortalte hvordan dere ble lurt til å reise gjennom disse 
farlige områdene. Vi kunne ikke gjøre annet enn å hjelpe deg!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:332
-msgid ""
-"So, she tricked us into coming this way! Where may we go now? Which way will "
-"be safe for us?"
-msgstr ""
-"Jaså, hun lurte oss til å dra denne veien med vilje! Hvor kan vi dra nå? "
-"Hvilken vei vil være trygg for oss?"
+msgid "So, she tricked us into coming this way! Where may we go now? Which way 
will be safe for us?"
+msgstr "Jaså, hun lurte oss til å dra denne veien med vilje! Hvor kan vi dra 
nå? Hvilken vei vil være trygg for oss?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:337
-msgid ""
-"You must get out of the clutches of that vile Queen, my lord. If you take a "
-"course bearing north-east, on past the mountain of gryphons, you will be "
-"able to ford the great river at Abez. Make haste though, for you will not be "
-"able to ford the river in winter!"
-msgstr ""
-"Du må komme deg ut av klørne til den usle dronninga, min herre. Hvis du "
-"setter kursen mot nordøst, videre forbi Griffenes Fjell, vil du kunne krysse 
"
-"den store elva ved Abez. Men du må skynde deg, for du vil ikke kunne krysse "
-"elva når vinteren kommer!"
+msgid "You must get out of the clutches of that vile Queen, my lord. If you 
take a course bearing north-east, on past the mountain of gryphons, you will be 
able to ford the great river at Abez. Make haste though, for you will not be 
able to ford the river in winter!"
+msgstr "Du må komme deg ut av klørne til den usle dronninga, min herre. Hvis 
du setter kursen mot nordøst, videre forbi Griffenes Fjell, vil du kunne 
krysse den store elva ved Abez. Men du må skynde deg, for du vil ikke kunne 
krysse elva når vinteren kommer!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:342
-msgid ""
-"Thank you for your counsel, good friend! May our paths meet again in happier "
-"times!"
-msgstr ""
-"Takk for dine råd, min gode venn! Måtte våre veier møtes igjen i bedre 
tider!"
+msgid "Thank you for your counsel, good friend! May our paths meet again in 
happier times!"
+msgstr "Takk for dine råd, min gode venn! Måtte våre veier møtes igjen i 
bedre tider!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:358
-msgid ""
-"It greatly saddens me that Moremirmu was slain on the field, after he helped "
-"us."
-msgstr ""
-"Det er synd at Moremirmu ble drept på ærens mark, etter at han hjalp oss."
+msgid "It greatly saddens me that Moremirmu was slain on the field, after he 
helped us."
+msgstr "Det er synd at Moremirmu ble drept på ærens mark, etter at han hjalp 
oss."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:363
 msgid "May he rest peacefully!"
 msgstr "MÃ¥ han hvile fredfullt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:368
-msgid ""
-"He died fighting for you, Prince, just as any of us would be willing to die "
-"for you."
-msgstr ""
-"Han døde mens han slåss for deg, prins, akkurat slik som hvem som helst av "
-"oss ville vært villig til å dø i kamp for deg."
+msgid "He died fighting for you, Prince, just as any of us would be willing to 
die for you."
+msgstr "Han døde mens han slåss for deg, prins, akkurat slik som hvem som 
helst av oss ville vært villig til å dø i kamp for deg."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:375
-msgid ""
-"This place makes me feel uneasy, even with the undead retreating. Where may "
-"we go now?"
-msgstr ""
-"Dette stedet får meg til å føle meg uvel, selv når de vandøde slår 
retrett. "
-"Hvor kan vi dra nå?"
+msgid "This place makes me feel uneasy, even with the undead retreating. Where 
may we go now?"
+msgstr "Dette stedet får meg til å føle meg uvel, selv når de vandøde 
slår retrett. Hvor kan vi dra nå?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:380
-msgid ""
-"The land of Wesnoth is not safe for us. The Queen's forces reach every "
-"corner. We must make haste to the north lands, across the great river. Let "
-"us go quickly!"
-msgstr ""
-"Wesnoths land er ikke trygt for oss. Dronningens styrker kan nå hvert "
-"hjørne. Vi må skynde oss til de nordlige landene, på andre siden av den "
-"store elva. La oss dra raskt avgårde!"
+msgid "The land of Wesnoth is not safe for us. The Queen's forces reach every 
