wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/sv wesnoth-tdh.po wesnoth-trow.po


From: Isaac Clerencia
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/sv wesnoth-tdh.po wesnoth-trow.po
Date: Fri, 10 Sep 2004 13:39:48 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Isaac Clerencia <address@hidden>    04/09/10 17:34:22

Modified files:
    po/sv     : wesnoth-tdh.po wesnoth-trow.po 

Log message:
    Swedish translation completed

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po.diff?tr1=1.7&tr2=1.8&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po.diff?tr1=1.7&tr2=1.8&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po:1.7 wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po:1.8
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po:1.7  Fri Sep 10 14:17:28 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po    Fri Sep 10 17:34:22 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-09 22:54+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-10 17:54+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -243,7 +243,7 @@
 msgstr ""
 "Sannerligen, Leonards armé var oförberedd och dåligt utrustad, och han 
hade "
 "underlåtit att begära förstärkning. Som tur var, så kom bakom honom en 
vars "
-"blottanamn fick vandöda att tjuta av skräck. Lord Aretu. Gwiti visste att "
+"blottanamn fick vandöda att tjuta av skräck. Furst Aretu. Gwiti visste att "
 "även om han kunde besegra Leonard, så var hans bästa chans nu att fly upp 
i "
 "bergen."
 
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po:1.7 wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po:1.8
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po:1.7  Fri Sep 10 14:17:28 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po    Fri Sep 10 17:34:22 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-10 12:11+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-10 18:20+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -188,7 +188,7 @@
 "blacksmith when you live underwater."
 msgstr ""
 "Det är till stor del hans förtjänst att din son tog sig till Österns 
länder. "
-"Vi fick pärlor och eskort på våra resor av Lord Typhon, i utbyte mot "
+"Vi fick pärlor och eskort på våra resor av Furst Typhon, i utbyte mot "
 "treuddsspetsar och fiskkrokar av stål. Det är inte lätt att vara smed när 
du "
 "bor under vattnet."
 
@@ -754,7 +754,7 @@
 "are they? Ahhh, Elves."
 msgstr ""
 "(Fortfarande viskande) Bemanna skeppen med skelettbesättningar, och ge dem "
-"den återstående provianten. Låt detta komma till Lord Typhons kännedom. "
+"den återstående provianten. Låt detta komma till Furst Typhons kännedom. "
 "Försäkra dig om att inte mer än en tredjedel av flottan sänds iväg. Vi 
kan "
 "inte låta orcherna komma över en färdig flotta. Skynda dig, och kom 
tillbaka "
 "innan vi skall möta dessa, vad hette de? Ahhh, alver. "
@@ -845,7 +845,7 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Seger:\n"
-"@Besegra Wesfolk-ledaren\n"
+"@Besegra wesfolk-ledaren\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Prins Haldric dör\n"
 "#Kung Eldaric IV dör\n"
@@ -864,7 +864,7 @@
 "It looks like an Wesfolk rabble have seized the Northern Keep! Prepare for "
 "battle Haldric!"
 msgstr ""
-"Det verkar som om Wesfolk-packet har intagit Nordborgen! Bered dig på strid, 
"
+"Det verkar som om wesfolk-packet har intagit Nordborgen! Bered dig på strid, 
"
 "Haldric"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:97
@@ -929,7 +929,7 @@
 msgstr ""
 "De svor en ed att alla helvetets fasor skulle hemsöka ön. De byggde en stor 
"
 "stenport som ledde till orchernas hemland långt borta i väst! Nu måste 
till "
-"och med Wesfolket fly, eller bli slavar."
+"och med wesfolket fly, eller bli slavar."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:167
 msgid "Orcs are just creatures of tall tales!"
@@ -975,7 +975,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:214
 msgid "Die Wesfolk Scum!"
-msgstr "Dö, Wesfolksavskum!"
+msgstr "Dö, wesfolksavskum!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Summer_of_Storms.cfg:226
 msgid "Feel my wrath you fiend!"
@@ -1098,7 +1098,7 @@
 "will help you defend these walls as long as we can."
 msgstr ""
 "Nå, vi är de sista flyktingarna från vårt land, och orcherna är alldeles 
"
-"efter oss! Vi har Wesfolk med oss, och de har varit till god hjälp och 
måste "
+"efter oss! Vi har wesfolk med oss, och de har varit till god hjälp och 
måste "
 "evakueras de med. Vi har rest långt och har många sårade, men vi skall "
 "hjälpa er att försvara dessa murar så långt det går."
