serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Serbiangnome-lista] Ћирилица у Ла ТеХ-у и PDF-у


From: Страхиња Радић
Subject: [Serbiangnome-lista] Ћирилица у Ла ТеХ-у и PDF-у
Date: Thu, 9 Oct 2003 18:48:57 +0200

    Хтео бих да све обавестим да сам пронашао решења два проблема која сам
дуго тражио. Први је „замрљаност“ слова у Не-вашингтонској ћирилици у ТеХ-у
када се документ претвори у PDF, а други је непостојање ћириличних фонтова
какви су тридесетих година коришћени при припреми књига, нпр. Српске књижевне
задруге (књиге Мике Аласа, на пример).

    Оба проблема су решена у једном: постоји пакет под именом „pscyr“, који
се може преузети са адресе:

http://www.fys.uio.no/~dansh/distrib/tex/cyr/pscyr/

    који садржи ћириличне фонтове у формату Тип 1 (дакле, векторске), од
којих бар два садрже наша слова: „AcademyPSCyr“ и „AntiquaPSCyr“. Уз ове
фонтове се може направити PDF датотека која лепо изгледа и брже се приказује у
Акробати од датотека које су направљене уз коришћење фонтова у формату Тип 3.

    Све што је потребно јесте да се у документ укључе следеће наредбе:

\usepackage{pscyr}
\def\rmdefault{fac} % за фонт „Academy“

    или:

\usepackage{pscyr}
\def\rmdefault{faq} % за фонт „Antiqua“

    Поздрав,
    Страхиња

-- 
(((( + )))) „Су чимъ ће те изаћ' предъ Милоша
((( IC|XC ))) И предъ друге Србске витезове,
(( +--+--+ )) Кои живе докленъ сунца грїе?“
((( NI|KA )))
(((( + ))))  — П.П.Ньегошъ, „Горскїй вїенацъ“

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]