corner. We must make haste to the north lands, across the great river. Let us 
go quickly!"
+msgstr "Wesnoths land er ikke trygt for oss. Dronningens styrker kan nå hvert 
hjørne. Vi må skynde oss til de nordlige landene, på andre siden av den 
store elva. La oss dra raskt avgårde!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:385
 msgid "Indeed! Let us go from here!"
@@ -4274,11 +2898,8 @@
 msgstr "Men det er noe rart ved dem -- se, det er bare statuer!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:274
-msgid ""
-"That's very strange, why would someone make statues of such foul creatures?"
-msgstr ""
-"Det er meget snodig, hvorfor villle noen lage statuer av slike avskyelige "
-"skapninger?"
+msgid "That's very strange, why would someone make statues of such foul 
creatures?"
+msgstr "Det er meget snodig, hvorfor villle noen lage statuer av slike 
avskyelige skapninger?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:279
 msgid "Who are these that approach our valley, my apprentice?"
@@ -4294,45 +2915,30 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:294
 msgid "No-one passes by us. We rule this valley, and you cannot defeat us!"
-msgstr ""
-"Ingen slipper forbi. Vi styrer denne dalen, og dere kan ikke overvinne oss!"
+msgstr "Ingen slipper forbi. Vi styrer denne dalen, og dere kan ikke overvinne 
oss!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:299
-msgid ""
-"If you do not let us through, we will pierce you with sword and bow! Come, "
-"let us take up arms against them!"
-msgstr ""
-"Slipper dere oss ikke forbi, vil vi drepe dere med sverd og bue! Kom, menn, "
-"til våpen!"
+msgid "If you do not let us through, we will pierce you with sword and bow! 
Come, let us take up arms against them!"
+msgstr "Slipper dere oss ikke forbi, vil vi drepe dere med sverd og bue! Kom, 
menn, til våpen!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:304
-msgid ""
-"Do you really think by mere force of arms you can defeat us? Some Orcs were "
-"once foolish enough to think that as well..."
-msgstr ""
-"Tror dere virkelig at dere kan overvinne oss med våpen? Noen orker var dumme 
"
-"nok til at de også trodde det..."
+msgid "Do you really think by mere force of arms you can defeat us? Some Orcs 
were once foolish enough to think that as well..."
+msgstr "Tror dere virkelig at dere kan overvinne oss med våpen? Noen orker 
var dumme nok til at de også trodde det..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:309
 msgid "Does he mean that these who stand in front of us were once live Orcs?"
 msgstr "Mener han at disse foran oss engang var orker?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:314
-msgid ""
-"Careful, I have heard of such things. We must proceed with caution, and try "
-"to discover the nature of the power these wizards wield."
-msgstr ""
-"Forsiktig, jeg har hørt rykter om slikt. Vi må være forsiktige, og prøve 
Ã¥ "
-"oppdage hva for slags kraft disse trollmennene bruker."
+msgid "Careful, I have heard of such things. We must proceed with caution, and 
try to discover the nature of the power these wizards wield."
+msgstr "Forsiktig, jeg har hørt rykter om slikt. Vi må være forsiktige, og 
prøve å oppdage hva for slags kraft disse trollmennene bruker."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:319
 msgid "This place feels eerie. Is there no other way?"
 msgstr "Dette stedet gir meg gåsehud! Er det ingen annen vei?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:324
-msgid ""
-"I for one am not afraid of these who would oppose us. I feel certain that "
-"once a sword is driven through them, they will threaten us no more."
+msgid "I for one am not afraid of these who would oppose us. I feel certain 
that once a sword is driven through them, they will threaten us no more."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:329
@@ -4344,12 +2950,8 @@
 msgstr "Alt jeg ser her er et digert speil!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:355
-msgid ""
-"I have heard of such things -- quickly, smash it! Perhaps the power of the "
-"Cockatrices is tied to it!"
-msgstr ""
-"Jeg har hørt om slike ting -- fort, knus det! Kanskje basiliskenes kraft "
-"ligger i akkurat det!"
+msgid "I have heard of such things -- quickly, smash it! Perhaps the power of 
the Cockatrices is tied to it!"