 
@@ -1107,7 +1107,7 @@
 "I thank you, my lord. But we are to bring these Wesfolk too? It would be..."
 "highly irregular. Are you sure, my lord?"
 msgstr ""
-"Jag tackar er, ers nåd. Men vi ska alltså ta med dessa ur Wesfolket också? 
"
+"Jag tackar er, ers nåd. Men vi ska alltså ta med dessa ur wesfolket också? 
"
 "Det skulle vara...högst ovanligt. Är ni säker, ers nåd?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:301
@@ -1148,7 +1148,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:350
 msgid "'But they're Wesfolk.' Bah!"
-msgstr "Men de var Wesfolk. Bah!"
+msgstr "Men de var wesfolk. Bah!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:359
 msgid ""
@@ -1840,8 +1840,8 @@
 "Okay. Let's unstone that Lich and get his book, then get into the sewers. "
 "Ummm, what language would that book be in?"
 msgstr ""
-"Okej. Låt oss häva häxmästarens försteningen och ta hans bok. Sedan kan 
vi "
-"ge oss in i kloakerna. Hmm, på vilket språk kan den där boken vara 
skriven?"
+"Okej. Låt oss häva häxmästarens förstening och ta hans bok. Sedan kan vi 
ge "
+"oss in i kloakerna. Hmm, på vilket språk kan den där boken vara skriven?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Fallen_Lich_Point.cfg:260
 msgid "Some pep talk. The book will probably be in the Old Wesfolk tongue."
@@ -2004,7 +2004,7 @@
 "Nederlag:\n"
 "#Prins Haldric dör\n"
 "#Lady Jessica dör\n"
-"#Lord Typhon dör\n"
+"#Furst Typhon dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Peoples_in_Decline.cfg:188
@@ -2483,7 +2483,7 @@
 "Lich-Lords' dark pact with the Orcs. In no small part because 'your' fool "
 "Prince of Southbay convinced them that their immortal un-lives were over!"
 msgstr ""
-"Jag är Lady Jessica, en ädling, en Wesfolkets prinsessa! Förrådd av "
+"Jag är Lady Jessica, en ädling, en wesfolkets prinsessa! Förrådd av "
 "häxmästarfurstarnas mörka pakt med orcherna. Och vi ska inte glömma din 
dåre "
 "till Sunnanviksprins, som bidrog till allt det här genom att övertyga dem 
om "
 "att deras ödödliga vanliv var slut!"
@@ -2545,7 +2545,7 @@
 "Nederlag:\n"
 "#Prins Haldric dör\n"
 "#Lady Jessica dör\n"
-"#Lord Typhon dör\n"
+"#Furst Typhon dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:157
@@ -2555,7 +2555,7 @@
 "group of small windswept islands to regroup."
 msgstr ""
 "Eldaric har tagit in vatten och stora delar av flottan har skingrats efter "
-"ensärskilt svår rad av stormar. Furst Typhon föreslår att man skall 
lägga "
+"en särskilt svår rad av stormar. Furst Typhon föreslår att man skall 
lägga "
 "till vid en liten grupp av vindpinade öar för att omgruppera."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Rough_Landing.cfg:163
@@ -2609,7 +2609,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:5
 msgid "Sewer of Southbay"
-msgstr ""
+msgstr "Sunnanviks kloaker"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:22
 msgid ""
@@ -2634,12 +2634,16 @@
 "In the last leg of their journey to Southbay, Haldric and his companions "
 "find themselves in the Sewers of Southbay."
 msgstr ""
+"Under den sista sträckan på deras resa till Sunnanvik, så befinner sig "
+"Haldric och hans kompanjoner i Sunnanviks kloaker."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:146
 msgid ""
 "Only a human could take such a lovely cave and fill it with refuse. Humans. "
 "Hey, is that a pair of boots?"
