trans-coord-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

trans-coord/gnun/philosophy philosophy.bg.html


From: Yavor Doganov
Subject: trans-coord/gnun/philosophy philosophy.bg.html
Date: Sun, 21 Dec 2008 19:26:03 +0000

CVSROOT:    /sources/trans-coord
Module name:  trans-coord
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/12/21 19:26:03

Modified files:
    gnun/philosophy: philosophy.bg.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/philosophy.bg.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.29&r2=1.30

Patches:
Index: philosophy.bg.html
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/philosophy.bg.html,v
retrieving revision 1.29
retrieving revision 1.30
diff -u -b -r1.29 -r1.30
--- philosophy.bg.html 13 Jul 2008 18:25:40 -0000   1.29
+++ philosophy.bg.html 21 Dec 2008 19:26:02 -0000   1.30
@@ -1,36 +1,29 @@
+
+
 <!--#include virtual="/server/header.bg.html" -->
 
 <!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
 <title>Философия на проекта GNU - Проектът GNU - 
Фондация за свободен софтуер (ФСС)</title>
 
 <!--#include virtual="/server/banner.bg.html" -->
-
 <h2>Философия на проекта GNU</h2>
 
-<p>
-A series of articles describing the philosophy of the free software 
-movement, which is the motivation for our development of the free software 
-operating system GNU.</p>
+<p>This page lists a series of articles describing the philosophy of the free
+software movement, which is the motivation for our development of the free
+software operating system GNU.</p>
 
 <p>
 
-<!-- please leave both these ID attributes here. ... 
- ... we removed this as an H$ section as it was duplicating the 
- same information on links.html, but it's possible that some users 
- have the URLs bookmarked or on their pages. -len -->
+<!-- please leave both these ID attributes here. ... -->
+<!-- ... we removed this as an H$ section as it was duplicating the -->
+<!-- same information on links.html, but it's possible that some users -->
+<!-- have the URLs bookmarked or on their pages. -len -->
 <a id="TOCFreedomOrganizations">Ние</a> <a 
 id="FreedomOrganizations">също</a> поддържаме и списък с 
<a 
 href="/links/links.html#FreedomOrganizations">организации, 
които работят за 
 свобода в сферата на компютърната 
разработка и електронните комуникации</a>.</p>
 
-<p>Свободният софтуер е въпрос на свобода — 
хората трябва да са свободни да 
-използват софтуера по всички начини, които 
са обществено полезни. Софтуерът 
-се различава от материалните обекти — 
като столове, сандвичи и бензин — по 
-това, че може да бъде копиран и променян 
далеч по-лесно. Тъкмо тези 
-възможности правят софтуера толкова 
полезен. Вярваме, че потребителите на 
-софтуер трябва да са в състояние да се 
възползват от тях.</p>
-
-<h2 id="aboutfs">Относно свободния софтуер</h2>
+<h3 id="aboutfs">Относно свободния софтуер</h3>
 <p>
 Свободният софтуер е въпрос на свобода — х
ората трябва да са свободни да 
 използват софтуера по всички начини, които 
са обществено полезни. Софтуерът 
@@ -39,9 +32,9 @@
 възможности правят софтуера толкова 
полезен. Вярваме, че потребителите на 
 софтуер трябва да са в състояние да се 
възползват от тях.</p>
 
-<!-- I don't think it's good idea to link specific translation 
- (e.g. foo.fr.html) from here. It would be better to link them 
- from philosophy.fr.html and the original documents. -mhatta -->
+<!-- I don't think it's good idea to link specific translation -->
+<!-- (e.g. foo.fr.html) from here. It would be better to link them -->
+<!-- from philosophy.fr.html and the original documents. -mhatta -->
 <ul>
  <li><a href="/philosophy/free-sw.bg.html">Що е свободен 
софтуер?</a></li>
  <li><a href="/philosophy/why-free.html">Защо софтуерът не 
трябва да има 
@@ -72,7 +65,7 @@
 свободни дистрибуции</a></li>
 </ul>
 