+msgstr "Jeg har hørt om slike ting -- fort, knus det! Kanskje basiliskenes 
kraft ligger i akkurat det!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:360
 msgid "Very well, I'll smash it!"
@@ -4376,21 +2978,15 @@
 msgstr "Med Konrad forsteinet, er alt tapt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:422
-msgid ""
-"No! Delfador has been turned to stone! Without him we have no chance of "
-"unworking the wizard's power. All is lost!"
-msgstr ""
-"Nei! Delfador er forsteinet! Uten ham er det ingen mulighet for å gjøre om "
-"trolldomskraften her! Alt er tapt!"
+msgid "No! Delfador has been turned to stone! Without him we have no chance of 
unworking the wizard's power. All is lost!"
+msgstr "Nei! Delfador er forsteinet! Uten ham er det ingen mulighet for å 
gjøre om trolldomskraften her! Alt er tapt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:434
 msgid "What happened there?"
 msgstr "Hva skjedde der?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:439
-msgid ""
-"These Cockatrices will turn all our troops to stone, as they have the Orcs "
-"if we cannot find a way to undo their power!"
+msgid "These Cockatrices will turn all our troops to stone, as they have the 
Orcs if we cannot find a way to undo their power!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/deaths.cfg:9
@@ -4406,115 +3002,50 @@
 msgstr "Nei! Dette er slutten! Vi har tapt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:5
-msgid ""
-"In the twenty-seventh year of the reign of Garard II, king of Wesnoth, the "
-"kingdom was plunged into a bitter war with the Peoples of the North."
-msgstr ""
-"I Garard II, kongen av Wesnoths tjuesjuende år, ble kongedømmet kastet ut i 
"
-"en bitter krig mot Nordboerne."
+msgid "In the twenty-seventh year of the reign of Garard II, king of Wesnoth, 
the kingdom was plunged into a bitter war with the Peoples of the North."
+msgstr "I Garard II, kongen av Wesnoths tjuesjuende år, ble kongedømmet 
kastet ut i en bitter krig mot Nordboerne."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:10
-msgid ""
-"The Northern host encamped at Galcadar, by the ford of Abez, and the king "
-"led his forces to meet them. Splitting his army in two, he led one half "
-"while his son, the crown prince Eldred, led the other."
-msgstr ""
-"Nordboernes hær slo leir ved Galcadar, ved vadestedet Abez, og kongen ledet "
-"sine styrker for å møte dem i kamp. Han delte hæren sin i to, og ledet 
selv "
-"den ene halvdelen, men hans sønn, kronprinsen Eldred, ledet den andre."
+msgid "The Northern host encamped at Galcadar, by the ford of Abez, and the 
king led his forces to meet them. Splitting his army in two, he led one half 
while his son, the crown prince Eldred, led the other."
+msgstr "Nordboernes hær slo leir ved Galcadar, ved vadestedet Abez, og kongen 
ledet sine styrker for å møte dem i kamp. Han delte hæren sin i to, og ledet 
selv den ene halvdelen, men hans sønn, kronprinsen Eldred, ledet den andre."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:15
-msgid ""
-"Eldred was a brave and courageous warrior, able to lead his soldiers well. "
-"Unfortunately for Garard, his son was also ambitious...and treacherous. In "
-"the heat of battle, Eldred's men turned on the king. And so, Garard was "
-"slain in battle that day, along with his brother and all his sons but Eldred."
-msgstr ""
-"Eldred var en tapper og modig kriger, og en dyktig leder for sine soldater. "
-"Dessverre for Garard var han også ambisiøs.....og forræderisk. I kampens "
-"hete gikk Eldreds menn mot sin egen konge. Garard ble drept i kamp den "
-"dagen, sammen med sin bror og alle sine sønner utenom Eldred."
+msgid "Eldred was a brave and courageous warrior, able to lead his soldiers 
well. Unfortunately for Garard, his son was also ambitious...and treacherous. 
In the heat of battle, Eldred's men turned on the king. And so, Garard was 
slain in battle that day, along with his brother and all his sons but Eldred."
+msgstr "Eldred var en tapper og modig kriger, og en dyktig leder for sine 
soldater. Dessverre for Garard var han også ambisiøs.....og forræderisk. I 
kampens hete gikk Eldreds menn mot sin egen konge. Garard ble drept i kamp den 
dagen, sammen med sin bror og alle sine sønner utenom Eldred."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:20
-msgid ""
