shell-script-pt
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [shell-script] Ajuda Com Shell


From: T.Collons
Subject: Re: [shell-script] Ajuda Com Shell
Date: Fri, 19 Oct 2018 13:27:01 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Thunderbird/52.9.1

Você deve usar sed ou awk, o que você sabe usar melhor.


El 19/10/18 a les 12:51, Vinicius Ruiz address@hidden [shell-script] ha escrit:
 
Pessoal Bom dia Tudo Bem ?

Preciso de um help... 

Tenho um arquivo xpto.txt com o seguinte conteúdo

SCHEDULE CPSPAANBU01#ANF_CPSPDDSIQ01
DESCRIPTION "Added by composer."
ON RUNCYCLE SEGUNDA_SEXTA_JANEIRO DESCRIPTION "SEGUNDA_SEXTA_JANEIRO" "FREQ=MONTHLY;INTERVAL=12;BYDAY=2FR"
CARRYFORWARD
:
CPSPAANBU01#AA_BKP_NBU_CPSPDDSIQ01_FS
 AT 0600

END

Precisava fazer algumas coisas: 
- Descobrir o nome do arquivo pela string AA_BKP_NBU_CPSPDDSIQ01_FS e assim que o arquivo for descoberto alterar internamente no conteúdo deste arquivo as seguintes linhas:
- Alterar toda essa linha 
De ON RUNCYCLE SEGUNDA_SEXTA_JANEIRO DESCRIPTION "SEGUNDA_SEXTA_JANEIRO"  
Para ON RUNCYCLE TODA_PRIMEIRA_QUARTA_JAN VALIDFROM 01/02/2019 "FREQ=MONTHLY;INTERVAL=12;BYDAY=1WE"

E

De AT 0600 
Para AT 1700

Obrigado.

Abs.

Vinicius


--Pere

address@hidden
------------------------------------

AVIS LEGAL

Nota de confidencialitat: Aquest missatge podria contenir missatges d'empresa i altre informació confidencial tutelada per les lleis de Europea i altres estats, Si Vostè el rep per error o sense ser una de les persones esmenades a la capçalera, haurà de destruir-lo sense copiar-lo ni revelar-l'ho o qualsevol altre acció relacionada amb el contingut del missatge i notificar-ho per correu electrònic a l'emissor del missatge.

Les persones o entitats que incompleixin els deures de confidencialitat podran ésser perseguides davant dels Tribunals de Justícia sota l'empar de la legislació civil, penal i administrativa nacional i internacional.  

Gracies per la seva cooperació.

------------------------------------

LEGAL NOTICE

Confidentiality notice: This mail may include business and other confidential information protected under the laws of and other territories. if you are not one of the intended recipients of the message, you are legally obliged to delete the message content. Furthermore, you are kindly requested to report immediately the incident to the sender.

Breach of confidentiality duties is a serious criminal offence in and other territories. Offenders shall be legally prosecuted worldwide. 

Thank you for your cooperation.
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]