wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/sv wesnoth-ei.po wesnoth.po wesnoth-...


From: Isaac Clerencia
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po/sv wesnoth-ei.po wesnoth.po wesnoth-...
Date: Thu, 09 Sep 2004 04:43:57 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Isaac Clerencia <address@hidden>    04/09/09 08:38:43

Modified files:
    po/sv     : wesnoth-ei.po wesnoth.po wesnoth-sotbe.po 
             wesnoth-tdh.po wesnoth-trow.po 

Log message:
    Swedish strikes back

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po.diff?tr1=1.4&tr2=1.5&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth.po.diff?tr1=1.4&tr2=1.5&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po.diff?tr1=1.4&tr2=1.5&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po.diff?tr1=1.4&tr2=1.5&r1=text&r2=text
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po.diff?tr1=1.4&tr2=1.5&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po:1.4 wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po:1.5
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po:1.4   Wed Sep 8 19:18:28 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-ei.po Thu Sep 9 08:38:42 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-08 19:52+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-08 22:06+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -938,7 +938,6 @@
 "oss att återta vår utpost?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:160
-#, fuzzy
 msgid ""
 "I am not sure. There are bandits in this country, and it is they who rule "
 "this land, not the king. My men are afraid of them, and refuse to come out "
@@ -948,8 +947,7 @@
 "Jag är tveksam till om det går. Det finns banditer i riket, och det är de "
 "som styr landet, inte kungen. Mina män fruktar dem, och vägrar möta dem i "
 "strid. Som du kan se har jag gott om trupper, men de gömmer sig i "
-"kärntornet. Tjuvarna håller till i byarna när vi kommer ut tillsammans i "
-"grupp, och sen anfaller de oss när vi delar på oss."
+"kärntornet. Tjuvarna gömmer sig i byarna."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:165
 msgid ""
@@ -2372,7 +2370,6 @@
 "magikern Dacyn upp en plan för att rädda östborna."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:29
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In the days of the king Garard I, three outposts had been built along the "
 "eastern border to stop Orcish raiders from the east from entering Wesnoth. "
@@ -2382,7 +2379,7 @@
 "Under kung Garad I:s regeringstid hade tre utposter byggts längs med den "
 "östra gränsen, för att hindra orcherrövare att ta sig in i Wesnoth "
 "österifrån. Markerna bortanför bergen hade allt sedan dess blivit 
sankmark, "
-"och orcherna hade lämnat bergen och flyttat till landen i norr."
+"och orcherna hade lämnat bergen och utgjorde inte längre något verkligt 
hot."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:33
 msgid ""
@@ -2393,17 +2390,17 @@
 "tre av sina mest lovande unga officerare för att beskydda östborna."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:37
-#, fuzzy
 msgid ""
 " In the north he sent Owaec, in the past a captain of heavy infantry. In the "
 "south, he sent Sudoc, skilled at commanding cavalry. And in the middle, in "
 "the place most likely to be attacked, he sent Gweddry, who would be "
 "accompanied by the Dacyn the mage."
 msgstr ""
-"Till den norra utposten skickade han Owaec, en av klanledarna.Till den södra 
"
-"utposten skickade han Sudoc, en erfaren fäktare. Och till den mittersta "
-"utposten, där det var mest troligt att attacken skulle komma, skickade han "
-"Gweddry, och med honom magikern Dacyn."
+"Till den norra utposten skickade han Owaec, som förut varit kapten i det "
+"tunga infanteriet.Till den södra utposten skickade han Sudoc, en skicklig "
+"befälhavare i kavalleriet. Och till den mittersta utposten, där det var 
mest "
+"troligt att attacken skulle komma, skickade han Gweddry, och med honom "
+"magikern Dacyn."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:41
 msgid ""
@@ -2414,10 +2411,9 @@
 "på flera veckor, och Gweddrys män började bli oförsiktiga."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:45
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Then, at dawn exacty one year after the first attack, Gweddry and his men "
 "were roused by startled cry of the night watchmen..."
 msgstr ""
-"Plötsligt en dag, blev Gweddry och hans män väckta i gryningen av ett "
-"förvånat utrop från nattvakterna..."
+"Plötsligt, på dagen ett år efter det första anfallet, blev Gweddry och 
hans "
+"män väckta i gryningen av ett förvånat utrop från nattvakterna..."
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po:1.4 wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po:1.5
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po:1.4 Wed Sep 8 19:18:28 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-sotbe.po   Thu Sep 9 08:38:42 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-08 12:38+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-08 22:07+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -270,7 +270,6 @@
 msgstr "De är alltför många nu, RETRÄTT!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:413
-#, fuzzy
 msgid "The great horde at last! I was begining to think they will never come."
 msgstr ""
 "Äntligen kommer den stora horden! Jag började nästan tro att de aldrig "
@@ -442,13 +441,12 @@
 msgstr "Vad skall vi göra, boss?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:144
-#, fuzzy
 msgid ""
 "We must lead my people to a safe place and ask for assistance from the Great "
 "Council. Some of them live in Barag Gor in the lands of the free tribes. "
 "We must leave, now!"
 msgstr ""
-"Vi måste leda mitt folk till en säker plats, och begära hjälp från det 
Stora "
+"Vi måste leda mitt folk till en säker plats och begära hjälp från det 
Stora "
 "Rådet. Några av dem bor i Barag Gor i de fria stammarnas land. Vi måste ge 
"
 "oss av genast!"
 
@@ -1238,7 +1236,6 @@
 msgstr "Utan Inarix att leda ödlemännen, så finns det inget hopp."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:5
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Rahul I, King of Wesnoth, concluded peace with orcs in his 4th year of "
 "reign. He ended a 15 year war with Black Eye Karun, ruler of the orcs. A "
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po:1.4 wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po:1.5
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po:1.4  Wed Sep 8 19:18:28 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-tdh.po    Thu Sep 9 08:38:42 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-08 12:39+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-08 22:07+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -217,7 +217,6 @@
 "otränade."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:86
-#, fuzzy
 msgid "I see that your puny kingdom marshalls its troops at last."
 msgstr ""
 "Jag ser att ditt ynkliga kungadöme till sist sammankallar sina trupper."
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po:1.4 wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po:1.5
--- wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po:1.4  Wed Sep 8 19:18:28 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth-trow.po    Thu Sep 9 08:38:42 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-07 22:38+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-09 01:13+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -143,7 +143,6 @@
 msgstr "Akta dig! Nåja, du blir åtminstone bättre på det där."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:286
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Hmph. Fool of a boy's just gonna burn us all up. Humans, always playing at "
 "being Wizards."
@@ -232,7 +231,7 @@
 "I sense, I sense the Ruby of Fire."
 msgstr ""
 "Kung Addroran, din dag är kommen. Förbered dig att malas till damm. Åh, 
och "
-"vad är det här? Jag känner, jag känner eldrubinen."
+"vad är det här? Jag känner, jag känner Eldrubinen."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Final_Spring.cfg:405
 msgid ""
@@ -359,7 +358,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:4
 msgid "A Harrowing Escape"
-msgstr ""
+msgstr "En svår flykt"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:24
 msgid ""
@@ -383,20 +382,24 @@
 "They're already holding the mouth of the pass. We have to get out of the "
 "mountain pass before winter comes or we're all dead meat!"
 msgstr ""
+"Argh, den orchiska förtruppen måste ha gått förbi oss för ett bra tag 
sen! "
+"De håller redan passöppningen. Vi måste komma härifrån innan vintern 
kommer, "
+"annars dör vi allihop!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:131
 msgid "Father, I wish you were here. . ."
