serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Serbiangnome-lista] SuSE 9.0 i (uslovno) novi Gnom


From: Milos Rancic
Subject: [Serbiangnome-lista] SuSE 9.0 i (uslovno) novi Gnom
Date: Wed, 29 Oct 2003 12:54:02 +0100

Dakle, super je sve ovo, samo sto izbornik tastatura ne moze da mi se
pokrene. Sem toga, pretpostavljam da sam dobio neku stariju verziju
prevoda. U svakom slucaju, vrlo sam zadovoljan.

Odoh ja da se dalje igram.

Pozdrav,
Milos


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]