wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po ca/wesnoth-httt.po da/wesnoth.po


From: Cedric Duval
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po ca/wesnoth-httt.po da/wesnoth.po
Date: Fri, 10 Sep 2004 14:33:15 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Cedric Duval <address@hidden>  04/09/10 18:27:51

Modified files:
    po/ca     : wesnoth-httt.po 

Log message:
    updated catalan translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/ca/wesnoth-httt.po.diff?tr1=1.2&tr2=1.3&r1=text&r2=text

Modified files:
    po/da     : wesnoth.po 

Log message:
    Fixed encoding.

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/da/wesnoth.po.diff?tr1=1.3&tr2=1.4&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/ca/wesnoth-httt.po
diff -u wesnoth/po/ca/wesnoth-httt.po:1.2 wesnoth/po/ca/wesnoth-httt.po:1.3
--- wesnoth/po/ca/wesnoth-httt.po:1.2  Sat Sep 4 12:59:57 2004
+++ wesnoth/po/ca/wesnoth-httt.po    Sun Sep 5 14:41:04 2004
@@ -1,3 +1,4 @@
+# translation of wesnoth-httt.po to Català
 # #-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#
 # translation of wesnoth.po to Català
 # translation of ca.po to Català
@@ -7,13 +8,12 @@
 # Automatically generated, 2004.
 # Jordà Polo <address@hidden>, 2004.
 #
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: wesnoth\n"
+"Project-Id-Version: wesnoth-httt\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-03 21:32+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-05 16:32+0200\n"
 "Last-Translator: Jordà Polo <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Català\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -21,6 +21,7 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
 "#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
+"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:4
 msgid "A Choice Must Be Made"
@@ -99,8 +100,7 @@
 msgstr "Uff, ho hem aconseguit! Som vius!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:159
-msgid ""
-"Yes, we did. Now I suppose you want to use the Scepter against me, Princess?"
+msgid "Yes, we did. Now I suppose you want to use the Scepter against me, 
Princess?"
 msgstr ""
 "Cert. Però, que penseu fer amb el Ceptre, Princesa? El planejeu usar envers "
 "mi... no és cert?"
@@ -136,8 +136,7 @@
 "the north, orcs, to the south, dark hordes. We must remain at peace with "
 "one another, or else all perish!"
 msgstr ""
-"Que hi hagi pau, amics meus! Tot i que hem deixat enrere els túnels, a la "
-"fi, encara no estem segurs. Som en unes àrides terres septentrionals, però "
+"Que hi hagi pau, amics meus! Tot i que hem deixat enrere els túnels, encara 
no estem segurs. Som en unes àrides terres septentrionals, però "
 "no coneixem la nostra posició. Pel nord s'acosten els orcs. El sud és "
 "territori de les hordes obscures. Si no ens mantenim junts, morirem tots, "
 "aquí i ara."
@@ -146,20 +145,20 @@
 msgid ""
 "I suppose that helping each other for a while longer would be mutually "
 "beneficial. But what should we do? How should we defend ourselves?"
-msgstr ""
+msgstr "Suposo que ajudar-nos mútuament una mica més ens beneficiaria a 
tots. Però com fer-ho? Com hauríem de defensar-nos?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:194
 msgid ""
 "I can tell where we are. That is the river that is known as Longlier to men, "
 "called Arkan-thoria in my people's ancient tongue. The home of my people "
 "lies to the east."
-msgstr ""
+msgstr "Jo puc dir on som ara. Aquest és el riu conegut com Longlier pels 
homes, i anomenat Arkan-thoria entre els nostres. La casa de la meva gent està 
cap a l'est."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:199
 msgid ""
 "Then perhaps we should head East along the river, and seek refuge and rest "
 "there for a time?"
-msgstr ""
+msgstr "Aleshores potser hauríem d'anar cap a l'est seguint el riu, i buscar 
refugi i descansar allà durant un temps."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:204
 msgid ""
@@ -168,11 +167,11 @@
 "along its banks, its waters are not fit to drink, and it runs over the "
 "Cliffs of Thoria. It has been many centuries since any man or elf has passed "
 "over the Cliffs and survived. No, Prince, we must choose another way."
-msgstr ""
+msgstr "Certament hauríem de búscar refugi allà, Senyor. Però no anant cap 
a l'est seguint el riu. El seu nom significa 'El riu dels ossos'. Grans i 
malvades criatures volten al llarg de la seva riba, les seves aigues no són 
aptes per beure, i porta fins als acantilats de Thoria. Han passat centenars 
d'anys des de la darrera vegada que algú, home o elf, va passar i sobreviure 
als acantilats. No, Príncep, hem d'escollir algún altre camí."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:209
 msgid "But which way, Kalenz?"
-msgstr ""
+msgstr "Però quin camí, Kalenz?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:214
 msgid ""
@@ -181,21 +180,21 @@
 "passing through the Swamps, before turning east, and then north. We would "
 "cross the river one time more if we chose that route, but I know a safe "
 "place for the crossing."
-msgstr ""
+msgstr "Podem seguir dos rutes que eviten el riu. Al nord, a través del lloc 
on vivia antigament la meva gent, i aleshores cap a l'est on viuen ara. O bé 
podem anar cap a al sud, passant pels pantans abans d'anar dirigir-nos a l'est 
i finalment cap al nord. Creuaríem el riu una vegada més si escollim aquesta 
última ruta, però conec un lloc segur per fer-ho."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:219
 msgid "And will you join us in seeking refuge with the North Elves, Princess?"
-msgstr ""
+msgstr "Us unireu a nosaltres per buscar refugi entre els Elfs del nord, 
Princesa?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:224
 msgid "If the Elves will promise me refuge and safe passage, then I will go."
-msgstr ""
+msgstr "Si els Elfs prometen un bon refugi i un camí segur, hi aniré."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:229
 msgid ""
 "That we will, Princess. Even though you are the daughter of the Queen, our "
 "enemy, we shall not harm you on this encounter, for you have helped us."
-msgstr ""
+msgstr "Ho farem, Princesa. Encara que sou la filla de la Reina, el nostre 
enemic, no us farem mal. Ens heu ajudat."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:234
 msgid ""
@@ -411,8 +410,7 @@
 msgstr "Mort als Orcs! Vinga companys, lluitem tots contra ells!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:503
-msgid ""
-"At last, we have freed the mermen. Go back to the ocean and live in peace."
+msgid "At last, we have freed the mermen. Go back to the ocean and live in 
peace."
 msgstr "A la fi hem lliberat els Sirènids. Torneu a l'oceà, i viviu en pau."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:512
@@ -432,10 +430,8 @@
 msgstr "Si que ho estic, estimat amic..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:533
-msgid ""
-"There you are! I am so glad you are all right! Now we may have a little rest."
-msgstr ""
-"Aquí estás! Sóc tan feliç de que estigueu bé! Ara, per fi, podrem 
descansar."
+msgid "There you are! I am so glad you are all right! Now we may have a little 
rest."
+msgstr "Aquí estás! Sóc tan feliç de que estigueu bé! Ara, per fi, podrem 
descansar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:538
 msgid ""
@@ -461,8 +457,7 @@
 "si ja ha caigut."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:556
-msgid ""
-"I must do that? But what about you, Delfador? You're coming with me, right?"
+msgid "I must do that? But what about you, Delfador? You're coming with me, 
right?"
 msgstr "Ho hauré de fer tot sol? I què passa amb vos? Vindreu, oi?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:562
@@ -513,8 +508,7 @@
 msgstr "Bon viatje, Konrad!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:620
-msgid ""
-"Going by ship we may at least get a little rest for ourselves. By sea it is!"
+msgid "Going by ship we may at least get a little rest for ourselves. By sea 
it is!"
 msgstr ""
 "Si hi anem amb vaixell tindrem una mica de descans per a nosaltres. Per mar, "
 "som-hi!"
@@ -741,8 +735,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:275
-msgid ""
-"Without his help, we will be unable to use the ships. There is no hope..."
+msgid "Without his help, we will be unable to use the ships. There is no 
hope..."
 msgstr ""
 "Sense la seva ajuda, ens serà impossible usar els vaixells. No hi ha cap "
 "esperança..."
@@ -789,21 +782,12 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:152
-#, fuzzy
 msgid "Stay on the path! The hills here are not safe!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"No us allunyeu del camí!"
+msgstr "No us allunyeu del camí! Els turons aquí no són segurs!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:176
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Beware the hills! There are many Orcs in hiding, preparing to ambush you!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"No entreu al bosc!"
+msgid "Beware the hills! There are many Orcs in hiding, preparing to ambush 
you!"
+msgstr "Compte amb els turons! Hi ha molts Orcs amagant-se, preparen una 
emboscada!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:3
 msgid "The Dwarven Doors"
@@ -853,8 +837,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:173
 msgid "I am hesitant to enter. It will be so difficult in the darkness!"
-msgstr ""
-"Em costa entrar... tot serà molt difícil allà dins amb aquesta foscor! "
+msgstr "Em costa entrar... tot serà molt difícil allà dins amb aquesta 
foscor! "
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:178
 msgid "There is no time for idle chatter or delay of any kind. Onward!"
@@ -894,8 +877,7 @@
 msgid ""
 "The defense of the dwarves must have been strong. Look at those ruined "
 "towers!"
-msgstr ""
-"La defensa dels Nans debia ser molt forta... mira aquelles torres en runes!"
+msgstr "La defensa dels Nans debia ser molt forta... mira aquelles torres en 
runes!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:261
 msgid ""
@@ -1165,8 +1147,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:246
-msgid ""
-"With all due respect, my lady, she is my cousin! There is nothing between us!"
+msgid "With all due respect, my lady, she is my cousin! There is nothing 
between us!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:251
@@ -1187,8 +1168,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:266
-msgid ""
-"Tell me, Li'sar, are you willing to fight your own mother for the throne?"
+msgid "Tell me, Li'sar, are you willing to fight your own mother for the 
throne?"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:271
@@ -1205,8 +1185,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:281
-msgid ""
-"And you have been with us for a time, Kalenz son of Kliada, what say you?"
+msgid "And you have been with us for a time, Kalenz son of Kliada, what say 
you?"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:286
@@ -1296,8 +1275,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:203
 msgid "But to where? This is the only home we have! What about the Elves?"
-msgstr ""
-"Però, a on? Aquesta és la única casa que tenim! Què passa amb els Elfs?!"
+msgstr "Però, a on? Aquesta és la única casa que tenim! Què passa amb els 
Elfs?!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:208
 msgid ""
@@ -1366,8 +1344,7 @@
 "mica de sort trobarem refugi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:283
-msgid ""
-"Of course you are right, Delfador. But what will become of the Elves here?"
+msgid "Of course you are right, Delfador. But what will become of the Elves 
here?"
 msgstr "Com sempre, teniu raó. Però que passarà amb els elfs?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:288
@@ -1409,8 +1386,7 @@
 msgstr "Ugh."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:356
-msgid ""
-"Oh, no! We have run out of time, they have arrived with reinforcements..."
+msgid "Oh, no! We have run out of time, they have arrived with 
reinforcements..."
 msgstr "Oh no! Se'ns ha esgotat el tems, han arribat reforços..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:369
@@ -1461,8 +1437,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:14
 msgid "Her reign was long, and she undid the evil deeds of her mother."
-msgstr ""
-"I el seu regnat fou llarg, i desfè tots els actes malvats de la seva mare."
+msgstr "I el seu regnat fou llarg, i desfè tots els actes malvats de la seva 
mare."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:18
 msgid ""
@@ -1604,8 +1579,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:291
 msgid "And then the king's son, in the heat of battle, turned upon the king!"
-msgstr ""
-"Fins que el fill del Rei, en meitat de la batalla, assessinà el seu pare!"
+msgstr "Fins que el fill del Rei, en meitat de la batalla, assessinà el seu 
pare!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:296
 msgid "But you avenged the murder. You killed the prince. Right, Delfador?"
@@ -1691,7 +1665,7 @@
 "full of soldiers! We must cross here, and quickly!"
 msgstr ""
 "L'hivern s'acosta. Només tenim uns pocs dies per creuar, i el pont més "
-"proper està massa lluny.. Quedar atrapats amb l'hivern assobre seria la fi, "
+"proper està massa lluny. Quedar atrapats amb l'hivern assobre seria la fi, "
 "doncs Asheviere ens tindria atrapats com a rates. Mireu al oest! Asheviere "
 "té una guarnició i està ple de soldats! Hem de creuar, i ara!"
 