-msgstr ""
+msgstr "Far, jag önskar att du var här..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:137
 msgid ""
 "I'd drop the sentiment, and pick up your sword. There's plenty of fighting "
 "ahead of us!"
 msgstr ""
+"Sluta vara så blödig och dra ditt svärd. Vi har massor av strid framför 
oss!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:143
 msgid "You won't get much further boy. Grrrr!"
-msgstr ""
+msgstr "Nu kommer du inte längre, grabben. Grrrr!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:158
 msgid "Who goes there?"
@@ -404,13 +407,15 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:166
 msgid "Burin, Burin the Lost. Who be yee?"
-msgstr ""
+msgstr "Burin, Burin den vilsne. Vilka är ni?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:172
 msgid ""
 "I'm Prince Haldric, we have little time to talk. We must make haste through "
 "the pass. . . What are you?"
 msgstr ""
+"Jag är Prins Haldric, vi har inte tid att prata. Vi måste skynda oss genom "
+"passet... Vad är du för nåt?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:178
 msgid ""
@@ -418,39 +423,46 @@
 "underground, almost a century ago. I've never found my way home. But it "
 "seems nice enough here."
 msgstr ""
+"Jag är en dvärg! Din fåne! Jag gick vilse när jag utforskade djupet i "
+"underjorden, för nästan ett sekel sedan. Jag har aldrig hittat hem igen. 
Men "
+"det är väl trevligt här nere, antar jag."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:184
 msgid "Nice? The Orcs have come and we must flee!"
-msgstr ""
+msgstr "Trevligt? Orcherna kommer och vi måste fly!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:190
 msgid ""
 "Orcs! It's been a long time since I felt the satisfying crunch of one of "
 "those under my Axe. Time for a fight!"
 msgstr ""
+"Orcher! Det är alldeles för längesen jag fick känna den 
tillfredställande "
+"stöten i min yxa när en av dem fastnade i den. Dags för strid!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:196
 msgid "You've fought Orcs before?"
-msgstr ""
+msgstr "Du har alltså slagits mot orcher förut?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:202
 msgid ""
 "Fool Boy! Where did you grow up? Enough of this, let's go get some Orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "Dumma spoling! Var växte du upp? Nog pratat, nu tar vi orcherna!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:212
 msgid ""
 "We're trapped in the pass! I can see their re-enforcements! All is lost! Is "
 "that. . . Is that snow. . . We're so dead!"
 msgstr ""
+"Vi är fångna i passet! Jag kan se deras förstärkningar. Allt är 
förlorat! Är "
+"det... Är det där snö... Nu dör vi helt säkert!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:226
 msgid "SE - The River Road. SW - The Midlands."
-msgstr ""
+msgstr "SÖ - Flodvägen. SV - Mittländerna."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:240
 msgid "GO HOME! AIN'T NUTTIN TO SEE HEER!"
-msgstr ""
+msgstr "GÅ HEM! DET FINNS INGE' Å SE HÄR!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:248
 msgid ""
@@ -459,51 +471,59 @@
 "Orcs would go there. The Midlands were nice, but who knows what's going on "
 "there now."
 msgstr ""
+"Undrar om jag borde gå sydöst på Flodvägen eller sydväst genom 
mittländerna? "
+"Flodvägen går genom Estenträsket, och det undviker till och med orcherna. "
+"Mittländerna brukade vara trevliga, men vem vet vad som försiggår där nu."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:252
 msgid "I think I'll take the River Road. . ."
-msgstr ""
+msgstr "Jag tror att jag tar Flodvägen..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:257
 msgid "Good. The Midlands are probably an Orc infested ruin by now."
 msgstr ""
+"Bra. Mittländerna är troligen helt nerlusade med orcher vid det här laget."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:263
 msgid ""
 "SWAMP! I'm under 5 feet tall, and I don't float! Argh, have it your way."
 msgstr ""
+"TRÄSK! Jag är inte ens fem fot lång, och jag flyter inte! Argh, gör som 
ni "
+"vill."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:274
 msgid "We'll go through the Midlands. . ."
-msgstr ""
+msgstr "Vi går genom mittländerna..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:279
 msgid "I suspect that the Midlands might be in ruins by now."
-msgstr ""
+msgstr "Jag skulle tro att mittländerna ligger i ruiner vid det här laget."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:285
 msgid ""
 "It's better than the swamp, I'm under 5 feet tall, and I don't float! "
 "Besides, I'd rather enjoy meeting more orcs."
 msgstr ""
+"Det är bättre än träsket, jag är under fem fot lång, och jag flyter 
inte! "
+"Förresten skulle jag vilja träffa på fler orcher."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:344
 msgid "Come and get it!"
-msgstr ""
+msgstr "Kom och ta oss!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:349
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:412
 msgid "Die human."
-msgstr ""
+msgstr "Dö, människa."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:354
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:417
 msgid "Uh-oh!"
-msgstr ""
+msgstr "Hoppsan!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:407
 msgid "I'll not go so easily!"
-msgstr ""
+msgstr "Så lätt ska du inte ha det!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:428
 msgid ""
@@ -511,6 +531,9 @@
 "Hmmm, I guess that this is the last I'll see of my home. . . and my Father. "
 "(Sigh)"
 msgstr ""
+"Vi har kommit bort från passet. Nåväl, i vilket fall som helst vet jag nu "
+"att orcherna kan besegras. Hmmm, jag antar att det här är sista gången jag 
"
+"ser mitt hem...och min far. (Suck)"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:433
 msgid ""
@@ -518,22 +541,29 @@
 "should be able to make a stand there. Failing that, there's always "
 "Clearwater Port."
 msgstr ""
+"Vi borde ta oss till Sydbukten. Det är den största staden på ön. Vi 
skulle "
+"kunna förskansa oss där. Om vi misslyckas med det, finns ju i alla fall "
+"Klarvattnets hamn."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:4
 msgid "A New Land"
-msgstr ""
+msgstr "Ett nytt land"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:110
 msgid ""
 "At last the distant shores of a great continent are spotted. The time for "
 "landfall has arrived."
 msgstr ""
+"Äntligen är den stora kontinentens stränder i sikte. Det är dags att gå "
+"iland. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:115
 msgid ""
 "Go home you vile dwarves! By treaty you are pledged to only the hills and "
 "mountains to the North of the Great River. This is not your land."
 msgstr ""
+"Gå hem, vidriga dvärgar! Enligt fördraget måste ni hålla er till 
kullarna "
+"och bergen norr om Stora floden. Det här är inte ert land."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:120
 msgid ""
@@ -543,10 +573,15 @@
 "the Great River, and force us onto only the hills and mountans of the North? "
 "There are hills and mountains as good as any here in the South!"
 msgstr ""
+"Våra länder är överbefolkade, och våra gruvor når världens botten. Vi 
har "
+"vunnit vårt krig mot de som dväljs i mörkret. Med vilken rätt hävdar ni 
alla "
+"skogar i världen, och ALLT land söder om Stora floden, och tvingar oss att "
+"bo i kullarna och bergen i norr? Kullarna och bergen här i söder duger "
+"precis lika bra!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:125
 msgid "By the right of treaty, ancient but still true- "
-msgstr ""
+msgstr "Med fördragets rätt, uråldrigt men fortfarande giltigt - "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:130
 msgid ""
@@ -554,24 +589,29 @@
 "Our axes can get the wood for a fifth of the cost! I can charge half of what "
 "your people do, and still be rich, and I'm not the first to have the thought!"
 msgstr ""
+"Hmpf! Ni fåniga alver: 'Vi hugger inte ner träd, vi vårdar skogen'. Våra "
+"yxor ger oss trä för en femtedel av kostnaden! Jag kan begära hälften av 
det "
+"ni tar betalt och ändå bli rik, och jag är inte den förste som tänker 
så!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:135
 msgid "Wait, I see a ship. Many ships. We're being invaded!"
