shell-script-pt
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [shell-script] Manipulação de strings


From: T.Collons
Subject: Re: [shell-script] Manipulação de strings
Date: Fri, 26 Apr 2019 18:50:25 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:60.0) Gecko/20100101 Thunderbird/60.6.1

Hola Alfredo, Rodrigo e Itamar


Para pasar ese string a formato Fecha/Hora en castellano puedes hacerlo así:

echo "04252019014726" | while read line; do echo "${line:2:2}/${line:0:2}/${line:4:4} ${line:8:2}:${line:10:2}:${line:12:2}"; done

No se si en Brasileiro las fechas se escriben igual, el caso es simplemente cambiar el orden de los dos primeros ${line:x:2}.

Aunque si el fichero es muy grande la opción con SED de Itamar es mucho mas rápida; en el caso de que el formato sea MES/DIA/AÑO solo se debe cambiar _\2/\1/\3 \4:\5:\6_' . a _\1/\2/\3 \4:\5:\6_'.

Espero que esto ayude.El 25/4/19 a les 20:29, Alfredo Casanova address@hidden [shell-script] ha escrit:
 
kkk esquece, isso ta mto errado. 

faz assim:
cat file | while read line; do
echo "${line:8:2}:${line:10:2}:${line:12:2}";
done

On Thu, Apr 25, 2019 at 12:58 PM Alfredo Casanova <address@hidden> wrote:
To no celular e sem Shell, mas tenta isso

cat file|while read -n2 mes dia ano hora minuto segundo;
do
 echo $mes/$dia/${ano}-$hora:$minuto:$segundo
done


Em qui, 25 de abr de 2019 10:19, Rodrigo Cunha address@hidden [shell-script] <address@hidden> escreveu:
 
Sim, mas pintou outro problema para mim...
Minha data, atualmente é registrada assim: 04252019014726, onde os ultimos 6 digitos são referentes a hora.Em qui, 25 de abr de 2019 às 10:11, Guilherme Gall address@hidden [shell-script] <address@hidden> escreveu:
 

Tipo isso?

$ echo '002811
012911
031010' | sed -r 's_(..)(..)(..)_\1:\2:\3_'
00:28:11
01:29:11
03:10:10

Atenciosamente,

Guilherme Gall

Em qui, 25 de abr de 2019 às 10:00, Rodrigo Cunha
address@hidden [shell-script]
<address@hidden> escreveu:
>
>
>
> Prezados, preciso manipular um arquivo com varias strings, do tipo:
> 002811
> 012911
> 031010
> E transforma-los para o tipo: hora:minuto:segundo.
>
> --
> Atenciosamente,
> Rodrigo da Silva Cunha
> São Gonçalo, RJ - Brasil--
Atenciosamente,
Rodrigo da Silva Cunha
São Gonçalo, RJ - Brasil--
[]'s
Alfredo Tristão Casanova .͘.
Linux User #228230
tel: +55 61 9655 9619
--Pere

address@hidden
------------------------------------

AVIS LEGAL

Nota de confidencialitat: Aquest missatge podria contenir missatges d'empresa i altre informació confidencial tutelada per les lleis de Europea i altres estats, Si Vostè el rep per error o sense ser una de les persones esmenades a la capçalera, haurà de destruir-lo sense copiar-lo ni revelar-l'ho o qualsevol altre acció relacionada amb el contingut del missatge i notificar-ho per correu electrònic a l'emissor del missatge.

Les persones o entitats que incompleixin els deures de confidencialitat podran ésser perseguides davant dels Tribunals de Justícia sota l'empar de la legislació civil, penal i administrativa nacional i internacional.  

Gracies per la seva cooperació.

------------------------------------

LEGAL NOTICE

Confidentiality notice: This mail may include business and other confidential information protected under the laws of and other territories. if you are not one of the intended recipients of the message, you are legally obliged to delete the message content. Furthermore, you are kindly requested to report immediately the incident to the sender.

Breach of confidentiality duties is a serious criminal offence in and other territories. Offenders shall be legally prosecuted worldwide. 

Thank you for your cooperation.
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]