@@ -1709,7 +1683,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:3
 msgid "Gryphon Mountain"
-msgstr ""
+msgstr "La Muntanya dels Grius"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:24
 msgid ""
@@ -1721,112 +1695,88 @@
 "#Death of Delfador\n"
 "#Death of Kalenz"
 msgstr ""
+"\n"
+"Victòria:\n"
+"@Derroteu la mare griu i el comandant enemic\n"
+"Derrota:\n"
+"#Mort de Konrad\n"
+"#Mort de Delfador\n"
+"#Mort de Kalenz"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:99
 msgid "Here are the mother Gryphon's eggs!"
-msgstr ""
+msgstr "Aquí estan els ous de la mare dels Grius!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:104
 msgid "Excellent! We should be able to breed Gryphons for our own uses now!"
-msgstr ""
+msgstr "Excel·lent! Ara podrem criar Grius!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:124
 msgid ""
 "Ha ha! We have killed this foul beast of the air, and can deny the rebels "
 "its eggs!"
-msgstr ""
+msgstr "Ha ha! Hem matat aquesta maleïda bestiota de l'aire, i ara els seus 
ous són nostres!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:165
-#, fuzzy
 msgid "What is this place? That is one big mountain!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"On som? Aquesta és sens dubte una gran muntanya!"
+msgstr "On som? Aquesta és sens dubte una gran muntanya!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:170
-#, fuzzy
 msgid "That is the fabled Gryphon Mountain."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "És la famosa muntanya dels Grius! Hem d'anar amb cura, doncs despertar els "
-"Grius seria perillós.."
+"Grius seria perillós."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:175
 msgid ""
 "Gryphon Mountain! Maybe we could steal some eggs from the gryphons and train "
 "the young to be flying mounts. Would that work, Delfador?"
-msgstr ""
+msgstr "La muntanya dels Grius! Tal vegada podriem agafar alguns ous dels 
grius i entrenar-los per ser montures voladores. Seria possible, Delfador?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:180
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We can try to do that, but we must be careful. To disturb the gryphons could "
 "prove dangerous...and yet such mounts could help us greatly later. Whatever "
 "we do, we must pass by this place."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "Ho podriem intentar, encara que serà perillós! Però potser sigui 
beneficiós "
-"més tard.. De qualsevol forma, hem de passar per aquesta muntanya!"
+"més tard. En qualsevol cas, hem de passar per aquesta muntanya!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:185
-#, fuzzy
 msgid "Well, let's start climbing the mountain!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Doncs comencem l'escalada, doncs!"
+msgstr "Comencem l'escalada, doncs!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:194
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It appears that we are not the only ones are interested in this mountain. "
 "Once again the Queen opposes us!"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "Sembla que no som els únics amb interessos en aquesta muntanya. Un cop més, 
"
 "la Reina se'ns oposa!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:199
-#, fuzzy
 msgid "Quickly, men! Onward!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Ràpid soldats, endavant!"
+msgstr "Ràpid soldats, endavant!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:208
-#, fuzzy
 msgid "We have defeated them! Now what do we do?"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Els hem derrotat! Què fem, ara?"
+msgstr "Els hem derrotat! Què fem, ara?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:213
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We must continue north. It is too late to return to the safety of Elensefar "
 "or Anduin before winter falls. We must therefore cross the great river and "
 "continue toward the land of the Dwarves. Hurry, let us go!"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "Hem de seguir endavant. És massa tard per a tornar a Elensefar o Anduin "
 "abans no ens caigui l'hivern al damunt. Hem de creuar el Gran Riu i "
 "continuar cap a les terres dels Nans. Som-hi!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:224
-#, fuzzy
 msgid ""
 "With these gryphon eggs we should be able to breed gryphons that will serve "
 "us. Then we can hire gryphon riders!"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "Amb aquests ous, serem capaços de criar Grius que ens serviran. Podrem "
 "reclutar Janets de Grius!"
 
