wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/no wesnoth.po


From: Isaac Clerencia
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/no wesnoth.po
Date: Fri, 10 Sep 2004 10:17:56 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Isaac Clerencia <address@hidden>    04/09/10 14:12:43

Modified files:
    po/no     : wesnoth.po 

Log message:
    Updated Norwegian translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/no/wesnoth.po.diff?tr1=1.5&tr2=1.6&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/no/wesnoth.po
diff -u wesnoth/po/no/wesnoth.po:1.5 wesnoth/po/no/wesnoth.po:1.6
--- wesnoth/po/no/wesnoth.po:1.5    Tue Sep 7 19:22:28 2004
+++ wesnoth/po/no/wesnoth.po  Fri Sep 10 14:12:38 2004
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-09-05 19:02+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-07 21:14+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-10 15:28+0100\n"
 "Last-Translator: Erik <address@hidden>\n"
 "Language-Team: none\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -685,7 +685,6 @@
 msgstr "&human-general.png,Lojalister"
 
 #: data/multiplayer.cfg:39 data/multiplayer.cfg:189
-#, fuzzy
 msgid "&elvish-high-lord.png,Rebels"
 msgstr "&elvish-lord.png,Opprørere"
 
@@ -714,7 +713,6 @@
 msgstr "&human-general.png,Mennesker"
 
 #: data/multiplayer.cfg:114
-#, fuzzy
 msgid "&elvish-high-lord.png,Elves"
 msgstr "&elvish-lord.png,Alver"
 
@@ -735,12 +733,10 @@
 msgstr "Den store krigen"
 
 #: data/multiplayer.cfg:254
-#, fuzzy
 msgid "&white-mage.png,Alliance of Light"
-msgstr "&elvish-lord.png,Lysets Allianse"
+msgstr "&white-mage.png,Lysets Allianse"
 
 #: data/multiplayer.cfg:265
-#, fuzzy
 msgid "&undead-necromancer.png,Alliance of Darkness"
 msgstr "&undead-lich.png,Mørkets Allianse"
 
@@ -770,12 +766,12 @@
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:199
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:476
 msgid "Red scores! Current score is $redscore-$bluescore"
-msgstr ""
+msgstr "Rød skårer! Stillingen er nå $redscore-$bluescore"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:247
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:524
 msgid "Blue scores! Current score is $redscore-$bluescore"
-msgstr ""
+msgstr "Blå skårer! Stillingen er nå $redscore-$bluescore"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:337
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:614
@@ -804,7 +800,7 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:685
 msgid "Draw! Final score: $redscore-$bluescore"
-msgstr ""
+msgstr "Uavgjort! Endelig poengsum: $redscore-$bluescore"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/WeslinBridge.cfg:3
 msgid "Battle for Weslin Bridge"
@@ -855,6 +851,8 @@
 "I am here to learn how to fight in a battle. As an experienced elder mage, "
 "surely you can explain the art of combat to me."
 msgstr ""
+"Så jeg er her for å lære hvordan lede en kamp. Som erfaren trollmann kan 
du "
+"sikkert forklare det for meg."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:71
 msgid ""
@@ -863,6 +861,10 @@
 "select Recruit, and select 'Ok'. You can only recruit units on castle tiles "
 "connected to the keep your leader is on."
 msgstr ""
+"Før enhver kamp er du nødt til å rekruttere enheter. For å gjøre det, "
+"høyreklikk på den ruten i borgen din der du vil rekruttere enheten. Velg 
så "
+"Rekrutter, og trykk 'OK'. Du kan bare rekruttere enheter på ruter i en borg "
+"forbundet mes festningen lederen din står i."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:73
 msgid "Recruit a unit"
@@ -870,7 +872,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:79
 msgid "Excellent! You have recruited an Elvish Fighter."
-msgstr ""
+msgstr "Utmerket! Du har rekruttert en ALvisk Kriger."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:81
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:101
@@ -893,6 +895,10 @@
 "recruit, and select 'Ok'. In order to recruit faster, you can use 'Ctrl-"
 "Shift-R' to re-recruit the last type of unit you recruited."
 msgstr ""
+"For å rekruttere en enhe, høyreklikk på ruten i borgen der du vil 
rekruttere "
+"enheten. Velg så Rekrutter, eller bare pek på ruten og tast 'Ctrl-R'. Velg "
+"så typen enhet du vil rekruttere, og velg 'Ok'. For å rekruttere fortere, "
+"kan du bruke Ctrl-Shift-R for å rekruttere en til av den forrige typen 
enhet."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:84
 msgid ""
@@ -904,14 +910,21 @@
 "dies, you lose the game. You can win most scenarios by defeating all enemy "
 "leaders."
 msgstr ""
+"En leder er en enhet som kan rekruttere. Det betyr at når lederen din står 
i "
+"en festning, kan du rekruttere enheter til borgen der. Ledere er vanligvis "
+"mektige enheter som hver side bare har en av. Dessuten er lederen din "
+"vanligvis den første enheten din side kontrollerer, og starter vanligvis på 
"
+"en festning. Du kan hoppe til lederen din ved å trykke 'l'. Hvis lederen din 
"
+"dør, har du tapt. Du kan vinne de fleste scenarier ved at alle fiendens "
+"ledere dør."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:84
 msgid "What's a leader?"
-msgstr ""
+msgstr "Hva er en leder?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:85
 msgid "How should I choose what kind of units to recruit?"
-msgstr ""
+msgstr "Hvordan skal jeg velge hivlke enheter jeg bør rekruttere?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:85
 msgid ""
@@ -919,10 +932,13 @@
 "of the unit selection box, and cost, which is displayed after the name of "
 "the unit. You will learn more about these statistics throughout the tutorial."
 msgstr ""
+"Du må se gjennom evnene deres, som vises til venstre for dialogboksen for "
+"valg av enheter, og pris, som vises etter enhetens navn. Du vil lære mer om "
+"disse videre i opplæringen."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:86
 msgid "What happens when I recruit a unit?"
-msgstr ""
+msgstr "Hva skjer når jeg rekrutterer en enhet?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:86
 msgid ""
@@ -930,6 +946,9 @@
 "choice. It also receives two traits, which will be discussed later. It "
 "cannot move or attack until you end your turn."
 msgstr ""
+"Når en enhet rekrutteres, dukker den opp på en borgrute du kan velge med "
+"fullt liv. Den har også to trekk, noe som diskuteres senere. Den kan ikke "
+"bevege seg eller angripe før du avslutter runden din."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:92
 msgid ""
@@ -937,6 +956,9 @@
 "turn. To do this, simply click the 'End Turn' button in the lower-right hand "
 "corner."
 msgstr ""
+"Siden enheter ikke kan bevege seg den runden de rekrutteres, må du avslutte "
+"runden din. For å gjøre dette, trykk knappen markert 'Avslutt runde' 
nederst "
+"til høyre."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:94
 msgid "End your turn"
@@ -944,11 +966,11 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:99
 msgid "You have successfully ended your turn."
-msgstr ""
+msgstr "Du har endt din første runde."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:103
 msgid "How do I end my turn?"
-msgstr ""
+msgstr "Hvordan avslutter jeg en runde?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:103
 msgid ""
@@ -956,10 +978,13 @@
 "click and select End Turn, or select the End Turn button in the lower-right "
 "hand corner."
 msgstr ""
+"En måte å avslutte en runde på er å taste Alt-E. Alternativt kan du "
+"høyreklikke og velge 'Avslutt runde', eller trykke på 'Avslutt runde'-"
+"knappen nederst til høyre."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:104
 msgid "What happens when I end my turn?"
-msgstr ""
+msgstr "Hva skjer når jeg avslutter runden min?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:104
 msgid ""
@@ -1216,7 +1241,7 @@
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:267
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:252
 msgid "Hooray!"
-msgstr ""
+msgstr "Hurra!"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:269
 msgid "How do I know how to complete a scenario? Will you always tell me?"
@@ -1305,7 +1330,7 @@
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:86
 msgid "You have successfully recalled your Elvish Fighter."
-msgstr ""
+msgstr "Du har greid å tilbakekalle din Alviske Kriger."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:88
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:102
@@ -1316,7 +1341,7 @@
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:173
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:206
 msgid "En guarde!"
-msgstr ""
+msgstr "En guarde!"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:90
 msgid ""
@@ -1327,9 +1352,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:90
-#, fuzzy
 msgid "What happens when I recall a unit?"
-msgstr "gullstykker for å tilbakekalle en enhet."
+msgstr "Hva skjer når jeg tilbakekaller en enhet?."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:91
 msgid "How should I decide which units to recall?"
@@ -1360,9 +1384,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:104
-#, fuzzy
 msgid "What do traits do?"
-msgstr "Hva er det?"
+msgstr "Hva gjør trekk?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:105
 msgid ""
@@ -1658,42 +1681,34 @@
 msgstr ""
 
 #: data/schedules.cfg:4
-#, fuzzy
 msgid "Dawn"
 msgstr "Morgengry"
 
 #: data/schedules.cfg:11 data/schedules.cfg:22 data/schedules.cfg:28
-#, fuzzy
 msgid "Morning"
 msgstr "Formiddag"
 
 #: data/schedules.cfg:37 data/schedules.cfg:43 data/schedules.cfg:59
-#, fuzzy
 msgid "Afternoon"
 msgstr "Ettermiddag"
 
 #: data/schedules.cfg:52 data/schedules.cfg:79 data/schedules.cfg:99
-#, fuzzy
 msgid "Dusk"
 msgstr "Skumring"
 
 #: data/schedules.cfg:70
-#, fuzzy
 msgid "First Watch"
 msgstr "Kveld"
 
 #: data/schedules.cfg:90
-#, fuzzy
 msgid "Second Watch"
 msgstr "Natt"
 
 #: data/schedules.cfg:110 data/schedules.cfg:116
-#, fuzzy
 msgid "Underground"
 msgstr "Under bakken"
 
 #: data/themes/default.cfg:23 data/themes/default.cfg:359
-#, fuzzy
 msgid "Menu"
 msgstr "Meny"
 
@@ -1702,7 +1717,6 @@
 msgstr "Handlinger"
 
 #: data/themes/default.cfg:79 data/themes/default.cfg:415 src/hotkeys.cpp:137
-#, fuzzy
 msgid "End Turn"
 msgstr "Avslutt runde"
 
@@ -1888,10 +1902,12 @@
 #: data/translations/english.cfg:54
 msgid "This unit takes half normal damage when it did not initiate the attack."
 msgstr ""
+"dENNE ENHETEN TAR BARE HALVPARTEN AV NORMAL SKADE HVIS EN ANNEN ENHET "
+"BEGYNTE KAMPEN."
 
