serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] Превод за „кутије“


From: Danilo Segan
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] Превод за „кутије“
Date: Tue, 25 Nov 2003 14:00:25 +0100
User-agent: Gnus/5.1002 (Gnus v5.10.2) Emacs/21.3.50 (gnu/linux)

Časlav Ilić <address@hidden> написа:
> Kako prevesti razne „kutije“ u grafičkim interfejsima:
>
> edit box
> list box
> combo box

To su „kućice“, a ne „kutije“ (pogledaj bilo koji zvanični obrazac kod
nas).

Što se tiče konkretnih primera, ja predlažem da se odstupi od „tvog“
pravila, i da se prevodi kao:

 edit box — polje/kućica za unos
 list box — spisak (ili ako već želiš, onda može i polje/kućica sa
            spiskom)
 combo box — padajući spisak/polje za izbor

Ovo poslednje potiče od „kombinovana kućica“, i znači da predstavlja
istovremeno i polje za unos (edit box) i spisak (list box) — zato je
možda zgodno i ostaviti tako (ili „kombućica“ :-).


Živeli,
Danilo
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]