wesnoth-cvs-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po cs.po


From: Isaac Clerencia
Subject: [Wesnoth-cvs-commits] wesnoth/po cs.po
Date: Tue, 31 Aug 2004 09:28:05 -0400

CVSROOT:    /cvsroot/wesnoth
Module name:  wesnoth
Branch:     
Changes by:   Isaac Clerencia <address@hidden>    04/08/31 13:22:53

Modified files:
    po       : cs.po 

Log message:
    Updated Czech translation

CVSWeb URLs:
http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/wesnoth/wesnoth/po/cs.po.diff?tr1=1.5&tr2=1.6&r1=text&r2=text

Patches:
Index: wesnoth/po/cs.po
diff -u wesnoth/po/cs.po:1.5 wesnoth/po/cs.po:1.6
--- wesnoth/po/cs.po:1.5    Sat Aug 28 04:51:48 2004
+++ wesnoth/po/cs.po  Tue Aug 31 13:22:53 2004
@@ -1,16 +1,17 @@
 # Czech translations for Battle for Wesnoth package.
+# Český překlad hry Battle for Wesnoth (Bitva o Wesnoth).
 # Copyright (C) 2004 Wesnoth development team
 # This file is distributed under the same license as the Battle for Wesnoth 
package.
-# Automatically generated, 2004.
+# Czech Wesnoth translation team, Yeti <address@hidden> et al, 2004.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.2-CVS\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/\n";
-"POT-Creation-Date: 2004-08-27 16:15+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-08-08 15:00+0200\n"
-"Last-Translator: Automatically generated\n"
-"Language-Team: none\n"
+"POT-Creation-Date: 2004-08-31 13:29+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-08-31 14:51+0200\n"
+"Last-Translator: David Nečas <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Czech\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -19,43 +20,51 @@
 
 #: data/game.cfg:257
 msgid "Heir to the Throne"
-msgstr ""
+msgstr "Dědic trůnu"
 
 #: data/game.cfg:261
 msgid ""
 "&elvish-fighter.png,Fighter,(easiest);*&elvish-hero.png,Hero;&elvish-"
 "champion.png,Champion,(hardest)"
 msgstr ""
+"&elvish-fighter.png,Bojovník,(nejsnažší);*&elvish-hero.png,Hrdina;&elvish-"
+"champion.png,Přeborník,(nejobtížnějsí)"
 
 #: data/game.cfg:267
 msgid "The Dark Hordes"
-msgstr ""
+msgstr "Temné hordy"
 
 #: data/game.cfg:271
 msgid ""
 "&undead-initiate.png,Apprentice,(easiest);*&undead-necromancer.png,Master;"
 "&undead-lich.png,Dark Lord,(hardest)"
 msgstr ""
+"&undead-initiate.png,Učeň,(nejsnažší);*&undead-necromancer.png,Mistr;&undead-"
+"lich.png,Temný pán,(nejobtížnějsí)"
 
 #: data/game.cfg:276
 msgid "Son of the Black Eye (chapter I)"
-msgstr ""
+msgstr "Syn Černého Oka (kapitola I)"
 
 #: data/game.cfg:280
 msgid ""
 "&orcish-grunt.png,Grunt,(easiest);*&orcish-warrior.png,Warrior;&orcish-"
 "warlord.png,Warlord,(hardest)"
 msgstr ""
+"&orcish-grunt.png,Bručoun,(nejsnažší);*&orcish-warrior.png,Rváč;&orcish-"
+"warlord.png,Válečník,(nejobtížnějsí)"
 
 #: data/game.cfg:286
 msgid "The Eastern Invasion"
-msgstr ""
+msgstr "Východní invaze"
 
 #: data/game.cfg:290
 msgid ""
 "&human-spearman.png,Spearman,(easiest);*&human-swordman.png,Swordsman;&human-"
 "royalguard.png,Royal Guard,(hardest)"
 msgstr ""
+"&human-spearman.png,Pěšák,(nejsnažší);*&human-swordman.png,Š
ermíř;&human-"
+"royalguard.png,Královská garda,(nejobtížnějsí)"
 
 #: data/game.cfg:296
 msgid "The Rise of Wesnoth"
@@ -66,42 +75,44 @@
 "&noble-fighter.png,Fighter,(easiest);*&noble-commander.png,Commander;&noble-"
 "lord.png,Lord,(hardest)"
 msgstr ""
+"&noble-fighter.png,Bojovník,(nejsnažší);*&noble-commander.png,Velitel;&noble-"
+"lord.png,Lord,(nejobtížnějsí)"
 
 #: data/game.cfg:370
 msgid "loyal"
-msgstr ""
+msgstr "věrný"
 
 #: data/game.cfg:378
 msgid "strong"
-msgstr ""
+msgstr "silný"
 
 #: data/game.cfg:393
 msgid "quick"
-msgstr ""
+msgstr "rychlý"
 
 #: data/game.cfg:407
 msgid "intelligent"
-msgstr ""
+msgstr "chytrý"
 
 #: data/game.cfg:416
 msgid "resilient"
-msgstr ""
+msgstr "houževnatý"
 
 #: data/help.cfg:10 data/help.cfg:52
 msgid "Introduction"
-msgstr ""
+msgstr "Úvod"
 
 #: data/help.cfg:16
 msgid "Gameplay"
-msgstr ""
+msgstr "Pravidla hry"
 
 #: data/help.cfg:22 data/help.cfg:203
 msgid "Traits"
-msgstr ""
+msgstr "Vlastnosti"
 
 #: data/help.cfg:46
 msgid "Terrains"
-msgstr ""
+msgstr "Typy terénu"
 
 #: data/help.cfg:55
 msgid ""
@@ -117,7 +128,7 @@
 
 #: data/help.cfg:60
 msgid "Fundamentals of Gameplay"
-msgstr ""
+msgstr "Základy pravidel hry"
 
 #: data/help.cfg:65
 msgid ""
@@ -144,7 +155,7 @@
 
 #: data/help.cfg:70
 msgid "Recruiting and Recalling"
-msgstr ""
+msgstr "Verbování a přivolávání"
 
 #: data/help.cfg:80
 msgid ""
@@ -177,9 +188,9 @@
 "Upkeep'</ref> for more information."
 msgstr ""
 
-#: data/help.cfg:85 src/help.cpp:766 src/help.cpp:767
+#: data/help.cfg:85 src/help.cpp:767 src/help.cpp:768
 msgid "Movement"
-msgstr ""
+msgstr "Pohyby"
 
 #: data/help.cfg:90
 msgid ""
@@ -210,7 +221,7 @@
 
 #: data/help.cfg:95
 msgid "Combat"
-msgstr ""
+msgstr "Boj"
 
 #: data/help.cfg:111
 msgid ""
@@ -261,7 +272,7 @@
 
 #: data/help.cfg:116
 msgid "Damage Types and Resistance"
-msgstr ""
+msgstr "Typy zranění a odolnost"
 
 #: data/help.cfg:121
 msgid ""
@@ -284,7 +295,7 @@
 
 #: data/help.cfg:126
 msgid "Time of Day"
-msgstr ""
+msgstr "Denní doba"
 
 #: data/help.cfg:146
 msgid ""
@@ -320,7 +331,7 @@
 
 #: data/help.cfg:151
 msgid "Experience and Advancement"
-msgstr ""
+msgstr "Zkušenosti a povyšování"
 
 #: data/help.cfg:156
 msgid ""
@@ -340,7 +351,7 @@
 
 #: data/help.cfg:161
 msgid "Healing"
-msgstr ""
+msgstr "Uzdravování"
 
 #: data/help.cfg:172
 msgid ""
@@ -368,7 +379,7 @@
 
 #: data/help.cfg:177
 msgid "Income and Upkeep"
-msgstr ""
+msgstr "Příjem a výdaje"
 
 #: data/help.cfg:186
 msgid ""
@@ -478,40 +489,47 @@
 "You have come across a wishing well.\n"
 "What would you like to wish for?"
 msgstr ""
+"Přišel jsi ke studně přání.\n"
+"Co by sis přál?"
 
 #: data/items.cfg:268
 msgid "A swift victory"
-msgstr ""
+msgstr "Rychlé vítězství"
 
 #: data/items.cfg:276
 msgid ""
 "With this golden coin, I wish that this battle end in a swift and safe "
 "victory."
 msgstr ""
+"S touto zlatou mincí si přeji, aby tato bitva skončila rychlým a 
bezpečným "
+"vítězstvím."
 
 #: data/items.cfg:283
 msgid "Lots of gold"
-msgstr ""
+msgstr "Hodně zlata"
 
 #: data/items.cfg:291
 msgid "I wish this single gold coin be returned ten-fold to me."
 msgstr ""
+"Přeji si, aby se mi tato samotná zlatá mince mince vrátila 
desetinásobně."
 
 #: data/items.cfg:298
 msgid "Peace throughout Wesnoth."
-msgstr ""
+msgstr "Mír pro celý Wesnoth"
 
 #: data/items.cfg:306
 msgid "The only thing worth wishing for is peace throughout the land."
 msgstr ""
+"Jediná opravdu cenná věc, kterou bych si mohl přát, je mír v těchto 
krajích."
 
 #: data/items.cfg:313
 msgid "Don't make a wish."
-msgstr ""
+msgstr "Nic si nepřeji."
 
 #: data/items.cfg:336
 msgid "Potion of Healing"
 msgstr ""
+"Tento lektvar obsahuje zvláštní tekutinu, která naplní zbraň mrazivou 
sílou."
 
 #: data/items.cfg:339
 msgid "A feeling of well-being overwhelms the drinker."
@@ -534,7 +552,7 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:392
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:234
 msgid "Holy Water"
-msgstr ""
+msgstr "Posvěcená voda"
 
 #: data/items.cfg:415
 msgid "This water will make melee weapons holy."
@@ -594,23 +612,25 @@
 
 #: data/items.cfg:653
 msgid "Storm Trident"
-msgstr ""
+msgstr "Trojzubec bouře"
 
 #: data/items.cfg:656
 msgid "This trident allows a merman to shoot electric bolts at his enemies!"
 msgstr ""
+"Tento trojzubec umožňuje vodním lidem střílet na své nepřátele 
elektrické "
+"blesky!"
 
 #: data/items.cfg:657
 msgid "Only the mermen can use this item!"
-msgstr ""
+msgstr "Jen vodní lidé mohou používat tento předmět!"
 
 #: data/items.cfg:669
 msgid "storm trident"
-msgstr ""
+msgstr "trojzubec bouře"
 
 #: data/items.cfg:707
 msgid "Flaming Sword"
-msgstr ""
+msgstr "Plamenný meč"
 
 #: data/items.cfg:711
 msgid "Only the leader of an army can wield this sword!"
@@ -618,11 +638,11 @@
 
 #: data/items.cfg:723
 msgid "flaming sword"
-msgstr ""
+msgstr "plamenný meč"
 
 #: data/items.cfg:755 data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:278
 msgid "Sceptre of Fire"
-msgstr ""
+msgstr "Ohnivé žezlo"
 
 #: data/items.cfg:758 data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:281
 msgid ""
@@ -630,18 +650,17 @@
 "Wesnoth, the Sceptre has the power to shoot fireballs at enemies of the "
 "bearer!"
 msgstr ""
+"Toto starodávné žezlo bylo ukuto trpaslíky. Žezlo, symbol kralování "
+"Wesnothu, má moc vystřelovat ohnivé koule na nepřátele nositele!"
 
 #: data/items.cfg:759 data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:282
 msgid ""
 "This is the Sceptre of Fire. Only a true successor to the throne can "
 "possibly dare to take this!"
 msgstr ""
+"Toto je Ohnivé žezlo. Pouze pravý následník trůnu si může troufnout 
ho vzít!"
 
-#: data/items.cfg:771
-msgid "sceptre of fire"
-msgstr ""
-
-#: data/items.cfg:827
+#: data/items.cfg:812
 msgid "Zap~"
 msgstr ""
 
@@ -711,11 +730,11 @@
 msgstr ""
 
 #: data/multiplayer.cfg:254
-msgid "&elvish-high-lord.png,Alliance of Light"
+msgid "&white-mage.png,Alliance of Light"
 msgstr ""
 
 #: data/multiplayer.cfg:265
-msgid "&undead-lich.png,Alliance of Darkness"
+msgid "&undead-necromancer.png,Alliance of Darkness"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:3
@@ -734,28 +753,34 @@
 "#Death of Sudoc"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:124
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:121
 msgid ""
 "We have finally reached Weldyn, but it seems the undead have surrounded it. "
 "We must break through to reach the king!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:138
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:135
 msgid ""
 "We have reached Weldyn. Now we must have a council to decide what to do next."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:143
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:140
 msgid "Come, into the castle."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:158
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:145
+msgid ""
+"Wait. First, what was that prophecy the lich talked about? I think you know "
+"of what he spoke."
+msgstr ""
+
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Approaching_Weldyn.cfg:160
 msgid "Weldyn has been captured, and Wesnoth is no more..."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:3
 msgid "Captured"
-msgstr ""
+msgstr "V zajetí"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:20
 msgid ""
@@ -767,110 +792,125 @@
 "#Death of Dacyn\n"
 "#Death of Owaec"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Unikni ze skřetího vězení\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Gweddryho\n"
+"#Smrt Dacyna\n"
+"#Smrt Owaeca"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:38
 msgid "The Cells"
-msgstr ""
+msgstr "Kobky"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:42
 msgid "Guard Room"
-msgstr ""
+msgstr "Strážnice"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:46
 msgid "Prison"
-msgstr ""
+msgstr "Vězení"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:50
 msgid "Torture Chamber"
-msgstr ""
+msgstr "Mučírna"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:54
 msgid "Storage Room"
-msgstr ""
+msgstr "Skladiště"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:58
 msgid "The City"
-msgstr ""
+msgstr "Město"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:62
 msgid "Exit"
-msgstr ""
+msgstr "Východ"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:400
 msgid "Why have you entered my lands?!?"
-msgstr ""
+msgstr "Proč jste vstoupili do mé země?!?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:405
 msgid "We were traveling-"
-msgstr ""
+msgstr "Cestovali jsme..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:410
 msgid "Silence! Did I ask you?"
-msgstr ""
+msgstr "Ticho! Ptal jsem se tě na něco?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:415
 msgid "Um... yes."
-msgstr ""
+msgstr "Ehm... ano."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:420
 msgid "Shut up! Thats it! I'm putting you in the high-security cave!"
-msgstr ""
+msgstr "Zmlkni! Tak to je! Vsadím vás do dobře střežené jeskyně!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:437
 msgid "Ugh..."
-msgstr ""
+msgstr "Ugh..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:442
 msgid "Huh? Where am I? I'm tied to the ground!"
-msgstr ""
+msgstr "He? Kde to jsem? Jsem přivázán k zemi!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:447
 msgid ""
 "I must be in some sort of prison... hmm the guard didn't tie me very well. I "
 "can escape from these knots."
 msgstr ""
+"Vypadá to, že jsem v jakémsi vězení... hm, stráže mě příliš dobře 
"
+"nespoutaly. Dokáži se z těch uzlů vymotat."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:453
 msgid ""
 "That's better! I wonder how many other prisoners have been captured that I "
 "will have to rescue."
 msgstr ""
+"Tak to je lepší! Rád bych věděl, kolik tu uvěznili dalších zajatců, 
které "
+"budu muset osvobodit."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:458
 msgid ""
 "Since they are probably tied down like I was, I will have to get into their "
 "cells in order to see them."
 msgstr ""
+"Protože je zřejmě přivázali stejně jako mne, budu se muset dostat do 
jejich "
+"cel, abych je uviděl."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:472
 msgid "The high security prisoners are escaping!"
-msgstr ""
+msgstr "Ti dobře střežení vězni utíkají!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:477
 msgid "Kill them."
-msgstr ""
+msgstr "Zabijte je."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:503
 msgid "The guards are distracted! Now is the time to escape!"
-msgstr ""
+msgstr "Stáže jsou nepozorné. Nyní je čas uprchnout!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:508
 msgid "What the...? Who said that?"
-msgstr ""
+msgstr "Co to...? Kdo to řekl?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:532
 msgid "So you are in this cell! Come on, we have to escape!"
-msgstr ""
+msgstr "Tak i tys v této cele! Pojď, musíme uprchnout!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:537
 msgid "Very well. I think the rest of the cells are further down this path."
-msgstr ""
+msgstr "Dobrá tedy. Řekl bych, že zbytek cel je dále po této cestě."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:548
 msgid ""
 "So, they must have captured $R2.user_description in addition to Dacyn, Owaec "
 "and me. Well, $R2.type, follow me. We have to get out of this dungeon."
 msgstr ""
+"Tak! Kromě Dacyna, Owaeca a mě musel být zřejmě zajat i $R2."
+"user_description. Dobrá, následuj mne. Musíme se dostat z tohoto 
žaláře."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:559
 msgid ""
@@ -878,20 +918,24 @@
 "will be able to shoot these devils without them doing anything about it, "
 "since most orcs are melee."
 msgstr ""
+"To je dobře, že je mezi námi $R1.type! Hádám, že $R1.user_description 
dokáže "
+"postřílet ty ďábly, než stačí cokoli udělat, protože většina 
skřetů bojuje "
+"zblízka."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:570
 msgid "Dacyn! Good, now we can try to escape. Do you know any way to get out?"
-msgstr ""
+msgstr "Dacyne! Dobře, teď se musíme pokusit uniknout. Znáš nějakou 
cestu ven?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:575
 msgid ""
 "No, but I think I can be of some help. I think I have found out where the "
 "key to the door is!"
 msgstr ""
+"Ne, ale myslím, že mohu být užitečný. Zjistil jsem, kde je klíč od 
dveří!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:580
 msgid "Really? Where?"
-msgstr ""
+msgstr "Opravdu? Kde?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:585
 msgid ""
@@ -899,52 +943,55 @@
 "thinner than everywhere else. I think there is a hidden door there. Come, "
 "let us see!"
 msgstr ""
+"Zeď na severní straně mé kobky, a přímo na její vnější straně je 
tenčí než "
+"všude jinde. Myslím, že jsou tam skryté dveře. Pojďme, podíváme se!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:645
 msgid ""
 "Here is the thin spot. Actually- wait a second- its not a thin spot at all! "
 "Its really a door!"
 msgstr ""
+"Zde je to ztenčené místo. Vlastně... počkejte chvilku... není to vůbec 
"
+"ztenčené místo, ale skutečné dveře!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:655
 msgid "Huh! A guard. Lets see how quickly we can kill it."
-msgstr ""
+msgstr "Jé! Stráž. Jak rychle ji dokážeme zneškodnit?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:676
 msgid "I have found the key! Lets get out of here!"
-msgstr ""
+msgstr "Našel jsem ten klíč! Rychle pryč odsud!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:702
 msgid "This is the right key! Lets open the door, quick!"
-msgstr ""
+msgstr "To je ten správný klíč! Otevři dveře, rychle!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:737
-msgid ""
-"Help us! The guards are planning to execute us tomorrow! I can help you get "
-"out of the mountains!"
-msgstr ""
+msgid "Help us! The guards are planning to execute us tomorrow!"
+msgstr "Pomoz nám! Stráže nás hodlají zítra popravit!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:742
 msgid ""
 "Hah! Tomorrow? You make a big mistake if you believe you will live that long."
-msgstr ""
+msgstr "Che! Zítra? Děláš velkou chybu, pokud věříš, že budeš žít 
tak dlouho."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:747
 msgid ""
 "Right, boss, especially since they're invading, and we need to kill them now "
 "before they escape!"
 msgstr ""
+"Správně, šéfe, obzvlášť když nás napadají. Musíme je zabít teď, 
než utečou!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:762
 msgid "Argh! Oh well, at least my vast hordes will defeat you!"
-msgstr ""
+msgstr "Á! Ale co, aspoň mé ohromné hordy vás zničí!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:812
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:166
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:395
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:237
 msgid "This water will make all of your weapons holy for your whole life!"
-msgstr ""
+msgstr "Tato voda posvětí zbraně po celý zbytek života."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:813
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:167
@@ -958,14 +1005,18 @@
 "Good! We have escaped these accursed caves! Lets get out of these mountains "
 "as quickly as possible!"
 msgstr ""
+"Výborně! Unikli jsme z těch proklatých jeskyní! Dostaňme se z těchto 
hor, "
+"jak rychle to půjde."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Captured.cfg:852
 msgid "I will come with you and help you on your quest, whatever it is."
 msgstr ""
+"Díky, že jste mě zachránili! Pomohu vám na vaší výpravě, ať už je 
jejím "
+"cílem cokoli."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:3
 msgid "The Crossing"
-msgstr ""
+msgstr "Brod"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:23
 msgid ""
@@ -977,12 +1028,19 @@
 "#Death of Dacyn\n"
 "#Death of Owaec"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Dostaň Gweddryho a Owaeca přes řeku\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Gweddryho\n"
+"#Smrt Dacyna\n"
+"#Smrt Owaeca"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:92
 msgid ""
 "We have come to a great river. What should we do? Should we attempt to cross "
 "it?"
-msgstr ""
+msgstr "Přišli jsme k velké řece. Co mám dělat? Máme se ji pokusit 
přebrodit?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:97
 msgid ""
@@ -990,39 +1048,46 @@
 "much too great for us to defeat. Reinforcements for the undead will arrive "
 "soon. we must be across the river before that happens."
 msgstr ""
+"Musíme ji přebrodit. Nemrtví nás dostihují. Brzy dorazí posily 
nemrtvých; "
+"musíme se dostat na druhou stranu, než k tomu dojde."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:102
 msgid ""
 "Across this river lies the Northland. If we can get there, we may be able to "
 "get some ogres to help us."
 msgstr ""
+"Za touto řekou leží severní země. Pokud se tam dostaneme, mohli bychom 
být "
+"schopni získat nějaké obry, aby nám pomohli."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:107
 msgid "Grug say we no help you! We finish must battle orc with!"
-msgstr ""
+msgstr "Grug říkat vy žádná pomoc! My skončit ten boj se skřet muset!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:112
 msgid "And in Wesnothish that means?..."
-msgstr ""
+msgstr "A ve wesnothštině to znamená?..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:117
 msgid "Orc foolish! Die you now!"
-msgstr ""
+msgstr "Ork hloupý! Teď ty umřít!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:122
 msgid "I think the ogres are trying to kill the orcs."
-msgstr ""
+msgstr "Myslím, že se obři snaží zabít ty skřety."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:127
 msgid ""
 "If we show ourselves as enemies of the orcs, they may help us. But I think "
 "we should cross the river before trying to convince these ogres to help."
 msgstr ""
+"Pokud se předvedeme jako nepřátelé skřetů, mohli by nám pomoci. Ale 
myslím, "
+"že bychom měli nejprve přebrodit řeku, než se budeme pokoušet 
přesvědčit "
+"obry, aby nám pomohli."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:177
 msgid ""
 "The undead reinforcements have arrived! We must cross the river immediately!"
-msgstr ""
+msgstr "Posily nemrtvých dorazily! Musíme okamžitě překročit řeku!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:215
 msgid ""
@@ -1030,18 +1095,21 @@
 "They have been convinced to work for the Crown in the past; maybe it can be "
 "done again."
 msgstr ""
+"Výborně! Přebrodili jsme se. Teď se uvidí, zda dokážeme přimět obry, 
aby se "
+"k nám přidali. Už dříve se je podařilo přimět, aby pracovali pro 
korunu. "
+"Snad se to opět podaří."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:220
 msgid "Grug say join you maybe he."
-msgstr ""
+msgstr "Grug říkat přidat se vy možná."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Crossing.cfg:231
 msgid "Hurry up. We need to get across before these undead slaughter us!"
-msgstr ""
+msgstr "Pospěšte. Musíme se dostat přes řeku, než nás nemrtví 
pozabíjejí!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:3
 msgid "An Elven Alliance"
-msgstr ""
+msgstr "Elfí spojenecví"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:23
 msgid ""
@@ -1053,73 +1121,93 @@
 "#Death of Dacyn\n"
 "#Death of Volas"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Znič nepřátelského vůdce\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Gweddryho\n"
+"#Smrt Dacyna\n"
+"#Smrt Volase"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:85
 msgid "Greetings, travelers! Welcome to my realm."
-msgstr ""
+msgstr "Zdravím vás, poutníci. Vítejte v mé říši."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:90
 msgid ""
 "Hello. I am wondering if you can help he fight these undead beasts that "
 "attack us."
 msgstr ""
+"Buď zdráv. Rád bych věděl, můžeš-li mi pomoci v boji s těmi 
nemrtvými "
+"neřády, kteří na nás útočí."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:95
 msgid ""
 "Certainly. Although we will not leave our forests, we will help you reach "
 "the northern outpost, where the officer stationed there may aid you."
 msgstr ""
+"Jistě. Své lesy sice neopustíme, ale pomůžeme ti dosáhnout severní 
výspy. "
+"Tam slouží poručík, který ti může pomoci."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:111
 msgid "Intruders!"
-msgstr ""
+msgstr "Vetřelci!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:116
 msgid "What? Those pesky orcs! They are the intruders, not us!"
-msgstr ""
+msgstr "Cože? Ti otravní skřeti! To oni jsou vetřelci, ne my!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:121
 msgid ""
 "They are right in the Northern Path. We will have to fight them to move on."
 msgstr ""
+"Jsou přímo na severní cestě. Budeme s nimi muset bojovat, abychom se 
dostali "
+"dál."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:126
 msgid "Bring forth the assassins, we may be able to poison them!"
-msgstr ""
+msgstr "Pošlete na ně vrahy, možná je dokážem otrávit!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:150
 msgid ""
 "Your Warlordship, I am the only assassin left! Do you want me to go poison "
 "their leader?"
 msgstr ""
+"Vaše válečné lordstvo, jsem jediný zbývající vrah! Chcete, abych šel 
otrávit "
+"jejich vůdce?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:156
 msgid "Perfect! Go, into the forest!"
-msgstr ""
+msgstr "Přesně! Běž, běž do lesa!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:174
 msgid ""
 "They have sent an assassin into the forest. We will have to be careful, and "
 "make sure he does not come out and attack us unexpectedly."
 msgstr ""
+"Poslali do lesa vraha. Musíme být opatrní a zajistit, že se neobjeví a "
+"nečekaně nás nenapadne."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:191
 msgid "Hahaha! Nafga will kill the elves!"
-msgstr ""
+msgstr "Hahaha! Nafga zabije ty elfy!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:204
 msgid "No! This is the first time I have failed a mission, and it is my last!"
 msgstr ""
+"Ne! To je poprvé, co jsem zklamal ve svém úkolu, a taky byl mým 
posledním."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Elven_Alliance.cfg:210
 msgid ""
 "My assassin is dead! the elves must pay, not for his death, but for stopping "
 "him in his mission!"
 msgstr ""
+"Můj vrah je mrtev! Elfové musí zaplatit. Ne pro jeho smrt, nýbrž že mu "
+"překazili úkol."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:3
 msgid "The Escape Tunnel"
-msgstr ""
+msgstr "Uniková chodba"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:17
 msgid ""
@@ -1129,34 +1217,44 @@
 "Defeat:\n"
 "#Death of Gweddry"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Dojdi na konec únikové chodby\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Gweddryho"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:93
-msgid "Where are we? I cannot see where we are going."
-msgstr ""
+msgid "Where are we? I can't see where we are going."
+msgstr "Kde to jsme? Nevidím, kam jdeme."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:98
-msgid "I do not know. There are trolls in here, which may try to fight us."
+msgid ""
+"I do not know. There are trolls in here, which may try to fight us. now "
+"hurry, we have to move quickly with those Lichs still behind us."
 msgstr ""
+"Netuším. Jsou tu kolem trolové; mohou se s námi pokoušet bojovat.Nyní "
+"pospěšte, musíme se jít rychle, lichové jsou nám stále za patami."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:119
 msgid "This sign says 'Dead End'"
-msgstr ""
+msgstr "Značka říká: Slepá cesta."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:132
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/A_Harrowing_Escape.cfg:157
 msgid "Who goes there?"
-msgstr ""
+msgstr "Kdo tam jde?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:137
 msgid ""
 "We are travelers loyal to the king of Wesnoth. Will you help us escape these "
 "trolls?"
 msgstr ""
+"Jsme cestovatelé věrní králi Wesnothu. Pomůžete nám uniknout těm 
trolům?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:142
 msgid ""
-"Yes, we will help you, for although we have no loyalty to Wesnoth, we "
-"believe that you are on a noble quest."
+"Yes, we will help you, for we have no love for the trolls. Anyone attacked "
+"by them deserves some help, I think."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:204
@@ -1164,19 +1262,21 @@
 msgid ""
 "There is a great fortune in this chest of treasure! I can count two hundred "
 "pieces of gold!"
-msgstr ""
+msgstr "V této truhlici je ohromný poklad! Našel jsem dvě stě zlatých!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:278
 msgid "We have found you, human- Prepare to die!"
-msgstr ""
+msgstr "A máme vás, vy lidi. Připravte se na smrt!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:283
-msgid "They follow us. We must move quickly!"
+msgid ""
+"So Mal-Ravanal does not follow us himself. That at least is good. But still, "
+"we must get out of this tunnel!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Escape_Tunnel.cfg:297
 msgid "We have reached the end of the escape tunnel. I see daylight above us."
-msgstr ""
+msgstr "Dosáhli jsme konce únikové chodby. Vidím nad námi denní světlo."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Evacuation.cfg:3
 msgid "Evacuation"
@@ -1300,7 +1400,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:3
 msgid "Lake Vrug"
-msgstr ""
+msgstr "Jezero Vrug"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:25
 msgid ""
@@ -1312,16 +1412,26 @@
 "#Death of Dacyn\n"
 "#Death of Owaec"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Dojdi na konec cesty\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Gweddryho\n"
+"#Smrt Dacyna\n"
+"#Smrt Owaeca"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:83
 msgid "The trail stops soon. Look at this- mountains block our path."
-msgstr ""
+msgstr "Tato stezka brzy skončí. Pohleď -- v cestě nám stojí hory."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:88
 msgid ""
 "None of our troops can go on this harsh terrain. We must turn back! I told "
 "you from the beginning we should have never came north of the river!"
 msgstr ""
+"Žádná z našich jednotek nemůže pokračovat v tak příkrém terénu. 
Musíme se "
+"obrátit zpět! Říkal jsem vám od začátku, že se nemáme pouštět na 
sever od "
+"řeky."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:93
 msgid ""
@@ -1329,30 +1439,39 @@
 "across it. We can get through the mountains that way. And remember, if we "
 "had stayed south of the river, the undead would have killed us by now and "
 "raised our corpses to fight against the king. We do not have much of a "
-"choice, we have to stay north of the river where we are not deteced by the "
+"choice, we have to stay north of the river where we are not detected by the "
 "undead, and so we may be able to get around them and attack them where there "
 "are not as many enemies."
 msgstr ""
+"Ne! Pokud si dobře pamatuji, je zde někde nahoře jezero, přes které vede 
"
+"most. Můžeme hory překročit tudy. A pamatuj, pokud bychom zůstali 
jižně od "
+"řeky, nemrtví už by nás zabili a pozvedli naše mrtvoly k boji proti 
králi. "
+"Neměli jsme příliš na výběr než se držet severně od řeky, kde nás 
nemrtví "
+"neodhalí, a moci je tak obejít a zaútočit, kde není nepřátel tolik."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:98
 msgid ""
 "I think Dacyn is right. If we had stayed behind, we would have been defeated "
 "easily. Onward!"
 msgstr ""
+"Myslím, že Dacyn má pravdu. Pokud bychom se opozdili, snadno by nás 
zničili. "
+"Vpřed!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:121
 msgid ""
 "Good! We have made it to the end of the road. We can now get out of these "
 "mountains."
 msgstr ""
+"Výborně! Dokázali jsme dojít na konec cesty. Můžeme se dostat pryč z 
těch "
+"hor."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Lake_Vrug.cfg:135
 msgid "This doesn't look good..."
-msgstr ""
+msgstr "Tohle nevypadá dobře..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:3
 msgid "Mal-Ravanals Capital"
-msgstr ""
+msgstr "Mal-Ravanalovo hlavní město"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:25
 msgid ""
@@ -1363,16 +1482,24 @@
 "#Death of Gweddry\n"
 "#Death of Dacyn"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Unikni z hlavního města zabitím jednoho z nekromantů\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Gweddryho\n"
+"#Smrt Dacyna"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:114
 msgid "We have came all the way to Mal-Ravanal's Capital!"
-msgstr ""
+msgstr "Prošli jsme celou cestu až do Mal-Ravanalova hlavního města!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:120
 msgid ""
 "Yes, but look! The undead forces are closing in behind us. We cannot kill "
 "Mal-Ravanal. We must turn back!"
 msgstr ""
+"Ano, však pohleď! Síly nemrtvých nás obkličují. Nemůžeme zabít 
Mal-Ravanala, "
+"musíme se vrátit!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:126
 msgid ""
@@ -1380,25 +1507,31 @@
 "Still, I think we have done some good here: these enemies are delayed by our "
 "actions."
 msgstr ""
+"Pravda. Musíme zabít jednoho z těch nekromantů, kteří nás sledují, 
abychom "
+"mohli ustoupit. Stejně si ale myslím, že se nám tu podařilo vykonat 
něco "
+"dobrého: naše akce nepřítele zdržely."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:132
 msgid "These humans have dared to come this far into my land. Crush them!"
-msgstr ""
+msgstr "Ti lidé se odvážili dojít tak daleko do mé země. Rozdrťte je!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:149
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:217
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:207
 msgid "You dare to attack ME?!? Go back to your master!"
-msgstr ""
+msgstr "Opovažuješ se zaútočit na MNE?! Vrať se ke svému pánu!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:226
 msgid ""
 "Thank you for destroying that skeleton warrior! Every time you kill one of "
 "the Revenants, one of my ally knights is let free!"
 msgstr ""
+"Děkuji ti, žes zničil toho kostlivce válečníka. Pokaždé, když 
zabiješ "
+"jednoho z těch vyspělých kostlivců, osvobodíš tím jednoho z mých 
společníků "
+"rytířů."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:231
 msgid "Why? Are you the undead's prisoners?"
-msgstr ""
+msgstr "Jak to? Jste snad vězni nemrtvých?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:236
 msgid ""
@@ -1406,22 +1539,30 @@
 "guard is playing a sick game- whenever one of their warriors dies, one of us "
 "is let free, but whenever you lose a fighter, they kill one of us."
 msgstr ""
+"Ano. Mí společníci a já jsme byli na průzkumu, když nás přepadli 
nemrtví. "
+"Stráž hraje zvrácenou hru -- pokaždé, když jeden z jejich bojovníků 
zemře, "
+"propustí jednoho mého rytíře. Ale pokaždé, když ztratíš bojovníka 
ty, "
+"jednoho z nás zabijí."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:241
 msgid ""
 "This sounds like a dangerous game. We will try to free as many of you as "
 "possible before we escape from here."
 msgstr ""
+"To zní jako nebezpečná hra. Pokusíme se osvobodit tolik z vás, kolik "
+"dokážeme, než odsud utečeme."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Mal-Ravanals_Capital.cfg:246
 msgid ""
 "There are five of us still locked up in the jail. All of us will join you if "
 "you can get us free."
 msgstr ""
+"Pět z nás je ještě stále zavřeno ve vězení. Všichni se k tobě 
přidáme, pokud "
+"nás osvobodíš."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:3
 msgid "Northern Outpost"
-msgstr ""
+msgstr "Severní výspa"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:27
 msgid ""
@@ -1435,16 +1576,27 @@
 "#Death of Dacyn\n"
 "#Death of Owaec"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Najdi zloděje ve vesnicích\n"
+"@Zabij zloděje a ostatní útočící bandity\n"
+"@Dojdi na značku poblíž Owaeca\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Gweddryho\n"
+"#Smrt Dacyna\n"
+"#Smrt Owaeca"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:149
 msgid "Hail, Gweddry!"
-msgstr ""
+msgstr "Sláva! Gweddry!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:154
 msgid ""
 "Hello. We have been forced from our positions. Do you think you can help us "
 "regain our outpost?"
 msgstr ""
+"Nazdar. Byli jsme vytlačeni z našich pozic. Myslíš, že nám můžeš 
pomoci "
+"získat zpět naši základnu?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:159
 msgid ""
@@ -1453,46 +1605,58 @@
 "and fight. As you see, though I have many men, they stay penned up in the "
 "keep. The thieves hide in the villages."
 msgstr ""
+"Nejsem si jist. V této zemi jsou banditi. To oni, nikoli král, zemi 
vládnou. "
+"Mí muži se jich bojí a odmítají vyjít ven a bojovat. Jak vidíš, 
ačkoli mám "
+"mnoho mužů, zůstávají zavření v pevnosti. Zloději se skrývají ve 
vesnicích."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:164
 msgid ""
-"We will see if we can get across to where you are without thieves killing "
-"us. Also, we will try to go to the villages and drive the thieves out. "
-"Onward, men!"
-msgstr ""
-
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:169
-msgid "Stop these intruders from getting through. Ambush them!"
-msgstr ""
+"Gweddry, I don't think we should try to regain our outpost. We need to go "
+"directly to the king. We will see if we can get across to where you are "
+"without thieves killing us. Also, we will try to go to the villages and "
+"drive the thieves out. Onward, men!"
+msgstr ""
+"Geddry, nemyslím, že bychom se měli pokoušet znovu dobýt naše posice. 
Musíme "
+"jít přímo ke králi. Uvidíme, zda k tobě dokážeme projít, aniž nás 
ti zloději "
+"pozabíjejí. Také se pokusíme projít vesnice a vyhnat zloděje ven. 
Kupředu, "
+"muži!"
+
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:209
+msgid "We have defeated these bandits. Dacyn, where should we go now?"
+msgstr "Zničili jsme ty bandity! Co budeme nyní dělat, Dacyne?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:214
 msgid ""
-"We have defeated these bandits. Perhaps, now that we are here, Owaec's "
-"troops will not be afraid to exit his castle."
+"Well, our outpost has been overrun by undead, and we can't go back there "
+"safely. What about yours, Owaec? Have you encountered them?"
 msgstr ""
+"Tedy, naši základnu zaplavili nemrtví a nemůžeme se tam bezpečně 
vrátit. A "
+"co vaše, Owaecu? Setkali jste se s nějakými?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:219
 msgid ""
-"Yes, hopefully. Our outpost has been overrun by undead. What about yours? "
-"Have you encountered them?"
+"No, I haven't seen any undead yet. However, if you say more undead are "
+"coming, I believe you. I don't think me and my men could fight against them, "
+"so we will come with you."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:224
 msgid ""
-"No, I have not encountered any undead yet. However, I don't think me and my "
-"men can do any more good here. We will come with you to see if, together, we "
-"cannot find a way to push back these undead."
+"Very well. We are going north right now, because there are too many undead "
+"to the east and they have already passed us in the west and south."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:247
 msgid "Hahaha! I have found you, pesky humans! Prepare to die!"
-msgstr ""
+msgstr "Hahaha! Našel jsem vás, hnusní lidi. Připravte se na smrt!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:252
 msgid ""
 "Oh no! The undead have come, and we have not had time to prepare for them! "
 "We will all die now!"
 msgstr ""
+"Ach ne! Přišli nemrtví, a my jsme neměli čas se na ně připravit. 
VÅ¡ichni "
+"tady chcípneme!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Northern_Outpost.cfg:337
 msgid "{M}"
@@ -1500,7 +1664,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:3
 msgid "Training the Ogres"
-msgstr ""
+msgstr "Výcvik obrů"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:26
 msgid ""
@@ -1512,40 +1676,56 @@
 "#Death of Dacyn\n"
 "#Death of Owaec"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Udrž na louce alespoň dva obry, dokud tě tvé jednotky nedostihnou\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Gweddryho\n"
+"#Smrt Dacyna\n"
+"#Smrt Owaeca"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:83
 msgid ""
 "Look, we have found a pack of Ogres. Lets see if we can capture some to "
 "train."
 msgstr ""
+"Pohleď, našli jsme houf obrů. Zdalipak dokážeme nějaké chytit, abychom 
je "
+"vycvičili?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:88
 msgid ""
 "Alright, we have to keep at least two of these Ogres on the grass until our "
 "troops get here to capture them."
 msgstr ""
+"Budiž, musíme udržet na louce alespoň dva obry, než se sem dostanou 
naše "
+"jednotky, aby je chytily."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:93
 msgid ""
 "We should try to surround them. Gweddry, you stay where you are. Dacyn, you "
 "go north-east. I'll go north-west."
 msgstr ""
+"Měli bychom se je pokusit obklíčit. Gweddry, zůstaň, kde jsi. Dacyne, 
jdi na "
+"severovýchod. Já půjdu na severozápad."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:127
 msgid "We have let one escape. Lets hope they all don't!"
-msgstr ""
+msgstr "Jeden nám utekl. Doufejme, že ostatním se to nepodaří!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:153
 msgid ""
 "Good! We have managed to capture some Ogres. We can now recruit them into "
 "our army."
 msgstr ""
+"Výborně! Dokázali jsme zajmout nějaké obry. Nyní je můžeme verbovat 
do naší "
+"armády."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Ogre_Training.cfg:163
 msgid ""
 "We didn't capture enough of the ogres here. We will have to go on without "
 "them."
 msgstr ""
+"Nedokázali jsme tu zajmout dost obrů. Budeme muset pokračovat dál bez 
nich."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Reject.cfg:3
 msgid "Weldyn Besieged"
@@ -1591,7 +1771,7 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:3
 msgid "The Drowned Plains"
-msgstr ""
+msgstr "Utopené pláně"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:24
 msgid ""
@@ -1604,6 +1784,14 @@
 "#Death of Owaec\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Poraž dračího kostlivce Khrakrahse\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Gweddryho\n"
+"#Smrt Dacyna\n"
+"#Smrt Owaeca\n"
+"#Vyčerpání počtu kol"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:63
 msgid "What the... swamps? These were fertile plains when I was here last!"
@@ -1611,8 +1799,8 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:67
 msgid ""
-"The lich-lord must have flooded the valley. The undead like the swamp. It is "
-"death, decay, everything that they are themselves."
+"The lich-lord Mal-Ravanal must have flooded the valley. The undead like the "
+"swamp. It is death, decay, everything that they are themselves."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:71
@@ -1625,29 +1813,39 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:87
 msgid "What is that?!?"
-msgstr ""
+msgstr "Co je to?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:91
-msgid "I leave you to your doom."
+msgid ""
+"Ah, the dragon Khrakrahs. When it was alive, it was the most powerful "
+"creature ever, living in the Eastern Mountains. It must have fled when the "
+"Undead came."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:129
-msgid "Undead are rising out of the ground! We must destroy them, quickly!"
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:95
+msgid ""
+"Yes, the dragon fled, but not even the mightiest can escape the all-powerful "
+"clutches of the great lich Mal-Ravanal. You remember the prophecy, Dacyn. "
+"You will meet your doom!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:135
-msgid "My lord, undead are rising out of the cracks in the ground!"
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:102
+msgid "Prophecy?"
+msgstr ""
+
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:137
+msgid "Undead are rising out of the ground! We must destroy them, quickly!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:139
-msgid "This might be more difficult than i thought."
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:143
+msgid "My lord, undead are rising out of the cracks in the ground!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:181
-msgid "I will get you! I... will... get... youu...."
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:147
+msgid "This might be more difficult than I thought."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:185
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Drowned_Plains.cfg:190
 msgid "Now lets get out of this bog!"
 msgstr ""
 
@@ -1680,14 +1878,18 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:93
-msgid "Let the battle begin!!!"
+msgid ""
+"Other than these, there are no rules. The battle will not stop until one of "
+"the leaders is dead. Let the battle begin!!!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:153
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:176
 msgid "Foul! He's not allowed to do that!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:158
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:181
 msgid ""
 "Actually he is. The rules say he can only bring six of his minions,they "
 "didn't say he couldn't summon more after the duel started. However, Gweddry "
@@ -1696,25 +1898,26 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:163
-msgid "Very well. Continue the duel!"
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:186
+msgid "That is very unfair. Very well. Continue the duel!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:175
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:198
 msgid "I can't believe I lost the duel..."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:180
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:203
 msgid ""
 "What? He lost? Now we'll start to loooose alllll ourrrrr poweerrrrrr......."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:192
-msgid "Well, the duel's over now. I win by default. Kill them, minions!"
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Duel.cfg:215
+msgid "And more!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:3
 msgid "The Outpost"
-msgstr ""
+msgstr "Předsunutá hlídka"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:24
 msgid ""
@@ -1724,20 +1927,25 @@
 "Defeat:\n"
 "#Death of Gweddry"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Vydrž, dokud neobdržíš další instrukce od Dacyna\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Gweddryho"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:116
 msgid ""
 "Come, brothers, let us destroy these humans that stop us from entering "
 "Wesnoth!"
-msgstr ""
+msgstr "Pojďme, bratři, zničíme ty lidi, kteří nám brání vstoupit do 
Wesnothu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:121
 msgid "Since we have no will of our own, we must agree with you."
-msgstr ""
+msgstr "Protože nemáme vlastní vůli, musíme s tebou souhlasit."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:126
 msgid "No! We must hold this outpost!"
-msgstr ""
+msgstr "Ne! Musíme tuto základnu udržet!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:131
 msgid ""
@@ -1746,170 +1954,247 @@
 "inhabiting the body of this lich, head of an evil brotherhood of "
 "necromancers! Ha ha ha ha!"
 msgstr ""
+"Vždy poskytuji svým obětem čest poznat velkolepého vůdce nesmírných 
hord "
+"nemrtvých, jež se je chystají zabít. Jsem zlý duch Ravanal obývající 
tělo "
+"tohoto licha, hlavy temného bratrstva nekromantů. Ha, ha, ha, ha!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:136
-msgid "So, you're the leader of this entire undead force?"
-msgstr ""
-
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:141
-msgid "We should probably try to get this knowledge to the king."
-msgstr ""
-
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:146
 msgid ""
-"Sir, we cannot defeat a lich this powerful. I am going to search the castle "
-"and see if there is any way we can escape."
+"What? Mal-Ravanal? I see... Gweddry, this Lich is too powerful for us to "
+"resist. We must try to escape. I think there is a tunnel somewhere in the "
+"castle cellar."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:167
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:157
 msgid ""
 "Aha! We can escape from here now! I have found a trapdoor next to the castle!"
-msgstr ""
+msgstr "Pane! Už odsud můžeme utéci! Našel jsem vedle hradu padací 
dveře!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:186
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:176
 msgid "Follow me, men! Through the trapdoor!"
-msgstr ""
+msgstr "Muži, následujte mne! Padacími dveřmi!"
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:201
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/The_Outpost.cfg:191
 msgid ""
 "Hurry! Before long enemy reinforcements will arrive, and we will all die! "
 "Come to the trapdoor!"
 msgstr ""
+"Pospěšte! Za chvíli dorazí nepřátelské posily, a všichni zemřeme! 
Pojďte "
+"padacími dveřmi!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:3
 msgid "The Council"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:69
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:21
+msgid ""
+"(sigh) Yes, the prophecy. I know of what the lich spoke. It all started in "
+"the reign of Haldric VII..."
+msgstr ""
+
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:26
 msgid ""
-"This is a hopeless battle. We don't have any way to defeat these hordes."
+"The greatest seer in the land, x1x, foresaw that some day, some day soon, a "
+"great evil would spread over the land. The king, naturally, was worried."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:74
-msgid "No, I think there is one solution."
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:31
+msgid ""
+"The seer told him that the only way to stop the evil was to appoint a mage, "
+"versed well in combat with the spirits of darkness, to be the king's advisor."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:79
-msgid "What exactly would that be?"
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:36
+msgid ""
+"In all the land, there were two mages of light that clearly stood out from "
+"the rest. A mage from the East named x2x, and myself."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:84
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:41
 msgid ""
-"Well, let me explain. Originally, when we were in out outpost, the undead "
-"came during the night and attacked us. The leader of the undead army way "
-"with them."
+"The King, wishing to choose a good advisor, sent us both before x1x. Then he "
+"conversed with the seer privately. None know what was said, but when he came "
+"out he announced that the seer was dead, and he had chosen me as his new "
+"advisor."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:89
-msgid "What significance does that have?"
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:46
+msgid ""
+"x2x took this quietly enough, we all thought, but now I think that this was "
+"when he began his fall. He went deep into conversation with the spirits of "
+"darkness, hoping to discover their weaknesses, but it was they who found his."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:94
-msgid "If you cut off the head, the body will die."
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:51
+msgid ""
+"In time, as all of the mages of death eventually do, he took his own life "
+"and reformed himself as a lich, one of the most powerful ones ever seen."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:99
-msgid "I see. Who is the enemy?"
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:56
+msgid ""
+"One day, he disguised himself and came to the castle, where I was living. He "
+"demanded to see me, and the guards let him in, for then he was still a "
+"respected member of the court. When I came out, he revealed himself and "
+"challenged me to a duel."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:104
-msgid "A lich named Mal-Ravanal."
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:61
+msgid ""
+"The guards, surprised by this sudden revelation, advanced to attack him. "
+"However, as he was now skilled in the magical art of teleportation, he "
+"simply vanished. And has not been seen since."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:109
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:110
 msgid ""
-"But we still don't have any way to win. We won't ever be able to get close "
-"to Mal-Ravanal."
+"Not been seen, that is, until the day when he attacked Gweddry and me in "
+"that outpost on the Eastern border. This is the lich we are facing, a lich "
+"who has renamed himself Mal-Ravanal, as he revealed on that day."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:114
+msgid "So what should we do now?"
+msgstr "Tak co teď budeme dělat?"
+
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:118
+msgid ""
+"We must fight, obviously. Surely the might of Wesnoth can triumph over a "
+"mere Lich!"
+msgstr ""
+
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:122
+msgid ""
+"I can tell by your words that you have not seen the hordes for yourself. It "
+"is like all of the dead warriors from all the ages have come back to attack "
+"us. There is no end to the columns of marching skeletons, the wailing "
+"ghosts, the infernal bats, led by the foul necromancers who raised them."
+msgstr ""
+
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:126
+msgid "But still, it's not like you have a better plan!"
+msgstr ""
+
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:130
+msgid "Thats why we're at this council..."
+msgstr ""
+
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:134
+msgid ""
+"Anyway, we already know we cannot defeat the hordes of the enemy head-on in "
+"battle. So it seems that the only path to victory is to destroy the head of "
+"these necromancers, the lich Mal-Ravanal."
+msgstr ""
+
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:138
+msgid "But as yet we have no idea how to do it!"
+msgstr ""
+
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:142
+msgid ""
+"Well, we do know that he is very arrogant, and can be easily tricked. That "
+"is how he fell in the first place."
+msgstr ""
+
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:146
 msgid ""
-"Actually, i think we will. He is very arrogant. We might be able to convince "
-"him to expose himself. Also, i don't think he knows that we know who he is. "
-"We might be able to use this against him."
+"So maybe we can trick him into exposing himself to us? Dacyn, does he know "
+"we know who he is?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:119
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:150
 msgid ""
-"Very well. I think we might have a way to defeat this enemy. We don't have a "
-"large chance of killing him, but we might be able to."
+"No, I don't think so. I am the only person alive who would recognize the "
+"name Mal-Ravanal, and if he had known I was there when he attacked, he would "
+"have pursued us much more vigorously."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:131
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:162
 msgid "Sire, the undead armies are attacking!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:136
-msgid "Meeting adjourned. Time to fight."
+#: data/scenarios/Eastern_Invasion/Throne_Room.cfg:167
+msgid "Well, that will have to be the end of our council. Let us fight!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:3
 msgid "Tribal Warfare"
-msgstr ""
+msgstr "Válka kmenů"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:85
 msgid ""
 "Hail, Dwarves! Will you help us get by these foul Orcs? We need to get "
 "further along this path."
 msgstr ""
+"Sláva, trpaslíci! Pomůžete nám porazit ty špinavé skřety? 
Potřebujeme "
+"pokračovat po této cestě."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:90
 msgid "You human! Call us foul, will you?!?!"
-msgstr ""
+msgstr "Vy lidé! Budeš nám říkat špinaví?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:95
 msgid "Why should we help you? You're not a dwarf!"
-msgstr ""
+msgstr "Proč bychom ti měli pomoci? Nejsi trpaslík!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:100
 msgid ""
 "Your people helped us in the past, in the tunnels in the South. Why won't "
 "you help us now?"
 msgstr ""
+"Tvoji lidé nám už pomohli dříve, v chodbách na jihu. Proč nám nyní 
nepomůžeš?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:105
 msgid ""
 "Impossible! I can't believe any of my comrades would have helped a human!"
-msgstr ""
+msgstr "Vyloučeno! Nemohu uvěřit, že by kterýkoli z mých druhů pomohl 
člověku!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:110
 msgid "Indeed. Why should any of us help those not in our tribe?"
 msgstr ""
+"Vskutku. Proč by měl kdokoli z nás pomáhat někomu, kdo není z našeho 
kmene?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:115
 msgid ""
 "Will you then just let us pass, so that we may fight the orcs on our own?"
 msgstr ""
+"Necháte nás tedy alespoň bezpečně projít, abychom si to mohli se 
skřety "
+"vyřídit sami?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:120
 msgid "I am afraid that is now impossible."
-msgstr ""
+msgstr "Obávám se, že to už není možné."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:125
 msgid "Orcs, kill'em all! Humans, elves or dwarves, it don't matter!"
-msgstr ""
+msgstr "Skřeti, zabte je všechny! Lidi, elfové, trpaslíci ... na tom 
nesejde!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:130
 msgid ""
-"These orcs will die. But so will you, human. You have tresspassed on Elvish "
+"These orcs will die. But so will you, human. You have trespassed on Elvish "
 "land."
 msgstr ""
+"Ti skřeti zemřou. Ale stejně tak ty, člověče. Narušil jsi hranice 
elfí země."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:135
 msgid "Oh, Elvish land is it now? Die, you elf-dog! And you too, human!"
-msgstr ""
+msgstr "Á, takže teď je to elfí zem? Chcípni, elfí pse! A ty taky, 
člověče!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:140
 msgid ""
 "These people won't listen to reason, they are blinded by their own races "
 "supposed superiority!"
 msgstr ""
+"Ti nebudou naslouchat argumentům: jsou zaslepeni domnělou nadřazeností 
svých "
+"vlastních ras!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:145
 msgid ""
 "True. As much as I dislike killing anything but orcs and undead, it seems we "
 "will have to kill these elves, and these dwarves, before they kill us."
 msgstr ""
+"Pravda. A jakkoli nesnáším zabíjení čehokoli, co není zlé, zdá se, 
že budeme "
+"muset zabít tyto elfy i trpaslíky, než zabijí oni nás."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:156
 msgid ""
@@ -1924,19 +2209,19 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:166
 msgid "Argh! I'm dead! well, dwarves are still the best!"
-msgstr ""
+msgstr "Argh! Jsem mrtev. Ale trpaslíci jsou stejně nejlepší!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:185
 msgid "I die? Orcs rule all!"
-msgstr ""
+msgstr "Já umírám? Skřeti vládnou všem!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Tribal_Warfare.cfg:204
 msgid "It seems these humans are more powerful than I though. Ugh."
-msgstr ""
+msgstr "Však zdá se, že tito proklatí lidé jsou mocnější než já. 
Ach."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:3
 msgid "Two Paths"
-msgstr ""
+msgstr "Dvě cesty"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:23
 msgid ""
@@ -1949,10 +2234,18 @@
 "#Death of Owaec\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Znič jednoho z nepřátelských vůdců\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Gweddryho\n"
+"#Smrt Dacyna\n"
+"#Smrt Owaeca\n"
+"#Vyčerpání počtu kol"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:92
 msgid "Look! The road splits here. Which way shall we go?"
-msgstr ""
+msgstr "Pohleď! Cesta se zde rozděluje. Kterou se vydáme?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:97
 msgid ""
@@ -1960,6 +2253,9 @@
 "is a river that leads to the northlands, where orcs live. To the west there "
 "is a path that stays inside the realm of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Znám tuto oblast. Byl jsem zde dříve na hlídce. Na sever odtud je řeka, "
+"která míří do severních zemí, kde žijí skřeti. Na východě leží 
hory, za nimi "
+"země nemrtvých."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:102
 msgid ""
@@ -1967,25 +2263,35 @@
 "avoid the undead armies. Their hordes are too large for us to defeat, and "
 "staying inside Wesnoth would mean certain death."
 msgstr ""
+"Měli bychom asi jít na sever do skřetí země a pokusit se obejít a 
zaskočit "
+"nemrtvé. Jejich hordy jsou příliš nesmírné, než abychom je mohli 
porazit, a "
+"zůstávat ve Wesnothu by znamenalo jistou smrt."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:107
 msgid ""
-"No, I think we should go straight through and try to warn the king as "
+"No, I think we should go straight through and try to get to the king as "
 "quickly as possible. The undead hordes can't be that large, and there are "
 "orcs in the northlands."
 msgstr ""
+"Kdepak, myslím, že bychom měli projít přímo skrz a varovat krále tak 
rychle, "
+"jak to jen bude možné. Tak velké zase ty hordy nemrtvých být nemohou, a 
v "
+"severních zemích jsou skřeti."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:112
 msgid ""
 "Either way we will have to fight. Look, the orcs and undead are in a "
 "conflict, and block our path!"
 msgstr ""
+"Ať tak či onak, budeme muset bojovat. Podívej, skřeti a nemrtví válčí 
spolu "
+"navzájem -- a brání nám v cestě."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:117
 msgid ""
 "Well, orc, we can either continue this fight, or we can crush there pesky "
 "humans and battle later. Your call."
 msgstr ""
+"Nuže, skřete, buď můžeme pokračovat v této bitvě, nebo můžeme 
rozdrtit ty "
+"otravné lidi a bojovat později. Vyber si."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:122
 msgid ""
@@ -1993,24 +2299,31 @@
 "fight later. (hopefully you will die, for then I will win our battle by "
 "default.)"
 msgstr ""
+"Hm... Už vím. Spojme se ke zničení těch lidí, a náš boj může 
pokračovat "
+"poté. (Doufám, že zemřeš, protože tím naši bitvu vyhraji bez 
jakékoli "
+"námahy.)"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:127
 msgid "Very well, we are allies, for now. (this foolish orc will surely die)."
 msgstr ""
+"Nuže dobrá, pro tuto chvíli jsme spojenci. (Ten pošetilý skřet určitě 
"
+"nepřežije.)"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:139
 msgid ""
 "No! These undead has won our battle, and you will be able to enter my "
 "northern homeland!"
 msgstr ""
+"Ne! Naši bitvu vyhráli nemrtví, a vy teď můžete vstoupit do naší 
severní "
+"vlasti!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Two_Paths.cfg:156
 msgid "I was supposed to stop you from re-entering Wesnoth! I have failed."
-msgstr ""
+msgstr "Měl jsem vám zabránit opět vstoupit do Wesnothu. Selhal jsem."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:3
 msgid "The Undead Border Patrol"
-msgstr ""
+msgstr "Nemrtvá pohraniční hlídka"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:22
 msgid ""
@@ -2022,6 +2335,13 @@
 "#Death of Dacyn\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Znič nekromanta nebo licha\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Gweddryho\n"
+"#Smrt Dacyna\n"
+"#Vyčerpání počtu kol"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:79
 msgid ""
@@ -2029,26 +2349,33 @@
 "forward- we will all die if we do! We should turn North and help Owaec, "
 "captain of the Northern Outpost, hold off the undead."
 msgstr ""
+"Došli jsme až k hranicím země nemrtvých. Určitě nechceš jít dál -- 
všichni "
+"zemřeme, pokud půjdeme. Měli bychom se obrátit k severu, a pomoci 
kapitánu "
+"severní předsunuté hlídky Owaecovi zadržovat nemrtvé."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:84
 msgid ""
 "I am not yet sure. Whether we go forward or backward, we will have to fight. "
 "The necromancer Mal-Skraat has chased us."
 msgstr ""
+"Nejsem si tak úplně jist. Ať už půjdeme kupředu či zpět, budeme muset 
"
+"bojovat. Nekromant Mal-Skraat nás pronásleduje."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:89
 msgid ""
 "They run from me! Still, it will not help them, the border patrol will "
 "destroy them. I may even be promoted!"
 msgstr ""
+"Utekli mi! Ale to jim stejně nepomůže, pohraniční stráž je zničí. 
Možná mě "
+"dokonce povýší!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:101
 msgid "Now I will never get promoted!"
-msgstr ""
+msgstr "Teď už mě nikdy nepovýší!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:106
 msgid "Come, let us return to Wesnoth and aid the Northern Outpost."
-msgstr ""
+msgstr "Pojďme, vrátíme se do Wesnothu a pomůžeme serverní předsunuté 
hlídce."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:123
 msgid ""
@@ -2056,55 +2383,65 @@
 "further into these lands now, or do we want to try to turn back and defeat "
 "this necromancer?"
 msgstr ""
+"Porazili jsme pohraniční stráž, ale stále se můžeme vrátit zpět. 
Chceme jít "
+"dále do těchto zemí, nebo se obrátit zpět a zničit toho nekromanta?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:128
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:498
 msgid "Hmm..."
-msgstr ""
+msgstr "Hm..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:131
 msgid "We do not want to waste time here fighting Mal-Skraat. Onward!"
-msgstr ""
+msgstr "Nebudeme tu ztrácet čas bojem s Mal-Skraatem. Kupředu!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:136
 msgid "I will not say if this is a good decision, but I will follow you."
-msgstr ""
+msgstr "Neřeknu, že je to dobrý nápad, ale budu tě následovat."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:141
 msgid "Noo!!! I can't be promoted if they run away!"
-msgstr ""
+msgstr "Ne!!! Utečou-li, nepovýší mne!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:152
 msgid ""
 "You are right. It is foolish to go onward- we must defeat Mal-Skraat and "
 "turn back, going to the Northern Outpost."
 msgstr ""
+"Máš pravdu, bylo by pošetilé jít dál, musíme porazit Mal-Skraata, 
obrátit se "
+"zpět a vydat se k severní předsunuté hlídce."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:157
 msgid "Good! if I defeat them, I can become a lich!"
-msgstr ""
+msgstr "Výborně! Pokud je porazím, stanu se lichem."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:174
 msgid ""
 "We failed to defeat either enemy! Now more lichs will come, and we will be "
 "overwhelmed!"
 msgstr ""
+"Nedokázali jsme porazit žádného z nepřátel. Teď přijdou další 
lichové, a "
+"rozdrtí nás."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:184
 msgid ""
 "We cannot spend any more time defeating Mal-Skraat. Like it or not, we must "
 "go further into these undead lands."
 msgstr ""
+"Nemůžeme už dál plýtvat časem snažíce se porazit Mal-Skraata. Ať se 
ti to "
+"líbí, či ne, musíme se přesunout dále do zemí nemrtvých."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Border_Patrol.cfg:189
 msgid ""
 "Noo!!! He will reach Mal-Ravanal's capital, and I shall be punished for "
 "letting him escape!"
 msgstr ""
+"Ne!!! Dostanou se do Mal-Ravanalova hlavního města, a mě potrestají za 
to, "
+"že jsem je nechal utéci!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:3
 msgid "Undead Crossing"
-msgstr ""
+msgstr "Brod nemrtvých"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:23
 msgid ""
@@ -2116,18 +2453,29 @@
 "#Death of Dacyn\n"
 "#Death of Owaec"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Zabij nepřátelského licha\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Gweddryho\n"
+"#Smrt Dacyna\n"
+"#Smrt Owaeca"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:67
 msgid ""
 "These fens look impassable. I don't think we will be able to continue on "
 "this road."
 msgstr ""
+"Ty močály vypadají neprůchodně. Nemyslím, že dokážeme pokračovat 
touto "
+"cestou."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:72
 msgid ""
 "We must cross this river. We cannot try to find a way around this swamp, we "
 "will waste too much time. Already Weldyn might be in ruins!"
 msgstr ""
+"Musíme překročit řeku. Nemůžeme se vracet, ztratili bychom příliš 
mnoho "
+"času. Už teď by mohl Weldyn ležet v troskách!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:77
 msgid ""
@@ -2135,27 +2483,34 @@
 "should proceed with caution. I still think we should go straight to the "
 "King, but that is now impossible."
 msgstr ""
+"Za touto řekou leží severní země. Žijí tam obři, a také skřeti. 
Musíme "
+"pokračovat obezřetně. Stále si myslím, že bychom měli jít přímo ke 
králi, "
+"ale to nyní není možné."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:82
 msgid ""
 "I will leave your bodies to rot in the river, then I will raise you up to "
 "serve in my Master's undead hordes!"
 msgstr ""
+"Nechám vaše těla shnít v řece, pak je pozvednu, aby sloužila v 
nemrtvých "
+"houfech mého pána!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:99
 msgid ""
 "I summon from the depths of the river those beasts which will destroy you!"
-msgstr ""
+msgstr "Povolávám z hlubin této řeky nestvůry, jež vás zničí!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Undead_Crossing.cfg:131
 msgid ""
 "It seems as if in addition to summoning undead this Lich has learned to call "
 "up demons!"
 msgstr ""
+"Zdá se, že kromě povolávání nemrtvých se tento lich naučil povolávat 
i "
+"démony!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:3
 msgid "An Unexpected Appearance"
-msgstr ""
+msgstr "Nečekané objevení"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:21
 msgid ""
@@ -2166,56 +2521,70 @@
 "#Death of Gweddry\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Znič jednoho z nekromantů\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Gweddryho\n"
+"#Vyčerpání počtu kol"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:103
 msgid "We have escaped from those dark tunnels! But where are we now?"
-msgstr ""
+msgstr "Unikli jsme z těch temných chodeb. Ale kde teď jsme?"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:108
-msgid "Oh no! We are in the middle of enemy territory!"
-msgstr ""
+msgid "This is bad. We are in the middle of enemy territory!"
+msgstr "Tohle je zlé! Jsme uprostřed nepřátelského území!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:113
 msgid "Hahaha! We have you surrounded!"
-msgstr ""
+msgstr "Hahaha! Jste obklíčeni!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:118
 msgid ""
 "Why don't we see if the new recruit can handle them. After all, there are "
 "only two!"
 msgstr ""
+"Proč bychom se nepodívali, zvládne-li je ten nováček. Koneckonců, jsou 
jen "
+"dva."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:123
 msgid "No!!! They'll kill me!"
-msgstr ""
+msgstr "Ne!!! Oni mě zabijí!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:128
 msgid "So? We don't care- you're only a Dark Adept."
-msgstr ""
+msgstr "No a? Nám na tom nezáleží -- jsi jen učedník temnot."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:133
 msgid ""
 "It seems Mal-Tar is weak, but his brothers are still surrounding us. I "
 "propose we kill him and use his castle as a base for our attack!"
 msgstr ""
+"Zdá se, že Mal-Tar je slabý, ale jeho bratří jsou stále kolem nás. 
Navrhuji "
+"zabít ho a použít jeho hrad jako základnu pro náš útok."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:138
 msgid ""
 "If we kill Mal-Skraat, we will have opened a way to enter Wesnoth, but if we "
-"kill Mal-Kallat, we will be able to penetrate further into Undead lands."
+"kill Mal-Kallat, we will be able to penetrate further into Undead lands. I "
+"don't know how far we will get, though."
 msgstr ""
+"Zabijeme-li Mal-Skraata, otevřeme si tím cestu do Wesnothu, pakli zabijeme "
+"Mal-Kallata, dokážeme proniknout hlouběji do zemí nemrtvých. Nevím 
však, "
+"jak daleko se dostaneme."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:150
 msgid "No! You have defeated me, and can re-enter Wesnoth!"
-msgstr ""
+msgstr "Ne! Porazili jste mě, a můžete opět vstoupit do Wesnothu."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Unexpected_Appearance.cfg:167
 msgid "You have defeated my brother, but I will follow you and kill you!"
-msgstr ""
+msgstr "Porazili jste mého bratra, ale vězte: budu vás sledovat a zabiji 
vás!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:3
 msgid "Weldyn under Attack"
-msgstr ""
+msgstr "Napadení Weldynu"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:39
 msgid ""
@@ -2229,6 +2598,15 @@
 "#Death of Sudoc\n"
 "#Death of Konrad"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Přežij noc\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Gweddryho\n"
+"#Smrt Dacyna\n"
+"#Smrt Owaeca\n"
+"#Smrt Sudoca\n"
+"#Smrt Konráda"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:235
 msgid ""
@@ -2335,8 +2713,8 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:418
 msgid ""
-"Well, you have defeated some of my captains. Good job. But that was only a "
-"small fraction of my horde."
+"He says: Well, you have defeated some of my captains. Good job. But that was "
+"only a small fraction of my horde."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:423
@@ -2345,12 +2723,14 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:428
 msgid ""
-"Well, it would be very easy for me to defeat you. But I don't think it would "
-"do justice to my power."
+"He says: Well, it would be very easy for me to defeat you. But I don't think "
+"it would do justice to my power."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:433
-msgid "We don't care about honoring your power. Bring it on!"
+msgid ""
+"We don't care about honoring your power. Attack us with all your might, we "
+"don't care!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:438
@@ -2366,8 +2746,8 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:448
 msgid ""
-"Yes, you, a coward. You claim to have defeated my lord's captains, but it "
-"was really your hordes, not you."
+"Yes, you, a coward. He says: You claim to have defeated my lord's captains, "
+"but it was really your hordes, not you."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:453
@@ -2386,8 +2766,8 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:468
 msgid ""
-"SHUT UP! I doubt Gweddry could even last two seconds in actual combat. And "
-"I'll prove it. I challenge you, Gweddry, to a duel."
+"SHUT UP! He says: I doubt Gweddry could even last two seconds in actual "
+"combat. And I'll prove it. I challenge you, Gweddry, to a duel."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:473
@@ -2397,20 +2777,20 @@
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:478
 msgid ""
 "That only proves you are a coward. Anyway, who said anything about one-on-"
-"one combat? I said a duel, seven-on-seven. Pick your six best slaves and I "
+"one combat? He said: a duel, seven-on-seven. Pick your six best slaves and I "
 "will pick my six best minions."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:483
 msgid ""
-"That is a very interesting notion of a duel. Gweddry, I suggest you accept, "
-"since he keeps calling you a coward."
+"That is a very interesting notion of a duel. Gweddry, I don't think you "
+"should accept. He will bring more than seven undead to the 'duel'."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:488
 msgid ""
-"No, don't accept. It is obviously a trick- he will bring many more than six "
-"people. We must win this battle on our own terms."
+"I think you should accept. This at least guarantees a somewhat fair fight, "
+"and otherwise we will have to face the whole undead army."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/Weldyn_Attack.cfg:493
@@ -2421,23 +2801,23 @@
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/deaths.cfg:9
 msgid "No! I have failed in my mission to save Wesnoth from destruction!"
-msgstr ""
+msgstr "Ne! Sehlal jsem ve své poslání zachránit Wesnoth před zničením!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/deaths.cfg:24
 msgid "Wesnoth is doomed! Without me, Gweddry has no hope!"
-msgstr ""
+msgstr "Wesnoth je odsouzen k záhubě! Beze mne nemá Gweddry naději!"
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/deaths.cfg:39
 msgid "My outpost has fallen..."
-msgstr ""
+msgstr "Moje výspa padla..."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/deaths.cfg:44
 msgid "ugh."
-msgstr ""
+msgstr "Ugh."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/deaths.cfg:59
 msgid "I guess the rebellion has failed."
-msgstr ""
+msgstr "Hádám, že povstání se nezdařilo."
 