 #: data/translations/english.cfg:56
 msgid "minimum damage"
-msgstr ""
+msgstr "minimumsskade"
 
 #: data/translations/english.cfg:58
 msgid "Game"
@@ -1926,52 +1942,42 @@
 msgstr "Ledig"
 
 #: data/translations/english.cfg:68
-#, fuzzy
 msgid "&misc/observer.png,Observer"
 msgstr "Observatør"
 
 #: data/translations/english.cfg:70
-#, fuzzy
 msgid "Describe Unit"
 msgstr "Beskriv enhet"
 
 #: data/translations/english.cfg:72
-#, fuzzy
 msgid "Full Screen or Windowed?"
 msgstr "Fullskjerm eller Vindu?"
 
 #: data/translations/english.cfg:73
-#, fuzzy
 msgid "Display:"
 msgstr "Visning:"
 
 #: data/translations/english.cfg:74
-#, fuzzy
 msgid "Windowed"
 msgstr "I vindu"
 
 #: data/translations/english.cfg:76
-#, fuzzy
 msgid "Speed:"
 msgstr "Hastighet:"
 
 #: data/translations/english.cfg:77
-#, fuzzy
 msgid "Normal"
-msgstr "Normal"
+msgstr "Vanlig"
 
 #: data/translations/english.cfg:79
-#, fuzzy
 msgid "Sound Settings..."
 msgstr "Lydinstillinger..."
 
 #: data/translations/english.cfg:80
-#, fuzzy
 msgid "Options"
 msgstr "Innstillinger"
 
 #: data/translations/english.cfg:82
-#, fuzzy
 msgid "Choose Scenario"
 msgstr "Velg scenario"
 
@@ -2004,12 +2010,10 @@
 msgstr "eller"
 
 #: data/translations/english.cfg:90
-#, fuzzy
 msgid "Unit resistance table"
-msgstr "Resistansetabell"
+msgstr "Motstandstabell"
 
 #: data/translations/english.cfg:92
-#, fuzzy
 msgid "See Also..."
 msgstr "Se Også..."
 
@@ -2019,6 +2023,9 @@
 "This attack deals double damage if a friendly unit is on the opposite side "
 "of the target."
 msgstr ""
+"Ryggdolking:\n"
+"Dette angrepet gjør dobbel skade hvis en vennlig enhet står på andre side 
av "
+"målet."
 
 #: data/translations/english.cfg:99
 msgid ""
@@ -2026,6 +2033,9 @@
 "This attack deals double damage to the target. It also causes this unit to "
 "take double damage from the target's counterattack."
 msgstr ""
+"Stormangrep:\n"
+"Dette angrepet forårsaker dobbel skade på målet. Det gjør også at 
enheten "
+"tar dobbel skade fra motangrepet."
 
 #: data/translations/english.cfg:102
 msgid ""
@@ -2033,12 +2043,17 @@
 "This unit drains health from living units, healing itself for half the "
 "amount of damage it deals."
 msgstr ""
+"Tapper livskraft:\n"
+"Dette angrepet tapper liv fra levende enheter og helbreder enheten for "
+"halvparten av den påførte skaden."
 
 #: data/translations/english.cfg:105
 msgid ""
 "Magical:\n"
 "This attack always has a 70% chance to hit."
 msgstr ""
+"Magisk:\n"
+"Dette angrepet har alltid 70% sjanse for å treffe."
 
 #: data/translations/english.cfg:108
 msgid ""
@@ -2086,28 +2101,26 @@
 "First Strike:\n"
 "This unit always strikes first with this attack, even if they are defending."
 msgstr ""
+"Første slag:\n"
+"Denne enheten slår alltid først, selv om den forsvarer seg."
 
 #: data/translations/english.cfg:128
 msgid "first strike"
-msgstr ""
+msgstr "første slag"
 
 #: data/translations/english.cfg:131
-#, fuzzy
 msgid "Elves"
 msgstr "Alver"
 
 #: data/translations/english.cfg:132
-#, fuzzy
 msgid "Orcs"
 msgstr "Orker"
 
 #: data/translations/english.cfg:133
-#, fuzzy
 msgid "Humans"
 msgstr "Mennesker"
 
 #: data/translations/english.cfg:134
-#, fuzzy
 msgid "Undead"
 msgstr "Vandøde"
 
@@ -2120,24 +2133,20 @@
 msgstr "Grunt vann"
 
 #: data/translations/english.cfg:140
-#, fuzzy
 msgid "Sand"
 msgstr "Sand"
 
 #: data/translations/english.cfg:141 data/translations/english.cfg:143
 #: data/translations/english.cfg:144 data/translations/english.cfg:145
 #: data/translations/english.cfg:146 data/translations/english.cfg:147
-#, fuzzy
 msgid "Village"
 msgstr "Landsby"
 
 #: data/translations/english.cfg:142
-#, fuzzy
 msgid "Swamp"
-msgstr "Myr"
+msgstr "Sump"
 
 #: data/translations/english.cfg:148
-#, fuzzy
 msgid "Tundra"
 msgstr "Tundra"
 
@@ -2146,58 +2155,47 @@
 msgstr "Is"
 
 #: data/translations/english.cfg:150
-#, fuzzy
 msgid "Road"
 msgstr "Vei"
 
 #: data/translations/english.cfg:151
-#, fuzzy
 msgid "Dirt"
 msgstr "Jord"
 
 #: data/translations/english.cfg:152
-#, fuzzy
 msgid "Grassland"
 msgstr "Gresslette"
 
 #: data/translations/english.cfg:153
-#, fuzzy
 msgid "Hills"
 msgstr "Åser"
 
 #: data/translations/english.cfg:154
-#, fuzzy
 msgid "Mountains"
 msgstr "Fjell"
 
 #: data/translations/english.cfg:155
-#, fuzzy
 msgid "Forest"
 msgstr "Skog"
 
 #: data/translations/english.cfg:156 data/translations/english.cfg:157
 #: data/translations/english.cfg:158
-#, fuzzy
 msgid "Bridge"
 msgstr "Bru"
 
 #: data/translations/english.cfg:159
-#, fuzzy
 msgid "Castle"
 msgstr "Borg"
 
 #: data/translations/english.cfg:160
-#, fuzzy
 msgid "Keep"
 msgstr "Festning"
 
 #: data/translations/english.cfg:161
-#, fuzzy
 msgid "Cave"
 msgstr "Hule"
 
 #: data/translations/english.cfg:162
-#, fuzzy
 msgid "Cave Wall"
 msgstr "Hulevegg"
 
@@ -2302,6 +2300,9 @@
 "in the currently selected terrain is displayed in the top-right corner of "
 "the screen."
 msgstr ""
+"Terrengtypen enhetene dine står på avgjør sjansen for at fiender treffer 
dem "
+"i kamp. Forsvarsprosenten for en valgt enhet i terrenget du har musepekeren "
+"over vises øverst i høyre hjørne."
 
 #: data/translations/english.cfg:186
 msgid ""
@@ -2434,7 +2435,7 @@
 
 #: data/translations/english.cfg:206
 msgid "Read the hotkeys list in the preferences menu."
-msgstr ""
+msgstr "Les listen over hurtigtaster på Preferanse-menyen."
 
 #: data/translations/english.cfg:207
 msgid ""
@@ -2470,6 +2471,7 @@
 "Units are healed when they advance a level. Used wisely, this can turn a "
 "fight."
 msgstr ""
+"Enheter helbredes når de går opp et nivå. Brukt riktig kan dette snu en 
kamp."
 
