serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Serbiangnome-lista] Drzanje svih dopunjenih prevoda na disku; zavrsite


From: Danilo Segan
Subject: [Serbiangnome-lista] Drzanje svih dopunjenih prevoda na disku; zavrsite "desktop" i "developer-libs"
Date: Tue, 06 May 2003 13:45:30 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.3a) Gecko/20030210

Najlaksi nacin da se prate dopunjeni prevodi je preko stranice http://prevod.org/download/ (koja daje samo veze ka svim zavrsenim .PO datotekama; pogodno za upotrebu sa wget -m) ili http://prevod.org/download/txt (adrese .PO datoteka, po jedna u redu).

Takodje, ako zelite neke dodatne opcije (npr. izbor prema proizvodu [gnome/razno], izdanju [2.2/...], pojedinacnom programu [za dopunjavanje samo jednog prevoda], osobi [samo prevodi za koje je zaduzena neka osoba], i datumu [samo poslate od nekog datuma]).

Ipak, i trenutno je moguce dopunjavati prevode (jednom kada ih preuzmete) pomocu npr. skripte kao sto je:

#!/bin/sh
wget -m http://prevod.org/download/
echo Novi fajlovi:
find prevod.org/ftp/ -anewer prevod.org-timestamp -name '*.po'
touch prevod.org-timestamp

Ipak, ova skripta sadrzi par "utrkivanja" (race cond.), ali ne verujem da ce to biti problem (npr. moguce je da se prevodi dopune na serveru izmedju wget-a i touch-a, pa u sledecem pokretanju find nece pronaci takav prevod kao "novi", mada ce biti preuzet wget naredbom).


Takodje, od sada cu sve prevode po slanju na Prevod.org slati i na Gnomov CVS (osim onih stvari koje jos nisam "cvs co", posto njih moram prvo da preuzmem, pa ce to potrajati i koji sat-dva).

Zato, slobodno dopunjavajte vase prevode, i ako uspemo, bilo bi lepo da zavrsimo "desktop" i "developer-libs" pre izlaska Gnoma 2.2.2, pa da krenemo da radimo na Recniku, i Gnomu 2.4.

Ziveli,
Danilo

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]