trans-coord-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[gnu.org-i18n] r303 - in gnu.org-i18n/po4a/www: . prep/i18n server


From: Corellia
Subject: [gnu.org-i18n] r303 - in gnu.org-i18n/po4a/www: . prep/i18n server
Date: Sat, 08 Dec 2007 16:13:36 +0200

Author: yavor
Date: Sat Dec 8 16:13:35 2007
New Revision: 303

Log:
* home.bg.shtml:
* home.pl.shtml:
* home.zh-cn.shtml:
* prep/i18n/generic.pl.html:
* server/banner.fr.html:
* server/footer-text.bg.html:
* server/footer-text.fr.html: Add these generated files to provoke
full simulation.


Added:
  gnu.org-i18n/po4a/www/home.bg.shtml
  gnu.org-i18n/po4a/www/home.pl.shtml
  gnu.org-i18n/po4a/www/home.zh-cn.shtml
  gnu.org-i18n/po4a/www/prep/i18n/generic.pl.html
  gnu.org-i18n/po4a/www/server/banner.fr.html
  gnu.org-i18n/po4a/www/server/footer-text.bg.html
  gnu.org-i18n/po4a/www/server/footer-text.fr.html
Modified:
  gnu.org-i18n/po4a/www/ChangeLog

Modified: gnu.org-i18n/po4a/www/ChangeLog
==============================================================================
--- gnu.org-i18n/po4a/www/ChangeLog   (original)
+++ gnu.org-i18n/po4a/www/ChangeLog   Sat Dec 8 16:13:35 2007
@@ -1,3 +1,14 @@
+2007-12-08 Yavor Doganov <address@hidden>
+
+    * home.bg.shtml:
+    * home.pl.shtml:
+    * home.zh-cn.shtml:
+    * prep/i18n/generic.pl.html:
+    * server/banner.fr.html:
+    * server/footer-text.bg.html:
+    * server/footer-text.fr.html: Add these generated files to provoke
+    full simulation.
+
 2007-12-07 Yavor Doganov <address@hidden>
 
    Fix the Polish gnusflashes unpleasant situation.

Added: gnu.org-i18n/po4a/www/home.bg.shtml
==============================================================================
--- (empty file)
+++ gnu.org-i18n/po4a/www/home.bg.shtml Sat Dec 8 16:13:35 2007
@@ -0,0 +1,333 @@
+<!--#include virtual="/server/header.bg.html" -->
+
+<title>Операционната система GNU - Проектът GNU - Фондация за свободен софтуер 
- 
+Свободна като „свобода“ - GNU/Линукс</title>
+
+<meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Free Software Foundation, 
Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU 
HURD, Hurd" />
+<meta http-equiv="Description" content="Since 1983, developing the free Unix 
style operating system GNU, so that computer users can have the freedom to 
share and improve the software they use." />
+<link rel="alternate" title="Какво ново" 
href="http://www.gnu.org/rss/whatsnew.rss"; type="application/rss+xml" />
+<link rel="alternate" title="Нов свободен софтуер" 
href="http://www.gnu.org/rss/quagga.rss"; type="application/rss+xml" />
+
+<!-- 
+
+  Please ensure that you properly nest your tags.
+
+  If in doubt, use the w3c validator: this is strict xhtml.
+
+  Keep tables simple, and make sure they degrade properly.
+
+  Review the w3c accessibility guidelines when in doubt 
+
+
+ END FSFlinks 
+ BEGIN content -->
+<!--#include virtual="/server/banner.bg.html" -->
+
+
+
+
+     
+
+<h2>Операционната система <acronym title="GNU's not Unix! (GNU не е 
+Юникс!)">GNU</acronym> — <a href="/philosophy/philosophy.bg.html">Свободна 
+като „свобода“<sup><a href="#TransNote1" id="TransBack1">1</a></sup></a></h2>
+
+
+ 
+        
+<!-- a space for announcements - mattl 
+ <div class="announcement"></div> -->
+<h3>Какво представлява проектът <acronym>GNU</acronym>?</h3>
+           
+<p>Проектът <acronym>GNU</acronym> е основан през 1984 г. за да се разработи 
+пълноценна операционна система, подобна на „Юникс“ (Unix), която е <a 
+href="philosophy/free-sw.bg.html">свободен софтуер</a>: системата 
+<acronym>GNU</acronym>. Днес широко се използват варианти на операционната 
+система <acronym>GNU</acronym>, които ползват ядрото Линукс (Linux); въпреки 
+че тези системи често са наричани „Линукс“, много по-правилно е те да се 
+назовават <a href="/gnu/linux-and-gnu.bg.html">GNU/Линукс или GNU/Linux 
+системи</a>.
+</p>
+
+<p><acronym>GNU</acronym> е рекурсивен акроним на „GNU's Not Unix (GNU не е 
+Юникс)“; произнася се <em>гну</em>.</p>
+
+
+<h3>Що е свободен софтуер?</h3>
+
+<p>„<a href="/philosophy/free-sw.bg.html">Свободният софтуер</a>“ е въпрос на 
+свобода, не на цена. За да разберете идеята, мислете за „свободен“ като 
+„свобода на словото“, а не като „безплатен обяд“.</p>
+
+<p>Свободният софтуер осигурява на потребителите свободата да изпълняват, 
+копират, разпространяват, изучават, променят и подобряват софтуера. 
