serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Serbiangnome-lista] gVim i dalje nesara_uje


From: Urke MMI
Subject: [Serbiangnome-lista] gVim i dalje nesara_uje
Date: Fri, 2 May 2003 18:50:16 +0200

Poz. ponovo :o

I posle kompajliranja VIM-a 6.2b2 stanje je isto. po.vim ne funkcioniše,
t.j. kada u INSERT modu pritisnem F9, umesto da odem na sledeći neprevedeni
unos, na mestu kurzora/pokazivača umetne se '<F9>'.

Jel se neko sredao sa ovime i u čemu je uopšte problem?

U pitanju je Slackware 9.0, ostalo sve standardno pod ovim distroom osim
vima koji sam skinuo extra taze (isto se ponačao i onaj koji je bio u
paketu 6.1).

Pomažite, očajan sam :)

-- 
  URKE MMI :: address@hidden :: www.urke.on.to :: ICQ UIN 10479486
 Registered Linux User 280650 [counter.li.org] :: SLACKWARE LINUX


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]