 msgstr ""
+"Det är bara en människa som skulle kunna ta en sådan här vacker grotta 
och "
+"fylla den med avfall. Människor. Men, är det där ett par stövlar?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:151
 msgid ""
@@ -2647,30 +2651,38 @@
 "is the sewer of Southbay. It is said that the city diverted an underground "
 "river for its own use, and let their own effluent run down the old river bed."
 msgstr ""
+"Vi måste vara försiktiga här nere. Det här är inte någon gammal tants "
+"avloppsrör, utan Sunnanviks kloaker. Det sägs att staden avledde en "
+"underjordisk flod för att säkra vattentillgången, och släpper ut sitt "
+"spillvatten i den gamla flodfåran."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:157
 msgid "This is the far end of that river bed. Legend has it- -"
-msgstr ""
+msgstr "Detta är den bortre änden av flodbädden. Enligt legenden-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:163
 msgid ""
 "That a King banished a rouge faction of Red Mages down here after the "
 "Wesfolk war!"
 msgstr ""
+"-så förvisade kungen en grupp skurkaktiga röda magiker hit ner efter 
kriget "
+"med wesfolket!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:169
 msgid ""
 "Can you feel it brother? This one bears the Ruby of Fire. After all this "
 "time it has simply come to us!"
 msgstr ""
+"Känner du det, broder? Den där bär på eldrubinen. Efter all denna tid, 
så "
+"har den helt enkelt kommit hit till oss!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:175
 msgid "We must have it. Get them!"
-msgstr ""
+msgstr "Vi måste ha den. Ta dem!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:184
 msgid "Nooo! The wizards are flooding the sewer we're doomed!"
-msgstr ""
+msgstr "Neeej! Trollkarlarna översvämmar kloakerna, vi är fast!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:193
 msgid ""
@@ -2679,6 +2691,9 @@
 "of magic can sense it. Elilmaldur-Rithrandil, felt it, and so did Lich-Lord "
 "Caror, now these two."
 msgstr ""
+"Haldric, jag har onda aningar. Har du märkt att den där rubinen kan "
+"förnimmas av de som är starka i magi. Elilmaldur-Rithrandil förnam den, 
och "
+"det gjorde häxmästarfursten Caror också, och nu de här två."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:199
 msgid ""
@@ -2686,51 +2701,58 @@
 "Ruby, even with it in my pack. Let's figure out what it does, before we "
 "decide what to do with it."
 msgstr ""
+"Vi har precis kommit över häxmästarens bok, och jag kan bokstavligen 
känna "
+"kraften hos rubinens, till och med när den är i min packning. Låt oss ta "
+"reda på vad den kan göra, innan vi beslutar vad vi skall göra med den."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:221
 msgid "Hmmm. He seems to have had a map, and some gold!"
-msgstr ""
+msgstr "Hmm. Det ser ut som om han hade en karta och lite guld!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:243
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:290
 msgid "Brother!"
-msgstr ""
+msgstr "Broder!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:271
 msgid "Hmmm. He seems to have had a map."
-msgstr ""
+msgstr "Hmmm. Det ser ut som om han hade en karta."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:313
 msgid ""
 "Argh, the stream bed is blocked! Only a pint of goo is getting through. "
 "We'll have to go around."
 msgstr ""
+"Äsch, flodbädden är blockerad! Det är bara geggamoja som kan ta sig 
igenom. "
+"Vi måste gå runt."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:327
 msgid "To Southbay"
-msgstr ""
+msgstr "Till Sunnanvik"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:372
 msgid ""
 "It's not very Heroic if Prince Haldric isn't the one to lead his band from "
 "the Sewers of Southbay."
 msgstr ""
+"Det är ju inte särskilt hjältemodigt om det inte är prins Haldric som 
leder "
+"sina män ut ur Sunnanviks kloaker."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:388
 msgid "Danger Ahead!"
-msgstr ""
+msgstr "Fara framför oss!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:394
 msgid "Ahead, so far it's been danger everywhere."
-msgstr ""
+msgstr "Vadå framför oss, hittills har det ju varit fara överallt."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Sewer.cfg:403
 msgid "Finally on to Southbay!"