 #: data/scenarios/Eastern_Invasion/intro.cfg:5
 msgid ""
@@ -2511,7 +2891,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:4
 msgid "A Choice Must Be Made"
-msgstr ""
+msgstr "Musíš si vybrat"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:24
 msgid ""
@@ -2524,20 +2904,31 @@
 "#Death of Li'sar\n"
 "#Death of Kalenz"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Znič jednoho z nepřátelských vůdců\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Konráda\n"
+"#Smrt Delfadora\n"
+"#Smrt Li'sar\n"
+"#Smrt Kalenze"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:114
 msgid ""
 "Well, thank you for helping me get back to the surface, but now I must take "
 "what is mine!"
 msgstr ""
+"Dobrá, děkuji ti, že jsi mi pomohl dostat se na povrch, ale nyní musím "
+"získat, co je mé!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:119
 msgid "You still want to fight me, do you, Princess?"
-msgstr ""
+msgstr "Ty se mnou chceš stále bojovat, princezno?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:124
 msgid "Did you think I was just playing around? I need to take my inheritance!"
 msgstr ""
+"Myslel sis snad, že jsem si jen tak hrála? Potřebuji získat svoje 
dědictví!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:129
 msgid ""
@@ -2545,31 +2936,39 @@
 "barely know where we are. Look to the north...there are orcs about! Look to "
 "the south...there are the hordes of the undead!"
 msgstr ""
+"To není tak jednoduché! Jsme sice zpět na povrchu, ale v bezpečí jsme 
sotva. "
+"Vlastně ani nevíme, kde jsme. Pohlédni na sever... Samí skřeti! 
Pohlédni k "
+"jihu... Hordy nemrtvých!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:134
 msgid ""
 "Indeed there are. We will have to fight our way out. Are you with us, "
 "Princess, or against us?"
 msgstr ""
+"Skutečně. Budeme se muset probojovat dál. Jsi s námi, princezno, nebo jsi 
"
+"proti nám?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:139
 msgid ""
 "Perhaps it is in both our best interests for us to remain allies for a "
 "little longer...but I do want that Scepter, and someday I will have it!"
 msgstr ""
+"Naším společným zájmem asi bude zůstat spojenci o trochu déle... Tak i 
tak "
+"ale chci Žezlo, a jednoho dne jej také dostanu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:144
 msgid "Then let us devise a battle plan."
-msgstr ""
+msgstr "Vymysleme tedy plán bitvy."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:154
 msgid "Well, we got out alive."
-msgstr ""
+msgstr "Výborně. Jsme z toho venku."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:159
 msgid ""
 "Yes, we did. Now I suppose you want to use the Scepter against me, Princess?"
 msgstr ""
+"Ano, princezno. Soudím, že nyní proti mně použiješ Žezlo, není-liž 
pravda?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:164
 msgid ""
@@ -2577,16 +2976,22 @@
 "get. So if you promise never to come south of the great river, I will spare "
 "your life."
 msgstr ""
+"Ne. Přemýšlela jsem... Nechci tě zabít. Mám, co jsem chtěla. Takže 
slíbíš-"
+"li, že již nikdy nepůjdeš na jih od velké řeky, ušetřím tvůj 
život."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:169
 msgid ""
 "With all due respect, Princess, it is once again we who will spare you, "
 "Scepter or no Scepter."
 msgstr ""
+"Při vší úctě, princezno, spíš jsme to my, kdo ušetříme tebe, ať 
máš Žezlo "
+"nebo nemáš."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:174
 msgid "Such words in the presence of royalty! Do you want me to fry you, Elf?"
 msgstr ""
+"Co se to opovažuješ říci v přítomnosti královny! Chceš, abych tě 
usmažila, "
+"elfe?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:179
 msgid ""
@@ -2595,12 +3000,18 @@
 "the north, orcs, to the south, dark hordes. We must remain at peace with "
 "one another, or else all perish!"
 msgstr ""
+"Přátelé, klid! Jsme sice venku z tunelů, nejsme však stále v bezpečí. 
Jsme "
+"kdesi ve vyprahlých a divokých severních krajích, a to je vše, co víme. 
"
+"Pohleďte: na severu skřeti, na jihu temné hordy. Nesmíme spolu bojovat, 
sic "
+"všichni zemřeme!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:184
 msgid ""
 "I suppose that helping each other for a while longer would be mutually "
 "beneficial. But what should we do? How should we defend ourselves?"
 msgstr ""
+"Myslím, že bychom si měli navzájem pomáhat o něco déle; bude to 
výhodné pro "
+"nás pro oba... Ale co budeme dělat? Jak se můžeme ubránit?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:194
 msgid ""
@@ -2608,12 +3019,16 @@
 "called Arkan-thoria in my people's ancient tongue. The home of my people "
 "lies to the east."
 msgstr ""
+"Mohu vám říci, kde jsme. Tato řeka se jmenuje Longlier; jinak v našem "
+"prastarém jazyce též Arkan-thoria. Domov mých lidí leží na východ 
odsud."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:199
 msgid ""
 "Then perhaps we should head East along the river, and seek refuge and rest "
 "there for a time?"
 msgstr ""
+"Pak bychom tedy mohli jít na východ podél řeky a najít tam na čas 
útočiště a "
+"odpočinek."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:204
 msgid ""
@@ -2623,10 +3038,15 @@
 "Cliffs of Thoria. It has been many centuries since any man or elf has passed "
 "over the Cliffs and survived. No, Prince, we must choose another way."
 msgstr ""
+"Skutečně bychom tam měli najít útočiště, můj pane, ale ne když 
půjdeme na "
+"východ podél řeky. Její jméno totiž znamená 'Řeka kostí'. Na jejích 
březích "
+"číhají ohromné a hnusné příšery a její vody se nedají pít. Nadto 
teče přes "
+"útesy Thorie: jimi po staletí neprošel žádný člověk ani elf, aniž 
zahynul. "
+"Ne, princi, musíme si vybrat jinou cestu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:209
 msgid "But which way, Kalenz?"
-msgstr ""
+msgstr "Tak kudy tedy, Kalenzi?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:214
 msgid ""
@@ -2636,20 +3056,27 @@
 "cross the river one time more if we chose that route, but I know a safe "
 "place for the crossing."
 msgstr ""
+"Můžeme si vybrat ze dvou cest, které se vyhýbají řece. Buďto půjdeme 
na "
+"sever, skrze starý domov mých lidí, a pak odbočíme na východ, kde moji 
lidé "
+"žijí dnes. Nebo můžeme jít na jih: projdeme močálem a potom půjdeme 
na "
+"východ a na sever. Ta jedna cesta přes řeku navíc nevadí, poněvadž 
znám "
+"bezpečné místo, kde ji můžeme přebrodit."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:219
 msgid "And will you join us in seeking refuge with the North Elves, Princess?"
-msgstr ""
+msgstr "A ty se k nám přidáš v hledání útočiště u severních elfů, 
princezno?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:224
 msgid "If the Elves will promise me refuge and safe passage, then I will go."
-msgstr ""
+msgstr "Jestliže mi elfové slíbí útočiště a bezpečný průchod, pak 
půjdu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:229
 msgid ""
-"That we will, Princess. Even thought you are the daughter of the Queen, our "
+"That we will, Princess. Even though you are the daughter of the Queen, our "
 "enemy, we shall not harm you on this encounter, for you have helped us."
 msgstr ""
+"Staniž se, princezno. Třebaže jsi dcera královny, při tomto setkání ti 
"
+"neublížíme, protože jsi nám pomohla."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/A_Choice_Must_Be_Made.cfg:234
 msgid ""
@@ -2657,117 +3084,237 @@
 "plains of the Elves, or to the south, beyond the armies of the Walking Dead "
 "where the dreaded swamps await."
 msgstr ""
+"Nuže, musíme si vybrat. Cesta na sever -- do prastarých sněhových 
plání elfů "
+"-- vede k skřetům. A půjdeme-li na jih, do močálu hrůzy, střetneme se 
s "
+"armádami chodících mrtvol."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:3
-msgid "The Bay of Pearls"
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:3 src/game.cpp:580
+msgid "The Battle for Wesnoth"
+msgstr "Bitva o Wesnoth"
+
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:11
+msgid ""
+"Here we overlook the city of Weldyn. The great city. The ancient city. The "
+"city of evil. The city of good. The city of men."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:25
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:15
 msgid ""
-"\n"
-"Victory:\n"
-"@Defeat both enemy leaders\n"
-"@Defeat one enemy leader, and resist the other until time expires\n"
-"Defeat:\n"
-"#Death of Konrad\n"
-"#Turns run out"
+"I have not looked upon this city for seventeen years. Seventeen years ago, "
+"when I should have been at the height of my power. But my strength failed "
+"me. I failed, and I cannot atone for it."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:97
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:19
 msgid ""
-"So this is the Bay of Pearls. It looks like they have those mermen working "
-"hard!"
+"The battle had been long and hard. We had been defeated. Eldred was slain, "
+"but I knew that Asheviere's wrath would be great. That many innocents would "
+"be slain. I had to save the monarchy. I had to save the princes. I made "
+"haste to Weldyn, before the guards of Asheviere could get there, to carry "
+"out their evil orders."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:102
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:23
 msgid ""
-"Indeed it does. It also looks like they have many, many troops. I should go "
-"around the bay and distract some of them. You and the rest rescue the mermen!"
+"But I failed. I was too late. I entered the chambers of the youngest prince, "
+"prince Konrad, just as one of the evil ones ran him through. All was lost. "
+"The heirs were slain. Only Asheviere and her daughter had any claim to the "
+"throne."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:107
-msgid "Very well. Be careful!"
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:27
+msgid ""
+"Of course, you are surprised by this, but it is the truth. In haste, I "
+"vanquished the evil ones who had committed this foul deed. Then I took the "
+"little prince's broken body, and away I rode. Far away, to the land of the "
+"Elves."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:136
-msgid "But boss, why are we only using bats and nagas?"
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:31
+msgid ""
+"By strange and mysterious fortune, the Elf Lady Parandra had come across a "
+"human child. She knew not where he had come from, only that the Orcs would "
+"have eaten him if it weren't for her intervention. The Elves felt that great "
+"fortune smiled upon this man-child. Perhaps that is why this most truthful "
+"of peoples agreed to my plan."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:142
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:35
 msgid ""
-"Because we need to control the seas and the merman folk, and nagas and bats "
-"are best for doing that!"
+"After burying the little prince, we agreed never to speak of him again. "
+"Instead, this orphan child we would call Konrad, and he would be brought up "
+"to be king. I would say that I had slain the guards before they had carried "
+"out their evil deed, instead of after. No-one would ever have to know. And "
+"no-one did know for certain, until now."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:148
-msgid "But orcs are the most powerful race in all of..."
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:39
+msgid ""
+"I had thought that we could one day make you king, Konrad. But now I see "
+"that fate has made a different choice. That despite all of Asheviere's evil, "
+"this Li'sar is fit for the throne. She is the rightful queen. From a long "
+"line of kings, stretching all the way back to the seafarers of old from the "
+"west."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:154
-msgid "Shut up, worm! I'm the boss!"
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:43
+msgid ""
+"Now, let us not tarry here any longer! The dawn breaks! The time has come "
+"for the heir to the throne to claim it!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:182
-msgid "Ha ha ha! Now orcs will rule over land and sea!"
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Battle_for_Wesnoth.cfg:65
+msgid ""
+"\n"
+"Victory:\n"
+"@Defeat Asheviere\n"
+"Defeat:\n"
+"#Death of Konrad\n"
+"#Death of Delfador\n"
+"#Death of Li'sar\n"
+"#Death of Kalenz\n"
+"#Turns run out"
+msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Znič Ašvíru\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Konráda\n"
+"#Smrt Delfadora\n"
+"#Smrt Li'sar\n"
+"#Smrt Kalenze\n"
+"Vyčerpání počtu kol"
+
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:3
+msgid "The Bay of Pearls"
+msgstr "Zatoka perel"
+
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:25
+msgid ""
+"\n"
+"Victory:\n"
+"@Defeat both enemy leaders\n"
+"@Defeat one enemy leader, and resist the other until time expires\n"
+"Defeat:\n"
+"#Death of Konrad\n"
+"#Turns run out"
+msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Znič oba nepřátelské vůdce nebo\n"
+"@Znič jednoho nepřátelského vůdce a vydrž, než vyprší časový 
limit\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Konráda\n"
+"#Vyčerpání počtu kol"
+
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:97
+msgid ""
+"So this is the Bay of Pearls. It looks like they have those mermen working "
+"hard!"
 msgstr ""
+"Tak tohle je Zátoka perel. Vypadá to, že vodní lid tu musí pracovat 
velmi "
+"tvrdě!"
+
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:102
+msgid ""
+"Indeed it does. It also looks like they have many, many troops. I should go "
+"around the bay and distract some of them. You and the rest rescue the mermen!"
+msgstr ""
+"Skutečně. Vypadá to také, že skřeti mají opravdu mnoho tlup. Půjdu 
kolem "
+"zátoky a odvedu jejich pozornost. Ty spolu s ostatními osvobodíte vodní 
lid."
+
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:107
+msgid "Very well. Be careful!"
+msgstr "Tedy dobrá. Buď opatrný!"
+
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:136
+msgid "But boss, why are we only using bats and nagas?"
+msgstr "Ale šéfe, proč používáme jenom netopejry a vodní rejpaly?"
+
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:142
+msgid ""
+"Because we need to control the seas and the merman folk, and nagas and bats "
+"are best for doing that!"
+msgstr ""
+"Protože potřebujeme kontrolovat moře a vodní lid. Mořští rejpalové a "
+"netopýři jsou na to nejlepší!"
+
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:148
+msgid "But orcs are the most powerful race in all of..."
+msgstr "Ale skřeti jsou nejlepší a nejsilnější ve všech..."
+
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:154
+msgid "Shut up, worm! I'm the boss!"
+msgstr "Sklapni červe! Já jsem vládce!"
+
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:182
+msgid "Ha ha ha! Now orcs will rule over land and sea!"
+msgstr "Ha ha ha! Nyní skřeti vládnou moři i zemi!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:188
 msgid "(Sigh) Will someone kill this idiot for me, please?"
-msgstr ""
+msgstr "(povzdech) Zabil by někdo prosím tohohle idiota?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:200
 msgid "But...but...how can this be happening to me?"
-msgstr ""
+msgstr "Ale... Ale... Jak se mi to mohlo stát?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:205
 msgid "Who was that idiot?"
-msgstr ""
+msgstr "Kdo byl ten idiot?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:256
 msgid "Free at last! Now death to the Orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "Konečně svobodní! Skřeti jsou syny smrti!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:317
 msgid "Now that we are free, together we can defeat our oppressors!"
-msgstr ""
+msgstr "Nyní jsme volní, spolelečně zničíme naše věznitele!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:363
 msgid "Freedom! Now where are those Orcs? Let me at 'em!"
-msgstr ""
+msgstr "Svoboda! No, kde jsou ti skřeti? Jdeme na ně!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:418
 msgid ""
 "Thank you for rescuing us! Now we can help you fight the evil Orcs!\n"
 "The main cage where they keep most of the mermen is in the south-east!"
 msgstr ""
+"Děkujeme ti, že jsi nás osvobodil! Nyni ti pomůžeme v boji s těmi 
ďábelskými "
+"skřety!\n"
+"Hlavní klec, ve které vězní nejvíce vodního lidu, je na jihovýchodě"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:480
 msgid "Death to the orcs! Come, let us all fight them, men!"
-msgstr ""
+msgstr "Smrt skřetům! Pojďte chlapi, budeme s nimi bojovat a zabijeme je!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:503
 msgid ""
 "At last, we have freed the mermen. Go back to the ocean and live in peace."
-msgstr ""
+msgstr "Konečně jsme osvobodili vodní lid. Běžte zpět do moře a žijte 
v míru."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:512
 msgid ""
 "My lord! You may need the help of some of us who have skill in the sea in "
 "future. We would like to offer you help, and come with you."
 msgstr ""
+"Můj pane! V budoucnosti budeš možná potřebovat některé z nás, kteří 
znají "
+"dobře moře. Rádi bychom ti pomohli a šli s tebou."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:517
 msgid "Now where is Delfador? I hope he's safe!"
-msgstr ""
+msgstr "A kde je Delfador? Doufám, že je v bezpečí!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:528
 msgid "I am perfectly safe, friend!"
-msgstr ""
+msgstr "Samozřejmě že ano, příteli."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:533
 msgid ""
 "There you are! I am so glad you are all right! Now we may have a little rest."
 msgstr ""
+"Tady jsi! Moc mě těší, že jsi v pořádku! Nyní bychom si snad mohli 
trochu "
+"odpočinout."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:538
 msgid ""
@@ -2776,21 +3323,26 @@
 "city-state. If the city falls, there is no telling how many other lands she "
 "may swallow up!"
 msgstr ""
+"Obávám se, že nemáme čas na odpočinek, Konráde. Ašvíra začala 
obléhat "
+"Elensefar, ničíc staletou dohodu mezi Wesnothem a tímto městským 
státem. "
+"Jestliže město padne, nelze říci, kolik dalších zemí bude pohlceno!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:544
 msgid "Oh no! What shall we do?"
-msgstr ""
+msgstr "Ó, ne! Co jenom uděláme?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:550
 msgid ""
 "You must lead our men to the city, and help defend it. Or recapture it if it "
 "falls before you arrive."
 msgstr ""
+"Musíš vést svoje muže do města a zkusit ho pomoci ochránit. Nebo, pokud 
"
+"přijdeš pozdě, získat ho zpět."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:556
 msgid ""
 "I must do that? But what about you, Delfador? You're coming with me, right?"
-msgstr ""
+msgstr "Musím to udělat? Ale co ty, Delfadore? Půjdeš se mnou, ne?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:562
 msgid ""
@@ -2798,53 +3350,63 @@
 "must make haste with them to the Elven Council. It seems that the time to "
 "stop Asheviere is shorter than I had thought."
 msgstr ""
+"Obávám se, že ne, Konráde. Dostal jsem se k nějakým důležitým 
dokumentům a "
+"musím si s nimi pospíšit na koncil elfů. Vypadá to, že čas na 
zastavení "
+"Ašvíry je kratší, než jsem si myslel."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:568
 msgid "But Delfador! I can't do it on my own!"
-msgstr ""
+msgstr "Ale Delfadore! Já to sám nezvládnu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:578
 msgid "On your own? My lord! We, your loyal soldiers, will support you!"
-msgstr ""
+msgstr "Ty sám? Můj pane! My, tví věrní vojáci, tě podpoříme!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:583
 msgid ""
 "You will prevail. I have faith in you. Head north. Elensefar is but three "
 "days travel if you make haste."
 msgstr ""
+"Přemůžeš je. Důvěřuji ti. Odejdi na sever. Elensefar je ale tři dny 
cesty, "
+"když si pospíšíte."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:588
 msgid "Very well. But how do I get there?"
-msgstr ""
+msgstr "Tedy dobře. Ale jak se tam dostanu?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:593
 msgid ""
 "It is north-west of here, a few leagues inland. There are two ways to go, by "
 "ship or on foot. Each has its own dangers. You must choose between them."
 msgstr ""
+"Odtud je to na severozápad, ale několik mil ve vnitrozemí. Máš dvě 
možnosti, "
+"jak se tam dostat: po moři a nebo po souši. Každá cesta má svá vlastní 
"
+"nebezpečí a rizika. Musíš si vybrat, jak se tam chceš dostat."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:596
 msgid "Ships? Ugh! I have been sea sick for the last time. We shall walk!"
-msgstr ""
+msgstr "Lodě? Ou! Naposled jsem z nich měl mořskou nemoc. Půjdeme!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:601
 msgid "Safe journey to you, Konrad. Until we meet again!"
-msgstr ""
+msgstr "Přeji ti bezpečnou cestu Konráde. Než se znovu setkáme!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:620
 msgid ""
 "Going by ship we may at least get a little rest for ourselves. By sea it is!"
-msgstr ""
+msgstr "Přepravou loděmi můžeme získat malý odpočinek. Poplujeme!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:625
 msgid "Safe voyage to you then, Konrad. May the weather be fair."
-msgstr ""
+msgstr "Přeji ti bezpečnou plavbu Konráde. Snad bude pěkné počasí."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:717
 msgid ""
 "Have you not been able to defeat our foes in all these days? They have "
 "summoned reinforcements. Surely now our doom is upon us!"
 msgstr ""
+"Tys nebyl schopen zabít všechny naše nepřátele za celou tu dobu? Oni si "
+"zavolali pro posily. Sami jsme si způsobili zkázu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:731
 msgid ""
@@ -2852,12 +3414,17 @@
 "defeat the Orcs and free more of their prisoners, more urgent business calls "
 "us!"
 msgstr ""
+"Konráde! Nemůžeme zde už ztrácet čas. Myslel jsem, že by bylo dobré "
+"zneškodnit skřety a osvobodit více jejich zajatců, avšak volá nás 
daleko "
+"závažnější úkol!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:736
 msgid ""
 "Delfador, thank goodness you have survived! This has been a tough battle, "
 "but why can we not finish it? Why must we leave?"
 msgstr ""
+"Delfadore, díkybohu, žes přežil! Byla to velmi tuhá bitva, ale proč ji "
+"nemůzeme dokončit? Proč musíme jít pryč?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:741
 msgid ""
@@ -2865,10 +3432,13 @@
 "century-old treaty between Wesnoth and the Elense city-state. If the city "
 "falls, there is no telling how many other lands she may swallow up!"
 msgstr ""
+"Zaslechl jsem špatné zvěsti: Ašvíra začala obléhat Elensefar, ničíc 
staletou "
+"dohodu mezi Wesnothem a tímto městským státem. Jestliže město padne, 
nelze "
+"říci, kolik dalších zemí bude pohlceno!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:746
 msgid "I must do this? But you are coming with me, aren't you, Delfador?"
-msgstr ""
+msgstr "Musím to udělat? Ale co ty, Delfadore? Půjdeš se mnou, ne?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:751
 msgid ""
@@ -2876,12 +3446,17 @@
 "seeing to. I must ride at once to make council with the Elves. I will meet "
 "you in Elensefar, after you have secured it."
 msgstr ""
+"Obavám se, že ne Konráde. Nalezl jsem nějaké důležité dokumenty, 
které "
+"potřebují být prohlédnuty. Musím odjet a setkat se s elfy. Setkáme se 
až v "
+"Elensefaru, jakmile ho zabezpečíš."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:756
 msgid ""
 "I fear I will struggle to do this on my own...but what must be must be. How "
 "do I get to Elensefar?"
 msgstr ""
+"Mám strach jít tam bojovat sám... ale co musi být, to musí. Jak se 
dostanu "
+"do Elensefaru?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:772
 msgid ""
@@ -2889,17 +3464,23 @@
 "be safest. Sail along the coast, and you can land mere miles from Elensefar. "
 "Make haste!"
 msgstr ""
+"Poté co jsi přerušil skřetí hegemonii nad mořem, bude cesta lodí asi "
+"nejbezpečnější. Pluj podél břehu a můžeš se pak vylodit několik mil 
od "
+"Elensefaru. Buď opatrný!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Bay_of_Pearls.cfg:786
 msgid ""
 "With the Orcs controlling the seas, going by ship would not be safe. Travel "
 "by land, Elensefar is only six days' march up the coast. Make haste!"
 msgstr ""
+"Se skřety kontrolujícími moře by nebylo cestování lodí zrovna "
+"nejbezpečnější. Jdi po souši, Elensefar je pouze šest dní daleko, 
když "
+"půjdeš podél pobřeží. Buď opatrný!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:3
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:34
 msgid "Blackwater Port"
-msgstr ""
+msgstr "Přístav temných vod"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:27
 msgid ""
@@ -2912,6 +3493,14 @@
 "#Death of Delfador\n"
 "#Death of Sir Kaylan"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Znič nepřátelského vůdce nebo\n"
+"@Vydrž určený počet kol\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Konráda\n"
+"#Smrt Delfadora\n"
+"#Smrt Sira Kaylana"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:103
 msgid ""
@@ -2920,10 +3509,14 @@
 "of the king desperately hold the port, as it is one of the only places where "
 "they can ship supplies and weapons."
 msgstr ""
+"Měli bychom se dokázat nalodit na loď v Přístavu temných vod, ale 
vypadá to, "
+"že skřeti se vydali už i sem. Rebelové, kteří nenávidí Ašvíru a 
jsou věrní "
+"králově památce, zoufale drží tento přístav jako jedno z mála míst, 
kde "
+"mohou nakládat zásoby a zbraně."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:108
-msgid "Defaldor, some Orcs are following us! We must make haste!"
-msgstr ""
+msgid "Delfador, some Orcs are following us! We must make haste!"
+msgstr "Delfadore, nějací skřeti nás sledují! Musíme si pospíšit!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:113
 msgid ""
@@ -2931,6 +3524,9 @@
 "the Elves. It is good to see you again, although I would prefer it were not "
 "in such sad times."
 msgstr ""
+"Delfadore, starý příteli! Slyšeli jsme, že přicházíš, a o útocích 
na elfy. "
+"Rád tě znovu vidím, i když bych raději, kdyby to nebylo v takových 
smutných "
+"časech."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:118
 msgid ""
@@ -2938,16 +3534,21 @@
 "the few who is willing to oppose the dark crown. Rumor has it that his lance "
 "has slain fifty men and a hundred orcs."
 msgstr ""
+"Konráde, toto je Kaylan, jeden z nejmocnějších pánů koní a jeden z 
mála, "
+"kteří jsou ochotni odporovat temné koruně. Říká se, že jeho kopí 
zabilo "
+"padesát mužů a sto skřetů."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:123
 msgid ""
 "It seems the orcs have come here too, to try to wrest this port from our "
 "hands. Our defenses are still weak, but reinforcements will arrive soon!"
 msgstr ""
+"Zdá se, že skřeti přišli už i sem a snaží se vyrvat tento přístav z 
našich "
+"rukou. Naše obrana je zatím příliš slabá, ale brzy dorazí posily!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:129
 msgid "We will help you fight them off until the reinforcements arrive."
-msgstr ""
+msgstr "Pomůžeme ti jim čelit, dokud posily nedorazí."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:134
 msgid ""
@@ -2956,16 +3557,21 @@
 "strength of the port. A ship is due here in two days, surely it will be able "
 "to take you to safety."
 msgstr ""
+"S vaší pomocí je snad dokážeme odrazit. Ale nesmíte tu příliš 
meškat, "
+"protože vaše přežití je pro naši věc důležitější než síla 
tohoto přístavu. "
+"Do dvou dnů by zde měla být loď, která vás dokáže jistě dopravit do 
bezpečí."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:139
 msgid "And the ship will take us to Anduin?"
-msgstr ""
+msgstr "A ta loď nás vezme na ostrov Anduin?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:144
 msgid ""
 "Yes, we will sail to the Isle of Anduin, my home Konrad, and the home of "
 "many mages."
 msgstr ""
+"Ano, budeme se plavit na ostrov Anduin, můj domov, Konráde, a domov mnoha "
+"mágů."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:149
 msgid ""
@@ -2973,12 +3579,14 @@
 "Konrad, and the support of my men - from now on you will be able to recruit "
 "horsemen."
 msgstr ""
+"Pošlu jednoho ze svých jezdců sloužit pod vámi. Nabízím ti svou podoru 
"
+"Konráde a podporu svých mužů -- od této chvíle můžeš verbovat jezdce 
na koni."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:154
 msgid ""
 "Thank you, sir. But how shall I best use these horsemen? How do they differ "
 "from Elves?"
-msgstr ""
+msgstr "Díky, pane. Ale jak nejlépe využiji tyto jezdce? Jak se liší od 
elfů?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:159
 msgid ""
@@ -2989,53 +3597,68 @@
 "are better at day, and worse at night. Horsemen are unmatched on open land, "
 "though Elves will serve you better in rugged terrain."
 msgstr ""
+"Elfové jsou mocná rasa Konráde, mnohem mocnější, než moji vlastní 
lidé "
+"obvykle přiznávají. Ale jezdci jsou talentovaní jiným způsobem. Nemají 
žádný "
+"útok na dálku, ale mohou vpadnout do boje, přičemž působí dvojnásobek 
"
+"normálního poškození a naopak přijímají dvojnásobné poškození. 
Také jsou "
+"lepší bojovníci ve dne a horší v noci. Jezdci na koni jsou 
nepřekonatelní v "
+"otevřené krajině, avšak elfové ti lépe poslouží v členitém terénu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:164
 msgid ""
 "Recruit troops wisely, Konrad, and remember that you can recall experienced "
 "units from past battles to help you fight again."
 msgstr ""
+"Rekrutuj svá vojska moudře, Konráde, a měj na paměti, že můžeš 
přivolat "
+"zkušené jednotky z minulých bitev, aby ti opět pomohly v boji."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:182
 msgid ""
 "Reinforcements have arrived! Forward men! I expect each of you to bring me "
 "back the head of an orc!"
 msgstr ""
+"Dorazily posily! Kupředu, muži! Očekávám, že mi každý z vás přinese 
hlavu "
+"jednoho skřeta!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:187
 msgid ""
 "So many foul humans riding on horses! There is no way we can defeat them. "
 "Quick, we must make our escape!"
 msgstr ""
+"Spousta odporných lidí jedoucích na koních! Nemůžeme je nikdy porazit. "
+"Rychle, musíme vzít roha!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:239
 msgid ""
 "Thank you for the help, friends. The ship should arrive soon, it will take "
 "you to Anduin."
 msgstr ""
+"Díky za vaši pomoc, přátelé. Loď by měla brzy dorazit, vezme vás na 
Anduin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:254
 msgid "We should embark now."
-msgstr ""
+msgstr "Nyní bychom se měli nalodit."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:259
 msgid ""
 "Safe voyage to you, friends. Rest assured that we will never surrender to "
 "the forces of the Dark Queen."
 msgstr ""
+"Štastnou cestu, přátelé. Odpočiňte si, klidní, že se nikdy nevzdáme 
silám "
+"temné královny."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:270
 msgid "I have failed in my duty to protect the Rightful Heir and the port"
-msgstr ""
+msgstr "Nesplnil jsem svou povinnost chránit pravého dědice a přístav."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Blackwater_Port.cfg:275
 msgid ""
 "Without his help, we will be unable to use the ships. There is no hope..."
-msgstr ""
+msgstr "Bez jeho pomoci nebudeme schopni použít lodě. Nemáme naději..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:3
 msgid "Crossroads"
-msgstr ""
+msgstr "Křižovatka"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:15
 msgid ""
@@ -3047,10 +3670,17 @@
 "#Death of Delfador\n"
 "#Death of Kalenz"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Znič Kojuna Herolma\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Konráda\n"
+"#Smrt Delfadora\n"
+"#Smrt Kalenze"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:98
 msgid "Here we come to the great cross-roads. We should go north-east."
-msgstr ""
+msgstr "Přišli jsme k velké křižovatce. Musíme jít na severovýchod."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:103
 msgid ""
@@ -3058,27 +3688,31 @@
 "strategy, and she has hired Orcs to guard them. We shall have to fight to "
 "travel them."
 msgstr ""
+"Dejte si pozor! Tyto kopce nejsou bezpečné! Pro strategii Ašvíry jsou 
cesty "
+"důležité, takže najala skřety, aby je chránili. Cestu si budeme muset "
+"probojovat."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:108
 msgid "Then fight we shall. Let it begin!"
-msgstr ""
+msgstr "Budeme tedy bojovat. Začněme!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:128
 msgid "Victory is ours, men. Let us proceed north-east!"
-msgstr ""
+msgstr "Muži, vítězství je naše. Pokračujme na severovýchod!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:152
 msgid "Stay on the path! The hills here are not safe!"
-msgstr ""
+msgstr "Zůstaňte na cestě! Kopce zde nejsou bezpečné!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Crossroads.cfg:176
 msgid ""
 "Beware the hills! There are many Orcs in hiding, preparing to ambush you!"
 msgstr ""
+"Vyvarujte se kopců! Skrývá se tam hodně skřetů připravených vás 
přepadnout!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:3
 msgid "The Dwarven Doors"
-msgstr ""
+msgstr "Trpasličí dveře"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:26
 msgid ""
@@ -3090,52 +3724,65 @@
 "#Death of Delfador\n"
 "#Death of Kalenz"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Přesuň Konráda ke vstupu do trpasličího království\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Konráda\n"
+"#Smrt Delfadora\n"
+"#Smrt Kalenze"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:137
 msgid "The doors are closed and barred from the inside!"
-msgstr ""
+msgstr "Dveře jsou zavřené a zevnitř zapřené"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:142
 msgid "We can't get in! What should we do now?"
-msgstr ""
+msgstr "Nedostaneme se dovnitř! Co teď budeme dělat?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:147
 msgid ""
 "It is said that the orcs used an old mine tunnel to surprise the dwarves. It "
 "must be that one in the north-east."
 msgstr ""
+"Říká se, že skřeti použili starý důlní tunel, aby překvapili 
trpaslíky. Musí "
+"to být ten na severovýchodě."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:152
 msgid "Then we must make it to that tunnel!"
-msgstr ""
+msgstr "Musíme tedy jít tunelem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:168
 msgid "This old mine seems to be connected to the main tunnels."
-msgstr ""
+msgstr "Tahle stará šachta vypadá, že je připojená k hlavním tunelům."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:173
 msgid "I am hesitant to enter. It will be so difficult in the darkness!"
-msgstr ""
+msgstr "Váhám, zdali vstoupit. V temnotě to bude dost obtížné!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:178
 msgid "There is no time for idle chatter or delay of any kind. Onward!"
-msgstr ""
+msgstr "Nemáme čas na tlachání ani jiné zdržování. Kupředu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:200
 msgid ""
 "We have defeated the foul Orcs guarding this land, but we must continue "
 "without rest. More will surely come!"
 msgstr ""
+"Zničili jsme ty hnusné skřety, hlídající tuto zem, ale musíme 
pokračovat dál "
+"bez odpočinku."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:205
 msgid ""
 "Indeed we must not delay. I remember now, the mines in the North-East are "
 "the best way to enter!"
 msgstr ""
+"Skutečně nesmíme ztrácet čas. Vzpomínám si nyní, že šachty na 
severovýchodě "
+"jsou nejlepší cestou pro vstup!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:210
 msgid "But Konrad's party was not alone in entering the mines..."
-msgstr ""
+msgstr "Ale Konrádova družina nevstupovala do šachet sama..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:244
 msgid ""
@@ -3143,84 +3790,99 @@
 "there is all this chaos before us! Come on, men! We must make it to the "
 "mines, which lie ahead of us!"
 msgstr ""
+"No jé! Prošli jsme nebezpečnou mlhou hor a jediné, co nás tu čeká, je "
+"nepořádek! Pojďte, muži! Musíme jít do těch důlních šachet, které 
před námi "
+"leží!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:256
 msgid ""
 "The defense of the dwarves must have been strong. Look at those ruined "
 "towers!"
-msgstr ""
+msgstr "Trpasličí obrana musela být velmi silná. Podívejte na ty 
zbořené věže!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:261
 msgid ""
 "The battle outside was fierce, and lasted a full half-year. But the battles "
 "inside the tunnels were worse."
 msgstr ""
+"Bitva venku byla nelítostná a trvala půl roku, ale boje v tunelech byly "
+"horší."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:281
 msgid "Ruarrrrr!!!"
-msgstr ""
+msgstr "Ruarrrrr!!!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:286
 msgid "A monster was hiding in that lake!"
-msgstr ""
+msgstr "V tom jezeře se skrývala příšera!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:295
 msgid ""
 "The legend was true! There are always tentacled creatures hiding in the "
 "lakes near the Dwarven Kingdoms"
 msgstr ""
+"Legendy byly pravdivé! V jezerech blízko trpasličích království jsou 
vždy "
+"ukryté nějaké příšery s chapadly."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:310
 msgid "At last, this is the entrance to the Dwarven Kingdoms."
-msgstr ""
+msgstr "Konečně, toto je vchod do trpasličího království."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:315
 msgid "All can I see are ruins and poor villages."
-msgstr ""
+msgstr "Jediné, co zde vidím, jsou ruiny a zubožené vesnice."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:320
 msgid ""
 "The poor villagers that once lived here and traded with the dwarves are now "
 "held in slavery by the orcs."
 msgstr ""
+"Ubozí vesničané, kteří tu žili a obchodovali s trpaslíky, jsou nyní 
otroky "
+"skřetů."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:325
 msgid "Slaves to the evil orcs? We must liberate them!"
-msgstr ""
+msgstr "Otroci těch nechutných skřetů? Musíme je osvobodit!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:330
 msgid ""
 "That would not be a wise choice, for our mission is to retreive the Scepter "
 "of Fire. If we tarry in this place, hordes of orcs will surround us."
 msgstr ""
+"To není zrovna nejmoudřejší nápad, naším úkolem je získat Ohnivé 
žezlo. Když "
+"zpomalíme v pochodu, obklíčí nás hordy skřetů."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:335
 msgid ""
 "Konrad, heed the words of Defaldor. We shall return to wrest the grip of the "
 "orcs from these lands."
 msgstr ""
+"Konráde, vyslyš slova Delfadorova. Jednou se vrátíme, abychom vyrvali 
tuto "
+"zem střetům z pazourů."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:340
 msgid "This does not please me, but I will listen to your advice."
-msgstr ""
+msgstr "Sice se mi to nelíbí, ale poslechnu tvojí rady."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:359
 msgid ""
 "My uncle used to smuggle...err...I mean...trade food for the Dwarves. He "
 "could get grain carts in under the very noses of those ugly orcs."
 msgstr ""
+"Můj strýc pašoval... ehmmm... chtěl jsem říct... prodával jídlo 
trpaslíkům. "
+"Dokázal dostat káry obilí i přímo pod nosem těch odporných skřetů."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:364
 msgid "He must be hiding in one of those villages."
-msgstr ""
+msgstr "Musí se skrývat v jedné z těchto vesnic."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Dwarven_Doors.cfg:438
 msgid "Haw! My niece's friends are mine friends too"
-msgstr ""
+msgstr "Hó! Přátelé mé neteře jsou i mými přáteli!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:3
 msgid "The Elven Council"
-msgstr ""
+msgstr "Elfská rada"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:80
 msgid ""
@@ -3228,61 +3890,78 @@
 "half a century - a generation in the way your race counts time - since any "
 "man has been considered Elf-friend enough to stand here."
 msgstr ""
+"Buďte pozdraveni a vítejte v našem hlavním městě. Měli byste být 
poctěni: je "
+"to totiž už půl století -- neboli pro vaše chápání jedna generace -- 
co byl "
+"jakýkoli člověk jsoucí přítelem elfů hoden toho, aby zde stanul."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:85
 msgid "We are indeed honored."
-msgstr ""
+msgstr "Jsme skutečně poctěni."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:90
 msgid ""
 "I might also say that it is you who are honored. It has been so long since "
 "you have been graced by with the presence of a princess of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Asi bych měla říci, že to jste vy, kdo by měl být poctěn: Je to již 
dlouho, "
+"co jste byli poctěni přítomností princezny Wesnothu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:95
 msgid ""
 "Silence, foolish girl! With such arrogance, is it any surprise that the "
 "royal family of Wesnoth long ago saw their ancient alliances fall to pieces?"
 msgstr ""
+"Zmlkni, bláhové děvče! Divím se, že i přes takovouto aroganci 
královské "
+"rodiny Wesnothu toto dávné spojenectví stále trvá."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:100
 msgid ""
 "Yes...you are right, sir. It is I who am honored to be here, and I apologize "
 "for my discourtesy."
 msgstr ""
+"Ano... Máte pravdu, pane. Jsem to já, kdo je poctěn, a prosím za 
odpuštění."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:105
 msgid ""
 "Delfador the Great. As wise with his tongue in advice as he is strong with "
 "his staff in battle. A rare combination, especially among men."
 msgstr ""
+"Delfador Veliký. Jak jsou moudrá jeho slova, když radí, tak je silný se 
svou "
+"holí v bitvě. Vzácná kombinace, zvláště u lidí."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:110
 msgid ""
-"How quickly do the race of men mature! Only fourteen winters have passed "
+"How quickly do the race of men mature! Only seventeen winters have passed "
 "since I last laid eyes on you, Konrad, yet you are now a grown man. A brave "
 "warrior stands before me!"
 msgstr ""
+"Jak rychle lidská rasa vyzrává! Pouze sedmnáct zim prošlo od doby, kdy 
mé "
+"oči naposledy spočinuly na tobě, Konráde. Už jsi vzrostlý muž. Přede 
mnou "
+"stojí výtečný válečník!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:115
 msgid "Forgive me, Elf, but I'm afraid I do not recall meeting you before."
-msgstr ""
+msgstr "Odpusť elfko, ale bohužel si nemohu vybavit naše dřívější 
setkání."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:120
 msgid ""
 "Konrad, this is Parandra. She helped me rescue you from the clutches of "
 "Asheviere."
-msgstr ""
+msgstr "Konráde, toto je Parandra. Pomohla mi tě zachránit ze spárů 
Ašvíry."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:125
 msgid "I had no idea! Thank you, my lady. It is a pleasure to meet you again."
 msgstr ""
+"To jsem nevěděl! Děkuji ti, má paní. Je mi potěšením, znovu se s 
tebou "
+"setkat."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:130
 msgid ""
 "Rescued him from my mother? But nineteen years ago Konrad would have been an "
 "infant! What is this you are talking about?"
 msgstr ""
+"Zachráněn před mou matkou? Ale před devatenácti lety byl přece Konrád "
+"nemluvně! O čem to mluvíte?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:135
 msgid ""
@@ -3290,22 +3969,29 @@
 "unjustly. When Konrad was an infant, she ordered all the princes put to "
 "death, so she could sieze control."
 msgstr ""
+"Tvoje matka má ruce potřísněny krví mnoha nespravedlivě zabitých, 
dítě. Když "
+"byl Konrád ještě nemluvně, rozkázala zavraždit všechny prince, aby 
mohla "
+"převzít moc."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:140
 msgid ""
 "She had them murdered? There were others too, not just Konrad? Surely you do "
 "not speak the truth! Parandra, what do you say?"
 msgstr ""
+"Ona je zavraždila? Byli ještě jiní, kromě Konráda? Určitě mi 
neříkáš pravdu! "
+"Parandro, co říkáš?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:145
 msgid ""
 "Princess, when Delfador the Great speaks of the Queen Mother, Asheviere, "
 "ordering the princes of Wesnoth to be put to death, he speaks the truth."
 msgstr ""
+"Princezno, Delfador Veliký dí pravdu: královna matka -- Ašvíra -- 
přikázala "
+"zavraždit všechny prince."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:150
 msgid "And what say you, Elf-king?"
-msgstr ""
+msgstr "A co říkáte vy, králi elfů?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:155
 msgid ""
@@ -3314,6 +4000,9 @@
 "allowed Orcs to desecrate the lands, abandoning all respect for the peoples "
 "around her."
 msgstr ""
+"Osobně jsem ji neviděl, ale slyšel jsem mnoho hodnověrných zpráv. 
Ašvíra má "
+"skutečně ruce potřísněny krví princů. Také povolila skřetům, aby 
pustošili "
+"krajinu; tím ztratila veškerou úctu svých lidí."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:166
 msgid ""
@@ -3321,12 +4010,17 @@
 "accept me as Queen. I will rule justly and fairly. My mother is only Queen "
 "Mother. The throne is rightfully mine, and with the Scepter I can prove it."
 msgstr ""
+"Dobrá, proto si musím vzít Žezlo. Vrátím se, a lid mne uzná jako 
královnu. "
+"Budu vládnout spravedlivě a čestně. Moje matka je jenom královna matka. 
Trůn "
+"je právem můj a s Žezlem to dokážu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:171
 msgid ""
 "Princess, there is some good in you, but the throne is not yours to claim. "
 "Konrad has the Scepter. He will take the throne."
 msgstr ""
+"Princezno, je v tobě něco dobrého, ale na trůn si nemůžeš dělat 
nárok. "
+"Konrád má Žezlo. To on usedne na trůn."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:178
 msgid ""
@@ -3335,32 +4029,41 @@
 "will rule from it with justice and fairness. I may even accept you as my "
 "advisor and counselor, Delfador"
 msgstr ""
+"Výborně, mám Žezlo! Vrátím se, a lid mne uzná jako královnu! Moje 
matka je "
+"jenom královna matka. Trůn je právem můj a budu z něho vládnout 
spravedlivě "
+"a čestně. Možná ti dokonce povolím, abys byl mým rádcem, Delfadore."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:183
 msgid ""
 "Though you have the Scepter, Princess, it is rightfully Konrad's. You have "
 "it now only because we helped you get it."
 msgstr ""
+"I když máš Žezlo, princezno, je právem náleží Konrádovi. Nyní jej 
máš jen "
+"díky tomu, že jsme ti k němu dopomohli."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:188
 msgid "And if I refuse to give it to him?"
-msgstr ""
+msgstr "A jestliže mu jej odmítnu dát?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:193
 msgid ""
 "If it is necessary, princess, I will ask Konrad to fight you in a duel for "
 "it."
 msgstr ""
+"Bude-li to nezbytné, princezno, zeptám se Konráda, zda o něj budete spolu 
"
+"bojovat."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:198
 msgid ""
 "Delfador! Li'sar has become our friend. I don't want to fight her! As long "
 "as she rules well, what does it matter if she becomes queen?"
 msgstr ""
+"Delfadore! Li'sar se stala naší spojenkyní. Nechci se s ní utkat! Proč 
by "
+"neměla být královnou, bude-li vládnout dobře?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:203
 msgid "You are the rightful heir. You should be king, Konrad."
-msgstr ""
+msgstr "Dědicem trůnu jsi podle práva ty. Ty bys měl být králem, 
Konráde."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:211
 msgid ""
@@ -3368,16 +4071,19 @@
 "just. A warrior who has respect, and appreciates peace. Yet the throne is "
 "not the place for him. You know of what I speak, Delfador."
 msgstr ""
+"Delfadore, ty jsi ho pozvedl, aby byl nadaný, chytrý, čestný a 
spravedlivý. "
+"Válečník, který má respekt a cení si míru. Trůn již není místem 
pro něho. Ty "
+"víš, o čem hovořím, Delfadore."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:216
 msgid "But I do not! What is your meaning, Parandra?"
-msgstr ""
+msgstr "Ale já to nevím! Co tím myslíš, Parandro?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:221
 msgid ""
 "In time, things will be revealed, fair Princess. For the moment, go forth "
 "and claim the throne of Wesnoth."
-msgstr ""
+msgstr "Dočkej času, krásná princezno. Prozatím běž a bojuj o trůn 
Wesnothu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:226
 msgid ""
@@ -3385,6 +4091,8 @@
 "speak to no-one of what we know, I see no reason why Konrad would not best "
 "have the throne."
 msgstr ""
+"Parandro, tvá slova se mohou někomu zdát správná, ale dokud ani jeden z 
nás "
+"neřekne vše, co ví, nevidím důvod, proč by nástupcem neměl být 
právě Konrád."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:231
 msgid ""
@@ -3392,10 +4100,13 @@
 "the world of men. But in this, you are mistaken. Li'sar is the heir. She "
 "should take the throne. Now that I have met her for myself, I am sure of it."
 msgstr ""
+"V tolika věcech máš pravdu, Delfadore, a tvoje moudrost nemá ve světě 
lidí "
+"sobě rovné. Ale v tomto ses zmýlil. Nástupcem je Li'sar. To ona by měla "
+"převzít trůn. Teď když jsem se s ní setkala, jsem si tím jista."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:236
 msgid "She will claim the throne, and not me? What should I do?"
-msgstr ""
+msgstr "Ona tedy uplatní nárok na trůn, a ne já? Co budu potom dělat já?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:241
 msgid ""
@@ -3403,11 +4114,14 @@
 "not convince you otherwise. I have seen the way you look at her, Konrad. I "
 "think that now you would follow her even to the ends of the earth."
 msgstr ""
+"Li'sar se stane královnou, ale ty půjdeš s ní. Však ty bys na nic 
jiného ani "
+"nepřistoupil. Viděla jsem způsob, jakým se na ni díváš, Konráde. 
Dokonce si "
+"myslím, že bys ji následoval i na konec světa."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:246
 msgid ""
 "With all due respect, my lady, she is my cousin! There is nothing between us!"
-msgstr ""
+msgstr "Při vší úctě, moje paní, ona je moje sestřenice! Mezi námi nic 
není!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:251
 msgid ""
@@ -3415,27 +4129,34 @@
 "would surely be safer for you. The Elves could show you things that would "
 "amaze you, things that no man has seen before."
 msgstr ""
+"Jsou-li tvá slova pravdivá, Konráde, pak bys měl raději zůstal tady s 
námi. "
+"Mohlo by to být pro tebe skutečně bezpečnější. Elfové ti mohou zjevit 
věci, "
+"které tě ohromí a které předtím žádný člověk nespatřil."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:256
 msgid ""
 "That is a generous offer, my lady, but you are indeed right, I would rather "
 "go with Li'sar."
 msgstr ""
+"To je velkorysá nabídka, moje paní, ale máš skutečně pravdu, raději 
bych Å¡el "
+"s Li'sar."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:261
 msgid "And what say you, Uradredia?"
-msgstr ""
+msgstr "A co dodáš ty, Uradredio?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:266
 msgid ""
 "Tell me, Li'sar, are you willing to fight your own mother for the throne?"
-msgstr ""
+msgstr "Pověz mi, Li'sar, chceš bojovat se svou vlastní matkou o trůn?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:271
 msgid ""
 "It is for the good of the country. If it is necessary, I will fight her, Elf-"
 "king."
 msgstr ""
+"Je to pro dobro státu. Jestliže to bude potřeba, budu s ní bojovat, 
elfský "
+"králi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:276
 msgid ""
@@ -3443,11 +4164,14 @@
 "do not concur, the words of Parandra, daughter of Elandria are wise. Rest "
 "here for a time, and then go forth with them."
 msgstr ""
+"Cítím, že tato paní mluví pravdu. Delfadore, i když vím, že 
nesouhlasíš, "
+"slova Parandry, dcery Elandriiny, jsou moudrá. Na čas si zde odpočiň a 
potom "
+"s nimi odejdeš."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:281
 msgid ""
 "And you have been with us for a time, Kalenz son of Kliada, what say you?"
-msgstr ""
+msgstr "Ty jsi s námi chvíli pobyl, Kalenzi, syne Kliady, co na to říkáš 
ty?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:286
 msgid ""
@@ -3456,6 +4180,10 @@
 "both our lives and our limbs. She lacks experience, and has too much of the "
 "brashness of youth, but she will make a good Queen in time."
 msgstr ""
+"Moudrá slova zde dnes byla pronesena, Delfadore. Přečkali jsme s Li'sar "
+"nejtěžší chvíle a riskovali jsme s ní svoje zdraví i život. Má sice 
velmi "
+"málo zkušeností a příliš mnoho mladické nerozvážnosti, ale jednou se 
z ní "
+"stane dobrá královna."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:291
 msgid ""
@@ -3463,6 +4191,8 @@
 "journey? The Ford of Abez will not be passable, for surely it will be "
 "watched and guarded by many men."
 msgstr ""
+"Tak, elfská rada se usnesla. Ale kterou cestou se dáme dál? Brod u Abezu "
+"nebude průchodný, protože jej budou jistě hlídat a bránit."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:296
 msgid ""
@@ -3471,12 +4201,17 @@
 "there you can return to Wesnoth and surprise the Dark Queen, catching her "
 "off guard."
 msgstr ""
+"Je zde ještě jiná cesta, kterou se můžete dostat zpět do Wesnothu: 
přes "
+"Dračí hory a skrz Temné údolí. Dostanete se tak do východních krajů, 
odkud "
+"se můžete vrátit do Wesnothu a zastihnout královnu nepřipravenou."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:301
 msgid ""
 "Mountains of the dragons? That sounds very dangerous! I didn't even think "
 "there were such things as dragons!"
 msgstr ""
+"Dračí hory? To zní velmi nebezpečně! Nevěděl jsem, že by takové 
věci jako "
+"draci ještě existovaly!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:306
 msgid ""
@@ -3484,6 +4219,9 @@
 "retain their name of old. Still, that path will be dangerous for us. Is "
 "there not another route we might take?"
 msgstr ""
+"Již mnoho let nikdo neviděl draky v těchto horách, ale staré jméno jim "
+"zůstalo. I tak bude ale naše cesta nebezpečná. Nemohli bychom jít jiným 
"
+"směrem?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elven_Council.cfg:311
 msgid ""
@@ -3491,10 +4229,13 @@
 "and then go forth, friends. Fortune has smiled upon you so far, despite "
 "great dangers. Perhaps she will continue to do so."
 msgstr ""
+"Všechny směry jsou nebezpečné, ale v tomto je alespoň nějaká naděje. "
+"Odpočiňte si a potom půjdete, přátelé. Štěstěna se na vás zatím 
smála oproti "
+"všem nebezpečím. Snad vám zachová přízeň i nadále."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:3
 msgid "The Elves Besieged"
-msgstr ""
+msgstr "Elfové v tísni"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:25
 msgid ""
@@ -3506,6 +4247,13 @@
 "#Death of Delfador\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Přesuň Konráda na značku na severozápadě\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Konráda\n"
+"#Smrt Delfadora\n"
+"#Vyčerpání počtu kol"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:187
 msgid ""
@@ -3513,26 +4261,31 @@
 "whom she despised. Orcish mercenaries were hired and dispatched to bring "
 "about their ruin."
 msgstr ""
+"Po čtrnácti letech své vlády upjala Ašvíra svou pozornost na elfy, 
kterými "
+"pohrdala. Najala tedy skřetí žoldáky a vyslala je, aby jim přinesli 
zkázu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:192
 msgid ""
 "Master Delfador! Look, there are Orcs coming from all directions! What shall "
 "we do?"
 msgstr ""
+"Mistře Delfadore! Podívejte se, skřeti přicházejí ze všech směrů! Co 
jen "
+"budeme dělat?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:197
 msgid "There are too many to fight, far too many. We must escape!"
-msgstr ""
+msgstr "Je jich tu opravdu mnoho. Příliš mnoho pro boj. Musíme prchnout!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:202
 msgid "But to where? This is the only home we have! What about the Elves?"
-msgstr ""
+msgstr "Ale kam? Tohle je přeci jediný domov, který máme! A co elfové?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:207
 msgid ""
 "We will fight them, but you must escape, Konrad. It is imperative that you "
 "escape!"
 msgstr ""
+"My se s nimi popereme, ale ty musíš utéci, Konráde. To je 
nejdůlezitější!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:212
 msgid ""
@@ -3541,128 +4294,184 @@
 "us, and then you must make it to the sign post in the north-west. I will "
 "protect you!"
 msgstr ""
+"Půjdeme na sever. Snad se dostaneme na ostrov Anduin. Jestli se tam "
+"dostaneme, budeme v bezpečí. Konráde, musíme naverbovat nějaké elfy, 
aby nám "
+"pomohli, a potom se musíš dostat k rozcestí na severozápadě. Ochráním 
tě!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:217
 msgid "Very well, let us hurry!"
-msgstr ""
+msgstr "Dobrá tedy, pospěšme si!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:222
 msgid ""
 "Attack the Elves, my grunts, and take their villages. Let us claim this land "
 "for the Queen!"
 msgstr ""
+"Vrhněte se na elfy, chlapi! Zmocněte se jejich vesnic! Zaberte tuto zem pro 
"
+"královnu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:230
 msgid ""
 "Remember, it is rumored that the filthy mage and one that he protects are in "
 "these parts. They are the ones we want!"
 msgstr ""
+"Zapamatujte si: říká se, že tu někde jsou ten špinavý mág a ten, 
kterého "
+"chrání. To jsou ti, koho chceme!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:236
 msgid "Ha ha! We will rip the filthy Elves to pieces!"
-msgstr ""
+msgstr "Ha, ha! Roztrháme ty špinavé elfy na cucky!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:242
 msgid "Let them come. We will fight them with all we have!"
-msgstr ""
+msgstr "Jen ať přijdou! Budeme s nimi bojovat vším, co máme!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:247
 msgid "Be careful, Konrad! Guard him well, Delfador!"
-msgstr ""
+msgstr "Konráde, buď opatrný! Delfadore, chraň jej dobře!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:252
 msgid "And so it has begun!"
-msgstr ""
+msgstr "A tak to začalo!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:272
 msgid "OK, we have made it this far! But where do we go next?"
-msgstr ""
+msgstr "Dobrá tedy, dostali jsme se až sem, ale co teď? Kam půjdeme dál?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:277
 msgid ""
 "We must travel north, and try to make it to the Isle of Anduin. Hopefully we "
 "will find refuge there."
 msgstr ""
+"Musíme cestovat na sever a pokusit se dojít až na ostrov Anduin. Snad tam "
+"nalezneme útočiště."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:282
 msgid ""
 "Of course you are right, Delfador. But what will become of the Elves here?"
-msgstr ""
+msgstr "Samozřejmě máš pravdu, Delfadore, ale co bude těmi elfy tady?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:287
 msgid ""
 "The Elves will fight. They may even prevail. But I fear things do not bode "
 "well for them. Let us not speak of it now. Onward!"
 msgstr ""
+"Budou bojovat. Možná dokonce zvítězí. Ale bojím se, že to pro ně 
nevypadá "
+"dobře. Nemluvme o tom nyní. Kupředu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:292
 msgid "Good luck, Konrad! Don't worry about us, we will fight as best we can!"
 msgstr ""
+"Hodně štěstí, Konráde! Netrap se starostmi o nás, budeme bojovat 
nejlépe, "
+"jak jenom umíme!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:308
 msgid "I...I don't think I can make it anymore"
-msgstr ""
+msgstr "Já... myslel jsem si, že zvládnu udělat víc."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:313
 msgid "Prince...you must keep fighting! Nooooooo!"
-msgstr ""
+msgstr "Princi... nesmíš přestat bojovat! Néééé!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:318
 msgid "It is over, I am doomed..."
-msgstr ""
+msgstr "Je konec, jsem zničen..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:333
 msgid "I have...have failed in my duty to protect the prince! I am defeated."
-msgstr ""
+msgstr "Já jsem... pochybil ve své úloze ochránit prince! Jsem zničen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:338
 msgid "Don't die, Delfador! Please, you have to stay alive!"
-msgstr ""
+msgstr "Neumírej, Delfadore! Prosím, zůstaň!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:343
 msgid "Ugh"
-msgstr ""
+msgstr "Ach"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:355
 msgid ""
 "Oh, no! We have run out of time, they have arrived with reinforcements..."
-msgstr ""
+msgstr "Ó, ne! Trvalo nám to příliš dlouho. Přivolali si posily..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:368
 msgid "Die, Villain, die!"
-msgstr ""
+msgstr "Zemři, zlosyne, zemři!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:380
 msgid "Only the foolish oppose me!"
-msgstr ""
+msgstr "Jenom pošetilec se mi může postavit!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:392
 msgid "I am Galdrad. You will have to fight me to get any further!"
 msgstr ""
+"Já jsem Galdrad. Budete se muset se mnou utkat, jestli se chcete dostat "
+"kamkoli dál!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:404
 msgid "Only a fool would dare to attack me!"
-msgstr ""
+msgstr "Jen blázen by se opovážil na mne zaútočit!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:416
 msgid "I am Delfador the Great. Prepare to die!"
-msgstr ""
+msgstr "Já jsem Delfador Velký. Připrav se na smrt!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:428
 msgid "Let me through, you rogue!"
-msgstr ""
+msgstr "Nech mě projít, pobudo!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:444
 msgid "They are destroying our home!"
-msgstr ""
+msgstr "Oni ničí náš domov!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Elves_Besieged.cfg:449
 msgid "There can be no looking back. We must go quickly!"
+msgstr "Nesmíme se ohlížet zpět. Musíme jít rychle!"
+
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:3
+msgid "Epilogue"
+msgstr "Doslov"
+
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:10
+msgid ""
+"And so the Dark Queen's reign was ended, and Li'sar, daughter of Haldric was "
+"crowned Queen of Wesnoth, and the holder of the Scepter of Fire, which she "
+"would pass to all her successors."
+msgstr ""
+
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:14
+msgid "Her reign was long, and she undid the evil deeds of her mother."
+msgstr ""
+
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:18
+msgid ""
+"Konrad became a noble in Li'sar's court. He married Li'sar, and together "
+"they had two sons and a daughter."
+msgstr ""
+
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:22
+msgid ""
+"The bones of the young prince Konrad were retrieved from the Elves, and "
+"buried in the Royal Crypt in Weldyn, which Konrad visited to pay homage "
+"every week."
+msgstr ""
+
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:26
+msgid ""
+"Delfador became Li'sar's High Council, advising her in the most important "
+"matters of state. He lived until a ripe old age, and was given a Royal "
+"Funeral, after which he was buried in the Royal Crypt in Weldyn."
+msgstr ""
+
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Epilogue.cfg:30
+msgid ""
+"Kalenz returned to his home in the North, and never returned to the land of "
+"men."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:3
 msgid "The Ford of Abez"
-msgstr ""
+msgstr "Brod u Abezu"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:26
 msgid ""
@@ -3674,44 +4483,57 @@
 "#Death of Delfador\n"
 "#Death of Kalenz"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Přesuň Konráda na severní stranu řeky.\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Konráda\n"
+"#Smrt Delfadora\n"
+"#Smrt Kalenze"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:145
 msgid "Stop! You shall not pass! Quick, reinforcements, protect the Princess!"
-msgstr ""
+msgstr "Zastavte! Tudy neprojdete! Rychle, posily, chraňte princeznu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:195
 msgid "Ruaarrrrrrrr!"
-msgstr ""
+msgstr "Ruaarrrrrrrr!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:200
 msgid "What is that?"
-msgstr ""
+msgstr "Co je to?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:205
 msgid ""
 "Creatures of the deep are upon us! This may be very dangerous. Be quick! We "
 "must get to the other side with all haste!"
 msgstr ""
+"Jdou po nás příšery z hlubin! Může to být velmi nebezpečné. Musíme 
se co "
+"nejdříve přesunout na druhý břeh!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:222
 msgid "We made it across the river safely! Where to now?"
-msgstr ""
+msgstr "Bezpečně jsme přebrodili řeku! Kam půjdeme teď?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:228
 msgid ""
 "If we are to have any hope of penetrating into Knalga, we must continue "
 "north to seek help from the northern Dwarves."
 msgstr ""
+"Musíme pokračovat na sever, abychom získali pomoc severních trpaslíků. 
Bez "
+"nich nemáme nejmenší naději proniknout do Knalgy."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:234
 msgid ""
 "I cannot believe it. They have made it away! We must make chase. After them, "
 "men! Let us cross the river too! We will meet again, foul imposter."
 msgstr ""
+"Nevěřím tomu, oni to dokázali! Musíme je dostat! Na ně, muži, tu řeku 
"
+"přebrodíme též! Ještě se setkáme, hnusný podvodníku."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:240
 msgid "Do you think she's really going to chase us, Delfador?"
-msgstr ""
+msgstr "Myslíš, že nás bude opravdu pronásledovat, Delfadore?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:246
 msgid ""
@@ -3719,6 +4541,9 @@
 "difficult for her. We must continue onward. If she makes it across before "
 "winter, then so be it!"
 msgstr ""
+"Opravdu to vypadá, že se o to pokusí, avšak mořské příšery jí to 
jistě "
+"ztíží. My musíme pokračovat. Jestli přejde přes řeku dřív, než 
přijde zima, "
+"nechť se tak stane!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:266
 msgid ""
@@ -3727,10 +4552,14 @@
 "lands, but they are now filled only with chaos. This is where your father "
 "and uncle were betrayed, almost nineteen years ago now, Konrad."
 msgstr ""
+"Toto je brod u Abezu. Až přebrodíme řeku, opustíme Wesnoth a vstoupíme 
do "
+"severních krajů. Kdysi tam vládli trpaslíci, ale nyní je tam už jen 
chaos. "
+"Konráde, to zde přišel o život tvůj otec i strýc, kvůli zradě staré 
už téměř "
+"devatenáct let."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:271
 msgid "Really? So what happened, Delfador?"
-msgstr ""
+msgstr "Opravdu? A co se stalo, Delfadore?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:276
 msgid ""
@@ -3739,22 +4568,25 @@
 "faced each other, neither willing to ford the river. On the fourth day, the "
 "northern armies crossed and attacked us."
 msgstr ""
+"Královy síly se tu utábořily a síly severu byly na severní straně 
řeky. Tři "
+"dny a tři noci stály armády proti sobě, nikdo nechtěl přebrodit řeku 
jako "
+"první. Čtvrtý den přebrodila severní armáda řeku a napadla nás."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:281
 msgid "And then...we were defeated?"
-msgstr ""
+msgstr "A potom... byli jsme poraženi?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:286
 msgid "We were winning the battle. We were repelling them..."
-msgstr ""
+msgstr "Bitvu jsme vyhrávali. Odráželi jsme je..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:291
 msgid "And then the king's son, in the heat of battle, turned upon the king!"
-msgstr ""
+msgstr "Až dokud se králův syn ve vřavě boje neotočil proti vlastnímu 
otci!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:296
 msgid "But you avenged the murder. You killed the prince. Right, Delfador?"
-msgstr ""
+msgstr "Ale tys vraždu pomstil. Prince jsi zabil, že ano, Delfadore?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:301
 msgid ""
@@ -3762,20 +4594,25 @@
 "know not now whether it was wisdom or cowardice, but I did flee, seeing no "
 "further hope on that day."
 msgstr ""
+"Když jsem viděl, že král byl zrazen a jeho vlajka padla, utekl jsem z "
+"bojiště. Nevím, zda-li to byla moudrost nebo zbabělost, ale když už 
jsem "
+"viděl, že nemáme žádnou naději, uprchl jsem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:306
 msgid ""
 "Oh, but the Elves always told me that you killed the prince, Delfador, even "
 "though you never talked about it."
 msgstr ""
+"Ach, ale elfové mi vždy říkali, že jsi zabil prince, Delfadore, i když 
tys o "
+"tom nikdy nemluvil."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:311
 msgid "That foolish boy killed himself."
-msgstr ""
+msgstr "Ten hloupý chlapec se zabil sám."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:316
 msgid "What do you mean?"
-msgstr ""
+msgstr "Co tím myslíš?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:321
 msgid ""
@@ -3784,16 +4621,22 @@
 "the heat of battle, that boy, fool that he was, came charging at me, "
 "slashing wildly. I had little choice but to end his life."
 msgstr ""
+"Zorganizoval jsem muže, aby bojovali proti zrádnému králi a samozřejmě 
také "
+"proti Ašvíře, která byla za tím vším ukrytá. Byli proti nám v 
přesile asi "
+"čtyři na jednoho. V zápalu boje ten chlapec, ten hloupý chlapec, na mě "
+"zaútočil, divoce mávaje mečem. Neměl jsem na výběr."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:326
 msgid "So it is true, you did kill him?"
-msgstr ""
+msgstr "Takže je pravda, že jsi ho zabil?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:331
 msgid ""
 "He did die in battle at my hand. It is sad that your brothers did not have "
 "the opportunity to experience such an honorable death, Konrad."
 msgstr ""
+"Padl v boji, mojí rukou. Je smutné, že tvoji bratři neměli možnost 
zemřít "
+"alespoň takovouto čestnou smrtí, Konráde."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:336
 msgid ""
@@ -3801,16 +4644,21 @@
 "immediately. And, look! It seems that the guard-towers on the river banks "
 "are manned!"
 msgstr ""
+"Se vší úctou, páni, musíme si pospíšit. Musíme bezodkladně 
přebrodit řeku. "
+"Á, podívejte! Vypadá to, že v obranných pevnostech na březích řeky je 
kdosi "
+"na stráži!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:341
 msgid ""
 "Look! Some of the southerners, men of Wesnoth, are trying to cross into our "
 "lands! We will slaughter them by the river's edge!"
 msgstr ""
+"Dívejte! Nějací jižané, muži z Wesnothu, se pokoušejí dostat do 
našich zemí! "
+"Pobijeme je z břehu řeky!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:346
 msgid "Isn't there somewhere else we can cross? Maybe upstream?"
-msgstr ""
+msgstr "Nemůžeme se přes řeku dostat někudy jinudy? Snad proti toku 
řeky?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:351
 msgid ""
@@ -3820,20 +4668,27 @@
 "like rats! Look to the west! Asheviere has a border fort, and it seems to be "
 "full of soldiers! We must cross here, and quickly!"
 msgstr ""
+"Zima se rychle blíží. Máme jen pár dní, abychom přebrodili, a 
nejbližší most "
+"je daleko proti proudu. Jestli po příchodu zimy zůstaneme uvězněni na 
jižním "
+"břehu řeky, bude to sebevražda, Ašvíra nás pochytá jako myši! 
Podívej se na "
+"západ! Ašvíra obsadila pobřežní pevnost a jak se zdá, je plná 
vojáků! Musíme "
+"přejít tady a rychle!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:356
 msgid ""
 "There they are! So it is true, they foiled the undead. Now they are trying "
 "to leave Wesnoth. We can't let them cross the river. After them, men!"
 msgstr ""
+"Tady jsou! Takže je pravda, že porazili nemrtvé. Teď by chtěli opustit "
+"Wesnoth. Nemůžeme je nechat překročit řeku. Na ně, muži!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Ford_of_Abez.cfg:361
 msgid "Not her again! Quickly! We must hurry!"
-msgstr ""
+msgstr "Snad to není zase ona! Rychle! Musíme spěchat!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:3
 msgid "Gryphon Mountain"
-msgstr ""
+msgstr "Hora gryfonů"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:24
 msgid ""
@@ -3845,34 +4700,46 @@
 "#Death of Delfador\n"
 "#Death of Kalenz"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Znič matku gryfonů a nepřátelské vůdce\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Konráda\n"
+"#Smrt Delfadora\n"
+"#Smrt Kalenze"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:99
 msgid "Here are the mother Gryphon's eggs!"
-msgstr ""
+msgstr "Tady jsou vejce matky gryfonů."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:104
 msgid "Excellent! We should be able to breed Gryphons for our own uses now!"
 msgstr ""
+"Výtečně! Teď si budeme schopni vychovat vlastní gryfony pro naše 
účely."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:124
 msgid ""
 "Ha ha! We have killed this foul beast of the air, and can deny the rebels "
 "its eggs!"
 msgstr ""
+"Ha ha! Zabili jsme tu hnusnou vzdušnou potvoru a rebelové nedostanou její "
+"vejce!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:165
 msgid "What is this place? That is one big mountain!"
-msgstr ""
+msgstr "Co je to za místo? To je ale vysoká hora!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:170
 msgid "That is the fabled Gryphon Mountain."
-msgstr ""
+msgstr "Toto je proslulá hora gryfonů."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:175
 msgid ""
 "Gryphon Mountain! Maybe we could steal some eggs from the gryphons and train "
 "the young to be flying mounts. Would that work, Delfador?"
 msgstr ""
+"Hora gryfonů! Možná bychom jim mohli ukrást nějaká vejce a trénovat 
mladé, "
+"abychom je mohli osedlat. Fungovalo by to, Delfadore?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:180
 msgid ""
@@ -3880,24 +4747,29 @@
 "prove dangerous...and yet such mounts could help us greatly later. Whatever "
 "we do, we must pass by this place."
 msgstr ""
+"Můžeme to zkusit, ale musíme být opatrní. Vyrušíme-li gryfony, bude to 
"
+"nebezpečné... a přece nám takoví jezdci na gryfonech mohou později být 
velmi "
+"užiteční. Tak či onak musíme nejdříve projít tímto místem."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:185
 msgid "Well, let's start climbing the mountain!"
-msgstr ""
+msgstr "Dobrá, vyšplhejme na tu horu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:194
 msgid ""
 "It appears that we are not the only ones are interested in this mountain. "
 "Once again the Queen opposes us!"
 msgstr ""
+"Vypadá to, že tu nejsme jediní, kteří se zajímají o tuto horu. Opět 
proti "
+"nám stojí královniny síly!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:199
 msgid "Quickly, men! Onward!"
-msgstr ""
+msgstr "Rychle muži! Kupředu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:208
 msgid "We have defeated them! Now what do we do?"
-msgstr ""
+msgstr "Zničili jsme je! Co budeme nyní dělat?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:213
 msgid ""
@@ -3905,26 +4777,33 @@
 "or Anduin before winter falls. We must therefore cross the great river and "
 "continue toward the land of the Dwarves. Hurry, let us go!"
 msgstr ""
+"Musíme pokračovat na sever, než nás dostihne zima. Už je příliš 
pozdě vracet "
+"se do bezpečí Elensefaru nebo Anduinu. Musíme překročit velkou řeku a "
+"pokračovat směrem do zemí trpaslíků. Pojďme a pospěšme si!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:224
 msgid ""
 "With these gryphon eggs we should be able to breed gryphons that will serve "
 "us. Then we can hire gryphon riders!"
 msgstr ""
+"Z těchto gryfoních vajec bychom mohli dokázat vychovat gryfony, kteří 
nám "
+"budou sloužit. Budeme moci naverbovat jezdce na gryfonech!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:234
 msgid ""
 "It is a shame we could not get those Gryphon eggs - they would surely have "
 "given us an advantage sometime. Still, we must continue."
 msgstr ""
+"Je to škoda, že jsme nezískali tyhle gryfoní vejce -- určitě by nám 
přinesly "
+"výhodu. Teď ale musíme pokračovat."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Gryphon_Mountain.cfg:241
 msgid "Let us continue onward!"
-msgstr ""
+msgstr "Pospěšme kupředu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:3
 msgid "Hasty Alliance"
-msgstr ""
+msgstr "Nečekané spojenectví"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:20
 msgid ""
@@ -3937,26 +4816,34 @@
 "#Death of Kalenz\n"
 "#Death of Li'sar"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Znič nepřátelského vůdce\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Konráda\n"
+"#Smrt Delfadora\n"
+"#Smrt Kalenze\n"
+"#Smrt Li'sar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:84
 msgid "Where are we? Which way now? I am tired of this darkness!"
-msgstr ""
+msgstr "Kde jsme? Kterým směrem teď? Už mě ta temnota unavuje!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:89
 msgid "I am not sure of the way. Let me think for a moment."
-msgstr ""
+msgstr "Nejsem si jist. Nech mě chvíli přemýšlet."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:147
 msgid "En garde!"
-msgstr ""
+msgstr "Do střehu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:152
 msgid "What in the world are you doing here?"
-msgstr ""
+msgstr "Co tu zatraceně děláte vy?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:157
 msgid "Tracking you down, of course! You have escaped me for the last time!"
-msgstr ""
+msgstr "Pronásledujeme vás, samozřejmě! Utekli jste nám naposledy!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:162
 msgid ""
@@ -3964,6 +4851,8 @@
 "manner of creatures, and you still want to fight us? You will bring us all "
 "to ruin!"
 msgstr ""
+"Bláznivé děvče! Jsme tu v nejhlubší jeskyni, kolem nás asi všechny 
možné "
+"druhy příšer, a ty chceš s námi stále bojovat? Všechny nás zničíš!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:167
 msgid ""
@@ -3971,57 +4860,69 @@
 "to you and your treason here. Then I will get the Scepter, and return to the "
 "daylight again!"
 msgstr ""
+"Nepokoušej se mě obalamutit! Vím, proč jste sem přišli! Jenže já tu 
skoncuji "
+"s vámi i s vaší zradou. Potom získám Žezlo a vrátím se zpět na 
denní světlo!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:290
 msgid "Surprise! Die, you sun-lovers!"
-msgstr ""
+msgstr "Překvapení! Zemřete, světlomilní tvorové!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:295
 msgid ""
 "Now we are surrounded! Do you still want to fight us, Princess? Surely that "
 "would lead to doom for us all!"
 msgstr ""
+"Nyní jsme obklíčeni! Chceš s námi stále bojovat, princezno? To by nám 
všem "
+"určitě přineslo zkázu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:300
 msgid ""
 "I see we have little choice but to help each other. Let us fight together "
 "until we return to the surface. Agreed?"
 msgstr ""
+"Vidím, že nemáme moc na výběr, takže si budeme muset pomoci. Budeme 
bojovat "
+"společně, dokud se nevrátíme na povrch. Souhlasíte?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:305
 msgid ""
 "Very well, I promise that you will reach the surface again, or we shall all "
 "perish together, Princess."
 msgstr ""
+"Tedy dobrá, ručím za to, že se opět dostaneš na povrch, anebo zde 
zhyneme "
+"spolu, princezno."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:310
 msgid "But once we escape from this hole, I have a score to settle with you!"
-msgstr ""
+msgstr "Ale jestli se odtud dostaneme, vyrovnám si s vámi účty!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:321
 msgid ""
 "Well, we have helped each other survive so far, Princess. Now let's continue "
 "together. What do you say?"
 msgstr ""
+"Nuže, zatím jsme si pomohli přežít, princezno. Nyní bychom mohli 
pokračovat "
+"společně, co říkáš?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:326
 msgid ""
 "Yes. We agreed to help each other get out of these pits alive, did we not? "
 "Let us continue to pool our resources. Here is my purse, full of gold."
 msgstr ""
+"Dobrá, dohodli jsme se, že si navzájem pomůžeme dostat se z těhle děr 
živí, "
+"že? Rozdělíme si prostředky. Tady máš můj měšec."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:331
 msgid "You receive 200 pieces of gold!"
-msgstr ""
+msgstr "Dostal jsi 200 zlatých!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:346
 msgid "Thank you, Princess. Come, men. Let us find the Scepter!"
-msgstr ""
+msgstr "Děkuji ti, princezno. Pojďte, muži. Najděme Žezlo!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Hasty_Alliance.cfg:369
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/deaths.cfg:25
 msgid "I can't believe it should end like this!"
-msgstr ""
+msgstr "Nemůžu uvěřit, že to skončilo takhle!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/High_King_at_Sea.cfg:3
 msgid "High King at Sea"
@@ -4029,7 +4930,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:3
 msgid "Test of the Clans"
-msgstr ""
+msgstr "Zkouška klanů"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:25
 msgid ""
@@ -4043,6 +4944,15 @@
 "#Death of Li'sar\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Znič vůdce klanů, Bayara\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Konráda\n"
+"#Smrt Delfadora\n"
+"#Smrt Kalenze\n"
+"#Smrt Li'sar\n"
+"#Vyčerpání počtu kol"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:116
 msgid "Greetings, men of the plains."
@@ -4050,7 +4960,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:120
 msgid ""
-"What do these intruders want? We did not invite them here, that is for sure."
+"What do these intruders want? We did not invite them here, that is certain."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:124
@@ -4060,74 +4970,116 @@
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:128
-msgid "We will not join you."
+msgid "We will not join you. You who are led by these youths and this old man."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:132
 msgid ""
-"Wait. We may join them. But only if they can prove they are worthy to have "
-"us fight with them."
+"You are for us or against us. If you do not join us to overthrow the evil "
+"Queen, we will strip you of your power, once the throne is rightfully "
+"reclaimed."
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:136
 msgid ""
-"Yes. We will not join you unless you can prove yourself worthy by defeating "
-"us in battle!"
+"Hah! You think you can sieze the throne? Defeat us in battle and we will "
+"join you, or leave now and never return!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:140
-msgid "Very well."
-msgstr ""
+msgid "Very well. We will fight you."
+msgstr "Dobrá tedy. Budeme s vámi bojovat."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:144
-msgid ""
-"Remember, this is a fight to the death. If you cannot defeat us, you are "
-"unworthy, and we shall slay you for that."
+msgid "Fools! We will run you down like dogs!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:156
-msgid ""
-"Stop! Very well, you have defeated me, and proved yourself worthy for us to "
-"help you. I will join you in fighting these foes of yours."
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:148
+msgid "There is no turning back for you now. This is a fight to the death!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:160
 msgid ""
-"Thank you. We will now go onward, into the heart of Wesnoth, to defeat "
-"Ashievere, my evil mother."
+"Stop! I cannot believe this! You have defeated us! Indeed, you are worthy, "
+"worthy even to claim the throne. The clans will help you. We will fight with "
+"you against the Queen."
+msgstr ""
+
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:164
+msgid "So you admit defeat! You will serve me in fighting the evil queen?"
+msgstr ""
+
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:168
+msgid "We will serve you, my lord. You will make a worthy king."
+msgstr ""
+
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:172
+msgid "I think you are mistaken! You will help me be queen!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:176
+msgid "Who then is your leader? Who do we serve?"
+msgstr ""
+
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:180
+msgid ""
+"You will serve us. You will protect our flanks while we make way straight "
+"for the queen. With you on either flank, we can surely overcome her."
+msgstr ""
+
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:184
+msgid "Delfador, don't you think it is time we settled this?"
+msgstr ""
+
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:188
+msgid ""
+"Yes, it is time. It is time for the truth to be told. I had hoped to take "
+"this secret to my grave, but it isn't to be. You Elves live too long, and "
+"though I have tried hard to understand, your wisdom is foreign to me."
+msgstr ""
+
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:192
+msgid "Secret? What secret Delfador? What are you talking about?"
+msgstr ""
+
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:196
+msgid ""
+"We should not speak of it now. Instead come with me, Konrad and Li'sar, to "
+"the top of mount Elnar. To look at Weldyn. To make plans for the battle, and "
+"to talk."
+msgstr ""
+
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:212
 msgid "You can defeat me, but more will take my place!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:185
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:221
 msgid "See, you cannot defeat me. There are too many in my clan."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:197
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:233
 msgid "Argh! This is how I die? Well, it was for the glory of the Clan."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:205
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:241
 msgid "The clan rises. The more of us you kill, the stronger we get!"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:217
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:253
 msgid ""
 "Although I die, it is for the Clan. You shall be defeated, and I will be "
 "right in saying you are no match for the Clan's might."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:226
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_Clan.cfg:262
 msgid ""
-"Well said, brother. The warrior of the Clan hear you, are come to fight with "
-"us!"
+"Well said, brother. The warriors of the Clan hear you, and are come to fight "
+"with us!"
 msgstr ""
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:3
 msgid "Home of the North Elves"
-msgstr ""
+msgstr "Domov severních elfů"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:25
 msgid ""
@@ -4141,62 +5093,78 @@
 "#Death of Li'sar\n"
 "#Turns run out before reaching the forest"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Dosáhni elfského lesa a vydrž stanovený počet kol\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Konráda\n"
+"#Smrt Delfadora\n"
+"#Smrt Kalenze\n"
+"#Smrt Li'sar\n"
+"#Vyčerpání počtu kol před dosažením lesa"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:131
 msgid ""
 "There you are! You must come quickly to the home of the Elves in the east!"
-msgstr ""
+msgstr "Tady jste! Musíte rychle dojít do domova elfů na východě!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:143
 msgid "There they are! Charge!"
-msgstr ""
+msgstr "Tady jsou! Do útoku!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:155
 msgid ""
 "There are some Orcs! We must let them fight the men of Wesnoth, and avoid "
 "engaging them at all costs!"
 msgstr ""
+"Jsou tu nějací skřeti! Musíme je nechat, aby se střetli s muži 
Wesnothu, a "
+"ne s námi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:174
 msgid ""
 "At last, friends, we have almost reached the home of my people, the North "
 "Elves."
-msgstr ""
+msgstr "Přátelé, konečně jsme téměř dosáhli domova mých lidí, 
severních elfů."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:179
 msgid ""
 "After being in this wilderness for so long, it will be good to get some rest!"
-msgstr ""
+msgstr "Po tak dlouhém pobytu v divočině bude dobré si trochu odpočinout!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:184
 msgid ""
 "But there is a great fog around us again! We don't know what dangers may lie "
 "ahead!"
 msgstr ""
+"Ale před námi je zase ta velká mlha! Nevíme, jaká nebezpečí leží 
před námi!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:189
 msgid ""
 "So long as we move ahead with caution and prudence, I am sure we will reach "
 "the safety and hospitality of the Elves."
 msgstr ""
+"Dokud půjdeme kupředu obezřetně a prozíravě, jsem si byl jist, že 
dosáhneme "
+"bezpečí a pohostinnosti elfů."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:214
 msgid "My lords! I have found you at last."
-msgstr ""
+msgstr "Moji páni! Nakonec jsem vás přece jen nalezl."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:220
 msgid "Greetings, Eonihar, old friend! Why have you been searching for us?"
-msgstr ""
+msgstr "Vítej, Eonihare, starý příteli! Proč jsi nás hledal?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:226
 msgid ""
 "When my lord learnt of your coming, he sent riders out looking for you! "
 "There is trouble afoot!"
 msgstr ""
+"Když se můj pán dozvěděl o vašem příchodu, vyslal jezdce, aby vás 
našli. "
+"Blíží se potíže!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:232
 msgid "Trouble? What kind of trouble?"
-msgstr ""
+msgstr "Potíže? Jaké?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:238
 msgid ""
@@ -4204,10 +5172,13 @@
 "we believe they are looking for you! There is not a moment to lose. You must "
 "make haste to the Elven forest. Only there will you be safe!"
 msgstr ""
+"Spatřili jsme velké množství lidí na jihu, celé zástupy mužů z 
Wesnothu. "
+"Jistě vás hledají! Nemáme ani chvíli nazbyt. Musíte si pospíšit do 
elfího "
+"lesa; jedině tam budete v bezpečí!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:244
 msgid "I only hope we can avoid them. We will have to bear north-east."
-msgstr ""
+msgstr "Jenom doufám, že se jim vyhneme. Budeme muset jít na severovýchod."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:250
 msgid ""
@@ -4215,18 +5186,25 @@
 "men, and are even now gathering a great host to oppose them to the north! It "
 "is now certain that there will be a great battle."
 msgstr ""
+"To ještě není všechno, můj pane. Jenom ti odporní skřeti uslyšeli o 
příchodu "
+"těchto mužů, a už shromažďují mocné oddíly. Chtějí se jim postavit 
na "
+"severu! Je nanejvýš jisté, že bude veliká bitva."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:256
 msgid ""
 "This sounds very dangerous. Perhaps we should retreat to the West, and hide "
 "until the battle is over?"
 msgstr ""
+"Tohle zní velmi nebezpečně. Neměli bychom spíše ustoupit zpět na 
západ a "
+"skrýt se, než skončí bitva?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:262
 msgid ""
 "I think these wild lands are too dangerous for that! Anyhow...I expected you "
 "to be on the side of Wesnoth, Princess?"
 msgstr ""
+"Na to jsou tyto divoké kraje myslím příliš nebezpečné! Princezno, 
můžeme "
+"vlastně počítat s tím, že stojíš na straně Wesnothu?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:268
 msgid ""
@@ -4234,22 +5212,28 @@
 "would be on your side until we made it out of these lands, and I will keep "
 "my promise!"
 msgstr ""
+"Jsem čestná princezna, a ne podvodník jako ty! Slíbila jsem, že budu na 
tvé "
+"straně, dokud se nedostaneme z těchto končin, a svůj slib dodržím!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:274
 msgid ""
 "Sir, madam, there is no time to lose! You must make it East, to the home of "
 "my people. Only there will you be safe!"
 msgstr ""
+"Pane, paní, nemáme času nazbyt! Musíte se dostat na východ, do domova 
mých "
+"lidí. Jedině tam budete v bezpečí!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:280
 msgid "Come then, Konrad, let us go."
-msgstr ""
+msgstr "Tedy pojďme, Konráde."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:286
 msgid ""
 "My lord has begun assembling a party of Elves to come and escort you into "
 "the forest. Beware, for we are all in great danger!"
 msgstr ""
+"Můj pán postavil družinu elfů; mají vás doprovodit do lesa. Dejte si 
pozor, "
+"všichni jsme totiž ve velikém nebezpečí!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:300
 msgid ""
@@ -4257,6 +5241,8 @@
 "the battle passes. If you stay with me here for a little while, we will all "
 "be safe."
 msgstr ""
+"Vítej, příteli elfů! Vítej v Emetrii. Musíte se zde ukrýt, dokud bitva 
"
+"neskončí. Zůstanete-li zde chvíli se mnou, budeme všichni v bezpečí."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:305
 msgid ""
@@ -4264,30 +5250,35 @@
 "as of your kin in the South! My men will help you hold out against our "
 "enemies."
 msgstr ""
+"Děkuji ti, pane El'riene. Pohostinnost severních elfů je stejně štědrá 
jako "
+"vašich příbuzných na jihu! Moji muži vám pomohou zadržet útok našich 
"
+"nepřátel."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:326
 msgid ""
 "We have not yet reached the forest, and the battle still rages. We will "
 "never get there now! We have been defeated!"
 msgstr ""
+"Ještě jsme se nedostali do lesa, a bitva stále zuří. Nikdy se tam "
+"nedostaneme! Budeme zničeni!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:337
 msgid "Elf-friends, you have made it to safety!"
-msgstr ""
+msgstr "Přátelé elfů, už jste v bezpečí!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:342
 msgid ""
 "El'rien, we have the Scepter of Fire with us! We must escort them to Elensia!"
-msgstr ""
+msgstr "El'riene, máme s sebou Ohnivé žezlo! Musíme jej přenést do 
Elensie!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Home_North_Elves.cfg:347
 msgid "Indeed. We will escort you to our capital, where we will make Council."
-msgstr ""
+msgstr "Vskutku. Přeneseme jej do našeho hlavního města, a tam svoláme 
radu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:3
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:108
 msgid "The Isle of Anduin"
-msgstr ""
+msgstr "Ostrov Anduin"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:31
 msgid ""
@@ -4299,63 +5290,77 @@
 "#Death of Delfador\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Znič nepřátelského vůdce\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Konráda\n"
+"#Smrt Delfadora\n"
+"#Vyčerpání počtu kol"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:86
 msgid ""
 "This is no time to return to our vessel! We must take control of the island!"
-msgstr ""
+msgstr "Nemáme čas se vrátit na loď! Musíme znovu získat kontrolu nad 
ostrovem"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:162
 msgid "And so the party landed on the Isle of Anduin."
-msgstr ""
+msgstr "A tak se naše společnost vylodila na ostrov Anduin."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:167
 msgid "So this is Anduin. It looks a little...desolate"
-msgstr ""
+msgstr "Tak tohle je Anduin. Vypadá trochu... poničeně."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:172
 msgid ""
 "I fear so, Konrad. It seems that the Orcs have come even here. Here to the "
 "place where I was born, where I was trained."
 msgstr ""
+"Bojím se Konráde, že je to tak. Vypadá to, že skřeti došli nakonec i 
sem. Na "
+"toto místo, kde jsem se narodil, kde jsem byl vycvičen."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:177
 msgid ""
 "Who is that? Oh, a party of elves has landed. We shall drive them back into "
 "the sea!"
 msgstr ""
+"Kdo to je? Hm, vylodila se sem skupinka elfů. Vyženeme je zpátky do moře!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:182
 msgid ""
 "I did not think the Orcs would have come here. This island used to be so "
 "beautiful. We must recapture it! To arms!"
 msgstr ""
+"Nemyslel jsem, že sem skřeti přijdou. Tento ostrov byl tak krásný. 
Musíme ho "
+"získat zpět! Do zbraně!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:201
 msgid "I found someone hiding in the village!"
-msgstr ""
+msgstr "Našel jsem tu někoho schovávat se ve vesnici!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:206
 msgid ""
 "My lords, I have been hiding in the village from the orcs, like many of the "
 "other mages here. Perhaps we can work together to recapture the island!"
 msgstr ""
+"Moji páni, skrýval jsem se v této vesnici před skřety, stejně jako 
řada "
+"dalších mágů. Snad můžeme spolupracovat na osvobození ostrova!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:211
 msgid "Certainly, let us join together to fight the evil ones"
-msgstr ""
+msgstr "Jistě, spojme se k boji proti zlu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:216
 msgid "You can now recruit mages"
-msgstr ""
+msgstr "Od této chvíle můžeš verbovat mágy."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:237
 msgid "Delfador, my old master! You have saved the island from the Orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "Delfadore, můj starý mistře! Zachránili jste ostrov před skřety!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:243
 msgid "My apprentice! How did the island fall to such as these?"
-msgstr ""
+msgstr "Můj učedníku. Jak mohl ostrov podlehnout někomu takovému?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:249
 msgid ""
@@ -4364,12 +5369,17 @@
 "holding me until a ship could arrive to take me to Weldyn where I am to "
 "stand trial for treason for training mages!"
 msgstr ""
+"Tys o tom neslyšel, mistře Delfadore? Ašvíra se snaží kontrolovat celé 
"
+"západní pobřeží. Naverbovala mnoho skřetů a poslala je sem. Skřeti 
mě "
+"zadržovali, dokud nepřiplula loď, aby mne odvezla do Weldynu stanout před 
"
+"soudem pro velezradu cvičení kouzelníků!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:255
 msgid ""
 "We have come from fighting her forces at Blackwater. Where else has she "
 "attacked?"
 msgstr ""
+"Bojovali jsme s jejími silami v Přístavu temných vod. Kde ještě 
zaútočila?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:261
 msgid ""
@@ -4378,22 +5388,30 @@
 "richer every day. There are even rumors that she may break the ancient "
 "treaty and attack Elensefar!"
 msgstr ""
+"Ovládla Zátoku perel, kterou dlouho držel vodní lid. Zotročila jej a 
nutí je "
+"potápět se pro ni pro perly. S perlami její bohatství roste den ode dne. "
+"Jsou dokonce zvěsti, že by mohla porušit odvěkou smlouvu a zaútočit na "
+"Elensefar!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:267
 msgid ""
 "Can't we strike back at her? How many forces does she have at the Bay of "
 "Pearls? Can we take it back from her?"
 msgstr ""
+"Nemůžeme jí to nějak oplatit? Jak velké síly má v Perlové zátoce? 
Dokážeme "
+"ji dobýt zpět?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_Anduin.cfg:273
 msgid ""
 "We must indeed go there. Let us therefore rest here a little, and then set "
 "sail for the Bay. Hopefully we will defeat her forces there!"
 msgstr ""
+"Pojďme tam -- musíme. Nech nás tu chvíli odpočinout, a potom vyplujeme 
do "
+"zátoky. Snad se nám tam podaří porazit její síly."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:11
 msgid "Isle of the Damned"
-msgstr ""
+msgstr "Ostrov zatracení"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:22
 msgid ""
@@ -4404,6 +5422,12 @@
 "Defeat:\n"
 "#Death of Konrad"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Znič oba nepřátelské vůdce\n"
+"@Braň se, než přijde pomoc\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Konráda"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:92
 msgid ""
@@ -4412,16 +5436,21 @@
 "sudden gust of wind flung Konrad overboard as he attempted to secure the "
 "sails..."
 msgstr ""
+"Avšak výprava nešla tak hladce, jak se doufalo. Bouře bičovala loď. 
Každá "
+"ruka na palubě zoufale pracovala. Když se však Konrád snažil zabezpečit 
"
+"stěžeň, náhle ho prudký poryv větru srazil z paluby do moře..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:98
 msgid ""
 "The mermen finally saved Konrad from the sea, but were unable to get him "
 "back to the ship. With great effort though, they reached a nearby island..."
 msgstr ""
+"Vodní lid nakonec zachránil Konráda z moře, ale nemohli ho dostat zpět 
na "
+"loď. S velkou námahou ho tedy dostali na nejbližsí ostrov..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:125
 msgid "Whew, I survived. But now where am I? Is this island inhabited?"
-msgstr ""
+msgstr "Jů, já přežil. Ale kde to jsem? Je to obydlený ostrov?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:130
 msgid ""
@@ -4429,12 +5458,17 @@
 "that the fiends of the undead have come in great numbers and turned the "
 "island into an ugly wasteland."
 msgstr ""
+"Slyšeli jsme o tomto místě jen ty nejhorší věci, můj pane. Říká se, 
že sem "
+"přišli ve velkých počtech démoni nemrtvých a stala se z něj šeredná 
zničená "
+"země."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:135
 msgid ""
 "Let's hope these rumors are not true! I have none of my men with me! How "
 "could I defend myself?"
 msgstr ""
+"Doufejme, že tyto pověsti nejsou pravdivé! Nemám s sebou žádne muže. 
Jak "
+"bych se jim sám ubránil?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:140
 msgid ""
@@ -4442,63 +5476,79 @@
 "recruit some of them to help, we might have some hope of holding off the "
 "undead hordes!"
 msgstr ""
+"Zůstali zde ještě nějaké bandy lidí, schované na ostrově, můj pane. 
Když "
+"naverbujete nějaké z nich, aby nám pomohli, měli bychom nějakou naději 
na "
+"zničení těch nemrtvých tlup!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:152
 msgid "Maybe we can make a deal! Help us defeat those evil creatures!"
-msgstr ""
+msgstr "Možná bychom mohli jednat! Pomozte nám zničit ty ďábelské 
příšery!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:185
 msgid ""
 "There are some ancient temples to the south-west, I wonder what might be "
 "inside them!"
 msgstr ""
+"Na jihovýchodě jsou jakési starobylé chrámy. Jsem zvědav, co v nich 
může být!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:200
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:248
 msgid "Looks like there is somebody hidden in the temple."
-msgstr ""
+msgstr "Vypadá to, že tady v tom chrámu je někdo ukrytý."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:232
 msgid ""
 "I was hiding in this holy place, planning how to defeat the evil undeads. "
 "Now with your help, I can destroy them."
 msgstr ""
+"Schoval jsem se na toto svaté místo, abych mohl naplánovat, jak porazit ty 
"
+"ďábelské nemrtvé. Nyní, s vaší pomocí, je zvládneme zničit."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:280
 msgid "Surprise! Searching for Mages, and all I get is these foul humans!"
 msgstr ""
+"Překvápko! Hledal jsem kouzelníky a jediné, co jsem našel, jsou hnusní 
lidé!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:315
 msgid "The temple seems to be empty."
-msgstr ""
+msgstr "Chrám vypadá prázdný."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:327
 msgid "Fight on against the undead without me, friends!"
-msgstr ""
+msgstr "Bojujte proti nemrtvým beze mne, přátelé!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:437
 msgid ""
 "We have wrested control of the island from the evil undead! Now all we have "
 "to do is wait for the ship to arrive, so we can make our way to Elensefar!"
 msgstr ""
+"Vyrvali jsme těm odporným nemrtvým vládu nad tímto ostrovem! Jediné co 
teď "
+"můžeme všichni udělat je, čekat na příjezd lodě, abychom mohli 
pokračovat ve "
+"svojí cestě do Elensefaru!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:452
 msgid ""
 "Together we have vanquished the foul undead! Come, I will join you on your "
 "noble quest."
 msgstr ""
+"Společně jsme přemohli ty mizerné nemrtvé! Pojď, přidám se k tobě 
při tvém "
+"vznešeném úkolu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:471
 msgid ""
 "Thank goodness we have found you, sir! Come aboard quickly, we shall take "
 "you away from this horrible island!"
 msgstr ""
+"Díkybohu jsme tě našli, pane! Pojď rychle na palubu, vezmeme tě pryč z "
+"tohoto hrůzostrašného ostrova!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:476
 msgid ""
 "It's a shame complete victory could not be ours, but thank goodness I am "
 "rescued! On to Elensefar!"
 msgstr ""
+"Je to hanba, že naše vítězství není úplné, ale díkybohu, že jsem 
zachráněn! "
+"Do Elensefaru!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Isle_of_the_Damned.cfg:487
 msgid ""
@@ -4506,10 +5556,13 @@
 "resisting the foul undead. May fate be with you in your noble quest, and may "
 "we meet again some day!"
 msgstr ""
+"Děkuji vám za pomoc, bratři. Zůstanu zde klást odpor těm mizerným 
nemrtvým. "
+"Ať je s vámi osud při vašem vznešeném úkolu a jednoho dne se snad 
opět "
+"setkáme!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:3
 msgid "Mountain Pass"
-msgstr ""
+msgstr "Průsmyk v horách"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:27
 msgid ""
@@ -4522,14 +5575,23 @@
 "#Death of Delfador\n"
 "#Death of Kalenz"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Přesuň Konráda na konec cesty\n"
+"@Znič všechny nepřátele\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Konráda\n"
+"#Smrt Delfadora\n"
+"#Smrt Kalenze"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:104
 msgid "Look, Konrad, before us lies the great road built by the dwarves!"
 msgstr ""
+"Podívej se, Konráde, před námi leží velká cesta, kterou vybudovali 
trpaslíci!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:109
 msgid "But I can hardly see with all this mist around!"
-msgstr ""
+msgstr "Avšak já sotva vidím přes tu mlhu okolo!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:114
 msgid ""
@@ -4537,10 +5599,13 @@
 "not take kindly to visitors. It is he who causes the mists, so that "
 "travellers will lose their way and become prey for his creatures."
 msgstr ""
+"Musíme si dát pozor... říká se, že v těchto končinách žije 
čaroděj, který "
+"nemá rád návštěvníky. To on způsobil, že se tu cestovatelé 
ztrácejí a "
+"stávají se potravou pro jeho příšery."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:119
 msgid "His...creatures? We must keep to the road, men!"
-msgstr ""
+msgstr "Jeho... příšery? Držme se cesty, muži!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:124
 msgid ""
@@ -4549,10 +5614,13 @@
 "he and his brother have traveled the mountain, wreacking havoc on the "
 "dwarven villages."
 msgstr ""
+"Mohl by být mocným nepřítelem, Konráde. Říká se, že když trpaslíci 
stavěli "
+"tuto cestu, vyrušili při tom z odpočinku pradávného mága, a od té doby 
se on "
+"a jeho bratr toulají po horách a přinášejí zhoubu vesnicím 
trpaslíků."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:129
 msgid "Let us then go carefully...but quickly, men!"
-msgstr ""
+msgstr "Pojďme tedy opatrně, ale rychle, muži!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:170
 msgid ""
@@ -4560,33 +5628,42 @@
 "you, a great wizard and his trolls are in the mountains and will surely "
 "attack. I will summon my tribesmen to aid you!"
 msgstr ""
+"Vítám vás, pocestní! Já jsem Stalrag, náčelník těchto vesnic. Varuji 
vás, v "
+"horách žije mocný čaroděj a jeho trolové a určitě na vás zaútočí. 
Přivolám "
+"muže svého kmene, aby vám pomohli!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:175
 msgid ""
 "If this is true, Konrad, perhaps we should take another route and go around "
 "the mountain, rather then to try and defeat these new foes."
 msgstr ""
+"Jestli je to pravda, Konráde, asi by bylo lepší zvolit jinou cestu a jít "
+"okolo hory, než zkoušet porážet nové nepřátele."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:180
 msgid "What do you say, Delfador?"
-msgstr ""
+msgstr "Co říkáš, Delfadore?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:185
 msgid ""
 "No! We do not have the time to waste. Let us make for the top of the pass, "
 "wary of mountain trolls, and taking care lest we come too close to the water!"
 msgstr ""
+"Ne! Nemáme času nazbyt. Dostaneme se do průsmyku, dáme si pozor na 
horské "
+"troly a nebudeme se moc přibližovat k vodě!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:190
 msgid ""
 "The Shinsplitters will aid you in your quest. Look, they rise from the "
 "villages to the west, the mighty Shinsplitters! To battle!"
 msgstr ""
+"Naši lamači kostí vám pomohou ve vašem úkolu. Hle, už přicházejí ze 
"
+"západních vesnic, mocní lamači kostí! Do boje!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:212
 msgid ""
 "Well, we have defeated our foes let us hope the mountain does not defeat us!"
-msgstr ""
+msgstr "Dobře, zničili jsme naše nepřátele, doufejme, že hora neporazí 
nás!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:217
 msgid ""
@@ -4594,18 +5671,21 @@
 "take care of my family. Dwarven hospitality will welcome you wherever you "
 "go, friends!"
 msgstr ""
+"Přeji vám hodně štěstí na vaší cestě, já se musím vrátit do své 
vesnice a "
+"starat se o svoji rodinu. Trpasličí pohostinnost vás přivítá, kamkoliv "
+"půjdete, přátelé!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:222
 msgid "Let us move onward!"
-msgstr ""
+msgstr "Pojďme vpřed!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Mountain_Pass.cfg:242
 msgid "Aaargh! I am done for! Fight on without me, Brethren!"
-msgstr ""
+msgstr "Áár! Je po mně! Bojujte dál, bratři!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:3
 msgid "Muff Malal's Peninsula"
-msgstr ""
+msgstr "Poloostrov Muff Malala"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:23
 msgid ""
@@ -4616,40 +5696,51 @@
 "#Death of Konrad\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Znič Muff Malala\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Konráda\n"
+"#Vyčerpání počtu kol"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:76
 msgid ""
 "But the road to Elensefar was a treacherous one. Konrad and his men were set "
 "upon by the fiends of the undead."
 msgstr ""
+"Avšak cesta do Elensefaru byla zrádná. Konrád a jeho muži narazili na 
démony "
+"nemrtvých."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:81
 msgid "My lord! In yonder ruins there seems to be some movement!"
-msgstr ""
+msgstr "Můj pane! Zdá se, že v těch zříceninách je nějaky pohyb!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:86
 msgid "It looks like there are the undead there! Prepare for battle men!"
-msgstr ""
+msgstr "Vypadá to, že jsou zde nemrtví! Muži, připravte se na bitvu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:91
 msgid "To arms!"
-msgstr ""
+msgstr "Do zbraně!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:96
 msgid ""
 "Ahh, a party of Elves approaches. Soon we shall have Elven zombies serving "
 "us!"
 msgstr ""
+"Á, skupinka elfů se přibližuje. Brzy nám budou sloužit elfské oživlé 
mrtvoly!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Muff_Malal_Peninsula.cfg:106
 msgid ""
 "Victory is ours! Let us just hope that this delay will not hamper our quest "
 "to save Elensefar. We must move onward with haste!"
 msgstr ""
+"Vítězství je naše! Snad zbyla ještě naděje, že toto zdržení nebude 
stát v "
+"cestě našemu úkolu záchránit Elensefar. Musíme si tam pospíšit!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:3
 msgid "Northern Winter"
-msgstr ""
+msgstr "Zima na severu"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:24
 msgid ""
@@ -4662,17 +5753,28 @@
 "#Death of Kalenz\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Znič nepřátelské vůdce\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Konráda\n"
+"#Smrt Delfadora\n"
+"#Smrt Kalenze"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:100
 msgid ""
 "This winter is bitterly cold! Perhaps we should stop here and rest a while."
 msgstr ""
+"Tato zima je ukrutně mrazivá! Možná bychom se tu měli zastavit a chvíli 
si "
+"odpočinout."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:105
 msgid ""
 "Stop and rest? My lord, we must go hard after the Scepter of Fire, lest it "
 "fall into the hands of our enemies!"
 msgstr ""
+"Zastavit se a odpočívat? Můj pane, musíme si pospíšit v naší cestě 
za "
+"Ohinvým žezlem, jinak by mohlo padnout do rukou našich nepřátel!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:110
 msgid ""
@@ -4681,6 +5783,9 @@
 "money. This land looks fertile enough. Surely we can settle here for the "
 "winter!"
 msgstr ""
+"Od té doby, co nás obléhali nemrtví v tom hnusném údolí, jsme stále 
na "
+"pochodu. Teď na nás udeřila zima a utratili jsme většinu peněz. Tato 
krajina "
+"vypadá docela úrodně. Jistě bychom se tu přes zimu mohli usadit."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:115
 msgid ""
@@ -4688,12 +5793,17 @@
 "do not think I could endure another like the fording of the river for many "
 "days."
 msgstr ""
+"Ano, chvíli si odpočineme! Jsem si jist, že na nás čeká ještě mnoho 
nástrah, "
+"ale nemyslím si, že bych v následujících dnech zvládl něco, co by se "
+"vyrovnalo přebrodění té řeky."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:120
 msgid ""
 "We are chasing the Scepter of Fire, the fate of the realm is in our hands, "
 "and you humans want to stop and rest? Onward, I say!"
 msgstr ""
+"Jsme na výpravě za Želem ohně, osud celé říše je ve tvých rukou, a 
vy lidé "
+"se chcete zastavit a odpočívat? Říkám: pojďme dál!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:125
 msgid ""
@@ -4702,36 +5812,47 @@
 "soon. But in these wild north lands, we must fight even for the right to "
 "rest. Look to the north! Those foul orcs will not allow us any peace!"
 msgstr ""
+"Mají pravdu, Kalenzi. Chtěl jsem získat Žezlo dříve, než uplyne jeden 
měsíc, "
+"ale to není možné. Jestli si co nejdříve neodpočineme, naši vojáci 
začnou "
+"dezertovat. Ale v těchto divokých končinách musíme bojovat dokonce i o 
právo "
+"odpočinku. Podívejte na sever! Tihle hnusní skřeti nám nedopřejí ani 
trochu "
+"klidu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:130
 msgid "Then we shall wrest control of the land from them. To arms men!"
-msgstr ""
+msgstr "Tak převezmeme vládu nad touto krajinou. Do zbraně, muži!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:144
 msgid "More snow is falling. We must finish this battle quickly. Onward men!"
-msgstr ""
+msgstr "Padá stále více sněhu. Musíme ukončit bitvu rychle. Kupředu, 
muži!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:167
 msgid ""
 "Victory is ours! We have secured the land from the Orcs. Now we can rest "
 "here while the cold winter passes."
 msgstr ""
+"Vítězství je naše! Zabezpečili jsme tuto krajinu před skřety. Nyní 
zde "
+"můžeme odpočívat, dokud zima nepřejde."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:172
 msgid ""
 "Let us not rest for too long though, friends. We must still reach the "
 "ancient Dwarven lands before our foes do."
 msgstr ""
+"Leč neodpočívejme příliš dlouho, přátelé. Stále to musíme stihnout 
do "
+"dávných trpasličích krajů dřív než náš nepřítel..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Northern_Winter.cfg:177
 msgid ""
 "And so after many days of rest, the party set out once again for the Dwarven "
 "kingdom..."
 msgstr ""
+"A tak po mnohých dnech odpočinku družina opět vyrazila do království "
+"trpaslíků..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:3
 msgid "Plunging into the Darkness"
-msgstr ""
+msgstr "Ponoření do temnoty"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:21
 msgid ""
@@ -4743,38 +5864,49 @@
 "#Death of Delfador\n"
 "#Death of Kalenz"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Najdi trpaslíky\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Konráda\n"
+"#Smrt Delfadora\n"
+"#Smrt Kalenze"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:200
 msgid "It's so dark in here I can hardly see!"
-msgstr ""
+msgstr "Je tu hrozná tma, sotva vidím!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:205
 msgid ""
 "It is dark indeed. We shall have to light torches, and tread slowly and "
 "carefully. Hopefully there are still Dwarves down here who can aid us!"
 msgstr ""
+"Skutečně je tu tma. Musíme zapálit pochodně a postupovat pomalu a 
obezřetně. "
+"Snad jsou zde dole pořád trpaslíci, kteří by nám mohli pomoci!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:210
 msgid "Indeed. We Elves are not well skilled in these dark pits."
-msgstr ""
+msgstr "Vskutku. My elfové nejsme příliš přizpůsobeni na tyto temné 
jámy."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:225
 msgid "Who are these that approach? Surface-dwellers! On your guard, men!"
-msgstr ""
+msgstr "Kdo jsou ti, kteří vyrušují? Obyvatelé povrchu! Na stráž, 
muži!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:232
 msgid "We come in peace, friends. We come in peace!"
-msgstr ""
+msgstr "Přicházíme v míru, přátelé. Přicházíme v míru!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:239
 msgid ""
 "Oh, do you? I see that you are accompanied by Elves. Can we Dwarves not live "
 "in peace without the treacherous Elves coming to bother us?"
 msgstr ""
+"Opravdu? Vidím, že dokonce i v doprovodu elfů. Copak nemůžeme žít my "
+"trpaslíci v pokoji, bez toho, aby nás vyrušovali zrádní elfové?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:246
 msgid "Why such harsh words, Dwarf? Elves have never done you any harm."
-msgstr ""
+msgstr "K čemu ta tvrdá slova, trpaslíku? Elfové vám nikdy neublížili."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:253
 msgid ""
@@ -4782,39 +5914,50 @@
 "come to honor our alliance. Many Dwarves were slaughtered, and you cowardly "
 "Elves did nothing to help!"
 msgstr ""
+"„Nikdy neublížili“? Sám jsem tam byl, když nám elfové nepřišli na 
pomoc, jak "
+"jim přikazovalo naše spojenectví. Mnoho trpaslíků bylo pobito a vy, 
zbabělí "
+"elfové, jste neudělali nic, abyste nám pomohli!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:260
 msgid ""
 "You go too far! I am Kalenz, a mighty Elvish lord! How dare such as you, "
 "snivelling in his tunnel, call me a coward?"
 msgstr ""
+"Zacházíš daleko! Jsem Kalenz, mocný vládce elfů! Jak si mě někdo, kdo 
tu "
+"fňuká zalelý v tunelech, dovolí nazývat zbabělcem?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:267
 msgid ""
 "Peace, friends! Peace! The evil Orcs roam the lands above us, we must not "
 "fight among ourselves."
 msgstr ""
+"Mír, přátelé! Mír! Zlí skřeti se potulují krajinou nad námi, teď 
nesmíme "
+"bojovat mezi sebou!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:274
 msgid ""
 "Very well! Explain your presence here then, human. Who are you? Why have you "
 "risked life and limb to come to Knalga, home of the Dwarves?"
 msgstr ""
+"Dobře hovoříš! Kdo jsi? Vysvětli svou přítomnost zde, člověče. 
Proč jsi "
+"riskoval život i zdraví na cestě do Knalgy, domova trpaslíků?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:281
 msgid "Well, we...we..."
-msgstr ""
+msgstr "Ehmm... my... my..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:288
 msgid ""
 "We have come so that an heir may claim his inheritance, that a king may "
 "claim his throne. We seek the Scepter of Fire."
 msgstr ""
+"Přišli jsme, aby dědic mohl obhájit svoje dědictví. Aby král uplatnil 
nárok "
+"na trůn. Hledáme Ohnivé žezlo."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:295
 msgid ""
 "The Scepter of Fire? Are you out of your minds? Surely you speak in jest!"
-msgstr ""
+msgstr "Ohnivé žezlo? To jste se pomátli? Určitě jenom žertujete!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:302
 msgid ""
@@ -4822,28 +5965,36 @@
 "Dwarves in finding it. But know that we will find it, whether you help us or "
 "not."
 msgstr ""
+"Nežertujeme, příteli. Hledáme Ohnivé žezlo. Žádáme pomoc trpaslíků 
při jeho "
+"hledání. Ale vězte, že ho najdeme, s vaší pomocí, i bez ní."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:309
 msgid ""
 "Your speech is like that of a fool. No-one even knows if the Scepter of Fire "
 "exists. And who is this heir, this king that you speak of?"
 msgstr ""
+"Mluvíš jako pomatenec. Nikdo ani neví, jestli vůbec Ohnivé žezlo 
existuje. A "
+"kdo je ten dědic, ten král, o kterém hovoříš?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:316
 msgid "I am, sir."
-msgstr ""
+msgstr "Já, pane."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:323
 msgid ""
 "You? Ha ha! This boy that stands before me is the king of Wesnoth? Ha ha! I "
 "haven't had such a laugh in a long time. And who are you, old man?"
 msgstr ""
+"Ty! Ha ha! Tenhle kluk přede mnou, že je králem Wesnothu? Ha ha! Už 
dlouho "
+"jsem se tak nenasmál. A kdo jsi ty, starče?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:330
 msgid ""
 "I am Delfador, Delfador the Great, Arch Mage to King Garard, and Protector "
 "of his heir."
 msgstr ""
+"Já jsem Delfador, Delfador Velký, arcimág krále Gararda a ochránce jeho "
+"následníka."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:337
 msgid ""
@@ -4851,23 +6002,29 @@
 "will tell you, old man, you are not Delfador. Men! Take these liars out of "
 "my sight. Delfador perished many years ago."
 msgstr ""
+"Ty... ty že jsi Delfador? Viděl jsem Delfadora, když jsem byl mladý a 
řeknu "
+"ti starče, ty nejsi Delfador. Muži! Ať už ty lháře nevidím. Vyžeňte 
je! "
+"Delfador zahynul už před lety."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:376
 msgid "I am Delfador the Great! Any who dare oppose me shall perish!"
-msgstr ""
+msgstr "Já jsem Delfador Velký! Kdo se proti mně postaví, zhyne!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:383
 msgid ""
 "You...you really are Delfador! But we had news that you were dead, years ago!"
 msgstr ""
+"Ty... ty jsi opravdu Delfador! Ale my jsme slyšeli, že jsi mrtvý, už 
před "
+"lety!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:390
 msgid "They thought I was dead. They hoped I was dead. Yet still I live."
 msgstr ""
+"Mysleli si, že jsem mrtvý. Doufali, že jsem mrtvý. No, a já stále 
žiji."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:397
 msgid "And you really think that you can find the Scepter of Fire?"
-msgstr ""
+msgstr "A ty si opravdu myslíš, že můžeš najít Ohnivé žezlo?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:404
 msgid ""
@@ -4876,33 +6033,40 @@
 "about that: Dwarves will be killed, perhaps many Dwarves. But surely it is "
 "better than hiding from the Orcs like worms."
 msgstr ""
+"Ano. Jestli mi pomůžeš, příteli, všechny poklady Knalgy, které 
nalezneme, "
+"budou tvoje. Chceme pouze Ohnivé žezlo. Bude to nebezpečné. Nedělejte si 
"
+"iluze: trpslíci budou zabíjeni, možná mnoho trpaslíků. Ale určitě je 
to "
+"lepší, než se skrývat před skřety jako červi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:411
 msgid ""
 "You are right, friend. I will put my best men at your disposal. We know not "
 "where the Scepter is though. Legend says it is hidden in the eastern tunnels."
 msgstr ""
+"Máš pravdu, příteli. Dám vám k dispozici své nejlepší muže. Ale 
nevíme, kde "
+"je Žezlo. Pověst říká, že je ukryté ve východních tunelech."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:418
 msgid "Then to the eastern tunnels we shall go!"
-msgstr ""
+msgstr "Půjdeme tedy do východních tunelů!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Plunging_Into_the_Darkness.cfg:439
 msgid "Hmm...there seems to be a secret passage behind these rocks!"
-msgstr ""
+msgstr "Hmmm... za těmito skalami je tajný průchod!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:3
 msgid "The Princess of Wesnoth"
-msgstr ""
+msgstr "Princezna Wesnothu"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:9
 msgid ""
 "...but one of the Orcs survived long enough to send the news to the queen..."
 msgstr ""
+"...ale jeden skřet přežil dost dlouho na to, aby poslal zprávu 
královně..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:14
 msgid "...and she sent her most able commander."
-msgstr ""
+msgstr "...a ona poslala svého nejschopnějšího velitele."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:37
 msgid ""
@@ -4918,7 +6082,7 @@
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:44
 msgid "Elmar's Crossing"
-msgstr ""
+msgstr "Elmarův Brod"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:50
 msgid "Elbridge"
@@ -4927,60 +6091,65 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:115
 msgid ""
 "On the road to Knalga, the party was opposed by the forces of Asheviere."
-msgstr ""
+msgstr "Na cestě do Knalagy se naše skupina střetla se silami Ašvíry."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:120
 msgid "The Queen has sent me to stop you, you imposter!"
-msgstr ""
+msgstr "Královna mě poslala, abych tě zastavila, ty podvodníku!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:125
 msgid ""
 "That's the princess, Li'sar. The daughter of the Queen, and her successor!"
-msgstr ""
+msgstr "Tamto je princezna Li'sar. Dcera královny a její následnice!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:130
 msgid "I'm no imposter. It seems that your mother has lied to you."
-msgstr ""
+msgstr "Nejsem podvodník, vypadá to, že ti tvá matka o mě lhala."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:136
 msgid "This is treason! Your lies will perish with you!"
-msgstr ""
+msgstr "To je velezrada! Tvoje lži zhynou společně s tebou!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:141
 msgid ""
 "There is no use in reasoning. She will understand only one thing. To arms!"
-msgstr ""
+msgstr "Zbytečně ji přesvědčuješ... bude rozumět pouze jedné věci. Do 
zbraně!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:166
 msgid "This is taking too much time, I had best call some reinforcements!"
-msgstr ""
+msgstr "Zabírá to příliš mnoho času, raději zavolám nějaké posily!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:190
 msgid "Maybe I was not using enough forces..."
-msgstr ""
+msgstr "Možná jsem nevyužila dost sil..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:201
 msgid "I surrender! Don't hurt me, Imposter."
-msgstr ""
+msgstr "Vzdávám se! Nezabíjej mě, podvodníku."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:206
 msgid ""
 "I said before I'm not an imposter, but if you yield, I will spare your life."
 msgstr ""
+"Už jsem řekl, že nejsem podvodník, ale jestliže mě vyslechneš, tak 
ušetřím "
+"tvůj život."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:211
 msgid "Let me go!"
-msgstr ""
+msgstr "Nech mě jít!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:216
 msgid "Think about the story of the old king. Ask somebody who knew of him."
 msgstr ""
+"Vzpomeň si na příběh starého krále. Zeptej se na to někoho, kdo o něm 
ví."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:221
 msgid ""
 "The old king? I have heard about that, but I know it is not true. My mother "
 "told me."
 msgstr ""
+"Starý král? Slyšela jsem o něm, ale vím, že to není pravda. Moje matka 
mi to "
+"řekla."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:226
 msgid ""
@@ -4989,26 +6158,34 @@
 "on the wrong side of it, we may not have the opportunity to spare your life "
 "a second time."
 msgstr ""
+"Tvá matka ti lhala, dítě. Nyní bych ti doporučil znovu to zvážit. Buď 
se k "
+"nám můžeš přidat, nebo jít pryč. Brzy nadejde čas velké bitvy, a 
jestliže "
+"budeš stát na špatné straně, možná už nebudeme mít šanci podruhé 
ti "
+"zachránit život."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:233
 msgid ""
 "I am not a child, and I do not want to talk about it! You said you would "
 "spare me, so be on your way. The northern road should be safe for you."
 msgstr ""
+"Nejsem dítě a nechci se s vámi o tom bavit! Řekli jste mi ale, že mě "
+"ušetříte, tak běžte svou cestou. Severní by pro vás měla být 
bezpečná."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:239
 msgid "Good day then, Princess. Come, men, to the northern road!"
-msgstr ""
+msgstr "Nashledanou princezno. Pojďte muži, jdeme na sever!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Princess_of_Wesnoth.cfg:245
 msgid ""
 "(He he, little do they know just how many undead have wandered the northern "
 "road of late. Surely they are doomed!)"
 msgstr ""
+"(He he, málo vědí, kolik se v poslední době po severní cestě pohybuje "
+"nemrtvých. Nyní jsou odsouzeni k zahubě!)"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:3
 msgid "Return to Wesnoth"
-msgstr ""
+msgstr "Návrat do Wesnothu"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:24
 msgid ""
@@ -5021,6 +6198,14 @@
 "#Death of Delfador\n"
 "#Death of Kalenz"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Znič všechny nepřátelské vůdce\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Konráda\n"
+"#Smrt Delfadora\n"
+"#Smrt Kalenze\n"
+"#Smrt Li'sar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Return_to_Wesnoth.cfg:91
 msgid "Halt! Who goes there?"
@@ -5058,7 +6243,7 @@
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:3
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:12
 msgid "The Sceptre of Fire"
-msgstr ""
+msgstr "Ohnivé žezlo"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:30
 msgid ""
@@ -5071,55 +6256,70 @@
 "#Death of Kalenz\n"
 "#Death of Li'sar"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Konrád nebo Li'sar musí získat Ohnivé žezlo\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Konráda\n"
+"#Smrt Delfadora\n"
+"#Smrt Kalenze\n"
+"#Smrt Li'sar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:48
 msgid "The Sceptre must be getting close now! Where shall we go?"
-msgstr ""
+msgstr "Žezlo už musí být nablízku! Kam půjdeme?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:53
 msgid "Yes, I feel it is near here! We must search for it carefully."
-msgstr ""
+msgstr "Ano, cítím, že je velmi blízko! Musíme ho opatrně hledat."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:321
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:306
 msgid "Here it is at last, I have the Sceptre!"
-msgstr ""
+msgstr "Konečně je tu, mám Žezlo!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:326
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:311
 msgid "So it is in our hands! Now let us leave this stinking pit."
-msgstr ""
+msgstr "Tak a je v našich rukách! Opusťme nyní tuto smradlavou díru."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:331
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:316
 msgid ""
 "I think that if we travel just a little north, we might be able to get out."
 msgstr ""
+"Myslím, že kdybychom šli ještě kousek na sever, měli bychom se dostat 
ven."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:352
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:337
 msgid "At last! I have the Sceptre!"
-msgstr ""
+msgstr "Konečně! Mám Žezlo!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:357
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:342
 msgid "Indeed. You managed to reach it Li'sar. I hope you shall use it wisely."
 msgstr ""
+"Vskutku. Podařilo se ti ho dosáhnout, Li'sar. Doufám, že budeš 
používat "
+"moudře."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:362
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:347
 msgid ""
 "Well my first use for it is going to be to help us get out of this hole! I "
 "hope you consider that wise."
 msgstr ""
+"Jeho prvním použitím bude určitě dostat nás z této díry! Doufám, že 
to "
+"shledáváš dostatečně moudrým."
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:367
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:352
 msgid ""
 "The Sceptre makes its wielder powerful, but hardly immortal, child. Use it "
 "prudently. Now come, I believe there is an exit to the north!"
 msgstr ""
+"Žezlo dělá svého nositele mocným, ale ne nesmrtelným, dítě. Požívej 
ho s "
+"rozvahou. Teď pojďme, věřím, že někde na severu je východ!"
 
