trans-coord-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

trans-coord/gnun home.ar.shtml home.bg.shtml ho...


From: Yavor Doganov
Subject: trans-coord/gnun home.ar.shtml home.bg.shtml ho...
Date: Thu, 30 Jul 2009 18:25:10 +0000

CVSROOT:    /sources/trans-coord
Module name:  trans-coord
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  09/07/30 18:25:10

Modified files:
    gnun      : home.ar.shtml home.bg.shtml home.ca.shtml 
             home.es.shtml home.fr.shtml home.ru.shtml 
             home.zh-cn.shtml 
    gnun/gnu    : gnu-history.bg.html 
    gnun/philosophy: free-sw.af.html free-sw.bg.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/home.ar.shtml?cvsroot=trans-coord&r1=1.68&r2=1.69
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/home.bg.shtml?cvsroot=trans-coord&r1=1.100&r2=1.101
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/home.ca.shtml?cvsroot=trans-coord&r1=1.76&r2=1.77
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/home.es.shtml?cvsroot=trans-coord&r1=1.70&r2=1.71
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/home.fr.shtml?cvsroot=trans-coord&r1=1.62&r2=1.63
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/home.ru.shtml?cvsroot=trans-coord&r1=1.86&r2=1.87
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/home.zh-cn.shtml?cvsroot=trans-coord&r1=1.96&r2=1.97
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/gnu/gnu-history.bg.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.10&r2=1.11
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/free-sw.af.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.12&r2=1.13
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/free-sw.bg.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.13&r2=1.14

Patches:
Index: home.ar.shtml
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/home.ar.shtml,v
retrieving revision 1.68
retrieving revision 1.69
diff -u -b -r1.68 -r1.69
--- home.ar.shtml    27 Jul 2009 18:25:28 -0000   1.68
+++ home.ar.shtml    30 Jul 2009 18:25:08 -0000   1.69
@@ -350,7 +350,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 اّخر تعديل:
  
-  $Date: 2009/07/27 18:25:28 $
+  $Date: 2009/07/30 18:25:08 $
  
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.bg.shtml
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/home.bg.shtml,v
retrieving revision 1.100
retrieving revision 1.101
diff -u -b -r1.100 -r1.101
--- home.bg.shtml    27 Jul 2009 18:25:28 -0000   1.100
+++ home.bg.shtml    30 Jul 2009 18:25:08 -0000   1.101
@@ -371,7 +371,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
  
-  $Date: 2009/07/27 18:25:28 $
+  $Date: 2009/07/30 18:25:08 $
  
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.ca.shtml
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/home.ca.shtml,v
retrieving revision 1.76
retrieving revision 1.77
diff -u -b -r1.76 -r1.77
--- home.ca.shtml    27 Jul 2009 18:25:28 -0000   1.76
+++ home.ca.shtml    30 Jul 2009 18:25:09 -0000   1.77
@@ -366,7 +366,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Last Updated:
  
-  $Date: 2009/07/27 18:25:28 $
+  $Date: 2009/07/30 18:25:09 $
  
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.es.shtml
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/home.es.shtml,v
retrieving revision 1.70
retrieving revision 1.71
diff -u -b -r1.70 -r1.71
--- home.es.shtml    27 Jul 2009 18:25:28 -0000   1.70
+++ home.es.shtml    30 Jul 2009 18:25:09 -0000   1.71
@@ -369,7 +369,7 @@
 </p> <p><!-- timestamp start -->
 Última actualización
  
-  $Date: 2009/07/27 18:25:28 $
+  $Date: 2009/07/30 18:25:09 $
  
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.fr.shtml
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/home.fr.shtml,v
retrieving revision 1.62
retrieving revision 1.63
diff -u -b -r1.62 -r1.63
--- home.fr.shtml    27 Jul 2009 18:25:28 -0000   1.62
+++ home.fr.shtml    30 Jul 2009 18:25:09 -0000   1.63
@@ -378,7 +378,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 
  
-  $Date: 2009/07/27 18:25:28 $
+  $Date: 2009/07/30 18:25:09 $
  
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.ru.shtml
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/home.ru.shtml,v
retrieving revision 1.86
retrieving revision 1.87
diff -u -b -r1.86 -r1.87
--- home.ru.shtml    27 Jul 2009 18:25:28 -0000   1.86
+++ home.ru.shtml    30 Jul 2009 18:25:09 -0000   1.87
@@ -371,7 +371,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Обновлено:
  