-<h2 id="aboutgnu">About the GNU Operating System</h2>
+<h3 id="aboutgnu">About the GNU Operating System</h3>
 
 <ul>
  <li><a href="/gnu/initial-announcement.html">Initial announcement of the GNU 
@@ -86,7 +79,7 @@
  <li><a href="/gnu/why-gnu-linux.bg.html">Защо GNU/Линукс?</a></li>
 </ul>
 
-<h2 id="LicensingFreeSoftware">Лицензиране на свободен 
софтуер</h2>
+<h3 id="LicensingFreeSoftware">Лицензиране на свободен 
софтуер</h3>
 
 <ul>
  <li><a href="/licenses/licenses.html">Обща информация за 
лицензиране и 
@@ -102,6 +95,8 @@
  <li><a href="/philosophy/university.html">Издаване на 
свободен софтуер, ако 
 работите в университет</a></li>
  <li><a href="/philosophy/pragmatic.html">Copyleft — прагматичен 
идеализъм</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/vaccination.html">Viral Code and Vaccination</a>, an
+article by Robert J. Chassell</li>
  <li><a 
href="http://www.fsf.org/blogs/licensing/20050211.html";>Лицензирането
 и 
 завистта при цензуриране</a></li>
  <li><a href="/philosophy/x.html">Капанът на X Window</a></li>
@@ -136,12 +131,11 @@
 мощ?</a></li>
  <li><a href="/philosophy/no-word-attachments.html" 
id="NoWordAttachments">Можем 
 да сложим край на прикрепените файлове във 
формата на Word</a></li>
- <li><a href="/philosophy/java-trap.bg.html" id="JavaTrap">Свободен, 
но в окови — 
-„клопката на Джава“</a> (Въпреки, че от 
м.декември 2006 г. „Сън“ вече са 
-започнали да <a 
-href="http://www.fsf.org/news/fsf-welcomes-gpl-java.html";>преиздават 
своята 
-платфрорма на Джава под GNU GPL</a>, описаният в 
статията проблем остава 
-важен)</li>
+ <li><a href="/philosophy/java-trap.html" id="JavaTrap">Free But Shackled - 
The
+Java Trap</a> (Although as of December 2006 Sun is in the middle of <a
+href="http://www.fsf.org/news/fsf-welcomes-gpl-java.html";>re-releasing its
+Java platform under GNU GPL</a>, the issue described in this article still
+remains important)</li>
  <li><a href="/philosophy/fighting-software-patents.html" 
 id="FightingSoftwarePatents">Борба против софтуерните 
патенти — поединично и 
 заедно</a></li>
@@ -159,6 +153,57 @@
 
