serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Serbiangnome-lista] Објективни к ритеријуми за избор прев ода израза


From: Caslav Ilic
Subject: [Serbiangnome-lista] Објективни к ритеријуми за избор прев ода израза
Date: Tue, 7 Oct 2003 08:26:36 +0200
User-agent: KMail/1.5.3

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Интензивно преводећи програме у последње време, почињу полако да ми се 
уобличавају неки критеријуми који су потребни да би превод неког израза 
био што лакше усвојен. Мислим само на критеријуме који се тичу језичке 
функционалности, а не и психолошког стања преводиоца/корисника — ако је 
некоме нешто непојмљиво (у смислу на зна зашто) ружно, ту нема помоћи — 
дакле, објективне критеријуме.

Пошто се у језику ипак не може све посматрати на чисто функционалној 
основи, не мислим да би објективни критеријуми превода били и апсолутни 
критеријуми, већ само већа или мања помоћ у недоумицама. Не мислим чак ни 
да треба поређати критеријуме по важности, пошто сам увидео да су често 
супротни једни другима. Уосталом, приоритет критеријума је опет 
субјективна ствар. Треба само уобличити критеријуме, па нека свако 
одлучује шта му је у конкретној ситуацији важније.

Да будем јасан, мислим на врло специфичне и _мерљиве_ критеријуме. Ево 
једног спрегнутог примера:

— Ако преводимо придев, добро је да превод буде променљиви придев.
— Ако преводимо именицу која има и облик придева, пожељно је да и превод 
има ту особину.

Према ова два критеријума, боље је „file“ превести као „датотека“ него као 
„фајл“. У првом случају, „file system“ се преводи као „датотечни систем“ и 
ту нема проблема. У другом пак, постоји недоумица: да ли „фајл систем“, 
где је „фајл“ употребљен као непроменљиви придев, или кованица 
„фајл-систем“?

Али и пример контрадикторности:

— Добро је да превод буде што краћи (што мање слогова).

Овде „фајл“ очигледно жестоко надмашује „датотеку“.

Дакле, ако сте уочили сличне критеријуме, на сунце са њима :)
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.2 (GNU/Linux)

iD8DBQE/glyfMSGXgigGr3ERAlvqAJ93Idv4hmM9l6bW63bNcZsMQUzYbgCfTpet
2qr40z4l6ejHoblYvaggit8=
=fWz6
-----END PGP SIGNATURE-----

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]