 #: data/translations/english.cfg:213
 msgid ""
@@ -2478,12 +2480,10 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Ancient Lich"
 msgstr "Eldgammel Mørkeånd"
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The final form that mages of the undead can achieve, Ancient Liches strike "
 "terror into the hearts of those who see them. Not only is their touch that "
@@ -2498,7 +2498,6 @@
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:19 data/units/Demilich.cfg:18
 #: data/units/Ghost.cfg:19 data/units/Lich.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid "touch"
 msgstr "berøring"
 
@@ -2511,7 +2510,6 @@
 #: data/units/Ghost.cfg:20 data/units/Ghost.cfg:32 data/units/Initiate.cfg:20
 #: data/units/Lich.cfg:20 data/units/Lich.cfg:33 data/units/Necromancer.cfg:36
 #: data/units/Spectre.cfg:33 data/units/Wraith.cfg:33
-#, fuzzy
 msgid "cold"
 msgstr "frost"
 
@@ -2522,14 +2520,12 @@
 #: data/units/Skeletal_Dragon.cfg:31 data/units/Spectre.cfg:24
 #: data/units/Vampire_Bat.cfg:24 data/units/Vampire_Lady.cfg:25
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:38 data/units/Wraith.cfg:24
-#, fuzzy
 msgid "drain"
 msgstr "tapper livskraft"
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:32 data/units/Deathmaster.cfg:35
 #: data/units/Demilich.cfg:31 data/units/Initiate.cfg:19
 #: data/units/Lich.cfg:32
-#, fuzzy
 msgid "magic"
 msgstr "magi"
 
@@ -2552,7 +2548,6 @@
 #: data/units/Sea_Hag.cfg:31 data/units/Silver_Mage.cfg:44
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:131 data/units/White_Mage.cfg:47
 #: data/units/White_Mage.cfg:106
-#, fuzzy
 msgid "magical"
 msgstr "magisk"
 
@@ -2605,24 +2600,20 @@
 #: data/units/Troll_Warrior.cfg:20 data/units/Troll_Whelp.cfg:21
 #: data/units/Walking_Corpse.cfg:20 data/units/Warrior_King.cfg:23
 #: data/units/Wose.cfg:20 data/units/Yeti.cfg:34 data/units/Youth.cfg:22
-#, fuzzy
 msgid "impact"
 msgstr "slag"
 
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:3 data/units/Arch_Mage.cfg:82
-#, fuzzy
 msgid "Arch Mage"
 msgstr "Erketrollmann"
 
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:20 data/units/Arch_Mage.cfg:99
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Leaders among the mages, the Arch Mages hurl huge balls of fire at their "
 "enemies."
 msgstr ""
 "En mektig leder blant trollmenn. Erketrollmannen kan kaste store ildkuler "
-"mot sine fiender, og teleportere seg selv mellom vennligsinnede landsbyer på 
"
-"et øyeblikk."
+"mot sine fiender."
 
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:23 data/units/Arch_Mage.cfg:102
 #: data/units/Deathmaster.cfg:19 data/units/Drake_Mage.cfg:19
@@ -2631,7 +2622,6 @@
 #: data/units/Great_Mage.cfg:23 data/units/Great_Mage.cfg:99
 #: data/units/Necromancer.cfg:19 data/units/Silver_Mage.cfg:25
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:112
-#, fuzzy
 msgid "staff"
 msgstr "stav"
 
@@ -2640,7 +2630,6 @@
 #: data/units/Great_Mage.cfg:39 data/units/Great_Mage.cfg:115
 #: data/units/Red_Mage.cfg:39 data/units/Red_Mage.cfg:108
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:41 data/units/Silver_Mage.cfg:128
-#, fuzzy
 msgid "fireball"
 msgstr "ildkule"
 
@@ -2664,7 +2653,6 @@
 msgstr "ild"
 
 #: data/units/Assassin.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Assassin"
 msgstr "Snikmorder"
 
@@ -2672,18 +2660,16 @@
 #: data/units/Fencer.cfg:16 data/units/Outlaw_Princess.cfg:17
 #: data/units/Rogue.cfg:16 data/units/Saurian.cfg:17
 #: data/units/Saurian_Warrior.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid "skirmisher"
 msgstr "speider"
 
 #: data/units/Assassin.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Assassins are masters of the night. Like Rogues, they can backstab and "
 "ignore enemy zones of control. They can also throw poison-tipped knives at "
 "their enemies from long range."
 msgstr ""
-"Snikmorderne er nattens herskere. Slik som Kjeltringen kan de dolke sine "
+"Snikmorderne er nattens herskere. Liksom Kjeltringene kan de dolke sine "
 "fiender i ryggen, og ignorere deres kontrollsoner. De kan også kaste giftige 
"
 "kniver mot sine motstandere fra distanse."
 
@@ -2696,7 +2682,6 @@
 #: data/units/Red_Mage.cfg:23 data/units/Red_Mage.cfg:92
 #: data/units/Rogue.cfg:20 data/units/Thief.cfg:19 data/units/Trapper.cfg:24
 #: data/units/White_Mage.cfg:28 data/units/White_Mage.cfg:87
-#, fuzzy
 msgid "dagger"
 msgstr "dolk"
 
@@ -2763,18 +2748,15 @@
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:20 data/units/White_Mage.cfg:29
 #: data/units/White_Mage.cfg:88 data/units/Wolf_Rider.cfg:21
 #: data/units/Wraith.cfg:20 data/units/Young_Ogre.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid "blade"
 msgstr "klinge"
 
 #: data/units/Assassin.cfg:25 data/units/Rogue.cfg:25 data/units/Thief.cfg:24
 #: src/actions.cpp:487
-#, fuzzy
 msgid "backstab"
 msgstr "ryggdolking"
 
 #: data/units/Assassin.cfg:47 data/units/Rogue.cfg:38
-#, fuzzy
 msgid "knife"
 msgstr "kniv"
 
@@ -2783,7 +2765,6 @@
 #: data/units/Ghoul.cfg:24 data/units/Giant_Scorpion.cfg:22
 #: data/units/Goblin_Direwolver.cfg:37 data/units/Necrophage.cfg:24
 #: data/units/Orcish_Assassin.cfg:41 data/units/Orcish_Slayer.cfg:46
-#, fuzzy
 msgid "poison"
 msgstr "gift"
 
@@ -2805,9 +2786,8 @@
 #: data/units/Outlaw.cfg:93 data/units/Outlaw_Princess.cfg:23
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:24 data/units/Shock_Trooper.cfg:19
 #: data/units/Troll_Warrior.cfg:19 data/units/Warrior_King.cfg:22
-#, fuzzy
 msgid "mace"
-msgstr "stridskølle"
+msgstr "stridsklubbe"
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:3 data/units/Battle_Princess.cfg:41
 #: data/units/Princess.cfg:3 data/units/Princess.cfg:41
@@ -2858,24 +2838,20 @@
 #: data/units/Royal_Guard.cfg:19 data/units/Scout.cfg:20
 #: data/units/Sea_Orc.cfg:19 data/units/Sergeant.cfg:21
 #: data/units/Swordsman.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid "sword"
 msgstr "sverd"
 
 #: data/units/Battle_Princess.cfg:76 data/units/Commander.cfg:120
 #: data/units/Fighter.cfg:83 data/units/Lord.cfg:102
 #: data/units/Princess.cfg:76
-#, fuzzy
 msgid "scepter of fire"
 msgstr "ildsepter"
 
 #: data/units/Blood_Bat.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Blood Bat"
 msgstr "Blodsugende Flaggermus"
 
 #: data/units/Blood_Bat.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Blood Bats are fast and can drain the blood of those they attack, thereby "
 "healing themselves, even to the point where they become stronger than they "
@@ -2891,17 +2867,14 @@
 #: data/units/Direwolf_Rider.cfg:18 data/units/Goblin_Direwolver.cfg:20
 #: data/units/Goblin_Knight.cfg:18 data/units/Sea_Serpent.cfg:19
 #: data/units/Vampire_Bat.cfg:19 data/units/Wolf_Rider.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid "fangs"
 msgstr "hoggtenner"
 
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Bone Shooter"
 msgstr "Knokkelskytter"
 
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:15
-#, fuzzy
 msgid ""
 "These elite undead archers strike terror in the hearts of their foes by "
 "using the bones of the slain as weapons."
@@ -2914,7 +2887,6 @@
 #: data/units/Skeleton_Archer.cfg:23 data/units/Soulless.cfg:19
 #: data/units/Troll_Whelp.cfg:20 data/units/Walking_Corpse.cfg:19
 #: data/units/Yeti.cfg:33
-#, fuzzy
 msgid "fist"
 msgstr "neve"
 
@@ -2934,7 +2906,6 @@
 #: data/units/Orcish_Warlord.cfg:29 data/units/Poacher.cfg:41
 #: data/units/Skeleton_Archer.cfg:40 data/units/Soul_Shooter.cfg:37
 #: data/units/Trapper.cfg:41
-#, fuzzy
 msgid "bow"
 msgstr "bue"
 
@@ -2983,19 +2954,20 @@
 #: data/units/Trapper.cfg:42 data/units/Triton.cfg:20
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:34 data/units/Wall_Guard.cfg:36
 #: data/units/Watch_Tower.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid "pierce"
 msgstr "spidde"
 
 #: data/units/Bowman.cfg:3
 msgid "Bowman"
-msgstr ""
+msgstr "Bueskyter"
 
 #: data/units/Bowman.cfg:17
 msgid ""
 "Immersed from childhood in the ways of archery, the young Bowmen are the "
 "most common ranged combatants in Wesnothian armies."
 msgstr ""
+"Lært opp til bueskyting fra barndommen av, er Bueskytere de vanligste "
+"avstandskrigere i Wesnoths hærer."
 