 <h3 id="Laws">Закони и проблеми</h3>
 
+<h4>Copyright</h4>
+<ul>
+ <li><a href="/philosophy/misinterpreting-copyright.html">Погрешно 
тълкуване на
+авторското право</a> е друго есе от <a 
href="http://www.stallman.org";>Ричард
+Столман</a> относно пукнатините при 
разпространените кампании в защита на
+законите за авторско право.</li>
+
+ <li><a href="/philosophy/eldred-amicus.html">Краткото „amicus 
curiae“ на ФСС за
+делото на Върховния съд „Елдред срещу 
Ашкрофт“</a></li>
+
+ <li><a href="/philosophy/push-copyright-aside.html">Science must &ldquo;push
+copyright aside&rdquo;</a>, another work of <a
+href="http://www.stallman.org";>Richard Stallman</a> that appeared in the <a
+href="http://www.nature.com/nature/debates/e-access/Articles/stallman.html";>
+Nature Webdebates</a> in 2001, explains how copyright is impeding progress
+in scientific research. You may also be interested in <a
+href="http://www.publiclibraryofscience.org";>The Public Library of
+Science</a>, which is dedicated to making scientific research freely
+available to all on the Internet.</li>
+
+ <li><a href="/philosophy/reevaluating-copyright.html">Преоценка 
на авторското
+право: Обществото трябва да 
възтържествува</a></li>
+
+ <li><a
+href="http://cyber.law.harvard.edu/openlaw/eldredvashcroft/cyber/complaint_orig.html";>
+Eldred v. Reno</a> is about a lawsuit to overturn a law that extends
+copyright by 20 extra years.</li>
+
+ <li><a href="/philosophy/freedom-or-copyright.html">Freedom-Or 
Copyright?</a>,
+by <a href="http://www.stallman.org/";>Richard Stallman</a> (an <a
+href="/philosophy/freedom-or-copyright-old.html">older version</a> of this
+essay remains online as well).</li>
+
+ <li><a href="/philosophy/copyright-versus-community.html" 
id="StallmanTalkLSM">
+Copyright versus community in the age of computer networks</a>: is a
+verbatim transcript of a talk by <a href="http://www.stallman.org";> Richard
+Stallman</a> at the Logiciel Libre Conference in July 2000.</li>
+
+ <li><a
+href="http://www.oii.ox.ac.uk/resources/feedback/OIIFB_GPL2_20040903.pdf";>Превод
+на английски език на </a>известното решение 
на Регионалния съд в Мюнхен
+(Германия) относно прилагането и 
валидността на GPL. Преводът е направен от
+Оксфордския Интернет институт.</li>
+ 
+<!-- This link is broken
+ <li><a href="http://www.humaninfo.org/copyrigh.htm";>Examples of
+ Excellent Copyright Policies</a></li>
+ -->
+</ul>
+
+<h4>Digital Restrictions Management</h4>
 <ul>
  <li><a href="http://www.bostonreview.net/BR33.2/stallman.php";>The root of 
this 
 problem is software controlled by its developer</a>, by 
@@ -170,135 +215,66 @@
  <li><a href="/philosophy/why-audio-format-matters.html">Защо 
форматът на 
 звуковите файлове има значение</a>, от Карл 
Фогел</li>
 
- <li><a href="/philosophy/no-ip-ethos.html">Don't Let &ldquo;Intellectual 
-Property&rdquo; Twist Your Ethos</a>, by Richard&nbsp;M. Stallman.</li>
-
- <li><a href="/philosophy/sun-in-night-time.bg.html">Любопитният 
инцидент със 
-„Сън“ в късна доба</a>, от Ричард М. 
Столман.</li>
-
  <li><a href="/philosophy/opposing-drm.html">Opposing Digital Rights 
 Mismanagement</a>, by Richard M. Stallman, answers a few common questions 
 about DRM.</li>
 
- <li><a href="http://counterpunch.org/baker08192004.html";>Защо имаме 
нужда от 
-машини за гласуване, базирани на свободен 
софтуер</a></li>
-
- <li><a href="/philosophy/wsis.html">Световна среща на 
високо равнище за 
-информационно общество</a></li>
-
- <li><a href="/philosophy/w3c-patent.html">Позицията на ФСС 
относно патентната 
-политика на консорциума W3 за патенти „без 
необходимост от 
-възнаграждения“</a>, пренаписана</li>
-
- <li>Коментари от Ричард Столман относно <a 
-href="/philosophy/ipjustice.html">отхвърлянето на 
директивата за прилагане 
-на интелектуалната собственост от ICLC</a></li>
-
- <li>Ричард Столман е написал <a 
href="/philosophy/boldrin-levine.html">преглед 
-на „Случаят срещу интелектуалната 
собственост“ от Болдрин и Ливайн.</a></li>
-
- <li><a href="/philosophy/sco/sco-gnu-linux.html">SCO, GNU и 
Линукс</a>, от 
-Ричард Столман, обсъжда как съдебният 
процес на SCO срещу IBM се отнася до 
-работата на проекта GNU. Моля, вижте <a 
-href="/philosophy/sco/sco.html">Страницата за отговори 
на ФСС до SCO</a> за 
-повече подробности по този въпрос.</li>
-
- <li><a href="/philosophy/guardian-article.html">Това е приказка 
за борбата</a>, 
-леко променена версия на статията, 
първоначално публикувана в лондонския <a 
-href="http://www.guardian.co.uk";>Гардиан</a> от <a 
-href="http://www.stallman.org";>Ричард Столман</a> и Ник 
Хил.</li>
-
  <li><a href="/philosophy/ebooks.html">Електронните книги: 
Свобода или авторско 
 право</a> леко променена версия на статията, 
първоначално публикувана в 
 „Текнолоджи ривю“ през 2000 г., от <a 
href="http://www.stallman.org";>Ричард 
 Столман</a></li>
 
