serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Serbiangnome-lista] Plural forms


From: Simic Slobodan
Subject: [Serbiangnome-lista] Plural forms
Date: Thu, 22 May 2003 14:26:21 -0000
User-agent: Opera7.10/Linux M2 build 388


Javila mi se ideja kako resiti problem množine
ako je programeri nisu predvideli.

Kao sto sam u jednom od prethodnih postova naveo primer, događa se
da u .po datotekama nema oblika za množinu.

Moguće prelazno rešenje bi bilo (jer ko će da čeka da se programeri smiluju pa da to
izmene i ubace množinu) da se tekst tipa:
"Found and replaced %d strings."
prevodi sa:
"Broj pronađenih i zamenjenih stringova: %d"

tako na kraju može da stoji bilo koji broj pa čak i 1
a da to ne bude neispravno.

Pozdrav
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]