serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Serbiangnome-lista] Превод докум ентације gFTP-а


From: Страхиња Радић
Subject: [Serbiangnome-lista] Превод докум ентације gFTP-а
Date: Thu, 16 Oct 2003 09:44:22 +0200

Јуче сам преузео документацију gFTP-а, и намеравам да почнем да је преводим.
Само бих молио Данила да ми каже шта би требало преводити? Приметио сам
датотеке врсте XML, XCF (Гимп), Перлове списе, и разне друге ствари.

    Поздрав,
    Страхиња

-- 
(((( + )))) „Су чимъ ће те изаћ' предъ Милоша
((( IC|XC ))) И предъ друге Србске витезове,
(( +--+--+ )) Кои живе докленъ сунца грїе?“
((( NI|KA )))
(((( + ))))  — П.П.Ньегошъ, „Горскїй вїенацъ“

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]