-#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:372
+#: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Sceptre.cfg:357
 msgid "I think I know what I'm doing. Come, let us go!"
-msgstr ""
+msgstr "Myslím, že vím co dělám. Pojďte!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:3
 msgid "Snow Plains"
-msgstr ""
+msgstr "Snežné pláně"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:25
 msgid ""
@@ -5132,22 +6332,32 @@
 "#Death of Li'sar\n"
 "#Death of Kalenz"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Znič nepřátelského vůdce\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Konráda\n"
+"#Smrt Delfadora\n"
+"#Smrt Li'sar\n"
+"#Smrt Kalenze"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:78
 msgid ""
 "These fields of snow were once the home of my people. We left here centuries "
 "ago. Legends say a great sword of fire was left behind."
 msgstr ""
+"Tato sněhová pole byla kdysi domovem mých lidí. Odešli jsme odtud už 
před "
+"staletími. Legendy praví, že tu zůstal ohnivý meč."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Snow_Plains.cfg:83
 msgid ""
 "This sword may prove useful on our journey ahead. I wonder where it could be "
 "hidden."
-msgstr ""
+msgstr "Ten meč by nám mohl být užitečný. Jsem zvědav, kde může být 
ukryt."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:3
 msgid "Swamp Of Dread"
-msgstr ""
+msgstr "Močál hrůzy"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:25
 msgid ""
@@ -5160,22 +6370,34 @@
 "#Death of Li'sar\n"
 "#Death of Kalenz"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Znič všechny nepřátelské vůdce\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Konráda\n"
+"#Smrt Delfadora\n"
+"#Smrt Kalenze\n"
+"#Smrt Li'sar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:132
 msgid ""
 "This land is cursed. The Liches have lived here for years amassing great "
 "armies and fortunes."
 msgstr ""
+"Tato krajina je prokletá. Lichové, kteří tu žijí už po staletí, 
postavili "
+"mocné armády a získali veliké bohatství."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Swamp_Of_Dread.cfg:137
 msgid ""
 "The Liches are all over this swamp. I hope I have made a wise choice in "
 "taking this path."
 msgstr ""
+"Lichové jsou po celém močále. Doufám, že volbou této cesty jsme 
neudělali "
+"chybu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:3
 msgid "The Lost General"
-msgstr ""
+msgstr "Ztracený generál"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:21
 msgid ""
@@ -5187,74 +6409,85 @@
 "#Death of Delfador\n"
 "#Death of Kalenz"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Znič všechny nepřátelské vůdce\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Konráda\n"
+"#Smrt Delfadora\n"
+"#Smrt Kalenze"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:104
 msgid "These are some of the main Dwarvish caverns."
-msgstr ""
+msgstr "Toto jsou jedny z hlavních trpasličích jeskyní."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:109
 msgid ""
 "Underground roads once led to the differents parts of the complex, but now "
 "everything lies in ruins."
 msgstr ""
+"Podzemní cesty vedly do různých částí komplexu, ale nyní leží 
všechny v "
+"troskách."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:123
 msgid "The sign says 'Guest quarters'."
-msgstr ""
+msgstr "Značka praví: „Pokoje pro hosty“."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:144
 msgid "My uncle's family drowned after the orcs flooded that cavern..."
-msgstr ""
+msgstr "Rodina mého strýce se celá utopila, když skřeti zaplavili 
jeskyni..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:158
 msgid "These passages seem to have been used recently."
-msgstr ""
+msgstr "Zdá se, že tyto průchody někdo nedávno používal."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:172
 msgid "There is a big cave-in south of here."
-msgstr ""
+msgstr "Jižně odtud je velký zával."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:185
 msgid "RUMBLE! RUMBLE! RUMBLE!"
-msgstr ""
+msgstr "TŘESK! TŘESK! TŘESK!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:190
 msgid "The rocks are moving!"
-msgstr ""
+msgstr "Skály se hýbou!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:252
 msgid "Who goes there? Friend or foe?"
-msgstr ""
+msgstr "Kdo je tam? Přítel či nepřítel?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:257
 msgid ""
 "We are desperately trying to rid these tunnels of the foul Orcs! Please help "
 "us in our quest."
 msgstr ""
+"Zoufale se snažíme vyčistit tyto tunely od hnusných skřetů! Prosím, 
pomozte "
+"nám na naší výpravě."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:269
 msgid "Ah, a foul Orc! Let us rid these tunnels of its kind!"
-msgstr ""
+msgstr "Á, hnusný skřet! Vyčistěme tyto tunely od jejich druhu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:281
 msgid "I did not know that the undead were in these pits!"
-msgstr ""
+msgstr "Nevěděl jsem, že v těchto jeskyních jsou i nemrtví!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:293
 msgid "Who is this foul enemy that we fight?"
-msgstr ""
+msgstr "Kdo je ten darebák, s kterým bojujeme?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:298
 msgid "I am Lionel. I am the Lost General. I will avenge myself upon you all!"
-msgstr ""
+msgstr "Já jsem Lionel. Jsem ztracený generál. Pomstím se vám všem!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:303
 msgid "Avenge? What have we done to you that you must avenge?"
-msgstr ""
+msgstr "Pomstíš? Co jsme ti udělali, že se musíš mstít?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:308
 msgid "Lionel? A General? I remember that name..."
-msgstr ""
+msgstr "Lionel? Generál? Vzpomínám si na to jméno..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:313
 msgid ""
@@ -5263,16 +6496,21 @@
 "this cavern, to starve to death. The Dwarves were no help, leaving me to "
 "die. Now I will get revenge on you all!"
 msgstr ""
+"Vzpomínáš si na mě? Aj. Byl jsem nejlepší králův generál a on mě 
poslal do "
+"těchto děr najít Žezlo. Ale skřeti mě a moje muže uvěznili v této 
jeskyni, "
+"kde jsme zemřeli hladem. Trpaslíci nám nepomohli a nechali nás zemřít. 
Teď "
+"se vám všem pomstím!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:338
 msgid ""
 "Argh! I am vanquished! But at least by worthy foes, instead of those foul "
 "Orcs."
 msgstr ""
+"Ach! Porazili mne! Alespoň to byl důstojný nepřítel, a ne ti hnusní 
skřeti."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:343
 msgid "Rest in peace, Lionel. The poor, lost general."
-msgstr ""
+msgstr "Odpočívej v pokoji, Lioneli. Ubohý ztracený generál."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:348
 msgid ""
@@ -5282,14 +6520,18 @@
 "not asking for directions when I became lost. May you have better fortune in "
 "your quest than I did!"
 msgstr ""
+"Jsem zničen, ale moje poslání musí být naplněno. I když jste moji 
nepřátelé, "
+"jste správní lidé. Žezlo je severně odtud, hluboko v jeskyních. Udělal 
jsem "
+"chybu, že jsem se neptal na cestu, když jsem se ztratil. Snad budete mít 
víc "
+"štěstí ve svém pátrání, než jsem měl já."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Lost_General.cfg:404
 msgid "The earth shakes."
-msgstr ""
+msgstr "Zem se třese"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:3
 msgid "The Siege of Elensefar"
-msgstr ""
+msgstr "Obležení Elensefaru"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:23
 msgid ""
@@ -5300,108 +6542,128 @@
 "#Death of Konrad\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Znič oba nepřátelské vůdce\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Konráda\n"
+"#Vyčerpání počtu kol"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:111
 msgid ""
 "The party arrived at Elensefar at last, but found that the city had already "
 "fallen to the evil Orcs."
 msgstr ""
+"Společnost nakonec dorazila do Elensefaru, ale zjistili, že město již 
padlo "
+"zlým skřetům."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:116
 msgid "My lord! It seems the city has already fallen!"
-msgstr ""
+msgstr "Můj pane! Vypadá to, že město již padlo!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:121
 msgid "This is terrible news! We must retake the city!"
-msgstr ""
+msgstr "To jsou příšerné zprávy! Musíme město dostat zpět!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:126
 msgid ""
 "There are so many of them. This will not be easy! And look to the south! It "
 "seems that the undead are allied with the Orcs!"
 msgstr ""
+"Je jich tu tolik. Nebude to vůbec lehké! Podívejte se na jih! Vypadá to, 
že "
+"nemrtví se spolčili s skřety!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:131
 msgid ""
 "Here come the Elves! With our newly forged alliance with the Orcs, we will "
 "crush them with ease!"
 msgstr ""
+"Elfové přicházejí! S naším novým posíleným spojenectvím se skřety 
vás lehce "
+"rozdrtíme!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:136
 msgid ""
 "We must take the city, and destroy the evil undead before reinforcements "
 "arrive!"
-msgstr ""
+msgstr "Musíme získat město a pozabíjet ty hnusné nemrtvé, než přijdou 
posily!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:166
 msgid "In the night, three dark figures creep out of the forest."
-msgstr ""
+msgstr "V noci se vynořily z lesa tři tmavé obrysy."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:171
 msgid "Halt! Who goes there, friend or foe?"
-msgstr ""
+msgstr "Stůjte! Kdo jste, spojenci či nepřátelé?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:176
 msgid ""
 "Greetings, friend. We are from the Elensefar Thieves Guild. We would like to "
 "help you against the Orcs!"
 msgstr ""
+"Vítej příteli. Jsme z Elensefarského cechu zlodějů. Rádi bychom ti 
pomohli v "
+"boji proti skřetům!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:181
 msgid "Thieves, hmmm? Who says we can trust such as you?"
-msgstr ""
+msgstr "Zloději, hm? Kdo říká, že můžeme takovým jako vy věřit?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:186
 msgid ""
 "We would understand if you don't trust us, of course, but it is in our "
 "mutual interest to rid the city of the Orcs!"
 msgstr ""
+"Samozřejmě pochopíme, když nám nebudeš věřit. Ale je to v nejlepším 
zájmu "
+"nás obou, osvobodit město od skřetů!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:191
 msgid "Hmm...I have to consider this..."
-msgstr ""
+msgstr "Hmm... Promyslím to..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:194
 msgid "Very well. You may join us."
-msgstr ""
+msgstr "Dobrá, můžete se k nám přidat."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:199
 msgid ""
 "We will serve you well, for we respect the help you are providing to our "
 "city. You shall find that there is honor, even among thieves."
 msgstr ""
+"Za pomoc, kterou poskytneš našemu městu, ti budeme dobře sloužit. 
Uvidíte, "
+"že zde zůstala čest, i když ve zlodějích."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:212
 msgid "We cannot trust your motives. We shall rescue the city on our own!"
-msgstr ""
+msgstr "Nemůžeme důvěřovat vašim pohnutkám. Zachráníme město sami!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:217
 msgid ""
 "Very well, we shall be gone then. You shall have to recapture the city "
 "without our help!"
-msgstr ""
+msgstr "Tedy dobře, přijdeme potom. Budete muset město získat bez naší 
pomoci!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:232
 msgid "Finally, we have retaken the city! Let us rest here, friends."
-msgstr ""
+msgstr "Konečně jsme získali město zpět! Odpočiňme si zde přátelé."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:241
 msgid "Victory! The thieves of Elensefar will be in your service, my lord"
-msgstr ""
+msgstr "Vítězství! Zloději Elensefaru budou vždy ve tvých službách, 
můj pane."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:246
 msgid "The party rested for three days, after which an old friend returned."
-msgstr ""
+msgstr "Společnost si tři dny odpočala, když se vrátil jejich starý 
přítel."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:267
 msgid ""
 "Greetings, friends. I see that you have rescued the city! I knew that you "
 "could do it."
 msgstr ""
+"Zdravím vás přátelé! Vidím, že jste zachránili město! Věděl jsem, 
že to "
+"dokážete."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:273
 msgid "Delfador! So good to see you! Where have you been?"
-msgstr ""
+msgstr "Delfadore! Jak rád tě vidím! Kde jsi byl?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:279
 msgid ""
@@ -5409,24 +6671,28 @@
 "the Northern Elves who came to the Council to offer us the support of the "
 "North Elves."
 msgstr ""
+"Setkal jsem se s Velkou elfskou radou. Toto je Kalenz, pán severních elfů, 
"
+"který přišel k Radě nabídnout nám podporu severních elfů."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:285
 msgid "Greetings, friend."
-msgstr ""
+msgstr "Zdravím vás, přátelé!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:291
 msgid ""
 "Delfador, we have captured this city, but surely Asheviere's men will come "
 "and attack us! What should we do?"
 msgstr ""
+"Delfadore, získali jsme město, ale brzy nepochybně přijdou muži Ašvíry 
a "
+"zaútoči na nás! Co budeme dělat?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:297
 msgid "The Council has met and decided: we must capture the Scepter of Fire."
-msgstr ""
+msgstr "Rada se sešla a rozhodla se: musíme získat Ohnivé žezlo!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:303
 msgid "The Scepter of Fire? What's that?"
-msgstr ""
+msgstr "Ohnivé žezlo? Co to je?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:309
 msgid ""
@@ -5437,10 +6703,16 @@
 "of it, at constant war with the Orcs, the Scepter was lost somewhere in the "
 "great caverns."
 msgstr ""
+"Za vlády Gararda I., otce tvého strýce, se trpaslíci z Knalgy rozhodli "
+"vyrobit králi velkolepé žezlo. Jejich nejzručnějším kovářům zabrala 
jeho "
+"výroba několik let. Ale brzy po jeho dokončení skřeti vtrhli do tunelů "
+"Knalgy. Nyní je tam chaos, ale nějací trpaslíci prý stále ještě 
žijí v "
+"jistých částech, v neustálé válce se skřety. Žezlo se ztratilo kdesi 
v těch "
+"velkých jeskyních."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:315
 msgid "But what has this to do with me?"
-msgstr ""
+msgstr "Aha, ale co to má co dělat se mnou?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:321
 msgid ""
@@ -5448,14 +6720,17 @@
 "edict that whichever member of the royal family could retrieve the Scepter "
 "of Fire would rule the land."
 msgstr ""
+"Garard II., tvůj strýc, se nemohl rozhodnout mezi následníky, a tak "
+"vyhlásil, že kterýkoli člen královské rodiny, který zvládne znovu 
získat "
+"Ohnivé žezlo, bude vládnout zemi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:327
 msgid "Oh, and you want me to get this scepter?"
-msgstr ""
+msgstr "Aha... a ty chceš, abych to žezlo získal?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:333
 msgid "We will help you get it, my lord."
-msgstr ""
+msgstr "Pomůžeme ti ho získat, můj pane!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:339
 msgid ""
@@ -5463,18 +6738,23 @@
 "help seal her place as ruler. But if you get the Scepter first, the people "
 "will support you as the king."
 msgstr ""
+"Času máme málo. Myslíme si, že Ašvíra ho také hledá, aby jí pomohlo 
zpečetit "
+"její pozici vládkyně. Jestli získáš Žezlo dříve než ona, lid tě 
podpoří jako "
+"nového krále."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:345
 msgid "Me? King?"
-msgstr ""
+msgstr "Mě, a krále?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/The_Siege_of_Elensefar.cfg:351
 msgid "Yes, Konrad. I believe you will be king one day. Now let us make haste!"
 msgstr ""
+"Ano, Konráde. Věřím, že právě ty budeš jednoho dne králem. Nyní si 
však už "
+"musíme pospíšit!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:3
 msgid "The Valley of Death - The Princess's Revenge"
-msgstr ""
+msgstr "Údolí smrti - princeznina pomsta"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:24
 msgid ""
@@ -5486,70 +6766,85 @@
 "#Death of Delfador\n"
 "#Death of Kalenz"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Přežij dva dny\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Konráda\n"
+"#Smrt Delfadora\n"
+"#Smrt Kalenze"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:174
 msgid ""
 "My lord! This road does not seem as safe as we had hoped. Look around us at "
 "the hills - there are undead about!"
 msgstr ""
+"Můj pane! Tato cesta mi nepřipadá tak bezpečná, jak jsme si mysleli. "
+"Podívejte se na kopce okolo nás -- jsme obklíčeni nemrtvými!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:179
 msgid "Who are these who approach? Let us kill them all!"
-msgstr ""
+msgstr "Kdo jsou ti, kteří se k nám blíží? Zabme je všechny!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:184
 msgid "To arms, men! The undead hordes approach!"
-msgstr ""
+msgstr "Do zbraně muži! Nemrtví se blíží!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:189
 msgid ""
 "Let us never surrender to these foul beasts of the pit! We fight until "
 "victory, or until every one of us is slain!"
 msgstr ""
+"Nikdy se nevzdávejme těmto nečistým příšerám z děr. Budeme bojovat 
do "
+"vítězství nebo dokud každý z nás nepadne!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:198
 msgid "There are just so many! What shall we do?"
-msgstr ""
+msgstr "Je jich tu tolik! Co jen budeme dělat?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:203
 msgid "Let us hold them off as long as we can!"
-msgstr ""
+msgstr "Zkrátka je odrážejme, jak jen budeme moci!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:250
 msgid "I have come once again to aid you, friends!"
-msgstr ""
+msgstr "Opět jsem vám přišel pomoci, přátelé!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:255
 msgid "White mages? Come to help us? But what are they doing here?"
-msgstr ""
+msgstr "Bílí kouzelníci? Přicházejí nám na pomoc? Ale co zde dělají?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:260
 msgid ""
 "That is Moremirmu! He helped us fight the undead in the Isles of the Damned, "
 "let us hope he can help us once more!"
 msgstr ""
+"Tamto je Moremirmu! To on nám pomohl proti Muff Malalovi, doufejme, že nám 
"
+"opět pomůže!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:272
 msgid ""
 "The sun rises in the east. Surely the undead do not have the power to "
 "continue their onslaught through another day!"
 msgstr ""
+"Na východě vychází slunce. Teď už nemají nemrtví dost síly, aby 
mohli nadále "
+"zabíjet!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:277
 msgid "Indeed not! I feel we have survived this battle."
-msgstr ""
+msgstr "Vskutku ne! Cítím, že tuto bitvu jsme přežili."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:282
 msgid "Whew! That was a difficult battle, but they are retreating at last!"
-msgstr ""
+msgstr "Ano! Tohle byla obtížná bitva, ale oni konečně ustupují!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:306
 msgid "Yes! We have fought them off!"
-msgstr ""
+msgstr "Ano! Porazili jsme je!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:321
 msgid "Thank you for returning to help us, Moremirmu."
-msgstr ""
+msgstr "Děkuji ti Moremirmu, že ses vrátil, abys nám pomohl."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:326
 msgid ""
@@ -5558,12 +6853,18 @@
 "of how you were tricked into traveling these dangerous lands. We could do "
 "nothing but help you!"
 msgstr ""
+"Je to moje povinnost a potěšení, můj pane! Když jsme zrovna odpočívali 
před "
+"naší poutí, pojedli jsme s královskou gardou princezny a slyšeli jsme, 
jak "
+"mluví o tom, že jste byl obelhán, takže jste jel do těchto 
nebezpečných "
+"krajů. Nemohli jsme udělat nic jiného než ti přispěchat na pomoc."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:331
 msgid ""
 "So, she tricked us into coming this way! Where may we go now? Which way will "
 "be safe for us?"
 msgstr ""
+"Takže ona nás sem poslala úmyslně! Kam můžeme teď jít? Která cesta 
pro nás "
+"bude bezpečná?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:336
 msgid ""
@@ -5572,34 +6873,45 @@
 "able to ford the great river at Abez. Make haste though, for you will not be "
 "able to ford the river in winter!"
 msgstr ""
+"Musíš se dostat pryč ze sevření té ohavné královny, můj pane. 
Musíš "
+"pokračovat na severovýchod a překročit hory gryfonů, teprve pak budete "
+"schopni přebrodit velkou řeku u Abezu. Musíte si ale pospíšit, než 
přijde "
+"zima. Pak byste se přebrodit nemohli."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:341
 msgid ""
 "Thank you for your counsel, good friend! May our paths meet again in happier "
 "times!"
 msgstr ""
+"Děkuji ti mnohokrát za tvoji radu, dobrý příteli! Snad se naše cesty v "
+"budoucnu opět setkají!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:357
 msgid ""
 "It greatly saddens me that Moremirmu was slain on the field, after he helped "
 "us."
 msgstr ""
+"Velmi truchlím pro Moremirmovu smrt na bitevním poli, potom co se k nám "
+"vrátil pomoci nám."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:362
 msgid "May he rest peacefully!"
-msgstr ""
+msgstr "Nechť odpočívá v pokoji!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:367
 msgid ""
 "He died fighting for you, Prince, just as any of us would be willing to die "
 "for you."
 msgstr ""
+"Zemřel, když bojoval za tebe, princi, tak jako by pro tebe zemřel mnohý z 
"
+"nás."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:374
 msgid ""
 "This place makes me feel uneasy, even with the undead retreating. Where may "
 "we go now?"
 msgstr ""
+"Toto místo mě znervózňuje, i když už nemrtví ustoupili. Kam teď 
můžeme jít?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:379
 msgid ""
@@ -5607,14 +6919,16 @@
 "corner. We must make haste to the north lands, across the great river. Let "
 "us go quickly!"
 msgstr ""
+"Země Wesnothu pro nás nejsou bezpečné. Královniny síly prohledají 
každý "
+"kout. Musíme si pospíšit do severních zemí, přes velkou řeku. Jděme 
rychle!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Death.cfg:384
 msgid "Indeed! Let us go from here!"
-msgstr ""
+msgstr "Vskutku! Pojďme odtud!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:3
 msgid "The Valley of Statues"
-msgstr ""
+msgstr "Údolí soch"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:79
 msgid ""
@@ -5626,143 +6940,169 @@
 "#Death of Li'sar\n"
 "#Death of Kalenz"
 msgstr ""
+"Úkol:\n"
+"@Znič všechny nepřátele\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Konráda, nebo jeho změna v kámen\n"
+"#Smrt Delfadora, nebo jeho změna v kámen\n"
+"#Smrt Kalenze\n"
+"#Smrt Li'sar"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:123
 msgid "Bewarned, a great monster lives in the hills ahead."
-msgstr ""
+msgstr "Mějte se na pozoru, velká příšera žije v horách před vámi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:263
 msgid "Look ahead of us, Orcs and Trolls!"
-msgstr ""
+msgstr "Podívejte, před námi jsou trolové a skřeti!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:268
 msgid "But they look strange -- look, they're just statues!"
-msgstr ""
+msgstr "Ale vypadají zvláštně -- jsou to jenom sochy!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:273
 msgid ""
 "That's very strange, why would someone make statues of such foul creatures?"
-msgstr ""
+msgstr "To je velmi zvláštní, proč by někdo tvořil sochy takových 
stvůr?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:278
 msgid "Who are these that approach our valley, my apprentice?"
-msgstr ""
+msgstr "Kdo jsou ti, kteří ruší naše údolí, můj učedníku?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:283
 msgid "Halt! You will not pass by this way!"
-msgstr ""
+msgstr "Zastavte! Tudy neprojdete!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:288
 msgid "We seek only free passage through your valley. We mean no harm."
 msgstr ""
+"Hledáme pouze volný průchod vaším údolím. Nemáme v úmyslu vám nijak 
ublížit."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:293
 msgid "No-one passes by us. We rule this valley, and you cannot defeat us!"
 msgstr ""
+"Nikdo kolem nás neprojde! My vládneme tomuto údolí a vy nás nemůžete 
zničit!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:298
 msgid ""
 "If you do not let us through, we will pierce you with sword and bow! Come, "
 "let us take up arms against them!"
 msgstr ""
+"Jestliže nás nenecháte projít, probodneme vás mečem a šípem! Do 
zbraně!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:303
 msgid ""
 "Do you really think by mere force of arms you can defeat us? Some Orcs were "
 "once foolish enough to think that as well..."
 msgstr ""
+"Opravdu si myslíš, že nás dokážeš porazit pouhou silou zbraní? 
Někteří "
+"skřeti byli kdysi natolik hloupí, že se o to pokusili..."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:308
 msgid "Does he mean that these who stand in front of us were once live Orcs?"
 msgstr ""
+"Myslí tím snad, že ti, kteří tu před námi stojí, byli kdysi živí 
skřeti?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:313
 msgid ""
 "Careful, I have heard of such things. We must proceed with caution, and try "
 "to discover the nature of the power these wizards wield."
 msgstr ""
+"Opatrně, už jsem slyšel o takových věcech. Musíme postupovat 
obezřetně a "
+"pokusit se najít podstatu moci, jíž tito čarodějové vládnou."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:318
 msgid "This place feels eerie. Is there no other way?"
-msgstr ""
+msgstr "Toto místo mi nahání hrůzu. Nemůžeme jít jinudy?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:323
 msgid ""
 "I for one am not afraid of these who would oppose us. I feel certain that "
 "once a sword is driven through them, they will threaten us no more."
 msgstr ""
+"Nezaleknu se nikoho, kdo by se nám postavil. Myslím, že když skrz ně 
projde "
+"jednou meč, už nám neublíží."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:328
 msgid "There is no other way, but it is carefully that we shall proceed."
-msgstr ""
+msgstr "Nemáme na vybranou, ale měli bychom procházet opatrně."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:349
 msgid "All I can see in here is a large mirror!"
-msgstr ""
+msgstr "Jediné, co tady vidím, je jedno veliké zrcadlo!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:354
 msgid ""
 "I have heard of such things -- quickly, smash it! Perhaps the power of the "
 "Cockatrices is tied to it!"
 msgstr ""
+"Už jsem o takových věcech slyšel -- rychle, rozbij je! Snad je v něm 
ukryta "
+"síla bazilišků!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:359
 msgid "Very well, I'll smash it!"
-msgstr ""
+msgstr "Dobře, rozbiji je!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:367
 msgid "No! The power of my creations is destroyed!"
-msgstr ""
+msgstr "Ne! Síla mých stvůr je zničena!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:374
 msgid "Free from this prison of stone at last! Now we will gain revenge!"
-msgstr ""
+msgstr "Konečně jsme osvobozeni z kamenného vězení! Pomsta bude sladká!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:379
 msgid "First we have to fight these silly birds, and now foul Orcs!"
 msgstr ""
+"Nejprve jsme bojovali s těmi šílenými ptáky, a teď i s hnusnými 
skřety!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:384
 msgid "Fall on them men!"
-msgstr ""
+msgstr "Na ně, muži!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:406
 msgid "With Konrad turned into a statue, surely all is lost!"
-msgstr ""
+msgstr "Když se teď Konrád změnil v kámen, je vše zajisté ztraceno!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:421
 msgid ""
 "No! Delfador has been turned to stone! Without him we have no chance of "
 "unworking the wizard's power. All is lost!"
 msgstr ""
+"Ne! Delfador se změnil v kámen! Bez něj nemáme šanci zvítězit nad 
mocí "
+"čarodějů. Vše je ztraceno!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:433
 msgid "What happened there?"
-msgstr ""
+msgstr "Co se to stalo?"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/Valley_of_Statues.cfg:438
 msgid ""
 "These Cockatrices will turn all our troops to stone, as they have the Orcs "
 "if we cannot find a way to undo their power!"
 msgstr ""
+"Tito bazilišci změní všechny naše jednotky v kámen, stejně jako 
skřety, "
+"nenajdeme-li způsob, jak jim vzít jejich sílu!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/deaths.cfg:9
 msgid "We are vanquished, for I have been defeated!"
-msgstr ""
+msgstr "Byl jsem zabit, byli jsme přemoženi!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/deaths.cfg:40
 msgid "Argh! I am finished!"
-msgstr ""
+msgstr "Ach né! Jsem vyřízený!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/deaths.cfg:54
 msgid "No! This is the end! We have been defeated!"
-msgstr ""
+msgstr "Né! Tohle je konec! Byli jsme poraženi!"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:5
 msgid ""
 "In the twenty-seventh year of the reign of Garard II, king of Wesnoth, the "
 "kingdom was plunged into a bitter war with the Peoples of the North."
 msgstr ""
+"V dvacátém sedmém roce vlády Gararda II., krále země Wesnoth, se 
království "
+"zapletlo do trpké války se seveřany."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:10
 msgid ""
@@ -5770,6 +7110,9 @@
 "led his forces to meet them. Splitting his army in two, he led one half "
 "while his son, the crown prince Eldred, led the other."
 msgstr ""
+"Seveřané se utábořili u Galcadaru, blízko brodu u Abezu, a král vedl 
svoje "
+"síly do střetu s nimi. Rozdělil svoji armádu na dvě části, jednu 
polovinu "
+"vedl on a druhou vedl jeho syn, korunní princ Eldred."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:15
 msgid ""
@@ -5778,6 +7121,10 @@
 "the heat of battle, Eldred's men turned on the king. And so, Garard was "
 "slain in battle that day, along with his brother and all his sons but Eldred."
 msgstr ""
+"Eldred byl chrabrý a udatný válečník, který uměl svoje vojáky dobře 
vést. "
+"Naneštěstí pro Gararda, byl také ambiciozní... a zrádný. Ve vřavě 
bitvy se "
+"Eldredovi muži obrátili proti svému krali, a Garard byl zabit v bitvě 
spolu "
+"se svým bratrem a všemi svými syny, kromě Eldreda."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:20
 msgid ""
@@ -5785,12 +7132,17 @@
 "battle from a nearby hill. The rule of her son would surely satisfy her lust "
 "for power far better than her husband's had."
 msgstr ""
+"Královna Ašvíra, Garardova manželka, tomu přihlížela se škodolibou 
radostí z "
+"nedalekého kopce, odkud sledovala bitvu. Vláda jejího syna by bezpochyby "
+"daleko lépe uspokojila její žádostivost po moci než vláda jejího 
manžela."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:25
 msgid ""
 "In exchange for tribute, the Northern king happily made peace with Eldred, "
 "who proclaimed himself king and led his army back to Weldyn."
 msgstr ""
+"Severní král přijal velmi rád mír s Eldredem, výměnou za určitý 
poplatek. "
+"Eldred se prohlásil králem a vedl svoje vojsko zpět do Weldynu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:30
 msgid ""
@@ -5798,6 +7150,9 @@
 "haste, reached Weldyn first. He mustered a force of loyalists to fight "
 "Eldred and avenge the king's death."
 msgstr ""
+"Garardův arcimág Delfador se však zachránil a unikl z bitvy, takže mohl "
+"rychle odjet do Weldynu, jehož dosáhl první. Shromáždil síly věrných 
k "
+"utkání s Eldredem a k pomstě královy smrti."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:35
 msgid ""
@@ -5805,18 +7160,26 @@
 "ringing in his ears: 'Fight no one great or small except the old mage, whose "
 "head should be severed from his shoulders.'"
 msgstr ""
+"Eldred vstupoval do bitvy s jednoduchou radou od sve matky, kterou měl 
stále "
+"na mysli: „Nebojuj s nikým velkým ani malým, kromě jednoho starého "
+"kouzelníka, jehož hlavu patří srazit s ramenou.“"
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:40
 msgid ""
 "And Eldred did indeed meet Delfador face-to-face in battle that day. Sword "
 "clashed against staff, as the wise old mage fought the brash young warrior."
 msgstr ""
+"Eldred se v bitvě vskutku setkal s Delfadorem tváří v tvář. Meč 
zařinčel o "
+"čarodějovu hůl. Moudrý starý čaroděj proti mladému, silnému... a 
příliš "
+"unáhlenému válečníkovi."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:45
 msgid ""
 "In the end Delfador's men were defeated and routed, but Asheviere found her "
 "son's lifeless body, fixed to the ground by the great mage's staff."
 msgstr ""
+"Delfadorovi muži nakonec prohráli bitvu a ustoupili, avšak Ašvíra 
nalezla "
+"bezvládné tělo svého syna připevněné k zemi mágovou holí."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:50
 msgid ""
@@ -5824,6 +7187,9 @@
 "Knowing that the king's young nephews were next in line to the throne, she "
 "ordered them all killed, and declared herself Queen of Wesnoth."
 msgstr ""
+"Ašvíra převzala velení vojska a odvedla ho zpět do Weldynu. Uvědomila 
si "
+"totiž, že královi synovci a neteře mají nárok na trůn, a tak 
rozkázala "
+"všechny zabít a sama se prohlásila královnou Wesnothu."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:55
 msgid ""
@@ -5831,6 +7197,9 @@
 "the palace and stole away Konrad, the youngest of Garard's nephews, thereby "
 "saving him from death."
 msgstr ""
+"Hned jak se Delfador doslechl o rozkazech Ašvíry, vstoupil tajně do 
paláce a "
+"ukradl Konráda, nejmladšího z Garardových synovců, aby ho zachránil 
před "
+"smrtí."
 