-"Garard's queen, Asheviere, looked on with glee, having come to watch the "
-"battle from a nearby hill. The rule of her son would surely satisfy her lust "
-"for power far better than her husband's had."
-msgstr ""
-"Garards dronning, Asheviere, så på kampen fra en nærliggende ås, og 
gledet "
-"seg over det hun så. Hennes sønn ville sikkert styre på en måte som "
-"tilfredsstilte hennes maktsyke sinn bedre enn hennes mann hadde gjort."
+msgid "Garard's queen, Asheviere, looked on with glee, having come to watch 
the battle from a nearby hill. The rule of her son would surely satisfy her 
lust for power far better than her husband's had."
+msgstr "Garards dronning, Asheviere, så på kampen fra en nærliggende ås, 
og gledet seg over det hun så. Hennes sønn ville sikkert styre på en måte 
som tilfredsstilte hennes maktsyke sinn bedre enn hennes mann hadde gjort."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:25
-msgid ""
-"In exchange for tribute, the Northern king happily made peace with Eldred, "
-"who proclaimed himself king and led his army back to Weldyn."
-msgstr ""
-"Nordboernes konge inngikk gladelig fred med Eldred mot betaling. Eldred "
-"proklamerte seg selv konge, og ledet hæren sin tilbake til Weldyn."
+msgid "In exchange for tribute, the Northern king happily made peace with 
Eldred, who proclaimed himself king and led his army back to Weldyn."
+msgstr "Nordboernes konge inngikk gladelig fred med Eldred mot betaling. 
Eldred proklamerte seg selv konge, og ledet hæren sin tilbake til Weldyn."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:30
-msgid ""
-"But Garard's arch-mage, Delfador, had escaped the battle and, riding with "
-"haste, reached Weldyn first. He mustered a force of loyalists to fight "
-"Eldred and avenge the king's death."
-msgstr ""
-"Men Garards erketrollmann, Delfador, klarte å flykte fra slaget. Han red "
-"raskt tilbake og nådde Weldyn først. Der mønstret han en styrke av "
-"lojalister for å kjempe mot Eldred, og hevne kongens død."
+msgid "But Garard's arch-mage, Delfador, had escaped the battle and, riding 
with haste, reached Weldyn first. He mustered a force of loyalists to fight 
Eldred and avenge the king's death."
+msgstr "Men Garards erketrollmann, Delfador, klarte å flykte fra slaget. Han 
red raskt tilbake og nådde Weldyn først. Der mønstret han en styrke av 
lojalister for å kjempe mot Eldred, og hevne kongens død."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:35
-msgid ""
-"Eldred made war upon Delfador and his forces with his mother's advice "
-"ringing in his ears: 'Fight no one great or small except the old mage, whose "
-"head should be severed from his shoulders.'"
-msgstr ""
-"Eldred gikk i kamp med klar beskjed fra moren: ikke kjemp mot noen andre, "
-"verken stor eller liten, utenom den gamle trollmannen, hvis hode skulle "
-"hogges av."
+msgid "Eldred made war upon Delfador and his forces with his mother's advice 
ringing in his ears: 'Fight no one great or small except the old mage, whose 
head should be severed from his shoulders.'"
+msgstr "Eldred gikk i kamp med klar beskjed fra moren: ikke kjemp mot noen 
andre, verken stor eller liten, utenom den gamle trollmannen, hvis hode skulle 
hogges av."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:40
-msgid ""
-"And Eldred did indeed meet Delfador face-to-face in battle that day. Sword "
-"clashed against staff, as the wise old mage fought the brash young warrior."
-msgstr ""
-"Eldred møtte sannelig Delfador ansikt til ansikt i kamp. Sverd slo mot stav. 
"
-"Den vise trollmannen mot den unge, sterke, selvgode krigeren."
+msgid "And Eldred did indeed meet Delfador face-to-face in battle that day. 
Sword clashed against staff, as the wise old mage fought the brash young 
warrior."
+msgstr "Eldred møtte sannelig Delfador ansikt til ansikt i kamp. Sverd slo 
mot stav. Den vise trollmannen mot den unge, sterke, selvgode krigeren."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:45
-msgid ""
-"In the end Delfador's men were defeated and routed, but Asheviere found her "
-"son's lifeless body, fixed to the ground by the great mage's staff."
-msgstr ""
-"Delfadors menn tapte slaget og ble jaget på flukt, men Asheviere fant liket "
-"til sønnen, spiddet til bakken av Delfadors stav."
+msgid "In the end Delfador's men were defeated and routed, but Asheviere found 