@@ -1834,15 +1784,11 @@
 msgid ""
 "It is a shame we could not get those Gryphon eggs - they would surely have "
 "given us an advantage sometime. Still, we must continue."
-msgstr ""
+msgstr "És una llàstima, no vem ser capaços d'agafar els ous de griu. 
Haurien estat sens dubte d'una gran ajuda. Tot i així, hem de continuar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:241
-#, fuzzy
 msgid "Let us continue onward!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Continuem!"
+msgstr "Continuem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:3
 msgid "Hasty Alliance"
@@ -1942,8 +1888,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:310
 msgid "But once we escape from this hole, I have a score to settle with you!"
-msgstr ""
-"No oblideu, però, que un cop abandonem aquest lloc tenim un compte pendent!"
+msgstr "No oblideu, però, que un cop abandonem aquest lloc tenim un compte 
pendent!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:321
 msgid ""
@@ -1975,12 +1920,8 @@
 msgstr "No puc creure que això acabi així!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/High_King_at_Sea.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "High King at Sea"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Emperador marí"
+msgstr "Emperador marí"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:3
 msgid "Test of the Clans"
@@ -2004,8 +1945,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:120
-msgid ""
-"What do these intruders want? We did not invite them here, that is certain."
+msgid "What do these intruders want? We did not invite them here, that is 
certain."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:124
@@ -2149,8 +2089,7 @@
 "#Fi dels torns abans d'arribar al bosc"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:131
-msgid ""
-"There you are! You must come quickly to the home of the Elves in the east!"
+msgid "There you are! You must come quickly to the home of the Elves in the 
east!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:143
@@ -2170,8 +2109,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:179
-msgid ""
-"After being in this wilderness for so long, it will be good to get some rest!"
+msgid "After being in this wilderness for so long, it will be good to get some 
rest!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:184
@@ -2282,8 +2220,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:342
-msgid ""
-"El'rien, we have the Scepter of Fire with us! We must escort them to Elensia!"
+msgid "El'rien, we have the Scepter of Fire with us! We must escort them to 
Elensia!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:347
@@ -2313,10 +2250,8 @@
 "#Fi dels torns"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:86
-msgid ""
-"This is no time to return to our vessel! We must take control of the island!"
-msgstr ""
-"Aquest no és el moment per tornar cap el vaixell! Hem de conquerir l'illa!"
+msgid "This is no time to return to our vessel! We must take control of the 
island!"
+msgstr "Aquest no és el moment per tornar cap el vaixell! Hem de conquerir 
l'illa!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:162
 msgid "And so the party landed on the Isle of Anduin."
@@ -2330,7 +2265,7 @@
 msgid ""
 "I fear so, Konrad. It seems that the Orcs have come even here. Here to the "
 "place where I was born, where I was trained."
-msgstr ""
+msgstr "Estic d'acord, Konrad. Sembla que els Orcs han arribat fins i tot 
aquí... el lloc on vaig néixer, on vaig ser entrenat."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:177
 msgid ""
@@ -2354,23 +2289,23 @@
 msgid ""
 "My lords, I have been hiding in the village from the orcs, like many of the "
 "other mages here. Perhaps we can work together to recapture the island!"
-msgstr ""
+msgstr "Senyors meus, m'he estat amagant dels orcs a la vila, com molts dels 
altres mags d'aquí. Potser podem unir-nos per tornar a capturar l'illa!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:211
 msgid "Certainly, let us join together to fight the evil ones"
-msgstr ""
+msgstr "Certament, unim-nos per lluitar plegats contra aquests malvats."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:216
 msgid "You can now recruit mages"
-msgstr ""
+msgstr "Ara podeu reclutar mags."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:237
 msgid "Delfador, my old master! You have saved the island from the Orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "Delfador, el meu antic mestre! Heu salvat l'illa dels Orcs!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:243
 msgid "My apprentice! How did the island fall to such as these?"
-msgstr ""
+msgstr "El meu aprenent! Digue'm, com va caure l'illa d'aquesta manera?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:249
 msgid ""
@@ -2378,13 +2313,13 @@
 "entire western coast. She hired many Orcs and sent them here. They were "
 "holding me until a ship could arrive to take me to Weldyn where I am to "
 "stand trial for treason for training mages!"
-msgstr ""
+msgstr "No ho heu sentit, mestre Delfador? Asheviere està intentant controlar 
tota la costa oest. Ha contractat molts Orcs i els envia cap aquí. A mí 
volien portar-me en un vaixell fins a Weldyn, on havia de ser jutjat per 
traició per entrenar mags!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:255
 msgid ""
 "We have come from fighting her forces at Blackwater. Where else has she "
 "attacked?"
-msgstr ""
+msgstr "Nosaltres venim de lluitar contra les seves forces a Aiguanegra. On 
més ha atacat?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:261
 msgid ""
@@ -2392,19 +2327,19 @@
 "turned them into slaves. There they dive for pearls by which she grows "
 "richer every day. There are even rumors that she may break the ancient "
 "treaty and attack Elensefar!"
-msgstr ""
+msgstr "Ella té sota control la Badia de les Perles. Ha convertit els 
sirènids que habitaven allà en esclaus. Els fa buscar perles per tal 
d'enriquir-se més cada dia. D'altra banda també hi ha rumors que podria 
trencar la treva i atacar fins i tot Elensefar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:267
 msgid ""
 "Can't we strike back at her? How many forces does she have at the Bay of "
 "Pearls? Can we take it back from her?"
-msgstr ""
+msgstr "No podriem contraatacar? Quantes forces té a la Badia de les Perles? 
Podriem tornar-li el cop?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:273
 msgid ""
 "We must indeed go there. Let us therefore rest here a little, and then set "
 "sail for the Bay. Hopefully we will defeat her forces there!"
-msgstr ""
+msgstr "Estic d'acord, hauriem d'anar-hi. Descansem una mica aquí, i preparem 
un vaixell cap a la badia. Esperem derrotar les seves forces allà!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:11
 msgid "Isle of the Damned"
@@ -2643,8 +2578,7 @@
 "Moradors s'alcen en armes a les viles de l'Oest! A la batalla!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:212
-msgid ""
-"Well, we have defeated our foes let us hope the mountain does not defeat us!"
+msgid "Well, we have defeated our foes let us hope the mountain does not 
defeat us!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:217
@@ -2748,8 +2682,7 @@
 "#Fi dels torns"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:100
-msgid ""
-"This winter is bitterly cold! Perhaps we should stop here and rest a while."
+msgid "This winter is bitterly cold! Perhaps we should stop here and rest a 
while."
 msgstr "Aquest hivern és molt fred! Potser hauríem de aturar-nos i 
descansar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:105
@@ -2891,8 +2824,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:246
 msgid "Why such harsh words, Dwarf? Elves have never done you any harm."
-msgstr ""
-"A que debem les vostres paraules, Nan? Els Elfs mai us hem fet cap mal!"
+msgstr "A que debem les vostres paraules, Nan? Els Elfs mai us hem fet cap 
mal!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:253
 msgid ""
@@ -2930,12 +2862,8 @@
 "vides!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:281
-#, fuzzy
 msgid "Well, we...we..."
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Bé, doncs, nosaltres... ehh..."
+msgstr "Bé, doncs, nosaltres... ehh..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:288
 msgid ""
@@ -2946,8 +2874,7 @@
 "tron pugui reclamar la seva herència."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:295
-msgid ""
-"The Scepter of Fire? Are you out of your minds? Surely you speak in jest!"
+msgid "The Scepter of Fire? Are you out of your minds? Surely you speak in 
jest!"
 msgstr "El Ceptre de Foc? Estàs boig? Haha, deus estar de broma!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:302
@@ -3007,8 +2934,7 @@
 "que morirà!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:383