 #: data/scenarios/Heir_To_The_Throne/intro.cfg:60
 msgid ""
@@ -5838,10 +7207,13 @@
 "the protection of the Elves, watching sadly as Asheviere's reign of terror "
 "over the land began..."
 msgstr ""
+"Unikl s Konrádem do západních lesů, kde ho vychovával pod ochranu elfů. 
"
+"Přitom však musel smutně přihlížet, jak začala Ašvířina strašná 
vláda "
+"strachu..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:6
 msgid "Black Flag"
-msgstr ""
+msgstr "Černá vlajka"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:27
 msgid ""
@@ -5853,11 +7225,18 @@
 "#Death of Grüü\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Zabij Slowhanda\n"
+"Porážka:\n"
+"#Kapounova smrt\n"
+"#Smrt Gruua\n"
+"#Pomalý postup"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:120
 #: data/units/Transport_Galleon.cfg:3
 msgid "Transport Galleon"
-msgstr ""
+msgstr "Dopravní galeona"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:122
 msgid "Transport"
@@ -5865,42 +7244,46 @@
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:131
 msgid "So here is Tirigaz."
-msgstr ""
+msgstr "Tak tohle je Tirigaz"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:136
 msgid ""
 "Looks like they are to be facing attack from pirates of the High Sea. We "
 "should help them."
-msgstr ""
+msgstr "Zdá se, že čelí pirátům z otevřeného moře. Měli bychom jim 
pomoci."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:141
 msgid "I propose that Gork, you and I call for reinforcements."
-msgstr ""
+msgstr "Navrhuji, abychom Gork, ty a já nejprve sehnali nějaké posily."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:146
 msgid ""
 "Call for reinforcements? Do you mean you don't want to fight for our "
 "brothers? Are you a coward, Vraurk?"
 msgstr ""
+"Posily? Vypadá to, jako bys nechtěl bojovat za své bratry! Bojíš se 
snad, "
+"Vraurku?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:151
 msgid "Me? I'll show you if I'm a coward!"
-msgstr ""
+msgstr "Já? Však já vám ukážu, jak se bojím!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:156
 msgid ""
 "It is not time for quarreling! I'm to contain them, go find reinforcements."
-msgstr ""
+msgstr "Nechte těch hádek. Postarám se o ně a vy jděte pro posily."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:161
 msgid "This is a wise choice. Good luck, son of the Black Eye."
-msgstr ""
+msgstr "Moudrá volba, Černé oko. Lovu zdar."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:175
 msgid ""
 "Haha! Our plan is going well, let surround them on land while our allies "
 "attack them from sea!"
 msgstr ""
+"Haha! Náš plán se daří. Zbývá obklíčit je ze břehu, když už na 
ně útočí z "
+"moře."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:185
 msgid ""
@@ -5908,34 +7291,41 @@
 "find forces to counter attack. Although we can't defeat those pirates "
 "without naval forces, we can wipe humans out of this region."
 msgstr ""
+"Utočí z obou stran! Grüe, kryj nás, než se dostaneme k Tirigazu a 
přivedeme "
+"posily k protiútoku. Ačkoli tyto piráty nemůžeme porazit bez 
námořních "
+"jednotek, můžeme z téhle oblasti vyhnat lidi."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:190
 msgid "I love this strategy, chief!"
-msgstr ""
+msgstr "Miluji takovýto postup, veliteli."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:259
 msgid "Pillage! Let's plunder these orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "Do útoku! Na skřeťáky!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:271
 msgid "Aaaargh! I die!"
-msgstr ""
+msgstr "Aaargh! Dostali mě!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:276
 msgid "Finally you paid for all of what you did to my Orc brothers!"
-msgstr ""
+msgstr "Teď zaplatils za vše, cos provedl mým sktřetím bratům!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:284
 msgid ""
 "We're back! We have bad news, the humans are regrouping on our tails, we "
 "must leave."
 msgstr ""
+"Jsme zpět. A neneseme dobré zprávy. Za námi se blíží lidé a 
přicházejí jim "
+"další a další posily. Musíme pryč."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:289
 msgid ""
 "But where is the rest of the council? We haven't made such a long journey "
 "to flee!"
 msgstr ""
+"Ale kde jsou představitelé Velikého sněmu? Nešli jsme přece tak dlouhou 
"
+"cestu nadarmo?!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:294
 msgid ""
@@ -5943,6 +7333,9 @@
 "Hills. I think we should go for them as soon as possible and evacuate this "
 "city."
 msgstr ""
+"Dostali jsme od nich zprávu, že se v zájmu své bezpečnosti přesunuli 
dále na "
+"východ -- k Mournedským horám. Měli bychom opustit toto město a jítpro 
ně "
+"tak rychle, jak to jen půjde."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:299
 msgid ""
@@ -5950,12 +7343,18 @@
 "scorpions and outlaws. And bypassing it would take ages! Not to mention "
 "after this desert, we'll have to cross the Silent Forest!"
 msgstr ""
+"Ale Mournedské hory leží až za pouští smrti. A ta se jen hemží 
obřími "
+"jedovatými škorpióny a zbojníky. Přejít tuhle poušť zabere celou 
věčnost. A "
+"to ani nemluvím o Mlčícím lese, kterým pak budeme muset projít, když 
se "
+"dostaneme přes poušť."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Black_Flag.cfg:304
 msgid ""
 "So we have no choice ... I've never tasted scorpions but sure, this journey "
 "promises to be fun."
 msgstr ""
+"Nemáme na výběr... A škorpióny jsem ještě nikdy neokusil, takže tahle 
cesta "
+"slibuje dostatek povyražení."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:7
 msgid "Clash of Armies"
@@ -5972,14 +7371,22 @@
 "#Death of Grüü\n"
 "#Death of Inarix"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Úspěšně braň Prestim po čtyři dny\n"
+"Porážka:\n"
+"#Zničení některé věže Prestimu\n"
+"#Kapounova smrt\n"
+"#Smrt Gruua\n"
+"#Smrt Inarixe"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:196
 msgid "So here we are, they are preparing to assault."
-msgstr ""
+msgstr "Tak jsme tu. Přípravy na útok jsou v plném proudu."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:202
 msgid "Prestim's walls are rock hard, they' ll break clean off on them."
-msgstr ""
+msgstr "Zdi Prestimu jsou jako skála. Nikdo je nepokoří."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:208
 msgid ""
@@ -5987,68 +7394,82 @@
 "built on three towers. If one of them is destroyed, a breach will allow "
 "humans to enter Prestim ... needless to say, this would be the end for us."
 msgstr ""
+"Nejsem si tak jist. Každá pevnost má svou slabinu. Klíčové jsou tři 
věže. "
+"Jakmile jedna padne, průlom dovolí lidem dostat se do Prestimu ... a 
nemusím "
+"snad dodávat, že to by byl máš konec."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:214
 msgid ""
 "I've received messengers from the Council, saying that they are regrouping "
 "tribes into the Great Horde."
 msgstr ""
+"Přináším zprávu od Velikého sněmu. Kmeny spojily své síly v jedno 
vojsko, "
+"Mocnou hordu."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:220
 msgid "Great! When do they arrive?"
-msgstr ""
+msgstr "Výtečně! A kdy dorazí sem?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:226
 msgid "In four days minimum. I fear it will be too late."
-msgstr ""
+msgstr "Bohužel nejdříve za čtyři dny. Obávám se, že už bude pozdě."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:232
 msgid "I don't think so, there is still a way.."
-msgstr ""
+msgstr "To si nemyslím. Stále je tu jedna možnost..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:238
 msgid "Which one?"
-msgstr ""
+msgstr "Jaká?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:244
 msgid ""
 "Most of forces will cross the river by the ford where the bridge where "
 "previously. If we manage to defend it, we might still have a chance."
 msgstr ""
+"Podle mě se nejvíce nepřátel pokusí přebrodit řeku v místech, kde 
dříve "
+"stávaly mosty. Terén je zde přístupný a řeka mělká. Jestliže 
ubráníme tato "
+"místa, máme šanci."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:250
 msgid "And if we fail?"
-msgstr ""
+msgstr "A když ne?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:256
 msgid ""
 "Then they will assault Prestim at five versus one. We'll just have to pray "
 "mother earth."
 msgstr ""
+"Tak dobijí Prestim silou pěti na jednoho, a budeme se už jen modlit k 
matce "
+"zemi."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:262
 msgid "Great."
-msgstr ""
+msgstr "Vynikající."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:268
 msgid "Then, the battle for Prestim began."
-msgstr ""
+msgstr "A tak začala bitva o Prestim."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:288
 msgid "We arrive to honor our alliance, Earl Lanbec'h."
 msgstr ""
+"Hlásím, že jsme dorazili. Připraveni k boji za slávu naší aliance a 
hraběte "
+"Lanbeca."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:383
 msgid "Here we are! Hold on Prestim, we arrive to push them to the river!"
-msgstr ""
+msgstr "Tak jsme zde! Braňte Prestim! My je zatlačíme do řeky!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:389
 msgid "They are too numerous now, RETREAT !"
-msgstr ""
+msgstr "Je jich příliš mnoho! Ústup!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:412
 msgid "The great horde at last! I was begining to think they will never come."
 msgstr ""
+"Vojsko spojených kmenů. Mocná horda, konečně! Už jsem se začínal 
bát, že "
+"nikdy nedorazí."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:418
 msgid ""
@@ -6056,25 +7477,32 @@
 "undermined morale of humans. Now they are retreating to their fortresses "
 "and won't get out of them."
 msgstr ""
+"Ubránit Prestim před takovou přesilou byl hrdinský kousek, který zjevně 
"
+"nalomil morálku lidí. Teď ustupují. Zalezou do svých pevností a už je 
tu "
+"nikdy neuvidíme."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:424
 msgid ""
 "It is now time to show them who we are and to lead the Great Horde to their "
 "tails! They won't have a rest untill we'll destitute Earl Lanbec'h!"
 msgstr ""
+"Je načase jim ukázat, kdo je tu pánem. Vyšleme Mocnou hordu, aby "
+"pronásledovala ustupující jednotky. Nedáme jim spát, dokud nedostaneme "
+"hraběte Lanbeca!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:431
 msgid ""
 "Kapou'e will come back in Son of the Black Eye chapter II, 'The Great Horde'."
 msgstr ""
+"A tak se ještě setkáme v druhé kapitole, Syn Černého oka II, Mocná 
horda."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Clash_Of_Armies.cfg:448
 msgid "No! The walls of prestim are destroyed, we are done!"
-msgstr ""
+msgstr "Ne! Zdi Prestimu jsou v troskách. Jsme ztraceni!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:7
 msgid "The Desert of Death"
-msgstr ""
+msgstr "Poušť smrti"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:28
 msgid ""
@@ -6086,50 +7514,69 @@
 "#Death of Grüü\n"
 "#Death of a Shaman"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Zabij An Danta\n"
+"Porážka:\n"
+"#Kapounova smrt\n"
+"#Smrt Gruua\n"
+"#Smrt Å¡amana"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:115
 msgid ""
 "It's been two days since we entered this desert. I have never been so hot "
 "and we have nearly finished our food."
 msgstr ""
+"Už to jsou dva dny, co se plahočíme touhle pouští. Nikdy jsem nezažil 
takové "
+"horko, a navíc nám docházejí zásoby jídla."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:120
 msgid ""
 "I'm hungry and we found no giant scorpion yet. I'm sure it would be "
 "delicious."
 msgstr ""
+"Taky mám hlad, a pořád jsem nenašel žádného pouštního 
škorpióna.Jsem si "
+"jist, že by mi chutnal."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:125
 msgid ""
 "I hope we won't find one! They are terrible armored beasts and your troll "
 "clubs are useless against their heavy shells."
 msgstr ""
+"Já doufám, že žádného ani nenajdeme. Jsou to obrovské obrněné 
potvory a s "
+"jejich tvrdým krunýřem si ani tvoje trolí palice neporadí."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:130
 msgid ""
 "I've been told the best way to defeat them is to attack their eyes with "
 "sharp blades. But I hope too we won't meet them."
 msgstr ""
+"Říká se, že je lze nejsnáz zabít, když proboneš ostrým nožem jejich 
oči. Ale "
+"také doufám, že žádného nepotkáme."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:135
 msgid ""
 "The sun is rising, we should resume our journey and find this oasis "
 "mentioned on the map before the sun get high."
 msgstr ""
+"Vychází slunce; měli bychom pokračovat v cestě. Zkusíme najít oázu, 
která tu "
+"je zakrelsena na mapě, než se slunce dostane vysoko."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:140
 msgid ""
 "Stay alert! This oasis is known to be a den of outlaws and desert pillagers."
 msgstr ""
+"Zůstávejte ve střehu! Ta oáza je známá jako brloh zločinců a 
pouštních "
+"nájezdníků."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Desert_Of_Death.cfg:166
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:155
 msgid "We've done it! Now we need some rest, before we continue our journey."
-msgstr ""
+msgstr "Podařilo se! Teď si chvíli odpočineme, než budeme pokračovat v 
cestě."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:6
 msgid "End Of Peace"
-msgstr ""
+msgstr "Konec míru"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:27
 msgid ""
@@ -6140,39 +7587,52 @@
 "#Death of Kapou'e\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Poraž Alberta a jeho vojsko\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Kapouna\n"
+"#Uplynutí času"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:97
 msgid ""
 "Look, companions! Those orcs don't imagine they are living their last day. "
 "Let's slay all of them and give this land back to our people!"
 msgstr ""
+"Hleďme! Tihle skřeti jistě netuší, že dnešek je jejich posledním 
dnem. "
+"Všechny je pobijme a navraťme tuto zemi našim lidem!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:102
 msgid ""
 "We are attacked by these humans! Hurry up, we must defend our fathers' land!"
 msgstr ""
+"Jsme napadeni! Do zbraně! Budeme bránit naši otčinu do poslední kapky 
krve!!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:107
 msgid "The battle begun."
-msgstr ""
+msgstr "A bitva začala."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:119
 msgid "Argh! I die! But other humans will go and slay you, filthy orcs!"
 msgstr ""
+"Uh. Argh. Umírám, ale lidé, kteří přijdou po nás, vás zničí, vy 
špinaví "
+"skřeti!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:128
 msgid "Hurrah! Victory!"
-msgstr ""
+msgstr "Hohooo! Vítězství je naše!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:133
 msgid ""
 "We are victorious this time, but humans are organizing themselves in a huge "
 "army. We have just defeated a vanguard, they are coming massively."
 msgstr ""
+"Nečekal jsem, že vůbec zvítězíme. Bylo jich však podezřele málo. 
Jistě to "
+"byl jen předvoj mnohem větší armády. A ta teď míří sem."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:138
 msgid "What should be do, chief?"
-msgstr ""
+msgstr "A co bude dál, veliteli?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:143
 msgid ""
@@ -6180,18 +7640,25 @@
 "Council. Some of them live in Barag Gor in the lands of the free tribes. "
 "We must leave, now!"
 msgstr ""
+"Musíme chránit náš lid. Sami toho moc nezmůžeme, a proto musíme 
požádat o "
+"pomoc Velký sněm. Nekteří jeho členové žijí v Barag Gor, v zemi 
svobodných "
+"kmenů. Teď odtud musíme zmizet."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:148
 msgid ""
 "But the free tribes are beyond the Mountains of Haag. These moutains are "
 "infested of dwarves and wild trolls."
 msgstr ""
+"Ale svobodné kmeny jsou až za horami Haag a celé pohoří se jenom hemží 
"
+"skupinami trpaslíků a divokých trolů."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/End_Of_Peace.cfg:153
 msgid ""
 "We have no choice, we shall pass. The trolls have been our allies in the "
 "past--maybe they can help us. Hurry up, we must leave now."
 msgstr ""
+"Nemáme na výběr. Jediná šance je projít. Snad alespoň trolové na nás 
nebudou "
+"útočit. Přece jen to kdysi bývali naši spojenci. A dost řečí, 
vyrazíme."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:199
 msgid ""
@@ -6199,10 +7666,13 @@
 "fortified bridge over the Gork river has been taken this morning by a small "
 "commando of elves, we already tried to assault it twice without success."
 msgstr ""
+"Přicházejí další posily! Ať jste kdo jste, vítejte v Prestimu! 
Opevněný most "
+"přes řeku Gork byl dnes ráno napaden předvojem elfů. Dvakrát jsme se 
jej "
+"marně pokoušeli dobýt zpět."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:204
 msgid "Ah! They are no match against my mace."
-msgstr ""
+msgstr "Ále! Na můj palcát jsou krátcí."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:209
 msgid ""
@@ -6210,20 +7680,25 @@
 "are still blocked on the other side of the river some miles away. They won't "
 "be able to cross the river."
 msgstr ""
+"Je to horší, než se zdá. Zvědové přinesli zprávy, že ještěráci, 
naši "
+"přátelé, které vede Inarix, se dostali do obklíčení na druhém břehu 
řeky. "
+"Cestu k nám mají uzavřenu."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:214
 msgid ""
 "Elves and dwarves have joined humans against us and are camping near. "
 "Humans will arrive soon. We must destroy the southern bridge on the river."
 msgstr ""
+"Elfové a trpaslíci se spojili s lidmi. Utábořili se nedaleko a brzy 
dorazí "
+"až sem. Musíme zničit jižní most. Tím jejich postup zpomalíme."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:219
 msgid "We must do something!"
-msgstr ""
+msgstr "Musíme něco udělat!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:224
 msgid "I know what we must do. Kill elves and help Inarix cross."
-msgstr ""
+msgstr "Já vím, co uděláme. Zabijeme elfy a pomůžeme Inarixovi přejít 
řeku."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:229
 msgid ""
@@ -6231,40 +7706,47 @@
 "forget, we will sabotage the southern bridge as soon as the bulk of Saurians "
 "army will have crossed!"
 msgstr ""
+"To nebude snadné. Naši nepřátelé se již opevnili, a nezapomínejte, že 
budeme "
+"potřebovat jednotky na stržení jižního mostu, jakmile po něm 
ještěráci "
+"přejdou."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:234
 msgid ""
 "Each warrior trapped on the bridge or on the other side of the river will "
 "perish!"
-msgstr ""
+msgstr "Nikdo kdo bude na druhé straně řeky, nepřežije noc."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:257
 msgid ""
 "Here we are, my friends. Earl Lanbec'h and his kind is on our tails, we "
 "must hurry up."
 msgstr ""
+"Tak jsme tu, přátelé. Hrabě Lanbec a jeho jednotky jsou nám v patách. 
Musíme "
+"si pospíšit."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:287
 msgid "Hurry up! The southern bridge is going to explode! Retreat! "
-msgstr ""
+msgstr "Rychle! Jižní most vyletí do vzduchu! Ústúúúp!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:319
 msgid ""
 "We've had too much casualties to be able to resist to humans, we have no "
 "choice but surrender."
 msgstr ""
+"Máme příliš mnoho ztrát, než abychom ustáli další útok. Nezbývá 
nám, než se "
+"vzdát."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:381
 msgid "At the saurians! Rip them to the last!"
-msgstr ""
+msgstr "Na ještěráky! Sundejte je, do posledního!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Saving_Inarix.cfg:386
 msgid "It is too late, we are defeated."
-msgstr ""
+msgstr "Příliš pozdě. Jsme poraženi."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:7
 msgid "Shan Taum The Smug"
-msgstr ""
+msgstr "Shan Tum zvaný Samolibý"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:28
 msgid ""
@@ -6276,82 +7758,104 @@
 "#Death of Grüü\n"
 "#Death of a shaman"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Přežij Shan Tumovu hrozbu 20 kol\n"
+"Porážka:\n"
+"#Kapounova smrt\n"
+"#Smrt Gruua\n"
+"#Smrt Å¡amana"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:93
 msgid "At last, here are the mourned hills! I hope everything will be OK."
-msgstr ""
+msgstr "Konečně, zde jsou ty oplakávané kopce! Snad bude všechno v 
pořádku."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:98
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Clearwater_Port.cfg:928
 msgid "Why?"
-msgstr ""
+msgstr "Proč"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:103
 msgid ""
 "Only trolls don't know that these lands are ruled by Shan Taum the Smug, who "
 "was a rival for Black Eye Karun."
 msgstr ""
+"Takhle se může zeptat jen trol... Tomu místu vládne Shan Tum, zvaný "
+"Samolibý. Dlouholetý soupeř Karuna Černé oko"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:108
 msgid "I doubt he would welcome the son of the Black Eye."
-msgstr ""
+msgstr "Pochybuji, že by rád uvítal syna Černého oka."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:113
 msgid ""
 "Who is that? Kapou'e! What are you doing in my lands you ridiculous born "
 "loser?"
 msgstr ""
+"Koho to sem čerti nesou? Kapoun! Copak hledá takový nanicovatý 
chcípáček v "
+"mé zemi?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:118
 msgid ""
 "Hold on, Shan Taum. We are not here to quarrel, we are here to escort our "
 "brothers and to deliberate about what we have to do."
 msgstr ""
+"Zadrž, Shan Tume. Nepřišli jsme se s tebou hádat. Jsme tu jako doprovod "
+"našich bratrů a abychom se poradili, co uděláme."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:123
 msgid ""
 "Bwahaha! You are nothing! Where is your land? You became a beggar. You "
 "are as pathetic as your father!"
 msgstr ""
+"Hahaha! Ty nulo! Kde máš svoji zemi? Stal ses žebrákem! Jsi stejně 
ubohý "
+"jako tvůj otec!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:128
 msgid ""
 "How can you talk that way about my father, you miserable coward?! I'll make "
 "a mug with your skull!"
 msgstr ""
+"Co se to odvažuješ říkat o mém otci, ty prašivý parchante!? Z tvé 
kebule si "
+"udělám hrnek!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:133
 msgid "Really? What would you drink with it? Mint cordial?"
-msgstr ""
+msgstr "Vážně? A co bys z něj pil? Mátový odvar?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:138
 msgid ""
 "Exasperated, Kapou'e launched an attack on his fellow orc Shan Taum the Smug."
 msgstr ""
+"A tak rozzuřený Kapoun zaútočil na svého spojence, Shan Tuma 
samolibého."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:158
 msgid ""
 "What is this? Are you mad!? Humans are to besiege our fortress at Prestim "
 "and you are fighting each other!?"
 msgstr ""
+"Co to má znamenat? Zešíleli jste? Lidé se chystají oblehnout pevnost "
+"Prestim, a vy si tady vyřizujete osobní účty!?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:163
 msgid "Well, ermmm..."
-msgstr ""
+msgstr "Hmmm... no..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:168
 msgid ""
 "Kapou'e, rumors tell you made a long trip to seek assistance from us, and "
 "escorting Pirk, Gork and Vraurk. The council is grateful for that."
 msgstr ""
+"Kapoune. Slyšeli jsme, žes podstoupil dlouhou cestu, abys vyhledal naši "
+"pomoc a doprovodil Pirka, Gorka a Vraurka. Veliký sněm ti za to děkuje."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:173
 msgid "I know what you want from us but I'm afraid we can't help you."
-msgstr ""
+msgstr "Vím, co žádáš, ale obávám se, že ti nebudeme moci pomoci."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:178
 msgid "Really? But my people..."
-msgstr ""
+msgstr "Opravdu? Ale náš národ..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:183
 msgid ""
@@ -6359,20 +7863,25 @@
 "gave us some unity was your father, Black Eye Karun. Hearing rumors from "
 "your exploits, we understood you are a worthy son of your father."
 msgstr ""
+"Abychom si rozuměli, skřeti byli po dlouhá léta rozděleni. Jediný, kdo 
měl "
+"šanci je sjednotit, byl tvůj otec Karun Černé oko. Podle toho, co jsme o "
+"tobě slyšeli, jsi opravdu syn, jenž je hoden svého otce."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:188
 msgid ""
 "This is true. Now we are pressured from all sides by humans and elves; we "
 "need a leader that can unite all banners. This one is YOU!"
 msgstr ""
+"To je pravda. A teď, když jsme pod tlakem lidí a elfů, potřebujeme 
vůdce, "
+"který by sjednotil naše národy pod jedinou vlajku. Tím vůdcem budeš TY!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:193
 msgid "Well, I'm not sure I deserve that..."
-msgstr ""
+msgstr "Ehm, Opravdu? Myslíte, že jsem toho hoden?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:198
 msgid "Did you hear? There is a battle waiting for us at Prestim!"
-msgstr ""
+msgstr "Ele no tak! U Prestimu nás čeká bitva. Pořádná bitva."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:203
 msgid ""
@@ -6380,6 +7889,9 @@
 "of the river and your people won't be safe. You are the only one that can "
 "help us defend Prestim!"
 msgstr ""
+"Kapoune, padne-li Prestim, získají lidé velmi silné postavení na téhle "
+"straně řeky, a tvé kmeny nikdy nebudou v bezpečí. Jsi jediný, kdo nám 
může "
+"pomoci zachránit Prestim!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:208
 msgid ""
@@ -6388,14 +7900,17 @@
 "decide if we have to form the Great Horde again and give you the leadership "
 "on it."
 msgstr ""
+"Nech své lidi zde, Kapoune, pro tuto chvíli jsou v bezpečí, a jdi bránit 
"
+"Prestim.Náš sněm, který je nyní opět úplný, mezitím rozhodne, zda je 
nutné "
+"opět spojit naše vojska do Mocné hordy a dát ti nad ní velení."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Shan_Taum_The_Smug.cfg:229
 msgid "Nooo! Don't kill me, I surrender to you little earthworm."
-msgstr ""
+msgstr "Neee! Nezabíjejte mě. Vzdávám se, ty červe."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:7
 msgid "Silent Forest"
-msgstr ""
+msgstr "Mlčící les"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:28
 msgid ""
@@ -6407,12 +7922,20 @@
 "#Death of Grüü\n"
 "#Death of a Shaman"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Zneškodni všechny elfy z Mlčícího lesa\n"
+"Porážka:\n"
+"#Kapounova smrt\n"
+"#Smrt Gruua\n"
+"#Smrt Å¡amana"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:109
 msgid ""
 "So here is the Silent Forest ... why is it named that way? Is it really "
 "that silent?"
 msgstr ""
+"Tam před námi je Mlčící les. Proč se tak jmenuje? Je opravdu tak 
tichý?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:114
 msgid ""
@@ -6420,16 +7943,21 @@
 "hunt there and fish in the Bork river. But now, no one would enter there "
 "unless forced."
 msgstr ""
+"Řekl bych, že nebyl vždy tak tichý. Mnoho lovců z různých kmenů v 
něm "
+"lovívalo a rybařilo v řece Bork. Ale teď se nedobře vede každému, kdo 
by do "
+"něj chtěl vstoupit neozbrojen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:119
 msgid "Some people say these woods are haunted."
-msgstr ""
+msgstr "Někdo dokonce říká, že je ten les začarovaný."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:124
 msgid ""
 "The fact is that few people entered this forest and returned home safe. "
 "Most likely, this forest is full of elvish renegades."
 msgstr ""
+"No, není moc těch, kteří vstoupili do toho lesa a šťastně se vrátili 
domů, "
+"ale to bude spíše tím, že je tam plno elfích odpadlíků."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:129
 msgid ""
@@ -6437,36 +7965,45 @@
 "of elvish poachers. If we ever meet some, I'll push them into the Bork "
 "river with great delight."
 msgstr ""
+"Tak i tak musíme najít místo k odpočinku. Ozbrojeni jsme dostatečně, a 
s "
+"partou efích zlodějíčků si poradíme. Uděláme jim takový tanec, že 
se zastaví "
+"až v řece Bork. Nejlépe na dně."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:140
 msgid ""
 "What is that? Orcs entering our forest? Fools! None of them will return "
 "alive!"
 msgstr ""
+"Kdo se to sem hrne? Že by skřeti? Ti si tedy věří, hlupáci. Dám za to 
krk, "
+"že žádný z nich se odtud živý nedostane."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:145
 msgid "I agree. We'll attack them on both sides."
-msgstr ""
+msgstr "Jasně, a zaútočíme na ně z obou stran."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:176
 msgid "No more elves? Where are you cowards!?"
-msgstr ""
+msgstr "Žádní elfové? Kde jste, vy baby!?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:181
 msgid ""
 "Don't shout that loud, stupid troll. Do you remember we are in the Silent "
 "Forest? Perhaps there more are to come."
 msgstr ""
+"Neřvi tak nahlas, hlupáku. Zapomněl jsi, že jsme v Tichém lese? Vsadím 
se, "
+"že jich je tady ještě spousta."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Silent_Forest.cfg:186
 msgid ""
 "I don't think so. They must have fled. Now that this forest has been "
 "cleared of elves, we can have a rest and then continue our journey."
 msgstr ""
+"Neřekl bych. Utíkali, co jim nohy stačili. Když jsme teď vyčistili led 
od "
+"elfů, můžeme si odpočinout a pak pokračovat dál."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:5
 msgid "The Siege Of Barag Gór"
-msgstr ""
+msgstr "Obléhání pevnosti Barag Gor"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:28
 msgid ""
@@ -6480,37 +8017,49 @@
 "#Death of a Shaman\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Dostaň šamany a Kapouna na značku na severozápadě\n"
+"Porážka:\n"
+"#Kapounova smrt\n"
+"#Smrt Grüa\n"
+"#Smrt některého z šamanů\n"
+"#Pomalý postup"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:135
 msgid "Here is Barag Gor."
-msgstr ""
+msgstr "Pevnost Barag Gor je před námi."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:140
 msgid ""
 "Oh no! They are besieged by elves. We must help our brothers to get rid of "
 "this mob. But these filthy elves are so numerous."
 msgstr ""
+"A sakra! Je obležena elfy. Musíme pomoci našim bratrům zbavit se té 
chátry. "
+"Jen kdyby těch špinavých elfů nebylo tolik."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:145
 msgid "I have a subtle plan, chief."
-msgstr ""
+msgstr "Veliteli, mám lstivý plán."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:150
 msgid "Which plan?"
-msgstr ""
+msgstr "Jaký plán?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:155
 msgid "We go and we kill all of them. What do you think?"
-msgstr ""
+msgstr "Půjdeme, a všechny je pobijeme. Co ty na to?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:160
 msgid "..."
-msgstr ""
+msgstr "..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:165
 msgid ""
 "Then, Kapou'e launched his desperate attack to stop the siege of Barag Gor."
 msgstr ""
+"A tak Kapoun vyrazil do beznadějně vypadajícího boje, aby vysvobodil 
Barag "
+"Gor z obležení."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:198
 msgid ""
@@ -6518,82 +8067,99 @@
 "assassins, now you can count on the assassins guild to help you in your "
 "quest!"
 msgstr ""
+"Svoboda! Tisíceré díky, synu Černého Oka. Já jsem Jetto, mistr 
starobylého "
+"společenství zabijáků. Od této chvíle můžeš počítat s pomocí 
celého "
+"zabijáckého spolku."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:229
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:282
 msgid "They are retreating at last!"
-msgstr ""
+msgstr "Konečne ustupují!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:234
 msgid ""
 "We're not out of the woods yet. I can see that more are pouring from the "
 "forest. We are not in safety."
 msgstr ""
+"Ještě nejsme venku z leda. Vidím že přicházejí další. Nejsme tady v 
bezpečí."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:239
 msgid ""
 "You are right, we have to go to a safer place. You have helped us. Would "
 "you help us again and escort us to the Harbour of Tirigaz?"
 msgstr ""
+"Máš pravdu. Musíme najít bezpečnější místo. Pomohli jste nám. 
Pomohli byste "
+"nám opět a doprovodili nás do přístavu Trigaz?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:244
 msgid "Yes, I need to ask for assistance from whole council. I'm with you."
 msgstr ""
+"Ano, jdeme požádat o rady Velký sněm. Máme tedy namířeno stejným 
směrem."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:249
 msgid ""
 "Excellent. This is a dangerous journey, as we have to take a road near the "
 "elvish forest. This is the road near that yellow farm."
 msgstr ""
+"Výborně. Je to nebezpečná cesta. Musíme se vydat cestou, která 
prochází "
+"kolem elfského lesa. Je to ta cesta poblíž žluté usedlosti."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:287
 msgid ""
 "Yes, but I can see that more are pouring from the forest. We are not in "
 "safety."
-msgstr ""
+msgstr "Ano, ale vidím, že z lesa přicházejí další. Nejsme tady v 
bezpečí."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:292
 msgid ""
 "You are right, we have to leave to a safer place. You have helped us. "
 "Would you help us again and escort us to the Harbour of Tirigaz?"
 msgstr ""
+"Máš pravdu. Musíme najít bezpečnější místo. Pomohli jste nám. 
Pomohli byste "
+"nám opět a doprovodili nás do přístavu Trigaz?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:297
 msgid "Yes, I need to ask for assistance to the whole council. I'm with you."
-msgstr ""
+msgstr "Jdeme přestoupit před Velký sněm. Máme tedy namířeno stejným 
směrem."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:302
 msgid ""
 "Excellent. This is a dangerous journey, as we have to take a road near the "
 "elvish forest. This is the road near this yellow farm."
 msgstr ""
+"Výborně. Je to nebezpečná cesta. Musíme se vydat cestou, která 
prochází "
+"kolem elfského lesa. Je to ta cesta poblíž žluté usedlosti."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:330
 msgid ""
 "We're safe, finally. Hurry up Kapou'e, come with us, we need to reach "
 "Tirigaz as soon as possible."
 msgstr ""
+"Konečně jsme v bezpečí. Pospěš Kapoune, pojď s námi. Musíme se 
dostat do "
+"Tirigazu co nejdříve."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:363
 msgid "Aha! Surprise! You thought you could cross elvish lands safely!"
 msgstr ""
+"Helemese. Překvapení! To si vážně myslíte, že můžete jen tak projít 
zemí elfů"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:384
 msgid "We've made it! Our journey is still long. Hurry up, my people!"
-msgstr ""
+msgstr "Podařilo se! Před námi je ještě dlouhá cesta. Pospěšte!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:405
 msgid "They are destroying our castle! To my rescue my merry Elves!"
-msgstr ""
+msgstr "Ničí náš hrad. Zachraňte mé veselé elfy!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/The_Siege_Of_Barag_Gor.cfg:418
 msgid ""
 "At your service, Etheliel. Let push these evil creatures back to their quag!"
 msgstr ""
+"Jak si přeješ Ethelieli. Zaženeme tyhle hnusáky zpět do brlohů odkud 
přišli."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:6
 msgid "To the harbour of Tirigaz"
-msgstr ""
+msgstr "Cesta do přístavu Tirigaz"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:42
 msgid ""
@@ -6606,209 +8172,249 @@
 "#Death of Grüü\n"
 "#Death of a Shaman"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Zabij všechny velitele nepřátel\n"
+"Porážka:\n"
+"#Kapounova smrt\n"
+"#Smrt Gruua\n"
+"#Smrt některého šamana\n"
+"#Pomalý postup"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:152
 msgid "Ahhh, I'm so tired. It was a good idea to halt in such a quiet place."
 msgstr ""
+"Ahhh, jsem tak unaven! Už bylo načase utábořit se na nějakém klidném 
místě."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:157
 msgid "It is too quiet. Just plain boring."
-msgstr ""
+msgstr "Je až příliš klidné. Myslím, že to nebyl dobrý plán."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:162
 msgid "Shut up, I just heard something."
-msgstr ""
+msgstr "Ticho! Něco jsem zaslechl."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:167
 msgid ""
 "You're right. I can see something is moving in these hills. Looks like "
 "there are undead there."
-msgstr ""
+msgstr "Taky to slyším. Bylo to ze strany od hor. Zdá se, že tam jsou 
nemrtví."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:172
 msgid "Excellent! It is time for exercise!"
-msgstr ""
+msgstr "Skvěle! Čas na rozcvičku!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:188
 msgid "Hmmm, what neat bottle! What is it?"
-msgstr ""
+msgstr "Hmmm, co je to za láhev?"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:193
 msgid "It is written H.O.L.Y W.A.T.E.R"
-msgstr ""
+msgstr "Je tu napsáno --s.v.ě.c.e.n.á v.o.d.a--"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:198
 msgid "I'm thirsty ... *gulp* *gulp*"
-msgstr ""
+msgstr "Mám žízeň... *glo glo glo*"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:203
 msgid "Ahhh, that was yummy!"
-msgstr ""
+msgstr "Fuj, to bylo dobré."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:216
 msgid "The day is coming, these night creatures will soon return to the pit."
-msgstr ""
+msgstr "Máme vyhráno. Přichází den, a ty noční potvory zalezou do 
svých děr."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:221
 msgid "Grüü, are you forgeting we are ALSO night creatures?"
-msgstr ""
+msgstr "Grüe, tys snad zapomněl? My jsme také noční tvorové."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/To_The_Harbour_Of_Tirigaz.cfg:226
 msgid "Err... well..."
-msgstr ""
+msgstr "Eee.. No jo..."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:5
 msgid "Toward Mountains of Haag"
-msgstr ""
+msgstr "Cesta pohořím Haag"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:27
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:26
 msgid ""
 "\n"
 "Victory:\n"
 "@Move Kapou'e to the end of the mountains\n"
 "Defeat:\n"
 "#Death of Kapou'e\n"
-"#Death of Grüü\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Dojdi s Kapounem k rozcestí na úpatí hor\n"
+"Prohra:\n"
+"#Smrt Kapouna\n"
+"#Smrt Grüa\n"
+"#Pomalý postup"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:104
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:103
 msgid ""
 "We have nearly crossed the mountains. I feel the lands of the free tribes "
 "are near now. But beware, there are dwarves and wild trolls around. Hurry "
 "up! I can see the sign post that indicates their land."
 msgstr ""
+"Už máme hory skoro za sebou. Zbývá projít poslední úsek k území 
svobodných "
+"kmenů. Ale dávejte pozor, stále ještě můžeme narazit na trpaslíky 
nebo "
+"troly. Honem! Vidím už značky označující jejich území."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:109
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:108
 msgid "What are these orcs doing here? They should be too tired to live."
-msgstr ""
+msgstr "Co tu dělají ti skřeti? Zřejmě jsou příliš unaveni vlastním 
životem."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:123
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:122
 msgid ""
 "I've never pushed so far, we are crossing the border of the Black Eye lands."
 msgstr ""
+"Ještě nikdy jsem nebyl tak daleko. Za těmito značkami končí země 
Černého oka."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:161
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:160
 msgid "Look! Dwarves are fighting against orcs!"
-msgstr ""
+msgstr "Pohleďte! Trpaslíci zaútočili na skřety."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:166
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:165
 msgid "Father, we should help them. Orcs are our allies."
 msgstr ""
+"Otče, myslím, že bychom měli skřetům pomoci. Učil jsi mě, že skřeti 
jsou "
+"našimi spojenci."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:171
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:170
 msgid ""
 "I don't know if we should do that. Orcs have been our allies in the past, "
 "but they have always treated us as fools."
 msgstr ""
+"Nevím, zda tohle platí i dnes. Dříve byli našimi spojenci, ale vždy s 
námi "
+"zacházeli jako s hlupáky."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:176
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:175
 msgid ""
 "But Father, we don't know what they are seeking there, maybe this is a good "
 "occasion to get rid of these dwarves."
 msgstr ""
+"Otče, sice nevíme, proč tady jsou, možná je to však dobrá 
příležitost "
+"vyřídit si to s těmi zákeřnými trpaslíky."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:181
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:180
 msgid ""
 "You are right, my son. We will help our orcish friends. But take care of "
 "you ... I would be desperate if something would happen to you."
 msgstr ""
+"Máš pravdu, můj synu. Pomůžeme tedy skřetům. Ale dej na sebe pozor... 
Jestli "
+"se ti něco stane..."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:193
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:192
 msgid "Argh! I'm done. My people is dommed!"
-msgstr ""
+msgstr "Ááá! Dostali mě. Mí lidé jsou ztraceni."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:208
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:207
 msgid "Father! Oh no!"
-msgstr ""
+msgstr "Otče! Neeee!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:213
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:212
 msgid "Filthy dwarves! Now I'm to kill you to the last!"
-msgstr ""
+msgstr "Špinaví trpaslíci. Konečně vás zničíme!"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:225
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:224
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:100
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:113
 msgid "Oh no, I'm defeated."
-msgstr ""
+msgstr "Ale ne, jsem poražen."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:235
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:234
 msgid ""
 "My son! I should have never brought him to this fight. Now we are to "
 "return to our caverns, and we will never go back."
 msgstr ""
+"Můj synu! Nikdy jsem tě neměl pustit do této bitvy. Odebereme se do 
svých "
+"jeskyň a nikdy se již nevrátíme na tento krutý svět."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:245
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:244
 msgid "Our troll friends are over. Without them there is no hope."
-msgstr ""
+msgstr "Naši trolí přátelé byli poraženi. Bez nich nemáme šanci na 
úspěch."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:260
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:259
 msgid "Argh! I die!"
-msgstr ""
+msgstr "Uh. Umírám."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:287
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:315
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:286
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:314
 msgid ""
 "We've succeeded! We've passed through the Mountains of Haag! Look at these "
 "green hills! The land of the free tribes is near now. I can see the walls "
 "of Barag-Gor in the distance."
 msgstr ""
+"Podařilo se! Dokázali jsme projít pohořím Haag. Vidíte ty zelené 
vršky? Země "
+"svobodných kmenů leží před námi. V dálce už vidím hradby pevnosti 
Barag-Gor."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:292
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:291
 msgid ""
 "Blemaker, many thanks for your help in this fight. Would you like to join "
 "us in our journey with your son? Your help would be very appreciated!"
 msgstr ""
+"Blemaku, díky, že jste nestáli proti nám. Byl bych rád, kdybyste se i se 
"
+"svým synem přidali k nám. Takové bojovníky budeme potřebovat."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:298
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:297
 msgid "Father, I'd like to join them. Would you mind it?"
-msgstr ""
+msgstr "Otče, rád bych se k nim přidal. Nejsi proti?"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:303
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:302
 msgid ""
 "My son, you're old enough to discover the world. Me, I have to stay here. "
 "But take care, there are plenty of creatures that seek our end, like elves "
 "or humans. They are as clever as merciless."
 msgstr ""
+"Synu, jsi už dost starý, aby ses vydal poznávat svět. Já, já musím 
zůstat "
+"zde. Ale dávej pozor, venku jistě potkáš spoustu zlořádů usilujících 
o náš "
+"konec, jako jsou elfové a lidé. A jsou stejně mazaní jako nelítostní."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:308
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:307
 msgid "Thanks, father. Don't worry, I'll take care of myself."
-msgstr ""
+msgstr "Díky, otče, a neměj obavy. Dokážu se o sebe postarat."
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:320
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:319
 msgid ""
 "Grüü, many thanks for your help in this fight. I'm sorry for your father. 
"
 "Would you like to join us in our journey? Your help would be very "
 "appreciated!"
 msgstr ""
+"Grüü. Děkujeme za vaši pomoc. Je mi moc líto, že se tvůj otec 
nedočkal této "
+"chvíle. Půjdeš s námi proti těm ničemům?"
 