-msgstr ""
+msgstr "Vänta, jag ser ett skepp. Många skepp. Vi blir invaderade!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:140
 msgid ""
 "Umm, we're being invaded? Okay, we'll sort out our differences later. Let's "
 "get them first."
 msgstr ""
+"Hm, blir vi invaderade? Okej, vi får ta itu med våra meningsskiljaktigheter 
"
+"här sedan. Vi tar hand om dem först. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:198
 msgid "We come in Peace. May our peoples-"
-msgstr ""
+msgstr "Vi kommer i fred. Må våra folk - "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:203
 msgid "Get them!"
-msgstr ""
+msgstr "PÃ¥ dem!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:208
 msgid ""
@@ -579,22 +619,29 @@
 "diplomacy then. Haldric, we should avoid calling upon too many units, and "
 "avoid fighting them. There has to be a peaceful resolution to this."
 msgstr ""
+"Ha, och du övade på det där talet i dagar. Så bra fungerade diplomati. "
+"Haldric, vi borde undvika att sammankalla för mycket trupper, och försöka "
+"undvika att slåss med dem. Det måste finnas en fredlig lösning på detta."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:213
 msgid ""
 "In the name of. . . This is the continent of my home. But I set out East. I "
 "must have travelled clear around the world."
 msgstr ""
+"Det var som... På den här kontinenten ligger mitt hem. Men jag gav mig av "
+"österut. Jag måste ha rest runt hela världen. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:218
 msgid ""
 "My people are too far South. I don't know what's going on here. I'll stick "
 "with you until the end. You've been a good friend. Just no more sea voyages."
 msgstr ""
+"Mitt folk är för långt söderut. Jag vet inte vad som händer här. Jag 
följer "
+"med dig till slutet. Du har varit en god vän. Men inga fler sjöfärder!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:236
 msgid "What? What's going on here? Dwarves? Humans? Ships? Glimir tell me."
-msgstr ""
+msgstr "Vad? Vad försiggår här? Dvärgar? Människor? Skepp? Glimir, 
berätta."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:241
 msgid ""
@@ -603,12 +650,19 @@
 "like before, with that fellow from Southbay and his lone ship. It was always "
 "interesting when he stopped by."
 msgstr ""
+"Berättelserna är sanna. Det måste finnas dvärgkolonisatörer i Bruna "
+"kullarna. Vi fångade det här gänget när de högg ner träd nära bukten. 
Sen "
+"såg vi en massa skepp. Inte som förut, med den där typen från Sydbukten 
och "
+"hans ensamma skepp. Det blev alltid så intressant när han kom förbi."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:246
 msgid ""
 "We thought we were being invaded. We, erm, put our differences aside with "
 "the dwarves, for the moment, and decided to deal with this first."
 msgstr ""
+"Vi trodde att vi blev invaderade. Vi...ähum...glömde våra "
+"meningsskiljaktigheter med dvärgarna för stunden, och bestämde oss för 
att "
+"ta itu med det här först. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:251
 msgid ""
@@ -616,37 +670,48 @@
 "spare you. For on this day the Council of Lords is meeting in a forest not "
 "far from here."
 msgstr ""
+"Det här är ingen bra utveckling. Människa, det är enbart turen som gör 
att "
+"jag är här och kan skona er. Idag sammanträder Fursterådet i skogen en 
liten "
+"bit härifrån. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:256
 msgid "I am Prince Haldric. We come in Peace. May our peoples-"
-msgstr ""
+msgstr "Jag är Prins Haldric. Vi kommer i fred. Må våra folk - "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:261
 msgid "Haldric."
-msgstr ""
+msgstr "Haldric."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:266
 msgid ""
 "As for you dwarf, return to the Brown Hills. Then tell your people to "
 "prepare to return to the North."
 msgstr ""
+"Och vad gäller dig, dvärg, vänd åter till Bruna kullarna. Säg sedan till 
"
+"ditt folk att förbereda sig för flytten norrut."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:271
 msgid ""
 "I'll return to the hills, but I can't promise that my people will go. Hmph!"
 msgstr ""
+"Jag återvänder till kullarna, men jag kan inte lova vad mitt folk ska 
göra. "
+"Hmpf!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:276
 msgid ""
 "Haldric is it? You are their leader? You and your advisers are to come with "
 "me. It will be safe for your passengers to disembark here."
 msgstr ""
+"Haldric, sa du? Och du är deras ledare? Du och dina rådgivare får följa 
med "
+"mig. Dina passagerare är i säkerhet här. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:300
 msgid ""
 "(Whisper) Maybe it'd be best if you didn't mention our little friend "
 "following us. . ."
 msgstr ""
+"(Viskande) Kanske vore det bäst om du inte nämnde din lilla vän som 
följer "
+"efter oss..."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:307
 msgid ""
@@ -654,6 +719,9 @@
 "services in the future. The services of my people will remain at your "
 "disposal."
 msgstr ""
+"Jag måste återvända till mitt folk. Du har stått vid ditt ord, och kan 
göra "
+"anspråk på mina tjänster i framtiden. Mitt folks tjänster står till ditt 
"
+"förfogande. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:318
 msgid ""
@@ -661,6 +729,9 @@
 "remain with you. You have kept your word, you may avail of my services in "
 "the future."
 msgstr ""
+"Jag måste återvända till mitt folk. De av mina krigare som slogs på din 
sida "
+"kan stanna med dig. Du har hållit ditt ord, och kan göra anspråk på mina "
+"tjänster i framtiden."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:329
 msgid ""
@@ -669,6 +740,10 @@
 "survivors. If they return tell them to keep retuning until no more survivors "
 "are found."
 msgstr ""
+"Må strömmarna föra dig raskt framåt, min vän. (Viskande) Jessica, skicka 
bud "
+"att en tredjedel av flottan skall återvända till Gröna ön, för att leta "
+"efter fler överlevande. Om de kommer tillbaka, så säg till dem att 
fortsätta "
+"till de inte hittar fler överlevande. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:334
 msgid ""
@@ -678,16 +753,23 @@
 "made fleet. Make haste, return before it is time to meet with these, what "
 "are they? Ahhh, Elves."
 msgstr ""
+"(Fortfarande viskande) Bemanna skeppen med skelettbesättningar, och ge dem "
+"den återstående provianten. Låt detta komma till Lord Typhons kännedom. "
+"Försäkra dig om att inte mer än en tredjedel av flottan sänds iväg. Vi 
kan "
+"inte låta orcherna komma över en färdig flotta. Skynda dig, och kom 
tillbaka "
+"innan vi skall möta dessa, vad hette de? Ahhh, alver. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:339
 msgid ""
 "This is the second Eldaric I get to say goodbye to. At least this time it is "
 "easier than the first."
 msgstr ""
+"Det här är den andre Eldaric som jag får säga farväl till. Det är 
Ã¥tminstone "
+"lättare den här gången. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_New_Land.cfg:384
 msgid "I bet this wasn't the welcome you were expecting."
