trans-coord-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

trans-coord/gnun/philosophy free-software-for-f...


From: Yavor Doganov
Subject: trans-coord/gnun/philosophy free-software-for-f...
Date: Mon, 21 Apr 2008 20:25:14 +0000

CVSROOT:    /sources/trans-coord
Module name:  trans-coord
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/04/21 20:25:14

Modified files:
    gnun/philosophy: free-software-for-freedom.bg.html 
             philosophy.bg.html 
    gnun/philosophy/po: free-software-for-freedom.bg.po 
              free-software-for-freedom.pot 
              philosophy.bg.po philosophy.pot 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/free-software-for-freedom.bg.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.3&r2=1.4
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/philosophy.bg.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.12&r2=1.13
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/po/free-software-for-freedom.bg.po?cvsroot=trans-coord&r1=1.1&r2=1.2
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/po/free-software-for-freedom.pot?cvsroot=trans-coord&r1=1.1&r2=1.2
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/po/philosophy.bg.po?cvsroot=trans-coord&r1=1.9&r2=1.10
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/philosophy/po/philosophy.pot?cvsroot=trans-coord&r1=1.6&r2=1.7

Patches:
Index: free-software-for-freedom.bg.html
===================================================================
RCS file: 
/sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/free-software-for-freedom.bg.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- free-software-for-freedom.bg.html  20 Feb 2008 21:25:15 -0000   1.3
+++ free-software-for-freedom.bg.html  21 Apr 2008 20:25:13 -0000   1.4
@@ -138,7 +138,6 @@
 
 <p>
 <!-- The <a href="http://da.state.ks.us/itec/TechArchPt6ver80.pdf";> state of
-
 Kansas</a> published a similar definition: -->
 Не мисля, че той нарочно е решил да отх
върли или да оспори „официалната“ 
 дефиниция. Според мен той просто е 
приложил конвенциите на английския език, 
@@ -406,7 +405,10 @@
 with the webmasters first. 
 Please make sure the copyright date is consistent with the document 
 and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
-<div style="font-size: small;"><b>Бележки на преводача</b>:
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+<b>Бележки на преводача</b>:
 <ol>
 <li id="TransNote1">Спорно е дали изобщо може да се 
нарече движение;
   по-скоро е кампания или инициатива.</li>
@@ -458,7 +460,10 @@
 </p>
 
 
-<div class="translators-credits"><b>Превод</b>: Явор Доганов 
<a 
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+<b>Превод</b>: Явор Доганов <a 
 href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, 2007 г.</div>
 <p>Моля, докладвайте грешки и предложения 
относно българския превод
 чрез
@@ -470,7 +475,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2008/02/20 21:25:15 $
+$Date: 2008/04/21 20:25:13 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -499,7 +504,7 @@
 <!-- German -->
 <li><a 
href="/philosophy/free-software-for-freedom.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
 <!-- English -->
-<li><a 
href="/philosophy/free-software-for-freedom.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<li><a 
href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Spanish -->
 <li><a 
href="/philosophy/free-software-for-freedom.es.html">Espa&ntilde;ol</a>&nbsp;[es]</li>
 <!-- French -->

Index: philosophy.bg.html
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/philosophy.bg.html,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- philosophy.bg.html 23 Mar 2008 20:25:11 -0000   1.12
+++ philosophy.bg.html 21 Apr 2008 20:25:13 -0000   1.13
@@ -363,9 +363,9 @@
 е добре да се избягват</li>
  <li><a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.bg.html">Защо 
„отвореният 
 код“ пропуска най-важното за свободния 
софтуер</a></li>
- <li><a 
href="/philosophy/free-software-for-freedom.bg.html">„Софтуер с 
отворен 
-код“ или „свободен софтуер“?</a> (Това е 
по-старо есе на същата тема като 
-горното.)</li>
+ <li><a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">&ldquo;Open 
Source 
+Software&rdquo; or &ldquo;Free Software&rdquo;?</a> (This is an older essay 
+about the same topic as the previous one.)</li>
  <li>Ричард Столман е написал <a 
href="/philosophy/drdobbs-letter.html">писмо до 
 редактора</a> на „Д-р Добс джърнъл“ през 
юни, което обяснява по-подробно 
 разликата между Движението за свободен 
софтуер и кампанията за софтуер с 
@@ -1070,7 +1070,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2008/03/23 20:25:11 $
+$Date: 2008/04/21 20:25:13 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: po/free-software-for-freedom.bg.po
===================================================================
RCS file: 
/sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/po/free-software-for-freedom.bg.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- po/free-software-for-freedom.bg.po 15 Feb 2008 13:47:18 -0000   1.1
+++ po/free-software-for-freedom.bg.po 21 Apr 2008 20:25:13 -0000   1.2
@@ -6,13 +6,13 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-software-for-freedom.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-02-06 16:25-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-04-21 16:25-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-02-15 15:43+0200\n"
 "Last-Translator: Yavor Doganov <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8-bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:3
@@ -831,7 +831,8 @@
 "софтуер, свободно общество: избрани есета 
от Ричард М. Столман</cite></a>."
 
