shell-script-pt
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [shell-script] Re: Substituição no TR mostrando caractere diferente


From: Cursos BR
Subject: Re: [shell-script] Re: Substituição no TR mostrando caractere diferente
Date: Fri, 17 Nov 2017 21:08:52 -0200

Ótima explicação, CasaNova e Itamar! Parabéns! 🍾

Em 17 de nov de 2017 18:30 -0200, 'T.Collons' address@hidden [shell-script] <address@hidden> escreveu:
 

Caro Alfredo e Itamar

Se voce fizer:

echo "=/=+=" | tr '/+=' '!\-_'

Vai funcionar também pois o traço está escapado.


El 16/11/17 a les 22:45, address@hidden [shell-script] ha escrit:
 

Caro Alfredo

É que na primeira estrutura vc define 3 caracteres no segundo argumento do tr: '!_-' por deixar o traço ao final, mas na segunda construção o traço funciona como indicado de intervalo, então '!-_' é ir de "!" até "_" e os 3 primeiros nessa sequência é ! , " e #

Se vc fizer:
$ echo "=/=+=" | tr '+=/' '-_!'
 Vai funcionar também pois o traço está no começo, então não caracteriza intervalo.

Espero que esclareça a dúvida

[]'s
Itamar


--Pere

address@hidden
------------------------------------

AVIS LEGAL

Nota de confidencialitat: Aquest missatge podria contenir missatges d'empresa i altre informació confidencial tutelada per les lleis de Europea i altres estats, Si Vostè el rep per error o sense ser una de les persones esmenades a la capçalera, haurà de destruir-lo sense copiar-lo ni revelar-l'ho o qualsevol altre acció relacionada amb el contingut del missatge i notificar-ho per correu electrònic a l'emissor del missatge.

Les persones o entitats que incompleixin els deures de confidencialitat podran ésser perseguides davant dels Tribunals de Justícia sota l'empar de la legislació civil, penal i administrativa nacional i internacional.  

Gracies per la seva cooperació.

------------------------------------

LEGAL NOTICE

Confidentiality notice: This mail may include business and other confidential information protected under the laws of and other territories. if you are not one of the intended recipients of the message, you are legally obliged to delete the message content. Furthermore, you are kindly requested to report immediately the incident to the sender.

Breach of confidentiality duties is a serious criminal offence in and other territories. Offenders shall be legally prosecuted worldwide. 

Thank you for your cooperation.
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]