her son's lifeless body, fixed to the ground by the great mage's staff."
+msgstr "Delfadors menn tapte slaget og ble jaget på flukt, men Asheviere fant 
liket til sønnen, spiddet til bakken av Delfadors stav."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:50
-msgid ""
-"Asheviere herself then took command of the army, and led it back to Weldyn. "
-"Knowing that the king's young nephews were next in line to the throne, she "
-"ordered them all killed, and declared herself Queen of Wesnoth."
-msgstr ""
-"Asheviere tok kontroll over hæren og ledet den tilbake til Weldyn. Da hun "
-"innså at kongens unge nevøer var de neste i tronfølgen, beordret hun dem "
-"alle drept, og utpekte seg selv til Dronningmor av Wesnoth."
+msgid "Asheviere herself then took command of the army, and led it back to 
Weldyn. Knowing that the king's young nephews were next in line to the throne, 
she ordered them all killed, and declared herself Queen of Wesnoth."
+msgstr "Asheviere tok kontroll over hæren og ledet den tilbake til Weldyn. Da 
hun innså at kongens unge nevøer var de neste i tronfølgen, beordret hun dem 
alle drept, og utpekte seg selv til Dronningmor av Wesnoth."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:55
-msgid ""
-"Soon after news of Asheviere's orders reached Delfador, he secretly entered "
-"the palace and stole away Konrad, the youngest of Garard's nephews, thereby "
-"saving him from death."
-msgstr ""
-"Da Delfador hørte ordrene til Asheviere, snek han seg inn i palasset og tok "
-"med seg Konrad, den yngste av Garards nevøer, og reddet ham slik fra en "
-"sikker død."
+msgid "Soon after news of Asheviere's orders reached Delfador, he secretly 
entered the palace and stole away Konrad, the youngest of Garard's nephews, 
thereby saving him from death."
+msgstr "Da Delfador hørte ordrene til Asheviere, snek han seg inn i palasset 
og tok med seg Konrad, den yngste av Garards nevøer, og reddet ham slik fra en 
sikker død."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:60
-msgid ""
-"Fleeing to the forests of the West, Delfador raised the child Konrad under "
-"the protection of the Elves, watching sadly as Asheviere's reign of terror "
-"over the land began..."
-msgstr ""
-"Delfador tok barnet med seg til skogen i vest, og oppdro ham under "
-"beskyttelse av alvene. Delfador kunne bare trist se på mens Asheviere styrte 
"
-"landet med hard hånd og grusomme metoder..."
+msgid "Fleeing to the forests of the West, Delfador raised the child Konrad 
under the protection of the Elves, watching sadly as Asheviere's reign of 
terror over the land began..."
+msgstr "Delfador tok barnet med seg til skogen i vest, og oppdro ham under 
beskyttelse av alvene. Delfador kunne bare trist se på mens Asheviere styrte 
landet med hard hånd og grusomme metoder..."
+
Index: wesnoth/po/no/wesnoth-lib.po
diff -u wesnoth/po/no/wesnoth-lib.po:1.3 wesnoth/po/no/wesnoth-lib.po:1.4
--- wesnoth/po/no/wesnoth-lib.po:1.3  Sun Sep 5 18:20:34 2004
+++ wesnoth/po/no/wesnoth-lib.po    Tue Sep 14 12:01:56 2004
@@ -6,52 +6,42 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-09-03 11:27+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-05 18:22+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-14 13:03+0100\n"
 "Last-Translator: Erik <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: src/preferences.cpp:144 src/preferences.cpp:190
-#, fuzzy
-msgid ""
-"The video mode could not be changed. Your window manager must be set to 16 "
-"bits per pixel to run the game in windowed mode. Your display must support "
-"1024x768x16 to run the game full screen."
-msgstr ""
-"Video-modusen kunne ikke endres. Vindu-manageren din må settes til 16 bits "
-"per pixel for å kjøre dette spillet i vindumodus. Displayet må støtte "
-"1024x768x16 for å kunne kjøres med full skjerm."
+#: src/preferences.cpp:144
+#: src/preferences.cpp:190
+msgid "The video mode could not be changed. Your window manager must be set to 
16 bits per pixel to run the game in windowed mode. Your display must support 
1024x768x16 to run the game full screen."
+msgstr "Video-modusen kunne ikke endres. Vindu-manageren din må settes til 16 
bits per pixel for å kjøre dette spillet i vindumodus. Displayet må støtte 
1024x768x16 for å kunne kjøres med full skjerm."
 