-msgstr ""
+msgstr "Äntligen kan vi fortsätta till Sunnanvik!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:4
 msgid "Southbay in Winter"
-msgstr ""
+msgstr "Vinter i Sunnanvik"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:101
 msgid ""
@@ -2738,24 +2760,30 @@
 "the city. After some commotion, he is given an audience with the King of "
 "Southbay."
 msgstr ""
+"Prins Haldric har kommit upp ur Sunnanviks kloaker mitt i staden. Efter en "
+"del uppståndelse beviljas han en audiens med Sunnanviks kung."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:106
 msgid "So Prince, you bring refugees, but do you bring swords as well?"
-msgstr ""
+msgstr "Så, prins, du kommer med flyktingar, men har du svärd med dig 
också?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:111
 msgid "I bear both, and all are loyal to the King of Southbay!"
 msgstr ""
+"Jag kommer med både svärd och flyktingar, och alla är de lojala mot kungen 
"
+"av Sunnanvik!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:116
 msgid ""
 "I knew you as a boy, and your people have preceded you. Your father was an "
 "honourable man, and so are you. Aren't you the King now?"
 msgstr ""
+"Jag kände dig när du var en pojke, och ditt folk har kommit hit före dig. "
+"Din far var en ärans man, och det är du med. Är inte du kung nu?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:121
 msgid "A King with no land and no crown is no King my Lord."
-msgstr ""
+msgstr "En kung utan land och krona är inte någon kung, herre."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:126
 msgid ""
@@ -2763,36 +2791,44 @@
 "done your father proud. Far better than my legacy, a dead adventurer and a "
 "missing fool! It is fitting that my line should end with my kingdom."
 msgstr ""
+"Det må så vara. Dessa är mörka tider att leva i, min unge prins. Du har "
+"gjort din far stolt. Du har vida överträffat mitt arv; en död äventyrare 
och "
+"en saknad dåre! Det är passande att min ätt slutar med mig."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:131
 msgid "You should not say such things!"
-msgstr ""
+msgstr "Säg inte så!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:136
 msgid ""
 "Hmph! It matters little now. What's this? You bring a Wesfolk waif with you. "
 "Put her out with the others!"
 msgstr ""
+"Hmpf! Det spelar ingen roll längre. Men vad är det här? Har du med dig "
+"kringströvande av wesfolket. Skicka bort henne med de andra!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:141
 msgid "You've put my people out in the snow! Prepare to meet your fate you- -"
-msgstr ""
+msgstr "Har du skickat ut mitt folk i snön! Bered dig att möta ditt öde 
din-"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:146
 msgid ""
 "She and her people have been of great service to me. Open the gates, let "
 "them in."
 msgstr ""
+"Hon och hennes folk har tjänat mig väl. Öppna portarna och släpp in dem."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:151
 msgid ""
 "What? On your word alone boy? And what of the other Wesfolk that have "
 "drifted to our gate?"
 msgstr ""
+"Vad? Bara för att du säger det, pojk? Och vad skall vi då göra med resten 
av "
+"wesfolket som samlats runt våra portar?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:156
 msgid "Let them all in! For the sake of humanity on this isle!"
-msgstr ""
+msgstr "Släpp in dem allihop! För mänsklighetens bevarande på denna ö!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:161
 msgid ""
@@ -2801,30 +2837,38 @@
 "your eldest son that you will let all of the Wesfolk who may come into the "
 "city, and to allow them to participate in what must happen next."
 msgstr ""
+"Och jag kan göra medicinen lättare att svälja. Jag kan rädda livet på 
alla "
+"som finns kvar på ön. Jag skall berätta allt, om du svär vid din äldste 
sons "
+"själ att alla wesfolk får komma in i staden, och att du låter dem delta i "
+"det som måste ske härnäst."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:166
 msgid "Hmm. . . Very well. I so swear. Speak."
-msgstr ""
+msgstr "Hmm... Nåväl. Jag svär. Tala."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:171
 msgid ""
 "First, I CAN translate the the book that will allow Haldric to use the Ruby "
 "of Fire. The artifact should help with what must come."
 msgstr ""
+"För det första, så KAN jag översätta boken som ger Haldric förmågan 
att "
+"använda eldrubinen. Den kan vara till hjälp i vad som komma skall."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:176
 msgid ""
 "Second, I know the way to the mysterious lands of the East. Addroran, I was "
 "your son's navigator and companion. Believe me, you must go East."
 msgstr ""
+"För det andra, jag känner rutten till de mystiska länderna i öst. 
