serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] Izbor kodova za srpski jezik (cirilica i latini


From: Igor Nestorović
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] Izbor kodova za srpski jezik (cirilica i latinica)
Date: 12 May 2003 11:09:38 +0200

Bez primedbi.
Pitanje: mozemo li da stupimo u kontakt sa KDE zajednicom oko
utvrdjivanja standarda za kodove sistema. Korisnicima bi to bilo od
neopisive pomoci.
On sub, 2003-05-10 at 21:19, Danilo Segan wrote:
> Svi postojeci kodovi koji se koriste su prilicno besmisleni i izabrani 
> na nepoznatim osnovama, pa evo predloga zasnovanom iskljucivo na ISO 
> standardima (i zbog toga ce lako biti prihvacen u bilo kojem stranom 
> projektu).
> 
> Za potrebe prevodjenja Gnoma, odlucio sam se za sledece kodove:
> 
> - sr - srpski (naravno, cirilica)
> - address@hidden - srpski pisan latinicom
> 
> Kao sto svi znamo, "sr" je ISO 639 kod za srpski jezik, i zato je 
> izabran kao osnova.
> 
> "Latn" je ISO 15924 kod za latinicu, a odgovarajuci ISO standard 15897 
> definise LANG i LC_* promenljive kao oblika
> 
> "address@hidden"
> 
> svaki deo osim "jezik" je neobavezan. Takodje, postoji i oznaka 
> cirilicnog pisma, a to je "Cyrl". Ukoliko zelimo da naznacimo da se o 
> njoj radi, mozemo koristiti "address@hidden".
> 
> Sada, bilo bi zgodno kada bi se isti kodovi koristili i za Gnom, i za 
> KDE, kako bi korisnici mogli postavljanjem jedne promenljive da prebace 
> ceo sistem i na isto pismo.
> 
> Naravno, iste ove promene su neophodne i za GNU libc.
> 
> Bilo kakve primedbe?
> 
> Ziveli,
> Danilo
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Serbiangnome-lista mailing list
> address@hidden
> http://mail.nongnu.org/mailman/listinfo/serbiangnome-lista
-- 
Igor Nestorovic
University of Belgrade
Faculty of Economics
http://jung.ekof.bg.ac.yu
ICQ# 31079000

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]