-#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:325
+#: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/Towards_Mountains_of_Haag.cfg:324
 msgid ""
 "My father would have come to help you. I would insult his memory not to "
 "help you. I come!"
 msgstr ""
+"Můj otec vám chtěl pomoci. Pošpinil bych jeho čest, kdybych vám 
nepomohl. "
+"Jdu s vámi!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:15
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:33
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:51
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:69
 msgid "Ouch! This hurts!"
-msgstr ""
+msgstr "Au! To bolí!"
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:20
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:38
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:56
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:74
 msgid "The council will never be complete again. This is hopeless."
-msgstr ""
+msgstr "Sněm nebude nikdy úplný. Je to beznadějné."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:87
 msgid "Argh! I'm done. My people is doomed!"
-msgstr ""
+msgstr "Á. Je po mně. Můj lid je ztracen."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/deaths.cfg:126
 msgid "Without Inarix to lead his saurians, there is no hope."
-msgstr ""
+msgstr "Bez Inarixe, který by vedl své ještěráky, nemáme naději."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:5
 msgid ""
@@ -6817,6 +8423,10 @@
 "peace treaty defined which lands were devoted to orcs or humans. Years that "
 "followed peace were prosperous."
 msgstr ""
+"Král Wesnothu Rahul I. nastolil se skřety mír ve čtvrtém roce své 
vlády. "
+"Ukončil tím patnáct let trvající válku s vůdcem skřetů Karunem, 
zvaným též "
+"Černé oko. Když byla toho památného dne mezi lidmi a skřety uzavřena 
mírová "
+"dohoda, přišla léta míru plná blahobytu."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:11
 msgid ""
@@ -6824,6 +8434,9 @@
 "tribes and human northern earldoms. Famine led humans to colonize some "
 "orcish lands and to push orcs to desolated hills."
 msgstr ""
+"Ve třináctém roce vlády Howgartha III. začalo napětí mezi skřetími 
kmeny a "
+"severními lidskými hrabstvími opět narůstat. Hladomor dovedl lidi k "
+"osidlování skřetího území, a skřeti byli vytlačeni do pustých hor."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:17
 msgid ""
@@ -6832,27 +8445,35 @@
 "earl Lanbec'h decided to definitively address the Orcish menace and "
 "conferred a small army to his son-in-law baron Albert."
 msgstr ""
+"To samozřejmě způsobilo násilná skřetí povstání, při nichž 
důsledně "
+"vyvražďovali lidské osady a vesnice na původně svých územích. Potom 
se hrabě "
+"Lanbec rozhodl pustit se do řešení skřetí hrozby, a do oblasti vyslal 
menší "
+"skupinu pod vedením svého zeťě Alberta."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:23
 msgid ""
 "Baron Albert personally led a small vanguard with the mission to establish a "
 "bridgehead inside Orcish lands."
 msgstr ""
+"Barona Albert osobně vedl malý předvoj, jehož cílem bylo vytvořit v 
zemi "
+"skřetů předsunutý tábor a provádět průzkum."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/story.cfg:29
 msgid ""
 "By nightfall his troops reached a mountainous territory, under the authority "
 "of orcish leader Kapou'e, the son of the Black Eye."
 msgstr ""
+"Uprostřed noci jeho skupina dorazila na úpatí hor: do oblasti, kde byl "
+"vůdcem skřetů Kapoun, Syn Černého oka."
 
 #: data/scenarios/Son_Of_The_Black_Eye/utils.cfg:192
 #: data/units/Pirate_Galleon.cfg:49
 msgid "Pirate Galleon"
-msgstr ""
+msgstr "Pirátská galeona"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:3
 msgid "A New Chance"
-msgstr ""
+msgstr "Nová šance"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:29
 msgid ""
@@ -6863,28 +8484,36 @@
 "#Death of Gwiti Ha'atel\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Zbav zemi příšer\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Gwiti Ha'atela\n"
+"#Vyčerpání počtu kol"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:101
 msgid ""
 "After his banishment from Wesnoth for practising necromancy, the young Gwiti "
 "Ha'atel arrived on a strange shore. He decided to claim it for his own."
 msgstr ""
+"Mladý Gwiti Ha'atel musel opustit Wesnoth, neboť praktikoval černou magii. 
"
+"Připlul tak k neznámému pobřeží. Rozhodl se, že si je přivlastní."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:135
 msgid "Noooo! Not now, not when I have escaped!"
-msgstr ""
+msgstr "Néééé! To né! Ne teď, když jsem uprchl!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:150
 msgid "Argh! I die!"
-msgstr ""
+msgstr "Grrr! Zemřel jsem!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/A_New_Chance.cfg:159
 msgid "The Wesnothians have discovered my escape! This is not good..."
-msgstr ""
+msgstr "Wesnoťané zjistili, že jsem uprchl! To není dobré..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:3
 msgid "Brother Against Brother"
-msgstr ""
+msgstr "Bratr proti bratrovi"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:30
 msgid ""
@@ -6895,28 +8524,40 @@
 "#Death of Gwiti Ha'atel\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Poraž svého bratra Nati Ha'atela\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Gwiti Ha'atela\n"
+"#Vyčerpání počtu kol"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:68
 msgid ""
 "As the sun set, Gwiti discovered that his arch-rival and brother, Nati, had "
 "already ensconced himself nearby."
 msgstr ""
+"Se západem slunce zjistil Gwiti, že jeho arcirival a bratr Nati se usadil v 
"
+"sousedství."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:73
 msgid ""
 "Ah, hated brother mine. Look well upon the setting sun, for you shall not "
 "live to see another in this land."
 msgstr ""
+"Ó, bratře můj nenáviděný, prohlédni si dobře západ slunce, neb 
dalšího se v "
+"této zemi nedočkáš."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:78
 msgid ""
 "This land? Do you truly not know where we are? Then you are a greater fool "
 "than I had thought."
 msgstr ""
+"V této zemi? Cožpak nevíš, kde jsme? Pak jsi ale větší blázen, než 
jsem si "
+"myslel."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:83
 msgid "Cease your blustering, fool, and prepare to die...again."
-msgstr ""
+msgstr "Utiš svou bouřlivost, blázne a připrav se opět zemřít."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:88
 msgid ""
@@ -6924,69 +8565,84 @@
 "stronger of us. Flee now and save your miserable hide before I make it a "
 "carpet."
 msgstr ""
+"Aby se tak nestalo, budu s tebou bojovat ze všech sil. Vždycky jsem byl "
+"silnější než ty! Uteč, a zachraň si svou mizernou kůži, než si z ní 
udělám "
+"rohožku před dveře."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:93
 msgid ""
 "Don't be silly! I'm not hairy enough to be a carpet! But your scalp would "
 "make a good pillow."
 msgstr ""
+"Nebuď směšný! Nejsem dost chlupatý na to, abys ze mě udělal rohožku! 
Ale z "
+"tvého skalpu by se dal udělat pěkný polštář."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:106
 msgid "What? I can't die! I already have! Noooo!"
-msgstr ""
+msgstr "Cože? Nemůžu umřít! Už jsem přece mrtvý! Néééé!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:111
 msgid ""
 "Ha ha ha, did I not tell you it would be so? Perhaps I shall summon your "
 "shade to serve me one day. Until then...farewell!"
 msgstr ""
+"Ha ha ha! No, neříkal jsem ti to? Možná bych mohl jednoho dne přivolat 
tvůj "
+"stín, aby mi sloužil. Do té doby však... Sbohem!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:116
 msgid "It is over. I am doomed."
-msgstr ""
+msgstr "Je po všem. Jsem ztracen."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:131
 msgid ""
 "I...have failed to win this battle. I am defeated. I will not believe it."
 msgstr ""
+"Já... Zklamal jsem. Nepodařilo se mi vyhrát bitvu. Jsem poražen. Nemůžu 
tomu "
+"uvěřit."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:136
 msgid ""
 "Die, yes, die, and go to the Land of the Dead. Perhaps one day you will be "
 "back under my command!"
 msgstr ""
+"Zemři, ano zemři a odejdi do země mrtvých. Jednoho dne budeš nejspíš 
zpět "
+"pod mým velením!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:154
 msgid "Didn't I tell you so?!"
-msgstr ""
+msgstr "No neříkal jsem to?!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:166
 msgid "And by my own hands you died!"
-msgstr ""
+msgstr "A zemřels mou rukou!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:180
 msgid "I am Gwiti the Mighty, prepare to die!"
-msgstr ""
+msgstr "Jsem Gwiti Veliký, připrav se zemřít!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:192
 msgid "Now you shall die!"
-msgstr ""
+msgstr "Nyní musíš zemřít!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:202
 msgid ""
 "You miserable wretch, know that it is only by my mercy that you look upon "
 "the sun again, for you shall die before it sets."
 msgstr ""
+"Ty odporný ničemo, věř, že slunce znovu vidíš jen z mého 
milosrdenství. "
+"Zemřeš však dřív, než zase zapadne."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Brother_Against_Brother.cfg:207
 msgid ""
 "May I remind you that even as we speak, my undead legions are marching "
 "towards you?"
 msgstr ""
+"Dovol, abych ti připomněl, že zatímco tady mluvíme, mé legie nemrtvých 
"
+"táhnou na tebe."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:3
 msgid "Confrontation"
-msgstr ""
+msgstr "Konfrontace"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:24
 msgid ""
@@ -6997,6 +8653,12 @@
 "#Death of Gwiti Ha'atel\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Zabij Leonarda\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Gwiti Ha'atela\n"
+"#Vyčerpání počtu kol"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:80
 msgid ""
@@ -7005,21 +8667,25 @@
 "by Leonard as he reentered Wesnothian territory. The general of several "
 "outlying areas, his troops were many but untrained."
 msgstr ""
+"Nalezení Krelanovy knihy vlilo novou sílu do žil Gwitiho armády, a dobře 
se "
+"bavili. Když však opět vstoupil na území Wesnothu, jeho tažení bylo "
+"zastaveno Leonardem -- generálem několika odlehlých území, jehož vojsko 
bylo "
+"početné, ale netrénované."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:85
 msgid "I see that your puny kingdom marshalls its troops at last."
-msgstr ""
+msgstr "Vidím, že tvé titěrné království řadí svou armádu až na 
konec."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:90
 msgid ""
 "So you are the one responsible for our defeat at the Stone of Erzen. Die!"
-msgstr ""
+msgstr "Tak to ty jsi odpovědný za naši porážku u Erzenova kamene. 
Zemři!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:95
 msgid ""
 "Somehow, I have the feeling it is you who will do the dying today. I wonder "
 "why?"
-msgstr ""
+msgstr "Nějak mám pocit, že jsi to ty, kdo bude dnes umírat. Nevíš 
proč?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:100
 msgid ""
@@ -7028,58 +8694,70 @@
 "to the undead: Lord Aretu. Gwiti knew that even if he defeated Leonard, his "
 "best hope was now to flee into the mountains."
 msgstr ""
+"Po pravdě, Leonardova armáda nebyla dobře připravena ani vybavena a "
+"zanedbával podávat hlášení. Naštěstí za ním přicházel někdo, 
jehož jméno "
+"bylo pro nemrtvé prokletím: Lord Aretu. Gwiti věděl, že i kdyby Leonarda 
"
+"porazil, jeho jedinou šancí je prchnout do hor."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:105
 msgid "I shall slay you myself!"
-msgstr ""
+msgstr "Vlastnoručně tě zabiju!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:118
 msgid "So this is death... the cold, black void"
-msgstr ""
+msgstr "Tak tohle je smrt... studená a černá prázdnota."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:133
 msgid "No! This cannot be true! My king, I have failed..."
-msgstr ""
+msgstr "Ne! To nemůže být pravda! Můj králi, zklamal jsem..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:145
 msgid ""
 "Leonard is dead? Oh, what a sad day. Come, men, let us destroy those undead!"
-msgstr ""
+msgstr "Leonard je mrtev? Ach, jak smutné. Pojďte muži, zničme ty 
nemrtvé!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:150
 msgid ""
 "Only one way lies open now. I must flee where his horses cannot go: the "
 "sharp peaks and bottomless caves."
 msgstr ""
+"Už jen jedna cesta zůstala otevřená. Musím utéct, kam se jízda 
nedostane: k "
+"ostrým horským štítům a bezedným stržím."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:156
 msgid ""
 "NEW OBJECTIVE\n"
 "@Move Gwiti to the end of the mountain pass"
 msgstr ""
+"NOVÝ ÚKOL\n"
+"@Doveď Gwitiho na konec horského průchodu"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:173
 msgid "Return to your master, dark fiend!"
-msgstr ""
+msgstr "Vrať se ke svému mistrovi, temný démone!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:205
 msgid ""
 "Haha, it was a mistake of you to flee there! The pass is blocked, and my "
 "troops will slay you now!"
 msgstr ""
+"Haha, tak tys myslel, že tudy utčeš?! Průchod je zablokován a moji 
vojáci tě "
+"teď dostanou!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:212
 msgid "Phew... Surely the puny humans will be too tired to follow me now!"
-msgstr ""
+msgstr "Uf... Ti ubozí lidé budou příliš unaveni, aby mě ještě 
sledovali!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:224
 msgid "Oh, no, escaping dwarves only to be caught by undead."
-msgstr ""
+msgstr "Ach ne, prchající trpaslíky chytí jenom nemrtvý."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:229
 msgid ""
 "Who are you? If you are a foe of the Dwarves, I might consider you an ally."
 msgstr ""
+"Kdo jsi? Jestli jsi nepřítel trpaslíků, pak bych tě mohl považovat za "
+"spojence."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:234
 msgid ""
@@ -7087,22 +8765,29 @@
 "out by the dwarves. All families count several dead. Please, let us march "
 "with you, for only a chance to strike back at the evil Dwarves!"
 msgstr ""
+"Jsem Tanar, pán skřetího klanu, který zde přebýval! Mí lidé byli 
vyhnáni "
+"trpaslíky. Všechny rodiny včetně několika mrtvých. Dovol nám, prosím, 
jít s "
+"tebou, je to naše jediná šance pomstít se zlým trpaslíkům!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:239
 msgid ""
 "Gladly. I do get so lonely talking to myself, and none of my minions are "
 "worth talking to."
 msgstr ""
+"S radostí. Již dlouho mluvím sám se sebou, protože žádný z mých 
přisluhovačů "
+"nedokáže mluvit."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Confrontation.cfg:244
 msgid ""
 "Thank you, my new Lord! Never had I thought I would see the day when my "
 "people were glad to march alongside skeletons and ghosts."
 msgstr ""
+"Děkuji, můj pane! Nikdy bych nemyslel, že se dočkám dne, kdy moji lidé 
budou "
+"s radostí pochodovat po boku kostrám a duchům."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:3
 msgid "Crelanu's Book"
-msgstr ""
+msgstr "Krelanova kniha"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:24
 msgid ""
@@ -7113,16 +8798,24 @@
 "#Death of Gwiti\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Gwiti musí najít Krelanovu knihu\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Gwitiho\n"
+"#Vyčerpání počtu kol"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:81
 msgid ""
 "Time marched on, and so did Gwiti. He was nearing the place where the "
 "dreadful tome of Crelanu was hidden."
 msgstr ""
+"Čas šel dál stejně tak, jako Gwiti. Byl poblíž místa, kde byla ukryta "
+"strašlivá Krelanova kniha."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:86
 msgid "I feel that it must be close. Could it be in that swamp?"
-msgstr ""
+msgstr "Cítím, že je blízko. Že by v bažině?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:91
 msgid ""
@@ -7130,62 +8823,70 @@
 "grove over which Elves and Orcs had waged war for many years, and any to "
 "approach would suffer their combined wrath..."
 msgstr ""
+"Dávní mágové odvedli svoji práci dobře. Knihu schovali v lesíku, o 
který "
+"vedou elfové a skřeti už léta války, a jakýkoliv pokus přiblížit se 
vyústí v "
+"jejich společný hněv..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:96
 msgid "Oh no. The orcs seem to have recruited the undead to their side."
-msgstr ""
+msgstr "Ach ne. Zdá se, že skřeti přibrali na svou stranu nemrtvé."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:101
 msgid "Blast it! However did the elves get a necromancer to march with them?"
-msgstr ""
+msgstr "Zatraceně! Jak přesvědčili elfové nekromanta, aby bojoval za ně?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:106
 msgid "I side not with either of you!"
-msgstr ""
+msgstr "Nejsem na žádné straně!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:111
 msgid "A truce, then? I fear he will be the death of us both."
-msgstr ""
+msgstr "Příměří? Obávám se, že znamená smrtelné nebezpečí pro nás 
oba."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:116
 msgid ""
 "Very well. We have hated you Orcs for centuries, but the Undead are a danger "
 "to all that live."
 msgstr ""
+"Dobrá. Nenávidíme vás skřety po staletí, ale nemrtví jsou nebezpeční 
pro "
+"všechno živé."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:137
 msgid ""
 "The book is not here, but these swamps contain enough corpses to suit my "
 "purposes."
-msgstr ""
+msgstr "Tady sice kniha není, ale v bažinách je pro mé účely dostatek 
těl."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:171
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:155
 msgid "What? I can't die! Noooo!"
-msgstr ""
+msgstr "Co? Já nemůžu zemřít! Nééé!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:186
 msgid "I die a terrible death... not knowing why."
-msgstr ""
+msgstr "Zemřel jsem strašlivou smrtí... nevím proč."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:200
 msgid "A curse upon that necromancer! Why did he have to come here?!"
-msgstr ""
+msgstr "Proklínám tohohle nekromanta! Proč sem jenom musel chodit?!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:217
 msgid ""
 "At last! This is it! Now I must laugh crazedly as a true villain always must!"
 msgstr ""
+"Konečně! Tady je to! Teď se musím šíleně smát, tak jak se na 
správného "
+"ničemu sluší a patří!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Crelanus_Book.cfg:233
 msgid ""
 "My lord, your suspicions were correct. There is indeed a necromancer in this "
 "part of the country!"
 msgstr ""
+"Můj pane, vaše podezřeni bylo správné. V téhle zemi je vskutku 
nekromant!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:3
 msgid "Inside the Tower"
-msgstr ""
+msgstr "Uvnitř věže"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:17
 msgid ""
@@ -7195,92 +8896,102 @@
 "Defeat\n"
 "#Death of Gwiti Ha'atel"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Najdi Krelanovu knihu\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Gwiti Ha'atela"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:150
 msgid ""
 "If my memory serves, this tower should have three floors. I should be able "
 "to find the Book in a few hours...!"
 msgstr ""
+"Jestli se nepletu, tak tahle věž má tři patra. Knihu bych měl najít za 
pár "
+"hodin...!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:202
 msgid "Hayaargghh! We have arrived! Command us, Master!"
-msgstr ""
+msgstr "Aáárgh! Jsme zde! Poroučej, mistře!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:220
 msgid "There's a secret door here! This must be the library."
-msgstr ""
+msgstr "Tady jsou skryté dveře! Musí to být knihovna."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:249
 msgid "Well, well, well. Thirty-five pieces of gold were in this chest!"
-msgstr ""
+msgstr "Dobře, dobře, dobře! V truhle bylo třicetpět zlaťáků!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:275
 msgid "Blast it, the chest is empty!"
-msgstr ""
+msgstr "Sakra, truhlice je prázdná!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:297
 msgid "Twenty pieces of gold is a welcome gift."
-msgstr ""
+msgstr "Dvacet zlaťáků je vítaný dáreček."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:323
 msgid "I suppose thirty copper coins should not be scorned..."
-msgstr ""
+msgstr "Myslím, že třiceti stříbňáky nepohrdnu..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:349
 msgid ""
 "The chest is empty save for a few trinkets. The magic has gone out of them."
-msgstr ""
+msgstr "Truhlice je prázdné úložiště na cetky. Magie z ní již 
vyprchala."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:375
 msgid "Gack! This chest contains holy water!"
-msgstr ""
+msgstr "Pcha! V truhle je svěcená voda!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:397
 msgid "Look at what the mages were guarding!"
-msgstr ""
+msgstr "Podívejte, co tady mágové střežily!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:423
 msgid "Those mages had hidden away more than it seemed!"
-msgstr ""
+msgstr "Tihle mágove toho schovávali mnohem víc, než se zdálo!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:449
 msgid "Two dozen gold. Plundering this tower is fun!"
-msgstr ""
+msgstr "Dva tucty zlaťáků. Rabování téhle věže je zábava!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:474
 msgid "A pile of assorted coins is here!"
-msgstr ""
+msgstr "Tady je hromada různých mincí!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:499
 msgid "Haha, this chest holds scores of gold coins!"
-msgstr ""
+msgstr "Cha chá, tahle truhlá obsahuje desítky mincí!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:529
 msgid "Ice Potion"
-msgstr ""
+msgstr "Lektvar mrazu"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:532
 msgid ""
 "This potion contains a strange fluid designed to imbue a weapon with the "
 "power of cold."
 msgstr ""
+"Tento lektvar obsahuje zvláštní tekutinu, která naplní zbraň mrazivou 
silou."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:572
 msgid ""
 "This is not the tome Crelanu wrote...hmmm... but it contains its whereabouts!"
 msgstr ""
+"Tohle není kniha, kterou napsal Krelan ... hmm ..., ale je tady napsáno, 
kde "
+"ji hledat!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:577
 msgid "We're done in here! Let's go slay some more enemies."
-msgstr ""
+msgstr "Tady jsme skončili! Pojďme pobít několik dalších nepřátel."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Inside_The_Tower.cfg:616
 msgid "Congratulations! All your revenants survived."
-msgstr ""
+msgstr "Gratuluji! Všichni revenanti přežili. "
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:3
 msgid "Mages and Elves"
-msgstr ""
+msgstr "Mágové a elfové"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:25
 msgid ""
@@ -7292,6 +9003,13 @@
 "#Death of Gwiti Ha'atel\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Přivěď Gwitiho do Věže magie.\n"
+"@Zabij oba nepřátelské vůdce\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Gwiti Ha'atela\n"
+"#Vyčerpání počtku kol"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:94
 msgid ""
@@ -7299,6 +9017,9 @@
 "was in a distant part of Wesnoth, and turned towards the Tower of Kaleon, "
 "where the greatest mages once studied."
 msgstr ""
+"Po vyhnání temného ducha pro jeho selhání zjistil Gwiti, že se 
nachází ve "
+"vzdálené části Wesnothu, a zamířil k Kaleonské věži, kde kdysi 
studovali "
+"největší mágové."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:99
 msgid ""
@@ -7307,60 +9028,68 @@
 "Soon they shall all be mine, and my power will be great enough to invade "
 "Wesnoth."
 msgstr ""
+"Konečně jsem narazil na cestu. Pokud jsem nesešel z cesty, měl bych brzy "
+"uvidět Kaleonskou věž nacpanou tajemstvím dávných mágů. Brzy bude 
moje, a má "
+"síla bude dostatečná pro vpád do Wesnothu."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:104
 msgid "A necromancer approaches! Can this be the same one that we banished?"
-msgstr ""
+msgstr "Blíží se nekromant! Je možné, že je to ten, kterého jsme 
vyhnali?"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:109
 msgid ""
 "Accursed and dreadful one, know that we mages, guardians of the Tower of "
 "Kaleon, shall bar your way with all our spells! Flee now and you may survive."
 msgstr ""
+"Prokletý a strašlivý věz, že my mágové, strážci Kaleonské věže, 
tě svými "
+"kouzly smeteme z cesty! Uteč, a přežiješ."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:114
 msgid "Quirind, know that you have the Elves at your back."
-msgstr ""
+msgstr "Quirinde, vím, že vám kryjí záda elfové."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:119
 msgid ""
 "Foul sorcerer of death, go far from this place or we shall send you to your "
 "own realm."
 msgstr ""
+"Hnusný čaroději smrti, odejdi daleko nebo tě budeme muset zahnat do tvé 
říše."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:124
 msgid "Not born is the one that could challenge me!"
-msgstr ""
+msgstr "Ještě se nenarodil nikdo, kdo by mne mohl vyzvat!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:142
 msgid "No! No! Noooo! It is over, I feel the shades reaching for me..."
-msgstr ""
+msgstr "Ne! Ne! Nééé! Je po všem, cítím, jak si pro mě přišly 
stíny..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:157
 msgid "Argh! I have fallen, and the Tower lies stripped of its defenses!"
-msgstr ""
+msgstr "Grrr! Padl jsem a Věž je teď bez ochrany!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:174
 msgid "Quirind, we have failed! You must guard the tower."
-msgstr ""
+msgstr "Quirinde, zklamali jsme! Musíš strážit věž."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:186
 msgid ""
 "Ah ha ha ha! The tower's protective spells are now in force, you cannot "
 "enter without mastering a magic equal to it."
 msgstr ""
+"Ha ha ha! Ochranná kouzla věže jsou v plné síle. Nemůžeš vstoupit 
dokud "
+"nebudeš rovnocenným mistrem magie."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:201
 msgid "Haha! I have gained entry to the tower!"
-msgstr ""
+msgstr "Ha ha ha! Získal jsem přístup do věže!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Mages_And_Elves.cfg:206
 msgid "A curse upon that foul necromancer!"
-msgstr ""
+msgstr "Proklínám toho hnusného nekromanta!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:3
 msgid "The Skull of Agarash"
-msgstr ""
+msgstr "Agarašova lebka"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:10
 msgid "Still fleeing from Wesnoth, Gwiti entered the lands of the Orcs."
@@ -7375,30 +9104,40 @@
 "#Death of Gwiti Ha'atel\n"
 "#Turns run out"
 msgstr ""
+"\n"
+"Úkol:\n"
+"@Získej Agarašovu lebku\n"
+"Porážka:\n"
+"#Smrt Gwiti Ha'atela\n"
+"#Vyčerpání počtu kol"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:101
 msgid ""
 "After Gwiti destroyed his brother, he planned to march on Wesnoth to gain "
 "his revenge. But a Dark Spirit came to counsel him..."
 msgstr ""
+"Jakmile Gwiti zničil svého bratra, začal plánovat odvetné tažení na 
Wesnoth. "
+"Tu mu náhle přišel poradit temný duch..."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:121
 msgid "Gwitiii...Gwiti!"
-msgstr ""
+msgstr "Gwitííí...Gwiti!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:126
 msgid "A Dark Spirit? Surely this is a token of my mastery of the undead!"
-msgstr ""
+msgstr "Temný duch? To je určitě známka mého nemrtvého mistrovství!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:131
 msgid ""
 "Gwiti, do not yet march in pursuit of your revenge. First, you shall go "
 "south, against the orcs, and there find the Skull of Agarash."
 msgstr ""
+"Gwiti, nevydávej se zatím z pomsty do boje. Nejprve bys měl jít na jih 
proti "
+"skřetům a najít Agarašovu lebku."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:136
 msgid "Speak on."
-msgstr ""
+msgstr "Řekni mi víc."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:141
 msgid ""
@@ -7406,42 +9145,47 @@
 "skulls, as is their custom. But one of these is the Skull of Agarash - Take "
 "it and your power will grow greater by far."
 msgstr ""
+"Vidíš v této zemi tři klany skřetů? Na svých standartách, jak je 
jejich "
+"zvykem, mívají naraženy lebky. Jednou z nich je Agarašova lebka -- ta 
byla "
+"jednou má. Získej ji, a tvá síla velmi vzroste."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:173
 msgid "Oh, no! The undead hordes have taken my banner!"
-msgstr ""
+msgstr "Ach, ne! Hordy nemrtvých mi vzaly standartu!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:178
 msgid ""
 "It is not your banner, and it never was! That skull has marked it as mine "
 "since long ago."
 msgstr ""
+"To není tvá standarta, a ani nikdy nebyla! Tato lebka ji už celé věky "
+"označuje jako mou."
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:183
 msgid ""
 "Argh! This is only half of the skull, and near enough to powerless! Begone, "
 "Spirit!"
-msgstr ""
+msgstr "Grrr! To je jenom půlka lebky!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:205
 msgid "Let us trample his banner into the ground! *smash*"
-msgstr ""
+msgstr "Zašlapejte ten prapor do bláta! *Řach!*"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:220
 msgid "That skull is powerless!"
-msgstr ""
+msgstr "Tahle lebka je bez síly!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:232
 msgid "That is not the skull of Agarash!"
-msgstr ""
+msgstr "To není Agarašova lebka!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/The_Skull_of_Agarash.cfg:244
 msgid "It's been a long time since I fought anything myself!"
-msgstr ""
+msgstr "To už je dávno, kdy jsem si naposledy zabojoval!"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:3
 msgid "Underground Pool"
-msgstr ""
+msgstr "Podzemní jezero"
 
 #: data/scenarios/The_Dark_Hordes/Underground_Pool.cfg:18
 msgid ""
@@ -9202,7 +10946,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:3
 msgid "Return of the Fleet"
-msgstr ""
+msgstr "Návrat flotily"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/Return_of_the_Fleet.cfg:26
 msgid ""
@@ -10541,11 +12285,11 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:3
 msgid "The Plan"
-msgstr ""
+msgstr "Plán"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:138
 msgid "So what is your plan?"
-msgstr ""
+msgstr "Tak jaký je tvůj plán?"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:143
 msgid ""
@@ -10625,7 +12369,7 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:231
 msgid "Right!"
-msgstr ""
+msgstr "Správně!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/The_Plan.cfg:236
 msgid "I'll do it sir."
@@ -11007,36 +12751,36 @@
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:9
 msgid "I can't be finished yet. . . I still have so much more to do."
-msgstr ""
+msgstr "Nemohu ještě skončit... musím toho ještě tolik vykonat."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:24
 msgid "It is not yet my time! No!"
-msgstr ""
+msgstr "Ještě nenastal můj čas! Ne!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:39
 msgid "No! I'll not go so easil--"
-msgstr ""
+msgstr "Ne! Já takhle snadno--"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:54
 msgid ""
 "Bah! I'm not dying today! (POOF! The Lady Outlaw vanishes in a puff of smoke)"
-msgstr ""
+msgstr "Pch! Dnes neumírám! (Puf! Paní zbojínků mizí v oblaku dýmu)"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:70
 msgid "Fool of a boy. I never should have followed him."
-msgstr ""
+msgstr "Pošetilý kluk. Nikdy jsem ho neměl následovat."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:82
 msgid "Hail the Kings, may their bloodlines continue beyond my time!"
-msgstr ""
+msgstr "Ať žije král! Nechť jeho krev pokračuje i po mém konci!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:94
 msgid "For Land and Lord, I sacrifice all!"
-msgstr ""
+msgstr "Pro zemi a pána, vše obětuji!"
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:106
 msgid "May the Lords of Light protect us all."
-msgstr ""
+msgstr "Nechť nás Pán světla všechny ochrání."
 
 #: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-deaths.cfg:118
 msgid ""
@@ -11058,7 +12802,7 @@
 "legions of the walking dead. . ."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:20
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:19
 msgid ""
 "After a time of great struggle a peace was reached. We came to dominate most "
 "of the Isle, with the Wesfolk pushed onto the most marginal of lands. In "
@@ -11066,7 +12810,7 @@
 "we gleaned our first shards of knowledge about magic."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:29
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:28
 msgid ""
 "Thus history continued apace for several centuries. You must recall that the "
 "route from the Western lands to our Isle was perilous at the best of times. "
@@ -11074,7 +12818,7 @@
 "Isle could never be maintained."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:38
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:37
 msgid ""
 "Things only got worse when looking to the East. A strong, cold, ocean "
 "current swept down from the North in the Eastern ocean, pushing all ships "
@@ -11082,7 +12826,7 @@
 "nothing but open ocean, and vile sea monsters. . ."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:51
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:50
 msgid ""
 "Over time our skills as navigators grew. Then, one day, the Crown Prince of "
 "Southbay returned home from a long voyage with a fabulous tale. He said that "
@@ -11091,7 +12835,7 @@
 "Southern pull of the ocean."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:60
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:59
 msgid ""
 "It wasn't long after he returned that the very Crown Prince who discovered "
 "the land to the East fell ill and died, under mysterious circumstances. His "
@@ -11099,17 +12843,17 @@
 "of distraction with the poor Wesfolk kingdoms, and their Lich-Lords."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:65
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:64
 msgid ""
 "The new Crown Prince departed, with the largest army ever assembled on the "
 "Isle to make war with the Wesfolk. This where our story begins. . ."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:70
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:69
 msgid "With the plight of a different Prince on the same Isle. . ."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:75
+#: data/scenarios/The_Rise_of_Wesnoth/trow-intro.cfg:74
 msgid ""
 "For this is the story of Haldric the First, and the Rise of Wesnoth. . ."
 msgstr ""
@@ -11218,15 +12962,15 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/ForestOfFear.cfg:3
 msgid "Forest of Fear"
-msgstr ""
+msgstr "Les strachu"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Random_Scenario.cfg:3
 msgid "Random map"
-msgstr ""
+msgstr "Náhodná mapa"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:3
 msgid "Wesbowl"
-msgstr ""
+msgstr "Wesbowl"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:11
 msgid ""
@@ -11238,6 +12982,11 @@
 "#Opponent moves the balls to your endzone more times than you move them to "
 "theirs"
 msgstr ""
+"\n"
+"Vítězství:\n"
+"@Dostaň jeden z míčů do protivníkovy zadní zóny vícekrát, než on do 
tvojí\n"
+"Porážka:\n"
+"#Protivník dostane jeden míčů do tvojí zadní zóny vícekrát, než ty 
do jeho"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:199
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:476
@@ -11257,14 +13006,14 @@
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:339
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:616
 msgid "Yes!"
-msgstr ""
+msgstr "Ano!"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:361
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:638
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:278
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:219 src/show_dialog.cpp:450
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:292
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:279 src/show_dialog.cpp:449
 msgid "No"
-msgstr ""
+msgstr "Ne"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/Wesbowl.cfg:661
 msgid "Blue team wins! Final score: $redscore-$bluescore"
@@ -11280,15 +13029,15 @@
 
 #: data/scenarios/multiplayer/WeslinBridge.cfg:3
 msgid "Battle for Weslin Bridge"
-msgstr ""
+msgstr "Bitva o Weslinský most"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/battleworld.cfg:7
 msgid "Battle World"
-msgstr ""
+msgstr "Bitevní svět"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/castles.cfg:7
 msgid "Siege Castles"
-msgstr ""
+msgstr "Obležené hrady"
 
 #: data/scenarios/multiplayer/scenarios.cfg:3
 msgid "Across The River"
@@ -11318,13 +13067,13 @@
 msgid "King of the Hill"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:65
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:67
 msgid ""
 "I am here to learn how to fight in a battle. As an experienced elder mage, "
 "surely you can explain the art of combat to me."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:69
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:71
 msgid ""
 "Before entering any battle, you need to recruit units. To recruit a unit, "
 "right click on the castle tile on which you wish to recruit the unit. Then "
@@ -11332,126 +13081,113 @@
 "connected to the keep your leader is on."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:80
-msgid ""
-"@Skills covered:\n"
-"Recruiting units\n"
-"Moving units\n"
-"Attacking enemy units\n"
-"Gaining experience\n"
-"Winning scenarios\n"
-"@Objectives:\n"
-"@Victory:\n"
-"Defeat Merle"
-msgstr ""
-
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:85
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:79
 msgid "Excellent! You have recruited an Elvish Fighter."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:98
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:92
 msgid ""
 "Since units cannot move on the turn they are recruited, you must end your "
 "turn. To do this, simply click the 'End Turn' button in the lower-right hand "
 "corner."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:104
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:99
 msgid "You have successfully ended your turn."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:115
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:110
 msgid ""
 "Your next task is to move your Elvish Fighter. To move a unit, first select "
-"it, then select his destination. In this case, his destination is the "
-"signpost next to the Elvish Shaman."
+"it, then select his destination. In this case, his destination is the forest "
+"next to the Elvish Shaman, Merle."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:141
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:134
 msgid ""
-"Excellent! You have succesfully moved your Elvish Fighter. However, since he "
-"moved next to an enemy unit, he has lost all his movement for this turn; "
+"Excellent! You have successfully moved your Elvish Fighter. However, since "
+"he moved next to an enemy unit, he has lost all his movement for this turn; "
 "this is called the 'zone of control'."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:153
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:146
 msgid ""
 "Now, you need to attack with your fighter. To attack, first select a unit, "
 "then select its target, which must be next to the attacking unit. You will "
 "then see the attack options box, where you must select an attack to use."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:170
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:162
 msgid "You have successfully attacked Merle."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:182
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:174
 msgid "End your turn, and wait for Merle to attack you."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:188
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:180
 msgid ""
 "Your fighter has survived Merle's attack. Whenever a unit survives a battle, "
 "it gets experience from the combat. Once a unit gains enough experience, it "
 "advances to the next level, and becomes more powerful."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:199
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:191
 msgid "Move your fighter onto a village."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:208
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:204
 msgid "Villages heal the units on them."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:219
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:215
 msgid ""
-"Now, you must defeat Merle by reducing him to 0 HP or lower. Just attack "
+"Now, you must defeat Merle by reducing her to 0 HP or lower. Just attack "
 "repeatedly."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:234
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:176
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:248
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:233
 msgid ""
 "Unfortunately, you lost, because your leader was defeated. Hopefully you "
 "have gained wisdom from my teachings anyway."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:241
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:183
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:255
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:240
 msgid ""
 "Unfortunately, you lost, because you ran out of time. Hopefully you have "
 "gained wisdom from my teachings anyway."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:251
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:265
 msgid "You have successfully completed the first training scenario."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:262
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:204
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:276
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:261
 msgid "Do you want to review any of the skills learned on this level?"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:264
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:206 src/show_dialog.cpp:449
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:278
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:263 src/show_dialog.cpp:448
 msgid "Yes"
-msgstr ""
+msgstr "Ano"
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:283
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial1.cfg:297
 msgid ""
 "Although you have completed your first scenario, your training is not yet "
 "over. We will now proceed to the next scenario, in which you will fight me "
 "in a mock battle."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:58
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:60
 msgid ""
 "Now you will be subject to a more difficult test. You must defeat me in mock "
 "battle."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:62
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:64
 msgid ""
 "You can win most scenarios simply by defeating all enemy leaders. Win this "
 "scenario by defeating me. Your fighter from the previous scenario can help "
@@ -11460,7 +13196,7 @@
 "Elvish Fighters and Elvish Archers."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:75
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:79
 msgid ""
 "@Skills covered:\n"
 "Recalling\n"
@@ -11468,6 +13204,8 @@
 "Gold\n"
 "Time of day\n"
 "Terrains\n"
+"Resistance\n"
+"Specialties\n"
 "Objects\n"
 "Playing Wesnoth\n"
 "@Objectives\n"
@@ -11475,39 +13213,59 @@
 "Defeat Delfador"
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:80
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:86
+msgid "You have successfully recalled your Elvish Fighter."
+msgstr ""
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:100
 msgid ""
 "You may notice that your units have slightly different statistics than the "
 "statistics shown before you recruited them. This is because they have been "
-"assigned two traits."
+"assigned traits."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:98
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:115
 msgid ""
 "When you recruit and recall units, you lose gold. If this would cause you to "
 "have less than 0 gold, you cannot recruit or recall."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:112
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:129
 msgid ""
 "The sun is setting over Wesnoth. The time of day affects how much damage "
 "units of different alignments can inflict upon each other."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:126
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:143
+msgid "Each hex has a terrain, which gives the hex distinctive properties."
+msgstr ""
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:157
+msgid ""
+"Each attack has a damage type which affects how much damage different units "
+"take from that attack."
+msgstr ""
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:171
 msgid ""
-"In Wesnoth, each hex has a terrain, which gives the hex distinctive "
-"properties."
+"Many units have a specialty which changes the rules of play in some way."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:148
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:195
 msgid ""
 "Some objects change the statistics of the unit that triggered them. One of "
 "your units found a potion which will make him do more damage on his attack. "
 "To see his new combat statistics, look at the Status Table."
 msgstr ""
 
-#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:193
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:223
+msgid ""
+"Remember to try to prevent the enemy from capturing villages, and to "
+"recapture the ones that they already have. This will cut off their gold "
+"supply and make them unable to recruit."
+msgstr ""
+
+#: data/scenarios/tutorial/tutorial2.cfg:250
 msgid ""
 "Congratulations! You have defeated me, and completed the second and final "
 "training scenario. Next, you may want to begin a campaign, or play "
@@ -11518,6 +13276,38 @@
 msgid "That was explained well! But.."
 msgstr ""
 
+#: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:13
+msgid "{END_MESSAGE}"
+msgstr ""
+
+#: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:21
+msgid "{QUESTION}"
+msgstr ""
+
+#: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:25
+msgid "{ANSWER}"
+msgstr ""
+
+#: data/scenarios/tutorial/utils.cfg:44
+msgid ""
+"@Skills covered:\n"
+"Recruiting units\n"
+"Moving units\n"
+"Attacking enemy units\n"
+"Gaining experience\n"
+"Winning scenarios\n"
+"@Current objective:\n"
+"{OBJECTIVE}"
+msgstr ""
+"@Získané dovednosti:\n"
+"Verbování jednotek\n"
+"Pohyb s jednotkami\n"
+"Útočení na nepřátelské jednotky\n"
+"Získávání zkušeností\n"
+"Vyhrávání scénářů\n"
+"@Současný úkol:\n"
+"{OBJECTIVE}"
+
 #: data/schedules.cfg:4
 msgid "Dawn"
 msgstr ""
@@ -11548,15 +13338,23 @@
 
 #: data/themes/default.cfg:23 data/themes/default.cfg:359
 msgid "Menu"
-msgstr ""
+msgstr "Menu"
 
 #: data/themes/default.cfg:32 data/themes/default.cfg:368
 msgid "Actions"
-msgstr ""
+msgstr "Akce"
 
 #: data/themes/default.cfg:79 data/themes/default.cfg:415 src/hotkeys.cpp:137
 msgid "End Turn"
-msgstr ""
+msgstr "Ukonči kolo"
+
+#: data/themes/default.cfg:126 data/themes/default.cfg:462
+msgid "hp"
+msgstr "životů"
+
+#: data/themes/default.cfg:133 data/themes/default.cfg:469
+msgid "xp"
+msgstr "zkušeností"
 
 #: data/themes/default.cfg:285 data/themes/default.cfg:623
 msgid "statuspanel^level"
@@ -11566,41 +13364,52 @@
 msgid "statuspanel^movement"
 msgstr ""
 
-#: data/translations/english.cfg:5
+#: data/translations/english.cfg:2
 msgid "Easy"
-msgstr ""
+msgstr "Snadná"
 
-#: data/translations/english.cfg:6
+#: data/translations/english.cfg:3
 msgid "Medium"
-msgstr ""
+msgstr "Střední"
 
-#: data/translations/english.cfg:7
+#: data/translations/english.cfg:4
 msgid "Hard"
-msgstr ""
+msgstr "Tvdrá"
 
-#: data/translations/english.cfg:12
+#: data/translations/english.cfg:9
 msgid ""
 "Lawful units fight better at day, and worse at night.\n"
 "\n"
 "Day: +25% Damage\n"
 "Night: -25% Damage"
 msgstr ""
+"Denní jednotky bojují lépe (způsobují větší poškození) ve dne a 
hůře v "
+"noci.\n"
+"\n"
+"Den: +25% poškození\n"
+"Noc: -25% poškození"
 
-#: data/translations/english.cfg:13
+#: data/translations/english.cfg:10
 msgid ""
 "Neutral units are unaffected by day and night, fighting equally well under "
 "both conditions."
 msgstr ""
+"Neutrální jednotky nejsou ovlivněny střídáním dne a noci. Bojují 
vždy stejně."
 
-#: data/translations/english.cfg:17
+#: data/translations/english.cfg:14
 msgid ""
 "Chaotic units fight better at night, and worse at day.\n"
 "\n"
 "Day: -25% Damage\n"
 "Night: +25% Damage"
 msgstr ""
+"Noční jednotky bojují lépe (způsobují větší poškození) v noci a 
hůře ve "
+"dne.\n"
+"\n"
+"Den: -25% poškození\n"
+"Noc: +25% poškození"
 
-#: data/translations/english.cfg:24
+#: data/translations/english.cfg:21
 msgid ""
 "Heals:\n"
 "Allows the unit to heal adjacent friendly units at the beginning of the "
@@ -11611,8 +13420,17 @@
 "A poisoned unit cannot be cured of its poison by a healer, and must seek the "
 "care of a village or a unit that can cure."
 msgstr ""
+"Léčení:\n"
+"Jednotka dokáže léčit spřátelené jednotky na vedlejších polích na 
začátku "
+"tahu.\n"
+"\n"
+"Jedna zraněná jednotka se může za jeden tah vyléčit až o 4 životy.\n"
+"Léčitel může v jednom tahu vyléčit všechny opatrované jednotky celkem 
o 8 "
+"životů.\n"
+"Léčitel nedokáže uzdravit otrávenou jednotku; taková jednotka musí 
vyhledat "
+"pomoc ve vesnici nebo u jednotky, která dokáže uzdravovat."
 
-#: data/translations/english.cfg:32
+#: data/translations/english.cfg:29
 msgid ""
 "Cures:\n"
 "This unit combines herbal remedies with magic to heal units more quickly "
@@ -11625,14 +13443,28 @@
 "A curer can cure a unit of poison, although that unit will receive no "
 "additional healing on the turn it is cured of the poison."
 msgstr ""
+"Uzdravováni:\n"
+"Tato jednotka spojuje léčivé rostliny s magií, aby vyléčila jednotky "
+"rychleji než je běžně možné na bitevním poli.\n"
+"\n"
+"Tato jednotka se na začátku tahu postará o všechny spřátelené 
zraněné "
+"jednotky stojící na sousedních polích.\n"
+"Zraněná jednotka se může za jeden tah vyléčit až o 8 životů.\n"
+"Uzdravovatel může vyléčit všechny opatrované jednotky celkem o 18 
životů za "
+"tah.\n"
+"Uzdravovatel dokáže uzdravit i otrávenou jednotku, ale tato jednotka už v 
"
+"daném tahu nebude dále léčena."
 
-#: data/translations/english.cfg:35
+#: data/translations/english.cfg:32
 msgid ""
 "Teleport:\n"
 "This unit may teleport between any two friendly villages instantly."
 msgstr ""
+"Teleportace:\n"
+"Tato jednotka se dokáže v okamžiku přemístit z jedné spřátelené 
vesnice do "
+"druhé."
 
-#: data/translations/english.cfg:40
+#: data/translations/english.cfg:37
 msgid ""
 "Leadership:\n"
 "This unit can lead friendly units that are next to it, making them fight "
@@ -11640,8 +13472,13 @@
 "\n"
 "Adjacent friendly units of lower level will do more damage in battle."
 msgstr ""
+"Velení:\n"
+"Tato jednotka dokáže vést jednotky vedle sebe, takže bojují lépe.\n"
+"\n"
+"Spřátelené jednotky nižší úrovně na sousedních polích způsobí v 
boji větší "
+"poškození."
 
-#: data/translations/english.cfg:45
+#: data/translations/english.cfg:42
 msgid ""
 "Ambush:\n"
 "This unit can hide in forest, and remain undetected by its enemies.\n"
@@ -11650,8 +13487,14 @@
 "any turn immediately after this unit has attacked, or if there are enemy "
 "units next to this unit."
 msgstr ""
+"Přepadení:\n"
+"Jednotka se dokáže ukrýt v lese a zůstat nezpozorována svými 
nepřáteli.\n"
+"\n"
+"Nepřátelské jednotky nemohou spatřit ani napadnout tuto jednotku v lese, "
+"pouze v tahu bezprostředně po jejím útoku nebo jsou-li na sousedních 
polích "
+"nepřátelské jednotky."
 
-#: data/translations/english.cfg:50
+#: data/translations/english.cfg:47
 msgid ""
 "Illuminates:\n"
 "This unit illuminates the surrounding area, making lawful units fight "
@@ -11660,489 +13503,532 @@
 "Any units adjacent to this unit will fight as if it were dusk when it is "
 "night, and as if it were day when it is dusk."
 msgstr ""
+"Osvětlení:\n"
+"Tato jednotka osvětlí okolní prostor, takže denní jednotky budou bojovat 
"
+"lépe a noční jednotky hůře.\n"
+"\n"
+"Jednotky na sousedních polích budou bojovat v noci jako za soumraku a za "
+"soumraku jako ve dne."
 
-#: data/translations/english.cfg:53
+#: data/translations/english.cfg:50
 msgid ""
 "Skirmisher:\n"
 "This unit is skilled in moving past enemies quickly, and ignores all Enemy "
 "Zones of Control."
 msgstr ""
+"Průbojnost:\n"
+"Tato jednotka je zvyklá pohybovat se mezi nepřáteli a ignoruje všechny "
+"oblasti kontroly."
 
-#: data/translations/english.cfg:55
+#: data/translations/english.cfg:52
 msgid "Never more than 1 upkeep"
-msgstr ""
+msgstr "nikdy si nebere více než jeden zlaťák"
 
-#: data/translations/english.cfg:57
+#: data/translations/english.cfg:54
 msgid "This unit takes half normal damage when it did not initiate the attack."
 msgstr ""
 
-#: data/translations/english.cfg:59
+#: data/translations/english.cfg:56
 msgid "minimum damage"
-msgstr ""
+msgstr "minimální poškození"
 
-#: data/translations/english.cfg:61
+#: data/translations/english.cfg:58
 msgid "Game"
-msgstr ""
+msgstr "Hra"
 
-#: data/translations/english.cfg:63
+#: data/translations/english.cfg:60
 msgid "Scenario"
-msgstr ""
+msgstr "Scénář"
 
-#: data/translations/english.cfg:65
+#: data/translations/english.cfg:62
 msgid "Configure Sides:"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení stran:"
 
-#: data/translations/english.cfg:66
+#: data/translations/english.cfg:63
 msgid "Choose Team Settings:"
-msgstr ""
+msgstr "Vyber si nastavení týmu:"
 
-#: data/translations/english.cfg:67
+#: data/translations/english.cfg:64
 msgid "Could not connect to the remote host"
-msgstr ""
+msgstr "Spojení se vzdáleným hostitelem se nezdařilo"
 
-#: data/translations/english.cfg:68
+#: data/translations/english.cfg:65
 msgid "Waiting for players to connect"
-msgstr ""
+msgstr "Čekám, až se připojí ostatní hráči"
 
-#: data/translations/english.cfg:69
+#: data/translations/english.cfg:66
 msgid "Filled"
-msgstr ""
+msgstr "Obsazeno"
 
-#: data/translations/english.cfg:70
+#: data/translations/english.cfg:67
 msgid "Available"
-msgstr ""
+msgstr "Prázdné"
 
-#: data/translations/english.cfg:71
+#: data/translations/english.cfg:68
 msgid "&misc/observer.png,Observer"
-msgstr ""
+msgstr "&misc/observer.png,Pozorovatel"
 
-#: data/translations/english.cfg:73
+#: data/translations/english.cfg:70
 msgid "Describe Unit"
-msgstr ""
+msgstr "Popis jednotky"
 
-#: data/translations/english.cfg:75
+#: data/translations/english.cfg:72
 msgid "Full Screen or Windowed?"
-msgstr ""
+msgstr "Přes celou obrazovku nebo v okně?"
 
-#: data/translations/english.cfg:76
+#: data/translations/english.cfg:73
 msgid "Display:"
-msgstr ""
+msgstr "Obrazovka:"
 
-#: data/translations/english.cfg:77
+#: data/translations/english.cfg:74
 msgid "Windowed"
-msgstr ""
+msgstr "V okně"
 
-#: data/translations/english.cfg:79
+#: data/translations/english.cfg:76
 msgid "Speed:"
-msgstr ""
+msgstr "Rychlost:"
 
-#: data/translations/english.cfg:80
+#: data/translations/english.cfg:77
 msgid "Normal"
-msgstr ""
+msgstr "Normální"
 
-#: data/translations/english.cfg:82
+#: data/translations/english.cfg:79
 msgid "Sound Settings..."
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení zvuku..."
 
-#: data/translations/english.cfg:83
+#: data/translations/english.cfg:80
 msgid "Options"
-msgstr ""
+msgstr "Volby"
 
-#: data/translations/english.cfg:85
+#: data/translations/english.cfg:82
 msgid "Choose Scenario"
-msgstr ""
+msgstr "Zvol scénář"
 
-#: data/translations/english.cfg:87
+#: data/translations/english.cfg:84
 msgid "This terrain acts as $terrains for movement and defense purposes"
-msgstr ""
+msgstr "Tento terén se z hledika pohybu a obrany chová jako $terrains"
 
-#: data/translations/english.cfg:88
+#: data/translations/english.cfg:85
 msgid "The terrain with the best modifier is chosen automatically"
-msgstr ""
+msgstr "Terén s nejlepšími modifikátory se vybírá automaticky"
 
-#: data/translations/english.cfg:89
+#: data/translations/english.cfg:86
 msgid "This terrain gives healing"
-msgstr ""
+msgstr "Tento terén léčí"
 
-#: data/translations/english.cfg:90
+#: data/translations/english.cfg:87
 msgid ""
 "This terrain acts as keep, i.e., you can recruit units when a leader is in a "
 "location with this terrain"
 msgstr ""
 
-#: data/translations/english.cfg:91
+#: data/translations/english.cfg:88
 msgid ""
 "This terrain acts as castle, i.e., you can recruit units onto a location "
 "with this terrain"
 msgstr ""
 
-#: data/translations/english.cfg:92 src/help.cpp:869
+#: data/translations/english.cfg:89 src/help.cpp:870
 msgid "or"
-msgstr ""
+msgstr "nebo"
 
-#: data/translations/english.cfg:93
+#: data/translations/english.cfg:90
 msgid "Unit resistance table"
-msgstr ""
+msgstr "Tabulka obrany jednotky"
 
-#: data/translations/english.cfg:95
+#: data/translations/english.cfg:92
 msgid "See Also..."
-msgstr ""
+msgstr "Viz také..."
 
-#: data/translations/english.cfg:99
+#: data/translations/english.cfg:96
 msgid ""
 "Backstab:\n"
 "This attack deals double damage if a friendly unit is on the opposite side "
 "of the target."
 msgstr ""
+"Zezadu:\n"
+"Tento útok působí dvojnásobné poranění, když se na opačné straně 
protivníka "
+"nachází spřátelená jednotka."
 
-#: data/translations/english.cfg:102
+#: data/translations/english.cfg:99
 msgid ""
 "Charge:\n"
 "This attack deals double damage to the target. It also causes this unit to "
 "take double damage from the target's counterattack."
 msgstr ""
+"Výpad:\n"
+"Tento útok působí dvojnásobné poranění protivníka. Také ale znamená 
"
+"dvojnásobné poranění útočníka při protivníkově obraně."
 
-#: data/translations/english.cfg:105
+#: data/translations/english.cfg:102
 msgid ""
 "Drain:\n"
 "This unit drains health from living units, healing itself for half the "
 "amount of damage it deals."
 msgstr ""
+"Vysátí:\n"
+"Tato jednotka vysává životní sílu z živých jednotek, čímž se sama 
léči o "
+"polovinu poranění, jež útokem způsobila."
 
-#: data/translations/english.cfg:108
+#: data/translations/english.cfg:105
 msgid ""
 "Magical:\n"
 "This attack always has a 70% chance to hit."
 msgstr ""
+"Magický:\n"
+"Tento útok je magický, a má vždy 70% šanci zásahu."
 
-#: data/translations/english.cfg:111
+#: data/translations/english.cfg:108
 msgid ""
 "Marksman:\n"
 "When used offensively, this attack always has at least a 60% chance to hit."
 msgstr ""
+"Přesný:\n"
+"Tento útok má vždy alespoň 60% šanci zásahu, je-li užit ofensivně."
 
-#: data/translations/english.cfg:114
+#: data/translations/english.cfg:111
 msgid ""
 "Plague:\n"
 "If this unit kills a living target and that unit was not stationed in a "
 "village, the dead target's corpse will rise up and fight for you."
 msgstr ""
+"Nákaza:\n"
+"Pokud tato jednotka zabije živého protívníka, který nebyl ve vesnici, 
jeho "
+"mrtvola povstane a přidá se na její stranu."
 
-#: data/translations/english.cfg:117
+#: data/translations/english.cfg:114
 msgid ""
 "Poison:\n"
 "This attack poisons the target. Poisoned units lose 8 HP every turn until "
 "they are cured or are reduced to 1 HP."
 msgstr ""
+"Otrava:\n"
+"Tento útok způsobuje protivníkovi otravu. Otrávené jednotky ztrácejí 8 
"
+"životů za kolo, dokud se nevylečí nebo počet životů neklesne na jeden."
 
-#: data/translations/english.cfg:120
+#: data/translations/english.cfg:117
 msgid ""
 "Slow:\n"
 "This attack slows the target. Slowed units move at half normal speed and "
 "receive one less attack than normal in combat for the duration of one turn."
 msgstr ""
+"Zpomalení:\n"
+"Tento útok zpomaluje protivníka. Zpomalené jednotky se pohybují 
poloviční "
+"rychlostí a mají po dobu jednoho kola o jeden útok méně než obvykle."
 
-#: data/translations/english.cfg:123
+#: data/translations/english.cfg:120
 msgid ""
 "Stone:\n"
 "This attack turns the target to stone. Units that have been turned to stone "
 "may not move or attack."
 msgstr ""
+"Zkamenění:\n"
+"Tento útok promění protivníka v kámen. Jednotky proměněné v kámen se 
nemohou "
+"hýbat ani útočit."
 
-#: data/translations/english.cfg:126
+#: data/translations/english.cfg:123
 msgid ""
 "Berserk:\n"
 "Whether used offensively or defensively, this attack presses the engagement "
 "until one of the combatants is slain."
 msgstr ""
+"Na život a na smrt:\n"
+"Boj trvá tak dlouho, dokud jeden z protivníků nezemře, a to při útoku i 
v "
+"obraně."
 
-#: data/translations/english.cfg:129
+#: data/translations/english.cfg:126
 msgid ""
 "First Strike:\n"
 "This unit always strikes first with this attack, even if they are defending."
 msgstr ""
+"První úder:\n"
+"Tato jednotka v souboji vždy udeří první, i když se brání."
 
-#: data/translations/english.cfg:131
+#: data/translations/english.cfg:128
 msgid "first strike"
-msgstr ""
+msgstr "první úder"
 
-#: data/translations/english.cfg:134
+#: data/translations/english.cfg:131
 msgid "Elves"
-msgstr ""
+msgstr "Elfové"
 
-#: data/translations/english.cfg:135
+#: data/translations/english.cfg:132
 msgid "Orcs"
-msgstr ""
+msgstr "Skřeti"
 
-#: data/translations/english.cfg:136
+#: data/translations/english.cfg:133
 msgid "Humans"
-msgstr ""
+msgstr "Lidé"
 
-#: data/translations/english.cfg:137
+#: data/translations/english.cfg:134
 msgid "Undead"
-msgstr ""
+msgstr "Nemrtví"
 
-#: data/translations/english.cfg:141
+#: data/translations/english.cfg:138
 msgid "Deep Water"
-msgstr ""
+msgstr "Hluboká voda"
 
-#: data/translations/english.cfg:142
+#: data/translations/english.cfg:139
 msgid "Shallow Water"
-msgstr ""
+msgstr "Mělká voda"
 
-#: data/translations/english.cfg:143
+#: data/translations/english.cfg:140
 msgid "Sand"
-msgstr ""
+msgstr "Písek"
 
-#: data/translations/english.cfg:144 data/translations/english.cfg:146
-#: data/translations/english.cfg:147 data/translations/english.cfg:148
-#: data/translations/english.cfg:149 data/translations/english.cfg:150
+#: data/translations/english.cfg:141 data/translations/english.cfg:143
+#: data/translations/english.cfg:144 data/translations/english.cfg:145
+#: data/translations/english.cfg:146 data/translations/english.cfg:147
 msgid "Village"
-msgstr ""
+msgstr "Vesnice"
 
-#: data/translations/english.cfg:145
+#: data/translations/english.cfg:142
 msgid "Swamp"
-msgstr ""
+msgstr "Mokřina"
 
-#: data/translations/english.cfg:151
+#: data/translations/english.cfg:148
 msgid "Tundra"
-msgstr ""
+msgstr "Tundra"
 
-#: data/translations/english.cfg:152
+#: data/translations/english.cfg:149
 msgid "Ice"
-msgstr ""
+msgstr "Led"
 
-#: data/translations/english.cfg:153
+#: data/translations/english.cfg:150
 msgid "Road"
-msgstr ""
+msgstr "Cesta"
 
-#: data/translations/english.cfg:154
+#: data/translations/english.cfg:151
 msgid "Dirt"
-msgstr ""
+msgstr "Bahno"
 
-#: data/translations/english.cfg:155
+#: data/translations/english.cfg:152
 msgid "Grassland"
-msgstr ""
+msgstr "Louka"
 
-#: data/translations/english.cfg:156
+#: data/translations/english.cfg:153
 msgid "Hills"
-msgstr ""
+msgstr "Kopce"
 
-#: data/translations/english.cfg:157
+#: data/translations/english.cfg:154
 msgid "Mountains"
-msgstr ""
+msgstr "Hory"
 
-#: data/translations/english.cfg:158
+#: data/translations/english.cfg:155
 msgid "Forest"
-msgstr ""
+msgstr "Les"
 
-#: data/translations/english.cfg:159 data/translations/english.cfg:160
-#: data/translations/english.cfg:161
+#: data/translations/english.cfg:156 data/translations/english.cfg:157
+#: data/translations/english.cfg:158
 msgid "Bridge"
-msgstr ""
+msgstr "Most"
 
-#: data/translations/english.cfg:162
+#: data/translations/english.cfg:159
 msgid "Castle"
-msgstr ""
+msgstr "Hrad"
 
-#: data/translations/english.cfg:163
+#: data/translations/english.cfg:160
 msgid "Keep"
-msgstr ""
+msgstr "Tvrz"
 
-#: data/translations/english.cfg:164
+#: data/translations/english.cfg:161
 msgid "Cave"
-msgstr ""
+msgstr "Jeskyně"
 
-#: data/translations/english.cfg:165
+#: data/translations/english.cfg:162
 msgid "Cave Wall"
-msgstr ""
+msgstr "Zeď jeskyně"
 
-#: data/translations/english.cfg:166
+#: data/translations/english.cfg:163
 msgid "Encampment"
 msgstr ""
 
-#: data/translations/english.cfg:169
+#: data/translations/english.cfg:166
 msgid "$name's Bridge,$name's Crossing"
 msgstr ""
 
-#: data/translations/english.cfg:170
+#: data/translations/english.cfg:167
 msgid "$name's Highway,$name's Pass,Path of $name"
 msgstr ""
 
-#: data/translations/english.cfg:171
+#: data/translations/english.cfg:168
 msgid "$name River,River $name"
 msgstr ""
 
-#: data/translations/english.cfg:172
+#: data/translations/english.cfg:169
 msgid "$name Forest,$name's Forest"
 msgstr ""
 
-#: data/translations/english.cfg:173
+#: data/translations/english.cfg:170
 msgid "$name Lake"
 msgstr ""
 
-#: data/translations/english.cfg:174
+#: data/translations/english.cfg:171
 msgid "$name|bury,$name|ham,$name|ton"
 msgstr ""
 
-#: data/translations/english.cfg:175
+#: data/translations/english.cfg:172
 msgid "$name|ham,$name|ford,$name|cross,$river|ford,$river|cross"
 msgstr ""
 
-#: data/translations/english.cfg:176
+#: data/translations/english.cfg:173
 msgid "$river|bridge,$river|bridge,$river|bridge,$name|ham,$name|bridge"
 msgstr ""
 
-#: data/translations/english.cfg:177
+#: data/translations/english.cfg:174
 msgid "$name|ham,$name|ton,$name|field"
 msgstr ""
 
-#: data/translations/english.cfg:178
+#: data/translations/english.cfg:175
 msgid "$name|ham,$name|ton,$name|wood,$name Forest"
 msgstr ""
 
-#: data/translations/english.cfg:179
+#: data/translations/english.cfg:176
 msgid "$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|hill,$name|crest"
 msgstr ""
 
-#: data/translations/english.cfg:180
+#: data/translations/english.cfg:177
 msgid ""
 "$name|ham,$name|bury,$name|ton,$name|mont,$name|mont,$name|cliff,$name|cliff"
 msgstr ""
 
-#: data/translations/english.cfg:184
+#: data/translations/english.cfg:181
 msgid "Choose a File to Save As"
-msgstr ""
+msgstr "Vyber soubor k uložení"
 
-#: data/translations/english.cfg:185
+#: data/translations/english.cfg:182
 msgid "The map already exists. Do you want to overwrite it?"
-msgstr ""
+msgstr "Mapa už existuje. Chceš ji přepsat?"
 
-#: data/translations/english.cfg:186
+#: data/translations/english.cfg:183
 msgid "Which Player?"
-msgstr ""
+msgstr "Který hráč?"
 
-#: data/translations/english.cfg:187
+#: data/translations/english.cfg:184
 msgid "Which player should start here?"
-msgstr ""
+msgstr "Který hráč by zde měl začínat?"
 