 #: data/units/Cavalier.cfg:3
 msgid "Cavalier"
@@ -3009,7 +2981,6 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Cavalier.cfg:48 data/units/Dragoon.cfg:48
-#, fuzzy
 msgid "pistol"
 msgstr "pistol"
 
@@ -3025,12 +2996,10 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Cave_Spider.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Giant Spider"
 msgstr "Kjempeedderkopp"
 
 #: data/units/Cave_Spider.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Giant Spiders are said to roam the depths of Knalga, devouring many victims. "
 "They can bite at close range, thereby poisoning their enemies, and also can "
@@ -3041,24 +3010,20 @@
 "spindelvev på lengre avstand, noe som sinker fiendene deres."
 
 #: data/units/Cave_Spider.cfg:28
-#, fuzzy
 msgid "web"
 msgstr "spindelvev"
 
 #: data/units/Cave_Spider.cfg:38 data/units/Elvish_Druid.cfg:43
 #: data/units/Elvish_Shaman.cfg:45 data/units/Elvish_Shyde.cfg:52
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:37
-#, fuzzy
 msgid "slow"
 msgstr "saktne"
 
 #: data/units/Chocobone.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Chocobone"
 msgstr "Chocobone"
 
 #: data/units/Chocobone.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Riding the bones of ostrich-like large birds once used as mounts by a lost "
 "civilization, the skeleton Chocobones can move faster than most cavalry "
@@ -3076,7 +3041,6 @@
 #: data/units/Saurian.cfg:36 data/units/Saurian_Warrior.cfg:19
 #: data/units/Saurian_Warrior.cfg:36 data/units/Spearman.cfg:19
 #: data/units/Spearman.cfg:32
-#, fuzzy
 msgid "spear"
 msgstr "spyd"
 
@@ -3084,12 +3048,10 @@
 #: data/units/Horseman.cfg:22 data/units/Knight.cfg:38
 #: data/units/Lancer.cfg:22 data/units/Paladin.cfg:43 src/actions.cpp:360
 #: src/actions.cpp:478
-#, fuzzy
 msgid "charge"
 msgstr "stormangrep"
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Cockatrice"
 msgstr "Basilisk"
 
@@ -3113,7 +3075,6 @@
 msgstr "stein"
 
 #: data/units/Commander.cfg:3 data/units/Commander.cfg:78
-#, fuzzy
 msgid "Commander"
 msgstr "Kommandør"
 
@@ -3127,7 +3088,6 @@
 #: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:9 data/units/Princess.cfg:17
 #: data/units/Princess.cfg:55 data/units/Sergeant.cfg:17
 #: data/units/Warrior_King.cfg:17 src/actions.cpp:350 src/actions.cpp:468
-#, fuzzy
 msgid "leadership"
 msgstr "lederskap"
 
@@ -3142,12 +3102,10 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Cuttle Fish"
 msgstr "Kjempeblekksprut"
 
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Cuttle Fish are giantic creatures of the seas. They can grab their opponents "
 "with strong tentacles, or spit a poisonous black ink from a distance. The "
@@ -3163,17 +3121,14 @@
 msgstr "tentakkel"
 
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:26
-#, fuzzy
 msgid "ink"
 msgstr "blekk"
 
 #: data/units/Dark_Adept.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Dark Adept"
 msgstr "Svartekunstner"
 
 #: data/units/Dark_Adept.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Dark Adepts are psychotic fanatics who dabble in black magic, using its "
 "power to cause death and destruction."
@@ -3186,9 +3141,8 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Dark_Queen.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Dark Queen"
-msgstr "Svartekunstner"
+msgstr "Mørkedronning"
 
 #: data/units/Dark_Queen.cfg:15
 msgid ""
@@ -3196,11 +3150,13 @@
 "knowledge of magic makes her a worthy foe in combat, although her power is "
 "mostly derived from those she commands."
 msgstr ""
+"Asheviere, den onde dronningmoren har terrorisert Wesnoth i mange år. Hennes 
"
+"magiske viten gjør henne til en sterk fiende, selv om makten hennes bygger "
+"mest på de som står under hennes kommando."
 
 #: data/units/Dark_Queen.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid "scepter"
-msgstr "spyd"
+msgstr "septer"
 
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:3
 msgid "Dark Spirit"
@@ -3215,23 +3171,19 @@
 
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:19 data/units/Spectre.cfg:19
 #: data/units/Wraith.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid "baneblade"
 msgstr "baneklinge"
 
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:32 data/units/Ghost.cfg:31
 #: data/units/Spectre.cfg:32 data/units/Wraith.cfg:32
-#, fuzzy
 msgid "wail"
 msgstr "skrik"
 
 #: data/units/Death_Knight.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Death Knight"
 msgstr "Dødsridder"
 
 #: data/units/Death_Knight.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Sometimes the mightiest warriors and generals, cursed with hate and angst, "
 "came back to this world as Death Knights."
@@ -3248,7 +3200,6 @@
 #: data/units/General.cfg:44 data/units/Lieutenant.cfg:38
 #: data/units/Orcish_Crossbow.cfg:39 data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:38
 #: data/units/Sergeant.cfg:38 data/units/Wall_Guard.cfg:35
-#, fuzzy
 msgid "crossbow"
 msgstr "armbrøst"
 
@@ -3295,17 +3246,14 @@
 #: data/units/Gryphon_Rider.cfg:19 data/units/Necrophage.cfg:19
 #: data/units/Nightgaunt.cfg:20 data/units/Shadow.cfg:20
 #: data/units/Skeletal_Dragon.cfg:47 data/units/Sleeping_Gryphon.cfg:18
-#, fuzzy
 msgid "claws"
 msgstr "klør"
 
 #: data/units/Dragoon.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Dragoon"
 msgstr "Dragon"
 
 #: data/units/Dragoon.cfg:24
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Riding fast horses and armed with sword and magical pistol artifacts, "
 "Dragoons make versatile troops."
@@ -3325,7 +3273,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Beak.cfg:37 data/units/Drake_Petit.cfg:37
 msgid "beak"
-msgstr ""
+msgstr "nebb"
 
 #: data/units/Drake_Burner.cfg:3
 msgid "Drake Burner"
@@ -3415,12 +3363,10 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Duelist.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Duelist"
 msgstr "Duellist"
 
 #: data/units/Duelist.cfg:17
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Duelists are masters of the art of swordplay. Their skill with the rapier "
 "allows them to attack and parry with only one hand, while they wield a "
@@ -3431,30 +3377,23 @@
 "kan han bruke en pistol med den andre hånda til å skyte fiender på 
avstand."
 
 #: data/units/Duelist.cfg:20 data/units/Fencer.cfg:20
-#, fuzzy
 msgid "rapier"
 msgstr "kårde"
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Dwarvish Berserker"
 msgstr "Dvergisk Berserk"
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Dwarves are an ancient race of powerful fighters. Their Berserkers forgo all "
 "defense in exchange for massive damage against their enemies. Once a battle "
 "is entered, Dwarvish Berserkers attack ferociously, continuing to push the "
 "attack until either they or their enemy lies dead."
 msgstr ""
-"Dvergene er en gammel rase, bestående av mektige krigere. Deres berserker "
-"kan bruke en stridsøks på dødelig vis, eller kaste seg selv inn i et galt "
-"vanvidd som ignorerer all fornuft og forsvar til fordel for dobbel "
-"angrepsstyrke. De kan til og med kaste kniver for å treffe fiender fra "
-"distanse. I tillegg til alt dette inspirerer tilstedeværelsen av en mektig "
-"dvergeberserk andre tropper av lavere rang rundt ham, og gir dem ekstra "
-"angrepsstyrke."
+"Dvergene er en gammel rase, bestående av mektige krigere. Deres berserkere "
+"kaster seg selv inn i et galt vanvidd som ikke vil la dem avslutte en kamp "
+"før den ene eller andre part ligger død.."
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:33 data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:33
 msgid "berserker frenzy"
@@ -3505,9 +3444,8 @@
 msgstr "øks"
 
 #: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:43 data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:44
-#, fuzzy
 msgid "hammer"
-msgstr "runehammer"
+msgstr "hammer"
 
 #: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:3
 #, fuzzy
@@ -3546,7 +3484,6 @@
 msgstr "kasteøks"
 
 #: data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Dwarvish Runemaster"
 msgstr "Dvergisk Runerister"
 
@@ -3584,12 +3521,10 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Dwarvish Steelclad"
 msgstr "Stålkledd Dverg"
 
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:23
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The more experienced Dwarvish Steelclad fighters wear heavy chain mail and "
 "plate armor, for which they are rightly famous."
@@ -3835,13 +3770,15 @@
 
 #: data/units/Elvish_Rider.cfg:3
 msgid "Elvish Rider"
-msgstr ""
+msgstr "Alvisk Rytter"
 
 #: data/units/Elvish_Rider.cfg:27
 msgid ""
 "Swift riders, Elvish Riders are fast in the forest as well as in the open. "
 "They can even use a bow from horseback."
 msgstr ""
+"Raske som vinden, Avliske Ryttere rir fort i skogen såvel som i åpent 
lende. "
+"De kan til og med bruke en bue fra hesteryggen."
 