Addroran, "
+"jag var styrman och kompanjon till din son. Tro mig, ni måste österut."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:181
 msgid "Compan- - What?"
-msgstr ""
+msgstr "Kompan- Vad?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:186
 msgid "She's just full of surprises."
-msgstr ""
+msgstr "Det är ingen ände på överraskningarna när hon är med."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:191
 msgid ""
@@ -2832,6 +2876,9 @@
 "people actually came here on purpose. You'd all still be herding sheep and "
 "living in grass huts if it wasn't for my people."
 msgstr ""
+"Jag var styrman. Haldric, ditt folk kom hit av en slump, men mitt folk kom "
+"hit med avsikt. Om det inte varit för wesfolket, så skulle ni alla "
+"fortfarande vara fåraherdar och bo i stråhyddor."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:196
 msgid ""
@@ -2839,6 +2886,9 @@
 "already repelled an Orcish assult just before winter came. We should be "
 "working toward taking back the Isle."
 msgstr ""
+"En sån tjänst då! Varför ska vi fly? Och varför österut? Vi har redan 
slagit "
+"tillbaka en orchisk offensiv, just innan vintern kom. Vi borde smida planer "
+"för att ta tillbaka ön."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:201
 msgid ""
@@ -2847,6 +2897,10 @@
 "If you thought we were bad, you should see what else lives there. You'd be "
 "slaves, or you'd be dead."
 msgstr ""
+"Österut, eftersom vi kom västerifrån, och där kryllar det av alla sorters 
"
+"folk och monster. Det finns rent ut sagt inte någon plats kvar där. Om ni "
+"tycker att vi är illa nog, så skulle ni se vad som mer bor där. Ni kommer "
+"att bli slavar eller så kommer ni att dö om ni ger er i väg ditåt."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:206
 msgid ""
@@ -2856,6 +2910,10 @@
 "their numbers are limitless, and you have no way to stop more Orcs from "
 "coming."
 msgstr ""
+"Lär er av mitt folks misstag. Om vi hade flytt hit när blott en enda av 
våra "
+"stora städer fortfarande stod, så skulle vi lätt ha kunnat inta ön. Men 
vi "
+"fortsatte kampen till det bittra slutet. Det går inte att kompromissa med "
+"orcherna, de är oräkneliga och ni kan inte hindra fler från att komma hit."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:211
 msgid ""
@@ -2863,6 +2921,9 @@
 "as you can. For the sake of all who can be evacuated. That means that it "
 "should fall on Haldric and I to lead this evacuation."
 msgstr ""
+"Fly, och fly österut. Kung Addroran, det är din plikt att hålla staden så 
"
+"länge som möjligt. För de som kan evakueras skull. Det betyder att det "
+"faller på Haldrics och min lott att leda evakueringen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:216
 msgid ""
@@ -2871,19 +2932,23 @@
 "harvest was in, and we can fish the great schools of fish that live under "
 "the ice. You might even be able to depart in well provisioned ships!"
 msgstr ""
+"Hmm. Dina ord är kloka, och mitt slut bör komma här. Vi kan hålla ut 
under "
+"resten av vintern här. När orcherna kom, så var det höst och skörden var 
"
+"redan bärgad. Vi kan fiska från de stora stimmen som bor under isen. Ni kan 
"
+"till och med ge er av med goda förråd!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:221
 msgid "Well, I see no other way. About that book?"
-msgstr ""
+msgstr "Ja, jag ser ingen annan utväg. Och vad det gäller boken?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Southbay_in_Winter.cfg:226
 msgid ""
 "I'll begin my translation. Oh, and you should seal up the sewer entrance."
-msgstr ""
+msgstr "Jag börjar översätta genast. Åh, du bör nog försegla 
kloakingången."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:4
 msgid "Temple in the Deep"
-msgstr ""
+msgstr "Djupets tempel"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:21
 msgid ""
@@ -2897,8 +2962,9 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Seger:\n"
-"@Besegra Dödsfursten\n"
-"@Hämta Eldrubinen Nederlag:\n"
+"@Besegra häxmästarfursten\n"
+"@Hämta eldrubinen \n"
+"Nederlag:\n"
 "#Prins Haldric dör\n"
 "#Dragen tar slut"
 
@@ -2908,53 +2974,64 @@
 "catacombs below the temple, buried deep in the bedrock, in the very roots of "
 "the world itself. In the distance Haldric hears a booming voice."