+По-точно казано това се състои от четири основни свободи за потребителите на 
+софтуер:</p>
+
+<ul>
+ <li>Свободата да изпълняваш програмата — за всякакви цели (свобода №0).</li>
+ <li>Свободата да изучаваш как работи програмата и да я изменяш, за да 
отговаря 
+на нуждите ти (свобода №1). Достъпът до изходния код е необходимо условие 
+за това.</li>
+ <li>Свободата да разпространяваш копия, за да помогнеш на ближния си 
(свобода 
+№2).</li>
+ <li>Свободата да подобряваш програмата и да споделиш подобренията си с 
всички, 
+за да може цялата общност да се възползва (свобода №3). Достъпът до 
+изходния код е необходимо условие за това.</li>
+</ul>
+
+<h3>Какво е Фондацията за свободен софтуер?</h3>
+        
+<p><a href="http://www.fsf.org";>Фондацията за свободен софтуер</a> (<abbr 
+title="Фондация за свободен софтуер">ФСС</abbr>) е основния организационен 
+спонсор на проекта <acronym>GNU</acronym>. <abbr title="Фондация за 
+свободен софтуер">ФСС</abbr> получава много малко средства от корпорации или 
+дарителски фондации, но разчита на поддръжка от личности като Вас.
+</p>
+
+<p>Моля, помислете върху възможността да помогнете на <abbr title="Фондация за 
+свободен софтуер">ФСС</abbr> като <a href="http://member.fsf.org/";>станете 
+кандидат-член</a>, <a href="http://order.fsf.org/";>купите ръководства и 
+принадлежности</a> или <a href="http://donate.fsf.org/";>дарите пари</a>. Ако 
+използвате свободен софтуер във Вашия бизнес, може да помислите за <a 
+href="http://patron.fsf.org/";>корпоративно подпомагане</a> или <a 
+href="http://www.gnu.org/order/deluxe.html";>луксозна дистрибуция на софтуер 
+на <acronym>GNU</acronym></a> като начин да поддържате <abbr title="Фондация 
+за свободен софтуер">ФСС</abbr>.
+</p>
+
+<p>
+Проектът <acronym>GNU</acronym> подкрепя мисията на <abbr title="Фондация за 
+свободен софтуер">ФСС</abbr> да закриля, защитава и поддържа свободата за 
+ползване, изучаване, копиране, промяна и разпространение на компютърен 
+софтуер, и да защитава правата на потребителите на свободен софтуер. Ние 
+поддържаме <a href="/philosophy/basic-freedoms.html">свободата на словото, 
+пресата и общуването</a> по Интернет, <a 
+href="http://www.eff.org/privnow/";>правото за използване на софтуер за 
+шифриране на лични комуникации</a>, и <a 
+href="/philosophy/protecting.html">правото за писане на софтуер</a>, 
+незастрашаван от частни монополи. Може да научите повече за тези проблеми 
+от книгата <a href="/doc/book13.html" >Свободен софтуер, свободно 
+общество</a>.
+</p>
+        
+
+
+
+         
+<!--
+
+  Keep link lines at 72 characters or lynx will break them poorly.
+
+  Obviously, we list ONLY the most useful/important URLs here.
+
+  Keep it short and sweet: 3 lines and 2 columns is already enough 
+
+
+ BEGIN GNUmenu -->
+<h3>Повече информация</h3>
+
+<ul class="translations-list">
+ <li><a href="/provide.html">Какво осигуряваме</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/philosophy.bg.html">Защо съществуваме</a></li>
+ <li><a href="/gnu/gnu-history.bg.html">Накъде отиваме</a></li>
+ <li><a href="/help/help.html">Как може да ни помогнете да стигнем 
там</a></li>
+ <li><a href="/people/people.html">Кои сме ние</a></li>
+ <li><a href="/testimonials/testimonials.html">Какво мислят потребителите за 
+софтуера на <acronym>GNU</acronym></a></li>
+</ul>
+
+
+<!-- END content -->
+<hr />
+  
+
+<!-- BEGIN Articles -->
+<div class="rowOfBoxes">
+
+<div class="half noBorderOnLeft">
+
+<!-- 
+
+  GNUs Flash is a pun on News Flash. 
+
+  Please don't make it GNU's Flash. 
+
+-->
+<h3 id="Flashes">Гнувини<sup><a href="#TransNote2" 
id="TransBack2">2</a></sup></h3>
+        
+
+       
+
+       
+
+             
+<!-- 
+
+  FOR ENTRIES ADDED TO GNUs FLASHES:
+
+  Please make sure an announcement is sent to address@hidden
+
+  Include announcements in /server/whatsnew.html 
+
+
+ 
+
+  Please do not use anchor ids in this. They will be deleted and 
+
+  hrefs pointing at them will fail. Instead use /home.html#Flashes
+
+
+ 
+
+  rms SEZ:
+
+  DO NOT MAKE THIS MORE THAN 5 LINES, AND DO NOT PUT
+
+  MORE THAN 2 ITEMS HERE.
+
+-->
+<!--#include file="gnusflashes.include" -->
+        
+<p>За други новини, както и за материали, които са били в тази секция 
+„Гнувини“, вижте <a href="/server/whatsnew.html">Какво ново</a> относно 
+проекта <acronym>GNU</acronym>.
