trans-coord-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

trans-coord/gnun gnu/linux-and-gnu.bg.html serv...


From: Yavor Doganov
Subject: trans-coord/gnun gnu/linux-and-gnu.bg.html serv...
Date: Tue, 04 Mar 2008 21:25:08 +0000

CVSROOT:    /sources/trans-coord
Module name:  trans-coord
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/03/04 21:25:08

Modified files:
    gnun/gnu    : linux-and-gnu.bg.html 
Added files:
    gnun/server  : banner.tr.html footer-text.tr.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/gnu/linux-and-gnu.bg.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.4&r2=1.5
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/server/banner.tr.html?cvsroot=trans-coord&rev=1.1
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/server/footer-text.tr.html?cvsroot=trans-coord&rev=1.1

Patches:
Index: gnu/linux-and-gnu.bg.html
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/gnu/linux-and-gnu.bg.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- gnu/linux-and-gnu.bg.html  3 Mar 2008 21:25:07 -0000    1.4
+++ gnu/linux-and-gnu.bg.html  4 Mar 2008 21:25:07 -0000    1.5
@@ -183,23 +183,24 @@
 
href="http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux";>http://foldoc.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Linux</a>.</p>
 
 <p>
-Addendum: Aside from GNU, one other project has independently produced a 
-free Unix-like operating system. This system is known as BSD, and it was 
-developed at UC Berkeley. It was non-free in the 80s, but became free in 
-the early 90s. A free operating system that exists today<a 
-href="#newersystems">(4)</a> is almost certainly either a variant of the GNU 
-system, or a kind of BSD system.</p>
+Допълнение: Освен GNU, един друг проект 
независимо издаде свободна 
+операционна система, подобна на Юникс. 
Тази система е позната като BSD и е 
+била разработена в Калифорнийския 
университет в Бъркли. Тя беше несвободна 
+през 80-те, но стана свободна в началото на 
90-те години. Една свободна 
+операционна система, съществуваща днес<a 
href="#newersystems">(4)</a>, е 
+почти със сигурност или вариант на 
системата GNU, или разновидност на 
+системата BSD.</p>
 
 <p>
-People sometimes ask whether BSD too is a version of GNU, like GNU/Linux. 
-The BSD developers were inspired to make their code free software by the 
-example of the GNU Project, and explicit appeals from GNU activists helped 
-persuade them, but the code had little overlap with GNU. BSD systems today 
-use some GNU programs, just as the GNU system and its variants use some BSD 
-programs; however, taken as wholes, they are two different systems that 
-evolved separately. The BSD developers did not write a kernel and add it to 
-the GNU system, and a name like GNU/BSD would not fit the situation.<a 
-href="#gnubsd">(5)</a></p>
+Хората понякога питат дали BSD също е версия 
на GNU, както GNU/Линукс. 
+Разработчиците на BSD бяха вдъхновени да 
направят кода си свободен софтуер 
+по примера на проекта GNU и определени 
призиви на активисти на GNU помогнаха 
+те да бъдат убедени, но кодът на BSD има 
малко припокриване с GNU. Днес 
+системите BSD използват някои програми на 
GNU, както и системата GNU и 
+вариантите ѝ използват някои програми на 
BSD. Но взети заедно, те са две 
+различни системи, които са се развили 
отделно. Разработчиците на BSD не 
+просто са написали ядро, което после са 
добавили към системата GNU, така че 
+име като GNU/BSD би било неподходящо.<a 
href="#gnubsd">(5)</a></p>
 
 <h3>Бележки:</h3>
 <ol>
@@ -221,12 +222,13 @@
 href="/software/libc/libc.html">библиотеката на GNU за 
Си</a>.</li>
 
