serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Serbiangnome-lista] Мало експери ментисања :)


From: Часлав Илић
Subject: [Serbiangnome-lista] Мало експери ментисања :)
Date: Tue, 2 Dec 2003 20:19:23 +0100
User-agent: KMail/1.5.3

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Одмах да кажем, ова прича нема веза са тренутним током ствари, да не 
помислите да хоћу нешто да протурим на брзину :)

Летос, кад сам био у току прикључивања овој причи око превођења и упознавао 
како је све то технички решено, пало ми је на памет да би уместо фиксних 
превода порука могла да се уведе извесна програмабилност превода, ради 
избегавања уобичајених проблема до којих долази. Причао сам тада на ЕС 
форуму са некима о томе, између осталих и са Данилом, који је замерио 
недостатак општости. Ипак ме то гризло, па сам просто морао да мало 
испробам како ће то да функционише (иако је било очигледно да ће да 
функционише, али...)

Ово што сам ових дана написао је најгрубљи могући облик, чисто као 
демонстратор могућности. Превод се може програмирати у лисполиком маниру, 
и у даљем тексту су приказани неки проблеми који се могу решити са 
тренутно *две* уграђене функције; то су састављање ниски (cat) и 
вишеструки избор са могућношћу задавања афикса (sel).

Нпр. имамо поруку типа „We have %1 train(s) and %2 ship(s).“ За разне 
бројеве, употребом програмабилног система, добијамо:

  енглески:
  "We have 4 train(s) and 1 ship(s)."
  "We have 14 train(s) and 2 ship(s)."
  "We have 1 train(s) and 5 ship(s)."

  српски:
  „Имамо 4 воза и 1 брод.“
  „Имамо 14 возова и 2 брода.“
  „Имамо 1 воз и 5 бродова.“

Затим, честе су поруке као „Undo %1“, где %1 може бити нека акција, као 
„Delete“, која се не може превести као именица у акузативу (тј. у програму 
то није омогућено). То изгледа овако:

  енглески:
  "Undo Delete"
  "Undo Cut"
  "Undo Copy"

  српски:
  „Поништи брисање“
  „Поништи исецање“
  „Поништи копирање“

На крају, ту је проблем порука које су на енглеском исте, али на другом 
језику морају бити различите, нпр. „New...“. То се решава повратним 
референцирањем, пошто програмабилни систем кешира претходно позване 
поруке:

  енглески:
  "Available filters" - "Make new"
  "Available actions" - "Make new"

  српски:
  „Доступни филтери“ - „Направи нови“
  „Доступне акције“ - „Направи нову“

У прилогу је дат извор програма и каталог порука. Главно је видети да 
програмер слободно може да користи предности енглеских непроменљивих речи; 
не мора чак ни да се петља омогућавањем превода облика множине као што 
мора у фиксним системима.

Кога ово занима и има шта да предложи, само напред (имам пун кофер 
пројектних недоумица :) Посебно ме интересују евентуални разлози зашто 
овакав систем принципски не ваља. Врло би занимљиво било и да се присетите 
ствари које нисте могли задовољавајуће да решите у току превођења, за које 
сте морали да хватате кривине, да видимо може ли помоћу овога...
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.2 (GNU/Linux)

iD8DBQE/zOW+MSGXgigGr3ERAoYYAKCmjjcxo2IWqF6t0n5/XprM2ywhhACfYjSw
RgD0R3J2CZv+55ke9vhZwQo=
=gyeF
-----END PGP SIGNATURE-----

Attachment: cotras-example-01.cc
Description: Text Data

Attachment: testcat.ct
Description: Text document


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]