+</p>
+</div>
+
+     
+
+<!-- END GNUFlashes 
+ BEGIN TakeAction -->
+<div class="half">
+<h3 id="Action">Take Action</h3>
+         
+<ul>
+ <li><strong>License drafting:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#licenses">Participate</a> in the drafting of 
+the AGPL, GFDL, and GSFDL.</li>
+ <li><strong>British citizens:</strong> <a 
+href="http://petitions.pm.gov.uk/Open-IT-projects/#detail";>Sign this 
+petition</a> to require all British publicly funded software be free 
+software. The petition closes 22 July 2007.</li>
+ <li><strong>Worldwide:</strong> <a href="/server/takeaction.html#doom">Sign 
the 
+Doom community's petition</a> to free the source code to the games Heretic 
+and Hexen.</li>
+ <li><strong>Priority projects:</strong> <a 
+href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";>Contribute</a> to these 
+projects we are currently emphasizing: <a 
+href="http://dri.freedesktop.org/wiki/";>Free software 3D video drivers</a>, 
+develop a free compatible client for Google Earth, <a 
+href="http://www.fsf.org/campaigns/free-bios.html";>Free BIOS</a>, <a 
+href="http://xiph.org/";>Xiph.org and free Internet protocols</a>, <a 
+href="http://sourceware.org/gdb/news/reversible.html";>reversible debugging 
+for GDB</a>, and <a href="http://www.gnu.org/software/gnash";>Gnash</a> 
+(<acronym>GNU</acronym> Flash Player).</li>
+ <li><strong>Long-term contribution:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#gnustep">Please contribute</a> as a user and 
+developer to <a href="http://www.gnustep.org";>GNUstep</a>, a free 
+object-oriented framework for application development.</li>
+ <li><strong>US citizens:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#music-sharing"> Sign EFF's petition</a> in 
+favor of music sharing.</li>
+ <li><strong>US citizens:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#broadcast">Support Public Knowledge against 
+the "broadcast flag"</a></li>
+ <li><strong>World wide:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#wipochange">Call on WIPO to change its name 
+and mission</a>.</li>
+ <li><strong>World wide:</strong> <a 
href="/server/takeaction.html#wipo">Raise 
+awareness of dangers of WIPO Broadcast Treaty</a>.
+ </li>
+ <li><strong>In Europe:</strong> <a 
href="/server/takeaction.html#swpat">Fight 
+against software patents</a>.</li>
+ <li><strong>US citizens:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#antidmca">Sign petitions against software 
+patents and the DMCA</a>.</li>
+ <li><strong>Long-term contribution:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#unmaint">Take over an unmaintained 
+<acronym>GNU</acronym> package:</a> <a href="/software/a2ps/">a2ps</a>, <a 
+href="/software/fontutils/">fontutils</a>.</li>
+ <li><a href="/server/takeaction.html#directory">Add to the Free Software 
+Directory</a>.</li>
+</ul>
+        
+<p><a href="/server/takeaction.html#other">Other Action Items</a>
+</p>
+</div>
+
+<!-- END TakeAction -->
+</div>
+
+
+<!-- END Articles -->
+<div style="font-size: small;">GNU-i18n-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES</div>
+</div>
+
+
+<!-- BEGIN copyleft -->
+<!--#include virtual="/server/footer.bg.html" -->
+
+<div id="footer">
+
+<!-- 
+
+ this anchor is referred to from the default
+
+ gendocs_template (available as part of Texinfo) used for
+
+ generating GNU manuals online, so please don't remove it. 
+
+-->
+<p><a name="ContactInfo"></a> Please inquire about <acronym>GNU</acronym> by 
+Email: <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>, Voice: 
+1-617-542-5942, 
+or Fax: +1-617-542-2652.
+</p>
+   
+<p>Please send broken links and other web page suggestions to <a 
+href="/people/webmeisters.html">The <acronym>GNU</acronym> Webmasters</a> at 
+<a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>, thank you.</p>
+    
+<p>
+ Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 
+2006, 2007 <a href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a>, Inc., 
+51 Franklin St - Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA<br /> Verbatim 
+copying and distribution of this entire article are permitted worldwide, 
+without royalty, in any medium, provided this notice, and the copyright 
+notice, are preserved.
+</p>
+    
+
+<div class="translators-credits">GNU-i18n-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS</div>
+<p>Моля, докладвайте грешки и предложения относно българския превод
+чрез
+<a href="http://savannah.gnu.org/bugs/?group=www-bg";>системата за
+проследяване на грешки</a> на <a
+href="http://savannah.gnu.org/projects/www-bg/";>проекта за превод на
+www.gnu.org</a>. Благодарим Ви!</p>
+ <p><!-- timestamp start -->
+Updated:
+  
+  $Date: 2007/06/29 00:05:33 $
+  
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+   
+
+
+<!-- END copyleft 
+ BEGIN TranslationList -->
+<div id="translations">
+<h4><a href="/server/standards/README.translations.html">Translations</a> of 
+this page</h4>
+
+<!-- END TranslationList -->
+<!--#include file="translations.include" -->
+
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>
+
+<!-- END layout -->

Added: gnu.org-i18n/po4a/www/home.pl.shtml
==============================================================================
--- (empty file)
+++ gnu.org-i18n/po4a/www/home.pl.shtml Sat Dec 8 16:13:35 2007
@@ -0,0 +1,324 @@
+<!--#include virtual="/server/header.pl.html" -->
+
+<title>The GNU Operating system - the GNU project - Free Software Foundation - 
Free 
+as in Freedom - GNU/Linux</title>
+
+<meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Free Software Foundation, 
Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU 
HURD, Hurd" />
+<meta http-equiv="Description" content="Since 1983, developing the free Unix 
style operating system GNU, so that computer users can have the freedom to 
share and improve the software they use." />
+<link rel="alternate" title="What's New" 
href="http://www.gnu.org/rss/whatsnew.rss"; type="application/rss+xml" />
+<link rel="alternate" title="New Free Software" 
href="http://www.gnu.org/rss/quagga.rss"; type="application/rss+xml" />
+
+<!-- 
+
+  Please ensure that you properly nest your tags.
+
+  If in doubt, use the w3c validator: this is strict xhtml.
+
+  Keep tables simple, and make sure they degrade properly.