-#: data/translations/english.cfg:188
+#: data/translations/english.cfg:185
 msgid "Choose a Map to Load"
-msgstr ""
+msgstr "Vyber si uloženou pozici"
 
-#: data/translations/english.cfg:189
+#: data/translations/english.cfg:186
 msgid "The file does not contain a valid map."
-msgstr ""
+msgstr "Soubor neobsahuje platnou mapu."
 
-#: data/translations/english.cfg:190
+#: data/translations/english.cfg:187
 msgid "'$filename' does not exist or can not be read as a file."
-msgstr ""
+msgstr "„$filename“ neexistuje nebo ho nelze přečíst jako soubor."
 
-#: data/translations/english.cfg:191
+#: data/translations/english.cfg:188
 msgid "Load failed: "
-msgstr ""
+msgstr "Načtení se nezdařilo: "
 
-#: data/translations/english.cfg:192
+#: data/translations/english.cfg:189
 msgid "You must have a hex selected on the board."
-msgstr ""
+msgstr "Musíš vybrat nějaký šestiúhelník na hrací ploše."
 
-#: data/translations/english.cfg:193
+#: data/translations/english.cfg:190
 msgid "Do you want to save the map before quitting?"
-msgstr ""
+msgstr "Chceš mapu před ukončením uložit?"
 
-#: data/translations/english.cfg:194
+#: data/translations/english.cfg:191
 msgid "Map saved."
-msgstr ""
+msgstr "Mapa byla uložena."
 
-#: data/translations/english.cfg:195
+#: data/translations/english.cfg:192
 msgid "Could not save the map: $msg"
-msgstr ""
+msgstr "Nepodařilo se uložit mapu: $msg"
 
-#: data/translations/english.cfg:196
+#: data/translations/english.cfg:193
 msgid "Player "
-msgstr ""
+msgstr "Hráč"
 
-#: data/translations/english.cfg:197
+#: data/translations/english.cfg:194
 msgid "Your modifications to the map will be lost. Continue?"
-msgstr ""
+msgstr "Přijdeš o změny provedené v mapě. Chceš pokračovat?"
 
-#: data/translations/english.cfg:198
+#: data/translations/english.cfg:195
 msgid "Create New Map"
-msgstr ""
+msgstr "Vytvoř novou mapu"
 
-#: data/translations/english.cfg:199
+#: data/translations/english.cfg:196
 msgid "Generate New Map"
-msgstr ""
+msgstr "Vygeneruj novou mapu"
 
-#: data/translations/english.cfg:200
+#: data/translations/english.cfg:197
 msgid "Generate Random Map"
-msgstr ""
+msgstr "Vygeneruj náhodnou mapu"
 
-#: data/translations/english.cfg:201
+#: data/translations/english.cfg:198
 msgid "Random Generator Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení generátoru"
 
-#: data/translations/english.cfg:202
+#: data/translations/english.cfg:199
 msgid "Map creation failed."
-msgstr ""
+msgstr "Mapu se nepodařilo vygenerovat."
 
-#: data/translations/english.cfg:203 src/hotkeys.cpp:164
+#: data/translations/english.cfg:200 src/hotkeys.cpp:164
 msgid "Resize Map"
-msgstr ""
+msgstr "Změň velikost"
 
-#: data/translations/english.cfg:204
+#: data/translations/english.cfg:201
 msgid "X-Axis"
-msgstr ""
+msgstr "X-ová osa"
 
-#: data/translations/english.cfg:205
+#: data/translations/english.cfg:202
 msgid "Y-Axis"
-msgstr ""
+msgstr "X-ová osa"
 
-#: data/translations/english.cfg:206
+#: data/translations/english.cfg:203
 msgid "Flip around (this may change the dimensions of the map):"
 msgstr ""
 
-#: data/translations/english.cfg:207
+#: data/translations/english.cfg:204
 msgid "Edit"
 msgstr ""
 
-#: data/translations/english.cfg:208
+#: data/translations/english.cfg:205
 msgid "File"
 msgstr ""
 
-#: data/translations/english.cfg:209
+#: data/translations/english.cfg:206
 msgid "FG"
 msgstr ""
 
-#: data/translations/english.cfg:210
+#: data/translations/english.cfg:207
 msgid "BG"
 msgstr ""
 
-#: data/translations/english.cfg:212
+#: data/translations/english.cfg:209
 msgid "Next tip"
-msgstr ""
+msgstr "Další tip"
 
-#: data/translations/english.cfg:213
+#: data/translations/english.cfg:210
 msgid "Tip of the Day"
-msgstr ""
+msgstr "Tip dne"
 
-#: data/translations/english.cfg:214
+#: data/translations/english.cfg:211
 msgid "Do not show tips"
-msgstr ""
+msgstr "Nezobrazuj tipy"
 
-#: data/translations/english.cfg:215
+#: data/translations/english.cfg:212
 msgid ""
 "Lawful units fight better at day, and chaotic units fight better at night. "
 "Neutral units are unaffected by day and night."
 msgstr ""
+"Denní jednotky bojují lépe ve dne, noční jednotky bojují lépe v noci. "
+"Neutrální jednotky denní doba nijak neovlivňuje."
 
-#: data/translations/english.cfg:216
+#: data/translations/english.cfg:213
 msgid ""
 "In a campaign, you can use veteran units from previous scenarios by using "
 "the 'recall' option."
 msgstr ""
+"V tažení můžeš využívat zkušené jednotky z minulých scénářů 
pomocí volby "
+"„Přivolej“."
 
-#: data/translations/english.cfg:217
+#: data/translations/english.cfg:214
 msgid ""
 "There are six types of attacks: pierce, blade, impact, fire, cold, and holy. "
 "Different units have weaknesses against different types of attacks. Right-"
@@ -12150,192 +14036,257 @@
 "'Resistance' to see how much resistance a unit has against different attack "
 "types."
 msgstr ""
+"Existuje šest druhů útoku: čepelí, bodnutím, úderem, ohněm, chladem a 
svatý "
+"útok. Různé jednotky jsou snadno zranitelné různými typy útoku. Klikni 
na "
+"jednotku pravým tlačítkem myši a vyber „Popis jednotky“, tam klikni 
na "
+"„Odolnost“, a uvidíš, jak je jednotka odolná vůči jednotlivým 
typům útoku."
 
-#: data/translations/english.cfg:218
+#: data/translations/english.cfg:215
 msgid ""
 "The terrain your units are on determines the chance your opponents have of "
-"hitting them in battle. The defensive rating for the currently selected uni "
+"hitting them in battle. The defensive rating for the currently selected unit "
 "in the currently selected terrain is displayed in the top-right corner of "
 "the screen."
 msgstr ""
+"Terén, ve kterém jsou tvé jednotky, určuje riziko, že je tvůj soupeř v 
bitvě "
+"zasáhne. Hodnocení obrany právě vybrané jednotky v právě vybraném 
terénu se "
+"zobrazuje v pravém horním rohu obrazovky."
 
-#: data/translations/english.cfg:219
+#: data/translations/english.cfg:216
 msgid ""
 "Poisoned units lose 8 hitpoints every turn, but they will not die from "
 "poison: poison will never reduce them below 1 hitpoint. Poisoned units can "
 "be cured by moving them to a village, or placing them next to a unit with "
 "the 'cure' ability."
 msgstr ""
+"Otrávené jednotky ztrácejí 8 životů za kolo, ale na otravu nezemřou. 
Otrava "
+"nikdy nezmenší počet životů pod jeden. Otrávené jednotky mohou být 
uzdraveny "
+"přesunem do vesnice nebo umístěním vedle jednotky, která má schopnost "
+"uzdravovat."
 
-#: data/translations/english.cfg:220
+#: data/translations/english.cfg:217
 msgid ""
 "You can use units from a previous scenario by selecting 'Recall' by the game "
 "menu. By recalling the same units over and over, you can build up a powerful "
 "and experienced army."
 msgstr ""
+"Můžeš využívat jednotky z minulých scénářů vybráním 
„Přivolej“ z menu hry. "
+"Vyvoláváním stále stejných jednotek znovu a znovu můžeš vybudovat 
silnou a "
+"zkušenou armádu."
 
-#: data/translations/english.cfg:221
+#: data/translations/english.cfg:218
 msgid ""
 "All units have a Zone of Control in each of the hexes next to them. If a "
 "unit moves into an enemy's Zone of Control, it may not move any further that "
 "turn."
 msgstr ""
+"Všechny jednotky mají oblast kontroly skládající se ze sousedních "
+"šestiúhelníků. Pokud se jednotka posune do oblasti kontroly nepřítele, "
+"nemůže už se v tomtéž kole pohnout dále."
 
-#: data/translations/english.cfg:222
+#: data/translations/english.cfg:219
 msgid ""
 "The chance to hit a unit usually depends on how well that unit can defend "
 "itself in the terrain it is standing in, however magical attacks always have "
 "a 70% chance to hit, and marksman attacks have at least 60% chance to hit."
 msgstr ""
+"Šance zasáhnout jednotku obvykle závisí na tom, jak dobře se dokáže 
bránit v "
+"terénu, v němž stojí; avšak magické útoky mají vždy 70% šanci 
zasáhnout a "
+"odstřelovači mají vždy alespoň 60% šanci zasáhnout."
 
-#: data/translations/english.cfg:223
+#: data/translations/english.cfg:220
 msgid ""
 "Units stationed in villages heal 8 hitpoints at the beginning of their turn."
 msgstr ""
+"Jednotky umístěné ve vesnicích se uzdravují o 8 životů na začátku 
svého kola."
 
-#: data/translations/english.cfg:224
+#: data/translations/english.cfg:221
 msgid ""
 "Units that do not move or attack during their turn rest, and will recover 2 "
 "hitpoints at the beginning of their next turn."
 msgstr ""
+"Jednotky, které se nepohnou ani neútočí během svého kola, se uzdraví o 
dva "
+"životy na začátku příštího kola."
 
-#: data/translations/english.cfg:225
+#: data/translations/english.cfg:222
 msgid ""
 "Most foot units defend better in villages and castles than in most other "
 "terrain, while most mounted units don't get any defensive advantage in "
 "villages and castles."
 msgstr ""
+"Většina pěších jednotek se brání lépe ve vesnicích a hradech než ve 
většině "
+"ostatních terénů, zatímco většina jízdních jednotek nezískává ve 
vesnicích a "
+"hradech žádnou obrannou výhodu."
 
-#: data/translations/english.cfg:226
+#: data/translations/english.cfg:223
 msgid ""
 "Horse based units are generally resistant to attacks with bladed or impact "
 "weapons, but are vulnerable to attacks with piercing weapons, including bows "
 "and spears."
 msgstr ""
+"Jednotky jedoucí na koních jsou obecně odolné proti útoku čepelí či 
úderem, "
+"ale jsou zranitelné bodnými zbraněmi, včetně luků a kopí."
 
-#: data/translations/english.cfg:227
+#: data/translations/english.cfg:224
 msgid ""
 "Inflicting the killing blow on an enemy unit is the best way to gain "
 "experience. Units killing an enemy will gain 8 experience for every level of "
 "the unit they kill."
 msgstr ""
+"Zasadit smrtelnou ránu nepřátelské jednotce je nejlepší způsob, jak 
získat "
+"zkušenost. Jednotka, která zabila nepřítele, získá 8 zkušenostních 
bodů za "
+"každou úroveň jednotky, kterou zabila."
 
-#: data/translations/english.cfg:228
+#: data/translations/english.cfg:225
 msgid ""
 "Elvish units move and fight very well in forest. Dwarvish units move and "
 "fight very well in hills and mountains."
 msgstr ""
+"Elfské jednotky se pohybují a bojují velmi dobře v lese. Trpasličí 
jednotky "
+"se pohybují a bojují velmi dobře v kopcích a horách."
 
-#: data/translations/english.cfg:229
+#: data/translations/english.cfg:226
 msgid ""
 "Patience is often key. Rather than attacking in bad conditions, or with few "
 "troops, wait for better conditions and then attack."
 msgstr ""
+"Často je klíčová trpělivost. Než útočit ve špatných podmínkách 
nebo s malým "
+"vojskem, raději počkej na lepší podmínky a zaútoč potom."
 
-#: data/translations/english.cfg:230
+#: data/translations/english.cfg:227
 msgid ""
 "If you are attacked from several directions, it may be a good idea to send "
 "expendable units in some directions to delay enemy units."
 msgstr ""
+"Pokud na tebe útočí z několika stran, může být dobrý nápad poslat "
+"postradatelné jednotky do některých stran, aby zdržely nepřátelské 
jednotky."
 
-#: data/translations/english.cfg:231
+#: data/translations/english.cfg:228
 msgid ""
 "Do not be afraid to retreat and regroup, it is often the key to victory."
-msgstr ""
+msgstr "Neboj se ustoupit a přeskupit; je to často klíčem k vítězství."
 
-#: data/translations/english.cfg:232
+#: data/translations/english.cfg:229
 msgid ""
 "In most campaigns you will receive a gold bonus for finishing early, "
 "depending on the number of villages on the map, and the number of turns you "
 "finish early. You will always earn more gold this way than through capturing "
 "villages and waiting for turns to run out."
 msgstr ""
+"Ve většině scénářů získáš bonus za včasné dokončení úkolu; 
tento bonus "
+"závisí na počtu vesnic na mapě a počtu kol, o něž jsi skončil 
dříve. Takto "
+"vždy získáš více zlaťáků než obsazováním vesnic a čekáním do 
konce kol."
 
-#: data/translations/english.cfg:233
+#: data/translations/english.cfg:230
 msgid ""
 "Your leader can recruit or recall units from any keep inside a castle, not "
 "just the keep they start on. You can capture a keep from an enemy and "
 "recruit from there. Also, some of your allies may be willing to make room "
 "for you on their keep so you can recruit there."
 msgstr ""
+"Tvůj velitel může verbovat nebo přivolávat jednotky z kterékoli tvrze 
uvnitř "
+"hradu, nejen z té, v které začínal. Můžeš dobýt nepřítelovu tvrz a 
verbovat "
+"z ní. Také tví spojenci mohou být ochotni uvolnit ti místo ve své 
tvrzi, "
+"abys odtamtud mohl verbovat."
 
-#: data/translations/english.cfg:234
+#: data/translations/english.cfg:231
 msgid ""
 "Skeletons are resistant to piercing and bladed attacks, but vulnerable to "
 "impact, fire, and holy attacks."
 msgstr ""
+"Kostlivci jsou odolní vůči útokům čepelí a bodání, ale bezbranní 
vůči "
+"úderům, ohni a svatému útoku."
 
-#: data/translations/english.cfg:235
+#: data/translations/english.cfg:232
 msgid ""
 "Units with leadership ability make lower level adjacent units on the same "
 "side fight better."
 msgstr ""
+"Jednotky se schopností velet zlepšují bojové schopnosti jednotek nižší 
"
+"úrovně na sousedních polích."
 
-#: data/translations/english.cfg:236
+#: data/translations/english.cfg:233
 msgid ""
 "Generally avoid moving next to an unoccupied village. An enemy unit may move "
 "onto the village and attack you, while enjoying the defense and healing of "
 "the village."
 msgstr ""
+"Zpravidla netáhni do těsné blízkosti neobsazené vesnice. Může se do 
ní "
+"přesunout nepřátelská jednotka a zaútočit na tebe, užívajíc si 
přitom výhod "
+"vesnice: obranu a léčení."
 
-#: data/translations/english.cfg:237
+#: data/translations/english.cfg:234
 msgid ""
 "Holding the mouse cursor on an ability or trait shows a description of that "
 "ability or trait."
 msgstr ""
+"Když podržíš kursor myši nad schopností či vlastností, ukáže se 
její popis."
 
-#: data/translations/english.cfg:238
+#: data/translations/english.cfg:235
 msgid "Use lines of units to screen injured units to let them recover."
-msgstr ""
+msgstr "Chraň zraněné jednotky řadou jednotek, abys jim umožnil zotavit 
se."
 
-#: data/translations/english.cfg:239
+#: data/translations/english.cfg:236
 msgid "Read the hotkeys list in the preferences menu."
-msgstr ""
+msgstr "Přečti si seznam klávesových zkratek v menu Nastavení."
 
-#: data/translations/english.cfg:240
+#: data/translations/english.cfg:237
 msgid ""
 "If you move a unit, but don't attack or discover any additional information, "
 "you can undo your move by pressing 'u'."
 msgstr ""
+"Pohneš-li s jednotkou, ale nezaútočíš ani nezjistíš žádné 
dodatečné "
+"informace, můžeš její pohyb vrátit zpět stisknutím „u“."
 
-#: data/translations/english.cfg:241
+#: data/translations/english.cfg:238
 msgid ""
 "You can see how far enemy units can move by moving the mouse cursor over "
 "them."
 msgstr ""
+"Můžeš se podívat, jak daleko mohou nepřátelské jednotky dojít, když 
na ně "
+"přesuneš kursor myši."
 
-#: data/translations/english.cfg:242
+#: data/translations/english.cfg:239
 msgid ""
 "Use healers to support your attacks - they will win you battles without "
 "needing to attack anything themselves."
 msgstr ""
+"Ber s sebou do útoků i léčitele -- vyhrají tvé bitvy, aniž musí sami "
+"zaútočit."
 
-#: data/translations/english.cfg:243
+#: data/translations/english.cfg:240
 msgid ""
 "The 'slow' attack ability makes enemy units move slower, but it also gives "
 "them one less attack than they would normally have. It is thus very "
 "effective against units that have a few powerful attacks."
 msgstr ""
+"Útok „zpomalení“ jednak zpomaluje pohyb nepřátelských jednotek, a 
navíc jim "
+"odebírá jeden útok, jenž by normálně měly. Je proto velmi účinný 
proti "
+"jednotkám, které mají málo útoků, avšak silných."
 
-#: data/translations/english.cfg:244
+#: data/translations/english.cfg:241
 msgid "Holy attacks are very powerful against undead."
-msgstr ""
+msgstr "Svaté útoky jsou velmi účinné proti nemrtvým."
 
-#: data/translations/english.cfg:245
+#: data/translations/english.cfg:242
 msgid ""
 "Units are healed when they advance a level. Used wisely, this can turn a "
 "fight."
 msgstr ""
+"Když jsou jednotky povýšeny, současně se zcela uzdraví. To může při 
moudrém "
+"využití zvrátit bitvu."
 
-#: data/translations/english.cfg:246
+#: data/translations/english.cfg:243
 msgid ""
 "Charging units are best used against enemies they can kill with a single "
 "blow."
 msgstr ""
+"Jednotky útočící výpadem je nejlépe používat proti protivníkům, 
které dokáží "
+"zabít jedinou ranou."
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:3
 msgid "Ancient Lich"
-msgstr ""
+msgstr "Prastarý lich"
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:16
 msgid ""
@@ -12345,14 +14296,20 @@
 "where they stand. Should you ever come across one of these, flee fast and "
 "far, for they move faster than most undead."
 msgstr ""
+"Prastarý lich, tato konečná podoba, které může nemrtvý mág 
dosáhnout, udeří "
+"hrůzou srdce všech, kdo ho uvidí. Nejen, že jejich dotek je dotekem 
smrti, "
+"ale jejich kouzla jsou dost silná, aby zmrazila na místě i ty 
nejodvážnější. "
+"Měl-li bys na jednoho z nich narazit, prchni daleko a rychle, neboť se "
+"pohybují rychleji než většina nemrtvých."
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:19 data/units/Demilich.cfg:18
 #: data/units/Ghost.cfg:19 data/units/Lich.cfg:19
 msgid "touch"
-msgstr ""
+msgstr "dotek"
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:20 data/units/Ancient_Lich.cfg:33
 #: data/units/Cockatrice.cfg:22 data/units/Dark_Adept.cfg:23
+#: data/units/Dark_Queen.cfg:27 data/units/Dark_Queen.cfg:28
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:33 data/units/Deathmaster.cfg:36
 #: data/units/Demilich.cfg:19 data/units/Demilich.cfg:32
 #: data/units/Drake_Mage.cfg:64 data/units/Drake_Warmage.cfg:74
@@ -12360,7 +14317,7 @@
 #: data/units/Lich.cfg:20 data/units/Lich.cfg:33 data/units/Necromancer.cfg:36
 #: data/units/Spectre.cfg:33 data/units/Wraith.cfg:33
 msgid "cold"
-msgstr ""
+msgstr "chlad"
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:24 data/units/Blood_Bat.cfg:24
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:24 data/units/Demilich.cfg:23
@@ -12370,62 +14327,66 @@
 #: data/units/Vampire_Bat.cfg:24 data/units/Vampire_Lady.cfg:25
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:38 data/units/Wraith.cfg:24
 msgid "drain"
-msgstr ""
+msgstr "vysátí"
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:32 data/units/Deathmaster.cfg:35
 #: data/units/Demilich.cfg:31 data/units/Initiate.cfg:19
 #: data/units/Lich.cfg:32
 msgid "magic"
-msgstr ""
+msgstr "magie"
 
 #: data/units/Ancient_Lich.cfg:34 data/units/Arch_Mage.cfg:42
-#: data/units/Arch_Mage.cfg:121 data/units/Dark_Adept.cfg:24
-#: data/units/Deathmaster.cfg:37 data/units/Demilich.cfg:33
-#: data/units/Drake_Mage.cfg:68 data/units/Drake_Warmage.cfg:78
-#: data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:43 data/units/Elder_Mage.cfg:41
-#: data/units/Elvish_Druid.cfg:63 data/units/Elvish_High_Lord.cfg:38
-#: data/units/Elvish_Lord.cfg:38 data/units/Elvish_Shyde.cfg:26
-#: data/units/Elvish_Shyde.cfg:72 data/units/Fireball.cfg:21
+#: data/units/Arch_Mage.cfg:121 data/units/Battle_Princess.cfg:79
+#: data/units/Commander.cfg:123 data/units/Dark_Adept.cfg:24
+#: data/units/Dark_Queen.cfg:29 data/units/Deathmaster.cfg:37
+#: data/units/Demilich.cfg:33 data/units/Drake_Mage.cfg:68
+#: data/units/Drake_Warmage.cfg:78 data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:43
+#: data/units/Elder_Mage.cfg:41 data/units/Elvish_Druid.cfg:63
+#: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:38 data/units/Elvish_Lord.cfg:38
+#: data/units/Elvish_Shyde.cfg:26 data/units/Elvish_Shyde.cfg:72
+#: data/units/Fighter.cfg:86 data/units/Fireball.cfg:21
 #: data/units/Great_Mage.cfg:42 data/units/Great_Mage.cfg:118
-#: data/units/Initiate.cfg:21 data/units/Lich.cfg:34 data/units/Mage.cfg:39
-#: data/units/Mage.cfg:106 data/units/Mage_of_Light.cfg:48
-#: data/units/Mage_of_Light.cfg:108 data/units/Necromancer.cfg:37
+#: data/units/Initiate.cfg:21 data/units/Lich.cfg:34 data/units/Lord.cfg:105
+#: data/units/Mage.cfg:39 data/units/Mage.cfg:106
+#: data/units/Mage_of_Light.cfg:48 data/units/Mage_of_Light.cfg:108
+#: data/units/Necromancer.cfg:37 data/units/Princess.cfg:79
 #: data/units/Red_Mage.cfg:42 data/units/Red_Mage.cfg:111
 #: data/units/Sea_Hag.cfg:31 data/units/Silver_Mage.cfg:44
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:131 data/units/White_Mage.cfg:47
 #: data/units/White_Mage.cfg:106
 msgid "magical"
-msgstr ""
+msgstr "magické"
 
 #: data/units/Ancient_Wose.cfg:3
 msgid "Ancient Wose"
-msgstr ""
+msgstr "Prastarý stromový muž"
 
 #: data/units/Ancient_Wose.cfg:6 data/units/Elder_Wose.cfg:7
 #: data/units/Wose.cfg:7
 msgid "ambush,regenerates"
-msgstr ""
+msgstr "přepadení, regenerace"
 
 #: data/units/Ancient_Wose.cfg:17 data/units/Elder_Wose.cfg:18
 #: data/units/Wose.cfg:19
 msgid "crush"
-msgstr ""
+msgstr "rozdrcení"
 
 #: data/units/Ancient_Wose.cfg:18 data/units/Arch_Mage.cfg:24
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:103 data/units/Bandit.cfg:20
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:25 data/units/Cave_Spider.cfg:29
-#: data/units/Cuttle_Fish.cfg:20 data/units/Deathmaster.cfg:20
-#: data/units/Drake_Beak.cfg:38 data/units/Drake_Mage.cfg:20
-#: data/units/Drake_Petit.cfg:38 data/units/Drake_Slasher.cfg:76
-#: data/units/Drake_Warmage.cfg:20 data/units/Drake_Worker.cfg:20
-#: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:29 data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:44
-#: data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:21 data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:45
-#: data/units/Elder_Mage.cfg:23 data/units/Elder_Wose.cfg:19
-#: data/units/Elvish_Druid.cfg:23 data/units/Elvish_Druid.cfg:42
-#: data/units/Elvish_Shaman.cfg:25 data/units/Elvish_Shaman.cfg:44
-#: data/units/Elvish_Shyde.cfg:25 data/units/Elvish_Shyde.cfg:51
-#: data/units/Fire_Dragon.cfg:41 data/units/Footpad.cfg:20
-#: data/units/Footpad.cfg:38 data/units/Galleon.cfg:17 data/units/Gate.cfg:24
+#: data/units/Cuttle_Fish.cfg:20 data/units/Dark_Queen.cfg:21
+#: data/units/Deathmaster.cfg:20 data/units/Drake_Beak.cfg:38
+#: data/units/Drake_Mage.cfg:20 data/units/Drake_Petit.cfg:38
+#: data/units/Drake_Slasher.cfg:76 data/units/Drake_Warmage.cfg:20
+#: data/units/Drake_Worker.cfg:20 data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:29
+#: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:44 data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:21
+#: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:45 data/units/Elder_Mage.cfg:23
+#: data/units/Elder_Wose.cfg:19 data/units/Elvish_Druid.cfg:23
+#: data/units/Elvish_Druid.cfg:42 data/units/Elvish_Shaman.cfg:25
+#: data/units/Elvish_Shaman.cfg:44 data/units/Elvish_Shyde.cfg:25
+#: data/units/Elvish_Shyde.cfg:51 data/units/Fire_Dragon.cfg:41
+#: data/units/Footpad.cfg:20 data/units/Footpad.cfg:38
+#: data/units/Galleon.cfg:17 data/units/Gate.cfg:24
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:22 data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:35
 #: data/units/Giant_Scorpion.cfg:38 data/units/Goblin_Pillager.cfg:36
 #: data/units/Great_Mage.cfg:24 data/units/Great_Mage.cfg:100
@@ -12446,17 +14407,18 @@
 #: data/units/Walking_Corpse.cfg:20 data/units/Warrior_King.cfg:23
 #: data/units/Wose.cfg:20 data/units/Yeti.cfg:34 data/units/Youth.cfg:22
 msgid "impact"
-msgstr ""
+msgstr "úder"
 
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:3 data/units/Arch_Mage.cfg:82
 msgid "Arch Mage"
-msgstr ""
+msgstr "Arcimág"
 
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:20 data/units/Arch_Mage.cfg:99
 msgid ""
 "Leaders among the mages, the Arch Mages hurl huge balls of fire at their "
 "enemies."
 msgstr ""
+"Arcimág je vládcem mezi mágy. Na své protivníky metá obrovské ohnivé 
koule."
 
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:23 data/units/Arch_Mage.cfg:102
 #: data/units/Deathmaster.cfg:19 data/units/Drake_Mage.cfg:19
@@ -12466,7 +14428,7 @@
 #: data/units/Necromancer.cfg:19 data/units/Silver_Mage.cfg:25
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:112
 msgid "staff"
-msgstr ""
+msgstr "hůl"
 
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:39 data/units/Arch_Mage.cfg:118
 #: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:36 data/units/Elvish_Lord.cfg:36
@@ -12474,35 +14436,37 @@
 #: data/units/Red_Mage.cfg:39 data/units/Red_Mage.cfg:108
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:41 data/units/Silver_Mage.cfg:128
 msgid "fireball"
-msgstr ""
+msgstr "ohnivá koule"
 
 #: data/units/Arch_Mage.cfg:40 data/units/Arch_Mage.cfg:119
+#: data/units/Battle_Princess.cfg:77 data/units/Commander.cfg:121
 #: data/units/Drake_Burner.cfg:44 data/units/Drake_Fighter.cfg:44
 #: data/units/Drake_Fire.cfg:43 data/units/Drake_Flameheart.cfg:22
 #: data/units/Drake_Flameheart.cfg:60 data/units/Drake_Guard.cfg:46
 #: data/units/Drake_Mage.cfg:38 data/units/Drake_Warmage.cfg:43
 #: data/units/Drake_Warrior.cfg:44 data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:38
 #: data/units/Elder_Mage.cfg:39 data/units/Elvish_High_Lord.cfg:37
-#: data/units/Elvish_Lord.cfg:37 data/units/Fire_Dragon.cfg:59
-#: data/units/Fireball.cfg:18 data/units/Fireball.cfg:19
-#: data/units/Goblin_Pillager.cfg:20 data/units/Great_Mage.cfg:40
-#: data/units/Great_Mage.cfg:116 data/units/Mage.cfg:37
-#: data/units/Mage.cfg:104 data/units/Red_Mage.cfg:40
+#: data/units/Elvish_Lord.cfg:37 data/units/Fighter.cfg:84
+#: data/units/Fire_Dragon.cfg:59 data/units/Fireball.cfg:18
+#: data/units/Fireball.cfg:19 data/units/Goblin_Pillager.cfg:20
+#: data/units/Great_Mage.cfg:40 data/units/Great_Mage.cfg:116
+#: data/units/Lord.cfg:103 data/units/Mage.cfg:37 data/units/Mage.cfg:104
+#: data/units/Princess.cfg:77 data/units/Red_Mage.cfg:40
 #: data/units/Red_Mage.cfg:109 data/units/Silver_Mage.cfg:42
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:129
 msgid "fire"
-msgstr ""
+msgstr "oheň"
 
 #: data/units/Assassin.cfg:3
 msgid "Assassin"
-msgstr ""
+msgstr "Vrah"
 
 #: data/units/Assassin.cfg:16 data/units/Duelist.cfg:16
 #: data/units/Fencer.cfg:16 data/units/Outlaw_Princess.cfg:17
 #: data/units/Rogue.cfg:16 data/units/Saurian.cfg:16
 #: data/units/Saurian_Warrior.cfg:16
 msgid "skirmisher"
-msgstr ""
+msgstr "průbojnost"
 
 #: data/units/Assassin.cfg:17
 msgid ""
@@ -12510,6 +14474,8 @@
 "ignore enemy zones of control. They can also throw poison-tipped knives at "
 "their enemies from long range."
 msgstr ""
+"Vrazi jsou páni noci. Stejně jako ničemové útočí zezadu a nedbají na 
oblasti "
+"kontroly. Také dokáží na své protivníky vrhat zdálky nože s 
otrávenými hroty."
 
 #: data/units/Assassin.cfg:20 data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:28
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:28 data/units/Mage.cfg:20
@@ -12521,13 +14487,14 @@
 #: data/units/Rogue.cfg:20 data/units/Thief.cfg:19 data/units/Trapper.cfg:24
 #: data/units/White_Mage.cfg:28 data/units/White_Mage.cfg:87
 msgid "dagger"
-msgstr ""
+msgstr "dýka"
 
 #: data/units/Assassin.cfg:21 data/units/Assassin.cfg:48
-#: data/units/Battle_Princess.cfg:23 data/units/Blood_Bat.cfg:20
-#: data/units/Bowman.cfg:21 data/units/Cavalier.cfg:28
-#: data/units/Cavalry.cfg:31 data/units/Cavalryman.cfg:29
-#: data/units/Cave_Spider.cfg:20 data/units/Commander.cfg:24
+#: data/units/Battle_Princess.cfg:23 data/units/Battle_Princess.cfg:61
+#: data/units/Blood_Bat.cfg:20 data/units/Bowman.cfg:21
+#: data/units/Cavalier.cfg:28 data/units/Cavalry.cfg:31
+#: data/units/Cavalryman.cfg:29 data/units/Cave_Spider.cfg:20
+#: data/units/Commander.cfg:24 data/units/Commander.cfg:99
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:20 data/units/Death_Knight.cfg:20
 #: data/units/Direwolf_Rider.cfg:19 data/units/Direwolf_Rider.cfg:31
 #: data/units/Dragoon.cfg:28 data/units/Drake_Burner.cfg:21
@@ -12550,14 +14517,15 @@
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:99 data/units/Elvish_Rider.cfg:31
 #: data/units/Elvish_Scout.cfg:32 data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:22
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:101 data/units/Fencer.cfg:21
-#: data/units/Fighter.cfg:21 data/units/Fire_Dragon.cfg:23
-#: data/units/General.cfg:22 data/units/Ghoul.cfg:20
-#: data/units/Goblin_Direwolver.cfg:21 data/units/Goblin_Direwolver.cfg:33
-#: data/units/Goblin_Knight.cfg:19 data/units/Grand_Knight.cfg:21
-#: data/units/Gryphon.cfg:19 data/units/Gryphon_Master.cfg:22
-#: data/units/Gryphon_Rider.cfg:20 data/units/Halbardier.cfg:37
-#: data/units/Knight.cfg:21 data/units/Lieutenant.cfg:22
-#: data/units/Longbowman.cfg:22 data/units/Lord.cfg:23 data/units/Mage.cfg:21
+#: data/units/Fighter.cfg:21 data/units/Fighter.cfg:62
+#: data/units/Fire_Dragon.cfg:23 data/units/General.cfg:22
+#: data/units/Ghoul.cfg:20 data/units/Goblin_Direwolver.cfg:21
+#: data/units/Goblin_Direwolver.cfg:33 data/units/Goblin_Knight.cfg:19
+#: data/units/Grand_Knight.cfg:21 data/units/Gryphon.cfg:19
+#: data/units/Gryphon_Master.cfg:22 data/units/Gryphon_Rider.cfg:20
+#: data/units/Halbardier.cfg:37 data/units/Knight.cfg:21
+#: data/units/Lieutenant.cfg:22 data/units/Longbowman.cfg:22
+#: data/units/Lord.cfg:23 data/units/Lord.cfg:86 data/units/Mage.cfg:21
 #: data/units/Mage.cfg:88 data/units/Master_Bowman.cfg:21
 #: data/units/Necrophage.cfg:20 data/units/Nightgaunt.cfg:21
 #: data/units/Noble_Commander.cfg:24 data/units/Noble_Fighter.cfg:21
@@ -12571,8 +14539,9 @@
 #: data/units/Orcish_Slayer.cfg:42 data/units/Orcish_Sovereign.cfg:22
 #: data/units/Orcish_Warlord.cfg:19 data/units/Orcish_Warrior.cfg:20
 #: data/units/Poacher.cfg:25 data/units/Princess.cfg:23
-#: data/units/Red_Mage.cfg:24 data/units/Red_Mage.cfg:93
-#: data/units/Revenant.cfg:24 data/units/Rogue.cfg:21 data/units/Rogue.cfg:39
+#: data/units/Princess.cfg:61 data/units/Red_Mage.cfg:24
+#: data/units/Red_Mage.cfg:93 data/units/Revenant.cfg:24
+#: data/units/Rogue.cfg:21 data/units/Rogue.cfg:39
 #: data/units/Royal_Guard.cfg:20 data/units/Scout.cfg:21
 #: data/units/Sea_Orc.cfg:20 data/units/Sergeant.cfg:22
 #: data/units/Shadow.cfg:21 data/units/Skeletal_Dragon.cfg:29
@@ -12584,16 +14553,16 @@
 #: data/units/White_Mage.cfg:88 data/units/Wolf_Rider.cfg:21
 #: data/units/Wraith.cfg:20 data/units/Young_Ogre.cfg:19
 msgid "blade"
-msgstr ""
+msgstr "čepel"
 
 #: data/units/Assassin.cfg:25 data/units/Rogue.cfg:25 data/units/Thief.cfg:24
-#: src/actions.cpp:476
+#: src/actions.cpp:487
 msgid "backstab"
-msgstr ""
+msgstr "zezadu"
 
 #: data/units/Assassin.cfg:47 data/units/Rogue.cfg:38
 msgid "knife"
-msgstr ""
+msgstr "nůž"
 
 #: data/units/Assassin.cfg:50 data/units/Cave_Spider.cfg:24
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:36 data/units/Direwolf_Rider.cfg:35
@@ -12601,16 +14570,17 @@
 #: data/units/Goblin_Direwolver.cfg:37 data/units/Necrophage.cfg:24
 #: data/units/Orcish_Assassin.cfg:41 data/units/Orcish_Slayer.cfg:46
 msgid "poison"
-msgstr ""
+msgstr "otrava"
 
 #: data/units/Bandit.cfg:3
 msgid "Bandit"
-msgstr ""
+msgstr "Bandita"
 
 #: data/units/Bandit.cfg:16
 msgid ""
 "Armed with heavy mace, Bandits are adept at robbing and killing at night."
 msgstr ""
+"Banditi, ozbrojení velkými palicemi, jsou zběhlí v nočním loupení a 
zabíjení."
 
 #: data/units/Bandit.cfg:19 data/units/Drake_Slasher.cfg:75
 #: data/units/Drake_Worker.cfg:19 data/units/Great_Troll.cfg:20
@@ -12621,17 +14591,18 @@
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:24 data/units/Shock_Trooper.cfg:19
 #: data/units/Troll_Warrior.cfg:19 data/units/Warrior_King.cfg:22
 msgid "mace"
-msgstr ""
+msgstr "palice"
 
-#: data/units/Battle_Princess.cfg:3 data/units/Princess.cfg:3
+#: data/units/Battle_Princess.cfg:3 data/units/Battle_Princess.cfg:41
+#: data/units/Princess.cfg:3 data/units/Princess.cfg:41
 msgid "Princess"
-msgstr ""
+msgstr "Princezna"
 
-#: data/units/Battle_Princess.cfg:17
+#: data/units/Battle_Princess.cfg:17 data/units/Battle_Princess.cfg:55
 msgid "leadership,skirmisher"
-msgstr ""
+msgstr "velení, průbojnost"
 
-#: data/units/Battle_Princess.cfg:19
+#: data/units/Battle_Princess.cfg:19 data/units/Battle_Princess.cfg:57
 msgid ""
 "A noble at birth, the Princess has learnt swordplay with the greatest "
 "generals, and battle tactics with the greatest sages, making her both a "
@@ -12640,9 +14611,10 @@
 "and ignores enemy zones of control."
 msgstr ""
 
-#: data/units/Battle_Princess.cfg:22 data/units/Bowman.cfg:20
-#: data/units/Cavalier.cfg:27 data/units/Cavalry.cfg:30
-#: data/units/Cavalryman.cfg:28 data/units/Commander.cfg:23
+#: data/units/Battle_Princess.cfg:22 data/units/Battle_Princess.cfg:60
+#: data/units/Bowman.cfg:20 data/units/Cavalier.cfg:27
+#: data/units/Cavalry.cfg:30 data/units/Cavalryman.cfg:28
+#: data/units/Commander.cfg:23 data/units/Commander.cfg:98
 #: data/units/Dragoon.cfg:27 data/units/Drake_Clasher.cfg:19
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:20 data/units/Drake_Slasher.cfg:20
 #: data/units/Drake_Warrior.cfg:20 data/units/Elvish_Archer.cfg:21
@@ -12656,24 +14628,32 @@
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:98 data/units/Elvish_Rider.cfg:30
 #: data/units/Elvish_Scout.cfg:31 data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:21
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:100 data/units/Fighter.cfg:20
-#: data/units/General.cfg:21 data/units/Grand_Knight.cfg:19
-#: data/units/Knight.cfg:20 data/units/Lieutenant.cfg:21
-#: data/units/Longbowman.cfg:21 data/units/Lord.cfg:22
+#: data/units/Fighter.cfg:61 data/units/General.cfg:21
+#: data/units/Grand_Knight.cfg:19 data/units/Knight.cfg:20
+#: data/units/Lieutenant.cfg:21 data/units/Longbowman.cfg:21
+#: data/units/Lord.cfg:22 data/units/Lord.cfg:85
 #: data/units/Master_Bowman.cfg:20 data/units/Noble_Commander.cfg:23
 #: data/units/Noble_Fighter.cfg:20 data/units/Noble_Lord.cfg:22
 #: data/units/Ogre.cfg:18 data/units/Orcish_Grunt.cfg:19
 #: data/units/Orcish_Leader.cfg:21 data/units/Orcish_Ruler.cfg:21
 #: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:21 data/units/Orcish_Warlord.cfg:18
 #: data/units/Orcish_Warrior.cfg:19 data/units/Paladin.cfg:24
-#: data/units/Princess.cfg:22 data/units/Royal_Guard.cfg:19
-#: data/units/Scout.cfg:20 data/units/Sea_Orc.cfg:19
-#: data/units/Sergeant.cfg:21 data/units/Swordsman.cfg:19
+#: data/units/Princess.cfg:22 data/units/Princess.cfg:60
+#: data/units/Royal_Guard.cfg:19 data/units/Scout.cfg:20
+#: data/units/Sea_Orc.cfg:19 data/units/Sergeant.cfg:21
+#: data/units/Swordsman.cfg:19
 msgid "sword"
-msgstr ""
+msgstr "meč"
+
+#: data/units/Battle_Princess.cfg:76 data/units/Commander.cfg:120
+#: data/units/Fighter.cfg:83 data/units/Lord.cfg:102
+#: data/units/Princess.cfg:76
+msgid "scepter of fire"
+msgstr "ohnivé žezlo"
 
 #: data/units/Blood_Bat.cfg:3
 msgid "Blood Bat"
-msgstr ""
+msgstr "Krvavý netopýr"
 
 #: data/units/Blood_Bat.cfg:16
 msgid ""
@@ -12685,14 +14665,14 @@
 
 #: data/units/Blood_Bat.cfg:19 data/units/Cave_Spider.cfg:19
 #: data/units/Direwolf_Rider.cfg:18 data/units/Goblin_Direwolver.cfg:20
-#: data/units/Goblin_Knight.cfg:18 data/units/Sea_Serpent.cfg:18
+#: data/units/Goblin_Knight.cfg:18 data/units/Sea_Serpent.cfg:19
 #: data/units/Vampire_Bat.cfg:19 data/units/Wolf_Rider.cfg:20
 msgid "fangs"
-msgstr ""
+msgstr "tesáky"
 
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:3
 msgid "Bone Shooter"
-msgstr ""
+msgstr "Vrhač kostí"
 
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:15
 msgid ""
@@ -12705,7 +14685,7 @@
 #: data/units/Troll_Whelp.cfg:20 data/units/Walking_Corpse.cfg:19
 #: data/units/Yeti.cfg:33
 msgid "fist"
-msgstr ""
+msgstr "pěst"
 
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:37 data/units/Bowman.cfg:37
 #: data/units/Commander.cfg:45 data/units/Elvish_Archer.cfg:38
@@ -12724,7 +14704,7 @@
 #: data/units/Skeleton_Archer.cfg:40 data/units/Soul_Shooter.cfg:37
 #: data/units/Trapper.cfg:41
 msgid "bow"
-msgstr ""
+msgstr "luk"
 
 #: data/units/Bone_Shooter.cfg:38 data/units/Bowman.cfg:38
 #: data/units/Cavalier.cfg:49 data/units/Chocobone.cfg:21
@@ -12764,7 +14744,7 @@
 #: data/units/Pirate_Galleon.cfg:62 data/units/Poacher.cfg:42
 #: data/units/Saurian.cfg:20 data/units/Saurian.cfg:37
 #: data/units/Saurian_Warrior.cfg:20 data/units/Saurian_Warrior.cfg:37
-#: data/units/Sea_Hag.cfg:21 data/units/Sea_Serpent.cfg:19
+#: data/units/Sea_Hag.cfg:21 data/units/Sea_Serpent.cfg:20
 #: data/units/Sergeant.cfg:39 data/units/Skeleton_Archer.cfg:41
 #: data/units/Soul_Shooter.cfg:38 data/units/Spearman.cfg:20
 #: data/units/Spearman.cfg:33 data/units/Transport_Galleon.cfg:16
@@ -12772,11 +14752,11 @@
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:34 data/units/Wall_Guard.cfg:36
 #: data/units/Watch_Tower.cfg:18
 msgid "pierce"
-msgstr ""
+msgstr "bodnutí"
 
 #: data/units/Bowman.cfg:3
 msgid "Bowman"
-msgstr ""
+msgstr "Lučištník"
 
 #: data/units/Bowman.cfg:17
 msgid ""
@@ -12786,7 +14766,7 @@
 
 #: data/units/Cavalier.cfg:3
 msgid "Cavalier"
-msgstr ""
+msgstr "Kavalerista-Å¡lechtic"
 
 #: data/units/Cavalier.cfg:24
 msgid ""
@@ -12797,11 +14777,11 @@
 
 #: data/units/Cavalier.cfg:48 data/units/Dragoon.cfg:48
 msgid "pistol"
-msgstr ""
+msgstr "pistole"
 
 #: data/units/Cavalryman.cfg:3
 msgid "Cavalryman"
-msgstr ""
+msgstr "Kavalerista"
 
 #: data/units/Cavalryman.cfg:25
 msgid ""
@@ -12812,7 +14792,7 @@
 
 #: data/units/Cave_Spider.cfg:3
 msgid "Giant Spider"
-msgstr ""
+msgstr "Obří pavouk"
 
 #: data/units/Cave_Spider.cfg:16
 msgid ""
@@ -12823,17 +14803,17 @@
 
 #: data/units/Cave_Spider.cfg:28
 msgid "web"
-msgstr ""
+msgstr "pavučina"
 
 #: data/units/Cave_Spider.cfg:38 data/units/Elvish_Druid.cfg:43
 #: data/units/Elvish_Shaman.cfg:45 data/units/Elvish_Shyde.cfg:52
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:37
 msgid "slow"
-msgstr ""
+msgstr "zpomalení"
 
 #: data/units/Chocobone.cfg:3
 msgid "Chocobone"
-msgstr ""
+msgstr "Kostipštros"
 
 #: data/units/Chocobone.cfg:17
 msgid ""
@@ -12851,18 +14831,18 @@
 #: data/units/Saurian_Warrior.cfg:35 data/units/Spearman.cfg:19
 #: data/units/Spearman.cfg:32
 msgid "spear"
-msgstr ""
+msgstr "oštěp"
 
 #: data/units/Chocobone.cfg:23 data/units/Grand_Knight.cfg:38
 #: data/units/Horseman.cfg:22 data/units/Knight.cfg:38
-#: data/units/Lancer.cfg:22 data/units/Paladin.cfg:43 src/actions.cpp:349
-#: src/actions.cpp:467
+#: data/units/Lancer.cfg:22 data/units/Paladin.cfg:43 src/actions.cpp:360
+#: src/actions.cpp:478
 msgid "charge"
-msgstr ""
+msgstr "výpad"
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:3
 msgid "Cockatrice"
-msgstr ""
+msgstr "Bazilišek"
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:16
 msgid ""
@@ -12873,30 +14853,33 @@
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:21
 msgid "gaze"
-msgstr ""
+msgstr "pohled"
 
 #: data/units/Cockatrice.cfg:26 src/actions.cpp:717 src/actions.cpp:857
 #: src/reports.cpp:122
+#, fuzzy
 msgid "stone"
-msgstr ""
+msgstr "zkamenění"
 
-#: data/units/Commander.cfg:3
+#: data/units/Commander.cfg:3 data/units/Commander.cfg:78
 msgid "Commander"
-msgstr ""
+msgstr "Velitel"
 
-#: data/units/Commander.cfg:11 data/units/Death_Knight.cfg:14
-#: data/units/Elvish_Captain.cfg:11 data/units/Elvish_Marshal.cfg:12
-#: data/units/Fire_Dragon.cfg:7 data/units/General.cfg:16
-#: data/units/Lieutenant.cfg:16 data/units/Lord.cfg:10
+#: data/units/Commander.cfg:11 data/units/Commander.cfg:86
+#: data/units/Death_Knight.cfg:14 data/units/Elvish_Captain.cfg:11
+#: data/units/Elvish_Marshal.cfg:12 data/units/Fire_Dragon.cfg:7
+#: data/units/General.cfg:16 data/units/Lieutenant.cfg:16
+#: data/units/Lord.cfg:10 data/units/Lord.cfg:73
 #: data/units/Noble_Commander.cfg:10 data/units/Noble_Lord.cfg:10
 #: data/units/Orcish_Leader.cfg:9 data/units/Orcish_Ruler.cfg:9
 #: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:9 data/units/Princess.cfg:17
-#: data/units/Sergeant.cfg:17 data/units/Warrior_King.cfg:17
-#: src/actions.cpp:360 src/actions.cpp:496
+#: data/units/Princess.cfg:55 data/units/Sergeant.cfg:17
+#: data/units/Warrior_King.cfg:17 src/actions.cpp:350 src/actions.cpp:468
 msgid "leadership"
-msgstr ""
+msgstr "velení"
 
-#: data/units/Commander.cfg:20 data/units/Noble_Commander.cfg:19
+#: data/units/Commander.cfg:20 data/units/Commander.cfg:95
+#: data/units/Noble_Commander.cfg:19
 msgid ""
 "The rank of Commander is held by those who lead battle groups into combat. "
 "Possessing leadership skills, they give lower-level units in adjacent hexes "
@@ -12904,10 +14887,14 @@
 "although they also carry a bow to use when necessary. If the Commander is "
 "lost, so is the battle."
 msgstr ""
+"Hodnost velitele mají ti, kteří vedou jednotky do boje. Díky svým 
vůdcovským "
+"schopnostem zvyšují bojový výkon jednotek nižší úrovně na 
sousedících "
+"polích. Velitel zachází nejzručněji s mečem, ale když je třeba, 
dokáže "
+"použít i luk. Padne-li velitel, je boj ztracen."
 
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:3
 msgid "Cuttle Fish"
-msgstr ""
+msgstr "Sépie"
 
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:16
 msgid ""
@@ -12918,29 +14905,46 @@
 
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:19 data/units/Tentacle.cfg:20
 msgid "tentacle"
-msgstr ""
+msgstr "chapadlo"
 
 #: data/units/Cuttle_Fish.cfg:26
 msgid "ink"
-msgstr ""
+msgstr "inkoust"
 
 #: data/units/Dark_Adept.cfg:3
 msgid "Dark Adept"
-msgstr ""
+msgstr "Učedník temnot"
 
 #: data/units/Dark_Adept.cfg:19
 msgid ""
 "Dark Adepts are psychotic fanatics who dabble in black magic, using its "
 "power to cause death and destruction."
 msgstr ""
+"Učedníci temnot jsou psychotičtí fanatici pletoucí se do temné magie. "
+"Používají její síly k působení destrukce a smrti."
 
 #: data/units/Dark_Adept.cfg:22 data/units/Necromancer.cfg:35
 msgid "chill wave"
+msgstr "vlna mrazu"
+
+#: data/units/Dark_Queen.cfg:3
+msgid "Dark Queen"
+msgstr "Temná královna"
+
+#: data/units/Dark_Queen.cfg:15
+msgid ""
+"Asheviere, the evil queen mother has terrorized Wesnoth for many years. Her "
+"knowledge of magic makes her a worthy foe in combat, although her power is "
+"mostly derived from those she commands."
 msgstr ""
 
+#: data/units/Dark_Queen.cfg:20
+msgid "scepter"
+msgstr "žezlo"
+
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:3
 msgid "Dark Spirit"
-msgstr ""
+msgstr "Temný duch"
 
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:16
 msgid ""
@@ -12952,16 +14956,16 @@
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:19 data/units/Spectre.cfg:19
 #: data/units/Wraith.cfg:19
 msgid "baneblade"
-msgstr ""
+msgstr "čepel zkázy"
 
 #: data/units/Dark_Spirit.cfg:32 data/units/Ghost.cfg:31
 #: data/units/Spectre.cfg:32 data/units/Wraith.cfg:32
 msgid "wail"
-msgstr ""
+msgstr "skřek"
 
 #: data/units/Death_Knight.cfg:3
 msgid "Death Knight"
-msgstr ""
+msgstr "Mrtvý rytíř"
 
 #: data/units/Death_Knight.cfg:16
 msgid ""
@@ -12972,18 +14976,18 @@
 #: data/units/Death_Knight.cfg:19 data/units/Dwarvish_Lord.cfg:26
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:26
 msgid "battle axe"
-msgstr ""
+msgstr "válečná sekera"
 
 #: data/units/Death_Knight.cfg:36 data/units/Duelist.cfg:31
 #: data/units/General.cfg:44 data/units/Lieutenant.cfg:38
 #: data/units/Orcish_Crossbow.cfg:39 data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:38
 #: data/units/Sergeant.cfg:38 data/units/Wall_Guard.cfg:35
 msgid "crossbow"
-msgstr ""
+msgstr "kuš"
 
 #: data/units/Deathmaster.cfg:3
 msgid "Deathmaster"
-msgstr ""
+msgstr "Pán smrti"
 
 #: data/units/Deathmaster.cfg:16
 msgid ""
@@ -12992,10 +14996,14 @@
 "are gradually claiming his mortal shell too, and with time, he will be a "
 "true undead and a terror to all that lives."
 msgstr ""
+"Gwitiho pouť po temné cestě mu dala moc, která smrtelníkům není 
normálně "
+"propůjčována, ale za strašlivou cenu: Nemrtvý, kterému dal svou duši, 
si "
+"postupně činí nárok také na jeho smrtelnou schránku, a časem se stane 
zcela "
+"nemrtvým a postrachem všech živých."
 
 #: data/units/Demilich.cfg:3
 msgid "Demilich"
-msgstr ""
+msgstr "Poloviční lich"
 
 #: data/units/Demilich.cfg:15
 msgid ""
@@ -13004,10 +15012,14 @@
 "becoming undead themselves. With time, they may become fully undead, and "
 "feared by all alike."
 msgstr ""
+"Příliš dlouhý čas strávený nimráním se v zakázané magii a temných 
uměních "
+"začal na tomto mágovi neúprosně vymáhat svou daň. Ztratil své tělo a 
stal se "
+"sám nemrtvým. Časem se může stát úplně nemrtvým -- a obávaným 
všemi bez "
+"výjimky."
 
 #: data/units/Direwolf_Rider.cfg:3
 msgid "Direwolf Rider"
-msgstr ""
+msgstr "Jezdec na pravlku"
 
 #: data/units/Direwolf_Rider.cfg:15
 msgid ""
@@ -13015,6 +15027,9 @@
 "giant wolves with poisoned claws. These Goblins are fearsome and merciless "
 "enemies."
 msgstr ""
+"Gobliní jezdci na pravlcích jsou nejrychlejší jízda, kterou lze ve 
Wesnothu "
+"nalézt, strašliví obrovští pravlci s jedovatými drápy. Tito goblini 
jsou "
+"obávaní a nemilosrdní nepřátelé."
 
 #: data/units/Direwolf_Rider.cfg:30 data/units/Drake_Burner.cfg:20
 #: data/units/Drake_Fire.cfg:19 data/units/Drake_Flameheart.cfg:20
@@ -13025,11 +15040,11 @@
 #: data/units/Nightgaunt.cfg:20 data/units/Shadow.cfg:20
 #: data/units/Skeletal_Dragon.cfg:47 data/units/Sleeping_Gryphon.cfg:18
 msgid "claws"
-msgstr ""
+msgstr "drápy"
 
 #: data/units/Dragoon.cfg:3
 msgid "Dragoon"
-msgstr ""
+msgstr "Dragoun"
 
 #: data/units/Dragoon.cfg:24
 msgid ""
@@ -13039,7 +15054,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Beak.cfg:3
 msgid "Drake Beak"
-msgstr ""
+msgstr "Dračí zobák"
 
 #: data/units/Drake_Beak.cfg:16
 msgid ""
@@ -13049,11 +15064,11 @@
 
 #: data/units/Drake_Beak.cfg:37 data/units/Drake_Petit.cfg:37
 msgid "beak"
-msgstr ""
+msgstr "zobák"
 
 #: data/units/Drake_Burner.cfg:3
 msgid "Drake Burner"
-msgstr ""
+msgstr "Dračí spalovač"
 
 #: data/units/Drake_Burner.cfg:17
 msgid ""
@@ -13068,19 +15083,19 @@
 #: data/units/Drake_Warmage.cfg:41 data/units/Drake_Warrior.cfg:42
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:57
 msgid "fire breath"
-msgstr ""
+msgstr "ohnivý dech"
 
 #: data/units/Drake_Clasher.cfg:3
 msgid "Drake Clasher"
-msgstr ""
+msgstr "Dračí rváč"
 
 #: data/units/Drake_Fighter.cfg:3
 msgid "Drake Fighter"
-msgstr ""
+msgstr "Dračí bojovník"
 
 #: data/units/Drake_Fire.cfg:3
 msgid "Fire Drake"
-msgstr ""
+msgstr "Ohnivý drak"
 
 #: data/units/Drake_Flameheart.cfg:3
 msgid "Drake Flameheart"
@@ -13088,7 +15103,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Guard.cfg:3
 msgid "Drake Guard"
-msgstr ""
+msgstr "Dračí stráž"
 
 #: data/units/Drake_Hatchling.cfg:3
 msgid "Drake Hatchling"
@@ -13096,7 +15111,7 @@
 
 #: data/units/Drake_Mage.cfg:3
 msgid "Drake Mage"
-msgstr ""
+msgstr "Dračí mág"
 
 #: data/units/Drake_Mage.cfg:16
 msgid "Like all Mages, the Drake Mages are capable of using magic in battle."
@@ -13108,15 +15123,15 @@
 
 #: data/units/Drake_Petit.cfg:3
 msgid "Drake Petit"
-msgstr ""
+msgstr "Dráček"
 
 #: data/units/Drake_Slasher.cfg:3
 msgid "Drake Slasher"
-msgstr ""
+msgstr "Dračí trhač"
 
 #: data/units/Drake_Slave.cfg:3
 msgid "Drake Slave"
-msgstr ""
+msgstr "Dračí otrok"
 
 #: data/units/Drake_Slave.cfg:16
 msgid "Drake Slaves are servile members of this reptilian race."
@@ -13128,11 +15143,11 @@
 
 #: data/units/Drake_Warrior.cfg:3
 msgid "Drake Warrior"
-msgstr ""
+msgstr "Dračí válečník"
 
 #: data/units/Drake_Worker.cfg:3
 msgid "Drake Worker"
-msgstr ""
+msgstr "Dračí dělník"
 
 #: data/units/Drake_Worker.cfg:16
 msgid "More advanced Drakes, the Workers fight with their own sharp claws."
@@ -13140,7 +15155,7 @@
 
 #: data/units/Duelist.cfg:3
 msgid "Duelist"
-msgstr ""
+msgstr "Duelista"
 
 #: data/units/Duelist.cfg:17
 msgid ""
@@ -13151,11 +15166,11 @@
 
 #: data/units/Duelist.cfg:20 data/units/Fencer.cfg:20
 msgid "rapier"
-msgstr ""
+msgstr "kord"
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:3
 msgid "Dwarvish Berserker"
-msgstr ""
+msgstr "Trpaslík berserk"
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:16
 msgid ""
@@ -13164,18 +15179,22 @@
 "is entered, Dwarvish Berserkers attack ferociously, continuing to push the "
 "attack until either they or their enemy lies dead."
 msgstr ""
+"Trpaslíci jsou stará rasa mocných bojovníků. Jejich berserkové se 
vzdávají "
+"veškeré obrany výměnou za impozantní škodu působenou jejich 
protivníkům. "
+"Jakmile jednou vstoupí do bitvy, trpasličí berserk zuřivě útočí, 
dokud on "
+"nebo jeho protivník nepadne mrtev k zemi."
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:33 data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:33
 msgid "berserker frenzy"
-msgstr ""
+msgstr "válečená zuřivost"
 
 #: data/units/Dwarvish_Berserker.cfg:36 data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:36
 msgid "berserk"
-msgstr ""
+msgstr "na život a na smrt"
 
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:3
 msgid "Dwarvish Dragonguard"
-msgstr ""
+msgstr "Trpasličí dračí stráž"
 
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:16
 msgid ""
@@ -13183,6 +15202,9 @@
 "using fire from what are called dragonstaffs. They are the chief possessors "
 "of arcane Dwarvish technology."
 msgstr ""
+"Strážci velkých trpasličích měst odstřelují své nepřátele 
ohnivými zbraněmí, "
+"které se nazývají dračí hole. Jsou to přední vlastníci této 
záhadné "
+"trpasličí technologie. "
 
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:28
 #: data/units/Dwarvish_Dragonguard.cfg:46
@@ -13191,7 +15213,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:3
 msgid "Dwarvish Fighter"
-msgstr ""
+msgstr "Trpasličí bojovník"
 
 #: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:16
 msgid ""
@@ -13200,22 +15222,25 @@
 "terrain or underground. Though not swift, their power and endurance more "
 "than compensate."
 msgstr ""
+"Trpasličí bojovníci třímají ohromné válečné sekery, které je 
činí obávanýmí "
+"protivníky v boji zblízka. Vynikají v horském terénu a pod zemí. I 
když "
+"nejsou rychlí, jejich síla a výdrž to více než kompenzují."
 
 #: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:26 data/units/Revenant.cfg:23
 #: data/units/Skeleton.cfg:24
 msgid "axe"
-msgstr ""
+msgstr "sekera"
 
 #: data/units/Dwarvish_Fighter.cfg:43 data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:44
 msgid "hammer"
-msgstr ""
+msgstr "kladivo"
 
 #: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:3
 msgid "Dwarvish Guardsman"
 msgstr ""
 
 #: data/units/Dwarvish_Guardsman.cfg:29 data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:29
-#: src/actions.cpp:485
+#: src/actions.cpp:496
 msgid "steadfast"
 msgstr ""
 
@@ -13228,7 +15253,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:3
 msgid "Dwarvish Lord"
-msgstr ""
+msgstr "Trpasličí lord"
 
 #: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:23
 msgid ""
@@ -13236,14 +15261,17 @@
 "axe is unmatched, and they are able to hit even enemies that are far away. "
 "Their fine armor is made of the strong alloys crafted by their kin."
 msgstr ""
+"Trpasličí lordi jsou králi pod horami. Jejich umění s válečnou sekerou 
je "
+"nedostižné a dokáží zasáhnout i vzdálené nepřátele. Nosí jemnou 
zborj ukutou "
+"z pevných slitin vytvořených pomocí umění jeho rodu."
 
 #: data/units/Dwarvish_Lord.cfg:43
 msgid "hatchet"
-msgstr ""
+msgstr "vrhací sekyrka"
 
 #: data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:3
 msgid "Dwarvish Runemaster"
-msgstr ""
+msgstr "Trpasličí runovládce"
 
 #: data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:16
 msgid ""
@@ -13259,7 +15287,7 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Runemaster.cfg:37
 msgid "Lightning bolt"
-msgstr ""
+msgstr "hromový úder"
 
 #: data/units/Dwarvish_Stalwart.cfg:3
 msgid "Dwarvish Stalwart"
@@ -13274,17 +15302,19 @@
 
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:3
 msgid "Dwarvish Steelclad"
-msgstr ""
+msgstr "Trpasličí těžkooděnec"
 
 #: data/units/Dwarvish_Steelclad.cfg:23
 msgid ""
 "The more experienced Dwarvish Steelclad fighters wear heavy chain mail and "
 "plate armor, for which they are rightly famous."
 msgstr ""
+"Zkušení trpasličí těžkooděnci nosí těžkou kroužkovou či plátovou 
zbroj, pro "
+"niž jsou po právu proslulí."
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:3
 msgid "Dwarvish Thunderer"
-msgstr ""
+msgstr "Trpasličí hromovládce"
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:16
 msgid ""
@@ -13293,14 +15323,18 @@
 "are slower, cruder and noisier than the elegant and swift elvish bows, but "
 "their impact is unmatched."
 msgstr ""
+"Trpasličí hromovládci poskytují mocným, ale pomalým bojovníkům 
trpasličích "
+"armád tak potřebnou střeleckou podporu. Jejich tajemné zbraně jsou "
+"pomalejší, hrubější a hlučnější než elegantní a rychlé luky 
elfů, avšak "
+"jejich účinek je nepřekonatelný."
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderer.cfg:48
 msgid "thunderstick"
-msgstr ""
+msgstr "hromová hůl"
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:3
 msgid "Dwarvish Thunderguard"
-msgstr ""
+msgstr "Trpasličí hromová stráž"
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:16
 msgid ""
@@ -13309,18 +15343,22 @@
 "they are no faster than the more common Thunderers, their attack is much "
 "more deadly. "
 msgstr ""
+"Pověstná trpasličí hromová stráž vládne tajmenou a obávanou zbraní, 
"
+"vytvořenou jejich mistry zbrojíři, odborníky na záhadnou trpasličí "
+"technologii. I když není o nic rychlejší než běžnější hromovládci, 
jejich "
+"útok je mnohem strašlivější."
 
 #: data/units/Dwarvish_Thunderguard.cfg:54
 msgid "dragonstick"
-msgstr ""
+msgstr "dračí hůl"
 
 #: data/units/Dwarvish_Ulfserker.cfg:3
 msgid "Dwarvish Ulfserker"
-msgstr ""
+msgstr "Trpaslík ulfserk"
 
 #: data/units/Elder_Mage.cfg:3
 msgid "Elder Mage"
-msgstr ""
+msgstr "Starý mág"
 
 #: data/units/Elder_Mage.cfg:20
 msgid ""
@@ -13328,31 +15366,33 @@
 "wearying years of battle. Nevertheless they remain feared on the battlefield "
 "on account of their powerful lightning bolts."
 msgstr ""
+"Starý mág byl kdysi velkým mágem, ale únavné roky bitev už mu ubraly 
něco "
+"sil. Na bitevním poli je nicméně stále obávaným pro své mocné blesky."
 
 #: data/units/Elder_Mage.cfg:38
 msgid "lightning"
-msgstr ""
+msgstr "blesk"
 
 #: data/units/Elder_Wose.cfg:3
 msgid "Elder Wose"
-msgstr ""
+msgstr "Starý stromový muž"
 
 #: data/units/Elvish_Archer.cfg:3 data/units/Elvish_Archer.cfg:82
 msgid "Elvish Archer"
-msgstr ""
+msgstr "Elfí lučištník"
 
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:3 data/units/Elvish_Avenger.cfg:76
 msgid "Elvish Avenger"
-msgstr ""
+msgstr "Elfí mstitel"
 
 #: data/units/Elvish_Avenger.cfg:18 data/units/Elvish_Avenger.cfg:91
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:17 data/units/Elvish_Ranger.cfg:94
 msgid "ambush"
-msgstr ""
+msgstr "přepadení"
 
 #: data/units/Elvish_Captain.cfg:3
 msgid "Elvish Captain"
-msgstr ""
+msgstr "Elfí kapitán"
 
 #: data/units/Elvish_Captain.cfg:20
 msgid ""
@@ -13360,10 +15400,13 @@
 "1 units on adjacent hexes. Captains are also skilled in both short- and long-"
 "range fighting."
 msgstr ""
+"Elfí kapitáni, zkušení ve velení vojákům, poskytují bonus všem 
jednokám "
+"úrovně 1 na sousedních polích. Kapitáni jsou také zběhlí v boji 
zblízka i na "
+"dálku."
 
