serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Serbiangnome-lista] Rečnik u CVS-u


From: Goran Rakić
Subject: [Serbiangnome-lista] Rečnik u CVS-u
Date: Wed, 15 Oct 2003 22:39:05 +0200
User-agent: KMail/1.5.4

Na Danilov predlog sam ubacio rečnik u CVS (modul recnik) projekta 
serbiangnome na GNU-ovoj savani. Ono što bih ja voleo da se na taj način 
dogodi jeste da se neko pridruži izradi rečnika koji ima brojne mane i 
nedostatke. Od nekih novih mogućnosti voleo bih da u rečniku vidim:

 - obeležavanje "odabrane" reči, i to tako što bi se u bazi rečnika ubacila 
nova kolona koja bi predstavljala odabranu reč od strane kde, gnome 
prevodilaca ili MS-a gde bi se korisniku prikazivala ikonica pored takve reči 
(poput u budućem web interfejsu). Za ovo treba modifikovati TreeView 
kontrolu, ali ne bi trebalo da predstavlja veći problem. Takođe bi trebalo i 
listu ovih "tagova" preuzimati sa servera tako da sve bude izmenjivo.

 - i18n i l10n (iako u po/PROCITAJ piše neki tekst, ipak sam se predomislio)

 - mogućnost određivanja adrese mysql servera (kao i podatke o pristupu). 
Možda i integracija sa gnomedb bibliotekom da se obezbedi transparentnost pri 
pristupu bazi (mada se time gubi portabilnost, trebam da proučim koliko 
gnomedb radi na drugim platformama).

 - poboljšanje interfejsa (reakcija na ENTER taster, to ću sigurno uraditi čim 
počnem da bunarim po kodu)

Osnovna ideja je da rečnik podrži i budući OSNY (ili kako će se već zvati) 
rečnik, a možda i da se ponudi kao alatka i drugim prevodiocima koji su 
zainteresovani za ovakav alat.

Pozdrav,
Goran Rakić

PS - ko je zainteresovan za rad na rečniku, neka se javi na listu.

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]