 #: data/units/Elvish_Scout.cfg:3
 msgid "Elvish Scout"
@@ -3998,7 +3935,6 @@
 msgstr ""
 
 #: data/units/General.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "General"
 msgstr "General"
 
@@ -4044,7 +3980,7 @@
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:3
 msgid "Giant Mudcrawler"
-msgstr ""
+msgstr "Kjempesølekryp"
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:16
 msgid ""
@@ -4052,10 +3988,13 @@
 "constructs of soil and water. They attack by spraying boiling water on their "
 "foes, or with fists of mud."
 msgstr ""
+"Kjempesølekryp er større Sølekryp, og er magiske vesener bygd av leire og "
+"vann. De angriper ved å sprute okende vann på sine fiender, eller med never 
"
+"av søle."
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:20 data/units/Mudcrawler.cfg:20
 msgid "boiling water"
-msgstr ""
+msgstr "kokende vann"
 
 #: data/units/Giant_Scorpion.cfg:3
 msgid "Giant Scorpion"
@@ -4224,7 +4163,7 @@
 #: data/units/Halbardier.cfg:23 data/units/Halbardier.cfg:41
 #: data/units/Pikeman.cfg:24 data/units/Spearman.cfg:24
 msgid "firststrike"
-msgstr ""
+msgstr "førsteslag"
 
 #: data/units/Heavy_Infantryman.cfg:3
 msgid "Heavy Infantryman"
@@ -4447,13 +4386,15 @@
 
 #: data/units/Mudcrawler.cfg:3
 msgid "Mudcrawler"
-msgstr ""
+msgstr "Sølekryp"
 
 #: data/units/Mudcrawler.cfg:16
 msgid ""
 "Mudcrawlers are magical constructs of soil and water. They attack by "
 "spraying boiling water on their foes."
 msgstr ""
+"Sølekryp er magiske vesener bygd av leire og vann. De angriper ved å sprute 
"
+"kokende vann på sine fiender."
 
 #: data/units/Naga.cfg:3
 msgid "Naga"
@@ -4509,11 +4450,11 @@
 
 #: data/units/Noble_Commander.cfg:3
 msgid "Noble Commander"
-msgstr ""
+msgstr "Adelig Kommandør"
 
 #: data/units/Noble_Fighter.cfg:3
 msgid "Noble Fighter"
-msgstr ""
+msgstr "Adelig Stridsmann"
 
 #: data/units/Noble_Fighter.cfg:17
 msgid ""
@@ -4524,11 +4465,11 @@
 
 #: data/units/Noble_Lord.cfg:3
 msgid "Noble Lord"
-msgstr ""
+msgstr "Adelig Herre"
 
 #: data/units/Noble_Youth.cfg:3
 msgid "Noble Youth"
-msgstr ""
+msgstr "Adelig Ungdom"
 
 #: data/units/Noble_Youth.cfg:17
 msgid ""
@@ -4538,7 +4479,7 @@
 
 #: data/units/Noble_Youth.cfg:20 data/units/Youth.cfg:20
 msgid "training sword"
-msgstr ""
+msgstr "treningssverd"
 
 #: data/units/Ogre.cfg:3
 msgid "Ogre"
@@ -4592,11 +4533,11 @@
 
 #: data/units/Orcish_Crossbow.cfg:21 data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:19
 msgid "short sword"
-msgstr ""
+msgstr "kortsverd"
 
 #: data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:3
 msgid "Orcish Crossbowman"
-msgstr ""
+msgstr "Orkisk Armbrøstskytter"
 
 #: data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:16
 msgid ""
@@ -4625,7 +4566,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Leader.cfg:3
 msgid "Orcish Leader"
-msgstr ""
+msgstr "Orkisk Leder"
 
 #: data/units/Orcish_Leader.cfg:18 data/units/Orcish_Ruler.cfg:18
 msgid ""
@@ -4635,14 +4576,18 @@
 "powerful fighters. Their natural leadership skills make them very precious "
 "in the battle: if the Ruler is lost, so is the battle."
 msgstr ""
+"Orkiske Herskere er stammeledere. De tar de viktige avgjørelsene og leder "
+"folket sitt til kamp. De er mektige slåsskjemper: Sterkest med sverdet, men "
+"bærer en bue til når det blir nødvendig. Deres naturlige lederevner gjør 
dem "
+"veldig verdifulle: Om Herskeren er tapt, er kampen likeså."
 
 #: data/units/Orcish_Ruler.cfg:3
 msgid "Orcish Ruler"
-msgstr ""
+msgstr "Orkisk Hersker"
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:3
 msgid "Orcish Shaman"
-msgstr ""
+msgstr "Orkisk Sjaman"
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:15
 msgid ""
@@ -4653,6 +4598,12 @@
 "Orcs), Orcish Shamans are good spell casters and can curse their enemies, "
 "draining their life."
 msgstr ""
+"Orkiske Sjamaner er vokterne av orkisk magi. De er respektert blant orkiske "
+"stammer og utgjør Orkerådet, som tar viktige avgjørelser for orkene som "
+"helhet og dømmer i de mange konflikter som oppstår mellom stammene i denne "
+"kranglevorne rasen. Selv om de er fysisk svake (til orker å være), er de "
+"rimelig gode med trolldom og kan forbanne sine fiender, noe som tapper "
+"livskraften deres."
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:25 data/units/Orcish_Shaman.cfg:68
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:111 data/units/Vampire_Lady.cfg:33
@@ -4661,7 +4612,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:46
 msgid "Novice Orcish Shaman"
-msgstr ""
+msgstr "Orkisk Novisesjaman"
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:58
 msgid ""
@@ -4673,10 +4624,17 @@
 "draining their life. Novices Shamans are still young and vigorous, but their "
 "spell-casting ability still needs improvement."
 msgstr ""
+"Orkiske Sjamaner er vokterne av orkisk magi. De er respektert blant orkiske "
+"stammer og utgjør Orkerådet, som tar viktige avgjørelser for orkene som "
+"helhet og dømmer i de mange konflikter som oppstår mellom stammene i denne "
+"kranglevorne rasen. Selv om de er fysisk svake (til orker å være), er de "
+"rimelig gode med trolldom og kan forbanne sine fiender, noe som tapper "
+"livskraften deres.Novisesjamaner er fortsatt unge og sterke, men "
+"tryllekunstene deres kan trenge litt forbedring."
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:89
 msgid "Old Orcish Shaman"
-msgstr ""
+msgstr "Gammel Orkisk Sjaman"
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:101
 msgid ""
@@ -4688,6 +4646,13 @@
 "draining their life. Old Orcish Shamans are shamans that have mastered "
 "magic, although their physical strength has declined with age."
 msgstr ""
+"Orkiske Sjamaner er vokterne av orkisk magi. De er respektert blant orkiske "
+"stammer og utgjør Orkerådet, som tar viktige avgjørelser for orkene som "
+"helhet og dømmer i de mange konflikter som oppstår mellom stammene i denne "
+"kranglevorne rasen. Selv om de er fysisk svake (til orker å være), er de "
+"rimelig gode med trolldom og kan forbanne sine fiender, noe som tapper "
+"livskraften deres. Gamle Orkiske Sjamaner har høyt utviklede "
+"trolldomsferdigheter, men styrken deres har avtatt noe med alderen."
 
 #: data/units/Orcish_Slayer.cfg:3
 msgid "Orcish Slayer"
@@ -4745,19 +4710,21 @@
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:3 data/units/Outlaw.cfg:75
 msgid "Outlaw"
-msgstr ""
+msgstr "Fredløs"
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:17
 msgid "Outlaws fight better at night."
-msgstr ""
+msgstr "Fredløse kjemper bedre om natten."
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:89
 msgid "Outlaws fight better at night. Female Outlaws look good while doing it."
 msgstr ""
+"Fredløse kjemper bedre om natten. Kvinnelige Fredløse tar seg godt ut mens "
+"de gjør det."
 
 #: data/units/Outlaw_Princess.cfg:4
 msgid "Outlaw Princess"
-msgstr ""
+msgstr "Fredløs Prinsesse"
 
 #: data/units/Outlaw_Princess.cfg:19
 msgid ""
@@ -4766,14 +4733,18 @@
 "the life of an Outlaw. She dreams of founding her own Queendom with the "
 "plunder she finds on the road."
 msgstr ""
+"Som adelig fra fødselen av har den Fredløse Prinsessen lært fektekunst med 
"
+"de største generaler, men hun er levningen av et tapt aristokrati som har "
+"valgt livet som fredløs. Hun drømmer om å grunnlegge sitt eget 
dronningerike "
+"med det hun har plyndret."
 
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:3
 msgid "Outlaw Queen"
-msgstr ""
+msgstr "Fredløs Dronning"
 
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:17
 msgid "skirmisher,leadership"
-msgstr ""
+msgstr "speider,lederskap"
 
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:20
 msgid ""
@@ -4784,14 +4755,18 @@
 "Queendom with the plunder she finds on the road, and she is ever so close to "
 "that goal."
 msgstr ""
+"\"Som adelig fra fødselen av har den Fredløse Prinsessen lært fektekunst 
med "
+"de største generaler og kamptaktikk med de viseste menn, noe som gjør henne 
"
+"utmerket både i kamp og som leder. Hun er levningen av et tapt aristokrati "
+"som har valgt livet som fredløs. Hun drømmer om å grunnlegge sitt eget "
+"dronningerike med det hun har plyndret, og er aldri så nær ved å oppnå 
det "
+"målet."
 
 #: data/units/Paladin.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Paladin"
 msgstr "Hellig Ridder"
 
 #: data/units/Paladin.cfg:21
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Knights of the highest virtue, Paladins have all the skills of the Knight, "
 "and can also heal adjacent friendly units."
@@ -4817,28 +4792,24 @@
 "for kraftigere styrker."
 
