serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Serbiangnome-lista] Eksperimenti sa msgmerge -C


From: Danilo Segan
Subject: [Serbiangnome-lista] Eksperimenti sa msgmerge -C
Date: Sun, 04 May 2003 14:18:07 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.3a) Gecko/20030210

Juče sam preuzeo sve tekuće prevode, i koristio ih uz „-C“ opciju za msgmerge.

Sličan postupak sam koristio za prevođenje Galeona, ali tada sam prevod zasnovao na prevodu Epiphany-a (koji sadrži dosta sličnog teksta kao i Galeon), i dobio sam polugotov prevod (450 prevedenih, 550 nejasnih i 300 neprevedenih), pa je mnogo lakše bilo završiti prevod.

E sad, sličan eksperiment sam sproveo za Evoluciju: možda vam je poznato da Evolucija sadrži preko 6000 niski.

Prvo da pojasnim šta sam koristio. Sve prevode koje ste završili sam koristio za „Compendium-e“, dok sam prevod Galeona koristio kao osnovu kako bih dobio „fuzzy“ prevode.

Rezultat je bio pristojan: 724 prevedenih, 3414 nejasnih i 2253 neprevedenih niski. Ovo znači da je 11% bilo prevedeno istovetno kako je već prevođeno, tj. „ispravno“. Međutim, loša strana je to da je ovo uzelo oko 90 minuta procesorskog vremena (znači trajalo je nešto duže, pošto sam za to vreme koristio računar; Celeron 700MHz, memorija nije problem), i prema tome upotreba ovoga na serveru ne dolazi u obzir.

Ipak, da imamo recimo prevod Balse ili nekog drugog programa za poštu, procenat sigurno prevedenih bi najverovatnije bio veći, pa i nejasnih izraza. Takođe, mogao sam umesto „-C“ opcije da sve prevode spojim u jedan „veliki“ prevod, i da na njemu zasnujem prevod: ovo bi možda trajalo duže, ali bi „nejasni“ prevodi bili korisniji (pošto ih bira iz veće baze).

Zato preporučujem da ubuduće po početku prevoda nečega isti postupak ponovite za vašu .POT datoteku -- može vam znatno olakšati posao.

Ne bi trebalo da bude teško da se i od rečnika napravi jedna .PO datoteka koja se takođe može koristiti za „compendium“.

Živeli,
Danilo

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]