-msgstr ""
+msgstr "Jag slår vad om att du inte förväntade dig en sånt här 
välkomnande. "
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Spy_in_the_Woods.cfg:4
 msgid "A Spy in the Woods"
Index: wesnoth/po/sv/wesnoth.po
diff -u wesnoth/po/sv/wesnoth.po:1.4 wesnoth/po/sv/wesnoth.po:1.5
--- wesnoth/po/sv/wesnoth.po:1.4    Wed Sep 8 19:18:28 2004
+++ wesnoth/po/sv/wesnoth.po  Thu Sep 9 08:38:42 2004
@@ -3,7 +3,7 @@
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.4-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
 "POT-Creation-Date: 2004-09-05 19:02+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-08 19:05+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-09 01:10+0200\n"
 "Last-Translator: tephlon\n"
 "Language-Team: Swedish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -166,7 +166,7 @@
 "italic> på huvudmenyn. Här lär du lär dig grunderna i spelet. När du 
tränat "
 "klart, rekommenderas att du spelar kampanjen Tronarvingen först - klicka "
 "<italic>text=Kampanj</italic> och därefter <italic>text=Tronarvingen</"
-"italic>. DÃ¥ Striden om Wesnoth kan vara riktigt utmanande, kanske du kan "
+"italic>. DÃ¥ Striden om Wesnoth kan vara riktigt utmanande, ska du kanske "
 "börja med en <italic>text=Lätt</italic> kampanj.\n"
 "\n"
 "<img>src=help/tooltip.png align=right float=yes</img>Under tiden du spelar "
@@ -269,10 +269,11 @@
 msgstr ""
 "Det är lätt att förflytta trupper i Striden om Wesnoth. Klicka helt enkelt 
"
 "på truppen du vill flytta, och sen på rutan du vill flytta truppen till. 
När "
-"truppen är vald, visas rutorna som den kan flytta till genom att lysas upp. "
-"Om muspekaren hålls över en ruta som truppen inte kan nå fram till på ett 
"
-"drag, så visas antalet drag som krävs. Om en sådan ruta väljs, kommer "
-"truppen att flyttas dit den snabbaste vägen under kommande drag.\n"
+"truppen är vald, visas rutorna som den kan flytta till genom att de rutor "
+"som truppen inte kan nå på ett enda drag skuggas. Om muspekaren hålls 
över "
+"en ruta som truppen inte kan nå fram till på ett drag, så visas antalet 
drag "
+"som krävs. Om en sådan ruta väljs, kommer truppen att flyttas dit den "
+"snabbaste vägen under kommande drag.\n"
 "\n"
 "Varje trupp har ett givet antal förflyttningspoäng för varje drag, och "
 "kostnaden att förflytta sig över en viss ruta avgörs av dess "
@@ -286,11 +287,11 @@
 "\n"
 "Under förflyttning är det viktigt att komma ihåg de så kallade "
 "<ref>dst=zones_of_control text='Kontrollzonerna'</ref>. Varje trupp skapar "
-"en kontrollzon i rutorna omedelbart utanför rutan truppen står på, och en "
+"en kontrollzon i de 6 rutorna omedelbart utanför rutan truppen står på. En 
"
 "fiendetrupp som kommer till en sådan 'kontrollerad' ruta måste omedelbart "
 "stanna. En viktig del av Striden om Wesnoth är att lära sig hur dessa "
 "kontrollzoner fungerar, eftersom bara <ref>dst=ability_skirmish "
-"text='Stigfinnarna'</ref> kan röra sig obehindrat över dessa. "
+"text='stigfinnarna'</ref> kan röra sig obehindrat över dessa. "
 
 #: data/help.cfg:95
 msgid "Combat"
@@ -343,17 +344,17 @@
 "Charge attacks."
 msgstr ""
 "Det finns två sorters strid i Striden om Wesnoth, närstrid och 
distansstrid. "
-"Båda sorter av strid äger rum mellan trupper som står på intilliggande "
-"rutor. I närstrid används vanligtvis vapen såsom svärd, yxor eller "
-"huggtänder, medan det för strid på distans krävs pilbågar, spjut och "
-"eldklot. Striden i sig är inte märkligare än att den anfallande och "
-"försvarande truppen växelvis attackerar varandra tills det att båda har "
-"använt sina givna antal attacker.\n"
+"Båda sorter äger rum mellan trupper som står på intilliggande rutor. I "
+"närstrid används vanligtvis vapen såsom svärd, yxor eller huggtänder, 
medan "
+"det för strid på distans krävs pilbågar, spjut och eldklot. Striden i sig 
är "
+"inte märkligare än att den anfallande och försvarande truppen växelvis "
+"attackerar varandra tills det att båda har använt sina givna antal "
+"attacker.\n"
 "\n"
 "<header>text='Turordning och antal attacker'</header>\n"
 "\n"
 "Anfallaren får första attacken, därefter försvararen. Detta fortsätter "
-"växelvis tills båda trupperna har använt sina givna attacker. Antalet "
+"växelvis tills båda trupperna har använt sina givna antal attacker. 
Antalet "
 "attacker en trupp har varierar, till exempel har en alvkrigare med ett 5-4-"
 "svärd 4 utfall som vardera ger 5 i skada, medan en orchfotsoldat med 9-2 "
 "bara har två utfall, men som vardera ger 9 i skada.\n"
@@ -377,14 +378,14 @@
 "Varje träff ger en grundskada som beror på typen av attack. Till exempel 
ger "
 "en alvkrigare med ett 5-4-svärd en grundskada på 5 kroppspoäng (KP). Detta 
"
 "kan ändras beroende på två saker: försvararens "
-"<ref>dst=damage_type_and_resistance text='Motståndskraft'</ref> samt "
-"vilken<ref>dst=time_of_day text='Tid på dygnet'</ref> det är. Båda dessa "
-"förklaras nedan.\n"
-"\n"
-"Vissa trupper har speciella förmågor som påverkar den i strid åsamkade "
-"skadan. Den vanligaste förmågan är att <ref>dst=ability_charge "
-"text='Storma'</ref>, vilket fördubblar skadan som både anfallaren och "
-"försvararen vållar när truppen som kan storma gör detta. "
+"<ref>dst=damage_type_and_resistance text='Motståndskraft'</ref> samt vilken "
+"<ref>dst=time_of_day text='Tid på dygnet'</ref> det är. Båda dessa 
förklaras "
+"nedan.\n"
+"\n"
+"Vissa trupper har speciella förmågor som påverkar hur mycket skada de "
+"åsamkar sina fiender i strid. Den vanligaste förmågan är att "
+"<ref>dst=ability_charge text='Storma'</ref>, vilket fördubblar skadan som "
+"både anfallaren och försvararen vållar när truppen som kan storma gör 
detta. "
 
 #: data/help.cfg:116
 msgid "Damage Types and Resistance"
@@ -416,10 +417,10 @@
 "\n"
 "Motståndskrafter är lätta att förstå. En trupp som exempelvis har 40% "
 "motståndskraft mot en viss typ av skada kommer att få 40% mindre skada när 
"
-"får en skada av just den sorten. Det är också möjligt att en trupp är 
extra "
-"sårbar för vissa typer. Om en trupp har en negativ motståndskraft, till "
-"exempel -100%, så kommer den att få 100% mer i skada när den får den 
sortens "
-"skada.\n"
+"den får en skada av just den sorten. Det är också möjligt att en trupp 
är "
+"extra sårbar för vissa typer. Om en trupp har en negativ motståndskraft, "
+"till exempel -100%, så kommer den att få 100% mer i skada när den får den 
"
+"sortens skada.\n"
 "\n"
 "Till exempel är skelett mycket motståndskraftiga mot skärande och 
stickande "
 "attacker, men de är sårbara för krossande attacker och eld. De är 
dessutom "
@@ -461,7 +462,8 @@
 "night!"
 msgstr ""
 "Under ett spel i Wesnoth växlar dygnet vanligtvis regelbundet mellan dag och 
"
-"natt. Den aktuella tiden visas under minikartan uppe i panelen till höger. 