 # type: Content of: <div>
-#: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:418
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:420
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr ""
 "<b>Бележки на преводача</b>:\n"
@@ -857,7 +858,7 @@
 "</ol>"
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:424
+#: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:426
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
@@ -872,7 +873,7 @@
 "address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:434
+#: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:436
 msgid ""
 "Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
 "\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
@@ -883,7 +884,7 @@
 "преводи на тази статия."
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:441
+#: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:443
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1998, 1999, 2000, 2001, 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
 msgstr ""
@@ -891,14 +892,14 @@
 "софтуер"
 
 # type: Content of: <div><address>
-#: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:443
+#: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:445
 msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
 msgstr ""
 "Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA "
 "02110, USA"
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:444
+#: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:446
 msgid ""
 "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
 "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
@@ -909,7 +910,8 @@
 "запазена."
 
 # type: Content of: <div><div>
-#: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:450
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:454
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
 "<b>Превод</b>: Явор Доганов <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
@@ -917,11 +919,11 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
-#: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:452
+#: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:456
 msgid "Updated:"
 msgstr "Последно обновяване:"
 
 # type: Content of: <div><h4>
-#: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:460
+#: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:464
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Други преводи на тази страница"

Index: po/free-software-for-freedom.pot
===================================================================
RCS file: 
/sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/po/free-software-for-freedom.pot,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- po/free-software-for-freedom.pot  6 Feb 2008 21:25:14 -0000    1.1
+++ po/free-software-for-freedom.pot  21 Apr 2008 20:25:13 -0000   1.2
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-02-06 16:25-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-04-21 16:25-0400\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -202,7 +202,6 @@
 msgstr ""
 
 #. The <a href="http://da.state.ks.us/itec/TechArchPt6ver80.pdf";> state of
-#
 #. Kansas</a> published a similar definition: 
 # type: Content of: <p>
 #: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:145
@@ -567,13 +566,14 @@
 "Free Society: The Selected Essays of Richard M. Stallman</cite></a>."
 msgstr ""
 
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 # type: Content of: <div>
-#: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:418
+#: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:420
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:424
+#: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:426
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a "
 "href=\"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
"
@@ -583,7 +583,7 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:434
+#: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:436
 msgid ""
 "Please see the <a "
 "href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations README</a> "
@@ -591,37 +591,38 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:441
+#: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:443
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1998, 1999, 2000, 2001, 2007 Free Software Foundation, "
 "Inc.,"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><address>
-#: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:443
+#: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:445
 msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:444
+#: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:446
 msgid ""
 "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
 "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
 "copyright notice, are preserved."
 msgstr ""
 
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 # type: Content of: <div><div>
-#: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:450
+#: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:454
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
 
 #. timestamp start 
 # type: Content of: <div><p>
-#: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:452
+#: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:456
 msgid "Updated:"
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <div><h4>
-#: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:460
+#: ../../philosophy/po/free-software-for-freedom.proto:464
 msgid "Translations of this page"
 msgstr ""

Index: po/philosophy.bg.po
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/po/philosophy.bg.po,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- po/philosophy.bg.po 22 Mar 2008 20:36:48 -0000   1.9
+++ po/philosophy.bg.po 21 Apr 2008 20:25:13 -0000   1.10
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: philosophy.html\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-03-22 16:25-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-04-21 16:25-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-03-22 22:33+0200\n"
 "Last-Translator: Yavor Doganov <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <address@hidden>\n"
@@ -1037,8 +1037,9 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #: ../../philosophy/po/philosophy.proto:340
+#, fuzzy
 msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/free-software-for-freedom.html\">&ldquo;Open Source "
+"<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">&ldquo;Open Source "
 "Software&rdquo; or &ldquo;Free Software&rdquo;?</a> (This is an older essay "
 "about the same topic as the previous one.)"
 msgstr ""

Index: po/philosophy.pot
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/philosophy/po/philosophy.pot,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- po/philosophy.pot  22 Mar 2008 20:25:14 -0000   1.6
+++ po/philosophy.pot  21 Apr 2008 20:25:14 -0000   1.7
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-03-22 16:25-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-04-21 16:25-0400\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -801,7 +801,7 @@
 # type: Content of: <ul><li>
 #: ../../philosophy/po/philosophy.proto:340
 msgid ""
-"<a href=\"/philosophy/free-software-for-freedom.html\">&ldquo;Open Source "
+"<a href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">&ldquo;Open Source "
 "Software&rdquo; or &ldquo;Free Software&rdquo;?</a> (This is an older essay "
 "about the same topic as the previous one.)"
 msgstr ""
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]