+
+  Review the w3c accessibility guidelines when in doubt 
+
+
+ END FSFlinks 
+ BEGIN content -->
+<!--#include virtual="/server/banner.pl.html" -->
+
+
+
+
+     
+
+<h2>The <acronym title="GNU's not Unix!">GNU</acronym> Operating System - <a 
+href="/philosophy/philosophy.html">Free as in Freedom</a></h2>
+
+
+ 
+        
+<!-- a space for announcements - mattl 
+ <div class="announcement"></div> -->
+<h3>What is the <acronym>GNU</acronym> project?</h3>
+           
+<p>The <acronym>GNU</acronym> Project was launched in 1984 to develop a 
+complete Unix-like operating system which is <a 
+href="/philosophy/free-sw.html">free software</a>: the 
+<acronym>GNU</acronym> system. Variants of the <acronym>GNU</acronym> 
+operating system, which use the kernel called Linux, are now widely used; 
+though these systems are often referred to as &ldquo;Linux&rdquo;, they are 
+more accurately called <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux 
+systems</a>.
+</p>
+
+<p><acronym>GNU</acronym> is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not 
+Unix&rdquo;; it is pronounced <em>guh-noo</em>, approximately like 
+<em>canoe</em>.</p>
+
+
+<h3>What is Free Software?</h3>
+
+<p>&ldquo;<a href="/philosophy/free-sw.html">Free software</a>&rdquo; is a 
+matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think 
+of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free 
+beer&rdquo;.</p>
+
+<p>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, distribute, 
+study, change and improve the software. More precisely, it refers to four 
+kinds of freedom, for the users of the software:</p>
+
+<ul>
+ <li>The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0).</li>
+ <li>The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs 
+(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this.</li>
+ <li>The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor 
(freedom 
+2).</li>
+ <li>The freedom to improve the program, and release your improvements to the 
+public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the 
+source code is a precondition for this.</li>
+</ul>
+
+<h3>What is the Free Software Foundation?</h3>
+        
+<p>The <a href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a> (<abbr 
+title="Free Software Foundation">FSF</abbr>) is the principal organizational 
+sponsor of the <acronym>GNU</acronym> Project. The <abbr>FSF</abbr> 
+receives very little funding from corporations or grant-making foundations, 
+but relies on support from individuals like you.
+</p>
+
+<p>Please consider helping the <abbr>FSF</abbr> by <a 
+href="http://member.fsf.org/";>becoming an associate member</a>, <a 
+href="http://order.fsf.org/";>buying manuals and gear</a> or by <a 
+href="http://donate.fsf.org/";>donating money</a>. If you use Free Software 
+in your business, you can also consider <a 
+href="http://patron.fsf.org/";>corporate patronage</a> or <a 
+href="http://www.gnu.org/order/";>a deluxe distribution of 
+<acronym>GNU</acronym> software</a> as a way to support the 
+<abbr>FSF</abbr>.
+</p>
+
+<p>
+The <acronym>GNU</acronym> project supports the mission of the 
+<abbr>FSF</abbr> to preserve, protect and promote the freedom to use, study, 
+copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights 
+of Free Software users. We support the <a 
+href="/philosophy/basic-freedoms.html">freedoms of speech, press, and 
+association</a> on the Internet, <a href="http://www.eff.org/privnow/";>the 
+right to use encryption software for private communication</a>, and the <a 
+href="/philosophy/protecting.html">right to write software</a> unimpeded by 
+private monopolies. You can also learn more about these issues in the book 
+<a href="/doc/book13.html">Free Software, Free Society</a>.
+</p>
+        
+
+
+
+         
+<!--
+
+  Keep link lines at 72 characters or lynx will break them poorly.
+
+  Obviously, we list ONLY the most useful/important URLs here.
+
+  Keep it short and sweet: 3 lines and 2 columns is already enough 
+
+
+ BEGIN GNUmenu -->
+<h3>More information</h3>
+
+<ul class="translations-list">
+ <li><a href="/provide.html">What we provide</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/philosophy.html">Why we exist</a></li>
+ <li><a href="/gnu/gnu-history.html">Where we are going</a></li>
+ <li><a href="/help/help.html">How you can help us get there</a></li>
+ <li><a href="/people/people.html">Who we are</a></li>
+ <li><a href="/testimonials/testimonials.html">What users think of 
+<acronym>GNU</acronym> software</a></li>
+</ul>
+
+
+<!-- END content -->
+<hr />
+  
+
+<!-- BEGIN Articles -->
+<div class="rowOfBoxes">
+
+<div class="half noBorderOnLeft">
+
+<!-- 
+
+  GNUs Flash is a pun on News Flash. 
+
+  Please don't make it GNU's Flash. 
+
+-->
+<h3 id="Flashes">GNUs Flashes</h3>
+        
+
+       
+
+       
+
+             
+<!-- 
+
+  FOR ENTRIES ADDED TO GNUs FLASHES:
+
+  Please make sure an announcement is sent to address@hidden
+
+  Include announcements in /server/whatsnew.html 
+
+
+ 
+
+  Please do not use anchor ids in this. They will be deleted and 
+
+  hrefs pointing at them will fail. Instead use /home.html#Flashes
+
+
+ 
+
+  rms SEZ:
+
+  DO NOT MAKE THIS MORE THAN 5 LINES, AND DO NOT PUT
+
+  MORE THAN 2 ITEMS HERE.
+
+-->
+<!--#include file="gnusflashes.polish.include" -->
+        
+<p>For other news, as well as for items that used to be in this GNUs Flashes 
+section, see <a href="/server/whatsnew.html">What's New</a> in and about the 
+<acronym>GNU</acronym> Project.
