serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] _Ÿ_€____ ___’___š__ _________ __‚_°_€_° #.


From: Urke MMI
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] _Ÿ_€____ ___’___š__ _________ __‚_°_€_° #.
Date: Sat, 10 May 2003 13:48:01 +0200

Autor: Bojan Zivanovic <address@hidden> [BZ]
MsgID: address@hidden
Datum: Sat, 10 May 2003 13:29:07 +0200

BZ> Prevodim Crveni Tepih (RedCarpet) i
BZ> primetio sam da ima jako mnogo
BZ> komentara koji počinju sa #. Da li to
BZ> treba prevoditi?

Možeš ih slobodno ukloniti, nemoj prevoditi. To su komentari autora
originalnog POT-a i ne služe ničemu kad je program u pitanju, već vizuelno
za prevodioce da znaju o čemu se radi, gde se nalazi opcija... Uglavnom,
nemoj to prevoditi.

-- 
  URKE MMI :: address@hidden :: www.urke.on.to :: ICQ UIN 10479486
 Registered Linux User 280650 [counter.li.org] :: SLACKWARE LINUX


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]