\n"
+"natt. Den aktuella tiden visas under minikartan i Statustabellen till "
+"höger.\n"
 "\n"
 "Dygnscykeln går enligt följande:\n"
 "\n"
@@ -1174,11 +1176,11 @@
 "recruit, and select 'Ok'. In order to recruit faster, you can use 'Ctrl-"
 "Shift-R' to re-recruit the last type of unit you recruited."
 msgstr ""
-"För att rekrytera trupper, högerklicka på den borgruta där du vill 
placera "
-"truppen. Välj sedan Rekrytera, eller håll muspekare över rutan och tryck "
-"Ctrl-R. Sedan väljer du vilket truppslag du vill rekrytera och trycker Ok. "
-"Om du vill att rekryteringen skall gå snabbare, kan du använda Ctrl-Shift-R 
"
-"för att upprepa renaste rekryteringen. "
+"För att rekrytera trupper, högerklickar du på den borgruta där du vill "
+"placera truppen. Välj sedan Rekrytera, eller håll muspekaren över rutan 
och "
+"tryck Ctrl-R. Sedan väljer du vilket truppslag du vill rekrytera och trycker 
"
+"Ok. Om du vill att rekryteringen skall gå snabbare, kan du använda Ctrl-"
+"Shift-R för att upprepa den senaste rekryteringen. "
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:84
 msgid ""
@@ -1213,10 +1215,10 @@
 "of the unit selection box, and cost, which is displayed after the name of "
 "the unit. You will learn more about these statistics throughout the tutorial."
 msgstr ""
-"Du måste noggrannt studera deras egenskaper som visas till vänster om "
-"truppen i dialogrutan för rekrytering. Kostnaden att rekrytera en trupp "
-"visas vid truppens typ. Du kommer att lära dig mer om all denna statistik "
-"under det här träningsspelet."
+"Du måste noggrant studera deras egenskaper som visas till vänster om 
truppen "
+"i dialogrutan för rekrytering. Kostnaden för att rekrytera en trupp visas "
+"vid truppens typ. Du kommer att lära dig mer om all denna statistik under "
+"det här träningsspelet."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:86
 msgid "What happens when I recruit a unit?"
@@ -1281,8 +1283,8 @@
 "den andra sidan avslutar sitt drag är det bara den sidan som får göra 
något. "
 "Efter att alla sidor avslutat sina drag blir det ditt drag igen. Vid varje "
 "nytt drag får trupperna tillbaka alla förflyttningspoäng. Vilket drag det 
är "
-"i ordningen visas på statuspanelen vid bilden av en flagga. Om antalet drag "
-"överskrider det maximala antalet drag förlorar du spelet."
+"i ordningen visas på Statuspanelen bredvid bilden med en flagga. Om antalet "
+"drag överskrider det maximala antalet drag förlorar du spelet."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:110
 msgid ""
@@ -1305,8 +1307,8 @@
 "this is called the 'zone of control'."
 msgstr ""
 "Utmärkt! Du har förflyttat din alvkrigare. Men eftersom han nu befinner sig 
"
-"alldeles bredvid en fiendetrupp är kan han inte förflytta sig mer. Detta "
-"kallas fiendens 'kontrollzon'. Alla trupper har en sådan."
+"alldeles bredvid en fiendetrupp kan han inte förflytta sig mer. Detta kallas 
"
+"fiendens 'kontrollzon'. Alla trupper har en sådan."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:138
 msgid "How far can my Elvish Fighter move?"
@@ -1325,8 +1327,8 @@
 "that space every turn. If you accidentally set a unit on a course, select it "
 "twice to remove the course."
 msgstr ""
-"Din alvkrigare har ett antal förflyttningspoäng varje drag, som kallas hans 
"
-"hastighet. När din alvkrigare förflyttar sig en viss väg, kostar det en "
+"Din alvkrigare har ett antal förflyttningspoäng varje drag; detta kallas "
+"hans hastighet. När din alvkrigare förflyttar sig en viss väg, kostar det 
en "
 "poäng för varje ruta han passerar, inklusive destinationen. När du väljer 
"
 "din krigare skuggas de rutor som han inte kan flytta till inom ett drag. Om "
 "destinationen är så långt bort att han behöver flera drag för att nå 
dit, "
@@ -1343,11 +1345,12 @@
 "movement. Zones of control can be used to block enemies from reaching your "
 "weak and wounded units."
 msgstr ""
-"En trupps kontrollzon utgörs av rutorna närmast truppen. Trupper kan inte "
-"passera genom en motståndares kontrollzoner, utan när en trupp hamnar på 
en "
-"ruta som kontrolleras av en motståndartrupp kommer dess förflyttning att "
-"avbrytas, och all återstående förflyttning går förlorad. Kontrollzoner 
kan "
-"användas för att hindra fiender från att nå dina svaga och sårare 
trupper."
+"En trupps kontrollzon utgörs av de 6 rutorna närmast truppen. Trupper kan "
+"inte passera genom en motståndares kontrollzoner, utan när en trupp hamnar "
+"på en ruta som kontrolleras av en motståndartrupp kommer dess förflyttning 
"
+"att avbrytas, och all återstående förflyttning går förlorad. 
Kontrollzoner "
+"kan användas för att hindra fiender från att nå dina svaga och sårade "
+"trupper."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:139
 msgid "What's the zone of control?"