- <li><a href="/philosophy/lessig-fsfs-intro.html">Въведението от 
Лорънс Лесиг</a> 
-към <a href="/doc/book13.html"><i>Свободен софтуер, 
свободно общество: 
-Избрани есета на Ричард М. Столман</i></a> е 
достъпно за четене.</li>
-
- <li><a href="/philosophy/misinterpreting-copyright.html">Погрешно 
тълкуване на 
-авторското право</a> е друго есе от <a 
href="http://www.stallman.org";>Ричард 
-Столман</a> относно пукнатините при 
разпространените кампании в защита на 
-законите за авторско право.</li>
-
  <li><a href="/philosophy/can-you-trust.bg.html">Можете ли да 
имате доверие на 
 компютъра си?</a>, съчинение на <a 
href="http://www.stallman.org";>Ричард 
 Столман</a> относно така наречените 
инициативи „доверена работа с компютър 
 (trusted computing)“.</li>
 
- <li><a href="/philosophy/eldred-amicus.html">Краткото „amicus 
curiae“ на ФСС за 
-делото на Върховния съд „Елдред срещу 
Ашкрофт“</a></li>
-
- <li><a href="/philosophy/push-copyright-aside.html">Науката 
трябва да „остави 
-авторското право настрана“</a>, друго 
съчинение на <a 
-href="http://www.stallman.org";>Ричард Столман</a>, което 
се появи в <a 
-href="http://www.nature.com/nature/debates/e-access/Articles/stallman.html";>Уеб-дебати
 
-за природата</a> през 2001 г., обяснява как 
авторското право възпрепятства 
-напредъка в научните изследвания.
-   <ul>
-    <li>Може да се заинтересувате от <a 
-href="http://www.publiclibraryofscience.org";>Публичната 
библиотека за 
-наука</a>, която е посветена на правенето на 
научните изследвания свободно 
-достъпни за всички в Интернет.</li>
-    <li>Една <a 
-href="http://www.nature.com/cgi-taf/DynaPage.taf?file=/nature/journal/v425/n6960/full/425752b_fs.html";>свързана
 
-с темата статия</a> описва как основните 
научни организации в Германия са 
-издали съвместна декларация в поддръжка 
на осигуряването на свободна научна 
-информация чрез Интернет.</li>
- </ul></li>
-
- <li><a href="/philosophy/ms-doj-tunney.html">Становището на 
ФСС в отговор на 
-предложената преработена крайна присъда 
по делото „Майкрософт срещу САЩ“, 
-изпратено до Министерството на 
правосъдието на САЩ под „Tunney Act“</a>.</li>
-
- <li><a href="/philosophy/new-monopoly.html">Конгресът на САЩ 
заплашва да 
-установи нов вид монопол</a>, опит на 
Конгреса да създаде частен монопол над 
-повтарянето на публично известна 
информация.</li>
+ <li><a href="/philosophy/right-to-read.html">The Right to Read: A Dystopian
+Short Story</a> by <a href="http://www.stallman.org/";> Richard 
Stallman</a></li>
+</ul>
 
- <li>Във <a 
-href="http://www.eff.org/IP/DMCA/Felten_v_RIAA/20010606_eff_felten_pr.html";>Фелтен
 