 #: data/units/Peasant.cfg:20 data/units/Peasant.cfg:33
-#, fuzzy
 msgid "pitchfork"
 msgstr "Høygaffel"
 
 #: data/units/Pikeman.cfg:3
-#, fuzzy
 msgid "Pikeman"
-msgstr "Lansebærer"
+msgstr "Pikenerer"
 
 #: data/units/Pikeman.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Pikemen are more experienced soldiers who have changed their spears for long "
 "pikes. Because of the length of their weapons, they always strike first in "
 "combat, even when defending. They are especially deadly when fighting "
 "cavalry."
 msgstr ""
-"Lansebærere er mer erfarne soldater som har byttet ut spydet med en lang "
-"lanse. Lansebærere kan være dødelige i kamp mot kavaleri."
+"Pikenerere er mer erfarne soldater som har byttet ut spydet med en lang "
+"lanse. Pikenerere kan være spesielt dødelige i kamp mot kavaleri."
 
 #: data/units/Pikeman.cfg:19
-#, fuzzy
 msgid "pike"
 msgstr "piggspyd"
 
@@ -4983,7 +4954,7 @@
 
 #: data/units/Sergeant.cfg:3
 msgid "Sergeant"
-msgstr ""
+msgstr "Sersjant"
 
 #: data/units/Sergeant.cfg:18
 msgid ""
@@ -4991,6 +4962,9 @@
 "stronger than other fighters, but he has hopes of advancing to greatness. As "
 "the leader of his unit, he must survive for the battle to be won."
 msgstr ""
+"Sersjanten er en offiser i Den Kongelige Garde. Han er ikke sterkere en "
+"andre stridsmenn, men har håp om forfremmelse og storhet. Som lederen av sin 
"
+"enhet må han overleve for at kampen skal vinnes."
 
 #: data/units/Shadow.cfg:3
 msgid "Shadow"
@@ -5101,13 +5075,15 @@
 
 #: data/units/Soulless.cfg:3
 msgid "Soulless"
-msgstr ""
+msgstr "Sjelløs"
 
 #: data/units/Soulless.cfg:16
 msgid ""
 "These animated walking corpses have become strong from long experience "
 "fighting the living."
 msgstr ""
+"Disse oppreiste vandrende lik har blitt sterke av lang erfaring i å kjempe "
+"mot de levende."
 
 #: data/units/Soulless.cfg:24 data/units/Walking_Corpse.cfg:24
 msgid "plague"
@@ -5288,7 +5264,6 @@
 msgstr "Vampyrinne"
 
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Cold and beautiful, she maintains her eternal youthful appeareance drinking "
 "the blood of the living."
@@ -5485,9 +5460,8 @@
 msgstr "+Musikk"
 
 #: src/about.cpp:102
-#, fuzzy
 msgid "+Scenario Designers"
-msgstr "Scenariets mål"
+msgstr "+Scenarieutviklere"
 
 #: src/about.cpp:111
 msgid "+Packagers"
@@ -5570,7 +5544,6 @@
 msgstr "+Medvirkende"
 
 #: src/about.cpp:231
-#, fuzzy
 msgid "+ Bots"
 msgstr "+ 'Bots'"
 
@@ -5592,7 +5565,6 @@
 msgstr "Det finnes ingen ledige plasser i borgen for en ny rekrutt."
 
 #: src/actions.cpp:202
-#, fuzzy
 msgid "none"
 msgstr "ingenting"
 
@@ -5625,19 +5597,16 @@
 msgstr "forsvarers svakhet mot"
 
 #: src/actions.cpp:496
-#, fuzzy
 msgid "Halved"
-msgstr "Hule"
+msgstr "Halvert"
 
 #: src/actions.cpp:703 src/actions.cpp:842 src/display.cpp:878
 #: src/reports.cpp:115
-#, fuzzy
 msgid "poisoned"
 msgstr "forgiftet"
 
 #: src/actions.cpp:708 src/actions.cpp:847 src/display.cpp:874
 #: src/reports.cpp:110
-#, fuzzy
 msgid "slowed"
 msgstr "saktnet"
 
@@ -5670,24 +5639,20 @@
 msgstr "(tast $hotkey for å fortsette)"
 
 #: src/dialogs.cpp:87
-#, fuzzy
 msgid "Advance Unit"
-msgstr "Oppgrader enhet"
+msgstr "Forfrem enhet"
 
 #: src/dialogs.cpp:88
-#, fuzzy
 msgid "What should our victorious unit become?"
 msgstr "Hva skal vår seierrike enhet bli?"
 
 #: src/dialogs.cpp:157
-#, fuzzy
 msgid "No objectives available"
 msgstr "Ingen mål tilgjengelig."
 
 #: src/dialogs.cpp:174
-#, fuzzy
 msgid "Save"
-msgstr "Hule"
+msgstr "Lagre"
 
 #: src/dialogs.cpp:176
 msgid "Overwrite?"
@@ -5742,12 +5707,10 @@
 msgstr "Vanskelighet"
 
 #: src/dialogs.cpp:398
-#, fuzzy
 msgid "No Saved Games"
 msgstr "Ingen Lagrede Spill"
 
 #: src/dialogs.cpp:399
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There are no saved games to load.\n"
 "(Games are saved automatically when you complete a scenario)"
@@ -5782,7 +5745,6 @@
 "denne utgaven av Kampen om Wesnoth. Vil du registrere disse filene?"
 
 #: src/dialogs.cpp:509
-#, fuzzy
 msgid "Show replay"
 msgstr "Vis reprise"
 
@@ -5791,7 +5753,6 @@
 msgstr "Last inn spill"
 
 #: src/dialogs.cpp:513
-#, fuzzy
 msgid "Choose the game to load"
 msgstr "Velg spill for innlasting"
 
@@ -5801,48 +5762,40 @@
 
 #: src/dialogs.cpp:646 src/display.cpp:884 src/help.cpp:567
 #: src/playturn.cpp:1738
-#, fuzzy
 msgid "level"
 msgstr "nivå"
 
 #: src/dialogs.cpp:667 src/display.cpp:902 src/help.cpp:621
 #: src/playturn.cpp:1902 src/unit.cpp:1034
-#, fuzzy
 msgid "HP"
 msgstr "LP"
 
 #: src/dialogs.cpp:671 src/dialogs.cpp:679 src/display.cpp:906
 #: src/display.cpp:914 src/playturn.cpp:1740 src/playturn.cpp:1903
 #: src/unit.cpp:1093
-#, fuzzy
 msgid "XP"
 msgstr "EP"
 
 #: src/dialogs.cpp:684 src/display.cpp:918 src/help.cpp:622
 #: src/playturn.cpp:1904 src/unit.cpp:1070
-#, fuzzy
 msgid "Moves"
 msgstr "Flytt"
 
 #: src/dialogs.cpp:697 src/display.cpp:935 src/help.cpp:699
 #: src/playturn.cpp:618 src/reports.cpp:230
-#, fuzzy
 msgid "melee"
 msgstr "nærkamp"
 
 #: src/dialogs.cpp:698 src/display.cpp:936 src/help.cpp:699
 #: src/playturn.cpp:618 src/reports.cpp:231
-#, fuzzy
 msgid "ranged"
 msgstr "avstand"
 
 #: src/display.cpp:865
-#, fuzzy
 msgid "healthy"
 msgstr "frisk"
 
 #: src/display.cpp:870 src/reports.cpp:105
-#, fuzzy
 msgid "invisible"
 msgstr "usynlig"
 
@@ -5867,12 +5820,10 @@
 msgstr "Vil du lagre dette spillet?"
 
 #: src/game.cpp:580
-#, fuzzy
 msgid "The Battle for Wesnoth"
 msgstr "Kampen om Wesnoth"
 
 #: src/game.cpp:800 src/multiplayer_connect.cpp:104
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This save is from a different version of the game. Do you want to try to "
 "load it?"
@@ -5882,9 +5833,8 @@
 
 #: src/game.cpp:811 src/game.cpp:816 src/playlevel.cpp:535
 #: src/playlevel.cpp:749
-#, fuzzy
 msgid "The file you have tried to load is corrupt"
-msgstr "Det er noe galt med fila du prøvde å laste"
+msgstr "Det er noe galt med filen du prøvde å laste"
 
 #: src/game.cpp:916
 msgid "There are no campaigns available"
@@ -5963,12 +5913,10 @@
 msgstr "angrep"
 
 #: src/help.cpp:646 src/help.cpp:647 src/playturn.cpp:1901
-#, fuzzy
 msgid "Name"
 msgstr "Navn"
 
 #: src/help.cpp:650 src/help.cpp:651 src/playturn.cpp:1900
-#, fuzzy
 msgid "Type"
 msgstr "Type"
 
@@ -5986,34 +5934,29 @@
 
 #: src/help.cpp:666 src/help.cpp:667
 msgid "Special"
-msgstr ""
+msgstr "Spesial"
 
 #: src/help.cpp:723
 msgid "Resistances"
 msgstr "Motstand"
 
 #: src/help.cpp:727 src/help.cpp:728
-#, fuzzy
 msgid "Attack Type"
 msgstr "Angrepstype"
 