 #: data/units/Elvish_Champion.cfg:3
 msgid "Elvish Champion"
-msgstr ""
+msgstr "Elfí přeborník"
 
 #: data/units/Elvish_Champion.cfg:18
 msgid ""
@@ -13371,15 +15414,18 @@
 "amounts of damage in close combat. Master fighters, they are also adept with "
 "the bow, able to inflict damage on their enemies from both near and far."
 msgstr ""
+"Elfští přeborníci jsou obdivuhodní mistři meče, způsobující 
značná poškození "
+"při boji zblízka. Tito mistři boje jsou obratní i s lukem, schopní 
působit "
+"svým protivníkům škodu zblízka i na dálku."
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:3
 msgid "Elvish Druid"
-msgstr ""
+msgstr "Elfí druidka"
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:18 data/units/Elvish_Shyde.cfg:19
 #: data/units/White_Mage.cfg:12 data/units/White_Mage.cfg:71
 msgid "cures"
-msgstr ""
+msgstr "uzdravování"
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:19
 msgid ""
@@ -13387,18 +15433,21 @@
 "unwary opponents, they also use the herbs of the forest to heal allies. "
 "Druids are excellent supporting units in any Elvish army."
 msgstr ""
+"Elfské druidky jsou silnými paními lesa. Jsou skvělé v obelstění 
neopatrných "
+"nepřátel. Používají také byliny lesa k uzdravení svých spojenců. 
Druidky "
+"jsou výborné podpůrné jednotky v jakékoli elfské armádě."
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:41 data/units/Elvish_Shyde.cfg:50
 msgid "ensnare"
-msgstr ""
+msgstr "polapení"
 
 #: data/units/Elvish_Druid.cfg:61 data/units/Elvish_Shyde.cfg:70
 msgid "thorns"
-msgstr ""
+msgstr "ostny"
 
 #: data/units/Elvish_Fighter.cfg:3
 msgid "Elvish Fighter"
-msgstr ""
+msgstr "Elfí bojovník"
 
 #: data/units/Elvish_Fighter.cfg:18
 msgid ""
@@ -13406,10 +15455,13 @@
 "distinguished from other fighting forces by their skill with both sword and "
 "bow. The Elves are deft of foot, and fight best in the forest."
 msgstr ""
+"Elfští bojovníci tvoří jádro elfského vojska ve Wesnothu. Jejich 
schopnost "
+"zacházet s mečem i lukem je odlišuje od ostatních válčených sil. 
Elfové jsou "
+"rychlonozí a nejlépe bojují v lese."
 
 #: data/units/Elvish_Hero.cfg:3
 msgid "Elvish Hero"
-msgstr ""
+msgstr "Elfí hrdina"
 
 #: data/units/Elvish_Hero.cfg:18
 msgid ""
@@ -13417,6 +15469,9 @@
 "tweaked their combat skills to the very maximum. Elvish Heroes prefer "
 "fighting at close range with the sword, but are also skilled at the bow."
 msgstr ""
+"Elfští hrdinové se soustřeďují na osobní výkon na bitevním poli, 
když "
+"dovedli své bojové schopnosti až na úplné maximum. Elfští hrdinové 
dávají "
+"přednost boji zblízka, ale jsou zruční i s lukem."
 
 #: data/units/Elvish_High_Lord.cfg:3
 msgid "Elvish High Lord"
@@ -13430,7 +15485,7 @@
 
 #: data/units/Elvish_Lord.cfg:3
 msgid "Elvish Lord"
-msgstr ""
+msgstr "Elfí lord"
 
 #: data/units/Elvish_Lord.cfg:17
 msgid ""
@@ -13440,23 +15495,23 @@
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:3 data/units/Elvish_Marksman.cfg:80
 msgid "Elvish Marksman"
-msgstr ""
+msgstr "Elfí odstřelovač"
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:37 data/units/Elvish_Marksman.cfg:115
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:38
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:117
 msgid "longbow"
-msgstr ""
+msgstr "dlouhý luk"
 
 #: data/units/Elvish_Marksman.cfg:39 data/units/Elvish_Marksman.cfg:117
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:40
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:119 data/units/Fire_Dragon.cfg:60
 msgid "marksman"
-msgstr ""
+msgstr "přesné"
 
 #: data/units/Elvish_Marshal.cfg:3
 msgid "Elvish Marshal"
-msgstr ""
+msgstr "Elfí maršál"
 
 #: data/units/Elvish_Marshal.cfg:21
 msgid ""
@@ -13465,10 +15520,13 @@
 "with increased skill. Marshals are also themselves greatly skilled in "
 "fighting, with both the sword and the bow."
 msgstr ""
+"Maršál, jedna z nejvyšších hodností v elfské armádě, může vést 
jakékoli "
+"jednotky úrovně 1 a 2 na sousedních polích, vylepšuje jejich bojové "
+"schopnosti. I když bojuje sám, je výborný s mečem i lukem."
 
 #: data/units/Elvish_Outrider.cfg:3
 msgid "Elvish Outrider"
-msgstr ""
+msgstr "Rychlý elfí jezdec"
 
 #: data/units/Elvish_Outrider.cfg:20
 msgid ""
@@ -13479,11 +15537,11 @@
 
 #: data/units/Elvish_Ranger.cfg:2 data/units/Elvish_Ranger.cfg:79
 msgid "Elvish Ranger"
-msgstr ""
+msgstr "Elfí hraničář"
 
 #: data/units/Elvish_Rider.cfg:3
 msgid "Elvish Rider"
-msgstr ""
+msgstr "Elfí jezdec"
 
 #: data/units/Elvish_Rider.cfg:27
 msgid ""
@@ -13493,21 +15551,23 @@
 
 #: data/units/Elvish_Scout.cfg:3
 msgid "Elvish Scout"
-msgstr ""
+msgstr "Elfí průzkumník"
 
 #: data/units/Elvish_Scout.cfg:28
 msgid ""
 "Elvish Scouts move swiftly through forest and grassland alike. Their skill "
 "on horseback is virtually unmatched, although they do lack power in combat."
 msgstr ""
+"Elfí pruzkumník se pohybuje velmi rychle lesem i po louce. Jeho zkušenosti 
v "
+"jízdě na koni nemají vskutku sobě rovné, avšak scházejí mu bojové 
schopnosti."
 
 #: data/units/Elvish_Shaman.cfg:3
 msgid "Elvish Shaman"
-msgstr ""
+msgstr "Elfí šamanka"
 
 #: data/units/Elvish_Shaman.cfg:11 data/units/Paladin.cfg:20
 msgid "heals"
-msgstr ""
+msgstr "léčení"
 
 #: data/units/Elvish_Shaman.cfg:20
 msgid ""
@@ -13515,18 +15575,21 @@
 "entangling attack slows enemies down and reduces by one the number of times "
 "they may attack. Shamans also possess basic healing abilities."
 msgstr ""
+"Elfí šamanka se zaměřuje na méně násilné způsoby, jak ztížit 
život "
+"nepřátelům. Její zamotávací ůtoky zpomalují protivníky a snižují 
možnosti "
+"jejich útoku. Ovládá také základní schopnosti ošetřování."
 
 #: data/units/Elvish_Shaman.cfg:43
 msgid "entangle"
-msgstr ""
+msgstr "zamotání"
 
 #: data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:3 data/units/Elvish_Sharpshooter.cfg:82
 msgid "Elvish Sharpshooter"
-msgstr ""
+msgstr "Elfí ostrostřelec"
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:3
 msgid "Elvish Shyde"
-msgstr ""
+msgstr "Elfí víla"
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:20
 msgid ""
@@ -13534,14 +15597,17 @@
 "wings sprout from their backs and change them into beautiful creatures "
 "capable of gliding unencumbered through the Elven forests."
 msgstr ""
+"Elfí víly jsou elfské druidky, které se zasvětiliy přírodě a své 
vílí "
+"stránce. Ze zad jim vyrazila vážčí křídla a proměnila je v nádherné 
bytosti, "
+"které se bez překážek pohybují klouzavým letem elfskými lesy."
 
 #: data/units/Elvish_Shyde.cfg:24
 msgid "faerie touch"
-msgstr ""
+msgstr "dotek víly"
 
 #: data/units/Fencer.cfg:3
 msgid "Fencer"
-msgstr ""
+msgstr "Šermíř"
 
 #: data/units/Fencer.cfg:17
 msgid ""
@@ -13551,20 +15617,23 @@
 "are skirmishers, and so can move right past enemy units."
 msgstr ""
 
-#: data/units/Fighter.cfg:3
+#: data/units/Fighter.cfg:3 data/units/Fighter.cfg:44
 msgid "Fighter"
-msgstr ""
+msgstr "Bojovník"
 
-#: data/units/Fighter.cfg:17
+#: data/units/Fighter.cfg:17 data/units/Fighter.cfg:58
 msgid ""
 "Young and brash, Fighters fight with a sword, and are vulnerable to attack "
 "from enemies. However they have the potential to become great warriors one "
 "day."
 msgstr ""
+"Zbraní mladých a horlivých bojovníků je meč. Jsou snadno zranitelní "
+"nepřátelským útokem. Mají však schopnosti stát se jednoho dne velkými 
"
+"válečníky."
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:3
 msgid "Fire Dragon"
-msgstr ""
+msgstr "Drak dštící oheň"
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:17
 msgid ""
@@ -13577,15 +15646,15 @@
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:21
 msgid "bite"
-msgstr ""
+msgstr "kousnutí"
 
 #: data/units/Fire_Dragon.cfg:39
 msgid "tail"
-msgstr ""
+msgstr "ocas"
 
 #: data/units/Fireball.cfg:4
 msgid "Fireball"
-msgstr ""
+msgstr "Ohnivá koule"
 
 #: data/units/Fireball.cfg:16
 msgid ""
@@ -13594,44 +15663,46 @@
 
 #: data/units/Footpad.cfg:3
 msgid "Footpad"
-msgstr ""
+msgstr "Lapka"
 
 #: data/units/Footpad.cfg:16
 msgid ""
 "The scruffy-haired Footpads are used by bandit gangs to scout ahead for "
 "places and people to rob."
 msgstr ""
+"Špinaví a zanedbaní lapkové jsou využíváni skupinami banditů k 
průzkumu míst "
+"a lidí, které chtějí okrást."
 
 #: data/units/Footpad.cfg:19 data/units/Thug.cfg:19 data/units/Troll.cfg:20
 #: data/units/Troll_Hero.cfg:20
 msgid "club"
-msgstr ""
+msgstr "kyj"
 
 #: data/units/Footpad.cfg:37 data/units/Outlaw.cfg:38
 #: data/units/Outlaw.cfg:111 data/units/Outlaw_Princess.cfg:41
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:42
 msgid "sling"
-msgstr ""
+msgstr "prak"
 
 #: data/units/Galleon.cfg:4
 msgid "Galleon"
-msgstr ""
+msgstr "Galeona"
 
 #: data/units/Galleon.cfg:16
 msgid "dummy"
-msgstr ""
+msgstr "fiktivní"
 
 #: data/units/Gate.cfg:3
 msgid "Gate"
-msgstr ""
+msgstr "Brána"
 
 #: data/units/Gate.cfg:21
 msgid "bump"
-msgstr ""
+msgstr "vyboulení"
 
 #: data/units/General.cfg:3
 msgid "General"
-msgstr ""
+msgstr "Generál"
 
 #: data/units/General.cfg:18
 msgid ""
@@ -13640,10 +15711,13 @@
 "coordinate the attacks of level 1 and 2 units, thereby increasing their "
 "fighting efficiency."
 msgstr ""
+"Jako největší vojevůdci lidských armád jsou generálové zodpovědni za 
ochranu "
+"velkých nebo důležitých oblastí lidských království. Generálové 
dokáží "
+"koordinovat útoky jednotek úrovně 1 a 2, čímž zefektivňují jejich 
boj."
 
 #: data/units/Ghost.cfg:3
 msgid "Ghost"
-msgstr ""
+msgstr "Duch"
 
 #: data/units/Ghost.cfg:16
 msgid ""
@@ -13652,10 +15726,15 @@
 "fly swiftly towards their victims. Even as its ectoplasm matter can cross "
 "physical things it does not too fast nor too deeply."
 msgstr ""
+"Duchové jsou duše bojovníků, kteří před staletími zemřeli v mukách 
a "
+"nezanechali po sobě tělo. Protože nejsou omezeni fyzickými těly, mohou 
tito "
+"nemrtví doletět hbitě ke svým obětem. I když jejich ektoplasmatická 
podstata "
+"může procházet hmotnými předměty, neprochází jimi ani přiliš rychle 
ani "
+"příliš hluboko."
 
 #: data/units/Ghoul.cfg:3
 msgid "Ghoul"
-msgstr ""
+msgstr "Ghúl"
 
 #: data/units/Ghoul.cfg:16
 msgid ""
@@ -13663,10 +15742,13 @@
 "awake after their deaths to find that they are trapped in a tortured "
 "existence as Ghouls."
 msgstr ""
+"Hubení a hladem umírající lidé, kteří jsou donuceni živit se 
lidskými "
+"mrtvolami, se někdy po své smrti probouzejí shledajíce, že byli polapeni 
v "
+"trýznivé existenci ghúla."
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:3
 msgid "Giant Mudcrawler"
-msgstr ""
+msgstr "Obří blátožrout"
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:16
 msgid ""
@@ -13677,11 +15759,11 @@
 
 #: data/units/Giant_Mudcrawler.cfg:20 data/units/Mudcrawler.cfg:20
 msgid "boiling water"
-msgstr ""
+msgstr "vařící voda"
 
 #: data/units/Giant_Scorpion.cfg:3
 msgid "Giant Scorpion"
-msgstr ""
+msgstr "Obří škorpion"
 
 #: data/units/Giant_Scorpion.cfg:16
 msgid ""
@@ -13692,74 +15774,83 @@
 
 #: data/units/Giant_Scorpion.cfg:19
 msgid "sting"
-msgstr ""
+msgstr "bodec"
 
 #: data/units/Giant_Scorpion.cfg:37
 msgid "pincers"
-msgstr ""
+msgstr "klepeta"
 
 #: data/units/Goblin_Knight.cfg:3
 msgid "Goblin Knight"
-msgstr ""
+msgstr "Goblinský rytíř"
 
 #: data/units/Goblin_Knight.cfg:15
 msgid ""
 "The Goblin Knights are the elite of the Goblin Wolf Riders. They travel with "
 "great speed, yet can inflict substantial damage in battle."
 msgstr ""
+"Goblinští rytíři tvoří elitu mezi gobliními vlčími jezdci. Pohybují 
se "
+"ohromnou rychlostí, a přesto dokáží v bitvě zasadit pádné rány."
 
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:3
 msgid "Goblin Pillager"
-msgstr ""
+msgstr "Goblin plenitel"
 
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:16
 msgid ""
 "Some Goblins train their wolves to overcome their fear of fire. These Goblin "
 "Pillagers cause havoc among their enemies by attacking with torches and nets."
 msgstr ""
+"Někteří goblini cvičí své vlky překonat strach z ohně. Tito goblini "
+"plenitelé pak působí spoušť mezi svými nepřáteli, když útočí 
loučemi a "
+"sítěmi."
 
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:19
 msgid "torch"
-msgstr ""
+msgstr "louč"
 
 #: data/units/Goblin_Pillager.cfg:35
 msgid "net"
-msgstr ""
+msgstr "síť"
 
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:3
 msgid "Grand Knight"
-msgstr ""
+msgstr "Velký rytíř"
 
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:16
 msgid ""
 "The most powerful mounted warriors of any race, Grand Knights have reached "
 "the acme of skill with sword and lance."
 msgstr ""
+"Velcí rytíři, nejmocnější jízdní válečníci ze všech ras, dosáhli 
vrcholu "
+"umění meče a dřevce."
 
 #: data/units/Grand_Knight.cfg:36 data/units/Knight.cfg:36
 #: data/units/Lancer.cfg:20 data/units/Paladin.cfg:41
 msgid "lance"
-msgstr ""
+msgstr "dřevec"
 
 #: data/units/Great_Mage.cfg:3 data/units/Great_Mage.cfg:79
 msgid "Great Mage"
-msgstr ""
+msgstr "Velký mág"
 
 #: data/units/Great_Mage.cfg:20 data/units/Great_Mage.cfg:96
 msgid ""
 "Great Mages are awesome and fearsome enemies, exceeding even the Arch Mages "
 "in power."
 msgstr ""
+"Velký mág je obdivovaný a obávaný protivník, protože svou mocí 
převyšuje i "
+"arcimága."
 
 #: data/units/Great_Troll.cfg:3
 msgid "Great Troll"
-msgstr ""
+msgstr "Velký trol"
 
 #: data/units/Great_Troll.cfg:7 data/units/Tentacle.cfg:7
 #: data/units/Troll.cfg:7 data/units/Troll_Hero.cfg:7
 #: data/units/Troll_Warrior.cfg:6 data/units/Troll_Whelp.cfg:7
 msgid "regenerates"
-msgstr ""
+msgstr "uzdravuje se"
 
 #: data/units/Great_Troll.cfg:16
 msgid ""
@@ -13770,7 +15861,7 @@
 
 #: data/units/Gryphon.cfg:3
 msgid "Gryphon"
-msgstr ""
+msgstr "Gryfon"
 
 #: data/units/Gryphon.cfg:15
 msgid ""
@@ -13778,10 +15869,13 @@
 "world. Since they are wary of other intelligent races, Gryphons should not "
 "be disturbed without a good reason."
 msgstr ""
+"Napůl lvi, napůl ptáci, kralují tato ohromující stvoření obloze 
světa. Mají "
+"se na pozoru před ostatními rasami a neměla by být vyrušována bez 
dobrého "
+"důvodu."
 
 #: data/units/Gryphon_Master.cfg:3
 msgid "Gryphon Master"
-msgstr ""
+msgstr "Pán gryfonů"
 
 #: data/units/Gryphon_Master.cfg:18
 msgid ""
@@ -13792,7 +15886,7 @@
 
 #: data/units/Gryphon_Rider.cfg:3
 msgid "Gryphon Rider"
-msgstr ""
+msgstr "Jezdec na gryfonovi"
 
 #: data/units/Gryphon_Rider.cfg:16
 msgid ""
@@ -13803,7 +15897,7 @@
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:3
 msgid "Halbardier"
-msgstr ""
+msgstr "Halapartník"
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:15
 msgid ""
@@ -13812,19 +15906,22 @@
 "because of its great length, Halbardiers always strike first in combat, even "
 "when defending."
 msgstr ""
+"Nejlepší z vojáků se vybírají, aby se stali halapartníky. Jejich 
zbraň, i "
+"když je o něco pomalejší než meč, může udeřit se smrtící silou a 
díky své "
+"délce vždy udeří jako první, i když se brání."
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:18 data/units/Halbardier.cfg:36
 msgid "halberd"
-msgstr ""
+msgstr "halapartna"
 
 #: data/units/Halbardier.cfg:23 data/units/Halbardier.cfg:41
 #: data/units/Pikeman.cfg:24 data/units/Spearman.cfg:24
 msgid "firststrike"
-msgstr ""
+msgstr "první úder"
 
 #: data/units/Heavy_Infantryman.cfg:3
 msgid "Heavy Infantryman"
-msgstr ""
+msgstr "Těžkooděnec"
 
 #: data/units/Heavy_Infantryman.cfg:15
 msgid ""
@@ -13834,7 +15931,7 @@
 
 #: data/units/Horseman.cfg:3
 msgid "Horseman"
-msgstr ""
+msgstr "Jezdec na koni"
 
 #: data/units/Horseman.cfg:17
 msgid ""
@@ -13843,20 +15940,26 @@
 "they do double damage, but also receive double damage when struck. Rebels "
 "against Asheviere's tyranny often use Horsemen against her."
 msgstr ""
+"Jezdci jsou od dětství vychováváni k jízdě na koni a přísnému kodexu 
cti. "
+"Jezdci jsou rychlí a silní při útoku. Při nájezdech na protivníky 
způsobí "
+"jejich útoky dvojnásobná zranění, ale při zásahu bude dvojnásobně 
zraněn "
+"také sám jezdec. Vzbouřenci proti Ašvířině tyranii často využívají 
jezdce."
 
 #: data/units/Initiate.cfg:3
 msgid "Initiate"
-msgstr ""
+msgstr "Zasvěcenec"
 
 #: data/units/Initiate.cfg:16
 msgid ""
 "Dabbling in the Death Magic, this young Ha'atel's lust for power has "
 "weakened him to the point where he is too weak to attack in regular combat."
 msgstr ""
+"Tento mladý Ha'atel se pletl do temných umění a jeho touha po moci ho "
+"oslabila natolik, že je příliš slabý k útoku v normálním boji."
 
 #: data/units/Iron_Mauler.cfg:3
 msgid "Iron Mauler"
-msgstr ""
+msgstr "Železný ničitel"
 
 #: data/units/Iron_Mauler.cfg:15
 msgid ""
@@ -13868,17 +15971,19 @@
 
 #: data/units/Knight.cfg:3
 msgid "Knight"
-msgstr ""
+msgstr "Rytíř"
 
 #: data/units/Knight.cfg:17
 msgid ""
 "Knights are skilled in the use of both lance and sword. With the lance, they "
 "charge at enemies, inflicting and receiving double damage."
 msgstr ""
+"Rytíř je zkušený v boji s dřevcem i mečem. Když použije dřevec, 
rytíř vpadne "
+"na nepřítele a způsobí jemu i sobě dvojnásobné zranění."
 
 #: data/units/Lancer.cfg:3
 msgid "Lancer"
-msgstr ""
+msgstr "Jezdec s dřevcem"
 
 #: data/units/Lancer.cfg:17
 msgid ""
@@ -13890,7 +15995,7 @@
 
 #: data/units/Lich.cfg:3
 msgid "Lich"
-msgstr ""
+msgstr "Lich"
 
 #: data/units/Lich.cfg:16
 msgid ""
@@ -13900,10 +16005,14 @@
 "the life from their opponents with a single touch, and to cast powerful cold "
 "spells."
 msgstr ""
+"Lich je mág, který zcela propadl cestě temných umění. Za svou moc nad "
+"nemrtvými lichové zaplatili vlastními těly, čímž se sami stali 
nemrtvými. To "
+"jim zajistilo schopnost vysát život ze svých protivníků jediným dotekem 
a "
+"vrhat mocná mrazivá kouzla."
 
 #: data/units/Lieutenant.cfg:3
 msgid "Lieutenant"
-msgstr ""
+msgstr "Poručík"
 
 #: data/units/Lieutenant.cfg:18
 msgid ""
@@ -13911,10 +16020,13 @@
 "soldiers, coordinating their attacks and increasing the fighting ability of "
 "those of lower rank around them."
 msgstr ""
+"Poručíci, vycvičeni s mečem a lukem, vedou malé skupiny lidských 
vojáků, "
+"koordinují jejich útoky a zvyšují bojové schopnosti nižších hodností 
okolo "
+"nich."
 
 #: data/units/Longbowman.cfg:3
 msgid "Longbowman"
-msgstr ""
+msgstr "Lučištník s dlouhým lukem"
 
 #: data/units/Longbowman.cfg:18
 msgid ""
@@ -13922,21 +16034,24 @@
 "after years of combat. Their missiles can pierce even armor."
 msgstr ""
 
-#: data/units/Lord.cfg:3
+#: data/units/Lord.cfg:3 data/units/Lord.cfg:66
 msgid "Lord"
-msgstr ""
+msgstr "Lord"
 
-#: data/units/Lord.cfg:19 data/units/Noble_Lord.cfg:19
+#: data/units/Lord.cfg:19 data/units/Lord.cfg:82 data/units/Noble_Lord.cfg:19
 msgid ""
 "The noble leaders of many troops, Lords are especially strong in melee "
 "combat, and also possess skill with the bow. Like Commanders, Lords possess "
 "leadership skills, and improve the fighting ability of all adjacent lower-"
 "level units."
 msgstr ""
+"Lord je vznešený vůdce armád, je obzvlášť silný v boji zblízka, ale 
pohotově "
+"zachází i s lukem. Podobně jako velitel má i lord vůdcovské schopnosti 
a "
+"pomahá jednotkám nižší úrovně na sousedních polích."
 
 #: data/units/Mage.cfg:3 data/units/Mage.cfg:70
 msgid "Mage"
-msgstr ""
+msgstr "Mág"
 
 #: data/units/Mage.cfg:17 data/units/Mage.cfg:84
 msgid ""
@@ -13945,18 +16060,21 @@
 "hitting their target. For this reason, Mages are an excellent choice for "
 "flushing out enemies hiding in difficult terrain."
 msgstr ""
+"Mág je silný i slabý zároveň. Pohybuje se pomalu a chabě se brání, 
útočí "
+"však magickými střelami, které mají vždy vysokou šanci zasáhnout 
cíl.Proto "
+"je mág mimořádne vhodný k vyhánění nepřátel ukrytých v náročném 
terénu."
 
 #: data/units/Mage.cfg:36 data/units/Mage.cfg:103
 msgid "missile"
-msgstr ""
+msgstr "střela"
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:3 data/units/Mage_of_Light.cfg:66
 msgid "Mage of Light"
-msgstr ""
+msgstr "Mág světla"
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:13 data/units/Mage_of_Light.cfg:73
 msgid "illuminates,cures"
-msgstr ""
+msgstr "osvětlení, uzdravování"
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:26 data/units/Mage_of_Light.cfg:86
 msgid ""
@@ -13968,21 +16086,27 @@
 "night. Like the White Mages, the Mages of Light also cure adjacent friendly "
 "units."
 msgstr ""
+"Mág světla je obdivuhodným spojencem všech bojovníků řádu a 
obávaným "
+"nepřítelem sil chaosu. Mágova schopnost osvětlovat je tak velká, že na 
jeho "
+"políčku ani na sousedních nikdy nenastane noc. Jednotka nacházející se 
na "
+"políčku vedle mága světla bude za soumraku bojovat jako ve dne a v noci 
jako "
+"za soumraku. Podobně jako bílý mág léčí i mág světla spřátelené 
jednotky na "
+"vedlejších polích."
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:45 data/units/Mage_of_Light.cfg:105
 #: data/units/White_Mage.cfg:44 data/units/White_Mage.cfg:103
 msgid "lightbeam"
-msgstr ""
+msgstr "paprsek světla"
 
 #: data/units/Mage_of_Light.cfg:46 data/units/Mage_of_Light.cfg:106
 #: data/units/Paladin.cfg:26 data/units/White_Mage.cfg:45
 #: data/units/White_Mage.cfg:104
 msgid "holy"
-msgstr ""
+msgstr "svaté"
 
 #: data/units/Master_Bowman.cfg:3
 msgid "Master Bowman"
-msgstr ""
+msgstr "Mistr lučištník"
 
 #: data/units/Master_Bowman.cfg:17
 msgid ""
@@ -13993,7 +16117,7 @@
 
 #: data/units/Merman.cfg:3
 msgid "Merman"
-msgstr ""
+msgstr "Vodní muž"
 
 #: data/units/Merman.cfg:16
 msgid ""
@@ -14004,11 +16128,11 @@
 #: data/units/Merman.cfg:19 data/units/Merman_Lord.cfg:20
 #: data/units/Naga.cfg:20 data/units/Sea_Hag.cfg:20 data/units/Triton.cfg:19
 msgid "trident"
-msgstr ""
+msgstr "trojzubec"
 
 #: data/units/Mudcrawler.cfg:3
 msgid "Mudcrawler"
-msgstr ""
+msgstr "Blátožrout"
 
 #: data/units/Mudcrawler.cfg:16
 msgid ""
@@ -14018,7 +16142,7 @@
 
 #: data/units/Naga.cfg:3
 msgid "Naga"
-msgstr ""
+msgstr "Vodní rejpal"
 
 #: data/units/Naga.cfg:17
 msgid ""
@@ -14028,7 +16152,7 @@
 
 #: data/units/Necromancer.cfg:3
 msgid "Necromancer"
-msgstr ""
+msgstr "Nekromant"
 
 #: data/units/Necromancer.cfg:16
 msgid ""
@@ -14036,20 +16160,25 @@
 "arts. By tapping into the power of the undead, Necromancers can cast spells "
 "that drain the lifeforce from their foes and add it to their own."
 msgstr ""
+"Nekromanti jsou mágové, kteří se rozhodli vydat cestou temných umění. "
+"Proniknutí do sil nemrtvých jim umožnilo vrhat kouzla, která vysají 
životní "
+"sílu z jejich nepřátel a přidají ji k jejich vlastní."
 
 #: data/units/Necrophage.cfg:3
 msgid "Necrophage"
-msgstr ""
+msgstr "Požírač mrtvol"
 
 #: data/units/Necrophage.cfg:16
 msgid ""
 "Driven ravenous by an unholy hunger for dead flesh, Necrophages attack their "
 "hoped-for food with poisonous claws."
 msgstr ""
+"Hnáni pronikavým a příšerným hladem po mrtvém mase útočí 
požírači mrtvol na "
+"svou očekvávanou budoucí potravu jedovatými drápy."
 
 #: data/units/Nightgaunt.cfg:3
 msgid "Nightgaunt"
-msgstr ""
+msgstr "Noční děs"
 
 #: data/units/Nightgaunt.cfg:16
 msgid ""
@@ -14057,18 +16186,21 @@
 "effort to hide their souls of pure evil. These despicable creatures are able "
 "to hide at night, leaving no trace of their presence."
 msgstr ""
+"Noční děsi jsou obyvatelé noci. Skrývají své odporné tváře za 
maskou ve "
+"snaze ukrýt čisté zlo tvořící jejich duši. Tyto ohavné stvůry se 
dokáží v "
+"noci ukrýt tak, že nezanechají žádnou stopu své přítomnosti."
 
 #: data/units/Nightgaunt.cfg:18 data/units/Shadow.cfg:16
 msgid "nightstalk"
-msgstr ""
+msgstr "rouška tmy"
 
 #: data/units/Noble_Commander.cfg:3
 msgid "Noble Commander"
-msgstr ""
+msgstr "Vznešený velitel"
 
 #: data/units/Noble_Fighter.cfg:3
 msgid "Noble Fighter"
-msgstr ""
+msgstr "Vznešený bojovník"
 
 #: data/units/Noble_Fighter.cfg:17
 msgid ""
@@ -14076,28 +16208,33 @@
 "attacks from enemies. However they have the potential to become great "
 "Commanders one day."
 msgstr ""
+"Zbraní mladých a horlivých bojovníků je meč. Jsou snadno zranitelní "
+"nepřátelskými útoky na dálku. Mají však schopnosti stát se jednoho 
dne "
+"velkými vůdci."
 
 #: data/units/Noble_Lord.cfg:3
 msgid "Noble Lord"
-msgstr ""
+msgstr "Vznešený lord"
 
 #: data/units/Noble_Youth.cfg:3
 msgid "Noble Youth"
-msgstr ""
+msgstr "Vznešený mladík"
 
 #: data/units/Noble_Youth.cfg:17
 msgid ""
 "Today he is a young man, by his devotion to the crown he is seeking to "
 "become a Lord -- to join the elite of humanity."
 msgstr ""
+"Dnes je jen mladík; svou oddaností koruně se usiluje stát se lordem -- a "
+"zařadit se mezi lidskou elitu."
 
 #: data/units/Noble_Youth.cfg:20 data/units/Youth.cfg:20
 msgid "training sword"
-msgstr ""
+msgstr "cvičný meč"
 
 #: data/units/Ogre.cfg:3
 msgid "Ogre"
-msgstr ""
+msgstr "Obr"
 
 #: data/units/Ogre.cfg:15
 msgid ""
@@ -14108,7 +16245,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Archer.cfg:3
 msgid "Orcish Archer"
-msgstr ""
+msgstr "Skřetí lučištník"
 
 #: data/units/Orcish_Archer.cfg:16
 msgid ""
@@ -14120,7 +16257,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Assassin.cfg:3
 msgid "Orcish Assassin"
-msgstr ""
+msgstr "Skřet vrah"
 
 #: data/units/Orcish_Assassin.cfg:16
 msgid ""
@@ -14132,15 +16269,15 @@
 
 #: data/units/Orcish_Assassin.cfg:36 data/units/Orcish_Slayer.cfg:41
 msgid "darts"
-msgstr ""
+msgstr "Å¡ipky"
 
 #: data/units/Orcish_Crossbow.cfg:21 data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:19
 msgid "short sword"
-msgstr ""
+msgstr "krátký meč"
 
 #: data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:3
 msgid "Orcish Crossbowman"
-msgstr ""
+msgstr "Skřetí střelec z kuše"
 
 #: data/units/Orcish_Crossbowman.cfg:16
 msgid ""
@@ -14152,7 +16289,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Grunt.cfg:3
 msgid "Orcish Grunt"
-msgstr ""
+msgstr "Skřetí bručoun"
 
 #: data/units/Orcish_Grunt.cfg:16
 msgid ""
@@ -14163,7 +16300,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Leader.cfg:3
 msgid "Orcish Leader"
-msgstr ""
+msgstr "Skřetí vůdce"
 
 #: data/units/Orcish_Leader.cfg:18 data/units/Orcish_Ruler.cfg:18
 msgid ""
@@ -14176,11 +16313,11 @@
 
 #: data/units/Orcish_Ruler.cfg:3
 msgid "Orcish Ruler"
-msgstr ""
+msgstr "Skřetí vládce"
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:3
 msgid "Orcish Shaman"
-msgstr ""
+msgstr "Skřetí šaman"
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:15
 msgid ""
@@ -14195,11 +16332,11 @@
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:25 data/units/Orcish_Shaman.cfg:68
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:111 data/units/Vampire_Lady.cfg:33
 msgid "curse"
-msgstr ""
+msgstr "prokletí"
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:46
 msgid "Novice Orcish Shaman"
-msgstr ""
+msgstr "Mladý skřetí šaman"
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:58
 msgid ""
@@ -14214,7 +16351,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:89
 msgid "Old Orcish Shaman"
-msgstr ""
+msgstr "Starý skřetí šaman"
 
 #: data/units/Orcish_Shaman.cfg:101
 msgid ""
@@ -14229,7 +16366,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Slayer.cfg:3
 msgid "Orcish Slayer"
-msgstr ""
+msgstr "Skřet zabiják"
 
 #: data/units/Orcish_Slayer.cfg:16
 msgid ""
@@ -14239,7 +16376,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:3
 msgid "Orcish Sovereign"
-msgstr ""
+msgstr "Skřetí suverén"
 
 #: data/units/Orcish_Sovereign.cfg:18
 msgid ""
@@ -14252,7 +16389,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Warlord.cfg:3
 msgid "Orcish Warlord"
-msgstr ""
+msgstr "Skřetí válečník"
 
 #: data/units/Orcish_Warlord.cfg:15
 msgid ""
@@ -14263,7 +16400,7 @@
 
 #: data/units/Orcish_Warrior.cfg:3
 msgid "Orcish Warrior"
-msgstr ""
+msgstr "Skřetí bojovník"
 
 #: data/units/Orcish_Warrior.cfg:16
 msgid ""
@@ -14274,11 +16411,11 @@
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:3 data/units/Outlaw.cfg:75
 msgid "Outlaw"
-msgstr ""
+msgstr "Zbojník"
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:17
 msgid "Outlaws fight better at night."
-msgstr ""
+msgstr "Zbojníci bojují lépe v noci."
 
 #: data/units/Outlaw.cfg:89
 msgid "Outlaws fight better at night. Female Outlaws look good while doing it."
@@ -14286,7 +16423,7 @@
 
 #: data/units/Outlaw_Princess.cfg:4
 msgid "Outlaw Princess"
-msgstr ""
+msgstr "Paní zbojníků"
 
 #: data/units/Outlaw_Princess.cfg:19
 msgid ""
@@ -14298,11 +16435,11 @@
 
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:3
 msgid "Outlaw Queen"
-msgstr ""
+msgstr "Královna zbojíků"
 
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:17
 msgid "skirmisher,leadership"
-msgstr ""
+msgstr "průbojnost, velení"
 
 #: data/units/Outlaw_Queen.cfg:20
 msgid ""
@@ -14316,17 +16453,19 @@
 
 #: data/units/Paladin.cfg:3
 msgid "Paladin"
-msgstr ""
+msgstr "Paladin"
 
 #: data/units/Paladin.cfg:21
 msgid ""
 "Knights of the highest virtue, Paladins have all the skills of the Knight, "
 "and can also heal adjacent friendly units."
 msgstr ""
+"Paladin je nectnostnější z rytířů. Má všechny schopnosti rytíře, a 
dokáže "
+"navíc léčit přátelské jednotky okolo."
 
 #: data/units/Peasant.cfg:3
 msgid "Peasant"
-msgstr ""
+msgstr "Sedlák"
 
 #: data/units/Peasant.cfg:17
 msgid ""
@@ -14338,11 +16477,11 @@
 
 #: data/units/Peasant.cfg:20 data/units/Peasant.cfg:34
 msgid "Pitch Fork"
-msgstr ""
+msgstr "vidle"
 
 #: data/units/Pikeman.cfg:3
 msgid "Pikeman"
-msgstr ""
+msgstr "Kopiník"
 
 #: data/units/Pikeman.cfg:16
 msgid ""
@@ -14351,27 +16490,32 @@
 "combat, even when defending. They are especially deadly when fighting "
 "cavalry."
 msgstr ""
+"Kopiníci jsou zkušnější vojáci, kteří vyměnili oštěpy za dlouhá 
kopí. Díky "
+"délce svých kopí v boji vždy udeří jako první, i když se brání. 
Obzvláštně "
+"smrtící jsou v boji s jízdou."
 
 #: data/units/Pikeman.cfg:19
 msgid "pike"
-msgstr ""
+msgstr "kopí"
 
 #: data/units/Pirate_Galleon.cfg:61 data/units/Transport_Galleon.cfg:15
 #: data/units/Watch_Tower.cfg:17
 msgid "ballista"
-msgstr ""
+msgstr "balista"
 
 #: data/units/Poacher.cfg:3
 msgid "Poacher"
-msgstr ""
+msgstr "Pytlák"
 
 #: data/units/Poacher.cfg:16
 msgid ""
 "Poachers rely on their hunting experience and are most valuable at night and "
 "in forests and swamps."
 msgstr ""
+"Pytláci se spoléhají na své lovecké zkušenosti a jsou 
nejužitečnější v noci "
+"a v lesích a močálech."
 
-#: data/units/Princess.cfg:19
+#: data/units/Princess.cfg:19 data/units/Princess.cfg:57
 msgid ""
 "A noble by birth, the Princess has learnt swordplay with the greatest "
 "generals and battle tactics with the greatest sages, making her both a great "
@@ -14379,10 +16523,14 @@
 "fight better due to her presence. The Princess is also nimble and dextrous, "
 "having skills like that of a thief."
 msgstr ""
+"Vznešená od narození se princezna učila boji s mečem proti nejlepším "
+"generálům a válečné taktice od těch nejmoudřejších, což jí dělá 
výtečnou "
+"bojovnicí a vůdkyní. Jednotky s nižší úrovní bojují v její 
přítomnosti lépe. "
+"Princezna je také mrštná, obratná a má schopnosti podobné zlodějovým."
 
 #: data/units/Red_Mage.cfg:3 data/units/Red_Mage.cfg:72
 msgid "Red Mage"
-msgstr ""
+msgstr "Rudý mág"
 
 #: data/units/Red_Mage.cfg:20 data/units/Red_Mage.cfg:89
 msgid ""
@@ -14390,10 +16538,13 @@
 "chance of hitting. Deft of foot, and skilled fighters both day and night, "
 "Red Mages are therefore valuable in almost all situations."
 msgstr ""
+"Rudý mág útočí mohutnými ohnivými koulemi, které mají vysokou šanci 
na "
+"zásah. Rudý mág je dobrý ve dne i v noci, má rychlé nohy a je cenný v 
téměř "
+"každé situaci."
 
 #: data/units/Revenant.cfg:3
 msgid "Revenant"
-msgstr ""
+msgstr "Revenant"
 
 #: data/units/Revenant.cfg:15
 msgid ""
@@ -14404,7 +16555,7 @@
 
 #: data/units/Rogue.cfg:3
 msgid "Rogue"
-msgstr ""
+msgstr "Ničema"
 
 #: data/units/Rogue.cfg:17
 msgid ""
@@ -14413,10 +16564,14 @@
 "allows them to do double damage if an ally of theirs is on the opposite side "
 "of an enemy they are attacking."
 msgstr ""
+"Ničemové jsou mistři hbitosti a dokáží se pohybovat přímo kolem 
nepřítele, "
+"nedbaje na oblasti kontroly. Tito mistři zloději jsou také útočí 
zezadu, což "
+"jim umožňuje zdvojánosbit poškození, pokud mají spojence na opačné 
straně "
+"protivníka, na něhož útočí."
 
 #: data/units/Royal_Guard.cfg:3
 msgid "Royal Guard"
-msgstr ""
+msgstr "Královská garda"
 
 #: data/units/Royal_Guard.cfg:16
 msgid ""
@@ -14424,18 +16579,21 @@
 "of the army. They are deployed only in critical situations and, so far, have "
 "always succeeded in their assigned tasks."
 msgstr ""
+"Příslušníci královské gardy se pečlivě vybírají z těch 
nejsilnějších a "
+"nejstatnějších z armády. Nasazují se jen v kritických situacích, a v "
+"uložených úkolech doposud vždy uspěli."
 
 #: data/units/Saurian.cfg:3
 msgid "Saurian"
-msgstr ""
+msgstr "Ještěrák"
 
 #: data/units/Saurian_Warrior.cfg:3
 msgid "Saurian Warrior"
-msgstr ""
+msgstr "Ještěrácký bojovník"
 
 #: data/units/Sea_Hag.cfg:3
 msgid "Sea Hag"
-msgstr ""
+msgstr "Ochechule"
 
 #: data/units/Sea_Hag.cfg:17
 msgid ""
@@ -14445,11 +16603,11 @@
 
 #: data/units/Sea_Hag.cfg:27
 msgid "water spray"
-msgstr ""
+msgstr "vodní sprška"
 
 #: data/units/Sea_Orc.cfg:3
 msgid "Sea Orc"
-msgstr ""
+msgstr "Mořský skřet"
 
 #: data/units/Sea_Orc.cfg:16
 msgid ""
@@ -14459,16 +16617,16 @@
 
 #: data/units/Sea_Serpent.cfg:3
 msgid "Sea Serpent"
-msgstr ""
+msgstr "Mořský had"
 
-#: data/units/Sea_Serpent.cfg:15
+#: data/units/Sea_Serpent.cfg:16
 msgid ""
 "Sea Serpents are gigantic monsters, capable of capsizing boats by themselves."
 msgstr ""
 
 #: data/units/Sergeant.cfg:3
 msgid "Sergeant"
-msgstr ""
+msgstr "Seržant"
 
 #: data/units/Sergeant.cfg:18
 msgid ""
@@ -14476,10 +16634,13 @@
 "stronger than other fighters, but he has hopes of advancing to greatness. As "
 "the leader of his unit, he must survive for the battle to be won."
 msgstr ""
+"Seržant je důstojník v řadách královské armády. Není o nic 
silnější než "
+"ostatní vojáci, ale má naději postupu. Jako velitel své jednotky musí "
+"přežít, má-li být bitva vyhrána."
 
 #: data/units/Shadow.cfg:3
 msgid "Shadow"
-msgstr ""
+msgstr "Stín"
 
 #: data/units/Shadow.cfg:17
 msgid ""
@@ -14487,10 +16648,13 @@
 "These incorporeal fiends are able to hide at night, leaving no trace of "
 "their presence."
 msgstr ""
+"Stíny, duše zčernalé zlem, se potulují po nocích a útocí na nic 
nečekající "
+"nepřátele. V noci dokáží svá nehmotná těla skrýt tak, že 
nezanechají žádnou "
+"stopu své přítomnosti."
 
 #: data/units/Shock_Trooper.cfg:3
 msgid "Shock Trooper"
-msgstr ""
+msgstr "Přepadová jednotka"
 
 #: data/units/Shock_Trooper.cfg:15
 msgid ""
@@ -14501,11 +16665,11 @@
 
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:3 data/units/Silver_Mage.cfg:90
 msgid "Silver Mage"
-msgstr ""
+msgstr "Stříbrný mág"
 
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:21 data/units/Silver_Mage.cfg:108
 msgid "teleport"
-msgstr ""
+msgstr "teleportace"
 
 #: data/units/Silver_Mage.cfg:22 data/units/Silver_Mage.cfg:109
 msgid ""
@@ -14513,18 +16677,22 @@
 "teleport from any friendly village to another, translating themselves in an "
 "instant. They are also highly resistant to most forms of magical attack."
 msgstr ""
+"Stříbrní mágové mají nejhbitější nohy a jsou nejnepolapitelnější 
ze všech "
+"mágů. Dokáží se teleportovat z libovolné spřátelné vesnice do jiné, 
"
+"přesouvaje se během okamžiku. Jsou také vysoce odolní proti většině 
druhů "
+"magických útoků."
 
 #: data/units/Skeletal_Dragon.cfg:3
 msgid "Skeletal Dragon"
-msgstr ""
+msgstr "Drak kostlivec"
 
 #: data/units/Skeletal_Dragon.cfg:27
 msgid "jaw"
-msgstr ""
+msgstr "čelist"
 
 #: data/units/Skeleton.cfg:3
 msgid "Skeleton"
-msgstr ""
+msgstr "Kostlivec"
 
 #: data/units/Skeleton.cfg:16
 msgid ""
@@ -14535,7 +16703,7 @@
 
 #: data/units/Skeleton_Archer.cfg:3
 msgid "Skeleton Archer"
-msgstr ""
+msgstr "Kostlivec lučištník"
 
 #: data/units/Skeleton_Archer.cfg:14
 msgid ""
@@ -14546,11 +16714,11 @@
 
 #: data/units/Sleeping_Gryphon.cfg:3
 msgid "Sleeping Gryphon"
-msgstr ""
+msgstr "Spící gryfon"
 
 #: data/units/Sleeping_Gryphon.cfg:15
 msgid "Shhhh! The Gryphon is sleeping! You'd better not wake it up!"
-msgstr ""
+msgstr "Pšššt! Gryfon spí! Bude lepší, když ho nebudete budit!"
 
 #: data/units/Soul_Shooter.cfg:3
 msgid "Soul Shooter"
@@ -14564,25 +16732,26 @@
 
 #: data/units/Soul_Shooter.cfg:24
 msgid "bone"
-msgstr ""
+msgstr "kost"
 
 #: data/units/Soulless.cfg:3
 msgid "Soulless"
-msgstr ""
+msgstr "Tělo bez duše"
 
 #: data/units/Soulless.cfg:16
 msgid ""
 "These animated walking corpses have become strong from long experience "
 "fighting the living."
 msgstr ""
+"Tyto oživlé chodící mrtvoly zesílily dlouhou zkušeností v boji s 
živými."
 
 #: data/units/Soulless.cfg:24 data/units/Walking_Corpse.cfg:24
 msgid "plague"
-msgstr ""
+msgstr "nákaza"
 
 #: data/units/Spearman.cfg:3
 msgid "Spearman"
-msgstr ""
+msgstr "Pěšák s oštěpem"
 
 #: data/units/Spearman.cfg:16
 msgid ""
@@ -14591,10 +16760,14 @@
 "Because of the length of their spears, they strike first in combat, even "
 "when defending."
 msgstr ""
+"Pěšáci s oštěpem tvoří jádro lidských armád. Tito mladí vojáci 
dostanou "
+"základní výcvik a jsou postaveni do prvních řad, aby zajistili 
převážnou "
+"část boje. Díky délce svých oštěpů v boji vždy udeří jako první, 
i když se "
+"brání."
 
 #: data/units/Spectre.cfg:3
 msgid "Spectre"
-msgstr ""
+msgstr "Přízrak"
 
 #: data/units/Spectre.cfg:16
 msgid ""
@@ -14603,30 +16776,37 @@
 "strengthen themselves. They also have a terrible wail that freezes the heart "
 "of the weak."
 msgstr ""
+"Přízraky jsou nejmocnější duchové v řadách nemrtvých. Dokáží 
povolat "
+"přízračný meč, který vysaje život z jejich nepřátel, čímž 
posílí je samé. "
+"Kromě toho mohou svým příšerným skřekem zmrazit srdce slabých."
 
 #: data/units/Swordsman.cfg:3
 msgid "Swordsman"
-msgstr ""
+msgstr "Bojovník s mečem"
 
 #: data/units/Swordsman.cfg:16
 msgid ""
 "Swordsmen are the core of the human armies. These young soldiers are given "
 "basic training and put in the front lines to do the bulk of the fighting."
 msgstr ""
+"Bojovníci s mečem tvoří jádro lidských armád. Tito mladí vojáci 
dostanou "
+"základní výcvik a jsou postaveni do prvních řad, aby zajistili 
převážnou "
+"část boje."
 
 #: data/units/Tentacle.cfg:3
 msgid "Tentacle of the Deep"
-msgstr ""
+msgstr "Chapadlo z hlubin"
 
 #: data/units/Tentacle.cfg:17
 msgid ""
 "Tentacles of the Deep are the appendages of some larger monster that lurks "
 "below the waves."
 msgstr ""
+"Chapadla z hlubin náleží větším monstrům, která číhají někde pod 
vlnami."
 
 #: data/units/Thief.cfg:3
 msgid "Thief"
-msgstr ""
+msgstr "Zloděj"
 
 #: data/units/Thief.cfg:16
 msgid ""
@@ -14635,28 +16815,34 @@
 "opposite side of an enemy they are attacking. Being of chaotic disposition, "
 "Thieves fight better at night than day."
 msgstr ""
+"Zloději jsou rychlonozí a úskoční, takže je těžké je zasáhnout. 
Obzvlášť "
+"vynikají v boji zezadu, takže způsobují dvojnásobné zranění, když 
útočí na "
+"nepřítele, který má zlodějova spojence na opačné straně. Zloději 
bojují lépe "
+"v noci než ve dne."
 
 #: data/units/Thug.cfg:3
 msgid "Thug"
-msgstr ""
+msgstr "Lupič"
 
 #: data/units/Thug.cfg:16
 msgid "Thugs are bandits who use large clubs to beat their victims."
-msgstr ""
+msgstr "Lupiči jsou zločinci, kteří ubíjejí své oběti velkými kyji."
 
 #: data/units/Trapper.cfg:3
 msgid "Trapper"
-msgstr ""
+msgstr "Lovec"
 
 #: data/units/Trapper.cfg:16
 msgid ""
 "Trappers usually work supplying food for bandits and outlaws. Their hunting "
 "experience makes them most valuable at night and in forests and swamps."
 msgstr ""
+"Lovci obvykle zásobují potravou bandity a zbojínky. Jejich lovecké "
+"zkušenosti je činí nejužitečnější v noci a v lesích a močálech."
 
 #: data/units/Triton.cfg:3
 msgid "Triton"
-msgstr ""
+msgstr "Triton"
 
 #: data/units/Triton.cfg:16
 msgid ""
@@ -14667,7 +16853,7 @@
 
 #: data/units/Troll.cfg:3
 msgid "Troll"
-msgstr ""
+msgstr "Trol"
 
 #: data/units/Troll.cfg:16
 msgid ""
@@ -14678,7 +16864,7 @@
 
 #: data/units/Troll_Hero.cfg:3
 msgid "Troll Hero"
-msgstr ""
+msgstr "Trolí hrdina"
 
 #: data/units/Troll_Hero.cfg:16
 msgid ""
@@ -14689,7 +16875,7 @@
 
 #: data/units/Troll_Warrior.cfg:3
 msgid "Troll Warrior"
-msgstr ""
+msgstr "Trolí válečník"
 
 #: data/units/Troll_Warrior.cfg:16
 msgid ""
@@ -14699,7 +16885,7 @@
 
 #: data/units/Troll_Whelp.cfg:3
 msgid "Troll Whelp"
-msgstr ""
+msgstr "Trolí mládě"
 
 #: data/units/Troll_Whelp.cfg:17
 msgid ""
@@ -14707,10 +16893,13 @@
 "recovering from their wounds during battle. Although these Trolls are still "
 "weak whelps, their race is known for developing amazingly fast."
 msgstr ""
+"Trolové jsou humanoidní monstra s obdivuhodnou schopností regenerace, 
takže "
+"se uzdravují se svých poranění v průběhu bitvy. I když tito trolové 
jsou "
+"ještě slabá mláďata, jejich rasa je známá pro překvapivně rychlý 
vývoj."
 
 #: data/units/Vampire_Bat.cfg:3
 msgid "Vampire Bat"
-msgstr ""
+msgstr "Upíří netopýr"
 
 #: data/units/Vampire_Bat.cfg:16
 msgid ""
@@ -14721,7 +16910,7 @@
 
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:3
 msgid "Vampire Lady"
-msgstr ""
+msgstr "Upíří dáma"
 
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:16
 msgid ""
@@ -14731,11 +16920,11 @@
 
 #: data/units/Vampire_Lady.cfg:19
 msgid "blood kiss"
-msgstr ""
+msgstr "krvavý polibek"
 
 #: data/units/Walking_Corpse.cfg:3
 msgid "Walking Corpse"
-msgstr ""
+msgstr "Chodící mrtvola"
 
 #: data/units/Walking_Corpse.cfg:16
 msgid ""
@@ -14743,10 +16932,13 @@
 "Although weak in combat, these zombies can spread their curse to those they "
 "kill, increasing the army of undead."
 msgstr ""
+"Chodící mrtvoly jsou těla mrtvých opět rozpohybovaná temnou magií. 
Jakkoli "
+"slabé jsou v boji, dokáží tyto zombie přesnést své prokletí na ty, 
které "
+"zabijí, a zvětšit tak armádu nemrtvých."
 
 #: data/units/Wall_Guard.cfg:3
 msgid "Wall Guard"
-msgstr ""
+msgstr "Wall guard"
 
 #: data/units/Wall_Guard.cfg:30
 msgid "skirmisher,regenerates"
@@ -14763,7 +16955,7 @@
 
 #: data/units/Warrior_King.cfg:3
 msgid "Warrior King"
-msgstr ""
+msgstr "Král válečník"
 
 #: data/units/Warrior_King.cfg:19
 msgid ""
@@ -14774,7 +16966,7 @@
 
 #: data/units/Watch_Tower.cfg:3
 msgid "Watch Tower"
-msgstr ""
+msgstr "Strážní věž"
 
 #: data/units/Watch_Tower.cfg:14
 msgid ""
@@ -14784,7 +16976,7 @@
 
 #: data/units/White_Mage.cfg:3 data/units/White_Mage.cfg:65
 msgid "White Mage"
-msgstr ""
+msgstr "Bílý mág"
 
 #: data/units/White_Mage.cfg:25 data/units/White_Mage.cfg:84
 msgid ""
@@ -14793,10 +16985,14 @@
 "village. White Mages are potent in battle against the undead, which suffer "
 "high damage from their light beam"
 msgstr ""
+"Bílý mág je slabý v boji, ale je odborník v oblasti léčení. Jednotky "
+"umístěné vedle bílého mága se léčí stejně rychle, jako by 
odpočívaly ve "
+"vesnici. Bílý mág je silný v boji s nemrtvými, kterým paprsek světla "
+"způsobuje těžká poranění."
 
 #: data/units/Wolf_Rider.cfg:3
 msgid "Wolf Rider"
-msgstr ""
+msgstr "Vlčí jezdec"
 
 #: data/units/Wolf_Rider.cfg:17
 msgid ""
@@ -14805,14 +17001,19 @@
 "as fast scouts for the goblinoid army. Raised in the orcs' dark caverns, "
 "Wolf Riders can brave even the mountains, unlike most other mounted units."
 msgstr ""
+"Goblini, kteří jsou menší a slabší než skřeti, se naučili cvičit 
velké vlky, "
+"které sedlají. Tak vznikají děsivé šiky vlčích jezdců, kteří 
slouží jako "
+"rychlí průzkumníci goblinoidní armády. Vlčí jezdci, kteří byli 
vychováni "
+"skřety v temných jeskyních, se na rozdíl od většiny ostatních 
jízdních "
+"jednotek odváží i do hor."
 
 #: data/units/Wose.cfg:3
 msgid "Wose"
-msgstr ""
+msgstr "Stromový muž"
 
 #: data/units/Wraith.cfg:3
 msgid "Wraith"
-msgstr ""
+msgstr "Zjevení"
 
 #: data/units/Wraith.cfg:16
 msgid ""
@@ -14821,10 +17022,13 @@
 "strengthening themselves. They also have a terrible wail that freezes the "
 "heart of the weak."
 msgstr ""
+"Zjevení jsou jedni z nejmocnějších duchů v řadách nemtrvých. 
Dokáží povolat "
+"přízračný meč, který vysaje život z jejich nepřátel, čímž 
posílí je samé. "
+"Kromě toho mohou svým příšerným skřekem zmrazit srdce slabých."
 
 #: data/units/Yeti.cfg:3
 msgid "Yeti"
-msgstr ""
+msgstr "Yetti"
 
 #: data/units/Yeti.cfg:30
 msgid ""
@@ -14834,7 +17038,7 @@
 
 #: data/units/Young_Ogre.cfg:3
 msgid "Young Ogre"
-msgstr ""
+msgstr "Mladý obr"
 
 #: data/units/Young_Ogre.cfg:15
 msgid ""
@@ -14845,177 +17049,311 @@
 
 #: data/units/Young_Ogre.cfg:18
 msgid "meat cleaver"
-msgstr ""
+msgstr "sekáček na maso"
 
 #: data/units/Youth.cfg:3
 msgid "Youth"
-msgstr ""
+msgstr "Mladík"
 
 #: data/units/Youth.cfg:17
 msgid ""
 "Today almost a boy, by his devotion to the crown he is seeking to become a "
 "Lord -- to join the elite of human fighters."
 msgstr ""
+"Dnes téměř chlapec, svou oddaností koruně se snaží stát lordem -- a 
zařadit "
+"se mezi elitní lidské bojovníky."
 
-#: src/about.cpp:240 src/help.cpp:2364 src/show_dialog.cpp:469
-msgid "Close"
+#: src/about.cpp:44
+msgid "+Core Developers"
 msgstr ""
 
-#: src/actions.cpp:93
-msgid "You don't have a leader to recruit with."
+#: src/about.cpp:45
+msgid "-  Main Developer"
 msgstr ""
 
-#: src/actions.cpp:97
-msgid "You must have your leader on a keep to recruit or recall units."
+#: src/about.cpp:48
+msgid "-  Artwork and graphics designer"
 msgstr ""
 
-#: src/actions.cpp:114
-msgid "There are no vacant castle tiles in which to recruit a unit."
+#: src/about.cpp:52
+msgid "+Developers"
 msgstr ""
 
-#: src/actions.cpp:202
-msgid "none"
+#: src/about.cpp:64
+msgid "+General Purpose Administrators"
 msgstr ""
 
-#: src/actions.cpp:318 src/actions.cpp:435
-msgid "base damage"
+#: src/about.cpp:69
+msgid "+Artwork and graphics designers"
 msgstr ""
 
-#: src/actions.cpp:328
-msgid "attacker resistance vs"
+#: src/about.cpp:91
+msgid "+Music"
 msgstr ""
 
-#: src/actions.cpp:328
-msgid "attacker vulnerability vs"
-msgstr ""
+#: src/about.cpp:98
+#, fuzzy
+msgid "+Scenario Designers"
+msgstr "Úkoly scénáře"
 
-#: src/actions.cpp:388 src/actions.cpp:523
-msgid "total damage"
+#: src/about.cpp:107
+msgid "+Packagers"
 msgstr ""
 
-#: src/actions.cpp:445
-msgid "defender resistance vs"
+#: src/about.cpp:115
+msgid "+Miscellaneous"
 msgstr ""
 
-#: src/actions.cpp:445
-msgid "defender vulnerability vs"
+#: src/about.cpp:121
+msgid "+Internationalization Manager"
 msgstr ""
 
-#: src/actions.cpp:703 src/actions.cpp:842 src/display.cpp:878
-#: src/reports.cpp:115
-msgid "poisoned"
+#: src/about.cpp:125
+msgid "+Brazilian Translation"
 msgstr ""
 
-#: src/actions.cpp:708 src/actions.cpp:847 src/display.cpp:874
-#: src/reports.cpp:110
-msgid "slowed"
+#: src/about.cpp:130
+msgid "+Catalan Translation"
 msgstr ""
 
-#: src/actions.cpp:1710
-msgid "Ambushed!"
+#: src/about.cpp:135
+msgid "+Danish Translation"
 msgstr ""
 
-#: src/actions.cpp:1738
-msgid "Friendly unit sighted"
+#: src/about.cpp:139
+msgid "+Dutch Translation"
 msgstr ""
 
-#: src/actions.cpp:1740
-msgid "Enemy unit sighted!"
+#: src/about.cpp:143
+msgid "+Finnish Translation"
 msgstr ""
 
-#: src/actions.cpp:1745
-msgid "$friends Friendly units sighted"
+#: src/about.cpp:147
+msgid "+French Translation"
 msgstr ""
 
-#: src/actions.cpp:1747
-msgid "$enemies Enemy units sighted!"
+#: src/about.cpp:154
+msgid "+German Translation"
 msgstr ""
 
-#: src/actions.cpp:1751
-msgid "Units sighted! ($friends friendly, $enemies enemy)"
+#: src/about.cpp:161
+msgid "+Hungarian Translation"
 msgstr ""
 
-#: src/actions.cpp:1772
-msgid "(press $hotkey to continue)"
+#: src/about.cpp:166
+msgid "+Italian Translation"
 msgstr ""
 
-#: src/dialogs.cpp:87
-msgid "Advance Unit"
+#: src/about.cpp:173
+msgid "+Norwegian Translation"
 msgstr ""
 
-#: src/dialogs.cpp:88
-msgid "What should our victorious unit become?"
+#: src/about.cpp:178
+msgid "+Polish Translation"
 msgstr ""
 
-#: src/dialogs.cpp:157
-msgid "No objectives available"
+#: src/about.cpp:184
+msgid "+Portuguese Translation"
 msgstr ""
 
-#: src/dialogs.cpp:177
-msgid "Save already exists. Do you want to overwrite it ?"
+#: src/about.cpp:189
+msgid "+Slovak Translation"
 msgstr ""
 
-#: src/dialogs.cpp:206 src/dialogs.cpp:443
-msgid "Don't ask me again!"
+#: src/about.cpp:193
+msgid "+Spanish Translation"
 msgstr ""
 
-#: src/dialogs.cpp:208
-msgid "Do you really want to delete this game?"
+#: src/about.cpp:200
+msgid "+Swedish Translation"
 msgstr ""
 
-#: src/dialogs.cpp:347
-msgid "%a %b %d %H:%M %Y"
+#: src/about.cpp:205
+msgid "+Contributors"
 msgstr ""
 
-#: src/dialogs.cpp:360
-msgid "#(Invalid)"
+#: src/about.cpp:213
+msgid "+ Bots"
 msgstr ""
 
-#: src/dialogs.cpp:365 src/game.cpp:921
-msgid "Campaign"
-msgstr ""
+#: src/about.cpp:241 src/help.cpp:2368 src/show_dialog.cpp:468
+msgid "Close"
+msgstr "Zavřít"
 
-#: src/dialogs.cpp:367 src/game.cpp:968
-msgid "Multiplayer"
-msgstr ""
+#: src/actions.cpp:93
+msgid "You don't have a leader to recruit with."
+msgstr "Nemáš vůdce, který by verboval či přivolával."
 
-#: src/dialogs.cpp:369
-msgid "Tutorial"
-msgstr ""
+#: src/actions.cpp:97
+msgid "You must have your leader on a keep to recruit or recall units."
+msgstr "Musíš mít hrdinu v tvrzi, abys mohl někoho naverbovat nebo 
přivolat."
 
-#: src/dialogs.cpp:377
-msgid "replay"
+#: src/actions.cpp:114
+msgid "There are no vacant castle tiles in which to recruit a unit."
+msgstr "Nejsou žádné volné hrady, ve kterých by se daly verbovat 
jednotky."
+
+#: src/actions.cpp:202
+msgid "none"
+msgstr "žádná"
+
+#: src/actions.cpp:318 src/actions.cpp:435
+msgid "base damage"
 msgstr ""
 
-#: src/dialogs.cpp:379 src/multiplayer_lobby.cpp:139 src/playturn.cpp:1382
-msgid "Turn"
+#: src/actions.cpp:328
+msgid "attacker resistance vs"
+msgstr "odolnost útočníka vs."
+
+#: src/actions.cpp:328
+msgid "attacker vulnerability vs"
+msgstr "zranitelnost útočníka vs."
+
+#: src/actions.cpp:360 src/actions.cpp:478 src/actions.cpp:487
+msgid "Doubled"
+msgstr ""
+
+#: src/actions.cpp:388 src/actions.cpp:523
+msgid "total damage"
+msgstr ""
+
+#: src/actions.cpp:445
+msgid "defender resistance vs"
+msgstr "odolnost obránce vs."
+
+#: src/actions.cpp:445
+msgid "defender vulnerability vs"
+msgstr "zranitelnost obránce vs."
+
+#: src/actions.cpp:496
+#, fuzzy
+msgid "Halved"
+msgstr "Uloženo"
+
+#: src/actions.cpp:703 src/actions.cpp:842 src/display.cpp:878
+#: src/reports.cpp:115
+msgid "poisoned"
+msgstr "otrávený"
+
+#: src/actions.cpp:708 src/actions.cpp:847 src/display.cpp:874
+#: src/reports.cpp:110
+msgid "slowed"
+msgstr "zpomalený"
+
+#: src/actions.cpp:1718
+msgid "Ambushed!"
+msgstr "Přepadení!"
+
+#: src/actions.cpp:1746
+msgid "Friendly unit sighted"
+msgstr "Spřátelená jednotka spatřena"
+
+#: src/actions.cpp:1748
+msgid "Enemy unit sighted!"
+msgstr "Nepřátelská jednotka na dohled!"
+
+#: src/actions.cpp:1753
+msgid "$friends Friendly units sighted"
+msgstr "$friends spřátelených jednotek spatřeno"
+
+#: src/actions.cpp:1755
+msgid "$enemies Enemy units sighted!"
+msgstr "$enemies nepřátelských jednotek na dohled!"
+
+#: src/actions.cpp:1759
+msgid "Units sighted! ($friends friendly, $enemies enemy)"
+msgstr "Jednotky na dohled! ($friends spřátelených, $enemies 
nepřátelských)"
+
+#: src/actions.cpp:1780
+msgid "(press $hotkey to continue)"
+msgstr "(stiskni $hotkey k pokračování)"
+
+#: src/dialogs.cpp:87
+msgid "Advance Unit"
+msgstr "Povýšení jednotky"
+
+#: src/dialogs.cpp:88
+msgid "What should our victorious unit become?"
+msgstr "Čím se má stát vítězná jednotka?"
+
+#: src/dialogs.cpp:157
+msgid "No objectives available"
+msgstr "K dispozici nejsou žádné úkoly."
+
+#: src/dialogs.cpp:174
+msgid "Save"
+msgstr "Uložit"
+
+#: src/dialogs.cpp:176
+msgid "Overwrite?"
 msgstr ""
 
+#: src/dialogs.cpp:177
+msgid "Save already exists. Do you want to overwrite it ?"
+msgstr "Tato uložená pozice již existuje. Chceš ji přepsat?"
+
+#: src/dialogs.cpp:206 src/dialogs.cpp:443
+msgid "Don't ask me again!"
+msgstr "Už se mě nikdy neptej!"
+
+#: src/dialogs.cpp:208
+msgid "Do you really want to delete this game?"
+msgstr "Skutečně chceš smazat tuto hru"
+
+#: src/dialogs.cpp:347
+msgid "%a %b %d %H:%M %Y"
+msgstr "%d. %m. %Y %H:%M"
+
+#: src/dialogs.cpp:360
+msgid "#(Invalid)"
+msgstr "#(Neplatné)"
+
+#: src/dialogs.cpp:365 src/game.cpp:923
+msgid "Campaign"
+msgstr ""
+
+#: src/dialogs.cpp:367 src/game.cpp:970
+msgid "Multiplayer"
+msgstr "Hra více hráčů"
+
+#: src/dialogs.cpp:369
+msgid "Tutorial"
+msgstr "Výcvik"
+
+#: src/dialogs.cpp:377
+msgid "replay"
+msgstr "záznam"
+
+#: src/dialogs.cpp:379 src/multiplayer_lobby.cpp:139 src/playturn.cpp:1400
+msgid "Turn"
+msgstr "Kolo"
+
 #: src/dialogs.cpp:381
 msgid "Scenario Start"
-msgstr ""
+msgstr "Začátek scénáře"
 
-#: src/dialogs.cpp:384 src/game.cpp:944
+#: src/dialogs.cpp:384 src/game.cpp:946
 msgid "Difficulty"
-msgstr ""
+msgstr "Obtížnost"
 
 #: src/dialogs.cpp:398
 msgid "No Saved Games"
-msgstr ""
+msgstr "Žádné uložené hry"
 
 #: src/dialogs.cpp:399
 msgid ""
 "There are no saved games to load.\n"
 "(Games are saved automatically when you complete a scenario)"
 msgstr ""
+"Nemohu nahrát hru, protože není nic uloženo\n"
+"(hra se ukládá automaticky po dokončení scénáře)."
 