-msgid ""
-"You...you really are Delfador! But we had news that you were dead, years ago!"
+msgid "You...you really are Delfador! But we had news that you were dead, 
years ago!"
 msgstr ""
 "Ets... ets realment tú, Delfador!? Ens vàren dir que vas morir, fa ja molts 
"
 "anys!"
@@ -3060,13 +2986,8 @@
 msgstr "La Princesa de Wesnoth"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:9
-#, fuzzy
-msgid ""
-"...but one of the Orcs survived long enough to send the news to the queen..."
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"... però un dels Orcs visquè el suficient per informar la Reina..."
+msgid "...but one of the Orcs survived long enough to send the news to the 
queen..."
+msgstr "... però un dels Orcs visquè el suficient per informar la Reina..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:14
 msgid "...and she sent her most able commander."
@@ -3089,176 +3010,104 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:50
-#, fuzzy
 msgid "Elbridge"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Pont"
+msgstr "Pont"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:115
-#, fuzzy
-msgid ""
-"On the road to Knalga, the party was opposed by the forces of Asheviere."
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"En el camí a Knalga, el grup es topà amb les forces de Asheviere"
+msgid "On the road to Knalga, the party was opposed by the forces of 
Asheviere."
+msgstr "En el camí a Knalga, el grup es topà amb les forces de Asheviere."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:120
-#, fuzzy
 msgid "The Queen has sent me to stop you, you imposter!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"La Reina m'ha enviat a detenir-vos, impostor!"
+msgstr "La Reina m'ha enviat a detenir-vos, impostor!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:125
-#, fuzzy
-msgid ""
-"That's the princess, Li'sar. The daughter of the Queen, and her successor!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"És la Princessa Li'Sar. La filla de la Reina, i la seva successora!"
+msgid "That's the princess, Li'sar. The daughter of the Queen, and her 
successor!"
+msgstr "És la Princesa Li'Sar. La filla de la Reina, i la seva successora!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:130
-#, fuzzy
 msgid "I'm no imposter. It seems that your mother has lied to you."
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"No sóc cap impostor; sembla que la vostra mare us ha enganyat al respecte."
+msgstr "No sóc cap impostor; sembla que la vostra mare us ha enganyat al 
respecte."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:136
 msgid "This is treason! Your lies will perish with you!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:141
-#, fuzzy
-msgid ""
-"There is no use in reasoning. She will understand only one thing. To arms!"
+msgid "There is no use in reasoning. She will understand only one thing. To 
arms!"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "No serveix de res dialogar amb ella! Només hi ha una cosa que comprendrà "
 "perfectament. A les armes!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:166
-#, fuzzy
 msgid "This is taking too much time, I had best call some reinforcements!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Això m'està costant massa temps, serà millor cridar uns reforços.."
+msgstr "Això m'està costant massa temps, serà millor cridar uns reforços."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:190
-#, fuzzy
 msgid "Maybe I was not using enough forces..."
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Pot ser no estaba usant suficients forces.."
+msgstr "Pot ser no estaba usant suficients forces."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:201
-#, fuzzy
 msgid "I surrender! Don't hurt me, Imposter."
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Em rendeixo! No em feu mal, impostor!"
+msgstr "Em rendeixo! No em feu mal, impostor!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:206
-#, fuzzy
-msgid ""
-"I said before I'm not an imposter, but if you yield, I will spare your life."
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Com us diguè abans, no sóc un impostor, però si ho demaneu us deixaré 
viure."
+msgid "I said before I'm not an imposter, but if you yield, I will spare your 
life."
+msgstr "Com us diguè abans, no sóc un impostor, però si ho demaneu us 
deixaré viure."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:211
-#, fuzzy
 msgid "Let me go!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Deixa'm anar!"
+msgstr "Deixa'm anar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:216
-#, fuzzy
 msgid "Think about the story of the old king. Ask somebody who knew of him."
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Pensa sobre la història del vell Rei."
+msgstr "Pensa sobre la història del vell Rei."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:221
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The old king? I have heard about that, but I know it is not true. My mother "
 "told me."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "El vell Rei? He sentit alguna cosa d'ell, però sé què no és cert. La meva 
"
 "mare m'ho digué."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:226
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Your mother has lied to you, child. Now I suggest you reconsider, and either "
 "join us, or flee an exile. There will be a great battle soon, and if you are "
 "on the wrong side of it, we may not have the opportunity to spare your life "
 "a second time."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "La vostra mare us ha mentit, petita. Ara us suggereixo que considereu si us "
 "aliareu amb nosaltres o si fugireu a l'exili. Hi haurà una gran batalla "
 "aviat, i si esteu en el bàndol equivocat potser no podrem perdonar-vos la "
 "vida una segona vegada."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:233
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I am not a child, and I do not want to talk about it! You said you would "
 "spare me, so be on your way. The northern road should be safe for you."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "No sóc una nena, i no vull parlar d'això! Heu dit que em perdonarieu, així 
"
 "que marxeu! El camí del Nord hauría de ser segur.."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:239
-#, fuzzy
 msgid "Good day then, Princess. Come, men, to the northern road!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Bon dia, Princessa. Soldats, en marxa, al camí dels Nord!"
+msgstr "Bon dia, Princessa. Soldats, en marxa, al camí dels Nord!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:245
-#, fuzzy
 msgid ""
 "(He he, little do they know just how many undead have wandered the northern "
 "road of late. Surely they are doomed!)"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"(...jeje, ells no tenen ni idea de tots els No Morts que s'han passejat "
-"últimament per aquell camí.. Segur que estan perduts!)"
+"(... he he, ells no tenen ni idea de tots els No Morts que s'han passejat "
+"últimament per aquell camí. Segur que estan perduts!)"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Return to Wesnoth"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Retorn a Wesnoth"
+msgstr "Retorn a Wesnoth"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:24
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -3269,8 +3118,6 @@
 "#Death of Delfador\n"
 "#Death of Kalenz"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "\n"
 "Victòria:\n"
 "@Derrota tots els líders enemics\n"
@@ -3301,8 +3148,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:115
-msgid ""
-"These intruders are stronger than we expected. Call in the reinforcements!"
+msgid "These intruders are stronger than we expected. Call in the 
reinforcements!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:139
@@ -3316,7 +3162,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:3
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:12
 msgid "The Sceptre of Fire"
-msgstr ""
+msgstr "El Ceptre de Foc"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:30
 msgid ""
@@ -3331,20 +3177,12 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:48
-#, fuzzy
 msgid "The Sceptre must be getting close now! Where shall we go?"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"El ceptre ha de ser a prop! Cap a on hem de anar, ara?"
+msgstr "El ceptre ha de ser a prop! Cap a on hem de anar, ara?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:53
-#, fuzzy
 msgid "Yes, I feel it is near here! We must search for it carefully."
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Si, jo també el sento a prop.. Cerquem-lo amb cura!"
+msgstr "Si, jo també el sento a prop. Cerquem-lo amb cura!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:278