-срещу RIAA</a>, учени искат съд да постанови, 
че Законът за авторско право в 
-цифровото хилядолетие (Digital Millennium Copyright Act 
— DMCA) не им 
-забранява да публикуват своите 
изследвания.</li>
+<h4>The propaganda term <a
+href="/philosophy/words-to-avoid.html#IntellectualProperty">
+&ldquo;Intellectual Property&rdquo;</a></h4>
+<ul>
+ <li><a href="/philosophy/no-ip-ethos.html">Don't Let &ldquo;Intellectual
+Property&rdquo; Twist Your Ethos</a>, by Richard&nbsp;M. Stallman.</li>
 
- <li><a href="http://www.eff.org/IP/Video/MPAA_DVD_cases/";>Архив на 
EFF 
-„Интелектуална собственост: Случаи с DVD на 
Американската асоциация на 
-кинопроизводителите (MPAA — Motion Picture Association of 
America)“</a></li>
+ <li>Comments from Richard Stallman on <a 
href="/philosophy/ipjustice.html">the
+ICLC's rejection of the IP Enforcement Directive</a></li>
 
-<!-- This link is broken
-    <li><a href="http://www.humaninfo.org/copyrigh.htm";>Examples of 
Excellent Copyright Policies</a></li>
-    -->
-<li><a href="/philosophy/reevaluating-copyright.html">Преоценка на 
авторското 
-право: Обществото трябва да 
възтържествува</a></li>
+ <li>Richard Stallman has written <a href="/philosophy/boldrin-levine.html">a
+review of Boldrin and Levine's &ldquo;The case against intellectual
+property.&rdquo;</a></li>
 
- <li><a href="/philosophy/right-to-read.bg.html">Правото да 
четеш: Кратка 
-дистопична история</a> от <a 
href="http://www.stallman.org/";>Ричард 
-Столман</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/not-ipr.html">Did You Say &ldquo;Intellectual
+Property&rdquo;? It's a Seductive Mirage</a>. An essay on the true meaning
+of the phrase &ldquo;Intellectual Property&rdquo;, by Richard M. Stallman</li>
+</ul>
 
- <li><a 
-href="http://cyber.law.harvard.edu/openlaw/eldredvashcroft/cyber/complaint_orig.html";>Елдред
 
-срещу Рино</a> е относно съдебен процес за 
отхвърлянето на закон, който 
-увеличава срока на авторското право с още 
20 години.</li>
+<h4>Patents</h4>
+<ul>
+ <li><a href="/philosophy/w3c-patent.html">Позицията на ФСС 
относно патентната
+политика на консорциума W3 за патенти „без 
необходимост от
+възнаграждения“</a>, пренаписана</li>
 
- <li><a href="/philosophy/wassenaar.html">Търсят се 
доброволци за разработката на 
-софтуер за шифриране в страни без контрол 
върху износа</a>.</li>
+ <li><a href="/philosophy/guardian-article.html">Това е приказка 
за борбата</a>,
+леко променена версия на статията, 
първоначално публикувана в лондонския <a
+href="http://www.guardian.co.uk";>Гардиан</a> от <a
+href="http://www.stallman.org";>Ричард Столман</a> и Ник 
Хил.</li>
 
  <li>Как да защитаваме <a 
href="/philosophy/protecting.html">Правото да пишем 
 софтуер</a> (независимо дали е свободен или 
не)</li>
 
- <li><a href="/philosophy/dat.html">The Right Way to Tax DAT</a></li>
-
- <li>Как да защитаваме <a 
href="/philosophy/basic-freedoms.html">Свободата на 
-словото, печата и сдружаването</a> в 
Интернет</li>
-
- <li><a href="/philosophy/censoring-emacs.html">Цензуриране на 
моя софтуер</a>, 
-от <a href="http://www.stallman.org";>Ричард Столман</a></li>
+ <li>In <a
+href="http://www.eff.org/IP/DMCA/Felten_v_RIAA/20010606_eff_felten_pr.html";>
+Felten v. RIAA</a>, scientists are asking a court to rule that the Digital
+Millennium Copyright Act (DMCA) does not prohibit them from publishing their
+research.</li>
 