 msgstr ""
+"Prins Haldric och hans följeslagare gick med en känsla av bister nyfikenhet 
"
+"ner i katakomberna under templet. Dessa var begravda långt nere i "
+"berggrunden, i själva rötterna av världen. På avstånd hör Haldric en "
+"dundrande röst."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:147
 msgid ""
 "Free! I'm free at last! I knew those puny mages couldn't seal me in here "
 "forever! Rise my soldiers of Darkness, the world will be ours once more!"
 msgstr ""
+"Fri! Äntligen är jag fri! Jag visste väl att de där ynkliga magikerna 
inte "
+"kunde hålla mig fången här för alltid. Res er, mina mörkersoldater, än 
en "
+"gång skall världen bli vår!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:153
 msgid ""
 "Back underground. . . This feels much better! As for the current residents, "
 "uggh!"
 msgstr ""
+"Tillbaka under marken... Det här känns mycket bättre! Men vad gäller de "
+"nuvarande invånarna - isch!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:159
 msgid "Let's put these monsters to their final rest."
-msgstr ""
+msgstr "Nu skickar vi monstren till deras sista vila."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:171
 msgid "I am fallen after all this time."
-msgstr ""
+msgstr "Efter all denna tid, så har jag fallit."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:180
 msgid "The world won't miss him one bit."
-msgstr ""
+msgstr "Det där var en som världen verkligen inte kommer att sakna."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:201
 msgid ""
 "What's that! No! The tree-folk are sealing us back in here. They must think "
 "that we've failed. We're trapped."
 msgstr ""
+"Men vad nu! Nej! Trädfolket förseglar öppningen. De måste tro att vi "
+"misslyckats. Vi är fast härinne."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:215
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:229
 msgid "INSCRIPTION: Embrace the Monolith to be Cured by the Powers of Light."
-msgstr ""
+msgstr "INSKRIFT: Omfamna monoliten och bli botad av Ljusets Makter."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:243
 msgid "I don't like the look of that pool at all."
-msgstr ""
+msgstr "Jag tycker inte om utseendet på den där dammen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:257
 msgid "It looks scary, but it's good for you."
-msgstr ""
+msgstr "Den ser skrämmande ut, men den gör dig gott."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:278
 msgid "You already have the Fire Ruby."
-msgstr ""
+msgstr "Du har redan eldrubinen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:298
 msgid ""
@@ -2962,6 +3039,9 @@
 "apple, and burns with and internal fire, which is refracted through its "
 "faces. You can feel the power flowing from it. . ."
 msgstr ""
+"När du öppnar kistan så ser du den, eldrubinen. Den är stor som ett 
äpple "
+"och brinner med en inre glöd, som bryts genom dess fasetter. Du kan känner "
+"kraften som flödar från den..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:304
 msgid ""
@@ -2969,24 +3049,28 @@
 "actually know what this thing does, I'll just put it in the bottom of my "
 "pack for right now."
 msgstr ""
+"Vad konstigt att häxmästarfursten inte bar den här på sig. Jag vet ju 
inte "
+"riktigt vad den gör, så jag lägger den längst ner i min packning så 
länge."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:326
 msgid "Maybe you should move somebody else to the chest."
-msgstr ""
+msgstr "Kanske du borde flytta någon annan till kistan."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:339
 msgid ""
 "I'm glad that's over! We have the Ruby of Fire, and that Lich-Lord is now a "
 "pile of dust, let's get out of these catacombs!"
 msgstr ""
+"Vad skönt att det är över. Vi har eldrubinen och häxmästarfursten är 
numera "
+"en hög av damm. Nu lämnar vi de här katakomberna!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Temple_of_the_Deep.cfg:360
 msgid "He's raising our dead!"