 msgid "Sceptre of Fire"
@@ -3368,87 +3206,52 @@
 "a agafar-lo!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:306
-#, fuzzy
 msgid "Here it is at last, I have the Sceptre!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Aquí està, a la fi! Tinc el Ceptre!"
+msgstr "Aquí està, a la fi! Tinc el Ceptre!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:311
-#, fuzzy
 msgid "So it is in our hands! Now let us leave this stinking pit."
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Finalment, es troba a les nostres mans! Ara, marxem d'aquí!"
+msgstr "Finalment, es troba a les nostres mans! Ara, marxem d'aquí!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:316
-#, fuzzy
-msgid ""
-"I think that if we travel just a little north, we might be able to get out."
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Crec que si viatgem cap el nord una mica més, podrem escapar d'aquí."
+msgid "I think that if we travel just a little north, we might be able to get 
out."
+msgstr "Crec que si viatgem cap el nord una mica més, podrem escapar d'aquí."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:337
-#, fuzzy
 msgid "At last! I have the Sceptre!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Per fi! Tinc el Ceptre!"
+msgstr "Per fi! Tinc el Ceptre!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:342
-#, fuzzy
 msgid "Indeed. You managed to reach it Li'sar. I hope you shall use it wisely."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "Així és. Has aconsseguit apoderar-te d'ell, Li'Sar. Tant de bo l'usis amb "
 "sabiesa."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:347
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Well my first use for it is going to be to help us get out of this hole! I "
 "hope you consider that wise."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "Doncs, el meu primer ús serà per a sortir d'aquest forat! Espero que ho "
 "consideris sabi!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:352
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The Sceptre makes its wielder powerful, but hardly immortal, child. Use it "
 "prudently. Now come, I believe there is an exit to the north!"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "El Ceptre fa el seu amo poderós, però no pas immortal, petita. Úsa'l amb "
-"prudéncia. Ara, vine! Crec que hi ha una sortida cap el Nord!"
+"prudéncia. Ara, vine! Crec que hi ha una sortida cap al nord!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:357
-#, fuzzy
 msgid "I think I know what I'm doing. Come, let us go!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Crec que sé el què estic fent. Vinga, anem!"
+msgstr "Crec que sé el què estic fent. Vinga, anem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Snow Plains"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Planes Nevades"
+msgstr "Planes Nevades"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:25
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -3459,8 +3262,6 @@
 "#Death of Li'sar\n"
 "#Death of Kalenz"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "\n"
 "Victòria:\n"
 "@Derrota al líder enemic\n"
@@ -3477,26 +3278,18 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:83
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This sword may prove useful on our journey ahead. I wonder where it could be "
 "hidden."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "Aquesta espasa seria útil en el nostre viatge. Ha de ser en alguna de les "
 "cases davant nostre.."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Swamp Of Dread"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Pantà de Terror"
+msgstr "Pantà de Terror"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:25
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -3507,8 +3300,6 @@
 "#Death of Li'sar\n"
 "#Death of Kalenz"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "\n"
 "Victòria:\n"
 "@Derrota tots els líders enemics\n"
@@ -3519,37 +3310,26 @@
 "#Mort de Kalenz"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:132
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This land is cursed. The Liches have lived here for years amassing great "
 "armies and fortunes."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "Aquesta terra està maleïda. Els lichs han viscut aquí amassant grans "
 "exèrcits i fortunes."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:137
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The Liches are all over this swamp. I hope I have made a wise choice in "
 "taking this path."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "Els Lichs són per tot el pantà. Espero que hagi fet una bona elecció 
venint "
 "per aquí."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "The Lost General"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"El General Perdut"
+msgstr "El General Perdut"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:21
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -3559,8 +3339,6 @@
 "#Death of Delfador\n"
 "#Death of Kalenz"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "\n"
 "Victòria:\n"
 "@Derrota tots els líders enemics\n"
@@ -3570,174 +3348,96 @@
 "#Mort de Kalenz"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:104
-#, fuzzy
 msgid "These are some of the main Dwarvish caverns."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Bé, Defaldor... ara que ja he aconseguit el Ceptre, usa faré complir la "
-"vostra promesa"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:109
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Underground roads once led to the differents parts of the complex, but now "
 "everything lies in ruins."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Quina promesa?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:123
-#, fuzzy
 msgid "The sign says 'Guest quarters'."
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"El senyal diu: 'Habitacions pels hostes'"
+msgstr "El senyal diu: 'Habitacions pels hostes'"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:144
-#, fuzzy
 msgid "My uncle's family drowned after the orcs flooded that cavern..."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Molt bé, Konrad. Però els Orcs hauran contactat amb Asheviere, informant-la 
"
-"del nostre pas per les mines, i dubto que confiï en ells per fer la feina... 
"
-"Així doncs, ràpid, encarreguem-nos d'aquestes bèsties, abans que arribin "
-"reforços"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:158
-#, fuzzy
 msgid "These passages seem to have been used recently."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"L'humà i els seus amics han tornat! Acabaré amb ells jo, tot sol!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:172
-#, fuzzy
 msgid "There is a big cave-in south of here."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Si esteu segur, amo..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:185
-#, fuzzy
 msgid "RUMBLE! RUMBLE! RUMBLE!"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Per DESCOMPTAT que ho estic, cuc! Fes el que et dic!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:190
-#, fuzzy
 msgid "The rocks are moving!"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"D'acord, d'acord! Com digueu, amo!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:252
-#, fuzzy
 msgid "Who goes there? Friend or foe?"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Qui hi va? Amic o enemic?"
+msgstr "Qui hi va? Amic o enemic?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:257
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We are desperately trying to rid these tunnels of the foul Orcs! Please help "
 "us in our quest."
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Intentem lliurar aquestes covers dels Orcs! Ajudeu-nos, us ho preguem!"
+msgstr "Intentem lliurar aquestes coves dels Orcs! Ajudeu-nos, us ho preguem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:269
-#, fuzzy
 msgid "Ah, a foul Orc! Let us rid these tunnels of its kind!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Un Orc! A per ells!"
+msgstr "Un Orc! A per ells!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:281
-#, fuzzy
 msgid "I did not know that the undead were in these pits!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Desconeixia que els no morts també estaven per aquí"
+msgstr "Desconeixia que els no morts també estaven per aquí"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:293
-#, fuzzy
 msgid "Who is this foul enemy that we fight?"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Qui és aquest malvat enemic contra qui lluitem?"
+msgstr "Qui és aquest malvat enemic contra el que lluitem?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:298
-#, fuzzy