- <li><a href="/philosophy/privacyaction.html">Защитавайте 
личната 
-неприкосновеност на пощата</a>, кампания за 
противопоставяне срещу 
-предложеното правило от Пощенските служби 
на САЩ да се събира лична 
-информация от клиентите.</li>
+ <li><a href="http://www.eff.org/IP/Video/MPAA_DVD_cases/";>Архив на EFF
+„Интелектуална собственост: Случаи с DVD на 
Американската асоциация на
+кинопроизводителите (MPAA — Motion Picture Association of 
America)“</a></li>
 
  <li><a 
href="/philosophy/patent-reform-is-not-enough.html">Патентната 
реформа не 
 е достатъчна</a></li>
@@ -308,52 +284,14 @@
 
  <li><a href="/philosophy/amazon.html">Бойкотирайте 
„Амазон“!</a></li>
 
- <li><a href="/philosophy/ucita.html">Защо трябва да се 
борим срещу UCITA</a></li>
-
- <li><a 
-href="http://www.infoworld.com/articles/op/xml/00/11/27/001127opfoster.xml";>Свят
 
-с UCITA може да позволи незначителен надпис 
със ситен шрифт да натежи спрямо 
-истинското разрешение на проблема</a> от Ед 
Фостър <a 
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a></li>
-
- <li><a href="/philosophy/freedom-or-copyright.html">Свобода или 
авторско 
-право?</a> от <a href="http://www.stallman.org/";>Ричард 
Столман</a></li>
-
- <li><a href="/philosophy/freedom-or-copyright-old.html">Свобода 
или авторско 
-право?</a>, по-стара версия на есето.</li>
-
  <li><a href="http://www.researchoninnovation.org/patent.pdf"; 
 id="SequentialIPandI">Последователни нововъведения, 
патенти и имитации</a> е 
 работа, която представя математически 
модел, показващ как патентите спъват 
 развитието в сфери като софтуера.</li>
 
-  <li><a href="copyright-versus-community.html" 
id="StallmanTalkLSM">Авторското 
-право срещу общността в ерата на 
компютърните мрежи</a>: дословен препис на 
-речта на <a href="http://www.stallman.org";> Ричард 
Столман</a> на 
-конференцията „Ложисиел либре“ през юли 
2000 г.</li>
-
  <li><a href="/philosophy/hague.html">Зло от Хага</a>.</li>
 
  <li><a 
-href="http://www.oii.ox.ac.uk/resources/feedback/OIIFB_GPL2_20040903.pdf";>Превод
 
-на английски език на </a>известното решение 
на Регионалния съд в Мюнхен 
-(Германия) относно прилагането и 
валидността на GPL. Преводът е направен от 
-Оксфордския Интернет институт.</li>
-
-  <li><a href="/philosophy/not-ipr.html">Да не би да казахте 
„интелектуална 
-собственост“? Това е съблазнителен 
мираж</a>. Есе за истинското значение 
-на фразата „интелектуална собственост“, 
от Ричард Столман.</li>
-
-  <li><a href="/philosophy/second-sight.html">Свободният 
софтуер и 
-(е-)правителството</a>. Статия, първоначално 
публикувана в „Гардиан“ под 
-заглавието „Second Sight“, от Ричард Столман.</li>
-
-  <li><a 
-href="http://www.virtueel.com/upd/ins_opinions.rxml?cust=212&amp;id=967";>Свободният
 
-софтуер и поддържането на разработката</a> 
— Кратка статия от Ричард Столман 
-относно използването на собственически 
софтуер в културата.</li>
-
-  <li><a 
 
href="http://technology.guardian.co.uk/online/comment/story/0,12449,1540984,00.html";>Кратък
 