+</p>
+</div>
+
+     
+
+<!-- END GNUFlashes 
+ BEGIN TakeAction -->
+<div class="half">
+<h3 id="Action">Take Action</h3>
+         
+<ul>
+ <li><strong>License drafting:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#licenses">Participate</a> in the drafting of 
+the AGPL, GFDL, and GSFDL.</li>
+ <li><strong>British citizens:</strong> <a 
+href="http://petitions.pm.gov.uk/Open-IT-projects/#detail";>Sign this 
+petition</a> to require all British publicly funded software be free 
+software. The petition closes 22 July 2007.</li>
+ <li><strong>Worldwide:</strong> <a href="/server/takeaction.html#doom">Sign 
the 
+Doom community's petition</a> to free the source code to the games Heretic 
+and Hexen.</li>
+ <li><strong>Priority projects:</strong> <a 
+href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";>Contribute</a> to these 
+projects we are currently emphasizing: <a 
+href="http://dri.freedesktop.org/wiki/";>Free software 3D video drivers</a>, 
+develop a free compatible client for Google Earth, <a 
+href="http://www.fsf.org/campaigns/free-bios.html";>Free BIOS</a>, <a 
+href="http://xiph.org/";>Xiph.org and free Internet protocols</a>, <a 
+href="http://sourceware.org/gdb/news/reversible.html";>reversible debugging 
+for GDB</a>, and <a href="http://www.gnu.org/software/gnash";>Gnash</a> 
+(<acronym>GNU</acronym> Flash Player).</li>
+ <li><strong>Long-term contribution:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#gnustep">Please contribute</a> as a user and 
+developer to <a href="http://www.gnustep.org";>GNUstep</a>, a free 
+object-oriented framework for application development.</li>
+ <li><strong>US citizens:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#music-sharing"> Sign EFF's petition</a> in 
+favor of music sharing.</li>
+ <li><strong>US citizens:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#broadcast">Support Public Knowledge against 
+the "broadcast flag"</a></li>
+ <li><strong>World wide:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#wipochange">Call on WIPO to change its name 
+and mission</a>.</li>
+ <li><strong>World wide:</strong> <a 
href="/server/takeaction.html#wipo">Raise 
+awareness of dangers of WIPO Broadcast Treaty</a>.
+ </li>
+ <li><strong>In Europe:</strong> <a 
href="/server/takeaction.html#swpat">Fight 
+against software patents</a>.</li>
+ <li><strong>US citizens:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#antidmca">Sign petitions against software 
+patents and the DMCA</a>.</li>
+ <li><strong>Long-term contribution:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#unmaint">Take over an unmaintained 
+<acronym>GNU</acronym> package:</a> <a href="/software/a2ps/">a2ps</a>, <a 
+href="/software/fontutils/">fontutils</a>.</li>
+ <li><a href="/server/takeaction.html#directory">Add to the Free Software 
+Directory</a>.</li>
+</ul>
+        
+<p><a href="/server/takeaction.html#other">Other Action Items</a>
+</p>
+</div>
+
+<!-- END TakeAction -->
+</div>
+
+
+<!-- END Articles -->
+<div style="font-size: small;">GNU-i18n-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES</div>
+</div>
+
+
+<!-- BEGIN copyleft -->
+<!--#include virtual="/server/footer.pl.html" -->
+
+<div id="footer">
+
+<!-- 
+
+ this anchor is referred to from the default
+
+ gendocs_template (available as part of Texinfo) used for
+
+ generating GNU manuals online, so please don't remove it. 
+
+-->
+<p><a name="ContactInfo"></a> Please inquire about <acronym>GNU</acronym> by 
+Email: <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>, Voice: 
+1-617-542-5942, 
+or Fax: +1-617-542-2652.
+</p>
+   
+<p>Please send broken links and other web page suggestions to <a 
+href="/people/webmeisters.html">The <acronym>GNU</acronym> Webmasters</a> at 
+<a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>, thank you.</p>
+    
+<p>
+ Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 
+2006, 2007 <a href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a>, Inc., 
+51 Franklin St - Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA<br /> Verbatim 
+copying and distribution of this entire article are permitted worldwide, 
+without royalty, in any medium, provided this notice, and the copyright 
+notice, are preserved.
+</p>
+    
+
+<div class="translators-credits">GNU-i18n-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS</div>
+ <p><!-- timestamp start -->
+Updated:
+  
+  $Date: 2007/06/29 00:05:33 $
+  
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+   
+
+
+<!-- END copyleft 
+ BEGIN TranslationList -->
+<div id="translations">
+<h4><a href="/server/standards/README.translations.html">Translations</a> of 
+this page</h4>
+
+<!-- END TranslationList -->
+<!--#include file="translations.include" -->
+
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>
+
+<!-- END layout -->

Added: gnu.org-i18n/po4a/www/home.zh-cn.shtml
==============================================================================
--- (empty file)
+++ gnu.org-i18n/po4a/www/home.zh-cn.shtml   Sat Dec 8 16:13:35 2007
@@ -0,0 +1,324 @@
+<!--#include virtual="/server/header.zh-cn.html" -->
+
+<title>The GNU Operating system - the GNU project - Free Software Foundation - 
Free 
+as in Freedom - GNU/Linux</title>
+
+<meta http-equiv="Keywords" content="GNU, FSF, Free Software Foundation, 
Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU 
HURD, Hurd" />
+<meta http-equiv="Description" content="Since 1983, developing the free Unix 
style operating system GNU, so that computer users can have the freedom to 
share and improve the software they use." />
+<link rel="alternate" title="What's New" 
href="http://www.gnu.org/rss/whatsnew.rss"; type="application/rss+xml" />
+<link rel="alternate" title="New Free Software" 
href="http://www.gnu.org/rss/quagga.rss"; type="application/rss+xml" />
+
+<!-- 
+
+  Please ensure that you properly nest your tags.