 msgid "I am Lionel. I am the Lost General. I will avenge myself upon you all!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Sóc Lionel, el General Perdut, i em venjaré de vosaltres!"
+msgstr "Sóc Lionel, el General Perdut, i em venjaré de vosaltres!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:303
-#, fuzzy
 msgid "Avenge? What have we done to you that you must avenge?"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Venjar-vos? Què hem fet per merèixer vostra vengança?"
+msgstr "Venjar-vos? Què hem fet per merèixer vostra vengança?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:308
-#, fuzzy
 msgid "Lionel? A General? I remember that name..."
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Lionel? Un General? Em sona aquest nom..."
+msgstr "Lionel? Un General? Em sona aquest nom..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:313
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Remember me, do you? Aye. I was the king's finest general, sent down to "
 "these pits to retrieve the Scepter. But the Orcs trapped me and my men in "
 "this cavern, to starve to death. The Dwarves were no help, leaving me to "
 "die. Now I will get revenge on you all!"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "Em recordes? Jo era el millor General del Rei, qui em va enviar aquí per tal 
"
 "de recuperar el Ceptre, però els orcs em tendiren una emboscada; ens varen "
 "abandonar aquí, a mi i als meus homes, per què ens morissim de gana, i els "
-"Nans ni es varem molestar en ajudar-nos... Ara em venjaré!"
+"Nans ni es varem molestar en ajudar-nos. Ara em venjaré!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:338
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Argh! I am vanquished! But at least by worthy foes, instead of those foul "
 "Orcs."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "Argh! He estat derrotat! Però almenys sou un valerós enemic, no com aquells 
"
 "maleïts Orcs..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:343
-#, fuzzy
 msgid "Rest in peace, Lionel. The poor, lost general."
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Descanseu en pau, Lionel, el pobre, perdut General..."
+msgstr "Descanseu en pau, Lionel, el pobre, perdut General..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:348
 msgid ""
@@ -3749,12 +3449,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:404
-#, fuzzy
 msgid "The earth shakes."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Ho sabia! No hauríeu d'haber-lo ajudat!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:3
 msgid "The Siege of Elensefar"
@@ -3882,8 +3578,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:246
 msgid "The party rested for three days, after which an old friend returned."
-msgstr ""
-"El grup descansà durant tres dies, després dels quals un vell amic retornà
."
+msgstr "El grup descansà durant tres dies, després dels quals un vell amic 
retornà."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:267
 msgid ""
@@ -3920,8 +3615,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:297
 msgid "The Council has met and decided: we must capture the Scepter of Fire."
-msgstr ""
-"El Consell s'ha reunit, i hem decidit que s'ha d'aconseguir el Ceptre de Foc."
+msgstr "El Consell s'ha reunit, i hem decidit que s'ha d'aconseguir el Ceptre 
de Foc."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:303
 msgid "The Scepter of Fire? What's that?"
@@ -3983,15 +3677,10 @@
 msgstr "Si, Konrad. Crec que algun dia seras Rei. Ara, afanyem-nos!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "The Valley of Death - The Princess's Revenge"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"La Vall de la Mort - La Revenja de la Princesa"
+msgstr "La Vall de la Mort - La Revenja de la Princesa"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:24
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
@@ -4001,8 +3690,6 @@
 "#Death of Delfador\n"
 "#Death of Kalenz"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "\n"
 "Victòria:\n"
 "@Sobreviu dos dies\n"
@@ -4012,31 +3699,20 @@
 "#Mort de Kalenz"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:174
-#, fuzzy
 msgid ""
 "My lord! This road does not seem as safe as we had hoped. Look around us at "
 "the hills - there are undead about!"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "Senyor! Aquest camí no sembla tan segur com esperàvem. Mireu a les "
-"montanyes, està ple de No Morts!"
+"muntanyes, està ple de No Morts!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:179
-#, fuzzy
 msgid "Who are these who approach? Let us kill them all!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Qui són els què s'aproximen? Mateu-los!"
+msgstr "Qui són els què s'aproximen? Mateu-los!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:184
-#, fuzzy
 msgid "To arms, men! The undead hordes approach!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"A les armes, soldats! Les Hordes Obscures s'acosten!"
+msgstr "A les armes, soldats! Les Hordes Obscures s'acosten!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:189
 msgid ""
@@ -4045,36 +3721,20 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:198
-#, fuzzy
 msgid "There are just so many! What shall we do?"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Són masses! Què farem?!"
+msgstr "Són masses! Què farem?!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:203
-#, fuzzy
 msgid "Let us hold them off as long as we can!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Nostra única opció és contenir-los tant de temps com poguem!"
+msgstr "Nostra única opció és contenir-los tant de temps com poguem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:250
-#, fuzzy
 msgid "I have come once again to aid you, friends!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"He arribat a temps per ajudar-vos, Altesa!"
+msgstr "Hem arribat a temps per ajudar-vos, altesa!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:255
-#, fuzzy
 msgid "White mages? Come to help us? But what are they doing here?"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Mags Blancs? Ajundant-nos? A què es deu aquesta presència?"
+msgstr "Mags Blancs? Ajundant-nos? A què es deu la seva presència?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:260
 msgid ""
@@ -4097,68 +3757,48 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:306
-#, fuzzy
 msgid "Yes! We have fought them off!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Sí! Els hem vençut!"
+msgstr "Sí! Els hem vençut!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:321
-#, fuzzy
 msgid "Thank you for returning to help us, Moremirmu."
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Gràcies per ajudar-nos, Moremirmu"
+msgstr "Gràcies per ajudar-nos, Moremirmu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:326
-#, fuzzy
 msgid ""
 "It is both my duty and pleasure, my lord! We were dining with some royal "
 "guards of the princess, taking a rest from our pilgrimage, when they spoke "
 "of how you were tricked into traveling these dangerous lands. We could do "
 "nothing but help you!"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "És tant el meu treball com un plaer, senyor! Estàvem sopant quan uns "
-"Guardies Reials de la princessa van dir que us havien enganyat per a què "
+"Guardies Reials de la Princesa van dir que us havien enganyat per a què "
 "viatgéssiu per aquestes terres perilloses. No podíem sinó venir a 
ajudar-vos!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:331
-#, fuzzy
 msgid ""
 "So, she tricked us into coming this way! Where may we go now? Which way will "
 "be safe for us?"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "Aleshores, ella ens ha enganyat! On anirem, doncs? Quin camí serà segur per 
"
 "a nosaltres?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:336
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You must get out of the clutches of that vile Queen, my lord. If you take a "
 "course bearing north-east, on past the mountain of gryphons, you will be "
 "able to ford the great river at Abez. Make haste though, for you will not be "
 "able to ford the river in winter!"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "Altesa, heu de fugir de les urpes d'aquesta malvada Reina. Seguiu el camí "
 "cap el gual del Gran Riu a Abez, travessant la montanya dels Grius. Afanyeu-"
 "vos, doncs serà impossible creuar-lo un cop arribi l'hivern!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:341
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Thank you for your counsel, good friend! May our paths meet again in happier "
 "times!"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "Gràcies pel vostre consell, amic! Tant de bo els nostres camins tornin a "
 "encreuar-se en temps més feliços!"
 