 отдих</a>. Статия от Ричард М. Столман, 
публикувана в <a 
 href="http://www.guardian.co.uk";>Гардиан</a>.</li>
@@ -366,6 +304,85 @@
  <li><a href="/philosophy/trivial-patent.html">Анатомията на 
един тривиален 
 патент</a>, от Ричард М. Столман.</li>
 
+ <li><a href="/philosophy/gif.html">Защо няма файлове във 
формат GIF на
+уеб-страниците на проекта GNU</a>. Въпреки, че 
тази история е историческа
+илюстрация на опасността от софтуерните 
патенти, тези конкретни патенти вече
+не са проблем. За подробности относно <a
+href="/server/fsf-html-style-sheet.html#UseofGraphics">нашата 
политика за
+уеб-страниците по отношение на файлове във 
формат GIF</a>, вижте нашите <a
+href="/server/standards/">напътствия</a>.</li>
+</ul>
+
+
+<h4>Cultural and Social Issues</h4>
+
+<ul>
+ <li><a href="/philosophy/wsis.html">Световна среща на 
високо равнище за
+информационно общество</a></li>
+
+ <li><a href="/philosophy/lessig-fsfs-intro.html">Въведението от 
Лорънс Лесиг</a>
+към <a href="/doc/book13.html"><i>Свободен софтуер, 
свободно общество:
+Избрани есета на Ричард М. Столман</i></a> е 
достъпно за четене.</li>
+
+ <li><a href="/philosophy/wassenaar.html">Търсят се 
доброволци за разработката на
+софтуер за шифриране в страни без контрол 
върху износа</a>.</li>
+
+ <li>How to Protect the <a href="/philosophy/basic-freedoms.html"> Freedoms of
+Speech, Press, and Association</a> on the Internet</li>
+
+ <li><a href="/philosophy/privacyaction.html">Защитавайте 
личната
+неприкосновеност на пощата</a>, кампания за 
противопоставяне срещу
+предложеното правило от Пощенските служби 
на САЩ да се събира лична
+информация от клиентите.</li>
+
+ <li><a href="/philosophy/ucita.html">Защо трябва да се 
борим срещу UCITA</a></li>
+
+ <li><a
+href="http://www.infoworld.com/articles/op/xml/00/11/27/001127opfoster.xml";>
+A world with UCITA may allow fine print to outweigh the right thing</a> by
+Ed Foster <a href="mailto:address@hidden";>
+&lt;address@hidden&gt;</a></li>
+
+ <li><a href="/philosophy/second-sight.html">Free Software and 
(e-)Government</a>
+&mdash; an article from The Guardian, by Richard Stallman (originally
+published under the title &ldquo;Second Sight&rdquo;).</li>
+
+ <li><a href="http://www.insnet.org/ins_headlines.rxml?cust=212&amp;id=967";> 
Free
+Software and Sustainable Development</a> &mdash; A short article by Richard
+Stallman regarding the use of proprietary software in cultural 
development.</li>
+
+</ul>
+
+
+<h4>Misc</h4>
+<ul>
+ <li><a href="/philosophy/sun-in-night-time.bg.html">Любопитният 
инцидент със
+„Сън“ в късна доба</a>, от Ричард М. 
Столман.</li>
+
+ <li><a href="http://counterpunch.org/baker08192004.html";>Why We Need 
&ldquo;Free
+Software&rdquo; Voting Machines</a></li>
+
+ <li><a href="/philosophy/sco/sco-gnu-linux.html">SCO, GNU, and Linux</a>, by
+Richard Stallman, discusses how SCO's lawsuit against IBM pertains to the
+work of the GNU project. Please see the <a
+href="/philosophy/sco/sco.html">FSF SCO Response Page</a> for more details
+on this subject.</li>
+
+ <li><a href="/philosophy/ms-doj-tunney.html">Становището на 
ФСС в отговор на
+предложената преработена крайна присъда 
по делото „Майкрософт срещу САЩ“,
+изпратено до Министерството на 
правосъдието на САЩ под „Tunney Act“</a>.</li>
+
+ <li><a href="/philosophy/new-monopoly.html">Конгресът на САЩ 
заплашва да
+установи нов вид монопол</a>, опит на 
Конгреса да създаде частен монопол над
+повтарянето на публично известна 
информация.</li>
+
+ <li><a href="/philosophy/dat.html">The Right Way to Tax DAT</a></li>
+
+ <li><a href="/philosophy/censoring-emacs.html">Цензуриране на 
моя софтуер</a>,
+от <a href="http://www.stallman.org";>Ричард Столман</a></li>
+
+ <li><a href="/philosophy/motivation.html">Проучванията 
показват, че
+възнаграждението често не е мотивиращ 
фактор</a></li>
 </ul>
 