@@ -1370,7 +1373,7 @@
 "Dina egna trupper har en grön, gul eller röd sfär över deras 
hälsoindikator "
 "- den vertikala stapeln bredvid dem. Trupper som ännu inte gjort sin "
 "förflyttning har en grön sfär, trupper som gjort en del av sin 
förflyttning "
-"har en gul, och de som gjort all sin försfyttning under draget har en röd "
+"har en gul, och de som gjort all sin förflyttning under draget har en röd "
 "sfär. Fiendetrupper har ingen sådan sfär. Allierade trupper, som jag, har 
en "
 "blå sfär. Om du väljer 'Visa lagfärger' i 'Inställningar' kommer en 
trupps "
 "lagfärg att visas som en färgad skiva under truppen. "
@@ -1381,10 +1384,10 @@
 "then select its target, which must be next to the attacking unit. You will "
 "then see the attack options box, where you must select an attack to use."
 msgstr ""
-"Nu skall du låta din krigare anfalla. Först väljer du truppen du vill "
-"anfalla med och därefter truppen du vill anfalla. De två trupperna måste 
stå "
-"bredvid varandra. Du får då upp en dialogruta där du får välja sättet 
du "
-"vill anfalla på. "
+"Nu skall du låta din krigare anfalla. För att två trupper skall kunna 
strida "
+"med varandra måste de först stå bredvid varandra. När de gör de, väljer 
du "
+"truppen du vill anfalla med och därefter truppen du vill anfalla. Du får 
då "
+"upp en dialogruta där du får välja vilket vapen du vill använda i 
anfallet. "
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:148
 msgid "Attack Merle"
@@ -1416,7 +1419,7 @@
 "När en trupp attackeras kommer den att slå tillbaka med ett av sina egna "
 "vapen. Detta betyder att varje gång den anfallande truppen har gjort ett "
 "slag, slår motståndaren tillbaka en gång. Detta fortsätter tills en sida 
har "
-"använt alla sida slag, varefter den andra truppen fortsätter anfalla tills "
+"använt alla sina slag, varefter den andra truppen fortsätter anfalla tills "
 "också dennas slag är slut. En trupp kan bara slå tillbaka med ett vapen 
med "
 "samma räckvidd som den anfallande truppen använde. Detta betyder att om en "
 "trupp attackerar en annan med ett distansvapen, måste den andra truppen "
@@ -1424,8 +1427,8 @@
 "måste den andra truppen svara med ett närstridsvapen. De flesta trupper har 
"
 "starkare attacker i närstrid än på distans, så trupper med distansvapen 
är "
 "oftast bra att använda när motståndaren inte har något distansvapen att "
-"svara med. Trupper med distansvapen kan dock inte skjuta över flera rutor, "
-"vilket är en av Wesnoths särskilda egenskaper."
+"svara med. Trupper med distansvapen kan inte skjuta över flera rutor, vilket 
"
+"är en av Wesnoths särskilda egenskaper."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:167
 msgid ""
@@ -1439,7 +1442,7 @@
 "combat."
 msgstr ""
 "Varje attack åsamkar den andra truppen en viss mängd skada per slag, och "
-"varje vapen kan användas ett bestämt antal gånger anfall. Dessa tal, "
+"varje vapen kan användas ett bestämt antal gånger vid en attack. Dessa 
tal, "
 "attackens skada och antalet attacker visas i denna ordning vid den aktuella "
 "attackens namn i truppens statustabell och i dialogrutan då du väljer en "
 "trupps attack. Om du vill veta hur mycket skada en attack vållar sammanlagt, 
"
@@ -1459,7 +1462,8 @@
 msgstr ""
 "Trupper har också förmågan att parera slag. Sannolikheten för en trupp 
att "
 "träffa baseras på försvararens skicklighet att parera, och visas i "
-"dialogrutan då du väljer attack alldeles efter skadan och antalet attacker. 
"
+"dialogrutan då du väljer att anfalla alldeles efter skadan och antalet "
+"attacker. "
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:168
 msgid "Will my fighter hit every time when he attacks?"
@@ -1475,9 +1479,9 @@
 "it gets experience from the combat. Once a unit gains enough experience, it "
 "advances to the next level, and becomes more powerful."
 msgstr ""
-"Din krigare har överlevt Merles anfall. När en trupp överlever en slag 
får "
-"den erfarenhet av striden. När en trupp har fått tillräckligt med 
erfarenhet "
-"befordras den till nästa nivå och blir mäktigare."
+"Din krigare har överlevt Merles anfall. När en trupp överlever en strid 
får "
+"den erfarenhet. När en trupp har fått tillräckligt med erfarenhet 
befordras "
+"den till nästa nivå och blir mäktigare."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:184
 msgid "What's experience?"
@@ -1513,7 +1517,7 @@
 "När en trupp befordras, blir den en annan liknande men starkare sorts trupp. 
"
 "Vad den nya truppen blir, beror på vad truppen var innan, och ibland finns "
 "det också flera valmöjligheter, så att man kan välja vad truppen skall "
-"befordas till. Då en trupp befordras ökar dess nivå med 1, och den blir "
+"befordras till. Då en trupp befordras ökar dess nivå med 1, och den blir "
 "oftast mycket kraftfullare. Vid befordran återfår truppen dessutom all sin "
 "styrka och alla handikapp den haft försvinner."
 
@@ -1544,11 +1548,11 @@
 "benefit of villages, villages can be used in battle. Villages heal the units "
 "on them 8 HP per turn."
 msgstr ""
-"När en trupp hamnar i en by hamnar byn i den sidans kontroll. Detta kostar "
-"truppens återstående förflyttning. Byar ger den kontrollerande sidan "
+"När en trupp hamnar i en by ställs byn under den sidans kontroll. Detta "
+"kostar truppens återstående förflyttning. Byar ger den kontrollerande 
sidan "
 "fördelar, såsom mer inkomst, och genom att minska underhållskostnaden per "
-"drag med ett. Antalet byar du kontrollerar visas på statuspanelen bredvid "
-"bilden av ett hus. Utöver de ekonokiska fördelarna av byarna, kan de också 
"
+"drag med ett. Antalet byar du kontrollerar visas på Statuspanelen bredvid "
+"bilden med ett hus. Utöver de ekonomiska fördelarna av byarna, kan de 
också "
 "användas i strid. Byar läker trupperna i dem med 8 KP per drag."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:209
@@ -1569,7 +1573,7 @@
 "attackerar truppen får truppen inte sin vila och kan då heller inte läka "
 "under det draget. Det finns också vissa trupper som kan läka trupperna som "
 "omger dem. Alvshamanen är en sådan trupp, och trupper som står alldeles "
-"bredvid en alvshaman får tillbaka 8 KP per drag. Och slutligen, när du "
+"bredvid en alvshaman får tillbaka 4 KP per drag. Och slutligen, när du "
 "vinner ett scenario återfår dina trupper alla sina krafter. "
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:215
@@ -1577,7 +1581,7 @@
 "Now, you must defeat Merle by reducing her to 0 HP or lower. Just attack "
 "repeatedly."
 msgstr ""
-"Nu måste du strida mot Merle tills hon har 0 KP. Fortsätt bara anfalla."
+"Nu måste du strida mot Merle tills hon har 0 KP. Fortsätt bara att anfalla."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:217
 msgid "Defeat Merle"
@@ -1592,7 +1596,7 @@
 msgstr ""
 "Hoppsan! Du flyttade ut din ledare ur kärntornet. Kom ihåg att du inte kan "
 "rekrytera om din ledare inte står i kärntornet. Det är också viktigt att "
-"komma ihåg att om ledare dör, så förlorar du. För att fortsätta "
+"komma ihåg att om ledaren dör, så förlorar du. För att fortsätta "
 "träningsspelet så teleporterar jag tillbaka dig till kärntornet. "
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:248
@@ -1655,9 +1659,9 @@
 "lost."
 msgstr ""
 "När du vinner ett scenario, återfår alla dina trupper full styrka, och du "
-"behöver inte betala dem för de återstående dragen. Om din armé stannar 
kvar "
-"i området efter att du vunnit, kommer alla byar att övergå till dig. Du "
-"mister dock 20% av ditt guld mellan varje scenario."
