serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] OpenOffice Native Lang


From: Tanović Branko
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] OpenOffice Native Lang
Date: Wed, 15 Oct 2003 20:31:53 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.4) Gecko/20030630


    Што се мене тиче, мој став је јасан: уколико избаце оно „Open“ из
назива, и уколико се „OpenOffice“ расподељује под одредбама ГНУ-ове ОЈЛ,
прикључићу се преводу тог пакета; уколико не — хвала лепо.

    Невезано за ово, шта би са упутствима за Гном? Одакле могу да их
преузмем ради превођења?

    Поздрав,
    Страхиња

Здраво Страхиња па ок свако има свој избор ја опет мислим да је ООо савим у реду пројекат. И довољно отворен. Италијански нативни тим је послао један доста занимљив став у вези са тим па погледај.
http://native-lang.openoffice.org/servlets/BrowseList?listName=dev&by=thread&from=44641

Друго лепо обавештење управо смо добили 4 поена за sr.openoffice.org

------------------------------------------------------------------------

_______________________________________________
Serbiangnome-lista mailing list
address@hidden
http://mail.nongnu.org/mailman/listinfo/serbiangnome-lista


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]