 <h3 id="terminology">Терминология и определения</h3>
@@ -397,28 +414,9 @@
 Столман</li>
  <li><a href="/philosophy/social-inertia.html">Преодоляване на 
социалната 
 инерция</a>, от Ричард М. Столман</li>
+ <li><a href="/philosophy/compromise.html">Avoiding Ruinous 
Compromises</a></li>
 </ul>
 
-<h3>Изображения във формат GIF</h3>
-
-<ul>
- <li><a href="/philosophy/gif.html">Защо няма файлове във 
формат GIF на 
-уеб-страниците на проекта GNU</a>. Въпреки, че 
тази история е историческа 
-илюстрация на опасността от софтуерните 
патенти, тези конкретни патенти вече 
-не са проблем. За подробности относно <a 
-href="/server/fsf-html-style-sheet.html#UseofGraphics">нашата 
политика за 
-уеб-страниците по отношение на файлове във 
формат GIF</a>, вижте нашите <a 
-href="/server/standards/">напътствия</a>.</li>
-</ul>
-
-
-<h3>Мотивация</h3>
-<ul>
- <li><a href="/philosophy/motivation.html">Проучванията 
показват, че 
-възнаграждението често не е мотивиращ 
фактор</a></li>
-</ul>
-
-
 <h3>Philosophical humor</h3>
 
 <ul>
@@ -443,7 +441,6 @@
 </div>
 
 <!--#include virtual="/server/footer.bg.html" -->
-
 <div id="footer">
 <p>
 Моля, отправяйте въпроси относно ФСС и GNU 
по е-поща: <a 
@@ -487,32 +484,32 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2008/07/13 18:25:40 $
+$Date: 2008/12/21 19:26:02 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 
-<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  
- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   
- with the webmasters first. 
- Please make sure the copyright date is consistent with the document 
- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
+<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
+<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
+<!-- with the webmasters first. -->
+<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
+<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
 <div id="translations">
 <h4>Други преводи на тази страница</h4>
 
-<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original 
- language if possible, otherwise default to English 
- If you do not have it English, please comment what the 
- English is. If you add a new language here, please 
- advise address@hidden and add it to 
-  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG 
-  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html 
-   one of the lists under the section "Translations Underway" 
-  - if there is a translation team, you also have to add an alias 
-   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases 
- Please also check you have the 2 letter language code right versus 
-   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
+<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
+<!-- language if possible, otherwise default to English -->
+<!-- If you do not have it English, please comment what the -->
+<!-- English is. If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+<!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
 <ul class="translations-list">
 <!-- Arabic -->
 <li><a 
href="/philosophy/philosophy.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
@@ -564,8 +561,6 @@
 <li><a 
href="/philosophy/philosophy.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
 <!-- Serbian -->
 <li><a 
href="/philosophy/philosophy.sr.html">&#x0421;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
-<!-- Turkish -->
-<li><a 
href="/philosophy/philosophy.tr.html">T&#x00fc;rk&#x00e7;e</a>&nbsp;[tr]</li>
 <!-- Chinese (Traditional) -->
 <li><a 
href="/philosophy/philosophy.zh-tw.html">&#x7e41;&#x9ad4;&#x4e2d;&#x6587;</a>&nbsp;[zh-tw]</li>
 </ul>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]