serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] Zakrpa za prevod dia-0.92pre


From: Filip Miletic
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] Zakrpa za prevod dia-0.92pre
Date: Tue, 14 Oct 2003 00:11:06 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.4) Gecko/20030624

Danilo Segan wrote:
Ispravke su u Gnometovom CVS-u, i bice u narednom izdanju Die (osim ako
...
(usput, prevod Die manjka i malo vise, pa ako ga koristis, slobodno se baci na prevod :)

Ovo znaci: sad prihvatam diff ali ubuduce salji ceo .po? Diju (a i ostale stvari) menjam ako a) naidjem na gresku, b) imam vremena. Bice valjda nesto od toga.

f


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]