 #: src/dialogs.cpp:418
 msgid "Delete Save"
-msgstr ""
+msgstr "Smaž pozici"
 
 #: src/dialogs.cpp:433
 msgid "Import Saved Games"
-msgstr ""
+msgstr "Načti uložené hry"
 
 #: src/dialogs.cpp:434
 msgid ""
@@ -15023,6 +17361,9 @@
 "Wesnoth. Would you like to update these to the latest version? This may take "
 "some time."
 msgstr ""
+"Tvůj adresář s uloženými hrami obsahuje soubory ze staré verze Bitvy o "
+"Wesnoth. Chceš je aktualizovat pro nejnovější verzi hry? Může to 
chvíli "
+"trvat."
 
 #: src/dialogs.cpp:439
 msgid ""
@@ -15030,455 +17371,452 @@
 "generated by this version of Battle for Wesnoth. Would you like to register "
 "these files with the game?"
 msgstr ""
+"Tvůj adresář s uloženými hrami obsahuje soubory, které patrně nebyly "
+"vytvořeny touto verzí Bitvy o Wesnoth. Chceš je přeregistrovat pro tuto "
+"verzi hry?"
 
 #: src/dialogs.cpp:509
 msgid "Show replay"
-msgstr ""
+msgstr "Ukaž záznamy"
 
 #: src/dialogs.cpp:512 src/hotkeys.cpp:133 src/multiplayer.cpp:82
 msgid "Load Game"
-msgstr ""
+msgstr "Načti hru"
 
 #: src/dialogs.cpp:513
 msgid "Choose the game to load"
-msgstr ""
+msgstr "Vyber si hru k načtení"
 
-#: src/dialogs.cpp:567 src/multiplayer.cpp:121 src/show_dialog.cpp:443
-#: src/show_dialog.cpp:456
+#: src/dialogs.cpp:567 src/multiplayer.cpp:121 src/show_dialog.cpp:442
+#: src/show_dialog.cpp:455
 msgid "Ok"
-msgstr ""
+msgstr "OK"
 
-#: src/dialogs.cpp:568 src/multiplayer.cpp:120 src/multiplayer_client.cpp:117
-#: src/multiplayer_connect.cpp:50 src/show_dialog.cpp:457
-#: src/show_dialog.cpp:463
+#: src/dialogs.cpp:568 src/multiplayer.cpp:120 src/multiplayer_client.cpp:119
+#: src/multiplayer_connect.cpp:50 src/show_dialog.cpp:456
+#: src/show_dialog.cpp:462
 msgid "Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "Zrušit"
 
 #: src/dialogs.cpp:617 src/dialogs.cpp:626
 msgid "Profile"
-msgstr ""
+msgstr "Profil"
 
-#: src/dialogs.cpp:713 src/display.cpp:884 src/help.cpp:562
-#: src/playturn.cpp:1712
+#: src/dialogs.cpp:713 src/display.cpp:884 src/help.cpp:563
+#: src/playturn.cpp:1738
 msgid "level"
-msgstr ""
+msgstr "úroveň"
 
-#: src/dialogs.cpp:734 src/display.cpp:902 src/help.cpp:616
-#: src/playturn.cpp:1876 src/unit.cpp:1028
+#: src/dialogs.cpp:734 src/display.cpp:902 src/help.cpp:617
+#: src/playturn.cpp:1902 src/unit.cpp:1034
 msgid "HP"
-msgstr ""
+msgstr "Životů"
 
 #: src/dialogs.cpp:738 src/dialogs.cpp:746 src/display.cpp:906
-#: src/display.cpp:914 src/playturn.cpp:1714 src/playturn.cpp:1877
-#: src/unit.cpp:1087
+#: src/display.cpp:914 src/playturn.cpp:1740 src/playturn.cpp:1903
+#: src/unit.cpp:1093
 msgid "XP"
-msgstr ""
+msgstr "Zkušenost"
 
-#: src/dialogs.cpp:751 src/display.cpp:918 src/help.cpp:617
-#: src/playturn.cpp:1878 src/unit.cpp:1064
+#: src/dialogs.cpp:751 src/display.cpp:918 src/help.cpp:618
+#: src/playturn.cpp:1904 src/unit.cpp:1070
 msgid "Moves"
-msgstr ""
+msgstr "Kroků"
 
-#: src/dialogs.cpp:764 src/display.cpp:935 src/help.cpp:694
-#: src/playturn.cpp:618 src/reports.cpp:229
+#: src/dialogs.cpp:764 src/display.cpp:935 src/help.cpp:695
+#: src/playturn.cpp:618 src/reports.cpp:230
 msgid "melee"
-msgstr ""
+msgstr "zblízka"
 
-#: src/dialogs.cpp:765 src/display.cpp:936 src/help.cpp:694
-#: src/playturn.cpp:618 src/reports.cpp:230
+#: src/dialogs.cpp:765 src/display.cpp:936 src/help.cpp:695
+#: src/playturn.cpp:618 src/reports.cpp:231
 msgid "ranged"
-msgstr ""
+msgstr "na dálku"
 
 #: src/display.cpp:865
 msgid "healthy"
-msgstr ""
+msgstr "zdravý"
 
 #: src/display.cpp:870 src/reports.cpp:105
 msgid "invisible"
-msgstr ""
+msgstr "neviditelný"
+
+#: src/font.cpp:161
+msgid "Vera.ttf"
+msgstr "Bepa-Roman.ttf"
 
-#: src/game.cpp:135
+#: src/game.cpp:136
 msgid "Do you want to save a replay of this scenario?"
-msgstr ""
+msgstr "Chceš uložit záznam této hry?"
 
-#: src/game.cpp:136 src/game.cpp:198 src/playturn.cpp:1389
+#: src/game.cpp:137 src/game.cpp:199 src/playturn.cpp:1409
 msgid "Name:"
-msgstr ""
+msgstr "Jméno:"
 
-#: src/game.cpp:144 src/game.cpp:205 src/playturn.cpp:1400
+#: src/game.cpp:145 src/game.cpp:206 src/playturn.cpp:1426
 msgid "The game could not be saved"
-msgstr ""
+msgstr "Hru se nepodařlo uložit"
 
-#: src/game.cpp:197
+#: src/game.cpp:198
 msgid "Do you want to save your game?"
-msgstr ""
-
-#: src/game.cpp:573
-msgid "The Battle for Wesnoth"
-msgstr ""
+msgstr "Chceš uložit hru?"
 
-#: src/game.cpp:793 src/multiplayer_connect.cpp:104
+#: src/game.cpp:800 src/multiplayer_connect.cpp:104
 msgid ""
 "This save is from a different version of the game. Do you want to try to "
 "load it?"
 msgstr ""
+"Tato uložená pozice je z jiné verze této hry. Chceš se ji opravdu 
pokusit "
+"nahrát?"
 
-#: src/game.cpp:804 src/game.cpp:809 src/game.cpp:814 src/playlevel.cpp:533
+#: src/game.cpp:811 src/game.cpp:816 src/playlevel.cpp:533
 #: src/playlevel.cpp:747
 msgid "The file you have tried to load is corrupt"
-msgstr ""
+msgstr "Soubor, který se snažíš načíst, je poškozený."
 
-#: src/game.cpp:914
+#: src/game.cpp:916
 msgid "There are no campaigns available"
-msgstr ""
+msgstr "K dispozici nejsou žádná tažení"
 
-#: src/game.cpp:922
+#: src/game.cpp:924
 msgid "Choose the campaign you want to play:"
-msgstr ""
+msgstr "Vyber si, kterou hru chceš hrát:"
 
-#: src/game.cpp:945
+#: src/game.cpp:947
 msgid "Select difficulty level:"
-msgstr ""
+msgstr "Vyber si obtížnost:"
 
-#: src/game.cpp:963
+#: src/game.cpp:965
 msgid "Join Official Server"
-msgstr ""
+msgstr "Připoj se na oficiální server"
 
-#: src/game.cpp:963
+#: src/game.cpp:965
 msgid "Log on to the official Wesnoth multiplayer server"
-msgstr ""
+msgstr "Připoj se na oficiální herní server Wesnothu"
 
-#: src/game.cpp:964 src/multiplayer_lobby.cpp:157
+#: src/game.cpp:966 src/multiplayer_lobby.cpp:157
 msgid "Join Game"
-msgstr ""
+msgstr "Přidej se ke hře"
 
-#: src/game.cpp:964
+#: src/game.cpp:966
 msgid "Join a server or hosted game"
 msgstr ""
 
-#: src/game.cpp:965
+#: src/game.cpp:967
 msgid "Host Multiplayer Game"
-msgstr ""
+msgstr "Hostitelská hra více hráčů"
 
-#: src/game.cpp:965
+#: src/game.cpp:967
 msgid "Host a game without using a server"
 msgstr ""
 
-#: src/game.cpp:968 src/multiplayer_client.cpp:267
+#: src/game.cpp:970 src/multiplayer_client.cpp:269
 msgid "Login"
-msgstr ""
+msgstr "Jméno"
 
-#: src/game.cpp:1048
+#: src/game.cpp:1050
 msgid "Language"
-msgstr ""
+msgstr "Jazyk"
 
-#: src/game.cpp:1049
+#: src/game.cpp:1051
 msgid "Choose your preferred language"
-msgstr ""
-
-#: src/game.cpp:1096
-msgid "The End"
-msgstr ""
+msgstr "Vyber si jazyk"
 
-#: src/game.cpp:1097
-msgid "You have reached the end of the currently playable levels"
-msgstr ""
-
-#: src/game.cpp:1127
+#: src/game.cpp:1133
 msgid "Could not initialize video. Exiting.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/game.cpp:1129
+#: src/game.cpp:1135
 msgid "Could not initialize fonts. Exiting.\n"
 msgstr ""
 
-#: src/help.cpp:569
+#: src/help.cpp:570
 msgid "Advances to"
-msgstr ""
+msgstr "Povyšuje na"
 
-#: src/help.cpp:595
+#: src/help.cpp:596
 msgid "Abilities"
-msgstr ""
+msgstr "Schopnosti"
 
-#: src/help.cpp:618
+#: src/help.cpp:619
 msgid "Alignment"
-msgstr ""
+msgstr "Povaha"
 
-#: src/help.cpp:623
+#: src/help.cpp:624
 msgid "Required XP"
-msgstr ""
+msgstr "Potřebné zkušenosti"
 
-#: src/help.cpp:633 src/reports.cpp:232
+#: src/help.cpp:634 src/reports.cpp:233
 msgid "attacks"
-msgstr ""
+msgstr "útoky"
 
-#: src/help.cpp:641 src/help.cpp:642 src/playturn.cpp:1875
+#: src/help.cpp:642 src/help.cpp:643 src/playturn.cpp:1901
 msgid "Name"
-msgstr ""
+msgstr "Jméno"
 
-#: src/help.cpp:645 src/help.cpp:646 src/playturn.cpp:1874
+#: src/help.cpp:646 src/help.cpp:647 src/playturn.cpp:1900
 msgid "Type"
-msgstr ""
+msgstr "Typ"
 
-#: src/help.cpp:649 src/help.cpp:650 src/unit_types.cpp:301
+#: src/help.cpp:650 src/help.cpp:651 src/unit_types.cpp:301
 msgid "Dmg"
 msgstr ""
 
-#: src/help.cpp:653 src/help.cpp:654
+#: src/help.cpp:654 src/help.cpp:655
 msgid "Strikes"
 msgstr ""
 
-#: src/help.cpp:657 src/help.cpp:658
+#: src/help.cpp:658 src/help.cpp:659
 msgid "Range"
 msgstr ""
 
-#: src/help.cpp:661 src/help.cpp:662
+#: src/help.cpp:662 src/help.cpp:663
 msgid "Special"
 msgstr ""
 
-#: src/help.cpp:718
+#: src/help.cpp:719
 msgid "Resistances"
-msgstr ""
+msgstr "Odolnosti"
 
-#: src/help.cpp:722 src/help.cpp:723
+#: src/help.cpp:723 src/help.cpp:724
 msgid "Attack Type"
-msgstr ""
+msgstr "Druh útoku"
 
-#: src/help.cpp:726 src/help.cpp:727
+#: src/help.cpp:727 src/help.cpp:728
 msgid "Resistance"
-msgstr ""
+msgstr "Odolnost proti útoku"
 
-#: src/help.cpp:758
+#: src/help.cpp:759
 msgid "Terrain Modifiers"
 msgstr ""
 
-#: src/help.cpp:762 src/help.cpp:763
+#: src/help.cpp:763 src/help.cpp:764
 msgid "Terrain"
-msgstr ""
+msgstr "Terén"
 
-#: src/help.cpp:770 src/help.cpp:771
+#: src/help.cpp:771 src/help.cpp:772
 msgid "Defense"
-msgstr ""
+msgstr "Obrana"
 
-#: src/help.cpp:1868
+#: src/help.cpp:1872
 msgid "< Back"
-msgstr ""
+msgstr "< Zpět"
 
-#: src/help.cpp:1869
+#: src/help.cpp:1873
 msgid "Forward >"
-msgstr ""
+msgstr "Dále >"
 
-#: src/help.cpp:2367
+#: src/help.cpp:2371
 msgid "The Battle for Wesnoth Help"
-msgstr ""
+msgstr "Nápověda Bitvy o Wesnoth"
 
 #: src/hotkeys.cpp:120
 msgid "Next unit"
-msgstr ""
+msgstr "Další jednotka"
 
 #: src/hotkeys.cpp:121
 msgid "End Unit Turn"
-msgstr ""
+msgstr "Ukončit kolo jednotky"
 
-#: src/hotkeys.cpp:122 src/playturn.cpp:1458
+#: src/hotkeys.cpp:122 src/playturn.cpp:1484
 msgid "Leader"
-msgstr ""
+msgstr "Vůdce"
 
 #: src/hotkeys.cpp:123
 msgid "Undo"
-msgstr ""
+msgstr "Zpět"
 
 #: src/hotkeys.cpp:124
 msgid "Redo"
-msgstr ""
+msgstr "Znovu"
 
 #: src/hotkeys.cpp:125
 msgid "Zoom In"
-msgstr ""
+msgstr "Přiblížit"
 
 #: src/hotkeys.cpp:126
 msgid "Zoom Out"
-msgstr ""
+msgstr "Oddálit"
 
 #: src/hotkeys.cpp:127
 msgid "Default Zoom"
-msgstr ""
+msgstr "Normální pohled"
 
 #: src/hotkeys.cpp:128
 msgid "Fullscreen"
-msgstr ""
+msgstr "Celá obrazovka"
 
 #: src/hotkeys.cpp:129
 msgid "Accelerated"
-msgstr ""
+msgstr "Zrychlit"
 
 #: src/hotkeys.cpp:130
 msgid "Unit Description"
-msgstr ""
+msgstr "Popis jednotky"
 
-#: src/hotkeys.cpp:131 src/playturn.cpp:1358
+#: src/hotkeys.cpp:131 src/playturn.cpp:1367
 msgid "Rename Unit"
-msgstr ""
+msgstr "Přejmenuj"
 
 #: src/hotkeys.cpp:132
 msgid "Save Game"
-msgstr ""
+msgstr "Ulož hru"
 
 #: src/hotkeys.cpp:134
 msgid "Recruit"
-msgstr ""
+msgstr "Naverbuj"
 
 #: src/hotkeys.cpp:135
 msgid "Repeat Recruit"
-msgstr ""
+msgstr "Zopakuj verbování"
 
 #: src/hotkeys.cpp:136
 msgid "Recall"
-msgstr ""
+msgstr "Přivolej"
 
 #: src/hotkeys.cpp:138
 msgid "Toggle Grid"
-msgstr ""
+msgstr "Zapni/vypni mřížku"
 
 #: src/hotkeys.cpp:139
 msgid "Status Table"
-msgstr ""
+msgstr "Stav"
 
 #: src/hotkeys.cpp:140
 msgid "Mute"
-msgstr ""
+msgstr "Ztlumit zvuk"
 
 #: src/hotkeys.cpp:141
 msgid "Speak"
-msgstr ""
+msgstr "Mluv"
 
 #: src/hotkeys.cpp:142
 msgid "Create Unit (Debug!)"
-msgstr ""
+msgstr "Vytvoř jednotku (Debug!)"
 
 #: src/hotkeys.cpp:143
 msgid "Change Unit Side (Debug!)"
-msgstr ""
+msgstr "Změň stranu jednotky (Debug!)"
 
 #: src/hotkeys.cpp:144 src/preferences.cpp:920
 msgid "Preferences"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení"
 
 #: src/hotkeys.cpp:145
 msgid "Scenario Objectives"
-msgstr ""
+msgstr "Úkoly scénáře"
 
-#: src/hotkeys.cpp:146 src/playturn.cpp:1927
+#: src/hotkeys.cpp:146 src/playturn.cpp:1953
 msgid "Unit List"
-msgstr ""
+msgstr "Seznam jednotek"
 
-#: src/hotkeys.cpp:147 src/playturn.cpp:2015
+#: src/hotkeys.cpp:147 src/playturn.cpp:2041
 msgid "Statistics"
-msgstr ""
+msgstr "Statistiky"
 
 #: src/hotkeys.cpp:148
 msgid "Quit Game"
-msgstr ""
+msgstr "Ukončit hru"
 
 #: src/hotkeys.cpp:149
 msgid "Set Label"
-msgstr ""
+msgstr "Nastav popisek"
 
 #: src/hotkeys.cpp:150
 msgid "Show Enemy Moves"
-msgstr ""
+msgstr "Ukaž tahy nepřítele"
 
 #: src/hotkeys.cpp:151
 msgid "Best Possible Enemy Moves"
-msgstr ""
+msgstr "Nejlepší možné tahy nepřítele"
 
 #: src/hotkeys.cpp:152
 msgid "Quit Editor"
-msgstr ""
+msgstr "Ukončení editoru"
 
 #: src/hotkeys.cpp:153
 msgid "New Map"
-msgstr ""
+msgstr "Nová mapa"
 
 #: src/hotkeys.cpp:154
 msgid "Load Map"
-msgstr ""
+msgstr "Načti mapu"
 
 #: src/hotkeys.cpp:155
 msgid "Save Map"
-msgstr ""
+msgstr "Ulož mapu"
 
 #: src/hotkeys.cpp:156
 msgid "Save As"
-msgstr ""
+msgstr "Ulož jako"
 
 #: src/hotkeys.cpp:157
 msgid "Set Player Start Position"
-msgstr ""
+msgstr "Nastav startovací pozici hráče"
 
 #: src/hotkeys.cpp:158
 msgid "Flood Fill"
-msgstr ""
+msgstr "Vyplň plochu"
 
 #: src/hotkeys.cpp:159
 msgid "Fill Selection"
-msgstr ""
+msgstr "Vyplň výběr"
 
 #: src/hotkeys.cpp:160
 msgid "Cut"
-msgstr ""
+msgstr "Vyřízni"
 
 #: src/hotkeys.cpp:161
 msgid "Copy"
-msgstr ""
+msgstr "Kopíruj"
 
 #: src/hotkeys.cpp:162
 msgid "Paste"
-msgstr ""
+msgstr "Vlož"
 
 #: src/hotkeys.cpp:163
 msgid "Revert from Disk"
-msgstr ""
+msgstr "Obnov z disku"
 
 #: src/hotkeys.cpp:165
 msgid "Flip Map"
-msgstr ""
+msgstr "Otoč mapu"
 
 #: src/hotkeys.cpp:166
 msgid "Select All"
-msgstr ""
+msgstr "Vyber vše"
 
 #: src/hotkeys.cpp:167
 msgid "Draw Terrain"
-msgstr ""
+msgstr "Nakreslit terén"
 
 #: src/hotkeys.cpp:168
 msgid "Delay Shroud Updates"
-msgstr ""
+msgstr "Pozdrž překreslování mlhy"
 
 #: src/hotkeys.cpp:169
 msgid "Update Shroud Now"
-msgstr ""
+msgstr "Obnov mlhu"
 
 #: src/hotkeys.cpp:170
 msgid "Continue Move"
-msgstr ""
+msgstr "Pokračuj v pohybu"
 
 #: src/hotkeys.cpp:171
 msgid "Find Label or Unit"
-msgstr ""
+msgstr "Najdi popisek nebo jednotku"
 
 #: src/hotkeys.cpp:172
 msgid "Speak to Ally"
-msgstr ""
+msgstr "Mluv ke spojencům"
 
 #: src/hotkeys.cpp:173
 msgid "Speak to All"
-msgstr ""
+msgstr "Mluv ke všem"
 
-#: src/hotkeys.cpp:174 src/show_dialog.cpp:606
+#: src/hotkeys.cpp:174 src/show_dialog.cpp:605
 msgid "Help"
-msgstr ""
+msgstr "Nápověda"
 
 #: src/hotkeys.cpp:175
 msgid "View Chat Log"
@@ -15486,155 +17824,163 @@
 
 #: src/hotkeys.cpp:358 src/hotkeys.cpp:542
 msgid "Do you really want to quit?"
-msgstr ""
+msgstr "Opravdu chceš skončit?"
+
+#: src/hotkeys.cpp:358 src/hotkeys.cpp:542
+msgid "Quit?"
+msgstr "Ukončit?"
 
 #: src/intro.cpp:87
 msgid "Next"
-msgstr ""
+msgstr "Další"
 
 #: src/intro.cpp:88
 msgid "Skip"
-msgstr ""
+msgstr "Přeskočit"
+
+#: src/intro.cpp:312
+msgid "The End"
+msgstr "Konec"
 
 #: src/language.cpp:30
 msgid "System default language"
-msgstr ""
+msgstr "Implicitní jazyk"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:69 src/preferences.cpp:1019
 msgid "Close Window"
-msgstr ""
+msgstr "Zavři okno"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:72
 msgid "Map Generator"
-msgstr ""
+msgstr "Generátor map"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:77 src/multiplayer.cpp:481
 msgid "Players"
-msgstr ""
+msgstr "Hráčů"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:78
 msgid "Width"
-msgstr ""
+msgstr "Šířka"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:79
 msgid "Height"
-msgstr ""
+msgstr "Výška"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:80
 msgid "Iterations"
-msgstr ""
+msgstr "Opakování"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:81
 msgid "Bump Size"
-msgstr ""
+msgstr "Hrbolatost"
 
-#: src/mapgen_dialog.cpp:82 src/playturn.cpp:1459
+#: src/mapgen_dialog.cpp:82 src/playturn.cpp:1485
 msgid "Villages"
-msgstr ""
+msgstr "Vesnic"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:83
 msgid "Landform"
-msgstr ""
+msgstr "Typ krajiny"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:182
 msgid "Roads Between Castles"
-msgstr ""
+msgstr "Cesty mezi hrady"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:245
 msgid "/1000 tiles"
-msgstr ""
+msgstr "/1000 polí"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:250
 msgid "Coastal"
-msgstr ""
+msgstr "Pobřeží"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:250
 msgid "Inland"
-msgstr ""
+msgstr "Vnitrozemí"
 
 #: src/mapgen_dialog.cpp:250
 msgid "Island"
-msgstr ""
+msgstr "Ostrov"
 
 #: src/multiplayer.cpp:94
 msgid "The maximum turns the game will go for"
-msgstr ""
+msgstr "Maximální počet kol, který může hra trvat"
 
 #: src/multiplayer.cpp:100
 msgid "The amount of income each village yields per turn"
-msgstr ""
+msgstr "Příjem z každé vesnice za kolo"
 
 #: src/multiplayer.cpp:106
 msgid "The amount of experience a unit needs to advance"
-msgstr ""
+msgstr "Zkušenost, kterou jednotky potřebují k povýšení"
 
 #: src/multiplayer.cpp:108
 msgid "Fog Of War"
-msgstr ""
+msgstr "Mlha války"
 
 #: src/multiplayer.cpp:110
 msgid "Enemy units cannot be seen unless they are in range of your units"
-msgstr ""
+msgstr "Nepřátelské jednotky nejsou vidět, dokud nejsou v dosahu tvých"
 
 #: src/multiplayer.cpp:112 src/multiplayer_lobby.cpp:127
 msgid "Shroud"
-msgstr ""
+msgstr "Ochrana tmy"
 
 #: src/multiplayer.cpp:114
 msgid "The map is unknown until your units explore it"
-msgstr ""
+msgstr "Neprozkoumané části mapy nejsou vidět"
 
-#: src/multiplayer.cpp:116 src/reports.cpp:374
+#: src/multiplayer.cpp:116 src/reports.cpp:375
 msgid "Observers"
-msgstr ""
+msgstr "Pozorovatelé"
 
 #: src/multiplayer.cpp:118
 msgid "Allow users who are not playing to watch the game"
-msgstr ""
+msgstr "Povolit uživatelům, kteří nehrají, pozorovat hru"
 
 #: src/multiplayer.cpp:123
 msgid "Regenerate"
-msgstr ""
+msgstr "Znovu"
 
 #: src/multiplayer.cpp:125
 msgid "Settings..."
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení..."
 
 #: src/multiplayer.cpp:129
 msgid "Share View"
-msgstr ""
+msgstr "Sdílej pohled"
 
 #: src/multiplayer.cpp:130
 msgid "Share Maps"
-msgstr ""
+msgstr "Sdílej mapy"
 
 #: src/multiplayer.cpp:131
 msgid "Share None"
-msgstr ""
+msgstr "Nesdílej nic"
 
 #: src/multiplayer.cpp:142 src/multiplayer_connect.cpp:177
 msgid "No multiplayer sides."
-msgstr ""
+msgstr "Hra více hráčů nemá určené strany."
 
 #: src/multiplayer.cpp:170 src/multiplayer_lobby.cpp:158
 msgid "Create Game"
-msgstr ""
+msgstr "Vytvoř hru"
 
 #: src/multiplayer.cpp:174
 msgid "Name of game"
-msgstr ""
+msgstr "Název hry"
 
 #: src/multiplayer.cpp:178
 msgid "$login's game"
-msgstr ""
+msgstr "$login hraje"
 
 #: src/multiplayer.cpp:189
 msgid "Map to play"
-msgstr ""
+msgstr "Mapa k hraní"
 
 #: src/multiplayer.cpp:286
 msgid "Era"
-msgstr ""
+msgstr "Věk"
 
 #: src/multiplayer.cpp:348
 msgid "Unlimited"
@@ -15642,268 +17988,281 @@
 
 #: src/multiplayer.cpp:352
 msgid "Turns"
-msgstr ""
+msgstr "Kol"
 
 #: src/multiplayer.cpp:360
 msgid "Village Gold"
-msgstr ""
+msgstr "Zlato/Vesnice"
 
 #: src/multiplayer.cpp:372
 msgid "Experience Requirements"
+msgstr "Potřebné zkušenosti"
+
+#: src/multiplayer.cpp:497
+msgid ""
+"The game was unable to bind to the port needed to host games over the "
+"network. Network players will be unable to connect to this game"
 msgstr ""
 
-#: src/multiplayer_client.cpp:42 src/multiplayer_client.cpp:283
+#: src/multiplayer.cpp:497
+msgid "Warning"
+msgstr "Varování"
+
+#: src/multiplayer_client.cpp:42 src/multiplayer_client.cpp:285
 msgid "Connection timed out"
-msgstr ""
+msgstr "Časový limit pro připojení vypršel"
 
 #: src/multiplayer_client.cpp:59
 msgid "Receiving game list..."
-msgstr ""
+msgstr "Přijímání seznamu her..."
 
-#: src/multiplayer_client.cpp:93 src/multiplayer_connect.cpp:378
-#: src/multiplayer_connect.cpp:380 src/playlevel.cpp:732 src/playturn.cpp:1458
-#: src/playturn.cpp:1463 src/playturn.cpp:1550
+#: src/multiplayer_client.cpp:95 src/multiplayer_connect.cpp:378
+#: src/multiplayer_connect.cpp:380 src/playlevel.cpp:732 src/playturn.cpp:1484
+#: src/playturn.cpp:1489 src/playturn.cpp:1576
 msgid "Gold"
-msgstr ""
+msgstr "Zlatých"
 
-#: src/multiplayer_client.cpp:111
+#: src/multiplayer_client.cpp:113
 msgid "Waiting for game to start..."
-msgstr ""
+msgstr "Čekám, až hra začne..."
 
-#: src/multiplayer_client.cpp:219
+#: src/multiplayer_client.cpp:221
 msgid "Choose host to connect to"
-msgstr ""
+msgstr "Vyber si hostitele k připojení"
 
-#: src/multiplayer_client.cpp:237
+#: src/multiplayer_client.cpp:239
 msgid "Connecting to remote host..."
-msgstr ""
+msgstr "Připojuji se k vzdálenému hostiteli..."
 
-#: src/multiplayer_client.cpp:266
+#: src/multiplayer_client.cpp:268
 msgid "You must log in to this server"
-msgstr ""
+msgstr "K tomuto serveru se musíš přihlásit"
 
-#: src/multiplayer_client.cpp:346
+#: src/multiplayer_client.cpp:348
 msgid "Getting game data..."
-msgstr ""
+msgstr "Získávám data o hře..."
 
-#: src/multiplayer_client.cpp:397
+#: src/multiplayer_client.cpp:399
 msgid "There are no available sides in this game."
-msgstr ""
+msgstr "V této hře nejsou k disposici žádné strany."
 
-#: src/multiplayer_client.cpp:439
+#: src/multiplayer_client.cpp:441
 msgid "Choose your side:"
-msgstr ""
+msgstr "Vyber si svoji stranu:"
 
-#: src/multiplayer_client.cpp:464
+#: src/multiplayer_client.cpp:466
 msgid "The game has been cancelled"
-msgstr ""
+msgstr "Hra byla zrušena"
 
-#: src/multiplayer_client.cpp:468
+#: src/multiplayer_client.cpp:470
 msgid "The side you have chosen is no longer available"
-msgstr ""
+msgstr "Strana, kterou sis zvoli, již není k disposici"
 
-#: src/multiplayer_client.cpp:504
+#: src/multiplayer_client.cpp:506
 msgid "Show replay of game up to save point?"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazit záznam hry až do okamžiku uložení?"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:48
 msgid " Computer vs Computer "
-msgstr ""
+msgstr "Počítač proti počítači"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:49
 msgid "I'm Ready"
-msgstr ""
+msgstr "Můžeme začít"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:97
 msgid "This is not a multiplayer save"
-msgstr ""
+msgstr "Toto není uložená hra více hráčů"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:237
 msgid ""
 "Victory\n"
 "@Defeat enemy leader(s)"
 msgstr ""
+"Vítězství\n"
+"@Znič nepřátelské(ho) vůdce"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:257
 msgid "Network Player"
-msgstr ""
+msgstr "Síťový hráč"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:258
 msgid "Local Player"
-msgstr ""
+msgstr "Místní hráč"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:259 src/multiplayer_connect.cpp:467
 #: src/multiplayer_connect.cpp:581 src/multiplayer_connect.cpp:675
 msgid "Computer Player"
-msgstr ""
+msgstr "Počítačový hráč"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:260
 msgid "Empty"
-msgstr ""
+msgstr "Prázdný"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:288 src/multiplayer_connect.cpp:368
 #: src/multiplayer_connect.cpp:371
 msgid "Team"
-msgstr ""
+msgstr "Tým"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:296
 msgid "Red"
-msgstr ""
+msgstr "Červená"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:298
 msgid "Blue"
-msgstr ""
+msgstr "Modrá"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:300
 msgid "Green"
-msgstr ""
+msgstr "Zelená"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:302
 msgid "Yellow"
-msgstr ""
+msgstr "Žlutá"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:304
 msgid "Purple"
-msgstr ""
+msgstr "Fialová"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:306
 msgid "Orange"
-msgstr ""
+msgstr "Oranžová"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:308
 msgid "Grey"
-msgstr ""
+msgstr "Šedá"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:310
 msgid "White"
-msgstr ""
+msgstr "Bílá"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:312
 msgid "Brown"
-msgstr ""
+msgstr "Hnědá"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:357
 msgid "Game Lobby"
-msgstr ""
+msgstr "Herní předsíň"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:360 src/multiplayer_connect.cpp:362
 msgid "Player/Type"
-msgstr ""
+msgstr "Hráč/Typ"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:363 src/multiplayer_connect.cpp:366
-msgid "Race"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Faction"
+msgstr "Frakce"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:373 src/multiplayer_connect.cpp:376
 msgid "Color"
-msgstr ""
+msgstr "Barva"
 
 #: src/multiplayer_connect.cpp:530 src/multiplayer_connect.cpp:534
 msgid "Waiting for network players to join"
-msgstr ""
+msgstr "Čekám, až se připojí další hráči"
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:141
 msgid "1"
-msgstr ""
+msgstr "1"
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:141
 msgid "Vacant Slot"
-msgstr ""
+msgstr "Prázdná posice"
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:141
 msgid "Vacant Slots"
-msgstr ""
+msgstr "Prázdné posice"
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:156
 msgid "Observe Game"
-msgstr ""
+msgstr "Pozoruj hru"
 
 #: src/multiplayer_lobby.cpp:159
 msgid "Quit"
-msgstr ""
+msgstr "Konec"
 
 #: src/playlevel.cpp:672
 msgid "Game Over"
-msgstr ""
+msgstr "Konec hry"
 
 #: src/playlevel.cpp:673
 msgid "The game is over."
-msgstr ""
+msgstr "Hra skončila."
 
 #: src/playlevel.cpp:686
 msgid "Defeat"
-msgstr ""
+msgstr "Porážka"
 
 #: src/playlevel.cpp:687
 msgid "You have been defeated!"
-msgstr ""
+msgstr "Byl jsi poražen!"
 
 #: src/playlevel.cpp:719
 msgid "Victory"
-msgstr ""
+msgstr "Vítězství"
 
 #: src/playlevel.cpp:720
 msgid "You have emerged victorious!"
-msgstr ""
+msgstr "Zvítězil jsi!"
 
 #: src/playlevel.cpp:722
 msgid "Remaining gold"
-msgstr ""
+msgstr "Zbývající zlato"
 
 #: src/playlevel.cpp:725
 msgid "Early finish bonus"
-msgstr ""
+msgstr "Bonus za rychlý konec"
 
 #: src/playlevel.cpp:727
 msgid "per turn"
-msgstr ""
+msgstr "na kolo"
 
 #: src/playlevel.cpp:728
 msgid "Turns finished early"
-msgstr ""
+msgstr "Zbývajících kol"
 
 #: src/playlevel.cpp:730
 msgid "Bonus"
-msgstr ""
+msgstr "Bonus"
 
 #: src/playlevel.cpp:737
 #, no-c-format
 msgid "80% of gold is retained for the next scenario"
-msgstr ""
+msgstr "80% zlata ti zůstává do dalšího scénáře"
 
 #: src/playlevel.cpp:738
 msgid "Retained Gold"
-msgstr ""
+msgstr "Celkem zlatých"
 
 #: src/playlevel.cpp:762
 msgid ""
 "A network disconnection has occured, and the game cannot continue. Do you "
 "want to save the game?"
-msgstr ""
+msgstr "Síťové spojení bylo přerušeno a hra nemůže pokračovat. Mám 
ji uložit?"
 
 #: src/playturn.cpp:78
 msgid "It is now your turn"
-msgstr ""
+msgstr "Nyní je řada na tobě"
 
 #: src/playturn.cpp:503
 msgid "Attacker"
-msgstr ""
+msgstr "Útočník"
 
 #: src/playturn.cpp:505
 msgid "Defender"
-msgstr ""
+msgstr "Obránce"
 
 #: src/playturn.cpp:529 src/playturn.cpp:652
 msgid "Damage Calculations"
-msgstr ""
+msgstr "Výpočet poškození"
 
 #: src/playturn.cpp:618
 msgid "Melee"
-msgstr ""
+msgstr "Zblízka"
 
-#: src/playturn.cpp:631 src/reports.cpp:209
+#: src/playturn.cpp:631 src/reports.cpp:210
 msgid "vs"
-msgstr ""
+msgstr "vs."
 
 #: src/playturn.cpp:664
 msgid "Attack Enemy"
@@ -15911,196 +18270,218 @@
 
 #: src/playturn.cpp:665
 msgid "Choose weapon"
-msgstr ""
+msgstr "Vyber zbraň"
 
-#: src/playturn.cpp:1145
+#: src/playturn.cpp:1154
 msgid ""
 "You have not started your turn yet. Do you really want to end your turn?"
-msgstr ""
+msgstr "Zatím jsi nezačal svoje kolo. Chceš opravdu ukončit kolo?"
 
-#: src/playturn.cpp:1154 src/playturn.cpp:1159
+#: src/playturn.cpp:1163 src/playturn.cpp:1168
 msgid "Some units have movement left. Do you really want to end your turn?"
-msgstr ""
+msgstr "Některé jednotky ztratí kroky. Chceš opravdu ukončit kolo?"
 
-#: src/playturn.cpp:1175
+#: src/playturn.cpp:1184
 msgid "Auto-Save"
-msgstr ""
+msgstr "Automatické uložení"
 
-#: src/playturn.cpp:1177
+#: src/playturn.cpp:1186
 msgid "Could not auto save the game. Please save the game manually."
+msgstr "Hru se nepodařilo uložit automaticky. Ulož ji, prosím, ručně."
+
+#: src/playturn.cpp:1412 src/playturn.cpp:1426
+msgid "Error"
+msgstr "Chyba"
+
+#: src/playturn.cpp:1412
+msgid ""
+"Save names may not contain colons, slashes, or backslashes. Please choose a "
+"different name."
 msgstr ""
+"Jména uložených her nemohou obsahovat dvojtečky, lomítka nebo zpětná "
+"lomítka. Zvol prosím jiné jméno."
+
+#: src/playturn.cpp:1423
+msgid "Saved"
+msgstr "Uloženo"
 
-#: src/playturn.cpp:1397
+#: src/playturn.cpp:1423
 msgid "The game has been saved"
-msgstr ""
+msgstr "Hra byla uložena"
 
-#: src/playturn.cpp:1459
+#: src/playturn.cpp:1485
 msgid "Units"
-msgstr ""
+msgstr "Jednotky"
 
-#: src/playturn.cpp:1460
+#: src/playturn.cpp:1486
 msgid "Income"
-msgstr ""
+msgstr "Příjmy"
 
-#: src/playturn.cpp:1460
+#: src/playturn.cpp:1486
 msgid "Upkeep"
-msgstr ""
+msgstr "Výdaje"
 
-#: src/playturn.cpp:1556
+#: src/playturn.cpp:1582
 msgid "You have no units available to recruit."
-msgstr ""
+msgstr "Nemáš žádné jednotky, které bys mohl naverbovat."
 
-#: src/playturn.cpp:1569
+#: src/playturn.cpp:1595
 msgid "Recruit unit"
-msgstr ""
+msgstr "Naverbuj jednotku"
 
-#: src/playturn.cpp:1598
+#: src/playturn.cpp:1624
 msgid "You don't have enough gold to recruit that unit"
-msgstr ""
+msgstr "Nemáš dost peněz k naverbování této jednotky"
 
-#: src/playturn.cpp:1656
+#: src/playturn.cpp:1682
 msgid ""
 "My lord, this unit is an experienced one, having advanced levels! Do you "
 "really want to dismiss $noun?"
 msgstr ""
+"Můj pane, toto je zkušená jednotka, která již byla povýšena! Určitě 
se jí "
+"chceš zbavit?"
 
-#: src/playturn.cpp:1658
+#: src/playturn.cpp:1684
 msgid ""
 "My lord, this unit is close to advancing a level! Do you really want to "
 "dismiss $noun?"
 msgstr ""
+"Můj pane, tato jednotka má velkou naději na povýšení! Určitě se jí 
chceš "
+"zbavit?"
 
-#: src/playturn.cpp:1663
+#: src/playturn.cpp:1689
 msgid "her"
-msgstr ""
+msgstr "ho"
 
-#: src/playturn.cpp:1663
+#: src/playturn.cpp:1689
 msgid "him"
-msgstr ""
+msgstr "ji"
 
-#: src/playturn.cpp:1696
+#: src/playturn.cpp:1722
 msgid "You are seperated from your soldiers and may not recall them"
-msgstr ""
+msgstr "Jsi oddělen od svých vojáků a nemůžeš je přivolat"
 
-#: src/playturn.cpp:1698
+#: src/playturn.cpp:1724
 msgid ""
 "There are no troops available to recall\n"
 "(You must have veteran survivors from a previous scenario)"
 msgstr ""
+"Nejsou k disposici žádní vojáci k přivolání\n"
+"(musíš mít někoho, kdo přežil z minulého scénáře)."
 
-#: src/playturn.cpp:1702
+#: src/playturn.cpp:1728
 msgid "You must have at least"
-msgstr ""
+msgstr "Musíš mít nejméně"
 
-#: src/playturn.cpp:1704
+#: src/playturn.cpp:1730
 msgid "gold pieces to recall a unit"
-msgstr ""
+msgstr "zlaťáků k přivolání jednotky"
 
-#: src/playturn.cpp:1727
+#: src/playturn.cpp:1753
 msgid "Dismiss Unit"
-msgstr ""
+msgstr "Propusť jednotku"
 
-#: src/playturn.cpp:1740
+#: src/playturn.cpp:1766
 msgid "Select unit"
-msgstr ""
+msgstr "Vyber jednotku"
 
-#: src/playturn.cpp:1784
+#: src/playturn.cpp:1810
 msgid "Message"
-msgstr ""
+msgstr "Zpráva"
 
-#: src/playturn.cpp:1784
+#: src/playturn.cpp:1810
 msgid "Send to allies only"
-msgstr ""
+msgstr "Pošli jen spojencům"
 
-#: src/playturn.cpp:1879
+#: src/playturn.cpp:1905
 msgid "Location"
-msgstr ""
+msgstr "Umístění"
 
-#: src/playturn.cpp:1961 src/playturn.cpp:2021
+#: src/playturn.cpp:1987 src/playturn.cpp:2047
 msgid "Recruits"
-msgstr ""
+msgstr "Naverbováno"
 
-#: src/playturn.cpp:1967 src/playturn.cpp:2025
+#: src/playturn.cpp:1993 src/playturn.cpp:2051
 msgid "Recalls"
-msgstr ""
+msgstr "Přivoláno"
 
-#: src/playturn.cpp:1973 src/playturn.cpp:2029
+#: src/playturn.cpp:1999 src/playturn.cpp:2055
 msgid "Advancements"
-msgstr ""
+msgstr "Povýšení"
 
-#: src/playturn.cpp:1979 src/playturn.cpp:2033
+#: src/playturn.cpp:2005 src/playturn.cpp:2059
 msgid "Losses"
-msgstr ""
+msgstr "Ztráty"
 
-#: src/playturn.cpp:1985 src/playturn.cpp:2037
+#: src/playturn.cpp:2011 src/playturn.cpp:2063
 msgid "Kills"
-msgstr ""
+msgstr "Zabito"
 
-#: src/playturn.cpp:1991
+#: src/playturn.cpp:2017
 msgid "Damage Inflicted"
-msgstr ""
+msgstr "Způsobené poranění"
 
-#: src/playturn.cpp:1997
+#: src/playturn.cpp:2023
 msgid "Damage Taken"
-msgstr ""
+msgstr "Utržené poranění"
 
-#: src/playturn.cpp:2003
+#: src/playturn.cpp:2029
 msgid "Damage Inflicted (EV)"
 msgstr ""
 
-#: src/playturn.cpp:2010
+#: src/playturn.cpp:2036
 msgid "Damage Taken (EV)"
 msgstr ""
 
-#: src/playturn.cpp:2052
+#: src/playturn.cpp:2078
 msgid "Search"
-msgstr ""
+msgstr "Najdi popisek nebo jednotku"
 
-#: src/playturn.cpp:2062
+#: src/playturn.cpp:2088
 msgid "prompt^Command:"
-msgstr ""
+msgstr "Příkaz:"
 
-#: src/playturn.cpp:2073
+#: src/playturn.cpp:2099
 msgid "Chat Log"
 msgstr ""
 
-#: src/playturn.cpp:2138
+#: src/playturn.cpp:2164
 msgid "Couldn't find label or unit containing the string '$search'."
-msgstr ""
+msgstr "Nenašel jsem popisek ani jednotku obsahující „$search“."
 
-#: src/playturn.cpp:2212
+#: src/playturn.cpp:2238
 msgid "Place Label"
-msgstr ""
+msgstr "Umísti popisek"
 
-#: src/playturn.cpp:2213
+#: src/playturn.cpp:2239
 msgid "Label"
-msgstr ""
+msgstr "Název"
 
-#: src/playturn.cpp:2376
+#: src/playturn.cpp:2402
 msgid ""
 "The games are out of sync and will have to exit. Do you want to save an "
 "error log of your game?"
 msgstr ""
 
-#: src/playturn.cpp:2428
+#: src/playturn.cpp:2454
 msgid "Replace with AI"
-msgstr ""
+msgstr "Nahraď počítačovým hráčem"
 
-#: src/playturn.cpp:2429
+#: src/playturn.cpp:2455
 msgid "Replace with local player"
-msgstr ""
+msgstr "Nahraď místním hráčem"
 
-#: src/playturn.cpp:2430
+#: src/playturn.cpp:2456
 msgid "Abort game"
-msgstr ""
+msgstr "Přeruš hru"
 
-#: src/playturn.cpp:2433
+#: src/playturn.cpp:2459
 msgid "Replace with "
-msgstr ""
+msgstr "Nahraď"
 
-#: src/playturn.cpp:2437
+#: src/playturn.cpp:2463
 msgid "has left the game. What do you want to do?"
-msgstr ""
+msgstr "opustil(a) hru. Co s tím chceš dělat?"
 
 #: src/preferences.cpp:142 src/preferences.cpp:188
 msgid ""
@@ -16108,194 +18489,204 @@
 "bits per pixel to run the game in windowed mode. Your display must support "
 "1024x768x16 to run the game full screen."
 msgstr ""
+"Video mód nelze změnit. Tvůj správce oken musí být nastaven minimálně 
na 16 "
+"bpp (bitů na pixel), aby mohla hra běžet v okenním módu. Obrazovka musí 
"
+"zvládat rozlišení alespoň 1024x768x16, aby mohla hra běžet v "
+"celoobrazovkovém módu."
 
 #: src/preferences.cpp:360
 msgid "player"
-msgstr ""
+msgstr "hráč"
 
 #: src/preferences.cpp:637
 msgid "Full Screen"
-msgstr ""
+msgstr "Celá obrazovka"
 
 #: src/preferences.cpp:638
 msgid "Accelerated Speed"
-msgstr ""
+msgstr "Zrychleno"
 
 #: src/preferences.cpp:639
 msgid "Skip AI Moves"
-msgstr ""
+msgstr "Přeskakuj tahy počítače"
 
 #: src/preferences.cpp:640
 msgid "Show Grid"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazuj mřížku"
 
 #: src/preferences.cpp:641
 msgid "Show Floating Labels"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazuj plovoucí popisky"
 
 #: src/preferences.cpp:642
 msgid "Turn Dialog"
-msgstr ""
+msgstr "Dialog na konci kola"
 
 #: src/preferences.cpp:643
 msgid "Turn Bell"
-msgstr ""
+msgstr "Zvonek na konci kola"
 
 #: src/preferences.cpp:644
 msgid "Show Team Colors"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazuj barvy týmů"
 
 #: src/preferences.cpp:645
 msgid "Show Color Cursors"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazuj barevné kurzory"
 
 #: src/preferences.cpp:646
 msgid "Show Haloing Effects"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazuj halo efekty"
 
 #: src/preferences.cpp:647
 msgid "Video Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Grafický mód"
 
 #: src/preferences.cpp:648
 msgid "Hotkeys"
-msgstr ""
+msgstr "Klávesové zkratky"
 
 #: src/preferences.cpp:649
 msgid "Adjust Gamma"
-msgstr ""
+msgstr "Gama korekce"
 
 #: src/preferences.cpp:650
 msgid "Music Volume:"
-msgstr ""
+msgstr "Hlasitost hudby:"
 
 #: src/preferences.cpp:650
 msgid "SFX Volume:"
-msgstr ""
+msgstr "Hlasitost zvuků:"
 
 #: src/preferences.cpp:651
 msgid "Gamma:"
-msgstr ""
+msgstr "Gama:"
 
 #: src/preferences.cpp:651
 msgid "Scroll Speed:"
-msgstr ""
+msgstr "Rychlost posouvání:"
 
 #: src/preferences.cpp:663
 msgid "Change the sound effects volume"
-msgstr ""
+msgstr "Změna hlasitosti zvukových efektů"
 
 #: src/preferences.cpp:668
 msgid "Change the music volume"
-msgstr ""
+msgstr "Změna hlasitosti hudebního doprovodu"
 
 #: src/preferences.cpp:673
 msgid "Change the speed of scrolling around the map"
-msgstr ""
+msgstr "Změna rychlosti posouvání mapy"
 
 #: src/preferences.cpp:676 src/preferences.cpp:681
 msgid "Change the brightness of the display"
-msgstr ""
+msgstr "Změna nastavení jasu"
 
 #: src/preferences.cpp:684
 msgid "Choose whether the game should run full screen or in a window"
-msgstr ""
+msgstr "Má-li hra běžet v okně, nebo přes celou obrazovku"
 
 #: src/preferences.cpp:687
 msgid "Make units move and fight faster"
-msgstr ""
+msgstr "Jednotky se pohybují a bojují rychleji"
 
 #: src/preferences.cpp:690
 msgid "Do not animate AI units moving"
-msgstr ""
+msgstr "Neanimuj jednotky ovládané počítačem"
 
 #: src/preferences.cpp:693
 msgid "Overlay a grid onto the map"
-msgstr ""
+msgstr "Nakresli přes mapu mřížku"
 
 #: src/preferences.cpp:696
 msgid "Show text above a unit when it is hit to display damage inflicted"
-msgstr ""
+msgstr "Ukazuj při zásahu nad jednotkou, jak velké zranění utrpěla"
 
 #: src/preferences.cpp:698
 msgid "Change the resolution the game runs at"
-msgstr ""
+msgstr "Změna rozlišení, ve kterém hra běží"
 
 #: src/preferences.cpp:701
 msgid "Display a dialog at the beginning of your turn"
-msgstr ""
+msgstr "Zobraz dialog na začátku každého kola"
 
 #: src/preferences.cpp:704
 msgid "Play a bell sound at the beginning of your turn"
-msgstr ""
+msgstr "Zvonek na začátku každého kola"
 
 #: src/preferences.cpp:707
 msgid ""
 "Show a colored circle around the base of each unit to show which side it is "
 "on"
 msgstr ""
+"Zobrazuj pod jednotkou barevnou kružnici kolem ukazující, za kterou stranu 
"
+"hraje"
 
 #: src/preferences.cpp:710
 msgid "Use colored mouse cursors (may be slower)"
-msgstr ""
+msgstr "Používej barevné kursory myši (může zpomalovat)"
 
 #: src/preferences.cpp:713
 msgid "Use graphical special effects (may be slower)"
-msgstr ""
+msgstr "Používej speciální grafické efekty (může zpomalovat)"
 
 #: src/preferences.cpp:715
 msgid "View and configure keyboard shortcuts"
-msgstr ""
+msgstr "Zobraz a nastav klávesové zkratky"
 
 #: src/preferences.cpp:908
 msgid "Prefs section^General"
-msgstr ""
+msgstr "Obecné"
 
 #: src/preferences.cpp:909
 msgid "Prefs section^Display"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazení"
 
 #: src/preferences.cpp:910
 msgid "Prefs section^Sound"
-msgstr ""
+msgstr "Zvuky"
 
 #: src/preferences.cpp:966
 msgid "There are no alternative video modes available"
-msgstr ""
+msgstr "Žádné jiné grafické módy nejsou k dispozici."
 
 #: src/preferences.cpp:996
 msgid "Choose Resolution"
-msgstr ""
+msgstr "Vyber si rozlišení"
 
 #: src/preferences.cpp:1024
 msgid "Hotkey Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení klávesových zkratek"
 
 #: src/preferences.cpp:1028 src/preferences.cpp:1086
 msgid "Press desired HotKey"
-msgstr ""
+msgstr "Stiskni klávesovou zkratku"
 
 #: src/preferences.cpp:1047
 msgid "Change Hotkey"
-msgstr ""
+msgstr "Změň klávesovou zkratku"
 
 #: src/preferences.cpp:1050
 msgid "Save Hotkeys"
-msgstr ""
+msgstr "Ulož klávesové zkratky"
 
 #: src/preferences.cpp:1119
 msgid "This HotKey is already in use."
-msgstr ""
+msgstr "Tato zkratka je již použita pro jinou akci."
 
 #: src/reports.cpp:105
 msgid "This unit is invisible. It cannot be seen or attacked by enemy units."
 msgstr ""
+"Tato jednotka je neviditelná. Nemůže být spatřena a nepřítel na ni 
nemůže "
+"zaútočit."
 
 #: src/reports.cpp:110
 msgid ""
 "This unit has been slowed. It moves at half normal speed and receives one "
 "less attack than normal in combat."
 msgstr ""
+"Tato jednotka byla zpomalena. Pohybuje se poloviční rychlostí a v souboji 
má "
+"o jeden útok méně."
 
 #: src/reports.cpp:115
 msgid ""
@@ -16306,145 +18697,273 @@
 "Units cannot be killed by poison alone. The poison will not reduce it below "
 "1 HP."
 msgstr ""
+"Tato jednotka byla otrávena. Každé kolo ztratí 8 životů, dokud nebude "
+"uzdravena lékem proti otravě ve vesnici nebo od spřátelené jednotky se "
+"schopností uzdravovat.\n"
+"\n"
+"Jednotky nemohou být zabity pouze otravou. Počet životů působením 
otravy "
+"neklesne pod 1."
 
 #: src/reports.cpp:122
 msgid "This unit has been turned to stone. It may not move or attack."
+msgstr "Tato jednotka se změnila v kámen. Nemůže se ani hýbat, ani 
útočit."
+
+#: src/reports.cpp:131 src/reports.cpp:142
+msgid "_description"
 msgstr ""
 
-#: src/reports.cpp:231
+#: src/reports.cpp:232
 msgid "damage"
-msgstr ""
+msgstr "poškození"
 
-#: src/reports.cpp:236
+#: src/reports.cpp:237
 msgid "hexes"
-msgstr ""
+msgstr "polí"
 
-#: src/reports.cpp:253
+#: src/reports.cpp:254
 msgid "Lawful units"
-msgstr ""
+msgstr "Denní jednotky"
 
-#: src/reports.cpp:255
+#: src/reports.cpp:256
 msgid "Neutral units"
-msgstr ""
+msgstr "Neutrální jednotky"
 
-#: src/reports.cpp:256
+#: src/reports.cpp:257
 msgid "Chaotic units"
-msgstr ""
+msgstr "Nočních jednotek"
 
-#: src/reports.cpp:310
+#: src/reports.cpp:311
 msgid "Owned"
-msgstr ""
+msgstr "Vlastní"
 
-#: src/reports.cpp:312
+#: src/reports.cpp:313
 msgid "Enemy"
-msgstr ""
+msgstr "Nepřátelská"
 
-#: src/reports.cpp:314
+#: src/reports.cpp:315
 msgid "Allied"
-msgstr ""
+msgstr "Spojenecká"
 
-#: src/show_dialog.cpp:931
+#: src/show_dialog.cpp:930
 msgid "KB"
-msgstr ""
+msgstr "kB"
 
-#: src/titlescreen.cpp:137
+#: src/titlescreen.cpp:145
 msgid "Version"
-msgstr ""
+msgstr "Verze"
 
-#: src/titlescreen.cpp:152
+#: src/titlescreen.cpp:160
 msgid "TitleScreen button^Tutorial"
-msgstr ""
+msgstr "Výcvik"
 
-#: src/titlescreen.cpp:153
+#: src/titlescreen.cpp:161
 msgid "TitleScreen button^Campaign"
-msgstr ""
+msgstr "Nová hra"
 
-#: src/titlescreen.cpp:154
+#: src/titlescreen.cpp:162
 msgid "TitleScreen button^Multiplayer"
-msgstr ""
+msgstr "Více hráčů"
 
-#: src/titlescreen.cpp:155
+#: src/titlescreen.cpp:163
 msgid "TitleScreen button^Load"
-msgstr ""
+msgstr "Načíst"
 
-#: src/titlescreen.cpp:156
+#: src/titlescreen.cpp:164
 msgid "TitleScreen button^Language"
-msgstr ""
+msgstr "Jazyk"
 
-#: src/titlescreen.cpp:157
+#: src/titlescreen.cpp:165
 msgid "TitleScreen button^Preferences"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení "
 
-#: src/titlescreen.cpp:158
+#: src/titlescreen.cpp:166
 msgid "TitleScreen button^About"
-msgstr ""
+msgstr "O hře"
 
-#: src/titlescreen.cpp:159
+#: src/titlescreen.cpp:167
 msgid "TitleScreen button^Quit"
-msgstr ""
+msgstr "Konec"
 
-#: src/titlescreen.cpp:160
+#: src/titlescreen.cpp:168
 msgid "Start a tutorial to familiarize yourself with the game"
-msgstr ""
+msgstr "Začni výcvik, ve kterém se s hrou seznámíš"
 
-#: src/titlescreen.cpp:161
+#: src/titlescreen.cpp:169
 msgid "Start a new single player campaign"
-msgstr ""
+msgstr "Začni novou hru pro jednoho hráče"
 
-#: src/titlescreen.cpp:162
+#: src/titlescreen.cpp:170
 msgid ""
 "Play multiplayer (hotseat, LAN, or Internet), or a single scenario against "
 "the AI"
 msgstr ""
+"Hrej hru více hráčů (horké křeslo, LAN nebo Internet) nebo proti 
počítači"
 
-#: src/titlescreen.cpp:163
+#: src/titlescreen.cpp:171
 msgid "Load a single player saved game"
-msgstr ""
+msgstr "Načtení hry pro jednoho hráče"
 
-#: src/titlescreen.cpp:164
+#: src/titlescreen.cpp:172
 msgid "Change the language"
-msgstr ""
+msgstr "Změna jazyka"
 
-#: src/titlescreen.cpp:165
+#: src/titlescreen.cpp:173
 msgid "Configure the game's settings"
-msgstr ""
+msgstr "Změň nastavení hry"
 
-#: src/titlescreen.cpp:166
+#: src/titlescreen.cpp:174
 msgid "View the credits"
-msgstr ""
+msgstr "Ukaž zásluhy"
 
-#: src/titlescreen.cpp:167
+#: src/titlescreen.cpp:175
 msgid "Quit the game"
-msgstr ""
+msgstr "Ukončit hru"
 
-#: src/titlescreen.cpp:191
+#: src/titlescreen.cpp:199
 msgid "More"
-msgstr ""
+msgstr "Více"
 
-#: src/titlescreen.cpp:197
+#: src/titlescreen.cpp:205
 msgid "-- The Tome of Wesnoth"
-msgstr ""
+msgstr "-- Kniha Wesnothu"
 
 #: src/unit_types.cpp:313
 msgid "strikes"
-msgstr ""
-
-#: src/unit_types.cpp:862
-msgid "Chaotic"
-msgstr ""
+msgstr "úderů"
 
-#: src/unit_types.cpp:862
-msgid "Lawful"
-msgstr ""
-
-#: src/unit_types.cpp:862
-msgid "Neutral"
-msgstr ""
+#: src/unit_types.cpp:878
+msgid "chaotic"
+msgstr "noční"
+
+#: src/unit_types.cpp:878
+msgid "lawful"
+msgstr "denní"
+
+#: src/unit_types.cpp:878
+msgid "neutral"
+msgstr "neutrální"
 
 #: src/widgets/file_chooser.cpp:30
 msgid "Delete File"
-msgstr ""
+msgstr "Smaž soubor"
 
 #: src/widgets/file_chooser.cpp:173
 msgid "Deletion of the file failed."
-msgstr ""
+msgstr "Smazání souboru se nezdařilo."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Yes, we will help you, for although we have no loyalty to Wesnoth, we "
+#~ "believe that you are on a noble quest."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ano, pomůžeme vám; i když nejsme oddáni králi Wesnothu, věříme, 
že jste "
+#~ "na ušlechtilé výpravě."
+
+#~ msgid "They follow us. We must move quickly!"
+#~ msgstr "Pronásledují nás, musíme jít rychle."
+
+#~ msgid "Stop these intruders from getting through. Ambush them!"
+#~ msgstr "Překazte těm vetřelcům průchod! Přepadněte je!"
+
+#~ msgid ""
+#~ "We have defeated these bandits. Perhaps, now that we are here, Owaec's "
+#~ "troops will not be afraid to exit his castle."
+#~ msgstr ""
+#~ "Porazili jsme bandity. Když jsme zde, mohly by se snad Owaecovy jednotky "
+#~ "přestat obávat vyjít ven z hradu."
+
+#~ msgid ""
+#~ "No, I have not encountered any undead yet. However, I don't think me and "
+#~ "my men can do any more good here. We will come with you to see if, "
+#~ "together, we cannot find a way to push back these undead."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ne, na nemrtvé jsme zatím nenarazili. Avšak nemyslím si, že tu já a 
moji "
+#~ "muži budeme ještě k něčemu dobří. Půjdeme se s tebou podívat, zda 
"
+#~ "společně nenajdeme nějaký způsob, jak ty nemrtvé zatlačit zpět."
+
+#~ msgid "So, you're the leader of this entire undead force?"
+#~ msgstr "Takže to ty vedeš všechny ty síly nemrtvých?"
+
+#~ msgid "We should probably try to get this knowledge to the king."
+#~ msgstr "Měli bychom se o tom pokusit zpravit krále."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Sir, we cannot defeat a lich this powerful. I am going to search the "
+#~ "castle and see if there is any way we can escape."
+#~ msgstr ""
+#~ "Pane, nemůžeme porazit tak mocného licha. Jdu prohledat hrad a podívat 
"
+#~ "se, zda tu není nějaká cesta kudy uniknout a varovat krále."
+
+#~ msgid "Race"
+#~ msgstr "Národ"
+
+#~ msgid "You have reached the end of the currently playable levels"
+#~ msgstr "Dosáhl jsi konce momentálně hratelných úrovní"
+
+#~ msgid "What is the Skull of Agarash? Tell me more."
+#~ msgstr "Co je to Agarašova lebka? Řekni mi víc."
+
+#~ msgid "What? I can't die! I've done so already! Noooo!"
+#~ msgstr "Cože? Já nemůžu umřít! Už jsem mrtvý! Nééé!"
+
+#~ msgid "I am dying, and my army is defeated! This is the end..."
+#~ msgstr "Umírám a má armáda je poražena! To je konec..."
+
+#~ msgid "Let me have peace in Death! Donna I'll be there soo-"
+#~ msgstr "Nechte mne odpočívat v pokjoji. Paní, budu tam brzy..."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Elvish Archers are trained from youth in archery, and so skilled in long-"
+#~ "range combat. Able to fire many arrows quickly and accurately, these "
+#~ "Archers make up a large portion of the Elvish military."
+#~ msgstr ""
+#~ "Elfští lučištníci byli cvičeni už od mládí ve střelbě a jsou 
zběhlí v "
+#~ "boji na dálku. Díky tomu, že dokáží rychle a přesně vystřelit 
mnoho šípů, "
+#~ "jsou hlavní součást elfské armády."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Elvish Avengers are extremely skillful and extremely quick, powerful in "
+#~ "all forms of combat. Avengers are considered the best of all woodsmen in "
+#~ "Wesnoth, and can ambush their foes in the forest, because they cannot be "
+#~ "seen in the woods until just after they have attacked."
+#~ msgstr ""
+#~ "Elfští mstitelé jsou neobyčejně zruční a neobyčejně rychlí, 
silní ve "
+#~ "všech způsobech boje. Mstitelé jsou považováni za nelepší 
zálesáky ve "
+#~ "Wesnothu a dokáží přepadávat své nepřátele z lesa, protože v lese 
nemohou "
+#~ "být spatřeni, pokud právě nezaútočili."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Elvish Marksman are expert in use of the bow. Their skill guarantees them "
+#~ "a 60% chance to hit enemies, even those hidden in difficult terrain. This "
+#~ "great skill with the bow compensates for their lack of skill in melee "
+#~ "combat and lesser speed."
+#~ msgstr ""
+#~ "Eflí odstřelovači jsou odborníci v používání luku. Jejich 
schopnosti jim "
+#~ "zaručují 60% šanci zasáhnout protivníka, i když jsou ukryti v 
obtížném "
+#~ "terénu. Skvělé zacházení s lukem jim vynahrazuje jejich nedostatky v 
boji "
+#~ "zblízka a menší rychlost."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Elvish Rangers are quick and powerful. Skilled in both short- and long-"
+#~ "range combat, Rangers are truly all-round fighters. The best of all "
+#~ "woodsmen, Rangers cannot be seen by enemies while they are in forest, "
+#~ "unless they have just made an attack, or there are enemies adjacent to "
+#~ "them."
+#~ msgstr ""
+#~ "Elfí hraničář je rychlý a silný. Hraničář je zkušený v boji 
zblízka i z "
+#~ "dálky, je to opravdu všestranný bojovník. Hraničáři jsou nejlepší 
"
+#~ "zálesáci, a dokud jsou v lese, tak je nepřítel nedokáže spatřit, 
dokud "
+#~ "sami nezaútočí."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The most elite archers in all of Wesnoth, Elvish Sharpshooters are "
+#~ "incredibly accurate, guaranteed a 60% chance to hit when attacking, even "
+#~ "when firing very quickly. Sharpshooters are excellent at picking off "
+#~ "entrenched enemies."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nejelitnější lučištníci ve Wesnothu, elfští ostrostřelci, jsou "
+#~ "neuvěřitelně přesní, což jim zaručuje 60% šanci zasáhu, i když 
střílejí "
+#~ "velice rychle. Ostrostřelci jsou vynikající k odstřelování 
opevněných "
+#~ "nepřátel."
+
+#~ msgid "yes"
+#~ msgstr "Ano"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]