 #: src/preferences.cpp:362
 msgid "player"
 msgstr "spiller"
 
 #: src/preferences.cpp:639
-#, fuzzy
 msgid "Full Screen"
 msgstr "Fullskjerm"
 
 #: src/preferences.cpp:640
-#, fuzzy
 msgid "Accelerated Speed"
 msgstr "Akselerert"
 
 #: src/preferences.cpp:641
 msgid "Skip AI Moves"
-msgstr ""
+msgstr "Ignorer datamaskinens bevegelser"
 
 #: src/preferences.cpp:642
-#, fuzzy
 msgid "Show Grid"
 msgstr "Vis rutenett"
 
 #: src/preferences.cpp:643
 msgid "Show Floating Labels"
-msgstr ""
+msgstr "Vis flytende merkelapper"
 
 #: src/preferences.cpp:644
 msgid "Turn Dialog"
@@ -66,167 +56,152 @@
 msgstr "Vis lagenes farger"
 
 #: src/preferences.cpp:647
-#, fuzzy
 msgid "Show Color Cursors"
-msgstr "Vis lagenes farger"
+msgstr "Vis fargede pekere"
 
 #: src/preferences.cpp:648
 msgid "Show Haloing Effects"
-msgstr ""
+msgstr "Vis halo-effekter"
 
 #: src/preferences.cpp:649
-#, fuzzy
 msgid "Video Mode"
 msgstr "Video-modus"
 
 #: src/preferences.cpp:650
-#, fuzzy
 msgid "Hotkeys"
 msgstr "Hurtigtaster"
 
 #: src/preferences.cpp:651
 msgid "Adjust Gamma"
-msgstr ""
+msgstr "Endre gammanivå"
 
 #: src/preferences.cpp:652
-#, fuzzy
 msgid "Music Volume:"
 msgstr "Musikkvolum:"
 
 #: src/preferences.cpp:652
-#, fuzzy
 msgid "SFX Volume:"
 msgstr "Lydeffektvolum:"
 
 #: src/preferences.cpp:653
-#, fuzzy
 msgid "Gamma:"
-msgstr "Spill"
+msgstr "Gamma:"
 
 #: src/preferences.cpp:653
-#, fuzzy
 msgid "Scroll Speed:"
 msgstr "Panoreringsfart:"
 
 #: src/preferences.cpp:665
 msgid "Change the sound effects volume"
-msgstr ""
+msgstr "Endre lydeffektsvolumet"
 
 #: src/preferences.cpp:670
 msgid "Change the music volume"
-msgstr ""
+msgstr "Endre musikkvolumet"
 
 #: src/preferences.cpp:675
 msgid "Change the speed of scrolling around the map"
-msgstr ""
+msgstr "Endre panoreringsfart"
 
-#: src/preferences.cpp:678 src/preferences.cpp:683
+#: src/preferences.cpp:678
+#: src/preferences.cpp:683
 msgid "Change the brightness of the display"
-msgstr ""
+msgstr "Endre lysstyrke"
 
 #: src/preferences.cpp:686
 msgid "Choose whether the game should run full screen or in a window"
-msgstr ""
+msgstr "Velge om spillet skal kjøres med full skjerm eller i vindu"
 