+"behöver inte betala dem för de återstående dragen i scenariot. Om din 
armé "
+"stannar kvar i området efter att du vunnit, kommer alla byar att ställas "
+"under din kontroll. Du mister dock 20% av ditt guld mellan varje scenario."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:276
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:261
@@ -1672,7 +1676,7 @@
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:280
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:265
 msgid "I'm done reviewing skills!"
-msgstr "Nu är jag klar med att gå igenom mina färdigheter!"
+msgstr "Nu är jag klar med att gå igenom mina förvärvade färdigheter!"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:297
 msgid ""
@@ -1760,7 +1764,7 @@
 "recruited units, except that instead of a new unit appearing, a unit from a "
 "previous scenario will appear."
 msgstr ""
-"Till att börja med måste du betala 20 guldmunt för varje trupp du "
+"Till att börja med måste du betala 20 guldmynt för varje trupp du "
 "återkallar, oavsett truppslag. Annars är dina återkallade trupper precis 
som "
 "rekryterade trupper, med den enda skillnaden att istället för att en ny "
 "trupp dyker upp, så kommer en veteran från ett tidigare scenario tillbaka. "
@@ -1780,7 +1784,7 @@
 "and are thus likely to advance. You should recall units that will be useful "
 "for the scenario you are in; for example in a forest scenario, recall elves."
 msgstr ""
-"Vanligtvis bör du återalla trupper som redan befordrats, men du bör också 
"
+"Vanligtvis bör du återkalla trupper som redan befordrats, men du bör 
också "
 "titta efter trupper med mer erfarenhet och som därför snart kommer att "
 "befordras. Du bör återkalla trupper som är användbara i det aktuella "
 "scenariot. Om scenariot till exempel utspelas i en skog, är det lämpligt 
att "
@@ -1793,7 +1797,7 @@
 "assigned traits."
 msgstr ""
 "Du kanske har märkt att dina trupper har något annorlunda statistik 
jämfört "
-"med innan du rekryterade dem. Detta beror på att de fått karaktärsdrag."
+"med innan du rekryterade dem. Detta beror på att de har fått 
karaktärsdrag."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:104
 msgid ""
@@ -1805,7 +1809,7 @@
 msgstr ""
 "Syftet med karaktärsdrag är att göra trupper av samma slag lite mer olika. 
"
 "En trupps karaktärsdrag väljs på måfå då den rekryteras, och visas sen "
-"statustabellen. Hur ett karaktärsdrag fungerar visas om du pekar på det. "
+"iStatustabellen. Hur ett karaktärsdrag fungerar visas om du pekar på det. "
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:104
 msgid "What do traits do?"
@@ -1820,7 +1824,7 @@
 "traits when they are recruited."
 msgstr ""
 "Det finns fem olika karaktärsdrag som t ex gör att en trupps KP ökar eller 
"
-"att minska antalet XP som krävs för befordran. Alla karaktärsdrag är till 
"
+"att antalet XP som krävs för befordran minskas. Alla karaktärsdrag är 
till "
 "för att göra trupperna mer kraftfulla. De flesta truppslag har lika stor "
 "sannolikhet för att få ett visst karaktärsdrag då de rekryteras. "
 
@@ -1853,12 +1857,12 @@
 msgstr ""
 "Det kostar guld både då du rekryterar och då du återkallar en trupp. "
 "Kostnaden att rekrytera ett visst truppslag visas vid truppslagets namn. Det "
-"kostar däremot alltid 20 guld att återkalla en trupp. En trupp kostar "
-"dessutom för varje drag den är under ditt befäl. Den här kostnade,n som "
-"kallas 'underhåll', är lika med truppens erfarenhetsnivå. Trupper du inte "
+"kostar däremot alltid 20 guld att återkalla en trupp. En trupp innebär 
också "
+"en kostnad för varje drag den är under ditt befäl. Den här kostnaden 
kallas "
+"'underhåll' och är lika med truppens erfarenhetsnivå. Trupper du inte "
 "rekryterar eller återkallar, t ex din ledare, kostar inget alls. Den totala "
-"kostnaden för underhåll visas på statuspanelen bredvid bilden av guld och 
en "
-"röd pil. "
+"kostnaden för underhåll visas på Statuspanelen bredvid bilden med guldmynt 
"
+"och en röd pil. "
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:120
 msgid "How do I get gold?"
@@ -1875,9 +1879,9 @@
 msgstr ""
 "Du startar varje scenario med en viss procent av guldet du hade i förra "
 "scenariot. Om detta uppgår till mindre än 100 guldmynt få du 100 guld att "
-"starta med istället. Mängden guld du har visas i statuspanelen bredvid "
-"bilden av guld. Eftersom du oftast behöver mer guld än så, måste du ta 
över "
-"byar. Varje by ger dig ett guldmynt per drag. "
+"starta med istället. Mängden guld du har visas i Statuspanelen bredvid "
+"bilden med guldmynt. Eftersom du oftast behöver mer guld än så, måste du 
ta "
+"över byar. Varje by ger dig ett guldmynt per drag. "
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:129
 msgid ""
@@ -1885,7 +1889,7 @@
 "units of different alignments can inflict upon each other."
 msgstr ""
 "Solen går ner över Wesnoth. Vad tiden är på dygnet påverkar hur mycket 
skada "
-"som trupper med olika livsåskådningar kan åsamka varandra."
+"som trupper med olika livsåskådningar vållar varandra."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:133
 msgid ""
@@ -1923,15 +1927,15 @@
 "Dygnet framskrider i följden gryning, förmiddag, eftermiddag, skymning, "
 "första vakten, andra vakten, varefter det börjar om från början. Dagen "
 "utgörs av för- och eftermiddag och natten av första och andra vakten. 
Detta "
-"visas genom solen och månen som går upp i öster och går ner i väster. 
Vissa "
+"visas av solen och månen som går upp i öster och går ner i väster. Vissa 
"
 "scenarior kan vara annorlunda, som t ex om ett scenario utspelar sig i "
 "underjorden eller i grottor, där det råder evig natt. Tiden på dygnet 
visas "
-"i statustabellen. "
+"i Statustabellen. "
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:143
 msgid "Each hex has a terrain, which gives the hex distinctive properties."
 msgstr ""
-"Varje ruta är associerad med en viss terräng som ger den ruta speciella "
+"Varje ruta är associerad med en viss terräng som ger rutan speciella "
 "egenskaper."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:147
@@ -1953,7 +1957,7 @@
 "Den andra egenskapen är det försvar som olika sorters terräng ger olika "
 "truppslag. Varje terräng ger en trupp en viss sannolikhet att den träffas 
av "
 "en viss attack. Till exempel har alver 70% försvar på slätter, vilket "
-"innebär att de träffas av attacker 30% av fallen. "
+"innebär att de träffas av attacker i 30% av fallen. "
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:147
 msgid "What are the different properties that terrains have?"
@@ -1976,7 +1980,7 @@
 "För att se vilka egenskaper en viss terräng har med avseende på ett visst "
 "truppslag, högerklickar du på truppen och väljer Truppbeskrivning, och "
 "därefter Terrängavdrag. För att se vilken sorts terräng en viss ruta 
består "
-"av, håller du muspekare över den och tittar i det övre högar hörnet av "
+"av, håller du muspekare över den och tittar i det övre högra hörnet av "
 "bilden. Där visas, i tur och ordning, terrängens namn, rutans koordinater, "
 "den valda truppens försvar, och slutligen hur många förflyttningspoäng 
det "
 "kostar truppen att röra sig över den rutan."