+
+  If in doubt, use the w3c validator: this is strict xhtml.
+
+  Keep tables simple, and make sure they degrade properly.
+
+  Review the w3c accessibility guidelines when in doubt 
+
+
+ END FSFlinks 
+ BEGIN content -->
+<!--#include virtual="/server/banner.zh-cn.html" -->
+
+
+
+
+     
+
+<h2>The <acronym title="GNU's not Unix!">GNU</acronym> Operating System - <a 
+href="/philosophy/philosophy.html">Free as in Freedom</a></h2>
+
+
+ 
+        
+<!-- a space for announcements - mattl 
+ <div class="announcement"></div> -->
+<h3>What is the <acronym>GNU</acronym> project?</h3>
+           
+<p>The <acronym>GNU</acronym> Project was launched in 1984 to develop a 
+complete Unix-like operating system which is <a 
+href="/philosophy/free-sw.html">free software</a>: the 
+<acronym>GNU</acronym> system. Variants of the <acronym>GNU</acronym> 
+operating system, which use the kernel called Linux, are now widely used; 
+though these systems are often referred to as &ldquo;Linux&rdquo;, they are 
+more accurately called <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux 
+systems</a>.
+</p>
+
+<p><acronym>GNU</acronym> is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not 
+Unix&rdquo;; it is pronounced <em>guh-noo</em>, approximately like 
+<em>canoe</em>.</p>
+
+
+<h3>What is Free Software?</h3>
+
+<p>&ldquo;<a href="/philosophy/free-sw.html">Free software</a>&rdquo; is a 
+matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think 
+of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free 
+beer&rdquo;.</p>
+
+<p>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, distribute, 
+study, change and improve the software. More precisely, it refers to four 
+kinds of freedom, for the users of the software:</p>
+
+<ul>
+ <li>The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0).</li>
+ <li>The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs 
+(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this.</li>
+ <li>The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor 
(freedom 
+2).</li>
+ <li>The freedom to improve the program, and release your improvements to the 
+public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the 
+source code is a precondition for this.</li>
+</ul>
+
+<h3>What is the Free Software Foundation?</h3>
+        
+<p>The <a href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a> (<abbr 
+title="Free Software Foundation">FSF</abbr>) is the principal organizational 
+sponsor of the <acronym>GNU</acronym> Project. The <abbr>FSF</abbr> 
+receives very little funding from corporations or grant-making foundations, 
+but relies on support from individuals like you.
+</p>
+
+<p>Please consider helping the <abbr>FSF</abbr> by <a 
+href="http://member.fsf.org/";>becoming an associate member</a>, <a 
+href="http://order.fsf.org/";>buying manuals and gear</a> or by <a 
+href="http://donate.fsf.org/";>donating money</a>. If you use Free Software 
+in your business, you can also consider <a 
+href="http://patron.fsf.org/";>corporate patronage</a> or <a 
+href="http://www.gnu.org/order/";>a deluxe distribution of 
+<acronym>GNU</acronym> software</a> as a way to support the 
+<abbr>FSF</abbr>.
+</p>
+
+<p>
+The <acronym>GNU</acronym> project supports the mission of the 
+<abbr>FSF</abbr> to preserve, protect and promote the freedom to use, study, 
+copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights 
+of Free Software users. We support the <a 
+href="/philosophy/basic-freedoms.html">freedoms of speech, press, and 
+association</a> on the Internet, <a href="http://www.eff.org/privnow/";>the 
+right to use encryption software for private communication</a>, and the <a 
+href="/philosophy/protecting.html">right to write software</a> unimpeded by 
+private monopolies. You can also learn more about these issues in the book 
+<a href="/doc/book13.html">Free Software, Free Society</a>.
+</p>
+        
+
+
+
+         
+<!--
+
+  Keep link lines at 72 characters or lynx will break them poorly.
+
+  Obviously, we list ONLY the most useful/important URLs here.
+
+  Keep it short and sweet: 3 lines and 2 columns is already enough 
+
+
+ BEGIN GNUmenu -->
+<h3>More information</h3>
+
+<ul class="translations-list">
+ <li><a href="/provide.html">What we provide</a></li>
+ <li><a href="/philosophy/philosophy.html">Why we exist</a></li>
+ <li><a href="/gnu/gnu-history.html">Where we are going</a></li>
+ <li><a href="/help/help.html">How you can help us get there</a></li>
+ <li><a href="/people/people.html">Who we are</a></li>
+ <li><a href="/testimonials/testimonials.html">What users think of 
+<acronym>GNU</acronym> software</a></li>
+</ul>
+
+
+<!-- END content -->
+<hr />
+  
+
+<!-- BEGIN Articles -->
+<div class="rowOfBoxes">
+
+<div class="half noBorderOnLeft">
+
+<!-- 
+
+  GNUs Flash is a pun on News Flash. 
+
+  Please don't make it GNU's Flash. 
+
+-->
+<h3 id="Flashes">GNUs Flashes</h3>
+        
+
+       
+
+       
+
+             
+<!-- 
+
+  FOR ENTRIES ADDED TO GNUs FLASHES:
+
+  Please make sure an announcement is sent to address@hidden
+
+  Include announcements in /server/whatsnew.html 
+
+
+ 
+
+  Please do not use anchor ids in this. They will be deleted and 
+
+  hrefs pointing at them will fail. Instead use /home.html#Flashes
+
+
+ 
+
+  rms SEZ:
+
+  DO NOT MAKE THIS MORE THAN 5 LINES, AND DO NOT PUT
+
+  MORE THAN 2 ITEMS HERE.