 #: src/help.cpp:731 src/help.cpp:732
-#, fuzzy
 msgid "Resistance"
-msgstr "Resistanse"
+msgstr "Motstand"
 
 #: src/help.cpp:763
-#, fuzzy
 msgid "Terrain Modifiers"
 msgstr "Terrengmodifikasjoner"
 
 #: src/help.cpp:767 src/help.cpp:768
-#, fuzzy
 msgid "Terrain"
 msgstr "Terreng"
 
 #: src/help.cpp:775 src/help.cpp:776
-#, fuzzy
 msgid "Defense"
 msgstr "Forsvar"
 
@@ -6074,17 +6017,14 @@
 msgstr "Enhetsbeskrivelse"
 
 #: src/hotkeys.cpp:131 src/playturn.cpp:1367
-#, fuzzy
 msgid "Rename Unit"
 msgstr "Gi enheten nytt navn"
 
 #: src/hotkeys.cpp:132
-#, fuzzy
 msgid "Save Game"
 msgstr "Lagre spill"
 
 #: src/hotkeys.cpp:134
-#, fuzzy
 msgid "Recruit"
 msgstr "Rekrutter"
 
@@ -6093,7 +6033,6 @@
 msgstr "Gjenta rekruttering"
 
 #: src/hotkeys.cpp:136
-#, fuzzy
 msgid "Recall"
 msgstr "Tilbakekall"
 
@@ -6102,7 +6041,6 @@
 msgstr "Rutenett"
 
 #: src/hotkeys.cpp:139
-#, fuzzy
 msgid "Status Table"
 msgstr "Statustabell"
 
@@ -6116,24 +6054,21 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:142
 msgid "Create Unit (Debug!)"
-msgstr ""
+msgstr "Lag enhet (Kun for testing!)"
 
 #: src/hotkeys.cpp:143
 msgid "Change Unit Side (Debug!)"
-msgstr ""
+msgstr "Endre enhetens side (Kun for testing!)"
 
 #: src/hotkeys.cpp:144
-#, fuzzy
 msgid "Preferences"
 msgstr "Preferanser"
 
 #: src/hotkeys.cpp:145
-#, fuzzy
 msgid "Scenario Objectives"
 msgstr "Scenariets mål"
 
 #: src/hotkeys.cpp:146 src/playturn.cpp:1953
-#, fuzzy
 msgid "Unit List"
 msgstr "Liste over enheter"
 
@@ -6254,14 +6189,12 @@
 msgstr "Se pratelogg"
 
 #: src/hotkeys.cpp:358 src/hotkeys.cpp:542
-#, fuzzy
 msgid "Do you really want to quit?"
 msgstr "Vil du virkelig avslutte?"
 
 #: src/hotkeys.cpp:358 src/hotkeys.cpp:542
-#, fuzzy
 msgid "Quit?"
-msgstr "Avslutt"
+msgstr "Avslutt?"
 
 #: src/intro.cpp:87
 msgid "Next"
@@ -6272,7 +6205,6 @@
 msgstr "Hopp over"
 
 #: src/intro.cpp:312
-#, fuzzy
 msgid "The End"
 msgstr "Slutt"
 
@@ -6281,42 +6213,34 @@
 msgstr "Automatisk språkvalg"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:69
-#, fuzzy
 msgid "Close Window"
 msgstr "Lukk vindu"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:72
-#, fuzzy
 msgid "Map Generator"
 msgstr "Kartgenerator"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:77 src/multiplayer.cpp:481
-#, fuzzy
 msgid "Players"
 msgstr "Spillere"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:78
-#, fuzzy
 msgid "Width"
 msgstr "Bredde"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:79
-#, fuzzy
 msgid "Height"
 msgstr "Høyde"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:80
-#, fuzzy
 msgid "Iterations"
 msgstr "Gjentagelser"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:81
-#, fuzzy
 msgid "Bump Size"
 msgstr "Humpstørrelse"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:82 src/playturn.cpp:1485
-#, fuzzy
 msgid "Villages"
 msgstr "Landsbyer"
 
@@ -6357,7 +6281,6 @@
 msgstr "Mengden erfaring en enhet trenger for å forfremmes"
 
 #: src/multiplayer.cpp:108
-#, fuzzy
 msgid "Fog Of War"
 msgstr "Krigståke"
 
@@ -6368,7 +6291,6 @@
 "enheter."
 
 #: src/multiplayer.cpp:112 src/multiplayer_lobby.cpp:127
-#, fuzzy
 msgid "Shroud"
 msgstr "Skygge"
 
@@ -6377,7 +6299,6 @@
 msgstr "Terrenget er ukjent inntil dine enheter utforsker det."
 
 #: src/multiplayer.cpp:116 src/reports.cpp:375
-#, fuzzy
 msgid "Observers"
 msgstr "Observatører"
 
@@ -6396,12 +6317,10 @@
 msgstr "OK"
 
 #: src/multiplayer.cpp:123
-#, fuzzy
 msgid "Regenerate"
 msgstr "Lag nytt"
 
 #: src/multiplayer.cpp:125
-#, fuzzy
 msgid "Settings..."
 msgstr "Innstillinger..."
 
@@ -6418,7 +6337,6 @@
 msgstr "Utveksle ingenting"
 
 #: src/multiplayer.cpp:142 src/multiplayer_connect.cpp:177
-#, fuzzy
 msgid "No multiplayer sides."
 msgstr "Ingen lag i flerspiller."
 
@@ -6431,7 +6349,6 @@
 msgstr "Spillets navn"
 
 #: src/multiplayer.cpp:178
-#, fuzzy
 msgid "$login's game"
 msgstr "s spill"
 
@@ -6466,9 +6383,8 @@
 msgstr ""
 
 #: src/multiplayer.cpp:497
-#, fuzzy
 msgid "Warning"
-msgstr "Formiddag"
+msgstr "Advarsel"
 
 #: src/multiplayer_client.cpp:42 src/multiplayer_client.cpp:285
 msgid "Connection timed out"
@@ -6481,7 +6397,6 @@
 #: src/multiplayer_client.cpp:95 src/multiplayer_connect.cpp:378
 #: src/multiplayer_connect.cpp:380 src/playlevel.cpp:734 src/playturn.cpp:1484
 #: src/playturn.cpp:1489 src/playturn.cpp:1576
-#, fuzzy
 msgid "Gold"
 msgstr "Gullstykker"
 
@@ -6498,7 +6413,6 @@
 msgstr "Oppretter forbindelse til ekstern vert..."
 
 #: src/multiplayer_client.cpp:268
-#, fuzzy
 msgid "You must log in to this server"
 msgstr "Du må logge inn på denne tjeneren"
 
@@ -6523,22 +6437,18 @@
 msgstr "Siden du har valgt er ikke lenger tilgjengelig."
 
 #: src/multiplayer_client.cpp:506
-#, fuzzy
 msgid "Show replay of game up to save point?"
 msgstr "Vis reprise av spill frem til lagringspunkt?"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:48
-#, fuzzy
 msgid " Computer vs Computer "
 msgstr " La datamaskinen spille mot seg selv "
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:49
-#, fuzzy
 msgid "I'm Ready"
 msgstr "Jeg er klar"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:97
-#, fuzzy
 msgid "This is not a multiplayer save"
 msgstr "Dette er ikke et lagret flerspiller-spill"
 
@@ -6555,7 +6465,6 @@
 msgstr "Nettverksspiller"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:258
-#, fuzzy
 msgid "Local Player"
 msgstr "Menneske"
 
@@ -6570,32 +6479,26 @@
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:288 src/multiplayer_connect.cpp:368
 #: src/multiplayer_connect.cpp:371
-#, fuzzy
 msgid "Team"
 msgstr "Lag"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:296
-#, fuzzy
 msgid "Red"
 msgstr "Rød"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:298
-#, fuzzy
 msgid "Blue"
 msgstr "Blå"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:300
-#, fuzzy
 msgid "Green"
 msgstr "Grønn"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:302
-#, fuzzy
 msgid "Yellow"
 msgstr "Gul"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:304
-#, fuzzy
 msgid "Purple"
 msgstr "Lilla"
 
@@ -6616,22 +6519,18 @@
 msgstr "Brun"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:357
-#, fuzzy
 msgid "Game Lobby"
 msgstr "Vestibyle"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:360 src/multiplayer_connect.cpp:362
-#, fuzzy
 msgid "Player/Type"
 msgstr "Spiller/Type"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:363 src/multiplayer_connect.cpp:366
-#, fuzzy
 msgid "Faction"
-msgstr "Sted"
+msgstr "Parti"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:373 src/multiplayer_connect.cpp:376
-#, fuzzy
 msgid "Color"
 msgstr "Farge"
 
@@ -6668,47 +6567,38 @@
 msgstr "Spillet er slutt."
 
 #: src/playlevel.cpp:688
-#, fuzzy
 msgid "Defeat"
 msgstr "Nederlag"
 
 #: src/playlevel.cpp:689
-#, fuzzy
 msgid "You have been defeated!"
 msgstr "Du har tapt!"
 
 #: src/playlevel.cpp:721
-#, fuzzy
 msgid "Victory"
 msgstr "Seier"
 
 #: src/playlevel.cpp:722
-#, fuzzy
 msgid "You have emerged victorious!"
 msgstr "Du har vunnet!"
 