 <li>
-<a id="newersystems"></a>Since that was written, a nearly-all-free 
-Windows-like system has been developed, but technically it is not at all 
-like GNU or Unix, so it doesn't really affect this issue. Most of the 
-kernel of Solaris has been made free, but if you wanted to make a free 
-system out of that, aside from replacing the missing parts of the kernel, 
-you would also need to put it into GNU or BSD.</li>
+<a id="newersystems"></a>Откакто това бе написано, бе 
разработена почти 
+напълно свободна система, подобна на 
„Уиндоус“. Но от техническа гледна 
+точка тя съвсем не е като GNU или „Юникс“, 
така че няма връзка с този 
+въпрос. По-голямата част от ядрото на 
„Соларис“ също бе издадено като 
+свободен софтуер, но за да получите 
свободна система с него, е необходимо да 
+го комбинирате с GNU или BSD, както и да 
замените липсващите части на 
+ядрото.</li>
 
 <li>
 <a id="gnubsd"></a>От друга страна, в годините след 
написването на тази 
@@ -291,7 +293,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2008/03/03 21:25:07 $
+$Date: 2008/03/04 21:25:07 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: server/banner.tr.html
===================================================================
RCS file: server/banner.tr.html
diff -N server/banner.tr.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ server/banner.tr.html    4 Mar 2008 21:25:08 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,69 @@
+<style type="text/css" media="all">
address@hidden url('/style.css');
+</style>
+
+<style type="text/css" media="print">
address@hidden url('/print.css');
+</style>
+</head>
+
+<body>
+
+  <div id="toplinks"><span class="netscape4"><a href="#content">İçeriğe 
atla</a> | </span><a 
+href="#translations">Bu sayfanın çevirileri</a></div>
+
+<div id="null-wrapper">
+
+<!-- enable this div if there something urgent for us to do -->
+<div id="urgent">
+
+     <p style="text-align: center;"><a 
href="http://www.fsf.org/blogs/community/boycottTrendMicro.html";>Özgür 
+Yazılım Vakfı'na katılın ve Trend Micro'ya karşı direnin!</a></p>
+
+     </div>
+
+             <div id="searcher">
+
+ <form method="get" action="http://www.gnu.org/cgi-bin/estseek.cgi";>
+  <div><label for="phrase">Ara:</label> <input name="phrase" id="phrase" 
+type="text" size="35" accesskey="s" /> <input type="submit" value="Bul" 
/></div>
+                </form>
+            </div>
+
+
+   <div id="header">
+
+    <div class="inner">
+
+    <h1 id="logo"><a href="/">GNU İşletim Sistemi</a></h1>
+
+    <ul id="links">
+
+     <li><a 
+href="https://www.fsf.org/associate/support_freedom/join_fsf?referrer=2442";>Özgür
 
+Yazılım Vakfı'na bugün katılın!</a></li>
+     <li id="tabContactUs"><a 
href="/links/links.html#FreeGNULinuxDistributions">Özgür GNU/Linux 
+dağıtımları</a></li>
+     <li><a href="http://www.fsf.org/";>Özgür Yazılım Vakfı</a></li>
+    </ul>
+
+   </div>
+
+   </div>
+
+   <div id="navigation">
+    <div class="inner">
+    <ul>
+     <li id="tabMenu"><a href="/">Giriş</a></li>
+     <li id="tabAboutGNU"><a href="/gnu/gnu.html">Bilgiler</a></li>
+     <li id="tabSoftware"><a 
href="/software/software.html">Özgür&nbsp;Yazılım</a></li>
+     <li id="tabPhilosophy"><a 
href="/philosophy/philosophy.html">Görüşlerimiz</a></li>
+     <li id="tabLicenses"><a 
href="/licenses/licenses.html">Lisans&nbsp;Sözleşmeleri</a></li>
+     <li><a href="/server/sitemap.html">Dizin</a></li>
+     <li><a href="/help/help.html">Bize&nbsp;Yardım&nbsp;Edin</a></li>
+    </ul>
+    </div>
+   </div>
+
+<div id="content" class="inner">
+

Index: server/footer-text.tr.html
===================================================================
RCS file: server/footer-text.tr.html
diff -N server/footer-text.tr.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ server/footer-text.tr.html 4 Mar 2008 21:25:08 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,3 @@
+<div class="inner" id="backtotop">
+<p><a href="#header">başa dön</a></p>
+</div>
\ No newline at end of file
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]