+
+-->
+<!--#include file="gnusflashes.include" -->
+        
+<p>For other news, as well as for items that used to be in this GNUs Flashes 
+section, see <a href="/server/whatsnew.html">What's New</a> in and about the 
+<acronym>GNU</acronym> Project.
+</p>
+</div>
+
+     
+
+<!-- END GNUFlashes 
+ BEGIN TakeAction -->
+<div class="half">
+<h3 id="Action">Take Action</h3>
+         
+<ul>
+ <li><strong>License drafting:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#licenses">Participate</a> in the drafting of 
+the AGPL, GFDL, and GSFDL.</li>
+ <li><strong>British citizens:</strong> <a 
+href="http://petitions.pm.gov.uk/Open-IT-projects/#detail";>Sign this 
+petition</a> to require all British publicly funded software be free 
+software. The petition closes 22 July 2007.</li>
+ <li><strong>Worldwide:</strong> <a href="/server/takeaction.html#doom">Sign 
the 
+Doom community's petition</a> to free the source code to the games Heretic 
+and Hexen.</li>
+ <li><strong>Priority projects:</strong> <a 
+href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";>Contribute</a> to these 
+projects we are currently emphasizing: <a 
+href="http://dri.freedesktop.org/wiki/";>Free software 3D video drivers</a>, 
+develop a free compatible client for Google Earth, <a 
+href="http://www.fsf.org/campaigns/free-bios.html";>Free BIOS</a>, <a 
+href="http://xiph.org/";>Xiph.org and free Internet protocols</a>, <a 
+href="http://sourceware.org/gdb/news/reversible.html";>reversible debugging 
+for GDB</a>, and <a href="http://www.gnu.org/software/gnash";>Gnash</a> 
+(<acronym>GNU</acronym> Flash Player).</li>
+ <li><strong>Long-term contribution:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#gnustep">Please contribute</a> as a user and 
+developer to <a href="http://www.gnustep.org";>GNUstep</a>, a free 
+object-oriented framework for application development.</li>
+ <li><strong>US citizens:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#music-sharing"> Sign EFF's petition</a> in 
+favor of music sharing.</li>
+ <li><strong>US citizens:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#broadcast">Support Public Knowledge against 
+the "broadcast flag"</a></li>
+ <li><strong>World wide:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#wipochange">Call on WIPO to change its name 
+and mission</a>.</li>
+ <li><strong>World wide:</strong> <a 
href="/server/takeaction.html#wipo">Raise 
+awareness of dangers of WIPO Broadcast Treaty</a>.
+ </li>
+ <li><strong>In Europe:</strong> <a 
href="/server/takeaction.html#swpat">Fight 
+against software patents</a>.</li>
+ <li><strong>US citizens:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#antidmca">Sign petitions against software 
+patents and the DMCA</a>.</li>
+ <li><strong>Long-term contribution:</strong> <a 
+href="/server/takeaction.html#unmaint">Take over an unmaintained 
+<acronym>GNU</acronym> package:</a> <a href="/software/a2ps/">a2ps</a>, <a 
+href="/software/fontutils/">fontutils</a>.</li>
+ <li><a href="/server/takeaction.html#directory">Add to the Free Software 
+Directory</a>.</li>
+</ul>
+        
+<p><a href="/server/takeaction.html#other">Other Action Items</a>
+</p>
+</div>
+
+<!-- END TakeAction -->
+</div>
+
+
+<!-- END Articles -->
+<div style="font-size: small;">GNU-i18n-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES</div>
+</div>
+
+
+<!-- BEGIN copyleft -->
+<!--#include virtual="/server/footer.zh-cn.html" -->
+
+<div id="footer">
+
+<!-- 
+
+ this anchor is referred to from the default
+
+ gendocs_template (available as part of Texinfo) used for
+
+ generating GNU manuals online, so please don't remove it. 
+
+-->
+<p><a name="ContactInfo"></a> Please inquire about <acronym>GNU</acronym> by 
+Email: <a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>, Voice: 
+1-617-542-5942, 
+or Fax: +1-617-542-2652.
+</p>
+   
+<p>Please send broken links and other web page suggestions to <a 
+href="/people/webmeisters.html">The <acronym>GNU</acronym> Webmasters</a> at 
+<a href="mailto:address@hidden";>address@hidden</a>, thank you.</p>
+    
+<p>
+ Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 
+2006, 2007 <a href="http://www.fsf.org";>Free Software Foundation</a>, Inc., 
+51 Franklin St - Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA<br /> Verbatim 
+copying and distribution of this entire article are permitted worldwide, 
+without royalty, in any medium, provided this notice, and the copyright 
+notice, are preserved.