@@ -1999,13 +2003,13 @@
 "bonuses/penalties like time of day, so two -50% penalties would add up to -"
 "100%."
 msgstr ""
-"Varje trupp har en visst motståndskraft mot varje typ av attack. Dena "
+"Varje trupp har en viss motståndskraft mot varje typ av attack. Denna "
 "motståndskraft anges som en procentsats som dras från skadan som en "
 "motståndares vapen av en viss typ ger. Om till exempel en alvspejare anfalls 
"
-"av en alvbågskytt, för bågskytten 20% mer skada än normalt, eftersom "
-"alvspejare har en motståndskraft på -20% mot spetsande attacker. Denna 
bonus "
-"eller avdrag beräknas tillsammans med andra bonusar eller avdrag, vilket "
-"betyder att två avdrag på -50% tillsammans ger -100%. "
+"av en alvbågskytt, kommer bågskytten att göra 20% mer skada än normalt, "
+"eftersom alvspejare har en motståndskraft på -20% mot spetsande attacker. "
+"Denna bonus eller avdrag beräknas tillsammans med andra bonusar eller "
+"avdrag, vilket betyder att två avdrag på -50% tillsammans ger -100%. "
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:161
 msgid "How does resistance affect attack damage?"
@@ -2061,9 +2065,9 @@
 "specials only apply to one of the unit's attacks."
 msgstr ""
 "En trupps specialiteter bestäms av truppslaget; till exempel har alla "
-"generaler specialiteten ledarskap. Det finns två olika sortes specialiteter: 
"
-"förmågor och specialattacker. Förmågorna har med trupper att göra, medan 
"
-"specialattacker bara har med en viss attack att göra. "
+"generaler specialiteten ledarskap. Det finns två olika sorters "
+"specialiteter: förmågor och specialattacker. Förmågorna har med trupper 
att "
+"göra, medan specialattacker bara har med en viss attack att göra. "
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:176
 msgid "Which units get specialties?"
@@ -2079,13 +2083,13 @@
 msgstr ""
 "Det finns många olika specialiteter, och att lära sig om dem är en av "
 "sakerna som gör Wesnoth intressant. De två vanligaste specialiteterna heter 
"
-"'magisk' och 'ledarskap'. Magiska attacker ha 70% sannolikhet att träffa en "
+"'magisk' och 'ledarskap'. Magiska attacker har 70% sannolikhet att träffa en 
"
 "fiende, oavsett vilken terräng den står på. Trupper som står bredvid en "
-"trupp med ledarskapsförmåga vållar mer skada än vanligt. "
+"trupp med ledarskapsförmåga vållar sina fiender mer skada än vanligt. "
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:177
 msgid "What kinds of specialties can my units get?"
-msgstr "VIlka olika specialiteter kan min trupper få?"
+msgstr "Vilka olika specialiteter kan mina trupper få?"
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:178
 msgid "How do I use specialties?"
@@ -2101,7 +2105,7 @@
 "För att använda en specialitet, behöver du bara förflytta en trupp 
och/eller "
 "anfalla med den på något sätt som gör att specialiteten används. För 
att "
 "till exempel använda en trupps ledarskapsförmåga, flyttar du en annan 
trupp "
-"till den, och sedan attackerar du med denna andra trupp. "
+"till den, och sedan attackerar du med denna. "
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:195
 msgid ""
@@ -2116,7 +2120,8 @@
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:202
 msgid "This potion increases the damage of all the drinker's attacks by four."
 msgstr ""
-"Den här trolldrycken ökar skadan som truppen som drack den utdelar med 
fyra. "
+"Truppen som drack den här trolldrycken åsamkar nu sina fiender fyra enheter 
"
+"extra skada per träff. "
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:208
 msgid ""
@@ -2143,7 +2148,7 @@
 "Most objects are permanent changes to the unit that receives them. However a "
 "few objects, such as holy water, last only until the remainder of the level."
 msgstr ""
-"De flesta saker är ger upphittaren permanenta fördelar. Dock finns det 
vissa "
+"De flesta saker ger upphittaren permanenta fördelar. Dock finns det vissa "
 "saker som bara kan användas under ett enskilt scenario, såsom vigvatten."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:223
@@ -2154,7 +2159,7 @@
 msgstr ""
 "Kom ihåg att försöka hindra fienden från att inta byar, och att ta 
tillbaka "
 "byarna som de har. Detta kommer att strypa deras inkomster och förhindra dem 
"
-"att rekrytera trupper."
+"från att rekrytera trupper."
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:250
 msgid ""
@@ -2177,8 +2182,8 @@
 "suggested for newcomers to Wesnoth."
 msgstr ""
 "För att börja spela en kampanj, startar du Wesnoth, och väljer vilken "
-"kampanj du vill spela under Kampanj, och därefter väljer du vilken nivå du 
"
-"vill spela på, Lätt, Normal, eller Svår. Tronarvingen rekommenderas för "
+"kampanj du vill spela under Kampanj. Därefter väljer du vilken nivå du 
vill "
+"spela på: Lätt, Normal, eller Svår. Tronarvingen rekommenderas för "
 "nybörjare. "
 
 #: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:255
@@ -2197,8 +2202,8 @@
 "har den senaste utvecklingsversionen av Wesnoth, väljer du därefter 'Anslut 
"
 "till den officiella servern'. Om du har version 1.0, väljer du 'Anslut till "
 "spel', och därefter skriver du 'server.wesnoth.org'. Detta kopplar upp dig "
-"mot Wesnoth officiella spelserver, där du kan ansluta dig till ett spel "
-"genom välja det, och sen klicka 'Anslut till spel'."
+"mot Wesnoths officiella spelserver, där du kan ansluta dig till ett spel "
+"genom välja det, och sedan klicka 'Anslut till spel'."
 
 #: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:11
 msgid "That was explained well! But.."
@@ -3739,7 +3744,7 @@
 "although they also carry a bow to use when necessary. If the Commander is "
 "lost, so is the battle."
 msgstr ""
-"Den som leder härar i strid kallas för bevälhavare. Hans goda "
+"Den som leder härar i strid kallas för befälhavare. Hans goda "
 "ledarskapsförmåga får närliggande trupper av lägre rang att slåss 
bättre. "
 "Han slåss själv helst med sitt svärd, men har också en båge om så 
behövs. Om "
 "befälhavaren besegras är striden förlorad."
@@ -4051,7 +4056,6 @@
 msgstr "Dvärgbärsärk"
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:16
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Dwarves are an ancient race of powerful fighters. Their Berserkers forgo all "
 "defense in exchange for massive damage against their enemies. Once a battle "
@@ -7767,16 +7771,3 @@
 #: src/widgets/file_chooser.cpp:173
 msgid "Deletion of the file failed."
 msgstr "Kunde ej radera fil."
-
-#~ msgid "Dwarvish Sentinel"
-#~ msgstr "Dvärgarnas Väktare"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The Sentinel, with his tower shield and great courage, refuses to yeild "
-#~ "under even the strongest of enemy attacks."
-#~ msgstr ""
-#~ "Väktaren, med sin breda sköld och sitt stora mod, håller stånd mot "
-#~ "fiendens mäktigaste attacker."
-
-#~ msgid "Elvish Lady"
-#~ msgstr "Alvfurstinna"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]