papo-hackers
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Papo-hackers] stolid regard


From: Adrian Mcneil
Subject: [Papo-hackers] stolid regard
Date: Mon, 16 Oct 2006 09:43:39 +0200
User-agent: Thunderbird 1.5.0.7 (Windows/20060909)


So what the hell is it with husbands and selective listening?
Fluks Rineke en Jochum achterin het huur-Golfje gepropt en op naar de Toyotadealer. Het rode potlood voldoet aan dit principe, de huidige stemcomputer niet. De software moet voorafgaand aan de verkiezingen worden gecontroleerd door teams van onafhankelijke derden, of desnoods ter plekke pas worden geinstalleerd.
Die punten raken de bedrijfsvoering en zijn daarom alleen voor intern gebruik.
De Continue Variabele Transmissie doseert de aandrijfkracht op bijzonder beschaafde wijze. En hoe meer file, hoe zuiniger je rijdt. Ik waardeer de ervaring die ik bij EKc heb opgedaan en ik bewaar prettige herinneringen aan de samenwerking met mijn collega's. Echt vlot wordt het nooit, maar dat is helemaal niet erg. In de democratie is het essentieel dat volksvertegenwoordigers controleren, en dat uitvoerders zich controleerbaar opstellen.
Teamleden kwamen en vertrokken. Dan liever vroeg, en afscheid nemen voor ik er te diep in zit. Ligt daar niet een sleutel?
En de testers van TNO hebben alleen inzicht in wat die ene testmachine deed toen hij getest werd. Het zijn machines waar een volk zijn toekomst mee kiest.
In de democratie is het essentieel dat volksvertegenwoordigers controleren, en dat uitvoerders zich controleerbaar opstellen. The requirements are listed for the position.
Lees hun uitleg, die is uitstekend.
Als de software zo is aangepast dat gedurende de verkiezingsdag willekeurige stemmen bij partijen worden weggehaald en aan een andere partij worden toegekend, is dat niet traceerbaar.
En nu zitten wij met de gebakken peren.
Dat lijkt een paradox, maar dat is het niet.
Staat-ie ingesteld op Google.
Na een maand werd het een dubbelfunctie: hoofd UNIX en DBA.
Het rode potlood voldoet aan dit principe, de huidige stemcomputer niet. Gedurende het weekend stond-ie stilletjes te glimmen, op de parkeerplaats van de overburen.
En nu zitten wij met de gebakken peren. Toen de auto met in graniet geschreven maten en verhoudingen op de tafel van de designers werd gelegd, konden die niet veel meer doen dan in een vloeiende lijn een dak op het onderstel schetsen. A global web design company in a city near me has advertised a job opening for a Search Engine Optimization Engineer. Op de centrale display toont de Prius dat alleen de electromotor actief is: blokjes energie stromen van de electromotor naar de draaiende wielen. Dan liever vroeg, en afscheid nemen voor ik er te diep in zit. In dat half jaar is er ontzettend veel gebeurd.
De slotconclusie is dat ik onvoldoende vertrouwen heb in mijn toegevoegde waarde voor EKc en daardoor onvoldoende motivatie in mijzelf vind om mijn rol te blijven vervullen.
Een van de basisprincipes van democratische verkiezingen is immers dat ze controleerbaar verlopen, zonder dat traceerbaar is wie waarop gestemd heeft. De slotconclusie is dat ik onvoldoende vertrouwen heb in mijn toegevoegde waarde voor EKc en daardoor onvoldoende motivatie in mijzelf vind om mijn rol te blijven vervullen. En hoe meer file, hoe zuiniger je rijdt.
Bij twijfel kun je hertellen, en nog eens tellen, en desnoods alles nogmaals door anderen laten tellen. Me own hubby is just now coming out of a similar dark time.
Dat proces moet volledig controleerbaar en transparant zijn. Best of luck with the next bit, whatever it is.


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]