serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] Problem sa nasim slovima


From: Toplica Tanasković
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] Problem sa nasim slovima
Date: Tue, 13 May 2003 02:17:28 +0200
User-agent: KMail/1.5.1

Dana utorak 13. maj 2003. 01:41, Dejan je napisao/la:

> Kada sam se ukljucio u ovaj projekat, nisam ni slutio sta me sve
> ceka... U kompletnom Linux okruzenju (cak i u KDE) nemam, ni u jednom
    :)
> od programa, neka nasa slova. Svuda sam postavio seting na UTF-8, ali
> nesto i dalje nevalja. Isto je i pri pisanju i pri prikazivanju znakova
> na ekranu.
> Umesto: "lj, nj, C', c', dj, dz" stoji: "l, n, t, T i t"
> Kao sto rekoh u svakom programu je isto. Procitao sam celu arhivu email
> liste projekta, ali tamo nema nikog sa slicnim problemom. Potrebna mi
> je pomoc jer ako ovaj problem nesredim, ja nisam u mogucnosti da pocnem
> prevod.

    Ja sam to rešio tako što sam u ~/.profile stavio:
    LANG=sr
    LC_ALL="sr_YU.UTF-8"

-- 
Pozdrav,
Tanasković Toplica

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]