trans-coord-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

trans-coord/gnun home.bg.shtml philosophy/philo...


From: Yavor Doganov
Subject: trans-coord/gnun home.bg.shtml philosophy/philo...
Date: Mon, 28 Apr 2008 20:25:23 +0000

CVSROOT:    /sources/trans-coord
Module name:  trans-coord
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/04/28 20:25:22

Modified files:
    gnun      : home.bg.shtml 
    gnun/philosophy: philosophy.bg.html 
    gnun/server  : takeaction.bg.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/home.bg.shtml?cvsroot=trans-coord&r1=1.29&r2=1.30
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/philosophy.bg.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.14&r2=1.15
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/server/takeaction.bg.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.12&r2=1.13

Patches:
Index: home.bg.shtml
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/home.bg.shtml,v
retrieving revision 1.29
retrieving revision 1.30
diff -u -b -r1.29 -r1.30
--- home.bg.shtml    26 Apr 2008 20:25:25 -0000   1.29
+++ home.bg.shtml    28 Apr 2008 20:25:22 -0000   1.30
@@ -226,9 +226,9 @@
  <li><strong>Граждани на САЩ:</strong> <a 
 href="/server/takeaction.html#antidmca">Подпишете петиции 
срещу софтуерните 
 патенти и ЗАПЦХ (DMCA)</a>.</li>
- <li><strong>Long-term contribution:</strong> <a 
-href="/server/takeaction.html#unmaint">Take over an unmaintained GNU 
-package:</a> <a href="/software/ddd/">ddd</a>, <a 
+ <li><strong>Дългосрочен принос:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#unmaint">Поемете разработката 
на неподдържан 
+пакет на GNU:</a> <a href="/software/ddd/">ddd</a>, <a 
 href="/software/ffp/">ffp</a>, <a 
 href="/software/gnuprologjava/">gnuprologjava</a>, <a 
 href="/software/gnutrition/">gnutrition</a>, <a 
@@ -298,7 +298,7 @@
 <p><!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
  
-  $Date: 2008/04/26 20:25:25 $
+  $Date: 2008/04/28 20:25:22 $
  
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: philosophy/philosophy.bg.html
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/philosophy.bg.html,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- philosophy/philosophy.bg.html    26 Apr 2008 20:25:26 -0000   1.14
+++ philosophy/philosophy.bg.html    28 Apr 2008 20:25:22 -0000   1.15
@@ -363,9 +363,9 @@
 е добре да се избягват</li>
  <li><a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.bg.html">Защо 
„отвореният 
 код“ пропуска най-важното за свободния 
софтуер</a></li>
- <li><a href="/philosophy/free-software-for-freedom.html">&ldquo;Open Source 
-Software&rdquo; or &ldquo;Free Software&rdquo;?</a> (This is an older essay 
-about the same topic as the previous one.)</li>
+ <li><a 
href="/philosophy/free-software-for-freedom.bg.html">„Софтуер с 
отворен 
+код“ или „свободен софтуер“?</a> (Това е 
по-старо есе на същата тема като 
+горното.)</li>
  <li>Ричард Столман е написал <a 
href="/philosophy/drdobbs-letter.html">писмо до 
 редактора</a> на „Д-р Добс джърнъл“ през 
юни, което обяснява по-подробно 
 разликата между Движението за свободен 
софтуер и кампанията за софтуер с 
@@ -1070,7 +1070,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2008/04/26 20:25:26 $
+$Date: 2008/04/28 20:25:22 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/takeaction.bg.html
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/server/takeaction.bg.html,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- server/takeaction.bg.html  26 Apr 2008 20:25:27 -0000   1.12
+++ server/takeaction.bg.html  28 Apr 2008 20:25:22 -0000   1.13
@@ -111,12 +111,12 @@
 </dl>
 
 <dl>
-<dt><a id="unmaint"><b>Take over an unmaintained GNU package:</b></a> <a 
-href="/software/ddd/">ddd</a>, <a href="/software/ffp/">ffp</a>, <a 
+<dt><a id="unmaint"><b>Поемете разработката на 
неподдържан пакет на GNU:</b></a> 
+<a href="/software/ddd/">ddd</a>, <a href="/software/ffp/">ffp</a>, <a 
 href="/software/gnuprologjava/">gnuprologjava</a>, <a 
 href="/software/gnutrition/">gnutrition</a>, <a 
 href="/software/gtkeyboard/">gtkeyboard</a>, <a href="/software/gv/">gv</a>, 
-<a href="/software/mifluz/">mifluz</a>, <a 
+<a href="/software/mifluz">mifluz</a>, <a 
 href="/software/vmslib/">vmslib</a>.
 </dt>
 <dd>
@@ -234,7 +234,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2008/04/26 20:25:27 $
+$Date: 2008/04/28 20:25:22 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]