-  $Date: 2009/07/27 18:25:28 $
+  $Date: 2009/07/30 18:25:09 $
  
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: home.zh-cn.shtml
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/home.zh-cn.shtml,v
retrieving revision 1.96
retrieving revision 1.97
diff -u -b -r1.96 -r1.97
--- home.zh-cn.shtml  27 Jul 2009 18:25:28 -0000   1.96
+++ home.zh-cn.shtml  30 Jul 2009 18:25:09 -0000   1.97
@@ -331,7 +331,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 最后更新:
  
-  $Date: 2009/07/27 18:25:28 $
+  $Date: 2009/07/30 18:25:09 $
  
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: gnu/gnu-history.bg.html
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/gnu/gnu-history.bg.html,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- gnu/gnu-history.bg.html   5 May 2009 18:25:13 -0000    1.10
+++ gnu/gnu-history.bg.html   30 Jul 2009 18:25:10 -0000   1.11
@@ -85,15 +85,13 @@
 софтуер</a> беше основана през октомври 1985 
г., първоначално за да набира
 средства, които да подпомогнат 
разработката на GNU.</p>
 
-<p>До 1990 г. ние бяхме или намерили, или 
написали всички главни компоненти,
-освен един — ядрото. Тогава Линукс, ядро, 
подобно на ядрото на „Юникс“, бе
-разработено от Линус Торвалдс през 1991 г. и 
издадено като свободен софтуер
-през 1992 г. Комбинирането на Линукс с почти 
завършената система GNU доведе
-до цялостна операционна система: 
системата GNU/Линукс. Предполага се, че
-десетки милиони души използват системи 
GNU/Линукс днес, обикновено под
-формата на <a
-href="/links/links.html#FreeGNULinuxDistributions">дистрибуции</a> 
като
-„Слакуер“, „Дебиан“, „Ред Хат“ и 
други.</p>
+<p>By 1990 we had either found or written all the major components except
+one&mdash;the kernel. Then Linux, a Unix-like kernel, was developed by
+Linus Torvalds in 1991 and made free software in 1992. Combining Linux with
+the almost-complete GNU system resulted in a complete operating system: the
+GNU/Linux system. Estimates are that tens of millions of people now use
+GNU/Linux systems, typically via <a href="/distros">distributions</a> such
+as Slackware, Debian, Red Hat, and others.</p>
 
 <p>
 (Основната версия на Линукс днес съдържа 
несвободен софтуер,
@@ -147,11 +145,11 @@
 <div id="footer">
 
 <p>
-Моля, отправяйте въпроси относно ФСС и GNU 
по е-поща: <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Има и 
други начини за
-<a href="/contact/">връзка</a> с ФСС. <br /> Моля, 
изпращайте доклади за
-счупени хипервръзки и други корекции (или 
предложения) на е-поща: <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
+href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send
+broken links and other corrections or suggestions to <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -162,10 +160,8 @@
 
 <p>
 Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009
-Free Software Foundation, Inc.,
+Free Software Foundation, Inc.
 </p>
-<address>Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, 
MA
-02110-1301, USA</address>
 <p>Дословното копиране и разпространение 
на цялата статия са позволени за всеки
 тип носител без нужда от заплащането на 
такси, стига тази бележка да бъде
 запазена.
@@ -187,7 +183,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2009/05/05 18:25:13 $
+$Date: 2009/07/30 18:25:10 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -196,43 +192,45 @@
 <div id="translations">
 <h4>Други преводи на тази страница</h4>
 