@@ -4169,66 +3809,44 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:362
-#, fuzzy
 msgid "May he rest peacefully!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Tant de bo descansi en pau.."
+msgstr "Tant de bo descansi en pau.."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:367
-#, fuzzy
 msgid ""
 "He died fighting for you, Prince, just as any of us would be willing to die "
 "for you."
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Morí lluitant per vos, Altesa, igual que qualsevol de nosaltres voldriem "
+"Morí lluitant per vos, Príncep, igual que qualsevol de nosaltres voldriem "
 "morir sempre que sigui lluitant per vos."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:374
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This place makes me feel uneasy, even with the undead retreating. Where may "
 "we go now?"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "Aquest lloc em fa sentir incòmode, encara amb els No Morts en retirada. On "
 "anem?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:379
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The land of Wesnoth is not safe for us. The Queen's forces reach every "
 "corner. We must make haste to the north lands, across the great river. Let "
 "us go quickly!"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "Les terres de Wesnoth no són segures per a nosaltres. Les forces de la Reina 
"
 "són a tot arreu. Hem d'arribar a les terres del Nord, a través del Gran 
Riu. "
 "Afanyem-nos!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:384
-#, fuzzy
 msgid "Indeed! Let us go from here!"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"Així sigui! Marxem d'aquí!"
+msgstr "Així sigui! Marxem d'aquí!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "The Valley of Statues"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
-"La Vall de les Estàtues"
+msgstr "La Vall de les Estàtues"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:79
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Victory:\n"
 "@Defeat all enemies\n"
@@ -4238,8 +3856,6 @@
 "#Death of Li'sar\n"
 "#Death of Kalenz"
 msgstr ""
-"#-#-#-#-# wesnoth-httt.po (Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS) #-#-#-#-#\n"
-"#-#-#-#-# wesnoth.po (wesnoth) #-#-#-#-#\n"
 "Victòria:\n"
 "@Derrota tots els enemics\n"
 "Derrota:\n"
@@ -4261,8 +3877,7 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:273
-msgid ""
-"That's very strange, why would someone make statues of such foul creatures?"
+msgid "That's very strange, why would someone make statues of such foul 
creatures?"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:278
@@ -4498,3 +4113,4 @@
 "Portà el nen fins els boscos de l'oest, on el deixà sota la protecció dels 
"
 "Elfs. Mentrestant, el regnat de terror de Asheviere s'anà extenent per tot "
 "el Wesnoth..."
+
Index: wesnoth/po/da/wesnoth.po
diff -u wesnoth/po/da/wesnoth.po:1.3 wesnoth/po/da/wesnoth.po:1.4
--- wesnoth/po/da/wesnoth.po:1.3    Fri Sep 10 13:53:04 2004
+++ wesnoth/po/da/wesnoth.po  Fri Sep 10 18:27:51 2004
@@ -828,7 +828,7 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:108
 msgid "The Isle of Anduin"
-msgstr "Anduin-Ãen"
+msgstr "Anduin-�n"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:135
 msgid "The Three Rivers"
@@ -1855,7 +1855,7 @@
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:3
 msgid "Ancient Lich"
-msgstr "Ãldgammelt Levende Lig"
+msgstr "�dgammelt Levende Lig"
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:16
 msgid ""
@@ -1865,7 +1865,7 @@
 "where they stand. Should you ever come across one of these, flee fast and "
 "far, for they move faster than most undead."
 msgstr ""
-"I den endelige form som en Ã¥ndemaner kan opnÃ¥, spreder det Ãldgamle Levende 
"
+"I den endelige form som en åndemaner kan opnå, spreder det �dgamle 
Levende "
 "Lig rædsel i hjerterne på dem, der ser ham. Ikke alene er hans berøring "
 "indbegrebet af død, men hans magiske formularer er kraftfulde nok til at få 
"
 "selv de modigste til at stivne på stedet."
@@ -1928,7 +1928,7 @@
 #: data/units/Ancient_Wose.cfg:3
 #, fuzzy
 msgid "Ancient Wose"
-msgstr "Ãldgammel Wose"
+msgstr "�dgammel Wose"
 