+</p>
+    
+
+<div class="translators-credits">GNU-i18n-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS</div>
+ <p><!-- timestamp start -->
+Updated:
+  
+  $Date: 2007/06/29 00:05:33 $
+  
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+   
+
+
+<!-- END copyleft 
+ BEGIN TranslationList -->
+<div id="translations">
+<h4><a href="/server/standards/README.translations.html">Translations</a> of 
+this page</h4>
+
+<!-- END TranslationList -->
+<!--#include file="translations.include" -->
+
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>
+
+<!-- END layout -->

Added: gnu.org-i18n/po4a/www/prep/i18n/generic.pl.html
==============================================================================

Added: gnu.org-i18n/po4a/www/server/banner.fr.html
==============================================================================
--- (empty file)
+++ gnu.org-i18n/po4a/www/server/banner.fr.html Sat Dec 8 16:13:35 2007
@@ -0,0 +1,53 @@
+<link rel="stylesheet" href="/gnu-new.css" type="text/css" title="All-new GNU 
Project style" />
+<style media="print" type="text/css">
address@hidden url('/gnu-print.css');
+</style>
+
+</head>
+
+<body id="foo">
+
+ <div id="wrapper">
+
+  <p class="netscape4"><a accesskey="2" href="#content">Skip to content</a> 
| <a href="#amspita">Skip to navigation</a> | <a href="#searcher">Skip to 
search</a></p>
+
+  <div id="top2">
+
+   <div id="banner">
+
+    <h1>GNU's Not Unix! - Free Software, Free Society</h1>
+
+    <div id="gnulogo"><a accesskey="1" href="/" title="Go to the GNU 
project homepage"><img alt="" src="/graphics/gnu-head-banner.png" /></a></div>
+
+    <div id="dbdlogo"><a href="http://badvista.fsf.org/"; title="Bad 
Vista"><img alt="" src="/graphics/badvista-trash.png" /></a></div>
+
+    <ul id="links">
+     <li><a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html";>What is 
Free Software?</a></li>
+     <li><a href="http://www.fsf.org/join"; title="Become an associate 
member today!">Join the Free Software Foundation</a></li>
+     <li><a href="http://www.fsf.org/register_form"; title="Register to 
receive regular postal and electronic updates">Get FSF alerts</a></li>
+
+    </ul>
+
+   </div>
+
+   <h5 class="netscape4" id="amspita">Site Navigation</h5>
+
+   <div id="navigation-bar">
+    <div id="navbar">
+    <ul>
+     <li id="tabMenu"><a href="/">Home</a></li>
+     <li id="tabAboutGNU"><a href="/gnu/">About GNU</a></li>
+     <li id="tabSoftware"><a href="/software/">Software</a></li>
+     <li id="tabPhilosophy"><a href="/philosophy/">Philosophy</a></li>
+     <li id="tabLicenses"><a href="/licenses/">Licenses</a></li>
+     <li id="tabDocumentation"><a href="/doc/">Documentation</a></li>
+     <li id="tabHelpGNU"><a href="/help/">Help GNU</a></li>
+     <li id="tabContactUs"><a href="/contact/">Contact Us</a></li>
+    </ul>
+    </div>
+   </div>
+
+
+  </div>
+  <div id="columns">
+<div id="content">

Added: gnu.org-i18n/po4a/www/server/footer-text.bg.html
==============================================================================
--- (empty file)
+++ gnu.org-i18n/po4a/www/server/footer-text.bg.html  Sat Dec 8 16:13:35 2007
@@ -0,0 +1,34 @@
+<!-- close columns -->
+</div>
+
+<div id="searcher">
+
+ <form action="http://www.gnu.org/cgi-bin/estseek.cgi"; method="get">
+  <div><label for="phrase">Search:</label>
+  <input accesskey="s" name="phrase" id="phrase" type="text" size="20" />
+  <input value="Go" type="submit" /></div>
+                </form>
+                <p>&nbsp;</p>
+            </div>
+
+
+  <!-- BEGIN FSFlinks -->
+<div id="fsflinks">
+  <ul>
+     <li><a href="http://www.fsf.org";>FSF</a></li>
+     <!-- link restored by mattl -->
+     <li><a href="http://www.fsfeurope.org/";>FSF Europe</a></li>
+     <!-- link restored by mattl -->
+     <li><a href="http://fsf.org.in/";>FSF India</a></li>
+     <li><a href="http://www.fsfla.org";>FSF Latin America</a></li>
+     <li><a href="#translations" style="color: yellow 
!important;">Translations of this page</a></li>
+   </ul>
+</div>
+
+<div id="gplv3-dogear">
+ <a href="/licenses/gpl-3.0.html" title="Celebrate the new GNU GPL!"><img 
alt="GPLv3" src="http://gplv3.fsf.org/dogear.png"; /></a>
+</div>
+
+  <!-- END FSFlinks -->
+
+<hr />
\ No newline at end of file

Added: gnu.org-i18n/po4a/www/server/footer-text.fr.html
==============================================================================
--- (empty file)
+++ gnu.org-i18n/po4a/www/server/footer-text.fr.html  Sat Dec 8 16:13:35 2007
@@ -0,0 +1,34 @@
+<!-- close columns -->
+</div>
+
+<div id="searcher">
+
+ <form action="http://www.gnu.org/cgi-bin/estseek.cgi"; method="get">
+  <div><label for="phrase">Search:</label>
+  <input accesskey="s" name="phrase" id="phrase" type="text" size="20" />
+  <input value="Go" type="submit" /></div>
+                </form>
+                <p>&nbsp;</p>
+            </div>
+
+
+  <!-- BEGIN FSFlinks -->
+<div id="fsflinks">
+  <ul>
+     <li><a href="http://www.fsf.org";>FSF</a></li>
+     <!-- link restored by mattl -->
+     <li><a href="http://www.fsfeurope.org/";>FSF Europe</a></li>
+     <!-- link restored by mattl -->
+     <li><a href="http://fsf.org.in/";>FSF India</a></li>
+     <li><a href="http://www.fsfla.org";>FSF Latin America</a></li>
+     <li><a href="#translations" style="color: yellow 
!important;">Translations of this page</a></li>
+   </ul>
+</div>
+
+<div id="gplv3-dogear">
+ <a href="/licenses/gpl-3.0.html" title="Celebrate the new GNU GPL!"><img 
alt="GPLv3" src="http://gplv3.fsf.org/dogear.png"; /></a>
+</div>
+
+  <!-- END FSFlinks -->
+
+<hr />
\ No newline at end of file
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]