trans-coord-news
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[pl] New translation: Tylko Wolny Świat może przeciwstawić się Microsoft


From: Gnun user for www translation team
Subject: [pl] New translation: Tylko Wolny Świat może przeciwstawić się Microsoftowi
Date: Tue, 09 Jul 2019 05:59:25 -0400

<URL:https://www.gnu.org/philosophy/free-world.pl.html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]