serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] Prevod je zavrsen: gaim


From: Danilo Segan
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] Prevod je zavrsen: gaim
Date: Mon, 15 Dec 2003 14:29:29 +0100
User-agent: Gnus/5.1002 (Gnus v5.10.2) Emacs/21.3.50 (gnu/linux)

address@hidden написа:
>
> Погледајте га на http://proba.prevod.org/ftp/razno/sve/internet/gaim.po
>

Ово је, као што можете претпоставити, било испробавање слања превода
на новом серверу :)

Наравно, успут сам заиста и допунио одговарајући превод.

Домен proba.prevod.org већ сада показује на нови сервер, али како се
много тога на страници заснива на редирекцији путем пуних адреса, то
ћете убрзо опет завршити на оном рачунару на који показује
prevod.org, па нема потребе да се претерано надате (осим ако не
додате нову ИП адресу у /etc/hosts за prevod.org).

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]