 #: data/units/Ancient_Wose.cfg:6 data/units/Elder_Wose.cfg:7
 #: data/units/Wose.cfg:7
@@ -1980,7 +1980,7 @@
 
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:3 data/units/Arch_Mage.cfg:82
 msgid "Arch Mage"
-msgstr "Ãrke-Troldmand"
+msgstr "�ke-Troldmand"
 
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:20 data/units/Arch_Mage.cfg:99
 msgid ""
@@ -2522,7 +2522,7 @@
 
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:3
 msgid "Dark Spirit"
-msgstr "Mørk Ãnd"
+msgstr "Mørk �d"
 
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:16
 msgid ""
@@ -2530,7 +2530,7 @@
 "dead, and a force of dread in this world. Happily, they have rarely been "
 "seen in Wesnoth."
 msgstr ""
-"Mørke Ãnder er budbringere og bærere af nyt fra dødsriget og er en frygtet 
"
+"Mørke �der er budbringere og bærere af nyt fra dødsriget og er en 
frygtet "
 "kraft i dette rige. Heldigvis er de kun sjældent set i Wesnoth."
 
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:19 data/units/Spectre.cfg:19
@@ -3321,7 +3321,7 @@
 
 #: data/units/Ghost.cfg:3
 msgid "Ghost"
-msgstr "Ãnd"
+msgstr "�d"
 
 #: data/units/Ghost.cfg:16
 msgid ""
@@ -3438,8 +3438,8 @@
 "Great Mages are awesome and fearsome enemies, exceeding even the Arch Mages "
 "in power."
 msgstr ""
-"Stor-Troldmanden er en fantastisk og frygtet fjende, som overgÃ¥r selv Ãrke-"
-"Troldmanden med sine magiske kræfter. Ligesom Ãrke-Troldmanden kan Stor-"
+"Stor-Troldmanden er en fantastisk og frygtet fjende, som overgår selv �ke-"
+"Troldmanden med sine magiske kræfter. Ligesom �ke-Troldmanden kan Stor-"
 "Troldmanden teleportere mellem byer, hvilket strækker dennes storslåede "
 "kræfter til alle slagmarkens hjørner."
 
@@ -3764,7 +3764,7 @@
 
 #: data/units/Necromancer.cfg:3
 msgid "Necromancer"
-msgstr "Ãndemaner"
+msgstr "�demaner"
 
 #: data/units/Necromancer.cfg:16
 msgid ""
@@ -3772,7 +3772,7 @@
 "arts. By tapping into the power of the undead, Necromancers can cast spells "
 "that drain the lifeforce from their foes and add it to their own."
 msgstr ""
-"Ãndemaneren er en troldmand, der har valgt at følge de mørke magter. Ved "
+"�demaneren er en troldmand, der har valgt at følge de mørke magter. Ved "
 "brug af de levende dødes kraft kan åndemaneren kaste trylleformularer, der "
 "dræner livskraften fra sine fjender og lægger den til sin egen."
 
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]