serbiangnome-lista
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Serbiangnome-lista] главобоља


From: Danilo Segan
Subject: Re: [Serbiangnome-lista] главобоља
Date: Thu, 01 May 2003 23:32:14 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.3a) Gecko/20030210

Veljko M. Stanojevic wrote:

msgid "config database backend failed "

Одох до „Шталског фењера“ по инспирацију, а ви који знате помажите :) .

Ово је једна врста грешке у енглеском изразу.

config -> configuration

(као и app> application, lib->library, dir->directory, ово спада у категорију скраћеница које отежавају превод)

Е сад, ово треба прво провалити на шта се шта односи. Мени се чини да је у питању „Бекенд базе са подешавањима“, па се цео израз може превести као „грешка у бази са подешавањима“ (бекенд је заправо оно што се користи [можда Berkeley DB, MySQL], али врло је вероватно да то није битно, и зато нема потребе наводити).

Наравно, уколико је заиста значајно да се ради о бекенду, можда треба рећи „грешка на нижем нивоу базе са подешавањима“.

Живели,
Данило

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]