-<!-- Please keep this list alphabetical. -->
-<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
+<!-- Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. -->
 <!-- If you add a new language here, please -->
 <!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
 <!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
 <!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
 <!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
 <!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
-<!-- Please use W3C normative character entities -->
+<!-- Please also check you have the language code right; see: -->
+<!-- http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php -->
+<!-- If the 2-letter ISO 639-1 code is not available, -->
+<!-- use the 3-letter ISO 639-2. -->
+<!-- Please use W3C normative character entities. -->
 <ul class="translations-list">
 <!-- Arabic -->
 <li><a 
href="/gnu/gnu-history.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
 <!-- Bulgarian -->
 <li><a 
href="/gnu/gnu-history.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
 <!-- Catalan -->
-<li><a href="/gnu/gnu-history.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<li><a href="/gnu/gnu-history.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
 <!-- Czech -->
 <li><a href="/gnu/gnu-history.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
 <!-- German -->
 <li><a href="/gnu/gnu-history.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
 <!-- Greek -->
-<li><a 
href="/gnu/gnu-history.el.html">&#x0395;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
+<li><a 
href="/gnu/gnu-history.el.html">&#x03b5;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
 <!-- English -->
 <li><a href="/gnu/gnu-history.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Spanish -->
-<li><a href="/gnu/gnu-history.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<li><a href="/gnu/gnu-history.es.html">espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
 <!-- Persian (Farsi) -->
 <li><a 
href="/gnu/gnu-history.fa.html">&#x0641;&#x0627;&#x0631;&#x0633;&#x06cc;</a>&nbsp;[fa]</li>
 <!-- French -->
-<li><a href="/gnu/gnu-history.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<li><a href="/gnu/gnu-history.fr.html">fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
 <!-- Bahasa Indonesia -->
 <li><a href="/gnu/gnu-history.id.html">Bahasa Indonesia</a>&nbsp;[id]</li>
 <!-- Italian -->
-<li><a href="/gnu/gnu-history.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<li><a href="/gnu/gnu-history.it.html">italiano</a>&nbsp;[it]</li>
 <!-- Japanese -->
 <li><a 
href="/gnu/gnu-history.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li>
 <!-- Korean -->
@@ -242,15 +240,15 @@
 <!-- Dutch -->
 <li><a href="/gnu/gnu-history.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
 <!-- Polish -->
-<li><a href="/gnu/gnu-history.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<li><a href="/gnu/gnu-history.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 <!-- Brazilian Portuguese -->
 <li><a href="/gnu/gnu-history.pt-br.html">portugu&#x0ea;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li>
 <!-- Romanian -->
 <li><a href="/gnu/gnu-history.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x00e3;</a>&nbsp;[ro]</li>
 <!-- Serbian -->
-<li><a 
href="/gnu/gnu-history.sr.html">&#x0421;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
+<li><a 
href="/gnu/gnu-history.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
 <!-- Swedish -->
-<li><a href="/gnu/gnu-history.sv.html">Svenska</a>&nbsp;[sv]</li>
+<li><a href="/gnu/gnu-history.sv.html">svenska</a>&nbsp;[sv]</li>
 <!-- Chinese (Simplified) -->
 <li><a 
href="/gnu/gnu-history.zh-cn.html">&#x7b80;&#x4f53;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-cn]</li>
 <!-- Chinese (Traditional) -->

Index: philosophy/free-sw.af.html
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/free-sw.af.html,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- philosophy/free-sw.af.html 24 Jun 2009 18:25:13 -0000   1.12
+++ philosophy/free-sw.af.html 30 Jul 2009 18:25:10 -0000   1.13
@@ -39,9 +39,8 @@
 
 <ul>
  <li>Die vryheid om die program te hardloop vir enige doeleinde (vryheid 
0).</li>
- <li>Die vryheid om die program te bestudeer en te leer hoe dit werk en dit 
aan
-te pas na joubehoefte.&nbsp; (vryheid 1) Toegang tot die bronkode is
-'n&nbsp;voorvereiste vir hierdie vryheid.
+ <li>The freedom to study how the program works, and change it to make it do 
what
+you wish (freedom 1). Access to the source code is a precondition for this.
  </li>
  <li>Die vryheid om kopie&euml; te herversprei sodat jy jou naaste kan help
 (vryheid 2).
@@ -101,6 +100,15 @@
 </p>
 
 <p>
+Freedom 1 includes the freedom to use your changed version in place of the
+original. If the program is delivered in a product designed to run someone
+else's modified versions but refuse to run yours &mdash; a practice known as
+&ldquo;tivoization&rdquo; or (through blacklisting) as &ldquo;secure
+boot&rdquo; &mdash; freedom 1 become a theoretical fiction rather than a
+practical freedom. This is not sufficient.
+</p>
+
+<p>
 One important way to modify a program is by merging in available free
 subroutines and modules. If the program's license says that you cannot
 merge in a suitably-licensed existing module, such as if it requires you to
@@ -109,10 +117,11 @@
 </p>
 
 <p>
-In order for these freedoms to be real, they must be irrevocable as long as
-you do nothing wrong; if the developer of the software has the power to
-revoke the license, or retroactively change its terms, without your doing
-anything wrong to give cause, the software is not free.
+In order for these freedoms to be real, they must be permanent and
+irrevocable as long as you do nothing wrong; if the developer of the
+software has the power to revoke the license, or retroactively change its
+terms, without your doing anything wrong to give cause, the software is not
+free.
 </p>
 
