shell-script-pt
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [shell-script-pt] Condiciones en IF


From: Arkanon
Subject: Re: [shell-script-pt] Condiciones en IF
Date: Thu, 3 Jun 2021 21:37:45 -0300

Olá.

Para testar casos de mau uso do script e retornar um help você pode usar, por exemplo, a sintaxe

[[ $# == 0 || $1 != c && $1 != r ]] && { echo "Uso: $0 c|r" >&2; exit 1; }

Aqui, o help é retornado se o script for chamado sem parâmetro ou com o primeiro parâmetro diferente de "c" e de "r".

Att,

Em qui., 3 de jun. de 2021 às 18:54, T.Collons <t.collons@gmail.com> escreveu:

Hola amigos


Quiero construir un if con diversas condiciones para recuperar los parámetros (argumentos) pasados al script, os pongo un ejemplo.

miscript sin argumentos tiene que dar error.
miscript con un argumento no aceptado tiene que dar error.

He intentado diferentes variaciones de esto [[ $# -eq 0 -o $argument != "c" -o $argument != "r" ]] y he buscado en san google pero en cuanto pongo IF me deriva a opciones con IF +THEN o no lo entiende.

Agradecería que si alguien tiene un enlace a como substituir IF por [[ me lo enviara.

Y agradecería aun mas una solución a mi duda.

--Pere

t.collons@gmail.com
------------------------------------

AVIS LEGAL

Nota de confidencialitat: Aquest missatge podria contenir missatges d'empresa i altre informació confidencial tutelada per les lleis de Europea i altres estats, Si Vostè el rep per error o sense ser una de les persones esmenades a la capçalera, haurà de destruir-lo sense copiar-lo ni revelar-l'ho o qualsevol altre acció relacionada amb el contingut del missatge i notificar-ho per correu electrònic a l'emissor del missatge.

Les persones o entitats que incompleixin els deures de confidencialitat podran ésser perseguides davant dels Tribunals de Justícia sota l'empar de la legislació civil, penal i administrativa nacional i internacional.  

Gracies per la seva cooperació.

------------------------------------

LEGAL NOTICE

Confidentiality notice: This mail may include business and other confidential information protected under the laws of and other territories. if you are not one of the intended recipients of the message, you are legally obliged to delete the message content. Furthermore, you are kindly requested to report immediately the incident to the sender.

Breach of confidentiality duties is a serious criminal offence in and other territories. Offenders shall be legally prosecuted worldwide. 

Thank you for your cooperation._______________________________________________
Lista brasileira de usuários de shell script
Endereço de e-mail da lista: shell-script-pt@nongnu.org
Para se inscrever ou desinscrever acesse: https://lists.nongnu.org/mailman/listinfo/shell-script-pt
Para ver os arquivos da lista (mensagens anteriores) e pesquisar nelas, acesse https://lists.nongnu.org/archive/html/shell-script-pt/

NOTA: A lista anterior, no Yahoo Groups, foi *desativada*. Por favor utilize somente esta.


--
(o_  @arkanon  (Twitter)     __o
//\   arkanon@lsd.org.br   _`\<,
V_/_      www.lsd.org.br  (_)/(_)
---------------------------------

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]