trans-coord-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

trans-coord/gnun/gnu/po linux-and-gnu.bg.po


From: Yavor Doganov
Subject: trans-coord/gnun/gnu/po linux-and-gnu.bg.po
Date: Tue, 04 Mar 2008 05:33:58 +0000

CVSROOT:    /cvsroot/trans-coord
Module name:  trans-coord
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  08/03/04 05:33:58

Modified files:
    gnun/gnu/po  : linux-and-gnu.bg.po 

Log message:
    Update translation.

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/gnu/po/linux-and-gnu.bg.po?cvsroot=trans-coord&r1=1.2&r2=1.3

Patches:
Index: linux-and-gnu.bg.po
===================================================================
RCS file: /cvsroot/trans-coord/trans-coord/gnun/gnu/po/linux-and-gnu.bg.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- linux-and-gnu.bg.po 3 Mar 2008 21:25:08 -0000    1.2
+++ linux-and-gnu.bg.po 4 Mar 2008 05:33:58 -0000    1.3
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: linux-and-gnu.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-03-03 16:25-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-02-13 14:49+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-03-04 07:29+0200\n"
 "Last-Translator: Yavor Doganov <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -385,7 +385,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:191
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Addendum: Aside from GNU, one other project has independently produced a "
 "free Unix-like operating system. This system is known as BSD, and it was "
@@ -398,12 +397,12 @@
 "операционна система, подобна на Юникс. 
Тази система е позната като BSD и е "
 "била разработена в Калифорнийския 
университет в Бъркли. Тя беше несвободна "
 "през 80-те, но стана свободна в началото на 
90-те години. Една свободна "
-"операционна система, съществуваща днес, е 
почти със сигурност или вариант на "
-"системата GNU, или разновидност на 
системата BSD."
+"операционна система, съществуваща днес<a 
href=\"#newersystems\">(4)</a>, е "
+"почти със сигурност или вариант на 
системата GNU, или разновидност на "
+"системата BSD."
 
 # type: Content of: <p>
 #: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:199
-#, fuzzy
 msgid ""
 "People sometimes ask whether BSD too is a version of GNU, like GNU/Linux. "
 "The BSD developers were inspired to make their code free software by the "
@@ -423,7 +422,7 @@
 "вариантите ѝ използват някои програми на 
BSD. Но взети заедно, те са две "
 "различни системи, които са се развили 
отделно. Разработчиците на BSD не "
 "просто са написали ядро, което после са 
добавили към системата GNU, така че "
-"име като GNU/BSD би било неподходящо.<a 
href=\"#gnubsd\">(4)</a>"
+"име като GNU/BSD би било неподходящо.<a 
href=\"#gnubsd\">(5)</a>"
 
 # type: Content of: <h3>
 #: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:210
@@ -477,6 +476,12 @@
 "aside from replacing the missing parts of the kernel, you would also need to "
 "put it into GNU or BSD."
 msgstr ""
+"<a id=\"newersystems\"></a>Откакто това бе написано, 
бе разработена почти "
+"напълно свободна система, подобна на 
„Уиндоус“. Но от техническа гледна "
+"точка тя съвсем не е като GNU или „Юникс“, 
така че няма връзка с този "
+"въпрос. По-голямата част от ядрото на 
„Соларис“ също бе издадено като "
+"свободен софтуер, но за да получите 
свободна система с него, е необходимо да "
+"го комбинирате с GNU или BSD, както и да 
замените липсващите части на ядрото."
 
 # type: Content of: <ol><li>
 #: ../../gnu/po/linux-and-gnu.proto:238
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]