 <p>
@@ -297,6 +306,11 @@
 <ul>
 
 <li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80";>Version
+1.80</a>: Freedom 1 must be practical, not just theoretical; i.e., no
+tivoization.</li>
+
+<li><a
 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77";>Version
 1.77</a>: Clarify that all retroactive changes to the license are
 unacceptable, even if it's not described as a complete replacement.</li>
@@ -379,10 +393,10 @@
 
 <p>
 Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
 href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send
 broken links and other corrections or suggestions to <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -393,10 +407,9 @@
 </p>
 
 <p>
-Kopiereg &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
-2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.,
+Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
+2006, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc.
 </p>
-<address>51 Franklin St, Vyfde Vloer, Boston, MA 02110-1301, VSA</address>
 <p>Woordelikse kopiëring en verspreiding van hierdie artikel in sy geheel word
 toegelaat op enige medium sonder tantieme op voorwaarde dat hierdie
 kennisgewing bewaar word.
@@ -412,7 +425,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Opgedateer:
 
-$Date: 2009/06/24 18:25:13 $
+$Date: 2009/07/30 18:25:10 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/free-sw.bg.html
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/free-sw.bg.html,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- philosophy/free-sw.bg.html 24 Jun 2009 18:25:13 -0000   1.13
+++ philosophy/free-sw.bg.html 30 Jul 2009 18:25:10 -0000   1.14
@@ -42,9 +42,8 @@
 <ul>
  <li>Свободата да изпълняваш програмата — 
за всякакви цели (свобода №0)<sup><a
 href="#TransNote2">2</a></sup>.</li>
- <li>Свободата да изучаваш как работи 
програмата и да я изменяш, за да отговаря
-на нуждите ти (свобода №1). Достъпът до изх
одния код е необходимо условие
-за това.
+ <li>The freedom to study how the program works, and change it to make it do 
what
+you wish (freedom 1). Access to the source code is a precondition for this.
  </li>
  <li>Свободата да разпространяваш копия, за 
да помагаш на ближния си (свобода
 №2).
@@ -103,6 +102,15 @@
 </p>
 
 <p>
+Freedom 1 includes the freedom to use your changed version in place of the
+original. If the program is delivered in a product designed to run someone
+else's modified versions but refuse to run yours &mdash; a practice known as
+&ldquo;tivoization&rdquo; or (through blacklisting) as &ldquo;secure
+boot&rdquo; &mdash; freedom 1 become a theoretical fiction rather than a
+practical freedom. This is not sufficient.
+</p>
+
+<p>
 One important way to modify a program is by merging in available free
 subroutines and modules. If the program's license says that you cannot
 merge in a suitably-licensed existing module, such as if it requires you to
@@ -111,10 +119,11 @@
 </p>
 
 <p>
-In order for these freedoms to be real, they must be irrevocable as long as
-you do nothing wrong; if the developer of the software has the power to
-revoke the license, or retroactively change its terms, without your doing
-anything wrong to give cause, the software is not free.
+In order for these freedoms to be real, they must be permanent and
+irrevocable as long as you do nothing wrong; if the developer of the
+software has the power to revoke the license, or retroactively change its
+terms, without your doing anything wrong to give cause, the software is not
+free.
 </p>
 
 <p>
@@ -299,6 +308,11 @@
 <ul>
 
 <li><a
+href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.79&amp;r2=1.80";>Version
+1.80</a>: Freedom 1 must be practical, not just theoretical; i.e., no
+tivoization.</li>
+
+<li><a
 
href="http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewvc/www/philosophy/free-sw.html?root=www&amp;r1=1.76&amp;r2=1.77";>Version
 1.77</a>: Clarify that all retroactive changes to the license are
 unacceptable, even if it's not described as a complete replacement.</li>
@@ -397,11 +411,11 @@
 <div id="footer">
 
 <p>
-Моля, отправяйте въпроси относно ФСС и GNU 
по е-поща: <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Има и 
други начини за
-<a href="/contact/">връзка</a> с ФСС. <br /> Моля, 
изпращайте доклади за
-счупени хипервръзки и други корекции или 
предложения на е-поща: <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
+href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send
+broken links and other corrections or suggestions to <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -411,11 +425,9 @@
 </p>
 
 <p>
-Авторски права &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004,
-2005, 2006, 2007 Фондация за свободен софтуер
+Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
+2006, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc.
 </p>
-<address>Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, 
MA
-02110, USA</address>
 <p>Дословното копиране и разпространение 
на цялата статия са позволени за всеки
 тип носител без нужда от заплащането на 
такси, стига тази бележка да бъде
 запазена.
@@ -437,7 +449,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2009/06/24 18:25:13 $
+$Date: 2009/07/30 18:25:10 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]