 #: src/playlevel.cpp:724
-#, fuzzy
 msgid "Remaining gold"
 msgstr "Gjenværende gullstykker"
 
 #: src/playlevel.cpp:727
-#, fuzzy
 msgid "Early finish bonus"
 msgstr "Tidlig ferdig bonus"
 
 #: src/playlevel.cpp:729
-#, fuzzy
 msgid "per turn"
 msgstr "for hver runde"
 
 #: src/playlevel.cpp:730
-#, fuzzy
 msgid "Turns finished early"
 msgstr "Antall runder ferdig før tiden"
 
 #: src/playlevel.cpp:732
-#, fuzzy
 msgid "Bonus"
 msgstr "Bonus"
 
@@ -6718,12 +6608,10 @@
 msgstr "80% av gullet blir med videre til neste scenario"
 
 #: src/playlevel.cpp:740
-#, fuzzy
 msgid "Retained Gold"
 msgstr "Beholdte gullstykker"
 
 #: src/playlevel.cpp:764
-#, fuzzy
 msgid ""
 "A network disconnection has occured, and the game cannot continue. Do you "
 "want to save the game?"
@@ -6752,7 +6640,6 @@
 msgstr "Nærkamp"
 
 #: src/playturn.cpp:631 src/reports.cpp:210
-#, fuzzy
 msgid "vs"
 msgstr "mot"
 
@@ -6761,7 +6648,6 @@
 msgstr "Angrip fiende"
 
 #: src/playturn.cpp:665
-#, fuzzy
 msgid "Choose weapon"
 msgstr "Velg våpen"
 
@@ -6773,7 +6659,6 @@
 "din?"
 
 #: src/playturn.cpp:1163 src/playturn.cpp:1168
-#, fuzzy
 msgid "Some units have movement left. Do you really want to end your turn?"
 msgstr "Noen enheter kan fremdeles flytte. Vil du likevel avslutte runden din?"
 
@@ -6798,26 +6683,22 @@
 "navn."
 
 #: src/playturn.cpp:1423
-#, fuzzy
 msgid "Saved"
-msgstr "Lagre som"
+msgstr "Lagret"
 
 #: src/playturn.cpp:1423
 msgid "The game has been saved"
 msgstr "Spillet har nå blitt lagret"
 
 #: src/playturn.cpp:1485
-#, fuzzy
 msgid "Units"
 msgstr "Enheter"
 
 #: src/playturn.cpp:1486
-#, fuzzy
 msgid "Income"
 msgstr "Inntekt"
 
 #: src/playturn.cpp:1486
-#, fuzzy
 msgid "Upkeep"
 msgstr "Underhold"
 
@@ -6826,12 +6707,10 @@
 msgstr "Det finnes ingen enheter du kan rekruttere."
 
 #: src/playturn.cpp:1595
-#, fuzzy
 msgid "Recruit unit"
 msgstr "Rekrutter enhet"
 
 #: src/playturn.cpp:1624
-#, fuzzy
 msgid "You don't have enough gold to recruit that unit"
 msgstr "Du har ikke nok gullstykker til å rekruttere denne enheten."
 
@@ -6860,12 +6739,10 @@
 msgstr "ham"
 
 #: src/playturn.cpp:1722
-#, fuzzy
 msgid "You are seperated from your soldiers and may not recall them"
 msgstr "Du er blitt skilt fra soldatene dine og kan ikke kalle dem tilbake"
 
 #: src/playturn.cpp:1724
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There are no troops available to recall\n"
 "(You must have veteran survivors from a previous scenario)"
@@ -6874,12 +6751,10 @@
 "(Du må ha veterantropper som har overlevd tidligere scenarier)."
 
 #: src/playturn.cpp:1728
-#, fuzzy
 msgid "You must have at least"
 msgstr "Du må ha minst"
 
 #: src/playturn.cpp:1730
-#, fuzzy
 msgid "gold pieces to recall a unit"
 msgstr "gullstykker for å tilbakekalle en enhet."
 
@@ -6888,12 +6763,10 @@
 msgstr "Send bort enhet"
 
 #: src/playturn.cpp:1766
-#, fuzzy
 msgid "Select unit"
 msgstr "Velg enhet"
 
 #: src/playturn.cpp:1810
-#, fuzzy
 msgid "Message"
 msgstr "Beskjed"
 
@@ -6902,7 +6775,6 @@
 msgstr "Send kun til allierte"
 
 #: src/playturn.cpp:1905
-#, fuzzy
 msgid "Location"
 msgstr "Sted"
 
@@ -6956,7 +6828,7 @@
 
 #: src/playturn.cpp:2164
 msgid "Couldn't find label or unit containing the string '$search'."
-msgstr ""
+msgstr "Kunne ikke finne merkelapp elelr enhet som inneholdt '$search'."
 
 #: src/playturn.cpp:2238
 msgid "Place Label"
@@ -6967,7 +6839,6 @@
 msgstr "Merkelapp"
 
 #: src/playturn.cpp:2402
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The games are out of sync and will have to exit. Do you want to save an "
 "error log of your game?"
@@ -6976,27 +6847,22 @@
 "feillogg?"
 
 #: src/playturn.cpp:2454
-#, fuzzy
 msgid "Replace with AI"
 msgstr "Erstatt med datastyrt spiller"
 
 #: src/playturn.cpp:2455
-#, fuzzy
 msgid "Replace with local player"
 msgstr "Erstatt med lokal spiller"
 
 #: src/playturn.cpp:2456
-#, fuzzy
 msgid "Abort game"
 msgstr "Avbryt spill"
 
 #: src/playturn.cpp:2459
-#, fuzzy
 msgid "Replace with "
-msgstr "Erstatt med datastyrt spiller"
+msgstr "Erstatt med "
 
 #: src/playturn.cpp:2463
-#, fuzzy
 msgid "has left the game. What do you want to do?"
 msgstr "har forlatt spillet. Hva vil du gjøre?"
 
@@ -7073,92 +6939,92 @@
 msgstr "Allierte"
 
 #: src/show_dialog.cpp:930
-#, fuzzy
 msgid "KB"
 msgstr "KB"
 
 #: src/titlescreen.cpp:145
-#, fuzzy
 msgid "Version"
 msgstr "Versjon"
 
 #: src/titlescreen.cpp:160
 msgid "TitleScreen button^Tutorial"
-msgstr ""
+msgstr "Opplæring"
 
 #: src/titlescreen.cpp:161
 msgid "TitleScreen button^Campaign"
-msgstr ""
+msgstr "Kampanje"
 
 #: src/titlescreen.cpp:162
 msgid "TitleScreen button^Multiplayer"
-msgstr ""
+msgstr "Flerspiller"
 
 #: src/titlescreen.cpp:163
 msgid "TitleScreen button^Load"
-msgstr ""
+msgstr "Last spill"
 
 #: src/titlescreen.cpp:164
 msgid "TitleScreen button^Language"
-msgstr ""
+msgstr "Språk"
 
 #: src/titlescreen.cpp:165
 msgid "TitleScreen button^Preferences"
-msgstr ""
+msgstr "Innstillinger"
 
 #: src/titlescreen.cpp:166
 msgid "TitleScreen button^About"
-msgstr ""
+msgstr "Om"
 
 #: src/titlescreen.cpp:167
 msgid "TitleScreen button^Quit"
-msgstr ""
+msgstr "Avslutt"
 
 #: src/titlescreen.cpp:168
 msgid "Start a tutorial to familiarize yourself with the game"
-msgstr ""
+msgstr "Begynn opplæring for å bli kjent med spillet"
 
 #: src/titlescreen.cpp:169
 msgid "Start a new single player campaign"
-msgstr ""
+msgstr "Start en enspiller-kampanje"
 
 #: src/titlescreen.cpp:170
 msgid ""
 "Play multiplayer (hotseat, LAN, or Internet), or a single scenario against "
 "the AI"
 msgstr ""
+"Spill med flere spillere- 'hotseat', LAN, over Internett eller et spill mot "
+"datamaskinen"
 
 #: src/titlescreen.cpp:171
 msgid "Load a single player saved game"
-msgstr ""
+msgstr "Last inn et lagret spill med en spiller"
 
 #: src/titlescreen.cpp:172
 msgid "Change the language"
-msgstr ""
+msgstr "Velg språk"
 
 #: src/titlescreen.cpp:173
 msgid "Configure the game's settings"
-msgstr ""
+msgstr "Rediger innstillingene"
 
 #: src/titlescreen.cpp:174
 msgid "View the credits"
-msgstr ""
+msgstr "Se liste over medvirkende"
 
 #: src/titlescreen.cpp:175
 msgid "Quit the game"
-msgstr ""
+msgstr "Avslutt spillet"
 
 #: src/titlescreen.cpp:199
 msgid "More"
-msgstr ""
+msgstr "Mer"
 
 #: src/titlescreen.cpp:205
 msgid "-- The Tome of Wesnoth"
-msgstr ""
+msgstr "-- Boken om Wesnoth"
 
 #: src/unit_types.cpp:313
 msgid "strikes"
-msgstr ""
+msgstr "slag"
 
 #: src/unit_types.cpp:878
 msgid "chaotic"
@@ -7174,8 +7040,8 @@
 
 #: src/widgets/file_chooser.cpp:30
 msgid "Delete File"
-msgstr ""
+msgstr "Slett fil"
 
 #: src/widgets/file_chooser.cpp:173
 msgid "Deletion of the file failed."
-msgstr ""
+msgstr "Filsletting slo feil."
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]