-msgstr ""
+msgstr "Han väcker upp våra döda!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:4
 msgid "The Dragon"
-msgstr ""
+msgstr "Draken"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:28
 msgid ""
@@ -3002,7 +3086,7 @@
 "\n"
 "Seger:\n"
 "@Döda draken\n"
-"@Hjältemod: döda draken och besegra alla fiender\n"
+"@Hjältemodigt: döda draken och besegra alla fiender\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Prins Haldric dör\n"
 "#Lady Jessica dör\n"
@@ -3014,77 +3098,81 @@
 "of swamp. A small island with a mountain dominates the view. That can only "
 "be the home of the dragon."
 msgstr ""
+"Efter några dagars resa stöter Haldric på ett vidsträckt träsklandskap, 
som "
+"domineras av en liten ö med ett berg. Det måste vara drakens hemvist."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:222
 msgid "Flies, fies, everywhere! Ahhhck!"
-msgstr ""
+msgstr "Flugor, flugor överallt! Ahhck!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:228
 msgid "'Prince Haldric the Dragonbane' sounds rather nice."
-msgstr ""
+msgstr "'Prins Haldric, Drakarnas Baneman', låter rätt trevligt."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:234
 msgid "We'll see. . ."
-msgstr ""
+msgstr "Vi får väl se..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:244
 msgid ""
 "I'm glad that's over. The elves certainly aren't taking it easy on us. It's "
 "a miracle any of us are alive at all."
 msgstr ""
+"Jag är glad att det är över. Alverna gör det minsann inte lätt för oss. 
Det "
+"är ett mirakel att ens någon av oss är kvar i livet."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:250
 msgid "I'm still not calling you 'the Dragonbane'."
-msgstr ""
+msgstr "Jag tänker ändå inte kalla dig 'Drakarnas Baneman'."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:307
 msgid "Watch for the big Mudcrawlers they divide when you kill them."
-msgstr ""
+msgstr "Se upp för de där stora slamkryparna. De delar sig när man dödar 
dem."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:354
 msgid "It is unwise to trifle with dragons boy!"
-msgstr ""
+msgstr "Det är oklokt att retas med drakar, pojke!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:359
 msgid "We shall see."
-msgstr ""
+msgstr "Vi får väl se."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:383
 msgid "Who dares disturb Shek'kahan the terrible?"
-msgstr ""
+msgstr "Vem vågar störa Shek'kahan den förskräcklige?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:388
 msgid "I do, you fiend!"
-msgstr ""
+msgstr "Det gör jag, din best!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:422
 msgid "We still have to slay the dragon!"
-msgstr ""
+msgstr "Vi måste fortfarande döda draken!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:435
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:504
 msgid "The Dragon's Cave has yielded some treasure!"
-msgstr ""
+msgstr "Det fanns lite guld i drakens grotta!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:460
 msgid "No!"
-msgstr ""
+msgstr "Nej!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:475
 msgid "We've slain the Dragon: "
-msgstr ""
+msgstr "Vi har dödat draken."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:479
 msgid "Let's get out of here!"
-msgstr ""
+msgstr "Nu tar vi oss härifrån!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:490
 msgid "Let's finish off the rest of these monsters!"
-msgstr ""
+msgstr "Vi kan väl ta kål på resten av monstren!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Dragon.cfg:523
 msgid "More Saurians are arriving. They've surrounded us! We're doomed."
-msgstr ""
+msgstr "Det kommer fler ödlemän. De har omringat oss! Vi är dödsdömda."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:4
 msgid "The Fall"
@@ -3103,11 +3191,11 @@
 msgstr ""
 "\n"
 "Seger:\n"
-"@Besegra Wesfolkets ledare\n"
+"@Besegra wesfolkets ledare\n"
 "Nederlag:\n"
 "#Prins Haldric dör\n"
 "#Kung Eldaric IV dör\n"
-"#Orcherna dödar Wesfolkets ledare\n"
+"#Orcherna dödar wesfolkets ledare\n"
 "#Dragen tar slut"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:157
@@ -3135,7 +3223,7 @@
 "That's awful! And it only gets worse. That Wesfolk rabble has set up shop "
 "again in the South Pass. . ."
 msgstr ""
-"Det är för hemskt! Och det blir bara värre. Wesfolk-slöddret har kommit "
+"Det är för hemskt! Och det blir bara värre. wesfolk-slöddret har kommit "
 "tillbaka och slagit läger i sydpasset."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:175
@@ -3145,7 +3233,7 @@
 "haste."
 msgstr ""
 "Det är enda vägen ut ur dalen! Detta är katastrof! Vi måste besegra "
-"Wesfolksavskummet och fly söderut. Vårt hem är förlorat... Vi måste 
skynda "
+"wesfolksavskummet och fly söderut. Vårt hem är förlorat... Vi måste 
skynda "
 "oss."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Fall.cfg:181
@@ -3482,8 +3570,8 @@
 "cut the trees, and burn the trees for no reason at all!"
 msgstr ""
 "Ditt släkte har kommit med era yxor, som de trädvänner ni är. Men ni är 
ändå "
-"bättre än de där nya monstren som har kommit för att plåga oss. Det 
hugger "
-"ner träded, och bränner dem utan någon som helst anledning!"
