shell-script-pt
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [shell-script] Exclusão de determinada linha de um arquivo usando o


From: Gmail
Subject: Re: [shell-script] Exclusão de determinada linha de um arquivo usando o sed.
Date: Sat, 9 Jul 2016 14:16:07 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:38.0) Gecko/20100101 Thunderbird/38.8.0

Hi, Julio

This new option works well, but the above there is no way . Always gives me error = bash : !d': event not found


I had seen the error of the bracket , and was corrected .


Obrigado

Pere

address@hidden
------------------------------------

AVIS LEGAL

Nota de confidencialitat: Aquest missatge podria contenir missatges d'empresa i altre informació confidencial tutelada per les lleis de Europea i altres estats, Si Vostè el rep per error o sense ser una de les persones esmenades a la capçalera, haurà de destruir-lo sense copiar-lo ni revelar-l'ho o qualsevol altre acció relacionada amb el contingut del missatge i notificar-ho per correu electrònic a l'emissor del missatge.

Les persones o entitats que incompleixin els deures de confidencialitat podran ésser perseguides davant dels Tribunals de Justícia sota l'empar de la legislació civil, penal i administrativa nacional i internacional.  

Gracies per la seva cooperació.

------------------------------------

LEGAL NOTICE

Confidentiality notice: This mail may include business and other confidential information protected under the laws of and other territories. if you are not one of the intended recipients of the message, you are legally obliged to delete the message content. Furthermore, you are kindly requested to report immediately the incident to the sender.

Breach of confidentiality duties is a serious criminal offence in and other territories. Offenders shall be legally prosecuted worldwide. 

Thank you for your cooperation.El 08/07/16 a les 23:41, 'Julio C. Neves' address@hidden [shell-script] ha escrit:
 

Hi Collins,
Please do:
$ zenity --question --text "Posso deletar a linhas a seguir?\n<b>$(sed -n
'/^;/p' arquivo.ext)</b>" && sed -i '/^;/ d' arquivo.ext

I do not know what happened, the bracket (the last) was in a wrong place

Abcs,
Julio
*@juliobash*

*Próximos cursos de Shell*
*Cidade Local Período*
*​*
*São Paulo 4Linux
<https://www.4linux.com.br/curso/programacao-em-shell-script> 25-29/07*
Dou treinamento de *Shell* em qualquer cidade.
Para mais detalhes, me mande um e-mail <address@hidden>.

Em 8 de julho de 2016 10:58, Gmail address@hidden [shell-script] <
address@hidden> escreveu:

>
>
> Caro Julio
>
> A sua opção não funcho pra mi, em bash dou error *bash: !d': event not
> found., *pode darem uma ajuda?
>
> Desculpas por oh linguagem eu uso google corretor.
>
>
>
> Pere
>
> address@hidden
>
>
>
> <http://www.imatge.com/>
>
> ------------------------------------
>
> AVIS LEGAL
>
> Nota de confidencialitat: Aquest missatge podria contenir missatges
> d'empresa i altre informació confidencial tutelada per les lleis de Europea
> i altres estats, Si Vostè el rep per error o sense ser una de les persones
> esmenades a la capçalera, haurà de destruir-lo sense copiar-lo ni
> revelar-l'ho o qualsevol altre acció relacionada amb el contingut del
> missatge i notificar-ho per correu electrònic a l'emissor del missatge.
>
> Les persones o entitats que incompleixin els deures de confidencialitat
> podran ésser perseguides davant dels Tribunals de Justícia sota l'empar de
> la legislació civil, penal i administrativa nacional i internacional.
>
> Gracies per la seva cooperació.
>
> ------------------------------------
>
> LEGAL NOTICE
>
> Confidentiality notice: This mail may include business and other
> confidential information protected under the laws of and other territories.
> if you are not one of the intended recipients of the message, you are
> legally obliged to delete the message content. Furthermore, you are kindly
> requested to report immediately the incident to the sender.
>
> Breach of confidentiality duties is a serious criminal offence in and
> other territories. Offenders shall be legally prosecuted worldwide.
>
> Thank you for your cooperation.
>
>
>
> El 03/07/16 a les 17:02, 'Julio C. Neves' address@hidden
> [shell-script] ha escrit:
>
>
> Eu sei que já devem ter respondido, mas uma solução bonitinha poderia ser
> assim:
>
> zenity --question --text "Posso deletar a linhas a seguir?\n<b>$(sed
> '/^;/ !d' arquivo.ext</b>)" && sed -i '/^;/ d' arquivo.ext
>
> Abcs,
> Julio
> *@juliobash*
>
> * Próximos cursos de Shell*
> *Cidade Local Período*
> *​*
> *São Paulo 4Linux
> <https://www.4linux.com.br/curso/programacao-em-shell-script> 25-29/07*
> Dou treinamento de *Shell* em qualquer cidade.
> Para mais detalhes, me mande um e-mail <address@hidden>.
>
> Em 2 de julho de 2016 19:19, Armando Barsotini Neto address@hidden
> [shell-script] < <address@hidden>
> address@hidden> escreveu:
>
>>
>> Boa Noite!
>>
>> Prezados, eu tenho um arquivo contendo o seguinte caracter ";" em
>> determinadas linhas.
>>
>> Usando o sed: sed '/;/ d' arquivo.ext eu consigo remover todas as
>> linhas do arquivo que contém esse caracter ";"
>>
>> Como poderia remover apenas as linhas que comecem com ";" (O primeiro
>> caracter da linha for ";") ?
>>
>> Agradeço..
>>
>> Att,
>>
>> Armando Barsotini Neto
>> Linux User # 503670
>>
>>
>
>
>

[As partes desta mensagem que não continham texto foram removidas]reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]