 #: src/preferences.cpp:689
 msgid "Make units move and fight faster"
-msgstr ""
+msgstr "Enheter beveger og slåss raskere"
 
 #: src/preferences.cpp:692
 msgid "Do not animate AI units moving"
-msgstr ""
+msgstr "Ikke vis at datastyrte enheter beveger seg"
 
 #: src/preferences.cpp:695
 msgid "Overlay a grid onto the map"
-msgstr ""
+msgstr "Vis et rutenett på kartet"
 
 #: src/preferences.cpp:698
 msgid "Show text above a unit when it is hit to display damage inflicted"
-msgstr ""
+msgstr "Vis tall over en truffet enhet for å vise påført skade"
 
 #: src/preferences.cpp:700
 msgid "Change the resolution the game runs at"
-msgstr ""
+msgstr "Endre oppløsningsgraden til spillet"
 
 #: src/preferences.cpp:703
 msgid "Display a dialog at the beginning of your turn"
-msgstr ""
+msgstr "Vis dialogboks hver gang det blir din tur"
 
 #: src/preferences.cpp:706
 msgid "Play a bell sound at the beginning of your turn"
-msgstr ""
+msgstr "Pling hver gang det blir din tur"
 
 #: src/preferences.cpp:709
-msgid ""
-"Show a colored circle around the base of each unit to show which side it is "
-"on"
-msgstr ""
+msgid "Show a colored circle around the base of each unit to show which side 
it is on"
+msgstr "Vis farget oval rundt hver enhet for å vise hvilken side den 
tilhører"
 
 #: src/preferences.cpp:712
 msgid "Use colored mouse cursors (may be slower)"
-msgstr ""
+msgstr "Bruk fargede musepekere (kan sakke spillet)"
 
 #: src/preferences.cpp:715
 msgid "Use graphical special effects (may be slower)"
-msgstr ""
+msgstr "Bruk spesielle grafikk-effekter (kan sakke spillet)"
 
 #: src/preferences.cpp:717
 msgid "View and configure keyboard shortcuts"
-msgstr ""
+msgstr "Se og endre snarveier på tastaturet"
 
 #: src/preferences.cpp:910
 msgid "Prefs section^General"
-msgstr ""
+msgstr "Allmenne innstillinger"
 
 #: src/preferences.cpp:911
 msgid "Prefs section^Display"
-msgstr ""
+msgstr "Skjerminnstillinger"
 
 #: src/preferences.cpp:912
 msgid "Prefs section^Sound"
-msgstr ""
+msgstr "Lydinnstillinger"
 
 #: src/preferences.cpp:922
-#, fuzzy
 msgid "Preferences"
-msgstr "Preferanser"
+msgstr "Innstillinger"
 
 #: src/preferences.cpp:968
-#, fuzzy
 msgid "There are no alternative video modes available"
 msgstr "Det finnes ingen alternative video-moduser tilgjengelig"
 
 #: src/preferences.cpp:998
-#, fuzzy
 msgid "Choose Resolution"
 msgstr "Velg oppløsning"
 
 #: src/preferences.cpp:1021
-#, fuzzy
 msgid "Close Window"
 msgstr "Lukk vindu"
 
 #: src/preferences.cpp:1026
-#, fuzzy
 msgid "Hotkey Settings"
 msgstr "Innstillinger for Hurtigtaster"
 
-#: src/preferences.cpp:1030 src/preferences.cpp:1088
-#, fuzzy
+#: src/preferences.cpp:1030
+#: src/preferences.cpp:1088
 msgid "Press desired HotKey"
 msgstr "Trykk ønsket hurtigtast"
 
 #: src/preferences.cpp:1049
-#, fuzzy
 msgid "Change Hotkey"
 msgstr "Endre hurtigtast"
 
 #: src/preferences.cpp:1052
-#, fuzzy
 msgid "Save Hotkeys"
 msgstr "Lagre hurtigtaster"
 
 #: src/preferences.cpp:1121
-#, fuzzy
 msgid "This HotKey is already in use."
-msgstr "Denne hurtigtasten er allerede i bruk. Ingen endringer ble gjort."
+msgstr "Denne hurtigtasten er allerede i bruk."
+
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]