+"bättre än de där nya monstren som har kommit för att plåga oss. De 
hugger "
+"ner träden, och bränner dem utan någon som helst anledning!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Oldwood.cfg:238
 msgid ""
@@ -3813,7 +3901,7 @@
 "join them. Give me this honourable death. . . Please sir! I beg of you!"
 msgstr ""
 "Herre, min familj har slaktats, och mitt hem är förlorat. Allt jag vill är 
"
-"att återse dem. Ge mig denna årofulla död... Snälla! Herre, jag ber dig!"
+"att återse dem. Ge mig denna ärofulla död... Snälla! Herre, jag ber dig!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:263
 msgid ""
@@ -4199,7 +4287,7 @@
 "Ahh, it's great to be home! I'm not much for the politics, but it's great to "
 "be home!"
 msgstr ""
-"Ahh, det känns bra att vara hemma igen! Jag är inte mycker för politik, 
men "
+"Ahh, det känns bra att vara hemma igen! Jag är inte mycket för politik, 
men "
 "det är skönt att vara hemma!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Troll_Hole.cfg:4
@@ -4312,9 +4400,9 @@
 "legions of the walking dead. . ."
 msgstr ""
 "Vi var ett rikt folk i ett rikt land, och vi var många, med många kungar. "
-"Sedan kom DE, Wesfolket. De var en elak, brutal och smutsig skara. De hade "
+"Sedan kom DE, wesfolket. De var en elak, brutal och smutsig skara. De hade "
 "fördrivits från sina hem i ett krig i ett land ännu längre västerut. "
-"Wesfolket var inte många, men de använde svart magi, och legioner av "
+"wesfolket var inte många, men de använde svart magi, och legioner av "
 "vandrande döda..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:19
@@ -4325,7 +4413,7 @@
 "we gleaned our first shards of knowledge about magic."
 msgstr ""
 "Efter en tid av svåra bekymmer slöt vi fred med dem. Vi kom att befolka det 
"
-"mesta av ön, medan Wesfolket fick nöja sig med det som blev över. "
+"mesta av ön, medan wesfolket fick nöja sig med det som blev över. "
 "Konfrontationerna med deras vidriga legioner hade stärkt oss, och det var "
 "under kriget vi lärde oss att bruka magi för första gången."
 
@@ -4376,7 +4464,7 @@
 "Inte långt efter att han återvänt från öster dog den Sunnanviks 
kronprins "
 "som upptäckt länderna i öst under mystiska omständigheter. Hans yngre "
 "broder, som också var näste man i tronföljden, konspirerade för att 
starta "
-"ett distraktionskrig med de fattiga Wesfolkskungadömena och deras "
+"ett distraktionskrig med de fattiga wesfolkskungadömena och deras "
 "häxmästarfurstar."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:64
@@ -4385,7 +4473,7 @@
 "Isle to make war with the Wesfolk. This where our story begins. . ."
 msgstr ""
 "Den nya kronprinsen gav sig av med den största armé som någonsin skådats 
på "
-"ön för att kriga mot Wesfolket. Och det är också här vår historia 
börjar..."
+"ön för att kriga mot wesfolket. Och det är också här vår historia 
börjar..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:69
 msgid "With the plight of a different Prince on the same Isle. . ."
@@ -4402,7 +4490,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:12
 msgid "I still think I should be called 'Dragonbain'."
-msgstr "Jag tycker fortfarande att jag skulle bli kallad 'Drakarnas baneman'."
+msgstr "Jag tycker fortfarande att jag ska få kallas 'Drakarnas Baneman'."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-nlmsg.cfg:17
 msgid "Not in my lifetime."
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]